ΟΜΑΔΑ Α' -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΡΟΦΟΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΤΑ ΟΡΟΦΟΙ (ΜΙΚΤΗ) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ- (ΜΙΚΤΗ) ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΝΝΙΑΩΡΟΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑΔΑ Α' -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΡΟΦΟΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΤΑ ΟΡΟΦΟΙ (ΜΙΚΤΗ) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ- (ΜΙΚΤΗ) ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΝΝΙΑΩΡΟΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΠΙΝΑΚΑ ΙΔΙΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Α.Ε.Ε. ΠΥ ΘΑ ΑΦΑΛΙΤΥΝ ΜΑΔΑ Α' -ΛΕΙΤΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΕΦΤΑ (ΜΙΚΤΗ) ΑΥΤΤΕΛΕ- (ΜΙΚΤΗ) ΤΕΓΑΗ ΕΝΝΙΑΩΡΦ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ (ΜΙΚΤΗ) (ΜΙΚΤΑ) ΑΤΩΒΡΙΑΝΔΥ ΚΤΙΡΙ 1 ΑΘΗΝΑ 1154/1981 ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ 100% ΜΙΚΤΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΔΥ ΥΠΓΕΙΑ ΑΡΧΕΙ ΕΞΙ - ΔΩΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΜΙΚΤΗ) (ΜΙΚΤΗ) ΕΦΤΑΩΡΦΗ ΦΑΚΕΛ (ΜΙΚΤΗ) ΑΓ. ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ (ΜΙΚΤΗ) ΑΘΗΝΑ ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΤΗ ΙΚ. 2 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΥ ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ 100% ΜΙΚΤΗ ΥΠΓΕΙ ΑΔΕΙΑ 5 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΑΠΘΗΚΩΝ ΑΓΡΑΘΗΚΕ Τ ΤΕΓΑΗ 3 ΑΘΗΝΑ ΕΞΑΩΡΦΗ ΚΝΠΙΠΥΛ ΑΝΑΜΝΗ ΕΚΔΗ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 1977/80. ΩΠΛΙΕΝ 192,50-66,00 192,50 100% Υ 27Α ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΥΠΓΕΙ ΜΙΚΤΗ ΑΥΤΤΕΛΕ- ΕΚΜΙΘΩΗ ΕΝΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤ. ΑΡΧΕΙ ελίδα 1

2 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΤΕΤΡΑΩΡΦ ΚΤΡΙ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ 1ος ΤΕΓΑΗ ΑΘΗΝΑ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 4 ΑΡΙΤΕΙΔΥ 153 Ν - ΓΡΑΦΕΙΩΝ 183/98 ΩΠΛΙΕΝ - έως 3ος - 393,00 100% ΜΙΚΤΗ 880 (ΚΑΛΛΙΘΕΑ) 393,00 ΜΕ ΔΥ ΥΠΓΕΙΑ ΤΑΘΜΕΥΗ ΙΧΥ ΕΩ ΗΜΙΩΡΦ ος ΡΦ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 2ος ΑΠΘΗΚΗ 5 (ΔΗΜ ΑΓ. Λ. ΜΕΓΕΙΩΝ /1997 ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ - 649,00 100% ΜΙΚΤΗ 880 ΥΠΓΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΥΗ) ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΔΩΜΑ ΡΦ ος ΡΦ 1ος ΡΦ ος ΡΦ ος ΡΦ ος ΡΦ ΜΕΓΑΡ ΚΤΩ 50% ΕΚΜΙΘΩΜΕΝ Ι. - 5ος ΡΦ ΡΦΩΝ ΜΕ ΤΑΘΜ ΕΞ Ε 6 ΑΘΗΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΩΠΛΙΕΝ - ΚΥΛΙΚΕΙ ,77 ΜΙΚΤΗ 780 ΔΥ ΥΠΓΕΙΑ ΑΔΙΑΙΡ ΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΔΩΜΑ ΕΤΥ ΥΠΗΡΕΙΑ 6ος ΡΦ Α & Β ΥΠΓΕΙ ΑΥΤΚΙΝΗ ΤΩΝ ος ΡΦ ΔΩΜΑ ελίδα 2

3 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝ (90,00) (ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΖΩΔΧΥ 7 ΑΘΗΝΑ - - ΩΠΛΙΕΝ - 93,03-93,03 100% ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΤΗ 700 ΠΗΓΗ ΥΠΓΕΙ (90,00) ΕΚΜΙΘΩΗ ΤΥ ) ος 8 ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΩΡΦΗ 886/1980 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ Δ (ΔΗΜ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 1998 ΩΠΛΙΕΝ ΑΝΑΝΕΩΗ ΤΥ - 2ος ΑΙΓΑΛΕΩ) ΥΠΓΕΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ - 633,91 100% ΜΙΚΤΗ , ος 1 (23.52) 2 ΑΦΥ (26.81) ΠΕΡΑΤΩΘΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν ΕΡΓΑΙΕ ΕΝΝΙΑΩΡΦΗ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΙΛΥ /69 ΩΠΛΙΕΝ ΑΝΑΝΕΩΗ ΤΥ ,45 100% ΑΝΑΚΑΙΝΗΗ ΜΙΚΤΗ 780 ΙΚΔΜΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ 3 ΘΑ (30.00) ΤΕΓΑΘΥΝ ΥΠΗΡΕΙΕ 4 (36.30) (39.82) ελίδα 3

4 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ /1962 ΗΜΙΡΦ 594,81 1ος ΡΦ 515,87 2ος ΡΦ 517,16 ΑΥΤΤΕΛΕ- ΤΕΓΑΗ & 10 ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 22 ΧΩΡ 327/2004 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΥΠΓΕΙ ΩΚΤΑΩΡΦΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΝΕΩΗ 3ος Α & ΑΡΧΕΙ. ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΩΠΛΙΕΝ ,36 100% Ε ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΡΦ Β ΤΑ ΔΥ ΥΠΓΕΙΑ ΚΑΤΑΤΗΜ. - ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ 517, ΚΑΤΑΤΗΜ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΗ 4ος ΕΚΜΙΘΩΝΝ ΜΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΝΙΧΥΗ ΡΦ ΤΑΙ Φ..) 517, ος ΌΡΦ 517,16 6ος ΡΦ 517,16 ελίδα 4

5 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 1ος ΡΦ ος ΡΦ ος ΡΦ ΑΥΤΤΕΛΕ ΑΝΩΔΜΗ ΚΤΑΩΡΦ 4ος ΕΙΔ ΚΑΙ Α' & Β' ΚΕΝΗ - ΚΤΙΡΙ ΜΕ ΔΥ ΡΦ 11 ΑΘΗΝΑ ΒΥΛΗ /1947 ΩΠΛΙΕΝ - ΚΑΤΑΤΗΜ. ΥΠΓΕΙ 3037,00 100% (ΕΚΜΙΘΩΗ ΜΙΚΤΗ ΥΠΓΕΙΑ (ΔΙΑΤΗΡΗΤΈ) 5ος ΡΦ ος ΡΦ ος ΡΦ ΥΠΓΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΤ. Υ) ος ΡΦ ος ΡΦ ΚΤΑΩΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΙΚΔΜΗ ΜΕ Δ3249/1964 ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ - 3ος ,60 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΔΥ ΥΠΓΕΙΑ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΡΦ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΕΠΤΑΩΡΦΗ ΑΝΑΝΕΩΗ ΔΑΓΚΛΗ 26 & 13 ΑΓΡΙΝΙ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 29/91 ΩΠΛΙΕΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ Τ 227,84-105,00 227,84 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΥ ΥΠΓΕΙ ΠΙ ΙΧΥΕ ΕΩ ΤΙ 23/04/2007) ελίδα 5

6 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 331/96, 14 ΑΙΓΙ 575/2000 ΒΑΙΛ. ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΝΑΜΝΗ ΕΚΔΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΥ ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ 140,89-108,00 100% ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ 44 ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜ. Ε ΜΙΚΤΗ /86, /1996 ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠ ΓΕΡΒΑΙΥ 4 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 158,30-158,30 100% ΛΗ ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΙΧΥ ΕΩ 12/06/2012 ΚΑΤΑΤΗΜ. Ε ΜΙΚΤΗ /91 ΤΕΓΑΗ 96/97 ΚΛΚΤΡΩΝΗ & ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 16 ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΦΙΛΙΚΗ ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 119, ,05 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 26 ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΙΧΥ ΕΩ 22/08/12 ΚΑΤΑΤΗΜ. Ε ΑΡΧΕΙ *907/1979. ΤΕΓΑΗ 158/1997 ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 17 ΑΡΓ ΑΤΡΕΩ 15 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 172, ,03 100% ΚΑΤΙΚΊΕ 780 ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΙΧΥ ΕΩ 27/03/13 ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ ΑΡΧΕΙ ελίδα 6

7 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 13/ ΑΡΤΑ ΑΝΑΝΘΕΩΡΗ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ Η Ω ΠΡ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΧΑΡ. ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 146,50-102,60 146,50 100% ΚΑΤΙΜΗΤΡΥ 34 ΥΠΓΕΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΝΙΚ ΙΧΥ ΕΩ 31/10/2013 ΩΝ ΧΕΔΙΩΝ- ΜΙΚΤΗ 780 ΑΛΛΑΓΗ Τ ΚΑΙ Ι ΤΡΕΙ ΚΑΤΑΚΕΥΑΘ ΤΕΓΑΗ 3ος ΓΡΑΦΕΙ ΗΚΑΝ ΠΕΡΙ Τ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΕΤ ΒΕΡΙΑ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙ 1 ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 4ος 202,32 100% MIKTH 780 ΙΚΔΜΗ ΙΧΥ ΕΩ 26/04/2016 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. ΙΚ. ΑΔΕΙΑ 335/87 ΕΓΙΝΕ ΠΡΘΗΚΗ 4ου ΡΌΦΥ ΓΡΑΦΕΙ ΑΡΧΕΙ ΒΛ ΡΖΥ ΕΞΑΩΡΦ ΚΤΙΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΙΚΙΩΝ 218/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΚΑΙ Ε ΩΠΛΙΕΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 264,90 1ος ΓΡΑΦΕΙ ΙΧΥ ΕΩ ,80 13 ΤΕΓΑΗ - 510,70 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΑΡΧΕΙ ελίδα 7

8 ΒΛ ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ *77/ /2003 ΕΞΑΩΡΦ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΚΤΙΡΙ ΜΕ 21 ΚΡΑΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ 66, ,00 100% ΑΡΧΕΙ ΜΙΚΤΗ 780 PILOTI ΚΑΙ ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ *306/96 22 ΓΙΑΝΝΙΤΑ ΑΠ.ΛΥΚΑ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 134,20-115,00 134,20 100% ΥΠΓΕΙ ΚΑΙ ΑΠΌ ΙΧΥ ΕΩ 10/04/2013 ΔΩΜΑ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΜΙΚΤΗ 780 ΓΡΑΦΕΙ ΔΡΑΜΑ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 28ης ΚΤΩΒΡΙΥ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΚΑΙ 256/84 ΩΠΛΙΕΝ ,00 100% 11 ΙΚΔΜΗ ΙΧΥ (ΜΗ ΜΝΙΜΑ ΠΑΤΑΡΙ ΜΕΤΡΑ) ΜΙΚΤΗ /91 *69/96 ΕΞΑΩΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΠΛΥΚΑΤΙΚΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΤΙΜΙΚΗ 53 & ΑΝΑΝΕΩΗ ΚΑΤΙΚΙΕ, 24 ΕΔΕΑ ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ 237, ,80 100% 780 ΠΥΘΑΓΡΑ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΧΩΡ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΤΑΘΜΕΥΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ *ΤΕΓΑΗ *ΑΡΧΕΙ ΠΕΝΤΕΩΡΦ *ΤΕΓΑΗ ΚΤΙΡΙ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ PILOTI ΠΥ 25 ΕΛΕΥΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡ 67 ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 115,30-55,00 115,30 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΙΧΥ ΕΩ 15/07/2013 ΧΡΗΙΜΠΙΕΙΤ ΑΙ Ω ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΥΗ 269/ /00 ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ ΑΡΧΕΙ ελίδα 8

9 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΕΞΑΩΡΦ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 2ος ΓΡΑΦΕΙ ΚΤΙΡΙ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 26 ΗΡΑΚΛΕΙ 248/93 ΩΠΛΙΕΝ ΕΛΗΞΕ ΤΙ 01/12/2009-3ος 61,00 412,00 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΑΝΤΙΤΑΕΩ 176 ΚΑΤΙΚΙΩΝ, ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ Ν ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΑΝΑΝΕΩΗ ΓΡΑΦΕΙ ΠΛΥΩΡΦΗ 27 ΘΕΑΛΝΙΚΗ ΛΑΚΑΡΑΤΥ 17 ΙΚΔΜΗ: ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΥΠΓΕΙ, ΑΛΛΑΓΗ 1ος ΓΡΑΦΕΙ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 206, ΙΧΥ ΕΩ 15/05/ ,84 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΕΞΙ ΡΦΥ ΚΑΙ ΔΩΜΑ 1962/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΠΌ ΚΑΤΙΚΙΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΥΓΚΡΤΗΜΑ ΑΠΌ ΤΕΕΡΙ ΙΚΔΜΕ ΕΝ Γ ΙΚΔ. 1ος ΕΠΑΦΗ ΓΡΑΦΕΙ ΤΡΙΡΦΕ ΚΑΙ 1101,37 28 ΘΕΑΛΝΙΚΗ ΚΩΛΕΤΤΗ 23Δ ΤΕΤΡΑΡΦΕ 640/85 Δ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ( Α ΙΚΔ. 1ος ΚΑΤΑΤΗΜ. ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ,02 100% ΙΧΥ ΕΩ 24/07/ ΙΚΔΜΗ, Β ΙΚΔΜΗ, Γ ΙΚΔΜΗ, Δ ΙΚΔΜΗ) 10576/88 ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΓΡΑΦΕΙ 279,18 Γ ΙΚΔ. 2ος ΠΛΥΩΡΦΗ ΑΠΘΗΚΗ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 1ος Ρ. - ΕΚΜΙΘΩΜΕΝ 29 ΘΕΑΛΝΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ 116 ΥΠΓΕΙ 741/52 ΩΠΛΙΕΝ ,71 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΠΑΡΑΚΛ Ν ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΘΗΜΑ ΚΑΤΙΚΙΩΝ ελίδα 9

10 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 98/94 37/00 30 ΘΗΒΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΛΥΚΑΤΙΚΙΑ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΚΑΔΜΥ 3 ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΕΑΡΩΝ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΔΡΑΚΥ ΑΠΌ ΡΦΩΝ ΙΧΥ ΕΩ14/10/2013 ΚΑΤΙΚΙΑ ΚΑΙ 142, ,79 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε *351/ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΓΕΩΡΓΙΥ ΔΙΩΡΦΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΓΙΑΝΝΑΚΥ ΙΚΔΜΗ ΑΠΌ ΙΧΥ ΕΩ 13/01/ , ,00 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΕΤΒΥ 5 ΤΕΤΡΑΩΡΦ ΚΤΡΙ (ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ) 521/73( ΑΠΘΗ ΚΕ) 81/1995 ΑΛΛΑΓΗ Ε ΚΤΙΡΙ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ ΩΠΛΙΕΝ Ν/ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 216/2006 ΑΛΛΑΓΗ ΑΠ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ ΕΝΕΡΓΡΙΕ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ (ΜΙΚΤΑ) ος ος ος ΔΩΜΑ ΑΥΤΤΕΛΕ ,00 100% ΤΕΓΑΗ, ΜΙΚΤΗ 880 ΑΡΧΕΙ ελίδα 10

11 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 192/ /93 ΤΡΠΠΙΗΗ ΚΑΤΨΗ 33 ΚΑΒΑΛΑ ΜΝΙΑ 110 ΚΑΤΑΤΗΜΑΤ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ - ΑΛΛΑΓΗ 1ος ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 43,09 ΧΡΗΕΩ 227,03 ΥΠΓΕΙ ΙΧΥ ΕΩ 30/06/2016 ΑΥΤΥ Ε - 270,12 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΙ ΤΥ Α ΡΦΥ Ε ΗΜΙΡΦ - ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΡΧΕΙ 34 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΡΙΤΔΗΜΥ 63 ΙΚΔΜΗ ΜΕ 811/Α/91 ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ,72 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΥΠΓΕΙ ΙΧΥ ΕΩ 24/06/2016 1ος /95 35 ΚΑΡΔΙΤΑ 1997ΑΝΑΘΕΩΡ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΠΑΛΑΙΛΓΥ & ΤΡΙΩΡΦΗ ΗΗ ΑΛΛΑΓΗ 1ος ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ - ΕΡΜΥ ΙΚΔΜΗ ΙΧΥ ΕΩ 20-/01/16-240,00 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΑΠΌ ΚΑΤΙΚΙΕ Ε ελίδα 11

12 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 84/96 ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ ΚΑΤΡΙΑ ΙΚΔΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΘ. ΔΡΑΚΥ & 1ος ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ - ΗΡΔΤΥ Ν, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΙΧΥ ΕΩ 01/09/ ,00 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΙΚΙΩΝ. ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΑ Ε / ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΕΞΑΩΡΦΗ 37 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΚΔΜΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΘΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 1ος ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 87,50 ΑΝΑΛΗΨΕΩ Ν, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΙΧΥ ΕΩ 05/01/ ,50 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΙΚΙΩΝ. ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΙΚΙΑ Ε ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΝΥ ΖΑΦΕΙΡΠΥΛΥ 22 & ΜΑΡΑΛΗ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ 705/92, ΙΚΔΜΗ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ Ν, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΤΙΚΙΩΝ, ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΥΗ ΑΥΤΚΙΝΗΤΩΝ 172/2002 ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΩΠΛΙΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ 298, ,43 100% ΜΙΚΤΗ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΙΚΔΜΗ 39 ΚΙΛΚΙ 21ης ΙΥΝΙΥ 164 ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 2ος Ν, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, 610/89 ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ - 135,20 ΙΧΥ ΕΩ 03/03/ ,20 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΥΗ ελίδα 12

13 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΕΠΤΑΩΡΦΗ 36/94 40 ΚΖΑΝΗ ΠΙΝΔΥ 6 ΙΚΔΜΗ 151/97 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΚΑΤΙΚΙΩΝ ΜΕ ΑΝΘΕΩΡΗΗ ΙΧΥ ΕΩ ΥΠΓΕΙ ΧΩΡ ΑΛΛΑΓΗ 257, ,66 100% ΜΙΚΤΗ 880 ΤΑΘΜΕΥΗ ΤΡΙΩΡΦΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 1ος 41 ΚΜΤΗΝΗ ΦΡΥΡΙΥ /90 ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 166,00 75,00 481,00 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΥΠΓΕΙ ΙΧΥ ΕΩ20/01/2016 () ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΚΛΕΠΑΤΡΑ 2 & ΤΡΙΩΡΦΗ 2ος, 43 ΚΩ 278/94 ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ,40 100% 780 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΙΚΔΜΗ ΚΑΤΑΤ. ΙΧΥ ΕΩ 05/09/ /95 10/98 42 ΚΡΙΝΘ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΓ. ΝΙΚΛΑΥ 3-5- ΙΚΔΜΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 7 ΔΩΜΑ ΙΧΥ ΕΩ 10/09/ , ,32 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε 2/90 ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΥΓΧΡΝΙ 44 ΛΑΜΙΑ ΠΑΤΡΚΛΥ 10 Μ 1ος ΔΙΩΡΦΥ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΔΙΩΡΦΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΥ- ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ - ΙΚΔΜΗ ΠΡΘΗΚΗ ΙΧΥ ΕΩ 26/12/ ΚΑΤ - 177,00 100% ΑΡΧΕΙ ΜΙΚΤΗ 780 ΕΠΕΚΤΑΗ ΤΕΤΡΑΡΦ Υ ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ελίδα 13

14 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΜΙΚΤΗ (Τ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 1ος ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΛΑΡΙΑ ΕΡ.ΤΑΥΡΥ /89 ΩΠΛΙΕΝ ,50 100% ΤΕΓΑΖΕΤΑΙ 780 ΥΠΓΕΙ ΚΑΙ ΙΧΥ (ΜΗ ΜΝΙΜΑ 2ος ΔΩΜΑ ΜΕΤΡΑ) ΥΠΕΡΑΓΡΑ ΤΡΦΙΜΩΝ) ΚΤΩΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 1ος 46 ΛΑΡΙΑ ΗΦΑΙΤΥ 9 ΙΚΔΜΗ ΜΕ 615/1991 ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ * - 249,87 100% ΜΙΚΤΗ ΥΠΓΕΙ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ 14/97 51/97 47 ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΦΙΛΛΑΥ 5 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 1ος ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΩΠΛΙΕΝ - 223,96 ΔΩΜΑ - 223,96 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΚΑΤΙΚΙΕΕ 160/ ΙΧΥ ΕΩ ΔΥ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΤΡΙΩΡΦΕ ΙΔΕΡΗ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 48 ΜΕΛΓΓΙ ΙΚΔΜΕ Ε ΩΠΛΙΕΝ 76, ,37 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΛΕΒΙΔΥ ΙΧΥ (ΜΗ ΜΝΙΜΑ "PILOTI" ΜΕ ΜΕΤΡΑ) ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε 222/ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΔΥΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 49 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΡ.ΜΥΡΙΒΙΛΗ 14 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΩΠΛΙΕΝ 76,66 86,03 83,33 162,69 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΥΠΓΕΙ ΑΛΛΑΓΗ Ε ΙΧΥ ΕΩ ελίδα 14

15 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 103/88 50 ΝΑΥΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ 7Α ΤΡΙΩΡΦΗ ΙΚΔΜΗ ΜΕ PILOTI ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΛΛΑΓΗ Ε ΚΑΙ ΤΡΠΠΙΗΗ ΤΜΗΜΑΤ PILOTIS Ε ΚΛΕΙΤ ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΥΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΙΧΥ ΕΩ ΕΙΔ ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΥΗ 18,15 1ος 107,39 2ος 107,39 2ος 107,39 ΑΥΤΤΕΛΕΙΑ -ΤΕΓΑΗ, ΑΡΧΕΙ, - 370,03 100% ΚΛΕΙΤ ΚΑΤΙΚΙΕ 780 ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΥΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΗΜΑ /97 51 ΝΑΥΠΛΙ ΚΥΠΡΥ 2 ΠΡΘΗΚΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΤΡΩΡΦ ΚΑΘ ΥΨ ΚΑΙ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 1ος ΩΠΛΙΕΝ - ΚΤΙΡΙ ,00 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΗ ΤΡΙΡΦΥ ΙΧΥ ΕΩ 03/05/ ΔΞ 120/04 ΤΡΠΠΙΗΗ ΤΗ ΔΞ 46/01 Ω ΠΡ ΤΗΝ ΥΓΚΡΤΗΜΑ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΔΥ ΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 52 ΞΑΝΘΗ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ 5 ΚΤΑΩΡΦΩΝ ΔΥ ΩΠΛΙΕΝ 316,88-154,71 316,88 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΙΧΥ ΕΩ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ 27/07/2014 ΥΠΓΕΙ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ Ν ΤΥ Υ ΜΕ ΥΠΓΕΙ Ε ΔΥ ελίδα 15

16 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 188/99 53 ΡΕΤΙΑΔΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΕΩ ΔΙΩΡΦΗ ΜΕ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΩΠΛΙΕΝ 129 ΔΩΜΑ 101, ,43 100% ΜΙΚΤΗ 780 Υ ΑΠΌ ΠΥΛΩΤΗ Ε ΙΧΥ (ΜΗ ΜΝΙΜΑ ΜΕΤΡΑ) ος ος ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ ΕΚΔΗ 345,48 (ΑΠΘΗΚΗ 54 ΠΑΤΡΑ ΚΡΙΝΘΥ 175 ΙΚΔΜΗ ΜΕ 268/94 ΩΠΛΙΕΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ -, ΧΩΡ 1268,98 100% 780 ΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΥΠΓΕΙ ΥΠΒΛΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΘΜΕΥ ΥΠΕΡΑΓΡΑ ΤΗΝ ΠΛΕΔΜΙΑ Η) ΤΡΦΙΜΩΝ) 3ος ος ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΥΜΠΥΛΙΝΑ ΠΛΥΩΡΦΗ 55 ΠΑΤΡΑ - ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ 199, ,15 100% ΜΙΚΤΗ ΙΚΔΜΗ: ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΜΙΚΤΗ (Τ ελίδα 16

17 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ 101/91 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΠΡΘΗΚΗ 4 ΙΓΕΙΑ ΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 2ος 56 ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΕΩΧΑΡΥ 26 ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΑ ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ ,75 100% ΜΙΚΤΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΜΕΤΑ ΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑ 170/91 ΑΠΚΑΤΑΤΑ Η Υ ΚΑΙ ΕΝΙΧΥΗ Φ.. 35/95 ΚΑΤΕΔΑΦΙΗ ΤΜΗΜΑΤ ΠΛΑΚ Υ 4/98 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΗ ΗΜΙΩΡΦΥ ΗΜΙΩΡΦ ος ος ος / /71 1ος ΡΦ 57 ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΛΜΥΡΙΔ 6 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΕΞΑΩΡΦ ΠΡΘΗΚΗ ΑΝΑΝΕΩΗ 2ος ΑΠΘΗΚΗ - ΚΤΙΡΙ ΩΠΛΙΕΝ 805, ,07 100% ΑΡΧΕΙ ΑΠΘΗΚΩΝ 700 ΚΑΘ ΥΨ 2459/72 ΠΡΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΡΦ ος ΡΦ 58 ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΝΙΑΩΡΦΗ ΕΤ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΥ ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΠΠΕΡΑΤΩΗ ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ - ΓΥΝΑΡΗ 4-6 5ος ΥΠΓΕΙ 1967 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΡΦ - 451,20 100% ΜΙΚΤΗ / /98 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΤΡΙΩΡΦΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 1ος 59 ΠΡΕΒΕΖΑ Θ. ΠΑΡΛΑ 5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΠΛΙΕΝ ,32 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΙΚΔΜΗ ΙΧΥ ΕΩ ,32 ΑΛΛΑΓΗ 2014 ΑΠΌ ΚΑΤΙΚΙΑ Ε ελίδα 17

18 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 60 ΠΤΛΕΜΑΪΔΑ ΜΑΤΥΚΑ 22 ΕΞΑΩΡΦΗ ΙΚΔΜΗ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ Ν, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΜΕ ΧΩΡΥ ΤΑΘΜΕΥΗ Τ 54/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΩΠΛΙΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΚΛΕΙΤΙ ΧΩΡΙ ΤΑΘΜΕΥΗ ,54 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΠΕΝΤΑΩΡΦ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 4ος 61 ΠΥΡΓ ΠΑΤΡΩΝ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 228/88 ΩΠΛΙΕΝ ,30 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΙΧΥ ΕΩ 158,30 ΥΠΓΕΙ 22/12/ ελίδα 18

19 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΠΕΝΤΑΩΡΦ ΚΤΗΡΙΑΚ Ε ΑΝΑΜΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΓΥΜ. ΥΓΚΡΤΗΜΑ ΑΝΑΝΕΩΗ ΤΥ 1ος 62 ΡΕΘΥΜΝ ΓΑΒΡΙΗΛ & ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩ 523/1993 ΩΠΛΙΕΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΑΠΌ ,85 100% ΜΙΚΤΗ ΗΦΗ ΒΛΑΤΥ Ν, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΤΙΚΙΩΝ, ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΠΥΡΒΕΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ /79 ΠΡΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΚΤΑΗ Υ ΜΕ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΔΙΩΡΦΗ ΥΠΓΕΙ. ΑΠΦΑΗ Δ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ 63 ΡΔ Θ. ΦΥΛΗ 89 ΙΚΔΜΗ ΜΕ 13597/1994 ΩΠΛΙΕΝ 174, ,64 100% ΓΙΑ ΤΕΓΑΗ ΜΙΚΤΗ 780 ΥΠΓΕΙ ΠΡΑΞΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠ ΚΑΤΑΤΗΜ. Ε ΠΥ ΙΧΥΕ ΕΩ ΤΙ /1991 1ος ΡΦ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΕΞΑΩΡΦ 190/ ,89 ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ 64 ΕΡΡΕ ΡΩΜΑΝΥ 3 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ 150,00 2ος - 405,78 100% ΜΙΚΤΗ 700 ΙΧΥ ΕΩ 20- ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΡΦ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε 127,89 ΓΡΑΦΕΙ 47/ ΠΑΡΤΗ ΜΑΡΤΙ 1993 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΚΡΤΛΓΛΥ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 1ος ΩΠΛΙΕΝ ΕΚΔΗ ΙΚΔΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΑΛΛΑΓΗ - 239,20 100% ΜΙΚΤΗ 780 Α ΡΦΥ ελίδα 19

20 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 821/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 66 ΥΡ ΤΡΙΩΡΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 1ος ΠΕΤΡΙΔΗ & ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ - ΠΛΥΤΑΡΧΥ ΥΠΓΕΙ ΙΧΥ ΕΩ 26/11/ ,52 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΤΜΗΜΑΤ 1ου ΡΦΥ ΑΠΌ ΚΑΤΙΚΙΕ Ε / /2005 ΑΥΤΤΕΛΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΝΕΩΗ 1ος ΡΦ 67 ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΥ 34 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΩΠΛΙΕΝ 175,43 62,20 458,22 100% ΜΙΚΤΗ ΥΠΓΕΙ Υ ΑΠ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΥ ΡΦΥ ΑΠ ΚΑΤΙΚΙΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ /78 331/94 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΝΑΝΕΩΗ 1ος ΡΦ 68 ΤΡΙΠΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 58 ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΩΠΛΙΕΝ 173,01-346,02 100% ,01 ΚΑΤΙΚΙΕ ΥΠΓΕΙ ΑΠΌ ΚΑΤΙΚΙΕ Ε ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ελίδα 20

21 ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ 203/90 ΑΥΓΥΤ 69 ΦΛΩΡΙΝΑ 1996 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΚΑΤΡΙΙΑΝΑΚΗ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΝΑΝΕΩΗ ΩΠΛΙΕΝ 22 ΙΚΔΜΗ 105, ,78 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΗΜΑ Ε ΓΡΑΦΕΙ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΕΞΑΩΡΦΗ ΑΝΑΝΕΩΗ 1ος 70 ΧΑΛΚΙΔΑ ΡΙΩΝ ΠΛΥΚΑΤΙΚΙΑ 31/ ΩΠΛΙΕΝ ,20 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΠΙΤΠΙΗΤΙΚΥ 260,20 ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ος ΡΦ ΠΕΝΤΑΩΡΦΗ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΙΚΔΜΗ Ε 71 ΧΑΝΙΑ ΚΡΝΑΡΥ 11 33/95 ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ - 2ος - 262,00 100% 780 PILOTI ΜΕ ΚΑΤΙΚΙΕ ΙΧΥ ΕΩ 23/08/2012 ΥΠΓΕΙ 256/73, 162/00 72 ΧΙ ΡΗΓΙΝΥ 10 ΒΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ ΕΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ Η ΑΠΘΗΚΗ ΙΧΥ ΕΩ 18/11/2013 ΑΠ 168,20-177,56 168,20 100% ΜΙΚΤΗ 780 ΑΠΘΗΚΗ Ε ΓΡΑΦΕΙ υνολική ασφαλιστέα αξία ακινήτων (μάδας Α) ελίδα 21

22 Κενά -Μη Λειτουργικά Ακινητα Α ΜΑΔΑ Β' -ΚΕΝΑ/ΜΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΠΛΥΚΑΤΙΚΙΑ 1 ΘΕΑΛΝΙΚΗ : ΥΠΓΕΙ, Π. ΠΑΤΡΩΝ 1ος ΓΡΑΦΕΙ, ΤΡΕΙ 1013/1962 ΩΠΛΙΕΝ - - ΓΕΡΜΑΝΥ ΚΑΙ 9,00 227,90 100% ΚΕΝ ΜΙΚΤΗ 780 ΔΩΜΑ 5856/74 ΚΑΤΑΚΕΥΗ 2 ΑΘΗΝΑ ΜΗΘΥΜΝΗ 41 ΜΕΡΦΥ ΜΕ ΜΕΡΦ ΕΝΤ ΩΠΛΙΕΝ - 680,15 ΠΑΤΑΡΙ ΥΠΑΡΧΝΤ - 909,30 100% ΚΕΝ- ΜΙΚΤΗ 550 Υ ΧΩΡΥ ΗΜΙΤΡΙΩΡΦΗ 3 ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΚΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΚΕΥΑΘ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΚΛΚΤΡΩΝ ΥΠΓΕΙ ΚΑΙ ΗΚΕ ΠΡΤΥ ΑΠΌ Η 44 ΙΓΕΙΑ 1955 ΛΙΘΔΜΗ - 170,81 454,07 170,81 624,88 100% ΚΕΝ ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝ ΑΠΌ Τ 1978 ΠΥ ΕΦΤΑΩΡΦΗ 4 ΘΕΑΛΝΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ 111 ΙΚΔΜΗ ΜΕ 6 ΚΤΙΘΗΚΕ Τ ΥΠΑΙΘΕΙ ΥΠΓΕΙ ΚΑΙ ΩΠΛΙΕΝ - 135, Τ.Μ. 135,00 945,00 100% 1946 ΕΧΗ ΈΚΑΤ ΜΙΚΤΗ 780 ΚΑΤΙΚΙΩΝ 1ος ΡΦ 5 ΘΕΑΛΝΙΚΗ ΕΝΝΙΑΩΡΦΗ 333,00 ΚΑΡΛΥ ΙΚΔΜΗ ΜΕ 1178/68 ΩΠΛΙΕΝ - 24,00 2ος ΝΤΗΛ 1 ΥΠΓΕΙ ΡΦ 6,25 691,00 100% ΚΕΝ ΜΙΚΤΗ ,50 ΞΑ 37/95 6 ΞΑΝΘΗ ΠΡΘΗΚΗ 40 ΕΚΚΛΗΙΩΝ ΤΡΙΡΦΗ ΚΑΘ ΥΨ 3 2ος ΩΠΛΙΕΝ ΙΚΔΜΗ ΡΦΩΝ Ε 159,59 ΔΙΡΦΗ - 159,59 100% ΚΕΝ ΜΙΚΤΗ 780 ΙΚΔΜΗ ΚΑΠΙΕ ΒΛΑΒΕ ΑΠΌ ΕΙΜ ελίδα 22

23 Κενά -Μη Λειτουργικά Ακινητα Α ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ 1ος ΡΦ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΠΥΡΠΡΤΑΙ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΕΡΑΙΒΥ 17 ΙΚΔΜΗ ΜΕ 313/91 ΩΠΛΙΕΝ Α ΠΥ ΙΧΥΕ ,00 100% ΚΕΝ ΜΙΚΤΗ 780 2ος ΡΦ ΥΠΓΕΙ ΕΩ ΤΙ /10/ υνολική ασφαλιστέα αξία ακινήτων (μάδας Β) ελίδα 23

24 ΤΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΑΚΙΝΗΤΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ Α/ ΝΜΑΡΧΙΑ Κ ΔΙΑΜΕΡΙΜ Α Ακίνητα Εντασσόμενων Τομέων ΜΑΔΑ Γ' -ΚΤΙΡΙΑ ΤΜΕΩΝ ΕΝΤΑΜΕΝΩΝ ΤΝ ΑΕΕ ΤΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΥ Αρ.ΙΚ.ΑΔΕΙΑ ΠΥΡΑΦΑΛΕΙ Α ΕΠΙΦΑΝΕΙΕ ΙΔΙΚΤΗΤΥ ΑΚΙΝΗΤΥ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΤΜΕΑ ΕΠΙΚ. ΑΦΑΛΙΗ ΠΡΑΤΗΡ. ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΜΥΡΗ 14 6ΡΦ ΚΤΙΡΙ ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΜΕ ΧΩΡ ΤΑΘΜΕΗ ΤΕΓΑΗ 1595/1982 ΑΝΑΜΝΗ -ΑΡΧΕΙ-ΧΩΡ ΕΛΕΓΧΥ ΑΠ ΜΙΚΤΗ ΩΠΛΙΕΝ ΜΙΚΤΗ % ΤΑΘΜΕΗ ΠΥΡΒΕΤΙΚΗ ΜΙΚΤΗ (ΜΙΚΤΗ) ΥΠΗΡΕΙΑ ΜΙΚΤΗ ΤΑΝΠΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΚΤΗ ΜΙΑΥΛΗ ΡΦ ΚΤΙΡΙ ΥΠΑΡΧΥΝ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ 163/5347/1948 ΌΠΩ & ΩΠΛΙΕΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΗ, 749, , ,79 50% ΚΑΤ/ΤΑ ΠΥΡΒΕΤΗΡΕ, ΜΙΚΤΗ 780 ΠΥΡΒΕΤΙΚΕ ΦΩΛΙΕ ΤΜΕΑ ΕΠΙΚ. ΑΦΑΛΙΗ ΑΡΤΠΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΛΕΚΚΑ 22 ΥΝΤΑΓΜΑ 7ΡΦΗ ΙΚΔΜΗ ΜΕ ΥΠΓΕΙ ΚΑΙ ΔΩΜΑ. Έγινε ανακαίνιση των κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου και των ορόφων 4,5&6 το 1992 Το κτίριο ανεγέρθη το ΩΠΛΙΕΝ ΠΙΤΠΙΗΤΙΚ & ΠΥΡΠΡΤΑΙΑ οι τοιχοι ΕΝ ΙΧΥ ΕΩ πληρώσεως 01/10/2015 οπτοπλινθοδομή (τούβλα) ΤΕΓΑΗ Α :118,85, (3ος, 4ος, 5ος, 6ος 136,15 όροφος)αρχείο, Β :118,85 225,00 εκμισθωμένα Γ : 118,85, 775,40 100% ΜΙΚΤΗ γραφεία, και Δ :135,00 καταστήματα Ε :91,65 ΜΙΚΤΗ 780 Τ :56,05 ΑΡΧΕΙ ,00 υνολική ασφαλιστέα αξία ακινήτων (μάδας Γ ) ελίδα 24

25 Ακίνητα Εντασσόμενων Τομέων Ασφαλιστέα αξία του συνόλου των ακινήτων (Α+Β+Γ) ελίδα 25

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 13195 13195 http://www.enl.uoa.gr/ 1

127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 13195 13195 http://www.enl.uoa.gr/ 1 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 KΩΔ ΝΜΑ ΧΛΗ ΤΠ ΕΠΙΤΥΧ ΒΑΘΜ ΒΑΘΜ ΙΤΕΛΙΔΑ ΠΕΔΙ ΝΤΕ ΠΡΩΤΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 225 22729 19709 http://www.enl.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83.

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83. Δείκτης Ποιότητας Β01: Ταχύτητα Μετάδοσης στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού Τύπος Υπηρεσίας Ημερ/νία έναρξης ολική Δήμοι σε μερική Αριθμός πακέτων Κατεύθυνση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2013 1 1 1.275 239 1.275 239 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 1 1 287 0 287 0 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 1 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2016» Περιεχόμενα Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Συνολικά αποτελέσματα... 3 Φορολογούμενοι και συνολική βεβαίωση... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Θα πρέπει να γνωρίζουμε: 1. τις επιφάνειες του χώρου στις οποίες γίνεται μετάβαση της θερμότητας. 2. τις διαστάσεις των επιφανειών αυτών. 3. τη διαφορά θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 2 2 1.217 258 1.057 247 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 Καλλιθέα, 19/10/2016 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (11πμ-4μμ): «ΜΑΪΣΤΡΑΚΙ» ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΧΑΪΑ (11πμ-4μμ): ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 25, ΠΑΤΡΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛ) ΔΡΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 12/11/2016. ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2012 11:00 24 2 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/1/2012 12:00 21 3 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/1/2012 09:00 50 4 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Άγιος Νικόλαος 0102201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας για την εμπορική κίνηση της εορταστικής περιόδου με εξαίρεση τα καύσιμα και τις υπηρεσίες

Αποτελέσματα έρευνας για την εμπορική κίνηση της εορταστικής περιόδου με εξαίρεση τα καύσιμα και τις υπηρεσίες Αποτελέσματα έρευνας για την εμπορική κίνηση της εορταστικής περιόδου με εξαίρεση τα καύσιμα και τις υπηρεσίες Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τρεις στις τέσσερις (76%) επιχειρήσεις παρουσίασαν

Διαβάστε περισσότερα

Business Express Post TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Business Express Post TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Business Express Post TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2 Business Express Post "O οικονομικότερος Courier... στο συρτάρι σας" Τι είναι: Πρόκειται για μία υπηρεσία που αφορά στην κατεπείγουσα επίδοση (την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/1/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 81.421 146.831-65.410-44,5% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 81.421 146.831-65.410-44,5% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΘΠΡ. ΔΗΜ. ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΕΘΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠ - Δ30 / Δ' Αναθορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 22/05/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 2005 - ΤΕΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ. ΕΞΕΛΙΞΗ - 2106129412 www.exelixi.edu.gr 1/6

ΒΑΣΕΙΣ 2005 - ΤΕΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ. ΕΞΕΛΙΞΗ - 2106129412 www.exelixi.edu.gr 1/6 ΚΩ ΙΚ Ο ΧΟΛ ΒΑΕΙ 2005 - ΤΕΕ ΜΕΡΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΑ ΧΟΛ Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ ΕΙΑ ΕΙΒ ΜΕΤΑΦ ΕΠΙΤ ΙΟΒ ΚΕΝΑ 639 ΑΙΘΤΙΚ & ΚΟΜΤΟΛΟΓΙΑ TEI ΘΕ/ΝΙΚ 17 17 17 1856 188 1683 195 637 ΑΙΘΤΙΚ & ΚΟΜΤΟΛΟΓΙΑ ΤΕΙ ΑΘΝΑ 21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμέν ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ειδικοί σύμβουλοι για

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Αχαρνών 417, T.K , Αθήνα Tηλ.: Fax.:

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Αχαρνών 417, T.K , Αθήνα Tηλ.: Fax.: Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Αχαρνών 417, T.K. 111 43, Αθήνα Tηλ.: 210 2527816 Fax.: 210 2516111 E-mail: pressoffice@gsae.edu.gr Αθήνα, 3 Μαρτίου/2009 Δελτίο Τύπου Εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της

Διαβάστε περισσότερα

4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής

4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής 4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. ΑΕΙ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 19.838 20.364-526 20.193-355 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.578 19.625-1.047 19.170-592 217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.α 21 Νηπιαγωγεία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σύνολο Σχολείων Περιφέρειας: 1

1.α 21 Νηπιαγωγεία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σύνολο Σχολείων Περιφέρειας: 1 . ΧΛΙΚΕ ΜΝΔΕ ΠΡΩΤΒΜΙ ΕΚΠΙΔΕΥ.α Νπιαγωγεία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΤΛΙΚ ΜΚΕΔΝΙ ΚΙ ΡΚ ύνολο χολείων Περιφέρειας: Ν ΚΒΛ 9006 ΚΩΔΙΚ Υ ΝΜΙ ΤΠ 0o ΛΜΕΡ ΝΠΙΓΩΓ ΕΙ ΡΓΝΙΚΤ Τ ΚΒΛ Ν ΛΕΒΥ 933005 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΒΡΕΙΥ ΙΓΙΥ ύνολο χολείων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/2016 13:00 45 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 7/10/2016 9:00 30 3 129ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 10:00 23 4 162ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ 1 186 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2 374 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3 42 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ [3] [4] 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π51/44. Στο πλαίσιο βελτίωσης λογισμικού ΚΕ.Π.Α. σας ενημερώνουμε ότι έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τα ακόλουθα:

Π51/44. Στο πλαίσιο βελτίωσης λογισμικού ΚΕ.Π.Α. σας ενημερώνουμε ότι έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τα ακόλουθα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση :Αγ.Κων/νου 8 (102 41) Πληροφορίες : Δαβάκη Ε. Αρ.Τηλεφ. :210.5215388 Αριθ.FAX :210.5229066

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Τηλ.:210-6871718 Fax: 210-6871792 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 413 417 420 414 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΌ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. Αριστοµένης Μακρής

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. Αριστοµένης Μακρής ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Υποσύστηµα Πελατών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΑΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΑΜΕΙΟ Φ Υ Σ Ε Ι Σ Α Π Α Ν Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Χρονική Περίοδος: Β εξάμηνο 2014 Γεωγραφική Κάλυψη Έμμεσης Υπηρεσίας: Πανελλαδική Γεωγραφική Κάλυψη Άμεσης Υπηρεσίας (για ακριβέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 13.686 35.367-21.681-61,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 13.686 35.367-21.681-61,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΘΠΡ. ΔΗΜ. ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΕΘΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠ - Δ30 / Δ' Αναθορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 22/05/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015 και της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου»

«Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015 και της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου» Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015 και της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου» Η ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για τις ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει από 10 Ιουλίου 2008

Ισχύει από 10 Ιουλίου 2008 BUSINESS EXPRESS POST Το παρόν αποτελεί εγχειρίδιο ενημέρωσης των πελατών και είναι απόσπασμα του επίσημου τιμοκαταλόγου του ΕΛΤΑ. Ο ΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα τέλη και τους όρους παραδοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Α ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 19 19 19 1,598 378 1,079 210 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Θ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 22 22 22

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5.

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5. 4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 20.364 20.193 171 0.8% 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 & ΕΡΕΧΘ ΑΘΗΝΑ 13561 2102691699 2102691732 2102691950 mail@iek-ag-anarg.att.sch.gr, grammateia@i

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 110475 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 497 507 477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ & 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ & 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΤΙΤΛΟ ΕΞ ΑΠΟΤΑΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Ε ΧΡΗΗ Η/Υ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΗ ΤΙ ΧΡΗΗ ΤΠΕ - ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΗ- POWER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2015 9:00 25 2 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 9:00 28 3 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚOY, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Ε.Μίχα Τηλέφωνο : 210-5234762 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Ε.Μίχα Τηλέφωνο : 210-5234762 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-8 -2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 80405 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ Σ.Π. ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 2674/τ.Β /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/11/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/οικ.122826 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ 30/06/2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0102201 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0101110

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ

4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ 4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 15.224 14.892 332 2.2% 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.887

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Δ Πληρ.: Ντασίου Σ., Ζοργιάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 62ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 15/10/2015 09:00 42 2 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/10/2015 09:00 49 3 162ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 4/11/2015 09:00

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 28/1/2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα