Μαζί. To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαζί. To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ"

Transcript

1 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιτυχής ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Τραπέζης Εκδήλωση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών για την εισαγωγή των νέων µετοχών της Alpha Bank Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2013 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank Business Continuity: Πιστοποίηση ISO22301 και διάκριση της Τραπέζης στα βραβεία Business IT Excellence (BITE) Awards 2013 ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως Έργα Τέχνης στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Αγίου Στεφάνου Nοµισµάτων Ιστορία Επτάνησα H Αlpha Bank Χρυσός Χορηγός του 8ου ιεθνούς Τουρνουά Golf Aegean Airlines Pro-Am Alpha Bank Bulgaria σελ. 2 σελ. 2 σελ. 3 σελ. 3 σελ. 3 σελ. 4 σελ. 5 σελ. 6 σελ. 6 σελ Τεύχος 1 Yπεύθυνος Εκδόσεως: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σταδίου ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: , Fax: Σχεδιασµός παραγωγή: GOD A.E. NEA ΠΡΟΪΟΝΤΩN Αlpha Bank. Τράπεζα εµπιστοσύνης και σταθερό σηµείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα Alpha Prime Personal Banking H Τράπεζα στηρίζει την ελληνική επιχειρηµατικότητα Alpha International Trade Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών Bonus - Νέο Bonus App Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης 26 Μαΐου 2013, Ηµέρα Εθελοντισµού Οµίλου Alpha Bank Xέρι Βοηθείας από την Alpha Bank! Οι φθορές που πληγώνουν : Πρόγραµµα αποκαταστάσεως γλυπτών στον ήµο Αθηναίων H Αlpha Bank υποστηρικτής της Ναυτικής Αποστολής 2013: Πειραιάς Χανιά µε καγιάκ για την Πίστη ωρεές υπέρ κοινωνικού σκοπού µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Alpha Web Banking και Alpha Phone Banking Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 Προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Οµίλου Αlpha Bank Alpha Αστικά Ακίνητα Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Alpha Bank Albania SHA Alpha Bank Cyprus Ltd < Περιεχόµενα > σελ. 7 σελ. 7 σελ. 8 σελ. 8 σελ. 8 σελ. 9 σελ. 11 σελ. 14 σελ. 15 σελ. 16 σελ. 16 σελ. 17 σελ. 17 σελ. 18 σελ. 18 σελ. 18 σελ. 18 σελ. 19

3 H ΤΡΑΠΕΖΑ T Επιτυχής ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Τραπέζης ον Ιούνιο του 2013, η Τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς την Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου ύψους Ευρώ εκατ., στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποιήσεως του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Η Alpha Bank ήταν η πρώτη ελληνική Τράπεζα που επέτυχε την απαραίτητη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, συγκεντρώνοντας ποσό άνω του 10% της συνολικής ανακεφαλαιοποιήσεώς της. Ειδικότερα, η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα έφθασε τα Ευρώ 550 εκατ., συµπεριλαµβανοµένων των Ευρώ 92,9 εκατ. ιδιωτικής τοποθετήσεως σε επιλεγµένους Έλληνες και ξένους θεσµικούς επενδυτές. Το εναποµείναν µέρος των Ευρώ εκατ. καλύφθηκε από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») µε ανταλλαγή µετοχών µετά περιορισµένου δικαιώµατος ψήφου για χρονική περίοδο 4,5 ετών. Επιπλέον, οι ιδιώτες επενδυτές έλαβαν, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, ένα παραστατικό τίτλο δικαιωµάτων κτήσεως κοινών µετοχών (Warrant) που εξεδόθη από το ΤΧΣ για κάθε µία κοινή ονοµαστική µετοχή για την οποία ενεγράφησαν. Οι κάτοχοι των warrants δικαιούνται να αποκτήσουν 7,4 νέες κοινές µετοχές κυριότητας του ΤΧΣ σε προκαθορισµένη τιµή. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης έτυχε άµεσης αποδοχής από την αγορά και η ζήτηση για νέες µετοχές ήταν υψηλή ενισχύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές τραπεζικές µετοχές,και προετοιµάζοντας το έδαφος για τις µετέπειτα ανακεφαλαιοποιήσεις και των άλλων ελληνικών τραπεζών. Η συγκέντρωση ενδιαφέροντος ήταν υψηλή τόσο από ιδιώτες, όσο και από θεσµικούς µετόχους και οι εγγραφές από τους ενασκήσαντες δικαιώµατα προτιµήσεως και προεγγραφής υπερέβησαν το 165%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση. Αξίζει δε, να σηµειωθεί ότι, ως αποτέλεσµα της αυξηµένης συµµετοχής των ξένων θεσµικών επενδυτών στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης, το ποσοστό συµµετοχής τους στη µετοχική της σύνθεση ανήλθε από 28% σε 43% 1 - στα προ της οικονοµικής κρίσεως επίπεδα. Επιπροσθέτως, ο συνολικός αριθµός των ιδιωτών επενδυτών της µετοχικής µας βάσεως επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσµευση και υποστήριξη του ιδιωτικού τοµέα. Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Alpha Bank διατηρεί τον ιδιωτικό της χαρακτήρα και παραµένει το σηµείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, όπως προβλέπει η µακροχρόνια στρατηγική της. Επίσης, µε είκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 13,9% το τέλος Ιουνίου 2013 που αποτελεί τον βέλτιστο µεταξύ των ελληνικών τραπεζών, η Alpha Bank ευρίσκεται σε ισχυρή θέση για τη µελλοντική προάσπιση του Ισολογισµού της. 1 Εξαιρουµένης της συµµετοχής του ΤΧΣ. Εκδήλωση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών για την εισαγωγή των νέων µετοχών της Alpha Bank Την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013, το Χρηµατιστήριο Αθηνών πραγµατοποίησε εκδήλωση στο κτήριό του, στο πλαίσιο της εισαγωγής των νέων µετοχών και των warrants της Τραπέζης, κατόπιν της επιτυχούς ολοκληρώσεως της διαδικασίας της Αυξήσεως του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Ο ιευθύνων Σύµβουλος ηµήτριος Π. Μαντζούνης ευχαρίστησε τη διοίκηση του Χ.Α. για τη σηµαντική συµβολή του στη δύσκολη διαδικασία της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Alpha Bank και ευχήθηκε, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, οι τράπεζες να έχουν τη δυνατότητα να διανείµουν, εκ νέου, µέρισµα στους µετόχους τους. Ο Πρόεδρος του Χ.Α., κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, µεταξύ άλλων, δήλωσε ότι η επιτυχία της Alpha Bank αποδεικνύει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικό εργαλείο αντλήσεως ρευστότητας, καθώς επίσης, ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα βοηθήσει την ελληνική οικονοµία. < 2 / 19 >

4 H ΤΡΑΠΕΖΑ Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2013 Καθαρά κέρδη Ευρώ 126,7 εκατ. Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,9 δισ. µετά την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου το β τρίµηνο 2013 Η Alpha Bank ανακοίνωσε τα Αποτελέσµατα του α εξαµήνου 2013, την Παρασκευή, 30 Αυγούστου Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, δήλωσε: Καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να αποδεικνύει, µε απτά αποτελέσµατα, την ισχυρή της δέσµευση να ανταποκριθεί στους δηµοσιονοµικούς και διαρθρωτικούς στόχους του προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής, της δίδεται η ευκαιρία να αξιοποιήσει το θετικό κλίµα που έχει διαµορφωθεί. Η συνέχιση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και η επιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων είναι σηµαντική, προκειµένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας. Η Alpha Bank, µετά την απόκτηση της Εµπορικής Τραπέζης και την επιτυχηµένη ανακεφαλαιοποίησή της τον Μάιο, αναµένεται να επωφεληθεί από την ανάκαµψη της Ελληνικής Οικονοµίας, αλλά και τη σηµαντική αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα που έλαβε χώρα τους τελευταίους µήνες. Καθώς η οικονοµία πλησιάζει σε µία αποφασιστική καµπή, η Τράπεζα ευρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, ώστε να επιτύχει αποδόσεις που θα ανταµείψουν την εµπιστοσύνη των Μετόχων της. Επίσης, ο ιευθύνων Σύµβουλος ηµήτριος Π. Μαντζούνης, σηµείωσε τα ακόλουθα: Κατά το β τρίµηνο του 2013, συνεχίσθηκε η µείωση του κόστους χρηµατοδοτήσεως και η σταθεροποίηση του ρυθµού αυξήσεως των καθυστερήσεων, διατηρώντας τους δείκτες καλύψεως των καθυστερήσεων σε υψηλό επίπεδο. Εις ό,τι αφορά την Εµπορική Τράπεζα, η νοµική συγχώνευση ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο σύµφωνα µε τον σχεδιασµό µας. Επικεντρώνουµε πλέον τις προσπάθειές µας στην επιτάχυνση της διαδικασίας συγχωνεύσεως και στην ενδυνάµωση του Ισολογισµού µας καθώς η λειτουργική µας κερδοφορία θα βελτιώνεται περαιτέρω λόγω της συνεχιζόµενης προσαρµογής των επιτοκίων καταθέσεων και των συνεργειών που αναµένεται να προκύψουν από τη λειτουργική ενοποίηση της Εµπορικής. Για να διαβάσετε το ελτίο Τύπου πατήστε εδώ. Business Continuity: Πιστοποίηση ISO22301 και διάκριση της Τραπέζης στα βραβεία Business IT Excellence (BITE) Awards 2013 Την 9 Ιουλίου 2013, ολοκληρώθηκε από τον φορέα αξιολογήσεως TUV Austria Hellas ο απαιτούµενος έλεγχος και εδόθη η πιστοποίηση βάσει του ιεθνούς προτύπου ISO22301 (Σύστηµα ιαχειρίσεως Επιχειρησιακής Συνέχειας) για τους Τοµείς Εργασιών: Πληροφορικής, Υποστηρικτικών Λειτουργιών, Financial Markets και της Εταιρίας του Οµίλου Alpha Supporting Services. Η επίτευξη των ανωτέρω είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας Λειτουργών 13 ιευθύνσεων της Τραπέζης. Επίσης, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Τράπεζα διακρίθηκε στην κατηγορία Business Continuity, στο πλαίσιο της απονοµής των βραβείων Business IT Excellence (BITE) Awards, η οποία πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013, στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ. Τακτική Γενική Συνέλευση των Mετόχων της Alpha Bank Το Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013, πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης. Για να διαβάσετε το ελτίο Τύπου µε τις οµιλίες του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου Γιάννη Σ. Κωστοπούλου και του ιευθύνοντος Συµβούλου ηµητρίου Π. Μαντζούνη, πατήστε εδώ. < 3 / 19 >

5 H ΤΡΑΠΕΖΑ ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Aναπτύξεως Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του α εξαµήνου 2013 Εκπαίδευση των νέων συναδέλφων εκ της πρώην Εµπορικής Τραπέζης Η ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως συνέβαλε σηµαντικά στο έργο της οµαλής εντάξεως των νέων συναδέλφων στα συστήµατα και τις εργασίες τόσο των Καταστηµάτων, όσο και των Κεντρικών Υπηρεσιών. Ειδικότερα, τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα που πραγµατοποιήθηκαν είχαν ως ακολούθως: Εκπαίδευση Στελεχών και Υπαλλήλων δικτύου Καταστηµάτων Πρώτης προτεραιότητας κρίθηκε η εκπαίδευση των Στελεχών και Υπαλλήλων του δικτύου των Καταστηµάτων στα προϊόντα που προσφέρονται στην πελατεία Ιδιωτών, καθώς και στις εφαρµογές που τα υποστηρίζουν. Οι θέσεις εργασίας, των οποίων οι κάτοχοι εκπαιδεύθηκαν, ήταν: ιευθυντής, Υπεύθυνος Ταµειακών Συναλλαγών, Σύµβουλος AlphaPrime, Υπεύθυνος Πελατείας Ιδιωτών και Teller. Συγκεκριµένα, διδάχθηκαν οι εφαρµογές του Finesse και του CDI, θέµατα συµφωνίας ταµείου, καταναλωτικά, στεγαστικά, ασφαλιστικά, επενδυτικά και χρηµατιστηριακά προϊόντα και υπηρεσίες. Τα προγράµµατα ξεκίνησαν τον Απρίλιο και ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο Συνολικά εκπαιδεύθηκαν Σύνολο Καταστηµάτων 303 Θέσεις Εργασίας Βαθµός (*) /5 Άτοµα που εκπαιδεύθηκαν Επί συνόλου % ιευθυντής ΥΤΣ Teller AlphaPrime ΥΠΙ 4,05 4,04 4,10 3,89 4,05 4, % 100% 95% 100% 100% 98% (*) Βαθµός ικανοποιήσεως εκπαιδευθέντων, βάσει αξιολογήσεων στη λήξη κάθε προγράµµατος Για τους εναποµείναντες Teller, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, το τελευταίο πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε την πρώτη εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου. Οι εκπαιδευόµενοι εκφράσθηκαν θετικά α) για τα υψηλής ποιότητας προγράµµατα που παρακολούθησαν, β) για το επίπεδο των Εκπαιδευτών και γ) για τις άριστες υποδοµές του Εκπαιδευτικού Κέντρου. Η εκπαιδευτική προσπάθεια υποστηρίχθηκε και από συνολικά 13 µαθήµατα e-learning που δόθηκαν στους συµµετέχοντες ανάλογα µε το αντικείµενό τους. Την όλη εκπαιδευτική διαδικασία έφεραν εις πέρας οι Μόνιµοι Εισηγητές της ιευθύνσεως και επτά ακόµη έκτακτοι Εισηγητές. Εκπαίδευση Στελεχών και Υπαλλήλων Κεντρικών Υπηρεσιών Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα Στελεχών και Υπαλλήλων για τη χρήση των συστηµάτων ιαβαθµίσεως Πιστωτικού Κινδύνου της Alpha Bank, ήτοι ABRS και Moody s RA, ξεκίνησαν τον Μάρτιο και ολοκληρώθηκαν στις αρχές Απριλίου Συνολικά εκπαιδεύθηκαν 239 άτοµα, προερχόµενα από τους χώρους του Credit Risk, Corporate Banking και Business Centres. Την εκπαίδευση πραγµατοποίησαν Στελέχη της ιευθύνσεως Πιστωτικού Κινδύνου Επιχειρήσεων και ο Βαθµός Ικανοποιήσεως των εκπαιδευοµένων, βάσει των αξιολογήσεων, ανήλθε σε 4,4/5. Εσωτερικές Πιστοποιήσεις Οι Εσωτερικές Πιστοποιήσεις συνεχίσθηκαν κανονικά, µε τρεις εξεταστικές να έχουν λάβει χώρα µέχρι σήµερα τον Ιούνιο και τον εκέµβριο 2012 και τον Ιούνιο Οι εξετάσεις διεξήχθησαν µε µεγάλη επιτυχία. Αναλυτική πληροφόρηση για τις Εσωτερικές Πιστοποιήσεις παρέχεται στο Alpha Bank Intranet-> Εκπαίδευση-> Πιστοποιήσεις-> Εσωτερικές Πιστοποιήσεις Ο συνολικός αριθµός των Υπαλλήλων που συµµετείχαν και στις τρεις εξεταστικές ανήλθε σε 630 άτοµα, προερχόµενα από 250 περίπου Καταστήµατα. Καθώς δε, πολλοί συνάδελφοι επέλεξαν να εξετασθούν σε περισσότερα του ενός Πιστοποιητικά, ο αριθµός των συµµετοχών έφθασε τις Τα σωρευτικά ποσοστά επιτυχίας ανά Πιστοποιητικό, παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Γνώση του Πελάτη Συναλλαγές 1 Συναλλαγές 2 Έλεγχος Συναλλαγών από τη θέση εργασίας ΥΤΣ Εργασίες Καταναλωτικής Πίστεως Εργασίες Στεγαστικής Πίστεως Καταθέσεις και Επενδυτικές Εργασίες ΥΠΙ Καταθέσεις και Επενδυτικές Εργασίες Prime Τραπεζοασφαλιστικές Εργασίες Ιδιωτών Εργασίες Χρηµατοδοτήσεως Επιχειρήσεων Καθυστερήσεις Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Εγγυητικές Επιστολές Τραπεζοασφαλιστικές Εργασίες Επιχειρήσεων ιεθνές Εµπόριο Αξίες προς Είσπραξη ιεθνές Εµπόριο Ενέγγυες Πιστώσεις ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 93% 57% 67% 89% 84% 53% 63% 81% 65% 51% 82% 60% 67% 82% 88% 71% % Η σηµασία και η αξία του θεσµού των Εσωτερικών Πιστοποιήσεων, αναγνωρίσθηκε επιπλέον και µε την απονοµή στην Τράπεζα του Βραβείου Ανθρώπινου υναµικού 2013 της KPMG, στον Τοµέα Εκπαίδευση και Ανάπτυξη. < 4 / 19 >

6 H ΤΡΑΠΕΖΑ Έργα τέχνης στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Αγίου Στεφάνου O συνδυασµός της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής του κτηριακού συγκροτήµατος του Αγίου Στεφάνου µε το φυσικό τοπίο που το περιβάλλει, έγιναν το καταλληλότερο πλαίσιο για την ανάδειξη έργων σύγχρονης τέχνης. Το 2008, αµέσως µετά από την εγκατάσταση του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Τραπέζης στο πρώτο κτήριο του συγκροτήµατος, ο εντυπωσιακός διάφανος χώρος υποδοχής σηµατοδοτήθηκε από την εγκατάσταση του Μπλε γλυπτού του Γιώργου Λάππα. Το έργο, µεγάλο σε ύψος, λιτό, αλλά και µνηµειώδες, συνδέθηκε αµέσως µε την ανεπιτήδευτη αρχιτεκτονική του κτηρίου. Αµέσως µετά, ανατέθηκε στον νέο καλλιτέχνη, Ανδρέα Κασάπη, η εκτέλεση µίας τοιχογραφίας γκράφιτι στις επιφάνειες των τοίχων του εστιατορίου, στη βόρεια πλευρά του συγκροτήµατος. Και τα δύο έργα εναρµονίσθηκαν µε τους χώρους, δίδοντάς τους έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Επιπλέον, µε σκεπτικό την ανάδειξη των µεγάλων επιφανειών στους κοινόχρηστους χώρους, επελέγησαν από τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Τραπέζης έργα σύγχρονης ελληνικής τέχνης, πίνακες, κατασκευές, επιτοίχια και γλυπτά µεγάλων διαστάσεων. Στο εσωτερικό, τοποθετήθηκαν σε χώρους συγκεντρώσεως κοινού µε σκοπό τη σηµατοδότηση των χώρων, την αρµονία έργου και επιφανείας, την οπτική πολυσηµία, αλλά και τις εντυπώσεις από την επίδραση του φωτός και του φυσικού τοπίου της περιοχής. Εξωτερικά, τοποθετήθηκε µία ενότητα γλυπτών στο αίθριο, δίπλα στο αµφιθέατρο, µε το κυκλικό τους σχήµα να εναρµονίζεται µε την καµπύλη επιφάνεια του τοίχου. Συνυπάρχουν κατασκευές µε ιδιαίτερη υφή, όπως το Πλέγµα του Νίκου Αλεξίου ή ο Ιστός αράχνης της ήµητρας Σιατερλή, γλυπτά τοποθετηµένα έτσι, ώστε να προβάλλονται µέσα από το φυσικό τοπίο, όπως ο Λαγός και η Κουκουβάγια του Γιώργου Λάππα, πίνακες που καθορίζουν χώρους, όπως η Σαλώµη του Γιώργου Λαζόγκα, ή σκορπίζουν το έντονο χρώµα τους όπως η Αιγαία θάλασσα της Μαίρης Σχοινά, η Αθήνα του ηµήτρη Περδικίδη, το Development II του Γιάννη Μπουτέα, καθώς και άλλα, που προκαλούν πολλαπλές ερµηνείες, όπως το Uxmal του Μιχάλη Μιχαηλίδη και η Βόλτα του Άι Γιώργη του Αλέκου Λεβίδη. Για τα έργα του συγκροτήµατος δηµιουργήθηκε ειδική ενότητα στο Alpha Bank Intranet, κατόπιν συνεργασίας του Τµήµατος της Συλλογής Έργων Τέχνης και της ιευθύνσεως Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΠΠΑΣ Μπλε γλυπτό, 2007 Σίδερο 650Χ200Χ200 εκ. Είσοδος Εκπαιδευτικού Κέντρου ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΖΟΓΚΑΣ Σαλώµη, 1987 Ίχνη πτυχολογίας σε σεντόνι, σπρέυ, κάρβουνο 205Χ235 εκ. Είσοδος αµφιθεάτρου Εκπαιδευτικού Κέντρου ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΠΠΑΣ Πουλί, Σίδερο 70Χ70 εκ. Αστερίας, 2007, Σίδερο 27,5Χ27,5Χ8,5 εκ. Χελώνα, 2008, Σίδερο 30Χ34Χ10,5 εκ. Αετός, Σίδερο 38,5Χ41Χ10 εκ. Alpha Bank, 2003, Σίδερο 31,8Χ31,8Χ4 εκ. Τέσσερα γλυπτά στον εξωτερικό τοίχο του αµφιθεάτρου του Εκπαιδευτικού Κέντρου. < 5 / 19 >

7 H ΤΡΑΠΕΖΑ Νοµισµάτων Ιστορία - Επτάνησα Στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της, η Νοµισµατική Συλλογή της Τραπέζης διοργάνωσε την Πέµπτη, 6 Ιουνίου 2013, διάλεξη µε θέµα ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ σε συνεργασία µε την Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, στην Αίθουσα ιαλέξεων της Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας. Οµιλήτρια ήταν η Επιµελήτρια της Νοµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank ρ ήµητρα Τσαγκάρη. Στο πρώτο µέρος της διαλέξεως, παρουσιάσθηκε µία σύντοµη ιστορία της νοµισµατικής, καθώς και η εφεύρεση και η εξάπλωση του νοµίσµατος, ενώ στο δεύτερο µέρος, τα αρχαία νοµίσµατα των Επτανήσων. Σκοπός της εκδηλώσεως ήταν αφ ενός να ενηµερωθεί το κοινό για την ιστορία του βασικού συναλλακτικού µέσου και αφ ετέρου να γνωρίσει τα αρχαία νοµίσµατα των Επτανήσων, τα οποία µεταφέρουν, ως αυτόπτες µάρτυρες, γεγονότα, µύθους και πληροφορίες και µας θυµίζουν την ιστορία και το µεγαλείο της περιοχής. Alpha Bank Bulgaria Dynamic Visa Debit Με κύριο µήνυµα The Debit card that pays you back! έλαβε χώρα δυναµική διαφηµιστική εκστρατεία για την προβολή της νέας κάρτας συνεργασίας µε τα supermarket Carrefour, Dynamic VISA Debit. Η προβολή της πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου, Τύπου και υπαίθριας διαφηµίσεως, ενώ παράλληλα, έλαβε χώρα προώθηση στα καταστήµατα της Carrefour. Η Τράπεζα Χρυσός Χορηγός του 8ου ιεθνούς Τουρνουά Golf Aegean Airlines Pro-Am Η Τράπεζα ήταν Χρυσός Χορηγός του 8ου ιεθνούς Τουρνουά Golf Aegean Airlines Pro-Am, που διεξήχθη από την 29 Μαΐου έως την 1 Ιουνίου 2013, στα γήπεδα Τhe Dunes και Τhe Bay Course του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος Costa Navarino, στη Μεσσηνία, µε τη συµµετοχή 60 οµάδων. Στο πλαίσιο της ανωτέρω Χορηγίας, η Τράπεζα συµµετείχε στον αγώνα µε δική της οµάδα. Κατά την τελετή απονοµής των επάθλων, εκ µέρους της Τραπέζης παρευρέθησαν ο Εντεταλµένος Γενικός ιευθυντής Λεωνίδας Κασούµης, ο ιευθυντής της ιευθύνσεως Επιχειρηµατικών Κέντρων Βασίλειος Ζωγράφος, ο Υποδιευθυντής της αυτής ιευθύνσεως Ανδρέας Μαντζούνης και η Προϊσταµένη των ηµοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων Ελένη Στεργίου. < 6 / 19 >

8 NEA Alpha Bank.Τράπεζα εµπιστοσύνης και σταθερό σηµείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα Mε σκοπό την προβολή της Τραπέζης και την ενίσχυση της εικόνας της στο πλαίσιο της Αυξήσεως του Μετοχικού της Κεφαλαίου, που έλαβε χώρα τον Μάιο, σχεδιάσθηκε και πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου, Τύπου και διαδικτύου. Η εν λόγω εκστρατεία προέβαλε τις αξίες της Alpha Bank στο πέρασµα των χρόνων, τονίζοντας τη διαχρονική της παρουσία ως σταθερό σηµείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, για περισσότερο από 130 χρόνια. Την εταιρική επικοινωνία της Τραπέζης ακολούθησε διαφηµιστική εκστρατεία, προκειµένου να ενηµερωθεί το κοινό για τα διάφορα στάδια Αυξήσεως του Μετοχικού της Κεφαλαίου, ενώ σχεδιάσθηκαν και ανάλογα υποστηρικτικά υλικά για τα Καταστήµατα. Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση για την εταιρική προβολή της Τραπέζης, πατήστε εδώ. < 7 / 19 > Alpha Prime Personal Banking Με στόχο την προώθηση της Υπηρεσίας Alpha Prime Personal Banking, ξεκίνησε τον Ιούνιο διαφηµιστική εκστρατεία µέσω Τύπου, η οποία και ενισχύθηκε στη συνέχεια, µέσω τηλεοράσεως και διαδικτύου. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας Αυτό που µας δένει είναι µία σχέση εµπιστοσύνης, οι Πελάτες ενηµερώθηκαν σχετικά µε την Υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking, η οποία προσφέρει εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση από εξειδικευµένα Στελέχη, σε επιλεγµένα Καταστήµατα. Οι Ιδιώτες Πελάτες µε υπόλοιπα άνω των Ευρώ µπορούν µέσω της Υπηρεσίας Alpha Prime Personal Banking να: ιευκολύνουν τις καθηµερινές τους συναλλαγές, διευθετώντας κάθε τραπεζική υπόθεση άµεσα και αποτελεσµατικά Σχεδιάσουν το µέλλον τους, έχοντας πρωταρχική µέριµνα τις προσωπικές τους απαιτήσεις και ανάγκες ιαχειρισθούν την περιουσία τους, έχοντας ολοκληρωµένη ενηµέρωση. Η εν λόγω εκστρατεία, ενισχύθηκε και µε επικοινωνιακά υλικά εντός των Καταστηµάτων. Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση για την Υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking, πατήστε εδώ.

9 NEA H Τράπεζα στηρίζει την ελληνική επιχειρηµατικότητα Με στόχο να προβληθεί η στήριξη που παρέχει η Τράπεζα στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, µέσω των συγχρηµατοδοτούµενων δανείων της ράσεως Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση, που προσφέρονται σε συνεργασία µε το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας (ΤΕΠΙΧ), ξεκίνησε τον Μάιο, διαφηµιστικό πρόγραµµα µέσω τηλεοράσεως και Τύπου. Με κύριο µήνυµα ώστε ξανά κίνηση στην επιχείρησή σας µε τη ράση Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση, προβλήθηκε η δυνατότητα 50% άτοκης χρηµατοδοτήσεως δανείων για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κινήσεως και τη χρηµατοδότηση των επενδυτικών σχεδίων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Το εν λόγω διαφηµιστικό πρόγραµµα υποστηρίχθηκε επίσης, µέσω ραδιοφώνου και διαδικτύου, ενώ σχεδιάσθηκαν και ανάλογα διαφηµιστικά υλικά για τα Καταστήµατα. Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση της Τραπέζης για τη ράση, πατήστε εδώ. Alpha International Trade Με στόχο την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό και τη διεύρυνση της σχέσεως συνεργασίας µε την Τράπεζα, λειτουργεί από τον Ιούλιο, η αναβαθµισµένη ιαδικτυακή Πύλη ιεθνούς Εµπορίου, Alpha International Trade. Πρόκειται για µία εξειδικευµένη ιαδικτυακή Πύλη, η οποία προσφέρει σε ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του ιεθνούς Εµπορίου (Εισαγωγές - Εξαγωγές), πληθώρα πληροφοριών και εργαλείων, για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς και αναζητήσεως πιθανών συνεργατών. Παράλληλα, παρέχει ενηµέρωση σχετικά µε τα ειδικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Τράπεζα, για τη διευκόλυνση των διεθνών εµπορικών συναλλαγών τους. Η επικοινωνία της εν λόγω Υπηρεσίας πραγµατοποιήθηκε µέσω διαδικτύου, µε κύριο µήνυµα Χτίζουµε γέφυρες µε τις αγορές του κόσµου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το: Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών Bonus Νέο Βonus App Mε σκοπό την επικοινωνία της νέας εφαρµογής του Προγράµµατος Επιβραβεύσεως Συναλλαγών Bonus για smart phones, Bonus App, σχεδιάσθηκε και πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστικό πρόγραµµα. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας Όπου εσείς και Bonus, οι κάτοχοι των καρτών Bonus ενηµερώθηκαν για τη νέα εφαρµογή και τις δυνατότητες που παρέχει. Η επικοινωνία ξεκίνησε τον Απρίλιο µέσω περιοδικού Τύπου και ενισχύθηκε µε σηµαντική προβολή µέσω διαδικτύου και των Καταστηµάτων της Τραπέζης. είτε εδώ το εκπαιδευτικό video για το Bonus App. < 8 / 19 >

10 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ M ετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποιήσεως της Τραπέζης, την , µε υπερκάλυψη της απαιτούµενης ιδιωτικής συµµετοχής, η οποία είχε ως αποτέλεσµα τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Alpha Bank, και την ολοκλήρωση της νοµικής συγχωνεύσεως, δι απορροφήσεως της Εµπορικής Τραπέζης, την , ξεκίνησε το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης. Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης Το Πρόγραµµα δοµείται στη βάση των κάτωθι Έργων Αναδιαρθρώσεως, µε τη συµµετοχή ουσιαστικά όλων των Μονάδων της Τραπέζης και την παράλληλη λειτουργία Ειδικής Επιτροπής Έργου Αναδιαρθρώσεως σε επίπεδο Γενικής ιευθύνσεως (Restructuring Steering Committee), η οποία επιβλέπει και κατευθύνει τις εργασίες του Προγράµµατος. Στρατηγική Πωλήσεων και ικτύων Λιανικής Τραπεζικής Στόχος του συγκεκριµένου Έργου είναι η αύξηση της µελλοντικής κερδοφορίας της Τραπέζης στον Τοµέα Λιανικής, µέσω της βελτιστοποιήσεως των πρακτικών στην υφιστάµενη παραδοσιακή τραπεζική και, εκτός αυτής, σε νέους τοµείς δραστηριοτήτων, µε τη δηµιουργία προϊόντων και υπηρεσιών. H βελτιστοποίηση των υφισταµένων πρακτικών θα συµβάλει στον εκσυγχρονισµό του µοντέλου λειτουργίας του Τοµέα Λιανικής Τραπεζικής µέσω: νέας κατηγοριοποιήσεως της πελατείας µε καθορισµό των πελατειακών οµάδων υψηλής προοπτικής αναπτύξεως εργασιών και κερδοφορίας για την Τράπεζα της δηµιουργίας ανταγωνιστικής προτάσεως προϊόντων και υπηρεσιών για κάθε πελατειακή οµάδα του προσδιορισµού της στρατηγικής πωλήσεων και δικτύων. Στο πλαίσιο αυτό, θα επαναπροσδιορισθεί το πρότυπο εξυπηρετήσεως της πελατείας, βάσει νέων τύπων και δοµής Καταστηµάτων, νέων ρόλων των Λειτουργών και αναπτύξεως των εναλλακτικών δικτύων, ώστε να λειτουργούν συµπληρωµατικά ως προς το φυσικό δίκτυο Καταστηµάτων, ενώ θα αναπτυχθεί επιπλέον δοµηµένη στρατηγική βέλτιστης και αποτελεσµατικής παρουσίας του δικτύου Καταστηµάτων και off site ATM. Σηµειώνεται ότι έως τη , συστεγάσθηκαν 38 Καταστήµατα και άλλαξε η σήµανση 130 Καταστηµάτων. < 9 / 19 >

11 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστηµάτων (IT) και Εξορθολογισµός Κόστους Το πρόγραµµα µεταπτώσεως των συστηµάτων των δύο Τραπεζών έχει ως ακολούθως: Έως το τέλος του 2013 Πελατοκεντρικό Σύστηµα: Την , πραγµατοποιήθηκε µεταφορά του Πελατολογίου της πρώην Εµπορικής Τραπέζης στο Πελατοκεντρικό Σύστηµα της Alpha Bank. Χρεωστικές Κάρτες / Πιστωτικές Κάρτες Καταθετικά προϊόντα: Για τους Πελάτες της πρώην Εµπορικής Τραπέζης θα υπάρξει αντιστοίχιση των προϊόντων και µεταφορά τους στα συστήµατα της Alpha Bank. ΑΤΜ και ΚΑΣ: Τα ΑΤΜs και ΚΑΣ της πρώην Εµπορικής Τραπέζης θα αποκτήσουν τη λειτουργικότητα αυτών της Alpha Bank. Web banking: Οι Πελάτες-συνδροµητές του Emporiki e-βanking θα εξυπηρετούνται από το Alpha Web Banking. Επενδυτικά Προϊόντα: Θα δηµιουργηθούν αντίστοιχα προϊόντα στο σύστηµα της Alpha Bank. Προϊόντα Πιστοδοτήσεων: Για τους Πελάτες της πρώην Εµπορικής Τραπέζης θα δηµιουργηθούν αντίστοιχα Καταναλωτικά προϊόντα. Α εξάµηνο του 2014 Προϊόντα Πιστοδοτήσεων: Για τους Πελάτες της πρώην Εµπορικής Τραπέζης θα δηµιουργηθούν αντίστοιχα: Στεγαστικά προϊόντα Προϊόντα για επιχειρήσεις Εξορθολογισµός Κόστους Προµηθειών Κύριο µέληµα του Έργου είναι η µείωση του κόστους προµηθειών σε υλικά και υπηρεσίες αξιοποιώντας τη συνολική αγοραστική δύναµη της Τραπέζης, διατηρώντας ταυτόχρονα, σε υψηλό επίπεδο, την ποιότητα των υπηρεσιών και αγαθών που προµηθεύεται. Εξορθολογισµός Χρήσεως Ακίνητης Περιουσίας Σκοπός του Έργου είναι η βέλτιστη χρήση και η πλήρης αξιοποίηση των κτηρίων από τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Τραπέζης και παράλληλα, η ελαχιστοποίηση του σχετικού κόστους. ιαχείριση Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής Στόχο του συγκεκριµένου Έργου αποτελεί ο ανασχεδιασµός και η βελτιστοποίηση του επιχειρησιακού µοντέλου διαχειρίσεως καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής, ώστε να επιτευχθεί η µείωση των επισφαλειών και των προβλέψεων του χαρτοφυλακίου δανείων Λιανικής Τραπεζικής. Κεντροποίηση Υπηρεσιών back-office Λιανικής Τραπεζικής Στόχος του συγκεκριµένου Έργου είναι ο σχεδιασµός και η δηµιουργία Κεντρικής Υπηρεσίας back-office, για την αποτελεσµατικότερη και αµεσότερη εξυπηρέτηση του δικτύου Καταστηµάτων και των Πελατών της Τραπέζης, µέσω της ενοποιήσεως και κεντροποιήσεως των σχετικών δραστηριοτήτων για όλα τα προϊόντα Λιανικής Τραπεζικής. Βελτιστοποίηση Κεντρικών Υπηρεσιών Στόχο του συγκεκριµένου Έργου αποτελεί ο καθορισµός του µεγέθους των Κεντρικών Υπηρεσιών της Τραπέζης, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους. Ανακατανοµή Ανθρωπίνου υναµικού Το Έργο αυτό στοχεύει στην ανακατανοµή του Ανθρωπίνου υναµικού, προκειµένου να επιτευχθεί κάλυψη των αναγκών σε Προσωπικό της Τραπέζης και των Εταιριών του Οµίλου. Βελτίωση κερδοφορίας καταθέσεων Βασικός στόχος του συγκεκριµένου Έργου είναι ο περιορισµός του κόστους καταθέσεων µέσω εξορθολογισµού της τιµολογιακής πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα, θα εξετάζονται οι δυνατότητες προσελκύσεως καταθέσεων µέσω της ανανεώσεως του χαρτοφυλακίου προϊόντων και της βελτιώσεως της εξυπηρετήσεως των Πελατών. Κεντροποίηση Υπηρεσιών back-office του Wholesale Banking Το συγκεκριµένο Έργο στοχεύει στον σχεδιασµό και τη δηµιουργία Κεντρικής Υπηρεσίας, µε σκοπό την κεντροποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων για όλους τους Πελάτες του Wholesale Banking. Οι παραγόµενες συνέργειες από τη λειτουργική συνένωση είναι ήδη εµφανείς, µε το όφελος κόστους άνω των Ευρώ 45 εκατ., το οποίο εκτιµάται να έχει ήδη επιτευχθεί εντός του 2013, καλύπτοντας περίπου το 25% αντιστοίχως των συνολικών εκτιµώµενων συνεργειών κόστους από τη συγχώνευση. Τα ως άνω οφέλη επέρχονται ως αποτέλεσµα της οργανωτικής και λειτουργικής συνενώσεως των δύο Τραπεζών, η οποία έχει επιτρέψει µία σειρά βελτιστοποιήσεων από πλευράς κόστους, ενώ παράλληλα το χαρτοφυλάκιο καταθέσεων πελατείας της Εµπορικής Τραπέζης αναπροσαρµόζεται επιτυχώς στην τιµολογιακή πολιτική της Alpha Bank, χωρίς η Τράπεζα να υποστεί απώλεια υπολοίπων. Ο ρυθµός επιτεύξεως των συνεργειών και στους δύο τοµείς έχει ήδη υπερβεί σηµαντικά τους αρχικώς τεθέντες στόχους, αναδεικνύοντας την αποτελεσµατικότητα της Τραπέζης. < 10 / 19 >

12 26 Μαΐου 2013, Ηµέρα Εθελοντισµού Οµίλου Αlpha Βank 7 Χώρες, περισσότεροι από εθελοντές µαζί, κάνουν το όραµα πράξη! Μ ε στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού του Οµίλου σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα και στο πλαίσιο της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Alpha Bank, ορίσθηκε από το 2009, η τελευταία Κυριακή του Μαΐου εκάστου έτους ως ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK. Εφέτος, την 26 Μαΐου 2013, εθελοντικές οµάδες, που απαρτίζονταν από µέλη του Προσωπικού και τις οικογένειές τους, πραγµατοποίησαν δράσεις κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Ρουµανία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στην Αλβανία και στην Π.Γ..Μ., προάγοντας µε αυτόν τον τρόπο την οµαδικότητα και τη συνεργασία. Στην Ελλάδα, πραγµατοποιήθηκαν εκδηλώσεις κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα στην Αθήνα, στον Βόλο, στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαµάτα, στην Καρδίτσα, στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά, στην Πάτρα, στη Σάµο, στη Χαλκιδική, στα Χανιά και στη Χίο, µε τη συµµετοχή συνολικά 343 εθελοντών. Συγκεκριµένα, στην Αθήνα, πραγµατοποιήθηκε περιβαλλοντική - διαδραστική επίσκεψη στο Κέντρο της Γης, στον Βόλο, συλλογή τροφίµων για την ενίσχυση του Ιδρύµατος ος Ηµίν Σήµερον και στην Καρδίτσα, συλλογή και προσφορά φαρµάκων στο Γηροκοµείο της πόλεως. Στις υπόλοιπες πόλεις και νησιά, πραγµατοποιήθηκαν καθαρισµοί ακτών. Αθήνα Θεσσαλονίκη < 11 / 19 >

13 26 Μαΐου 2013, Ηµέρα Εθελοντισµού Οµίλου Αlpha Βank Στην Κύπρο, 60 εθελοντές από το Προσωπικό της Τραπέζης συνέλεξαν τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία παρέδωσαν σε άπορες οικογένειες είτε απευθείας είτε µέσω των φιλανθρωπικών οργανισµών Βαγόνι Αγάπης, στη Λευκωσία και Funraising, στη Λεµεσό. Στη Βουλγαρία*, 197 εθελοντές συµµετείχαν σε δράσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις της χώρας. Συγκεκριµένα, οι εθελοντές στη Σόφια, φύτευσαν λουλούδια στο West Park, στη Βάρνα, συµµετείχαν στον καθαρισµό του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου, στο Μπουργκάς, πραγµατοποίησαν καθαρισµό του πάρκου Sea Garden και στη Φιλιππούπολη, ανέλαβαν τον καθαρισµό της περιοχής που βρίσκεται στον λόφο Bunarjik. Τέλος, στο Μπλαγκόεβγκραντ, οι εθελοντές ανέλαβαν το βάψιµο της περιφράξεως ενός τοπικού παιδικού σταθµού, ενώ στο Ρούσε, πραγµατοποιήθηκε συλλογή παιδικών βιβλίων. Kύπρος Στη Ρουµανία, 130 εθελοντές από το Προσωπικό της Τραπέζης µαζί µε µέλη των οικογενειών τους ανέλαβαν τον εξωραϊσµό του Βοτανικού Κήπου, στο Βουκουρέστι, φυτεύοντας διακοσµητικά φυτά, τοποθετώντας νέα παγκάκια, βάφοντας παλαιές περιφράξεις και καθαρίζοντας τα µονοπάτια. Βουλγαρία Στη Σερβία, περισσότεροι από 130 εθελοντές, µαζί µε εξειδικευµένους συνεργάτες, ανέλαβαν τον καθαρισµό και εξωραϊσµό εγκαταλελειµµένων περιοχών στο Novi Sad, το Niš και το Βελιγράδι. Συγκεκριµένα, στο Novi Sad, τοποθετήθηκαν 300 φυτά σε εγκαταλελειµµένα οικοδοµικά τετράγωνα, στο Niš, 300 φυτά στο πάρκο της λεωφόρου Đinđića, ενώ στο Βελιγράδι, οι εθελοντές τοποθέτησαν φυτά στο πάρκο που περιβάλλει το θέατρο Dadov. Ρουµανία Σερβία < 12 / 19 >

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank ΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ 1 2014 πεύθυνος Εκδόσεως ΕΤ Η Ε Σταδίου 40 102 2 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ. 30 210 32 2413, 30 210 32 243 a 30 210 32 2439 a l n a n alpha. n a n1

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό,τι ονομάζουμε τέχνη και το θαυμάζουμε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ~ THE ROLE OF CORPORATE

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Δήλωση Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική χορηγεί την αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

H Εθνική χορηγεί την αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 2011 τεύχη «πρώτοι εμείς» H Εθνική χορηγεί την αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ..

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Α. Τ. Ε. Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μαυρίδης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Νάκου Δαφνίτσα Σκουμπρίδου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 33358/06/Β/95/5 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 122141660000 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΜΕΡΟΣ Α. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2001 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

GOODY S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

GOODY S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ GOODY S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ),

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. με προορισμό εσάς. Κοινωνία... 36 Πολιτισμός... 37-38 Αθλητισμός... 39 Αλληλεγγύη... 40-44 Άλλες Ενέργειες... 45-46

Περιεχόμενα. με προορισμό εσάς. Κοινωνία... 36 Πολιτισμός... 37-38 Αθλητισμός... 39 Αλληλεγγύη... 40-44 Άλλες Ενέργειες... 45-46 Κάθε µας ταξίδι γίνεται... µε προορισµό εσάς Απολογισµός Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2010 με προορισμό εσάς Περιεχόμενα Μήνυμα ιευθύνοντος Συμβούλου... 04 O Όμιλος Attica Group... 06-08 Ιστορικό Oμίλου...

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ Κοινωνικός Απολογισμός 2005 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ O Όμιλος ΟΤΕ Σταθερή τηλεφωνία Ο OTE είναι ο μεγαλύτερος πάροχος σταθερής τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα και ο βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

GOODY S A.E. 31 2010

GOODY S A.E.  31 2010 GOODY S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ),

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα