Μαζί. To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαζί. To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ"

Transcript

1 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιτυχής ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Τραπέζης Εκδήλωση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών για την εισαγωγή των νέων µετοχών της Alpha Bank Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2013 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank Business Continuity: Πιστοποίηση ISO22301 και διάκριση της Τραπέζης στα βραβεία Business IT Excellence (BITE) Awards 2013 ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως Έργα Τέχνης στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Αγίου Στεφάνου Nοµισµάτων Ιστορία Επτάνησα H Αlpha Bank Χρυσός Χορηγός του 8ου ιεθνούς Τουρνουά Golf Aegean Airlines Pro-Am Alpha Bank Bulgaria σελ. 2 σελ. 2 σελ. 3 σελ. 3 σελ. 3 σελ. 4 σελ. 5 σελ. 6 σελ. 6 σελ Τεύχος 1 Yπεύθυνος Εκδόσεως: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σταδίου ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: , Fax: Σχεδιασµός παραγωγή: GOD A.E. NEA ΠΡΟΪΟΝΤΩN Αlpha Bank. Τράπεζα εµπιστοσύνης και σταθερό σηµείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα Alpha Prime Personal Banking H Τράπεζα στηρίζει την ελληνική επιχειρηµατικότητα Alpha International Trade Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών Bonus - Νέο Bonus App Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης 26 Μαΐου 2013, Ηµέρα Εθελοντισµού Οµίλου Alpha Bank Xέρι Βοηθείας από την Alpha Bank! Οι φθορές που πληγώνουν : Πρόγραµµα αποκαταστάσεως γλυπτών στον ήµο Αθηναίων H Αlpha Bank υποστηρικτής της Ναυτικής Αποστολής 2013: Πειραιάς Χανιά µε καγιάκ για την Πίστη ωρεές υπέρ κοινωνικού σκοπού µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Alpha Web Banking και Alpha Phone Banking Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 Προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Οµίλου Αlpha Bank Alpha Αστικά Ακίνητα Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Alpha Bank Albania SHA Alpha Bank Cyprus Ltd < Περιεχόµενα > σελ. 7 σελ. 7 σελ. 8 σελ. 8 σελ. 8 σελ. 9 σελ. 11 σελ. 14 σελ. 15 σελ. 16 σελ. 16 σελ. 17 σελ. 17 σελ. 18 σελ. 18 σελ. 18 σελ. 18 σελ. 19

3 H ΤΡΑΠΕΖΑ T Επιτυχής ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Τραπέζης ον Ιούνιο του 2013, η Τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς την Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου ύψους Ευρώ εκατ., στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποιήσεως του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Η Alpha Bank ήταν η πρώτη ελληνική Τράπεζα που επέτυχε την απαραίτητη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, συγκεντρώνοντας ποσό άνω του 10% της συνολικής ανακεφαλαιοποιήσεώς της. Ειδικότερα, η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα έφθασε τα Ευρώ 550 εκατ., συµπεριλαµβανοµένων των Ευρώ 92,9 εκατ. ιδιωτικής τοποθετήσεως σε επιλεγµένους Έλληνες και ξένους θεσµικούς επενδυτές. Το εναποµείναν µέρος των Ευρώ εκατ. καλύφθηκε από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») µε ανταλλαγή µετοχών µετά περιορισµένου δικαιώµατος ψήφου για χρονική περίοδο 4,5 ετών. Επιπλέον, οι ιδιώτες επενδυτές έλαβαν, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, ένα παραστατικό τίτλο δικαιωµάτων κτήσεως κοινών µετοχών (Warrant) που εξεδόθη από το ΤΧΣ για κάθε µία κοινή ονοµαστική µετοχή για την οποία ενεγράφησαν. Οι κάτοχοι των warrants δικαιούνται να αποκτήσουν 7,4 νέες κοινές µετοχές κυριότητας του ΤΧΣ σε προκαθορισµένη τιµή. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης έτυχε άµεσης αποδοχής από την αγορά και η ζήτηση για νέες µετοχές ήταν υψηλή ενισχύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές τραπεζικές µετοχές,και προετοιµάζοντας το έδαφος για τις µετέπειτα ανακεφαλαιοποιήσεις και των άλλων ελληνικών τραπεζών. Η συγκέντρωση ενδιαφέροντος ήταν υψηλή τόσο από ιδιώτες, όσο και από θεσµικούς µετόχους και οι εγγραφές από τους ενασκήσαντες δικαιώµατα προτιµήσεως και προεγγραφής υπερέβησαν το 165%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση. Αξίζει δε, να σηµειωθεί ότι, ως αποτέλεσµα της αυξηµένης συµµετοχής των ξένων θεσµικών επενδυτών στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης, το ποσοστό συµµετοχής τους στη µετοχική της σύνθεση ανήλθε από 28% σε 43% 1 - στα προ της οικονοµικής κρίσεως επίπεδα. Επιπροσθέτως, ο συνολικός αριθµός των ιδιωτών επενδυτών της µετοχικής µας βάσεως επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσµευση και υποστήριξη του ιδιωτικού τοµέα. Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Alpha Bank διατηρεί τον ιδιωτικό της χαρακτήρα και παραµένει το σηµείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, όπως προβλέπει η µακροχρόνια στρατηγική της. Επίσης, µε είκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 13,9% το τέλος Ιουνίου 2013 που αποτελεί τον βέλτιστο µεταξύ των ελληνικών τραπεζών, η Alpha Bank ευρίσκεται σε ισχυρή θέση για τη µελλοντική προάσπιση του Ισολογισµού της. 1 Εξαιρουµένης της συµµετοχής του ΤΧΣ. Εκδήλωση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών για την εισαγωγή των νέων µετοχών της Alpha Bank Την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013, το Χρηµατιστήριο Αθηνών πραγµατοποίησε εκδήλωση στο κτήριό του, στο πλαίσιο της εισαγωγής των νέων µετοχών και των warrants της Τραπέζης, κατόπιν της επιτυχούς ολοκληρώσεως της διαδικασίας της Αυξήσεως του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Ο ιευθύνων Σύµβουλος ηµήτριος Π. Μαντζούνης ευχαρίστησε τη διοίκηση του Χ.Α. για τη σηµαντική συµβολή του στη δύσκολη διαδικασία της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Alpha Bank και ευχήθηκε, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, οι τράπεζες να έχουν τη δυνατότητα να διανείµουν, εκ νέου, µέρισµα στους µετόχους τους. Ο Πρόεδρος του Χ.Α., κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, µεταξύ άλλων, δήλωσε ότι η επιτυχία της Alpha Bank αποδεικνύει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικό εργαλείο αντλήσεως ρευστότητας, καθώς επίσης, ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα βοηθήσει την ελληνική οικονοµία. < 2 / 19 >

4 H ΤΡΑΠΕΖΑ Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2013 Καθαρά κέρδη Ευρώ 126,7 εκατ. Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,9 δισ. µετά την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου το β τρίµηνο 2013 Η Alpha Bank ανακοίνωσε τα Αποτελέσµατα του α εξαµήνου 2013, την Παρασκευή, 30 Αυγούστου Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, δήλωσε: Καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να αποδεικνύει, µε απτά αποτελέσµατα, την ισχυρή της δέσµευση να ανταποκριθεί στους δηµοσιονοµικούς και διαρθρωτικούς στόχους του προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής, της δίδεται η ευκαιρία να αξιοποιήσει το θετικό κλίµα που έχει διαµορφωθεί. Η συνέχιση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και η επιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων είναι σηµαντική, προκειµένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας. Η Alpha Bank, µετά την απόκτηση της Εµπορικής Τραπέζης και την επιτυχηµένη ανακεφαλαιοποίησή της τον Μάιο, αναµένεται να επωφεληθεί από την ανάκαµψη της Ελληνικής Οικονοµίας, αλλά και τη σηµαντική αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα που έλαβε χώρα τους τελευταίους µήνες. Καθώς η οικονοµία πλησιάζει σε µία αποφασιστική καµπή, η Τράπεζα ευρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, ώστε να επιτύχει αποδόσεις που θα ανταµείψουν την εµπιστοσύνη των Μετόχων της. Επίσης, ο ιευθύνων Σύµβουλος ηµήτριος Π. Μαντζούνης, σηµείωσε τα ακόλουθα: Κατά το β τρίµηνο του 2013, συνεχίσθηκε η µείωση του κόστους χρηµατοδοτήσεως και η σταθεροποίηση του ρυθµού αυξήσεως των καθυστερήσεων, διατηρώντας τους δείκτες καλύψεως των καθυστερήσεων σε υψηλό επίπεδο. Εις ό,τι αφορά την Εµπορική Τράπεζα, η νοµική συγχώνευση ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο σύµφωνα µε τον σχεδιασµό µας. Επικεντρώνουµε πλέον τις προσπάθειές µας στην επιτάχυνση της διαδικασίας συγχωνεύσεως και στην ενδυνάµωση του Ισολογισµού µας καθώς η λειτουργική µας κερδοφορία θα βελτιώνεται περαιτέρω λόγω της συνεχιζόµενης προσαρµογής των επιτοκίων καταθέσεων και των συνεργειών που αναµένεται να προκύψουν από τη λειτουργική ενοποίηση της Εµπορικής. Για να διαβάσετε το ελτίο Τύπου πατήστε εδώ. Business Continuity: Πιστοποίηση ISO22301 και διάκριση της Τραπέζης στα βραβεία Business IT Excellence (BITE) Awards 2013 Την 9 Ιουλίου 2013, ολοκληρώθηκε από τον φορέα αξιολογήσεως TUV Austria Hellas ο απαιτούµενος έλεγχος και εδόθη η πιστοποίηση βάσει του ιεθνούς προτύπου ISO22301 (Σύστηµα ιαχειρίσεως Επιχειρησιακής Συνέχειας) για τους Τοµείς Εργασιών: Πληροφορικής, Υποστηρικτικών Λειτουργιών, Financial Markets και της Εταιρίας του Οµίλου Alpha Supporting Services. Η επίτευξη των ανωτέρω είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας Λειτουργών 13 ιευθύνσεων της Τραπέζης. Επίσης, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Τράπεζα διακρίθηκε στην κατηγορία Business Continuity, στο πλαίσιο της απονοµής των βραβείων Business IT Excellence (BITE) Awards, η οποία πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013, στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ. Τακτική Γενική Συνέλευση των Mετόχων της Alpha Bank Το Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013, πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης. Για να διαβάσετε το ελτίο Τύπου µε τις οµιλίες του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου Γιάννη Σ. Κωστοπούλου και του ιευθύνοντος Συµβούλου ηµητρίου Π. Μαντζούνη, πατήστε εδώ. < 3 / 19 >

5 H ΤΡΑΠΕΖΑ ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Aναπτύξεως Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του α εξαµήνου 2013 Εκπαίδευση των νέων συναδέλφων εκ της πρώην Εµπορικής Τραπέζης Η ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως συνέβαλε σηµαντικά στο έργο της οµαλής εντάξεως των νέων συναδέλφων στα συστήµατα και τις εργασίες τόσο των Καταστηµάτων, όσο και των Κεντρικών Υπηρεσιών. Ειδικότερα, τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα που πραγµατοποιήθηκαν είχαν ως ακολούθως: Εκπαίδευση Στελεχών και Υπαλλήλων δικτύου Καταστηµάτων Πρώτης προτεραιότητας κρίθηκε η εκπαίδευση των Στελεχών και Υπαλλήλων του δικτύου των Καταστηµάτων στα προϊόντα που προσφέρονται στην πελατεία Ιδιωτών, καθώς και στις εφαρµογές που τα υποστηρίζουν. Οι θέσεις εργασίας, των οποίων οι κάτοχοι εκπαιδεύθηκαν, ήταν: ιευθυντής, Υπεύθυνος Ταµειακών Συναλλαγών, Σύµβουλος AlphaPrime, Υπεύθυνος Πελατείας Ιδιωτών και Teller. Συγκεκριµένα, διδάχθηκαν οι εφαρµογές του Finesse και του CDI, θέµατα συµφωνίας ταµείου, καταναλωτικά, στεγαστικά, ασφαλιστικά, επενδυτικά και χρηµατιστηριακά προϊόντα και υπηρεσίες. Τα προγράµµατα ξεκίνησαν τον Απρίλιο και ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο Συνολικά εκπαιδεύθηκαν Σύνολο Καταστηµάτων 303 Θέσεις Εργασίας Βαθµός (*) /5 Άτοµα που εκπαιδεύθηκαν Επί συνόλου % ιευθυντής ΥΤΣ Teller AlphaPrime ΥΠΙ 4,05 4,04 4,10 3,89 4,05 4, % 100% 95% 100% 100% 98% (*) Βαθµός ικανοποιήσεως εκπαιδευθέντων, βάσει αξιολογήσεων στη λήξη κάθε προγράµµατος Για τους εναποµείναντες Teller, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, το τελευταίο πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε την πρώτη εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου. Οι εκπαιδευόµενοι εκφράσθηκαν θετικά α) για τα υψηλής ποιότητας προγράµµατα που παρακολούθησαν, β) για το επίπεδο των Εκπαιδευτών και γ) για τις άριστες υποδοµές του Εκπαιδευτικού Κέντρου. Η εκπαιδευτική προσπάθεια υποστηρίχθηκε και από συνολικά 13 µαθήµατα e-learning που δόθηκαν στους συµµετέχοντες ανάλογα µε το αντικείµενό τους. Την όλη εκπαιδευτική διαδικασία έφεραν εις πέρας οι Μόνιµοι Εισηγητές της ιευθύνσεως και επτά ακόµη έκτακτοι Εισηγητές. Εκπαίδευση Στελεχών και Υπαλλήλων Κεντρικών Υπηρεσιών Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα Στελεχών και Υπαλλήλων για τη χρήση των συστηµάτων ιαβαθµίσεως Πιστωτικού Κινδύνου της Alpha Bank, ήτοι ABRS και Moody s RA, ξεκίνησαν τον Μάρτιο και ολοκληρώθηκαν στις αρχές Απριλίου Συνολικά εκπαιδεύθηκαν 239 άτοµα, προερχόµενα από τους χώρους του Credit Risk, Corporate Banking και Business Centres. Την εκπαίδευση πραγµατοποίησαν Στελέχη της ιευθύνσεως Πιστωτικού Κινδύνου Επιχειρήσεων και ο Βαθµός Ικανοποιήσεως των εκπαιδευοµένων, βάσει των αξιολογήσεων, ανήλθε σε 4,4/5. Εσωτερικές Πιστοποιήσεις Οι Εσωτερικές Πιστοποιήσεις συνεχίσθηκαν κανονικά, µε τρεις εξεταστικές να έχουν λάβει χώρα µέχρι σήµερα τον Ιούνιο και τον εκέµβριο 2012 και τον Ιούνιο Οι εξετάσεις διεξήχθησαν µε µεγάλη επιτυχία. Αναλυτική πληροφόρηση για τις Εσωτερικές Πιστοποιήσεις παρέχεται στο Alpha Bank Intranet-> Εκπαίδευση-> Πιστοποιήσεις-> Εσωτερικές Πιστοποιήσεις Ο συνολικός αριθµός των Υπαλλήλων που συµµετείχαν και στις τρεις εξεταστικές ανήλθε σε 630 άτοµα, προερχόµενα από 250 περίπου Καταστήµατα. Καθώς δε, πολλοί συνάδελφοι επέλεξαν να εξετασθούν σε περισσότερα του ενός Πιστοποιητικά, ο αριθµός των συµµετοχών έφθασε τις Τα σωρευτικά ποσοστά επιτυχίας ανά Πιστοποιητικό, παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Γνώση του Πελάτη Συναλλαγές 1 Συναλλαγές 2 Έλεγχος Συναλλαγών από τη θέση εργασίας ΥΤΣ Εργασίες Καταναλωτικής Πίστεως Εργασίες Στεγαστικής Πίστεως Καταθέσεις και Επενδυτικές Εργασίες ΥΠΙ Καταθέσεις και Επενδυτικές Εργασίες Prime Τραπεζοασφαλιστικές Εργασίες Ιδιωτών Εργασίες Χρηµατοδοτήσεως Επιχειρήσεων Καθυστερήσεις Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Εγγυητικές Επιστολές Τραπεζοασφαλιστικές Εργασίες Επιχειρήσεων ιεθνές Εµπόριο Αξίες προς Είσπραξη ιεθνές Εµπόριο Ενέγγυες Πιστώσεις ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 93% 57% 67% 89% 84% 53% 63% 81% 65% 51% 82% 60% 67% 82% 88% 71% % Η σηµασία και η αξία του θεσµού των Εσωτερικών Πιστοποιήσεων, αναγνωρίσθηκε επιπλέον και µε την απονοµή στην Τράπεζα του Βραβείου Ανθρώπινου υναµικού 2013 της KPMG, στον Τοµέα Εκπαίδευση και Ανάπτυξη. < 4 / 19 >

6 H ΤΡΑΠΕΖΑ Έργα τέχνης στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Αγίου Στεφάνου O συνδυασµός της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής του κτηριακού συγκροτήµατος του Αγίου Στεφάνου µε το φυσικό τοπίο που το περιβάλλει, έγιναν το καταλληλότερο πλαίσιο για την ανάδειξη έργων σύγχρονης τέχνης. Το 2008, αµέσως µετά από την εγκατάσταση του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Τραπέζης στο πρώτο κτήριο του συγκροτήµατος, ο εντυπωσιακός διάφανος χώρος υποδοχής σηµατοδοτήθηκε από την εγκατάσταση του Μπλε γλυπτού του Γιώργου Λάππα. Το έργο, µεγάλο σε ύψος, λιτό, αλλά και µνηµειώδες, συνδέθηκε αµέσως µε την ανεπιτήδευτη αρχιτεκτονική του κτηρίου. Αµέσως µετά, ανατέθηκε στον νέο καλλιτέχνη, Ανδρέα Κασάπη, η εκτέλεση µίας τοιχογραφίας γκράφιτι στις επιφάνειες των τοίχων του εστιατορίου, στη βόρεια πλευρά του συγκροτήµατος. Και τα δύο έργα εναρµονίσθηκαν µε τους χώρους, δίδοντάς τους έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Επιπλέον, µε σκεπτικό την ανάδειξη των µεγάλων επιφανειών στους κοινόχρηστους χώρους, επελέγησαν από τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Τραπέζης έργα σύγχρονης ελληνικής τέχνης, πίνακες, κατασκευές, επιτοίχια και γλυπτά µεγάλων διαστάσεων. Στο εσωτερικό, τοποθετήθηκαν σε χώρους συγκεντρώσεως κοινού µε σκοπό τη σηµατοδότηση των χώρων, την αρµονία έργου και επιφανείας, την οπτική πολυσηµία, αλλά και τις εντυπώσεις από την επίδραση του φωτός και του φυσικού τοπίου της περιοχής. Εξωτερικά, τοποθετήθηκε µία ενότητα γλυπτών στο αίθριο, δίπλα στο αµφιθέατρο, µε το κυκλικό τους σχήµα να εναρµονίζεται µε την καµπύλη επιφάνεια του τοίχου. Συνυπάρχουν κατασκευές µε ιδιαίτερη υφή, όπως το Πλέγµα του Νίκου Αλεξίου ή ο Ιστός αράχνης της ήµητρας Σιατερλή, γλυπτά τοποθετηµένα έτσι, ώστε να προβάλλονται µέσα από το φυσικό τοπίο, όπως ο Λαγός και η Κουκουβάγια του Γιώργου Λάππα, πίνακες που καθορίζουν χώρους, όπως η Σαλώµη του Γιώργου Λαζόγκα, ή σκορπίζουν το έντονο χρώµα τους όπως η Αιγαία θάλασσα της Μαίρης Σχοινά, η Αθήνα του ηµήτρη Περδικίδη, το Development II του Γιάννη Μπουτέα, καθώς και άλλα, που προκαλούν πολλαπλές ερµηνείες, όπως το Uxmal του Μιχάλη Μιχαηλίδη και η Βόλτα του Άι Γιώργη του Αλέκου Λεβίδη. Για τα έργα του συγκροτήµατος δηµιουργήθηκε ειδική ενότητα στο Alpha Bank Intranet, κατόπιν συνεργασίας του Τµήµατος της Συλλογής Έργων Τέχνης και της ιευθύνσεως Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΠΠΑΣ Μπλε γλυπτό, 2007 Σίδερο 650Χ200Χ200 εκ. Είσοδος Εκπαιδευτικού Κέντρου ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΖΟΓΚΑΣ Σαλώµη, 1987 Ίχνη πτυχολογίας σε σεντόνι, σπρέυ, κάρβουνο 205Χ235 εκ. Είσοδος αµφιθεάτρου Εκπαιδευτικού Κέντρου ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΠΠΑΣ Πουλί, Σίδερο 70Χ70 εκ. Αστερίας, 2007, Σίδερο 27,5Χ27,5Χ8,5 εκ. Χελώνα, 2008, Σίδερο 30Χ34Χ10,5 εκ. Αετός, Σίδερο 38,5Χ41Χ10 εκ. Alpha Bank, 2003, Σίδερο 31,8Χ31,8Χ4 εκ. Τέσσερα γλυπτά στον εξωτερικό τοίχο του αµφιθεάτρου του Εκπαιδευτικού Κέντρου. < 5 / 19 >

7 H ΤΡΑΠΕΖΑ Νοµισµάτων Ιστορία - Επτάνησα Στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της, η Νοµισµατική Συλλογή της Τραπέζης διοργάνωσε την Πέµπτη, 6 Ιουνίου 2013, διάλεξη µε θέµα ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ σε συνεργασία µε την Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, στην Αίθουσα ιαλέξεων της Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας. Οµιλήτρια ήταν η Επιµελήτρια της Νοµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank ρ ήµητρα Τσαγκάρη. Στο πρώτο µέρος της διαλέξεως, παρουσιάσθηκε µία σύντοµη ιστορία της νοµισµατικής, καθώς και η εφεύρεση και η εξάπλωση του νοµίσµατος, ενώ στο δεύτερο µέρος, τα αρχαία νοµίσµατα των Επτανήσων. Σκοπός της εκδηλώσεως ήταν αφ ενός να ενηµερωθεί το κοινό για την ιστορία του βασικού συναλλακτικού µέσου και αφ ετέρου να γνωρίσει τα αρχαία νοµίσµατα των Επτανήσων, τα οποία µεταφέρουν, ως αυτόπτες µάρτυρες, γεγονότα, µύθους και πληροφορίες και µας θυµίζουν την ιστορία και το µεγαλείο της περιοχής. Alpha Bank Bulgaria Dynamic Visa Debit Με κύριο µήνυµα The Debit card that pays you back! έλαβε χώρα δυναµική διαφηµιστική εκστρατεία για την προβολή της νέας κάρτας συνεργασίας µε τα supermarket Carrefour, Dynamic VISA Debit. Η προβολή της πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου, Τύπου και υπαίθριας διαφηµίσεως, ενώ παράλληλα, έλαβε χώρα προώθηση στα καταστήµατα της Carrefour. Η Τράπεζα Χρυσός Χορηγός του 8ου ιεθνούς Τουρνουά Golf Aegean Airlines Pro-Am Η Τράπεζα ήταν Χρυσός Χορηγός του 8ου ιεθνούς Τουρνουά Golf Aegean Airlines Pro-Am, που διεξήχθη από την 29 Μαΐου έως την 1 Ιουνίου 2013, στα γήπεδα Τhe Dunes και Τhe Bay Course του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος Costa Navarino, στη Μεσσηνία, µε τη συµµετοχή 60 οµάδων. Στο πλαίσιο της ανωτέρω Χορηγίας, η Τράπεζα συµµετείχε στον αγώνα µε δική της οµάδα. Κατά την τελετή απονοµής των επάθλων, εκ µέρους της Τραπέζης παρευρέθησαν ο Εντεταλµένος Γενικός ιευθυντής Λεωνίδας Κασούµης, ο ιευθυντής της ιευθύνσεως Επιχειρηµατικών Κέντρων Βασίλειος Ζωγράφος, ο Υποδιευθυντής της αυτής ιευθύνσεως Ανδρέας Μαντζούνης και η Προϊσταµένη των ηµοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων Ελένη Στεργίου. < 6 / 19 >

8 NEA Alpha Bank.Τράπεζα εµπιστοσύνης και σταθερό σηµείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα Mε σκοπό την προβολή της Τραπέζης και την ενίσχυση της εικόνας της στο πλαίσιο της Αυξήσεως του Μετοχικού της Κεφαλαίου, που έλαβε χώρα τον Μάιο, σχεδιάσθηκε και πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου, Τύπου και διαδικτύου. Η εν λόγω εκστρατεία προέβαλε τις αξίες της Alpha Bank στο πέρασµα των χρόνων, τονίζοντας τη διαχρονική της παρουσία ως σταθερό σηµείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, για περισσότερο από 130 χρόνια. Την εταιρική επικοινωνία της Τραπέζης ακολούθησε διαφηµιστική εκστρατεία, προκειµένου να ενηµερωθεί το κοινό για τα διάφορα στάδια Αυξήσεως του Μετοχικού της Κεφαλαίου, ενώ σχεδιάσθηκαν και ανάλογα υποστηρικτικά υλικά για τα Καταστήµατα. Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση για την εταιρική προβολή της Τραπέζης, πατήστε εδώ. < 7 / 19 > Alpha Prime Personal Banking Με στόχο την προώθηση της Υπηρεσίας Alpha Prime Personal Banking, ξεκίνησε τον Ιούνιο διαφηµιστική εκστρατεία µέσω Τύπου, η οποία και ενισχύθηκε στη συνέχεια, µέσω τηλεοράσεως και διαδικτύου. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας Αυτό που µας δένει είναι µία σχέση εµπιστοσύνης, οι Πελάτες ενηµερώθηκαν σχετικά µε την Υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking, η οποία προσφέρει εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση από εξειδικευµένα Στελέχη, σε επιλεγµένα Καταστήµατα. Οι Ιδιώτες Πελάτες µε υπόλοιπα άνω των Ευρώ µπορούν µέσω της Υπηρεσίας Alpha Prime Personal Banking να: ιευκολύνουν τις καθηµερινές τους συναλλαγές, διευθετώντας κάθε τραπεζική υπόθεση άµεσα και αποτελεσµατικά Σχεδιάσουν το µέλλον τους, έχοντας πρωταρχική µέριµνα τις προσωπικές τους απαιτήσεις και ανάγκες ιαχειρισθούν την περιουσία τους, έχοντας ολοκληρωµένη ενηµέρωση. Η εν λόγω εκστρατεία, ενισχύθηκε και µε επικοινωνιακά υλικά εντός των Καταστηµάτων. Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση για την Υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking, πατήστε εδώ.

9 NEA H Τράπεζα στηρίζει την ελληνική επιχειρηµατικότητα Με στόχο να προβληθεί η στήριξη που παρέχει η Τράπεζα στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, µέσω των συγχρηµατοδοτούµενων δανείων της ράσεως Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση, που προσφέρονται σε συνεργασία µε το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας (ΤΕΠΙΧ), ξεκίνησε τον Μάιο, διαφηµιστικό πρόγραµµα µέσω τηλεοράσεως και Τύπου. Με κύριο µήνυµα ώστε ξανά κίνηση στην επιχείρησή σας µε τη ράση Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση, προβλήθηκε η δυνατότητα 50% άτοκης χρηµατοδοτήσεως δανείων για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κινήσεως και τη χρηµατοδότηση των επενδυτικών σχεδίων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Το εν λόγω διαφηµιστικό πρόγραµµα υποστηρίχθηκε επίσης, µέσω ραδιοφώνου και διαδικτύου, ενώ σχεδιάσθηκαν και ανάλογα διαφηµιστικά υλικά για τα Καταστήµατα. Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση της Τραπέζης για τη ράση, πατήστε εδώ. Alpha International Trade Με στόχο την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό και τη διεύρυνση της σχέσεως συνεργασίας µε την Τράπεζα, λειτουργεί από τον Ιούλιο, η αναβαθµισµένη ιαδικτυακή Πύλη ιεθνούς Εµπορίου, Alpha International Trade. Πρόκειται για µία εξειδικευµένη ιαδικτυακή Πύλη, η οποία προσφέρει σε ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του ιεθνούς Εµπορίου (Εισαγωγές - Εξαγωγές), πληθώρα πληροφοριών και εργαλείων, για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς και αναζητήσεως πιθανών συνεργατών. Παράλληλα, παρέχει ενηµέρωση σχετικά µε τα ειδικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Τράπεζα, για τη διευκόλυνση των διεθνών εµπορικών συναλλαγών τους. Η επικοινωνία της εν λόγω Υπηρεσίας πραγµατοποιήθηκε µέσω διαδικτύου, µε κύριο µήνυµα Χτίζουµε γέφυρες µε τις αγορές του κόσµου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το: Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών Bonus Νέο Βonus App Mε σκοπό την επικοινωνία της νέας εφαρµογής του Προγράµµατος Επιβραβεύσεως Συναλλαγών Bonus για smart phones, Bonus App, σχεδιάσθηκε και πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστικό πρόγραµµα. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας Όπου εσείς και Bonus, οι κάτοχοι των καρτών Bonus ενηµερώθηκαν για τη νέα εφαρµογή και τις δυνατότητες που παρέχει. Η επικοινωνία ξεκίνησε τον Απρίλιο µέσω περιοδικού Τύπου και ενισχύθηκε µε σηµαντική προβολή µέσω διαδικτύου και των Καταστηµάτων της Τραπέζης. είτε εδώ το εκπαιδευτικό video για το Bonus App. < 8 / 19 >

10 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ M ετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποιήσεως της Τραπέζης, την , µε υπερκάλυψη της απαιτούµενης ιδιωτικής συµµετοχής, η οποία είχε ως αποτέλεσµα τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Alpha Bank, και την ολοκλήρωση της νοµικής συγχωνεύσεως, δι απορροφήσεως της Εµπορικής Τραπέζης, την , ξεκίνησε το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης. Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης Το Πρόγραµµα δοµείται στη βάση των κάτωθι Έργων Αναδιαρθρώσεως, µε τη συµµετοχή ουσιαστικά όλων των Μονάδων της Τραπέζης και την παράλληλη λειτουργία Ειδικής Επιτροπής Έργου Αναδιαρθρώσεως σε επίπεδο Γενικής ιευθύνσεως (Restructuring Steering Committee), η οποία επιβλέπει και κατευθύνει τις εργασίες του Προγράµµατος. Στρατηγική Πωλήσεων και ικτύων Λιανικής Τραπεζικής Στόχος του συγκεκριµένου Έργου είναι η αύξηση της µελλοντικής κερδοφορίας της Τραπέζης στον Τοµέα Λιανικής, µέσω της βελτιστοποιήσεως των πρακτικών στην υφιστάµενη παραδοσιακή τραπεζική και, εκτός αυτής, σε νέους τοµείς δραστηριοτήτων, µε τη δηµιουργία προϊόντων και υπηρεσιών. H βελτιστοποίηση των υφισταµένων πρακτικών θα συµβάλει στον εκσυγχρονισµό του µοντέλου λειτουργίας του Τοµέα Λιανικής Τραπεζικής µέσω: νέας κατηγοριοποιήσεως της πελατείας µε καθορισµό των πελατειακών οµάδων υψηλής προοπτικής αναπτύξεως εργασιών και κερδοφορίας για την Τράπεζα της δηµιουργίας ανταγωνιστικής προτάσεως προϊόντων και υπηρεσιών για κάθε πελατειακή οµάδα του προσδιορισµού της στρατηγικής πωλήσεων και δικτύων. Στο πλαίσιο αυτό, θα επαναπροσδιορισθεί το πρότυπο εξυπηρετήσεως της πελατείας, βάσει νέων τύπων και δοµής Καταστηµάτων, νέων ρόλων των Λειτουργών και αναπτύξεως των εναλλακτικών δικτύων, ώστε να λειτουργούν συµπληρωµατικά ως προς το φυσικό δίκτυο Καταστηµάτων, ενώ θα αναπτυχθεί επιπλέον δοµηµένη στρατηγική βέλτιστης και αποτελεσµατικής παρουσίας του δικτύου Καταστηµάτων και off site ATM. Σηµειώνεται ότι έως τη , συστεγάσθηκαν 38 Καταστήµατα και άλλαξε η σήµανση 130 Καταστηµάτων. < 9 / 19 >

11 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστηµάτων (IT) και Εξορθολογισµός Κόστους Το πρόγραµµα µεταπτώσεως των συστηµάτων των δύο Τραπεζών έχει ως ακολούθως: Έως το τέλος του 2013 Πελατοκεντρικό Σύστηµα: Την , πραγµατοποιήθηκε µεταφορά του Πελατολογίου της πρώην Εµπορικής Τραπέζης στο Πελατοκεντρικό Σύστηµα της Alpha Bank. Χρεωστικές Κάρτες / Πιστωτικές Κάρτες Καταθετικά προϊόντα: Για τους Πελάτες της πρώην Εµπορικής Τραπέζης θα υπάρξει αντιστοίχιση των προϊόντων και µεταφορά τους στα συστήµατα της Alpha Bank. ΑΤΜ και ΚΑΣ: Τα ΑΤΜs και ΚΑΣ της πρώην Εµπορικής Τραπέζης θα αποκτήσουν τη λειτουργικότητα αυτών της Alpha Bank. Web banking: Οι Πελάτες-συνδροµητές του Emporiki e-βanking θα εξυπηρετούνται από το Alpha Web Banking. Επενδυτικά Προϊόντα: Θα δηµιουργηθούν αντίστοιχα προϊόντα στο σύστηµα της Alpha Bank. Προϊόντα Πιστοδοτήσεων: Για τους Πελάτες της πρώην Εµπορικής Τραπέζης θα δηµιουργηθούν αντίστοιχα Καταναλωτικά προϊόντα. Α εξάµηνο του 2014 Προϊόντα Πιστοδοτήσεων: Για τους Πελάτες της πρώην Εµπορικής Τραπέζης θα δηµιουργηθούν αντίστοιχα: Στεγαστικά προϊόντα Προϊόντα για επιχειρήσεις Εξορθολογισµός Κόστους Προµηθειών Κύριο µέληµα του Έργου είναι η µείωση του κόστους προµηθειών σε υλικά και υπηρεσίες αξιοποιώντας τη συνολική αγοραστική δύναµη της Τραπέζης, διατηρώντας ταυτόχρονα, σε υψηλό επίπεδο, την ποιότητα των υπηρεσιών και αγαθών που προµηθεύεται. Εξορθολογισµός Χρήσεως Ακίνητης Περιουσίας Σκοπός του Έργου είναι η βέλτιστη χρήση και η πλήρης αξιοποίηση των κτηρίων από τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Τραπέζης και παράλληλα, η ελαχιστοποίηση του σχετικού κόστους. ιαχείριση Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής Στόχο του συγκεκριµένου Έργου αποτελεί ο ανασχεδιασµός και η βελτιστοποίηση του επιχειρησιακού µοντέλου διαχειρίσεως καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής, ώστε να επιτευχθεί η µείωση των επισφαλειών και των προβλέψεων του χαρτοφυλακίου δανείων Λιανικής Τραπεζικής. Κεντροποίηση Υπηρεσιών back-office Λιανικής Τραπεζικής Στόχος του συγκεκριµένου Έργου είναι ο σχεδιασµός και η δηµιουργία Κεντρικής Υπηρεσίας back-office, για την αποτελεσµατικότερη και αµεσότερη εξυπηρέτηση του δικτύου Καταστηµάτων και των Πελατών της Τραπέζης, µέσω της ενοποιήσεως και κεντροποιήσεως των σχετικών δραστηριοτήτων για όλα τα προϊόντα Λιανικής Τραπεζικής. Βελτιστοποίηση Κεντρικών Υπηρεσιών Στόχο του συγκεκριµένου Έργου αποτελεί ο καθορισµός του µεγέθους των Κεντρικών Υπηρεσιών της Τραπέζης, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους. Ανακατανοµή Ανθρωπίνου υναµικού Το Έργο αυτό στοχεύει στην ανακατανοµή του Ανθρωπίνου υναµικού, προκειµένου να επιτευχθεί κάλυψη των αναγκών σε Προσωπικό της Τραπέζης και των Εταιριών του Οµίλου. Βελτίωση κερδοφορίας καταθέσεων Βασικός στόχος του συγκεκριµένου Έργου είναι ο περιορισµός του κόστους καταθέσεων µέσω εξορθολογισµού της τιµολογιακής πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα, θα εξετάζονται οι δυνατότητες προσελκύσεως καταθέσεων µέσω της ανανεώσεως του χαρτοφυλακίου προϊόντων και της βελτιώσεως της εξυπηρετήσεως των Πελατών. Κεντροποίηση Υπηρεσιών back-office του Wholesale Banking Το συγκεκριµένο Έργο στοχεύει στον σχεδιασµό και τη δηµιουργία Κεντρικής Υπηρεσίας, µε σκοπό την κεντροποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων για όλους τους Πελάτες του Wholesale Banking. Οι παραγόµενες συνέργειες από τη λειτουργική συνένωση είναι ήδη εµφανείς, µε το όφελος κόστους άνω των Ευρώ 45 εκατ., το οποίο εκτιµάται να έχει ήδη επιτευχθεί εντός του 2013, καλύπτοντας περίπου το 25% αντιστοίχως των συνολικών εκτιµώµενων συνεργειών κόστους από τη συγχώνευση. Τα ως άνω οφέλη επέρχονται ως αποτέλεσµα της οργανωτικής και λειτουργικής συνενώσεως των δύο Τραπεζών, η οποία έχει επιτρέψει µία σειρά βελτιστοποιήσεων από πλευράς κόστους, ενώ παράλληλα το χαρτοφυλάκιο καταθέσεων πελατείας της Εµπορικής Τραπέζης αναπροσαρµόζεται επιτυχώς στην τιµολογιακή πολιτική της Alpha Bank, χωρίς η Τράπεζα να υποστεί απώλεια υπολοίπων. Ο ρυθµός επιτεύξεως των συνεργειών και στους δύο τοµείς έχει ήδη υπερβεί σηµαντικά τους αρχικώς τεθέντες στόχους, αναδεικνύοντας την αποτελεσµατικότητα της Τραπέζης. < 10 / 19 >

12 26 Μαΐου 2013, Ηµέρα Εθελοντισµού Οµίλου Αlpha Βank 7 Χώρες, περισσότεροι από εθελοντές µαζί, κάνουν το όραµα πράξη! Μ ε στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού του Οµίλου σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα και στο πλαίσιο της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Alpha Bank, ορίσθηκε από το 2009, η τελευταία Κυριακή του Μαΐου εκάστου έτους ως ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK. Εφέτος, την 26 Μαΐου 2013, εθελοντικές οµάδες, που απαρτίζονταν από µέλη του Προσωπικού και τις οικογένειές τους, πραγµατοποίησαν δράσεις κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Ρουµανία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στην Αλβανία και στην Π.Γ..Μ., προάγοντας µε αυτόν τον τρόπο την οµαδικότητα και τη συνεργασία. Στην Ελλάδα, πραγµατοποιήθηκαν εκδηλώσεις κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα στην Αθήνα, στον Βόλο, στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαµάτα, στην Καρδίτσα, στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά, στην Πάτρα, στη Σάµο, στη Χαλκιδική, στα Χανιά και στη Χίο, µε τη συµµετοχή συνολικά 343 εθελοντών. Συγκεκριµένα, στην Αθήνα, πραγµατοποιήθηκε περιβαλλοντική - διαδραστική επίσκεψη στο Κέντρο της Γης, στον Βόλο, συλλογή τροφίµων για την ενίσχυση του Ιδρύµατος ος Ηµίν Σήµερον και στην Καρδίτσα, συλλογή και προσφορά φαρµάκων στο Γηροκοµείο της πόλεως. Στις υπόλοιπες πόλεις και νησιά, πραγµατοποιήθηκαν καθαρισµοί ακτών. Αθήνα Θεσσαλονίκη < 11 / 19 >

13 26 Μαΐου 2013, Ηµέρα Εθελοντισµού Οµίλου Αlpha Βank Στην Κύπρο, 60 εθελοντές από το Προσωπικό της Τραπέζης συνέλεξαν τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία παρέδωσαν σε άπορες οικογένειες είτε απευθείας είτε µέσω των φιλανθρωπικών οργανισµών Βαγόνι Αγάπης, στη Λευκωσία και Funraising, στη Λεµεσό. Στη Βουλγαρία*, 197 εθελοντές συµµετείχαν σε δράσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις της χώρας. Συγκεκριµένα, οι εθελοντές στη Σόφια, φύτευσαν λουλούδια στο West Park, στη Βάρνα, συµµετείχαν στον καθαρισµό του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου, στο Μπουργκάς, πραγµατοποίησαν καθαρισµό του πάρκου Sea Garden και στη Φιλιππούπολη, ανέλαβαν τον καθαρισµό της περιοχής που βρίσκεται στον λόφο Bunarjik. Τέλος, στο Μπλαγκόεβγκραντ, οι εθελοντές ανέλαβαν το βάψιµο της περιφράξεως ενός τοπικού παιδικού σταθµού, ενώ στο Ρούσε, πραγµατοποιήθηκε συλλογή παιδικών βιβλίων. Kύπρος Στη Ρουµανία, 130 εθελοντές από το Προσωπικό της Τραπέζης µαζί µε µέλη των οικογενειών τους ανέλαβαν τον εξωραϊσµό του Βοτανικού Κήπου, στο Βουκουρέστι, φυτεύοντας διακοσµητικά φυτά, τοποθετώντας νέα παγκάκια, βάφοντας παλαιές περιφράξεις και καθαρίζοντας τα µονοπάτια. Βουλγαρία Στη Σερβία, περισσότεροι από 130 εθελοντές, µαζί µε εξειδικευµένους συνεργάτες, ανέλαβαν τον καθαρισµό και εξωραϊσµό εγκαταλελειµµένων περιοχών στο Novi Sad, το Niš και το Βελιγράδι. Συγκεκριµένα, στο Novi Sad, τοποθετήθηκαν 300 φυτά σε εγκαταλελειµµένα οικοδοµικά τετράγωνα, στο Niš, 300 φυτά στο πάρκο της λεωφόρου Đinđića, ενώ στο Βελιγράδι, οι εθελοντές τοποθέτησαν φυτά στο πάρκο που περιβάλλει το θέατρο Dadov. Ρουµανία Σερβία < 12 / 19 >

14 26 Μαΐου 2013, Ηµέρα Εθελοντισµού Οµίλου Αlpha Βank Στην Αλβανία, 180 εθελοντές συµµετείχαν σε εργασίες αποκαταστάσεως ζηµιών που είχαν προκληθεί σε παιδιατρικές µονάδες νοσοκοµείων, σε τέσσερις πόλεις της χώρας. Οι εθελοντές αναµόρφωσαν σηµαντικά πολλούς χώρους, ενώ παράλληλα, µοίρασαν και δώρα στα παιδιά που νοσηλεύονταν στα εν λόγω νοσοκοµεία. Π.Γ..Μ. Aλβανία Στην Π.Γ..Μ.*, 50 εθελοντές της Τραπέζης συνέλεξαν και παρέδωσαν, σε συνεργασία µε τον Ερυθρό Σταυρό, ρούχα, υποδήµατα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης σε οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη. Για τον σκοπό αυτό, ειδικά κυτία είχαν τοποθετηθεί στα Καταστήµατα όπου δραστηριοποιείται η Τράπεζα, στα οποία το Προσωπικό µπορούσε να προσφέρει διάφορα είδη, ανάλογα µε τη δυνατότητά του. Η ενεργός συµµετοχή όλων αποτελεί πολύτιµη συµβολή στην επίτευξη της προσπάθειας τής Alpha Bank για έναν καλύτερο κόσµο και αντικατοπτρίζει την πολιτική κοινωνικής ευθύνης που εφαρµόζεται στον Όµιλο, ενώ παράλληλα, προάγει την οµαδικότητα και τη συνεργασία. *Σηµειώνεται ότι η Ηµέρα Εθελοντισµού Οµίλου Alpha Bank, στη Βουλγαρία και στην Π.Γ..Μ., πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή, 2 Ιουνίου < 13 / 19 >

15 Χέρι Βοηθείας από την Alpha Bank! Το πρόγραµµα Χέρι Βοηθείας ξεκίνησε το 2012, ως µία νέα ενέργεια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Alpha Bank, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας και της κοινωνικής προσφοράς της. Κατά τον σχεδιασµό του Προγράµµατος, κύριο µέληµα ήταν και παραµένει, τόσο η υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών οµάδων (άποροι, πολύτεκνοι, ηλικιωµένοι), όσο και η στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, από τις οποίες η Τράπεζα προµηθεύεται τα τρόφιµα που προσφέρει. Κατά τη διάρκεια του 2012, το Πρόγραµµα κάλυψε γεωγραφικά περιοχές του Νοµού Θεσσαλονίκης και του Νοµού Αττικής και περιχώρων, όπου παρεδόθησαν συνολικά καρότσια µε τρόφιµα. Το Χέρι Βοηθείας συνεχίζεται και το Συγκεκριµένα, έως σήµερα, καρότσια µε ζυµαρικά, ρύζι, όσπρια, κονσέρβες, αλεύρι, λάδι, αποξηραµένα φρούτα, µπισκότα, ελιές και µέλι παρεδόθησαν σε Ενορίες της Ξάνθης, της Κοζάνης, του Καρπενησίου, της Ηγουµενίτσας και του Ευόσµου, καθώς και στo Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, ενώ κατά τους µήνες Νοέµβριο και εκέµβριο 2013, το Πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. < 14 / 19 >

16 Οι φθορές που πληγώνουν : Πρόγραµµα αποκαταστάσεως γλυπτών στον ήµο Αθηναίων T Η Alpha Bank, µε σκοπό την προαγωγή του πολιτισµού, συµµετέχει ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου και εκδηλώνει έµπρακτα, επί σειρά ετών, το ενδιαφέρον της για την Τέχνη και τον Πολιτισµό, όχι µόνο µέσω οικονοµικής υποστηρίξεως σχετικών εκδηλώσεων, αλλά και µέσω των Προγραµµάτων και των Συλλογών της. Αφορµή για τo νέο πρόγραµµα µε τίτλο Οι φθορές που πληγώνουν αποτέλεσε η κατάσταση όλων των γλυπτών του κέντρου της Αθήνας, τα οποία έχουν υποστεί εκτεταµένες καταστροφές και βανδαλισµούς, κυρίως κατά τα τελευταία πέντε έτη. Τα γλυπτά είναι έργα που έχουν φιλοτεχνηθεί από σηµαντικούς γλύπτες όπως οι: Λάζαρος Σώχος, Θωµάς Θωµόπουλος, ηµήτριος Φιλιππότης, Φωκίων Ρωκ, Μιχάλης Τόµπρος, Antoine Bourdelle, Βάσος Φαληρέας, Θανάσης Απάρτης, Θεόδωρος Παπαγιάννης και άλλοι. Τα έργα αυτά υφίστανται τις συνέπειες της αντίξοης καθηµερινότητας του κέντρου της πόλεως και κάθε είδους επέµβαση µε συνθήµατα, tags, σπασίµατα, προσθήκες και επιζωγραφίσεις. Σκοπός του προγράµµατος είναι, αφενός, η σωστή συντήρηση των έργων και των βάσεών τους, σύµφωνα µε τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και η προστασία τους από πιθανές µελλοντικές επεµβάσεις και αφετέρου, η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, µε ενηµέρωση και πληροφόρηση για την προσπάθεια αυτή και τα αποτελέσµατά της. Πρόκειται να αποκατασταθούν τέσσερις ενότητες γλυπτών, τα οποία βρίσκονται στην Πλατεία Συντάγµατος, στον περίβολο του Ιστορικού Μουσείου, στον κήπο του Πνευµατικού Κέντρου και στον Εθνικό Κήπο. Τα γλυπτά της Πλατείας Συντάγµατος και του περιβόλου του Ιστορικού Μουσείου θα αποκατασταθούν εντός του 2013, ενώ, τα γλυπτά του Πνευµατικού Κέντρου και του Εθνικού Κήπου, το Οι πρώτες δύο ενότητες έργων θα συντηρηθούν παράλληλα και οι εργασίες συντηρήσεως ξεκίνησαν τον Ιούλιο 2013 και αναµένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Οκτωβρίου Επικεφαλής της εξειδικευµένης οµάδας συντηρητών είναι ο Αθανάσιος Τζαµαλής, συντηρητής γλυπτών µε εµπειρία στην αποκατάσταση του µαρµάρου και του ορείχαλκου. Συγκεκριµένα, θα γίνει συντήρηση των ορειχάλκινων γλυπτών και προστασία τους µε κερί, συντηρήσεις των µαρµάρινων γλυπτών, συµπληρώσεις τµηµάτων των βάσεων, συντήρησή τους και εφαρµογή αντιγκράφιτι. Η επικοινωνία του έργου γίνεται διακριτικά και θα εστιασθεί ιδιαίτερα στην ενηµέρωση του κοινού, που θα πραγµατοποιείται µέσω επεξηγηµατικού εντύπου, που θα διανέµεται στον εκάστοτε χώρο εργασιών. Επιπλέον, θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των εργασιών και σχετική ενηµέρωση για την εξέλιξή τους. Τον σχεδιασµό του επικοινωνιακού υλικού του προγράµµατος ανέλαβε ο γραφίστας ηµήτρης Αρβανίτης, µε ιδιαίτερη ευαισθησία στην προβολή δράσεων που σχετίζονται µε κοινωνικά θέµατα. Στο έργο σηµαντική είναι η αρωγή του ήµου Αθηναίων. < 15 / 19 >

17 Η Τράπεζα υποστηρικτής της Ναυτικής Αποστολής 2013: Πειραιάς - Χανιά µε καγιάκ για την Πίστη Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συµµετείχε ως χορηγός στο εθελοντικό εγχείρηµα της ναυτικής οµάδας South Evian Gulf team, η οποία πραγµατοποίησε τον διάπλου Πειραιάς - Χανιά µε καγιάκ, για να υποστηρίξει τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων Παιδιών µε Νεοπλασµατικές Παθήσεις η Πίστη. Η οµάδα δηµιουργήθηκε το 2010 και από τότε, κάθε χρόνο, σχεδιάζει και επιχειρεί ναυτικές αποστολές, µε σκοπό την υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών οµάδων. Ο διάπλους Πειραιάς Χανιά είναι ένας ιστορικός διάπλους 270 ναυτικών µιλίων, που, για πρώτη φορά, επιχειρήθηκε µε καγιάκ. Η διαδροµή που ακολουθήθηκε ήταν: Πέραµα- Σαλαµίνα- Αίγινα- Πόρος- Ερµιόνη- Σπέτσες- Κυπαρίσσι- Μονεµβασιά- Καβοµαλιάς- Νεάπολη- Ελαφόνησος- Κύθηρα- Αντικύθηρα- Κίσσαµος και Χανιά. Η αποστολή ολοκληρώθηκε µε επιτυχία σε 16 ηµέρες, από τη 2 έως τη 17 Ιουνίου 2013, περνώντας το µήνυµα ότι η σύµπλευση προς έναν κοινό σκοπό είναι αυτή που µπορεί να µας βοηθήσει να πάµε µπροστά ως κοινωνία, όπως δήλωσε ο αρχηγός της οµάδας και συνάδελφος από τη ιεύθυνση Μarketing Άγγελος Χριστοφίδης. H ωρεές υπέρ κοινωνικού σκοπού µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Alpha Web Banking και Alpha Phone Banking H Alpha Bank, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και σε συνέχεια των ποικίλων ενεργειών κοινωνικής προσφοράς που πραγµατοποιεί, παρέχει, ήδη από τον Ιανουάριο του 2009, στους Πελάτες της τη δυνατότητα καταβολής δωρεάς υπέρ κοινωνικού σκοπού, µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Alpha Web Banking και Alpha Phone Banking. Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να επιλέξει για τη δωρεά του µεταξύ 56 Ιδρυµάτων και Μη Κυβερνητικών Οργανισµών, έχοντας τη δυνατότητα να γνωρίσει πρώτα, περιληπτικά, τους σκοπούς και το έργο του φορέα που πρόκειται να ενισχύσει. Η δωρεά πραγµατοποιείται εύκολα και γρήγορα, µε χρέωση ενός καταθετικού λογαριασµού και σε ηµεροµηνία που επιλέγει ο δωρητής. Ο δωρητής αποφασίζει εάν η δωρεά του θα γίνεται επώνυµα ή ανώνυµα. Εάν η δωρεά είναι επώνυµη, τότε, τα στοιχεία του δωρητή κοινοποιούνται στον συγκεκριµένο φορέα. Tα αποτελέσµατα της εν λόγω υπηρεσίας είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά και για τον σκοπό αυτό, η Τράπεζα αποφάσισε να ενισχύσει και Μουσεία της χώρας και να εντάξει στο πρόγραµµα αυτό, όσα εξ αυτών το επιθυµούν. Συγκεκριµένα, από τον Μάρτιο 2013, οι Πελάτες της Τραπέζης µπορούν να ενισχύουν και τα ακόλουθα Μουσεία: Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Μουσείο Ηρακλειδών Μουσείο Μπενάκη < 16 / 19 >

18 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 Στο πλαίσιο µίας πιο συνετής διαχειρίσεως πόρων και µε συνέπεια στις αρχές της Τραπέζης για την προστασία του περιβάλλοντος, ο Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 βρίσκεται διαθέσιµος στην ιστοσελίδα της Tραπέζης. Σηµειώνεται ότι για τρίτη συνεχή χρονιά, η Τράπεζα ανέθεσε την πιστοποίηση του Απολογισµού σε ανεξάρτητους ελεγκτές, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι πληροί τα κριτήρια του επιπέδου διασφαλίσεως Β+, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου GRI - G3. Στο πλαίσιο της ενηµερώσεως, καθώς και της περαιτέρω ευαισθητοποιήσεως του Προσωπικού σε θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εστάλη σε κάθε Εργαζόµενο, ένα folder µε συνοπτική αναφορά των πολιτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Οµίλου Alpha Bank, που εφαρµόζονται στις κατηγορίες Κοινωνία, Περιβάλλον, Ανθρώπινο υναµικό. < 17 / 19 >

19 Alpha Αστικά Ακίνητα Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013, πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας του Οµίλου Alpha Αστικά Ακίνητα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του τρίτου ορόφου του Κεντρικού Κτηρίου της Τραπέζης. Τη ευτέρα, 26 Αυγούστου 2013, ανακοινώθηκαν τα Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2013 της Εταιρίας. Για να διαβάσετε το σχετικό ελτίο Τύπου, πατήστε εδώ. Την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013, πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας του Οµίλου Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις, στην αίθουσα συνεδριάσεων του τρίτου ορόφου του Κεντρικού Κτηρίου της Τραπέζης. Την Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013, ανακοινώθηκαν τα Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2013 της Εταιρίας. Για να διαβάσετε το σχετικό ελτίο Τύπου, πατήστε εδώ. < 18 / 19 > Alpha Bank Cyprus Ltd Σταθερό σηµείο αναφοράς Με στόχο την ενδυνάµωση της εταιρικής εικόνας της Τραπέζης, έλαβε χώρα διαφηµιστική εκστρατεία, µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου και Τύπου. Για την προβολή της, χρησιµοποιήθηκαν, αναλόγως προσαρµοσµένα, τα υλικά που αναπτύχθηκαν για την εταιρική προβολή της Τραπέζης στην Ελλάδα, µε κεντρικό άξονα τον πυλώνα και κύριο µήνυµα Alpha Bank: Τράπεζα εµπιστοσύνης και σταθερό σηµείο αναφοράς στο τραπεζικό σύστηµα. Alpha Bank Romania Μία σηµαντική, τιµητική διάκριση απενεµήθη στην Τράπεζα, καθώς αναδείχθηκε πρώτη, µεταξύ όλων των ελληνικών τραπεζών στην τοπική αγορά, στον τοµέα των προωθητικών ενεργειών - κινήτρων, για την επέκταση του δικτύου επιχειρήσεων αποδοχής καρτών VISA, και πέµπτη, στη συνολική κατάταξη όλων των τραπεζών. Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε από τη VISA και συνοδεύθηκε από συµβολικό χρηµατικό έπαθλο. Τα νέα POS τερµατικά της Τραπέζης στις τοπικές επιχειρήσεις αριθµούν πλέον άνω των 500. Alpha Bank Albania SHA 15 Years in Albania Με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής εικόνας και κύριο µήνυµα 15 years now we share the same values πραγµατοποιήθηκε δυναµική, διαφηµιστική προβολή της Τραπέζης, µέσω τηλεοράσεως, Τύπου, ραδιοφώνου, υπαίθριας διαφηµίσεως και επιλεγµένων διαδικτυακών τόπων. Εταιρικό µήνυµα της εκστρατείας ήταν το We continue moving forward together.

20 ME MIA MATIA Κατά τον µήνα Σεπτέµβριο, ξεκίνησε διαφηµιστική εκστρατεία για το Πρόγραµµα Ιατρικής Κάλυψης Alpha Υγεία για Όλους, µε κύριο µήνυµα επικοινωνίας Όλη η φροντίδα που χρειάζεσθε, µόνο µε 50 ευρώ τον χρόνο! Τώρα και µε κάλυψη του κόστους συµµετοχής για διαγνωστικές εξετάσεις µέσω Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε αναλυτικά όλα τα προνόµια του Προγράµµατος εδώ. Η Τράπεζα συµµετείχε, για τρίτη χρονιά, στον είκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας (Corporate Responsibility Index), ο οποίος αξιολογεί συγκριτικά τις επιχειρήσεις ως προς τις επιδόσεις τους στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της αξιολογήσεως, η Alpha Bank διακρίθηκε στην κατηγορία BRONZE. Το Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου εγκαινιάζει, την 30 Σεπτεµβρίου 2013, την έκθεση Thomas Chimes. Εν λευκώ / Into the White, σε συνδιοργάνωση µε το Μουσείο Μπενάκη. Για να διαβάσετε το ελτίο Τύπου, πατήστε εδώ. Thomas Chimes. Μνήµη, 1989 (Λάδι σε λινό, Ιδιωτική Συλλογή). Κυριακή 12 Μαΐου 2013: Εθελοντές από το Προσωπικό της Τραπέζης και µέλη των οικογενειών τους πραγµατοποίησαν καθαρισµό µονοπατιών και δασικών δρόµων, στην περιοχή του Αισθητικού άσους της Καισαριανής, σε συνεργασία µε τη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών. 1 Απριλίου, 12 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2013: Κυριακάτικες Βόλτες στο Αισθητικό άσος της Καισαριανής και παράλληλη ξενάγηση στη Μονή Καισαριανής, για το Προσωπικό της Τραπέζης και τα µέλη των οικογενειών τους, σε συνεργασία µε τη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών. < 19 / 19 >

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, , Αθήναι, Τηλ

εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, , Αθήναι, Τηλ εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, 102 52, Αθήναι, Τηλ. 210 326 2460-1 www.alphanumismatics.gr, numismatic@alpha.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση: «Η Ευρώπη της Ελλάδος. Αποικίες και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ.

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Επίτευξη κερδοφορίας κατά το εννεάμηνο 2016 ως αποτέλεσμα της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Νομισματική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστημίου 41, 102 52, Αθήναι, Τηλ. 210 326 2460-1 www.alphanumismatics.gr, numismatic@alpha.gr εκέμβριος 2014 Νέα Έκθεση: Η

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου και την έγκριση από τη Τράπεζα της Ελλάδος

Μετά τη συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου και την έγκριση από τη Τράπεζα της Ελλάδος Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. συστάθηκε στα Τρίκαλα την 29η Μαϊου του 1994, μετά από συνέλευση φυσικών προσώπων, ως Αμιγής Πιστωτικός Συνεταιρισμός" Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αύγουστος 2012 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων: οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων. 15 Ιουλίου 2013

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων. 15 Ιουλίου 2013 Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 15 Ιουλίου 2013 Εξελίξεις στην Οικονομία και το Τραπεζικό Σύστημα Συνέχιση της ύφεσης, σημαντική βελτίωση δίδυμων ελλειμμάτων ΑΕΠ -6,4% το 2012, έλλειμμα τρεχουσών συν/γών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

< ( εκατ.) ,6% 15,6% > 15%

< ( εκατ.) ,6% 15,6% > 15% ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 A. Κύριοι είκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, έχουν επιλεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΠΡΟΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΠΡΟΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ Δελτίο Τύπου Πλήρως εγγυημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. από τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως Ευρώ 4.571 εκατ. με Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Δελτίο Τύπου. Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016 Δελτίο Τύπου Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ ή Ταμείο), δημοσιοποίησε σήμερα στην ιστοσελίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ.

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων 1 διατηρήθηκαν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 297,4 εκατ. Το Καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

H Αlpha Bank και η Eurobank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

H Αlpha Bank και η Eurobank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. H Αlpha Bank και η Eurbank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011 Τα Διοικητικά Συμβούλια της Alpha Bank και

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Τα προγράμματα κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για το σκοπό της ενημέρωσης των Μετόχων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank µετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρµόζει τα επιτόκιά της από 19.3.2007 ως ακολούθως: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή

Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 National Bank of Greece May 2006 Ανάπτυξη, Αναδιάρθρωση, Ενσωµάτωση: Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επιτεύγµατα, Στρατηγική και Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο

ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο 2008 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ηµοσιοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου 2008 2010 Οι κύριες στρατηγικές της τριετίας

Διαβάστε περισσότερα