Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόµενα Πιεσόµετρο του καρπού Μοντέλο HL 168Y Κωδ.: ΠΙΕΣ01 Η χρήση για την οποία προορίζεται το Πιεσόµετρο. 1. Τι είναι η αρτηριακή πίεση; 2. Σε τι χρησιµεύει η µέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι. Α. Οι προδιαγραφές της αρτηριακής πίεσης από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Β. Οι διακυµάνσεις της αρτηριακής πίεσης. 3. Σηµαντικές πληροφορίες πριν από τη χρήση της συσκευής. 4. Περιγραφή της συσκευής. Α. Ονοµασία των µερών. Β. Περιγραφή των συµβόλων της οθόνης. 5. Αλλαγή Μπαταριών. 6. Τοποθέτηση του µαξιλαριού πίεσης. 7. Η σωστή θέση µέτρησης. 8. Περιγραφή των ενδείξεων της οθόνης. 9. Πώς να µετράτε την πίεση. Α. Τοποθέτηση των µπαταριών στη θέση τους. Β. Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας. Γ. Οι ενέργειες για τη λήψη των µετρήσεων της αρτηριακής πίεσης.. Αποθήκευση, επαναφορά και διαγραφή των στοιχείων των µετρήσεων. Ε. Για να αλλάξετε τις µπαταρίες. 10. Συντήρηση. 11. Ασφαλής φύλαξη. 12. Πρόληψη κακής λειτουργίας της συσκευής. 13. Προειδοποιήσεις. 14. Προδιαγραφές. Σηµείωση. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν εγχειρίδιο και το προϊόν δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν τη συµβουλή του προσωπικού ιατρού σας ή άλλων επαγγελµατιών ιατρών. εν θα πρέπει να χρησιµοποιείτε τις πληροφορίες που παρέχονται από το παρόν εγχειρίδιο ή από το παρόν προϊόν για τη διάγνωση ή τη θεραπεία προβληµάτων υγείας ή τον καθορισµό της λήψης οποιουδήποτε φαρµάκου. Αν έχετε ή υποπτεύεστε ότι έχετε κάποιο ιατρικό πρόβληµα, συµβουλευτείτε κανονικά το θεράποντα ιατρό σας. Η χρήση για την οποία προορίζεται το Πιεσόµετρο Μετρά τη Συστολική και ιαστολική αρτηριακή πίεση του ανθρωπίνου σώµατος και τον καρδιακό ρυθµό, τοποθετούµενο στον καρπό µε τη µέθοδο της µέτρησης των ταλαντώσεων. Το παρόν προϊόν συνιστάται για χρήση από πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών και προορίζεται µόνο για οικιακή και όχι για κλινική χρήση. 1. Τι είναι η αρτηριακή πίεση; Αρτηριακή πίεση είναι η µέτρηση της δύναµης της ροής του αίµατος πάνω στα τοιχώµατα των αρτηριών. Η αρτηριακή πίεση µεταβάλλεται σταθερά κατά την πορεία του καρδιακού κύκλου. Η υψηλότερη πίεση του κύκλου ονοµάζεται συστολική αρτηριακή πίεση και η χαµηλότερη είναι η διαστολική αρτηριακή πίεση. Οι ενδείξεις αµφοτέρων, τόσο της συστολικής όσο και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης είναι αναγκαίες για να µπορέσει ο ιατρός να εκτιµήσει την κατάσταση της αρτηριακής πίεσης του ασθενούς. Πολλοί παράγοντες όπως η φυσική δραστηριότητα ή η ώρα της ηµέρας, µπορούν να επηρεάζουν την αρτηριακή σας πίεση. Η αρτηριακή πίεση τυπικά είναι χαµηλή το πρωί και αυξάνεται από το απόγευµα προς το βράδυ. Είναι χαµηλότερη κατά το καλοκαίρι και υψηλότερη κατά το χειµώνα. 2. Γιατί είναι χρήσιµη η µέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι; Η µέτρηση της αρτηριακής πίεσης από το γιατρό στο νοσοκοµείο ή στην κλινική, µαζί µε ένα πλήθος άλλων ιατρικών εξετάσεων, δηµιουργεί ένα φυσικό εκνευρισµό στον εξεταζόµενο και µπορεί ακόµα να του προκαλέσει και αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Η αρτηριακή πίεση ποικίλει επίσης ανάλογα µε µία πλειάδα συνθηκών ούτως ώστε η ιατρική κρίση να µην είναι δυνατή µε βάση µία µόνο µέτρηση. Η αρτηριακή πίεση η οποία µετράται το πρωί αµέσως µετά την έγερση, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε τροφής και ενώ ο εξεταζόµενος είναι ακόµη ακίνητος, είναι γνωστή ως η βασική αρτηριακή πίεση. Στην πράξη είναι µάλλον δύσκολη η µέτρηση της βασικής αρτηριακής πίεσης, η µέτρησή της όµως όσο το δυνατόν νωρίτερα και σε ένα περιβάλλον όσο το δυνατόν πλησιέστερο εξηγεί τη χρησιµότητα της λήψης της σχετικής µέτρησης στο σπίτι. Α. Οι προδιαγραφές του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (WHO) για την αρτηριακή πίεση. ΥΠΕΡΤΑΣΗ Οι προδιαγραφές οι οποίες έχουν τεθεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO) για την εκτίµηση της υψηλής ή χαµηλής αρτηριακής πίεσης, άσχετα µε την ηλικία, εµφανίζονται στο παραπλεύρως διάγραµµα. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 1 Εικόνα 1

2 Β. ιακυµάνσεις της αρτηριακής πίεσης. Η αρτηριακή πίεση κάθε ατόµου ποικίλει σηµαντικά τόσο σε ηµερήσια, όσο και σε εποχική βάση. Οι διακυµάνσεις αυτές είναι ακόµα εντονότερες στους υπερτασικούς ασθενείς. Κανονικά, η αρτηριακή πίεση αυξάνεται κατά το χρόνο της εργασίας και φθάνει στο κατώτατο σηµείο κατά τη διάρκεια του ύπνου. (υπερτασικός: είναι το άτοµο που έχει το σύµπτωµα της υψηλής αρτηριακής πίεσης). Το διάγραµµα εικονίζει τις διακυµάνσεις της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια µιας ολόκληρης ηµέρας µε λήψεις οι οποίες λαµβάνονται κάθε πέντε λεπτά. Η έντονη γραµµή δείχνει το χρόνο του ύπνου. Η αύξηση της αρτηριακής πίεσης στις 4 µ.µ. (το σηµείο Α στο διάγραµµα και στις 12 µ.µ. (το σηµείο Β στο διάγραµµα) αντιστοιχούν σε µία κρίση πόνου. 3. Σηµαντικές πληροφορίες πριν από τη χρήση της συσκευής. Οι µετρήσεις της αρτηριακής πίεσης θα πρέπει να ερµηνεύονται από γιατρό ή ειδικευµένο ιατρικό επαγγελµατία γνώστη του ιατρικού ιστορικού σας. Χρησιµοποιώντας τακτικά τη συσκευή και καταγράφοντας τα αποτελέσµατα προκειµένου να τα ερµηνεύσει ο γιατρός σας, κρατάτε το γιατρό σας ενήµερο σχετικά µε τις συνεχείς τάσεις της αρτηριακής σας πίεσης. Το φουσκωτό µαξιλαράκι της συσκευής θα πρέπει να τοποθετείται άνετα γύρω από τον καρπό σας και να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε την καρδιά σας. Μην αφήνετε τη συσκευή να ταλαντεύεται κατά τη διάρκεια της µέτρησης, γιατί δεν θα επιτύχετε σωστή µέτρηση. Η µέτρηση θα πρέπει να γίνεται µε ηρεµία και σε χαλαρή στάση. Μη φουσκώνετε το µαξιλαράκι πάνω από το µανίκι του µπουφάν ή του πουλόβερ διότι η µέτρηση κατ' αυτό τον τρόπο δεν είναι δυνατή. Να θυµάστε ότι η αρτηριακή πίεση υπόκειται σε διακυµάνσεις από στιγµή σε στιγµή σε ολόκληρη τη διάρκεια της ηµέρας και ότι επίσης επηρεάζεται από ένα πλήθος διαφορετικών παραγόντων όπως το κάπνισµα, η κατανάλωση αλκοόλ, η χρήση φαρµάκων και η φυσική δραστηριότητα. Πρόσωπα των οποίων η κατάσταση προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήµατα (διαβήτης, ασθένεια των νεφρών, αρτηριοσκλήρωση ή κακή περιφερειακή κυκλοφορία) είναι δυνατό να εµφανίσουν χαµηλότερες ενδείξεις µε την παρούσα συσκευή σε σχέση µε µία συσκευή µέτρησης της αρτηριακής πίεσης η οποία λαµβάνει τις µετρήσεις από το βραχίονα. Θα πρέπει ως εκ τούτου να συµβουλευτείτε το γιατρό σας ο οποίος θα αποφανθεί αν η αρτηριακή πίεση η οποία µετράται στον καρπό σας αντανακλά επαρκώς την πραγµατική σας αρτηριακή πίεση. Οι µετρήσεις της αρτηριακής πίεσης οι οποίες επιτυγχάνονται µε την παρούσα συσκευή είναι όµοιες µε εκείνες οι οποίες επιτυγχάνονται από ειδικευµένο ιατρικό προσωπικό το οποίο χρησιµοποιεί τη µέθοδο µέτρησης µε το φουσκωτό µαξιλαράκι και το στηθοσκόπιο. Μέσα στα όρια τα οποία καθορίζονται από τις Εθνικές Αµερικανικές Προδιαγραφές για τα Ηλεκτρονικά ή τα Αυτόµατα Σφυγµοµανόµετρα. 4. Περιγραφή της συσκευής: Α. Ονοµασία των µερών Πλήκτρο Λειτουργιών Εικόνα 2 Πλήκτρο Ανάκλησης Μνήµης Οθόνη LCD Πλήκτρο Λειτουργίας START / STOP Πλήκτρο Ρυθµίσεων Φουσκωτό µαξιλαράκι καρπού Θήκη Μεταφοράς Αλκαλικές Μπαταρίες UM-4 (AAA) 1,5V X 2 Εικόνα 3 2

3 Β. Περιγραφή των συµβόλων της οθόνης Μήνας Ηµέρα Ώρα Λεπτά Μέτρηση Απογευµατινή Ώρα Τιµή Συστολικής Πίεσης Μονάδα Μέτρησης Πίεσης Ένδειξη Εξασθένησης Μπαταρίας Τιµή ιαστολικής Πίεσης Σύµβολο Σφάλµατος 5. Αλλαγή µπαταριών Καταγραφή Μνήµης Σύµβολο Σφυγµών Ένδειξη Καρδιακού Ρυθµού Εικόνα 4 Αφαιρέστε το κάλυµµα του διαµερίσµατος των µπαταριών στην κάτω πλευρά της συσκευής και τοποθετήστε τις µπαταρίες στο διαµέρισµα των µπαταριών, όπως δείχνει η εικόνα αριστερά, προσέχοντας ιδιαίτερα την τήρηση της σωστής πολικότητας + και - κατά την τοποθέτηση. Σηµαντική παρατήρηση: Είναι πιθανό να συναντήσετε δυσκολίες κατά την αφαίρεση των µπαταριών από τη συσκευή. Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιήστε ένα σκληρό και λεπτό αντικείµενο όπως ένα στυλό ή κάτι ανάλογο. 6. Τοποθέτηση του φουσκωτού µαξιλαριού Α. Τυλίξτε το φουσκωτό µαξιλαράκι γύρω από τον καρπό. 1. Η οθόνη της συσκευής θα πρέπει να τοποθετείται στον καρπό προς την πλευρά της παλάµης. 2. Ο καρπός θα πρέπει να είναι γυµνός. Εικόνα 5 7. Η θέση για τη σωστή µέτρηση Β. Στερεώστε άνετα το φουσκωτό µαξιλαράκι. 1. Μην τραβάτε δυνατά το φουσκωτό µαξιλαράκι. 2. Μην αφήνετε πάρα πολύ χαλαρό το φουσκωτό µαξιλαράκι. Εικόνα 5-1 Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για το αποτέλεσµα των µετρήσεων το φουσκωτό µαξιλαράκι να βρίσκεται στο ίδιο ύψος µε την καρδιά. Υψηλότερη ή χαµηλότερη τοποθέτηση δίνουν αποτελέσµατα που παρεκκλίνουν από την πραγµατική τιµή. Μέτρηση σε καθιστή στάση: Α. Τοποθετήστε τον αγκώνα στο τραπέζι ή σε άλλο αντικείµενο (όπως η θήκη µεταφοράς). Β. Χρησιµοποιήστε το στήριγµα του βραχίονα προκειµένου το φουσκωτό µαξιλαράκι να βρίσκεται στο ίδιο ύψος µε την καρδιά. Γ. Χαλαρώστε το χέρι σας µε την παλάµη να βλέπει προς τα πάνω. Εικόνα 6 3

4 Περιγραφή των ενδείξεων της οθόνης. Σύµβολο Κατάσταση / Αιτία ιορθωτική ενέργεια Το σύµβολο εµφανίζεται κατά τη µέτρηση και αναβοσβήνει όταν ανιχνεύεται ο σφυγµός Η µέτρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, παραµείνετε ήρεµοι. Αντικαταστήστε τις µπαταρίες Λανθασµένη µέτρηση Σύµβολο µέτρησης της αρτηριακής πίεσης Εµφανίζεται όταν η τάση των µπαταριών είναι εξαιρετικά χαµηλή ή όταν η τοποθέτηση των µπαταριών είναι λανθασµένη. Εµφανίζεται όταν υπάρχει αδυναµία επακριβούς µέτρησης της αρτηριακής πίεσης. Εµφανίζεται µέχρι να ολοκληρωθεί η µέτρηση. Αντικαταστήστε και τις δύο µπαταρίες µε καινούργιες. Τοποθετήστε τις µπαταρίες στις σωστές θέσεις προσέχοντας τις κατευθύνσεις των πόλων +/- Πιέστε το πλήκτρο "START / STOP" ξανά και επαναλάβετε τη µέτρηση. Ή ελέγξτε αν το φουσκωτό µαξιλαράκι είναι στερεωµένο στον καρπό σύµφωνα µε τις οδηγίες. Ελέγξτε αν ασκείται προσπάθεια µε την παλάµη. Ελέγξτε αν οµιλείτε ή µετακινείστε κατά τη διάρκεια της µέτρησης. Ελέγξτε αν η στάση σας είναι η σωστή. 8. Πώς να κάνετε τη µέτρηση Α. Τοποθετήστε τις µπαταρίες στη θέση τους: 1. Ανοίξτε το κάλυµµα των µπαταριών. 2. Συµβουλευτείτε την εικόνα για την τοποθέτηση των µπαταριών (Εικόνα 4) 3. Όλα τα φωτεινά τµήµατα της οθόνης εµφανίζονται επί 3 δευτερόλεπτα στην οθόνη. 4. Εµφανίζονται ενδείξεις, µήνας 1, ηµέρα 1, ώρα 12, λεπτά 0. Β. Ρύθµιση Ηµεροµηνίας και Ώρας: 1. Πιέστε το πλήκτρο MODE (η ένδειξη του µηνός αρχίζει να αναβοσβήνει) Πιέστε το πλήκτρο SET για να ρυθµίσετε το σωστό µήνα (1, 2, 3, 12) 2. Πιέστε ξανά το πλήκτρο MODE (η ένδειξη της ηµέρας αρχίζει να αναβοσβήνει) Πιέστε το πλήκτρο SET για να ρυθµίσετε τη σωστή ηµέρα 3. Πιέστε ξανά το πλήκτρο MODE (η ένδειξη της ώρας αρχίζει να αναβοσβήνει) Πιέστε το πλήκτρο SET για να ρυθµίσετε τη σωστή ώρα µε τη µορφή 12 ωρών 4. Πιέστε ξανά το πλήκτρο MODE (η ένδειξη των λεπτών αρχίζει να αναβοσβήνει). Πιέστε το πλήκτρο SET για να ρυθµίσετε τη σωστή ένδειξη λεπτών (0, 1, 2, 3, 59) 5. Πιέστε ξανά το πλήκτρο MODE για να περάσετε στις κανονικές ενδείξεις χρόνου (ο µήνας, η ηµέρα, η ώρα και τα λεπτά εµφανίζονται στην οθόνη) Γ. Οι ενέργειες για τη λήψη των µετρήσεων της αρτηριακής πίεσης. 1. Τυλίξτε το φουσκωτό µαξιλαράκι γύρω από τον καρπό σας (Συµβουλευτείτε την Εικόνα 5 στο κεφάλαιο «Τοποθέτηση του Φουσκωτού Μαξιλαριού»). 2. Καθίστε κανονικά σε κάθισµα ώστε να έχετε τη σωστή θέση (Συµβουλευτείτε την Εικόνα 6 στο κεφάλαιο «Η θέση για τη σωστή µέτρηση») 3. Πιέστε το πλήκτρο START / STOP. Όλα τα στοιχεία της οθόνης δείχνουν σε τρία δευτερόλεπτα "888". Κατόπιν, εµφανίζεται η ένδειξη της σωστής ηµεροµηνίας. Το σύµβολο µέτρησης της αρτηριακής πίεσης θα αναβοσβήνει στην οθόνη και κατόπιν το µαξιλαράκι θα αρχίσει να φουσκώνει αυτόµατα µέχρις ότου η ένδειξη της πίεσης του αέρα να φθάσει στα 195 mmhg. Αν η αρτηριακή πίεση έχει την τάση να είναι υψηλή, τότε η πίεση του αέρα θα αυξηθεί αυτόµατα στο απαιτούµενο για τη µέτρηση επίπεδο. Μη µετακινήστε και µη µιλάτε κατά τη διάρκεια της µέτρησης της αρτηριακής πίεσης. 4. Αφού αυξηθεί η πίεση του αέρα, θα αρχίσει να µειώνεται αργά. Όταν ανιχνευθεί ο σφυγµός, αρχίζει να αναβοσβήνει το σύµβολο του ΚΑΡ ΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ. 5. Μετά τη λήψη της µέτρησης της αρτηριακής πίεσης, η ένδειξη της ιαστολικής πίεσης θα αναβοσβήνει στην οθόνη επί 1 λεπτό.. Αποθήκευση, ανάκληση και διαγραφή των στοιχείων των µετρήσεων. 1. Αποθήκευση στοιχείων: Μετά από κάθε µέτρηση της αρτηριακής πίεσης αποθηκεύονται αυτόµατα τα στοιχεία του αφορούν στη συστολική πίεση, στη διαστολική πίεση, στον καρδιακό ρυθµό, στην ηµεροµηνία και στην ώρα. Η µνήµη φυλάσσει τα στοιχεία των τελευταίων 99 µετρήσεων. Όταν οι µετρήσεις υπερβαίνουν τις 99, η µνήµη σβήνει αυτόµατα τα παλαιότερα στοιχεία. 2. Ανάκληση στοιχείων: (1) Κανονικά, αν πιέσετε το πλήκτρο MEMORY, τίποτα δεν θα εµφανιστεί στην οθόνη εάν δεν υπάρχουν στοιχεία στη µνήµη. Αν υπάρχουν στοιχεία στη µνήµη, θα εµφανιστούν και θα παραµείνουν στην οθόνη επί 1 λεπτό (60 δευτερόλεπτα) τα στοιχεία της τελευταίας µέτρησης που είναι η τιµή της Συστολικής πίεσης, η τιµή της ιαστολικής πίεσης, η τιµή του καρδιακού ρυθµού, µαζί µε την ηµεροµηνία και την ώρα. (2) Πιέστε το πλήκτρο MEMORY για να διαβάσετε την επόµενη γραµµή αποθηκευµένων στοιχείων. Τα στοιχεία τα οποία καλούνται στην οθόνη είναι ανάλογα αριθµηµένα. Αφού διαβάσετε τα ανακληθέντα στοιχεία σαν µια κυκλική σειρά 99 αποθηκευµένων στοιχείων, πιέστε το πλήκτρο MEMORY για να περάσετε στην ένδειξη της κανονικής ώρας. (3) Για να διακόψετε στη µέση την ανάγνωση των στοιχείων, πιέστε το πλήκτρο START / STOP για να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής. 3. ιαγραφή στοιχείων: (1) Αφαιρέστε τις µπαταρίες και κατόπιν τοποθετήστε ξανά 2 µπαταρίες. (2) Για να επαληθεύσετε τη διαγραφή των στοιχείων, πιέστε το πλήκτρο MEMORY. Στην περίπτωση αυτή δεν θα πρέπει να εµφανιστεί κανένα στοιχείο στην οθόνη. 4

5 Ε. Για να αλλάξετε τις µπαταρίες: Όταν εµφανιστεί στην οθόνη το σύµβολο " " σηµαίνει ότι οι µπαταρίες είναι εξασθενηµένες. Αντικαταστήστε τις µπαταρίες, διαφορετικά δεν θα σας είναι δυνατόν να λαµβάνετε µετρήσεις της αρτηριακής πίεσης. Όλες οι χρησιµοποιούµενες µπαταρίες θα πρέπει να είναι του ιδίου τύπου. Μην αναµιγνύετε αλκαλικές µε κοινές µπαταρίες (άνθρακος - ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόµενες (καδµίου). Μην αναµιγνύετε παλαιές µε νέες µπαταρίες. 10. Συντήρηση: Χρησιµοποιείτε ένα κοµµάτι υφάσµατος µε νερό ή µε ένα µαλακό απορρυπαντικό για να καθαρίζετε το περίβληµα της συσκευής, σκουπίζοντάς το κατόπιν καλά µε ένα κοµµάτι στεγνό ύφασµα. Μη χρησιµοποιείτε αέριο ή άλλα ισχυρά καθαριστικά για τον καθαρισµό της συσκευής. Όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί επί µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφαιρέστε τις µπαταρίες. (Η διαρροή των υγρών της µπαταρίας µπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα). 11. Ασφαλής Φύλαξη: Να φυλάσσετε πάντοτε τη συσκευή µετά τη χρήση στη θήκη µεταφοράς. Μην εκθέτετε τη συσκευή απ' ευθείας σε ηλιακό φως, σε υψηλές θερµοκρασίες ή σε χώρους µε υγρασία και σκόνη. Μη φυλάσσετε τη συσκευή σε συνθήκες εξαιρετικά χαµηλής θερµοκρασίας (κάτω των -20 C) ή σε συνθήκες εξαιρετικά υψηλής θερµοκρασίας (άνω των 60 C). 12. Για να παρεµποδίσετε κακή λειτουργία της συσκευής: Μην παραµορφώνετε για οποιοδήποτε λόγο το µαξιλαράκι του καρπού. Μην αρχίζετε να διοχετεύετε αέρα υπό πίεση όταν το µαξιλαράκι του καρπού δεν είναι τυλιγµένο γύρω από τον καρπό σας. Μην προσπαθήσετε να αποσυναρµολογήσετε ή να αλλάξετε οποιοδήποτε τµήµα της συσκευής, περιλαµβανοµένου και του φουσκωτού µαξιλαριού του καρπού. Μην ρίπτετε κάτω τη συσκευή και αποφεύγετε την ισχυρή πρόσκρουση οπουδήποτε. 13. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Η συσκευή µετρά µόνο την αρτηριακή πίεση των ενηλίκων. εν θα πρέπει να χρησιµοποιείτε τη συσκευή αν ο καρπός σας είναι τραυµατισµένος κατά οποιονδήποτε τρόπο. Στην περίπτωση που το φουσκωτό µαξιλαράκι του καρπού δεν σταµατά να φουσκώνει, ξετυλίξτε αµέσως το µαξιλαράκι από τον καρπό σας ή αναµείνετε µερικά δευτερόλεπτα µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη ERROR στην οθόνη. Η συσκευή θα κλείσει αυτόµατα. 14. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: Αρ. Μοντέλου HL 168Y Μέθοδος Μέτρησης Παλµοµετρική Έκταση Μέτρησης Πίεση mmhg, Σφυγµός παλµοί το λεπτό Ακρίβεια µέτρησης Πίεση +/-3 mmhg, Σφυγµός +/-5% Μη ακριβής πίεση Αυτόµατο σύστηµα εκ νέου πλήρωσης Πλήρωση Αυτόµατη πλήρωση (Αντλία αέρος) Μείωση της πίεσης Αυτόµατη βαλβίδα αποβολής αέρος Άδειασµα Βαλβίδα αυτόµατου αδειάσµατος Οµάδες στοιχείων 99 οµάδες ιαστάσεις Συσκευής Μ 70 x Π 72 x Υ 30,5 χιλιοστά Βάρος Συσκευής Περίπου 140 γρ. συµπεριλαµβανοµένων των µπαταριών Μέγεθος φουσκωτού Μαξιλαριού Περιφέρεια καρπού περίπου χιλιοστά Θερµοκρασία λειτουργίας +10 C έως +40 C 30 85% R.H. Θερµοκρασία αποθήκευσης -20 C έως +60 C 10 95% R.H. Τροφοδοσία 2 x "ΑΑΑ" (3.0V) Αλκαλικές µπαταρίες Χρόνος ζωής µπαταριών Περίπου 250 µετρήσεις Εξαρτήµατα Θήκη µεταφοράς, φυλλάδιο οδηγιών χρήσης, 2 µπαταρίες "ΑΑΑ" Οι ανωτέρω προδιαγραφές υπόκεινται σε βελτιωτικές αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Σηµείωση: Σηµαντικό! ιαβάστε το φυλλάδιο των οδηγιών. Ταξινόµηση: - Συσκευή εσωτερικής τροφοδοσίας. - Συστατικό τύπου BF - IPXO - Ακατάλληλο προς χρήση µε την παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού µίγµατος µε αέρα ή µε οξυγόνο ή µε νιτρώδες οξείδιο. - Συνεχούς λειτουργίας µε µικρή διακοπή φόρτισης. Η συσκευή Μέτρησης Αρτηριακής Πίεσης είναι σύµφωνη µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς και φέρει το σήµα CE "CE 0197". H ποιότητα της συσκευής έχει επαληθευτεί και είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές της οδηγίας του συµβουλίου της ΕΕ 93/42/EEC (EN IEC :2001, EN IEC ) της14ης Ιουνίου 1993 που αφορά τις ιατρικές συσκευές, καθώς και προς την οδηγία της EMC 89/336/EEC: EN Γενικές προϋποθέσεις για τις µη επιδροµικές συσκευές µέτρησης της αρτηριακής πίεσης. ΕΝ Μη επιδροµικές συσκευές µέτρησης της αρτηριακής πίεσης. Συµπληρωµατικές προδιαγραφές για τα ηλεκτροµηχανικά συστήµατα µέτρησης της αρτηριακής πίεσης. 5

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

visomat handy CL Οδηγίες Χρήσης Anl_handy_CL_GR.indd 1 05.12.2007 13:36:11

visomat handy CL Οδηγίες Χρήσης Anl_handy_CL_GR.indd 1 05.12.2007 13:36:11 visomat handy CL Οδηγίες Χρήσης 0123 Anl_handy_CL_GR.indd 1 05.12.2007 13:36:11 Περιεχόμενα Περιεχόμενα A Πληροφορίες για το προϊόν/σημειώσεις για τον τρόπο χρήσης 4 Περιγραφή προϊόντος 6 B Σύντομες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

FONDLIGHT. Ψ η φ ι α κ ό θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ ο α υ τ ι ο ύ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

FONDLIGHT. Ψ η φ ι α κ ό θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ ο α υ τ ι ο ύ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FONDLIGHT Ψ η φ ι α κ ό θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ ο α υ τ ι ο ύ Εύκολη χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού Αξιόπιστα αποτελέσματα σε 1 δευτερόλεπτο Φωτιζόμενη LCD Οθόνη Ειδοποίηση πυρετού 10 Μνήμες Ακρίβεια μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων l οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany www.burg-wactr.d Structur

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e COMPUTER MANUAL Reebok C/B 5.7e-20090219 ! Πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DISTO της Leica. Στο συνημμένο φυλλάδιο θα βρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν θέσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς ρυθμίζεται η πίεση στον οργανισμό μας, με ποιο μηχανισμό;

Πώς ρυθμίζεται η πίεση στον οργανισμό μας, με ποιο μηχανισμό; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση IBICO 1421X Εγχειρίδιο Οδηγιών Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Πληκτρολόγιο 1421X Συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν ατυχήματα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 114 AQUADUE DUPLO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι: Θερμοκρασία. Αρτηριακός σφυγμός. Αναπνοή. Αρτηριακή πίεση

Ποια είναι: Θερμοκρασία. Αρτηριακός σφυγμός. Αναπνοή. Αρτηριακή πίεση ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 1 Θερμοκρασία Ποια είναι: Αρτηριακός σφυγμός Αναπνοή Αρτηριακή πίεση 2 Θερμοκρασία σώματος Ορισμός: Είναι το αποτέλεσμα του ισοζυγίου μεταξύ παραγόμενης και αποβαλλόμενης θερμότητας. Ρυθμίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΕTAFIM BY MOTOROLA 1 1.ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Ο προγραµµατιστής που έχετε αγοράσει έχει τις ακόλουθες δυνατότητες : Έχει δυνατότητα να ενεργοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Για την καλύτερη χρήση της ζυγαριάς, διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται. Βασικές δυνατότητες Αυτό το προϊόν υλοποιεί την εξελιγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Εγχειρίδιο χρήσης Η παρούσα συσκευή πεδίου είναι ένα σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους, όπως η Ηλεκτρική αγωγιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφούλης Ζωγραφούλης

Γραφούλης Ζωγραφούλης J8194 Γραφούλης Ζωγραφούλης www.fisher-price.gr Ακόμα περισσότερο εκπαιδευτικό παιχνίδι! Fun 2 Learn TM - Μία ολοκληρωμένη σειρά με εκπαιδευτικά προϊόντα που το καθένα προσφέρει διαφορετικές γνώσεις &

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων

Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων 6155 Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο POLSKI PORTUGUÊS ITALIANO ESPAÑOL FRANçAIS DEUTsCH NEDERLANDS Έλληνες Safescan 6155 Μετρητής χρημάτων για κέρματα και χαρτονομίσματα Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type Η2001 / 5674 Type F3301 / 5673 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr 5674 5673 Ενδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι. Κατάλογος Προϊόντων

Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι. Κατάλογος Προϊόντων Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι Κατάλογος Προϊόντων Πίνακας Περιεχομένων Πιεσόμετρα 4-5 Νεφελοποιητές 6-7 Θερμόμετρα 8 Καθημερινότητα 9 Βρεφική Φροντίδα 10 Πιεσόμετρα CHECKY Πιεσόμετρο- ΑΥΤΟΜΑΤΟ Το Πιεσόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (LPG/LNG) / CGD 541 & CGD 542 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΟΝΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) CGD 341 & CGD 342 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ NO NO SKIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ NO NO SKIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ NO NO SKIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΝΟΝΟ-Σ Τι είναι η no! no! Skin Η no! no! skin είναι ένα δερµατολογικά ελεγµένο προϊόν που καταπολεµά ξεχωριστά τα σπυριά της ακµής σε άτοµα µε ήπια έως µέτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ SE155 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ!

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ SE155 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ! ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ SE155 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ! Συμβουλές ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ - Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Η προεκλαµψία είναι πολύ πιο συνήθης από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Στην πραγµατικότητα είναι η συνηθέστερη σοβαρή επιπλοκή της κύησης. Η προεκλαµψία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης. Οδηγίες Χρήσης

Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης. Οδηγίες Χρήσης Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης Οδηγίες Χρήσης Σύντομη περιγραφή Το UT 511 είναι ένα όργανο μέτρησης χειρός που προορίζεται για τη μέτρηση της μονωτικής ικανότητας των αγωγών καθώς και της αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

Welch Allyn Connex Integrated Wall System

Welch Allyn Connex Integrated Wall System Welch Allyn Connex Integrated Wall System Κάρτα γρήγορης αναφοράς Ενεργοποίηση λειτουργίας/αναμονή Ενεργοποίηση του μόνιτορ Σύντομο πάτημα Θέτει το μόνιτορ σε Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO 1 Παρακαλούµε διαβάστε τις προειδοποιήσεις στη σελίδα 7 πριν χρησιµοποιήσετε τη µηχανή Handpresso Καλωσορίσατε στον κόσµο της Handpresso! Φροντίζοντας για την ποιότητα και τον

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ασκούµενη πίεση του αίµατος στα τοιχώµατα των αρτηριών κατά την έξοδο του αίµατος από την καρδιά.

Η ασκούµενη πίεση του αίµατος στα τοιχώµατα των αρτηριών κατά την έξοδο του αίµατος από την καρδιά. Πρώτες βοήθειες Αρτηριακή πίεση Η ασκούµενη πίεση του αίµατος στα τοιχώµατα των αρτηριών κατά την έξοδο του αίµατος από την καρδιά. Πως µετράµε την πίεση Η µέτρηση της αρτηριακής πίεσης αποτελεί µια από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ασύρματος Μετεωρολογικός Σταθμός 0334..

Οδηγίες χρήσης. Ασύρματος Μετεωρολογικός Σταθμός 0334.. Οδηγίες χρήσης Ασύρματος Μετεωρολογικός Σταθμός 0334.. Μπαταρία-Υποδείξεις Οι μπαταρίες και οι επίπεδες μπαταρίες δεν πρέπει να φτάνουν στα χέρια παιδιών. Απευθυνθείτε αμέσως σε ένα γιατρό σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

N3160. www.fisher-price.gr

N3160. www.fisher-price.gr N3160 Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Απαιτούνται τρεις μπαταρίες "ΑΑ" (περιλαμβάνονται) για τη λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

www.fisher-price.gr T4032

www.fisher-price.gr T4032 www.fisher-price.gr T4032 Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή Μέρη ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε τον τραυματισμό από πτώση, μην κάθεστε ποτέ όρθιοι επάνω στο προϊόν. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο.

Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο. Μασάζ για λαιμό και ώμο Οδηγίες χρήσης Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο. -Δυναμικό drum-massage

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα