ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 5. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΩΝ 6. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 7. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 8. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ, ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ, ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ 10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΟΠΙΟΥ 11. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ. ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΟΓΚΩΝ 12. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ 13. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 15. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

2 Η βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση, για τη συντήρηση και την αποκατάσταση μνημείων είναι πολύ εκτεταμένη. Με την ένταξη των μαθημάτων της Συντήρησης-Αποκατάστασης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο οι βιβλιοθήκες του ΑΠΘ πλουτίστηκαν με σχετικό υλικό και συγχρόνως αυξήθηκαν οι απαιτήσεις για την ταξινόμηση και την εύκολη προσέγγισή του. Στη συλλογή αυτή συγκεντρώθηκαν τα σημαντικότερα βιβλία αντίστοιχου περιεχομένου, τα οποία είναι συγχρόνως προσιτά στους φοιτητές του ΑΠΘ. Τα βιβλία ταξινομήθηκαν σε θεματικές ενότητες αντίστοιχες με τα στάδια που ακολουθεί ένας μελετητής προκειμένου να συντάξει μια μελέτη συντήρησηςαποκατάστασης. Περιλαμβάνονται κυρίως αυτόνομα βιβλία, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικοί τόμοι και λίγα (συμπληρωματικά μόνο) άρθρα τα οποία είναι δημοσιευμένα σε περιοδικά. Η βιβλιογραφία απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και των άλλων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, που ασχολούνται με το αντικείμενο της αποκατάστασης. Εξάλλου από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, και ειδικότερα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων», προέρχονται τα περισσότερα από αυτά. Το κάθε βιβλίο αναγράφεται μια φορά ανάλογα με το κύριο θέμα που διαπραγματεύεται. Τα βιβλία βρίσκονται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και στις επιμέρους βιβλιοθήκες των Τμημάτων και των Σχολών του ΑΠΘ, καθώς και στη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ. 2

3 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟ- ΛΟΓΙΑ. Aquilino, M., Baldi P., Giammarusti, An., Girardi, Fr., Torre, C. La, Musmeci, Al., Il recupero edilizio: Metodi e materiali per la progettazione, La Nuova Italia Scientifica, Urbino Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 R4. Crema, L., Monumenti e restauro, Milano De Angelis d Ossat, G., Guide to the methodical study of monuments and causes of their deterioration, Faculty of Architecture, University of Rome, International Centre for the Study of the Preservation of Cultural Property, Rome Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΑ Α46. Διατήρηση Αποκατάσταση Αναστήλωση, Πρακτικά Σεμιναρίου 22/ και ως , Σύλλογος Αποφοίτων Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Feiffer, C., Il progetto di conservazione, Milano, Franco Angeli, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 F4. Fitch, J. M., Historic preservation: curatorial management of the built world, USA, Mc Graw Hill inc., Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 F47. Harrison, R. (edit), Manual of heritage management, Oxford, Butterworth- Heinemann, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC135 M315. Κωτσιόπουλος, Α. Μ., Ξεναρίου-Μανασσή, Α., (επιμ.), Συντήρηση και αναβίωση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Βόλου, Σεπτ. 1981, ΤΕΕ / Τμήμα Μαγνησίας, Θεσσαλονίκη, University Studio press, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΗ3401 D54. Lemaire, R., Pour une politique globoule de la conservation du patrimoine architectural. Principes generaux, Conseil de l Europe, Strasbourg

4 Marks, St. (edit), Concerning buildings. Studies in honour of Sir Bernard Feilden, Architectural press, London Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA105 C65. Mills, Ed. (edit), Building maintenance and preservation. A guide to design and management, Gr. Britain, Butterworth-Heinemann, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΗ3351 Β84. Μνημείο και Περιβάλλον 1(1993), 2(1994), 3(1996). Επιστημονική περιοδική έκδοση, Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Παράρτημα Θεσσαλονίκης ΤΕΕ/ΤΜΚ, Θεσσαλονίκη, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1993,1994,1996. Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ Μ6. Monument (Le) pour l homme, ICOMOS, Actes du II Congr s International de la Restauration, Venezia Maggio 1964, Padova Bologna, Marsilio Editori, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC135 I58. Ορφανουδάκης, Δ. Α., Μελέτη αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, Πειραιάς Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 Ο77. Προστασία μνημείων και συνόλων. Συλλογή κειμένων 1 και 2, ΑΠΘ, Eδρα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, καθ. Γ. Π. Λάββας, Θεσσαλονίκη 1977 και 1978 αντίστοιχα. Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA105 P7. 4

5 2. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥ- ΝΟΛΩΝ Αναστήλωση (Η) των μνημείων στην Ελλάδα. Θεωρία και πρακτική, Δημόσια συζήτηση 8 ης Ιανουαρίου 1986, Εισηγήσεις, Ελληνική Εταιρεία, Αθήνα Ιούνιος Baldini, U., Teoria del restauro e unita di metodologia, Firenze, Nardini Editore, Βιβλιοθήκη: Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας, Ν. Κτίριο Φιλοσοφικής (υπόγειο) N8560 B34. Boito, C., I restauratori, Firenze Bonelli, R., Architettura e restauro, Venezia, N. Pozza, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ1118 Β6. Brandi, C., Teoria del restauro, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων χ. αρ. ντοσιέ ΕΠΕΑΚ (σε φωτοαντίγραφα). Brandi, C., Teoria del Restauro, G. Einaudi, Torino 1977 (Roma 19631). Βιβλιοθήκη: Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ν. Κτίριο Φιλοσοφικής (υπόγειο) Ν8560 Β7. Brandi, C., Θεωρία της Συντήρησης, Η. Γαβριηλίδη (μετ. επιμ.), Ν. Ζίας (προλ.), Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, Carbonara, G., La reintegrazione dell imagine, Bulzoni Ricerche / Architettura, Roma Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων χ. αρ. ντοσιέ ΕΠΕΑΚ (σε φωτοαντίγραφα). Ceschi, C., Teoria e storia del restauro, Roma, ed. M. Bulzoni, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 C4. Di Stefano, R., John Ruskin interprete dell architettura e del restauro, εκδ. ESI, Napoli Giovannoni, G., Il restauro dei monumenti, Roma Gurrieri, Fr., Teoria e cultura del restauro dei monumenti e dei centri antichi, CLUSF Cooperativa Editrice Universitaria, Firenze 1974,

6 Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 G97. Harvey, J., Conservations of buildings, John Baker publ., London Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 H28. Καραδέδος, Γ. Π., Προστασία μνημείων και συνόλων, Ιστορία και εξέλιξη της προστασίας μνημείων και συνόλων, τεύχος 2, ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας Β, Θεσσαλονίκη 19841, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ109 G7 K3. Κουτσογιάννης, Δ., «Οι σύγχρονες αντιλήψεις για την αποκατάσταση έργων τέχνης όπως τις διατυπώνει ο Umberto Baldini, Τεχνικά Χρονικά τ. 11/3 (1991) σ Λάββας, Γ. Π., Προστασία μνημείων και συνόλων. Βασικές έννοιες, ιδεολογία και μεθοδολογία, τεύχος 1, ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας Β, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Τομέας Δ. Leon, P., Les monuments historiques. Conservation et restauration, Paris Leon, P., La vie des monuments Français. Destruction, restauration, Paris Μουτσόπουλος, Ν., Η αρχιτεκτονική μας κληρονομιά: Συμβολή στην θεωρία της αναβιώσεως, αναστηλώσεως και αναπλάσεως των μνημείων της παραδοσιακής μας αρχιτεκτονικής, (συλλογή άρθρων, μελετών, μαθημάτων και διαλέξεων, ), Θεσσαλονίκη, εκδ. Γαρταγάνη, Βιβλιοθήκη: Κεντρική Βιβλιοθήκη NA1094 M68 / ΤΕΕ ΜΟΥ. Ruskin, J., The Seven Lamps of Architecture, London, J. M. Dent and Sons, 1963 Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA2550 R8. Sampaolesi, P., Discorso sulla metodologia generale del restauro dei monumenti, Firenze, edit. Edam, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 S26. Valery, P., Ευπαλίνος ή ο αρχιτέκτων, μεταφρ. Ε. Λαμπρίδη, Αθήνα, Αγρα, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων PQ2643 A26 E816. 6

7 Viollet-Le-Duc, E., Dictionnaire raisonné de l architecture française du XIe au XVI siècle, Bance et Morel, Paris, F. de Nobele, 1967 (reprint of ). Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA1041 V56. 7

8 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ Αρχαιομετρικές και αρχαιολογικές έρευνες στη Μακεδονία και Θράκη, Πρακτικά Β Συμποσίου Αρχαιομετρίας, Θεσσαλονίκη Μαρτίου 1993, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Κτίριο Ν. Χημείου (ισόγειο) και Ν. Κτίριο Γεωλογίας (ισόγειο) CC51 S9. Badekas, J. (edit.), Photogrammetric surveys of monuments and sites: proceedings of the first International symposium on photogrammetric surveys of monuments and sites, Athens 1974, Amsterdam N. York, North Holland Pub. Co-American Elsevier, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών Πτέρυγα Τοπογράφων (5 ος όρ.) CC76 3 I57. Blachut, Th., Burkhardt, R., Ιστορική εξέλιξη των φωτογραμμετρικών μεθόδων και οργάνων, μετάφραση Μ. Τσαούση Αν. Κατσίνα, ΤΕΕ Ελληνική Εταιρεία Φωτογραμμετρίας και Tηλεσκόπησης, χ.τ. χ.χ. Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TR693 B6316. Βλάχος, Δ., Τεχνικές προδιαγραφές τοπογραφικών αποτυπώσεων αρχιτεκτονικών μνημείων, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών Carbonnell, M., Quelques aspects du releve photogrammetrique des monuments et des centres historiques, Faculte d architecture de l Universite de Rome Centre international d etudes pour la conservation et la restauration des biens culturels, Roma Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TR693 C25. Danger, R., Cours de releves d archietcture, Paris, Eyrolles, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA1995 D36. Επίγεια Φωτογραμμετρία και συστήματα πληροφοριών χώρου για την τεκμηρίωση του μνημειακού πλούτου της χώρας, Πρακτικά Συνεδρίου Νοεμβρίου 1992, ΑΠΘ Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TR693 E6. Etude pur la photogrammetrie appliquée aux monuments historiques Application of Photogrammetry to historic monuments, Saint Mande, France 8

9 4-6.VII.1968, Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS), Paris Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤR693 Ε78. Goguey, R., De l aviation a l archeologie. Recherches sur les techniques et les methodes de l archeologie aerienne, Paris, Editions Technip, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών Πτέρυγα Τοπογράφων (5 ος ορ.) CC76 A3 G6. Hogg, A., Surveying for archeologists and other field workers, London, Croon Helm, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών Πτέρυγα Τοπογράφων (5ος όρ.) CC76 3 H63. Λιβιεράτος, Ευαγ., Παρασχάκης, Γ., Ψηφιακές τεκμηριώσεις χώρου: Εφαρμογές στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον αρχιτεκτονικό μνημειακό πλούτο, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: ΤΕΕ ΛΙΒ. Lock, G., Stanei, Z., Archaeology and Geographical information systems, A European perspective, London, Taylor & Francis, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC80 4 A72. Meydenbauer, A., Handbuch der Messbildkunst in Anwendung auf Baudenkmäler und Reise Aufnahmen, Halle, Verlag von Wilhelm Knapp, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TR693 M38. Parasnis, D. S., Principles of applied geophysics, London New York, Chapman & Hall 1986 (19975). Βιβλιοθήκη: Ν. Κτίριο Γεωλογίας ΣΘΕ (ισόγειο) ΤΝ269 P32. Πατιάς, Π., Παρασχάκης, Ι., Μαρούκης, Ι., Ψηφιακή τεκμηρίωση διατηρητέων κτιρίων, εκδ. Ζήτη, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Aρχιτεκτόνων TR693 P3. Πατιάς, Π., - Καρράς, Γ., Σύγχρονες φωτογραμμετρικές πρακτικές σε εφαρμογές αρχιτεκτονικής και αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη, Δίπτυχο, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TR693 P3. Σύγχρονες μέθοδοι αποτύπωσης και τεκμηρίωσης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, Πρακτικά εισηγήσεων Συνεδρίου 29 Σεπ. 3 Οκτ. 1986, Θεσσαλονίκη Αγιο Ορος ΚΕΔΑK, ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΣΑΤΜΒΕ, Σύλλογος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

10 Βιβλιοθήκη: ΤΕΕ ΣΥΓ. Snell, J. R., Richard, Jr., Wurzbach, N., Thermosense XX, v. 3361, Proceedings of SRIE The International Society for Optical Engineering, Orlando, Florida Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων χ. αρ. ντοσιέ ΕΠΕΑΚ (σε φωτοαντίγραφα). Τσιούμης, Α. Κ., Αρχαιολογικές Διασκοπήσεις, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων χ. αρ. ντοσιέ ΕΠΕΑΚ (σε φωτοαντίγραφα). Wurzbach, R., N., Burleigh, D., D., Prοceedings of SPIE The International Society for Optical Engineering, Thermosense XIX: An International Conference on Thermal Sensing and Imaging Diagnostic Applications, v. 3056, Orlando, Florida Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων χ. αρ. ντοσιέ ΕΠΕΑΚ (σε φωτοαντίγραφα). Ψηφιακή Χαρτογραφία. Φωτογραμμετρία. Τηλεπισκόπηση Τεχνολογίες αιχμής, Τεχνικά Χρονικά ΤΕΕ 2 η έκτακτη έκδοση Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Τ4 Τ42. 10

11 4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Adam, J. P., La construction romaine. Materiaux et techniques, Paris, Picard, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΗ16 Α33. Ασημακοπούλου-Ατζακά, Π., Η τεχνική Opus Sectile στην εντοίχια διακόσμηση. Συμβολή στη μελέτη της τεχνικής από τον 1 ο μέχρι τον 7 ο μ.χ. αιώνα με βάση τα μνημεία και τα κείμενα, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Κεντρική Βιβλιοθήκη και Κτίριο Θεολογικής Σχολής (1 ος όρ.) ΝΑ3780 Α841. Βελένης, Γ., Ερμηνεία του εξωτερικού διακόσμου στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, Θεσσαλονίκη Βελένης, Γ., Τα τείχη της Θεσσαλονίκης από τον Κάσσανδρο ως τον Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, University press, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων DF901 T45 B45. Blake, M. E., Roman construction in Italy from Nerva through the Antonins, American Philosophical Society, Philadelphia Βιβλιοθήκη: Κτίριο Φιλοσοφικής (301) ΔΑ1030. Bl mmer, H., Technologie und terminologie der Gewerbe und kunst bei Griechen und Romern, Berlin, Leipzig, Βιβλιοθήκη: Κτίριο Φιλοσοφικής (104) T16 B48. Βοκοτόπουλος, Π., Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις την Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα και την Ήπειρον, από του τέλους του 7 ου μέχρι και του τέλους του 10ου αιώνος, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Κτίριο Θεολογικής Σχολής (1 ος όρ.) ΝΑ370 Β65. Choisy, A., L art de batir chez les Romains, Paris Βιβλιοθήκη: Κτίριο Φιλοσοφικής (301) ΔΑ2120. Choisy, A., L art de batir chez les Byzantins, Paris Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ371 C5. Δημακόπουλος, Ι., Τα σπίτια του Ρεθύμνου. Συμβολή στη μελέτη της Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής της Κρήτης τον 16 ον και 17 ον αιώνα, ΥΠΠΟ Γενική Διεύθυνσις Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, Αθήναι

12 Βιβλιοθήκη: Κεντρική Βιβλιοθήκη NA7354 R47 D45. Effenterre, H. Van, Le palais de Mallia et la cite minoenne, etude de synthèse, Edizioni dell Ateneo, Roma Βιβλιοθήκη: Κτίριο Φιλοσοφικής (301) EA Evans, A., The palace of Minos, London, Macmillan and Co, Βιβλιοθήκη: Κτίριο Φιλοσοφικής (301) EA Gnoli, R., Marmora Romana, Roma, Edizioni dell Elefante, Βιβλιοθήκη: Κτίριο Φιλοσοφικής (301) IA912. Hodge, A. T., The woodwork of Greek roofs, Cambridge, University press,1960. Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ275 H65. Lamprecht, H. O., Opus caementicium, Bautechnic der Romer, Dusseldorf Βιβλιοθήκη: Επιστήμη και Τεχνολογία Κατασκευών TP884 R7 L36. Lugli, G., La technica edilizia Romana con particolare riguardo a Roma e Lazio, I, II, New York, Johnson reprint corp., Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ311 L8. Μουτσόπουλος, Ν., Η λα κή αρχιτεκτονική της Βέροιας, ΤΕΕ, Αθήναι Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ1101 V42 M6. Μουτσόπουλος, Ν., Η αρχιτεκτονική προεξοχή, το «σαχνισί». Συμβολή στη μελέτη της ελληνικής κατοικίας, ΕΜΣ, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ7352 Μ68. Μουτσόπουλος, Ν., Εκκλησίες της Καστοριάς, 9 ος -11 ος αιώνας, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ5599 Κ37 Μ68. Μπούρας, Χ., Βυζαντινά σταυροθόλια με νευρώσεις, Δημοσιεύματα Αρχαιολογικού Δελτίου αρ. 5, Αθήναι Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ2890 Β6. Μπούρας, Χ., Μαθήματα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, τ. 1, 2, Αθήναι Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ200 Β68. 12

13 Νικονάνος, Ν., Βυζαντινοί ναοί της Θεσσαλίας. Από τον 10ο αιώνα ως την κατάκτηση της περιοχής από τους Τούρκους, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων NA5593 N5. Ορλάνδος, Α., Η ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική, Αθήναι Ορλάνδος, Α., Τα υλικά δομής των αρχαίων Ελλήνων κατά τους συγγραφείς, τας επιγραφάς και τα μνημεία, Αρχαιολογική Εταιρεία αρ. 1, Αθήναι Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ270 Ο69. Παλυβού, Κ., Ακρωτήρι Θήρας. Η οικοδομική τέχνη, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 183, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων DF 221 T38 P35. Πασαδαίος, Α., Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος των βυζαντινών κτηρίων της Κωνσταντινουπόλεως, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 76, Αθήναι Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ3565 I7 P7. Τζαρτζάνος, Ζ. Α., Περί των λαϊκών τεχνικών όρων της οικοδομικής των μεγάλων αστικών κέντρων μετά λεξικού αυτών, ΕΜΠ, Αθήναι Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ2817 Τ92. Τσουρής, Κ., Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος των υστεροβυζαντινών μνημείων της Βορειοδυτικής Ελλάδος, Καβάλα Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΚ1320 Τ76. 13

14 5. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Amoroso, G. G., Fassina, V., Stone decay and conservation. Atmospheric pollution cleaning, consolidation and protection. Materials science monographs, 11, Amsterdam, New York, Elsevier, Βιβλιοθήκη: Αρχαιολογίας & Ιστορίας Τέχνης, Ν. Κτίριο Φιλοσοφικής (301) Ψ20. Ashurst, J. & N., Practical building conservation, v. 1, Stone masonry v. 2: Brick, Terracotta & Earth, v.3: Mortars, Plasters & Renders, v.4: Metals, v.5: Wood, Glass & Resins, Gr Britain, Gower Technical press, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3351 A84. Ashurst, J., Dimes, Fr. G., Conservation of building & decorative stone, Butterworth Heinemann, London Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΑ426 C64. Carbonara, G., Restauro e cemento in architettura, Associazione italiana tecnico economica del cemento, Roma Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ109 I8 R4. Carbonara, G., Trattato di restauro architettonico, τ. 1-4, Torino, Utet, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 C3. Cigni, G. Codacci-Pisanelli, B., Umidita e degrade negli edifice. Diagnosi e rimedi, Roma, Edizioni Kappa, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 C5. Colloque sur l arteration du bois Symposium on the weathering of wood, Ludwigsburg Allemagne / Germany 8-11.VI.1969, Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), Paris Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA422 S95. Colloque sur l arteration des pierres. Conferences on the weathering of stones, Bruxelles , International council of monuments and sites, Paris Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA427 C65. Cronyn, J. M., The Elements of archaeological conservation. Contribution on marine material by W. S. Robinson, London N. York, NY Routledge,

15 Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC135 C76. Elliott, C. D., Technics and Architecture. The development of Materials and Systems for buildings, Cambridge Mass, MIT press, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH18 E45. Επισκευή Ζημιών από σεισμό σε κτίρια. Οδηγίες, ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3401 E6. Feilden, B. M., Conservation of historic buildings, Gr. Britain, Butterworths, 1992 (1994). Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 F44. 5 th International meeting of experts on the conservation of Earthen architecture, Rome Βιβλιοθήκη: κτήριο Φιλοσοφικής (301) ) Ο Horie, C. V., Materials for conservation. Organic consolidants, adhesives and coatings, Architectural press, Gr. Britain Βιβλιοθήκη : Τμήμα Αρχιτεκτόνων TP159 C57 H67 και ΤΑ403 8 Μ37. Jacomy, B., Συνοπτική ιστορία των τεχνικών, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Iδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Τ15 J3316. Insall, D. W., The care of old buildings today. A practical guide, Architectural press, London Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA105 I57. Iron Works and Iron Monuments. Study Conservation and adaptive use, Ironbridge 23-25/10/1984, Editing Rockwell C., Garcia M., ICCROM Ιστορία της Νεοελληνικής Τεχνολογίας, Α Τριήμερο Εργασίας, Πάτρα, Οκτωβρίου 1988, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ιδρυμα ΕΤΒΑ, ΑΘήνα Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Τ15 I8. Κοντού, Ε. Κ., Κοτζαμάνη, Δ. Δ., Λαμπρόπουλος, Β. Ν., Γυαλί : Συντήρηση και αποκατάσταση, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Φυσικής & Πληροφορικής Ν. Κτίριo ΣΘΕ (ισόγειο) TP 862 K6. 15

16 Κουφόπουλος, Π. Μ. Μαμαλούκος, Στ. Β., Αγιορείτικη Μεταλλοτεχνία, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TS225 2 G8 K68. Λαμπρόπουλος, Β., Μανέτα, Χ. Α., Πορσελάνη: τεχνολογία, διάβρωση και συντήρηση, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Φυσικής & Πληροφορικής Ν. Κτίριο ΣΘΕ (ισόγειο) ΤP 822 L3. Λαμπρόπουλος, Β., Κεραμικά: τεχνολογία, διάβρωση και συντήρηση, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Φυσικής & Πληροφορικής Ν. Κτίριο ΣΘΕ (ισόγειο) TP 808 L3. Lazzarini, L., Laurenzi Tabasso, M., Il restauro della pietra, Padova, Cedam, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NB1199 L39. Mamillan, M., Pathology of building materials, Faculty of Architecture, International Centre for the Study of the preservation and the restoration of cultural property, Rome Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA M35. Mamillam, M., Pathology et restauration des constructions en pierre, Centre international d etudes pour la conservation et la restauration des biens culturels, Rome Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH9039 M34. Massari, G., Umidità nei monumenti Humidity in monuments, University of Rome, Faculty of Architecture, International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property, Rome Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH9031 M2813. Massari, G., Batiments humides et insalubres: Pratique de leur assainissement, Traduit de l Italien par Pierre Jodogne, Centre international d etudes pour la conservation et la restauration des biens culturels Comite de l ICOM pour la conservation, Paris, Editions Eyrolles, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH9031 M377. Melvill, I. A., Gordon, I. A., The repair and maintenance of houses, London, Estates Gazette, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΗ4817 Μ44. 16

17 Μπούρας, Χ., Θ., Σημειώσεις του μαθήματος «Αποκαταστάσεως των μνημείων Ι & ΙΙ, ΕΜΠ Σπουδαστήριο Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Αθήνα Mora, P., Causes of deterioration of mural paintings, International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property, Roma Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ND2551 M6714. M hlethaler, Br., Conservation of waterlogged wood and wet leather, Centre international d etudes pour la conservation et la restauration des biens cultures et Comit de l ICOM pour la conservation, Paris, Eyrolles, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC137 W6 M83. Ξύλο (Το) σε υπάρχουσες δομικές κατασκευές. Παλιές και νέες τεχνολογίες, Διημερίδα Φεβρουαρίου 1997, Mνημείο και Περιβάλλον 4 (1997), Ειδική Eκδοση ΙΙ, ΑΠΘ - Ελληνική Εταιρεία - ΥΠΠΟ, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ Μ6. Pacey, A., Η τεχνολογία στον παγκόσμιο πολιτισμό, [Αθήνα] Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Τ15 P Pieper, Kl., Sicherung historischer Bauten, Berlin, W. Ernst, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3411 P49. Preserving and restoring monuments and historic buildings - La conservation et la restauration des monuments et des batiments historiques, Unesco, Paris Préservation (La) des biens culturels notamment en milieu tropical, Unesco, Paris Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC135 P7. Price, C. A., Research in conservation, Stone Conservation, An overview of current research, The Getty Conservation Institute, USA Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA426 P75. Rossi-Manaressi, R. (edit), The Conservation of Stone v.1, Proceedings of the international symposium, Bologna, June 19-21, 1975, Centro per la conservazione delle sculture all aperto, Bologna Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 C65. 17

18 Σκουλικίδης, Θ. Ν., Διάβρωση και συντήρηση των δομικών υλικών των μνημείων, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΑ462 S668. Stambolov, T. Apseren de Boer, J. R. J. van, The Deterioration and conservation of porous building. Materials in monuments. A review of the literature, International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property, Rome 1976 (19721). Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΑ418 9 P6 S73. Συστάσεις για τις επισκευές κτιρίων βλαμμένων από σεισμό, ΕΜΠ, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3401 S9. Torraca, G., Solubility and solvents for conservation problems, International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property, Roma Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων QD541 T63. Twenty years of restoration in Venice, Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Venezia, Torino Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA109 I8 T936. Warren, J., Conservation of brick, Butterworth-Heinemann, Oxford Boston Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA432 W37. Χατζηανδρέου, Λ. Μ., Εφαρμογή της ραδιογραφίας στη διάσωση αρχαιοτήτων από μάρμαρο, Αθήνα, Γ. Α. Πνευματικού, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC77 S36 C4. Zacharopoulou, G. P., A review of recent research on lime based mortars for conservation, Master of Arts in Conservation Studies, Institute of Advanced Architectural Studies The King s Manor University of York, August Βιβλιοθήκη: TEE 691 5ΖΑΧ. 18

19 6. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟ- ΡΕΑ Brebbia, C. A., Dominguez, J., Escrig, F. (eds), v. 2: Dynamics, stabilisation and restoration, Second international conference on structural studies, Repairs and maintenace of historical buildings, Strema 91, Computational Mechanics Publications, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3411 S784. Brebbia, C. A. Frewer, R. J. B. (edit), Structural repair and maintenance of historical buildings III, Third International conference on structural studies, Repairs and maintenance of historical buildings, Computation Mechanics Publications, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3411 I58. Brebbia, C. A., Leftheris, B. (eds), Dynamics, repairs and restoration, Fourth International conference on structural studies of historical buildings, Strema 95, Computational Mechanics Publications, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3411 I578. Brebbia, C. A., Leftheris, B. (eds), Architectural studies, Materials and analysis, Fourth International conference on structural studies of historical buildings, Strema 95, Computational Mechanics Publications, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3411 I578. Cigni, G., Il consolidamento murario. Techniche d intervento, Roma, Edizioni Kappa, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA105 C53. Giuffre, A., La meccanica nell architettura. La statica, La Nuova Italia Scientifica, Roma Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA105 G5. Holmström, In., Sandström, Ch., Maintenace of old buildings. Preservation from the technical and antiquarian standpoint, National Swedish Institute for Building Research, Stockholm Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3411 H58. Mainstone, R. J., Developments in structural form, London, Allen Lane, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH145 M

20 Middleton, J., Pande, G. N. (eds), Computer methods in structural masonry, Proceedings of the International symposium on computer methods in structural masonry held at the Holiday Inn, Swansea, UK, 3-5 April 1991, Books & Journals International, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA670 I55. Middleton, J., Pande, G.N. (edit.), Computer methods in structural masonry 3, Proceedings of the Third International symposium on computer methods in structural masonry, Lisbon April 1995, Books & Journals International ltd, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA670 Ι5. Pande, G. N., Middleton, J. (edit.), Computer methods in structural masonry 2, Proceedings on the Second International symposium on computer methods in structural masonry, Swansea UK 6-8 April 1993, Books & Journals International, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA670 I5. Pande, G. N., Middleton, J., Kralj, B. (edit.), Computer methods in structural masonry 4, Proceedings of the Fourth International symposium on computer methods in structural masonry, Florence 3-5 Sept. 1997, E & FN Spon, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA670 I5. Seeley, Iv. H., Building maintenance, London, Macmillan press Ltd, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3351 S43. Structural preservation of the architectural heritage, IABSE Symposium, Rome 1993, v. 70, Zurich Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH330 I

21 7. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Αναστηλωτικές εργασίες στην Ακρόπολη της Λίνδου Ι: Ελληνιστική στοά, τ. 1, 2 (πίνακες), Επιτροπή Στερεώσεως και Aναστηλώσεως Mνημείων Ακροπόλεως Λίνδου, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Αρχαιολογικό (Το) έργο στη Μακεδονία και Θράκη, Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης τ.1 (1987) ώς τ. 7 (1993), Θεσσαλονίκη 1988 ως 1997 (αντίστοιχα). Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων DF10 A84 v.1-7. Bouras, Ch., Athens, The Parthenon, Monumentum, τ. 27/2 (1984) σ Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων περιοδικά. Casanaki, M., Mallouchou, F., The Acropolis at Athens conservation, restoration and research , Committee for the preservation of the Acropolis Monuments, Catalogue of an exhibition held at the Gallery-Museum Alexandros Soutzos, Athens 12 Sept Oct and at other location through 1983, [Athens 1985]. Βιβλιοθήκη: Κεντρική βιβλιοθήκη DF287 A2 C / και Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Επιστήμης & Τεχνολογίας Κατασκευών. Economakis, R. (edit), Acropolis Restoration. The CCAM Interventions Academy Editions, London Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων DF287 A2 A27. Θεουλάκης, Π., Ναός Επικουρίου Απόλλωνος Βασσών. Μελέτη συντηρήσεως του δομικού υλικού, ΥΠΠΟ Επιτροπή Συντηρήσεως Ναού Επικουρίου Απόλλωνος Βασσών, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA280 T54. Ιωαννίδου, Μ., Μελέτη αποκαταστάσεως των Προπυλαίων, ΥΠΠΟ Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Κτήριο Φιλοσοφικής (301) ΕΑ Καραγιώργου-Σταθακοπούλου, Θ., Η συντήρηση του Ναού του Απόλλωνος στις Βάσσες Φιγαλείας. Χρονικό μιας προσπάθειας - The preservation of the Temple of Apollo at Bassai in Phigaleia. Chronicle of an endeavour, ΥΠΠΟ, Επιτροπή Συντηρήσεως Ναού Επικουρίου Απόλλωνος Βασσών, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Τμήμα ΑρχιτεκτόνωνNA280 K37. 21

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ. nmaravel@elci.tuc.gr http://www.elci.tuc.gr/noni/

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ. nmaravel@elci.tuc.gr http://www.elci.tuc.gr/noni/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΠΑΓΩΝΑΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Επίκουρου Καθηγήτριας Τοµέα Χηµείας Γενικού Τµήµατος του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ µε γνωστικό αντικείµενο «ιάβρωση των µνηµείων από το περιβάλλον και µέθοδοι συντήρησής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ CV-SIDIROPOULOS.doclast Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1958, ΣΕΡΡΕΣ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ, ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Θεολόγου ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΕΕΧΟΜ ΕΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 2. Προσωπικά Στοιχεία Διευθύνσεις 3. Σπουδές 4. Ακαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2010

Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2010 Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2010 Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προσωπικά στοιχεία Α. Τίτλοι Σπουδών Α.1. Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη των Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

January 2013 Επώνυμο: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Όνομα:

January 2013 Επώνυμο: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Όνομα: January 2013 Επώνυμο: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Όνομα: Κωνσταντίνος Πατρώνυμο: Mιχαήλ Έτος γεννήσεως: 1945 Παντρεμένος με την Ντίνα Βαίου, Καθηγήτρια ΕΜΠ, με δύο κόρες την Μυρτώ και την Ειρήνη. Σημερινή θέση: Ομότιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 992937, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΠΑΠΠΑΣ.Κ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ I.U.A.V. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΙ. ΘΕΣΗ ΙΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΙV. ΓΛΩΣΣΕΣ V. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ VI. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ VII. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ VIII. ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μακάριος Τριαντάφυλλος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), Αγ. Γεωργίου 5, Πατριαρχικά Πυλαία, τκ 55535, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστηµονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστηµονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνοµα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυµα: Κωνσταντίνος Καραδήµας Εργαστήριο/Τοµέας: Επίκουρος Καθηγητής στον Τοµέα 4 «Συνθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικές ειδήσεις

Ενημερωτικές ειδήσεις Ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης 10 Ιούλιος 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Σύγχρονες τεχνολογίες στην αναστήλωση της Ακρόπολης 19 Μαρτίου 2010 Ορθοφωτομωσαϊκό του βράχου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007 2009 Μια πλούσια δραστηριότητα ανέπτυξε το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κατά τη τριετία 2007-2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Θωμάς Μαλούτας Γεωγράφος Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Επικοινωνία Γραφείο 211, τηλ. 210-7491636, e-mail maloutas@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, École Spéciale

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ Ισμήνη Κριάρη Κατράνη Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘANAΣIOΣ Κ. ΣΠANOMAPIΔHΣ.

ΑΘANAΣIOΣ Κ. ΣΠANOMAPIΔHΣ. ΑΘANAΣIOΣ Κ. ΣΠANOMAPIΔHΣ. Αρχιτέκτων. A.A Dipl (Hons) RΙΒΑ, Hons Grad Dipl. A.Α Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πανεπιστήμιο Πατρών Σύντομο Βιογραφικό Σπούδασε αρχιτεκτονική στην Architectural

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ & ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΙΣΩΠΟΣ Αρχιτέκτων Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΙΣΩΠΟΣ Αρχιτέκτων Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΙΣΩΠΟΣ Αρχιτέκτων Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2013 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.1. Σπουδές - Μaster in Architecture, Graduate School of Design, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Γεννήθηκε το 1966 στη Σάμο, όπου περάτωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ»

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ» «ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ» «Σύγχρονες Τάσεις και Αντιλήψεις» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ που διοργάνωσε η Ελληνική Ομπσπονδία Σωματείων Φίλων των Μουσείων (ΕΟΣΦΙΜ) στο πλαίσιο του εορτασμού 20 χρόνων συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα