ΒΙΟ-ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Η 2 Ο 2 Ο 2 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ DNA ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ-ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ ΠΕΡΟΞΥΣΩΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΜΑΤΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟ-ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Η 2 Ο 2 Ο 2 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ DNA ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ-ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ ΠΕΡΟΞΥΣΩΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΜΑΤΙΩΝ"

Transcript

1

2 Επιτομή

3 ΒΙΟ-ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΟΣ ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΟΖΟΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ DNA ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ-ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΜΑΤΙΩΝ Η 2 Ο 2 Ο 2 - ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ ΠΕΡΟΞΥΣΩΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΥΛΛΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

4 Αβιοτική ένταση : ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Διαθεσιμότητα νερού (ξηρασία, πλημμύρες) Θερμοκρασία (ζεστό, κρύο) Αλατότητα Συγκέντρωση O 2 Περιορισμός θρεπτικών συστατικών (Ν, P, μικροθρεπτικά) Ρύπανσης (αέρας, έδαφος) Ακτινοβολία (υψηλή, χαμηλή) Ο άνεμος

5 ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Χαρακτηριστικά της έντασης Χαρακτηριστικά φυτικού σταδίου Δράση Απάντηση Σπουδαιότητα όργανο ή ιστός με το πρόβλημα Αντίσταση Επιβίωση-ανάπτυξη Αβιοτική ενταση Διάρκεια Βαθμός έκθεσης Τα ού σταδίου της ανάπτυξης Ευαισθησία Απόπτωση-κυταρικός θάνατος Συνδυασμός παραγόντων Γονότυπος

6 ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Αβιοτικό στρες: Αβιοτικές πιέσεις, όπως η ξηρασία, αλατότητα, θρεπτικά στοιχεία και τοξικότητα επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη, την απόδοση και την ποιότητα των φυτών. Παρομοίως, οι μεγάλες απώλειες των αποδόσεων στα φυτά συμβαίνουν ως αποτέλεσμα της παθογόνου προσβολής, ιδίως κατά ευπαθείς φάσεις της ανάπτυξης. Η αντίληψη του στρες και η ανταπόκριση του φυτού γίνεται μέσω μονοπατιών μεταγωγής σημάτων που ρυθμίζουν την έκφραση των διαφόρων κατηγοριών του στρες. Τα προϊόντα αυτών των γονιδίων περιλαμβάνουν εκείνα που εμπλέκονται άμεσα στην προστασία των φυτών και εκείνα που εκπληρώνουν ρυθμιστικές λειτουργίες.

7 ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Αβιοτικό στρες: Η πρώτη ομάδα των γονιδιακών προϊόντων περιλαμβάνουν συνοδές πρωτεΐνες (chaperons), ωσμωτίνες, πρωτεΐνες αντιψυκτικές, πρωτεΐνες σύνθεσης mrna, ένζυμα που εμπλέκονται στη βιοσύνθεση οσμολυτών, πρωτεΐνες διαύλου νερό, σάκχαρα και προλίνη μεταφοράς πρωτεΐνες, ένζυμα αποτοξίνωσης και μια ποικιλία από πρωτεάσες, καθώς και μια σειρά αντιμικροβιακών, εντομοκτόνων ουσιών και άλλων πρωτεϊνών και πεπτιδίων. Οι πρωτεΐνες με ρυθμιστική λειτουργία περιλαμβάνουν παράγοντες μεταγραφής και εκείνων που ασχολούνται με μονοπάτια μεταγωγής σήματος, όπως κινάσες πρωτεΐνες και ένζυμα.

8 ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Δυσμενείς συνθήκες Διαθεσιμότητα νερού Αντίληψη ερεθίσματος Μεταγωγή σήματος Μεταβολές στην έκφραση γονιδίων Επαγωγή γονιδίων Σύνθεση νέων οικογενειών πρωτεϊνών Μεταβολικές τροποποιήσεις Απάντηση εγκλιματισμός Πχ θερμοεπαγώμενες πρωτεΐνες Τροποποίηση δραστηριότητος ενζύμων Εξαρτάται από την ένταση του ερεθίσματος

9 Πολλά φυτά συγκεντρώνουν βεταίνες και προλίνη σε συνθήκες υψηλής ξηρασίας θερμοκρασίας και αλατότητας Η έλλειψη νερού οδηγεί σε συγκέντρωση γλυσινο-βεταινών στα φύλλα άλλες μικρές ενώσεις που δρουν ως οσμωρυθμιστές είναι τα αμινοξέα πρόδρομες ενώσεις στην παραγωγή βεταινών (μεθυλιωμένα τα υδροξύλια των) Οι συνήθεις βεταίνες, είναι των αμινοξέων προλίνης γλυσίνης αλανίνης H CH 3 CH 3 CH 3 H H ΓΛΥΣΙΝΟ ΒΕΤΑΙΝΗ ΓΛΥΣΙΝΗ ΓΛΥΣΙΝΗ ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Ωσμολύτες H H H ΓΛΥΣΙΝΗ

10 ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Ωσμολύτες Τα αμινοξέα έχουν θετική επίδραση στο άνοιγμα των στοματίων. (το γλουταμικό δρα ως ωσμορυθμιστής στα καταφρακτικά κύτταρα) Η προλίνη παρεμποδίζει τη δράση του αμπσισικού και αυξάνει την δράση των γιββερελλινών. Κατά την αβιοτική ένταση έχουμε αυξημένη κυτταρική οξύτητα και μειωμένη ποσότητα αντιοξειδωτικών όπως το κλάσμα οξειδωμένης προς ανοιγμένη γλουταθειόνη.

11 Συσσώρευση αμινοξέων ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Ωσμολύτες ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ Ποιο είναι το αποτέλεσμα της συγκέντρωσης αλάτων στα φυτά και της συσσώρευσης του αμινοξέος προλίνη? Γράφημα του επιπέδου των αμινοξέων σε διαφορετικές αλατότητες. Άλλα αμινοξέα Προλίνη Μπορούν αυτά τα αποτελέσματα να υποστηρίξουν την υπόθεση ότι τα φυτά συσσωρεύουν προλίνη για να επιτύχουν οσμωτική ισορροπία στα αλατούχα εδάφη? Συγκέντρωση αλάτων

12 ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Ωσμολύτες Προλίνη και λειτουργική διαμόρφωση Pro Pro Pro Διαταραχή ενυδάτωσης πρωτεΐνης Να + Διάταξη ενυδάτωσης πρωτεΐνης Pro Pro Pro Pro Να + Να + Να + Pro Pro Pro Να + Να + Pro Pro Pro Προλίνη και Προστασία από αφυδάτωση Η επίδραση οσμωτικά ενεργών μορίων (αποθηκεύονται στο χυμοτόπιο) Να +, Κ + στην αποδιάταξη της πρωτεΐνης ενζύμου και η δράση του ωσμολύτη προλίνη (συσσωρεύεται στο κυτόπλασμα) Να + Διαταραχή λειτουργικής διαμόρφωσης Πρωτεΐνης (Αποδιάταξη)

13 ΑΒΙΟΤΙKH EΝΤΑΣΗ Συνοδά ένζυμα + + ΣΥΝΟΔO ΕΝΖΥΜΟ chaperonins Πρωτεΐνη χωρίς αναδίπλωση Πρωτεΐνη με αναδίπλωση

14 Ήπια ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ROS SH S=S DNA Πρωτεΐνες -S=S- ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ Αμινοξέα ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Λιπίδια LOO. Ισχυρή ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

15 ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ και χλωροπλάστες Ποσοστό 1-5% του ολικού οξυγόνου παρεκκλίνει της ομαλής πορείας του και μετατρέπεται σε δραστικές οξυγονούχες μορφές,οι οποίες προκαλούν μεταβολικές παρενέργειες, και την καταστροφή οργανικών μορίων όπως είναι DNA λιπίδια, πρωτεΐνες. Ειδικά στους χλωροπλάστες ευνοείται από τη δημιουργία μικροπεριβάλλοντος πλούσιου σε Ο 2 στις θέσεις φωτόλυσης του νερού και στο φωτοσύστημα ΙΙ. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι οι χλωροπλάστες είναι πλούσιοι σε χρωστικές τους καθιστά εξαιρετικά ευαίσθητους στόχους.

16 . H 2 O ΦΩΣ Η + Η + Η + ΚΥΤΟΧΡΩΜΑ ΣΤΡΩΜΑ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΗ NADP e - e - PS II e - PS I Ο e - e - 2 ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΛΑΣΤΟΚΙΝΟΝΗ PQ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΦΕΡΡΕΔΟΞΙΝΗΣ-ΝΑDΡ ΡΕΔΟΥΚΤΑΣΗ Η + Η + ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ και χλωροπλάστες Η + ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΗΣ ΓΚΡΑΝΟΥΛΑ PC ΦΩΣ ΠΛΑΣΤΟΚΥΑΝΙΝΗ e - Η + Η+ Σάκχαρα Η + e - Η + NADPH ΦΕΡΡΕΔΟΞΙΝΗ CALVIN κύκλος ΑDP Η + Η + Η + Ρι Η + CO 2 ΑΤΡ ΑΤΡ Συνθετάση ΧΩΡΟΣ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΟΥΣ

17 ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Βιολογικά στάδια Το οξειδοαναγωγικό δυναμικό οδηγεί νανο-διακόπτες και υποκινούν κύτταρα μέσω διαφόρων βιολογικών σταδίων Κυτταρική διαίρεση Απόπτωση Διαφοροποίηση Θάνατος On - Off -- Στάδιο αναγωγής(-) Ehc/mV Στάδιο οξείδωσης (+) Schafer and Buettner (2001)

18 ATP Γλουταμικό Γλουταμικό Γλυκεριναλδεύδη φωσφορική ΑΤ Ρ Benson ΝΑDPH Calvin ATP κύκλος 3PGAΓλυκερινικό CΟ 2 RUBISCO ΡΙΒΟΥΛΟΖΗ διφωσφ Ο 2 Ρ I ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΗΣ + Γλυκολικό Ρ I Γλυκολικό 2-οξογλουταρικό γλουταμίνη ΝΗ 3 ΝΟ2 - ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Φωτοαναπνευστικός κύκλος ΝΟ 2 - ΝΟ 3 - Μηλικό ΠΕΡΟΞΕΙΣΩΜΑ Γλυκερινικό 8 Η 2 Ο Ο 2 Η 2 Ο 2 οξαλικό Υδρόξυ πυροσταφυλικό Γλυοξυλικό αλανίνη RUBISCO ένζυμο ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ σερίνη ασπαραγίνη γλυσίνη πυροσταφυλικό Φωσφατάση γλυκολικού Oξειδάση γλυοξυλικού Γλου/Αλα αμινοτρασφεράσες γλυοξυλικού Σερ/Ασπ αμινοτρασφεράσες γλυοξυλικού Αποκαρβοξυλάση γλυσίνης Σερίνης διυδροξυτρανσφεράσες Υδροξυπυροσταφυλικού Ρεδουκτάση Μηλικού διυδρογενάση Κινάση γλυκερινικού Συνθετάση γλουταμικού GOGAT Συνθετάση γλουταμίνης GS Ρεδουκτάση νιτρωδών NiR Ρεδουκτάση νιτρικών NR ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΟ σερίνη γλυσίνη γλυσίνη CO 2 NH 3 Ένζυμα κλειδιά

19 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Θερμοκρασία Η θερμοκρασία διαταράσσει την ταχύτητα των ενζυμικών αντιδράσεων με αποτέλεσμα οι βιοχημικές αντιδράσεις να πραγματοποιούνται με αργούς ρυθμούς η να έχουμε αδρανοποίηση ενζύμων επίσης η ανάπτυξη των φυτών επιβραδύνεται. 3O O C. 2O... 4O ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

20 Φυσιολογικές μεταβολές που οφείλονται στο δυναμικό του νερού. Αφυδάτωση. Συγκέντρωση ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Υδατική οικονομία διαλυτών ουσιών Συγκέντρωση αμπσισικού Επίδραση στη φωτοσύνθεση Αγωγιμότητα των στοματίων Σύνθεση πρωτεϊνών Σύνθεση κυτταρικού τοιχώματος Αύξηση του μεγέθους του κυττάρου Καθαρό νερό Καλά ποτισμένα Δυναμικό του νερού Μεσαία έλλειψη νερού MPa Άγονο έδαφος

21 ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Υδατική οικονομία, στομάτια Το άνοιγμα των στοματίων ρυθμίζεται από εσωτερικούς παράγοντες όπως μακρο-μικρο θρεπτικά από την συγκέντρωση των αμινοξέων του αμπσισικού κλπ και από εξωτερικούς όπως υγρασία φωτισμός κλπ Τα αμινοξέα έχουν θετική επίδραση στο άνοιγμα των στοματίων (το γλουταμικό δρα ως ωσμορυθμιστής στα καταφρακτικά κύτταρα) Η μεταβολική ισορροπία του φυτού είναι αρνητική όταν τα στομάτια παραμένουν κλειστά και ο καταβολισμός είναι υψηλότερος από τον αναβολισμό, η ανάπτυξη του φυτού σταματά και παρατηρείται γενική πτώση των λειτουργιών

22 ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Υδατική οικονομία, στομάτια με αυξημένη κυτταρική οξύτητα και μειωμένη ποσότητα αντιοξειδωτικών. (ως το κλάσμα των οξειδωμένη γλουταθειόνη σε αδιάσπαστη) χλωροπλάστες είναι παρόντες στα καταφρακτικά κύτταρα και το αμινοξύ γλουταμινικό ως πρόδρομος ένωση στην παραγωγή της χλωροφύλλης ρυθμίζει την πλασμόλυση και το άνοιγμακλείσιμο ευνοώντας το άνοιγμα των στομάτων.

23 ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Υδατική οικονομία, στομάτια K + H 2 O H 2 O H 2 O H 2 O H 2 O H 2 O H 2 O H 2 O H 2 O H 2 O K + The role of potassium Epidermal cells

24 ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Υδατική οικονομία, στομάτια Όταν η προμήθεια νερού δεν συμβαδίζει με την απώλεια ( διαπνοή) η διόγκωση των κυττάρων δεν μπορεί να συνεχιστεί το κλείσιμο των στοματίων είναι κρίσιμο και υπερισχύει της ανάγκης σε CO 2 και της παραγωγής ΑΤΡ. Η φωτοσύνθεση αναστέλλεται μερικώς η πλήρως. Κ + Κ + [K + ] [K + ] Καταφρακτικό κύτταρο [K + ] Κ + ΑΒΑ (Αμπσισικό οξύ) η φυτοορμόνη της καταπόνησης Ca ++ [Η + ] ABA [Ca ++ ] ABA ph [K + ] Αναστολή φωτοσύνθεσης

25 Προγενετικά Εφαρμόζεται η αγρό-τεχνολογία και αποκτώνται καινούργιες δραστικές ουσίες για τα φυτά οι οποίες προσδίδουν μηχανισμούς προσαρμογής ακολουθώντας νέα μονοπάτια σήμανσης τα οποία οδηγούν σε διαφορετικό τρόπο έκφρασης των γόνων Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται από διαφορετικές γωνίες δίνεται μια πλήρης λύση.

26 ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΡΧΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΜΑ Για περισσότερες πληροφορίες AgriLife Hellas.com

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για το υπόγειο μέρος όσο είναι και για το υπέργειο. Σε καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη το οξυγόνο διαχέεται

Διαβάστε περισσότερα

Οξειδωτική καταπόνηση

Οξειδωτική καταπόνηση Οξειδωτική καταπόνηση Δημιουργία ενεργών μορφών οξυγόνου Ο ρόλος του μοριακού οξυγόνου ως τελικού αποδέκτη των ηλεκτρονίων στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων της αναπνευστικής λειτουργίας των αερόβιων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον Β. Γαλάτης Δ. Γανωτάκης Κ. Γκανή-Σπυροπούλου Γ. Καραμπουρνιώτης Κ. Κοτζαμπάσης Ελ.-I. Κωνσταντινίδου Ι. Μανέτας Κ. Α. Ρουμπελάκη-Αγγελάκη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον Επιμέλεια Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του πλάγιου φωτισμού στη φωτοσύνθεση σε σχέση με την ανατομία των φύλλων. Μελέτη μέσω φθορισμομετρίας χλωροφύλλης

Επίδραση του πλάγιου φωτισμού στη φωτοσύνθεση σε σχέση με την ανατομία των φύλλων. Μελέτη μέσω φθορισμομετρίας χλωροφύλλης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών Επίδραση του πλάγιου φωτισμού στη φωτοσύνθεση σε σχέση με την ανατομία των φύλλων. Μελέτη μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Η δράση των φυσικών αντιοξειδωτικών ως φαινόμενο αυτοπροστασίας των φυτών

Η δράση των φυσικών αντιοξειδωτικών ως φαινόμενο αυτοπροστασίας των φυτών Η δράση των φυσικών αντιοξειδωτικών ως φαινόμενο αυτοπροστασίας των φυτών Παρουσίαση Σαρρής Φ. Παναγιώτης 1 of 45 http://www.agrool.gr Η δράση των φυσικών αντιοξειδωτικών ως φαινόμενο αυτοπροστασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά αντιοξειδωτικά

Φυσικά αντιοξειδωτικά Φυσικά αντιοξειδωτικά ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΠΗΓΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΥΤΟ, ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Τραντάς Μάνος, τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 1 Το Ο 2 αν και απαραίτητο για την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ X. Κ. ΚΙΤΣΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2008 2 1. ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ 1.1. Οι ιδιότητες του νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Αυτοοικολογική Αγροοικολογία ή Τα φυτά και οι παράγοντες του περιβάλλοντος. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Αυτοοικολογική Αγροοικολογία ή Τα φυτά και οι παράγοντες του περιβάλλοντος. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αυτοοικολογική Αγροοικολογία ή Τα φυτά και οι παράγοντες του περιβάλλοντος Γενικά Ακόμη και στα πιο απλά αγροοικοσυστήματα, ανάμεσα στα φυτά που προορίζονται για συγκομιδή, τα φυτά που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ Πρωτογενής μεταβολισμός: Η μεταβολική δραστηριότητα που έχει ως αποτέλεσμα τη σύνθεση των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130 Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης http://www.agrool.gr 1 of 130 Σαρρής Φ. Παναγιώτης Μοριακός Βιολόγος Κλινική Χηµεία-MSc, Φυτοµικροβιολογία-Βιοτεχνολογία-MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακό Μάθημα Ι

Φροντιστηριακό Μάθημα Ι Βιολογική Χημεία Ι Δρ Γεωργία Νταλαγιώργου Βιοχημικός Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Φροντιστηριακό Μάθημα Ι Κλινικοί συσχετισμοί Αρχές Μεταβολισμού Γλυκόλυση Νεογλυκογένεση Οδός Φωσφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΚ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΚ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΚ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ: ΦΡΥΝΗ ΣΟΛΩΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, με πτυχίο Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών Μεταβολές των Φωτοσυνθετικών Χαρακτηριστικών των Φύλλων Τριών Ποικιλιών της Αµπέλου κατά τη ιάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Μεταβολισμός ονομάζεται η αξιοποίηση της ενέργειας και των στοιχείων του περιβάλλοντος για την εκτέλεση βιοχημικών διεργασιών που γίνονται στα κύτταρα ενός ζωικού ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΥΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΕΜΝΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοβολία. Η ακτινοβολία ως παράγοντας καταπόνησης. Καθοριστικής σημασίας

Ακτινοβολία. Η ακτινοβολία ως παράγοντας καταπόνησης. Καθοριστικής σημασίας Ακτινοβολία Η ακτινοβολία ως παράγοντας καταπόνησης Καθοριστικής σημασίας η ποσότητα (ως ροή φωτονίων), όσο και η ποιότητα (ως φασματική κατανομή) της ακτινοβολίας που δέχονται τα φυτά Ακτινοβολία ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Τι είναι η Βιοχηµεία Η επιστήµη που µελετά τη χηµική σύσταση και τις χηµικές αλληλεπιδράσεις στους ζωντανούς οργανισµούς Νόµοι θερµοδυναµικής Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

)Gossypium hirsutum L.,cv. Celia)

)Gossypium hirsutum L.,cv. Celia) ÃÅÙÐÏÍÉÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ ÔÌÇÌÁ ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÔÇÓ ÖÕÔÉÊÇÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÃÅÙÑÃÉÁÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑÉÊÇ ÄÉÁÔÑÉÂÇ ÌÅËÅÔÇ ÔÙÍ ÅÐÉÄÑÁÓÅÙÍ ÔÇÓ ÅËËÅÉÌÌÁÔÉÊÇÓ ÁÑÄÅÕÓÇÓ ÓÅ ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁ ÂÁÌÂÁÊÉÏÕ )Gossypium hirsutum

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2010 Β ΦΑΣΗ. Διάρκεια: 3 ώρες (10:00 13:00) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ...

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2010 Β ΦΑΣΗ. Διάρκεια: 3 ώρες (10:00 13:00) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ... ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 7η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 21η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2010 Β ΦΑΣΗ Διάρκεια: 3 ώρες (10:00 13:00) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ...... 1. Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΟΦΕΛΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΟΦΕΛΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΟΦΕΛΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε;

Κεφάλαιο Πρώτο. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε; 1 Κεφάλαιο Πρώτο 1. Τι είναι σταθερότητα. Ποια είδη σταθερότητας γνωρίζετε; Σταθερότητα είναι η τάση ή το μέτρο ώστε ένα οικοσύστημα, αντιμετωπίζοντας μια διαταραχή, να φτάσει και να διατηρηθεί σε μια

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ.

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Βασικά μαθήματα μορφολογίας και φυσιολογίας Σπερματοφύτων ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενδιαφέρον και η χρήση των φυτών στον άνθρωπο. Η ιστορία και η εξέλιξη της βοτανικής επιστήμης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 14 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός

Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός Tα κολύβρια είναι ικανά για θαυμαστά κατορθώματα αντοχής. Παραδείγματος χάριν, το μικροσκοπικό κοκκινόλαιμο κολύβριο archilochus columbris μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας.

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας. Καλλιέργεια Σουλτανίνας Ποικιλία τριπλής χρήσης με κύρια κατεύθυνση την παράγωγή ξηρής σταφίδας και δευτερευόντως την παραγωγή (5%) επιτραπέζιων σταφυλιών. Ευκαιριακά οινοποιούνται μικροποσότητες. Η ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Κατεύθυνση: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα