ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 1.-Νοµικό πλαίσιο Η τήρηση ηµερολογίου αλιείας προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2847/93 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Καν. 2807/83, µε τον οποίο καθορίστηκαν ειδικές λεπτοµέρειες που αφορούν στην καταγραφή πληροφοριών σχετικά µε τα αλιεύµατα των κρατών µελών και καθιερώθηκε ένα τυποποιηµένο ηµερολόγιο αλιείας για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ολικού µήκους άνω των 10 µέτρων. Ο Καν. 2807/83 τροποποιήθηκε τελευταία από τον Καν. 2737/99, σύµφωνα µε τον οποίο µπορεί να χρησιµοποιείται ένας ειδικός τύπος ηµερολογίου για τις αλιευτικές δραστηριότητες, που πραγµατοποιούνται αποκλειστικά στη Μεσόγειο Θάλασσα από τους πλοιάρχους των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών, των οποίων το ολικό µήκος δεν υπερβαίνει τα 18 µέτρα, οι οποίοι πραγµατοποιούν ηµερήσιες εξόδους σε µιά µόνο αλιευτική ζώνη. 2.-Ηµερολόγιο Αλιείας (Koινό) Πλοία που προβλέπεται να τηρούν (κοινό) ηµερολόγιο αλιείας. Το ηµερολόγιο αλιείας (κοινό) πρέπει να τηρείται από όλα τα αλιευτικά σκάφη που: (α) έχουν ολικό µήκος άνω των 18 µέτρων ανεξάρτητα από το αν αλιεύουν µέσα ή έξω από τη Μεσόγειο Θάλασσα ή (β) έχουν ολικό µήκος από 10 έως 18 µέτρα εφόσον εκτελούν ταξίδια διάρκειας άνω της µιας ηµέρας σε πάνω από µια αλιευτικές ζώνες µέσα στη Μεσόγειο Θάλασσα ή (γ) έχουν ολικό µήκος από 10 έως 18 µέτρα εφόσον αλιεύουν έξω από τη Μεσόγειο Θάλασσα Οι ελληνικές θάλασσες, σύµφωνα µε τη διαίρεση του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας (συντ. FAO) που συµπεριλαµβάνεται στον κοινοτικό κανονισµό 2597/95, διαχωρίζονται σε δύο ζώνες, το Ιόνιο και το Αιγαίο. Τα όρια διαχωρισµού ευρίσκονται στον παράλληλο 23 ο 00 Α, περίπου δηλαδή στη νοητή γραµµή που ξεκινά περίπου από τη Μονεµβάσια Πελοποννήσου προς τα νότια. Για πληρέστερη ενηµέρωση θα πρέπει να ανατρέχετε στο Παράρτηµα Ι, στο οποίο εµφανίζονται όλες οι υποδιαιρέσεις της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας Σε κάθε φύλλο του ηµερολογίου αλιείας καταχωρούνται στοιχεία για: - Το αλιευτικό σκάφος, τον κυβερνήτη και το ταξίδι - Τα αλιευτικά εργαλεία και την περιοχή αλιείας - Τα αλιεύµατα που αλιεύθηκαν - Τα αλιεύµατα που εκφορτώθηκαν/µεταφορτώθηκαν ή απορρίφθηκαν Το ηµερολόγιο αλιείας αποτελείται συνολικά από 50 τετραπλότυπα φύλλα.πάνω αριστερά στην πρώτη γραµµή αναγράφεται ο κοινός αριθµός κάθε τετραπλότυπου φύλλου (π.χ ). Από τα τέσσερα αυτά φύλλα µε τον ίδιο αριθµό: (α) Το τρία πρώτα φύλλα (άσπρου [0], ροζ [1] και µπλε [2] χρώµατος, αντίστοιχα) θα παραδίδονται συµπληρωµένα στην πλησιέστερη Λιµενική Αρχή κατά τον κατάπλου του αλιευτικού σκάφους στο λιµάνι και σε καµιά περίπτωση πέραν των σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα εκφόρτωσης των αλιευµάτων. (β) Σε περίπτωση επιθεώρησης το τρίτο φύλλο (µπλε [2] χρώµατος) θα παραδίδεται συµπληρωµένο στο προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος που διενεργεί την αλιευτική επιθεώρηση, ενώ τα άλλα δύο θα παραδίδονται κανονικά στη Λιµενική Αρχή του λιµένα εκφόρτωσης του αλιευτικού σκάφους. (γ) Το τέταρτο φύλλο (κίτρινου [3] χρώµατος) θα παραµένει ως στέλεχος στο ηµερολόγιο αλιείας.

2 3.-Προµήθεια ηµερολογίων αλιείας Τα ηµερολόγια αλιείας χορηγούνται από τις Λιµενικές Αρχές όλης της χώρας. Από τις Λιµενικές Αρχές επίσης θα παίρνετε κατά καιρούς νέες οδηγίες ή συµβουλές για την συµπλήρωσή τους εν θα αρχίζετε ποτέ τη συµπλήρωση ενός νέου ηµερολογίου αλιείας εάν δεν τελειώσει το τελευταίο φύλλο του παλιού Εάν για οποιοδήποτε λόγο (καταστροφή, κλοπή, τυχαία απώλεια, κ.λπ.) χαθεί ένα ηµερολόγιο αλιείας, ο ψαράς που το είχε θα πρέπει να παραλάβει αµέσως ένα καινούριο ηµερολόγιο αλιείας. Γι αυτό θα πρέπει -χωρίς καθυστέρηση- να µεταβεί στη Λιµενική Αρχή από την οποία είχε προµηθευτεί το ηµερολόγιο αλιείας ή στη πλησιέστερη Λιµενική Αρχή και να κάνει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το αλιευτικό σκάφος στο οποίο αφορούσε το ηµερολόγιο αλιείας, το χρόνο (ώρα, ηµεροµηνία), τον τόπο, τις συνθήκες και τους λόγους που χάθηκε το παλιό ηµερολόγιο αλιείας, πριν πάρει το νέο. Αν ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος βρει αργότερα το παλιό ηµερολόγιο, δεν µπορεί να το χρησιµοποιήσει αλλά πρέπει να το παραδώσει αµέσως στην Λιµενική Αρχή στην οποία έχει γίνει η υπεύθυνη δήλωση για την απώλεια του παλιού και από την οποία έχει γίνει η προµήθεια του νέου ηµερολογίου αλιείας. 4.-Συµπλήρωση ηµερολογίου αλιείας (κοινό) 4.1.-Πότε συµπληρώνεται το ηµερολόγιο αλιείας Το ηµερολόγιο αλιείας πρέπει να συµπληρώνεται εφόσον πρόκειται για πολυήµερα ταξίδια καθηµερινά κι όχι αργότερα από τα µεσάνυχτα (23:59 ώρα) και κατά το χρόνο άφιξης αλιευτικού σκάφους στο λιµάνι Επίσης το ηµερολόγιο αλιείας θα πρέπει να συµπληρώνεται και κατά τον χρόνο εκτέλεσης αλιευτικής επιθεώρησης από το προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος στη θάλασσα Για κάθε αλιευτικό σκάφος θα συµπληρώνεται µόνο το ηµερολόγιο αλιείας που του έχει χορηγηθεί και σε καµιά περίπτωση δεν θα πρέπει ένας ψαράς να δίνει σε άλλο σκάφος ή να παίρνει από άλλο σκάφος φύλλα ηµερολογίου αλιείας. Όταν τελειώνουν τα φύλλα του ηµερολογίου αλιείας ο πλοιοκτήτης θα πρέπει να απευθυνθεί στην πλησιέστερη Λιµενική Αρχή για να προµηθευτεί καινούριο ηµερολόγιο αλιείας Εάν για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λάθος επίδοση), ένα αλιευτικό σκάφος έχει εφοδιαστεί µε δύο (2) ηµερολόγια αλιείας θα συµπληρώνονται µόνο τα φύλλα του ενός και όταν αυτά εξαντληθούν θα αρχίζει η συµπλήρωση του άλλου ηµερολογίου αλιείας Πώς συµπληρώνεται το ηµερολόγιο αλιείας Τα στοιχεία που αναγράφονται στο ηµερολόγιο αλιείας πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να µην αλλοιώνονται εύκολα. Για αυτό πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο στυλό διαρκείας (µπλε ή µαύρου χρώµατος) Οποιαδήποτε πληροφορία αναγραφεί στο ηµερολόγιο αλιείας, δεν µπορεί να διαγραφεί ή να διορθωθεί. Εάν έχει γίνει κάποιο λάθος, η λανθασµένη εγγραφή διαγράφεται µε µια γραµµή ακολουθούµενη από µια νέα εγγραφή, η οποία µονογράφεται από τον κυβερνήτη Νέα γραµµή συµπληρώνεται επίσης σε περίπτωση αλλαγής ζώνης αλιείας στο ίδιο αλιευτικό ταξίδι [π.χ. από Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο (Λεβάντ), από Ιόνιο στο Αιγαίο] Κάθε σελίδα του ηµερολογίου πλοίου πρέπει να υπογράφεται από τον κυβερνήτη του σκάφους. Η υπογραφή θα τίθεται κάτω δεξιά στο πρώτο φύλλο (λευκού [0] χρώµατος) κάθε τετραπλότυπου του ηµερολογίου αλιείας Για κάθε ταξίδι θα πρέπει να συµπληρώνεται και ξεχωριστό έντυπο (αποτελούµενο από µια άσπρη [0], µια ροζ [1], µια µπλε [2] και µια κίτρινη [3] σελίδα που έχουν τον ίδιο αριθµό), ακόµα κι αν αλιεύονται µόνο είδη που δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήµατος ΙΙ ή αν οι ποσότητες όλων των ψαριών που αλιεύονται είναι µικρότερες από 50 κιλά Πριν ξεκινήσετε τη συµπλήρωση των φύλλων του ηµερολογίου αλιείας καλό είναι να έχετε ένα χαρτόνι σε µέγεθος των σελίδων του ηµερολογίου αλιείας και να το τοποθετείτε αµέσως µετά το τελευταίο φύλλο, κίτρινου χρώµατος, κάθε τετραπλότυπου του ηµερολογίου

3 αλιείας. Έτσι θα αποφεύγετε την αναγραφή των στοιχείων που συµπληρώνετε σε επόµενα τετραπλότυπα Νέo τετραπλότυπο φύλλο του ηµερολογίου αλιείας θα πρέπει να συµπληρώνεται : -Για κάθε νέο αλιευτικό ταξίδι -Εφόσον οι θυρίδες του ηµερολογίου αλιείας δεν επαρκούν για την καταχώρηση των απαιτούµενων δεδοµένων [π.χ. χρήση 2 διαφορετικών ειδών αλιευτικών εργαλείων όπως 2 πόστες δίχτυα µε διαφορετικά ελάχιστα ανοίγµατα µατιών ή παραγάδια κι ιχθυοπαγίδες ]. -Εφόσον συνεχιστεί η αλιευτική δραστηριότητα (π.χ. καλάρισµα) µετά από οποιαδήποτε µεταφόρτωση ή εκφόρτωση Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ( εφόσον δηλαδή δεν αρχίζει νέο αλιευτικό ταξίδι) η συµπλήρωση νέου τετραπλότυπου φύλλου του ηµερολογίου αλιείας θα σηµαίνεται µε ένα βέλος, το οποίο θα τίθεται στο τέλος της σχετικής εγγραφής του αρχικού φύλλου και στην αρχή της αντίστοιχης εγγραφής του νέου φύλλου (βλέπε Υπόδειγµα 4 του Παραρτήµατος V). 5.- Τί πληροφορίες καταχωρούνται στο ηµερολόγιο αλιείας Σύµφωνα µε την διάταξη κάθε φύλλου ηµερολογίου αλιείας, τα απαιτούµενα στοιχεία πρέπει να καταχωρούνται ως εξής: Στοιχεία ηµερολογίου αλιείας, αλιευτικού σκάφους, ταξιδιού και κυβερνήτη (1) Όνοµα σκάφους Τίθεται το όνοµα του πλοίου (π.χ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ). ιακριτικό κλήσεως Ακριβώς κάτω από το όνοµα του αλιευτικού σκάφους αναγράφεται Ασυρµάτου το διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρµάτου (π.χ. SW 3592). (2) Αριθµός Αναγράφονται ο λιµένας και ο αριθµός νηολογίου του σκάφους όπως είναι γραµµένα στις παρειές του σκάφους (π.χ. ΝΘ 3432). ΑΜΑΣ Ο Αριθµός Μητρώου Αλιευτικού Σκάφους (ΑΜΑΣ) που είναι (Εσωτερικός αριθµός καταχωρηµένος και στην άδεια επαγγελµατικής αλιείας του µητρώου στόλου) αλιευτικού σκάφους (π.χ ), πρέπει να τίθεται κάτω από τον λιµένα και τον αριθµό νηολογίου του σκάφους. (3) Όνοµα πλοιάρχου Τίθεται το ονοµατεπώνυµο του κυβερνήτη του αλιευτικού σκάφους. Έτος ιεύθυνση Αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας του κυβερνήτη. Στη θυρίδα πάνω δεξιά του φύλλου ηµερολογίου αλιείας αναγράφεται η χρονολογία (π.χ. 2002) (4) Αναχώρηση Τίθενται κατά σειρά στις σχετικές θέσεις η ηµέρα (π.χ. 15), ο µήνας (π.χ. 04), η ώρα (π.χ. 04:15) και ο λιµένας αναχώρησης (π.χ. Πευκί) του αλιευτικού σκάφους για αλιεία. (5) Επιστροφή Τίθενται αντίστοιχα η ηµέρα, ο µήνας, η ώρα και ο λιµένας κατάπλου του αλιευτικού σκάφους από αλιεία. (6) Εκφόρτωση Τίθενται αντίστοιχα η ηµέρα, ο µήνας, η ώρα και ο λιµένας εκφόρτωσης των αλιευµάτων που είχε αλιεύσει το αλιευτικό σκάφος από αλιεία Σηµειώνεται ότι στις θέσεις (5) Επιστροφή και (6) Εκφόρτωση του φύλλου ηµερολογίου αλιείας, η λέξη «έως» πρέπει να αντικατασταθεί από τη λέξη «σε» καθώς η πληροφορία αφορά στο λιµένα επιστροφής και εκφόρτωσης, αντίστοιχα (7) Μεταφόρτωση Τίθεται το όνοµα του σκάφους στο οποίο ενδεχοµένως µεταφορτώθηκαν τα αλιεύµατα του αλιευτικού σκάφους που

4 τηρεί το ηµερολόγιο αλιείας (π.χ. ΣΤΟ Α/Κ ΚΑΛΛΙΟΠΗ) ή από το οποίο µεταφορτώθηκαν αλιεύµατα στο αλιευτικό σκάφος που τηρεί το ηµερολόγιο αλιείας (π.χ ΑΠΟ Α/Κ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ) ιακριτικό κλήσεως Αναγράφεται το διακριτικό κλήσεως ασυρµάτου του σκάφους στο ασυρµάτου ή από το οποίο µεταφορτώθηκαν τα αλιεύµατα του αλιευτικού σκάφους που τηρεί το ηµερολόγιο αλιείας. Ηµέρα Μήνας Εξωτερικός αριθµός αναγνώρισης Στην αντίστοιχη θυρίδα συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε η µεταφόρτωση. Στην αντίστοιχη θυρίδα συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε η µεταφόρτωση. Αναγράφονται ο λιµένας και ο αριθµός νηολογίου του σκάφους, στο ή από το οποίο µεταφορτώθηκαν τα αλιεύµατα του αλιευτικού σκάφους που τηρεί το ηµερολόγιο αλιείας, όπως είναι γραµµένα στις παρειές του σκάφους (π.χ. ΝΧΙΟΥ 1423) Εθνικότητα σκάφους- Αναγράφεται η εθνικότητα του πλοίου που παρέλαβε ή παρέδωσε τα παραλήπτη αλιεύµατα Στοιχεία αλιευτικών εργαλείων (8) Εξάρτηµα Αναγράφονται οι κωδικοί των αλιευτικών εργαλείων που αλιείας χρησιµοποιήθηκαν από το αλιευτ. σκάφος, όπως αυτά είναι (Εργαλεία ) καταχωρηµένα στην άδεια αλιείας. Για διευκόλυνσή σας υπάρχει το Παράρτηµα ΙΙΙ όπου εµφανίζονται τα αλιευτικά εργαλεία και οι κωδικοί τους σύµφωνα µε την κωδικοποίηση του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας (συντοµ. FAO). (9) ιάκενα Στην αντίστοιχη θυρίδα θα αναγράφεται το άνοιγµα των µατιών διχτυών των διχτυών που χρησιµοποιήθηκαν στην αλιεία. Το άνοιγµα των µατιών θα αναγράφεται σε χιλιοστά µε ακέραιο αριθµό (π.χ. 40) και θα αφορά στο άνοιγµα του διχτυού όχι από κόµπο σε κόµπο αλλά στο άνοιγµα µεταξύ δύο απέναντι κόµπων στο ίδιο µάτι. Εάν ένα δίχτυ έχει στα διάφορα τµήµατά του, διαφορετικά ανοίγµατα µατιών τότε θα αναγράφεται το άνοιγµα του µατιού του τµήµατος που έχει το µικρότερο µέγεθος (π.χ. για τη µηχανότρατα θα αναγράφεται το άνοιγµα του διχτυού στο πετσάλι του σάκκου). (10) ιαστάσεις Στην αντίστοιχη θυρίδα κάθε αλιευτικού εργαλείου που χρησιµοποιήθηκε θα περιγράφονται οι διαστάσεις του αλιευτικού εργαλείου σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ που ακολουθεί. Για παράδειγµα, στις διαστάσεις του PS ηµέρας θα αναγράφεται το µήκος και το ύψος των διχτυών του γρι-γρι. Για παραγάδια ή ιχθυοπαγίδες στη θυρίδα θα συµπληρώνεται ο αριθµός των αλιευτικών εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν (π.χ. αριθµό αγκιστριών για παραγάδια ή κιουπιών ή βολκών). (11) Ηµεροµηνία Τίθεται η ηµεροµηνία αλιείας του σκάφους (π.χ. 10/03, 11/03, κ.ο.κ. µε χρονολογική σειρά ανά γραµµή) µέχρι το τέλος του αλιευτικού ταξιδιού, εφόσον πρόκεται για πολυήµερο ταξίδι. (12) Αριθ. αλιευτικών Αναφέρονται ανά εργαλείο στην αντίστοιχη θυρίδα πόσες φορές

5 δραστηριοτήτων ρίχτηκαν ή και ανασύρθηκαν τα αλιευτικά εργαλεία στο νερό (π.χ 3 καλάδες). (13) Χρόνος αλιείας Αναγράφεται ο χρόνος που διήρκεσαν οι καλάδες συνολικά ή ο χρόνος που παρέµειναν τα αλιευτικά εργαλεία στο νερό. (14) Περιοχή Αναγράφεται η περιοχή στη οποία ψάρεψε το σκάφος, σύµφωνα µε τις τρεις επιµέρους στήλες που υπάρχουν Στατιστικό τετράγωνο Αναγράφεται µε ακρίβεια η θαλάσσια περιοχή αλιείας (π.χ. Βόρεια Θάσου). Για ορισµένες περιοχές εκτός Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας, έχουν καθοριστεί στατιστικά τετράγωνα, τα ακριβή στοιχεία των οποίων µπορείτε να πληροφορηθείτε απευθυνόµενοι στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας/ Τµήµα Αλιείας ή στη Γενική ιεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας. Τοµέας Αναφέρεται ο τοµέας που γίνεται η αλιεία. Για τις ελληνικές θάλασσες CECAF/ (GFCM) θα τίθενται το Αιγαίο ή το Ιόνιο Πέλαγος ανάλογα, ή για άλλες ICES/ περιοχές της Μεσογείου σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι. GFCM/ Στην επικεφαλίδα διαγράφονται οι όροι CECAF/ICES/NAFO. NAFO Για την αλιεία στις ζώνες Βορειοανατολικού Ατλαντικού (CECAF), Βόρειας Θάλασσας (ICES), Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NΑFO) θα πρέπει να απευθυνθείτε στις Λιµενικές Αρχές ή στα Υπουργεία Εµπορικής Ναυτιλίας και Γεωργίας για λήψη οδηγιών. Ζώνη αλιείας τρίτης χώρας Αναφέρεται η Τρίτη χώρα στα χωρικά ύδατα της οποίας αλίευσε το σκάφος (π.χ. Κύπρος) ή εάν το σκάφος αλίευσε στην ανοικτή θάλασσα (διεθνή ύδατα) τίθεται ο κωδικός «Α.Θ.». (15) Αλιεύµατα Σ αυτή τη θέση αναγράφονται τα είδη και οι ποσότητες των ψαριών κατά είδη που αλιεύθηκαν και µόνο για ποσότητες που διατηρούνται στο σκάφος που κρατούνται κι υπερβαίνουν τα 50 κιλά ζώντος βάρους ανά είδος. Εξαίρεση στο σκάφος αποτελούν αλιεύµατα που αποτελούν αντικείµενο ειδικής άδειας σε χιλιόγραµµα αλιείας (τόνος ερυθρός, τόνος µακρόπτερος, ξιφίας) για τα οποία ζώντος βάρους απαιτείται καταγραφή ανεξαρτήτως ποσότητας. Στις έντεκα κενές ή αριθµός θυρίδες που υπάρχουν στη δεύτερη σειρά της θέσης (15) δοχείων Αλιεύµατα κατά είδη... δοχείων θα πρέπει να αναγράφονται τα ψάρια που αλιεύθηκαν µε τις κοινές ονοµασίες ή και τους κωδικούς των. Στο Παράρτηµα ΙΙ που ακολουθεί περιέχεται κατάλογος των αλιευµάτων που καταχωρούνται στο ηµερολόγιο αλιείας των αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν αποκλειστικά στη Μεσόγειο Θάλασσα. Τα υπόλοιπα είδη δεν καταχωρούνται ανεξάρτητα από τις ποσότητες που αλιεύονται και διατηρούνται επί του σκάφους. Για διευκόλυνση επίσης των πλοιάρχων των αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν εκτός της Μεσογείου Θάλασσας διατίθεται µε αίτηµά τους από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας ένας Πίνακας µε τις κοινές και τις επιστηµονικές ονοµασίες και τους τριαλφαβητικούς κωδικούς µεγάλου αριθµού αλιευµάτων. Στην τρίτη σειρά της θέσης (15) Αλιεύµατα κατά... δοχείων ακριβώς κάτω από τις θυρίδες που καταχωρούνται οι κωδικοί των αλιευµάτων που αλιεύθηκαν, παραπέµπει η ένδειξη «ηλώσατε τη χρησιµοποιηθείσα µονάδα ζώντος βάρους». Εδώ θα πρέπει να καταχωρηθεί πόσα κιλά ψάρια ανά είδος περιέχει κάθε ιχθυοκιβώτιο (ψαροκασσέλα), εφόσον στις αντίστοιχες θυρίδες που ακολουθούν τα αλιεύµατα έχουν καταχωρηθεί σε αριθµό ιχθυοκιβωτίων (π.χ. 1

6 ιχθυοκιβώτιο = 25 κιλά). Στις θυρίδες που αντιστοιχούν από την τέταρτη σειρά και µετά της θέσης (15) Αλιεύµατα κατά είδη...αριθµός δοχείων θα πρέπει να αναγράφεται, ανά ηµέρα σύµφωνα µε τις καταχωρίσεις της ανάλογης θυρίδας της θέσης (11) Ηµεροµηνία, το βάρος των ψαριών που αλιεύθηκαν ή ο αριθµός των ιχθυοκιβωτίων. Επισηµαίνεται ότι πρέπει να καταχωρούνται ποσότητες αλιευµάτων άνω των 50 κιλών που διατηρούνται πάνω στο αλιευτικό σκάφος. Συνεπώς εάν σε ένα αλιευτικό ταξίδι αλιευθεί την πρώτη µέρα ποσότητα ενός είδος ψαριού µικρότερη των 50 κιλών (π.χ. 20 κιλά µπαρµπούνια) και την επόµενη µέρα αλιευθεί ποσότητα του ίδιου είδους ψαριού, που µαζί µε την αρχική ισούται ή υπερβαίνει συνολικά τα 50 κιλά (π.χ. 32 κιλά µπαρµπούνια και συνεπώς η ποσότητα που διατηρείται στο σκάφος είναι 52 κιλά), θα καταχωρείται στο ηµερολόγιο αλιείας η ποσότητα που διατηρείται συνολικά στο σκάφος (δηλ. 52 κιλά µπαρµπούνια). Από την επόµενη µέρα θα πρέπει να καταχωρούνται όλες οι ποσότητες που αλιεύονται για το συγκεκριµένο είδος αλιεύµατος ακόµη κι αν είναι κάτω των 50 κιλών δεδοµένου ότι οι ποσότητες που διατηρούνται επί του σκάφους υπερβαίνουν ήδη τα 50 κιλά. Στην τελευταία στήλη της θέσης (15) Αλιεύµατα κατά...αριθµός δοχείων στις θυρίδες κάτω από την ένδειξη «Μονογραφή» τίθεται η µονογραφή του κυβερνήτη του αλιευτικού σκάφους, µε την ολοκλήρωση των εγγραφών της τέταρτης γραµµής της θέσης (15). Με την µονογραφή πιστοποιείται η ακρίβεια και η ορθότητα των εγγραφών που έχουν προηγηθεί. (16) Υπολογισµός Στην τελευταία γραµµή της θέσης (15) Αλιεύµατα κατά είδη... των... αριθµός δοχείων, ακριβώς πάνω από τη δήλωση εκφόρτωσης απορριφθέντων αναγράφονται συνολικά για όλο το αλιευτικό ταξίδι, οι απορρίψεις ιχθύων - εκφρασµένες σε κιλά ή ιχθυοκιβώτια- ανά είδος αλιεύµατος, που αντιστοιχεί στις εγγραφές των αλιευθέντων ψαριών κι ανεξάρτητα από την ποσότητα των αλιευµάτων που απορρίπτονται. Στοιχεία για τις εκφορτώσεις/µεταφορτώσεις αλιευµάτων > Το τµήµα του φύλλου του ηµερολογίου αλιείας κάτω από την έντονα σκιασµένη γραµµή θεωρείται ως «δήλωση εκφόρτωσης ή µεταφόρτωσης». > Για την αποφυγή λαθών είναι απαραίτητο να διαγράφεται κάθε φορά η περιττή ένδειξη (εκφόρτωση ή µεταφόρτωση). (17) Παρουσίαση Τίθεται κατά περίπτωση αν τα αλιεύµατα που εκφορτώθηκαν ή ιχθύων µεταφορτώθηκαν ανά είδος είναι ολόκληρα (ΟΛ), αποκεφαλισµένα (ΑΚ), εκσπλαχνισµένα (ΕΣ), τεµαχισµένα (ΤΕΜ) ή φιλετοποιηµένα (ΦΛ). (18) ήλωση Στο κενό που υπάρχει στον τίτλο «ήλωση εκφόρτωσης/µεταφόρτωσης εκφόρτωσης/ σε χιλιόγραµµα είτε χρησιµοποιηθείσα µονάδα: ίση προς... µεταφόρτωσης χιλιόγραµµα» τίθεται πόσα κιλά περιέχει κάθε ιχθυοκιβώτιο εάν βέβαια οι ποσότητες των εκφορτωθέντων ή µεταφορτωθέντων αλιευµάτων εκφράζονται σε ιχθυοκιβώτια. (19) Ποσότητες Αναγράφεται ανά είδος αλιεύµατος και κατ αντιστοιχία των εγγραφών στο ηµερολόγιο αλιείας (θέση 15), το συνολικό βάρος ή ο αριθµός των ιχθυοκιβωτίων των εκφορτωθέντων ή µεταφορτωθέντων αλιευµάτων, επίσης µόνο για ποσότητες που διατηρούνται στο σκάφος κι υπερβαίνουν τα 50 κιλά ζώντος βάρους ανά είδος. Υπενθυµίζεται ότι αλιεύµατα που αποτελούν αντικείµενο ειδικής άδειας αλιείας

7 (ερυθρός τόνος, µακρόπτερος τόνος, ξιφίας) πρέπει να καταγράφονται ανεξάρτητα από την ποσότητα (π.χ. ακόµη κι αν είναι 30 ή 40 κιλά). Αν οι αλιευθείσες ποσότητες αναφέρονται σε αριθµό ιχθυοκιβωτίων πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε η εγγραφή (στη θέση 18) για το βάρος των αλιευµάτων που περιέχει κάθε ιχθυοκιβώτιο. Επισηµαίνεται ότι ειδικά τα στοιχεία που αναφέρονται στις ποσότητες των εκφορτώσεων ή µεταφορτώσεων των αλιευµάτων πρέπει να είναι απόλυτα ακριβή καθώς δεν δικαιολογείται καµιά ανοχή σε περίπτωση ελέγχων. εν δικαιολογούνται επίσης µεγάλες αποκλίσεις των στοιχείων των ποσοτήτων των αλιευµάτων που αναγράφονται στη δήλωση εκφόρτωσης (θέση 19) και αυτών που έχουν καταχωρηθεί στο ηµερολόγιο αλιείας (θέση 15). Ειδικά για εκφορτώσεις µεγάλων πελαγικών ψαριών θα αναγράφονται στην τελευταία σειρά δίπλα στην ένδειξη «Παρατηρήσεις» και πόσα άτοµα (µονάδες) του είδους εκφορτώθηκαν ή µεταφορτώθηκαν. Για τον ξιφία και Μακρύπτερο τόννο οι µονάδες θα αναγράφονται συνολικά (π.χ 10 SWO, 5 ALB)ενώ για τον ερυθρό (κόκκινο) τόννο θα σηµειώνεται πάντα ένα-ένα ψάρι µε το βάρος του (π.χ. 1 BFT 52 κιλά, 1 ΒFT 75 κιλά, κ.ο.κ). Τοµέας CECAF/ ICES/ GFCM/ NAFO Στις αντίστοιχες θυρίδες αναγράφεται η περιοχή από την οποία προέρχονται τα αλιεύµατα που εκφορτώθηκαν ή µεταφορτώθηκαν. Για τη Μεσόγειο (GFCM) θα τίθενται το Αιγαίο ή το Ιόνιο Πέλαγος ανάλογα ή οι λοιπές περιοχές σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι. Στην επικεφαλίδα θα διαγράφονται οι όροι CECAF/ICES/NAFO. Για τις ζώνες Βορειοανατολικού Ατλαντικού (CECAF), Βόρειας Θάλασσας (ICES), Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NΑFO) θα πρέπει να απευθυνθείτε στις Λιµενικές Αρχές ή στα Υπουργεία Εµπορικής Ναυτιλίας και Γεωργίας για λήψη οδηγιών. (22) Ζώνη Για εκφορτώσεις ή µεταφορτώσεις αλιευµάτων από τρίτες χώρες αλιείας θα αναγράφεται το όνοµα της τρίτης χώρας και εάν προέρχονται από την τρίτης ανοικτή θάλασσα (διεθνή ύδατα) τίθεται ο κωδικός «ΑΘ». χώρας (20) Υπογραφή Τίθεται η υπογραφή του κυβερνήτη ή του προσώπου το οποίο κυβερνήτη/ σύµφωνα µε νόµιµη εντολή του πραγµατοποίησε την εκφόρτωση ή εντολοδόχου τη µεταφόρτωση. (21) Πιθανώς όνοµα Τίθενται το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του ναυτικού και διεύθυνση πράκτορα ή εκπροσώπου του πλοιάρχου, που -σύµφωνα µε νόµιµη εντολοδόχου εντολή του- πραγµατοποίησε την εκφόρτωση ή τη µεταφόρτωση. 6.-Εκφόρτωση και µεταφόρτωση αλιευµάτων 6.1.-Όπως ήδη αναφέρθηκε το τµήµα του φύλλου του ηµερολογίου αλιείας κάτω από την έντονα σκιασµένη γραµµή θεωρείται ως «δήλωση εκφόρτωσης ή µεταφόρτωσης» Για την αποφυγή λαθών είναι απαραίτητο να διαγράφεται κάθε φορά η περιττή ένδειξη (εκφόρτωση ή µεταφόρτωση) Τελωνειακής, φορολογικής ή άλλης φύσεως έγγραφα ή πιστοποιητικά (π.χ. τελωνειακό έγγραφο Τ2Μ, δελτία αποστολής) που πρέπει να συνοδεύουν τα αλιεύµατα κατά τη µεταφόρτωση ή εκφόρτωσή τους, δεν υποκαθιστούνται από τις εγγραφές που πρέπει να γίνονται στο ηµερολόγιο αλιείας Καµία εγγραφή που αφορά στα αλιεύµατα (είδη- βάρος, κ.λπ.) δεν πρέπει να διαγράφεται ή να αλλάζει. Σε περίπτωση λάθους, η λανθασµένη εγγραφή πρέπει να διαγράφεται µε µια γραµµή ακολουθούµενη από µια νέα εγγραφή η οποία µονογράφεται από τον κυβερνήτη η τον εντολοδόχο του.

8 6.4-Τα στοιχεία που αφορούν στην εκφόρτωση καταχωρούνται στο τελευταίο φύλλο που έχει χρησιµοποιηθεί για ένα αλιευτικό ταξίδι, στο τέλος του και µετά που θα ολοκληρωθεί η εκφόρτωση ή η µεταφόρτωση Μετά από κάθε εκφόρτωση ή µεταφόρτωση αλιευµάτων, όσες κι αν γίνονται στη διάρκεια µιας µέρας, εφόσον συνεχίζεται η αλιεία πρέπει να συµπληρώνεται νέα σελίδα στο ηµερολόγιο αλιείας. 7. Πού και πώς διαβιβάζονται τα φύλλα του ηµερολογίου αλιείας 7.1.-Τα τρία πρώτα φύλλα (άσπρο µε την ένδειξη 0 πάνω δεξιά, ροζ µε την ένδειξη 1 πάνω δεξιά και µπλε µε την ένδειξη 2 πάνω δεξιά) θα πρέπει να παραδίδονται το συντοµότερο δυνατό και σε καµιά περίπτωση πέραν των 48 ωρών από την εκφόρτωση ή τη µεταφόρτωση των αλιευµάτων, στην πλησιέστερη Λιµενική Αρχή. Η διαβίβαση των φύλλων του ηµερολογίου αλιείας θα γίνεται µε οποιοδήποτε τρόπο (ιδιοχείρως ή µέσω τρίτου) και οποιαδήποτε ώρα ή ηµέρα Ολα τα πρωτότυπα φύλλα (ακόµα και τα ακυρωµένα) πρέπει να παραδίδονται κατά σειρά στις Λιµενικές Αρχές Εάν για σοβαρούς λόγους δεν µπορεί κανείς να παραδώσει τα φύλλα του ηµερολογίου αλιείας µέσα στις 48 ώρες από την εκφόρτωση, είναι δυνατό για διευκόλυνσή του να τα αποστείλει µε φαξ στη Λιµενική Αρχή της εκφόρτωσης και να στείλει στη συνέχεια τα πρωτότυπα (ταχυδροµικά ή ιδιοχείρως). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχει σηµειώσει πάνω στα φύλλα του ηµερολογίου αλιείας ότι έχει στείλει τα πρωτότυπα µε φαξ Στην περίπτωση όµως που έχει πραγµατοποιηθεί αλιευτική επιθεώρηση του σκάφους στη θάλασσα, πριν από την εκτέλεση της οποίας θα πρέπει να συµπληρωθεί το ηµερολόγιο αλιείας, θα πρέπει να παραδοθούν στη Λιµενική Αρχή εκφόρτωσης των αλιευµάτων µόνο τα δύο πρώτα φύλλα (άσπρο [0] και ροζ [1]) αφού το µπλε [2] παραλαµβάνεται άµεσα από το προσωπικό του Λ.Σ. που έχει εκτελέσει την επιθεώρηση Σας συνιστούµε, κατά την παραλαβή του ηµερολογίου αλιείας, να γράψετε στο Παράρτηµα ΙV, που ακολουθεί, τις ταχυδροµικές διευθύνσεις και τους αριθµούς τηλεφώνου και τηλεοµοιοτύπου (ΦΑΞ) των Λιµενικών Αρχών (Κεντρικά Λιµεναρχεία, Λιµεναρχεία, Υπολιµεναρχεία) καθώς και των υφισταµένων τους Υπηρεσιών (Λιµενικά Τµήµατα, Λιµενικοί Σταθµοί), στις περιοχές των οποίων συνήθως αλιεύετε ή εκφορτώνετε, προκειµένου να διευκολυνθείτε στην επικοινωνία ή στη διαβίβαση των στοιχείων που απαιτούνται Στην περίπτωση που η εκφόρτωση ή η µεταφόρτωση γίνει σε λιµάνι ή στα χωρικά ύδατα άλλης (κοινοτικής ή µη) χώρας ανεξάρτητα από τον τόπο αλιείας του σκάφους το πρωτότυπο φύλλο (λευκού [0] χρώµατος) του ηµερολογίου αλιείας πρέπει µε µέριµνα του πλοιάρχου να παραδίδεται ή να διαβιβάζεται στη Λιµενική Αρχή, στην οποία είναι νηολογηµένο το αλιευτικό σκάφος, µέσα σε 48 ώρες από το πέρας της εκφόρτωσης ή της µεταφόρτωσης Σε περίπτωση µεταφορτώσεων αλιευµάτων αναλαµβάνονται επίσης οι ακόλουθες ενέργειες: (α) Ο πλοίαρχος του παραδίδοντος σκάφους αµέσως µετά τη µεταφόρτωση συµπληρώνει, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις προηγούµενες παραγράφους, το ηµερολόγιο αλιείας και τη δήλωση µεταφόρτωσης και παραδίδει ένα αντίγραφο (ροζ [1] χρώµατος), στον πλοίαρχο του παραλαµβάνοντος σκάφους. Το πρωτότυπο (άσπρο [0] ) και το τρίτο (µπλε [2] χρώµατος) φύλλο του ηµερολογίου αλιείας θα παραδίδονται ή θα διαβιβάζονται, στις Λιµενικές αρχές κατάπλου από το παραδίδον σκάφος, µέσα σε 48 ώρες από τη µεταφόρτωση. (β) Εάν οι µεταφορτωθείσες ποσότητες στη συνέχεια εκφορτωθούν σε ελληνικό λιµάνι, ο πλοίαρχος του σκάφους που έχει παραλάβει και εκφορτώσει θα πρέπει να παραδώσει ή να διαβιβάσει εντός 48 ωρών από το πέρας της εκφόρτωσης στις τοπικές Λιµενικές Αρχές το αντίγραφο (ροζ [1] χρώµατος) του ηµερολογίου αλιείας του παραδίδοντος σκάφους µαζί µε

9 τα φύλλα του ηµερολογίου αλιείας και της δήλωσης εκφόρτωσης του σκάφους του, που θα πρέπει να συµπληρωθεί κανονικά. 8. Ευθύνες του κυβερνήτη σχετικά µε το ηµερολόγιο αλιείας Ο κυβερνήτης του σκάφους πιστοποιεί µε τη µονογραφή και τη υπογραφή του ότι όλες οι ποσότητες και οι λοιπές πληροφορίες που έχουν αναγραφεί στο ηµερολόγιο αλιείας είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς. Υπενθυµίζεται ότι ειδικά τα στοιχεία που αναφέρονται στις ποσότητες των εκφορτώσεων ή µεταφορτώσεων των αλιευµάτων πρέπει να είναι απόλυτα ακριβή καθώς δεν δικαιολογείται καµιά ανοχή σε περίπτωση ελέγχων. εν δικαιολογούνται επίσης µεγάλες αποκλίσεις των στοιχείων των ποσοτήτων των αλιευµάτων που αναγράφονται στη δήλωση εκφόρτωσης (θέση 19) και αυτών που έχουν καταχωρηθεί στο ηµερολόγιο αλιείας (θέση 15) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι εγγραφές στο ηµερολόγιο αλιείας ή και στη δήλωση εκφόρτωσης/µεταφόρτωσης δεν είναι ακριβείς και σωστές ή ότι δεν γίνονται έγκαιρα και σύµφωνα µε το νόµο, ο κυβερνήτης υπόκειται πέραν των λοιπών ενδεχόµενων κυρώσεων- και σε διοικητικές κυρώσεις (επιβολή προστίµου, αφαίρεση ατοµικής άδειας αλιείας, αφαίρεση άδειας αλιείας σκάφους, κ.λπ.) Τα αντίγραφα του ηµερολογίου αλιείας και των δηλώσεων εκφόρτωσης/µεταφόρτωσης πρέπει να φυλάσσονται για ένα τουλάχιστον χρόνο. 9.-Αλιεία σε ύδατα άλλων κρατών ή στην ανοικτή θάλασσα της Μεσογείου 9.1.-Τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν εκτός των ελληνικών θαλασσών και συγκεκριµένα σε ύδατα άλλων µεσογειακών χωρών ή στην ανοικτή θάλασσα της Μεσογείου (σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή εφοδιασµένα µε την ειδική άδεια απόπλου για αλιεία εκτός των ελληνικών θαλασσών άρθρου 14 του Β 666/66) θα τηρούν κανονικά το ηµερολόγιο αλιείας και θα υποβάλλουν κανονικά τα αιτούµενα στοιχεία, εντός των καθορισθέντων χρονικών ορίων (48 ωρών), στις Λιµενικές Αρχές που είναι νηολογηµένα Στην περίπτωση αυτών των σκαφών παρέχονται από τις Λιµενικές Αρχές ειδικές οδηγίες για όρους και περιορισµούς που αφορούν στην αλιεία, στις µεταφορτώσεις ή στις εκφορτώσεις των αλιευµάτων. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να συµβουλεύεστε εγκαίρως τις οικείες Λιµενικές Αρχές. 10.-Επίδραση άλλων θαλάσσιων οργανισµών στην αλιεία Όπως γνωρίζετε οι Λιµενικές Αρχές καταγράφουν στοιχεία που αφορούν στην παρακολούθηση της συµπεριφοράς και στην κατάσταση θαλάσσιων οργανισµών όπως τα δελφίνια, οι φάλαινες, οι χελώνες, οι φώκιες και τα καρχαριοειδή. Εάν λοιπόν αντληφθείτε την παρουσία αυτών των ειδών και κυρίως εάν επηρρεάζουν µε οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση της αλιείας (π.χ. πρόκληση ζηµιών στα αλιευτικά εργαλεία), παρακαλείστε να ενηµερώνετε τις Λιµενικές Αρχές, συµπληρώνοντας και παραδίδοντάς τους τα σχετικά ειδικά έντυπα. Η συνεισφορά σας έχει εθελοντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην καλύτερη µελέτη αυτών των ειδών.

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που εµφανίζει τις αλιευτικές ζώνες της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας και τις υποδιαίρεσεις τους Α.-Χάρτης περιοχών Β.-Κατάλογος των ζωνών και των υποδιαιρέσεών τους ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (µείζων αλιευτική ζώνη 37) ιαίρεση Βαλεαρίδων ιαίρεση κόλπου του Λέοντος ιαίρεση Σαρδηνίας ιαίρεση Αδριατικής ιαίρεση Ιονίου ιαίρεση Αιγαίου ιαίρεση Λεβάντ ιαίρεση Θάλασσας του Μαρµαρά ιαίρεση Μαύρης Θάλασσας ιαίρεση Αζοφικής Θάλασσας

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάλογος των αλιευµάτων που καταχωρούνται στο ηµερολόγιο αλιείας των αλιευτικών σκαφών και στη δήλωση εκφόρτωσης από σκάφη πού αλιεύουν αποκλειστικά στη Μεσόγειο Θάλασσα. Ονοµασία Λατινική ονοµασία Τριαλφαβητικός Κωδικός FAO Γαύρος Engraulis encrasicholus ANE Κουτσοµούρα Mullus barbatus MUT Λαβράκι Dicentrarchus labrax BSS Μπακαλιάρος Merluccius merluccius HKE Μπαρµπούνι Mullus surmuletus MUR Ξιφίας Xiphias gladius SWO Πεσκαντρίτσα Lophius piscatorius ANF Προσφυγάκι Micromesistius poutassou WHB Σαρδέλα Sardina pilchardus PIL Σαυρίδια Trachurus spp JAX Σκουµπρί Scomber scombrus MAC Τόνος (ερυθρός) Thunnus thynnus BFT Τόνος µακρύπτερος Thunnus alalunga ALB Τόνος µεγαλόφθαλµος Thunnus obesus BET Τσιπούρα Sparus aurata SBG ιαβάστε προσεκτικά τον κατάλογο µε ψάρια και σηµειώσετε τους κωδικούς εκείνων που ψαρεύετε συνήθως.

12 Εργαλεία (Τύπος αλιευτικών εργαλείων) Συρόµενα δίκτυα βυθού Μηχανότρατα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΩ ΙΚΟΙ/ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΧΡΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Κωδικός ιαστάσεις Αριθµός αλιευτικών δραστηριοτήτων (10) (12) ΟΤΒ Μήκος γραντιού Χ Αριθµό µατιών στο γύρο Αριθµός καλάδων Τράτα (Βιντζότρατα ή Πεζότρατα) SB Μήκος πάντας (Μετρείται από τη µάτσα µέχρι το τέλος του σάκκου) Αριθµός καλάδων DRB Μήκος βάσης Αριθµός καλάδων Αργαλειοί Κυκλικά δίχτυα Γρι - γρι ηµέρας ή νύκτας PS Μήκος, ύψος Αριθµός καλάδων ίχτυα στατικά (Απλάδια, Μανωµένα, Γαµπαρόδυχτα, Μπαρµπουνόδυχτα, κλ.π) GNS Μήκος, ύψος (ανά είδος διχτυών) Αριθµός διχτύων (πόστες) που ρίχτηκαν στο νερό την ηµέρα αυτή Κουλούρα GNC Μήκος, ύψος Αναγράφεται πόσες φορές ρίχτηκε κι ανασύρθηκε το εργαλείο από το νερό την ίδια µέρα. Παραγάδι βυθού Παραγάδι αφρού (επιφανείας) Συρτή Ορµίδια (Πετονιές) LLS LLD LH LHP Αριθµός δολωµένων αγκιστριών που ρίχτηκαν ή ανασύρθηκαν στο/από το νερό αυτή τη µέρα Αριθµός δολωµένων αγκιστριών που ρίχτηκαν ή ανασύρθηκαν στο/από το νερό αυτή τη µέρα Συνήθως µία (1). Εάν για οποιοδήποτε λόγο την ίδια µέρα τα παραγάδια ρίχτηκαν κι ανασύρθηκαν από το νερό δύο (2) φορές θα αναγραφεί. Αναγράφεται πόσες φορές ρίχτηκαν κι ανασύρθηκαν τα εργαλεία από το νερό την ίδια µέρα. Ιχθυοπαγίδες (Κιούρτοι, κοφινέλα, βολκοί, κιούπια, κ.λπ.) FPO Αριθµός ιχθυο παγίδων που ρίχθηκαν ή ανασύρθηκαν στο/από το νερό αυτή τη µέρα Συνήθως µία (1). Εάν για οποιοδήποτε λόγο την ίδια µέρα οι ιχθυοπαγίδες ρίχτηκαν κι ανασύρθηκαν από το νερό δύο (2) φορές θα αναγραφεί. Αλλα MIS ιαβάστε προσεκτικά τον κατάλογο µε τα εργαλεία και σηµειώσετε τα εργαλεία που χρησιµοποιείτε. Μπορείτε µάλιστα να χρησιµοποιήσετε τρι-αλφαβητικούς κωδικούς αντί να γράφετε κάθε φορά τα αλιευτικά εργαλεία. Εάν το αλιευτικό εργαλείο που χρησιµοποιείτε δεν υπάρχει στον κατάλογο γράψτε τον κωδικό MIS και απευθυνθείτε στις Λιµενικές Αρχές, µε πλήρη περιγραφή του εργαλείου (σκαρίφηµα, επεξηγήσεις, κ.λπ.) για παροχή οδηγιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 5088 / 78186 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜ. 2 ο, 3 ο Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αλιείας... 1 1.1. Αυτόνομη Εγκατεστημένη Εφαρμογή (Client)... 1 1.1.1. Εισαγωγή... 1 1.1.2. Επισκόπηση Επιλογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1680 9 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5088/78186 Ρύθμιση της αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο... 5 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης... 8 3.1 Θαλάσσια Αλιεία... 9 3.2 Υδατοκαλλιέργειες... 18 3.3 Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων... 26 3.4 Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Διαβάστε πολύ προσεκτικά και εφαρμόστε σωστά τα καθοριζόμενα στην εγκύκλιο και στην απόφαση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Διαβάστε πολύ προσεκτικά και εφαρμόστε σωστά τα καθοριζόμενα στην εγκύκλιο και στην απόφαση EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ KOINΩNIKΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓENIKH Δ/NΣH ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Tαχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. του ικαστικού Αντιπροσώπου στις ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 7 ης Νοεµβρίου 2010

ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. του ικαστικού Αντιπροσώπου στις ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 7 ης Νοεµβρίου 2010 ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ του ικαστικού Αντιπροσώπου στις ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 7 ης Νοεµβρίου 2010 Επιµέλεια Σύνταξης ΣΠΥΡΟΣ Π. ΛΑΛΑΣ ικηγόρος Αθηνών ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή. Προϋπολογισµού: 470.064,38 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή. Προϋπολογισµού: 470.064,38 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση 18ος χρόνος Με την επιμέλεια του Χρ.Τσαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) Προϋπολογισµού: 715.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) Προϋπολογισµού: 715.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 63/86 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις Οδηγιών και λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την θέσπιση κοινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα