ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ 1

2 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ως απόλυτη υγρασία του αέρα ορίζεται η ποσότητα των υδρατμών σε γραμμάρια, ηοποία περιέχεται σε 1 m 3 αέρα. Μονάδα μέτρησης : g / m 3 ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, φ Ως σχετική υγρασία του αέρα ορίζεται η επί τοις εκατό αναλογία της απόλυτης υγρασίας του αέρα, W, προς τη μέγιστη δυνατή περιεκτικότητα του αέρα σε υδρατμούς, Ws, (αέρας κορεσμένος σε υδρατμούς) σε μια ορισμένη θερμοκρασία, ήομοίως, η επί τοις εκατό αναλογία της μερικής τάσης των υδρατμών,p, προς την αντίστοιχη τάση των κορεσμένων υδρατμών, P s. Μονάδα μέτρησης : % Τύπος : φ= W. 100 = P. 100 (%) Ws Ps όπου είναι : W η απόλυτη υγρασία του αέρα Ws P Ps η μέγιστη δυνατή περιεκτικότητα του αέρα σε υδρατμούς ημερικήτάσητωνυδρατμών η τάση των κορεσμένων υδρατμών 2

3 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΤA ΒΑΡΟΣ, u m Ως περιεκτικότητα των δομικών υλικών σε υγρασία κατά βάρος ορίζεται η επί τοις εκατό αναλογία της υγρασίας (βάρος νερού), η οποία περιέχεται σε ορισμένο βάρος, προς το βάρος του υλικού εν ξηρώ. Μονάδα μέτρησης : % ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΤ ΟΓΚΟΝ, u V Ως περιεκτικότητα των δομικών υλικών σε υγρασία κατ όγκον ορίζεται η επί τοις εκατόν αναλογία της υγρασίας (όγκος νερού), η οποία περιέχεται σε ορισμένο όγκο υλικού, προς τον όγκο του υλικού. Μονάδα μέτρησης : % 3

4 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ, δ Είναι η ποσότητα των υδρατμών σε Kg, που διέρχεται, λόγω διαπίδυσης (διάχυσης), σε 1 ώρα μέσα από στρώμα υλικού με επιφάνεια 1 m 2 και πάχος 1m, όταν η διαφορά των μερικών τάσεων των υδρατμών μεταξύ των δύο επιφανειών είναι 1 χιλιοστό στήλης υδραργύρου (1 mm QS) και το σύστημα βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση, δηλαδή η μερική τάση των υδρατμών τοπικά παραμένει σταθερή με το χρόνο.» Μονάδα μέτρησης : Kg / m.h.mm QS ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΑΠΙΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ, μ Είναι ο αριθμός, ο οποίος δείχνει πόσες φορές μεγαλύτερη είναι η αντίσταση κατά τη διαπίδυση των υδρατμών μέσα από ένα στρώμα ομοιογενούς υλικού από την αντίσταση κατά τη διαπίδυση των υδρατμών μέσα από στρώμα αέρα ίσου πάχους στις ίδιες συνθήκες περιβάλλοντος.» 1 h Μονάδα μέτρησης : Καθαρός αριθμός 1 mmqs Τύπος : δ = 0,085 μ (g / m 2.h.mmQS) 1 m 2 1 m 4

5 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ, Δ Είναι η ποσότητα των υδρατμών σε Kg, η οποία διέρχεται λόγω διαπίδυσης σε 1 ώρα μέσα από στρώμα υλικού που έχει επιφάνεια 1m 2 και πάχος d μέτρα, όταν η διαφορά των μερικών τάσεων των υδρατμών μεταξύ των δύο επιφανειών είναι 1 χιλιοστό στήλης υδραργύρου και το σύστημα βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση. Μονάδα μέτρησης : Kg / m 2.h.mmQS Τύπος : Δ = δ d ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ, 1 / Δ Είναιτοαντίστροφοτουσυντελεστή διαπερατότητας των υδρατμών. Μονάδα μέτρησης : m 2.h.mmQS / Kg 1 mmqs 1 h 1 m 2 d m 5

6 (Τ.2, σ. 41) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ Είναι η ποσότητα των υδρατμών σε Kg, η οποία μεταβιβάζεται σε 1 ώρα μεταξύ στοιχείου της κατασκευής που έχει επιφάνεια 1m 2 και του αέρα, ο οποίος βρίσκεται σε επαφή μ αυτό, όταν μεταξύ τους υπάρχει διαφορά μερικών τάσεων των υδρατμών 1 χιλιοστού στήλης υδράργυρου και το σύστημα βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση. Σύμβολο : β Μονάδα μέτρησης : Kg / m 2.h.mmQS β i = 20 g / m 2.h.mmQS β α = 85 g / m 2.h.mmQS ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ Είναι το αντίστροφο του συντελεστή μεταβίβασης των υδρατμών. Σύμβολο : 1 / β Μονάδα μέτρησης : m 2.h.mmQS/Kg 1 h 1 m 2 1 mmqs 6

7 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΟΔΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ Είναι η ποσότητα των υδρατμών σε Kg, η οποία λόγω διαπίδυσης διέρχεται σε 1 ώρα μέσα από επιφάνεια 1 m 2 της κατασκευής, όταν η διαφορά των μερικών τάσεων των υδρατμών στη μία και στην άλλη πλευρά της κατασκευής είναι 1 χιλιοστό στήλης υδραργύρου και το σύστημα βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση.» Σύμβολο : Κ D Μονάδα μέτρησης : Kg / m 2.h.mmQS ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΟΔΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ Σύμβολο : 1/ Κ D Μονάδα μέτρησης : m 2.h.mmQS / Kg 1 = [m 2.Κ / W] Κ D β i Δ β α d 1 1 d n d d... d n = 1 + d 1 + d 2 + d d n + 1 [m 2.h.mmQS / Kg] Κ D β i δ 1 δ 2 δ 3 δ n β α 7

8 Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Η εμφάνιση υγρασίας στα μέλη των κατασκευών: Είναι δυνατόν να δημιουργήσει σημαντικές ζημιές μέχρι και καταστροφή των δομικών υλικών Μειώνει σε μεγάλο βαθμό τη θερμομονωτική ικανότητα των υλικών Ως συνέπεια των παραπάνω: Αυξάνεται το κόστος θέρμανσης Η θέρμανση δεν είναι επαρκής Ο χώρος γίνεται ανθυγιεινός και ακατάλληλος για διαμονή. 8

9 Η ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Για μια ορισμένη θερμοκρασία η περιεκτικότητα του αέρα σε υδρατμούς δεν είναι δυνατόν να ξεπεράσει μια καθορισμένη τιμή. Ο αέρας, ο οποίος για μια καθορισμένη θερμοκρασία περιέχει τη μέγιστη δυνατή ποσότητα υδρατμών, ονομάζεται κορεσμένος και η τάση των υδρατμών ονομάζεται τάση κορεσμένων υδρατμών. Η μέγιστη περιεκτικότητα του αέρα σε υδρατμούς σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία Τάσεις κορεσμένων υδρατμών, P s, σε σχέση με τη θερμοκρασία, t. t o C Ps mm QS 0,77 0,85 0,93 1,03 1,13 1,24 1,36 1,49 1,63 1,78 1,95 2,12 2,32 2,53 2,76 3,01 3,28 3,57 3,88 4,22 4,58 t o C Ps mm QS 4,58 4,93 5,29 5,68 6,10 6,54 7,01 7,51 8,04 8,61 9,21 9,84 10,52 11,23 11,99 12,79 13,63 14,53 15,48 16,48 17,53 9

10 Η θερμοκρασία στην οποία αρχίζει η υγροποίηση των υδρατμών του αέρα, όταν αυτός ψυχθεί, ονομάζεται σημείο υγροποίησης, t s, ή σημείο δρόσου. Η τιμή της σχετικής υγρασίας, φ, στο σημείο υγροποίησης είναι ίση με 100 (%). Το σημείο υγροποίησης των υδρατμών σε συνάρτηση με τη σχετική υγρασία και τη θερμοκρασία του αέρα 10

11 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η υγρασία διακινείται μέσα από τα μέλη της κατασκευής, με δύο τρόπους: α. Με τη μορφή νερού β. Με τη μορφή υδρατμών. α. Με τη μορφή νερού η υγρασία διακινείται μέσα από τα μέλη κατασκευής διαμέσου των τριχοειδών αγγείων των υλικών προς την κατεύθυνση, όπου η σχετική υγρασία έχει τη μικρότερη τιμή, οπότε το νερό εξατμίζεται ευκολότερα. Αυτό συμβαίνει σε υλικά, τα οποία έχουν τριχοειδείς πόρους, όπως κεραμικά υλικά, γύψος, πλίνθοι, κ.ά., β. Με τη μορφή υδρατμών ηυγρασία διακινείται μέσα από τα μέλη κατασκευής προς την κατεύθυνση όπου η τιμή της απόλυτης υγρασίας είναι μικρότερη, δηλαδή εκεί όπου η μερική τάση των υδρατμών είναι μικρότερη. Ηδιακίνησητης υγρασίας με τη μορφή υδρατμών ονομάζεται διαπίδυση ή διάχυση των υδρατμών. Συχνά η κατεύθυνση προς την οποία διακινούνται οι υδρατμοί είναι αντίθετη εκείνης προς την οποία κινείται το νερό μέσα στους τριχοειδείς σωλήνες 11 Μετάδοση της θερμοκρασίας και διακίνηση της υγρασίας μέσα σε κατασκευή

12 ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΤΩΝΥΔΡΑΤΜΩΝΣΤΗΝΕΠΙΦΑΝΕΙΑΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υγροποίηση των υδρατμών στην εσωτερική επιφάνεια κατασκευής συμβαίνει όταν η θερμοκρασία της εσωτερικής επιφάνειας των μελών της κατασκευής είναι μικρότερη από το σημείο υγροποίησης των υδρατμών του αέρα στον εσωτερικό χώρο. Ηυγρασία, η οποία αποτίθεται από τον αέρα στα μέλη της κατασκευής, ονομάζεται νερό συμπύκνωσης. Η υγροποίηση των υδρατμών οφείλεται : α. Σε ανεπαρκή θερμομόνωση β. Σε θέρμανση ψυχθέντων χώρων γ. Σε αυξημένη υγρασία του αέρα του χώρου 12

13 ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Η ανεπαρκής θερμομόνωση έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλή θερμοκρασία στην εσωτερική επιφάνεια των μελών της κατασκευής. Η ελάχιστη δυνατή θερμομόνωση για να αποφευχθεί η υγροποίηση των υδρατμών υπολογίζεται είτε από το μέγιστο συντελεστή θερμοπερατότητας, Κ max, είτε από την αντίστοιχη ελάχιστη αντίσταση θερμοδιαφυγής ( 1/Λ) min που δίνονται από τις σχέσεις : α (t t t t ι s Κ max = Li (26) Li t Lα t ) ( ) min = (27) Λ 1 Li Lα i α i(tli ts) α α Όταν είναι : ( ) min < ( ) (28) και Λ 1 Λ 1 Κ max > Κ (29) α τότε δεν γίνεται υγροποίηση των υδρατμών πάνω στην εσωτερική επιφάνεια της κατασκευής. Για να αποφευχθεί η υγροποίηση αυτή πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μειωθεί η τιμή του συντελεστή Κ της κατασκευή και να γίνει μικρότερος από τον Κ max. 13

14 Η ποσότητα του νερού που προέρχεται από την υγροποίηση των υδρατμών στην εσωτερική επιφάνεια κατασκευής σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία της εσωτερικής επιφάνειας της κατασκευής και της σχετικής υγρασίας, φ i, του εσωτερικού χώρου, όταν είναι 14 t Li = 20 0 C

15 ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Όταν στο εσωτερικό της κατασκευής η θερμοκρασία είναι μικρότερη από τη θερμοκρασία υγροποίησης των υδρατμών, t s, τότε γίνεται υγροποίηση των υδρατμών με αποτέλεσμα να υγρανθεί η κατασκευή και να μειωθεί η θερμομονωτική ικανότητά της. Για τον έλεγχο της υγροποίησης των υδρατμών μέσα στο εσωτερικό της κατασκευής πρέπει να προσδιοριστούν τόσο οι μερικές τάσεις των υδρατμών, P n, όσο και οι αντίστοιχες τάσεις των κορεσμένων υδρατμών, P sn, σε συνάρτηση με το πάχος της τοιχοποιίας, δηλαδή οι συναρτήσεις P n = f (d) και P sn = f (d), αντιστοίχως και να γίνει η γραφική απεικόνισή τους στο ίδιο διάγραμμα. Όταν η μερική τάση των υδρατμών σε κάθε σημείο μέσα στην κατασκευή είναι μικρότερη από την αντίστοιχη τάση των κορεσμένων υδρατμών, τότε οι δύο αυτές καμπύλες δεν τέμνονται. Στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται υγροποίηση των υδρατμών στο εσωτερικό της κατασκευής. Αντίθετα, όταν οι δύο αυτές καμπύλες τέμνονται, τότε γίνεται υγροποίηση των υδρατμών στο εσωτερικό της κατασκευής. Από το διάγραμμα αυτό δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί η ακριβής θέση του σημείου υγροποίησης μέσα στην κατασκευή. Αφού όμως γίνεται υγροποίηση, οπωσδήποτε πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε το φαινόμενο αυτό να αποφευχθεί. Pn Psn Pn Pn Psn Pn d (m) d (m) 15

16 Ο ακριβής προσδιορισμός του σημείου υγροποίησης των υδρατμών γίνεται με τη μέθοδο Glazer. Κατά τη διαπίδυση των υδρατμών μέσα από τα μέλη κατασκευής η ποσότητα των διερχόμενων υδρατμών, g, σε 1 ώρα μέσα από 1 m 2 επιφάνειας δίνεται από τη σχέση: g = G = K D. ( P i P α ) σε ( Kg/m 2 h) (32) Ζ όπου είναι: Κ D P i P α ο συντελεστής διόδου των υδρατμών σε ( Kg/m 2.h.mmQS), η μερική τάση των υδρατμών στον εσωτερικό χώρο σε (mmqs) και η μερική τάση των υδρατμών στο εξωτερικό περιβάλλον σε (mmqs) 16

17 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Δ 1 ΚΑΙ Κ 1 D α. Η αντίσταση διαπερατότητας των υδρατμών, υπολογίζεται από τη σχέση: Δ 1 Δ 1 n d1 d d 2 n =... (33) Δ 1 = + + i = 1 δ1 δ2 δn i όπου είναι: d 1,d 2,, d n δ 1, δ 2,, δ n τα πάχη των διάφορων στρώσεων των υλικών και οι αντίστοιχοι συντελεστές αγωγιμότητας των υλικών β. Η αντίσταση διόδου των υδρατμών,, υπολογίζεται από τη σχέση: Κ 1 D όπου είναι: β i Κ 1 D β Δ 1 + β 1 = (34) ο συντελεστής μεταβίβασης των υδρατμών στον εσωτερικό χώρο σε (Kg/m 2.h.mmQS), β α ο συντελεστής μεταβίβασης των υδρατμών στο εξωτερικό περιβάλλον σε (Kg/m 2.h.mmQS). α 17

18 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ Ηδιαφοράτωνμερικώντάσεωντωνυδρατμώνσταάκρακάθεστρώσηςτηςκατασκευής, όταν είναι P n+1 > P n, δίνονται από τη σχέση : ΔP n = P n+1 -P n = ( P i P α ) (35) Από την εφαρμογή της σχέσης (35) για το εξωτερικό ορικό στρώμα, δηλαδή το στρώμα του αέρα, το οποίο εφάπτεται στην εξωτερική επιφάνεια της κατασκευής προκύπτει ότι : όπου είναι : Δ α Δ 1 Δ 1 n Δα 1 P 1 = P α +. (P i P α ) Δ 1 ο συντελεστής διαπερατότητας των υδρατμών του εξωτερικού ορικού στρώματος Στρώση n P n 1 P n+1 Δ n Οι μερικές τάσεις των υδρατμών στα άκρα της n στρώσης της κατασκευής 18

19 Το πάχος του εξωτερικού ορικού στρώματος είναι πάρα πολύ μικρό, της τάξης των δεκάτων του χιλιοστομέτρου και επιπλέον οι υδρατμοί διέρχονται με πολύ μεγάλη ευκολία, σχεδόν χωρίς αντίσταση, διαμέσου του αέρα. Συνεπώς ητιμήτουδ α είναι πολύ υψηλή και τείνει στο άπειρο και επομένως είναι 0. Δ 1 α Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι είναι P 1 = P α. Δηλαδή, η μερική τάση των υδρατμών στην εξωτερική επιφάνεια της κατασκευής έχει την ίδια τιμή με τη μερική τάση των υδρατμών στο εξωτερικό περιβάλλον. Ομοίως, με την ίδια διαδικασία προκύπτει ότι η μερική τάση των υδρατμών στην εσωτερική επιφάνεια της κατασκευής έχει την ίδια τιμή με τη μερική τάση των υδρατμών στον εσωτερικό χώρο. Από την εφαρμογή της σχέσης (35) προσδιορίζονται οι μερικές τάσεις των υδρατμών στις διαχωριστικές επιφάνειες των διάφορων στρώσεων της κατασκευής. 19

20 Τάσεις των κορεσμένων υδρατμών, P sn και μερικές τάσεις των υδρατμών, P n, στις στρώσεις της κατασκευής Τάση των Πτώση της Μερική Στρώση Υλικό Θερμοκρασία, κορεσμένων τάσης των τάση των t n, 0 C υδρατμών, υδρατμών, υδρατμών, P sn,mmqs ΔP n,mmqs P n,mmqs Εξωτερικός t Lα = -10,0 P sα =1,95 P α = 1,56 αέρας 1 Ασβεστοκονίαμα t 1 = -7,6 t 2 = -6,3 P s1 = 2,40 P s2 = 2,65 0,34 P 1 =1,56 P 2 =1,90 2 Ξυλόμαλλο t 2 = -6,3 t 3 = 7,5 P s2 =2,65 P s3 =7,78 0,29 P 2 = 1,90 P 3 =2,19 3 Σκυρόδεμα t 3 = 7,5 t 4 =11,6 P s3 = 7,78 P s4 =10,25 6,48 P 3 =2,19 P 4 = 8,67 4 Γυψοκονίαμα t 4 = 11,6 t 5 = 13,2 P s4 = 10,25 P s5 = 11,38 0,10 P 4 = 8,67 P 5 = 8,67 Εσωτερικός αέρας t Li = 20,0 P si = 17,53 P i = 8,71 Διαγράμματα των μερικών τάσεων των υδρατμών, P n, και των τάσεων των κορεσμένων υδρατμών, P sn 20

21 ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ Στην περίπτωση όπου γίνεται υγροποίηση των υδρατμών στο εσωτερικό κατασκευής, για να αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο, πρέπει να τοποθετηθεί μια πρόσθετη στρώση, η οποία ονομάζεται φράγμα υδρατμών, D-Sp. ΕΞΩ ΜΕΣΑ Το φράγμα υδρατμών τοποθετείται πριν από τη στρώση στην οποία γίνεται η υγροποίηση των υδρατμών, κατά την κατεύθυνση της διαπίδυσης των υδρατμών. Τα φράγματα υδρατμών έχουν πολύ υψηλές τιμές της αντίστασης διαπίδυσης των υδρατμών,μ, που είναι δυνατόν να φτάσουν μέχρι και Το φράγμα των υδρατμών προκαλεί πτώση της μερικής τάσης των υδρατμών και συμβάλλει ώστε η μερική τάση των υδρατμών να διατηρείται μικρότερη από την αντίστοιχη τάση των κορεσμένων υδρατμών και συνεπώς να μην γίνεται υγροποίηση των υδρατμών στο εσωτερικό της κατασκευής. Φορά κίνησης υδρατμών P = f (d) P s4 Ps = f (d) P P s2 s1 P sα P s3 P α P P 2 1 P si P s5 P 3 P 4 P 5 Pi D_Sp 21

22 Ως φράγματα υδρατμών χρησιμοποιούνται πλαστικοποιημένες μεμβράνες από άσφαλτο ή πίσσα, ασφαλτόχαρτα, πισσόχαρτα, ασφαλτόπανα, φύλλα από αλουμίνιο, φύλλα από πολυαιθυλένιο, πλαστικά υλικά με τη μορφή λωρίδων και πλαστικά χρώματα μη υδατοπερατά. Όταν, σε κάποιο σημείο της κατασκευής όπου γίνεται υγροποίηση των υδρατμών, η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν, τότε δημιουργείται παγετός. Στην περίπτωση παγετού αναπτύσσονται διατμηματικές τάσεις μέσα στην κατασκευή, οι οποίες είναι δυνατόν να επιφέρουν μέχρι και διάρρηξη της κατασκευής. Συνεπώς, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η περίπτωση παγετού μέσα στην κατασκευή. 22

23 ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Έλεγχος της υγροποίησης των υδρατμών (α) και εφαρμογή της μεθόδου Glazer (β) Έλεγχος της υγροποίησης των υδρατμών (α) και εφαρμογή της μεθόδου Glazer (β) 23

24 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ Με την τοποθέτηση φράγματος υδρατμών στην κατάλληλη θέση αποφεύγεται η υγροποίηση των υδρατμών μέσα στην κατασκευή, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα (Σχήματα α,βκαιγ). Κατασκευή περιλαμβάνει κατά σειρά τις εξής στρώσεις, απότοεξωτερικόπροςτοεσωτερικό: Το εσωτερικό κονίαμα πάχους 2,0 cm, Στρώμα αέρα πάχους 6,0 cm, Στρώμα ορυκτοβάμβακα πάχους 3,0 cm και Εσωτερικό επίχρισμα πάχους 5,0 cm. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας στο εξωτερικό περιβάλλον είναι t Lα = -10 ο C και φ α = 85% και στον εσωτερικό χώρο t Lα = 20 ο C και φ i = 75%, αντιστοίχως. Με εφαρμογή της διαδικασίας που αναφέρθηκε προκύπτει ότι γίνεται υγροποίηση των υδρατμών μέσα στην κατασκευή (Σχήμα α). Όταν τοποθετηθεί φράγμα υδρατμών στην εσωτερική πλευρά της κατασκευής δεν γίνεται υγροποίηση των υδρατμών (Σχήμα β), ενώ όταν το φράγμα υδρατμών τοποθετηθεί μεταξύ του στρώματος του ορυκτοβάμβακα και του εσωτερικού κονιάματος (Σχήμα γ), γίνεται υγροποίηση σε μικρό βαθμό. 24

25 Έλεγχος της υγροποίησης των υδρατμών μέσα στην κατασκευή χωρίς και με φράγμα υδρατμών ΤΑΣΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ Psn, Pn Γίνεται υγροποίηση των υδρατμών μέσα στην κατασκευή Τοποθέτηση φράγματος υδρατμών στην εσωτερική πλευρά της κατασκευής Δεν γίνεται υγροποίηση Τοποθέτηση φράγματος υδρατμών μεταξύ του ορυκτοβάμβακα και του εσωτερικού κονιάματος 25 Γίνεται μικρή υγροποίηση

26 3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Μετά από μελέτες σχετικά με τη διάταξη της θερμομονωτικής στρώσης στην κατασκευή προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα. Ιδιότητες τοίχου Συμπαγής εξωτερικός τοίχος Φράγμα υδρατμών Θερμοχωρητικότητα Επίδραση της διάταξης της θερμομονωτικής στρώσης στην κατασκευή Διάταξη θερμομονωτικής στρώσης Μέσα Έξω Κακή θερμομόνωση. Χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα και υψηλές το καλοκαίρι Απαραίτητο για πορώδη μονωτικά υλικά. Για συμπαγή υλικά είναι δυνατόν να παραλειφθεί Μικρή. Ο χώρος θερμαίνεται και ψύχεται γρήγορα. Καλή θερμομόνωση. Κανονικές θερμοκρασίες το χειμώνα και το καλοκαίρι Δεν χρειάζεται Μεγάλη. Ο χώρος θερμαίνεται και ψύχεται αργά. 26

27 ΤΙΜΕΣΤΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΔΙΑΠΙΔΥΣΗΣΤΩΝΥΔΡΑΤΜΩΝ, μ,υλικων Τιμές της αντίστασης διαπίδυσης των υδρατμών, μ, υλικών Φαινόμενη Αντίσταση πυκνότητα, διαπίδυσης ρr, Kg/m3 υδρατμών, μ 1 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.1 Επιχρίσματα (εσωτερικά και εξωτερικά), συνδετική κονία αρμών Ασβεστοκονίαμα και ασβεστοτσιμεντοκονίαμα Τσιμεντοκονίαμα Σκυροδέματα και ελαφρά σκυροδέματα (σε κατασκευαστικά στοιχεία χωρίς αρμούς και σε πλάκες μεγάλου μεγέθους) Σκυρόδεμα με συλλεκτά ή θραυστά αδρανή κλειστής δομής - Κατηγορία σκυροδέματος < C12/ Κατηγορία σκυροδέματος > C16/ Οπτόπλινθοι πλήρεις Οπτόπλινθοι διάτρητοι , Πλακίδια επίστρωσης ΞΥΛΑ 2.1 Δρυς Κωνοφόρα (πεύκο, έλατο, κ.λ.π.) ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3.1 Ινώδη μονωτικά υλικά ορυκτής προέλευσης σε χαλαρή μορφή(υαλό-πετρο-βάμβακας) 1,4-2,0 3.4 Διογκωμένη πολυστερίνη συμπαγής 58, Χωρίς σκληρό φλοιό Με σκληρό φλοιό ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Μέταλλα, γυαλί, πλαστικοποιημένες μεμβράνες από άσφαλτο ή πίσσα, ασφαλτόπανα, ~ 10 5 πισσόχαρτα, ασφαλτόχαρτα, συνθετικά υλικά σε λωρίδες και χρώματα μη υδατοπερατά φράγματα υδρατμών 27

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 2 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 2 18,0 C 15 10 5 2,0 C ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 2005 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΨΥΧΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΨΥΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΨΥΧΟΣ 1 Καλοκαίρι Υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες Ζώνη Άνεσης Χειμώνας Χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, Q ( W h ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μεταφορά ενέργειας με: Θερμική αγωγή ή Θερμική μεταβίβαση ή με συναγωγιμότητα (μεταφορά θερμότητας στην επιφάνεια επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους Ο καθοριστικός ρόλος των κουφωμάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Τα κουφώματα είναι παρειές του κτιρίου και μέσα επαφής με το περιβάλλον, άρα στοιχεία από τα οποία μπορεί να διαφύγει ενέργεια. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Πτυχιακή Εργασία. Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή Εργασία Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΠΑΝΑΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ: Α.Μ. 4055 Επιβλέπων : Βασίλης Λιόγκας,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία προγράμματος υπολογισμού υγρομόνωσης με την δημιουργία αντικειμενοστραφούς κώδικα

Δημιουργία προγράμματος υπολογισμού υγρομόνωσης με την δημιουργία αντικειμενοστραφούς κώδικα ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Δημιουργία προγράμματος υπολογισμού υγρομόνωσης με την δημιουργία αντικειμενοστραφούς κώδικα Σπουδαστής: Γεώργιος Μιχάλης 17/11/2011 Επιβλέπων Δρ. Νικόλαος Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Η προστασία των εξωτερικών τοιχοποιιών από την υγρασία αποτελεί σημαντική παράμετρο κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός κτιρίου, καθώς τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1. Γενικά 2. Ορισµός Θερµοµόνωσης 3. Τρόποι θερµοµόνωσης

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1. Γενικά 2. Ορισµός Θερµοµόνωσης 3. Τρόποι θερµοµόνωσης ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1. Γενικά Η παρούσα εισήγηση αφορά τις απαιτήσεις θερµοµόνωσης και τα µέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν στις διάφορες κτιριακές κατασκευές, οι οποίες προορίζονται να χρησιµοποιηθούν από ανθρώπους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free 25 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση διπλών εξωτερικών τοίχων με χρήση της μπλε μόνωσης αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: ΙΑΧΥΣΗ Υ ΡΑΤΜΩΝ. 5.1. Η υγροπροστασία των κατασκευών. 5.2. Βασικές έννοιες

Κεφάλαιο 5: ΙΑΧΥΣΗ Υ ΡΑΤΜΩΝ. 5.1. Η υγροπροστασία των κατασκευών. 5.2. Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 5: ΙΑΧΥΣΗ Υ ΡΑΤΜΩΝ 5.1. Η υγροπροστασία των κατασκευών Η υγρασία αλλάζει τις ιδιότητες των δοµικών υλικών, περιορίζει τις φυσικές τους αντοχές και καταστρέφει τις συνεκτικές και θερµοµονωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικός υπολογισμός και μοντελοποίηση θερμοχωρητικότητας και θερμικής αδράνειας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Θεωρητικός υπολογισμός και μοντελοποίηση θερμοχωρητικότητας και θερμικής αδράνειας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θεωρητικός υπολογισμός και μοντελοποίηση θερμοχωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η κατασκευαστική εταιρεία «TETRAS» O.E. µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον δρ. αρχιτέκτονα µηχανικό Χάρη Πεσµατζόγλου.

Η κατασκευαστική εταιρεία «TETRAS» O.E. µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον δρ. αρχιτέκτονα µηχανικό Χάρη Πεσµατζόγλου. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος Αναλυτική περιγραφή ιδιοτήτων προϊόντων πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιστορικά στοιχεία Η πορεία της θερμομόνωσης στη χώρα: 1979 1990 ΚΘΚ Καμία θερμομόνωση - θερμοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ PILOTIS ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ:41531

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 1 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 2006 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΚΡΗΤΗΣ. «π π ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΚΡΗΤΗΣ. «π π ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ «π π π» Δρ. Μαρκόπουλος Θεόδωρος : Καθηγητής (Επιβλέπων) Δρ. Περδικάτσης Βασίλειος : Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!!

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Η σπατάλη ενέργειας γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητες που ασχολούμαστε καθημερινά στο σπίτι. Οι ξεχασμένες μπρίζες σε κατάσταση ON, οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC μέσω των προϊόντων της στην πορεία κατασκευής ενός κτιρίου από τα θεμέλια μέχρι και την οροφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1. Υπόγειο 1 2. Στεγάνωση υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 20 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 20 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 20 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ Δ. ΑΝΝΑ Α.Μ.: 36379 Επιβλέπων Καθηγήτρια: Γεωργακοπούλου Φωτεινή Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα