Ψηφιακή Απεικόνιση (Ακτινολογία - Ακτινοσκόπηση)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακή Απεικόνιση (Ακτινολογία - Ακτινοσκόπηση)"

Transcript

1 Ψηφιακή Απεικόνιση (Ακτινολογία - Ακτινοσκόπηση) Λήψη, Επεξεργασία, Παρουσίαση της εικόνας και Δοσιμετρία Επίκουρη Καθηγήτρια Σοφία Κόττου Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 1

2 Κύρια σημεία της παρουσίασης Δυνατότητες του ψηφιακού απεικονιστικού συστήματος Τα μέρη του απεικονιστικού συστήματος πηγή ανιχνευτής Ενισχυτής εικόνας (αναλογικό σήμα) Μετατροπή των αναλογικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή - Ψηφιοποίηση της εικόνας Επίπεδος ψηφιακός ανιχνευτής Επεξεργασία και παρουσίαση της εικόνας Σχέση της ποιότητας εικόνας με τη Δοσιμετρία Ακτινοπροστασία Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Dimond Δοσιμετρία ασθενών Δοσιμετρία προσωπικού Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Sentinel Προτάσεις τυποποίησης των πρωτόκολλων λειτουργίας Προϋποθέσεις καλής λειτουργίας των ψηφιακών συστημάτων 2

3 Ψηφιακά Ακτινολογικά Συστήματα Πλεονεκτήματα Αύξηση της ταχύτητας της εξέτασης και συνεπώς αύξηση του αριθμού των εξεταζομένων Δυνατότητα επεξεργασίας της ψηφιακής εικόνας Εφαρμογή της τηλε-ιατρικής και γνωμάτευση από τους ειδικούς ιατρούς Εύκολη αρχειοθέτηση Δυνατότητα καλύτερης ποιότητας εικόνας με την ίδια δόση ακτινοβολίας 3

4 Ψηφιακά Ακτινολογικά Συστήματα Μειονέκτημα Υψηλό κόστος Αγορά εξοπλισμού Συντήρηση Υποδομή ειδική Εκπαίδευση προσωπικού 4

5 Δυνατότητες του Ψηφιακού Συστήματος Χαμηλή δόση στον εξεταζόμενο (& χειριστή): Ψηφιακή επεξεργασία μετά το τέλος της εξέτασης Πάγωμα της τελευταίας εικόνας (last frame hold) Παλμική ακτινοσκόπηση Μεταβαλλόμενος ρυθμός ακτινογράφησης Επεξεργασία της εικόνας και ποσοτικοποίηση Διαφοροποίηση της αντίθεσης (contrast) => αποκάλυψη μη καθαρών λεπτομερειών Μεταφορά της εικόνας σε πολλά τερματικά, αποδοτική αρχειοθέτηση, PACS 5

6 Παράδειγμα: Η επίδραση της τεχνικής «Pulsed Fluoro» στηδόσηακτινοβολίας A) κλασικό: 30 pulses per second B) 15 pulses per second; μισή δόση C) 7.5 pulses per second; ένα τέταρτο της δόσης D) 3.75 pulses per second; ένα όγδοο της δόσης A B C D παράδειγμα: - 30 pulses/s 2.3 cgy/min - 15 pulses/s 1.4 cgy/min 6

7 Απεικονιστικό σύστημα C arm (ευέλικτο σύστημα ακτινοσκόπησης) Λυχνία ακτίνων Χ Κατευθυντής Ενισχυτής εικόνας και ψηφιοποιητής ή flat panel TV οθόνη Περιφερειακές Συσκευές Κινηματογραφική μηχανή (35mm) Photospot camera (100mm) Συσκευή spot film Ψηφιακή photospot Σύστημα DSA (ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία) 7

8 Πηγή: λυχνία ακτίνων Χ 8

9 Ακτινοσκοπική διάταξη 9

10 Ενισχυτής εικόνας Επίπεδος ψηφιακός ανιχνευτής - Flat Panel 10

11 Ενισχυτής εικόνας - Image Intensifier Πολλά στάδια μέχρι τη διαμόρφωση της τελικής εικόνας Κάθε στάδιο συνεισφέρει στο συνολικό σφάλμα παραμόρφωση (απώλεια δεδομένων) 11

12 Παραμόρφωση 12

13 Flat Panel Ανιχνευτής μικρότερου όγκου 13

14 Αιμοδυναμικό Εργαστήριο 14

15 15

16 Ενισχυτής Εικόνας 16

17 Διάταξη ενισχυτή εικόνας Χ rays e - (επιταχ) φως σύστημα φακών Φωτοκάθοδος CsI φώσφορος εισόδου ZnCdS:Ag φώσφορος εξόδου σε TV camera σε video ή CCD camera (ψηφιοποιητής) 17

18 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Έμμεση έκθεση COMPUTED RADIOGRAPHY CR με SP STORAGE PHOSPHOR system Χρησιμοποιούνται πινακίδες φωσφόρου αντί του γνωστού ακτινογραφικού φιλμ 18

19 Σάρωση πινακίδας με διάταξη Laser Refere nce de tec to r f-th eta lens Cy lindri cal mirror B e am spl it ter L ig ht cha nnel ing gui de Laser Sou rce Output Signal Beam defl ector ADC Laser beam: Scan direction PMT Amplifier To image pro ce ssor Pla te translation: Sub-scan direction 19

20 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Digital flat panels DR Άμεση έκθεση SINGLE EXPOSURE DIGITAL PROJECTION RADIOGRAPHY με FP FLAT PANEL system για δυναμικές μελέτες Χρησιμοποιούν ανιχνευτή από σπινθηριστή CsI (έμμεσο FLAT) άμορφο σελήνιο (άμεσο FLAT) Philips Allura 20

21 Flat Panel ψηφιακό ακτινοσκοπικό μηχάνημα 21

22 Αναλογική - Ψηφιακή Στην αναλογική εικόνα παρατηρείται συνεχής μεταβολή της φωτεινότητας και σε κάθε σημείο της αντιστοιχεί η διαφορετική απορρόφηση των ακτίνων Χ από το σώμα του εξεταζόμενου Στην ψηφιακή εικόνα παρέχεται σειρά αριθμών (δύο διαστάσεις) συγκεκριμένης «πυκνότητας» (εξαρτάται από το ρυθμό δειγματοληψίας). Η τιμή κάθε αριθμού αντιστοιχεί στην τιμή της φωτεινότητας στο συγκεκριμένο σημείο. 22

23 Δηλαδήηψηφιοποίηση εμπεριέχει: Δειγματοληψία (χωρική και χρονική) Ποσοτικοποίηση (μετατροπή της έντασης του σήματος σε ακέραιο αριθμό) 23

24 24

25 «Ψηφιακά» μειονεκτήματα: Ηλεκτρονικός θόρυβος Απώλεια δεδομένων Μικρότερη διακριτική ικανότητα 25

26 «Ψηφιακά» μειονεκτήματα: Η (χωρική) διακριτική ικανότητα περιορίζεται επειδή: Το φωσφορίζον υλικό στέλνει διάχυτο φως Ο ρυθμός δειγματοληψίας δεν είναι απεριόριστος Ο ψηφιακός ανιχνευτής και η οθόνη αποτελούνται από μήτρα στοιχείων (picture element pixel) διακριτών διαστάσεων Για την βέλτιστη απόδοση: Οι διαστάσεις των στοιχείων του ανιχνευτή πρέπει να «ταιριάξουν» με το ρυθμό δειγματοληψίας 26

27 Ανιχνευτής flat panel στρώμα CsI τοποθετημένο σε επαφή με σειρά φωτοδιόδων Si με μήτρα TFT (GE 2000, first FDA approved full-digital system). Έμμεση μετατροπή. Άμεση μετατροπή ακτίνων Χ σε φορτίο με τη βοήθεια ημιαγωγών μεγάλου Ζ (lead iodide, selenium, zinc cadmium telluride, thallium bromide) 27

28 Η ποσοτικοποίηση: Αντιστοιχεί ακέραιο αριθμό σε κάθε pixel O αριθμός των bit (binary digit) για κάθε pixel (καθορισμένος από τον κατασκευαστή) είναι το «βάθος» του (pixel depth) Τυπικά βάθη: Ακτινοσκόπηση: 8 bits 256 επίπεδα του γκρι Αγγειογραφία: bits CR, DR: bits

29 Δυναμικό εύρος (σήματος) Υπάρχει ένα μέγιστο στην τιμή του σήματος: Κορεσμός του ανιχνευτή Πεπερασμένη απόδοση του ψηφιοποιητή ADC Περιορισμένη έκθεση του εξεταζόμενου στην ακτινοβολία Υπάρχει ένα ελάχιστο στην τιμή του σήματος: Πεπερασμένη απόδοση του ADC Κβαντικός θόρυβος (quantum noise) Ηλεκτρονικός θόρυβος 29

30 Τα βήματα ADC DAC Λήψη εικόνας Επεξεργασία Οθόνη Αποθήκευση - αρχειοθέτηση 30

31 Ψηφιακή Απεικόνιση Μετατροπέας ψηφιακής σε αναλογική μορφή (ψηφιοποιητής DAC) LUT: look up table Δυναμική μετατροπή των ψηφιακών δεδομένων με τη βοήθεια «πίνακα μετάφρασης» 31

32 32

33 Η λήψη και η επεξεργασία της εικόνας πρέπει να οδηγεί: στην παρουσίαση όσο δυνατόν περισσότερων κλινικά χρήσιμων πληροφοριών ΑΛΛΑ με την ελάχιστη δυνατή δόση ακτινοβολίας στον εξεταζόμενο 33

34 Τυπικές δόσεις και διακριτική ικανότητα Δόση / εικόνα Διακριτική ικανότητα μgy / image ζεύγη γραμμών /mm SFR CR DR

35 Τεχνικές βελτίωσης της εικόνας (μετά τη λήψη) Temporal Averaging μειώνει τις αυξομειώσεις του θορύβου αυξάνει το SNR (signal to noise ratio) μειώνει τη διακριτική ικανότητα χρόνου Χωρική Διήθηση (spatial filtration) low pass (smoothing εξομάλυνση) high pass (edges περίγραμμα) band pass (edge enhancement επίταση περιγράμματος) 35

36 Τεχνικές βελτίωσης της εικόνας (μετά τη λήψη) Πριν την επεξεργασία: Bad pixel corrections (διόρθωση «κακού» στοιχείου) Shading / non uniformity corrections (διόρθωση ανομοιογενειών) Μετά την επεξεργασία: Dynamic range compression (συμπίεση δυναμικού εύρους) Contrast enhancement (επίταση της αντίθεσης) Spatial resolution enhancement (επίταση της χωρικής διακριτικής ικανότητας) 36

37 Ανεξάρτητα από τις δυνατότητες προσφορές της τεχνολογίας: Η βέλτιστη ποιότητα εικόνας δυστυχώς συνοδεύεται από μεγάλη δόση ακτινοβολίας Τονίζεται ότι για κάθε εξέταση υπάρχει ένα ελάχιστο στην απαιτούμενη ποιότητα εικόνας, το οποίο δεν χρειάζεται να υπερβαίνεται Οπωσδήποτε χρειάζεται συνεχής έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των μονάδων του συστήματος Συνεχής εκπαίδευση των χειριστών 37

38 Ακτινοπροστασία στην ακτινοσκόπηση Περιοχή υψηλής έκθεσης Προστασία προσωπικού Χρόνος, απόσταση, θωράκιση Προστασία εξεταζομένου Χρονόμετρα έκθεσης με συναγερμό Εξειδικευμένο προσωπικό Καλή συντήρηση εξοπλισμού 38

39 Συνεχής έλεγχος καλής λειτουργίας: Πηγής ακτίνων Χ και γεννήτριας (δυναμικό, ρεύμα, σταθερότητα) Μονάδας αυτόματου ελέγχου έκθεσης (ρυθμός δόσης εισόδου για κάθε κλινικό πρωτόκολλο) Ποιότητας εικόνας (με ειδικούς μετρητές - phantom - test objects): Δυναμικό εξόδου Κλίμακα απόχρωσης Low contrast χαμηλή αντίθεση θόρυβος High contrast διακριτική ικανότητα Παραμόρφωση Ομοιογένεια πεδίου 39

40 Ποιότητα εικόνας, Δόσεις Αναφοράς και Βελτιστοποίηση Εκπαίδευση προσωπικού, χειριστών Μετρήσεις της επίδοσης (αρτιότητα λειτουργίας) του συστήματος Καταγραφή των χαρακτηριστικών λειτουργίας των ανιχνευτών Προτάσεις για τυποποίηση προτεινόμενου πρωτοκόλλου Σχολαστική βαθμονόμηση των μετρητών δόσης Χρήση radiochromic films για την εκτίμηση της κατανομής της δόσης Δημιουργία τιμών «δόσεων αναφοράς» 40

41 Προτάσεις για καταγραφή αποθήκευση απαραίτητων στοιχείων (στην ακτινοσκόπηση) Είδος εξέτασης Συνολική τιμή του DAP (Dose Area Product) Χρόνος ακτινοσκόπησης Μήκος φιλμ και αριθμός εικόνων στην ακτινογράφηση Συσσωρευμένη δόση 41

42 D I M O N D III Measures for Optimizing Radiological Information and Dose in Digital Imaging and Interventional Radiology European Commission Fifth Framework Program Project reference FIGM

43 α) ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 43

44 Γινόμενο δόσης επιφανείας (Dose Area Product: DAP). Μέτρηση δόσης δέρματος (Entrance Skin Dose: ESD) ή μέγιστης δόσης δέρματος (Maximum Skin Dose: MSD). Με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας (TLD) Με ειδικά βαθμονομημένα φίλμ Ειδικό δοσίμετρο δέρματος (skin dose monitor) Ενεργός δόση (Ε), η οποία παρέχει ένα μέτρο εκτίμησης του κινδύνου από μια ακτινολογική πράξη. Θεωρητικές μαθηματικές μέθοδοι (Monte Carlo) που υπολογίζουν δόσεις οργάνων. Υπολογισμός Ε από συντελεστές μετατροπής (E/ESD, E/DAP) Μετρήσεις με TLD σε ειδικά ανθρωπομορφικά ομοιώματα. 44

45 Δόση δέρματος ασθενούς (I) Δοσίμετρα TLD Πλεονεκτήματα: Ακριβής μέθοδος εάν γίνει σωστή τοποθέτηση. Διαφορετικά οδηγούν σε υποεκτίμηση της δόσης. Μειονεκτήματα: Χρονοβόρα, έχει υψηλό κόστος Φιλμ (Kodak X-Omat V, Kodak EDR, Gafchromic) Πλεονεκτήματα: Ακριβής μέθοδος εφόσον γίνει σωστή βαθμονόμηση, μικρό κόστος, πλήρης χαρτογράφηση δόσης δέρματος. Μειονεκτήματα: Kodak X-Omat V έως περίπου 500mGy, Kodak EDR έως 15Gy,Gafchromic έως 20Gy) 45

46 Δόση δέρματος ασθενούς (II) Δοσίμετρο δέρματος (McMahon Medical Skin Dose Monitor) Πλεονεκτήματα: Ακριβής μέθοδος εάν γίνει σωστή τοποθέτηση. Μειονεκτήματα: Περιορισμένος αριθμός ανιχνευτών μπορεί να τοποθετηθεί στο σώμα του ασθενούς. Υπολογισμός από DAP και μέγεθος πεδίου Μειονεκτήματα:Δύσκολη και χρονοβόρα μέθοδος γιατί οι προβολές και το μέγεθος πεδίου αλλάζουν συνεχώς. 46

47 Ηεικόνατουφιλμ(35x43 cm 2 ) σε στεφανιογραφία, όπου φαίνονται τα διάφορα πεδία ακτινοβόλησης ανάλογα με την κλίση της λυχνίας DAP:40 Gy*cm 2 t=7 min frames=1600 ΜSD=169 mgy Vano E et al. Skin dose and DAP values for IC procedures. BJR 2001; 74:

48 Συνεχής (On-line) καταγραφή δόσης PEMNET System (Clinical Microsystems): ελέγχει συνεχώς τη δόση δέρματος ασθενούς CAREGRAPH, Siemens καταγράφει: DAP συνολικό και σε κάθε καταγραφή Χρόνος ακτινοσκόπησης MSD Πληροφορίες για κάθε προβολή Χαρτογράφηση της περιοχής ακτινοβόλησης με οριοθέτηση της πιο hot περιοχής σε σχέδιο του ασθενούς. 48

49 β) ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλμ ή TLD TLD Κάτω από την ακτιν/κή ποδιά στο ύψος της μέσης. Πάνω από την ακτιν/κή ποδιά στο ύψος της μέσης. Πάνω από την ακτιν/κή ποδιά στο ύψος του θώρακα. Πάνω και κάτω από την ακτιν/κή ποδιά στο ύψος του θώρακα. Θυρεοειδής Άκρα Ψηφιακό δοσίμετρο 49

50 Δοσιμετρία προσωπικού Σημαντική παράμετρος Η δόση πρέπει να καταγράφεται Απαραίτητη χρήση των: προστατευτικό θυρεοειδούς γυαλιά μολύβδου 50

51 WP Proposal for standardization of a performance assessment protocol for new detectors SENTINEL (Contract Number: FP ) V. NEOFOTISTOU / S. KOTTOU / V. TSAPAKI ATHENS GENERAL HOSPITAL / ATHENS UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL ATHENS, HELLAS 51

52 NEMA Standard XR Characteristics of and test procedures for a phantom to benchmark cardiac fluoroscopic and fluorographic performance Παράμετροι Χωρική διακριτική ικανότητα Ανιχνευτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης Ικανότητα διάκρισης κινούμενου ιστού Μετρήσεις δόσης εισόδου σε ομοίωμα 52

53 IEC (2001) ( project) Image Quality and Dose for X-ray equipment Παράμετροι Χωρική διακριτική ικανότητα Ευαισθησία χαμηλής αντίθεσης Μέτρηση air kerma 53

54 Leeds Test Objects Ltd Leeds TOR 18 FG συνιστάται για επεμβατική καρδιολογία / ακτινολογία Χωρική διακριτική ικανότητα Ευαισθησία χαμηλής αντίθεσης 54

55 Test Tool DIGI-13 Για έλεγχο ποιότητας σε όλα τα συστήματα υπολογιστικής και ψηφιακής ακτινολογίας Ομοιογένεια Διακριτική ικανότητα χώρου και αντίθεσης Ευθυγράμμιση πεδίου Ανίχνευση παραμορφώσεων πεδίου ακτίνων Χ 55

56 DIGRAD PEHA med Δυναμικό εύρος Διακριτική ικανότητα αντίθεσης Ομοιογένεια Χωρική διακριτική ικανότητα (προαιρετικό) Θέση και μέγεθος του ενεργού πεδίου ακτινοβόλησης 56

57 Δόση εισόδου στον ανιχνευτή Δόση εισόδου στον ασθενή 20 cm ομοίωμα ΡΜΜΑ ή ύδατος Ηθμοί Cu προσοχή: τοποθέτηση του θαλάμου εκτός πεδίου μέτρησης Προτεινόμενο πρωτόκολλο SENTINEL 1. FDD = 100 cm 2. FSD = 65 cm 3. Κλίνη εντός 4. Διάφραγμα εντός Mετρήσεις για όλους τους διαθέσιμους συνδυασμούς παραμέτρων ακτινοσκόπησης και ακτινογράφησης 57

58 Εκτίμηση της απεικόνισης Εκτίμηση της απεικόνισης SMPTE pattern 5 % ορατό σε 0% ; 95 % ορατό σε 100% ; Ορατά όλα τα ζεύγη γραμμών ; Εκτίμηση της αποτύπωσης SMPTE pattern 5 % ορατό σε 0% ; 95 % ορατό σε 100% ; Ορατά όλα τα ζεύγη γραμμών ; Ομοιογένεια ; 58

59 Για τα απεικονιστικά συστήματα Νέας Τεχνολογίας, απαιτείται: Σχεδιασμός για τη δημιουργία βάσης δεδομένων δοσιμετρίας Δόσεις στους εξεταζόμενους Προτάσεις για καθορισμό δόσεων αναφοράς Μελέτη της επίδρασης του δείκτη πολυπλοκότητας (complexity index) Επιδημιολογικές μελέτες: Επαναλαμβανόμενες εξετάσεις Συσσωρευμένη δόση (collective dose) Παρακολούθηση των ασθενών (μεγάλες δόσεις) Αριθμός και είδος εξετάσεων κάθε μονάδας 59

60 Για τα απεικονιστικά συστήματα Νέας Τεχνολογίας, απαιτείται: Σχεδιασμός για τη δημιουργία βάσης δεδομένων δοσιμετρίας Δόσεις στο προσωπικό Τυποποίηση της στρατηγικής βελτιστοποίησης Προτάσεις για τα κριτήρια ποιότητας εικόνας Intercomparison τωνδοσιμετρικώνσυστημάτων Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα Συνεργαζόμενα τμήματα 60

61 Παράδειγμα Απεικόνισης Γαστρεντερικού Φυσιολογικής ροής οισοφάγος, στόμαχος, λεπτό έντερο σκιαγραφικό barium barium + αέρας διάλυμα ιωδίου BaSO 4 BaSO 4 + Αέρας 61

62 Παράδειγμα Απεικόνισης Γαστρεντερικού (συνέχεια) Αντίθετης ροής κόλον σκιαγραφικό barium barium + αέρας BaSO 4 Only BaSO 4 + Air 62

63 Παράδειγμα απεικόνισης του ουροποιητικού Αντίθετης ροής Ενδοφλέβια πυελογραφία (intravenous pyelogram IVP) σκιαγραφικό Ενέσιμοσύμπλοκοιωδίου 63

Υπολογιστές στην Ιατρική Απεικόνιση. Δομή Δίκτυα PACS και Τηλε-ακτινολογία. Το δυαδικό σύστημα (β=2) Σημαντικά Θέματα. Η μορφή των ακέραιων αριθμών

Υπολογιστές στην Ιατρική Απεικόνιση. Δομή Δίκτυα PACS και Τηλε-ακτινολογία. Το δυαδικό σύστημα (β=2) Σημαντικά Θέματα. Η μορφή των ακέραιων αριθμών Υπολογιστές στην Ιατρική Απεικόνιση Δομή Δίκτυα PACS και Τηλε-ακτινολογία Σοφία Κόττου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Ιανουάριος 2014 Σημαντικά Θέματα Α. Ψηφιακά Δεδομένα Αναλογικά

Διαβάστε περισσότερα

Willem Röntgen Η πρώτη του εικόνα 1895

Willem Röntgen Η πρώτη του εικόνα 1895 Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρικό Τµήµα, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Willem Röntgen Ηπρώτη του εικόνα 1895 Η απεικονιστική αλυσίδα 8 Στάδια Απεικόνισης 1. Πηγή: λυχνία ακτίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων. (σε εφαρμογή της 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006

Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων. (σε εφαρμογή της 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006 Διεύθυνση Αδειών & Ελέγχων Αγ. Παρασκευή, 18.10.2006 Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων (σε εφαρμογή της 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κατευθυντήριες γραμμές για την πραγματοποίηση ελέγχων ποιότητας σε ψηφιακά ακτινοδιαγνωστικά συστήματα Ν. Καλύβας, Σ. Οικονομίδης, Κ. Χουρδάκης Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ TLD ΚΑΙ RANDO PHANTOM

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ TLD ΚΑΙ RANDO PHANTOM ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΑΤΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ TLD ΚΑΙ RANDO PHANTOM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μεθοδολογίες ιόρθωσης και Ευθυγράµµισης Οδοντιατρικών εδοµένων µε Χρήση Εξελιγµένων Τεχνικών Επεξεργασίας Εικόνων

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μεθοδολογίες ιόρθωσης και Ευθυγράµµισης Οδοντιατρικών εδοµένων µε Χρήση Εξελιγµένων Τεχνικών Επεξεργασίας Εικόνων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μεθοδολογίες ιόρθωσης και Ευθυγράµµισης Οδοντιατρικών εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα PACS και Τηλε-ακτινολογία. Σημειώσεις για το κατ επιλογήν μάθημα «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Ιατρική»

Δίκτυα PACS και Τηλε-ακτινολογία. Σημειώσεις για το κατ επιλογήν μάθημα «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Ιατρική» Δίκτυα PACS και Τηλε-ακτινολογία Σημειώσεις για το κατ επιλογήν μάθημα «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Ιατρική» της Σοφίας Κόττου Φυσικός Ιατρικής Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων:Τεχνικές για την βελτίωση αντίθεσης ιατρικών εικόνων ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων:Τεχνικές για την βελτίωση αντίθεσης ιατρικών εικόνων ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων:Τεχνικές για την βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

χαρακτηριστικά μιας ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας

χαρακτηριστικά μιας ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας Οδοντοφατνιακή Χειρουργική ΣTOMA 2010; 38 : 167-174 Bιβλιογραφική ανασκόπηση Βασικές αρχές ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας ΧΡ. ΤΣΑΜΗΣ 1, Α. ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ 2, Ν. ΠΑΡΙΣΗΣ 3 Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER SAFETY AND

Διαβάστε περισσότερα

Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών

Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών Ξυλουργός Νικόλαος Α.Μ.: 1443

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών

Οδηγός εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών Οδηγός εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών NPD3329-00 Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε συστήματα ανάκτησης ή η μετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα (ΕΚΕΒΥΛ)... 7 21. Ακτινολογικά Μηχανήµατα (ΕΚΕΒΥΛ)... 8 22. Ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Η ασφαλής χρήση των ακτινογραφιών στην οδοντιατρική άσκηση Κ. Τσιχλάκης: Μέλος της Επιτροπής Ειδικών για

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ)

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ) Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ) Πρωτόκολλο Ελέγχων Ποιότητας Ασφαλούς Λειτουργίας και Ακτινοπροστασίας Βιβλιογραφία : IEC 976 : Medical Electrical Equipment Medical Electron

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Ηλεκτρονικής Βιοµηχανική Κατεύθυνση Εξάµηνο ΣΤ ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ Ονοµατεπώνυµο: Ρουµελιώτη Αγγελική Α.Ε.Μ.: 3559 ΛΑΜΙΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις I: Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Α. Εισαγωγή στην Κλασική Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Το βιβλίο αυτό αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό ενός κύκλου σεμιναρίων στην ακτινοπροστασία, που διοργανώνονται υπό την εποπτεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-14 ΕΤΩΝ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-14 ΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-14 ΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Το βιβλίο αυτό αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό ενός κύκλου σεμιναρίων στην ακτινοπροστασία, που διοργανώνονται υπό την εποπτεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την υπογραφή ετήσιας σύμβασης με φυσικό πρόσωπο ή εταιρία παροχής υπηρεσιών ακτινοπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα