Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόµενα Πιεσόµετρο του καρπού Μοντέλο HL 168Y Κωδ.: ΠΙΕΣ01 Η χρήση για την οποία προορίζεται το Πιεσόµετρο. 1. Τι είναι η αρτηριακή πίεση; 2. Σε τι χρησιµεύει η µέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι. Α. Οι προδιαγραφές της αρτηριακής πίεσης από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Β. Οι διακυµάνσεις της αρτηριακής πίεσης. 3. Σηµαντικές πληροφορίες πριν από τη χρήση της συσκευής. 4. Περιγραφή της συσκευής. Α. Ονοµασία των µερών. Β. Περιγραφή των συµβόλων της οθόνης. 5. Αλλαγή Μπαταριών. 6. Τοποθέτηση του µαξιλαριού πίεσης. 7. Η σωστή θέση µέτρησης. 8. Περιγραφή των ενδείξεων της οθόνης. 9. Πώς να µετράτε την πίεση. Α. Τοποθέτηση των µπαταριών στη θέση τους. Β. Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας. Γ. Οι ενέργειες για τη λήψη των µετρήσεων της αρτηριακής πίεσης.. Αποθήκευση, επαναφορά και διαγραφή των στοιχείων των µετρήσεων. Ε. Για να αλλάξετε τις µπαταρίες. 10. Συντήρηση. 11. Ασφαλής φύλαξη. 12. Πρόληψη κακής λειτουργίας της συσκευής. 13. Προειδοποιήσεις. 14. Προδιαγραφές. Σηµείωση. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν εγχειρίδιο και το προϊόν δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν τη συµβουλή του προσωπικού ιατρού σας ή άλλων επαγγελµατιών ιατρών. εν θα πρέπει να χρησιµοποιείτε τις πληροφορίες που παρέχονται από το παρόν εγχειρίδιο ή από το παρόν προϊόν για τη διάγνωση ή τη θεραπεία προβληµάτων υγείας ή τον καθορισµό της λήψης οποιουδήποτε φαρµάκου. Αν έχετε ή υποπτεύεστε ότι έχετε κάποιο ιατρικό πρόβληµα, συµβουλευτείτε κανονικά το θεράποντα ιατρό σας. Η χρήση για την οποία προορίζεται το Πιεσόµετρο Μετρά τη Συστολική και ιαστολική αρτηριακή πίεση του ανθρωπίνου σώµατος και τον καρδιακό ρυθµό, τοποθετούµενο στον καρπό µε τη µέθοδο της µέτρησης των ταλαντώσεων. Το παρόν προϊόν συνιστάται για χρήση από πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών και προορίζεται µόνο για οικιακή και όχι για κλινική χρήση. 1. Τι είναι η αρτηριακή πίεση; Αρτηριακή πίεση είναι η µέτρηση της δύναµης της ροής του αίµατος πάνω στα τοιχώµατα των αρτηριών. Η αρτηριακή πίεση µεταβάλλεται σταθερά κατά την πορεία του καρδιακού κύκλου. Η υψηλότερη πίεση του κύκλου ονοµάζεται συστολική αρτηριακή πίεση και η χαµηλότερη είναι η διαστολική αρτηριακή πίεση. Οι ενδείξεις αµφοτέρων, τόσο της συστολικής όσο και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης είναι αναγκαίες για να µπορέσει ο ιατρός να εκτιµήσει την κατάσταση της αρτηριακής πίεσης του ασθενούς. Πολλοί παράγοντες όπως η φυσική δραστηριότητα ή η ώρα της ηµέρας, µπορούν να επηρεάζουν την αρτηριακή σας πίεση. Η αρτηριακή πίεση τυπικά είναι χαµηλή το πρωί και αυξάνεται από το απόγευµα προς το βράδυ. Είναι χαµηλότερη κατά το καλοκαίρι και υψηλότερη κατά το χειµώνα. 2. Γιατί είναι χρήσιµη η µέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι; Η µέτρηση της αρτηριακής πίεσης από το γιατρό στο νοσοκοµείο ή στην κλινική, µαζί µε ένα πλήθος άλλων ιατρικών εξετάσεων, δηµιουργεί ένα φυσικό εκνευρισµό στον εξεταζόµενο και µπορεί ακόµα να του προκαλέσει και αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Η αρτηριακή πίεση ποικίλει επίσης ανάλογα µε µία πλειάδα συνθηκών ούτως ώστε η ιατρική κρίση να µην είναι δυνατή µε βάση µία µόνο µέτρηση. Η αρτηριακή πίεση η οποία µετράται το πρωί αµέσως µετά την έγερση, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε τροφής και ενώ ο εξεταζόµενος είναι ακόµη ακίνητος, είναι γνωστή ως η βασική αρτηριακή πίεση. Στην πράξη είναι µάλλον δύσκολη η µέτρηση της βασικής αρτηριακής πίεσης, η µέτρησή της όµως όσο το δυνατόν νωρίτερα και σε ένα περιβάλλον όσο το δυνατόν πλησιέστερο εξηγεί τη χρησιµότητα της λήψης της σχετικής µέτρησης στο σπίτι. Α. Οι προδιαγραφές του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (WHO) για την αρτηριακή πίεση. ΥΠΕΡΤΑΣΗ Οι προδιαγραφές οι οποίες έχουν τεθεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO) για την εκτίµηση της υψηλής ή χαµηλής αρτηριακής πίεσης, άσχετα µε την ηλικία, εµφανίζονται στο παραπλεύρως διάγραµµα. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 1 Εικόνα 1

2 Β. ιακυµάνσεις της αρτηριακής πίεσης. Η αρτηριακή πίεση κάθε ατόµου ποικίλει σηµαντικά τόσο σε ηµερήσια, όσο και σε εποχική βάση. Οι διακυµάνσεις αυτές είναι ακόµα εντονότερες στους υπερτασικούς ασθενείς. Κανονικά, η αρτηριακή πίεση αυξάνεται κατά το χρόνο της εργασίας και φθάνει στο κατώτατο σηµείο κατά τη διάρκεια του ύπνου. (υπερτασικός: είναι το άτοµο που έχει το σύµπτωµα της υψηλής αρτηριακής πίεσης). Το διάγραµµα εικονίζει τις διακυµάνσεις της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια µιας ολόκληρης ηµέρας µε λήψεις οι οποίες λαµβάνονται κάθε πέντε λεπτά. Η έντονη γραµµή δείχνει το χρόνο του ύπνου. Η αύξηση της αρτηριακής πίεσης στις 4 µ.µ. (το σηµείο Α στο διάγραµµα και στις 12 µ.µ. (το σηµείο Β στο διάγραµµα) αντιστοιχούν σε µία κρίση πόνου. 3. Σηµαντικές πληροφορίες πριν από τη χρήση της συσκευής. Οι µετρήσεις της αρτηριακής πίεσης θα πρέπει να ερµηνεύονται από γιατρό ή ειδικευµένο ιατρικό επαγγελµατία γνώστη του ιατρικού ιστορικού σας. Χρησιµοποιώντας τακτικά τη συσκευή και καταγράφοντας τα αποτελέσµατα προκειµένου να τα ερµηνεύσει ο γιατρός σας, κρατάτε το γιατρό σας ενήµερο σχετικά µε τις συνεχείς τάσεις της αρτηριακής σας πίεσης. Το φουσκωτό µαξιλαράκι της συσκευής θα πρέπει να τοποθετείται άνετα γύρω από τον καρπό σας και να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε την καρδιά σας. Μην αφήνετε τη συσκευή να ταλαντεύεται κατά τη διάρκεια της µέτρησης, γιατί δεν θα επιτύχετε σωστή µέτρηση. Η µέτρηση θα πρέπει να γίνεται µε ηρεµία και σε χαλαρή στάση. Μη φουσκώνετε το µαξιλαράκι πάνω από το µανίκι του µπουφάν ή του πουλόβερ διότι η µέτρηση κατ' αυτό τον τρόπο δεν είναι δυνατή. Να θυµάστε ότι η αρτηριακή πίεση υπόκειται σε διακυµάνσεις από στιγµή σε στιγµή σε ολόκληρη τη διάρκεια της ηµέρας και ότι επίσης επηρεάζεται από ένα πλήθος διαφορετικών παραγόντων όπως το κάπνισµα, η κατανάλωση αλκοόλ, η χρήση φαρµάκων και η φυσική δραστηριότητα. Πρόσωπα των οποίων η κατάσταση προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήµατα (διαβήτης, ασθένεια των νεφρών, αρτηριοσκλήρωση ή κακή περιφερειακή κυκλοφορία) είναι δυνατό να εµφανίσουν χαµηλότερες ενδείξεις µε την παρούσα συσκευή σε σχέση µε µία συσκευή µέτρησης της αρτηριακής πίεσης η οποία λαµβάνει τις µετρήσεις από το βραχίονα. Θα πρέπει ως εκ τούτου να συµβουλευτείτε το γιατρό σας ο οποίος θα αποφανθεί αν η αρτηριακή πίεση η οποία µετράται στον καρπό σας αντανακλά επαρκώς την πραγµατική σας αρτηριακή πίεση. Οι µετρήσεις της αρτηριακής πίεσης οι οποίες επιτυγχάνονται µε την παρούσα συσκευή είναι όµοιες µε εκείνες οι οποίες επιτυγχάνονται από ειδικευµένο ιατρικό προσωπικό το οποίο χρησιµοποιεί τη µέθοδο µέτρησης µε το φουσκωτό µαξιλαράκι και το στηθοσκόπιο. Μέσα στα όρια τα οποία καθορίζονται από τις Εθνικές Αµερικανικές Προδιαγραφές για τα Ηλεκτρονικά ή τα Αυτόµατα Σφυγµοµανόµετρα. 4. Περιγραφή της συσκευής: Α. Ονοµασία των µερών Πλήκτρο Λειτουργιών Εικόνα 2 Πλήκτρο Ανάκλησης Μνήµης Οθόνη LCD Πλήκτρο Λειτουργίας START / STOP Πλήκτρο Ρυθµίσεων Φουσκωτό µαξιλαράκι καρπού Θήκη Μεταφοράς Αλκαλικές Μπαταρίες UM-4 (AAA) 1,5V X 2 Εικόνα 3 2

3 Β. Περιγραφή των συµβόλων της οθόνης Μήνας Ηµέρα Ώρα Λεπτά Μέτρηση Απογευµατινή Ώρα Τιµή Συστολικής Πίεσης Μονάδα Μέτρησης Πίεσης Ένδειξη Εξασθένησης Μπαταρίας Τιµή ιαστολικής Πίεσης Σύµβολο Σφάλµατος 5. Αλλαγή µπαταριών Καταγραφή Μνήµης Σύµβολο Σφυγµών Ένδειξη Καρδιακού Ρυθµού Εικόνα 4 Αφαιρέστε το κάλυµµα του διαµερίσµατος των µπαταριών στην κάτω πλευρά της συσκευής και τοποθετήστε τις µπαταρίες στο διαµέρισµα των µπαταριών, όπως δείχνει η εικόνα αριστερά, προσέχοντας ιδιαίτερα την τήρηση της σωστής πολικότητας + και - κατά την τοποθέτηση. Σηµαντική παρατήρηση: Είναι πιθανό να συναντήσετε δυσκολίες κατά την αφαίρεση των µπαταριών από τη συσκευή. Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιήστε ένα σκληρό και λεπτό αντικείµενο όπως ένα στυλό ή κάτι ανάλογο. 6. Τοποθέτηση του φουσκωτού µαξιλαριού Α. Τυλίξτε το φουσκωτό µαξιλαράκι γύρω από τον καρπό. 1. Η οθόνη της συσκευής θα πρέπει να τοποθετείται στον καρπό προς την πλευρά της παλάµης. 2. Ο καρπός θα πρέπει να είναι γυµνός. Εικόνα 5 7. Η θέση για τη σωστή µέτρηση Β. Στερεώστε άνετα το φουσκωτό µαξιλαράκι. 1. Μην τραβάτε δυνατά το φουσκωτό µαξιλαράκι. 2. Μην αφήνετε πάρα πολύ χαλαρό το φουσκωτό µαξιλαράκι. Εικόνα 5-1 Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για το αποτέλεσµα των µετρήσεων το φουσκωτό µαξιλαράκι να βρίσκεται στο ίδιο ύψος µε την καρδιά. Υψηλότερη ή χαµηλότερη τοποθέτηση δίνουν αποτελέσµατα που παρεκκλίνουν από την πραγµατική τιµή. Μέτρηση σε καθιστή στάση: Α. Τοποθετήστε τον αγκώνα στο τραπέζι ή σε άλλο αντικείµενο (όπως η θήκη µεταφοράς). Β. Χρησιµοποιήστε το στήριγµα του βραχίονα προκειµένου το φουσκωτό µαξιλαράκι να βρίσκεται στο ίδιο ύψος µε την καρδιά. Γ. Χαλαρώστε το χέρι σας µε την παλάµη να βλέπει προς τα πάνω. Εικόνα 6 3

4 Περιγραφή των ενδείξεων της οθόνης. Σύµβολο Κατάσταση / Αιτία ιορθωτική ενέργεια Το σύµβολο εµφανίζεται κατά τη µέτρηση και αναβοσβήνει όταν ανιχνεύεται ο σφυγµός Η µέτρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, παραµείνετε ήρεµοι. Αντικαταστήστε τις µπαταρίες Λανθασµένη µέτρηση Σύµβολο µέτρησης της αρτηριακής πίεσης Εµφανίζεται όταν η τάση των µπαταριών είναι εξαιρετικά χαµηλή ή όταν η τοποθέτηση των µπαταριών είναι λανθασµένη. Εµφανίζεται όταν υπάρχει αδυναµία επακριβούς µέτρησης της αρτηριακής πίεσης. Εµφανίζεται µέχρι να ολοκληρωθεί η µέτρηση. Αντικαταστήστε και τις δύο µπαταρίες µε καινούργιες. Τοποθετήστε τις µπαταρίες στις σωστές θέσεις προσέχοντας τις κατευθύνσεις των πόλων +/- Πιέστε το πλήκτρο "START / STOP" ξανά και επαναλάβετε τη µέτρηση. Ή ελέγξτε αν το φουσκωτό µαξιλαράκι είναι στερεωµένο στον καρπό σύµφωνα µε τις οδηγίες. Ελέγξτε αν ασκείται προσπάθεια µε την παλάµη. Ελέγξτε αν οµιλείτε ή µετακινείστε κατά τη διάρκεια της µέτρησης. Ελέγξτε αν η στάση σας είναι η σωστή. 8. Πώς να κάνετε τη µέτρηση Α. Τοποθετήστε τις µπαταρίες στη θέση τους: 1. Ανοίξτε το κάλυµµα των µπαταριών. 2. Συµβουλευτείτε την εικόνα για την τοποθέτηση των µπαταριών (Εικόνα 4) 3. Όλα τα φωτεινά τµήµατα της οθόνης εµφανίζονται επί 3 δευτερόλεπτα στην οθόνη. 4. Εµφανίζονται ενδείξεις, µήνας 1, ηµέρα 1, ώρα 12, λεπτά 0. Β. Ρύθµιση Ηµεροµηνίας και Ώρας: 1. Πιέστε το πλήκτρο MODE (η ένδειξη του µηνός αρχίζει να αναβοσβήνει) Πιέστε το πλήκτρο SET για να ρυθµίσετε το σωστό µήνα (1, 2, 3, 12) 2. Πιέστε ξανά το πλήκτρο MODE (η ένδειξη της ηµέρας αρχίζει να αναβοσβήνει) Πιέστε το πλήκτρο SET για να ρυθµίσετε τη σωστή ηµέρα 3. Πιέστε ξανά το πλήκτρο MODE (η ένδειξη της ώρας αρχίζει να αναβοσβήνει) Πιέστε το πλήκτρο SET για να ρυθµίσετε τη σωστή ώρα µε τη µορφή 12 ωρών 4. Πιέστε ξανά το πλήκτρο MODE (η ένδειξη των λεπτών αρχίζει να αναβοσβήνει). Πιέστε το πλήκτρο SET για να ρυθµίσετε τη σωστή ένδειξη λεπτών (0, 1, 2, 3, 59) 5. Πιέστε ξανά το πλήκτρο MODE για να περάσετε στις κανονικές ενδείξεις χρόνου (ο µήνας, η ηµέρα, η ώρα και τα λεπτά εµφανίζονται στην οθόνη) Γ. Οι ενέργειες για τη λήψη των µετρήσεων της αρτηριακής πίεσης. 1. Τυλίξτε το φουσκωτό µαξιλαράκι γύρω από τον καρπό σας (Συµβουλευτείτε την Εικόνα 5 στο κεφάλαιο «Τοποθέτηση του Φουσκωτού Μαξιλαριού»). 2. Καθίστε κανονικά σε κάθισµα ώστε να έχετε τη σωστή θέση (Συµβουλευτείτε την Εικόνα 6 στο κεφάλαιο «Η θέση για τη σωστή µέτρηση») 3. Πιέστε το πλήκτρο START / STOP. Όλα τα στοιχεία της οθόνης δείχνουν σε τρία δευτερόλεπτα "888". Κατόπιν, εµφανίζεται η ένδειξη της σωστής ηµεροµηνίας. Το σύµβολο µέτρησης της αρτηριακής πίεσης θα αναβοσβήνει στην οθόνη και κατόπιν το µαξιλαράκι θα αρχίσει να φουσκώνει αυτόµατα µέχρις ότου η ένδειξη της πίεσης του αέρα να φθάσει στα 195 mmhg. Αν η αρτηριακή πίεση έχει την τάση να είναι υψηλή, τότε η πίεση του αέρα θα αυξηθεί αυτόµατα στο απαιτούµενο για τη µέτρηση επίπεδο. Μη µετακινήστε και µη µιλάτε κατά τη διάρκεια της µέτρησης της αρτηριακής πίεσης. 4. Αφού αυξηθεί η πίεση του αέρα, θα αρχίσει να µειώνεται αργά. Όταν ανιχνευθεί ο σφυγµός, αρχίζει να αναβοσβήνει το σύµβολο του ΚΑΡ ΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ. 5. Μετά τη λήψη της µέτρησης της αρτηριακής πίεσης, η ένδειξη της ιαστολικής πίεσης θα αναβοσβήνει στην οθόνη επί 1 λεπτό.. Αποθήκευση, ανάκληση και διαγραφή των στοιχείων των µετρήσεων. 1. Αποθήκευση στοιχείων: Μετά από κάθε µέτρηση της αρτηριακής πίεσης αποθηκεύονται αυτόµατα τα στοιχεία του αφορούν στη συστολική πίεση, στη διαστολική πίεση, στον καρδιακό ρυθµό, στην ηµεροµηνία και στην ώρα. Η µνήµη φυλάσσει τα στοιχεία των τελευταίων 99 µετρήσεων. Όταν οι µετρήσεις υπερβαίνουν τις 99, η µνήµη σβήνει αυτόµατα τα παλαιότερα στοιχεία. 2. Ανάκληση στοιχείων: (1) Κανονικά, αν πιέσετε το πλήκτρο MEMORY, τίποτα δεν θα εµφανιστεί στην οθόνη εάν δεν υπάρχουν στοιχεία στη µνήµη. Αν υπάρχουν στοιχεία στη µνήµη, θα εµφανιστούν και θα παραµείνουν στην οθόνη επί 1 λεπτό (60 δευτερόλεπτα) τα στοιχεία της τελευταίας µέτρησης που είναι η τιµή της Συστολικής πίεσης, η τιµή της ιαστολικής πίεσης, η τιµή του καρδιακού ρυθµού, µαζί µε την ηµεροµηνία και την ώρα. (2) Πιέστε το πλήκτρο MEMORY για να διαβάσετε την επόµενη γραµµή αποθηκευµένων στοιχείων. Τα στοιχεία τα οποία καλούνται στην οθόνη είναι ανάλογα αριθµηµένα. Αφού διαβάσετε τα ανακληθέντα στοιχεία σαν µια κυκλική σειρά 99 αποθηκευµένων στοιχείων, πιέστε το πλήκτρο MEMORY για να περάσετε στην ένδειξη της κανονικής ώρας. (3) Για να διακόψετε στη µέση την ανάγνωση των στοιχείων, πιέστε το πλήκτρο START / STOP για να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής. 3. ιαγραφή στοιχείων: (1) Αφαιρέστε τις µπαταρίες και κατόπιν τοποθετήστε ξανά 2 µπαταρίες. (2) Για να επαληθεύσετε τη διαγραφή των στοιχείων, πιέστε το πλήκτρο MEMORY. Στην περίπτωση αυτή δεν θα πρέπει να εµφανιστεί κανένα στοιχείο στην οθόνη. 4

5 Ε. Για να αλλάξετε τις µπαταρίες: Όταν εµφανιστεί στην οθόνη το σύµβολο " " σηµαίνει ότι οι µπαταρίες είναι εξασθενηµένες. Αντικαταστήστε τις µπαταρίες, διαφορετικά δεν θα σας είναι δυνατόν να λαµβάνετε µετρήσεις της αρτηριακής πίεσης. Όλες οι χρησιµοποιούµενες µπαταρίες θα πρέπει να είναι του ιδίου τύπου. Μην αναµιγνύετε αλκαλικές µε κοινές µπαταρίες (άνθρακος - ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόµενες (καδµίου). Μην αναµιγνύετε παλαιές µε νέες µπαταρίες. 10. Συντήρηση: Χρησιµοποιείτε ένα κοµµάτι υφάσµατος µε νερό ή µε ένα µαλακό απορρυπαντικό για να καθαρίζετε το περίβληµα της συσκευής, σκουπίζοντάς το κατόπιν καλά µε ένα κοµµάτι στεγνό ύφασµα. Μη χρησιµοποιείτε αέριο ή άλλα ισχυρά καθαριστικά για τον καθαρισµό της συσκευής. Όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί επί µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφαιρέστε τις µπαταρίες. (Η διαρροή των υγρών της µπαταρίας µπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα). 11. Ασφαλής Φύλαξη: Να φυλάσσετε πάντοτε τη συσκευή µετά τη χρήση στη θήκη µεταφοράς. Μην εκθέτετε τη συσκευή απ' ευθείας σε ηλιακό φως, σε υψηλές θερµοκρασίες ή σε χώρους µε υγρασία και σκόνη. Μη φυλάσσετε τη συσκευή σε συνθήκες εξαιρετικά χαµηλής θερµοκρασίας (κάτω των -20 C) ή σε συνθήκες εξαιρετικά υψηλής θερµοκρασίας (άνω των 60 C). 12. Για να παρεµποδίσετε κακή λειτουργία της συσκευής: Μην παραµορφώνετε για οποιοδήποτε λόγο το µαξιλαράκι του καρπού. Μην αρχίζετε να διοχετεύετε αέρα υπό πίεση όταν το µαξιλαράκι του καρπού δεν είναι τυλιγµένο γύρω από τον καρπό σας. Μην προσπαθήσετε να αποσυναρµολογήσετε ή να αλλάξετε οποιοδήποτε τµήµα της συσκευής, περιλαµβανοµένου και του φουσκωτού µαξιλαριού του καρπού. Μην ρίπτετε κάτω τη συσκευή και αποφεύγετε την ισχυρή πρόσκρουση οπουδήποτε. 13. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Η συσκευή µετρά µόνο την αρτηριακή πίεση των ενηλίκων. εν θα πρέπει να χρησιµοποιείτε τη συσκευή αν ο καρπός σας είναι τραυµατισµένος κατά οποιονδήποτε τρόπο. Στην περίπτωση που το φουσκωτό µαξιλαράκι του καρπού δεν σταµατά να φουσκώνει, ξετυλίξτε αµέσως το µαξιλαράκι από τον καρπό σας ή αναµείνετε µερικά δευτερόλεπτα µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη ERROR στην οθόνη. Η συσκευή θα κλείσει αυτόµατα. 14. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: Αρ. Μοντέλου HL 168Y Μέθοδος Μέτρησης Παλµοµετρική Έκταση Μέτρησης Πίεση mmhg, Σφυγµός παλµοί το λεπτό Ακρίβεια µέτρησης Πίεση +/-3 mmhg, Σφυγµός +/-5% Μη ακριβής πίεση Αυτόµατο σύστηµα εκ νέου πλήρωσης Πλήρωση Αυτόµατη πλήρωση (Αντλία αέρος) Μείωση της πίεσης Αυτόµατη βαλβίδα αποβολής αέρος Άδειασµα Βαλβίδα αυτόµατου αδειάσµατος Οµάδες στοιχείων 99 οµάδες ιαστάσεις Συσκευής Μ 70 x Π 72 x Υ 30,5 χιλιοστά Βάρος Συσκευής Περίπου 140 γρ. συµπεριλαµβανοµένων των µπαταριών Μέγεθος φουσκωτού Μαξιλαριού Περιφέρεια καρπού περίπου χιλιοστά Θερµοκρασία λειτουργίας +10 C έως +40 C 30 85% R.H. Θερµοκρασία αποθήκευσης -20 C έως +60 C 10 95% R.H. Τροφοδοσία 2 x "ΑΑΑ" (3.0V) Αλκαλικές µπαταρίες Χρόνος ζωής µπαταριών Περίπου 250 µετρήσεις Εξαρτήµατα Θήκη µεταφοράς, φυλλάδιο οδηγιών χρήσης, 2 µπαταρίες "ΑΑΑ" Οι ανωτέρω προδιαγραφές υπόκεινται σε βελτιωτικές αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Σηµείωση: Σηµαντικό! ιαβάστε το φυλλάδιο των οδηγιών. Ταξινόµηση: - Συσκευή εσωτερικής τροφοδοσίας. - Συστατικό τύπου BF - IPXO - Ακατάλληλο προς χρήση µε την παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού µίγµατος µε αέρα ή µε οξυγόνο ή µε νιτρώδες οξείδιο. - Συνεχούς λειτουργίας µε µικρή διακοπή φόρτισης. Η συσκευή Μέτρησης Αρτηριακής Πίεσης είναι σύµφωνη µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς και φέρει το σήµα CE "CE 0197". H ποιότητα της συσκευής έχει επαληθευτεί και είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές της οδηγίας του συµβουλίου της ΕΕ 93/42/EEC (EN IEC :2001, EN IEC ) της14ης Ιουνίου 1993 που αφορά τις ιατρικές συσκευές, καθώς και προς την οδηγία της EMC 89/336/EEC: EN Γενικές προϋποθέσεις για τις µη επιδροµικές συσκευές µέτρησης της αρτηριακής πίεσης. ΕΝ Μη επιδροµικές συσκευές µέτρησης της αρτηριακής πίεσης. Συµπληρωµατικές προδιαγραφές για τα ηλεκτροµηχανικά συστήµατα µέτρησης της αρτηριακής πίεσης. 5

Οδηγίες Χρήσης. Πιεσόµετρο καρπού HL 168FV

Οδηγίες Χρήσης. Πιεσόµετρο καρπού HL 168FV Οδηγίες Χρήσης Πιεσόµετρο καρπού HL 168FV Περιεχόµενα Ο σκοπός της χρήσης του συγκεκριµένου πιεσόµετρου 3 1. Τι είναι η πίεση του αίµατος? 4 2. Γιατί είναι χρήσιµο να µετράτε την πίεση σας στο σπίτι 4

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMG 5611

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMG 5611 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMG 5611 Γενικές οδηγίες ασφαλείας - ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη s υσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συµπεριλαµβανοµένης της εγγύησης, την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (Α.Π.)

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (Α.Π.) ΥΠΕΡΤΑΣΗ Η καρδιά προωθεί το αίμα στον οργανισμό μέσω των αρτηριών, με αποτέλεσμα οι αρτηρίες να βρίσκονται υπό πίεση. Η πίεση αυξάνει όταν είμαστε αναστατωμένοι, όταν τρομάζουμε, όταν καταβάλουμε κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ζυγαριά με λειτουργίες Body Check Happy Life 30400

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ζυγαριά με λειτουργίες Body Check Happy Life 30400 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ζυγαριά με λειτουργίες Body Check Happy Life 30400 Συσκευή και Έλεγχοι Οθόνη Πλήκτρο ON / OFF (ενεργοπ. / απενεργοπ.) Πλήκτρο UP (πάνω) Πλήκτρο DOWN (κάτω) Πλήκτρο SET (ρύθμισης) Θήκη μπαταριών

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ReadMyHeart. Φορητός ΗΚΓ (έκδοση 2.0)

ReadMyHeart. Φορητός ΗΚΓ (έκδοση 2.0) ReadMyHeart Φορητός ΗΚΓ (έκδοση 2.0) Φροντίζουµε κάθε χτύπο της καρδιάς σας. DailyCare BioMedical Inc. Τι είναι ο ReadMyHeart; Ο ReadMyHeart (RMH) είναι µια φορητή συσκευή καταγραφής ΗΚΓ (ηλεκτροκαρδιογράφος),

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type H2201 / 5669 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr II Type H2201 Max: 150 Kg Min:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ Αρτηριακή Υπέρταση είναι η επίμονη αύξηση της αρτηριακής πίεσης πάνω από τα φυσιολογικά όρια και ενώ το άτομο βρίσκεται σε ηρεμία, συστολική πάνω από 150 mmhg και διαστολική

Διαβάστε περισσότερα

visomat handy CL Οδηγίες Χρήσης Anl_handy_CL_GR.indd 1 05.12.2007 13:36:11

visomat handy CL Οδηγίες Χρήσης Anl_handy_CL_GR.indd 1 05.12.2007 13:36:11 visomat handy CL Οδηγίες Χρήσης 0123 Anl_handy_CL_GR.indd 1 05.12.2007 13:36:11 Περιεχόμενα Περιεχόμενα A Πληροφορίες για το προϊόν/σημειώσεις για τον τρόπο χρήσης 4 Περιγραφή προϊόντος 6 B Σύντομες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

FONDLIGHT. Ψ η φ ι α κ ό θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ ο α υ τ ι ο ύ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

FONDLIGHT. Ψ η φ ι α κ ό θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ ο α υ τ ι ο ύ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FONDLIGHT Ψ η φ ι α κ ό θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ ο α υ τ ι ο ύ Εύκολη χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού Αξιόπιστα αποτελέσματα σε 1 δευτερόλεπτο Φωτιζόμενη LCD Οθόνη Ειδοποίηση πυρετού 10 Μνήμες Ακρίβεια μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή Το τηλεχειριστήριο ZEFIRO περιλαµβάνει: Τον ποµποδέκτη υπέρυθρης ακτινοβολίας. 4 κουµπιά ελέγχου λειτουργίας ενεργοποίησης/

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO A3. The original laser distance meter

Leica DISTO A3. The original laser distance meter Leica DTO A3 The original laser distance meter Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.1 Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DTO της Leica. Στο συνηµµένο φυλλάδιο θα βρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e COMPUTER MANUAL Reebok C/B 5.7e-20090219 ! Πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Cashtester CT 332/333 SD

Cashtester CT 332/333 SD Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους ΑΕ www.cashtester.gr www.odesus.gr Τηλ: +30 210 3227140 & +30 2310 943400 / info@cashtester.gr υπόκειται σε τεχνικές τροποποιήσεις περισσότερες πληροφορίες στο www.cashtester.gr

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type F0501 / 5670 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr Type F0501 Max: 180 Kg Min: 5

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο πιεσόμετρο Μοντέλο M6 Comfort Εγχειρίδιο οδηγιών

Αυτόματο πιεσόμετρο Μοντέλο M6 Comfort Εγχειρίδιο οδηγιών Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τα παρακάτω εξαρτήματα! OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, www.omron-healthcare.com

Διαβάστε περισσότερα

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων l οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany www.burg-wactr.d Structur

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν ατυχήματα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

HL 3200 1. .. 1 2. .....2 3. .. 2 4. ....3 5. ....3 6. .....3 1> ....3 2> . 4 3 > 4 7. 5 8. 7 9. .8

HL 3200 1. .. 1 2. .....2 3. .. 2 4. ....3 5. ....3 6. .....3 1> ....3 2> . 4 3 > 4 7. 5 8. 7 9. .8 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ HL 3200 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα 1. Ενδεικτικά, χειριστήρια και λειτουργικά µέρη του καταµετρητή.. 1 2. Λειτουργίες και ενδείξεις.....2 3. Γενικές οδηγίες.. 2 4. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Θερµιδοµετρητές Κάψας -tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Καραολή & ηµητρίου 1 175 62 Π. Φάληρο Αθήνα Τηλ.:+30 210 97 67

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό.

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό. Επεξήγηση ενδείξεων ασύρματου θερμοστάτη RF Digi 2HF Εισαγωγή και εξαγωγή μπαταριών Ο θερμοστάτης έχει φωτεινή ένδειξη που υποδεικνύει πότε οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν. Μόλις η φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα

Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα www.pegkaspanagiotis.gr Τι εννοούμε με τον όρο πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου; Εννοούμε τη συντονισμένη δέσμη ενεργειών, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή αυτόµατης καταµέτρησης νοµισµάτων Εγχειρίδιο χρήσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτό το εγχειρίδιο σας περιγράφει τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Πριν τη χρήση, διαβάστε το προσεκτικά για να µάθετε όλες τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη massage ΟδηγίεςΛειτουργίας

Ζώνη massage ΟδηγίεςΛειτουργίας Ζώνη massage ΟδηγίεςΛειτουργίας Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας προκειμένου να ξέρετε προσεκτικά πώς να χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν σωστά

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Magnet Power, Recumbent Bike

Magnet Power, Recumbent Bike Magnet Power, Recumbent Bike 44286 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΘΙΣΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ # 44286 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες και κάντε ασκήσεις προθέρμανσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα. 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DISTO της Leica. Στο συνημμένο φυλλάδιο θα βρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν θέσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση IBICO 1421X Εγχειρίδιο Οδηγιών Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Πληκτρολόγιο 1421X Συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι. Κατάλογος Προϊόντων

Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι. Κατάλογος Προϊόντων Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι Κατάλογος Προϊόντων Πίνακας Περιεχομένων Πιεσόμετρα 4-5 Νεφελοποιητές 6-7 Θερμόμετρα 8 Καθημερινότητα 9 Βρεφική Φροντίδα 10 Πιεσόμετρα CHECKY Πιεσόμετρο- ΑΥΤΟΜΑΤΟ Το Πιεσόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Welch Allyn Connex Integrated Wall System

Welch Allyn Connex Integrated Wall System Welch Allyn Connex Integrated Wall System Κάρτα γρήγορης αναφοράς Ενεργοποίηση λειτουργίας/αναμονή Ενεργοποίηση του μόνιτορ Σύντομο πάτημα Θέτει το μόνιτορ σε Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Για την καλύτερη χρήση της ζυγαριάς, διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται. Βασικές δυνατότητες Αυτό το προϊόν υλοποιεί την εξελιγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΛΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno LOGICA ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ME ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno LOGICA ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ME ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno LOGICA ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ME ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ AQUAUNO LOGICA ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣEΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζυγαριά μέτρησης και ανάλυσης σωματικού λίπους, μυϊκής μάζας και νερού. Οδηγίες χρήσης

Ζυγαριά μέτρησης και ανάλυσης σωματικού λίπους, μυϊκής μάζας και νερού. Οδηγίες χρήσης Ζυγαριά μέτρησης και ανάλυσης σωματικού λίπους, μυϊκής μάζας και νερού Οδηγίες χρήσης Οι λειτουργίες οι οποίες περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, υπόκεινται σε μελλοντικές αλλαγές. 1 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα τη βάση από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειµένου αφενός µεν να αποφευχθούν ατυχήµατα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic. 4 a. Οδηγίες Χρήσης. 6 a b. 3 a b A B C + 3. Συσκευή για πεντικιούρ. Αριθμός μοντέλου ES2502. c d Β

Panasonic. 4 a. Οδηγίες Χρήσης. 6 a b. 3 a b A B C + 3. Συσκευή για πεντικιούρ. Αριθμός μοντέλου ES2502. c d Β Panasonic Συσκευή για πεντικιούρ Οδηγίες Χρήσης 1 A B C D E 4 a 1 2 b Αριθμός μοντέλου ES2502 1 2 F 5 1 2 2 + - 2 - + 3 1 6 a b A c d Β Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα