ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. OTEplus Α.Ε. Πενήντα θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. OTEplus Α.Ε. Πενήντα θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 86 26 02 2014"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα OTEplus Α.Ε. Πενήντα θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΑΤΤΙ- ΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.: Έξι θέσεις για μηχανικούς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕ- ΝΤΡΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥ- ΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙ- ΚΟΥ: Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 2-8 αγορά εργασίας Για αγγελίες απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ: & τηλ: Για πλήρη ενημέρωση για προσφορά εργασίας, μελέτες και έργα μπείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: Η OTEplus Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, που δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχει αναλάβει έργο για τον ΟΤΕ και ενδιαφέρεται να προσλάβει Μηχανικούς Χωματουργικών Έργων στις ακόλουθες περιοχές: Νομός Αιτωλοακαρνανίας 1θέση, Νομός Αργολίδας 1, Ν. Βοιωτίας 1, Ν. Μαγνησίας 1, Ν. Κορινθίας 1, Ν. Κυκλάδων (Σύρος) 1, Ν. Κυκλάδων (Πάρος) 1, Ν. Λασιθίου 1, Ν. Μεσσηνίας 1, Ν. Χανίων 1, Ν. Κιλκίς 1 και Ν. Τρικάλων 1. Καταληκτική ημερομηνία: Οι σχετικές προκλήσεις ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα: C5%F5%EA%E1%E9%F1%DF%E5%F2%20 %C1%F0%E1%F3%F7%FC%EB. Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες : Πτυχίο AEI Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού και άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας. Κύριο αντικείμενο: Μελέτη, διαχείριση και επίβλεψη χωματουργικών εργασιών για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οργάνωση Ομάδας Έργου και σύνταξη χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου. Συνεργασία και συντονισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών για την υλοποίηση των έργων. Επίβλεψη της εκτέλεσης έργων από αναδόχους εργολάβους. Διαχείριση ρίσκου και κινδύνων έργου. Εφαρμογή των Κανονισμών Εκτέλεσης Έργων. Σύνταξη αναφορών προόδου έργων στη Διοίκηση. Η OTEplus Α.Ε., επίσης ενδιαφέρεται να προσλάβει, στην περιοχή της Αττικής, Τηλεπικοινωνιακούς Μηχανικούς, με μικρότερη ή μεγαλύτερη εμπειρία & εξειδίκευση, στα παρακάτω αντικείμενα/ειδικότητες: Συστήματα IMS 2 θέσεις, Συστήματα OSS 2 θέσεις, Δίκτυα & Υπηρεσίες IP 2 θέσεις, Ενσύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο 3 θέσεις, Συστήματα Υπηρεσιών TV 2 θέσεις και Δίκτυα Δεδομένων & Φωνής 7 θέσεις. Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες (για όλες τις θέσεις): Δίπλωμα Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ), ειδικότητας συναφούς με το αντικείμενο της θέσης (Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Η/Υ, Πληροφορική) ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού. Η OTEplus Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, επίσης ενδιαφέρεται να προσλάβει Τεχνικούς Υπηρεσιών & Επιχειρησιακών Συστημάτων στις ακόλουθες περιοχές: Αττική (12 θέσεις), Ηράκλειο Κρήτης (1 θέση). Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες : Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) με κατεύθυνση τις τηλεπικοινωνίες, την ηλεκτρολογία, την ηλεκτρονική, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή την πληροφορική ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού. Η OTEplus Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, που δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχει αναλάβει έργο για τον ΟΤΕ και ενδιαφέρεται να προσλάβει Τεχνικούς Λειτουργίας Δικτύου, στις ακόλουθες περιοχές: Αττική (4 θέσεις), Νεμέα (3 θέσεις). Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες: Τίτλος σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ), ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών εξωτερικού ή εσωτερικού, σχετικός με τις Τηλεπικοινωνίες, την Πληροφορική, την Ηλεκτρονική, τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, την Ηλεκτρολογία ή την Τηλεόραση. 1

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής: ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Αργύρης Δεμερτζής ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Νίκος Πέρπερας ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Φρόσω Καβαλάρη Γεώργιος Π. Καραλής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πολιτικοί μηχανικοί-μηχανικοί κατασκευής για τα εργοτάξια στην κεντρική Θεσσαλία, με εμπειρία 10-20έτη σε έργα οδοποιίας. Τηλ ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός κατά προτίμηση μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος με άνεση στην επικοινωνία και στις δημόσιες σχέσεις για εργασία εξωτερικού πωλητή με αντικείμενο την προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων φωτισμού ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ μηχανικός ή υπομηχανικός ζητείται από τεχνική εταιρία με έδρα το Λάκκωμα για εργασία γραφείου. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών στο Ζητείται αρχιτέκτονας με μεταπτυχιακό στη μουσειολογία, με σχετική εμπειρία και γνώση 3D σχεδιασμού για την εταιρεία ΤΕΤΡΑΓΚΟΝ. Αποστολή βιογραφικών στο Προσφορά μόνιμης και πλήρους απασχόλησης θέσης για Μηχανικό (Χημικός Μηχανικός κατά προτίμηση) με αντικείμενο τη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) -και κοινών- και τεχνική υποστήριξη πωλήσεων. Γνώση ADR επιθυμητή (μη απαραίτητη). Περισσότερες Πληροφορίες: Πηγή: Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE, κορυφαία πολυεθνική Εταιρία στον τομέα της, δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διανομή μπαταριών επιδιώκει να προσλάβει junior ηλεκτρολόγο μηχανικό, στο εργοστάσιο της στην Ξάνθη με κύρια αρμοδιότητα τη συμμετοχή σε projects στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Απαιτούμενα Προσόντα: Άριστος χρήστης Η/Υ (MS Office). Άριστη Γνώση Autocad. Άριστη γνώση Αγγλικών. Πανεπιστημιακός τίτλος ηλεκτρολόγου μηχανικού με Άριστο βαθμό αποφοίτησης/ μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός. Εμπειρία πρακτικής άσκησης σε βιομηχανία. Ικανότητα επικοινωνίας με όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Αναλυτικός τρόπος σκέψης και ικανότητα διαχείρισης σύνθετων πληροφοριών. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Μέχρι 30 ετών. Εργασιακή εμπειρία σε βιομηχανία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. H Εταιρία προσφέρει: Δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον. Ευκαιρίες καριέρας. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κυρίας Δέσποινας Κιοσσέ, Human Resource Οfficer. Tel : Fax : Post : Εργοστάσιο Συστήματα Sunlight, Νέο Όλβιο, Ξάνθη, Δυνατότητα εργασίας σε έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων προσφέρει η εταιρία Αλουμίνιον Α.Ε. στον Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας. Απαιτούνται το πτυχίο πολυτεχνικής σχολής Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και άριστη γνώση αγγλικών. Βιογραφικά: Η βιομηχανία πλαστικών Technima S.A. στο Σχηματάρι ζητά να προσλάβει έναν Τεχνολόγο Μηχανολόγο. Οι υποψήφιο οφείλουν να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ Μηχανολογίας, να έχουν άριστη γνώση αγγλικών, χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά: com.gr. Ζητείται προγραμματιστής για πλήρη απασχόληση από την εταιρία παραγωγής πάγου και παγοκύβων Κάματζης στον Δοκό Χαλκίδας. otenet.gr Εταιρία παροχής φυσικού αερίου επιθυμεί να ενισχυθεί με έναν μηχανικό δημόσιων έργων. Απαιτούνται: πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι γύρω περιοχών. Βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: multigas.com.gr Ό όμιλος εταιρειών Kleemann αναζητά στη βιομηχανική περιοχή του Κιλκίς τις παρακάτω ειδικότητες: Μηχανικούς για την Τεχνική Διεύθυνση 5, Μηχανικούς Πωλήσεων για τη Διεύθυνση Εξαγωγών 2, Προγραμματιστές Η/Υ για το Τμήμα Πληροφορικής 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν βιογραφικά με στο ή με fax στο (υπόψη Ζ. Παναγιωτίδου). 2

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευές από σκυρόδεμα ανθεκτικές σε ακραίες φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές» με κωδικό ERC- 12, Φ.Κ. D 774 που υλοποιείται στο Πλαίσιο της Πράξης «Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Μιχαήλ Ν. Φαρδή, καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου σε εν ενεργεία Μεταπτυχιακό Φοιτητή που έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση Διδακτορικού, ως κάτωθι: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί. Επίσης να τους έχει απονεμηθεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη γνωστική περιοχή των Αντισεισμικών Κατασκευών. Καταληκτική ημερομηνία: Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον καθ. Μιχαήλ Ν. Φαρδή, Εργαστήριο Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο , upatras.gr. Η επιτροπή ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Βελτίωση της Διακυβέρνησης, της Διαχείρισης και της Βιωσιμότητας- BIG» που εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ » προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου ως εξής: Τρεις με δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Μάρκο Αυλωνίτη (τηλ , Καταληκτική ημερομηνία: 27/2/2014. Πληροφορίες στο σχετικός Σύνδεσμο: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάκτηση, Χαρακτηρισμός και Πρακτικές Εφαρμογές Υδροκολλοειδών Κατάλληλων για Τρόφιμα από Υποπροϊόντα Ελιάς και Σταφυλιού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτου Κωνσταντίνο, καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάστημα οκτώ (8) μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 7.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως εξής: Ένας με Πτυχίο Βιολόγου ή Χημικού Μηχανικού Πανεπιστημίου και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε συναφές αντικείμενο με το αντικείμενο του έργου. Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο O ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Σύστημα βασισμένο στη γνώση της θέσης για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του ελέγχου των επιβλαβών εντόμων (FruitFlyNet).» που χρηματοδοτείται από συγχρηματοδοτούμενου από Ελλάδα και ΕΕ Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου» (ENPI CBC MED) και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Θεόδωρο Τσιλιγκιρίδη (Καθηγητή του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)), προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως έξι (6) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης με του ίδιους όρους και επέκταση του αντικειμένου της σύμφωνα με το Σχέδιο Εργασίας του Προγράμματος, όπως φαίνεται συνημμένο Παράρτημα Πακέτων Εργασίας/Παραδοτέων, έως τη λήξη του έργου) - Ένας (1) Μηχανικός Δικτύων Η/Υ - Ένας (1) Μηχανικός Λογισμικού. Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον κο Θεόδωρο Τσιλιγκιρίδη (τηλ , , aua.gr) και στην κα Ό. Δεφίγγου, ΕΛΚΕ ΓΠΑ ( τηλ , Στα πλαίσια του προγράμματος «Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης των Πανεπιστημιουπόλεων» (κωδικός έργου 11ΣΥΝ_6_1244) o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως: Θέση 1: Απασχόληση διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 15,5 ημερολογιακούς μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου Ποσό: ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) Θέση 2: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης. Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 12 ημερολογιακούς μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου. Ποσό : ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης Καταληκτική ημερομηνία: Αναλυτική πρόσκληση και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και στα τηλέφωνα (κα Δασκαλάκη Χριστιάνα) & (κα Αρχοντάκη Ηλιάννα), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση www. tuc.gr και του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης www. elke.tuc.gr. 3

4 ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΜΠ Οκτώ θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων για τον Τομέα Τοπογραφίας ως ακολούθως: Μια (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή «Φωτογραμμετρία με έμφαση στην Επεξεργασία Πλάγιων Εναέριων Λήψεων». Μια (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή «Φωτογραμμετρία με έμφαση στην Αυτόματο Εντοπισμό Μεταβολών». Μια (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή «Συμβολομετρία με Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγματος». Αιτήσεις ενδιαφερομένων γίνονται δεκτές από 19 Φεβρουαρίου 2014 έως και 12 Μαρτίου Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της παραπάνω Σχολής, τηλ και Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων στους παρακάτω Τομείς, ως ακολούθως: α) Μια (1) θέση για τον Τομέα «Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων» στη γνωστική περιοχή: «Ρύθμιση Διεργασιών και Συστημάτων» β) Μια (1) θέση για τον Τομέα «Χημικών Επιστημών» στη γνωστική περιοχή: «Διαχείριση Αποβλήτων» γ) Μια (1) θέση για τον Τομέα «Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών» στη γνωστική περιοχή: «Επιστήμη και Μηχανική Τροφίμων» δ) Δύο (2) θέσεις για τον Τομέα «Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών» στις γνωστικές περιοχές: «Φασματοσκοπικές Μη Καταστρεπτικές Μέθοδοι και Τεχνικές Χαρακτηρισμού και Ελέγχου των Υλικών» μια (1) θέση «Επιστήμη των Υλικών και Προηγμένα Υλικά» μια (1) θέση. Υποβολή αιτήσεων στη Γραμματεία της Σχολής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή, από 21 Φεβρουαρίου έως 10 Μαρτίου Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Για την πρώτη θέση, στον Αναπλ. Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Χ. Σαρίμβεη, τηλ Για τη δεύτερη θέση, στην Καθηγήτρια του ΕΜΠ κα. Μ. Λοϊζίδου-Μαλαμή, τηλ Για την τρίτη θέση στον Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Π. Ταούκη, τηλ Για την τέταρτη θέση στην Καθηγήτρια του ΕΜΠ κα. Μ. Κουή, τηλ Για την πέμπτη θέση στον Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Κ. Χαριτίδη τηλ ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων μηχανικών στο Δήμο Μοσχάτου Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΟΙΚΟΤΕΧΝΟ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων και νέων επιστημόνων στα πεδία της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθολογικής διαχείρισης φυσικών και ενεργειακών πόρων στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου και να παρακολουθήσουν όλα τα στάδια υλοποίησης του. Το πρόγραμμα αφορά την κατάρτιση και την πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη (νομική, λογιστική, επαγγελματική συμβουλευτική) 82 ωφελουμένων νέων Επιστημόνων, κυρίως Διπλωματούχων Μηχανικών και ανέργων τεχνολογικής κατεύθυνσης όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων στα αντικείμενα: Διαχείριση των Στερεών Αστικών Αποβλήτων και Ανακύκλωση Εξοικονόμηση / Διαχείριση Ενέργειας σε Κτίρια και Βιομηχανία. Οι ωφελούμενοι άνεργοι και νέοι επιστήμονες λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα και με την λήξη της κατάρτισης δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης. Στόχος είναι η σύσταση νέων επιχειρήσεων, η απορρόφηση των ωφελουμένων από τις τοπικές επιχειρήσεις και η ανάπτυξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Το έργο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΟΙΚΟΤΕ- ΧΝΟΑΝΑΠΤΥΞΗ με συντονιστή την VFA Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Καινοτομίας και με εταίρους το Δήμο Μοσχάτου- Ταύρου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Α.Ε. (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Α.Ε.) και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών. Το πρόγραμμα εντάσσεται στα «Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)» που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 28/2/2014. Αιτήσεις πληροφορίες: ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, τηλ , κος Γιουβάνογλου Άγγελος και κα Ελένη Προκοπίου καθημερινά π.μ. 18:00μ.μ. Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων & Επιχειρήσεων του Δήμου ΜΟΣ- ΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Πλατεία ΗΣΑΠ Μοσχάτο, τηλ ) καθημερινά: 7.30μ.μ μ.μ., VFA Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Καινοτομίας, στο και , κα Δέσποινα Ντούρου από 9:30 17:00, ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. Έξι θέσεις για μηχανικούς Η Παράκτιος Αττικό Μέτωπο Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει την πλήρωση είκοσι συνολικά θέσεων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά από δοκιμαστική περίοδο τριών μηνών, στις οποίες περιλαμβάνονται: ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6 θέσεις ΠΕ Διπλωματούχων Μηχανικών (Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων & Τοπογράφων) Καταληκτική ημερομηνία: Σχετικός σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες: gr/wp-content/uploads/2014/02/%ce %92%CE%99%CE%95%CE%9F%C E%A6-%CE%A7%CE%9D%CE%9A. pdf. 4

5 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου με αρ. 70/ , για την εκτέλεση του έργου «Fostering the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising (Ελληνικός τίτλος: Προώθηση της χρήσης χαμηλών γεωθερμικών πεδίων μέσω της ανάπτυξης οδηγών επιχειρησιακής εκμετάλλευσης και λύσεων πράσινης ενέργειας πάνω στην επιχειρηματικότητα)», και ακρωνύμιο ENERGEIA, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία » και Κ.Ε με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Διαμαντή, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου όπου περιλαμβάνονται: -Τρεις με Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε θέματα παραγωγής/διανομής/εκμετάλλευσης ή/και συντήρησης συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ειδικότερα ηλιακές εγκαταστάσεις. -Τρεις με Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικού. -Ένας με Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου Τμήματος της αλλοδαπής. Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Οργάνωση και τη Διοίκηση σε θέματα που καλύπτουν διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων. Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: κ. Διαμαντή Ιωάννη, Τηλ Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου με αρ. 70/ στα πλαίσια του Συμβολαίου με αρ /13/NL/LvH μεταξύ του European Space Agency (ESA)- European Space Research and Technology Center (ESTEC) και του ΔΠΘ που αφορά στην Πράξη με τίτλο High Specific Energy Lithium Cells for Space Exploration (ΚΕ 81309) με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Φίλιππο Φαρμάκη, Λέκτορα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών που χρηματοδοτείται κατά 100% από το ESA μέσω του ESTEC, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργο ως εξής: Ένας Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής που να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία ως Μηχανικός, τουλάχιστον 3 ετών, σε παραγωγική διαδικασία κατασκευής μπαταριών. Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Φίλιππο Φαρμάκη, Λέκτορα ΗΜΜΥ, τηλ.: Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου με αρ. 70/ ,για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και ΠΕΠ. Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές Ε&Τ συνεργασίες» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 1) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως εξής: -Ένας συνεργάτης ερευνητής με Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Φυσικού. -Ένας συνεργάτης ερευνητής με Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος. Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Aναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουρτίδης, τηλ.: , ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ: Ένας Μηχανικός με σύμβαση έργου Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Πειραιά, με την υπ αριθμ.: 14/ Πράξη της Επιτροπής Ερευνών στα πλαίσια του έργου με τίτλο, ««ΕΞΥΠΝΟ» ΚΑΙ ΕΝΕΡ- ΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ_ BRITE GREENHOUSE_11ΣΥΝ7298 ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για ένα (1) άτομο και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα παρακάτω: Ένα άτομο με Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας, Ερευνητική και πρακτική εμπειρία σε ασύρματα δίκτυα Η/Υ, Πρακτική εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού λειτουργίας ασύρματων δικτύων. Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Πειραιά (elke. teipir.gr). 5

6 ΑΠΘ Θέσεις ερευνητών για μηχανικούς ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ σε ερευνητικά προγράμματα στο Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υποψήφιοι Διδάκτορες ή Ερευνητές που να κατέχουν μεταπτυχιακό ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Πληροφορικής / Μηχανικού Πληροφορικής / Μαθηματικών / Φυσικής ή ισοδύναμο. Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό από τους ίδιους, να εργαστούν με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Μεταδιδακτορικοί ερευνητές που κατέχουν πτυχίο όπως τα προαναφερθέντα. Προφίλ του εργαστηρίου και σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση Οι θέσεις χρηματοδοτούνται από προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γενικό θέμα έρευνας είναι: 1.ανάλυση, δεικτοδότηση και ανάκτηση βίντεο τρισδιάστατης τηλεόρασης. 2.επεξεργασία και ανάλυση ψηφιακής εικόνας και βίντεο και τεχνητή όραση. 3.Υπολογιστική νοημοσύνη και ψηφιακά μέσα (εικόνα και βίντεο) Μια ενδεικτική λίστα πιθανών ερευνητικών αντικειμένων είναι: -Ανάλυση ψηφιακής εικόνας/βίντεο, τεχνητή όραση (human detection/tracking, activity recognition, affective analysis). -Label propagation, semi-supervised/active learning, graph data analysis, tensorial analysis for user/content interactions, profiling and recommendation systems. -Ανάλυση τρισδιάστατης εικόνας/βίντεο (depth/disparity map analysis, 3D quality analysis, multiview video analysis). -Δεικτοδότηση και ανάκτηση περιεχομένου τρισδιάστατου βίντεο (MPEG7/AVDP) Το ακριβές ερευνητικό αντικείμενο των νέων ερευνητών θα επιλεγεί έτσι, ώστε να συμφωνεί με την προηγούμενη εμπειρία του/ της με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας. Η διάρκεια της εργασίας μπορεί να επεκταθεί για 3 χρόνια ή και περισσότερο. Άτομα με αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε ένα απο τα παρακάτω πεδία: ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, τεχνητή όραση, γραφικά, διεπαφές ανθρώπου-υπολογιστή, επεξεργασία σήματος, υπολογιστική νοημοσύνη, πολύ καλή γνώση αγγλικών, προγραμματισμό σε C/C++ και ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ακαδημαϊκή έρευνα θα προτιμούνται ιδιαιτέρως. Θα προτιμηθούν άτομα που έχουν θετικό/τεχνολογικό πτυχίο πανεπιστημίου (κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο) όπως τα προαναφερόμενα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να στείλουν τα βιογραφικά τους με στον: Καθηγητή Ιωάννη Πήτα, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 54124, Τ.Θ. 451, Τηλέφωνο: , ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ: Θέσεις μηχανικών με συμβάσεις έργου Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΚΡΗΠΙΣ» [Κωδικός θέσης: 895] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ με αντικείμενα: 1. Διαχείριση βιοδεδομένων μεγάλης κλίμακας. 2. Εφαρμογές βιοπληροφορικής ανάλυσης για την εξεύρεση γονιδίων που ελέγχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά. 3. Ανάλυση υπολογιστικών χαρακτηριστικών βιοδεδομένων (πχ. Γονίδια) σε υπολογιστικό περιβάλλον υψηλής επίδοσης. 4. Διαχείριση και ανάπτυξη περιβάλλοντος web για την μεταλαμπάδευση των αποτελεσμάτων και των προϊόντων (Διάρκεια: 12 μήνες, Τόπος: Θέρμη Θεσσαλονίκης). Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: κα. Κοπάνη, Τηλ.: , Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ευφυείς ολοκληρωμένες κτηνοτροφικές πρακτικές - Smart Integrated Livestock Farming» [Κωδικός θέσης: 83] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Ένας με ειδικότητα Πληροφορική και αντικείμενο Ανάπτυξη γεωχωρικών εφαρμογών για συσκευές κινητής τηλεφωνίας (Διάρκεια: 6 μήνες, Τόπος: Βόλος). Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: κα Όλγα Χατζηδήμου, Τηλ.: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Ένας μηχανικός Περιβάλλοντος To ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ Γενική Δ/νση Αγροτικής Έρευνας- Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη κέντρων συλλογής, διαχείρισης και διάθεσης ελαιοπυρήνα για σκοπούς ενεργειακής αξιοποίησης» διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (κλειστές προσφορές) για την ανάθεση σε ένα Μηχανικό Περιβάλλοντος εκτέλεσης εργασιών εξυπηρέτησης του ερευνητικού προγράμματος «Σχεδιασμός και ανάπτυξη κέντρων συλλογής, διαχείρισης και διάθεσης ελαιοπυρήνα για σκοπούς ενεργειακής αξιοποίησης» Αιτήσεις με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένη αστυνομική ταυτότητα, σχετικά πιστοποιητικά και οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο) θα γίνονται δεκτές στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων. Υπεύθυνη: κα. Κέλλυ Καμπάκη τηλ Καταληκτική ημερομηνία: 28/2/2014 Σχετικός Σύνδεσμος: 6

7 ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων από ιδιωτικές εταιρείες και όχι μόνο, σε διάφορες χώρες. Αναλυτικότερα: ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών αναζητά η εταιρεία Heuma Services στο Ρότερνταμ. Βιογραφικά στο: ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Μηχανικούς έργων αναζητά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Haukeland στο Όσλο. Πληροφορίες και βιογραφικά στο: ΕΛΒΕΤΙΑ: Μηχανικό Υπολογιστών αναζητά το Κέντρο Cern στη Γενεύη, με μισθό ευρώ. Πληροφορίες και βιογραφικά στο: web.cern.ch/job/ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Ερευνητικό Κέντρο στην περιφέρεια Lincoln θα εντάξει στο δυναμικό του έναν επιστήμονα περιβαλλοντολόγο. Απαιτούνται πτυχίο γεωλογίας ή γεωχημείας, μεταπτυχιακό του Τμήματος περιβαλλοντολόγων μηχανικών και άριστη γνώση των αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών στο: cgi?=a ΚΥΠΡΟΣ: Η εταιρεία ΚΕΟ plc θα εντάξει στο δυναμικό της έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό στην περιοχή της Λεμεσού. Απαραίτητα προσόντα είναι το πτυχίο ειδικότητας, η γνώση αγγλικών και η εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών στο: ΕΛΒΕΤΙΑ: Τη θέση του προγραμματιστή σχεδιαστή λογισμικού επιθυμεί να καλύψει η εταιρεία Swag στη Βέρνη. Απαραίτητα προσόντα είναι το πτυχίο πληροφορικής, η άριστη γνώση αγγλικών και γαλλικών και η πενταετής εμπειρία στην κατασκευή λογισμικών εφαρμογών. Βιογραφικά στο: ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η κατασκευαστική εταιρεία QUNDIS GmbH στη Θουριγγία επιθυμεί να προσλάβει έναν διευθυντή πωλήσεων. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο πολυτεχνικής κατεύθυνσης, πενταετής εμπειρία στις πωλήσεις και στη διαχείριση εργαζομένων, δυνατότητα ταξιδιών και άριστη γνώση γερμανικών και αγγλικών. Βιογραφικά στο: ΑΥΣΤΡΙΑ: Με έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό θα ενισχυθεί η βιομηχανία μετάλλου στο Auberfern. Για την κάλυψη της θέσης απαιτούνται πτυχίο ανώτατης σχολής, γνώση χειρισμού Η/Υ, γνώση γερμανικών και αγγλικών και αποδεδειγμένη εμπειρία. Η εταιρεία προσφέρει μισθό ύψους ευρώ το μήνα. Αποστολή βιογραφικών στο: ΒΕΛΓΙΟ: Με έναν γεωτεχνικό μηχανικό πρόκειται να ενισχυθεί η εταιρεία BESIX Group στις Βρυξέλλες. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πολυτεχνείου, δεκαετή προϋπηρεσία, άριστη γνώση αγγλικών και γαλλικών ή γερμανικών, ισχυρές επικοινωνιακές αναλυτικές ικανότητες και δυνατότητα ταξιδιών. Αποστολή βιογραφικών στο: display/88320/geotechnical_engineer. ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Με δύο ηλεκτρολόγους μηχανικούς θα ενισχυθεί η κατασκευαστική εταιρεία Tandem Uberlessungs στη Βεστφαλία. Για την κάλυψη των θέσεων απαιτούνται το πτυχίο πανεπιστημίου, η αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία και η άριστη γνώση των γερμανικών. Τηλέφωνο: Αποστολή βιογραφικών στο: ΑΥΣΤΡΙΑ: Η εταιρεία Blauorange Consulting GmbH με έδρα την πόλη Γκρατς, αναζητά έναν μηχανικό λογισμικού. Απαραίτητα προσόντα είναι το πτυχίο πανεπιστημίου, η εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και η άριστη γνώση των γλωσσών προγραμματισμού, πολύ καλή γνώση αγγλικών και γερμανικών. Ο κατώτατος μισθός που προσφέρει η εταιρεία είναι ευρώ. Βιογραφικά αποστέλλονται στο: paul. ΥΕΜΕΝΗ: Έναν μηχανικό σχεδιασμού επιθυμεί να προσλάβει η εταιρεία The Highfield Company στη Σάνα. Απαραίτητα προσόντα είναι το πτυχίο χημικού μηχανικού, η δεκαετής εργασιακή εμπειρία και η άριστη γνώση των αγγλικών. Υποβολή υποψηφιοτήτων μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας: ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ: Τη θέση ενός μηχανικού ελέγχου συστημάτων επιθυμεί να καλύψει η εταιρεία Fluor Corporation στο Khodar. Απαραίτητα προσόντα είναι το πτυχίο ανώτατης σχολής, δεκαετής εμπειρία στον τομέα καυσίμων και η άριστη γνώση αγγλικών και αραβικών. Αποστολή βιογραφικών μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας: job/lead-control-systems-engineer. Δέκα θέσεις σε διάφορες χώρες Αρκετές θέσεις για μηχανικούς και IT Specialists στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό προσφέρονται μέσω της εταιρείας Grecruitment. Αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.grecruitment.com ) μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις εξής θέσεις: Engineering positions - Development Engineer - Sensor Systems (m/f), Munich - Development Engineer (f/m) - Automotive Electronic Control Devices, Cologne - Electrical Test Engineer, Heidelberg - Civil Engineer for Bridge Construction - Engineering Positions in Libya -- Automation Engineers -- Production Maintenance Engineers -- Development Engineer (m/f) Construction of hand-held electronic tools IT Specialists - Software Developer C, Leipzig - Software Developer, Luxemburg 7

8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τέσσερις υποτροφίες από Πολυτεχνικές Σχολές Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «NoTremor: Virtual, Physiological and Computational Neuromuscular Models for the Predictive Treatment of Parkinson s Disease», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο (ΕΚΤ ή ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «FP7-ICT», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κωνσταντίνο Μουστάκα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει τρεις (3) υποτροφίες, χρονικής διάρκειας (9) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση παράτασης του έργου ως κάτωθι: Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που είναι: (α) Απόφοιτοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (β) Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (εγγεγραμμένοι σε ΜΔΕ ή πρόγραμμα που οδηγεί σε λήψη διδακτορικού), με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο «Γραφικά Υπολογιστών και Προσομοιώσεις». Καταληκτική ημερομηνία: Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τηλέφωνο , ή στο (κος Κων/ νος Μουστάκας). Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ», που χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Νικόλαο Καρακαπιλίδη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) υποτροφία χρονικής διάρκειας 16 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση παράτασης του έργου. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα μέχρι την 04/03/2014. Σχετικός σύνδεσμος: ΑΠΘ: Πέντε θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στην Πληροφορική Το τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στις παρακάτω περιοχές: Μία (1) στην επιστημονική περιοχή «Εξόρυξη Γνώσης από Κείμενα» Τέσσερις (4) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Οπτικές Επικοινωνίες». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 07/03/2014. Τηλέφωνα Γραμματείας για περισσότερες πληροφορίες: και ΙΔΡΥΜΑ Δ. ΧΩΡΑΦΑ: Βραβεία σε υποψήφιους διδάκτορες Το Ίδρυμα «Δ. Χωραφά» ενδιαφέρεται για το έτος 2014 να χορηγήσει δύο βραβεία ύψους $5.000 το καθένα σε υποψήφιους διδάκτορες και σε διδάκτορες του ΕΜΠ με ώριμο, πρωτοποριακό και μεγάλης εμβέλειας ερευνητικό έργο στις εξής θεματικές περιοχές: Research, Development and Applications in High Technology Life sciences and Medicine Physics,Chemistry,Sciences of the Very Small and the Very Large Formal sciences: Mathematics, Logic, Statistics and their Applications Hard Science Solutions to Millennium Problems Interdisciplinary Scientific Research Η υποβολή των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται στις γραμματείες των Σχολών του Ιδρύματος. Περισσότερες πληροφορίες: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Πρόσκληση για διδακτικό προσωπικό Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 (ΦΕΚ 112/Α ) και του άρθρου 80 παρ. 6 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ Α ), υπό την αίρεση ότι θα διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις, για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης. H πρόσληψη του προσωπικού αυτού, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους : Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο Ακτομηχανική Λιμενικά Έργα Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από έως και στην Γραμματεία του Τμήματος, στην ακόλουθη διεύθυνση (παράδοση Οίκοι): Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πεδίον Άρεως, Βόλος, τηλ , FAX , Αρμόδια κ. Διβάνη Χαρίκλεια. 8

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμμάτων,

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμμάτων, ΤΕΥΧΟΣ. 105 16 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικοί για διδακτικό έργο

Μηχανικοί για διδακτικό έργο ΤΕΥΧΟΣ. 97 21 05 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Επτά μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πέντε μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Επτά μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ. 81 22 01 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Επτά μηχανικοί με συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Διαγωνισμός και για 16 πτυχιούχους Πολυτεχνικών Σχολών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΔΕΗ: Επτά μηχανικοί με συμβάσεις οκτώ μηνών

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Διαγωνισμός και για 16 πτυχιούχους Πολυτεχνικών Σχολών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΔΕΗ: Επτά μηχανικοί με συμβάσεις οκτώ μηνών ΤΕΥΧΟΣ. 62 04 09 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Διαγωνισμός και για 16 πτυχιούχους Πολυτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. NIKI ΜΕΠΕ Θέσεις για Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. NIKI ΜΕΠΕ Θέσεις για Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 113 01 10 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

με συμβάσεις Οκτώ μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Είκοσι έξι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

με συμβάσεις Οκτώ μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Είκοσι έξι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΥΧΟΣ. 94 30 04 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Είκοσι έξι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δεκάδες θέσεις εργασίας για μηχανικούς πληροφορικής

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δεκάδες θέσεις εργασίας για μηχανικούς πληροφορικής ΤΕΥΧΟΣ. 63 11 09 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δεκάδες θέσεις εργασίας για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΑΕΔ ΔΙΚΤΥΟ EURES Εκδηλώσεις για εργασία Ελλήνων Μηχανικών στην Ευρώπη

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΑΕΔ ΔΙΚΤΥΟ EURES Εκδηλώσεις για εργασία Ελλήνων Μηχανικών στην Ευρώπη ΤΕΥΧΟΣ. 73 20 11 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 75 04 12 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μηχανικοί με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 22 Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 133 25 02 2015. ΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 22 Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 133 25 02 2015. ΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς ΤΕΥΧΟΣ. 133 25 02 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 22 Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επτά Μηχανικοί με σύμβαση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 19 θέσεις μονίμων μηχανικών στη ΔΕΗ ΙΠΤΗΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επτά Μηχανικοί με σύμβαση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 19 θέσεις μονίμων μηχανικών στη ΔΕΗ ΙΠΤΗΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 121 26 11 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 19 θέσεις μονίμων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Μηχανικοί Πληροφορικής

Πέντε Μηχανικοί Πληροφορικής ΤΕΥΧΟΣ. 74 27 11 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σαράντα δύο μηχανικοί με σύμβαση έργου

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 132 18 02 2015. ΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 132 18 02 2015. ΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς ΤΕΥΧΟΣ. 132 18 02 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΕ Πέντε μηχανικοί ως συνεργάτες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 85 19 02 2014 ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΕ Πέντε μηχανικοί ως συνεργάτες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 85 19 02 2014 ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό ΤΕΥΧΟΣ. 85 19 02 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΤΕΕ Πέντε μηχανικοί ως συνεργάτες με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά ΤΕΥΧΟΣ. 135 11 03 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑTΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (EPO) Έως 200 μηχανικοί για το 2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑTΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (EPO) Έως 200 μηχανικοί για το 2013 ΤΕΥΧΟΣ. 48 24 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Ζητούνται μηχανικοί με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Προκήρυξη για μηχανικούς, επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Προκήρυξη για μηχανικούς, επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες ΤΕΥΧΟΣ. 53 05 06 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις ΤΕΥΧΟΣ. 145 03 06 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ ΓΙΑ 51 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΔΕΗ Υποβολή αιτήσεων από 15 έως 29 Απριλίου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ ΓΙΑ 51 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΔΕΗ Υποβολή αιτήσεων από 15 έως 29 Απριλίου 2015 ΤΕΥΧΟΣ. 137 26 03 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ: Προκήρυξη εξετάσεων για την ανάδειξη ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 58 10 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 117 29 10 2014

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 117 29 10 2014 ΤΕΥΧΟΣ. 117 29 10 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για την υποστήριξη

τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για την υποστήριξη ΤΕΥΧΟΣ. 89 19 03 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Προκήρυξη εννέα θέσεων για Διπλωματούχους Μηχανικούς

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Προκήρυξη εννέα θέσεων για Διπλωματούχους Μηχανικούς ΤΕΥΧΟΣ. 101 18 06 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Πρόσληψη 30 μηχανικών στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ ΑΠΘ

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Πρόσληψη 30 μηχανικών στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ ΑΠΘ ΤΕΥΧΟΣ. 120 19 11 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΗ: 19 Μηχανικοί με σύμβαση αορίστου χρόνου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής:

Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής: ΤΕΥΧΟΣ. 109 03 09 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και κυβερνοχώρου

ΤΠΕ και κυβερνοχώρου ΤΕΥΧΟΣ. 55 18 06 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥ- ΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς ΤΕΥΧΟΣ. 100 11 06 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΔΕΤ Α.Ε. Δέκα οκτώ μηχανικοί με 18μηνες συμβάσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προωθείται η πρόσληψη 195 Μηχανικών με 12μηνες συμβάσεις εργασίας

Προωθείται η πρόσληψη 195 Μηχανικών με 12μηνες συμβάσεις εργασίας ΤΕΥΧΟΣ. 43 20 03 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Οκτώ Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προωθείται η πρόσληψη 195 Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα