ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 1.-Νοµικό πλαίσιο Η τήρηση ηµερολογίου αλιείας προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2847/93 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Καν. 2807/83, µε τον οποίο καθορίστηκαν ειδικές λεπτοµέρειες που αφορούν στην καταγραφή πληροφοριών σχετικά µε τα αλιεύµατα των κρατών µελών και καθιερώθηκε ένα τυποποιηµένο ηµερολόγιο αλιείας για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ολικού µήκους άνω των 10 µέτρων. Ο Καν. 2807/83 τροποποιήθηκε τελευταία από τον Καν. 2737/99, σύµφωνα µε τον οποίο µπορεί να χρησιµοποιείται ένας ειδικός τύπος ηµερολογίου για τις αλιευτικές δραστηριότητες, που πραγµατοποιούνται αποκλειστικά στη Μεσόγειο Θάλασσα από τους πλοιάρχους των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών, των οποίων το ολικό µήκος δεν υπερβαίνει τα 18 µέτρα, οι οποίοι πραγµατοποιούν ηµερήσιες εξόδους σε µιά µόνο αλιευτική ζώνη. 2.-Ηµερολόγιο Αλιείας (Koινό) Πλοία που προβλέπεται να τηρούν (κοινό) ηµερολόγιο αλιείας. Το ηµερολόγιο αλιείας (κοινό) πρέπει να τηρείται από όλα τα αλιευτικά σκάφη που: (α) έχουν ολικό µήκος άνω των 18 µέτρων ανεξάρτητα από το αν αλιεύουν µέσα ή έξω από τη Μεσόγειο Θάλασσα ή (β) έχουν ολικό µήκος από 10 έως 18 µέτρα εφόσον εκτελούν ταξίδια διάρκειας άνω της µιας ηµέρας σε πάνω από µια αλιευτικές ζώνες µέσα στη Μεσόγειο Θάλασσα ή (γ) έχουν ολικό µήκος από 10 έως 18 µέτρα εφόσον αλιεύουν έξω από τη Μεσόγειο Θάλασσα Οι ελληνικές θάλασσες, σύµφωνα µε τη διαίρεση του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας (συντ. FAO) που συµπεριλαµβάνεται στον κοινοτικό κανονισµό 2597/95, διαχωρίζονται σε δύο ζώνες, το Ιόνιο και το Αιγαίο. Τα όρια διαχωρισµού ευρίσκονται στον παράλληλο 23 ο 00 Α, περίπου δηλαδή στη νοητή γραµµή που ξεκινά περίπου από τη Μονεµβάσια Πελοποννήσου προς τα νότια. Για πληρέστερη ενηµέρωση θα πρέπει να ανατρέχετε στο Παράρτηµα Ι, στο οποίο εµφανίζονται όλες οι υποδιαιρέσεις της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας Σε κάθε φύλλο του ηµερολογίου αλιείας καταχωρούνται στοιχεία για: - Το αλιευτικό σκάφος, τον κυβερνήτη και το ταξίδι - Τα αλιευτικά εργαλεία και την περιοχή αλιείας - Τα αλιεύµατα που αλιεύθηκαν - Τα αλιεύµατα που εκφορτώθηκαν/µεταφορτώθηκαν ή απορρίφθηκαν Το ηµερολόγιο αλιείας αποτελείται συνολικά από 50 τετραπλότυπα φύλλα.πάνω αριστερά στην πρώτη γραµµή αναγράφεται ο κοινός αριθµός κάθε τετραπλότυπου φύλλου (π.χ ). Από τα τέσσερα αυτά φύλλα µε τον ίδιο αριθµό: (α) Το τρία πρώτα φύλλα (άσπρου [0], ροζ [1] και µπλε [2] χρώµατος, αντίστοιχα) θα παραδίδονται συµπληρωµένα στην πλησιέστερη Λιµενική Αρχή κατά τον κατάπλου του αλιευτικού σκάφους στο λιµάνι και σε καµιά περίπτωση πέραν των σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα εκφόρτωσης των αλιευµάτων. (β) Σε περίπτωση επιθεώρησης το τρίτο φύλλο (µπλε [2] χρώµατος) θα παραδίδεται συµπληρωµένο στο προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος που διενεργεί την αλιευτική επιθεώρηση, ενώ τα άλλα δύο θα παραδίδονται κανονικά στη Λιµενική Αρχή του λιµένα εκφόρτωσης του αλιευτικού σκάφους. (γ) Το τέταρτο φύλλο (κίτρινου [3] χρώµατος) θα παραµένει ως στέλεχος στο ηµερολόγιο αλιείας.

2 3.-Προµήθεια ηµερολογίων αλιείας Τα ηµερολόγια αλιείας χορηγούνται από τις Λιµενικές Αρχές όλης της χώρας. Από τις Λιµενικές Αρχές επίσης θα παίρνετε κατά καιρούς νέες οδηγίες ή συµβουλές για την συµπλήρωσή τους εν θα αρχίζετε ποτέ τη συµπλήρωση ενός νέου ηµερολογίου αλιείας εάν δεν τελειώσει το τελευταίο φύλλο του παλιού Εάν για οποιοδήποτε λόγο (καταστροφή, κλοπή, τυχαία απώλεια, κ.λπ.) χαθεί ένα ηµερολόγιο αλιείας, ο ψαράς που το είχε θα πρέπει να παραλάβει αµέσως ένα καινούριο ηµερολόγιο αλιείας. Γι αυτό θα πρέπει -χωρίς καθυστέρηση- να µεταβεί στη Λιµενική Αρχή από την οποία είχε προµηθευτεί το ηµερολόγιο αλιείας ή στη πλησιέστερη Λιµενική Αρχή και να κάνει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το αλιευτικό σκάφος στο οποίο αφορούσε το ηµερολόγιο αλιείας, το χρόνο (ώρα, ηµεροµηνία), τον τόπο, τις συνθήκες και τους λόγους που χάθηκε το παλιό ηµερολόγιο αλιείας, πριν πάρει το νέο. Αν ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος βρει αργότερα το παλιό ηµερολόγιο, δεν µπορεί να το χρησιµοποιήσει αλλά πρέπει να το παραδώσει αµέσως στην Λιµενική Αρχή στην οποία έχει γίνει η υπεύθυνη δήλωση για την απώλεια του παλιού και από την οποία έχει γίνει η προµήθεια του νέου ηµερολογίου αλιείας. 4.-Συµπλήρωση ηµερολογίου αλιείας (κοινό) 4.1.-Πότε συµπληρώνεται το ηµερολόγιο αλιείας Το ηµερολόγιο αλιείας πρέπει να συµπληρώνεται εφόσον πρόκειται για πολυήµερα ταξίδια καθηµερινά κι όχι αργότερα από τα µεσάνυχτα (23:59 ώρα) και κατά το χρόνο άφιξης αλιευτικού σκάφους στο λιµάνι Επίσης το ηµερολόγιο αλιείας θα πρέπει να συµπληρώνεται και κατά τον χρόνο εκτέλεσης αλιευτικής επιθεώρησης από το προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος στη θάλασσα Για κάθε αλιευτικό σκάφος θα συµπληρώνεται µόνο το ηµερολόγιο αλιείας που του έχει χορηγηθεί και σε καµιά περίπτωση δεν θα πρέπει ένας ψαράς να δίνει σε άλλο σκάφος ή να παίρνει από άλλο σκάφος φύλλα ηµερολογίου αλιείας. Όταν τελειώνουν τα φύλλα του ηµερολογίου αλιείας ο πλοιοκτήτης θα πρέπει να απευθυνθεί στην πλησιέστερη Λιµενική Αρχή για να προµηθευτεί καινούριο ηµερολόγιο αλιείας Εάν για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λάθος επίδοση), ένα αλιευτικό σκάφος έχει εφοδιαστεί µε δύο (2) ηµερολόγια αλιείας θα συµπληρώνονται µόνο τα φύλλα του ενός και όταν αυτά εξαντληθούν θα αρχίζει η συµπλήρωση του άλλου ηµερολογίου αλιείας Πώς συµπληρώνεται το ηµερολόγιο αλιείας Τα στοιχεία που αναγράφονται στο ηµερολόγιο αλιείας πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να µην αλλοιώνονται εύκολα. Για αυτό πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο στυλό διαρκείας (µπλε ή µαύρου χρώµατος) Οποιαδήποτε πληροφορία αναγραφεί στο ηµερολόγιο αλιείας, δεν µπορεί να διαγραφεί ή να διορθωθεί. Εάν έχει γίνει κάποιο λάθος, η λανθασµένη εγγραφή διαγράφεται µε µια γραµµή ακολουθούµενη από µια νέα εγγραφή, η οποία µονογράφεται από τον κυβερνήτη Νέα γραµµή συµπληρώνεται επίσης σε περίπτωση αλλαγής ζώνης αλιείας στο ίδιο αλιευτικό ταξίδι [π.χ. από Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο (Λεβάντ), από Ιόνιο στο Αιγαίο] Κάθε σελίδα του ηµερολογίου πλοίου πρέπει να υπογράφεται από τον κυβερνήτη του σκάφους. Η υπογραφή θα τίθεται κάτω δεξιά στο πρώτο φύλλο (λευκού [0] χρώµατος) κάθε τετραπλότυπου του ηµερολογίου αλιείας Για κάθε ταξίδι θα πρέπει να συµπληρώνεται και ξεχωριστό έντυπο (αποτελούµενο από µια άσπρη [0], µια ροζ [1], µια µπλε [2] και µια κίτρινη [3] σελίδα που έχουν τον ίδιο αριθµό), ακόµα κι αν αλιεύονται µόνο είδη που δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήµατος ΙΙ ή αν οι ποσότητες όλων των ψαριών που αλιεύονται είναι µικρότερες από 50 κιλά Πριν ξεκινήσετε τη συµπλήρωση των φύλλων του ηµερολογίου αλιείας καλό είναι να έχετε ένα χαρτόνι σε µέγεθος των σελίδων του ηµερολογίου αλιείας και να το τοποθετείτε αµέσως µετά το τελευταίο φύλλο, κίτρινου χρώµατος, κάθε τετραπλότυπου του ηµερολογίου

3 αλιείας. Έτσι θα αποφεύγετε την αναγραφή των στοιχείων που συµπληρώνετε σε επόµενα τετραπλότυπα Νέo τετραπλότυπο φύλλο του ηµερολογίου αλιείας θα πρέπει να συµπληρώνεται : -Για κάθε νέο αλιευτικό ταξίδι -Εφόσον οι θυρίδες του ηµερολογίου αλιείας δεν επαρκούν για την καταχώρηση των απαιτούµενων δεδοµένων [π.χ. χρήση 2 διαφορετικών ειδών αλιευτικών εργαλείων όπως 2 πόστες δίχτυα µε διαφορετικά ελάχιστα ανοίγµατα µατιών ή παραγάδια κι ιχθυοπαγίδες ]. -Εφόσον συνεχιστεί η αλιευτική δραστηριότητα (π.χ. καλάρισµα) µετά από οποιαδήποτε µεταφόρτωση ή εκφόρτωση Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ( εφόσον δηλαδή δεν αρχίζει νέο αλιευτικό ταξίδι) η συµπλήρωση νέου τετραπλότυπου φύλλου του ηµερολογίου αλιείας θα σηµαίνεται µε ένα βέλος, το οποίο θα τίθεται στο τέλος της σχετικής εγγραφής του αρχικού φύλλου και στην αρχή της αντίστοιχης εγγραφής του νέου φύλλου (βλέπε Υπόδειγµα 4 του Παραρτήµατος V). 5.- Τί πληροφορίες καταχωρούνται στο ηµερολόγιο αλιείας Σύµφωνα µε την διάταξη κάθε φύλλου ηµερολογίου αλιείας, τα απαιτούµενα στοιχεία πρέπει να καταχωρούνται ως εξής: Στοιχεία ηµερολογίου αλιείας, αλιευτικού σκάφους, ταξιδιού και κυβερνήτη (1) Όνοµα σκάφους Τίθεται το όνοµα του πλοίου (π.χ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ). ιακριτικό κλήσεως Ακριβώς κάτω από το όνοµα του αλιευτικού σκάφους αναγράφεται Ασυρµάτου το διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρµάτου (π.χ. SW 3592). (2) Αριθµός Αναγράφονται ο λιµένας και ο αριθµός νηολογίου του σκάφους όπως είναι γραµµένα στις παρειές του σκάφους (π.χ. ΝΘ 3432). ΑΜΑΣ Ο Αριθµός Μητρώου Αλιευτικού Σκάφους (ΑΜΑΣ) που είναι (Εσωτερικός αριθµός καταχωρηµένος και στην άδεια επαγγελµατικής αλιείας του µητρώου στόλου) αλιευτικού σκάφους (π.χ ), πρέπει να τίθεται κάτω από τον λιµένα και τον αριθµό νηολογίου του σκάφους. (3) Όνοµα πλοιάρχου Τίθεται το ονοµατεπώνυµο του κυβερνήτη του αλιευτικού σκάφους. Έτος ιεύθυνση Αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας του κυβερνήτη. Στη θυρίδα πάνω δεξιά του φύλλου ηµερολογίου αλιείας αναγράφεται η χρονολογία (π.χ. 2002) (4) Αναχώρηση Τίθενται κατά σειρά στις σχετικές θέσεις η ηµέρα (π.χ. 15), ο µήνας (π.χ. 04), η ώρα (π.χ. 04:15) και ο λιµένας αναχώρησης (π.χ. Πευκί) του αλιευτικού σκάφους για αλιεία. (5) Επιστροφή Τίθενται αντίστοιχα η ηµέρα, ο µήνας, η ώρα και ο λιµένας κατάπλου του αλιευτικού σκάφους από αλιεία. (6) Εκφόρτωση Τίθενται αντίστοιχα η ηµέρα, ο µήνας, η ώρα και ο λιµένας εκφόρτωσης των αλιευµάτων που είχε αλιεύσει το αλιευτικό σκάφος από αλιεία Σηµειώνεται ότι στις θέσεις (5) Επιστροφή και (6) Εκφόρτωση του φύλλου ηµερολογίου αλιείας, η λέξη «έως» πρέπει να αντικατασταθεί από τη λέξη «σε» καθώς η πληροφορία αφορά στο λιµένα επιστροφής και εκφόρτωσης, αντίστοιχα (7) Μεταφόρτωση Τίθεται το όνοµα του σκάφους στο οποίο ενδεχοµένως µεταφορτώθηκαν τα αλιεύµατα του αλιευτικού σκάφους που

4 τηρεί το ηµερολόγιο αλιείας (π.χ. ΣΤΟ Α/Κ ΚΑΛΛΙΟΠΗ) ή από το οποίο µεταφορτώθηκαν αλιεύµατα στο αλιευτικό σκάφος που τηρεί το ηµερολόγιο αλιείας (π.χ ΑΠΟ Α/Κ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ) ιακριτικό κλήσεως Αναγράφεται το διακριτικό κλήσεως ασυρµάτου του σκάφους στο ασυρµάτου ή από το οποίο µεταφορτώθηκαν τα αλιεύµατα του αλιευτικού σκάφους που τηρεί το ηµερολόγιο αλιείας. Ηµέρα Μήνας Εξωτερικός αριθµός αναγνώρισης Στην αντίστοιχη θυρίδα συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε η µεταφόρτωση. Στην αντίστοιχη θυρίδα συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε η µεταφόρτωση. Αναγράφονται ο λιµένας και ο αριθµός νηολογίου του σκάφους, στο ή από το οποίο µεταφορτώθηκαν τα αλιεύµατα του αλιευτικού σκάφους που τηρεί το ηµερολόγιο αλιείας, όπως είναι γραµµένα στις παρειές του σκάφους (π.χ. ΝΧΙΟΥ 1423) Εθνικότητα σκάφους- Αναγράφεται η εθνικότητα του πλοίου που παρέλαβε ή παρέδωσε τα παραλήπτη αλιεύµατα Στοιχεία αλιευτικών εργαλείων (8) Εξάρτηµα Αναγράφονται οι κωδικοί των αλιευτικών εργαλείων που αλιείας χρησιµοποιήθηκαν από το αλιευτ. σκάφος, όπως αυτά είναι (Εργαλεία ) καταχωρηµένα στην άδεια αλιείας. Για διευκόλυνσή σας υπάρχει το Παράρτηµα ΙΙΙ όπου εµφανίζονται τα αλιευτικά εργαλεία και οι κωδικοί τους σύµφωνα µε την κωδικοποίηση του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας (συντοµ. FAO). (9) ιάκενα Στην αντίστοιχη θυρίδα θα αναγράφεται το άνοιγµα των µατιών διχτυών των διχτυών που χρησιµοποιήθηκαν στην αλιεία. Το άνοιγµα των µατιών θα αναγράφεται σε χιλιοστά µε ακέραιο αριθµό (π.χ. 40) και θα αφορά στο άνοιγµα του διχτυού όχι από κόµπο σε κόµπο αλλά στο άνοιγµα µεταξύ δύο απέναντι κόµπων στο ίδιο µάτι. Εάν ένα δίχτυ έχει στα διάφορα τµήµατά του, διαφορετικά ανοίγµατα µατιών τότε θα αναγράφεται το άνοιγµα του µατιού του τµήµατος που έχει το µικρότερο µέγεθος (π.χ. για τη µηχανότρατα θα αναγράφεται το άνοιγµα του διχτυού στο πετσάλι του σάκκου). (10) ιαστάσεις Στην αντίστοιχη θυρίδα κάθε αλιευτικού εργαλείου που χρησιµοποιήθηκε θα περιγράφονται οι διαστάσεις του αλιευτικού εργαλείου σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ που ακολουθεί. Για παράδειγµα, στις διαστάσεις του PS ηµέρας θα αναγράφεται το µήκος και το ύψος των διχτυών του γρι-γρι. Για παραγάδια ή ιχθυοπαγίδες στη θυρίδα θα συµπληρώνεται ο αριθµός των αλιευτικών εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν (π.χ. αριθµό αγκιστριών για παραγάδια ή κιουπιών ή βολκών). (11) Ηµεροµηνία Τίθεται η ηµεροµηνία αλιείας του σκάφους (π.χ. 10/03, 11/03, κ.ο.κ. µε χρονολογική σειρά ανά γραµµή) µέχρι το τέλος του αλιευτικού ταξιδιού, εφόσον πρόκεται για πολυήµερο ταξίδι. (12) Αριθ. αλιευτικών Αναφέρονται ανά εργαλείο στην αντίστοιχη θυρίδα πόσες φορές

5 δραστηριοτήτων ρίχτηκαν ή και ανασύρθηκαν τα αλιευτικά εργαλεία στο νερό (π.χ 3 καλάδες). (13) Χρόνος αλιείας Αναγράφεται ο χρόνος που διήρκεσαν οι καλάδες συνολικά ή ο χρόνος που παρέµειναν τα αλιευτικά εργαλεία στο νερό. (14) Περιοχή Αναγράφεται η περιοχή στη οποία ψάρεψε το σκάφος, σύµφωνα µε τις τρεις επιµέρους στήλες που υπάρχουν Στατιστικό τετράγωνο Αναγράφεται µε ακρίβεια η θαλάσσια περιοχή αλιείας (π.χ. Βόρεια Θάσου). Για ορισµένες περιοχές εκτός Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας, έχουν καθοριστεί στατιστικά τετράγωνα, τα ακριβή στοιχεία των οποίων µπορείτε να πληροφορηθείτε απευθυνόµενοι στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας/ Τµήµα Αλιείας ή στη Γενική ιεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας. Τοµέας Αναφέρεται ο τοµέας που γίνεται η αλιεία. Για τις ελληνικές θάλασσες CECAF/ (GFCM) θα τίθενται το Αιγαίο ή το Ιόνιο Πέλαγος ανάλογα, ή για άλλες ICES/ περιοχές της Μεσογείου σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι. GFCM/ Στην επικεφαλίδα διαγράφονται οι όροι CECAF/ICES/NAFO. NAFO Για την αλιεία στις ζώνες Βορειοανατολικού Ατλαντικού (CECAF), Βόρειας Θάλασσας (ICES), Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NΑFO) θα πρέπει να απευθυνθείτε στις Λιµενικές Αρχές ή στα Υπουργεία Εµπορικής Ναυτιλίας και Γεωργίας για λήψη οδηγιών. Ζώνη αλιείας τρίτης χώρας Αναφέρεται η Τρίτη χώρα στα χωρικά ύδατα της οποίας αλίευσε το σκάφος (π.χ. Κύπρος) ή εάν το σκάφος αλίευσε στην ανοικτή θάλασσα (διεθνή ύδατα) τίθεται ο κωδικός «Α.Θ.». (15) Αλιεύµατα Σ αυτή τη θέση αναγράφονται τα είδη και οι ποσότητες των ψαριών κατά είδη που αλιεύθηκαν και µόνο για ποσότητες που διατηρούνται στο σκάφος που κρατούνται κι υπερβαίνουν τα 50 κιλά ζώντος βάρους ανά είδος. Εξαίρεση στο σκάφος αποτελούν αλιεύµατα που αποτελούν αντικείµενο ειδικής άδειας σε χιλιόγραµµα αλιείας (τόνος ερυθρός, τόνος µακρόπτερος, ξιφίας) για τα οποία ζώντος βάρους απαιτείται καταγραφή ανεξαρτήτως ποσότητας. Στις έντεκα κενές ή αριθµός θυρίδες που υπάρχουν στη δεύτερη σειρά της θέσης (15) δοχείων Αλιεύµατα κατά είδη... δοχείων θα πρέπει να αναγράφονται τα ψάρια που αλιεύθηκαν µε τις κοινές ονοµασίες ή και τους κωδικούς των. Στο Παράρτηµα ΙΙ που ακολουθεί περιέχεται κατάλογος των αλιευµάτων που καταχωρούνται στο ηµερολόγιο αλιείας των αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν αποκλειστικά στη Μεσόγειο Θάλασσα. Τα υπόλοιπα είδη δεν καταχωρούνται ανεξάρτητα από τις ποσότητες που αλιεύονται και διατηρούνται επί του σκάφους. Για διευκόλυνση επίσης των πλοιάρχων των αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν εκτός της Μεσογείου Θάλασσας διατίθεται µε αίτηµά τους από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας ένας Πίνακας µε τις κοινές και τις επιστηµονικές ονοµασίες και τους τριαλφαβητικούς κωδικούς µεγάλου αριθµού αλιευµάτων. Στην τρίτη σειρά της θέσης (15) Αλιεύµατα κατά... δοχείων ακριβώς κάτω από τις θυρίδες που καταχωρούνται οι κωδικοί των αλιευµάτων που αλιεύθηκαν, παραπέµπει η ένδειξη «ηλώσατε τη χρησιµοποιηθείσα µονάδα ζώντος βάρους». Εδώ θα πρέπει να καταχωρηθεί πόσα κιλά ψάρια ανά είδος περιέχει κάθε ιχθυοκιβώτιο (ψαροκασσέλα), εφόσον στις αντίστοιχες θυρίδες που ακολουθούν τα αλιεύµατα έχουν καταχωρηθεί σε αριθµό ιχθυοκιβωτίων (π.χ. 1

6 ιχθυοκιβώτιο = 25 κιλά). Στις θυρίδες που αντιστοιχούν από την τέταρτη σειρά και µετά της θέσης (15) Αλιεύµατα κατά είδη...αριθµός δοχείων θα πρέπει να αναγράφεται, ανά ηµέρα σύµφωνα µε τις καταχωρίσεις της ανάλογης θυρίδας της θέσης (11) Ηµεροµηνία, το βάρος των ψαριών που αλιεύθηκαν ή ο αριθµός των ιχθυοκιβωτίων. Επισηµαίνεται ότι πρέπει να καταχωρούνται ποσότητες αλιευµάτων άνω των 50 κιλών που διατηρούνται πάνω στο αλιευτικό σκάφος. Συνεπώς εάν σε ένα αλιευτικό ταξίδι αλιευθεί την πρώτη µέρα ποσότητα ενός είδος ψαριού µικρότερη των 50 κιλών (π.χ. 20 κιλά µπαρµπούνια) και την επόµενη µέρα αλιευθεί ποσότητα του ίδιου είδους ψαριού, που µαζί µε την αρχική ισούται ή υπερβαίνει συνολικά τα 50 κιλά (π.χ. 32 κιλά µπαρµπούνια και συνεπώς η ποσότητα που διατηρείται στο σκάφος είναι 52 κιλά), θα καταχωρείται στο ηµερολόγιο αλιείας η ποσότητα που διατηρείται συνολικά στο σκάφος (δηλ. 52 κιλά µπαρµπούνια). Από την επόµενη µέρα θα πρέπει να καταχωρούνται όλες οι ποσότητες που αλιεύονται για το συγκεκριµένο είδος αλιεύµατος ακόµη κι αν είναι κάτω των 50 κιλών δεδοµένου ότι οι ποσότητες που διατηρούνται επί του σκάφους υπερβαίνουν ήδη τα 50 κιλά. Στην τελευταία στήλη της θέσης (15) Αλιεύµατα κατά...αριθµός δοχείων στις θυρίδες κάτω από την ένδειξη «Μονογραφή» τίθεται η µονογραφή του κυβερνήτη του αλιευτικού σκάφους, µε την ολοκλήρωση των εγγραφών της τέταρτης γραµµής της θέσης (15). Με την µονογραφή πιστοποιείται η ακρίβεια και η ορθότητα των εγγραφών που έχουν προηγηθεί. (16) Υπολογισµός Στην τελευταία γραµµή της θέσης (15) Αλιεύµατα κατά είδη... των... αριθµός δοχείων, ακριβώς πάνω από τη δήλωση εκφόρτωσης απορριφθέντων αναγράφονται συνολικά για όλο το αλιευτικό ταξίδι, οι απορρίψεις ιχθύων - εκφρασµένες σε κιλά ή ιχθυοκιβώτια- ανά είδος αλιεύµατος, που αντιστοιχεί στις εγγραφές των αλιευθέντων ψαριών κι ανεξάρτητα από την ποσότητα των αλιευµάτων που απορρίπτονται. Στοιχεία για τις εκφορτώσεις/µεταφορτώσεις αλιευµάτων > Το τµήµα του φύλλου του ηµερολογίου αλιείας κάτω από την έντονα σκιασµένη γραµµή θεωρείται ως «δήλωση εκφόρτωσης ή µεταφόρτωσης». > Για την αποφυγή λαθών είναι απαραίτητο να διαγράφεται κάθε φορά η περιττή ένδειξη (εκφόρτωση ή µεταφόρτωση). (17) Παρουσίαση Τίθεται κατά περίπτωση αν τα αλιεύµατα που εκφορτώθηκαν ή ιχθύων µεταφορτώθηκαν ανά είδος είναι ολόκληρα (ΟΛ), αποκεφαλισµένα (ΑΚ), εκσπλαχνισµένα (ΕΣ), τεµαχισµένα (ΤΕΜ) ή φιλετοποιηµένα (ΦΛ). (18) ήλωση Στο κενό που υπάρχει στον τίτλο «ήλωση εκφόρτωσης/µεταφόρτωσης εκφόρτωσης/ σε χιλιόγραµµα είτε χρησιµοποιηθείσα µονάδα: ίση προς... µεταφόρτωσης χιλιόγραµµα» τίθεται πόσα κιλά περιέχει κάθε ιχθυοκιβώτιο εάν βέβαια οι ποσότητες των εκφορτωθέντων ή µεταφορτωθέντων αλιευµάτων εκφράζονται σε ιχθυοκιβώτια. (19) Ποσότητες Αναγράφεται ανά είδος αλιεύµατος και κατ αντιστοιχία των εγγραφών στο ηµερολόγιο αλιείας (θέση 15), το συνολικό βάρος ή ο αριθµός των ιχθυοκιβωτίων των εκφορτωθέντων ή µεταφορτωθέντων αλιευµάτων, επίσης µόνο για ποσότητες που διατηρούνται στο σκάφος κι υπερβαίνουν τα 50 κιλά ζώντος βάρους ανά είδος. Υπενθυµίζεται ότι αλιεύµατα που αποτελούν αντικείµενο ειδικής άδειας αλιείας

7 (ερυθρός τόνος, µακρόπτερος τόνος, ξιφίας) πρέπει να καταγράφονται ανεξάρτητα από την ποσότητα (π.χ. ακόµη κι αν είναι 30 ή 40 κιλά). Αν οι αλιευθείσες ποσότητες αναφέρονται σε αριθµό ιχθυοκιβωτίων πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε η εγγραφή (στη θέση 18) για το βάρος των αλιευµάτων που περιέχει κάθε ιχθυοκιβώτιο. Επισηµαίνεται ότι ειδικά τα στοιχεία που αναφέρονται στις ποσότητες των εκφορτώσεων ή µεταφορτώσεων των αλιευµάτων πρέπει να είναι απόλυτα ακριβή καθώς δεν δικαιολογείται καµιά ανοχή σε περίπτωση ελέγχων. εν δικαιολογούνται επίσης µεγάλες αποκλίσεις των στοιχείων των ποσοτήτων των αλιευµάτων που αναγράφονται στη δήλωση εκφόρτωσης (θέση 19) και αυτών που έχουν καταχωρηθεί στο ηµερολόγιο αλιείας (θέση 15). Ειδικά για εκφορτώσεις µεγάλων πελαγικών ψαριών θα αναγράφονται στην τελευταία σειρά δίπλα στην ένδειξη «Παρατηρήσεις» και πόσα άτοµα (µονάδες) του είδους εκφορτώθηκαν ή µεταφορτώθηκαν. Για τον ξιφία και Μακρύπτερο τόννο οι µονάδες θα αναγράφονται συνολικά (π.χ 10 SWO, 5 ALB)ενώ για τον ερυθρό (κόκκινο) τόννο θα σηµειώνεται πάντα ένα-ένα ψάρι µε το βάρος του (π.χ. 1 BFT 52 κιλά, 1 ΒFT 75 κιλά, κ.ο.κ). Τοµέας CECAF/ ICES/ GFCM/ NAFO Στις αντίστοιχες θυρίδες αναγράφεται η περιοχή από την οποία προέρχονται τα αλιεύµατα που εκφορτώθηκαν ή µεταφορτώθηκαν. Για τη Μεσόγειο (GFCM) θα τίθενται το Αιγαίο ή το Ιόνιο Πέλαγος ανάλογα ή οι λοιπές περιοχές σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι. Στην επικεφαλίδα θα διαγράφονται οι όροι CECAF/ICES/NAFO. Για τις ζώνες Βορειοανατολικού Ατλαντικού (CECAF), Βόρειας Θάλασσας (ICES), Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NΑFO) θα πρέπει να απευθυνθείτε στις Λιµενικές Αρχές ή στα Υπουργεία Εµπορικής Ναυτιλίας και Γεωργίας για λήψη οδηγιών. (22) Ζώνη Για εκφορτώσεις ή µεταφορτώσεις αλιευµάτων από τρίτες χώρες αλιείας θα αναγράφεται το όνοµα της τρίτης χώρας και εάν προέρχονται από την τρίτης ανοικτή θάλασσα (διεθνή ύδατα) τίθεται ο κωδικός «ΑΘ». χώρας (20) Υπογραφή Τίθεται η υπογραφή του κυβερνήτη ή του προσώπου το οποίο κυβερνήτη/ σύµφωνα µε νόµιµη εντολή του πραγµατοποίησε την εκφόρτωση ή εντολοδόχου τη µεταφόρτωση. (21) Πιθανώς όνοµα Τίθενται το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του ναυτικού και διεύθυνση πράκτορα ή εκπροσώπου του πλοιάρχου, που -σύµφωνα µε νόµιµη εντολοδόχου εντολή του- πραγµατοποίησε την εκφόρτωση ή τη µεταφόρτωση. 6.-Εκφόρτωση και µεταφόρτωση αλιευµάτων 6.1.-Όπως ήδη αναφέρθηκε το τµήµα του φύλλου του ηµερολογίου αλιείας κάτω από την έντονα σκιασµένη γραµµή θεωρείται ως «δήλωση εκφόρτωσης ή µεταφόρτωσης» Για την αποφυγή λαθών είναι απαραίτητο να διαγράφεται κάθε φορά η περιττή ένδειξη (εκφόρτωση ή µεταφόρτωση) Τελωνειακής, φορολογικής ή άλλης φύσεως έγγραφα ή πιστοποιητικά (π.χ. τελωνειακό έγγραφο Τ2Μ, δελτία αποστολής) που πρέπει να συνοδεύουν τα αλιεύµατα κατά τη µεταφόρτωση ή εκφόρτωσή τους, δεν υποκαθιστούνται από τις εγγραφές που πρέπει να γίνονται στο ηµερολόγιο αλιείας Καµία εγγραφή που αφορά στα αλιεύµατα (είδη- βάρος, κ.λπ.) δεν πρέπει να διαγράφεται ή να αλλάζει. Σε περίπτωση λάθους, η λανθασµένη εγγραφή πρέπει να διαγράφεται µε µια γραµµή ακολουθούµενη από µια νέα εγγραφή η οποία µονογράφεται από τον κυβερνήτη η τον εντολοδόχο του.

8 6.4-Τα στοιχεία που αφορούν στην εκφόρτωση καταχωρούνται στο τελευταίο φύλλο που έχει χρησιµοποιηθεί για ένα αλιευτικό ταξίδι, στο τέλος του και µετά που θα ολοκληρωθεί η εκφόρτωση ή η µεταφόρτωση Μετά από κάθε εκφόρτωση ή µεταφόρτωση αλιευµάτων, όσες κι αν γίνονται στη διάρκεια µιας µέρας, εφόσον συνεχίζεται η αλιεία πρέπει να συµπληρώνεται νέα σελίδα στο ηµερολόγιο αλιείας. 7. Πού και πώς διαβιβάζονται τα φύλλα του ηµερολογίου αλιείας 7.1.-Τα τρία πρώτα φύλλα (άσπρο µε την ένδειξη 0 πάνω δεξιά, ροζ µε την ένδειξη 1 πάνω δεξιά και µπλε µε την ένδειξη 2 πάνω δεξιά) θα πρέπει να παραδίδονται το συντοµότερο δυνατό και σε καµιά περίπτωση πέραν των 48 ωρών από την εκφόρτωση ή τη µεταφόρτωση των αλιευµάτων, στην πλησιέστερη Λιµενική Αρχή. Η διαβίβαση των φύλλων του ηµερολογίου αλιείας θα γίνεται µε οποιοδήποτε τρόπο (ιδιοχείρως ή µέσω τρίτου) και οποιαδήποτε ώρα ή ηµέρα Ολα τα πρωτότυπα φύλλα (ακόµα και τα ακυρωµένα) πρέπει να παραδίδονται κατά σειρά στις Λιµενικές Αρχές Εάν για σοβαρούς λόγους δεν µπορεί κανείς να παραδώσει τα φύλλα του ηµερολογίου αλιείας µέσα στις 48 ώρες από την εκφόρτωση, είναι δυνατό για διευκόλυνσή του να τα αποστείλει µε φαξ στη Λιµενική Αρχή της εκφόρτωσης και να στείλει στη συνέχεια τα πρωτότυπα (ταχυδροµικά ή ιδιοχείρως). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχει σηµειώσει πάνω στα φύλλα του ηµερολογίου αλιείας ότι έχει στείλει τα πρωτότυπα µε φαξ Στην περίπτωση όµως που έχει πραγµατοποιηθεί αλιευτική επιθεώρηση του σκάφους στη θάλασσα, πριν από την εκτέλεση της οποίας θα πρέπει να συµπληρωθεί το ηµερολόγιο αλιείας, θα πρέπει να παραδοθούν στη Λιµενική Αρχή εκφόρτωσης των αλιευµάτων µόνο τα δύο πρώτα φύλλα (άσπρο [0] και ροζ [1]) αφού το µπλε [2] παραλαµβάνεται άµεσα από το προσωπικό του Λ.Σ. που έχει εκτελέσει την επιθεώρηση Σας συνιστούµε, κατά την παραλαβή του ηµερολογίου αλιείας, να γράψετε στο Παράρτηµα ΙV, που ακολουθεί, τις ταχυδροµικές διευθύνσεις και τους αριθµούς τηλεφώνου και τηλεοµοιοτύπου (ΦΑΞ) των Λιµενικών Αρχών (Κεντρικά Λιµεναρχεία, Λιµεναρχεία, Υπολιµεναρχεία) καθώς και των υφισταµένων τους Υπηρεσιών (Λιµενικά Τµήµατα, Λιµενικοί Σταθµοί), στις περιοχές των οποίων συνήθως αλιεύετε ή εκφορτώνετε, προκειµένου να διευκολυνθείτε στην επικοινωνία ή στη διαβίβαση των στοιχείων που απαιτούνται Στην περίπτωση που η εκφόρτωση ή η µεταφόρτωση γίνει σε λιµάνι ή στα χωρικά ύδατα άλλης (κοινοτικής ή µη) χώρας ανεξάρτητα από τον τόπο αλιείας του σκάφους το πρωτότυπο φύλλο (λευκού [0] χρώµατος) του ηµερολογίου αλιείας πρέπει µε µέριµνα του πλοιάρχου να παραδίδεται ή να διαβιβάζεται στη Λιµενική Αρχή, στην οποία είναι νηολογηµένο το αλιευτικό σκάφος, µέσα σε 48 ώρες από το πέρας της εκφόρτωσης ή της µεταφόρτωσης Σε περίπτωση µεταφορτώσεων αλιευµάτων αναλαµβάνονται επίσης οι ακόλουθες ενέργειες: (α) Ο πλοίαρχος του παραδίδοντος σκάφους αµέσως µετά τη µεταφόρτωση συµπληρώνει, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις προηγούµενες παραγράφους, το ηµερολόγιο αλιείας και τη δήλωση µεταφόρτωσης και παραδίδει ένα αντίγραφο (ροζ [1] χρώµατος), στον πλοίαρχο του παραλαµβάνοντος σκάφους. Το πρωτότυπο (άσπρο [0] ) και το τρίτο (µπλε [2] χρώµατος) φύλλο του ηµερολογίου αλιείας θα παραδίδονται ή θα διαβιβάζονται, στις Λιµενικές αρχές κατάπλου από το παραδίδον σκάφος, µέσα σε 48 ώρες από τη µεταφόρτωση. (β) Εάν οι µεταφορτωθείσες ποσότητες στη συνέχεια εκφορτωθούν σε ελληνικό λιµάνι, ο πλοίαρχος του σκάφους που έχει παραλάβει και εκφορτώσει θα πρέπει να παραδώσει ή να διαβιβάσει εντός 48 ωρών από το πέρας της εκφόρτωσης στις τοπικές Λιµενικές Αρχές το αντίγραφο (ροζ [1] χρώµατος) του ηµερολογίου αλιείας του παραδίδοντος σκάφους µαζί µε

9 τα φύλλα του ηµερολογίου αλιείας και της δήλωσης εκφόρτωσης του σκάφους του, που θα πρέπει να συµπληρωθεί κανονικά. 8. Ευθύνες του κυβερνήτη σχετικά µε το ηµερολόγιο αλιείας Ο κυβερνήτης του σκάφους πιστοποιεί µε τη µονογραφή και τη υπογραφή του ότι όλες οι ποσότητες και οι λοιπές πληροφορίες που έχουν αναγραφεί στο ηµερολόγιο αλιείας είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς. Υπενθυµίζεται ότι ειδικά τα στοιχεία που αναφέρονται στις ποσότητες των εκφορτώσεων ή µεταφορτώσεων των αλιευµάτων πρέπει να είναι απόλυτα ακριβή καθώς δεν δικαιολογείται καµιά ανοχή σε περίπτωση ελέγχων. εν δικαιολογούνται επίσης µεγάλες αποκλίσεις των στοιχείων των ποσοτήτων των αλιευµάτων που αναγράφονται στη δήλωση εκφόρτωσης (θέση 19) και αυτών που έχουν καταχωρηθεί στο ηµερολόγιο αλιείας (θέση 15) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι εγγραφές στο ηµερολόγιο αλιείας ή και στη δήλωση εκφόρτωσης/µεταφόρτωσης δεν είναι ακριβείς και σωστές ή ότι δεν γίνονται έγκαιρα και σύµφωνα µε το νόµο, ο κυβερνήτης υπόκειται πέραν των λοιπών ενδεχόµενων κυρώσεων- και σε διοικητικές κυρώσεις (επιβολή προστίµου, αφαίρεση ατοµικής άδειας αλιείας, αφαίρεση άδειας αλιείας σκάφους, κ.λπ.) Τα αντίγραφα του ηµερολογίου αλιείας και των δηλώσεων εκφόρτωσης/µεταφόρτωσης πρέπει να φυλάσσονται για ένα τουλάχιστον χρόνο. 9.-Αλιεία σε ύδατα άλλων κρατών ή στην ανοικτή θάλασσα της Μεσογείου 9.1.-Τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν εκτός των ελληνικών θαλασσών και συγκεκριµένα σε ύδατα άλλων µεσογειακών χωρών ή στην ανοικτή θάλασσα της Μεσογείου (σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή εφοδιασµένα µε την ειδική άδεια απόπλου για αλιεία εκτός των ελληνικών θαλασσών άρθρου 14 του Β 666/66) θα τηρούν κανονικά το ηµερολόγιο αλιείας και θα υποβάλλουν κανονικά τα αιτούµενα στοιχεία, εντός των καθορισθέντων χρονικών ορίων (48 ωρών), στις Λιµενικές Αρχές που είναι νηολογηµένα Στην περίπτωση αυτών των σκαφών παρέχονται από τις Λιµενικές Αρχές ειδικές οδηγίες για όρους και περιορισµούς που αφορούν στην αλιεία, στις µεταφορτώσεις ή στις εκφορτώσεις των αλιευµάτων. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να συµβουλεύεστε εγκαίρως τις οικείες Λιµενικές Αρχές. 10.-Επίδραση άλλων θαλάσσιων οργανισµών στην αλιεία Όπως γνωρίζετε οι Λιµενικές Αρχές καταγράφουν στοιχεία που αφορούν στην παρακολούθηση της συµπεριφοράς και στην κατάσταση θαλάσσιων οργανισµών όπως τα δελφίνια, οι φάλαινες, οι χελώνες, οι φώκιες και τα καρχαριοειδή. Εάν λοιπόν αντληφθείτε την παρουσία αυτών των ειδών και κυρίως εάν επηρρεάζουν µε οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση της αλιείας (π.χ. πρόκληση ζηµιών στα αλιευτικά εργαλεία), παρακαλείστε να ενηµερώνετε τις Λιµενικές Αρχές, συµπληρώνοντας και παραδίδοντάς τους τα σχετικά ειδικά έντυπα. Η συνεισφορά σας έχει εθελοντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην καλύτερη µελέτη αυτών των ειδών.

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που εµφανίζει τις αλιευτικές ζώνες της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας και τις υποδιαίρεσεις τους Α.-Χάρτης περιοχών Β.-Κατάλογος των ζωνών και των υποδιαιρέσεών τους ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (µείζων αλιευτική ζώνη 37) ιαίρεση Βαλεαρίδων ιαίρεση κόλπου του Λέοντος ιαίρεση Σαρδηνίας ιαίρεση Αδριατικής ιαίρεση Ιονίου ιαίρεση Αιγαίου ιαίρεση Λεβάντ ιαίρεση Θάλασσας του Μαρµαρά ιαίρεση Μαύρης Θάλασσας ιαίρεση Αζοφικής Θάλασσας

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάλογος των αλιευµάτων που καταχωρούνται στο ηµερολόγιο αλιείας των αλιευτικών σκαφών και στη δήλωση εκφόρτωσης από σκάφη πού αλιεύουν αποκλειστικά στη Μεσόγειο Θάλασσα. Ονοµασία Λατινική ονοµασία Τριαλφαβητικός Κωδικός FAO Γαύρος Engraulis encrasicholus ANE Κουτσοµούρα Mullus barbatus MUT Λαβράκι Dicentrarchus labrax BSS Μπακαλιάρος Merluccius merluccius HKE Μπαρµπούνι Mullus surmuletus MUR Ξιφίας Xiphias gladius SWO Πεσκαντρίτσα Lophius piscatorius ANF Προσφυγάκι Micromesistius poutassou WHB Σαρδέλα Sardina pilchardus PIL Σαυρίδια Trachurus spp JAX Σκουµπρί Scomber scombrus MAC Τόνος (ερυθρός) Thunnus thynnus BFT Τόνος µακρύπτερος Thunnus alalunga ALB Τόνος µεγαλόφθαλµος Thunnus obesus BET Τσιπούρα Sparus aurata SBG ιαβάστε προσεκτικά τον κατάλογο µε ψάρια και σηµειώσετε τους κωδικούς εκείνων που ψαρεύετε συνήθως.

12 Εργαλεία (Τύπος αλιευτικών εργαλείων) Συρόµενα δίκτυα βυθού Μηχανότρατα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΩ ΙΚΟΙ/ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΧΡΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Κωδικός ιαστάσεις Αριθµός αλιευτικών δραστηριοτήτων (10) (12) ΟΤΒ Μήκος γραντιού Χ Αριθµό µατιών στο γύρο Αριθµός καλάδων Τράτα (Βιντζότρατα ή Πεζότρατα) SB Μήκος πάντας (Μετρείται από τη µάτσα µέχρι το τέλος του σάκκου) Αριθµός καλάδων DRB Μήκος βάσης Αριθµός καλάδων Αργαλειοί Κυκλικά δίχτυα Γρι - γρι ηµέρας ή νύκτας PS Μήκος, ύψος Αριθµός καλάδων ίχτυα στατικά (Απλάδια, Μανωµένα, Γαµπαρόδυχτα, Μπαρµπουνόδυχτα, κλ.π) GNS Μήκος, ύψος (ανά είδος διχτυών) Αριθµός διχτύων (πόστες) που ρίχτηκαν στο νερό την ηµέρα αυτή Κουλούρα GNC Μήκος, ύψος Αναγράφεται πόσες φορές ρίχτηκε κι ανασύρθηκε το εργαλείο από το νερό την ίδια µέρα. Παραγάδι βυθού Παραγάδι αφρού (επιφανείας) Συρτή Ορµίδια (Πετονιές) LLS LLD LH LHP Αριθµός δολωµένων αγκιστριών που ρίχτηκαν ή ανασύρθηκαν στο/από το νερό αυτή τη µέρα Αριθµός δολωµένων αγκιστριών που ρίχτηκαν ή ανασύρθηκαν στο/από το νερό αυτή τη µέρα Συνήθως µία (1). Εάν για οποιοδήποτε λόγο την ίδια µέρα τα παραγάδια ρίχτηκαν κι ανασύρθηκαν από το νερό δύο (2) φορές θα αναγραφεί. Αναγράφεται πόσες φορές ρίχτηκαν κι ανασύρθηκαν τα εργαλεία από το νερό την ίδια µέρα. Ιχθυοπαγίδες (Κιούρτοι, κοφινέλα, βολκοί, κιούπια, κ.λπ.) FPO Αριθµός ιχθυο παγίδων που ρίχθηκαν ή ανασύρθηκαν στο/από το νερό αυτή τη µέρα Συνήθως µία (1). Εάν για οποιοδήποτε λόγο την ίδια µέρα οι ιχθυοπαγίδες ρίχτηκαν κι ανασύρθηκαν από το νερό δύο (2) φορές θα αναγραφεί. Αλλα MIS ιαβάστε προσεκτικά τον κατάλογο µε τα εργαλεία και σηµειώσετε τα εργαλεία που χρησιµοποιείτε. Μπορείτε µάλιστα να χρησιµοποιήσετε τρι-αλφαβητικούς κωδικούς αντί να γράφετε κάθε φορά τα αλιευτικά εργαλεία. Εάν το αλιευτικό εργαλείο που χρησιµοποιείτε δεν υπάρχει στον κατάλογο γράψτε τον κωδικό MIS και απευθυνθείτε στις Λιµενικές Αρχές, µε πλήρη περιγραφή του εργαλείου (σκαρίφηµα, επεξηγήσεις, κ.λπ.) για παροχή οδηγιών.

13 Λιµενική Αρχή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ταχυδροµική Αριθµός ιεύθυνση τηλεφώνου Αριθµός τηλεοµοιοτύπου (ΦΑΞ) Παρατηρήσεις ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΩΣ: Τα φύλλα του ηµερολογίου αλιείας (πρωτότυπο και τα δύο πρώτα αντίγραφα) διαβιβάζονται στις Λιµενικές Αρχές µε αριθµητική σειρά, ακόµη κι αυτά που έχουν ακυρωθεί. Τα αντίγραφα του φύλλου ηµερολογίου αλιείας διαβιβάζονται κατά χρώµα: Άσπρο Το πρωτότυπο διαβιβάζεται πάντα στις Λιµενικές Αρχές Ροζ Αντίγραφο, που αν δεν στέλνεται σε αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών, διαβιβάζεται στις Λιµενικές Αρχές Μπλε Αντίγραφο που εφόσον δεν δίνεται σε επιθεωρητές, διαβιβάζεται στις Λιµενικές Αρχές Κίτρινο Αντίγραφο, που µένει στο ηµερολόγιο αλιείας του σκάφους, ως στέλεχος Όλα τα φύλλα του ηµερολογίου αλιείας πρέπει να έχουν παραδοθεί ιδιοχείρως, ταχυδροµικά ή µε τηλεοµοιοτύπηµα (ΦΑΞ) στις Λιµενικές Αρχές το πολύ µέσα σε 48 ώρες από την εκφόρτωση των αλιευµάτων. Νέο ηµερολόγιο δεν χρησιµοποιείται εάν δεν τελειώσει το παλιό. Για τη χορήγηση των ηµερολογίων αλιείας και οδηγίες που αφορούν στη συµπλήρωσή τους να απευθύνεστε ανεπιφύλακτα στις Λιµενικές Αρχές. # Τα αντίγραφα (κίτρινου χρώµατος) του ηµερολογίου αλιείας πρέπει να φυλάσσονται για ένα χρόνο. Αν υπάρξει πρόβληµα µε τη χορήγηση ή τη συµπλήρωση των φύλλων του ηµερολογίου αλιείας επικοινωνείστε άµεσα µε τις Λιµενικές Αρχές ή το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (Γρηγ. Λαµπράκη Πειραιάς, τηλ , , ΦΑΞ: , Ε-mail:

ΘΕΜΑ: Καταχώριση αλιευτικών εργαλείων στις άδειες αλιείας σκαφών σ εφαρµογή του Καν. (Ε.Κ.) 1281/2005

ΘΕΜΑ: Καταχώριση αλιευτικών εργαλείων στις άδειες αλιείας σκαφών σ εφαρµογή του Καν. (Ε.Κ.) 1281/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 28 /12 / 2006 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ. : 176605 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τµήµα 2 ο,3 ο & 4 ο Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 5088 / 78186 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜ. 2 ο, 3 ο Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΘΑΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ «Eθνικό σχέδιο παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ «Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα»

Διαβάστε περισσότερα

ιι) Το μεγαλύτερο βάρος μακρύπτερου τόνου που έχει καταγραφεί παγκοσμίως είναι τα 40 kg, και αυτό δεν αφορά τη Μεσόγειο.

ιι) Το μεγαλύτερο βάρος μακρύπτερου τόνου που έχει καταγραφεί παγκοσμίως είναι τα 40 kg, και αυτό δεν αφορά τη Μεσόγειο. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 2-7-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-06 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3759/78064 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αιτήσεων Χορήγησης άδειας αλίευσης μικρών πελαγικών ειδών γαύρου και σαρδέλας με το εργαλείο γρι γρι PS και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ. του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα»

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ. του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα» ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «Σχέδιο Προσαρµογής της Αλιευτικής Προσπάθειας (ΣΠΑΠ) του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 (ενοποιηµένο κείµενο) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Ιουλίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 2 HP Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ (ΣΠΑΠ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ. Έκθεση Έτους 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ. Έκθεση Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ Έκθεση Έτους 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ και ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Σκάφη που αλιεύουν

Διαβάστε περισσότερα

(www.fao.org/docrep/009/ac478e/ac478e00.htm) (www.fishbase.org). ιεύθυνση Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π Φυλλάδιο τοννοειδών

(www.fao.org/docrep/009/ac478e/ac478e00.htm) (www.fishbase.org). ιεύθυνση Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π Φυλλάδιο τοννοειδών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Το παρόν φυλλάδιο είναι µία προσπάθεια της ιεύθυνσης Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π της Γενικής ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011

L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011 L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.9.2009 COM(2009) 477 τελικό 2009/0129 (CNS) C7-0204/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε ορισµένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συµφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 / 01 / 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ αριθ. πρωτ. 459 / 11826 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-07 - 2015 Αριθ. Πρωτ: 3854 / 78225 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θεματικό τμήμα. Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θεματικό τμήμα. Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεματικό τμήμα Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης Τμήμα πολιτικής Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αιτήσεων Χορήγησης άδειας αλίευσης μεγάλων πελαγικών (Ξιφία SWO & Μακρύπτερου Τόννου ALB)... 1 1.1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο

Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο Πολίνα Πολυκάρπου BSc: Βιολογία MSc: Υδροβιολογία & Υδατοκαλλιέργειες Marine and Environmental Research Lab Ltd ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιστορική αναδρομή 2. Επαγγελματική αλιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1202/72753 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Τηλέφωνα : 210 928-7136, -7207 E-mail : syg091@minagric.gr : syg107@minagric.gr ΠΡΟΣ: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι µεταβολές του αριθµού των µηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών 1, κατά κατηγορία αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι µεταβολές του αριθµού των µηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών 1, κατά κατηγορία αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11-12-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2014 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 559 final ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αιτήσεων για έγκριση χορήγησης Άδειας Αλίευσης εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αλιείας... 1 1.1. Αυτόνομη Εγκατεστημένη Εφαρμογή (Client)... 1 1.1.1. Εισαγωγή... 1 1.1.2. Επισκόπηση Επιλογών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0520 EL 01.01.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 520/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Μαΐου 2007 για τη θέσπιση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.7.2014 L 200/3 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 741/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004 σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0302 EL 23.06.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 05-12- 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 05-12- 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 05-12- 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ αρ. πρωτ:9354.1/1/11 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43997 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4348 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5632/104626/ 29-9-2015 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 78Ξ6Β-ΝΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Α Α: 78Ξ6Β-ΝΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τµήµα 4 ο --------------------------------- Τ. /νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς»

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-03- 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 269/28399 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

διεκπεραίωση μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

διεκπεραίωση μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο διεκπεραίωση μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 27-11 - 2014 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.Πρωτ: 792/149183 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο-

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο- Σχεδιασμός: www.myrmigidesignhouse.gr Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα Tηλ.: 210 3840774-5 Fax: 210 3804008 E-mail: cnetwork@greenpeace.org www.greenpeace.gr Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/9 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαρτίου 2011 περί θεσπίσεως ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης για την αποκατάσταση των αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1936 EL 01.01.2010 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 περί ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 09.10.2002 COM(2002) 535 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη θέσπιση Κοινοτικού Σχεδίου ράσης για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση Καταναλωτών σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση Καταναλωτών σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους ενδιαφερόμενους Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση Καταναλωτών σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Κυρία/ε, Ο κανονισμός 1379/2013 αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 404/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1680 9 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5088/78186 Ρύθμιση της αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0207 EL 08.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B M1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6.2.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0158 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Φεβρουαρίου 2013 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13. 10. 2015 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13. 10. 2015 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13. 10. 2015 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 5873 / 110709 Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας Δ/νση Ελέγχου Αλ. Δραστηριοτήτων & Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεματικό τμήμα - Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΛΙΕΙΑ Ιανουάριοσ 2008 EL Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης Θεματικό τμήμα - Διαρθρωτικών πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Αλιεία 2 Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2012 COM(2012) 546 final 2012/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη του πρωτοκόλλου που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του (α) σχετικού

2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του (α) σχετικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ- ΕΛ.ΑΚ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ & ΚΑΝΟΝ. ΛΙΜΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΆΣ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 21801 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 404/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Εμπορίας... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.2. Επισκόπηση Επιλογών Εφαρμογής... 1 1.3. Διαδικασίες Εφαρμογής... 1 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1984 EL 13.08.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Απριλίου 2003 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 194/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 640/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ press@yen.gr Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του επιβατικού κοινού,

Διαβάστε περισσότερα

2009R0669 EL

2009R0669 EL 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 17 B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) C1 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 18 B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μηνιαίας Παραγωγής

Εγχειρίδιο Χρήσης Μηνιαίας Παραγωγής Εγχειρίδιο Χρήσης Μηνιαίας Παραγωγής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή μηνιαίας παραγωγής επαγγελματικών αλ ιευτικών σκαφών με ολικό μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μελέτη της κατάστασης του Κερκυραϊκού κόλπου με στόχο την ορθολογιστική διαχείριση των αλιευτικών πόρων» Ε.Π.ΑΛ. 2-26 Μέτρο 4.4 «Ενέργειες που τίθενται σε εφαρμογή από

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΙΕΙΑ

Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΙΕΙΑ EUROPEAN PARLIAMENT Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεματικό τμήμα - Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΙΕΙΑ 11/04/2006 EL Γενική Διεύθυνση Εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1519 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. 1. Εισαγωγή Η Διοίκηση του ΙΚΑ στοχεύοντας: στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006R1967 EL 19.01.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B C1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2015 COM(2015) 239 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΓΤΑ-1348/11-2009 8335-03-003-041209 ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 -2- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1005 EL 09.03.2011 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 περί δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ικαιώµατα καταναλωτών Ταξιδεύοντας µε πλοίο

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ικαιώµατα καταναλωτών Ταξιδεύοντας µε πλοίο Dt. 753-29.7.2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ικαιώµατα καταναλωτών Ταξιδεύοντας µε πλοίο Καλοκαίρι, διακοπές, ταξίδια αλλά και προβλήµατα, παράπονα, διαφορές!!! Είναι οι δύο όψεις της καλοκαιρινής µας διαφυγής. ιακοπές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑρ. Πρωτοχ... I Ημερομηνία:...Λ/.Ιβ/ΐΩΛΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1903 περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Σχολή ΤΕχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ α β γ δ ε α γ β Ευάγγελος ΤΖΑΝΑΤΟΣ Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2006 Αλιευτική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ικαιώµατα επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο... 5 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης... 8 3.1 Θαλάσσια Αλιεία... 9 3.2 Υδατοκαλλιέργειες... 18 3.3 Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων... 26 3.4 Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 108 (Ι) του 2000

Αριθμός 108 (Ι) του 2000 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/69

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/69 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/69 15/10/2012 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Συντοµευµένη απόδοση

Συντοµευµένη απόδοση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική ελέγχου της αλιείας Απόσπασµα από το Εγχειρίδιο για την πρακτική εφαρµογή του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θάλασσες της Ναυπάκτου. Εργασία Β Τετραμήνου

Θάλασσες της Ναυπάκτου. Εργασία Β Τετραμήνου Θάλασσες της Ναυπάκτου Εργασία Β Τετραμήνου Το project αυτό δημιουργήθηκε από μαθητές της Α τάξης του 2 ου Γενικού Λυκείου Ναυπάκτου και έχει στόχο να προβάλλει hobby, αθλήματα καθώς και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001R2065 30/10/2001 Αριθµός σελίδων: 6 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα

Συνδ (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα Συνδ. 14.6 (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο της CITES για Θέµατα Εισαγωγής από τη Θάλασσα (Γενεύη, 30 Νοεµβρίου 2 εκεµβρίου 2005) που διεξήχθη σε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Επιθεωρήσεων... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.2. Επισκόπηση Επιλογών Εφαρμογής... 1 1.3. Διαδικασίες Εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα