ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 50, Τεύχος 1ο-2ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 50, No 1-2, University of Piraeus ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υπό Παναγιώτη Φουσέκη και Ασπασίας Παπακωνσταντίνου* Abstract This paper uses a restricted profit maximization framework to investigate the influence of public infrastructure on the behavior and the economic performance of the Agricultural Sector in Greece. The empirical application for the period shows that: a) Changes in the stock of public infrastructure have important consequences for the output supply and the demand for private inputs; b) Increases in this public input work towards higher profitability in the sector. The increase in profit, however, has been, at the margin, lower than the market price of this input. This implies that the stock of public infrastructure has been higher than the optimum (JEL Q11, Q12). Key Words: Elasticity of Intensity, Shadow Price, Exogenous Factor. Σύνοψη Στην εργασία αυτή χρησιμοποιείται το υπόδειγμα της μεγιστοποίησης του κέρδους υπό περιορισμό για τη μελέτη της επίδρασης των δημόσιων επενδύσεων υποδομής στην οικονομική συμπεριφορά και την κερδοφορία του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα. Η εμπειρική εφαρμογή για την περίοδο δείχνει ότι: 1) Μεταβολές στο απόθεμα της δημόσιας εισροής ασκούν σημαντική επίδραση στην προσφορά του προϊόντος και στη ζήτηση για ιδιωτικές εισροές. 2) Αύξηση της δημόσιας εισροής οδηγεί στην αύξηση του κέρδους στον τομέα. Η αύξηση όμως του κέρδους, στο όριο, είναι μικρότερη από την τιμή αγοράς της εισροής αυτής. Αυτό σημαίνει ότι το απόθεμα της δημόσιας εισροής στον τομέα είναι μεγαλύτερο από το οικονομικά άριστο. * Ο Παναγιώτης Φουσέκης είναι ερευνητής στο ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Ορεινής Αγροτικής Οικονομίας. Η Ασπασία Παπακωνσταντίνου είναι εκπαιδευτικός - κάτοχος πτυχίου Μάστερ Γεωργικής Οικονομικής.

2 Εισαγωγή Η σύγχρονη διαδικασία της παραγωγής απαιτεί δύο ειδών εισροές: Τις ιδιωτικές και τις δημόσιες. Η απασχόληση των ιδιωτικών εισροών καθορίζεται ενδογενώς, δηλαδή από την επιδίωξη των επιχειρηματιών να ελαχιστοποιήσουν το κόστος ή να μεγιστοποιήσουν το κέρδος. Το οικονομικά άριστο επίπεδο απασχόλησης μιάς ιδιωτικής εισροής είναι αυτό για το οποίον η αξία του οριακού προϊόντος γίνεται ίση με το οριακό κόστος της εισροής. Η ποσότητα των δημόσιων εισροών καθορίζεται εξωγενώς, δηλαδή από την πολιτεία. Επειδή τα όργανα της πολιτείας δεν έχουν τις ίδιες πληροφορίες με τους ιδιώτες επιχειρηματίες ή επειδή έχουν διαφορετικές επιδιώξεις, η ποσότητα μιάς δημόσιας εισροής στην παραγωγή μπορεί να διαφέρει από την οικονομικά άριστη. Την τελευταία δεκαετία το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών - ιδιαίτερα στο γνωστικό αντικείμενο της Μακροοικονομικής - έχει στραφεί στην μελέτη της οικονομικής αποτελεσματικότητας των δημόσιων επενδύσεων υποδομής (Aschauer 1989, Munnell 1991, Tatom 1991, Garcia-Mila και McGuire 1992, Holtz-Eakin 1994, Garcia-Mila, McGuire, και Porter 1996). Σκοπός των ερευνητικών προσπαθειών είναι να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίον η αύξηση των κρατικών δαπανών για υποδομή είναι οικονομικά δικαιολογημένη. Στις παραπάνω εργασίες, η οικονομική αποτελεσματικότητα των δημόσιων επενδύσεων υποδομής αξιολογείται με βάση το μέγεθος της ελαστικότητας παραγωγής ως προς το απόθεμα του δημόσιου κεφαλαίου υποδομής. Μεγάλη ελαστικότητα, λαμβάνεται σαν ένδειξη μεγάλου βαθμού αποτελεσματικότητας ενώ το αντίστροφο ισχύει για μικρή ελαστικότητα. Οι οικονομετρικές εκτιμήσεις διαφέρουν σημαντικά από εργασία σε εργασία. Ο Aschauer βρίσκει ότι η ελαστικότητα παραγωγής, για τις Η.Π.Α., είναι 0.39, η Munnell και οι Garcia-Mila και McGuire 0.15, ενώ ο Holtz-Eakin βρίσκει μηδενική και σε μερικές περιπτώσεις αρνητική ελαστικότητα. Η ελαστικότητα παραγωγής είναι μια καθαρά τεχνική σχέση που μετράει την μεταβολή του προϊόντος λόγω μεταβολής του αποθέματος του δημόσιου κεφαλαίου υποδομής, όταν όλες οι ιδιωτικές εισροές παραμένουν σταθερές. Στην περίπτωση όμως που υπάρχουν σχέσεις συμπληρωματικότητας ή υποκατάστασης ανάμεσα στην δημόσια και στις ιδιωτικές εισροές, η μεταβολή της δημόσιας εισροής θα επηρεάσει το άριστο επίπεδο απασχόλησης των ιδιωτικών εισροών και την οικονομική επίδοση της επιχείρησης (το κόστος και το κέρδος). Η μεταβολή του κόστους ή του κέρδους από μια επιπλέον μονάδα της δημόσιας εισροής σε σχέση με την τιμή της δημόσιας εισροής

3 188 είναι ο θεωρητικά σωστός τρόπος μέτρησης του βαθμού οικονομικής αποτελεσματικότητας. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αναλύσει τον ρόλο των δημοσίων επενδύσεων υποδομής στην οικονομική συμπεριφορά και την κερδοφορία του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα. Το θεωρητικό υπόδειγμα που χρησιμοποιούμε είναι αυτό της μεγιστοποίησης του κέρδους υπό τον περιορισμό ότι μια παραγωγική εισροή (το απόθεμα του δημόσιου κεφαλαίου υποδομής στον τομέα) προσδιορίζεται εξωγενώς. Η ανάλυση του ρόλου της δημόσιας εισροής στην οικονομική συμπεριφορά του αγροτικού τομέα βασίζεται στην έννοια της ελαστικότητας έντασης, και η ανάλυση του ρόλου της στην κερδοφορία του τομέα στην έννοια της σκιώδους τιμής μιάς παραγωγικής εισροής. Η σύγκριση της σκιώδους τιμής με την τιμή αγοράς της εισροής δείχνει αν το απόθεμα του δημόσιου κεφαλαίου υποδομής στην περίοδο ήταν μεγαλύτερο ή μικρότερο από το οικονομικά άριστο. 2. Το Θεωρητικό Υπόδειγμα Υποθέτουμε ότι η συνάρτηση παραγωγής στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας είναι: Υ = F(X, G, t) (l) όπου Υ είναι η παραγόμενη ποσότητα, Χ είναι ένα nx1 διάνυσμα ποσοτήτων των ιδιωτικών μεταβλητών εισροών, G είναι το απόθεμα του δημόσιου κεφαλαίου υποδομής στον τομέα, και t η τεχνολογική μεταβλητή (χρονολογική τάση). Υποθέτουμε επίσης ότι η F είναι αυστηρά αύξουσα στις Χ και G και αυστηρά κοίλη στις Χ. Οι αγρότες επιλέγουν τις ποσότητες των Χ που μεγιστοποιούν τα κέρδη. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να διατυπωθεί μαθηματικά ως εξής: π(p, w, G, t) = max x (pf(x, G, t) - W'X) (2) π είναι το μέγιστο κέρδος που μπορεί να επιτευχθεί με δεδομένα την τιμή του προϊόντος, ρ, των τιμών των ιδιωτικών εισροών, W, του G, και της τεχνολογίας. Η συνάρτηση του κέρδους είναι αυστηρά αύξουσα στην τιμή του προϊόντος και το απόθεμα του G, αυστηρά φθίνουσα στις τιμές των ιδιωτικών εισροών και αυστηρά κυρτή στις ρ, και W. Οι συνθήκες πρώτης τάξης για το παραπάνω πρόβλημα είναι:

4 189 pf Xt = W i, i = 1,2,,n (3) ενώ οι συνθήκες δεύτερης ικανοποιούνται όταν η συνάρτηση παραγωγής είναι αυστηρά κοίλη ως προς τις ιδιωτικές εισροές. Η σκιώδης τιμή της δημόσιας εισροής είναι η αύξηση του κέρδους που προέρχεται από μια οριακή αύξηση της εισροής αυτής. Μαθηματικά, η σκιώδης τιμή του G είναι η παράγωγος της συνάρτησης του κέρδους ως προς το G (Hulten, 1986; Berndt και Fuss, 1986; Morrison και Schwartz, 1994). Παραγωγίζοντας και τα δυο μέλη της Σχέσης 2 ως προς το G και παίρνοντας υπόψη ότι οι άριστες ποσότητες των Χ είναι συναρτήσεις του G οδηγεί στο: Ο δεύτερος όρος στο δεξιό μέρος της Σχέσης 4 είναι 0, λόγω των συνθηκών πρώτης τάξεως. Επομένως: π G (p, W, G, t) - pf G (X, G, t) (5) που σημαίνει ότι η σκιώδης τιμή του G είναι το οριακό αξιακό προϊόν της δημόσιας εισροής π G θετικό για κάθε επίπεδο του G σημαίνει ότι οι αγρότες έχουν κίνητρο να απαιτούν μεγαλύτερες δημόσιες επενδύσεις υποδομής στον τομέα. Όμως, οι δημόσιες επενδύσεις υποδομής έχουν κάποιο κόστος για την οικονομία σαν σύνολο. Όταν οι αγορές είναι ανταγωνιστικές, το κόστος ευκαιρίας των δημόσιων επενδύσεων δίνεται από την τιμή μονάδας του G, ας την ονομάσουμε c Αν η σκιώδης τιμή είναι μεγαλύτερη από το c, το όφελος της οικονομίας σαν σύνολο είναι μεγαλύτερο από το κόστος παροχής της δημόσιας εισροής. Σε αυτή την περίπτωση, η πολιτεία πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις υποδομής στον τομέα. Το αντίθετο πρέπει να συμβεί αν η σκιώδης τιμή είναι μικρότερη από το α Ο λόγος λοιπόν π G /c δείχνει το βαθμό οικονομικής αποτελεσματικότητας (ΒΕΑ) της δημόσιας εισροής και μπορεί να αποτελέσει τον οδηγό της επενδυτικής πολιτικής του κράτους στον τομέα. Μεταβολές στο απόθεμα του δημόσιου κεφαλαίου υποδομής επηρεάζουν όχι μόνο το κέρδος αλλά και την οικονομική συμπεριφορά του τομέα, δηλαδή την προσφορά του προϊόντος και τη ζήτηση για ιδιωτικές εισροές.

5 190 Οι επιπτώσεις μιας μεταβολής της G στην προσφορά του προϊόντος και στη ζήτηση για ιδιωτικές εισροές δίνεται από τις ελαστικότητες έντασης. Συγκεκριμένα, η ελαστικότητα έντασης της προσφοράς σε σχέση με το G είναι: ενώ η ελαστικότητα έντασης της ζήτησης για την ιδιωτική εισροή Χ i ως προς το G είναι: Αν η ελαστικότητα έντασης μιας ιδιωτικής εισροής ως προς το G είναι θετική τότε οι δυο αυτές εισροές είναι τεχνικά συμπληρωματικές και αύξηση στην G οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης για την ιδιωτική εισροή. Το αντίθετο συμβαίνει αν η ελαστικότητα έντασης είναι αρνητική (Diewert, 1974, Dupont, 1991, Fousekis και Papakonstantinou, 1997). Η σχέση συμπληρωματικότητας ή υποκατάστασης με τη σειρά της καθορίζει την επίπτωση των μεταβολών των τιμών των ιδιωτικών εισροών στη σκιώδη τιμή της δημόσιας εισροής. Αυτό είναι εύκολο να αποδειχθεί αν κάποιος θεωρήσει ότι υπάρχει μόνο μια ιδιωτική εισροή. Σε αυτή την περίπτωση, παραγώγιση και των δυο πλευρών της Σχέσης 5 ως προς την τιμή της ιδιωτικής εισροής οδηγεί στο: Όμως, η ζητούμενη ποσότητα της ιδιωτικής εισροής είναι αυστηρά φθίνουσα ως προς την τιμή της. Επομένως, η σκιώδης τιμή του G αυξάνεται (μειώνεται) με την τιμή της ιδιωτικής εισροής όταν οι δύο εισροές είναι υποκατάστατες (συμπληρωματικές). Τέλος, παραγώγιση και των δυο μελών της Σχέσης 5 ως προς το ρ, οδηγεί στο:

6 191 Δεδομένου ότι η F είναι αυστηρά αύξουσα ως προς το G, και ότι η ζήτηση της ιδιωτικής εισροής αυξάνει με το ρ, η ικανή (αλλά όχι αναγκαία) συνθήκη για την αύξηση της σκιώδους τιμής G είναι η τεχνική συμπληρωματικότητα ανάμεσα στην ιδιωτική και τη δημόσια εισροή. 3. Εμπειρική Εφαρμογή στον Αγροτικό Τομέα της Ελλάδας ( ) Για την εμπειρική εφαρμογή, υποθέτουμε ότι η συνάρτηση κέρδους στον αγροτικό τομέα είναι η Ομαλοποιημένη Δευτεροβάθμια (Shumway 1983, Lopez 1985, Morrison 1985, Dupont 1991, Fousekis και Papakonstantinou, 1997, Fousekis και Stefanou, 1996) με τρεις ιδιωτικές εισροές, τις ενδιάμεσες (X1), την εργασία (Χ2), και το ιδιωτικό κεφάλαιο (Χ3), και μια δημόσια εισροή, G που είναι το απόθεμα του δημόσιου κεφαλαίου υποδομής στον τομέα. Η τιμή του ιδιωτικού κεφαλαίου χρησιμοποιείται για την ομαλοποίηση των υπολοίπων τιμών. Υ είναι το συνολικό προϊόν (φυτική και ζωική παραγωγή), p, w1 και w2 είναι οι ομαλοποιημένες τιμές του προϊόντος, των ενδιαμέσων εισροών και της εργασίας, αντίστοιχα. Η Ομαλοποιημένη Δευτεροβάθμια συνάρτηση του κέρδους μπορεί να γραφεί ως: όπου aij = aji, i,j = 1,2,3,4. Οι συναρτήσεις προσφοράς του προϊόντος και οι συναρτήσεις ζήτησης για την X1 και την Χ2 προκύπτουν από τη Σχέση 10 με την εφαρμογή του λήμματος του Hotelling (Chambers, 1989). Η συνάρτηση ζήτησης του Χ3 δίνεται από την ταυτότητα: π = pυ - wlxl - w2x2 - Χ3 => Χ3 = ρυ - π - wlxl -w2x2

7 192 Η εκτίμηση των συναρτήσεων προσφοράς και ζήτησης έγινε με τη μέθοδο επαναληπτική SUR (Judge, κ.λπ., 1988) στο πρόγραμμα TSP. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης δίνονται στον Πίνακα 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Εκτιμήσεις των Παραμέτρων της Ομαλοποιημένης Δευτεροβάθμιας Συνάρτησης Κέρδους του Αγροτικού Τομέα της Ελλάδας, * (**) υποδηλώνει στατιστικά σημαντικό συντελεστή στο επίπεδο 10% (5%) R 2 (Y) = 0.68 DW(Y) = 2.46 R 2 (X1) = 0.92 DW(X1) = 1.7 R 2 (X2) = 0.98 DW(X2) = 1.45 R 2 (X3) = 0.97 DW(X3) = 1.37 Τα αποτελέσματα είναι, γενικά, ικανοποιητικά. Δέκα παράμετροι είναι στατιστικά σημαντικοί στο επίπεδο 5% ή σε μικρότερο, ενώ δύο είναι στατιστικά σημαντικοί στο επίπεδο 10% ή μικρότερο. Οι συντελεστές προσδιορισμού είναι 0.68 για την συνάρτηση προσφοράς, 0.92, 0.98 και 0.97 για τις συναρτήσεις ζήτησης X1, Χ2, και Χ3 αντίστοιχα. Οι DW-Statistics δεν υποδηλώνουν την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης για τις συναρτήσεις που εκτιμήθηκαν.

8 193 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ελαστικότητες Έντασης σε Σχέση με τη Δημόσια Εισροή, G.* * Υπολογισμένες με βάση τη μέση τιμή κάθε μεταβλητής. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις ελαστικότητες έντασης των ιδιωτικών εισροών και της προσφοράς του προϊόντος σε σχέση με την δημόσια εισροή G. Οι ελαστικότητες έντασης των ιδιωτικών εισροών είναι θετικές. Αυτό, σύμφωνα με την ανάλυση στο Τμήμα 2, υποδηλώνει ότι η δημόσια εισροή είναι τεχνικά συμπληρωματική ως προς τις ιδιωτικές εισροές. Οι ελαστικότητες έντασης για τις ιδιωτικές εισροές είναι όλες μεγαλύτερες από τη μονάδα. Επομένως, μεταβολές του δημόσιου κεφαλαίου υποδομής ασκούν σημαντική επίδραση στην συμπεριφορά του αγροτικού τομέα μέσω της αλλαγής των ποσοτήτων αλλά και του άριστου συνδυασμού των ιδιωτικών εισροών στην παραγωγή. Με βάση τα μεγέθη των ελαστικοτήτων έντασης, οι μεταβολές του G, έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στη ζήτηση για ιδιωτικό κεφάλαιο. Αυτό είναι λογικό επειδή η υποδομή (π.χ. δρόμοι, εγγειοβελτιωτικά έργα) είναι προϋπόθεση για την χρησιμοποίηση του ιδιωτικού κεφαλαίου (π.χ. μηχανήματα). Η ελαστικότητα έντασης της προσφοράς σε σχέση με το G είναι Το μέγεθος αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από τις ελαστικότητες παραγωγής που εκτιμήθηκαν από τους Aschauer, Tatom, Garcia-Mila και McGuire για τις Η.Π.Α. Η εξήγηση για τη διαφορά είναι απλή. Η ελαστικότητα παραγωγής προκύπτει από μια συνάρτηση παραγωγής και υπολογίζεται με σταθερή την ποσότητα των ιδιωτικών εισροών. Η ελαστικότητα έντασης της προσφοράς, όμως, προκύπτει από μια συνάρτηση κέρδους και υπολογίζεται αφού η ποσότητα κάθε ιδιωτικής εισροής έχει προσαρμοστεί στο νέο άριστο επίπεδο που αντιστοιχεί στη μεταβολή του G. Στην παρούσα εργασία, οι ελαστικότητες έντασης των ιδιωτικών εισροών είναι όλες θετικές και έχουν μεγάλο μέγεθος. Επομένως και η ελαστικότητα έντασης της προσφοράς πρέπει να είναι μεγάλη. Το γεγονός ότι η ελαστικότητα προσφοράς σε σχέση με το G είναι μικρότερη από όλες τις ελαστικότητες ζήτησης εισροών σε σχέση με το G υποδηλώνει ότι υπάρχουν φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας στον' τομέα. Η ομαλοποιημένη σκιώδης τιμή του δημοσίου αποθέματος υποδομής προκύπτει από την παραγώγιση της ομαλοποιημένης συνάρτησης του κέρδους,

9 194 Σχέση 10, ως προς το G. Αυτή όμως, λόγω της ομαλοποίησης, δεν είναι συγκρίσιμη με την τιμή της δημόσιας εισροής, α Για να γίνει συγκρίσιμη, πρέπει να απο-ομαλοποιηθεί. Αυτό επιτυγχάνεται με το να πολλαπλασιάσουμε κάθε ομαλοποιημένη τιμή που εμφανίζεται στην π G με την τιμή του ιδιωτικού κεφαλαίου με την οποίαν έγινε η ομαλοποίηση της συνάρτησης κέρδους. Συμβολίζουμε την απο-ομαλοποιημένη σκιώδη τιμή με π G u. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τον βαθμό οικονομικής αποτελεσματικότητας (Β.Α) της δημόσιας εισροής στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας ( ), όπου ο ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Βαθμός Οικονομικής Αποτελεσματικότητας (Β.Α) της Δημόσιας Εισροής.

10 195 Ο λόγος της σκιώδους τιμής της δημόσιας εισροής ως προς την τιμή αγοράς είναι παντού μικρότερος από τη μονάδα, με εξαίρεση έτος Η μέση τιμή του βαθμού οικονομικής αποτελεσματικότητας (Β.Α) είναι 0.865, η τυπική απόκλιση 0.1, η μέγιστη τιμή και η ελάχιστη τιμή Αυτό σημαίνει ότι το απόθεμα του δημόσιου κεφαλαίου υποδομής στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας για την εξεταζομένη περίοδο ήταν μεγαλύτερο από το οικονομικά άριστο απόθεμα. Η υπέρ χρησιμοποίηση της δημόσιας εισροής μπορεί να οφείλεται σε μια σειρά λόγους: Πρώτον, η πολιτεία δεν έχει ακριβή γνώση της συνάρτησης του κέρδους στον αγροτικό τομέα ή δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τις τιμές του προϊόντος και των εισροών. Δεύτερον, οι οργανώσεις των αγροτών με την πολιτική τους δύναμη επηρεάζουν τις αποφάσεις της πολιτείας προς όφελός τους. Τρίτον, η ίδια η πολιτεία, για λόγους αποκέντρωσης, είναι δυνατόν να θεωρεί ότι μια επιπλέον χρηματική μονάδα που απολαμβάνει ο αγροτικός πληθυσμός έχει μεγαλύτερη σημασία από μια επιπλέον χρηματική μονάδα που απολαμβάνουν άλλα τμήματα του πληθυσμού. Με άλλα λόγια, η πολιτεία μπορεί να έχει μια σκιώδη αξιολόγηση για την αύξηση της ευημερίας των αγροτών που, στο όριο, είναι μεγαλύτερη από την σκιώδη τιμή της δημόσιας εισροής στον τομέα. 3. Συμπεράσματα Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να διερευνήσει τον ρόλο του δημόσιου κεφαλαίου υποδομής στην οικονομική συμπεριφορά και την κερδοφορία του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το θεωρητικό υπόδειγμα της μεγιστοποίησης του κέρδους υπό τον περιορισμό ότι το απόθεμα της δημόσιας εισροής στον τομέα καθορίζεται εξωγενώς. Η εμπειρική εφαρμογή του παραπάνω υποδείγματος στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας για την περίοδο οδήγησε στα παρακάτω συμπεράσματα: 1) Οι μεταβολές στο απόθεμα του δημόσιου κεφαλαίου υποδομής ασκούν σημαντική επίδραση στην οικονομική συμπεριφορά του τομέα όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην προσφορά του προϊόντος και στη ζήτηση για ιδιωτικές εισροές. Συγκεκριμένα, επειδή η δημόσια εισροή είναι τεχνικά συμπληρωματική με τις ιδιωτικές εισροές, αύξηση του αποθέματος της πρώτης οδηγεί στην αύξηση της ζήτησης για ιδιωτικές εισροές. 2) Αύξηση του δημόσιου κεφαλαίου υποδομής αυξάνει την κερδοφορία του τομέα.

11 196 3) Η αύξηση αυτή του κέρδους για την περίοδο ήταν μικρότερη από την τιμή αγοράς της δημόσιας εισροής. Αυτό σημαίνει ότι το απόθεμα του δημοσίου κεφαλαίου υποδομής στον αγροτικό τομέα ήταν μεγαλύτερο από το άριστο, δηλαδή υπήρχε υπερ-χρησιμοποίηση της δημόσιας εισροής. Από αυστηρά οικονομική άποψη, υπερ-χρησιμοποίηση μιάς παραγωγικής εισροής σημαίνει ότι το απόθεμά της πρέπει να μειωθεί επειδή αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση του πλεονάσματος στην οικονομία σαν σύνολο. Ο κανόνας αυτός είναι χρήσιμος για τη διαμόρφωση της δημόσιας επενδυτικής πολιτικής στον τομέα. Πρέπει όμως να εφαρμόζεται με προσοχή για δυο λόγους: Πρώτο, υπερ-χρησιμοποίηση της δημόσιας εισροής σε μια συγκεκριμένη περίοδο δεν συνεπάγεται υπερ-χρησιμοποίηση σε όλες τις περιόδους. Ο βαθμός οικονομικής αποτελεσματικότητας είναι μια οικονομική μεταβλητή που εξαρτάται από τις τιμές και την τεχνολογία παραγωγής. Επομένως, διαφορετικός συνδυασμός τιμών στο μέλλον είναι δυνατό να οδηγήσει σε βαθμό οικονομικής αποτελεσματικότητας μεγαλύτερο από τη μονάδα, δηλαδή να δημιουργήσει ανάγκη για αύξηση του αποθέματος της δημόσιας εισροής. Δεύτερο, για γενικότερους κοινωνικούς λόγους (π.χ. συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο) πρόσθετες επενδύσεις στον τομέα είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν ακόμα και όταν υπάρχει υπερ-χρησιμοποίηση της δημόσιας εισροής. Παράρτημα: Τα Στοιχεία που Χρησιμοποιήθηκαν για την Εμπειρική Εφαρμογή Οι ποσότητες του προϊόντος και των ενδιαμέσων εισροών (οι οποίες είναι αξίες σε σταθερές, 1970, τιμές) καθώς και οι αντίστοιχοι δείκτες τιμών (1970 = 100) προέρχονται από τους εθνικούς λογαριασμούς. Το απόθεμα του ιδιωτικού και του δημόσιου κεφαλαίου υποδομής υπολογίστηκε από τις χρονολογικές σειρές των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων στον αγροτικό τομέα που δίνονται από τους εθνικούς λογαριασμούς με βάση τον τύπο: K t = I t - δ 1 Κ t-1 όπου Κ είναι το απόθεμα του κεφαλαίου, Ι η ακαθάριστη επένδυση (σε σταθερές, 1970, τιμές) και δ ο ρυθμός οικονομικής απαξίωσης του κεφαλαίου. Εκτιμήσεις για το τελευταίο υπάρχουν στην μελέτη "Πάγιο Κεφάλαιο και Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου στην Ελληνική Γεωργία" (Α.Τ.Ε., 1989, σελ ). Οι τιμές του ιδιωτικού και του δημόσιου κεφαλαίου υπολογίστηκαν διαιρώντας την ακαθάριστη επένδυση σε τρέχουσες με την ακαθάριστη

12 197 επένδυση σε σταθερές, 1970, τιμές. Στοιχεία για την ποσότητα της εργασίας (μισθωτής και οικογενειακής), σε ετήσιες μονάδες εργασίας (Ε.Μ.Ε), προέρχονται από την έκδοση της EUROSTAT "Economic Account for Agriculture and Forestry". Ο δείκτης τιμών για την μισθωτή εργασία δίνεται από την ΕΣΥΕ. Υποθέσαμε, όπως οι Βελέντζας κ.λπ. (1992), ότι το κόστος ευκαιρίας είναι ίδιο για την μισθωτή και την οικογενειακή εργασία. Υποσημειώσεις 1. Η έκταση της καλλιεργούμενης γης στην Ελλάδα παρουσιάζει πολύ μικρή μεταβλη τικότητα και η χρησιμοποίηση της στο εμπειρικό υπόδειγμα είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση πολυσυγγραμμικότητας. Τονίζουμε ότι: Πρώτον, υπάρχουν πολλές εργασίες που αφορούν το σύνολο του αγροτικού τομέα (γεωργία και κτηνοτροφία) στις οποίες η καλλιεργούμενη έκταση δεν εμφανίζεται στο εμπειρικό υπόδειγμα (π.χ. Hauver κ.λπ. 1991, Luh και Stefanou 1991, Coyle 1992). Δεύτερον, το δημόσιο και το ιδιωτικό κεφάλαιο στην παρούσα εργασία περιλαμβάνουν τις έγγειες βελτιώσεις οι οποίες σε κάποιο βαθμό αντισταθμίζουν την έλλειψη της καλλιεργούμενης έκτασης. 2. Ο υπολογισμός των ελαστικοτήτων έντασης έγινε ως εξής: Πρώτα, εκτιμήθηκαν οι συναρτήσεις της προσφοράς και ζήτησης. Στη συνέχεια, κάθε μια από αυτές τις συναρτήσεις παραγωγίστηκε με το απόθεμα της δημόσιας εισροής, G, για να προκύψουν οι όροι Τέλος, κάθε ένας από τους παραπάνω όρους πολλαπλασιάστηκε με G/Y ή G/X, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις σχέσεις 7a και 7b, για να δώσει τις ελαστικότητες έντασης. 3. Μια εισροή υπερ-χρησιμοποιείται όταν η σκιώδης τιμή της είναι μικρότερη από την τιμή αγοράς (Hulten 1986, Morrison, 1985). Βιβλιογραφία Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας (1989) "Πάγιο Κεφάλαιο και Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου στη Γεωργία", ΑΤΕ, Αθήνα. Aschauer, D. (1989) Is Public Infrastructure Productive? Journal of Monetary Economics 23, Berndt, E. and M. Fuss (1986) Productivity Measurement with Adjustments for Variation in Capacity Utilization. Journal of Econometrics, 33, Chambers, R. (1989) Applied Production Analysis: A Dual Approach. Cambridge University Press. Coyle, B. (1992) Risk Aversion and Price Risk in Duality Models of Production: A Linear Mean - Variance Approach. American Journal of Agricultural Economics 74,

13 198 Diewert, W. (1974). Application in Duality Theory. In Frontiers in Quantitative Analysis, ed. M. Intrilligator and D. Kendric, Amsterdam, North Holland Publishing Co. Dupont, D. (1991) Testing for Input Substitution in a Regulated Fishery. American Journal of Agricultural Economics 73, Economic Accounts for Agriculture and Forestry EUROSTAT (several years) Bruxelles - Luxembourg. Fousekis, P. and A. Papakonstantinou (1997) Economic Capacity Utilization and Productivity Growth in Greek Agriculture Journal of Agricultural Economics 48, Fousekis, P. and S. Stefanou (1996) Capacity Utilization Under Dynamic Profit Maximization Empirical Economics 21, Garcia-Mila, T. and T. McGuire (1992). The Contribution of Publicly Provided Inputs to State Economies. Regional Science and Urban Economics, 22, Garcia-Mila, Τ., Τ. McGuire and R. Porter (1996). The Effects of Public Capital in State Level Production Function Reconsidered. Review of Economics and Statistics, Vol LXXVII, Hauver, J., Yee, J., and E. Ball (1991). Capacity Utilization and Measurement of Agricultural Productivity Technical Bulletin 1798, Economic Research Service, USDA. Holtz-Eakin (1994) Public Sector Capital and the Productivity Puzzle Review of Economics and Statistics, 76, Hulten, C. (1986) Productivity Changes, Capacity Utilization and the Sources of Efficiency Growth Journal of Econometrics, 33, Judge, G., R. Hill, W. Griffiths, H. Lutkepohl, and T. Lee (1988). Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, John Wiley and Sons. Lopez, R. (1985) Supply Response and Investment in the Canadian Food Processing Industry. American Journal of Agricultural Economics, 67, Luh, Y. and S. Stefanou (1991). Productivity Growth in the U.S. Agriculture Under Dynamic Adjustment. American Journal of Agricultural Economics, 73, Morrison, C, and A. Schwartz (1994) Distinguishing Internal from External Scale Effects: The Case of Public Infrastructure. Journal of Productivity Analysis, 5, Munnell, A. (1990). How Does Public Infrastructure Affect Regional Economic Performance? New England Economic Review, Federal Reserve Bank of Boston, Sept./Oct, Shumway, R. (1983). Supply, Demand and Technology in a Multi-Product Industry: Texas Field Crops. American Journal of Agricultural Economics, 65, Tatom, J. (1991) Public Capital and Private Sector Performance St. Louis Federal Reserve Bank Review, 73, Veletzas, K., Karagiannis, G and S. Katranidis (1992). Input Substitutability in Greek Agriculture (in Greek), Studies, 42,

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 51, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 51, No 3-4, University of Piraeus ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Ένα Δυναµικό Υπόδειγµα Επενδύσεων

Κεφάλαιο 8 Ένα Δυναµικό Υπόδειγµα Επενδύσεων Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2015 Κεφάλαιο 8 Ένα Δυναµικό Υπόδειγµα Επενδύσεων Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε το βασικό δυναµικό νεοκλασσικό υπόδειγµα επιλογής των επενδύσεων. Το

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ . ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Μέγιστα και Ελάχιστα Συναρτήσεων Χωρίς Περιορισμούς Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής Εστω f ( x) είναι συνάρτηση μιας μόνο μεταβλητής. Εστω επίσης ότι x είναι ένα σημείο στο πεδίο ορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (A Review) Abstract.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (A Review) Abstract. «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 42, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 42, No 3-4, University of Piraeus - - Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

:,,,, ,,, ;,,,,,, ,, (Barro,1990), (Barro and Sala2I2Martin,1992), (Arrow and Kurz,1970),, ( Glomm and Ravikumar,1994), (Solow,1957)

:,,,, ,,, ;,,,,,, ,, (Barro,1990), (Barro and Sala2I2Martin,1992), (Arrow and Kurz,1970),, ( Glomm and Ravikumar,1994), (Solow,1957) : 3 ( 100820 :,,,,,,,;,,,,,, :,,,,,, (Barro,1990, (Barro and Sala2I2Martin,1992,(Arrow and Kurz,1970,,, ( Glomm and Ravikumar,1994,,,, (Solow,1957 3, 10 2004 3,,,,,,,,,,,, :,,, ( Inada,1963,,,,,;, ;, ;,,,,,(Ramsey,1928,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση του Κόστους

Ελαχιστοποίηση του Κόστους Ελαχιστοποίηση του Κόστους - H ανάλυση του προβλήματος ελαχιστοποίησης του κόστους παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών: () Επιτρέπει τη διατύπωση μιας θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Νεοκλασικό Υπόδειγμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (Υπόδειγμα Solow) Περιφερειακή οικονομική 3 η ενότητα 1 η Διάλεξη

Το Βασικό Νεοκλασικό Υπόδειγμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (Υπόδειγμα Solow) Περιφερειακή οικονομική 3 η ενότητα 1 η Διάλεξη Το Βασικό Νεοκλασικό Υπόδειγμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (Υπόδειγμα Solow) Περιφερειακή οικονομική 3 η ενότητα 1 η Διάλεξη 1 Ένας χάρτης πλοήγησης στις θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης Τα νεοκλασικά υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 9: Νεοκλασικές Θεωρίες Μεγέθυνσης

ΔΙΑΛΕΞΗ 9: Νεοκλασικές Θεωρίες Μεγέθυνσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 9: Νεοκλασικές Θεωρίες Μεγέθυνσης Δρ. Βασίλης Τσέλιος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ . ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εισαγωγή Οι κλασσικές μέθοδοι αριστοποίησης βασίζονται κατά κύριο λόγο στο διαφορικό λογισμό. Ο Μαθηματικός Προγραμματισμός ο οποίος περιλαμβάνει τον Γραμμικό Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A)

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A) Προσφορά Εργασίας - Έστω ότι υπάρχουν δύο αγαθά Α και Χ στην οικονομία. Το αγαθό Α παριστάνει τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Το αγαθό Χ παριστάνει τον ελεύθερο χρόνο. Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Η ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Η ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Υπό Π. ΠΕΤΡΑΚΗ, Λέκτορα Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών Η γνώση της περιεκτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ Ζ. - ΜΟΝΟΒΑΣΙΛΗΣ Θ. Τυπικές Συναρτήσεις Μικροοικονομικής Ανάλυσης Συνάρτηση Παραγωγής Q (production function):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 51, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 51, No 3-4, University of Piraeus ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ Υπό Ι. Νταούλη,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ρωξάνη Καραγιάννη και Μιχάλης Χατζηπροκοπίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αργ. Α. Κανελλόπουλου και Ανασ. Π. Ξεπαπαδέα Παν/μιο Πειραιώς και Παν/μιο Κρήτης, αντιστοίχως 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex

3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex 3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex Παράδειγμα 1ο (Παράδειγμα 1ο - Κεφάλαιο 2ο - σελ. 10): Το πρόβλημα εκφράζεται από το μαθηματικό μοντέλο: max z = 600x T + 250x K + 750x Γ + 450x B 5x T + x K + 9x Γ + 12x

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση του Κόστους

Ελαχιστοποίηση του Κόστους Ελαχιστοποίηση του Κόστους - H ανάλυση του προβλήματος ελαχιστοποίησης του κόστους παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με το πρόβλημα μεγιστοποίησης του κέρδους: (1) Επιτρέπει τη διατύπωση μιας

Διαβάστε περισσότερα

MIA MONTE CARLO ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ RIDGE ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

MIA MONTE CARLO ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ RIDGE ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 41, Τεύχος 2ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς «SPOUDAI», Vol. 41, No 2, University of Piraeus MIA MONTE CARLO ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ RIDGE ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Του Πάνου Αναστ. Πανόπουλου Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνολογία και Συναρτήσεις Παραγωγής -H πλευρά της προσφοράς στην οικονομία μελετάει τη διαδικασία παραγωγής των αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 22Νοεμβρίου 2015 ΑΥΞΟΥΣΕΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Αν μια συνάρτηση f ορίζεται σε ένα διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α. ΟΜΑΔΑ Ι 1 α) Η ποσότητα ζήτησης Q ενός αγαθού εξαρτάται από την μοναδιαία τιμή του P και από το

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α. ΟΜΑΔΑ Ι 1 α) Η ποσότητα ζήτησης Q ενός αγαθού εξαρτάται από την μοναδιαία τιμή του P και από το ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α. ΟΜΑΔΑ Ι 1 α) Η ποσότητα ζήτησης ενός αγαθού εξαρτάται από την μοναδιαία τιμή του P και από το εισόδημα Y, σύμφωνα με την σχέση: = P Y. Αν η τιμή αυξηθεί κατά %, να εκτιμηθεί πόσο πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

1 Μερική παραγώγιση και μερική παράγωγος

1 Μερική παραγώγιση και μερική παράγωγος Περίγραμμα διάλεξης 5 Βιβλίο Chiang και Wainwright (κεφ 74,75,76) 1 Μερική παραγώγιση και μερική παράγωγος Έστω η συνάρτηση (x) όπου x R ή εναλλακτικά γράφουμε ( 1 2 ) Το διάνυσμα x περιέχει τις ανεξάρτητες

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Προσφορά

Συναθροιστική Προσφορά Κεφάλαιο 10 Συναθροιστική Προσφορά 10.1 Σύνοψη Στο δέκατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται αρχικά η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική προσφορά (AS). Η ανάλυση επικεντρώνεται (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. (Συνέχεια)

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. (Συνέχεια) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (Συνέχεια) Πηγές αποτυχίας των αγορών Δημόσια αγαθά Είναι τα αγαθά των οποίων η χρήση δεν μπορεί να αποκλειστεί και ως εκ τούτου είναι ελευθέρα για

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Μελέτη της παραγωγικότητας στον υποκλάδο των λιγνιτωρυχείων ( ) Γιάννης Τσώλας

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Μελέτη της παραγωγικότητας στον υποκλάδο των λιγνιτωρυχείων ( ) Γιάννης Τσώλας του Γιάννη Τσώλα Η παραγωγικότητα των μεταλλευτικών εκμεταλλεύσεων είναι το σύνθετο αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων που αναφέρονται στα γεωλογικά χαρακτηριστικά του κοιτάσματος, στην εφαρμοζόμενη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας

Οικονομικά της Τεχνολογίας Οικονομικά της Τεχνολογίας Καινοτόμες Επιχειρήσεις, Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνισμός Κώστας Τσεκούρας Καινοτόμες Επιχειρήσεις και Αγορές Περίγραμμα Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρήσεις Καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις του κατώτατου μισθού στην αγορά εργασίας: μύθοι και πραγματικότητα

Οι επιπτώσεις του κατώτατου μισθού στην αγορά εργασίας: μύθοι και πραγματικότητα Μάιος 2017 Οι επιπτώσεις του κατώτατου μισθού στην αγορά εργασίας: μύθοι και πραγματικότητα Ανδρέας Γεωργιάδης*, Ιωάννης Καπλάνης**, και Βασίλης Μοναστηριώτης*** * Αναπληρωτής Καθηγητής, Brunel University;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Διάλεξη 9 Θεωρία Προσφοράς (2) 1 Έννοιες και ορισμοί Κόστος παραγωγής εισροή (συντελεστής παραγωγής): κάθε αγαθό ή υπηρεσία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντος μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενότητα 8 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίηση του Κέρδους

Μεγιστοποίηση του Κέρδους Μεγιστοποίηση του Κέρδους - Έστω η συνάρτηση παραγωγής: q = f ( x,..., x ). - Η τιμή του παραγόμενου προϊόντος είναι και οι τιμές των εισροών είναι w= ( w,..., w ). - Υπόθεση: Η επιχείρηση είναι αποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

James Tobin, National Economic Policy

James Tobin, National Economic Policy ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Ο σκοπός της οικονομίας είναι η παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας. Οικονομικά της ευημερίας 3/9/2017. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας. Οικονομικά της ευημερίας 3/9/2017. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης Περίγραμμα Διάλεξη Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης Συνθήκες για αποτελεσματικότητα κατά areto Συνθήκες για ισορροπία σε ανταγωνιστικές αγορές Το πρώτο θεώρημα των οικονομικών της ευημερίας Το δεύτερο θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίηση του Κέρδους

Μεγιστοποίηση του Κέρδους Μεγιστοποίηση του Κέρδους - Έστω η συνάρτηση παραγωγής: f( K, L). - Η τιμή του παραγόμενου προϊόντος είναι p, ητιμήτηςεργασίας είναι w και η τιμή του κεφαλαίου είναι r. - Υπόθεση: Η επιχείρηση είναι αποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ. Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα. και. και το αρχικό απόθεμα και.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ. Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα. και. και το αρχικό απόθεμα και. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Άσκηση 5 Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα u ( x, x ) = x + x 1 2 1 2 και u ( x, x ) = x + x 1 2 1 2 Ω = (2,0) Ω = (0,1) και το αρχικό απόθεμα και. Να προσδιοριστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεχνολογία και Συναρτήσεις Παραγωγής παραγωγή εισροές εκροές επιχείρηση παραγωγικοί συντελεστές

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεχνολογία και Συναρτήσεις Παραγωγής παραγωγή εισροές εκροές επιχείρηση παραγωγικοί συντελεστές ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεχνολογία και Συναρτήσεις Παραγωγής - Η παραγωγή είναι η δραστηριότητα μέσω της οποίας κάποια αγαθά και υπηρεσίες (εισροές) μετατρέπονται σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες (εκροές ή προϊόντα).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 3 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Ένα από τα βασικά συμπεράσματα του απλού νεοκλασικού υποδείγματος οικονομικής μεγέθυνσης, που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο, είναι ότι δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου με Συναρτήσεις Παραγωγής και Χρησιμότητας Cobb Douglas. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου με Συναρτήσεις Παραγωγής και Χρησιμότητας Cobb Douglas. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου με Συναρτήσεις Παραγωγής και Χρησιμότητας Cobb Douglas Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αλέξανδρος Βογιατζής Νικόλαος Δριτσάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια η αγροτική οικονομία σε ολόκληρο τον κόσμο υφίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Η αποδοτικότητα στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση των γενικών λυκείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η αποδοτικότητα στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση των γενικών λυκείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Η αποδοτικότητα στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση των γενικών λυκείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δημήτριος Σωτηριάδης jimsots@otenet.gr 1 Υποψήφιος PhD, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΘΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 5. Σαρτζετάκης 1 Συνάρτηση παραγωγής Προσδιορίζει τις δυνατότητες παραγωγής ενός αγαθού ή υπηρεσίας (εκροής) ως συνάρτησης των παραγωγικών συντελεστών (εισροών) δεδομένης της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

Πόρος Προϊόν 1 Προϊόν 2 Διαθέσιμη ποσότητα πόρου Απαιτούμενη ποσότητα πόρου ανά μονάδα προϊόντος. Γάλα (λίτρα)

Πόρος Προϊόν 1 Προϊόν 2 Διαθέσιμη ποσότητα πόρου Απαιτούμενη ποσότητα πόρου ανά μονάδα προϊόντος. Γάλα (λίτρα) 1 ο Ερώτημα Έστω μια βιομηχανική επιχείρηση γαλακτοκομικών προϊόντων. Στην προσπάθειά της να διεισδύσει ακόμα περισσότερο στην αγορά γιαουρτιού παράγει μεταξύ άλλων δύο νέα προϊόντα σε οικογενειακή συσκευασία,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Σε τι ποσότητα Μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής Μελέτες για τον προσδιορισμό των αναγκών Προσδιορισμός Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού

Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού Οµοιογενή Προϊόντα Ισορροπία Courot-Nash Έστω δυοπώλιο µε συνάρτηση ζήτησης: ( ) a b a, b > 0 () Βέβαια ισχύει ότι: + () Ακόµα υποθέτουµε ότι η τεχνολογία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Case 07: Στρατηγική Χρηματοοικονομικής Δομής ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 07: Στρατηγική Χρηματοοικονομικής Δομής ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 07: Στρατηγική Χρηματοοικονομικής Δομής ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Οι στρατηγικές χρηματοοικονομικής δομής αναφέρονται στην επιλογή των μέσων χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων, λειτουργιών της παραγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος

Κεφάλαιο 4 Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος Κεφάλαιο 4 Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 4-1 Εισαγωγή Περίγραμμα Το υπόδειγμα των ειδικών συντελεστών παραγωγής Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1820 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας 2/26/2016. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto: ορισμός. ορισμός.

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας 2/26/2016. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto: ορισμός. ορισμός. Περίγραμμα Διάλεξη Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης υνθήκες για αποτελεσματικότητα κατά areto υνθήκες για ισορροπία σε ανταγωνιστικές αγορές Το πρώτο θεώρημα των οικονομικών της ευημερίας Το δεύτερο θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 12., στο ίδιο σύστημα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 12., στο ίδιο σύστημα Μέρος Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 1. (4 μονάδες) α). Η συνάρτηση () έχει το παραπλεύρως γράφημα. () Να βρεθούν τα γραφήματα της μέσης τιμής: A() = () / και του οριακού ρυθμού: M() = (), στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων Οικονομικές Διακυμάνσεις Οι οικονομίες ανέκαθεν υπόκειντο σε κυκλικές διακυμάνσεις. Σε ορισμένες περιόδους η παραγωγή και η απασχόληση αυξάνονται με

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Κόστους και η Καμπύλη Προσφοράς της Ανταγωνιστικής Επιχείρησης

Συναρτήσεις Κόστους και η Καμπύλη Προσφοράς της Ανταγωνιστικής Επιχείρησης Συναρτήσεις Κόστους και η Καμπύλη Προσφοράς της Ανταγωνιστικής Επιχείρησης - Στο εξής, συμβολίζουμε την ποσότητα του καταναλωτικού αγαθού με q. - Έστω ότι η συνάρτηση παραγωγής της επιχείρησης είναι: q=f(k,l),

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μαριάνθη Στάμου 1*, Άγγελος Μιμής και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ρωξάνη Καραγιάννη, Μιχάλης Χατζηπροκοπίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών)

4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών) 4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών) Σκοπός Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τη ζήτηση των αγαθών, η οποία προέρχεται από τα νοικοκυριά (τους καταναλωτές). Τα αγαθά αυτά παράγονται και προσφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 03: Ζήτηση και προσφορά αγαθών Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται τέσσερις βασικές μορφές οργάνωσης της αγοράς: ο πλήρης ανταγωνισμός, το μονοπώλιο, το ολιγοπώλιο και ο μονοπωλιακός

Διαβάστε περισσότερα

Δαπάνες Εκπαίδευσης: Μία Συγκριτική Καταγραφή Ανάμεσα σε Ελλάδα και Ευρώπη

Δαπάνες Εκπαίδευσης: Μία Συγκριτική Καταγραφή Ανάμεσα σε Ελλάδα και Ευρώπη Δαπάνες Εκπαίδευσης: Μία Συγκριτική Καταγραφή Ανάμεσα σε Ελλάδα και Ευρώπη Μελίνα Σολάκη msolaki@hua.gr Δρ. Οικονομικών της Εκπαίδευσης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα Περίληψη Τα τελευταία χρόνια στην

Διαβάστε περισσότερα

E4. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

E4. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ E4. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.Παραδείγματα αναλυτικά.παραδείγματα αριθμητικά 3.Ελαστικότητα ζήτησης 4.Ελαστικότητα προσφοράς 5. Έσοδο 6.Κέρδος μονοπωλίου. Παραδείγματα αναλυτικά Παράδειγμα. Σε μια οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση για εκπαιδευση

Ζήτηση για εκπαιδευση Ζήτηση για εκπαιδευση Έστω, ότι η ζωή ενός ατόμου i, i = 1,, n, χωρίζεται σε δυο περιόδους, t και t + 1. Η πρώτη περίοδος αφορά την εφηβεία και η δεύτερη περίοδος αφορά την ενηλικίωση. Το άτομο αφιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αρ. Απάντηση Αρ. Απάντηση Ερώτησης 1. A 6. C 2. C 7. A 3. A 8. E 4. B 9. A 5. E 10. C

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αρ. Απάντηση Αρ. Απάντηση Ερώτησης 1. A 6. C 2. C 7. A 3. A 8. E 4. B 9. A 5. E 10. C Διάρκεια Εξέτασης: 10 Παρακαλώ να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Απαντήστε με σαφήνεια και σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε διαγράμματα φροντίστε να είναι ευανάγνωστα και πλήρη. Κατανείμετε ανάλογα το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Μάθηµα 1ο. Νικόλαος ριτσάκης Καθηγητής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Μάθηµα 1ο. Νικόλαος ριτσάκης Καθηγητής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Μάθηµα 1ο Νικόλαος ριτσάκης Καθηγητής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Περιγραφή της ιδακτέας Ύλης Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Διάκριση Μαθηματικών Οικονομικές συναρτήσεις Ορισμοί Μαθηματικά στα οικονομικά φαινόμενα Βελτιστοποίηση κερδών Μέτρηση χρησιμότητας Οριακά μεγέθη Ελαστικότητα Πολλαπλασιαστής

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας

Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας - Πρόβλημα Καταναλωτή: Επιλογή καταναλωτικού συνδυασμού x=(x, x ) υπό ένα σύνολο φυσικών, θεσμικών και οικονομικών περιορισμών κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τη χρησιμότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΥΛΗ ENGEL ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ MARSHALL ΚΑΙ HICKS. 1. Η καµπύλη Engel

ΚΑΜΠΥΛΗ ENGEL ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ MARSHALL ΚΑΙ HICKS. 1. Η καµπύλη Engel ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗ ENGEL ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ARSALL ΚΑΙ ICKS. Η καµπύλη Egel Η καµπύλη Egel παράγεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Case 10: Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) με περιορισμούς ΣΕΝΑΡΙΟ

Case 10: Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) με περιορισμούς ΣΕΝΑΡΙΟ Case 10: Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) με περιορισμούς ΣΕΝΑΡΙΟ Η «OutBoard Motors Co» παράγει τέσσερα διαφορετικά είδη εξωλέμβιων (προϊόντα 1 4) Ο γενικός διευθυντής κ. Σχοινάς, ενδιαφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του κατώτατου μισθού

Η πολιτική του κατώτατου μισθού Η πολιτική του κατώτατου μισθού Νίκος Γιαννακόπουλος Απρίλιος 2015 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών Σε τι αναφέρεται ο κατώτατος μισθός; Ο κατώτατος μισθός είναι το αποτέλεσμα μιας θεσμικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. ΣΚΟΠΟΣ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Σ. ΠΟΛΥΖΟΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 52, Τείχος 4ο, (2002), Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 52, No 4, (2002), University of Piraeus ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης.

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Notes. Notes. Notes. Notes

Notes. Notes. Notes. Notes Αγορές - Κώστας Ρουμανιάς Ο.Π.Α. Τμήμα Δ. Ε. Ο. Σ. 6 Δεκεμβρίου 2012 Κώστας Ρουμανιάς (Δ.Ε.Ο.Σ.) Αγορές - 6 Δεκεμβρίου 2012 1 / 26 Ως τώρα, υποθέσαμε ότι οι αγορές είναι ανταγωνιστικές. Μία συνέπεια των

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποτυχία της Αγοράς και ο Ρυθμιστικός Ρόλος του Κράτους

Η Αποτυχία της Αγοράς και ο Ρυθμιστικός Ρόλος του Κράτους : Αποτυχία της Αγοράς και Αναγκαιότητα Ρύθμισης της Αγοράς Η Αποτυχία της Αγοράς και ο Ρυθμιστικός Ρόλος του Κράτους Με τον όρο Αποτυχία της Αγοράς (market failure) αναφερόμαστε στο γεγονός ότι υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αυτάρκης Οικονομία

Α. Αυτάρκης Οικονομία σελ. από 9 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Μάθημα: 473 Διεθνής Οικονομική Εαρινό Εξάμηνο 05 Καθηγητής: Γιώργος Αλογοσκούφης Φροντιστής: Αλέκος Παπαδόπουλος 8/5/05 Διαγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ "ΑΡΙΣΤΟΥ" ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ' «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 43, Τεύχος 1ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 43, No 1, University of Piraeus ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ "ΑΡΙΣΤΟΥ" ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 5: Θεωρία της Παραγωγής. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 5: Θεωρία της Παραγωγής. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 5: Θεωρία της Παραγωγής Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερο πακέτο ασκήσεων και λύσεων

Δεύτερο πακέτο ασκήσεων και λύσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 04-05 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Δεύτερο πακέτο ασκήσεων και λύσεων Αντιστοιχούν τέσσερις μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Μικροοικονοµική 5. ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 5η Εισήγηση. Αξία ραδιοφώνων. Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε εβδοµάδα

Άσκηση 1. Μικροοικονοµική 5. ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 5η Εισήγηση. Αξία ραδιοφώνων. Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε εβδοµάδα Αριθµός φυλάκων Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε Άσκηση 1 Αξία ραδιοφώνων που χάνονται κάθε Πρόσθετο όφελος από κάθε φρουρό 0 100 1000 1 70 700 300 2 50 500 200 3 40 400 100 4 32 320 80 5 25 250 70

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΪΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΪΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 47, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 47, No 3-4, University of Piraeus Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΪΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

25. Μία τυπική επιχείρηση που λειτουργεί σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού, στη μακροχρόνια θέση ισορροπίας της: α. πραγματοποιεί θετικά οικονομικά κέρδη. β. πραγματοποιεί μηδενικά οικονομικά κέρδη. γ.

Διαβάστε περισσότερα

E5 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ II

E5 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ II E5 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ II 1.Εισροές-Συντελεστές παραγωγής.εκροές-παραγόμενα προιόντα 3.Εξωτερικότητες 4.Εισροές-Καταναλωτικά αγαθά 5.Καμπύλες αδιαφορίας 6.Βελτιστοποίηση Σε μια παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Μερικές έννοιες Η συνάρτηση παραγωγής (, ), όπου είναι το συνολικό προϊόν και και οι συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11. Γενική Ισορροπία με Παραγωγή VA 31

Διάλεξη 11. Γενική Ισορροπία με Παραγωγή VA 31 Διάλεξη 11 Γενική Ισορροπία με Παραγωγή VA 31 1 Οικονομίες ανταλλαγής (ξανά) Καθόλου παραγωγή, μόνο αρχικά αποθέματα, οπότε δεν υπάρχει περιγραφή του πώς οι πόροι μετατρέπονται σε αγαθά. Γενική ισορροπία:

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος

Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος - Τα προϊόντα που παράγουν οι επιχειρήσεις μπορούν να διαφοροποιούνται ως προς ένα πλήθος χαρακτηριστικών. Παράδειγμα: Τα αυτοκίνητα διαφοροποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016 1) «Η ελληνική οικονομία είναι κατά βάση αγροτική». Όπως άλλωστε προκύπτει από τη συμμετοχή του προϊόντος του αγροτικού τομέα της χώρας μας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ που ανέρχεται σε A. 25% B. 33% C. 10%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I Αναπλ. Καθηγητής Δ.Μ. Εμίρης Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΚΟΣΤΟΣ (OIKONOMIKΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) Η έννοια του κόστους διαφέρει ανάλογα με την οπτική εκείνου που το εκτιμά και τον

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Ημ/νία: 31 Μαΐου Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Ημ/νία: 31 Μαΐου Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ημ/νία: 31 Μαΐου 2013 Απαντήσεις Θεμάτων ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α. Σωστό β. Σωστό γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Λάθος Α2. β.

Διαβάστε περισσότερα