Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόµενα Πιεσόµετρο του καρπού Μοντέλο HL 168Y Κωδ.: ΠΙΕΣ01 Η χρήση για την οποία προορίζεται το Πιεσόµετρο. 1. Τι είναι η αρτηριακή πίεση; 2. Σε τι χρησιµεύει η µέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι. Α. Οι προδιαγραφές της αρτηριακής πίεσης από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Β. Οι διακυµάνσεις της αρτηριακής πίεσης. 3. Σηµαντικές πληροφορίες πριν από τη χρήση της συσκευής. 4. Περιγραφή της συσκευής. Α. Ονοµασία των µερών. Β. Περιγραφή των συµβόλων της οθόνης. 5. Αλλαγή Μπαταριών. 6. Τοποθέτηση του µαξιλαριού πίεσης. 7. Η σωστή θέση µέτρησης. 8. Περιγραφή των ενδείξεων της οθόνης. 9. Πώς να µετράτε την πίεση. Α. Τοποθέτηση των µπαταριών στη θέση τους. Β. Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας. Γ. Οι ενέργειες για τη λήψη των µετρήσεων της αρτηριακής πίεσης.. Αποθήκευση, επαναφορά και διαγραφή των στοιχείων των µετρήσεων. Ε. Για να αλλάξετε τις µπαταρίες. 10. Συντήρηση. 11. Ασφαλής φύλαξη. 12. Πρόληψη κακής λειτουργίας της συσκευής. 13. Προειδοποιήσεις. 14. Προδιαγραφές. Σηµείωση. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν εγχειρίδιο και το προϊόν δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν τη συµβουλή του προσωπικού ιατρού σας ή άλλων επαγγελµατιών ιατρών. εν θα πρέπει να χρησιµοποιείτε τις πληροφορίες που παρέχονται από το παρόν εγχειρίδιο ή από το παρόν προϊόν για τη διάγνωση ή τη θεραπεία προβληµάτων υγείας ή τον καθορισµό της λήψης οποιουδήποτε φαρµάκου. Αν έχετε ή υποπτεύεστε ότι έχετε κάποιο ιατρικό πρόβληµα, συµβουλευτείτε κανονικά το θεράποντα ιατρό σας. Η χρήση για την οποία προορίζεται το Πιεσόµετρο Μετρά τη Συστολική και ιαστολική αρτηριακή πίεση του ανθρωπίνου σώµατος και τον καρδιακό ρυθµό, τοποθετούµενο στον καρπό µε τη µέθοδο της µέτρησης των ταλαντώσεων. Το παρόν προϊόν συνιστάται για χρήση από πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών και προορίζεται µόνο για οικιακή και όχι για κλινική χρήση. 1. Τι είναι η αρτηριακή πίεση; Αρτηριακή πίεση είναι η µέτρηση της δύναµης της ροής του αίµατος πάνω στα τοιχώµατα των αρτηριών. Η αρτηριακή πίεση µεταβάλλεται σταθερά κατά την πορεία του καρδιακού κύκλου. Η υψηλότερη πίεση του κύκλου ονοµάζεται συστολική αρτηριακή πίεση και η χαµηλότερη είναι η διαστολική αρτηριακή πίεση. Οι ενδείξεις αµφοτέρων, τόσο της συστολικής όσο και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης είναι αναγκαίες για να µπορέσει ο ιατρός να εκτιµήσει την κατάσταση της αρτηριακής πίεσης του ασθενούς. Πολλοί παράγοντες όπως η φυσική δραστηριότητα ή η ώρα της ηµέρας, µπορούν να επηρεάζουν την αρτηριακή σας πίεση. Η αρτηριακή πίεση τυπικά είναι χαµηλή το πρωί και αυξάνεται από το απόγευµα προς το βράδυ. Είναι χαµηλότερη κατά το καλοκαίρι και υψηλότερη κατά το χειµώνα. 2. Γιατί είναι χρήσιµη η µέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι; Η µέτρηση της αρτηριακής πίεσης από το γιατρό στο νοσοκοµείο ή στην κλινική, µαζί µε ένα πλήθος άλλων ιατρικών εξετάσεων, δηµιουργεί ένα φυσικό εκνευρισµό στον εξεταζόµενο και µπορεί ακόµα να του προκαλέσει και αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Η αρτηριακή πίεση ποικίλει επίσης ανάλογα µε µία πλειάδα συνθηκών ούτως ώστε η ιατρική κρίση να µην είναι δυνατή µε βάση µία µόνο µέτρηση. Η αρτηριακή πίεση η οποία µετράται το πρωί αµέσως µετά την έγερση, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε τροφής και ενώ ο εξεταζόµενος είναι ακόµη ακίνητος, είναι γνωστή ως η βασική αρτηριακή πίεση. Στην πράξη είναι µάλλον δύσκολη η µέτρηση της βασικής αρτηριακής πίεσης, η µέτρησή της όµως όσο το δυνατόν νωρίτερα και σε ένα περιβάλλον όσο το δυνατόν πλησιέστερο εξηγεί τη χρησιµότητα της λήψης της σχετικής µέτρησης στο σπίτι. Α. Οι προδιαγραφές του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (WHO) για την αρτηριακή πίεση. ΥΠΕΡΤΑΣΗ Οι προδιαγραφές οι οποίες έχουν τεθεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO) για την εκτίµηση της υψηλής ή χαµηλής αρτηριακής πίεσης, άσχετα µε την ηλικία, εµφανίζονται στο παραπλεύρως διάγραµµα. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 1 Εικόνα 1

2 Β. ιακυµάνσεις της αρτηριακής πίεσης. Η αρτηριακή πίεση κάθε ατόµου ποικίλει σηµαντικά τόσο σε ηµερήσια, όσο και σε εποχική βάση. Οι διακυµάνσεις αυτές είναι ακόµα εντονότερες στους υπερτασικούς ασθενείς. Κανονικά, η αρτηριακή πίεση αυξάνεται κατά το χρόνο της εργασίας και φθάνει στο κατώτατο σηµείο κατά τη διάρκεια του ύπνου. (υπερτασικός: είναι το άτοµο που έχει το σύµπτωµα της υψηλής αρτηριακής πίεσης). Το διάγραµµα εικονίζει τις διακυµάνσεις της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια µιας ολόκληρης ηµέρας µε λήψεις οι οποίες λαµβάνονται κάθε πέντε λεπτά. Η έντονη γραµµή δείχνει το χρόνο του ύπνου. Η αύξηση της αρτηριακής πίεσης στις 4 µ.µ. (το σηµείο Α στο διάγραµµα και στις 12 µ.µ. (το σηµείο Β στο διάγραµµα) αντιστοιχούν σε µία κρίση πόνου. 3. Σηµαντικές πληροφορίες πριν από τη χρήση της συσκευής. Οι µετρήσεις της αρτηριακής πίεσης θα πρέπει να ερµηνεύονται από γιατρό ή ειδικευµένο ιατρικό επαγγελµατία γνώστη του ιατρικού ιστορικού σας. Χρησιµοποιώντας τακτικά τη συσκευή και καταγράφοντας τα αποτελέσµατα προκειµένου να τα ερµηνεύσει ο γιατρός σας, κρατάτε το γιατρό σας ενήµερο σχετικά µε τις συνεχείς τάσεις της αρτηριακής σας πίεσης. Το φουσκωτό µαξιλαράκι της συσκευής θα πρέπει να τοποθετείται άνετα γύρω από τον καρπό σας και να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε την καρδιά σας. Μην αφήνετε τη συσκευή να ταλαντεύεται κατά τη διάρκεια της µέτρησης, γιατί δεν θα επιτύχετε σωστή µέτρηση. Η µέτρηση θα πρέπει να γίνεται µε ηρεµία και σε χαλαρή στάση. Μη φουσκώνετε το µαξιλαράκι πάνω από το µανίκι του µπουφάν ή του πουλόβερ διότι η µέτρηση κατ' αυτό τον τρόπο δεν είναι δυνατή. Να θυµάστε ότι η αρτηριακή πίεση υπόκειται σε διακυµάνσεις από στιγµή σε στιγµή σε ολόκληρη τη διάρκεια της ηµέρας και ότι επίσης επηρεάζεται από ένα πλήθος διαφορετικών παραγόντων όπως το κάπνισµα, η κατανάλωση αλκοόλ, η χρήση φαρµάκων και η φυσική δραστηριότητα. Πρόσωπα των οποίων η κατάσταση προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήµατα (διαβήτης, ασθένεια των νεφρών, αρτηριοσκλήρωση ή κακή περιφερειακή κυκλοφορία) είναι δυνατό να εµφανίσουν χαµηλότερες ενδείξεις µε την παρούσα συσκευή σε σχέση µε µία συσκευή µέτρησης της αρτηριακής πίεσης η οποία λαµβάνει τις µετρήσεις από το βραχίονα. Θα πρέπει ως εκ τούτου να συµβουλευτείτε το γιατρό σας ο οποίος θα αποφανθεί αν η αρτηριακή πίεση η οποία µετράται στον καρπό σας αντανακλά επαρκώς την πραγµατική σας αρτηριακή πίεση. Οι µετρήσεις της αρτηριακής πίεσης οι οποίες επιτυγχάνονται µε την παρούσα συσκευή είναι όµοιες µε εκείνες οι οποίες επιτυγχάνονται από ειδικευµένο ιατρικό προσωπικό το οποίο χρησιµοποιεί τη µέθοδο µέτρησης µε το φουσκωτό µαξιλαράκι και το στηθοσκόπιο. Μέσα στα όρια τα οποία καθορίζονται από τις Εθνικές Αµερικανικές Προδιαγραφές για τα Ηλεκτρονικά ή τα Αυτόµατα Σφυγµοµανόµετρα. 4. Περιγραφή της συσκευής: Α. Ονοµασία των µερών Πλήκτρο Λειτουργιών Εικόνα 2 Πλήκτρο Ανάκλησης Μνήµης Οθόνη LCD Πλήκτρο Λειτουργίας START / STOP Πλήκτρο Ρυθµίσεων Φουσκωτό µαξιλαράκι καρπού Θήκη Μεταφοράς Αλκαλικές Μπαταρίες UM-4 (AAA) 1,5V X 2 Εικόνα 3 2

3 Β. Περιγραφή των συµβόλων της οθόνης Μήνας Ηµέρα Ώρα Λεπτά Μέτρηση Απογευµατινή Ώρα Τιµή Συστολικής Πίεσης Μονάδα Μέτρησης Πίεσης Ένδειξη Εξασθένησης Μπαταρίας Τιµή ιαστολικής Πίεσης Σύµβολο Σφάλµατος 5. Αλλαγή µπαταριών Καταγραφή Μνήµης Σύµβολο Σφυγµών Ένδειξη Καρδιακού Ρυθµού Εικόνα 4 Αφαιρέστε το κάλυµµα του διαµερίσµατος των µπαταριών στην κάτω πλευρά της συσκευής και τοποθετήστε τις µπαταρίες στο διαµέρισµα των µπαταριών, όπως δείχνει η εικόνα αριστερά, προσέχοντας ιδιαίτερα την τήρηση της σωστής πολικότητας + και - κατά την τοποθέτηση. Σηµαντική παρατήρηση: Είναι πιθανό να συναντήσετε δυσκολίες κατά την αφαίρεση των µπαταριών από τη συσκευή. Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιήστε ένα σκληρό και λεπτό αντικείµενο όπως ένα στυλό ή κάτι ανάλογο. 6. Τοποθέτηση του φουσκωτού µαξιλαριού Α. Τυλίξτε το φουσκωτό µαξιλαράκι γύρω από τον καρπό. 1. Η οθόνη της συσκευής θα πρέπει να τοποθετείται στον καρπό προς την πλευρά της παλάµης. 2. Ο καρπός θα πρέπει να είναι γυµνός. Εικόνα 5 7. Η θέση για τη σωστή µέτρηση Β. Στερεώστε άνετα το φουσκωτό µαξιλαράκι. 1. Μην τραβάτε δυνατά το φουσκωτό µαξιλαράκι. 2. Μην αφήνετε πάρα πολύ χαλαρό το φουσκωτό µαξιλαράκι. Εικόνα 5-1 Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για το αποτέλεσµα των µετρήσεων το φουσκωτό µαξιλαράκι να βρίσκεται στο ίδιο ύψος µε την καρδιά. Υψηλότερη ή χαµηλότερη τοποθέτηση δίνουν αποτελέσµατα που παρεκκλίνουν από την πραγµατική τιµή. Μέτρηση σε καθιστή στάση: Α. Τοποθετήστε τον αγκώνα στο τραπέζι ή σε άλλο αντικείµενο (όπως η θήκη µεταφοράς). Β. Χρησιµοποιήστε το στήριγµα του βραχίονα προκειµένου το φουσκωτό µαξιλαράκι να βρίσκεται στο ίδιο ύψος µε την καρδιά. Γ. Χαλαρώστε το χέρι σας µε την παλάµη να βλέπει προς τα πάνω. Εικόνα 6 3

4 Περιγραφή των ενδείξεων της οθόνης. Σύµβολο Κατάσταση / Αιτία ιορθωτική ενέργεια Το σύµβολο εµφανίζεται κατά τη µέτρηση και αναβοσβήνει όταν ανιχνεύεται ο σφυγµός Η µέτρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, παραµείνετε ήρεµοι. Αντικαταστήστε τις µπαταρίες Λανθασµένη µέτρηση Σύµβολο µέτρησης της αρτηριακής πίεσης Εµφανίζεται όταν η τάση των µπαταριών είναι εξαιρετικά χαµηλή ή όταν η τοποθέτηση των µπαταριών είναι λανθασµένη. Εµφανίζεται όταν υπάρχει αδυναµία επακριβούς µέτρησης της αρτηριακής πίεσης. Εµφανίζεται µέχρι να ολοκληρωθεί η µέτρηση. Αντικαταστήστε και τις δύο µπαταρίες µε καινούργιες. Τοποθετήστε τις µπαταρίες στις σωστές θέσεις προσέχοντας τις κατευθύνσεις των πόλων +/- Πιέστε το πλήκτρο "START / STOP" ξανά και επαναλάβετε τη µέτρηση. Ή ελέγξτε αν το φουσκωτό µαξιλαράκι είναι στερεωµένο στον καρπό σύµφωνα µε τις οδηγίες. Ελέγξτε αν ασκείται προσπάθεια µε την παλάµη. Ελέγξτε αν οµιλείτε ή µετακινείστε κατά τη διάρκεια της µέτρησης. Ελέγξτε αν η στάση σας είναι η σωστή. 8. Πώς να κάνετε τη µέτρηση Α. Τοποθετήστε τις µπαταρίες στη θέση τους: 1. Ανοίξτε το κάλυµµα των µπαταριών. 2. Συµβουλευτείτε την εικόνα για την τοποθέτηση των µπαταριών (Εικόνα 4) 3. Όλα τα φωτεινά τµήµατα της οθόνης εµφανίζονται επί 3 δευτερόλεπτα στην οθόνη. 4. Εµφανίζονται ενδείξεις, µήνας 1, ηµέρα 1, ώρα 12, λεπτά 0. Β. Ρύθµιση Ηµεροµηνίας και Ώρας: 1. Πιέστε το πλήκτρο MODE (η ένδειξη του µηνός αρχίζει να αναβοσβήνει) Πιέστε το πλήκτρο SET για να ρυθµίσετε το σωστό µήνα (1, 2, 3, 12) 2. Πιέστε ξανά το πλήκτρο MODE (η ένδειξη της ηµέρας αρχίζει να αναβοσβήνει) Πιέστε το πλήκτρο SET για να ρυθµίσετε τη σωστή ηµέρα 3. Πιέστε ξανά το πλήκτρο MODE (η ένδειξη της ώρας αρχίζει να αναβοσβήνει) Πιέστε το πλήκτρο SET για να ρυθµίσετε τη σωστή ώρα µε τη µορφή 12 ωρών 4. Πιέστε ξανά το πλήκτρο MODE (η ένδειξη των λεπτών αρχίζει να αναβοσβήνει). Πιέστε το πλήκτρο SET για να ρυθµίσετε τη σωστή ένδειξη λεπτών (0, 1, 2, 3, 59) 5. Πιέστε ξανά το πλήκτρο MODE για να περάσετε στις κανονικές ενδείξεις χρόνου (ο µήνας, η ηµέρα, η ώρα και τα λεπτά εµφανίζονται στην οθόνη) Γ. Οι ενέργειες για τη λήψη των µετρήσεων της αρτηριακής πίεσης. 1. Τυλίξτε το φουσκωτό µαξιλαράκι γύρω από τον καρπό σας (Συµβουλευτείτε την Εικόνα 5 στο κεφάλαιο «Τοποθέτηση του Φουσκωτού Μαξιλαριού»). 2. Καθίστε κανονικά σε κάθισµα ώστε να έχετε τη σωστή θέση (Συµβουλευτείτε την Εικόνα 6 στο κεφάλαιο «Η θέση για τη σωστή µέτρηση») 3. Πιέστε το πλήκτρο START / STOP. Όλα τα στοιχεία της οθόνης δείχνουν σε τρία δευτερόλεπτα "888". Κατόπιν, εµφανίζεται η ένδειξη της σωστής ηµεροµηνίας. Το σύµβολο µέτρησης της αρτηριακής πίεσης θα αναβοσβήνει στην οθόνη και κατόπιν το µαξιλαράκι θα αρχίσει να φουσκώνει αυτόµατα µέχρις ότου η ένδειξη της πίεσης του αέρα να φθάσει στα 195 mmhg. Αν η αρτηριακή πίεση έχει την τάση να είναι υψηλή, τότε η πίεση του αέρα θα αυξηθεί αυτόµατα στο απαιτούµενο για τη µέτρηση επίπεδο. Μη µετακινήστε και µη µιλάτε κατά τη διάρκεια της µέτρησης της αρτηριακής πίεσης. 4. Αφού αυξηθεί η πίεση του αέρα, θα αρχίσει να µειώνεται αργά. Όταν ανιχνευθεί ο σφυγµός, αρχίζει να αναβοσβήνει το σύµβολο του ΚΑΡ ΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ. 5. Μετά τη λήψη της µέτρησης της αρτηριακής πίεσης, η ένδειξη της ιαστολικής πίεσης θα αναβοσβήνει στην οθόνη επί 1 λεπτό.. Αποθήκευση, ανάκληση και διαγραφή των στοιχείων των µετρήσεων. 1. Αποθήκευση στοιχείων: Μετά από κάθε µέτρηση της αρτηριακής πίεσης αποθηκεύονται αυτόµατα τα στοιχεία του αφορούν στη συστολική πίεση, στη διαστολική πίεση, στον καρδιακό ρυθµό, στην ηµεροµηνία και στην ώρα. Η µνήµη φυλάσσει τα στοιχεία των τελευταίων 99 µετρήσεων. Όταν οι µετρήσεις υπερβαίνουν τις 99, η µνήµη σβήνει αυτόµατα τα παλαιότερα στοιχεία. 2. Ανάκληση στοιχείων: (1) Κανονικά, αν πιέσετε το πλήκτρο MEMORY, τίποτα δεν θα εµφανιστεί στην οθόνη εάν δεν υπάρχουν στοιχεία στη µνήµη. Αν υπάρχουν στοιχεία στη µνήµη, θα εµφανιστούν και θα παραµείνουν στην οθόνη επί 1 λεπτό (60 δευτερόλεπτα) τα στοιχεία της τελευταίας µέτρησης που είναι η τιµή της Συστολικής πίεσης, η τιµή της ιαστολικής πίεσης, η τιµή του καρδιακού ρυθµού, µαζί µε την ηµεροµηνία και την ώρα. (2) Πιέστε το πλήκτρο MEMORY για να διαβάσετε την επόµενη γραµµή αποθηκευµένων στοιχείων. Τα στοιχεία τα οποία καλούνται στην οθόνη είναι ανάλογα αριθµηµένα. Αφού διαβάσετε τα ανακληθέντα στοιχεία σαν µια κυκλική σειρά 99 αποθηκευµένων στοιχείων, πιέστε το πλήκτρο MEMORY για να περάσετε στην ένδειξη της κανονικής ώρας. (3) Για να διακόψετε στη µέση την ανάγνωση των στοιχείων, πιέστε το πλήκτρο START / STOP για να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής. 3. ιαγραφή στοιχείων: (1) Αφαιρέστε τις µπαταρίες και κατόπιν τοποθετήστε ξανά 2 µπαταρίες. (2) Για να επαληθεύσετε τη διαγραφή των στοιχείων, πιέστε το πλήκτρο MEMORY. Στην περίπτωση αυτή δεν θα πρέπει να εµφανιστεί κανένα στοιχείο στην οθόνη. 4

5 Ε. Για να αλλάξετε τις µπαταρίες: Όταν εµφανιστεί στην οθόνη το σύµβολο " " σηµαίνει ότι οι µπαταρίες είναι εξασθενηµένες. Αντικαταστήστε τις µπαταρίες, διαφορετικά δεν θα σας είναι δυνατόν να λαµβάνετε µετρήσεις της αρτηριακής πίεσης. Όλες οι χρησιµοποιούµενες µπαταρίες θα πρέπει να είναι του ιδίου τύπου. Μην αναµιγνύετε αλκαλικές µε κοινές µπαταρίες (άνθρακος - ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόµενες (καδµίου). Μην αναµιγνύετε παλαιές µε νέες µπαταρίες. 10. Συντήρηση: Χρησιµοποιείτε ένα κοµµάτι υφάσµατος µε νερό ή µε ένα µαλακό απορρυπαντικό για να καθαρίζετε το περίβληµα της συσκευής, σκουπίζοντάς το κατόπιν καλά µε ένα κοµµάτι στεγνό ύφασµα. Μη χρησιµοποιείτε αέριο ή άλλα ισχυρά καθαριστικά για τον καθαρισµό της συσκευής. Όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί επί µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφαιρέστε τις µπαταρίες. (Η διαρροή των υγρών της µπαταρίας µπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα). 11. Ασφαλής Φύλαξη: Να φυλάσσετε πάντοτε τη συσκευή µετά τη χρήση στη θήκη µεταφοράς. Μην εκθέτετε τη συσκευή απ' ευθείας σε ηλιακό φως, σε υψηλές θερµοκρασίες ή σε χώρους µε υγρασία και σκόνη. Μη φυλάσσετε τη συσκευή σε συνθήκες εξαιρετικά χαµηλής θερµοκρασίας (κάτω των -20 C) ή σε συνθήκες εξαιρετικά υψηλής θερµοκρασίας (άνω των 60 C). 12. Για να παρεµποδίσετε κακή λειτουργία της συσκευής: Μην παραµορφώνετε για οποιοδήποτε λόγο το µαξιλαράκι του καρπού. Μην αρχίζετε να διοχετεύετε αέρα υπό πίεση όταν το µαξιλαράκι του καρπού δεν είναι τυλιγµένο γύρω από τον καρπό σας. Μην προσπαθήσετε να αποσυναρµολογήσετε ή να αλλάξετε οποιοδήποτε τµήµα της συσκευής, περιλαµβανοµένου και του φουσκωτού µαξιλαριού του καρπού. Μην ρίπτετε κάτω τη συσκευή και αποφεύγετε την ισχυρή πρόσκρουση οπουδήποτε. 13. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Η συσκευή µετρά µόνο την αρτηριακή πίεση των ενηλίκων. εν θα πρέπει να χρησιµοποιείτε τη συσκευή αν ο καρπός σας είναι τραυµατισµένος κατά οποιονδήποτε τρόπο. Στην περίπτωση που το φουσκωτό µαξιλαράκι του καρπού δεν σταµατά να φουσκώνει, ξετυλίξτε αµέσως το µαξιλαράκι από τον καρπό σας ή αναµείνετε µερικά δευτερόλεπτα µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη ERROR στην οθόνη. Η συσκευή θα κλείσει αυτόµατα. 14. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: Αρ. Μοντέλου HL 168Y Μέθοδος Μέτρησης Παλµοµετρική Έκταση Μέτρησης Πίεση mmhg, Σφυγµός παλµοί το λεπτό Ακρίβεια µέτρησης Πίεση +/-3 mmhg, Σφυγµός +/-5% Μη ακριβής πίεση Αυτόµατο σύστηµα εκ νέου πλήρωσης Πλήρωση Αυτόµατη πλήρωση (Αντλία αέρος) Μείωση της πίεσης Αυτόµατη βαλβίδα αποβολής αέρος Άδειασµα Βαλβίδα αυτόµατου αδειάσµατος Οµάδες στοιχείων 99 οµάδες ιαστάσεις Συσκευής Μ 70 x Π 72 x Υ 30,5 χιλιοστά Βάρος Συσκευής Περίπου 140 γρ. συµπεριλαµβανοµένων των µπαταριών Μέγεθος φουσκωτού Μαξιλαριού Περιφέρεια καρπού περίπου χιλιοστά Θερµοκρασία λειτουργίας +10 C έως +40 C 30 85% R.H. Θερµοκρασία αποθήκευσης -20 C έως +60 C 10 95% R.H. Τροφοδοσία 2 x "ΑΑΑ" (3.0V) Αλκαλικές µπαταρίες Χρόνος ζωής µπαταριών Περίπου 250 µετρήσεις Εξαρτήµατα Θήκη µεταφοράς, φυλλάδιο οδηγιών χρήσης, 2 µπαταρίες "ΑΑΑ" Οι ανωτέρω προδιαγραφές υπόκεινται σε βελτιωτικές αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Σηµείωση: Σηµαντικό! ιαβάστε το φυλλάδιο των οδηγιών. Ταξινόµηση: - Συσκευή εσωτερικής τροφοδοσίας. - Συστατικό τύπου BF - IPXO - Ακατάλληλο προς χρήση µε την παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού µίγµατος µε αέρα ή µε οξυγόνο ή µε νιτρώδες οξείδιο. - Συνεχούς λειτουργίας µε µικρή διακοπή φόρτισης. Η συσκευή Μέτρησης Αρτηριακής Πίεσης είναι σύµφωνη µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς και φέρει το σήµα CE "CE 0197". H ποιότητα της συσκευής έχει επαληθευτεί και είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές της οδηγίας του συµβουλίου της ΕΕ 93/42/EEC (EN IEC :2001, EN IEC ) της14ης Ιουνίου 1993 που αφορά τις ιατρικές συσκευές, καθώς και προς την οδηγία της EMC 89/336/EEC: EN Γενικές προϋποθέσεις για τις µη επιδροµικές συσκευές µέτρησης της αρτηριακής πίεσης. ΕΝ Μη επιδροµικές συσκευές µέτρησης της αρτηριακής πίεσης. Συµπληρωµατικές προδιαγραφές για τα ηλεκτροµηχανικά συστήµατα µέτρησης της αρτηριακής πίεσης. 5

visomat handy CL Οδηγίες Χρήσης Anl_handy_CL_GR.indd 1 05.12.2007 13:36:11

visomat handy CL Οδηγίες Χρήσης Anl_handy_CL_GR.indd 1 05.12.2007 13:36:11 visomat handy CL Οδηγίες Χρήσης 0123 Anl_handy_CL_GR.indd 1 05.12.2007 13:36:11 Περιεχόμενα Περιεχόμενα A Πληροφορίες για το προϊόν/σημειώσεις για τον τρόπο χρήσης 4 Περιγραφή προϊόντος 6 B Σύντομες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί χρήστες: ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ Απολαύστε ένα επαγγελµατικό µασάζ. Προσφέρετε στον εαυτό σας µια υγιεινή ζωή. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΤΣΕ850 Σας ευχαριστούµε πολύ για την αγορά αυτής της πολυθρόνας µασάζ.

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις ακριβείας κατ οίκον της αρτηριακής πίεσης με την WatchBP home A. Οδηγίες χρήσης

Μετρήσεις ακριβείας κατ οίκον της αρτηριακής πίεσης με την WatchBP home A. Οδηγίες χρήσης Μετρήσεις ακριβείας κατ οίκον της αρτηριακής πίεσης με την WatchBP home A. Οδηγίες χρήσης EL 1 Η συσκευή Microlife WatchBP Home A είναι η πρώτη ψηφιακή συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

SureTemp Plus. REF 690 and 692. Οδηγίες χρήσης

SureTemp Plus. REF 690 and 692. Οδηγίες χρήσης SureTemp Plus REF 690 and 692 Οδηγίες χρήσης ii Welch Allyn SureTemp 2013 Welch Allyn. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Για την υποστήριξη της προοριζόμενης χρήσης του προϊόντος που περιγράφεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις ακριβείας κατ οίκον της αρτηριακής πίεσης με την WatchBP home A.

Μετρήσεις ακριβείας κατ οίκον της αρτηριακής πίεσης με την WatchBP home A. Μετρήσεις ακριβείας κατ οίκον της αρτηριακής πίεσης με την WatchBP home A. Οδηγίες χρήσης EL 111 Η συσκευή Microlife WatchBP Home A είναι η πρώτη ψηφιακή συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη μέτρηση δύο βραχιόνων και λειτουργία ακρόασης για ακριβή μέτρηση αρτηριακής πίεσης στο γραφείο. Οδηγίες χρήσης

Σύγχρονη μέτρηση δύο βραχιόνων και λειτουργία ακρόασης για ακριβή μέτρηση αρτηριακής πίεσης στο γραφείο. Οδηγίες χρήσης Σύγχρονη μέτρηση δύο βραχιόνων και λειτουργία ακρόασης για ακριβή μέτρηση αρτηριακής πίεσης στο γραφείο. Οδηγίες χρήσης EL 1 Η συσκευή WatchBP Office AFIB συνδυάζει τα πλεονεκτήματα μιας αυτόματης συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1611GR KX-TG1612GR KX-TG1711GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1611. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1711. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός άνεσης & ασφάλειας Οδηγός χρήσης

Οδηγός άνεσης & ασφάλειας Οδηγός χρήσης Οδηγός άνεσης & ασφάλειας Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

GA MediTens XP G.qxd:GA MediTens XP G.qxd 20.01.2009 8:04 Uhr Seite 1. Οδηγίες Χρήσεως. MediTens XP. Κινηθείτε ελεύθερα.

GA MediTens XP G.qxd:GA MediTens XP G.qxd 20.01.2009 8:04 Uhr Seite 1. Οδηγίες Χρήσεως. MediTens XP. Κινηθείτε ελεύθερα. GA MediTens XP G.qxd:GA MediTens XP G.qxd 20.01.2009 8:04 Uhr Seite 1 Οδηγίες Χρήσεως MediTens XP Κινηθείτε ελεύθερα. GA MediTens XP G.qxd:GA MediTens XP G.qxd 20.01.2009 8:04 Uhr Seite 2 2 GA MediTens

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG1611_1711GR(gr-gr).book Page 1 Friday, January 14, 2011 3:28 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1611GR KX-TG1612GR KX-TG1711GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1611.

Διαβάστε περισσότερα

GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. Οδηγίες χρήσης Ασύρματο τηλέφωνο GSM Αρ. µοντέλου KX-TW501GR GSM DECT Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Το τηλέφωνο αυτό έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε δίκτυο GSM - GSM900 και

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Η υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους και τους συχνότερους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο τόσο για εγκεφαλικό επεισόδιο όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΈΛΑ FTX20J2V1B Εγχειρίδιο λειτουργίας FTX25J2V1B FTX35J2V1B FTX20J3V1B FTX25J3V1B FTX35J3V1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες και Οδηγίες Χρήσης

Συνοπτικές Οδηγίες και Οδηγίες Χρήσης Συνοπτικές Οδηγίες και Οδηγίες Χρήσης 1 Συνοπτικές Οδηγίες Σας ευχαριστούµε! Συγχαρητήρια για την αγορά ενόςσύστηµατος mē! Το mē είναι µια πρωτοποριακή συσκευή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην άνεση και

Διαβάστε περισσότερα

HeartSine samaritan PAD. με CPR Advisor, model 500P Εγχειρίδιο χρήστη. HeartSine

HeartSine samaritan PAD. με CPR Advisor, model 500P Εγχειρίδιο χρήστη. HeartSine HeartSine samaritan PAD με CPR Advisor, model 500P Εγχειρίδιο χρήστη HeartSine Περιεχόμενα HeartSine samaritan PAD με CPR Advisor, διαμόρφωση του μοντέλου 500P Εισαγωγή Οδηγίες CPR 2005 Το δικό σας HeartSine

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Η Mitsubishi Electric είναι µια εταιρία του Οµίλου Mitsubishi.

Ελληνικά. Η Mitsubishi Electric είναι µια εταιρία του Οµίλου Mitsubishi. Ελληνικά To εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τη λειτουργία του τηλεφώνου GSM, µοντέλο M430i. Έκδοση 1, 2004. MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Παράρτηµα Γαλλίας, στο εξής αναφέρεται ως 'Mitsubishi Electric'. Αν

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-5000 DS-5000iD

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-5000 DS-5000iD Εισαγωγή AIKO HELLAS S.A. 4, Archelaou Str., 65 Athens Tel. +0 0 79068 Fax +0 0 7097 e-mail: info@aiko.gr www.aiko.gr Για τους καταναλωτές της Ευρώπης Η ένδειξη «CE» σημαίνει ότι το παρόν προϊόν είναι

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη E 1

Εγχειρίδιο Χρήστη E 1 E1 by AMI ITALIA. S.r.l. Αυτές οι οδηγίες δεν μπορούν, χωρίς την συγκατάθεσή μας, να αναπαραχθούν, μεταφρασθούν ή αποθηκευθούν σε άλλη γλώσσα ή σε ηλεκτρονική μορφή για υπολογιστές. Οι παραβάσεις ενάντια

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ GOLF P ECO (7663-600) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η RUN 1 (788-00) 182 cm 80 cm 134 cm. max. 120 kg. 79 kg. ca 30 45 Min.

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η RUN 1 (788-00) 182 cm 80 cm 134 cm. max. 120 kg. 79 kg. ca 30 45 Min. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η RUN 1 (788-00) A B C A B C 182 cm 80 cm 134 cm 79 kg max. 120 kg ca 30 45 Min. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ΗΛΩΣΗ FCC. Πληροφορίες Προϊόντος. Σηµείωση: -1-

Ελληνικά ΗΛΩΣΗ FCC. Πληροφορίες Προϊόντος. Σηµείωση: -1- ΗΛΩΣΗ FCC Η παρούσα συσκευή συµµορφώνεται µε την Ενότητα 15 των Κανόνων FCC (Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών). Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1). Η παρούσα συσκευή δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα