To προπατορικό αµάρτηµα της Ευρωχώρας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "To προπατορικό αµάρτηµα της Ευρωχώρας"

Transcript

1 2012 / 8 To προπατορικό αµάρτηµα της Ευρωχώρας Των Δηµήτρη Β. Παπαδηµητρίου και L. Randall Wray Από την αρχή της ίδρυσής της, η ευρωπαϊκή νοµισµατική ένωση ήταν καταδικασµένη να αποτύχει. Τα προβλήµατα που βλέπουµε τώρα, από τις κρίσεις φερεγγυότητας στην περιφέρεια έως τις επιδροµές στις τράπεζες στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, πηγάζουν µέσα από την ίδια τη δοµή της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης και του τραπεζικού της συστήµατος. Οι πολιτικοί έχουν οµολογουµένως ανταποκριθεί σε αυτές τις διάφορες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης µε ένα ανέµπνευστο µίγµα παρελκυστικών τακτικών και αυτοκαταστροφικών πολιτικών γκαφών, αλλά το πιο θεµελιώδες λάθος από όλα έγινε πολύ πριν από τη κλιµάκωση της τρέχουσας κρίσης. Αυτό που βλέπουµε είναι τα αποτελέσµατα ενός ελαττωµατικού σχεδιασµού. Όταν µεµονωµένα έθνη όπως η Ελλάδα ή η Ιταλία εντάχθηκαν στην ευρωπαϊκή νοµισµατική ένωση, υιοθέτησαν κατ ουσίαν ένα ξένο νόµισµα το ευρώ αλλά διατήρησαν την ευθύνη για τη δηµοσιονοµική πολιτική της χώρας τους. Αυτός ο διαχωρισµός της δηµοσιονοµικής πολιτικής από ένα κυρίαρχο νόµισµα είναι το µοιραίο ελάττωµα που διαλύει την ευρωζώνη. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, πολλοί επικριτές έχουν επικεντρωθεί στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), υποστηρίζοντας ότι η νοµισµατική πολιτική ήταν πολύ άκαµπτη. Άλλοι έχουν υποστηρίξει ότι τα κριτήρια του Μάαστριχτ, που φαινοµενικά έθεσαν όρια στα κράτη-µέλη για τα ελλείµµατα και το χρέος, ήταν πάρα Ο Δηµήτρης Β. Παπαδηµητρίου είναι πρόεδρος του Levy Institute, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και καθηγητής οικονοµικών στην έδρα «Jerome Levy» στο Bard College. Ο L. Randall Wray είναι ανώτατος µελετητής στο Levy Economics Institute και καθηγητής οικονοµικών στο Πανεπιστήµιο του Μιζούρι στο Κάνσας Σίτι. Copyright 2012 Levy Economics Institute of Bard College

2 2 πολύ σφιχτά. Και οι δύο αυτές κριτικές προσεγγίσεις έχουν κάποια ισχύ, αλλά δεν εντοπίζουν το κύριο πρόβληµα: η Ιταλία είχε γίνει το αντίστοιχο της πολιτείας της Λουιζιάνα, αλλά χωρίς να υπάρχει από πίσω ένας θείος Σαµ. Στην πραγµατικότητα, το πρόβληµα δεν ήταν ότι οι χώρες εγκατέλειψαν τη «νοµισµατική» πολιτική (τη ρύθµιση επιτοκίων), ή ότι συµφώνησαν σε υπερβολικά αυστηρούς περιορισµούς για τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και το χρέος. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η νοµισµατική πολιτική της ΕΚΤ δεν ήταν κατά µέσο όρο περισσότερο σφιχτή από την πολιτική της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (βλ. Sardoni και Wray 2007). Από την άλλη µεριά, αν λάβουµε υπόψη ότι οι κυβερνήσεις του ευρώ δαπανούν ουσιαστικά ένα ξένο νόµισµα, τα κριτήρια του Μάαστριχτ ήταν πολύ χαλαρά. Στο βαθµό που είναι χρήστες, και όχι οι εκδότες ενός νοµίσµατος, τα κράτη-µέλη της ευρωζώνης βρίσκονται στην ίδια θέση µε τις αµερικανικές πολιτείες. Αλλά οι αµερικανικές πολιτείες αναγκάζονται να διατηρούν αναλογίες ελλειµµάτων και χρέους που είναι πολύ πιο αυστηρές από τα όρια που θέτει το Μάαστριχτ, και µια χώρα όπως η Ιταλία δεν µπορεί να στηριχθεί σε ένα υπουργείο Οικονοµικών της ΕΕ µε τον ίδιο τρόπο που η πολιτεία της Λουιζιάνα µπορεί να βασιστεί στο Υπουργείο Οικονοµικών των ΗΠΑ στην περίπτωση µιας καταστροφής. Δεδοµένης της ρύθµισης της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης, ήταν αναπόφευκτο ότι τα κράτη-µέλη του ευρώ θα αντιµετώπιζαν δύο προβλήµατα. Κατ' αρχάς, αν ξεσπούσε µια βαθιά ύφεση, οι προϋπολογισµοί τους θα βυθίζονταν βαθύτερα στα ελλείµµατα. Το πρόβληµα δεν είναι τα κριτήρια του Μάαστριχτ (δεδοµένου, εξάλλου, ότι σχεδόν όλες οι χώρες του ευρώ παραβίαζαν συστηµατικά αυτά τα κριτήρια), ούτε καν απλά και µόνο η κυκλική διαδικασία µε την οποία οι υφέσεις συρρικνώνουν τα έσοδα και αυξάνουν τις δαπάνες για το δίχτυ ασφαλείας. Το πρόβληµα είναι ότι οι αγορές θα αντιδρούσαν αυξάνοντας τα ασφάλιστρα κινδύνου για το χρέος τους, το οποίο θα µπορούσε να προκαλέσει έκρηξη στα επιτόκια δανεισµού που θα οδηγούσαν σε περαιτέρω επιδείνωση την κατάσταση των ελλειµµάτων, οδηγώντας έτσι τις χώρες σε ένα φαύλο κύκλο ελλειµµάτων-χρέους-ύφεσης. Χωρίς έναν «θείο Σαµ» να έρθει προς τη διάσωσή τους, οι κυβερνήσεις των χωρών της ευρωζώνης θα πρέπει να βασίζονται στη φιλανθρωπία της ΕΚΤ προκειµένου να διατηρήσει τα επιτόκια τους σε χαµηλά επίπεδα. Το δεύτερο και πολύ µεγαλύτερο πρόβληµα ήταν ότι οι µεµονωµένες χώρες ήταν υπεύθυνες για τα δικά τους τραπεζικά συστήµατα. Δεν υπήρχε καµία ελπίδα ότι θα ήταν σε θέση να διασώσουν τις τράπεζές τους χωρίς να βουλιάξουν τις κυβερνήσεις τους. Αυτό ήταν µέρος του σχεδιασµού του συστήµατος του ευρώ: δεν υπήρχε θείος Σαµ στις Βρυξέλλες να τρέξει να σώσει τις κυβερνήσεις που βυθίζονταν από χρέη που είχαν συσσωρεύσει οι ιδιωτικές τράπεζες, χρέη που θα µπορούσαν εύκολα να είναι µεγαλύτερου µεγέθους από τις συνολικές κρατικές δαπάνες ή τα έσοδα από φόρους (φανταστείτε µια αµερικανική πολιτεία να είναι υπεύθυνη για την επίλυση µιας επιδροµής στην Bank of America ή την Wells Fargo επειδή έτυχε να έχουν την έδρα τους εντός των συνόρων της). Ένας από τους στόχους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήταν η απελευθέρωση της εργασίας και των κεφαλαιακών ροών, η άρση των εµποδίων ώστε οι παραγωγικοί

3 3 συντελεστές να µπορούν να διασχίζουν τα σύνορα. Πράγµατι, αυτός ήταν ο κύριος λόγος για την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος. Το εάν ήταν καλή ιδέα, και αν λειτούργησε ή όχι, είναι άλλο θέµα. Αυτό που είναι σηµαντικό στο πλαίσιο της κρίσης είναι ότι επέτρεψε στις τράπεζες να αγοράσουν στοιχεία ενεργητικού και να εκδώσουν χρεόγραφα και άλλα στοιχεία παθητικού σε όλη την Ευρωζώνη κάτι που το έκαναν σε υπερβολικό βαθµό. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν, σύµφωνα µε τις Συµφωνίες της Βασιλείας, η απορύθµιση και η απόσυρση της εποπτείας των τραπεζικών διεργασιών, διαδικασίες που επέτρεψαν στις ευρωπαϊκές τράπεζες να συµµετάσχουν στα ίδια αµφίβολα και ύποπτα χρηµατοοικονοµικά schemes που είχαν εµπλακεί οι τράπεζες της Γουόλ Στριτ. Αυτό είναι, φυσικά, που βύθισε τις ιρλανδικές τράπεζες. Επέκτειναν τη δανειοδότηση σε όλη την Ευρώπη, αυξάνοντας τις υποχρεώσεις τους σε πολλαπλάσια µεγέθη του ιρλανδικού ΑΕΠ. Στη συνέχεια, όταν οι τζογαδόρικες κινήσεις τους τις οδήγησαν σε χρεοκοπία, η Ιρλανδική κυβέρνηση έσπευσε στη διάσωσή τους, σπρώχνοντας τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και το δηµόσιο χρέος σε αχαρτογράφητη περιοχή. Αυτό ήταν επίσης χαρακτηριστικό του σχεδιασµού της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα: οι τράπεζες αφέθηκαν ελεύθερες να δηµιουργήσουν τεράστια χρέη που θα κουβαλούσαν τελικά οι κυβερνήσεις, οι οποίες, όµως, δεν ήταν σε θέση να σηκώσουν το βάρος επειδή είχαν εγκαταλείψει την νοµισµατική κυριαρχία. Ο Warren Mosler (2001) προειδοποίησε από την αρχή ότι τα µεµονωµένα έθνη της ΟΝΕ δεν θα είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν µια χρηµατοοικονοµική κρίση εξαιτίας της ρύθµισης της νοµισµατικής ένωσης (χωρίς σαφή γραµµή ευθύνης πίσω στο κέντρο). Ακόµη πιο σηµαντικό για την τρέχουσα κρίση στην Ευρωχώρα ήταν η ικανότητα των τραπεζικών καταθετών να µεταφέρουν δίχως κόστος τις ευρώ καταθέσεις τους από µια τράπεζα στην άλλη, οπουδήποτε στην ευρωπαϊκή νοµισµατική ένωση. Αυτό ενεργοποιήθηκε χάρη στον µηχανισµό που είναι γνωστός ως «TARGET 2» (Διευρωπαϊκό Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισµού σε Συνεχή Χρόνο). Οποιοσδήποτε καταθέτης µιας, ας πούµε, ισπανικής τράπεζας µπορεί να µεταφέρει τις καταθέσεις του σε γερµανική τράπεζα. Μια τέτοια µετατόπιση απαιτεί ότι η κεντρική τράπεζα της Ισπανίας θα αποκτήσει αποθεµατικά που θα πιστωθούν στην κεντρική τράπεζα της Γερµανίας. Εάν οι καταθέσεις ακολουθούν µια τάση να αποσύρονται από τις περιφερειακές χώρες, οι κεντρικές τους τράπεζες βυθίζονται ακόµα πιο βαθιά σε χρέος προς την ΕΚΤ προκειµένου να αποκτήσουν αποθεµατικά που θα συσσωρεύονται στο λογαριασµό της Bundesbank. Το 1998, ο Peter Garber έγραψε ότι το ανεφάρµοστο ακόµα σύστηµα TARGET και η δοµή της ΕΚΤ θα δηµιουργήσουν ένα «τέλειο µηχανισµό που θα προκαλέσει µια εκρηκτική επίθεση κατά του συστήµατος», υπογραµµίζοντας ότι η όλη ρύθµιση παρείχε απλά και µόνο τη «δαπανηρή ψευδαίσθηση» της ασφάλειας (Garber 1998). Αυτή η ψευδαίσθηση ξετυλίγεται αυτή τη στιγµή µπροστά στα µάτια µας. Η Ευρωχώρα βρίσκεται τώρα στη µέση µιας τεράστιας επιδροµής στις τραπεζικές καταθέσεις της περιφέρειας. Οι µετακινήσεις καταθέσεων προς τις γερµανικές τράπεζες είναι ένα σίγουρο στοίχηµα: αν η Γερµανία βγει από το ευρώ, οι καταθέτες θα λάβουν ανατιµηµένα µάρκα, και αν παραµείνει στο ευρώ, οι καταθέτες έχουν τις ασφαλέστερες

4 4 καταθέσεις ευρώ που υπάρχουν. Γιατί να αναλάβει κανείς το ρίσκο στο ενδεχόµενο να εγκαταλείψει η Ιταλία ή η Ισπανία ή η Ελλάδα το ευρώ, και να δουν τα χρήµατά τους να µετατρέπονται από ευρώ σε ένα νέο, υποτιµηµένο νόµισµα; Ακόµη και στο καλύτερο πιθανό σενάριο, η χώρα που θα φύγει από την ευρωπαϊκή νοµισµατική ένωση θα τιµήσει τα ευρώ χρέη της µόνο στο εγχώριο νόµισµα. Στο χειρότερο πιθανό σενάριο, µπορεί να µην τα τιµήσει καθόλου. Και ενώ είναι πιθανό ότι η Γερµανία θα µπορούσε να αρνηθεί να τιµήσει τις ευρώ καταθέσεις σε τράπεζες της από πολίτες κρατών που αποχώρησαν από την ευρωπαϊκή νοµισµατική ένωση, αυτό είναι ένα σενάριο µε πολύ µικρές πιθανότητες. Εξάλλου, η Γερµανία θα θέλει αγοραστές για τις εξαγωγές της, οπότε γιατί να µην τιµήσει τις καταθέσεις, ακόµη και αν πρέπει να µετατραπούν σε µάρκα µε το θάνατο της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης; Οι επιδροµές στις τράπεζες µάλλον θα πρέπει να επιταχυνθούν στο επόµενο χρονικό διάστηµα. Οι εναποµείναντες καταθέτες της περιφέρειας θα αποφασίσουν ότι δεν είναι ούτε ανόητοι ούτε φιλάνθρωποι, και θα συνεχίσουν να ακολουθούν τον ασφαλή δρόµο µετακινώντας τις καταθέσεις τους σε γερµανικές τράπεζες. Και αν συµβεί αυτό, το TARGET 2 θα διασφαλίσει ότι η ΕΚΤ θα µείνει µε τρισεκατοµµύρια ευρώ ανείσπρακτες οφειλές στα χέρια της εξαιτίας όλων των αποθεµατικών που δανείζει προς τις κεντρικές τράπεζες όλο αυτό το διάστηµα για να χρηµατοδοτούν τις επιδροµές προς τις γερµανικές τράπεζες. Όλο αυτό το σκηνικό έχει να κάνει ουσιαστικά µε ένα ανεπαρκώς σχεδιασµένο σύστηµα αναρροής. Μέρος της λύσης είναι να υιοθετηθεί άµεσα η απεριόριστη ασφάλιση των καταθέσεων για όλες τις καταθέσεις σε ευρώ σε όλες τις τράπεζες της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης. Αλλά η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ έχει δηλώσει ότι µια τέτοια κίνηση θα παραβίαζε το γερµανικό σύνταγµα. Η ασφάλιση των καταθέσεων θα έθετε ουσιαστικά απεριόριστη υποχρέωση προς την ΕΚΤ, η οποία θα καταλήξει αφερέγγυα εάν η Ισπανία ή η Ιταλία εγκαταλείψουν την ευρωπαϊκή νοµισµατική ένωση. Και χωρίς κάποιον θείο Σαµ να στέκεται πίσω από την ΕΚΤ, ο λογαριασµός θα σταλεί στη Γερµανία. Κι αυτός είναι ένας λογαριασµός που η Γερµανία δεν θα δεχτεί να παραλάβει. Ως εκ τούτου, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρξει ασφάλιση των καταθέσεων και κανένα µέλλον για την ευρωπαϊκή νοµισµατική ένωση. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε και πάλι ότι αυτό είναι θέµα θεσµικών ρυθµίσεων και πολιτικών περιορισµών. Για παράδειγµα, οι κυβερνήσεις των οποίων η δηµοσιονοµική πολιτική δεν έχει πάρει διαζύγιο από τη νοµισµατική κυριαρχία δεν αντιµετωπίζουν τους ίδιους φαύλους κύκλους της έκρηξης του κόστους δανεισµού. Η Σύγχρονη Θεωρία του Χρήµατος µας βοηθά να κατανοήσουµε γιατί δεν συµβαίνει αυτό στις χώρες που έχουν νοµισµατική κυριαρχία. Για λόγους απλούστευσης, και για να διαχωρίσουµε τα πραγµατικά οικονοµικά από τα καθαρά θεσµικά εµπόδια, µπορούµε να ξεκινήσουµε την ανάλυσή µας µε την ενοποίηση της κεντρικής τράπεζας και του θησαυροφυλακίου (treasury). Αυτή η ενοποιηµένη «κυβέρνηση» ξοδεύει πιστώνοντας λογαριασµούς (µε απλή πληκτρολόγηση) και φορολογεί χρεώνοντάς τους. Οι ελλειµµατικές δαπάνες, συνεπώς, οδηγούν σε καθαρές πιστώσεις των τραπεζικών καταθέσεων καθώς και των τραπεζικών αποθεµατικών. Οι πωλήσεις οµολόγων προσφέρουν µια τοκοφόρο εναλλακτική έναντι των αποθεµατικών µε επιτόκια στην κλίµακα του µηδέν.

5 5 Αυτή η ενοποιηµένη άποψη για την κυβέρνηση δεν συνεπάγεται ότι δεν υπάρχουν «εσωτερικές» διεργασίες που λαµβάνουν µέρος µεταξύ της κεντρικής τράπεζας και του treasury, ή ότι δεν υπάρχουν διάφοροι λειτουργικοί περιορισµοί στην εξουσία του treasury. Γνωρίζουµε, για παράδειγµα, ότι τα περισσότερα σύγχρονα θησαυροφυλάκια δεν µπορούν να πουλήσουν οµόλογα απευθείας στις κεντρικές τράπεζές τους. Γνωρίζουµε ότι το treasury πρέπει να έχει «χρήµατα στο λογαριασµό του» στην κεντρική τράπεζά του προτού µπορέσει να δώσει µια επιταγή. Και γνωρίζουµε ότι το Κογκρέσο των ΗΠΑ, µε την απέραντη σοφία που διαθέτει, έχει επιβάλει ένα όριο χρέους στο Treasury των ΗΠΑ. Αλλά η ενοποίηση των ισολογισµών της Οµοσπονδιακής Τράπεζας και του Treasury είναι µια απλοποίηση που µας προσφέρει έδαφος για να ξεκινήσει η ανάλυση. Σε µια πρόσφατη παρουσίαση στο Ινστιτούτο Levy, ο Paul McCulley (µέχρι πρόσφατα, γενικός διευθυντής της PIMCO) παρατήρησε ότι δεν έχει κανείς αντίρρηση για την ενοποίηση των ισολογισµών µεταξύ συζύγων. Ο «οικογενειακός ισολογισµός» ενοποιείται µε τον ίδιο τρόπο που ενοποιούµε τον «κυβερνητικό ισολογισµό». Όπως µε την κυβέρνηση, µπορεί να υπάρχουν κάποια προ-εγκεκριµένα στεφάνια µέσα από τα οποία θα πρέπει να περάσει ένα µέλος της οικογένειας πριν τα χρήµατα µπορέσουν να δαπανηθούν. Ο McCulley αποκάλεσε αυτά τα στεφάνια «προγαµιαία συµβόλαια». Η κεντρική τράπεζα και το treasury έχουν χαράξει µια ποικιλία από προγαµιαία συµβόλαια, µερικά από τα οποία είναι πιθανώς καλή ιδέα. Αλλά µπορούν να αλλάξουν µε αµοιβαία συναίνεση. Τόσο το Treasury όσο και η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι «πλάσµατα του Κογκρέσου», που υπόκεινται στους νόµους που συντάχθηκαν από τους εκλεγµένους αντιπροσώπους και υπογράφηκαν από τον πρόεδρο. Εάν τα προγαµιαία συµβόλαια αποτελέσουν εµπόδια στην υλοποίηση µιας καλής δηµόσιας πολιτικής, µπορούν να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν. Αυτός είναι ο λόγος που οι Ηνωµένες Πολιτείες ή η Ιαπωνία µπορούν να τρέχουν τεράστια δηµοσιονοµικά ελλείµµατα που συσσωρεύονται σε υψηλές αναλογίες χρέους προς το ΑΕΠ µε σχεδόν µηδενικά επιτόκια στο βραχυπρόθεσµο δηµόσιο χρέος και σχεδόν ιστορικά χαµηλά επίπεδα στα µακροπρόθεσµα κρατικά οµόλογα. Η αγορά αντιλαµβάνεται ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ακούσιας αθέτησης η Ιαπωνία και οι Ηνωµένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να πιστώνουν τόκους στα αντίστοιχα κρατικά χρέη τους. Υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα µιας καθαρά πολιτικής, εθελοντικής στάσης πληρωµών για παράδειγµα, το Κογκρέσο θα µπορούσε να αρνηθεί να αυξήσει το όριο του χρέους, όπως απείλησε να κάνει την τελευταία φορά, αλλά είναι κατανοητό ότι ο κίνδυνος αυτός είναι αρκετά µικρός επειδή απαιτεί µια εντελώς παράλογη συµπεριφορά εκ µέρους ενός δηµοκρατικά εκλεγµένου οργάνου. Για πόσο καιρό θα παραµείνουν τα επιτόκια στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία κοντά στο µηδέν; Η απάντηση είναι όσο καιρό θέλουν να τα κρατήσουν χαµηλά οι κεντρικές τράπεζές τους. Αυτή είναι καθαρά µια πολιτική απόφαση, η οποία θα συνεχιστεί µέχρι να αλλάξει η πολιτική. Αλλά µε δεδοµένο τον τρόπο που συστάθηκε η ευρωπαϊκή νοµισµατική ένωση, αυτή δεν είναι µια πολιτική απόφαση που είναι διαθέσιµη στις χώρες της ευρωζώνης, ορισµένες εκ των οποίων έχουν δουν το κόστος δανεισµού τους να βγαίνει εκτός ελέγχου ακόµα και αν οι αναλογίες του κρατικού χρέους προς το ΑΕΠ είναι πολύ µικρότερες από εκείνες

6 6 της Ιαπωνίας. Το πρόβληµα ήταν απόλυτα προβλέψιµο και είχε προβλεφθεί.1 Οι επιδροµές στις τράπεζες της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης και οι διαδοχικές κρίσεις φερεγγυότητας οφείλονται σε µια λανθασµένη τραπεζική δοµή που επιδεινώθηκε από ένα διαχωρισµό µεταξύ δηµοσιονοµικής πολιτικής και νοµισµατικής κυριαρχίας. Η ασφάλιση των καταθέσεων σε ευρωζωνικό επίπεδο, υποστηριζόµενη από τη δηµιουργία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού οµοσπονδιακού θησαυροφυλακίου θα σταµατούσε τις επιδροµές στις τράπεζες που πλήττουν την περιφέρεια. Μόνο µια διεξοδική µεταρρύθµιση για την ενοποίηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής και της νοµισµατικής κυριαρχίας θα σώσει το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η συµφωνία της 29ης Ιουνίου που προέκυψε από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ δεν προχωρά αρκετά προς αυτή την κατεύθυνση. Η συµφωνία περιλαµβάνει τη χρήση κεφαλαίων από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM), που θα δηµιουργηθεί σύντοµα, για την άµεση διάσωση των τραπεζών. Οι διασώσεις των τραπεζών για την Ισπανία και την Ιταλία δεν θα επιβαρύνουν τα κρατικά φορτία χρέους αυτών των χωρών αλλά θα είναι παθητικό του τραπεζικού συστήµατος και των περιουσιακών στοιχείων του EFSF ή του ESM. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ωστόσο, τα 48,8 δισεκατοµµύρια ευρώ για τη διάσωση των ελληνικών τραπεζών προστέθηκαν στις κρατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας. Αν η Ελλάδα είχε λάβει παρόµοια µεταχείριση µε αυτή της Ισπανίας και της Ιταλίας, το χρέος της προς το ΑΕΠ θα µπορούσε να βελτιωθεί (αν και ακόµα δεν θα µπορούσε να εξυπηρετηθεί). Για να µην αναφέρουµε το γεγονός ότι δεν θα βασανιζόταν κάτω από τους εξοντωτικούς όρους λιτότητας που συνδέονται µε τα δύο προγράµµατα διάσωσης (όροι που δεν περιλαµβάνονται στο πιο πρόσφατο πακέτο διάσωσης για την Ισπανία και την Ιταλία). Η διαφορά στη µεταχείριση µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η Ιταλία και η Ισπανία, λόγω του µεγέθους τους, µπορούν να τινάξουν στον αέρα την ευρωζώνη. Αλλά η καγκελάριος Μέρκελ φαίνεται να αγνοεί το µήνυµα των αγορών αναφορικά µε την αστάθεια που προκαλείται από αυτά τα ασυµβίβαστα µέτρα πολιτικής. Και πέρα από την ασυνέπεια, το τελευταίο σχέδιο εξακολουθεί να είναι ανεπαρκές. Τα κεφάλαια του EFSF-ESM είναι περιορισµένα. Η εµπειρία δείχνει ότι τίποτα λιγότερο από µια ολική εγγύηση των καταθέσεων δεν θα σταµατήσει τις επιδροµές στις τράπεζες. Γι αυτό απαιτείται ένας κυρίαρχος εκδότης νοµίσµατος να βρίσκεται πίσω από τις καταθέσεις. Καµία πολιτεία των ΗΠΑ δεν θα µπορούσε να προσφέρει εγγυήσεις για τις καταθέσεις. Κανένα µέλος της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης δε µπορεί να εγγυηθεί τις τραπεζικές καταθέσεις για το λόγο αυτό. Και κάθε περιορισµένη πηγή χρηµατοδότησης θα αντιµετωπίζεται ως ανεπαρκής. Αυτό που απαιτείται είναι ένα ανοικτό, απεριόριστο σύστηµα ασφάλισης των καταθέσεων από το κέντρο, για όλες τις καταθέσεις σε ευρώ στις τράπεζες όλων των µελών της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης. Εάν η συµφωνία της 29ης Ιουνίου δεν αποτελεί το πρώτο βήµα για το δρόµο προς ένα τέτοιο σύστηµα, η ευρωπαϊκή νοµισµατική ένωση θα παραµείνει µε την ίδια ελαττωµατική δοµή που την καταδίκασε εξαρχής.

7 7 Πίσω στο 2001, Ο Warren Mosler έγραψε: Η ιστορία και η λογική υπαγορεύουν ότι οι πιστωτικά ευαίσθητες 12 εθνικές κυβερνήσεις του ευρώ και το τραπεζικό σύστηµα θα δοκιµαστούν. Τα βέλη της αγοράς θα προκαλέσουν αρχικά µια στενή κρίση ρευστότητας, η οποία αµέσως θα µολύνει το περιβάλλον και θα επεκταθεί γρήγορα σε ολόκληρο το ευρωσύστηµα πληρωµών. Μόνο το αναπόφευκτο, που επί του παρόντος απαγορεύεται, η άµεση παρέµβαση της ΕΚΤ θα είναι σε θέση να φέρει την ανάσταση, και από τις στάχτες αυτού του φλεγόµενου πεφταστεριού ένα αθάνατο κυρίαρχο νόµισµα θα προκύψει χωρίς καµία αµφιβολία. (Mosler 2001) Σηµείωση 1. Αυτή δεν είναι απλά µια εκ των υστέρων θεώρηση. Πολλοί µελετητές που έχουν συνδεθεί µε το Levy Institute προέβλεψαν τις σηµερινές εξελίξεις πολλά χρόνια πριν. Wynne Godley (1997): Εάν µια κυβέρνηση σταµατήσει να έχει το δικό της νόµισµα, δεν παραδίδει απλά τον «έλεγχο της νοµισµατικής πολιτικής», όπως συνήθως αυτό είναι κατανοητό. Οι εξουσίες της γύρω από τις δαπάνες περιορίζονται επίσης µε έναν εντελώς νέο τρόπο. Αν µια κυβέρνηση δεν έχει τη δική της κεντρική τράπεζα από την οποία µπορεί να αντλεί ελεύθερα επιταγές, οι δαπάνες της µπορεί να χρηµατοδοτηθούν µόνο µέσω δανεισµού στην ανοικτή αγορά σε ανταγωνισµό µε τις επιχειρήσεις, και αυτό µπορεί να αποδειχθεί υπερβολικά δαπανηρό ή ακόµα και αδύνατο, ιδίως κάτω από «συνθήκες έκτακτης ανάγκης».... Εάν η Ευρώπη δεν µπορεί να έχει το δικό της προϋπολογισµό σύµφωνα µε τις νέες ρυθµίσεις, θα εξακολουθεί να έχει, εξ ορισµού, τη δική της δηµοσιονοµική πολιτική, η οποία θα αποτελείται από τους επιµέρους προϋπολογισµούς των κρατών που την συγκροτούν. Ο κίνδυνος, λοιπόν, είναι ότι η προσπάθεια για δηµοσιονοµικούς περιορισµούς στους οποίους έχουν δεσµευθεί ατοµικά οι κυβερνήσεις θα µεταδώσουν µια αντιπληθωριστική µεροληψία που θα κλειδώσει την Ευρώπη στο σύνολό της σε µια ύφεση από την οποία θα είναι ανίκανη να βγει. L. Randall Wray (1998, σελ ): Στο πλαίσιο της ρύθµισης της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης, η νοµισµατική πολιτική υποτίθεται ότι θα πρέπει να διαχωριστεί από τη δηµοσιονοµική πολιτική, µε µεγάλο βαθµό ανεξαρτησίας της νοµισµατικής πολιτικής προκειµένου να επικεντρωθεί στον πρωταρχικό στόχο της σταθερότητας των τιµών. Η δηµοσιονοµική πολιτική, θα πρέπει µε τη σειρά της να περιοριστεί αυστηρά από κριτήρια που ορίζουν τις µέγιστες αναλογίες ελλείµµατος προς το ΑΕΠ και χρέους προς το έλλειµµα.... Το

8 8 πιο σηµαντικό, όπως αναγνωρίζει ο Goodhart, είναι εδώ πρόκειται για το πρώτο σύγχρονο πείραµα στον κόσµο σε ευρεία κλίµακα, που θα προσπαθήσει να σπάσει το δεσµό µεταξύ της κυβέρνησης και του νοµίσµατός της.... Όπως είναι σήµερα σχεδιασµένη η ευρωπαϊκή νοµισµατική ένωση, θα διαθέτει µια κεντρική τράπεζα (την ΕΚΤ), αλλά δεν θα έχει κανένα δηµοσιονοµικό υποκατάστηµα. Φανταστείτε δηλαδή τις ΗΠΑ να λειτουργούν µε µια Οµοσπονδιακή Τράπεζα, αλλά µε µεµονωµένα πολιτειακά θησαυροφυλάκια. Θα είναι µια κατάσταση όπου κάθε χώρα-µέλος της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης θα προσπαθεί να εφαρµόσει δηµοσιονοµική πολιτική µε ξένο νόµισµα. Οι ελλειµµατικές δαπάνες θα απαιτήσουν δανεισµό σε αυτό το ξένο νόµισµα σύµφωνα µε τις υπαγορεύσεις των ιδιωτικών αγορών. Mathew Forstater (1999, σ. 33): Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης, αν οι επενδυτές είναι διστακτικοί για το χρέος ενός οποιουδήποτε µέλους, µπορούν να αγοράσουν το χρέος ενός άλλου µέλους χωρίς να υποστούν συναλλαγµατικό κίνδυνο διότι δεν υπάρχει µεταβλητότητα των συναλλαγµατικών ισοτιµιών µεταξύ των νοµισµάτων των χωρών-µελών. Επειδή τα κράτη-µέλη εξαρτώνται τώρα από τους επενδυτές για τη χρηµατοδότηση των δαπανών τους, η µη προσέλκυση επενδυτών οδηγεί σε αδυναµία δαπανών. Επιπλέον, σε τυχόν περίπτωση που τα έσοδα ενός µέλους δεν µπορέσουν να συµβαδίσουν µε τις δαπάνες λόγω µιας οικονοµικής επιβράδυνσης, οι επενδυτές θα απαιτήσουν πιθανώς έναν προϋπολογισµό που είναι ισοσκελισµένος, πιθανότατα µέσω περικοπών των δαπανών. Με άλλα λόγια, οι δυνάµεις της αγοράς µπορούν να απαιτήσουν προκυκλική δηµοσιονοµική πολιτική κατά τη διάρκεια µιας ύφεσης, επιδεινώνοντας τις υφεσιακές επιρροές. Stephanie Bell (2002): Οι χώρες που επιθυµούν να ανταγωνίζονται για benchmark status, ή να βελτιώσουν τους όρους υπό τους οποίους δανείζονται, θα έχουν κίνητρο να µειώσουν τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα ή να πασχίσουν για πλεονάσµατα προϋπολογισµού. Σε χώρες όπου αυτό γίνεται ο κύριος στόχος της πολιτικής, δεν θα πρέπει να εκπλαγούµε εάν ανακαλύψουµε ότι σχετικά µικρή προσοχή δίνεται στη σταθεροποίηση της παραγωγής και της απασχόλησης. Αντίθετα, οι χώρες που προσπαθούν να αποφύγουν τις αρχές της «υγιής» χρηµατοδότησης µπορεί να διαπιστώσουν ότι δεν είναι σε θέση να τρέξουν µεγάλα, αντικυκλικά ελλείµµατα, δεδοµένου ότι οι δανειστές θα αρνούνται να παράσχουν επαρκή πίστωση µε επιθυµητούς όρους. Μέχρι να γίνει κάτι που θα επιτρέψει στα κράτη µέλη να αποφύγουν αυτούς τους χρηµατοοικονοµικούς περιορισµούς (π.χ., µια πολιτική ένωση και η δηµιουργία ενός οµοσπονδιακού (ΕΕ) προϋπολογισµού, ή η δηµιουργία

9 9 ενός νέου θεσµικού οργάνου δανεισµού µε σκοπό να βοηθήσει τα κράτη- µέλη στην επιδίωξη ενός ευρέου φάσµατος πολιτικών στόχων), οι προοπτικές για σταθεροποίηση στην Ευρωζώνη φαίνονται ζοφερές. Πηγές Bell, S Convergence Going In, Divergence Coming Out: Default Risk Premiums and the Prospects for Stabilization in the Eurozone. Working Paper No. 24. Kansas City, Mo.: Center for Full Employment and Price Stability. April. Forstater, M The European Economic and Monetary Union: Introduction. Eastern Economic Journal 25, no. 1 (Winter). Garber, P. M Notes on the Role of TARGET in a Stage III Crisis. Working Paper Cambridge, Mass.:National Bureau of Economic Research. June. Godley, W Curried Emu The Meal that Fails to Nourish. Observer (London), August 31. Mosler, W Rites of Passage. Epicoalition.org, May 1. Sardoni, C., and L. R. Wray Fixed and Flexible Exchange Rates and Currency Sovereignty. Working Paper No Annandale-on-Hudson, N.Y.: Levy Economics Institute of Bard College. January. Wray, L. R Understanding Modern Money: The Key to Full Employment and Price Stability. Northampton, Mass.: Edward Elgar Publishing.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 2012 / 4 ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ του Philip Pilkington και Warren Mosler Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσφέρει µια

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ MEGAN GREENE ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ROUBINI GLOBAL ECONOMICS 16 th Roundtable with the Government of Greece Transforming

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στην παγίδα της λιτότητας της τρόικας

Η Ελλάδα στην παγίδα της λιτότητας της τρόικας 2012 / 12 Η Ελλάδα στην παγίδα της λιτότητας της τρόικας Του Γιώργου Αργείτη Στις 27 Νοεµβρίου 2012, το Eurogroup κατέληξε σε µια νέα «ελληνική συµφωνία», που αποκαλύπτει για µια ακόµη φορά ότι δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση

Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση 2012 / 10 Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση Του Jan Kregel 1. Οι νοµισµατικές ζώνες δεν λύνουν το πρόβληµα των ανισορροπιών στα ισοζύγια πληρωµών Τα προβλήµατα που σήµερα αντιµετωπίζει η ευρωζώνη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

Μια κρίση εντός Ευρωζώνης

Μια κρίση εντός Ευρωζώνης Occasional Policy Paper 1 January 2014 1 Το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα: Μια κρίση εντός Ευρωζώνης Duncan Lindo, RMF Η ένταξη στο ευρώ, ακολουθούμενη από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης και στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 1. Ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής ενοποίησης 2. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών 3. Είναι η ΕΕ μία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ)

Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) ρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών Η νομισματική πολιτική στην περιοχή του ενιαίου νομίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυχία των Προγραμμάτων Λιτότητας στην Ελλάδα

Αποτυχία των Προγραμμάτων Λιτότητας στην Ελλάδα Αποτυχία των Προγραμμάτων Λιτότητας στην Ελλάδα Γιώργος Αργείτης, Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Research Associate Levy Economics Institute Συνέδριο: «Η Κρίση στην Ευρωζώνη και την Ελλάδα και η Εμπειρία με τις Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης στην ευρωζώνη στο δίκαιο της ΟΝΕ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. στην ημερίδα του ΚΕΠΠ, με θέμα: «Έχει Μέλλον το Ευρώ;»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. στην ημερίδα του ΚΕΠΠ, με θέμα: «Έχει Μέλλον το Ευρώ;» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην ημερίδα του ΚΕΠΠ, με θέμα: «Έχει Μέλλον το Ευρώ;» Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011 Έχει Μέλλον το Ευρώ; Σε μια προηγούμενη εκδήλωση του ΚΕΠΠ, πριν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες. Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες. Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα Νοµισµατική Πολιτική σε Ανοικτές Οικονοµίες Σε ένα καθεστώς κυμαινομένων συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιβάλλον

Οικονομικό Περιβάλλον Το Οικονομικό Περιβάλλον Γκίκας Χαρδούβελης* Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου,, 29 * Οικονομικός Σύμβουλος,, Eurobank EFG Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ºÁ Ã Ä Â ÅÁÉ Î½ Â,»» þÿ K e y n e s

þÿ ºÁ Ã Ä Â ÅÁÉ Î½ Â,»» þÿ K e y n e s Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Informative material 2012-10-24 þÿ ºÁ Ã Ä Â ÅÁÉ Î½ Â,»» þÿ K e y n e s þÿœ±á Â, ¹ÎÁ³  http://hdl.handle.net/11728/8983

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 17 Νοεµβρίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη να επανέλθει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά Α. Η κατάσταση της οικονοµίας σήµερα 1. Η χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις*

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* 116 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* Στο άρθρο με τίτλο «Κρίσεις: Είναι δυνατόν να αποτελούν κατασκευασμένο προϊόν;» εξετάστηκε η προκληθείσα, από μια ομάδα μεγάλων τραπεζιτών

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεχιζόµενη καταλληλότητα των κρατικών οµολόγων µε την κάλυψη φόρων (tax-backed bonds) για την ευρωζώνη

Η συνεχιζόµενη καταλληλότητα των κρατικών οµολόγων µε την κάλυψη φόρων (tax-backed bonds) για την ευρωζώνη 2013 / 10 Η συνεχιζόµενη καταλληλότητα των κρατικών οµολόγων µε την κάλυψη φόρων (tax-backed bonds) για την ευρωζώνη Του Philip Pilkington Σε ένα σηµείωµα πολιτικής που δηµοσιεύθηκε πέρυσι από το Levy

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Page 1 of 5 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Του Θάνου Κατσάμπα Σε λιγότερο από δύο μήνες συμπληρώνονται έξι χρόνια αφότου η Ελλάδα περιέπεσε στη δίνη των προγραμμάτων στήριξης από

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η πεντάμηνη κόντρα ανάμεσα στην Αθήνα και τους δανειστές μπορεί να εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της.

Η πεντάμηνη κόντρα ανάμεσα στην Αθήνα και τους δανειστές μπορεί να εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της. Ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, κάνουν οι Financial Times τονίζοντας ότι δύσκολα θα υπάρξει πρόοδος στο Eurogroup της Πέμπτης. Η εφημερίδα παραθέτει και τις ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Νίκου Χουντή στο Συνέδριο του ΜΑΧΩΜΕ Οι «πυλώνες» της ΟΝΕ πολυεθνική φυλακή για τους ευρωπαϊκούς λαούς

Ομιλία Νίκου Χουντή στο Συνέδριο του ΜΑΧΩΜΕ Οι «πυλώνες» της ΟΝΕ πολυεθνική φυλακή για τους ευρωπαϊκούς λαούς Ομιλία Νίκου Χουντή στο Συνέδριο του ΜΑΧΩΜΕ Οι «πυλώνες» της ΟΝΕ πολυεθνική φυλακή για τους ευρωπαϊκούς λαούς Αγαπητοί/ες φίλοι/ες Αγαπητοί σ/σ, Κατ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του Συνεδρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ Ο ΚΕΥΝΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΙΑΤΙ Ο ΚΕΥΝΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑΤΙ Ο ΚΕΥΝΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ernest Mandel Το λυκόφως του μονεταρισμού Ernest Mandel Γιατί ο Κέυνς δεν είναι η απάντηση Το Λυκόφως του Μονεταρισμού (1992) Καθώς οι καταστροφικές συνέπειες των πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

IMF Survey. Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση

IMF Survey. Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση IMF Survey ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤ Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση Τμήμα στρατηγικής, πολιτικής και επανεξέτασης του ΝΤ 28 Σεπτεμβρίου 2009 Η στήριξη του ΔΝΤ επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

þÿœ±á Â, ¹ÎÁ³  Neapolis University þÿ º±Ê

þÿœ±á Â, ¹ÎÁ³  Neapolis University þÿ º±Ê Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Informative material 2013-01-14 þÿ Á  ¼¹± ±À ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌĵÁ þÿœ±á Â, ¹ÎÁ³  þÿ º±Ê http://hdl.handle.net/11728/8986

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Dr. jur. 30 Νοεμβρίου 2012 1 Η κεφαλαιουχική κατάσταση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 6: Δημόσιο Χρέος και Ελλείμματα του Κρατικού Προϋπολογισμού Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα 1 Νοµισµατική Πολιτική σε Ανοικτές Οικονοµίες Σε ένα καθεστώς κυμαινομένων συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Η επίλυση της κρίσης της Ευρωζώνης δίχως εξαγορές χρέους, εθνικές εγγυήσεις, αλληλοασφάλιση, ή δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις

Η επίλυση της κρίσης της Ευρωζώνης δίχως εξαγορές χρέους, εθνικές εγγυήσεις, αλληλοασφάλιση, ή δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις 2011 / 5 Η επίλυση της κρίσης της Ευρωζώνης δίχως εξαγορές χρέους, εθνικές εγγυήσεις, αλληλοασφάλιση, ή δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις Του Stuart Holland 1. Επισκόπηση Ένας από τους λόγους για την αποτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 Κρατικές ενισχύσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος Χώρας. Ευγενία Αναγνωστοπούλου. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κίνδυνος Χώρας. Ευγενία Αναγνωστοπούλου. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Κίνδυνος Χώρας Ευγενία Αναγνωστοπούλου Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διεθνής Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά «Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΑΧΙΝΙΔΗ Η σημερινή εκδήλωση μας δίνει την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση Το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση Σεμινάριο Jean Monnet Παν. Μακεδονίας 30/5/13 Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνοπτικό συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Οκτώβριος 2008 1. Η κρίση είναι αμερικανική και όχι παγκόσμια. Όμως γίνεται παγκόσμια αν δεν αντιμετωπιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Η Σχέση μεταξύ Βραχυχρόνιας Εσωτερικής και Εξωτερικής Ισορροπίας, και το Καθεστώς των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Εσωτερική και Εξωτερική Ισορροπία Η εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 21.10.2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η συµφωνία της 21 ης Ιουλίου και οι κίνδυνοι από τα νέα σενάρια για «κούρεµα» του χρέους Σκοπός της ανάλυσης που ακολουθεί είναι: α) να παρουσιάσει µια συνοπτική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο έλλειµµα (1997)

Ετήσιο έλλειµµα (1997) Τι είναι το ηµόσιο Χρέος και το ετήσιο έλλειµµα του προϋπολογισµού; Όταν µια κυβέρνηση δαπανά περισσότερο από τα φορολογικά της έσοδα, τότε δανείζεται από τον ιδιωτικό τοµέα προκειµένου χρηµατοδοτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 8 Ιουνίου, 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διαστάσεις της κρίσης Γενεσιουργές Αιτίες & Συστημικές Αδυναμίες Προσπάθειες Επίλυσης Γιατί η ύφεση είναι τόσο βαθειά & παρατεταμένη;

Διαβάστε περισσότερα

8. Οι άριστες νομισματικές περιοχές και η ευρωπαϊκή εμπειρία

8. Οι άριστες νομισματικές περιοχές και η ευρωπαϊκή εμπειρία 8. Οι άριστες νομισματικές περιοχές και η ευρωπαϊκή εμπειρία 1. Ευρωπαϊκή ενοποίηση: Ιστορική αναδρομή 2. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών 3. Είναι η ΕΕ μία άριστη νομισματική περιοχή; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ PRESIDENT, HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING & BUSINESS FINDING LIQUIDITY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ECONOMIST CONFERENCES

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events. 18 th Roundtable with the Government of Greece (July 9 th -10 th 2014 / Athens)

The Economist Events. 18 th Roundtable with the Government of Greece (July 9 th -10 th 2014 / Athens) The Economist Events Hazlis & Rivas 18 th Roundtable with the Government of Greece (July 9 th -10 th 2014 / Athens) The weakest links: not weak anymore? The academic viewpoint Α. ΑΗΕΑRΝΕ: Ευχαριστώ πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάγµατα από τo Κυπριακό «κούρεµα» των καταθέσεων για την ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΕ

Διδάγµατα από τo Κυπριακό «κούρεµα» των καταθέσεων για την ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΕ 1 2013 / 4 Διδάγµατα από τo Κυπριακό «κούρεµα» των καταθέσεων για την ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΕ Του Jan Kregel Ποιο είναι το κακό µε τη φορολόγηση των τραπεζικών καταθέσεων; Τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Νουριέλ Ρουμπίνι Αναπόφευκτη θεωρεί την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, σε συνέντευξή του,στο in.gr και τον BHMA 99,5

Νουριέλ Ρουμπίνι Αναπόφευκτη θεωρεί την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, σε συνέντευξή του,στο in.gr και τον BHMA 99,5 Νουριέλ Ρουμπίνι Αναπόφευκτη θεωρεί την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, σε συνέντευξή του,στο in.gr και τον BHMA 99,5 Αθήνα - Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2010 Σε συνέντευξή του στο in.gr ο γνωστός οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Δανεισμός Αναπτυσσομένων Οικονομιών και Κρίσεις Χρέους

Διεθνής Δανεισμός Αναπτυσσομένων Οικονομιών και Κρίσεις Χρέους Διεθνής Δανεισμός Αναπτυσσομένων Οικονομιών και Κρίσεις Χρέους Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Ο Διεθνής Δανεισμός και οι Αναπτυσσόμενες Οικονομίες Ενα βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Κερασίνα Ραυτοπούλου Σύµβουλος Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στον Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα 1 Εισαγωγή Στην Ελλάδα η οικονοµική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Το ΕΒΕΠ αναλύει το Βαρόμετρο του 2ου εξαμήνου του 2013 των ΜΜΕ επιχειρήσεων της Ευρώπης. Μετά την ύφεση, το Ευρωβαρόμετρο των ΜΜΕ δείχνει επιστροφή στη σταθερότητα με το Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΕΤ κ. Γιώργου Ζανιά στην εκδήλωση του Ελληνογαλλικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα: Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2009 (15.06) (OR. en) 10772/09 ECOFIN 429 UEM 158 EF 89 RC 9

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2009 (15.06) (OR. en) 10772/09 ECOFIN 429 UEM 158 EF 89 RC 9 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2009 (15.06) (OR. en) 10772/09 ECOFIN 429 UEM 158 EF 89 RC 9 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : προς : Θέμα : Συμβουλίου (Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων) το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα