ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 5. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΩΝ 6. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 7. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 8. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ, ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ, ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ 10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΟΠΙΟΥ 11. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ. ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΟΓΚΩΝ 12. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ 13. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 15. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

2 Η βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση, για τη συντήρηση και την αποκατάσταση μνημείων είναι πολύ εκτεταμένη. Με την ένταξη των μαθημάτων της Συντήρησης-Αποκατάστασης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο οι βιβλιοθήκες του ΑΠΘ πλουτίστηκαν με σχετικό υλικό και συγχρόνως αυξήθηκαν οι απαιτήσεις για την ταξινόμηση και την εύκολη προσέγγισή του. Στη συλλογή αυτή συγκεντρώθηκαν τα σημαντικότερα βιβλία αντίστοιχου περιεχομένου, τα οποία είναι συγχρόνως προσιτά στους φοιτητές του ΑΠΘ. Τα βιβλία ταξινομήθηκαν σε θεματικές ενότητες αντίστοιχες με τα στάδια που ακολουθεί ένας μελετητής προκειμένου να συντάξει μια μελέτη συντήρησηςαποκατάστασης. Περιλαμβάνονται κυρίως αυτόνομα βιβλία, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικοί τόμοι και λίγα (συμπληρωματικά μόνο) άρθρα τα οποία είναι δημοσιευμένα σε περιοδικά. Η βιβλιογραφία απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και των άλλων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, που ασχολούνται με το αντικείμενο της αποκατάστασης. Εξάλλου από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, και ειδικότερα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων», προέρχονται τα περισσότερα από αυτά. Το κάθε βιβλίο αναγράφεται μια φορά ανάλογα με το κύριο θέμα που διαπραγματεύεται. Τα βιβλία βρίσκονται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και στις επιμέρους βιβλιοθήκες των Τμημάτων και των Σχολών του ΑΠΘ, καθώς και στη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ. 2

3 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟ- ΛΟΓΙΑ. Aquilino, M., Baldi P., Giammarusti, An., Girardi, Fr., Torre, C. La, Musmeci, Al., Il recupero edilizio: Metodi e materiali per la progettazione, La Nuova Italia Scientifica, Urbino Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 R4. Crema, L., Monumenti e restauro, Milano De Angelis d Ossat, G., Guide to the methodical study of monuments and causes of their deterioration, Faculty of Architecture, University of Rome, International Centre for the Study of the Preservation of Cultural Property, Rome Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΑ Α46. Διατήρηση Αποκατάσταση Αναστήλωση, Πρακτικά Σεμιναρίου 22/ και ως , Σύλλογος Αποφοίτων Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Feiffer, C., Il progetto di conservazione, Milano, Franco Angeli, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 F4. Fitch, J. M., Historic preservation: curatorial management of the built world, USA, Mc Graw Hill inc., Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 F47. Harrison, R. (edit), Manual of heritage management, Oxford, Butterworth- Heinemann, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC135 M315. Κωτσιόπουλος, Α. Μ., Ξεναρίου-Μανασσή, Α., (επιμ.), Συντήρηση και αναβίωση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Βόλου, Σεπτ. 1981, ΤΕΕ / Τμήμα Μαγνησίας, Θεσσαλονίκη, University Studio press, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΗ3401 D54. Lemaire, R., Pour une politique globoule de la conservation du patrimoine architectural. Principes generaux, Conseil de l Europe, Strasbourg

4 Marks, St. (edit), Concerning buildings. Studies in honour of Sir Bernard Feilden, Architectural press, London Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA105 C65. Mills, Ed. (edit), Building maintenance and preservation. A guide to design and management, Gr. Britain, Butterworth-Heinemann, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΗ3351 Β84. Μνημείο και Περιβάλλον 1(1993), 2(1994), 3(1996). Επιστημονική περιοδική έκδοση, Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Παράρτημα Θεσσαλονίκης ΤΕΕ/ΤΜΚ, Θεσσαλονίκη, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1993,1994,1996. Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ Μ6. Monument (Le) pour l homme, ICOMOS, Actes du II Congr s International de la Restauration, Venezia Maggio 1964, Padova Bologna, Marsilio Editori, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC135 I58. Ορφανουδάκης, Δ. Α., Μελέτη αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, Πειραιάς Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 Ο77. Προστασία μνημείων και συνόλων. Συλλογή κειμένων 1 και 2, ΑΠΘ, Eδρα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, καθ. Γ. Π. Λάββας, Θεσσαλονίκη 1977 και 1978 αντίστοιχα. Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA105 P7. 4

5 2. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥ- ΝΟΛΩΝ Αναστήλωση (Η) των μνημείων στην Ελλάδα. Θεωρία και πρακτική, Δημόσια συζήτηση 8 ης Ιανουαρίου 1986, Εισηγήσεις, Ελληνική Εταιρεία, Αθήνα Ιούνιος Baldini, U., Teoria del restauro e unita di metodologia, Firenze, Nardini Editore, Βιβλιοθήκη: Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας, Ν. Κτίριο Φιλοσοφικής (υπόγειο) N8560 B34. Boito, C., I restauratori, Firenze Bonelli, R., Architettura e restauro, Venezia, N. Pozza, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ1118 Β6. Brandi, C., Teoria del restauro, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων χ. αρ. ντοσιέ ΕΠΕΑΚ (σε φωτοαντίγραφα). Brandi, C., Teoria del Restauro, G. Einaudi, Torino 1977 (Roma 19631). Βιβλιοθήκη: Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ν. Κτίριο Φιλοσοφικής (υπόγειο) Ν8560 Β7. Brandi, C., Θεωρία της Συντήρησης, Η. Γαβριηλίδη (μετ. επιμ.), Ν. Ζίας (προλ.), Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, Carbonara, G., La reintegrazione dell imagine, Bulzoni Ricerche / Architettura, Roma Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων χ. αρ. ντοσιέ ΕΠΕΑΚ (σε φωτοαντίγραφα). Ceschi, C., Teoria e storia del restauro, Roma, ed. M. Bulzoni, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 C4. Di Stefano, R., John Ruskin interprete dell architettura e del restauro, εκδ. ESI, Napoli Giovannoni, G., Il restauro dei monumenti, Roma Gurrieri, Fr., Teoria e cultura del restauro dei monumenti e dei centri antichi, CLUSF Cooperativa Editrice Universitaria, Firenze 1974,

6 Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 G97. Harvey, J., Conservations of buildings, John Baker publ., London Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 H28. Καραδέδος, Γ. Π., Προστασία μνημείων και συνόλων, Ιστορία και εξέλιξη της προστασίας μνημείων και συνόλων, τεύχος 2, ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας Β, Θεσσαλονίκη 19841, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ109 G7 K3. Κουτσογιάννης, Δ., «Οι σύγχρονες αντιλήψεις για την αποκατάσταση έργων τέχνης όπως τις διατυπώνει ο Umberto Baldini, Τεχνικά Χρονικά τ. 11/3 (1991) σ Λάββας, Γ. Π., Προστασία μνημείων και συνόλων. Βασικές έννοιες, ιδεολογία και μεθοδολογία, τεύχος 1, ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας Β, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Τομέας Δ. Leon, P., Les monuments historiques. Conservation et restauration, Paris Leon, P., La vie des monuments Français. Destruction, restauration, Paris Μουτσόπουλος, Ν., Η αρχιτεκτονική μας κληρονομιά: Συμβολή στην θεωρία της αναβιώσεως, αναστηλώσεως και αναπλάσεως των μνημείων της παραδοσιακής μας αρχιτεκτονικής, (συλλογή άρθρων, μελετών, μαθημάτων και διαλέξεων, ), Θεσσαλονίκη, εκδ. Γαρταγάνη, Βιβλιοθήκη: Κεντρική Βιβλιοθήκη NA1094 M68 / ΤΕΕ ΜΟΥ. Ruskin, J., The Seven Lamps of Architecture, London, J. M. Dent and Sons, 1963 Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA2550 R8. Sampaolesi, P., Discorso sulla metodologia generale del restauro dei monumenti, Firenze, edit. Edam, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 S26. Valery, P., Ευπαλίνος ή ο αρχιτέκτων, μεταφρ. Ε. Λαμπρίδη, Αθήνα, Αγρα, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων PQ2643 A26 E816. 6

7 Viollet-Le-Duc, E., Dictionnaire raisonné de l architecture française du XIe au XVI siècle, Bance et Morel, Paris, F. de Nobele, 1967 (reprint of ). Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA1041 V56. 7

8 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ Αρχαιομετρικές και αρχαιολογικές έρευνες στη Μακεδονία και Θράκη, Πρακτικά Β Συμποσίου Αρχαιομετρίας, Θεσσαλονίκη Μαρτίου 1993, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Κτίριο Ν. Χημείου (ισόγειο) και Ν. Κτίριο Γεωλογίας (ισόγειο) CC51 S9. Badekas, J. (edit.), Photogrammetric surveys of monuments and sites: proceedings of the first International symposium on photogrammetric surveys of monuments and sites, Athens 1974, Amsterdam N. York, North Holland Pub. Co-American Elsevier, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών Πτέρυγα Τοπογράφων (5 ος όρ.) CC76 3 I57. Blachut, Th., Burkhardt, R., Ιστορική εξέλιξη των φωτογραμμετρικών μεθόδων και οργάνων, μετάφραση Μ. Τσαούση Αν. Κατσίνα, ΤΕΕ Ελληνική Εταιρεία Φωτογραμμετρίας και Tηλεσκόπησης, χ.τ. χ.χ. Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TR693 B6316. Βλάχος, Δ., Τεχνικές προδιαγραφές τοπογραφικών αποτυπώσεων αρχιτεκτονικών μνημείων, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών Carbonnell, M., Quelques aspects du releve photogrammetrique des monuments et des centres historiques, Faculte d architecture de l Universite de Rome Centre international d etudes pour la conservation et la restauration des biens culturels, Roma Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TR693 C25. Danger, R., Cours de releves d archietcture, Paris, Eyrolles, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA1995 D36. Επίγεια Φωτογραμμετρία και συστήματα πληροφοριών χώρου για την τεκμηρίωση του μνημειακού πλούτου της χώρας, Πρακτικά Συνεδρίου Νοεμβρίου 1992, ΑΠΘ Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TR693 E6. Etude pur la photogrammetrie appliquée aux monuments historiques Application of Photogrammetry to historic monuments, Saint Mande, France 8

9 4-6.VII.1968, Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS), Paris Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤR693 Ε78. Goguey, R., De l aviation a l archeologie. Recherches sur les techniques et les methodes de l archeologie aerienne, Paris, Editions Technip, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών Πτέρυγα Τοπογράφων (5 ος ορ.) CC76 A3 G6. Hogg, A., Surveying for archeologists and other field workers, London, Croon Helm, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών Πτέρυγα Τοπογράφων (5ος όρ.) CC76 3 H63. Λιβιεράτος, Ευαγ., Παρασχάκης, Γ., Ψηφιακές τεκμηριώσεις χώρου: Εφαρμογές στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον αρχιτεκτονικό μνημειακό πλούτο, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: ΤΕΕ ΛΙΒ. Lock, G., Stanei, Z., Archaeology and Geographical information systems, A European perspective, London, Taylor & Francis, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC80 4 A72. Meydenbauer, A., Handbuch der Messbildkunst in Anwendung auf Baudenkmäler und Reise Aufnahmen, Halle, Verlag von Wilhelm Knapp, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TR693 M38. Parasnis, D. S., Principles of applied geophysics, London New York, Chapman & Hall 1986 (19975). Βιβλιοθήκη: Ν. Κτίριο Γεωλογίας ΣΘΕ (ισόγειο) ΤΝ269 P32. Πατιάς, Π., Παρασχάκης, Ι., Μαρούκης, Ι., Ψηφιακή τεκμηρίωση διατηρητέων κτιρίων, εκδ. Ζήτη, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Aρχιτεκτόνων TR693 P3. Πατιάς, Π., - Καρράς, Γ., Σύγχρονες φωτογραμμετρικές πρακτικές σε εφαρμογές αρχιτεκτονικής και αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη, Δίπτυχο, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TR693 P3. Σύγχρονες μέθοδοι αποτύπωσης και τεκμηρίωσης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, Πρακτικά εισηγήσεων Συνεδρίου 29 Σεπ. 3 Οκτ. 1986, Θεσσαλονίκη Αγιο Ορος ΚΕΔΑK, ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΣΑΤΜΒΕ, Σύλλογος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

10 Βιβλιοθήκη: ΤΕΕ ΣΥΓ. Snell, J. R., Richard, Jr., Wurzbach, N., Thermosense XX, v. 3361, Proceedings of SRIE The International Society for Optical Engineering, Orlando, Florida Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων χ. αρ. ντοσιέ ΕΠΕΑΚ (σε φωτοαντίγραφα). Τσιούμης, Α. Κ., Αρχαιολογικές Διασκοπήσεις, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων χ. αρ. ντοσιέ ΕΠΕΑΚ (σε φωτοαντίγραφα). Wurzbach, R., N., Burleigh, D., D., Prοceedings of SPIE The International Society for Optical Engineering, Thermosense XIX: An International Conference on Thermal Sensing and Imaging Diagnostic Applications, v. 3056, Orlando, Florida Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων χ. αρ. ντοσιέ ΕΠΕΑΚ (σε φωτοαντίγραφα). Ψηφιακή Χαρτογραφία. Φωτογραμμετρία. Τηλεπισκόπηση Τεχνολογίες αιχμής, Τεχνικά Χρονικά ΤΕΕ 2 η έκτακτη έκδοση Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Τ4 Τ42. 10

11 4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Adam, J. P., La construction romaine. Materiaux et techniques, Paris, Picard, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΗ16 Α33. Ασημακοπούλου-Ατζακά, Π., Η τεχνική Opus Sectile στην εντοίχια διακόσμηση. Συμβολή στη μελέτη της τεχνικής από τον 1 ο μέχρι τον 7 ο μ.χ. αιώνα με βάση τα μνημεία και τα κείμενα, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Κεντρική Βιβλιοθήκη και Κτίριο Θεολογικής Σχολής (1 ος όρ.) ΝΑ3780 Α841. Βελένης, Γ., Ερμηνεία του εξωτερικού διακόσμου στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, Θεσσαλονίκη Βελένης, Γ., Τα τείχη της Θεσσαλονίκης από τον Κάσσανδρο ως τον Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, University press, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων DF901 T45 B45. Blake, M. E., Roman construction in Italy from Nerva through the Antonins, American Philosophical Society, Philadelphia Βιβλιοθήκη: Κτίριο Φιλοσοφικής (301) ΔΑ1030. Bl mmer, H., Technologie und terminologie der Gewerbe und kunst bei Griechen und Romern, Berlin, Leipzig, Βιβλιοθήκη: Κτίριο Φιλοσοφικής (104) T16 B48. Βοκοτόπουλος, Π., Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις την Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα και την Ήπειρον, από του τέλους του 7 ου μέχρι και του τέλους του 10ου αιώνος, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Κτίριο Θεολογικής Σχολής (1 ος όρ.) ΝΑ370 Β65. Choisy, A., L art de batir chez les Romains, Paris Βιβλιοθήκη: Κτίριο Φιλοσοφικής (301) ΔΑ2120. Choisy, A., L art de batir chez les Byzantins, Paris Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ371 C5. Δημακόπουλος, Ι., Τα σπίτια του Ρεθύμνου. Συμβολή στη μελέτη της Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής της Κρήτης τον 16 ον και 17 ον αιώνα, ΥΠΠΟ Γενική Διεύθυνσις Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, Αθήναι

12 Βιβλιοθήκη: Κεντρική Βιβλιοθήκη NA7354 R47 D45. Effenterre, H. Van, Le palais de Mallia et la cite minoenne, etude de synthèse, Edizioni dell Ateneo, Roma Βιβλιοθήκη: Κτίριο Φιλοσοφικής (301) EA Evans, A., The palace of Minos, London, Macmillan and Co, Βιβλιοθήκη: Κτίριο Φιλοσοφικής (301) EA Gnoli, R., Marmora Romana, Roma, Edizioni dell Elefante, Βιβλιοθήκη: Κτίριο Φιλοσοφικής (301) IA912. Hodge, A. T., The woodwork of Greek roofs, Cambridge, University press,1960. Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ275 H65. Lamprecht, H. O., Opus caementicium, Bautechnic der Romer, Dusseldorf Βιβλιοθήκη: Επιστήμη και Τεχνολογία Κατασκευών TP884 R7 L36. Lugli, G., La technica edilizia Romana con particolare riguardo a Roma e Lazio, I, II, New York, Johnson reprint corp., Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ311 L8. Μουτσόπουλος, Ν., Η λα κή αρχιτεκτονική της Βέροιας, ΤΕΕ, Αθήναι Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ1101 V42 M6. Μουτσόπουλος, Ν., Η αρχιτεκτονική προεξοχή, το «σαχνισί». Συμβολή στη μελέτη της ελληνικής κατοικίας, ΕΜΣ, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ7352 Μ68. Μουτσόπουλος, Ν., Εκκλησίες της Καστοριάς, 9 ος -11 ος αιώνας, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ5599 Κ37 Μ68. Μπούρας, Χ., Βυζαντινά σταυροθόλια με νευρώσεις, Δημοσιεύματα Αρχαιολογικού Δελτίου αρ. 5, Αθήναι Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ2890 Β6. Μπούρας, Χ., Μαθήματα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, τ. 1, 2, Αθήναι Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ200 Β68. 12

13 Νικονάνος, Ν., Βυζαντινοί ναοί της Θεσσαλίας. Από τον 10ο αιώνα ως την κατάκτηση της περιοχής από τους Τούρκους, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων NA5593 N5. Ορλάνδος, Α., Η ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική, Αθήναι Ορλάνδος, Α., Τα υλικά δομής των αρχαίων Ελλήνων κατά τους συγγραφείς, τας επιγραφάς και τα μνημεία, Αρχαιολογική Εταιρεία αρ. 1, Αθήναι Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ270 Ο69. Παλυβού, Κ., Ακρωτήρι Θήρας. Η οικοδομική τέχνη, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 183, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων DF 221 T38 P35. Πασαδαίος, Α., Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος των βυζαντινών κτηρίων της Κωνσταντινουπόλεως, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 76, Αθήναι Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ3565 I7 P7. Τζαρτζάνος, Ζ. Α., Περί των λαϊκών τεχνικών όρων της οικοδομικής των μεγάλων αστικών κέντρων μετά λεξικού αυτών, ΕΜΠ, Αθήναι Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΑ2817 Τ92. Τσουρής, Κ., Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος των υστεροβυζαντινών μνημείων της Βορειοδυτικής Ελλάδος, Καβάλα Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων ΝΚ1320 Τ76. 13

14 5. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Amoroso, G. G., Fassina, V., Stone decay and conservation. Atmospheric pollution cleaning, consolidation and protection. Materials science monographs, 11, Amsterdam, New York, Elsevier, Βιβλιοθήκη: Αρχαιολογίας & Ιστορίας Τέχνης, Ν. Κτίριο Φιλοσοφικής (301) Ψ20. Ashurst, J. & N., Practical building conservation, v. 1, Stone masonry v. 2: Brick, Terracotta & Earth, v.3: Mortars, Plasters & Renders, v.4: Metals, v.5: Wood, Glass & Resins, Gr Britain, Gower Technical press, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3351 A84. Ashurst, J., Dimes, Fr. G., Conservation of building & decorative stone, Butterworth Heinemann, London Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΑ426 C64. Carbonara, G., Restauro e cemento in architettura, Associazione italiana tecnico economica del cemento, Roma Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ109 I8 R4. Carbonara, G., Trattato di restauro architettonico, τ. 1-4, Torino, Utet, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 C3. Cigni, G. Codacci-Pisanelli, B., Umidita e degrade negli edifice. Diagnosi e rimedi, Roma, Edizioni Kappa, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 C5. Colloque sur l arteration du bois Symposium on the weathering of wood, Ludwigsburg Allemagne / Germany 8-11.VI.1969, Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), Paris Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA422 S95. Colloque sur l arteration des pierres. Conferences on the weathering of stones, Bruxelles , International council of monuments and sites, Paris Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA427 C65. Cronyn, J. M., The Elements of archaeological conservation. Contribution on marine material by W. S. Robinson, London N. York, NY Routledge,

15 Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC135 C76. Elliott, C. D., Technics and Architecture. The development of Materials and Systems for buildings, Cambridge Mass, MIT press, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH18 E45. Επισκευή Ζημιών από σεισμό σε κτίρια. Οδηγίες, ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3401 E6. Feilden, B. M., Conservation of historic buildings, Gr. Britain, Butterworths, 1992 (1994). Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 F44. 5 th International meeting of experts on the conservation of Earthen architecture, Rome Βιβλιοθήκη: κτήριο Φιλοσοφικής (301) ) Ο Horie, C. V., Materials for conservation. Organic consolidants, adhesives and coatings, Architectural press, Gr. Britain Βιβλιοθήκη : Τμήμα Αρχιτεκτόνων TP159 C57 H67 και ΤΑ403 8 Μ37. Jacomy, B., Συνοπτική ιστορία των τεχνικών, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Iδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Τ15 J3316. Insall, D. W., The care of old buildings today. A practical guide, Architectural press, London Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA105 I57. Iron Works and Iron Monuments. Study Conservation and adaptive use, Ironbridge 23-25/10/1984, Editing Rockwell C., Garcia M., ICCROM Ιστορία της Νεοελληνικής Τεχνολογίας, Α Τριήμερο Εργασίας, Πάτρα, Οκτωβρίου 1988, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ιδρυμα ΕΤΒΑ, ΑΘήνα Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Τ15 I8. Κοντού, Ε. Κ., Κοτζαμάνη, Δ. Δ., Λαμπρόπουλος, Β. Ν., Γυαλί : Συντήρηση και αποκατάσταση, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Φυσικής & Πληροφορικής Ν. Κτίριo ΣΘΕ (ισόγειο) TP 862 K6. 15

16 Κουφόπουλος, Π. Μ. Μαμαλούκος, Στ. Β., Αγιορείτικη Μεταλλοτεχνία, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TS225 2 G8 K68. Λαμπρόπουλος, Β., Μανέτα, Χ. Α., Πορσελάνη: τεχνολογία, διάβρωση και συντήρηση, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Φυσικής & Πληροφορικής Ν. Κτίριο ΣΘΕ (ισόγειο) ΤP 822 L3. Λαμπρόπουλος, Β., Κεραμικά: τεχνολογία, διάβρωση και συντήρηση, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Φυσικής & Πληροφορικής Ν. Κτίριο ΣΘΕ (ισόγειο) TP 808 L3. Lazzarini, L., Laurenzi Tabasso, M., Il restauro della pietra, Padova, Cedam, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NB1199 L39. Mamillan, M., Pathology of building materials, Faculty of Architecture, International Centre for the Study of the preservation and the restoration of cultural property, Rome Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA M35. Mamillam, M., Pathology et restauration des constructions en pierre, Centre international d etudes pour la conservation et la restauration des biens culturels, Rome Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH9039 M34. Massari, G., Umidità nei monumenti Humidity in monuments, University of Rome, Faculty of Architecture, International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property, Rome Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH9031 M2813. Massari, G., Batiments humides et insalubres: Pratique de leur assainissement, Traduit de l Italien par Pierre Jodogne, Centre international d etudes pour la conservation et la restauration des biens culturels Comite de l ICOM pour la conservation, Paris, Editions Eyrolles, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH9031 M377. Melvill, I. A., Gordon, I. A., The repair and maintenance of houses, London, Estates Gazette, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΗ4817 Μ44. 16

17 Μπούρας, Χ., Θ., Σημειώσεις του μαθήματος «Αποκαταστάσεως των μνημείων Ι & ΙΙ, ΕΜΠ Σπουδαστήριο Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Αθήνα Mora, P., Causes of deterioration of mural paintings, International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property, Roma Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ND2551 M6714. M hlethaler, Br., Conservation of waterlogged wood and wet leather, Centre international d etudes pour la conservation et la restauration des biens cultures et Comit de l ICOM pour la conservation, Paris, Eyrolles, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC137 W6 M83. Ξύλο (Το) σε υπάρχουσες δομικές κατασκευές. Παλιές και νέες τεχνολογίες, Διημερίδα Φεβρουαρίου 1997, Mνημείο και Περιβάλλον 4 (1997), Ειδική Eκδοση ΙΙ, ΑΠΘ - Ελληνική Εταιρεία - ΥΠΠΟ, Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ Μ6. Pacey, A., Η τεχνολογία στον παγκόσμιο πολιτισμό, [Αθήνα] Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Τ15 P Pieper, Kl., Sicherung historischer Bauten, Berlin, W. Ernst, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3411 P49. Preserving and restoring monuments and historic buildings - La conservation et la restauration des monuments et des batiments historiques, Unesco, Paris Préservation (La) des biens culturels notamment en milieu tropical, Unesco, Paris Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC135 P7. Price, C. A., Research in conservation, Stone Conservation, An overview of current research, The Getty Conservation Institute, USA Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA426 P75. Rossi-Manaressi, R. (edit), The Conservation of Stone v.1, Proceedings of the international symposium, Bologna, June 19-21, 1975, Centro per la conservazione delle sculture all aperto, Bologna Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΝΑ105 C65. 17

18 Σκουλικίδης, Θ. Ν., Διάβρωση και συντήρηση των δομικών υλικών των μνημείων, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΑ462 S668. Stambolov, T. Apseren de Boer, J. R. J. van, The Deterioration and conservation of porous building. Materials in monuments. A review of the literature, International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property, Rome 1976 (19721). Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΤΑ418 9 P6 S73. Συστάσεις για τις επισκευές κτιρίων βλαμμένων από σεισμό, ΕΜΠ, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3401 S9. Torraca, G., Solubility and solvents for conservation problems, International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property, Roma Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων QD541 T63. Twenty years of restoration in Venice, Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Venezia, Torino Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA109 I8 T936. Warren, J., Conservation of brick, Butterworth-Heinemann, Oxford Boston Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA432 W37. Χατζηανδρέου, Λ. Μ., Εφαρμογή της ραδιογραφίας στη διάσωση αρχαιοτήτων από μάρμαρο, Αθήνα, Γ. Α. Πνευματικού, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων CC77 S36 C4. Zacharopoulou, G. P., A review of recent research on lime based mortars for conservation, Master of Arts in Conservation Studies, Institute of Advanced Architectural Studies The King s Manor University of York, August Βιβλιοθήκη: TEE 691 5ΖΑΧ. 18

19 6. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟ- ΡΕΑ Brebbia, C. A., Dominguez, J., Escrig, F. (eds), v. 2: Dynamics, stabilisation and restoration, Second international conference on structural studies, Repairs and maintenace of historical buildings, Strema 91, Computational Mechanics Publications, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3411 S784. Brebbia, C. A. Frewer, R. J. B. (edit), Structural repair and maintenance of historical buildings III, Third International conference on structural studies, Repairs and maintenance of historical buildings, Computation Mechanics Publications, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3411 I58. Brebbia, C. A., Leftheris, B. (eds), Dynamics, repairs and restoration, Fourth International conference on structural studies of historical buildings, Strema 95, Computational Mechanics Publications, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3411 I578. Brebbia, C. A., Leftheris, B. (eds), Architectural studies, Materials and analysis, Fourth International conference on structural studies of historical buildings, Strema 95, Computational Mechanics Publications, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3411 I578. Cigni, G., Il consolidamento murario. Techniche d intervento, Roma, Edizioni Kappa, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA105 C53. Giuffre, A., La meccanica nell architettura. La statica, La Nuova Italia Scientifica, Roma Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA105 G5. Holmström, In., Sandström, Ch., Maintenace of old buildings. Preservation from the technical and antiquarian standpoint, National Swedish Institute for Building Research, Stockholm Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3411 H58. Mainstone, R. J., Developments in structural form, London, Allen Lane, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH145 M

20 Middleton, J., Pande, G. N. (eds), Computer methods in structural masonry, Proceedings of the International symposium on computer methods in structural masonry held at the Holiday Inn, Swansea, UK, 3-5 April 1991, Books & Journals International, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA670 I55. Middleton, J., Pande, G.N. (edit.), Computer methods in structural masonry 3, Proceedings of the Third International symposium on computer methods in structural masonry, Lisbon April 1995, Books & Journals International ltd, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA670 Ι5. Pande, G. N., Middleton, J. (edit.), Computer methods in structural masonry 2, Proceedings on the Second International symposium on computer methods in structural masonry, Swansea UK 6-8 April 1993, Books & Journals International, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA670 I5. Pande, G. N., Middleton, J., Kralj, B. (edit.), Computer methods in structural masonry 4, Proceedings of the Fourth International symposium on computer methods in structural masonry, Florence 3-5 Sept. 1997, E & FN Spon, Gr. Britain Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TA670 I5. Seeley, Iv. H., Building maintenance, London, Macmillan press Ltd, Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH3351 S43. Structural preservation of the architectural heritage, IABSE Symposium, Rome 1993, v. 70, Zurich Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων TH330 I

21 7. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Αναστηλωτικές εργασίες στην Ακρόπολη της Λίνδου Ι: Ελληνιστική στοά, τ. 1, 2 (πίνακες), Επιτροπή Στερεώσεως και Aναστηλώσεως Mνημείων Ακροπόλεως Λίνδου, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Αρχαιολογικό (Το) έργο στη Μακεδονία και Θράκη, Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης τ.1 (1987) ώς τ. 7 (1993), Θεσσαλονίκη 1988 ως 1997 (αντίστοιχα). Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων DF10 A84 v.1-7. Bouras, Ch., Athens, The Parthenon, Monumentum, τ. 27/2 (1984) σ Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων περιοδικά. Casanaki, M., Mallouchou, F., The Acropolis at Athens conservation, restoration and research , Committee for the preservation of the Acropolis Monuments, Catalogue of an exhibition held at the Gallery-Museum Alexandros Soutzos, Athens 12 Sept Oct and at other location through 1983, [Athens 1985]. Βιβλιοθήκη: Κεντρική βιβλιοθήκη DF287 A2 C / και Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Επιστήμης & Τεχνολογίας Κατασκευών. Economakis, R. (edit), Acropolis Restoration. The CCAM Interventions Academy Editions, London Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων DF287 A2 A27. Θεουλάκης, Π., Ναός Επικουρίου Απόλλωνος Βασσών. Μελέτη συντηρήσεως του δομικού υλικού, ΥΠΠΟ Επιτροπή Συντηρήσεως Ναού Επικουρίου Απόλλωνος Βασσών, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων NA280 T54. Ιωαννίδου, Μ., Μελέτη αποκαταστάσεως των Προπυλαίων, ΥΠΠΟ Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Κτήριο Φιλοσοφικής (301) ΕΑ Καραγιώργου-Σταθακοπούλου, Θ., Η συντήρηση του Ναού του Απόλλωνος στις Βάσσες Φιγαλείας. Χρονικό μιας προσπάθειας - The preservation of the Temple of Apollo at Bassai in Phigaleia. Chronicle of an endeavour, ΥΠΠΟ, Επιτροπή Συντηρήσεως Ναού Επικουρίου Απόλλωνος Βασσών, Αθήνα Βιβλιοθήκη: Τμήμα ΑρχιτεκτόνωνNA280 K37. 21

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΠΘ-Θεσσαλονίκη 20/3/2015 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Βασιλική Ελευθερίου, αρχιτέκτων μηχανικός, Διευθύντρια Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 6 η ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Αθήνα, 4-5 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

THE CASTLE OF SERVIA HISTORICAL DOCUMENTATION, ARCHITECTURAL DESCRIPTION, PATHOLOGY, PROPOSED REPAIR WORKS

THE CASTLE OF SERVIA HISTORICAL DOCUMENTATION, ARCHITECTURAL DESCRIPTION, PATHOLOGY, PROPOSED REPAIR WORKS FORTMEDEC project - Aristotle University of Thessaloniki - 5th Framework Programme 1 st European workshop: Restoration and Use of the Medieval Fortifications in the Mediterranean Countries Veria, 27-29

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Αρχιτέκτων, Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. Εργαστήριο/Τομέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:. Διαχείριση Κινδύνων και Προληπτική Συντήρηση

ΜΑΘΗΜΑ:. Διαχείριση Κινδύνων και Προληπτική Συντήρηση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙIΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες αποκαταστάσεως των μνημείων της Ακρόπολης. 1. Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων (τομ. 3 ος )

Μελέτες αποκαταστάσεως των μνημείων της Ακρόπολης. 1. Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων (τομ. 3 ος ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Μελέτες αποκαταστάσεως των μνημείων της Ακρόπολης 1. Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων

Διαβάστε περισσότερα

1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014

1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014 1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014 Το σκίτσο: μέσο διερεύνησης - ερμηνείας - έκφρασης τεχνική και αποτέλεσμα Εισαγωγη στην Αρχιτεκτονικη Συνθεση Θεμα 1ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Καθηγητρια της Σχολης Αρχιτεκτονων Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΈΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΈΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΈΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Δικτυακές πόλεις και αναπαραστάσεις» ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔ 406 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο εξάμηνο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ελληνική Πλατφόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή. 19 Οκτωβρίου 2005

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ελληνική Πλατφόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή. 19 Οκτωβρίου 2005 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Ελληνική Πλατφόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή 19 Οκτωβρίου 2005 Εκπαιδευτικές - Ερευνητικές προτεραιότητες και στρατηγική για την προστασία των μνημείων Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ217 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο εξάμηνο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1MO214 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο εξάμηνο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ Α ΕΤΟΣ / 1 ST YEAR 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 1 ST SEMESTER 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 2 ND SEMESTER A01YΠ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Ι FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND CONCEPTS IN ARCHITECTURE I Α02ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν _ Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Σ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν _ Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Σ Α ΕΤΟΣ / 1 ST YEAR 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 1 ST SEMESTER 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 2 ND SEMESTER A01YΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ARCHITECTURAL DESIGN Ι ELEMENTARY PRINCIPLES AND NOTIONS

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρη Καθηγήτρια, Μουσειολογία Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Επίκουρη Καθηγήτρια, Μουσειολογία Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών Καλή Τζώρτζη Επίκουρη Καθηγήτρια, Μουσειολογία Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών Διεύθυνση : Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο, 30100 Ε-mail: kalit@uwg.gr, ktzortzi@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καλή Τζώρτζη. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Καλή Τζώρτζη. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Καλή Τζώρτζη Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας Τµήµα Διαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστήµιο Πατρών Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο, 30100 ktzortzi@upatras.gr Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ / 1 ST YEAR. Δ.Μ. h/w Π.Μ. ECTS

Α ΕΤΟΣ / 1 ST YEAR. Δ.Μ. h/w Π.Μ. ECTS Α ΕΤΟΣ / 1 ST YEAR 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 1 ST SEMESTER 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 2 ND SEMESTER A01YΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ARCHITECTURAL DESIGN Ι ELEMENTARY PRINCIPLES AND NOTIONS

Διαβάστε περισσότερα

Theory and Concepts Monument and Architecture

Theory and Concepts Monument and Architecture Theory and Concepts Monument and Architecture Monument [etymology]: From the Greek word Μνημείο < μνήμα = "grave" + suffix -iios / - eios respectively, meaning the object that causes a person s memory,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ-ICOMOS

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ-ICOMOS Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Συνεδρίων ICOMOS: International Council of Monuments and Sites-Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών Πληροφορίες: Νοτίνα Κοντογιάννη ICOMOS ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ι. Αλαβάνος, και η Διοικούσα Eπιτροπή του ΤΕΕ σας προσκαλούν

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ι. Αλαβάνος, και η Διοικούσα Eπιτροπή του ΤΕΕ σας προσκαλούν ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ι. Αλαβάνος, και η Διοικούσα Eπιτροπή του ΤΕΕ σας προσκαλούν στις «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 31-07-2013 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθµ. Πρωτ.: 35381 ήµος Κεφαλλονιάς Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση: Π. Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 email: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Η Βυζαντινή Ανασκαφή 1 Γιάννης Βαραλής

Ενότητα 5. Η Βυζαντινή Ανασκαφή 1 Γιάννης Βαραλής Ενότητα 5 Η Βυζαντινή Ανασκαφή 1 Γιάννης Βαραλής Ι.Δ. Βαραλής Ανασκαφική Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ανασκαφική Κείμενα για προετοιμασία και κριτική: Ousterhout R., Γουρίδης Α., Ένα βυζαντινό κτίριο δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Διασφαλίζοντας τη συνέχεια προκαλώντας την αλλαγή

Διασφαλίζοντας τη συνέχεια προκαλώντας την αλλαγή Διασφαλίζοντας τη συνέχεια προκαλώντας την αλλαγή Η επιστροφή στον παραδοσιακό αστικό χώρο Διατήρηση των ιστορικών πόλεων Μπολόνια 1951, Σπλιτ 1955 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Χάρτα της Βενετίας 1964 Διαφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΕΦΕΣΙΟΥ 1.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΕΦΕΣΙΟΥ 1.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΕΦΕΣΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε.Μ.Π. 1.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ Η Ειρήνη Εφεσίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Αποφοίτησε από το Αρσάκειο Ψυχικού το 1969. Το

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης - 4.11.2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS MUNDUS Σκοποί Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Α.Ε.Ι.: Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση και η αλληλεπίδραση της ΚΔΒΚ με τους επιστημονικούς φορείς της περιοχής

Η σχέση και η αλληλεπίδραση της ΚΔΒΚ με τους επιστημονικούς φορείς της περιοχής Η σχέση και η αλληλεπίδραση της ΚΔΒΚ με τους επιστημονικούς φορείς της περιοχής ημήτριος Μαυροματίδης, Πρόεδρος ιοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/Τ Μ Παρασκευή Χριστοπούλου, Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/Τ Μ Forum

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή. 19 Οκτωβρίου 2005

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή. 19 Οκτωβρίου 2005 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή 19 Οκτωβρίου 2005 Εκπαιδευτικές - Ερευνητικές προτεραιότητες και στρατηγική για την προστασία των µνηµείων Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΕΙΑ ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του Σωτηρίου

ΘΑΛΕΙΑ ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του Σωτηρίου 1 ΘΑΛΕΙΑ ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του Σωτηρίου Διεύθυνση Ερμού 75, 54623, Θεσσαλονίκη Τηλ. +30 2310 99 5068, +30 2310 238167 +30 69442 e-mail: thaliamp@vis.auth.gr Ημ. & τόπος γέννησης 5 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα ανοίγματα, ελαφριές κατασκευές) - Κατασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΚΙΡΚΕΛΗ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΚΙΡΚΕΛΗ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ (Α.ΔΟ.ΑΠ.) ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πίνακας 1. Επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και συνολικές εισπράξεις: Σεπτέμβριος 2002 και 2001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πίνακας 1. Επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και συνολικές εισπράξεις: Σεπτέμβριος 2002 και 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρία Μαυροπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ /

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρία Μαυροπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ / ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27 Δεκεμβρίου 1985 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Κέρκυρα Φελίξ Λαμές

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές στην Αρχιτεκτονική

Οι σπουδές στην Αρχιτεκτονική ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Οι σπουδές στο ΑΠΘ Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Αναστάσιος Τέλλιος, Επίκουρος καθηγητής Οι σπουδές στην Αρχιτεκτονική Ιανουάριος 2016 Αιγυπτιακός

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Μιλτιάδης Νικόλαος Τζιτζάς Αρχιτέκτων, Καθηγητής Εργαστήριο/Τομέας: Τομέας 4. Συνθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΙΤΑΛΑΣ Ν. - Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός - Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Δράμας

ΣΠΙΤΑΛΑΣ Ν. - Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός - Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Δράμας ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΖΩΡΤΖΗ Τ. - Δρ Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΠΙΤΑΛΑΣ Ν. - Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός - Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Δράμας ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. - Δρ. Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ Α ΕΤΟΣ / 1 ST YEAR 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 1 ST SEMESTER 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 2 ND SEMESTER A01YΠ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Ι FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND CONCEPTS IN ARCHITECTURE I Α02ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Σ Χ Ο Λ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Τομέας 1 -Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, ΑΘΗΝΑ 10682 ΤΗΛ: 010-772

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προστετευόμενα μέρη της Unesco στην Ελλάδα: πολιτιστική κληρονομιά του σήμερα... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2009 Η UNESCO (United Nations Educational and Cultural Organization)

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Χαρκιολάκης. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ

Ν. Χαρκιολάκης. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ Ν. Χαρκιολάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ Αναστήλωση, ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας τωνμνημείωνκαιτων Μνημειακών Συνόλων της Περιοχής της Πλάκας Το σχέδιο του Κλεάνθη και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 639 Κ.Δ.Π. 151/2000 Αρ. 3412,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 639 Κ.Δ.Π. 151/2000 Αρ. 3412, Ε.Ε. Παρ. III(I) 639 Κ.Δ.Π. 151/2000 Αρ. 3412, 9.6.2000 Αριθμός 151 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του δίνει το

Διαβάστε περισσότερα

ËÁÕÑÉÏ. ÏÉ ÄÕÏ ÅÐÏ ÅÓ ÅÍÏÓ ÌÅÔÁËËÅÕÔÉÊÏÕ ÔÏÐÏÕ LAVRION, THE TWO ERAS OF A MINING LANDSCAPE LAURION, LES DEUX ERES D UN LIEU MINIER

ËÁÕÑÉÏ. ÏÉ ÄÕÏ ÅÐÏ ÅÓ ÅÍÏÓ ÌÅÔÁËËÅÕÔÉÊÏÕ ÔÏÐÏÕ LAVRION, THE TWO ERAS OF A MINING LANDSCAPE LAURION, LES DEUX ERES D UN LIEU MINIER ICOMOS ÄÉÅÈÍÅÓ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÌÍÇÌÅÉÙÍ & ÔÏÐÏÈÅÓÉÙÍ ÅËËÇÍÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES TICCIH THE INTERNATIONAL COMMITEE FOR THE CONSERVATION OF THE INDUSTRIAL HERITAGE GREEK

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 16 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Η Κατερίνα Αλεξίου είναι RCUK Academic Fellow στο Open University της Αγγλίας. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι διδάκτορας της Bartlett School of Graduate

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα

Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Όνομα: ΝΕΛΛΗ ΜΑΡΔΑ Επάγγελμα: Αρχιτέκτων Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. 1972-1977 M.Sc. in Architecture, U.C.L. Bartlett School of Architecture, 1984-5. Ph.D. in

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία

Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία ΑΘΗΝΑ 2009 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές 1976 Απολυτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ Σάββατο 4 Απριλίου 2015 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Θεσσαλονίκη

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ Σάββατο 4 Απριλίου 2015 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Θεσσαλονίκη ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. DEMUCIV ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ : ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ Σάββατο 4 Απριλίου 2015 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Ώρες Υποδοχής Τηλέφωνο Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Γιώργος Παρμενίδης, αρχιτέκτων μηχανικός, δρ. Καθηγητής στην περιοχή του Αρχιτεκτονικού

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ KAI ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ KAI ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ KAI ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΩΡΟΥ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Α/ Α 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 651 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr,

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Κώστας Γκόρτσος Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Σπουδές 2001 MSc Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ 1985 Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική»

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Καθηγητής Μιχαήλ Ε. Νομικός «Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία Μνημείων» ntua ACADEMIC OPEN COURSES ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΙΟΣ 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΙΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΙΟΣ 2017 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ένα πτυχίο με δύο κύριες κατευθύνσεις: 1. Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας 2. Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ακαδ. Έτος 2014-15, Διδάσκων: Χρήστος Βασιλειάδης, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chris@uom.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩN ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα)

T.E.I. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα) T.E.I. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, Τρίτη 04 Μαρτίου 2008

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, Τρίτη 04 Μαρτίου 2008 Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών ICOMOS Τμήμα Κύπρου Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, Τρίτη 04 Μαρτίου 2008 Απολογισμός Προέδρου Αγαπητοί συνάδελφοι, Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες δύο χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για τη χρήση των ιστορικών ιχνών στο σχεδιασμό

Για τη χρήση των ιστορικών ιχνών στο σχεδιασμό Για τη χρήση των ιστορικών ιχνών στο σχεδιασμό Νίκος Μπελαβίλας Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόµος ΕΛΕ / Γ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ ,

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόµος ΕΛΕ / Γ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ , Κώστας Γκόρτσος Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόµος ΕΛΕ / Γ Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Σπουδές 2001 MSc Πολεοδοµίας και Χωροταξίας ΕΜΠ 1985 Δίπλωµα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Ώρες Υποδοχής Τηλέφωνο Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Ρόδος, Μεσαιωνική Πόλη, ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, οδός Ιπποτών. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία Γιώργης Γερόλυµπος Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973 2008-2011 Διδάσκων Φωτογραφίας (Π.Δ.407/80) στο τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Φωτογράφος, αρχιτέκτωv-µηχανικός. Εκπαίδευση 2007 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ νέου προγράμματος Α 1 Υ101 Υ Αρχαία Ιστορία Ι Αρχαία Ιστορία Ι (Β Α 2 Υ102 Υ Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ηράκλειο, 20 Σεπτεμβρίου 2011 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής 3, 6 και 7 Οκτωβρίου 2011 σε εκπαιδευτικό εργαστήριο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Προγράμματος PATCH στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕΥΠ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ OPT 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1078 Κ.Δ.Π. 249/2000. Αριθμός 249 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

1078 Κ.Δ.Π. 249/2000. Αριθμός 249 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΙΪΪ(Ι) Αρ. 3432, 8.9.2000 1078 Κ.Δ.Π. 249/2000 Αριθμός 249 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του δίνει το

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ειδικό Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού Τίτλος μαθήματος Ειδικό Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού Κωδικός μαθήματος:... 21ΕΣ701 Ακαδημαϊκό έτος:... 2013 2014 Εξάμηνο διδασκαλίας:... (χειμερινό) Τύπος μαθήματος:... Εργαστήριο επιλογής Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1. Εισαγωγικό Μάθημα Αρχιτεκτονική/Τοπογραφία-Γλυπτική-Αγγειογραφία.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 10-11-2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 Η Δ/νση Κοινωνικών Στατιστικών της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα