enterprise consulting ιntegration

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "enterprise consulting ιntegration"

Transcript

1 enterprise consulting ιntegration 1

2 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Ε Ι Κ Ο Ν Α Η ECI ιδρύθηκε από καταξιωμένους επαγγελματίες με σημαντική εμπειρία στο χώρο: - της Επιχειρησιακής Έρευνας - της Πληροφορικής Τεχνολογίας - της Διαχείρισης Αποθηκών - του Ελέγχου & Προγραμματισμού Παραγωγής Η φύση της εταιρείας είναι διττή Καλύπτει: - το χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις Βιομηχανικές Εμπορικές Αποθήκευσης Εμπορευμάτων Τρίτων (3d Party Logistics) - τον ευρύτερο χώρο της Πληροφορικής Τεχνολογίας Η ECI είναι επίσημος διανομέας και υλοποιητής για την Ελλάδα & Κύπρο: του ΕRP MFG/PRO της QAD των καρτών οπτικής μνήμης της LaserCard των FSO λύσεων της PAV Η συμβουλευτική φύση της εταιρείας είναι διαρκώς παρούσα τόσο στο χώρο των μελετών όσο και στο χώρο της εκτέλεσης των έργων πληροφορικής υποστήριξης ή/και διαδικαστικής διευθέτησης των επιχειρήσεων Η αναγνώριση διαδικασιών, η εύρυθμη τοποθέτησή τους προς όφελος της επιχειρησιακής δραστηριότητας, η εκμάθηση της διαδικαστικής εκτέλεσης των καταγραφέντων, η εποπτεία και καθοδήγηση για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση, συνάδουν στην υλοποίηση των ERP, CRM, FSO, LaserCard λύσεων, αλλά εφαρμόζονται και ως ανεξάρτητα έργα πάντα με στόχο τη βελτιστοποίηση της ροής εργασιών των πελατών μας 2

3 Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Μ Α Σ Οι τομείς ειδίκευσης των στελεχών μας συνοψίζονται στα ακόλουθα: Ανάλυση Συστημάτων, Επιχειρησιακή Στατιστική, Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση, Μέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας, Εφοδιαστική Διαχείριση, Αποθεματικό Έλεγχο, Επιμέτρηση Δεικτών για την Αποδοτικότητα και την Αποτελεσματικότητα επιχειρησιακών μονάδων, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης (MIS), Συστήματα Διαχείρισης Βάσεως Δεδομένων (DBMS), Tοπικά Δίκτυα Υπολογιστών (LANS), Γλώσσες Προγραμματισμού 3ης & 4ης γενιάς, Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Εφαρμογών Λογισμικού Τα στελέχη μας κατέχουν σημαντικότατη εμπειρία στους προαναφερθέντες χώρους Επιπλέον, διαθέτουν εξαίρετα βιογραφικά που αποδεικνύουν τη δυνατότητα ανάλυσης, μελέτης και διεκπεραίωσης πολύπλοκων εφαρμογών αναφορικά με ERP, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Logistics, Διαχείριση & Χρονοπρογραμματισμό Παραγωγής, CRM, E-Business, E-Commerce, κα Η διαρκής παρουσία των συμβούλων μας στη φάση της υλοποίησης, όλο το εικοσιτετράωρο, είναι καθοριστική για να δώσει ένα διαφορετικό δείγμα γραφής από αυτό που μας έχει συνηθίσει η καθημερινή πραγματικότητα Το στοιχείο αυτό αποτελεί το δυνατό σημείο της ECI Συνεισφέρει με μεθοδικότητα και επιστημονική αρτιότητα στη δημιουργία λογικών οικοδομημάτων και παρίσταται ανελλιπώς στην εκτελεστική φάση χωρίς να εγκαταλείπει τον πελάτη στη τυχαιότητα των συμβάντων Η ολοκληρωμένη λύση είναι αυτό που λείπει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η ECI 3

4 MFG/PRO ERP S Ο F T W A R E Η ECI διανέμει και υλοποιεί - αποκλειστικά στην Ελλάδα & την Κύπρο - το ΕRP MFG/PRO της Το ERP : - είναι εδραιωμένη παγκόσμια Εnterprise Resource Planning λύση (υπάρχουν πλέον των 5200 εγκαταστάσεων σε 82 χώρες χρησιμοποιώντας 26 γλώσσες) - καλύπτει όλο το επιχειρηματικό φάσμα - εστιάζει σε κάθετες αγορές για εξειδίκευση - υποστηρίζεται από εξειδικευμένους συμβούλους με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία - έχει χαμηλό κόστος κτήσης και λειτουργίας - προσφέρει τη δυνατότητα παραμετροποίησης ανά πάσα χρονική στιγμή - εξασφαλίζει ταχεία επιστροφή επένδυσης - λειτουργεί σε όλες τις πλατφόρμες από Unix, Linux, μέχρι Windows 2003 Server - επικοινωνεί με τις γνωστές βάσεις δεδομένων Progress, Oracle, Sybase και SQL Server 4

5 Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ MFG/PRO Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ω Σ Ο ΙΙ Ε ΠΠ ΙΙ ΚΚ ΡΡ ΑΑ ΤΤ ΕΕ ΣΣ ΤΤ ΕΕ ΡΡ ΕΕ ΣΣ ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΕΕ ΝΝ ΑΑ Π ΕΕ ΛΛ ΑΑ ΤΤ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΟΟ Ε ΤΤ ΑΑ ΙΙ ΡΡ ΕΕ ΙΙ ΩΩ ΝΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 5

6 L A S E RCA R D Η ECI αντιπροσωπεύει και διαθέτει - αποκλειστικά στην Ελλάδα & την Κύπρο - τα προϊόντα της Η LaserCard είναι οπτικής μνήμης κάρτα μεγέθους τυπικής πιστωτικής κάρτας Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται πάνω στην κάρτα στον οπτικά εγγράψιμο χώρο Η LaserCard συνδυάζει πολύ μεγάλη χωρητικότητα, ανθεκτικότητα στην χρήση, και αντίσταση σε παραχάραξη ή παραποίηση, χαρακτηριστικά τα οποία την καθιστούν μοναδικό φορητό μέσο αποθήκευσης δεδομένων, αλλά και κοστολογικά πολύ συμφέρον προϊόν Χωρητικότητα μέχρι 41 Mb ψηφιακών δεδομένων: Είτε πρόκειται για δεδομένα ιστορικού ασθενούς, είτε για βιομετρικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε ταυτοποίηση κατόχου, είτε για δεδομένα που αφορούν την άδεια κυκλοφορίας οχημάτων, η νέα έκδοση ή η βελτιωμένη έκδοση της εφαρμογής που τα χειρίζεται γίνεται χωρίς να χρειάζεται να επανεκδοθεί η κάρτα, πάντοτε μέσα στο χρόνο ζωής της Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα στην κάρτα και να είστε βέβαιοι για την ορθότητα κι ακρίβεια τους Μπορείτε να έχετε διαθέσιμα offline τα ασφαλή σας δεδομένα πάνω από την LaserCard Με αυτό το τρόπο προστατεύετε άριστα τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν εξαρτάστε από τη διαθεσιμότητα ενός δικτύου αλλά και δεν επιφορτίζετε το δίκτυο με επιπλέον κίνηση λόγω της χρήσης της κάρτας σας Σε περίπτωση κατά την οποία είναι επιθυμητή η χρήση EDAC (Error Detection And Correction) τότε η διαθέσιμη χωρητικότητα για πρωτογενή δεδομένα μειώνεται σε 2,8 Mbytes 6

7 Ασφάλεια: Δεν έχει υπάρξει καταγεγραμμένη καμία επιτυχής απόπειρα παραχάραξης των καρτών LaserCard, ενώ τα αποθηκευμένα δεδομένα δεν μπορούν είτε να τροποποιηθούν κακόβουλα είτε να διαγραφούν τυχαία Η ταχύτατη και ασφαλής πιστοποίηση του κατόχου προστατεύει τον κάτοχο και τα δεδομένα του από τυχόν κακόβουλες επιθέσεις με κάρτες απομιμήσεις (κλώνοι) Μόνο εξουσιοδοτημένες συσκευές ανάγνωσης μπορούν να δώσουν πρόσβαση στα καταγεγραμμένα δεδομένα επί της κάρτας Κατά συνέπεια, οι κάρτες οπτικής μνήμης LaserCard αναδεικνύονται ως το ασφαλέστερο και πλέον ανθεκτικό σε παραχάραξη σύστημα έξυπνων καρτών παγκοσμίως Ανθεκτικότητα: Τα αποτελέσματα ελέγχων που διεξήχθησαν από ανεξάρτητους φορείς καταδεικνύουν ότι οι κάρτες οπτικής μνήμης LaserCard έχουν εξαιρετική αντοχή σε ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, σε τραχείς περιβαλλοντικές συνθήκες, και σε πολύ σκληρή χρήση Οποιαδήποτε κάρτα άλλης τεχνολογίας δεν συναγωνίζεται τις κάρτες LaserCard Ευελιξία: Η πλατφόρμα των καρτών οπτικής μνήμης LaserCard μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις άλλες τεχνολογίες καρτών, όπως IC chip κάρτες (με ή χωρίς επαφή), κάρτες με μαγνητική ταινία, κάρτες με δισδιάστατη γραμμογράφηση (2D barcode) Οι κάρτες LaserCard â διαθέτουν επιπλέον χώρο αποθήκευσης δεδομένων που διαμερίζεται σε πολλαπλά τμήματα (partitions), ενώ μπορούν να αποθηκευθούν ακόμη και εφαρμογές 7

8 F R E E SP A C E O P T I C A L S O L U T I O N S (FSO) Η ECI αντιπροσωπεύει και υλοποιεί - αποκλειστικά στην Ελλάδα & την Κύπρο - τις FSO λύσεις της Η PAV είναι καινοτόμος στο σχεδιασμό και την παραγωγή carrier-class εξοπλισμού οπτικής μετάδοσης χρησιμοποιώντας free space optics (FSO) για να παράσχει υψηλής ταχύτητας επικοινωνιακές λύσεις σε επιχειρήσεις και σε παρόχους υπηρεσιών ανά την υφήλιο Η τεχνολογία FSO χρησιμοποιεί lasers και με οπτική επαφή των σημείων ζεύξης παρέχει ευρυζωνικές συνδέσεις, μέσω των οποίων μπορούν να μεταφερθούν ταυτοχρόνως φωνή, video και δεδομένα πάνω από αόρατες δέσμες φωτός Τα συστήματα FSO είναι σχεδιασμένα για να συνδέουν δύο σημεία μεταξύ των οποίων υπάρχει οπτική επαφή (point-to-point) με τη χρήση ασύρματων υπέρυθρων lasers Το σύστημα λειτουργεί ως εξής: παραλαμβάνει ένα τυπικό ψηφιακό σήμα είτε τηλεπικοινωνιακό είτε data, το μετατρέπει και το διαμορφώνει κατάλληλα, και τέλος το μεταδίδει ασύρματα μέσω ελεύθερων συχνοτήτων Ο φορέας που χρησιμοποιείται για την μετάδοση αυτού του ψηφιακού σήματος είναι υπέρυθρη ακτινοβολία και παράγεται είτε από υψηλής ενέργειας LED ή από χαμηλής ισχύος laser διόδους Ο ευκολότερος τρόπος για να γίνει αντιληπτός ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος είναι να φανταστεί κάποιος δύο σημεία διασυνδεδεμένα με καλώδιο οπτικής ίνας και μετά να αφαιρέσει το καλώδιο χωρίς να διακοπεί η διασύνδεση Οι βασικές αρχές για τη μετάδοση ενός σήματος μέσω καλωδίου οπτικών ινών είναι ίδιες με αυτές της μετάδοσης μέσω free space 8

9 PROGRESS RDBMS Η ECI υποστηρίζει τα προϊόντα της Τα προϊόντα της PROGRESS, είναι εγκατεστημένα σε περισσότερες από το 60% των επιχειρήσεων που αναφέρονται στις 100 πλουσιότερες εταιρείες (Fortune 100) Στα προϊόντα αυτά συμπεριλαμβάνονται application servers, databases, development tools, καθώς επίσης προϊόντα διαχείρισης εφαρμογών Internet/Web και εφαρμογές Extranet/Intranet Οι πελάτες της PROGRESS λειτουργούν σε 100 χώρες, υποστηρίζονται από 1200 εργαζομένους, παγκοσμίως και αναπτύσσουν σε ετήσια βάση περισσότερο από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε εφαρμογές που βασίζονται στην Progress Η ανάπτυξη των εφαρμογών αυτών πραγματοποιείται από περισσότερες από 2000 ανεξάρτητες εταιρείες λογισμικού, παγκοσμίως Κατηγορίες Προϊόντων Application Servers Application Development Database Application Management Active X Προϊόντα Progress Apptivity Application Server Progress AppServer Progress WebSpeed Transaction Server Progress Aptivity Developer Progress Provision Progress Translation Manager Progress WebSpeed Workshop Roundtable Reporting Tools Actuate Progress Report Builder Query Results Progress RDBMS Data Servers Oracle Progress/400 ODBC Progress IPQoS Progress IPAccounting QuickPak VB/J++ PDQComm Internet ToolPak 9

10 Σ Τ ΟΙΧΕΙΑ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ enterprise consulting ιntegration τηλέφωνο: fax: διεύθυνση: Εμπορικό Κέντρο ΑΙΘΡΙΟ, Αγ Κωνσταντίνου 40, , Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάς L E A N B U S II N E S S O P E R A T II O N S Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων - ERP Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση & Προγραμματισμός Παραγωγής Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων - CRM Διαχείριση Αποθηκών Επιμέτρηση Δεικτών Αποδοτικότητας & Αποτελεσματικότητας Επιχειρησιακή Έρευνα Logistics Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών - BPR Εφαρμογές Καρτών Οπτικής Μνήμης 10

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστημονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 Στη μνήμη των

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)"

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1. "Η

Διαβάστε περισσότερα

RFID ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

RFID ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ RFID ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ταυτότητα H Business Effect είναι πάροχος ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων που αυτοματοποιούν τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS,INFORMATIC AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΗΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΑ: Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις Της Κωνσταντίνου Δέσποινας άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΜΕ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών»

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία & Λύσεις. Trinity Systems

Τεχνολογία & Λύσεις. Trinity Systems Trinity Systems 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Κτίριο: Thermi 1 Τ.Θ. 60715, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη +30 2311 99 99 16 info@trinitysystems.gr http://www.trinitysystems.gr Τεχνολογία & Λύσεις Η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας: Ζαχαριάδης Αντρέας Πετρίσης Ιωάννης Περιεχόμενα 1. Logistics: Τι είναι; 2. Θέματα σχετικά με Logistics 3. Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 4 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 5 1.3. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ... 5 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 7 2.1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Innovative solutions dynamic results

Innovative solutions dynamic results www.diastasys.com Innovative solutions dynamic results Software Development & Consulting Innovative solutions dynamic results H DIASTASYS ιδρύθηκε το 2007 και είναι από τις δυναµικά ανερχόµενες και εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ERP ΚΑΙ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ERP ΚΑΙ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ERP ΚΑΙ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ»

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΜΩΡΑΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΡΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΡΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΡΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εκπονηθείσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 14121, Ν. Ηράκλειο, Αθήνα Τηλ.: 210 2725350, Fax.: 210 2724439 www.sieben.gr, e-mail: info@sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 14121, Ν. Ηράκλειο, Αθήνα Τηλ.: 210 2725350, Fax.: 210 2724439 www.sieben.gr, e-mail: info@sieben. Product Version: 3.5 SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 14121, Ν. Ηράκλειο, Αθήνα Τηλ.: 210 2725350, Fax.: 210 2724439 www.sieben.gr, e-mail: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ Γεώργιος Μαθιουδάκης ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ρ. Ιωάννης Φυσαράκης

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product version: 3.0 SiEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΕΙΘ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Γεώργιος Σταλίδης, Καθηγητής Εφαρμογών Δεκέμβριος 2011 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Σύγχρονη τεχνολογία και ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. «Καταγραφή απαιτήσεων για την πελατοκεντρική λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος»

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. «Καταγραφή απαιτήσεων για την πελατοκεντρική λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος» ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «Καταγραφή απαιτήσεων για την πελατοκεντρική λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος» ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Δικτυοκεντρικής Εφοδιαστικής Εφαρμογής Διαχείρισης και Ιχνηλασιμότητας Παραγγελιών σε Περιβάλλον Android

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Δικτυοκεντρικής Εφοδιαστικής Εφαρμογής Διαχείρισης και Ιχνηλασιμότητας Παραγγελιών σε Περιβάλλον Android Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση Ψηφιακών Επικοινωνιών και Δικτύων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Δικτυοκεντρικής Εφοδιαστικής Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8 Πίνακας περιεχομένων Η Internet Business Hellas... 3 Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 3 Προφίλ... 4 Όραμα... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Σχετικά με το IBSHOP....

Διαβάστε περισσότερα