ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 117

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 117 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 11/10/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (598)/ προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζάκη Ιωάννα, Πρόεδρος 2. Φεστερίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Βασιλειάδου Ευτέρπη, τακτικό μέλος 6. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος 7. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος 8. Αβραμίδης Παντελής, τακτικό μέλος 9. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 10. Δράγας Αδάμ, τακτικό μέλος 11. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος 12. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 13. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος 14. Βάνης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος 15. Θάνος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος 16. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Παπάς Θεοφάνης, ο οποίος εκτελεί χρέη Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Κανάκας Βασίλειος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε η κ. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος, η κ. Κελεσίδου Χριστίνα, τακτικό μέλος, την οποία αντικατέστησε ο κ. Βάνης

2 Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος, και ο κ. Βελόπουλος Κυριάκος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ.διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος. Χρέη αναπληρώτριας γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Γεωργιάδου Λουλουδιά κλάδου ΤΕ Δ/κού-Λογιστικού με βαθμό Δ. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΘΕΜΑ 6 ο : «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Κατασκευή κλειστού υπόγειου αρδευτικού δικτύου» στην Δ.Κ. Μεσήμβριας της Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνας της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 6 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Κατασκευή κλειστού υπόγειου αρδευτικού δικτύου» στην Δ.Κ. Μεσήμβριας της Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνας της Π.Ε. Θεσσαλονίκης». Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον Εντεταλμένο Σύμβουλο στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου κ. Θάνο Αλέξανδρο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: /7847/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών/Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. Ο κ. Θάνος ανέφερε ότι το έργο αφορά στην κατασκευή ενός κλειστού υπό πίεση υπόγειου αρδευτικού δικτύου έκτασης 4.365,787 στρ. που θα λειτουργεί 5 μήνες το χρόνο από 1 η Μαΐου έως 30 η Σεπτεμβρίου υδροδοτούμενο από ένα κανάλι της Ανατολικού Προσαγωγού Διώρυγας Αξιού και θα εξυπηρετεί συνολικά τις αρδευτικές ανάγκες των αμπελοκαλλιεργειών της περιοχής της Ν. Μεσήμβριας, που είναι τις τάξης των m 3 / έτος και τη γενικότερη ωφέλεια του έργου καθώς και την τόνωση της τοπικής οικονομίας που θα προέλθει από την ενίσχυση της ενασχόλησης με τον πρωτογενή τομέα. Ακολούθησαν τοποθετήσεις των μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Ο κ. Ζιώγας Ιωάννης τακτικό μέλος, έθεσε ως ερώτημα ποιος είναι ο φορέας του έργου. Ο λόγος δόθηκε στον αγορητή κ.ευάγγελο Παπαδόπουλο, υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ο οποίος έδωσε διευκρινίσεις επί του θέματος. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Θάνου Αλέξανδρου, Εντεταλμένου Συμβούλου στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου, και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 2092/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 1/ απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 3925/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την αριθμ. οικ (6950)/ απόφαση της Δ/νσης Διοίκησης, Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Π.Κ.Μ., «περί Ορισμού Υπαλλήλων για τη Γραμματειακή Υποστήριξη της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.», την με αρ. πρωτ.: /7847/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών/Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160 Α / ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3 2. Την ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332 Β / ) «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν.1650/86 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»(α 91)» 3. Την ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β/ ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86» 4. Την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β /5-8-02) «Κατάταξη δημοσιών και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/03». 5. Τον Ν. 4014/ ( ΦΕΚ Α 209/2011 ) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 6. Την Απόφαση 1958/ του Υπουργού ΠΕΚΑ σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/ ( ΦΕΚ Α 209/2011 ) για την κατάταξη σε κατηγορίες ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον των έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. 7. Την ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β / ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του αρ.3 του Ν.3010/02» 8. Το Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201Α/ ) Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις» 9. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/ ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000» 10. Το Π.Δ. 51/07 (ΦΕΚ54Α/ ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000» 11. Την ΚΥΑ 43504/05 (ΦΕΚ 1784/Β / ) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών». 12. Την ΚΥΑ Φ16/6631/ (ΦΕΚ 428 Β / ) «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού για άρδευση» 13. Η με Α.Π. οικ. 2358/ (ΦΕΚ 1305 Β / ) Απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. με θέμα «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών και υπογείων υδάτων του Ν. Θεσσαλονίκης» όπως συμπληρώθηκε με την υπ αρ. οικ.75/ Απόφαση ως προς τις αποστάσεις μεταξύ γεωτρήσεων 14. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 15. Το Π.Δ. 133/10 (ΦΕΚ 226 Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 16. Η με αρ. πρωτ. 1064/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, "Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας".

4 17. Την με αρ. πρωτ. 3190/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης " Επικύρωση εκλογής νέου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης". 18. Την με αριθμ. πρωτ. 985/ (ΦΕΚ 687/Β / ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας <<Μεταβίβαση Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας>>. Όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. ΓΠΚΜ οικ. 2229/2013 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ( ΦΕΚ 1496 Β / ) 19. Την με αρ. πρ. 3135/ διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος από την ΔΥΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ. για γνωμοδότηση από την υπηρεσία μας. 20. Την με αρ. πρ (326)/ αποστολή δημοσιοποίησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του σχετικού φακέλου του έργου του θέματος από την Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 21. Την υπ. αρ. πρ (394)/ κοινοποίηση της θετικής γνωμοδότησης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης προτείνοντας περιβαλλοντικούς όρους που αφορά την ΜΠΕ του έργου του θέματος από την Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 22. Την υπ. αρ. πρ / πράξη χαρακτηρισμού του ΔασαρχείουΘεσσαλονίκης για την έκταση εμβαδού 647,20τ.μ. η οποία βρίσκεται στη Δ.Κ. Σίνδου ως χορτολιβαδική υπαγόμενη στη παρ. 6β του αρ. 3 του Ν. 998/1979, διότι η έκταση αυτή δεν καλύπτονταν στο παρελθόν αλλά ούτε και σήμερα από δασική βλάστηση. 23. Την υπ. αρ. πρ / πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης για την έκταση 2.500,00 στρ. της Δ.Κ. Μεσήμβριας ως μη δασική διότι η έκταση αυτή δεν καλύπτονταν στο παρελθόν αλλά ούτε και σήμερα από δασική βλάστηση, καλλιεργούνταν στο παρελθόν αλλά και σήμερα. 24. Το υπ. αρ. πρ. 1430π.ε./ έγγραφο του ΓΟΕΒ Παραχώρησης έκτασης πλησίον του αντλιοστασίου της Δ.Κ. Αγχιάλου και νερού. 25. Το υπ. αρ. πρ. 400/ έγγραφο του ΤΟΕΒ Αγ. Αθανασίου με το οποίο συναινεί στην παραχώρηση της έκτασης που βρίσκεται πλησίον του αντλιοστασίου Δ.Κ. Αγχιάλου. Με το 19 ο σχετ. διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας από την ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ. η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Κατασκευή κλειστού υπόγειου αρδευτικού δικτύου» στην Δ.Κ. Μεσήμβριας της Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνας της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του 7 ου σχετ. και απεστάλη στην υπηρεσία μας με το 20 ο σχετ. Κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις μέσα στην οριζόμενη από τον νόμο προθεσμία Σε συνέχεια των ανωτέρω η Μητροπολιτική Επιτροπή, Γνωμοδοτεί ομόφωνα Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Κατασκευή κλειστού υπόγειου αρδευτικού δικτύου» στην Δ.Κ. Μεσήμβριας της Δ.Ε.

5 Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνας της Π.Ε. Θεσσαλονίκης με την προϋπόθεση της τήρησης των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών. Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά έργου 1.1 Συνοπτικά στοιχεία έργου Επωνυμία: Είδος έργου: Κατάταξη: Θέση έργου : 1.2 Περιγραφή έργου «ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» «Κατασκευή κλειστού υπόγειου αρδευτικού δικτύου» Ομάδα 2 η Υδραυλικά έργα, α/α : 3 «Υδροληψία από υδατορέματα με άντληση εκτός περιοχής Natura 2000 : m 3 /έτος V> m 3 /έτος. κατηγορία Α2 α/α: 7 «Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού( συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή αποχέτευσης, ή ακαθάρτων, ή ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κλπ m ΣL > m κατηγορία Β. α/α 9 «αρδευτικά & (από)στραγγιστικά έργα» εκτός περιοχής Natura 2000: στρ. Ε > 500στρ. κατηγορία Β σύμφωνα με την Απόφαση 1958/ του Υπουργού ΠΕΚΑ σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/ ( ΦΕΚ Α 209/2011 ). στο αγρόκτημα της Δ.Κ. Μεσήμβριας της Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνας της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 1. Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός κλειστού υπό πίεση υπόγειου αρδευτικού δικτύου έκτασης 4.365,787 στρ. που θα λειτουργεί 5 μήνες το χρόνο από 1 η Μαΐου έως 30 η Σεπτεμβρίου υδροδοτούμενο από ένα κανάλι της Ανατολικού Προσαγωγού Διώρυγας Αξιού και θα εξυπηρετεί συνολικά τις αρδευτικές ανάγκες των αμπελοκαλλιεργειών της περιοχής της Ν. Μεσήμβριας, που είναι τις τάξης των m 3 / έτος. 2. Το έργο σύμφωνα με την περιβαλλοντική έκθεση θα συμβάλει στην εξοικονόμηση νερού και ενέργειας χάρη στις σύγχρονες μεθόδους άρδευσης στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας με αύξηση της στρεμματικής απόδοσης και αναβάθμιση της ποιότητας των καλλιεργειών στην ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας λόγω περιορισμένης χρήσης φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στην προστασία της δίαιτας των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων με εφαρμογή ελεγχόμενη άρδευση και λίπανση. Στην ενίσχυση της ενασχόλησης με τον πρωτογενή τομέα και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. 3. Από υδρολογικής πλευράς η περιοχή εντάσσεται στην υδρολογική λεκάνη απορροής Αξιού GR03 του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας. 4. Η θέση του έργου δεν εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή ( οικολογικό δίκτυο Natura 2000, Εθνικό πάρκο κλπ). 5. Εξαιτίας της υψομετρικής διαφοράς το αρδευτικό δίκτυο χωρίζεται σε δύο επιμέρους ανεξάρτητα δίκτυα, το χαμηλό δίκτυο με χαμηλότερο υψόμετρο στα 21,70 μ. και το υψηλό δίκτυο με χαμηλότερο υψόμετρο στα 100μ. Ως πηγή για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των αμπελοκαλλιεργειών λαμβάνεται ένα τεχνητό τσιμεντένιο κανάλι της Ανατολικής Προσαγωγού Διώρυγας Αξιού, το οποίο διαχειρίζεται ο ΓΟΕΒ και ο οποίος συναινεί στην υδροδότηση του έργου ( 24 ο σχετ.). Για την άρδευση του δικτύου είναι απαραίτητη η κατασκευή

6 Προτεινόμενα έργα Κεντρικό Αντλιοστάσιο ΑΠΔΑ Δεξαμενή αναρρύθμισ ης Αντλιοστάσι ο δεξαμενής ενός κεντρικού αντλιοστασίου, με παροχή 720 κυβικά /ώρα σε έκταση που παραχωρείται από τον ΤΟΕΒ Αγ. Αθανασίου. η κατασκευή δεξαμενής αναρρύθμισης σε υψόμετρο 162μ. σε σχήμα ανεστραμμένη ορθωγονική κόλουρη πυραμίδα με διαστάσεις 32χ32χ3,2μ, ωφέλιμο όγκο m 3 και βάθος από τον πυθμένα ως την στέψη 3,20μ. Από το κεντρικό αντλιοστάσιο θα ξεκινάει ο αγωγός μεταφοράς νερού που θα τροφοδοτεί την δεξαμενή αναρρύθμισης. Από τη δεξαμενή αναρρύθμισης διαμέσου δυο κεντρικών αγωγών ( ένας για κάθε δίκτυο) θα προμηθεύονται τα δίκτυα την κατάλληλη παροχή νερού που χρειάζονται. Για την λειτουργία του υψηλού δικτύου είναι απαραίτητη η κατασκευή αντλιοστασίου αμέσως μετά την έξοδο του αγωγού από την δεξαμενή, για την άρδευση των υψηλών σημείων της περιοχής. Η προς άρδευση περιοχή του υψηλού δικτύου είναι 1.730,819 στρ. Η προς άρδευση περιοχή του χαμηλού δικτύου είναι 2.634,968 στρ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου είναι: ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Χ Ψ Υψόμετρ ο H (m) Αρ. αγροτ. Όγκος C (m 3 ) Παροχή (m 3 /h) Δίκτυο ( στρ.) Προσαγωγός Όλο (4.365,787) Υψηλό ( 1.730,819) ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ m 3 /year ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΗΨΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ m 3 /year ΑΝΑΓΚΕΣ Ο υπολογισμός της μέγιστης ετήσιας παροχής αρδευτικού νερού γίνεται για 18 ώρες άρδευση την ημέρα και λειτουργία 5 μήνες το χρόνο ( 153 ημέρες). Ο υπολογισμός της κατανάλωσης αρδευτικού νερού γίνεται με βάση την ΚΥΑ Φ16/6631/ (12 ο σχετ) όπου οι απώλειες κατά την μεταφορά του νερού υπολογίζονται στο μέγιστο, δηλαδή για μεταφορά με κλειστό αγωγό στο 5% και με ανοικτό 10%. Για 4.365,787 στρ. για χρήση νερού με κλειστούς αγωγούς και άρδευση με σταγόνες για αμπελοκαλλιέργειες από 1/5 έως 30/9 προκύπτει ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται από Ελάχιστο όριο: m 3 έως μέγιστο όριο: m 3 Το συνολικό μήκος του δικτύου ανέρχεται σε ,908 μ. Τα μήκη των αγωγών κατανέμονται ανά κατηγορία και είδος στο σύνολο του δικτύου ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΗΚΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (m) ΥΨΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ Προσαγωγός ,195 Πρωτεύον 2.124, ,12 αγωγός Δευτερεύοντες 4.786, ,826 αγωγοί Τριτεύοντες 2.388, ,018 αγωγοί ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 9.299, ,964 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΛΙΚΟ ,908

7 ΣΥΝΟΛΟ 1.4 Αέρια απόβλητα Κατά το στάδιο κατασκευής του έργου προέρχεται από την διασπορά της σκόνης και τις ρυπογόνες ουσίες που εκπέμπονται από την κίνηση των βαρέων οχημάτων που μεταφέρουν τα υλικά κατασκευής και τα προϊόντα εκσκαφής του έργου. Από την κατανάλωση καυσίμων κατά την καλλιεργητική περίοδο για την εκτέλεση των γεωργικών εργασιών την μεταφορά αγροτικών προϊόντων και την εφαρμογή των αρδεύσεων. Από την χρησιμοποιήσει φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων κατά την φάση του ψεκασμού. 1.5 Υγρά απόβλητα Κατά την φάση κατασκευής του έργου δημιουργούνται υγρά απόβλητα περιορισμένου όγκου όπως υγρά ή ύφυγρα υπολείμματα σκυροδέματος μέσα στις μπετονιέρες σκυροδέτησης, από τους εργαζόμενους κατά την προσωπική χρήση, καθώς και μετά από ατύχημα κατά την κατασκευή με διαρροές ή από κακή διαχείριση των μηχανημάτων ή ανεξέλεγκτη αλλαγή λαδιών και διαφυγή πετρελαιοειδών στο έδαφος. Κατά την φάση λειτουργίας πηγές ρύπανσης θεωρούνται τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, τα ζιζανιοκτόνα, στο μέτρο που κάποιες ποσότητες δεν έχουν διασπαστεί ή δεσμευτεί από το έδαφος και τα φυτά και έπειτα η τυχόν διαφυγή λιπαντικών, ορυκτέλαιων και καυσίμων από τα γεωργικά μηχανήματα. Οι ποσότητες αυτές ενδεχομένως να μεταφερθούν από τα νερά της βροχής ή άρδευσης προς τους επιφανειακούς αποδέκτες και λιγότερα στα βαθύτερα στρώματα. 1.6 Στερεά απόβλητα Κατά την φάση κατασκευής παράγονται στερεά απόβλητα όπως αστικά απορρίμματα, απορρίμματα από τις εργασίες κατασκευής ( συσκευασίες, ογκώδη αντικείμενα, μεταλλικά αντικείμενα, μπάζα κλπ.) ειδικά απορρίμματα. Κατά την λειτουργία του έργου, δεν αναμένονται στερεά απόβλητα εκτός από αυτά που παράγονται από τους ανθρώπους που εκτελούν τις καλλιεργητικές εργασίες και την συντήρηση του έργου. 1.7 Θόρυβος -δονήσεις Κατά την φάση της κατασκευής του έργου ο παραγόμενος θόρυβος προέρχεται από τα οχήματα και τα μηχανήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Κατά την λειτουργία του έργου δεν σημειώνονται μεταβολές στα συνήθη επίπεδα θορύβου Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Σωματιδιακές εκπομπές : συγκέντρωση 100 mg/m 3 (ΠΔ 1180/81 ΦΕΚ 293 Α / ) Επιφανειακά νερά : όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β/ ) σε συνδυασμό με την 30οικ. 2885/ απόφαση Νομάρχη ( ΦΕΚ 1079/ ) Ατμόσφαιρα : όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 14122/549/Ε103(ΦΕΚ 488 Β/2011) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

8 1. ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418 Β / ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/07 (ΦΕΚ 286 Β /2-3-07) 2. ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α / ) Τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους, αφορούν: στον κύριο του έργου στις αρμόδιες, για τον σχεδιασμό, έγκριση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή, κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Να αποφευχθεί η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων. 2. Να μην πραγματοποιείται πλύση των μηχανημάτων και οχημάτων εντός του εργοταξιακού χώρου. 3. Να μην πραγματοποιούνται στην περιοχή του έργου αλλαγές λαδιών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου που θα χρησιμοποιηθούν παρά μόνο σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία. 4. Τα πάσης φύσεως στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα που τυχόν προκύψουν από τις εργασίες κατασκευής του δικτύου να συλλεχθούν και να απομακρυνθούν είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Ο.Τ.Α. είτε από ειδικά αδειοδοτημένο φορέα συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων. Κατά τα λοιπά η διαχείριση των στερεών μη επικινδύνων να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03/ΦΕΚ 1909/ Σε περίπτωση διαρροής λαδιών, καυσίμων κλπ από μηχάνημα έργου ή όχημα να γίνει άμεσα εξυγίανση/ αποκατάσταση του εδάφους με χρήση κατάλληλων προσροφητικών υλικών. Εφόσον η διαρροή είναι συχνή να αντικατασταθεί άμεσα το προβληματικό μηχάνημα ή όχημα. Το εργοτάξιο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με επαρκή ποσότητα κατάλληλων προσροφητικών υλικών για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης διαρροών λιπαντικών, ελαίων, καυσίμων κλπ. 6. Τα προκύπτοντα από τυχόν διαρροές ρυπασμένα με λιπαντικά ή/και πετρελαιοειδή προσροφητικά υλικά ή/και εδαφικό υλικό, να συλλεχθούν σε ειδικούς κάδους και η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί επικινδύνων αποβλήτων (KYA ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β / ) και KYA ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β / ). 7. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση κάθε είδους αποβλήτου σε ρέματα, σε ιδιωτικούς, δημόσιους ή κοινόχρηστους (αστικούς και μη) χώρους και γενικά, σε κάθε φυσικό αποδέκτη της περιοχής. 8. Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων (π.χ. απόβλητα λιπαντικά - έλαια, στουπιά εμποτισμένα με καύσιμη ύλη) τόσο υπαίθρια όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοικτές εστίες καύσης) 9. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο οφείλουν να έχουν σήμανση CE σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418 Β / ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/07 (ΦΕΚ 286 Β / ) και για τα παλιότερα μηχανήματα βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ βάσει της κείμενης νομοθεσίας 10. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών από τυχόν κινδύνους που θα δημιουργηθούν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου (στόμια αγωγών, φρεάτια κλπ).

9 11. Κατά την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και των υλικών κατασκευής η ταχύτητα κίνησης των φορτηγών μέσα στους οικισμούς να μην υπερβαίνει τα 10 χλμ/ωρα 12. Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα οχήματα και μηχανήματα του έργου να είναι σωστά συντηρημένα για την αποφυγή εκπομπής υψηλών τιμών αερίων ρύπων λόγω ατελούς καύσης. 13. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των χώρων εργασίας κυρίως κατά τους θερινούς μήνες 14. Να αποφεύγεται η υπερπλήρωση των φορτηγών με προϊόντα εκσκαφής, να τηρείται η υποχρέωση κάλυψης της καρότσας των οχημάτων μεταφοράς των υλικών εκσκαφής και να αποφεύγονται συχνά δρομολόγια κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 15. Οι εργασίες κατασκευής του έργου να πραγματοποιούνται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και όχι κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 16. Οι εκσκαφές θα πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες και τα προϊόντα εκσκαφής να τοποθετηθούν δίπλα στα ορύγματα για την επαναπλήρωση αυτών. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής να απομακρυνθούν και να χρησιμοποιηθούν ως υλικό επικάλυψης σε άλλα έργα που μπορεί να κατασκευάζονται στην περιοχή ή σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες ή σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. 17. Μετά το πέρας των εργασιών να απομακρυνθούν οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όλα τα μηχανήματα και τα πάσης φύσεως υλικά και να γίνουν διορθωτικές κινήσεις για την αποκατάσταση όλων των χώρων επέμβασης στην αρχική τους μορφή. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Να υπάρχουν υδρόμετρα όπου είναι δυνατόν τα οποία θα καταγράφουν τις καταναλωθείσες ποσότητες νερού. 2. Να τηρείται βιβλίο καταγραφής των καταναλώσεων νερού ανά μήνα/ανά πηγή υδροληψίας και συνολικά. 3. Στο τέλος κάθε αρδευτικής περιόδου να αποστέλλονται τα αποτελέσματα τον μετρήσεων των καταναλώσεων νερού στην Δ/νση Υδάτων. 4. Να εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την άρδευση των καλλιεργειών για την ορθολογική χρήση του νερού. 5. Να γίνεται από τον κύριο του έργου ορθολογική χρήση του νερού του δικτύου και να περιοριστούν δραστηριότητες που θα έχουν άμεση επίδραση στην ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων νερών. 6. Η άρδευση να είναι σύμφωνη με τους εκάστοτε κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής (ΚΥΑ /568/04 ΦΕΚ 142 Β / ). 7. Απαγορεύεται η άρδευση με εκτοξευτήρες (κανονάκια, καρούλια) από 1 ης Ιουνίου έως 31 Αυγούστου κάθε έτους και από 10 π.μ. έως 4 μ.μ. 8. Όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές εργασίες να είναι σε καλή κατάσταση να ελέγχονται τακτικά ως προς την τήρηση των προδιαγραφών του κατασκευαστεί ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αέριες εκπομπές τους και να βρίσκονται εντός των προδιαγραφόμενων ορίων. 9. Σε περίπτωση διαρροής λαδιών, καυσίμων κλπ από μηχάνημα έργου ή όχημα να γίνει άμεσα εξυγίανση/ αποκατάσταση του εδάφους με χρήση κατάλληλων προσροφητικών υλικών. 10. Τα προκύπτοντα από τυχόν διαρροές ρυπασμένα με λιπαντικά ή/και πετρελαιοειδή προσροφητικά υλικά ή/και εδαφικό υλικό, να συλλεχθούν σε ειδικούς κάδους και η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί επικινδύνων αποβλήτων (KYA ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β / ) και KYA ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β / ).

10 11. Τα πάσης φύσεως στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα που τυχόν προκύψουν από τις καλλιεργητικές εργασίες να συλλεχθούν και να απομακρυνθούν είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Ο.Τ.Α. είτε από ειδικά αδειοδοτημένο φορέα συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων. Κατά τα λοιπά η διαχείριση των στερεών μη επικινδύνων να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03/ΦΕΚ 1909/ Καταγραφή των καλλιεργειών ανά καλλιεργητική περίοδο με σκοπό την επέκταση των ειδών και μεθόδων καλλιέργειας και τη μείωση κατά περίπτωση της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που επιβαρύνουν επιφανειακού και υπόγειους αποδέκτες. 13. Συνεχής παρακολούθηση των δικτύων κοινής ωφέλειας προς αποφυγή ζημιών, προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 14. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών από τον φορέα του έργου. 15. Το ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο να ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία των εργασιών κατασκευής και αργότερά της λειτουργίας του έργου. 16. Ο φορέας οφείλει να πραγματοποιεί ετήσιες πλήρεις φυσικοχημικές αναλύσεις νερού άρδευσης από πιστοποιημένο εργαστήριο. 17. Ο φορέας οφείλει να εφοδιαστεί με Άδεια χρήσης νερού για την υδροδότηση του δικτύου από την Α.Π.Δ.Α. Διοίκησης Μ-Θ. Γενικοί Όροι από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης 1. Μεταβολή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην μελέτη, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσης, είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 2. Η εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. καθώς και η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο λειτουργίας του κλειστού υπόγειου αρδευτικού δικτύου και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στην Μ.Π.Ε., η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να επιβάλει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να μεταβάλει του αρχικούς. 4. Η εφαρμογή των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία κλειστού υπόγειου αρδευτικού δικτύου. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, η εκτέλεση εργασιών καθ υπέρβαση των όρων και προϋποθέσεων της Απόφασης Ε.Π.Ο. και των όσων αναφέρονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. και η πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος συνεπάγονται κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 13 & 14 του Ν. 3199/2003 καθώς και των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86 όπως αυτός ισχύει σήμερα και το αρ. 21 του Ν. 4014/ , πέρα από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

11 Η Πρόεδρος Τα Μέλη της Mητροπολιτικής Επιτροπής της M.Ε. Θεσσαλονίκης ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΚΗ (όπως αναφέρονται ανωτέρω)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 95

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 95 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 60

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 60 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 142

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 142 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα