ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ επί του κειμένου Διαβούλευσης για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ επί του κειμένου Διαβούλευσης για την Ανώτατη Εκπαίδευση"

Transcript

1 Γενικές Διαπιστώσεις ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ επί του κειμένου Διαβούλευσης για την Ανώτατη Εκπαίδευση Το υπό διαβούλευση κείμενο είναι γραμμένο με επιμελημένη χρήση λέξεων και όρων, που όμως προέρχονται -όπως φαίνεται μετά από προσεκτική ανάγνωση του συνόλου των θέσεων και προτάσεων του- από βιβλιογραφική προσέγγιση, ενώ συχνά καλύπτονται οι αληθινές προθέσεις του "ανώνυμου" συντάκτη. Επιπλέον προκαλεί εντύπωση ότι το συγκεκριμένο κείμενο είναι εντελώς ανυπόγραφο. Αναφορικά με το υπό συζήτηση θέμα, είναι αλήθεια ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση, αλλά και γενικότερα η Παιδεία, στη χώρα μας εμφανίζει σοβαρά προβλήματα. Το γεγονός αυτό όμως συμβαδίζει με το γεγονός ότι η χώρα μας μαστίζεται από βαθειά κρίση αξιών, ενώ πρόσφατα ενέσκηψε και οικονομική κρίση. Ειδικότερα πιστεύουμε ότι εάν δεν υπήρχε κρίση στην Παιδεία θα υπήρχε ελπίδα για την έξοδο από τη συνολική κρίση. Η Εκπαίδευση, όπως και η Έρευνα, αποτελούν μεσο-μακροπρόθεσμες εθνικές επιλογές, που προφανώς δεν είναι προτεραιότητα των παρατάξεων που κυβερνούν και απλά "διαχειρίζονται" τα εκπαιδευτικά ζητήματα τα τελευταία τριάντα χρόνια. Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει περίπου δέκα (10) υπουργοί παιδείας, ενώ έχουν θεσμοθετηθεί πέντε (5) τουλάχιστον στρατηγικοί σχεδιασμοί για την Εκπαίδευση. Ο εκάστοτε υπουργός, ακόμα και αυτοί που ανήκαν στην ίδια πολιτική παράταξη, είχε και έχει διαφορετική άποψη για την Εκπαίδευση. Ατυχώς, ελάχιστα πολιτικά πρόσωπα είχαν προσωπική γνώση και εμπειρία στα τόσο σημαντικά και ευαίσθητα θέματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα δε άτομα που πράγματι προέρχονταν από το χώρο αυτό αδυνατούσαν να απαλλαγούν από προσωπικά βιώματα και σχετικές προκαταλήψεις. Με βάση το υπό διαβούλευση κείμενο, τα μέλη των ΑΕΙ καλούνται να αλλάξουν σε σημαντικό βαθμό το πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ. Αν και ορισμένες προτάσεις του κειμένου είναι ενδιαφέρουσες και προς τη σωστή κατεύθυνση, εντύπωση προκαλεί η σπουδή της Πολιτείας να ανατρέψει για μια ακόμα φορά το θεσμικό πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενώ δεν έχει ωριμάσει η υλοποίηση του προ-προηγούμενου Νομοθετικού Πλαισίου (νόμος κ. Γιαννάκου). Η κοινή λογική θα οδηγούσε στην εισήγηση διορθωτικών παρεμβάσεων, λόγω πιθανών προβλημάτων που εντοπίστηκαν από την εφαρμογή του σχετικού νόμου και όχι την εκ θεμελίων αλλαγή του! Μερικές Ερωτήσεις Μετά την ανάγνωση του σχετικού κειμένου της διαβούλευσης σχεδόν αυθόρμητα προέκυψαν τα ακόλουθα ερωτήματα: 1) Πόσο αξιόπιστος συνομιλητής είναι το ΥΠΔΒΜΘ; Ποιος εγγυάται τη χρονική διάρκεια των προτεινόμενων αλλαγών; Τήρησε το ΥΠΔΒΜΘ τις δεσμεύσεις της προηγούμενης συμφωνίας ΑΕΙ-ΥΠΔΒΜΘ; Ποια η τύχη της παρούσας προσπάθειας μετά την τυχόν αλλαγή της ηγεσίας του ΥΠΔΒΜΘ; 2) Ποια η αξιοποίηση του πλήθους των ανθρωποωρών που απαιτήθηκαν για τις προηγούμενες -και στην περίπτωση αυτή θεσμικά/νομοθετικά κατοχυρωμένες- 4-ετείς Προγραμματικές Συμφωνίες; 1/5

2 3) Τηρήθηκαν, έστω και κατ ελάχιστο, οι ανειλημμένες υποχρεώσεις της Πολιτείας για Χρηματοδότηση, θέσεις ΕΠ/ΔΕΠ, ΕΤΠ/ΕΔΤΠ κ.α., που αφορούσαν τα ΑΕΙ της χώρας; 4) Δεν είναι αλήθεια, ότι σειρά προτάσεων Ερευνητικών Προγραμμάτων, όπως ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ΘΑΛΗΣ για την υποστήριξη της έρευνας στα ΑΕΙ έχουν παραμείνει επί σχεδόν δύο χρόνια στα γραφεία του Υπουργείου; Πιστεύει η ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ ότι η ερευνητική προσπάθεια και οι εξελίξεις της επιστήμης θα περιμένουν τις αποφάσεις του Υπουργείου; Αγνοεί η Πολιτεία ότι σε όλο τον κόσμο η Έρευνα θεωρείται άκρως επείγουσα επένδυση; 5) Συμβαδίζει η παντελής έλλειψη διορισμού μελών ΕΠ και ΕΤΠ στα ΤΕΙ με την αναβάθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και την αναγνώρισή της σε διεθνές επίπεδο; Για παράδειγμα, το Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά έχει 34 οργανικές θέσεις, ενώ θα μπορούσε να τις αυξήσει σημαντικά εάν το επιδίωκε. Δυστυχώς σήμερα υπηρετούν 14 ΜΟΝΟ μέλη ΕΠ. Η έλλειψη προσωπικού, συνυπολογίζοντας και αριθμό 4-5 μελών ΕΠ σε προσωποπαγή θέση που σχεδιάζουν την άμεση συνταξιοδότησή τους, οδηγεί στην απασχόληση 100 περίπου ωρομίσθιών καθηγητών (ΕΕΠ). Συνεπώς, ενώ υπάρχει σοβαρή έλλειψη ΕΠ, το Υπουργείο όχι μόνο δεν βοηθά στην ενίσχυση του προσωπικού αλλά και καθυστερεί με συνεχείς γραφειοκρατικές διαδικασίες ακόμα και τις εξελίξεις μελλών ΕΠ με πολυετή θητεία στο Τμήμα. Σαν αποτέλεσμα, υπάρχουν τρία (3) εκλεγμένα μέλη ΕΠ των οποίων ο διορισμός έχει "παγώσει" μετά από εντολές της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΔΒΜΘ, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας! Επιπλέον, εκκρεμεί η δημοσίευση σε ΦΕΚ της προκήρυξης τριών (3) νέων θέσεων ΕΠ, οι οποίες απαίτησαν ήδη χρονικό διάστημα τριών ετών για να φθάσουν στο τελικό στάδιο της προκήρυξης. Τέλος, εκκρεμούν άλλες έξι (6) θέσεις ΕΠ σε αντικατάσταση συνταξιοδοτηθέντων μελών ΕΠ. Επιπλέον, μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες έχουν επιλεγεί με απολύτως νόμιμες διαδικασίες τέσσερα (4) μέλη ΕΤΠ για τα Εργαστήρια του Τμήματος (η μία είναι μάλιστα στο Λογιστήριο του κράτους για τελική έγκριση) που περιμένουν να διορισθούν για να υποστηρίξουν τα σχετικά Εργαστήρια, τα οποία προς το παρόν μένουν χωρίς προσωπικό. Αντ αυτού το ΥΠΔΒΜΘ επιμένει στην προσωρινή πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού! Το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι κοινός τόπος για το σύνολο των Τμημάτων των ΤΕΙ της χώρας. Με τις συνθήκες όμως αυτές δεν είναι εφικτή η επιτυχής διεθνοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ούτε φυσικά η διεκδίκηση ερευνητικών αριστείων. 6) Για ποιο λόγο δεν γίνεται κανένας λόγος για σύγκλιση των δικαιωμάτων και του πλαισίου λειτουργίας ΤΕΙ-Πανεπιστημίων, με διατήρηση έστω του διακριτού τους ρόλου; Στο υπό διαβούλευση κείμενο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ακόμα και διαφορετική φρασεολογία κατά την αναφορά του σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (ΠΙ). Επίσης, δεν γίνεται καμιά αναφορά στις διαφορές αμοιβών των μελών ΕΠ και ΔΕΠ, οι οποίοι συνολικά υπο-αμείβονται σε σχέση με άλλες κατηγορίες δημόσιων λειτουργών. Επιπλέον, εξακολουθεί να επιβάλλεται νομοθετικά εξαντλητικό υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στα μέλη ΕΠ κάτι που δεν ισχύει για τα μέλη ΔΕΠ. 7) Μέχρι πότε η χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης και της Έρευνας θα παραμένει τόσο χαμηλή και έως πότε τα ΤΕΙ θα υποχρηματοδοτούνται έναντι των Πανεπιστημίων, που είναι εκ των πραγμάτων σε ευνοϊκότερη θέση; Πώς είναι δυνατόν να προοιωνίζονται οι εκ του Υπουργείου προτεινόμενες αλλαγές με τόσο χαμηλή χρηματοδότηση και ελλείψεις σε βασικές υποδομές; Κατά την τελευταία εικοσαετία, μηδενική είναι η χρηματοδότηση για την ανανέωση του εξοπλισμού των Εργαστηρίων- ενώ η αναλογία χρηματοδότησης στα ΤΕΙ/ΠΙ κυμαίνεται μεταξύ 1/4 και 1/6. Επιπροσθέτως, τα ΤΕΙ πρέπει να καλύψουν και το πιθανόν έλλειμμα στην έρευνα έναντι των ΠΙ, τα οποία στη γενική περίπτωση έχουν περισσότερες δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα από ότι τα ΤΕΙ. 2/5

3 8) Γιατί έχει ανασταλεί η Ίδρυση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΜΠΣ) στα ΤΕΙ (χωρίς να θεωρούνται όλες οι προτάσεις ως πλήρεις) όταν λειτουργεί πλήθος ΜΠΣ στα Πανεπιστήμια; Γιατί δεν δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών στα ΤΕΙ, ενώ αυτό είναι αυτονόητο δικαίωμα ακόμα και σε υπό ίδρυση ΠΙ; Μετά από όλη την προσπάθεια αξιολόγησης των Ιδρυμάτων έχει καταστεί σαφές ότι υπάρχουν σοβαρές ερευνητικές δραστηριότητες και δυνατότητες σε Τμήματα και Εργαστήρια των ΤΕΙ. Για παράδειγμα, μπορούν τα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ να είναι Εκδότες ή Κριτές στα πλέον καταξιωμένα Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και να αξιολογούν πλήθος ερευνητικών εργασιών μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων κάθε βαθμίδας, μπορούν να είναι αξιολογητές σε πλήθος Ερευνητικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που αποφασίζουν για χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων, αλλά δεν μπορούν να επιβλέψουν διδακτορικά; 9) Πότε επιτέλους θα θεσμοθετηθούν και θα τεθούν σε ισχύ τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΤΕΙ; Είναι γνωστό ότι για περίπου 30 χρόνια ισχυρές ομάδες πολιτικής πίεσης καθυστερούν την απόδοση δίκαιων επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των ΤΕΙ, ειδικά σε αυτούς για τους οποίους υπάρχουν σχετικά Τμήματα ΠΙ. 10) Πώς θα αντιμετωπισθεί το σχετικά χαμηλό επίπεδο των εισακτέων στα ΤΕΙ; Βοηθά το επίπεδο εισαγωγής η κατάργηση της βάσης του 10; 11) Ποια η αποτελεσματικότητα των εκλεκτορικών σωμάτων με την προσθήκη εξωτερικών εκλεκτόρων; Επίσης, ενώ η Πολιτεία αδυνατεί να καταβάλει τα έξοδα των εξωτερικών εκλεκτόρων εγχώριας προέλευσης θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης εκλεκτόρων από το εξωτερικό; Απλά υπενθυμίζεται ότι έχει σταματήσει η εξωτερική αξιολόγηση των Τμημάτων λόγω αδυναμίας της ΑΔΙΠ να αποζημιώσει τους εξωτερικούς αξιολογητές! Ανακεφαλαιώνοντας το περιεχόμενο των παραπάνω ερωτημάτων, είναι προφανές ότι με βάση τα ιστορικά στοιχεία το ΥΠΔΒΜΘ δεν διαθέτει εχέγγυα αξιόπιστου συνομιλητή. Άλλωστε το βασικό πρόβλημα της χώρας μας είναι η οικονομική στενότητα. Για την αποφυγή της ανάδειξης της οικονομικής ανέχειας συχνά επινοούνται και ανακαλούνται θεσμικά ζητήματα, ώστε να απορροφήσουν τη δυσφορία των ενδιαφερομένων. Θέσεις και Αντιθέσεις σχετικά με το κείμενο Διαβούλευσης Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η στείρα άρνηση δεν αποτέλεσε ποτέ χαρακτηριστικό της Ακαδημαϊκής κοινότητας, η οποία οφείλει να ονειρεύεται πατώντας σταθερά στο έδαφος, παρουσιάζονται στη συνέχεια ορισμένες βασικές θέσεις και προτάσεις: 1) Μετεξέλιξη των ΤΕΙ σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια με πλήρη ακαδημαϊκά δικαιώματα. 2) Λειτουργία Αυτοδύναμων Μεταπτυχιακών προγραμμάτων και εκπόνηση Διδακτορικών διατριβών στα αξιολογημένα Τμήματα/Σχολές των ΤΕΙ. 3) Πλήρης εξομοίωση Οργάνων Διοίκησης-Βαθμίδων ΕΠ με τα υφιστάμενα όργανα διοίκησης και βαθμίδες ΔΕΠ των ΠΙ. 4) Δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος να αλλάξουν οι βαθμίδες των μελών ΔΕΠ/ΕΠ, ενώ με την επιχειρούμενη αλλαγή θα προστεθεί ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ομάδα μελών ΕΠ/ΔΕΠ με ειδικό καθεστώς. Επίσης, σωστά η υφιστάμενη νομοθεσία θέτει το 2014 προαπαίτηση διδακτορικού και για τους καθηγητές Εφαρμογών των ΤΕΙ. 5) Να διορισθούν και να καλυφθούν όλες οι οργανικές θέσεις μελών ΕΠ (περισσότερες από 1000) με τις υφιστάμενες διαδικασίες, ώστε και να ενισχυθούν τα Τμήματα με μέλη ΕΠ και 3/5

4 να περιοριστεί η "ομηρία" εκατοντάδων άξιων επιστημόνων, οι οποίοι παραμένουν επί σειρά ετών στο καθεστώς των Ωρομίσθιων καθηγητών. 6) Με δυσκολία εφαρμόζεται μέχρι σήμερα ο θεωρητικά σωστός θεσμός των διευρυμένων με εξωτερικούς εκλέκτορες εκλεκτορικών σωμάτων (αρκεί βέβαια το Υπουργείο να μην παρεμβαίνει τροποποιώντας τις συνθέσεις των κατά βούληση). Πόσο πιθανόν είναι να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά στην πράξη η πρόταση συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα διεθνών επιστημόνων; Έχει σχεδιαστεί από το Υπουργείο ο τρόπος αντιμετώπισης πολύ σοβαρών προβλημάτων γλώσσας επικοινωνίας, κόστους και χρόνου; Εν πάση περιπτώσει, δεν αποτελεί πρόβλημα η συμμετοχή διεθνών επιστημόνων, ειδικά για την εκλογή στις υψηλές βαθμίδες ΕΠ/ΔΕΠ, αρκεί να λυθούν τα σχετικά πρακτικά προβλήματα. 7) Δεν υπάρχει κανένας λόγος για αλλαγή της διοικητικής δομής των ΤΕΙ, εφόσον μέχρι τώρα το σχήμα αυτό έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά, χωρίς προβλήματα και δυσκολίες. Εάν είναι επιθυμητή η παρουσία κοινωνικών εταίρων και μεγαλύτερης διαφάνειας αυτό μπορεί να ενισχυθεί με κατάλληλες τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία. 8) Ως γεγονός, οι εκάστοτε κυβερνήσεις επί σειρά ετών γέμισαν την Ελλάδα με Ιδρύματα και διάσπαρτα Τμήματα χωρίς αντικείμενο και επαγγελματικές προοπτικές, για καθαρά πελατειακούς λόγους. Σήμερα -λόγω και των οικονομικών συγκυριών- προέκυψε το θέμα της συνένωσης Ιδρυμάτων/Τμημάτων. Επειδή η εμπειρία έχει δείξει ότι οι δραστικές αλλαγές εφαρμόζονται επί δικαίων και αδίκων (και συνήθως οι άδικοι κατορθώνουν να διαφεύγουν), χρειάζεται ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ προσοχή και θέσπιση διαφανών, πλήρως καθορισμένων και ορθολογικών τεχνικοοικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. 9) Η δια βίου μάθηση πρέπει να υποστηριχτεί και να δοθούν οι κατάλληλες δυνατότητες στα Ιδρύματα υλοποίησης αντιστοίχων προγραμμάτων με ξεχωριστές και παράλληλες δομές, αξιοποίηση υπάρχουσας εμπειρίας και σύγχρονων τεχνολογιών. Το ΕΑΠ έχει δώσει ήδη θετικά αποτελέσματα. 10) Να επανακαθοριστεί σε λογικά πλαίσια η συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα διοίκησης με εξασφαλισμένη βέβαια την παρουσία τους στα όργανα που εξετάζουν θέματα που τους αφορούν. Σε αρκετές περιπτώσεις οι φοιτητές συναποφασίζουν για το γνωστικό αντικείμενο και τη σύνθεση των εκλεκτορικών ακόμα και καθηγητών Πρώτης Βαθμίδας!!! 11) Να θεσμοθετηθεί ετήσιος απολογισμός της εκάστοτε Διοίκησης των ΑΕΙ αρχικά στη Σύγκλητο/Συνέλευση και ακολούθως σε εξωτερική κοινωνική επιτροπή (ή σε μια σύνθεση των παραπάνω οργάνων). 12) Να ενισχυθεί η αυτοδιοίκηση των ΤΕΙ, χωρίς να χαθεί η εποπτεία από την Πολιτεία. Η σύσταση και λειτουργία ενός ανεξάρτητου "Εθνικού Συμβουλίου Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Δεοντολογίας" αλλά και του "Ακαδημαϊκού Συνηγόρου" (για μικρότερες διαφορές) εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη βελτίωση λειτουργίας των ΑΕΙ και στη μείωση των δικαστικών εμπλοκών. 13) Η αριστεία στην έρευνα και την εκπαίδευση πρέπει να συνδέεται με την αναλογία εισροών-εκροών και του αριθμού ΔΕΠ/ΕΠ των Ιδρυμάτων/Τμημάτων. 14) Η τυχόν υιοθέτηση διεθνών πρακτικών - οι οποίες δεν είναι απαλλαγμένες σκοπιμοτήτων και συμφερόντων - να γίνεται μετά από λεπτομερή ανάλυση και υπό προϋποθέσεις. 15) Η εισαγωγή των φοιτητών σε Σχολή και όχι σε Τμήμα, με κοινά μαθήματα το 1 ο έτος και στη συνέχεια επιλογή του Τμήματος φοίτησης είναι μια σχετικά ενδιαφέρουσα προοπτική. 16) Άμεσος καθορισμός των Επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΤΕΙ. Η χώρα χρειάζεται στελέχη-αποφοίτους των ΤΕΙ με συνδυασμό υψηλών θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής/εργαστηριακής εμπειρίας. 4/5

5 17) Να ενισχυθεί ο θεσμός της διαρκούς και ουσιαστικής αξιολόγησης των Τμημάτων/Ιδρυμάτων και να βρεθούν οι οικονομικοί πόροι για την υποστήριξη της προσπάθειας αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό κριτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξη των Τμημάτων. 18) Να στηριχτεί και να ενθαρρυνθεί ο διεθνής χαρακτήρας των ελληνικών ΑΕΙ. Η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής θέσης και σχετικής εμπειρίας μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης φοιτητών αλλά και να δημιουργήσει συνεργασίες σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης με ιδρύματα του εξωτερικού προς αμοιβαίο όφελος. Συμπερασματικά-Επίλογος Συμπερασματικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι το προτεινόμενο από την κυβέρνηση νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση μάλλον έχει δομικά και εγγενή προβλήματα. Από την προσεκτική του ανάγνωση προκύπτει ότι δεν είναι σχεδιασμένο για τα ελληνικά ΑΕΙ αλλά είναι μάλλον προϊόν βιβλιογραφικής επισκόπησης διάσπαρτων αντιστοίχων πρακτικών. Στην πραγματικότητα είναι υπό αμφισβήτηση ακόμα και η σκοπιμότητα συζήτησης επ αυτού, πολλώ δε μάλλον αμφισβητείται η σκοπιμότητα ανάλωσης των προσπαθειών της ακαδημαϊκής κοινότητας στο διαδίκτυο. Απαιτείται και είναι υποχρέωσή μας η ζωντανή ανταλλαγή απόψεων, η ουσιαστική παρέμβαση και η δυναμική έκφραση των θέσεων μας. Ακόμη και υπό αυτό το καθεστώς, η Πολιτεία παραμένει αμήχανη απέναντι στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Είναι προφανές ότι δεν έχει καλή γνώση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στα Ιδρύματα αυτά και της δυναμικής τους. Επίσης δε φαίνεται να διαθέτει στρατηγική σχετικά με την πορεία και το μέλλον των ΤΕΙ. Εν κατακλείδι, η Εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες αποτελεί στρατηγική επιλογή και προσανατολισμό μίας χώρας. Οι επιλογές στο χώρο της Εκπαίδευσης καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη μελλοντική πορεία ενός λαού. Σήμερα βιώνουμε τα αποτελέσματα "πολιτικών" στο χώρο της Εκπαίδευσης τα τελευταία 30 χρόνια. Για το λόγο αυτό, οποιαδήποτε παρέμβαση στο χώρο της Εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει χαρακτήρα μακροχρόνιο. Συνεπώς, επειδή στη δημοκρατία είναι φυσιολογική η αλλαγή κυβερνήσεων και πολιτικών ηγεσιών, απαιτείται συναίνεση-κοινή πολιτική και συνέχεια. Ο κάθε Υπουργός θα πρέπει να αξιοποιεί τις προσπάθειες των προκατόχων του. Είναι απολύτως λογικό να διορθώνονται πιθανές ατέλειες και να επικαιροποιούνται σχετικές λύσεις, όχι όμως να επανασχεδιάζεται από το μηδέν η Ανώτατη Εκπαίδευση ανά τριετία. Απαιτείται άμεσα ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Συστήματος με τη σύγκλιση περισσότερων πολιτικών απόψεων. Η υπερκομματική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ και η πιθανή χρήση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων είναι απαραίτητη πολιτική επιλογή. Σε αντίθετη περίπτωση, οποιαδήποτε επιχειρούμενη αλλαγή στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εάν τελικά επιτευχθεί) θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη αλλαγή πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΔΒΜΘ. Δρ Ιωάννης Κ. Καλδέλλης Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανολογίας URL: 5/5

O Νέος Νόμος για την Ανώτατη Εκπαίδευση

O Νέος Νόμος για την Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ O Νέος Νόμος για την Ανώτατη Εκπαίδευση Σε 50 Ερωτήσεις και απαντήσεις Αλλάζουμε Παιδεία, αλλάζουμε την Ελλάδα! Σεπτέμβριος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα: μία ανεκτίμητα αξία

Βιοποικιλότητα: μία ανεκτίμητα αξία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Βιοποικιλότητα: μία ανεκτίμητα αξία Η θεμελίωση της Χημείας Ψυχογενής Ανορεξία ΤΕΥΧΟΣ 201020 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά.

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ... 3 3. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»...

Διαβάστε περισσότερα

συνολικός αριθμός σχολίων

συνολικός αριθμός σχολίων 1 Φεβρουάριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Εισαγωγικό Σημείωμα Στις 5 Ιανουαρίου 2012, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεκέμβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 4 ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί πανεπιστημιακού Ασύλου

Περί πανεπιστημιακού Ασύλου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Περί πανεπιστημιακού Ασύλου Επικούρειες επιδράσεις στη σύγχρονη επιστήμη Οδυσέας Ελύτης 100 χρόνια από τη γέννησή του 2011 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 28 Απριλίου 2006 Με την κατάθεση του τελικού αυτού πορίσματος, η Επιτροπή του ΕΣΥΠ για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση ολοκληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μια σειρά από γεγονότα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί με σαφήνεια ο ρόλος των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΔ επί του σχεδίου νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική

Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΔ επί του σχεδίου νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ (1989) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767 e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr www.demokritos.gr/sed

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Για το διάστημα 03/2010 09/2011 Σέρρες Μάιος 2012 σελ. 1 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΘΕ1: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ: ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕ2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ www.eee-researchers.gr A. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Γενικές παρατηρήσεις

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ www.eee-researchers.gr A. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Γενικές παρατηρήσεις ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ www.eee-researchers.gr A. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικές παρατηρήσεις Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) έχει κατ επανάληψη εκφράσει δηµοσίως τους λόγους για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο διαβούλευσης για την έναρξη διαλόγου

Κείµενο διαβούλευσης για την έναρξη διαλόγου Κείµενο διαβούλευσης για την έναρξη διαλόγου Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση Το ηµόσιο Πανεπιστήµιο Το ηµόσιο Τεχνολογικό Ίδρυµα Αυτοδιοίκηση, λογοδοσία, ποιότητα, εξωστρέφεια 65 η Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις άμεσων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των βαθμίδων της εκπαίδευσης και της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2011 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «Η Στρατηγική Διοίκησης Ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ Πρόταση για την αναβάθμιση των Λυκείων και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκαίδευση 1 Αδριανουπολίτης Κων/νος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας Πρόταση για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δομών, εκπαιδευτικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) Ομοσπονδία Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) Ομοσπονδία Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) Ομοσπονδία Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (EEE) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα, 16

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη και προβληματισμοί από την αξιοποίηση των επιτευγμάτων των μοριακών βιοεπιστημών. Φεστιβάλ Επιδαύρου (μια σύντομη ιστορική αναδρομή)

Οφέλη και προβληματισμοί από την αξιοποίηση των επιτευγμάτων των μοριακών βιοεπιστημών. Φεστιβάλ Επιδαύρου (μια σύντομη ιστορική αναδρομή) Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Οφέλη και προβληματισμοί από την αξιοποίηση των επιτευγμάτων των μοριακών βιοεπιστημών Φεστιβάλ Επιδαύρου (μια σύντομη ιστορική αναδρομή) Aξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

στο βάθος των πραγμάτων» (Δημόκριτος)

στο βάθος των πραγμάτων» (Δημόκριτος) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αύγουστος 2010 «..Στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε τίποτα γιατί η αλήθεια είναι στο βάθος των πραγμάτων» (Δημόκριτος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ 3 2. ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Ιανουάριος 2014 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TMHMA : ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ( Χειμερινό και Εαρινό Εξάμηνο 2009-2010 ) Αθήνα, Ιούνιος 2011 3 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.3 «Διατύπωση προτάσεων διοικητικής ανάπτυξης» Αθήνα 2008

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων 2010-2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες

Διαβάστε περισσότερα