ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 5. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΩΝ 6. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 7. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 8. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ, ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ, ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ 10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΟΠΙΟΥ 11. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ. ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΟΓΚΩΝ 12. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ 13. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 15. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

2 Η βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση, για τη συντήρηση και την αποκατάσταση μνημείων είναι πολύ εκτεταμένη. Με την ένταξη των μαθημάτων της Συντήρησης-Αποκατάστασης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο οι βιβλιοθήκες του ΑΠΘ πλουτίστηκαν με σχετικό υλικό και συγχρόνως αυξήθηκαν οι απαιτήσεις για την ταξινόμηση και την εύκολη προσέγγισή του. Στη συλλογή αυτή συγκεντρώθηκαν τα σημαντικότερα βιβλία αντίστοιχου περιεχομένου, τα οποία είναι συγχρόνως προσιτά στους φοιτητές του ΑΠΘ. Τα βιβλία ταξινομήθηκαν σε θεματικές ενότητες αντίστοιχες με τα στάδια που ακολουθεί ένας μελετητής προκειμένου να συντάξει μια μελέτη συντήρησηςαποκατάστασης. Περιλαμβάνονται κυρίως αυτόνομα βιβλία, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικοί τόμοι και λίγα (συμπληρωματικά μόνο) άρθρα τα οποία είναι δημοσιευμένα σε περιοδικά. Η βιβλιογραφία απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και των άλλων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, που ασχολούνται με το αντικείμενο της αποκατάστασης. Εξάλλου από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, και ειδικότερα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων», προέρχονται τα περισσότερα από αυτά. Το κάθε βιβλίο αναγράφεται μια φορά ανάλογα με το κύριο θέμα που διαπραγματεύεται. Τα βιβλία βρίσκονται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και στις επιμέρους βιβλιοθήκες των Τμημάτων και των Σχολών του ΑΠΘ, καθώς και στη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ. 2

3 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟ- ΛΟΓΙΑ. Aquilino, M., Baldi P., Giammarusti, An., Girardi, Fr., Torre, C. La, Musmeci, Al., Il recupero edilizio: Metodi e materiali per la progettazione, La Nuova Italia Scientifica, Urbino Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 R4. Crema, L., Monumenti e restauro, Milano De Angelis d Ossat, G., Guide to the methodical study of monuments and causes of their deterioration, Faculty of Architecture, University of Rome, International Centre for the Study of the Preservation of Cultural Property, Rome Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΑ Α46. Διατήρηση Αποκατάσταση Αναστήλωση, Πρακτικά Σεμιναρίου 22/ και ως , Σύλλογος Αποφοίτων Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Feiffer, C., Il progetto di conservazione, Milano, Franco Angeli, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 F4. Fitch, J. M., Historic preservation: curatorial management of the built world, USA, Mc Graw Hill inc., Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 F47. Harrison, R. (edit), Manual of heritage management, Oxford, Butterworth- Heinemann, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC135 M315. Κωτσιόπουλος, Α. Μ., Ξεναρίου-Μανασσή, Α., (επιμ.), Συντήρηση και αναβίωση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Βόλου, Σεπτ. 1981, ΤΕΕ / Τμήμα Μαγνησίας, Θεσσαλονίκη, University Studio press, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΗ3401 D54. Lemaire, R., Pour une politique globoule de la conservation du patrimoine architectural. Principes generaux, Conseil de l Europe, Strasbourg

4 Marks, St. (edit), Concerning buildings. Studies in honour of Sir Bernard Feilden, Architectural press, London Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA105 C65. Mills, Ed. (edit), Building maintenance and preservation. A guide to design and management, Gr. Britain, Butterworth-Heinemann, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΗ3351 Β84. Μνημείο και Περιβάλλον 1(1993), 2(1994), 3(1996). Επιστημονική περιοδική έκδοση, Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Παράρτημα Θεσσαλονίκης ΤΕΕ/ΤΜΚ, Θεσσαλονίκη, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1993,1994,1996. Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ Μ6. Monument (Le) pour l homme, ICOMOS, Actes du II Congr s International de la Restauration, Venezia Maggio 1964, Padova Bologna, Marsilio Editori, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC135 I58. Ορφανουδάκης, Δ. Α., Μελέτη αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, Πειραιάς Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 Ο77. Προστασία μνημείων και συνόλων. Συλλογή κειμένων 1 και 2, ΑΠΘ, Eδρα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, καθ. Γ. Π. Λάββας, Θεσσαλονίκη 1977 και 1978 αντίστοιχα. Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA105 P7. 4

5 2. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥ- ΝΟΛΩΝ Αναστήλωση (Η) των μνημείων στην Ελλάδα. Θεωρία και πρακτική, Δημόσια συζήτηση 8 ης Ιανουαρίου 1986, Εισηγήσεις, Ελληνική Εταιρεία, Αθήνα Ιούνιος Baldini, U., Teoria del restauro e unita di metodologia, Firenze, Nardini Editore, Βιβλιοθήκη: Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας, Ν. Κτίριο Φιλοσοφικής (υπόγειο) N8560 B34. Boito, C., I restauratori, Firenze Bonelli, R., Architettura e restauro, Venezia, N. Pozza, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ1118 Β6. Brandi, C., Teoria del restauro, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων χ. αρ. ντοσιέ ΕΠΕΑΚ (σε φωτοαντίγραφα). Brandi, C., Teoria del Restauro, G. Einaudi, Torino 1977 (Roma 19631). Βιβλιοθήκη: Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ν. Κτίριο Φιλοσοφικής (υπόγειο) Ν8560 Β7. Brandi, C., Θεωρία της Συντήρησης, Η. Γαβριηλίδη (μετ. επιμ.), Ν. Ζίας (προλ.), Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, Carbonara, G., La reintegrazione dell imagine, Bulzoni Ricerche / Architettura, Roma Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων χ. αρ. ντοσιέ ΕΠΕΑΚ (σε φωτοαντίγραφα). Ceschi, C., Teoria e storia del restauro, Roma, ed. M. Bulzoni, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 C4. Di Stefano, R., John Ruskin interprete dell architettura e del restauro, εκδ. ESI, Napoli Giovannoni, G., Il restauro dei monumenti, Roma Gurrieri, Fr., Teoria e cultura del restauro dei monumenti e dei centri antichi, CLUSF Cooperativa Editrice Universitaria, Firenze 1974,

6 Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 G97. Harvey, J., Conservations of buildings, John Baker publ., London Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 H28. Καραδέδος, Γ. Π., Προστασία μνημείων και συνόλων, Ιστορία και εξέλιξη της προστασίας μνημείων και συνόλων, τεύχος 2, ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας Β, Θεσσαλονίκη 19841, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ109 G7 K3. Κουτσογιάννης, Δ., «Οι σύγχρονες αντιλήψεις για την αποκατάσταση έργων τέχνης όπως τις διατυπώνει ο Umberto Baldini, Τεχνικά Χρονικά τ. 11/3 (1991) σ Λάββας, Γ. Π., Προστασία μνημείων και συνόλων. Βασικές έννοιες, ιδεολογία και μεθοδολογία, τεύχος 1, ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας Β, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Τομέας Δ. Leon, P., Les monuments historiques. Conservation et restauration, Paris Leon, P., La vie des monuments Français. Destruction, restauration, Paris Μουτσόπουλος, Ν., Η αρχιτεκτονική μας κληρονομιά: Συμβολή στην θεωρία της αναβιώσεως, αναστηλώσεως και αναπλάσεως των μνημείων της παραδοσιακής μας αρχιτεκτονικής, (συλλογή άρθρων, μελετών, μαθημάτων και διαλέξεων, ), Θεσσαλονίκη, εκδ. Γαρταγάνη, Βιβλιοθήκη: Κεντρική Βιβλιοθήκη NA1094 M68 / ΤΕΕ ΜΟΥ. Ruskin, J., The Seven Lamps of Architecture, London, J. M. Dent and Sons, 1963 Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA2550 R8. Sampaolesi, P., Discorso sulla metodologia generale del restauro dei monumenti, Firenze, edit. Edam, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 S26. Valery, P., Ευπαλίνος ή ο αρχιτέκτων, μεταφρ. Ε. Λαμπρίδη, Αθήνα, Αγρα, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων PQ2643 A26 E816. 6

7 Viollet-Le-Duc, E., Dictionnaire raisonné de l architecture française du XIe au XVI siècle, Bance et Morel, Paris, F. de Nobele, 1967 (reprint of ). Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA1041 V56. 7

8 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ Αρχαιομετρικές και αρχαιολογικές έρευνες στη Μακεδονία και Θράκη, Πρακτικά Β Συμποσίου Αρχαιομετρίας, Θεσσαλονίκη Μαρτίου 1993, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Κτίριο Ν. Χημείου (ισόγειο) και Ν. Κτίριο Γεωλογίας (ισόγειο) CC51 S9. Badekas, J. (edit.), Photogrammetric surveys of monuments and sites: proceedings of the first International symposium on photogrammetric surveys of monuments and sites, Athens 1974, Amsterdam N. York, North Holland Pub. Co-American Elsevier, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών Πτέρυγα Τοπογράφων (5 ος όρ.) CC76 3 I57. Blachut, Th., Burkhardt, R., Ιστορική εξέλιξη των φωτογραμμετρικών μεθόδων και οργάνων, μετάφραση Μ. Τσαούση Αν. Κατσίνα, ΤΕΕ Ελληνική Εταιρεία Φωτογραμμετρίας και Tηλεσκόπησης, χ.τ. χ.χ. Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TR693 B6316. Βλάχος, Δ., Τεχνικές προδιαγραφές τοπογραφικών αποτυπώσεων αρχιτεκτονικών μνημείων, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών Carbonnell, M., Quelques aspects du releve photogrammetrique des monuments et des centres historiques, Faculte d architecture de l Universite de Rome Centre international d etudes pour la conservation et la restauration des biens culturels, Roma Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TR693 C25. Danger, R., Cours de releves d archietcture, Paris, Eyrolles, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA1995 D36. Επίγεια Φωτογραμμετρία και συστήματα πληροφοριών χώρου για την τεκμηρίωση του μνημειακού πλούτου της χώρας, Πρακτικά Συνεδρίου Νοεμβρίου 1992, ΑΠΘ Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TR693 E6. Etude pur la photogrammetrie appliquée aux monuments historiques Application of Photogrammetry to historic monuments, Saint Mande, France 8

9 4-6.VII.1968, Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS), Paris Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤR693 Ε78. Goguey, R., De l aviation a l archeologie. Recherches sur les techniques et les methodes de l archeologie aerienne, Paris, Editions Technip, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών Πτέρυγα Τοπογράφων (5 ος ορ.) CC76 A3 G6. Hogg, A., Surveying for archeologists and other field workers, London, Croon Helm, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών Πτέρυγα Τοπογράφων (5ος όρ.) CC76 3 H63. Λιβιεράτος, Ευαγ., Παρασχάκης, Γ., Ψηφιακές τεκμηριώσεις χώρου: Εφαρμογές στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον αρχιτεκτονικό μνημειακό πλούτο, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: ΤΕΕ ΛΙΒ. Lock, G., Stanei, Z., Archaeology and Geographical information systems, A European perspective, London, Taylor & Francis, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC80 4 A72. Meydenbauer, A., Handbuch der Messbildkunst in Anwendung auf Baudenkmäler und Reise Aufnahmen, Halle, Verlag von Wilhelm Knapp, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TR693 M38. Parasnis, D. S., Principles of applied geophysics, London New York, Chapman & Hall 1986 (19975). Βιβλιοθήκη: Ν. Κτίριο Γεωλογίας ΣΘΕ (ισόγειο) ΤΝ269 P32. Πατιάς, Π., Παρασχάκης, Ι., Μαρούκης, Ι., Ψηφιακή τεκμηρίωση διατηρητέων κτιρίων, εκδ. Ζήτη, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Aρχιτεκτόνων TR693 P3. Πατιάς, Π., - Καρράς, Γ., Σύγχρονες φωτογραμμετρικές πρακτικές σε εφαρμογές αρχιτεκτονικής και αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη, Δίπτυχο, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TR693 P3. Σύγχρονες μέθοδοι αποτύπωσης και τεκμηρίωσης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, Πρακτικά εισηγήσεων Συνεδρίου 29 Σεπ. 3 Οκτ. 1986, Θεσσαλονίκη Αγιο Ορος ΚΕΔΑK, ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΣΑΤΜΒΕ, Σύλλογος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

10 Βιβλιοθήκη: ΤΕΕ ΣΥΓ. Snell, J. R., Richard, Jr., Wurzbach, N., Thermosense XX, v. 3361, Proceedings of SRIE The International Society for Optical Engineering, Orlando, Florida Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων χ. αρ. ντοσιέ ΕΠΕΑΚ (σε φωτοαντίγραφα). Τσιούμης, Α. Κ., Αρχαιολογικές Διασκοπήσεις, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων χ. αρ. ντοσιέ ΕΠΕΑΚ (σε φωτοαντίγραφα). Wurzbach, R., N., Burleigh, D., D., Prοceedings of SPIE The International Society for Optical Engineering, Thermosense XIX: An International Conference on Thermal Sensing and Imaging Diagnostic Applications, v. 3056, Orlando, Florida Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων χ. αρ. ντοσιέ ΕΠΕΑΚ (σε φωτοαντίγραφα). Ψηφιακή Χαρτογραφία. Φωτογραμμετρία. Τηλεπισκόπηση Τεχνολογίες αιχμής, Τεχνικά Χρονικά ΤΕΕ 2 η έκτακτη έκδοση Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Τ4 Τ42. 10

11 4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Adam, J. P., La construction romaine. Materiaux et techniques, Paris, Picard, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΗ16 Α33. Ασημακοπούλου-Ατζακά, Π., Η τεχνική Opus Sectile στην εντοίχια διακόσμηση. Συμβολή στη μελέτη της τεχνικής από τον 1 ο μέχρι τον 7 ο μ.χ. αιώνα με βάση τα μνημεία και τα κείμενα, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Κεντρική Βιβλιοθήκη και Κτίριο Θεολογικής Σχολής (1 ος όρ.) ΝΑ3780 Α841. Βελένης, Γ., Ερμηνεία του εξωτερικού διακόσμου στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, Θεσσαλονίκη Βελένης, Γ., Τα τείχη της Θεσσαλονίκης από τον Κάσσανδρο ως τον Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, University press, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων DF901 T45 B45. Blake, M. E., Roman construction in Italy from Nerva through the Antonins, American Philosophical Society, Philadelphia Βιβλιοθήκη: Κτίριο Φιλοσοφικής (301) ΔΑ1030. Bl mmer, H., Technologie und terminologie der Gewerbe und kunst bei Griechen und Romern, Berlin, Leipzig, Βιβλιοθήκη: Κτίριο Φιλοσοφικής (104) T16 B48. Βοκοτόπουλος, Π., Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις την Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα και την Ήπειρον, από του τέλους του 7 ου μέχρι και του τέλους του 10ου αιώνος, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Κτίριο Θεολογικής Σχολής (1 ος όρ.) ΝΑ370 Β65. Choisy, A., L art de batir chez les Romains, Paris Βιβλιοθήκη: Κτίριο Φιλοσοφικής (301) ΔΑ2120. Choisy, A., L art de batir chez les Byzantins, Paris Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ371 C5. Δημακόπουλος, Ι., Τα σπίτια του Ρεθύμνου. Συμβολή στη μελέτη της Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής της Κρήτης τον 16 ον και 17 ον αιώνα, ΥΠΠΟ Γενική Διεύθυνσις Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, Αθήναι

12 Βιβλιοθήκη: Κεντρική Βιβλιοθήκη NA7354 R47 D45. Effenterre, H. Van, Le palais de Mallia et la cite minoenne, etude de synthèse, Edizioni dell Ateneo, Roma Βιβλιοθήκη: Κτίριο Φιλοσοφικής (301) EA Evans, A., The palace of Minos, London, Macmillan and Co, Βιβλιοθήκη: Κτίριο Φιλοσοφικής (301) EA Gnoli, R., Marmora Romana, Roma, Edizioni dell Elefante, Βιβλιοθήκη: Κτίριο Φιλοσοφικής (301) IA912. Hodge, A. T., The woodwork of Greek roofs, Cambridge, University press,1960. Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ275 H65. Lamprecht, H. O., Opus caementicium, Bautechnic der Romer, Dusseldorf Βιβλιοθήκη: Επιστήμη και Τεχνολογία Κατασκευών TP884 R7 L36. Lugli, G., La technica edilizia Romana con particolare riguardo a Roma e Lazio, I, II, New York, Johnson reprint corp., Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ311 L8. Μουτσόπουλος, Ν., Η λα κή αρχιτεκτονική της Βέροιας, ΤΕΕ, Αθήναι Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ1101 V42 M6. Μουτσόπουλος, Ν., Η αρχιτεκτονική προεξοχή, το «σαχνισί». Συμβολή στη μελέτη της ελληνικής κατοικίας, ΕΜΣ, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ7352 Μ68. Μουτσόπουλος, Ν., Εκκλησίες της Καστοριάς, 9 ος -11 ος αιώνας, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ5599 Κ37 Μ68. Μπούρας, Χ., Βυζαντινά σταυροθόλια με νευρώσεις, Δημοσιεύματα Αρχαιολογικού Δελτίου αρ. 5, Αθήναι Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ2890 Β6. Μπούρας, Χ., Μαθήματα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, τ. 1, 2, Αθήναι Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ200 Β68. 12

13 Νικονάνος, Ν., Βυζαντινοί ναοί της Θεσσαλίας. Από τον 10ο αιώνα ως την κατάκτηση της περιοχής από τους Τούρκους, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων NA5593 N5. Ορλάνδος, Α., Η ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική, Αθήναι Ορλάνδος, Α., Τα υλικά δομής των αρχαίων Ελλήνων κατά τους συγγραφείς, τας επιγραφάς και τα μνημεία, Αρχαιολογική Εταιρεία αρ. 1, Αθήναι Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ270 Ο69. Παλυβού, Κ., Ακρωτήρι Θήρας. Η οικοδομική τέχνη, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 183, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων DF 221 T38 P35. Πασαδαίος, Α., Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος των βυζαντινών κτηρίων της Κωνσταντινουπόλεως, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 76, Αθήναι Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ3565 I7 P7. Τζαρτζάνος, Ζ. Α., Περί των λαϊκών τεχνικών όρων της οικοδομικής των μεγάλων αστικών κέντρων μετά λεξικού αυτών, ΕΜΠ, Αθήναι Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ2817 Τ92. Τσουρής, Κ., Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος των υστεροβυζαντινών μνημείων της Βορειοδυτικής Ελλάδος, Καβάλα Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΚ1320 Τ76. 13

14 5. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Amoroso, G. G., Fassina, V., Stone decay and conservation. Atmospheric pollution cleaning, consolidation and protection. Materials science monographs, 11, Amsterdam, New York, Elsevier, Βιβλιοθήκη: Αρχαιολογίας & Ιστορίας Τέχνης, Ν. Κτίριο Φιλοσοφικής (301) Ψ20. Ashurst, J. & N., Practical building conservation, v. 1, Stone masonry v. 2: Brick, Terracotta & Earth, v.3: Mortars, Plasters & Renders, v.4: Metals, v.5: Wood, Glass & Resins, Gr Britain, Gower Technical press, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3351 A84. Ashurst, J., Dimes, Fr. G., Conservation of building & decorative stone, Butterworth Heinemann, London Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΑ426 C64. Carbonara, G., Restauro e cemento in architettura, Associazione italiana tecnico economica del cemento, Roma Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ109 I8 R4. Carbonara, G., Trattato di restauro architettonico, τ. 1-4, Torino, Utet, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 C3. Cigni, G. Codacci-Pisanelli, B., Umidita e degrade negli edifice. Diagnosi e rimedi, Roma, Edizioni Kappa, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 C5. Colloque sur l arteration du bois Symposium on the weathering of wood, Ludwigsburg Allemagne / Germany 8-11.VI.1969, Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), Paris Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA422 S95. Colloque sur l arteration des pierres. Conferences on the weathering of stones, Bruxelles , International council of monuments and sites, Paris Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA427 C65. Cronyn, J. M., The Elements of archaeological conservation. Contribution on marine material by W. S. Robinson, London N. York, NY Routledge,

15 Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC135 C76. Elliott, C. D., Technics and Architecture. The development of Materials and Systems for buildings, Cambridge Mass, MIT press, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH18 E45. Επισκευή Ζημιών από σεισμό σε κτίρια. Οδηγίες, ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3401 E6. Feilden, B. M., Conservation of historic buildings, Gr. Britain, Butterworths, 1992 (1994). Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 F44. 5 th International meeting of experts on the conservation of Earthen architecture, Rome Βιβλιοθήκη: κτήριο Φιλοσοφικής (301) ) Ο Horie, C. V., Materials for conservation. Organic consolidants, adhesives and coatings, Architectural press, Gr. Britain Βιβλιοθήκη : Τμήμα Αρχιτεκτόνων TP159 C57 H67 και ΤΑ403 8 Μ37. Jacomy, B., Συνοπτική ιστορία των τεχνικών, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Iδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Τ15 J3316. Insall, D. W., The care of old buildings today. A practical guide, Architectural press, London Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA105 I57. Iron Works and Iron Monuments. Study Conservation and adaptive use, Ironbridge 23-25/10/1984, Editing Rockwell C., Garcia M., ICCROM Ιστορία της Νεοελληνικής Τεχνολογίας, Α Τριήμερο Εργασίας, Πάτρα, Οκτωβρίου 1988, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ιδρυμα ΕΤΒΑ, ΑΘήνα Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Τ15 I8. Κοντού, Ε. Κ., Κοτζαμάνη, Δ. Δ., Λαμπρόπουλος, Β. Ν., Γυαλί : Συντήρηση και αποκατάσταση, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Φυσικής & Πληροφορικής Ν. Κτίριo ΣΘΕ (ισόγειο) TP 862 K6. 15

16 Κουφόπουλος, Π. Μ. Μαμαλούκος, Στ. Β., Αγιορείτικη Μεταλλοτεχνία, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TS225 2 G8 K68. Λαμπρόπουλος, Β., Μανέτα, Χ. Α., Πορσελάνη: τεχνολογία, διάβρωση και συντήρηση, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Φυσικής & Πληροφορικής Ν. Κτίριο ΣΘΕ (ισόγειο) ΤP 822 L3. Λαμπρόπουλος, Β., Κεραμικά: τεχνολογία, διάβρωση και συντήρηση, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Φυσικής & Πληροφορικής Ν. Κτίριο ΣΘΕ (ισόγειο) TP 808 L3. Lazzarini, L., Laurenzi Tabasso, M., Il restauro della pietra, Padova, Cedam, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NB1199 L39. Mamillan, M., Pathology of building materials, Faculty of Architecture, International Centre for the Study of the preservation and the restoration of cultural property, Rome Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA M35. Mamillam, M., Pathology et restauration des constructions en pierre, Centre international d etudes pour la conservation et la restauration des biens culturels, Rome Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH9039 M34. Massari, G., Umidità nei monumenti Humidity in monuments, University of Rome, Faculty of Architecture, International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property, Rome Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH9031 M2813. Massari, G., Batiments humides et insalubres: Pratique de leur assainissement, Traduit de l Italien par Pierre Jodogne, Centre international d etudes pour la conservation et la restauration des biens culturels Comite de l ICOM pour la conservation, Paris, Editions Eyrolles, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH9031 M377. Melvill, I. A., Gordon, I. A., The repair and maintenance of houses, London, Estates Gazette, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΗ4817 Μ44. 16

17 Μπούρας, Χ., Θ., Σημειώσεις του μαθήματος «Αποκαταστάσεως των μνημείων Ι & ΙΙ, ΕΜΠ Σπουδαστήριο Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Αθήνα Mora, P., Causes of deterioration of mural paintings, International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property, Roma Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ND2551 M6714. M hlethaler, Br., Conservation of waterlogged wood and wet leather, Centre international d etudes pour la conservation et la restauration des biens cultures et Comit de l ICOM pour la conservation, Paris, Eyrolles, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC137 W6 M83. Ξύλο (Το) σε υπάρχουσες δομικές κατασκευές. Παλιές και νέες τεχνολογίες, Διημερίδα Φεβρουαρίου 1997, Mνημείο και Περιβάλλον 4 (1997), Ειδική Eκδοση ΙΙ, ΑΠΘ - Ελληνική Εταιρεία - ΥΠΠΟ, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ Μ6. Pacey, A., Η τεχνολογία στον παγκόσμιο πολιτισμό, [Αθήνα] Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Τ15 P Pieper, Kl., Sicherung historischer Bauten, Berlin, W. Ernst, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3411 P49. Preserving and restoring monuments and historic buildings - La conservation et la restauration des monuments et des batiments historiques, Unesco, Paris Préservation (La) des biens culturels notamment en milieu tropical, Unesco, Paris Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC135 P7. Price, C. A., Research in conservation, Stone Conservation, An overview of current research, The Getty Conservation Institute, USA Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA426 P75. Rossi-Manaressi, R. (edit), The Conservation of Stone v.1, Proceedings of the international symposium, Bologna, June 19-21, 1975, Centro per la conservazione delle sculture all aperto, Bologna Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 C65. 17

18 Σκουλικίδης, Θ. Ν., Διάβρωση και συντήρηση των δομικών υλικών των μνημείων, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΑ462 S668. Stambolov, T. Apseren de Boer, J. R. J. van, The Deterioration and conservation of porous building. Materials in monuments. A review of the literature, International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property, Rome 1976 (19721). Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΑ418 9 P6 S73. Συστάσεις για τις επισκευές κτιρίων βλαμμένων από σεισμό, ΕΜΠ, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3401 S9. Torraca, G., Solubility and solvents for conservation problems, International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property, Roma Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων QD541 T63. Twenty years of restoration in Venice, Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Venezia, Torino Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA109 I8 T936. Warren, J., Conservation of brick, Butterworth-Heinemann, Oxford Boston Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA432 W37. Χατζηανδρέου, Λ. Μ., Εφαρμογή της ραδιογραφίας στη διάσωση αρχαιοτήτων από μάρμαρο, Αθήνα, Γ. Α. Πνευματικού, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC77 S36 C4. Zacharopoulou, G. P., A review of recent research on lime based mortars for conservation, Master of Arts in Conservation Studies, Institute of Advanced Architectural Studies The King s Manor University of York, August Βιβλιοθήκη: TEE 691 5ΖΑΧ. 18

19 6. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟ- ΡΕΑ Brebbia, C. A., Dominguez, J., Escrig, F. (eds), v. 2: Dynamics, stabilisation and restoration, Second international conference on structural studies, Repairs and maintenace of historical buildings, Strema 91, Computational Mechanics Publications, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3411 S784. Brebbia, C. A. Frewer, R. J. B. (edit), Structural repair and maintenance of historical buildings III, Third International conference on structural studies, Repairs and maintenance of historical buildings, Computation Mechanics Publications, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3411 I58. Brebbia, C. A., Leftheris, B. (eds), Dynamics, repairs and restoration, Fourth International conference on structural studies of historical buildings, Strema 95, Computational Mechanics Publications, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3411 I578. Brebbia, C. A., Leftheris, B. (eds), Architectural studies, Materials and analysis, Fourth International conference on structural studies of historical buildings, Strema 95, Computational Mechanics Publications, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3411 I578. Cigni, G., Il consolidamento murario. Techniche d intervento, Roma, Edizioni Kappa, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA105 C53. Giuffre, A., La meccanica nell architettura. La statica, La Nuova Italia Scientifica, Roma Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA105 G5. Holmström, In., Sandström, Ch., Maintenace of old buildings. Preservation from the technical and antiquarian standpoint, National Swedish Institute for Building Research, Stockholm Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3411 H58. Mainstone, R. J., Developments in structural form, London, Allen Lane, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH145 M

20 Middleton, J., Pande, G. N. (eds), Computer methods in structural masonry, Proceedings of the International symposium on computer methods in structural masonry held at the Holiday Inn, Swansea, UK, 3-5 April 1991, Books & Journals International, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA670 I55. Middleton, J., Pande, G.N. (edit.), Computer methods in structural masonry 3, Proceedings of the Third International symposium on computer methods in structural masonry, Lisbon April 1995, Books & Journals International ltd, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA670 Ι5. Pande, G. N., Middleton, J. (edit.), Computer methods in structural masonry 2, Proceedings on the Second International symposium on computer methods in structural masonry, Swansea UK 6-8 April 1993, Books & Journals International, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA670 I5. Pande, G. N., Middleton, J., Kralj, B. (edit.), Computer methods in structural masonry 4, Proceedings of the Fourth International symposium on computer methods in structural masonry, Florence 3-5 Sept. 1997, E & FN Spon, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA670 I5. Seeley, Iv. H., Building maintenance, London, Macmillan press Ltd, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3351 S43. Structural preservation of the architectural heritage, IABSE Symposium, Rome 1993, v. 70, Zurich Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH330 I

21 7. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Αναστηλωτικές εργασίες στην Ακρόπολη της Λίνδου Ι: Ελληνιστική στοά, τ. 1, 2 (πίνακες), Επιτροπή Στερεώσεως και Aναστηλώσεως Mνημείων Ακροπόλεως Λίνδου, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Αρχαιολογικό (Το) έργο στη Μακεδονία και Θράκη, Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης τ.1 (1987) ώς τ. 7 (1993), Θεσσαλονίκη 1988 ως 1997 (αντίστοιχα). Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων DF10 A84 v.1-7. Bouras, Ch., Athens, The Parthenon, Monumentum, τ. 27/2 (1984) σ Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων περιοδικά. Casanaki, M., Mallouchou, F., The Acropolis at Athens conservation, restoration and research , Committee for the preservation of the Acropolis Monuments, Catalogue of an exhibition held at the Gallery-Museum Alexandros Soutzos, Athens 12 Sept Oct and at other location through 1983, [Athens 1985]. Βιβλιοθήκη: Κεντρική βιβλιοθήκη DF287 A2 C / και Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Επιστήμης & Τεχνολογίας Κατασκευών. Economakis, R. (edit), Acropolis Restoration. The CCAM Interventions Academy Editions, London Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων DF287 A2 A27. Θεουλάκης, Π., Ναός Επικουρίου Απόλλωνος Βασσών. Μελέτη συντηρήσεως του δομικού υλικού, ΥΠΠΟ Επιτροπή Συντηρήσεως Ναού Επικουρίου Απόλλωνος Βασσών, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA280 T54. Ιωαννίδου, Μ., Μελέτη αποκαταστάσεως των Προπυλαίων, ΥΠΠΟ Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Κτήριο Φιλοσοφικής (301) ΕΑ Καραγιώργου-Σταθακοπούλου, Θ., Η συντήρηση του Ναού του Απόλλωνος στις Βάσσες Φιγαλείας. Χρονικό μιας προσπάθειας - The preservation of the Temple of Apollo at Bassai in Phigaleia. Chronicle of an endeavour, ΥΠΠΟ, Επιτροπή Συντηρήσεως Ναού Επικουρίου Απόλλωνος Βασσών, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Τμήμα ΑρχιτεκτόνωνNA280 K37. 21

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΠΘ-Θεσσαλονίκη 20/3/2015 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Βασιλική Ελευθερίου, αρχιτέκτων μηχανικός, Διευθύντρια Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 6 η ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Αθήνα, 4-5 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Αρχιτέκτων, Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. Εργαστήριο/Τομέας:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες αποκαταστάσεως των μνημείων της Ακρόπολης. 1. Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων (τομ. 3 ος )

Μελέτες αποκαταστάσεως των μνημείων της Ακρόπολης. 1. Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων (τομ. 3 ος ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Μελέτες αποκαταστάσεως των μνημείων της Ακρόπολης 1. Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων

Διαβάστε περισσότερα

1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014

1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014 1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014 Το σκίτσο: μέσο διερεύνησης - ερμηνείας - έκφρασης τεχνική και αποτέλεσμα Εισαγωγη στην Αρχιτεκτονικη Συνθεση Θεμα 1ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Καθηγητρια της Σχολης Αρχιτεκτονων Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ Α ΕΤΟΣ / 1 ST YEAR 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 1 ST SEMESTER 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 2 ND SEMESTER A01YΠ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Ι FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND CONCEPTS IN ARCHITECTURE I Α02ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλή Τζώρτζη. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Καλή Τζώρτζη. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Καλή Τζώρτζη Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας Τµήµα Διαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστήµιο Πατρών Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο, 30100 ktzortzi@upatras.gr Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρη Καθηγήτρια, Μουσειολογία Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Επίκουρη Καθηγήτρια, Μουσειολογία Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών Καλή Τζώρτζη Επίκουρη Καθηγήτρια, Μουσειολογία Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών Διεύθυνση : Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο, 30100 Ε-mail: kalit@uwg.gr, ktzortzi@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Theory and Concepts Monument and Architecture

Theory and Concepts Monument and Architecture Theory and Concepts Monument and Architecture Monument [etymology]: From the Greek word Μνημείο < μνήμα = "grave" + suffix -iios / - eios respectively, meaning the object that causes a person s memory,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 31-07-2013 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθµ. Πρωτ.: 35381 ήµος Κεφαλλονιάς Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση: Π. Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 email: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ι. Αλαβάνος, και η Διοικούσα Eπιτροπή του ΤΕΕ σας προσκαλούν

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ι. Αλαβάνος, και η Διοικούσα Eπιτροπή του ΤΕΕ σας προσκαλούν ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ι. Αλαβάνος, και η Διοικούσα Eπιτροπή του ΤΕΕ σας προσκαλούν στις «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΕΦΕΣΙΟΥ 1.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΕΦΕΣΙΟΥ 1.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΕΦΕΣΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε.Μ.Π. 1.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ Η Ειρήνη Εφεσίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Αποφοίτησε από το Αρσάκειο Ψυχικού το 1969. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ-ICOMOS

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ-ICOMOS Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Συνεδρίων ICOMOS: International Council of Monuments and Sites-Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών Πληροφορίες: Νοτίνα Κοντογιάννη ICOMOS ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα ανοίγματα, ελαφριές κατασκευές) - Κατασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ Α ΕΤΟΣ / 1 ST YEAR 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 1 ST SEMESTER 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 2 ND SEMESTER A01YΠ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Ι FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND CONCEPTS IN ARCHITECTURE I Α02ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Μιλτιάδης Νικόλαος Τζιτζάς Αρχιτέκτων, Καθηγητής Εργαστήριο/Τομέας: Τομέας 4. Συνθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα

Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Όνομα: ΝΕΛΛΗ ΜΑΡΔΑ Επάγγελμα: Αρχιτέκτων Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. 1972-1977 M.Sc. in Architecture, U.C.L. Bartlett School of Architecture, 1984-5. Ph.D. in

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές στην Αρχιτεκτονική

Οι σπουδές στην Αρχιτεκτονική ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Οι σπουδές στο ΑΠΘ Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Αναστάσιος Τέλλιος, Επίκουρος καθηγητής Οι σπουδές στην Αρχιτεκτονική Ιανουάριος 2016 Αιγυπτιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Η Κατερίνα Αλεξίου είναι RCUK Academic Fellow στο Open University της Αγγλίας. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι διδάκτορας της Bartlett School of Graduate

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Γιώργος Παρμενίδης, αρχιτέκτων μηχανικός, δρ. Καθηγητής στην περιοχή του Αρχιτεκτονικού

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 651 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Χαρκιολάκης. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ

Ν. Χαρκιολάκης. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ Ν. Χαρκιολάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ Αναστήλωση, ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας τωνμνημείωνκαιτων Μνημειακών Συνόλων της Περιοχής της Πλάκας Το σχέδιο του Κλεάνθη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ένα πτυχίο με δύο κύριες κατευθύνσεις: 1. Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας 2. Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική»

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Καθηγητής Μιχαήλ Ε. Νομικός «Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ακαδ. Έτος 2014-15, Διδάσκων: Χρήστος Βασιλειάδης, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chris@uom.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ηράκλειο, 20 Σεπτεμβρίου 2011 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής 3, 6 και 7 Οκτωβρίου 2011 σε εκπαιδευτικό εργαστήριο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Προγράμματος PATCH στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία Γιώργης Γερόλυµπος Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973 2008-2011 Διδάσκων Φωτογραφίας (Π.Δ.407/80) στο τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Φωτογράφος, αρχιτέκτωv-µηχανικός. Εκπαίδευση 2007 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Ώρες Υποδοχής Τηλέφωνο Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr,

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Κώστας Γκόρτσος Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Σπουδές 2001 MSc Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ 1985 Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕΥΠ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ OPT 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Οδοντιατρικής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις γύρω από την «ενσωματωμένη διατήρηση», της ακίνητης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.

Διευκρινίσεις γύρω από την «ενσωματωμένη διατήρηση», της ακίνητης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. 1 Εισήγηση ελεύθερου επαγγελματία Γιάννης Κλ. Ζερβός Αρχιτέκτων Μηχανικός 6944183079 Διευκρινίσεις γύρω από την «ενσωματωμένη διατήρηση», της ακίνητης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1. Εισαγωγικό Μάθημα Αρχιτεκτονική/Τοπογραφία-Γλυπτική-Αγγειογραφία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς

Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς Πίνακας Α: ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ Πρόγραμμα Σπουδών ανά Εξάμηνο ΠΤΥΧΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές γνώσεις και Δεξιότητες Ι

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs.

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs. 164 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 14, 2008 (164-168) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου ESVS XXII Annual Meeting 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Σοφία Αυγερινού - Κολώνια, καθηγήτρια ΕΜΠ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Ρόδος, Μεσαιωνική Πόλη, ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, οδός Ιπποτών. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ

ΕΥΡΩ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΥΡΩ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΙΤΗ, 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, 02 Φεβρουαρίου 2007

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, 02 Φεβρουαρίου 2007 Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών ICOMOS Τμήμα Κύπρου Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, 02 Φεβρουαρίου 2007 Απολογισμός Προέδρου Αγαπητοί συνάδελφοι, Συμπληρώνεται αυτές τις μέρες ένας χρόνος από

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Δ : ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ Δ : ΛΑΤΡΕΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικότητα και πολιτισμός: Οπτική της UNESCO για τη δημιουργικότητα και παραδείγματα προώθησης αυτής, μέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες.

Δημιουργικότητα και πολιτισμός: Οπτική της UNESCO για τη δημιουργικότητα και παραδείγματα προώθησης αυτής, μέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες. Δημιουργικότητα και πολιτισμός: Οπτική της UNESCO για τη δημιουργικότητα και παραδείγματα προώθησης αυτής, μέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες. Αλεξάνδρα ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Σχολή Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Η ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α. Ανακοινώσεις εισηγήσεις-προτάσεις σε Συμβούλια Επιτροπές

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α. Ανακοινώσεις εισηγήσεις-προτάσεις σε Συμβούλια Επιτροπές Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ανακοινώσεις εισηγήσεις-προτάσεις σε Συμβούλια Επιτροπές Εισηγήσεις για θέματα πορείας υλοποίησης και ένταξης έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 19-06-2013 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθµ. Πρωτ.: 27124 ήµος Κεφαλλονιάς Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση: Π. Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 email: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε ιστορικό δομημένο περιβάλλον

Τίτλος Μαθήματος: Ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε ιστορικό δομημένο περιβάλλον Τίτλος Μαθήματος: Ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε ιστορικό δομημένο περιβάλλον 2 η Θεματική Ενότητα ΠΜΣ: Ολοκληρωμένη Προστασία Ιστορικού Δομημένου Περιβάλλοντος με Προηγμένες Τεχνολογίες και Υλικά Α Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Lamans s.a. Slide 1 / 13

Lamans s.a. Slide 1 / 13 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑ «ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2013 Lamans s.a. Slide 1 / 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΣ ΑΠΘ B ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αύξηση των επισκεπτών των Μουσείων κατά196,5% Αρχαιολογικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αύξηση των επισκεπτών των Μουσείων κατά196,5% Αρχαιολογικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αύξηση των επισκεπτών των Μουσείων κατά196,5% EΡΕΥΝΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Οργάνωση: ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σε συνεργασία µε την Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και την συµµετοχή των Σχολών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Α Κατεύθυνση: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 413 417 420 414 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΌ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ. 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ. 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη 2310247570-6978 315324 info@stefanieveldemiri.com Η επαγγελματική εξειδίκευση της Στεφανίας Βελδεμίρη που αφορά τη συντήρηση αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάρισα, 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Γ. Καραμανές Ημερομηνία Γέννησης : 19 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 1 Πτυχίο Αρχαιολογίας ΚΡΙΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ και Ιστορίας της πατρ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Τέχνης έτος κτήσης 1991, βαθμ. 7.03, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) Διδακτορικό: Μορφή και Λειτουργία των Αποθηκευτικών Χώρων στις Οικίες των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα) Λάρισα 26/08/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος επισκέφθηκε το. Παντελής Βούλγαρης στο Πανεπιστήμιο για τη Γιορτή των Γραμμάτων.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος επισκέφθηκε το. Παντελής Βούλγαρης στο Πανεπιστήμιο για τη Γιορτή των Γραμμάτων. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 42 Τελετή θεμελίωσης του Κέντρου Πληροφόρησης - ΒιβλιοθήκηΣ Στέλιος Ιωάννου Λαμπρή ήταν η τελετή της τοποθέτησης του Θεμέλιου Λίθου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Σύµφωνα µε την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

«Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους»

«Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους» «Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους» Γιώργος Ν. Δερμάτης, Δρ. Ιστορίας-Κώστας Γ. Μάνθος, MSc Αρχιτέκτων Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής Λαύρειο, 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016 216 215 639 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 125 12 5 61 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & 13 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα