ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Β κατηγορίας ΙΚΑ» Θεσ/νίκης, μετονομάζεται σε «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», με έδρα τη Θεσ/νίκη. ΑΡΘΡΟ 2 Ο Σκοπός του Συλλόγου είναι: Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των επαγγελματικών οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών ηθικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του, η καλλιέργεια και διαμόρφωση ταξικής κοινωνικής συνείδησης καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ τους και με όλους τους άλλους εργαζόμενους. Μέσα για την επιτυχία του σκοπού του Συλλόγου είναι: 1. Η οργάνωση και καθοδήγηση των αγώνων των εργαζομένων στο Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ για τα συμφέροντα και δικαιώματά τους και ιδίως για την συνεχή βελτίωση των όρων και συνθηκών δουλειάς και την εν γένει άνοδο του βιοτικού τους επιπέδου. 2. Η δημιουργία διατήρηση και ανάπτυξη των δεσμών ενότητας, αλληλεγγύης και αδελφοσύνης ανάμεσα στα μέλη του, την Ομοσπονδοία, στα μέλη των αδελφών συλλόγων στο χώρο μας και γενικότερα με όλους τους άλλους εργαζομένους στο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και η δημιουργική συμβολή στην ενότητα και ισχυροποίηση της ενωμένης δύναμης όλων των εργατοϋπαλληλικών σωματείων της χώρας.

2 3. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του αυτοσεβασμού, της αξιοπρέπειας του αγωνιστικού φρονήματος και της συνδικαλιστικής συνείδησης των μελών τιυ και η συμβολή στη διαμόρφωση κοινής και ενιαίας ταξικής συνείδησης όλων των εργαζομένων με κύριο στόχο την κατάργηση της εκμετάλλευσης της εργασίας και την κατανομή του προϊόντος της στους δημιουργούς της. 4. Η συμβολή και συμπαράσταση με κάθε τρόπο σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται για την Δημοκρατία, την Κοινωνική πρόοδο, την Εθνική ανεξαρτησία και την Ειρήνη. 5. Η ανύψωση και ενίσχυση του μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου καθώς και της κοινωνικής και ηθικής συνείδησης των μελών του, με την οργάνωση και οικονομική ενίσχυση κάθε είδους προοδευτικών πολιτιστικών ή παρεμφερών καλλιτεχνικών κλπ εκδηλώσεων και εορτών. 6. Η παροχή ψυχαγωγίας στα μέλη, με την οργάνωση εκδρομών, θεατρικών παραστάσεων, καλλιτεχνικών κλπ εκδηλώσεων και εορτών. 7. Η δημιουργία Εντευκτηρίου, βιβλιοθήκης, εστιατορίου, βρεφικών και παιδικών σταθμών, ξενώνων θερινών διακοπών, αλληλοβοηθητικών και άλλων συναφών ταμείων, σχολών, αθλητικών τμημάτων κλπ με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του και σύμφωνα με τους ιδιαίτερους κανονισμούς, που εκείνη θα ψηφίσει. 8. Η προσφυγή στη δικαιοσύνη για βελτίωση των όρων, και της αμοιβής της εργασίας των μελών του και της επαγγελματικής εξέλιξης αυτών. 9. Η παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της Δημοσιοϋπαλληλικής συνδικαλιστικής νομοθεσίας κ.λπ., καθώς και του οργανισμού της Υπηρεσίας με κάθε νόμιμο μέσο καθώς και με την έγερση αγωγών, μηνύσεων κλπ, απευθείας από το Σύλλογο και για λογαριασμό των μελών του. 10. Η συμβολή του στη διαμόρφωση της Δημοσιοϋπαλληλικής Συνδικαλιστικής Νομοθεσίας, για κατοχύρωση και προστασία των δικαιωμάτων των μελών του και των εκπροσώπων τους, τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής τους δραστηριότητας και ελευθερίας. 11. Η επάξια συμμετοχή του στις οικείες συνδικαλιστικές ενώσεις, Συνέδρια κλπ, επιτροπές και συμβούλια συνδικαλιστικά ή του Ι.Κ.Α. 12. Η συμβολή του στην ανάπτυξη και ευόδωση της συνεταιριστικής ιδέας και ιδιαίτερα στο στεγαστικό και καταναλωτικό τομέα. 13. Η διασφάλιση και κατοχύρωση της θέσης και της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών του, έναντι παντός.

3 14. Η ενημέρωση των μελών, της κοινής γνώμης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης (τύπος π.χ.), της Βουλής, της Κυβέρνησης, των διαφόρων πολιτικών και Ελληνικών ή διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων και παραγόντων και άλλων αρμοδίων οργάνων. 15. Η έκδοση ανακοινώσεων, ειδικών εντύπων ή οργάνου τύπου, ομιλίες, συνεντεύξεις, συγκεντρώσεις κ.λπ. 16. Οι απεργιακές και άλλες συναφείς εκδηλώσεις. 17. Για την εκπλήρωση και την εν γένει εξυπηρέτηση του σκοπού και των συναφών επιδιώξεων του Συλλόγου, διατίθενται και χρησιμοποιούνται όλα τα οικονομικά του στοιχεία. 18. Στους στόχους του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία οικοδομικού συνεταιρίσμου. Για την υλοποίηση του στόχου το Δ.Σ. θα επεξεργαστεί κανονισμό λειτουργίας. Ο οικοδομικός συνεταιρισμός θα διοικείται από Δ.Ε. που θα υποδεικνύεται από το Δ.Σ. και στην οποία θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε παράταξη που εκφράζεται στο Δ.Σ. 19. Έκδοση εφημερίδας του Συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Βασική αρχή του Συλλόγου είναι η δημοκρατική λειτουργία του, που εξασφαλίζει σε κάθε μέλος του το δικαίωμα να συμμετέχει και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του σε κάθε ζήτημα της ζωής, της δράσης και της εξέλιξης του Συλλόγου. Ο Σύλλογος διοικείται και αποφασίζει για τη δράση του και γενικά για την υλοποίηση του σκοπού του, απόλυτα ανεξάρτητος και αδέσμευτος από εργοδοτική ή κρατική επιρροή με μοναδικό γνώμονα πάντα τα συμφέροντα των μελών του και της Δημοσιοϋπαλληλικής τάξης, αναπόσπαστο μέλος της οποίας αποτελεί.

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟ 4 Ο Μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι Διοικητικοί και Τεχνικοί υπάλληλοι και εργατοτεχνικό προσωπικού που υπηρετού στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους νομούς Κεντρικής Μακεδονίας (νομοί: Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλης), όπου δεν υπάρχουν τοπικοί Σύλλογοι ανεξάρτητα από Βαθμό και Κλάδο και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς επίσης και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από το διορισμό του (άρθρο 30 παρ. 4 του 1264/1982) και την εγγραφή του στο Σύλλογο. Η ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου χάνεται στις εξής περιπτώσεις: 1. Όταν χάσει την επαγγελματική του ιδιότητα, επειδή παραιτήθηκε ή απολύθηκε από την υπηρεσία. Στην περίπτωση της απόλυσης η ιδιότητα του μέλους χάνεται μόνο κατόπιν της αμετάκλητης προς τούτο δικαστικής απόφασης. 2. Όταν συνταξιοδοτηθεί, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στην παράγραφο (1). 3. Όταν υποβληθεί η σχετική αίτηση από το ίδιο το μέλος. 4. Όταν προβεί σε ενέργειες που αντίκεινται στους σκοπούς του Συλλόγου. 5. Όταν μετατίθεται σε περιοχή εκτός των ορίων του Συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 5 Ο Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα: 1. Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. 2. Να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, να συμβάλλουν σ αυτή και να ελέγχουν τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου.

5 3. Να αποφασίζουν με τη ψήφο τους πάνω σε κάθε πρόταση. 4. Να εκλέγουν τα Συλλογικά όργανα και εκλέγονται σ αυτά. ΑΡΘΡΟ 6 Ο Τα μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα: 1. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πος τον Σύλλογο και τις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις. 2. Να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και της Διοίκησης του Συλλόγου. 3. Να συμμετέχουν σ όλες τις Δυλλογικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. 4. Να προσφέρουν κάθε δυνατή γνώση και δραστηριότητα σε βοήθεια του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου και να αναλαμβάνουν κάθε Συλλογικό αντιπροσωπευτικό καθήκον που τους αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο. ΑΡΘΡΟ 7 Ο Διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο: 1. Όποιος καθυστερεί με δική του ευθύνη τις συνδρομές του παραπάνω από 3 μήνες και δεν τις τακτοποιήσει μέσα σε 15 ημέρες από την πρόσκλησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Όποιος παραβιάζει το Καταστατικό, απειθαρχεί στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και με τις συγκεκριμένες πράξεις και δράση του, ζημιώνει τα συμφέροντα του Συλλόγου του και της τάξης του. Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν πάρει απόφαση διαγραφής, καλεί εγγράφως το μέλος να απολογηθεί μέσα σε 10 ημέρες. Όλες οι αποφάσεις για διαγραφή μελών πρέπει να επικυρωθούν από την πρώτη, μετά τη διαγραφή Γενική Συνέλευση στην οποία καλούνται εγγράφως όλοι οι διαγραφέντες.

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Οι συνδρομές των μελών. Η μηνιαία συνδρομή των μελών ορίζεται σε ποσοστό 0,40% επί των τακτικών αποδοχών. Από το ποσοστό αυτό δίδεται 0,20% στην Ομοσπονδία ως εισφορά του Συλλόγου. Η Γενική Συνέλευση των μελών μπορεί να αυξήσει τη συνδρομή σε οποιοδήποτε ποσό. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδικές έκτακτες περιπτώσεις μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να ορίζει έκτακτη εφάπαξ εισφορά σε ποσό μέχρι το ύψος της μηνιαίας εισφοράς του μέλους. 2. Με κάθε ποσό που προέρχεται από προσόδους της περιουσίας του Συλλόγου 3. Κάθε άλλο εισόδημα νόμιμα προερχόμενο στο Ταμείο του Συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 9 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1 η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα και υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο για έγκριση. Διαχειριστικός απολογισμός συντάσσεται και σε περίπτωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα αρχαιρεσίες ή λογοδοσία.

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΡΘΡΟ 10 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Ο Σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο με καθολική ψηφοφορία των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. 2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την ημέρα της εκλογής του (υπογραφή πρακτικών εκλογών της Εφορευτικής Επιτροπής) και διαρκεί τρία (3) χρόνια. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από 11 Συμβούλους 4. Μέσα σε δέκα (10) μέρες το αργότερο από την ημέρα της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο σύμβουλος που πήρε τους περισσότερους ψήφους (σταυρούς) προτίμησης και ανήκει στο συνδυασμό (ψηφοδέλτιο) ο οποίος αναδείχτηκε πρώτος σε ψήφους, προσκαλεί έγκαιρα όλους τους εκλεγμένους συμβούλους σε συνεδρίαση, για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την κατανομή των αξιωμάτων. Σε περίπτωση αδράνειας για οποιοδήποτε λόγο του πλειοψηφίσαντος συμβούλου να συγκαλέσει τη συνεδρίαση αυτή, τούτο έχει δικαίωμα να κάμει ο πλειοψηφίσας σύμβουλος του δεύτερου σε ψήφους συνδυασμού κ.ο.κ. 5. Οι θέσεις του Δ.Σ. είναι οι εξής: Πρόεδρος, Α Αντιπρόεδρος, Β Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Ταμίας. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει ειδικές αρμοδιότητες στους υπόλοιπους 6 συμβούλους. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντος το λιγότερο 6 σύμβουλοι και οι αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται φανερή ψηφοφορία, οπότε αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος. 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται κατόπιν έγκαιρης πρόσκλησης του Προέδρου ή του αναπληρωτού του σε περίπτωση που αυτός αδυνατεί ή αρνείται και συνεδριάζει τακτικά το λιγότερο μια φορά κάθε 30 μέρες και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή ύστερα από έγγραφη αίτηση 4 μελών του Δ.Σ. απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

8 Στην πρόσκληση και στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να γράφονται συνοπτικά τα θέματα (ή το θέμα) για τα οποία συγκαλείται ή ζητείται να συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τούτο μέσα σε 3 μέρες από την κατάθεση σ αυτόν της αίτησης, αλλιώς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που την υπογράφουν την κοινοποιούν σε όλους τους Συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε και συνεδριάζουν νόμιμα, εφόσον βέβαια ο αριθμός των παρόντων μελών είναι ο απαιτούμενος για την απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και των Αντιπροέδρων στη συνεδρίαση αυτή, προεδρεύει ένας από τους παρόντες συμβούλους, με απόφασή τους. 8. Ειδικά για την περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με θέμα την ανασύνθεση ή ανακατανομή των αξιωμάτων, το θέμα αυτό πρέπει απαραίτητα να γράφεται στην πρόσκληση, η σχετική δε απόφαση παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση μειοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, εκλέγεται στο αξίωμα ο υποψήφιος αυτός, που ανήκει στο συνδυασμό (ψηφοδέλτιο), ο οποίος έχει τους σχετικά περισσότερους συμβούλους. 9. Σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης ή έκπτωσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτο αντικαθίσταται από τον κατά σειρά επιλαχόντα του ιδίου συνδυασμού στον οποίο ανήκε το μέλος αυτό, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας του εν λόγω συνδυασμού να καλύψει το κενό, αντικαθίσταται με τον κατά σειρά επιλαχόντα του επόμενου κατά σειρά επιτυχίας συνδυασμού πρώτα και μεμονωμένα ανεξάρτητο υποψήφιο ύστερα κ.ο.κ. 10. Σε περίπτωση έλλειψης για οποιοδήποτε λόγο επιλαχόντων συμβούλων προς συμπλήρωση ή αναπλήρωση ελλειπόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε, αν τα παραμένοντα μέλη είναι τουλάχιστον επτά (7) και το Διοικητικό Συμβούλιο διανύει τον τελευταίο χρόνο της θητείας του, (δηλαδή τον τρίτο 3 ο χρόνο), νόμιμα συνέρχεται τούτο και διοικεί το Σύλλογο με τα απομένοντα 7 μέλη, αλλιώς, δηλαδή, σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο διανύει τον δεύτερο (2 ο ) χρόνο της θητείας του, συγκαλείται αμέσως, δηλαδή το αργότερο σε 30 μέρες Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, για διεξαγωγή μερικών αρχαιρεσιών και συμπλήρωση των κενών θέσεων τακτικών μελών. Η θητεία των με τον τρόπο αυτό εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας των λοιπών.

9 Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές, δηλαδή μπορεί να παρευρίσκεται οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου χωρίς δικαίωμα λόγου και ψήφου. Το δικαίωμα λόγου κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το έχει κάθε μέλος του Συλλόγου μετά τη λήξη της συνεδριάσεως και τα μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα να συζητήσουν μαζί του τα θέματα, εφ όσον το μέλος το ζητήσει. 11. α) Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίζουν τη μέρα και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Η επίδοση των προσκλήσεων στα μέλη του Δ.Σ. γίνεται σε 24 ώρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να συγκαλείται το Δ.Σ. για επείγοντα θέματα την ίδια μέρα, οπότε τα μέλη ειδοποιούνται το ταχύτερο δυνατό με τρον προσφορότερο τρόπο. β) Οι προσκλήσεις για τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί με ομόφωνη απόφαση των μελών του να γίνονται και με άλλο τρόπο, εκτός από έγγραφη, αλλά και στην περίπτωση αυτή τα θέματα να γνωστοποιούνται τουλάχιστον 24 ώρες πριν την συνεδρίαση. 12. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τους παρόντες συμβούλους. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η μαγνητοφώνηση των πρακτικών, που υπογράφονται μετά την ορθή απομαγνητοφώνησή τους και την καταχώρησή τους στο βιβλίο των πρακτικών του Συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 11 Ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 1. Το Δ.Σ. αποφασίζει την τακτική και καθορίζει τους στόχους και τα μέσα για την επιτύχια και εκπλήρωση του σκοπού του Συλλόγου να ενεργεί πάνω σε όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στο Σύλλογο, εγκρίνει κάθε δαπάνη, που έχει γίνει ή που θα γίνει, μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού, προσλαμβάνει, απολύει προσωπικό, καθορίζει τις αποδοχές του, εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών, συγκαλεί με απόφασή του αυτές και καταρτίζει την ημερησία διάταξη των εργασιών τους, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, συντάσσει τη Διοικητική Λογοδοσία διά του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα, καθώς και τη διαχειριστική Λογοδοσία διά του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία και γενικά προβαίνει σ όλες τις ενέργειες και πράξεις Διοίκησης και

10 Διαχείρισης των εν γένει σμφερόντων του Συλλόγου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπει το καταστατικό εκτός από εκείνα για τα οποία απαιτείται απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των μελών, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 2. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πήρε αυτό σε συνεδριάσεις του, στις οποίες δεν παρέστησαν ή παραστάντα διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή βεβαιούται από τα πρακτικά του Δ.Σ. 3. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να παρίστανται ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης και συνεχούς απουσίας μέλους του σε τρεις τουλάχιστον τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, που αναγράφεται στα πρακτικά, να το αντικαταστήσει με ένα από τα εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. 4. Το Δ.Σ. λογοδοτεί στις Γεν. Συνελεύσεις των μελών. 5. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να συγκροτεί επιτροπές δουλειάς από μέλη του Συλλόγου, για υποβοήθηση του έργου του, τις οποίες θέτει υπό τις οδηγίες του. 6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να παρίστανται με πρόσκλησή του, οι νομικοί, οι οικονομικοί σύμβουλοί του για την πρόσληψη των οποίων ή για την ανάθεση σ αυτούς συγκεκριμένης εργασίας, μελέτης ή υποθέσεως, αποφασίζει τούτο. 7. Το Δ.Σ. του Συλλόγου, είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί κάθε 6 μήνες ή νωρίτερα, αν κριθεί αυτό αναγκαίο και σκόπιμο, τις Επιτροπές Βάσης, για συζήτηση και ενημέρωση πάνω σε θέματα, υπηρεσιακά, συνδικαλιστικά ή ευρύτερου πολιτικού και εθνικού χαρακτήρα. 8. Το Δ.Σ. δικαιούται να ανακαλεί από τα αξιώματά τους όλα τα μέλη του, να προβαίνει στην ανακατανομή των αξιωμάτων και να γνωστοποιεί την όποια μεταβολή με ανακοίνωσή του στα μέλη του Συλλόγου. Με τον ίδιο τρόπο γνωστοποιείται στα μέλη τυχόν μεταβολή της συνθέσεως του Δ.Σ. λόγω παραίτησης, αποχώρησης, έκπτωσης κ.λπ. μέλους του Δ.Σ. 9. Το Δ.Σ. κατά τις συνεδριάσεις του, ελέγχει την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεών του, από τα εκτελεστικά όργανά του, εγκρίνει ή μη τις ενέργειές τους, προγραμματίζει και αποφασίζει για τις παραπέρα ενέργειες και κατευθύνσεις.

11 ΑΡΘΡΟ 12 Ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο σ όλες τις σχέσεις με τρίτους και ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής, πάντοτε μαζί με τον Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου. Υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με την Διοίκηση και τον Σύλλογο. Υπογράφει με τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών και τις σχετικές αποδείξεις και έγγραφα. Συγκαλεί το Δ.Σ. τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σ αυτές και καταρτίζει με τον Γεν. Γραμματέα την ημερήσια διάταξη. 2. Ο Α Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα Πρόεδρο σ όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του κι αυτόν ο Β Αντιπρόεδρος. 3. Σε περίπτωση απούσιας του Προέδρου και των Αντιπροέδρων, εκτελεί καθήκοντα ένα από τα υπόλοιπα παρόντα μέλη του Δ.Σ. οριζόμενο απ αυτά. 4. Ο Γεν. Γραμματέας, διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου, φυλάσσει τα αρχεία, τη σφραγίδα του Συλλόγου και το μητρώο των μελών. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, εισηγούμενο σ αυτές τα σχετικά θέματα. Φροντίζει για την σύνταξη των ανακοινώσεων και την διεξαγωγή της αλληλογραφίας και για την σύνταξη και φύλαξη των πρακτικών όλων των συνεδριάσεων. 5. Ο Ταμίας ή ο νομικός αναπληρωτής του φροντίζει και είναι υπεύθυνος για τις εν γένει εισπράξεις και πληρωμές, προσυπογράφει τα αντίστοιχα παραστατικά και πληρώνει μετά από εντολή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους και μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του Δ.Σ. Όσες δαπάνες ενεργούνται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία λόγω έκτακτων, επιγουσών ή απρόβλεπτων αναγκών, και λόγω αδυναμίας σύγκλησης του Δ.Σ., ο Ταμίας υποχρεούται να φέρει τη δαπάνη προς έγκριση στην άμεση επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. προς απαλλαγή από τη σχετική ευθύνη. Κρατεί τακτικά τα κατά το Νόμο βιβλία διαχείρισης και περιουσίας του Συλλόγου και δίνει για όλα λόγο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Συντάσσει με τον Πρόεδρο τους ισολογισμούς τους οποίους μετά την έγκριση του Δ.Σ. υποβάλει στη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών για έγκριση και απαλλαγή μαζί με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

12 Ο Ταμίας τηρεί με ευθύνη του το αρχείο αποδείξεων, ισολογισμών, προϋπολογισμών κλπ σχετικών με τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου βιβλίων, πρακτικών και εγγράφων. Ο Ταμίας υποχρεούται κάθε τρεις μήνες να παρουσιάζει τα βιβλία του ταμείου για οικονομικό έλεγχο στον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα. Σε περίπτωση απουσίας του Ταμία, αναπληρώνει αυτόν οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμβουλος. ΑΡΘΡΟ 13 Ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Οι εκλεγμένοι ελεγκτές προσκαλούμενοι από το Δ.Σ. μετά τον καταρτισμό του απολογισμού και ισολογισμού για τη χρήση που πέρασε ελέγχουν την εν γένει διαχείριση. Στη διάθεσή τους παραχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Συνελεύσεων, τα βιβλία διαχείρισης και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει την έκθεσή της που υποβάλλει στο Δ.Σ. και διαβάζεται στη Γεν. Συνέλευση των μελών. Η θητεία των μελών της αρχίζει και τελειώνει μαζί με τη θητεία των μελών του Δ.Σ. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. ΑΡΘΡΟ 14 ο ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Σε κάθε Υποκατάστημα ή υπηρεσία του Ι.Κ.Α., εκλέγεται από τους υπαλλήλους που εργάζονται εκεί 3μελής Επιτροπή Βάσης (Ε.Β.), που η διάρκεια θητείας της αρχίζει και τελειώνει ταυτόχρονα με του Δ.Σ. Η εκλογή των μελών των Επιτροπών γίνεται με καθολική μυστική ψηφοφορία των εργαζομένων σε κάθε Υποκατάστημα ή υπηρεσία βάσει ψηφοδελτίου, στο οποίο γράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων. Μέλη της Ε.Β. εκλέγονται όσοι προηγούνται σε σταυρούς προτίμησης, όπως προκύπτει από το ψηφοδέλτιο και βεβαιώνεται από σχετικό πρακτικό της Εφ. Επιτροπής. Οι υπόλοιποι παραμένουν σαν αναπληρωματικά μέλη.

13 Η Εφ. Επιτροπή που αναλαμβάνει να διεξαγάγει τις αρχαιρεσίες των Ε.Β. εκλέγεται από τα μέλη που υπηρετούν στο Υποκατάστημα ή υπηρεσία με ψηφοφορία (ανάταση χειρός). Αυτή η Εφ. Επιτροπή είναι 3μελής και καθορίζει μέσα σε δύο μέρες τη διαδικασία των αρχαιρεσιών. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών Ε.Β. έχει το Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται το αργότερο σε ένα 3μηνο από την εκλογή του να πραγματοποιήσει αυτές τις αρχαιρεσίες. Η Εφ. Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει πρακτικό και το κοινοποιεί στο Δ.Σ. του Συλλόγου το αργότερο σε δέκα ημέρες. Έργο και καθήκον των Ε.Β. είναι: 1. Να συνεργάζονται με το Δ.Σ. του Συλλόγου μελετώντας, γνωστοποιώντας και υποβάλλοντας στην κρίση του κάθε ζήτημα που αφορά τους εκεί εργαζόμενους τους οποίους και ενημερώνουν κατά τις οδηγίες του Δ.Σ. 2. Να επιμελούνται των διαφόρων τοπικών ζητημάτων και μεριμνούν για τη διασφάλιση της Δημοσιοϋπαλληλικής Νομοθεσίας υπό την ενημέρωση και τις οδηγίες του Δ.Σ. 3. Να επιμελούνται για την εκλογή των τοπικών Εφ. Επιτροπών και την ομαλή διεξαγωγή των διαφόρων ψηφοφοριών. 4. Να φροντίζουν και εποπτεύουν για την εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. ΑΡΘΡΟ 15 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για θέματα που αφορούν το Σωματείο, να τροποποιεί το καταστατικό, να εκλέγει τα συλλογικά όργανά του, να εγκρίνει τον απολογισμό του σωματείου, να ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό και καθορίζει γενικά την πορεία των αγώνων του σωματείου για τα συμφέροντα των μελών του. Δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη.

14 Η Γενική Συνέλευση γίνεται τακτικά στον ενάμιση χρόνο της θητείας του Δ.Σ., ύστερα από πρόσκλησή του, το νωρίτερο δύο μήνες πριν και το αργότερο δύο μήνες μετά το μισό χρόνο της θητείας του (του Δ.Σ.). Έκτακτα συγκαλείται η Γενική Συνέλευση με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του 1/5 των ταμεικά εντάξει μελών, στην οποία αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνουν για συζήτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε 15 μέρες από την ημέρα της υποβολής της αίτησης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης, αυτά που αναφέρονται στην κατατεθείσα αίτηση, αλλιώς εφαρμόζονται οι διατάξεις που ορίζει ο Νόμος. Στις τακτικές Γ. Συνελεύσεις το σώμα εγκρίνει με απόφασή του: 1. Την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Τον απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου χρόνου, καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου. 3. Την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Κάθε άλλο θέμα συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του Καταστατικού ή της έγκρισης κανονισμών που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 1/20 των μελών, τα οποία πρέπει να υποβάλλουν την πρότασή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τύπο αναφοράς, τουλάχιστον 30 μέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλεί το Δ.Σ. ύστερα από ανακοίνωση-πρόσκληση που διανέμεται στα μέλη και τοιχοκολλάται στα γραφεία του Συλλόγου 5 μέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. Οι Γενικές Συνελεύσεις έχουν απαρτία σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος 1264/82. Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ., όπως και κάθε άλλης διάταξης με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία και εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, για να γίνει συζήτηση και για να ληφθεί απόφαση, κατά τις Συνελεύσεις, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) μέρες κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση, συγκαλείται μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15)

15 μέρες, τρίτη κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση. Οι αποφάσεις των συνελεύσεων παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών με μυστική ψηφοφορία ή με ονομαστική κλήση ή με ανάταση των χεριών, όπως ο Νόμος ορίζει, ποτέ όμως δια βοής. Σε ειδικά θέματα, όπου ο Νόμος απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί η Γ. Συνέλευση, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. να αποφασίζει τη διεξαγωγή καθολικής ψηφοφορίας των μελών του Συλλόγου, μέσα στις επόμενες αυτής 30 μέρες, εφαρμοζομένης κατ αναλογίαν της περί αρχαιρεσιών προβλεπομένης διαδικασίας. Η Διοίκηση του Συλλόγου ελέγχει την εγκυρότητα της συμμετοχής και της ψήφου των μελών, καθώς και την απαρτία της Συνέλευσης, υποχρεούμενη στην τελευταία αυτή περίπτωση να ανακοινώσει στα παρόντα μέλη τα στοιχεία που αποδεικνύουν την έλλειψη απαρτίας. Η Γεν. Συνέλευση εκλέγει Προεδρείο των εργασιών της αποτελούμενο από Πρόεδρο και δύο Γραμματείς. Οι εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται από τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ., συνοπτικά, στο βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση των μελών δικαιούται να παύει ή να ανακαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο ή ορισμένα μέλη αυτών, λόγω μη εκπληρώσεως των καθηκόντων τους για οποιαδήποτε αιτία. Έκφραση ή απόφαση μομφής κατά Συλλογικού οργάνου δεν συνεπάγεται και παύση του, αν δεν αναφέρεται τούτο ρητά στην απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον προκύπτει ανάγκη νέων αρχαιρεσιών, η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αναθέσει την διεξαγωγή τους στην υπάρχουσα Διοίκηση.

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΑΡΘΡΟ 16 ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σαν εκλογικό σύστημα βάσει του οποίου εκλέγονται τα μέλη όλων των Συλλογικών οργάνων και οι αντιπρόσωποι, ορίζεται η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ, όπως αναλύεται στο άρθρο 12 του Νόμου 1264/1982. ΑΡΘΡΟ 17 ο ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη συλλογικών οργάνων και η εκλογή των αντιπροσώπων για τα συνέδρια των ανωτέρω συνδικαλιστικών οργανώσεων γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια, με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Στη Γενική Συνέλευση περί αρχαιρεσιών του Συλλόγου καθορίζεται η ημερομηνία της ψηφοφορίας, και εκλέγεται με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία η Εφορευτική επιτροπή, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου που προσκαλείται από το Δ.Σ. Η ψηφοφορία διεξάγεται παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου, όπως ορίζει ο Νόμος 12634/1982 που προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής. Δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις από το καταστατικό οικονομικές υποχρεώσεις τους. Τον έλεγχο και το δικαίωμα ψήφου ενεργεί το Δ.Σ. του Συλλόγου βάσει του Μητρώου μελών, καθώς και η Εφορευτική Επιτροπή βάσει των βεβαιουμένων από το Δ.Σ. του Συλλόγου αποσπασμάτων του μητρώου των μελών του. Δικαίωμα να εκλέγονται για το Δ.Σ. την Ελεγκτική Επιτροπή και την Εφορευτική Επιτροπή έχουν τα μέλη με δικαίωμα ψήφου Δικαίωμα να εκλέγονται αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία έχουν τα μέλη με δικαίωμα ψήφου. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από 5 το πολύ τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά και εδρεύει στα γραφεία του Συλλόγου.

17 Την επομένη μέρα μετά την εκλογή της Ε.Ε. συνεδριάζει και εκδίδει ανακοίνωση προς όλα τα μέλη του Συλλόγου, και δίνει οδηγίες για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών καθώς και την ημερομηνία. Η προθεσμία για την υποβολή προς την Ε.Ε. των υποψηφιοτήτων για τα προς εκλογή αξιώματα αρχίζει την επομένη μέρα της ημερομηνίας εκδόσεως της παραπάνω ανακοίνωσής της και τελειώνει σε 10 ημέρες. Επίσης μέσα σε δέκα μέρες από την εκπνοή της παραπάνω 10ήμερης προθεσμίας, η Ε.Ε. γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της προς όλα τα μέλη του Συλλόγου, τον πίνακα όλων των ανακηρυχθέντων συνδυασμών και ανεξαρτήτων υποψηφίων και φροντίζει για τα ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση υποψηφιότητας που δεν εμφανίζει τις προβλεπόμενες από το καταστατικό προϋποθέσεις, πρέπει να ειδοποιείται ο υποψήφιος και ο επικεφαλής του συνδυασμού έγκαιρα από την Ε.Ε., ώστε να υπάρχει η δυνατότητα θεραπείας του κωλύματος ή αντικατάστασής του με άλλον υποψήφιο. Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται οι υποψήφιοι στις παρακάτω ιδιαίτερες στήλες: 1) Υποψήφιοι για το Δ.Σ. του Συλλόγου 2) Υποψήφιοι για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας 3) Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή Σε περίπτωση που κάποιος συνδυασμός δεν έχει επαρκή αριθμό υποψηφίων για την κάλυψη των εδρών που του αναλογούν, ο9ι απομένουσες έδρες κατανέμονται όλες μεταξύ των λοιπών συνδυασμών, ανάλογα με τη μεταξύ τους εκλογική δύναμη (αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων). Ο αριθμός των εκλεγομένων για το συνέδριο της Ομοσπονδίας καθορίζεται από το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Όλοι οι επιλαχόντες κάθε συνδυασμού είναι αναπληρωματικοί των εκλεγέντων (τακτικών του) της ίδιας παράταξης. Τα ονόματα των υποψηφίων για όλες τις περιπτώσεις γράφονται στο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι μετέχουν στις αρχαιρεσίες σε συνδυασμούς της προτίμησής τους και σαν μεμονωμένοι με ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο ο καθένας. Σαν συνδυασμοί θεωρούνται και γίνονται δεκτοί από την Ε.Ε., μόνον εκείνοι που καταρτίζουν χωριστό ψηφοδέλτιο, όπως ορίζει ο Ν. 1264/82.

18 Το Δ.Σ. υποχρεούται να δώσει στην Ε.Ε. κάθε υλική ή άλλη βοήθεια, καθώς και τη χρήση του μηχανισμού του και των γραφείων του, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άψογη και αδιάβλητη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Τα έξοδα προεκλογικής κίνησης καταβάλλει ο Σύλλογος. Καταβάλλει δηλαδή μόνο τα έξοδα των ανακοινώσεων και αφίσας. Επίσης, όλες οι δαπάνες για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και εκλογών, στις οποίες υποβάλλεται η Ε.Ε. βαρύνουν το Σύλλογο και εξοφλούνται βάσει σχετικών αποδείξεων. ΑΡΘΡΟ 18 ο ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Όλες οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη μελών των διαφόρων συλλογικών οργάνων γίνονται ενώπιον της Ε.Ε., είναι μυστικές και γίνονται με ψηφοδέλτιο και φακέλους που παραχωρεί υποχρεωτικά στους ψηφοφόρους η Ε.Ε. 2. Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου Δημοσίου εγγράφου και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου του Ν. 1264/82, βάσει καταστάσεωναποσπασμάτων του μητρώου μελών του Συλλόγου, οι οποίες υπογραφόμενες από το Δ.Σ. στέλνονται έγκαιρα στην Ε.Ε. 3. Οι ψηφοφόροι εκφράζουν την προτίμησή τους σημειώνοντας ένα σταυρό δίπλα από το όνομα του υποψηφίου που προτιμούν, μπορούν δε να σημειώνουν το πολύ τόσους σταυρούς, όσος είναι ο αριθμός των εκλεγομένων προσώπων για κάθε κατηγορία αξιωμάτων, όπως αυτός προκύπτει από το παρόν καταστατικό ή από σχετική ανακοίνωση της Ε.Ε. 4. Κατά την ψηφοφορία δικαιούνται να παρευρίσκονται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή ανεξαρτήτου υποψηφίου. Κατά τη διάρκεια της διαλογής μπορεί η Ε.Ε. να ζητήσει τη βοήθεια παρευρισκομένων υποψηφίων. 5. Η ψηφοφορία αρχίζει με την ανατολή του ηλίου και τελειώνει με τη δύση του, σε κατάλληλο τόπο που ορίζει η Ε.Ε. αν δεν έχει αποφασίσει η Γεν. Συνέλευση. Παρατείνεται δε και μετά τη δύση του ηλίου όταν τούτο κρίνει σκόπιμο η Ε.Ε. 6. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Ε.Ε. ελέγχει το απαραβίαστο της ψηφοδόχου, την ανοίγει, καταμετρούν τους φακέλους, διαπιστώνουν ότι ο

19 αριθμός τους συμφωνεί με τον αριθμό των ψηφισάντων και συντάσσουν πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρονται: α) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας. β) Τα ονόματα που απαρτίζουν την Ε.Ε. και του Δικ. Αντιπροσώπου. γ) Ο αριθμός των μελών που εψήφισαν δ) Ο αριθμός των φακέλων ψηφοφορίας ε) Οι τυχόν ενστάσεις και η απόφαση της Ε.Ε. πάνω σ αυτές. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από την Ε.Ε. και τον Δικ. Αντιπρόσωπο. Σημειώνεται ότι οπωσδήποτε μονογραφούνται και αριθμούνται όλα τα ψηφοδέλτια από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή τον Δικ. Αντιπρόσωπο αν τούτο το θελήσει αυτός στ) Η ανακήρυξη των υποψηφίων και η σειρά της επιτυχίας των. Ακολουθεί η αναγγελία των αποτελεσμάτων με ανακοίνωση της Ε.Ε. προς όλα τα μέλη του Συλλόγου. 5. Η Ε.Ε. υποχρεούται να παραχωρεί στους συνδυασμούς ύστερα από αίτησή τους ψηφοδέλτια μέχρι του διπλασίου του αριθμού των μελών με δαπάνες του συλλόγου. 6. Τα ψηφοδέλτια φυλάσσονται μέχρι την εκπνοή της από το νόμο τασσομένης προθεσμίας για την τυχόν υποβολή ενστάσεων και σε περίπτωση τέτοιας, μέχρι την έκδοση τελεσιδίκου απόφασης των αρμοδίων δικαστηρίων. ΑΡΘΡΟ 19 ο ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Απεργιακές κινητοποιήσεις οιασδήποτε μορφής κηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 20 ο ΤΗΡΗΤΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Στο Σύλλογο τηρούνται υποχρεωτικά τα βιβλία που ορίζει ο νόμος.

20 ΑΡΘΡΟ 21 ο ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 1. Δίνεται δυνατότητα ίδρυσης Ταμείου Αλληλοβοηθείας μετά από απόφαση της Γ.Σ. 2. Σκοπός του Ταμείου Αλληλοβοηθείας είναι η παροχή οικονομικής συνδρομής προς τα μέλη του σωματείου, που έπαθαν από σεισμούς ή άλλες φυσικές καταστροφές, από παρατεταμένη απεργία και από βαριά ασθένεια. 3. Πόροι του Ταμείου Αλληλοβοηθείας είναι η εισφορά των μελών, που αντιστοιχεί στο 10% της μηνιαίας συνδρομής τους και εισπράττεται όπως και αυτή (η συνδρομή). Το ποσό από τις εισφορές αυτές αποτελεί ξέχωρο, από το ταμείο του σωματείου, κεφάλαιο, που διατίθεται μόνον για τους σκοπούς του Ταμείου Αλληλοβοηθείας. 4. Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας διοικείται από τον πρόεδρο, το γενικό γραμματέα, τον ταμία του Δ.Σ. του Συλλόγου, ως κι από τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται σ αυτό (το Δ.Σ.) και δεν έχουν ένα από τα αξιώματα που αναφέρθηκαν, ορίζονται δε με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου. 5. Οι αποφάσεις της διοίκησης του ταμείου αλληλοβοηθείας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. 6. Για τη χορήγηση οποιουδήποτε χρηματικού ποσού απαιτείται να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο αίτηση με όλα τα στοιχεία, τα οποία θα επιβεβαιώνουν τη συνδρομή του λόγου, που επιτρέπει την οικονομική αρωγή και σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής βάσης του χώρου εργασίας του αιτούντος. Το ύψος οικονομικής αρωγής, που συναρτάται κάθε φορά από τη συγκεκριμένη περίπτωση κι από το διαθέσιμο κεφάλαιο του ταμείου αλληλοβοηθείας, καθορίζεται με απόφαση της διοίκησής του. ΑΡΘΡΟ 22 ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού επιτρέπεται μόνο από τη Γεν. Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, ήτοι την παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των μελών και την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΔΡΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ - ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.ΑΓ.Ε.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο. Άρθρο 3 ο ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.ΑΓ.Ε.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο. Άρθρο 3 ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.ΑΓ.Ε.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σύνδεσμος Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος των Ενώσεων Αγροτουρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 2001 2 ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Έδρα - Επωνυμία Ιδρύεται Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» και έδρα την Αθήνα. ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Το 1965 εγκεκριμένο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση - Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την [ ΕΙΓΜΑ 1 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο ----------» µε έδρα την ------. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε.

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) συγκατατίθεται και εγκρίνει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Νεολαίας της: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σ.Ε.Π.Η. Κεφάλαιο Α : Επωνυμία, Έδρα, Σκοποί, Μέσα. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σ.Ε.Π.Η. Κεφάλαιο Α : Επωνυμία, Έδρα, Σκοποί, Μέσα. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σ.Ε.Π.Η. Κεφάλαιο Α : Επωνυμία, Έδρα, Σκοποί, Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία.

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30-9-1985. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Κοσμητολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αριθμ.Πρωτ Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αριθμ.Πρωτ. 1155 Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα : Αποφάσεις της 77 ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Συνάδελφοι Η 77 η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. ενέκρινε τις καταστατικές αλλαγές που εισηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συνδέσμου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων & Μυοκτονιών Ελλάδας». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός Άρθρο 1 ον. Ιδρύεται σύνδεσμος με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΣΒΕΜΚΟ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΣΒΕΜΚΟ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΣΒΕΜΚΟ) Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται πρωτοβάθμιο, κλαδικό, συνδικαλιστικό σωματείο των εργαζομένων στις πάσης φύσεως, σκοπού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, με έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα το Καστέλι δήμου Κισάμου επαγγελματικό Σωματείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Άρθρο 1: ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Άρθρο 1: ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Άρθρο 1: ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση που φέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Η ένωση όλων των αναγνωρισμένων στην Ελλάδα πρωτοβαθμίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (ΕΕΣΠΕ) με έδρα την Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 Μορφοποιήθηκε: Θέση: Οριζόντια: «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία "Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος" με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος με έδρα την Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία "Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος" με έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Ίδρυση, επωνυμία, έδρα και σφραγίδα 1. Από τους παλιούς μαθητές και φίλους του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης (Institut

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέρου 22, 6ος όροφος, , ΤΗΛ ΦΑΞ : , ,

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέρου 22, 6ος όροφος, , ΤΗΛ ΦΑΞ : , , ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέρου 22, 6ος όροφος, 104 32, ΤΗΛ ΦΑΞ : 210 3835093, 210 3845434, goneis@mail.gr, www.asgme.gr ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα