ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

Transcript

1 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Αρχές, Αξιολογικές και Θετικές Αρχή είναι η γενική ιδέα ενός πράγματος, εκφρασμένη με μια σύντομη λέξη ή φράση. Η έννοια της αρχής υπερβαίνει αυτήν του ομώνυμου ουσιαστικού. π.χ. γάτα: η συγκεκριμένη γάτα, αλλά και γάτα: ιδέα που αποτελείται απο τις ιδιότητες που προσδίδουν στη γάτα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Αξιολογικές αρχές: αναφέρονται σε ηθικές αξίες ή ιδεώδη που «πρέπει» να υπάρχουν. ελευθερία, δικαιώματα, δικαιοσύνη, ισότητα, ειρήνη. Περιγραφικές ή θετικές αρχές: Αναφέρονται στο τι υπάρχει ή συμβαίνει στην πραγματικότητα. ισχύς, εξουσία, νόμος. Προσεγγίσεις Ιδεαλισμός: Δίδει έμφαση στην ηθική και στα ιδεώδη. Φιλοσοφικά: Οι ιδέες είναι πιο «πραγματικές» από τον υλικό κόσμο. Πραγματισμός: Δίδει έμφαση στις πραγματικές περιστάσεις και στόχους - δυσπιστεί προς τις αφηρημένες ιδέες. Ρεαλισμός: Τονίζει τη σημασία της ισχύος και του συμφέροντος απορρίπτει ηθικές ή αξιολογικές θεωρήσεις. Ορθολογισμός: Ο κόσμος μπορεί να γίνει κατανοητός και να εξηγηθεί μέσω της ανθρώπινης λογικής. Πολιτική Οργάνωση Άτομα και κοινωνικές ομάδες έχουν την εξουσία να διαμορφώνουν τους θεσμούς που ρυθμίζουν την κοινωνική ζωή και να επιβάλλουν τους κανόνες λειτουργίας τους μέσω των νόμων. Κράτος Πολιτική οργάνωση με δύναμη επιβολής των νόμων της εντός συγκεκριμένων εδαφικών συνόρων (επικράτεια) και επι ορισμένου πληθυσμού (λαός υπήκοοι). Πολιτεία Μορφή πολιτικής οργάνωσης στα οποία οι πολίτες (= ελεύθερα άτομα) αποφασίζουν για τους νόμους που διέπουν την κοινωνική ζωή. Η Πολιτεία έχει την εξουσία να καθορίζει: Τους νόμους που διέπουν τους θεσμούς, Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ατόμων, Τις ποινές και κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των νόμων. 1

2 Κυριαρχία Η αρχή της απόλυτης και απεριόριστης ισχύος. Νομική κυριαρχία: Υπέρτατη νομική εξουσία. Αδιαμφισβήτητο δικαίωμα απαίτησης συμμόρφωσης, όπως ορίζει ο νόμος. Πολιτική κυριαρχία: Απεριόριστη πολιτική ισχύς. Δυνατότητα απαίτησης συμμόρφωσης που εξασφαλίζεται από μονοπώλιο καταναγκαστικής ισχύος. Εξωτερική κυριαρχία: Θέση του κράτους στη διεθνή τάξη. Η ικανότητα του κράτους να δράσει διεθνώς σαν ανεξάρτητη και αυτόνομη οντότητα. Εσωτερική κυριαρχία: Υπέρτατη εξουσία / ισχύς εντός του κράτους. Ανατίθεται σε ένα σώμα που λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις για όλους τους πολίτες, τις ομάδες και τους θεσμούς εντός της επικράτειας. Λαϊκή κυριαρχία (Russeau), Κοινοβουλευτική κυριαρχία (Jhn Austin: «γενική βούληση»). Τα σημερινά συστήματα διακυβέρνησης βασίζονται σ ένα σύνθετο σύστημα ελέγχων και ισορροπιών μεταξύ θεσμικών οργάνων και όχι σ ένα και μοναδικό σώμα. 2

3 ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ Πατρίδα Ο τόπος μέσα στον οποίο γεννιέται και ζει το άτομο. Η Πατρίδα στην Ελληνική Αρχαιότητα Η Πατρίδα στον Παιάνα των Σαλαμινομάχων. Ω παίδες Ελλήνων, ίτε, ελευθερούτε πατρίδ ελευθερούτε δε παίδας, γυναίκας, Θεών τε πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων. Νυν υπέρ πάντων ο αγών. Εμπρός παιδιά των Ελλήνων, ελευθερώστε την πατρίδα, ελευθερώστε τα παιδιά (μας), ελευθερώστε τις γυναίκες (μας), τα ιερά των θεών των πατέρων μας και τους τάφους των προγόνων μας. Για όλα αυτά πολεμάμε τώρα. Η προστασία της Πατρίδας και του Πολιτεύματος στην Αρχαία Αθήνα. (Όρκος των Αθηναίων εφήβων). Ου καταισχυνώ όπλα τα ιερά, ουδ εγκαταλείψω τον παραστάτην ότω αν στοιχήσω. Αμυνώ δε και υπέρ ιερών και οσίων και μόνος και μετά πολλών. Την πατρίδα δε ουκ ελάσσω παραδώσω, πλείω δε και αρείω όσης αν παραδέξωμαι. Και ευηκοήσω των αεί κρινόντων, και τοις θεσμοίς τοις ιδρυμένοις πείσομαι και ούστινας αν άλλους το πλήθος ιδρύσηται ομοφρόνως και αν τις αναιρεί τους θεσμούς ή μη πείθηται ουκ επιτρέψω, αμυνώ δε και μόνος και μετά πολλών. Και ιερά τα πάτρια τιμήσω. Ίστορες τούτων Άγλαυρος, Ενυάλιος, Ζεύς, Αυξώ, Θαλλώ, Ηγεμόνη. Δεν θα ντροπιάσω τα ιερά όπλα, ούτε θα εγκαταλείψω τον σύντροφο στη μάχη με όποιον κι αν ταχθώ στη γραμμή. Θα αμυνθώ δε και υπέρ των ιερών και οσίων και μόνος και με πολλούς. Την πατρίδα δε δεν θα παραδώσω μικρότερη, αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη απ όση θα παραλάβω. Και θα υπακούσω πρόθυμα στους δικάζοντες, και θα σέβομαι τους υπάρχοντες θεσμούς και όποιους άλλους με κοινή απόφαση θα ιδρύσει ο λαός και αν κάποιος προσπαθήσει να αναιρέσει τους θεσμούς ή δεν υπακούει σ αυτούς, δεν θα το επιτρέψω, θα αμυνθώ δε και μόνος και με πολλούς. Και θα τιμήσω τα ιερά της πατρίδας. Μάρτυρες τούτων η Άγλαυρος, ο Άρης, ο Δίας, η Αυξώ, η Θαλλώ, η Ηγεμόνη. Έθνος Μεγάλη ανθρώπινη ομάδα που συνδέεται μ ένα συγκεκριμένο τόπο (πατρίδα) χωρίς απαραίτητα να διαμένει σ αυτόν, μοιράζεται κοινό πολιτισμό και ιστορία, έχει συνείδηση ότι αποτελεί ενιαία ομάδα με κοινές επιδιώξεις. 3

4 Απόψεις περί Έθνους Έθνος και Κυριαρχία Πολιτική: Δίδει έμφαση στις κοινές επιδιώξεις και προσδοκίες ανοικτό έθνος: σημαντικές πολιτισμικές και εθνικές υποδιαιρέσεις. Οργανική: Δίνει έμφαση στον κοινό πολιτισμό και κυρίως στην ιστορία κλειστό έθνος: τονίζει την πολιτισμική ομοιογένεια. Ακόμη και κλειστά έθνη παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό πολιτισμικής ετερογένειας. Η εξωτερική κυριαρχία συνδέεται με τις αρχές εθνικής ανεξαρτησίας (natinal independence) αυτοδιάθεσης των εθνών (self determinatin) αυτοδιοίκησης (self gvernment). Στο εξωτερικά κυρίαρχο έθνος, μπορούν τα άτομα να καθορίσουν το πεπρωμένο τους σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και συμφέροντα. Συνεπώς, παραίτηση από την κυριαρχία ισοδυναμεί με απώλεια της ελευθερίας. Ηθικές και θεωρητικές αντιρρήσεις: Ηθικές: Το εξωτερικά κυρίαρχο έθνος ενδέχεται να παραβιάζει τα φυσικά δικαιώματα των πολιτών του (π. χ. ζωή, ελευθερία, περιουσία). Θεωρητικές: Το κυρίαρχο έθνος πιθανόν να μην έχει νόημα λόγω της συνεχώς αυξανόμενης αλληλεξάρτησης στον σύγχρονο κόσμο. Η παγκοσμιοποίηση μπορεί να καταστήσει την πολιτική κυριαρχία αδύνατη, την νομική κυριαρχία διπλωματικό πρόσχημα. Εθνικό Κράτος Κράτος που στηρίζεται στην εθνική ταυτότητα των πολιτών του (πολιτική ή οργανική). Το έθνος υπερβαίνει την έννοια του κράτους γιατί δεν περιορίζεται από εδαφικά σύνορα (π.χ. ομογένεια) Πολυεθνικά Κράτη Ευρωπαϊκή Ένωση Κράτη των οποίων οι πολίτες είναι διαφορετικής εθνικής καταγωγής, έχουν όμως κοινή εθνική συνείδηση πολιτική ή οργανική (Η.Π.Α., Αυστραλία, Καναδάς). Συνύπαρξη Ευρωπαϊκής και «εγχώριας» εθνικής ταυτότητας. 4

5 Εθνικισμός Το έθνος είναι η βασική αρχή της πολιτικής οργάνωσης. Υποθέσεις: Η ανθρωπότητα διαιρείται με φυσικό τρόπο σε διακριτά έθνη, Το έθνος αποτελεί πολιτική κοινότητα και είναι ίσως η πιο κατάλληλη μονάδα πολιτικής διακυβέρνησης. Εθνικισμός ως δόγμα (κλασσικός πολιτικός εθνικισμός): Όλα τα έθνη δικαιούνται να έχουν ένα ανεξάρτητο κράτος. Εθνικισμός ως ιδεολογία: Πολιτικός: Το ιδεώδες του έθνους χρησιμοποιείται για την επίτευξη πολιτικών στόχων. Φιλελεύθερος: Όλα τα έθνη είναι ίσα και έχουν ίσα δικαιώματα, ειδικά το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Συντηρητικός: Η συνείδηση της εθνικότητας στηρίζεται στην ιδέα του κοινού παρελθόντος. Υπεράσπιση παραδοσιακών αξιών και θεσμών. Επεκτατικός: Επιθετική και στρατοκρατική μορφή εθνικισμού, συνοδευόμενη από σωβινιστικά δόγματα, που αγγίζουν τα όρια του φυλετισμού. Έντονος εθνικιστικός ενθουσιασμός. Αντι-αποικιοκρατικός: Προσπάθεια εθνικής απελευθέρωσης από αποικιοκρατικές δυνάμεις (Ινδία, Κύπρος), ή επιρροές (Λατινική Αμερική). Πολιτισμικός: Το έθνος βασίζεται στον διακριτό πολιτισμό του. Επομένως πρέπει να ενισχύονται Η γλώσσα, Η θρησκεία, Ο τρόπος ζωής. Εθνοτικός: Διαφορετικές εθνοτικές ομάδες παρουσιάζονται ως έχουσες κοινή καταγωγή. Ισχυρότερη και εντονότερη αίσθηση διακριτότητας. Πιο κλειστό έθνος. Πατριωτισμός Το συναίσθημα της αγάπης για την πατρίδα, τη χώρα, ή το έθνος. Ενώ ο εθνικισμός είναι δόγμα ή ιδεολογία, ο πατριωτισμός είναι συναίσθημα. Ο πατριωτισμός αναγνωρίζεται γενικώς σαν υγιής και φυσικός: Τα άτομα αναζητούν ασφάλεια και ταυτότητα σαν μέλη μιάς ομάδας με παρόμοια χαρακτηριστικά μ αυτούς, όμως Άλλοι υποστηρίζουν ότι αποτελεί παράλογο αγελαίο ένστικτο που διατρέφει τον σωβινισμό και 5

6 την έριδα «εμείς και αυτοί». Πρέπει να υπάρχουν «αυτοί» για να αποκτήσουμε «εμείς» ισχυρότερη αίσθηση ταυτότητας. Ιμπεριαλισμός, Αποικιοκρατία, Επεκτατισμός. Η πολιτική της επέκτασης της ισχύος ή της διακυβέρνησης ενός κράτους πέρα από την επικράτειά του. Στην αρχική του μορφή, ιδεολογία που υποστήριζε την στρατιωτική επέκταση, στηριζόμενη σε εθνικιστικά ή φυλετικά δόγματα. Τώρα, σύστημα πολιτικής επικυριαρχίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης που προέρχεται απ αυτήν. Χαρακτηρίζεται από ασύμμετρη σχέση μεταξύ της ιμπεριαλιστικής δύναμης και της περιοχής ή λαού «πελάτη». Στην περίπτωση της αποικιοκρατίας, οι αποικίες διοικούνται άμεσα από την αποικιοκρατική δύναμη (Ινδία, Κύπρος). Ο νεο-ιμπεριαλισμός ή νεο-αποικισμός αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία βιομηχανικά ανεπτυγμένες δυνάμεις ελέγχουν ξένες περιοχές μέσω οικονομικής ή πολιτισμικής επικυριαρχίας, ενώ σέβονται την τυπική πολιτική ανεξαρτησία της περιοχής. Ο ιμπεριαλισμός καταδικάζεται καθολικά γιατί αντίκειται στις πλέον γενικά αποδεκτές ιδέες της δημοκρατίας και της εθνικής κυριαρχίας. Ο επεκτατισμός αναφέρεται στην επέκταση των εδαφικών συνόρων ενός κράτους σε βάρος των γειτόνων του. Διεθνισμός Διεθνής ή παγκόσμια συνεργασία. Υπόθεση: Οι δεσμοί που ενώνουν τους λαούς είναι ισχυρότεροι από αυτά που τους χωρίζουν. Είδη: Φιλελεύθερος Διεθνισμός: Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντικότερα από την κυρίαρχη εξουσία του έθνους (- κράτους). Σοσιαλιστικός Διεθνισμός: Διεθνής ταξική ενότητα οι κοινωνικές τάξεις διαπερνούν τα εθνικά σύνορα (προλεταριακός διεθνισμός). Αδύναμες μορφές διεθνισμού: Φεμινισμός, φυλετισμός, θρησκευτικός φονταμενταλισμός το γένος, η φυλετική καταγωγή και η θρησκεία διαπερνούν τα εθνικά σύνορα. Ενστάσεις: Η κυρίαρχη παράδοση στις διεθνείς σχέσεις δεν είναι αυτή του ιδεαλισμού, αλλά του πραγματισμού. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εκδήλωση του Δυτικού φιλελευθερισμού η διάδοσή τους αποτελεί συγκαλυμμένη μορφή ιμπεριαλισμού. 6

7 Παγκοσμιοποίηση Η εμφάνιση ενός σύνθετου ιστού διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων.. Οι ζωές των ατόμων επηρεάζονται και επηρεάζουν γεγονότα που συμβαίνουν και αποφάσεις που λαμβάνονται σε μεγάλη απόσταση από αυτά. Παγκοσμιοποίηση δεν σημαίνει αναγκαστικά υποταγή του τοπικού και του εθνικού επιπέδου στο παγκόσμιο, αλλά μάλλον μεγαλύτερη αλληλεπίδραση: Αίτια της Παγκοσμιοποίησης. Μειώνεται η σημασία διαιρέσεων μεταξύ λαών που χωρίζονταν από τον χρόνο και το χώρο. Αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη «υπεργεωγραφικών» (supraterritrial) σχέσεων μεταξύ των λαών (Shlte, 2000) λόγω της αυξανόμενης ποικιλίας διασυνδέσεων διασυνοριακού χαρακτήρα. Δορυφορική και καλωδιακή τεχνολογία, Διαδίκτυο, Άλλα δίκτυα Η/Υ. Είδη Παγκοσμιοποίησης: Οικονομική: Μετατόπιση από τις διακριτές εθνικές οικονομίες στην παγκόσμια οικονομία, όπου: η παραγωγή είναι διεθνοποιημένη και το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο ρέει απρόσκοπτα και στιγμιαία από την μία χώρα στην άλλη (ΟΟΣΑ, 1995). Συνέπεια της οικονομικής παγκοσμιοποίησης είναι η μειωμένη δυνατότητα των εθνικών κυβερνήσεων να διαχειριστούν τις οικονομίες τους, γιατί προσπαθούν να είναι ανταγωνιστικές παγκοσμίως. Πολιτισμική: Πληροφορίες, αγαθά και εικόνες που παράγονται σε ένα μέρος του κόσμου εισέρχονται στην «παγκόσμια ροή» και μειώνουν τις πολιτισμικέ διαφορές μεταξύ εθνών, γεωγραφικών περιοχών και ατόμων. Αυτοχθονοποίηση (indigenizatin): Ξένα εμπορεύματα και πρακτικές απορροφώνται μέσω της προσαρμογής τους σε τοπικές ανάγκες και περιστάσεις. Πολιτική: Αυξανόμενη βαρύτητα διεθνών οργανισμών, που έχουν δικαιοδοσία σε διεθνείς περιοχές και όχι σ ένα συγκεκριμένο κράτος. 7

8 ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ΟΟΣΑ, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Θεωρητικά, αυτοί οι οργανισμοί επιτρέπουν την συνδυασμένη δράση χωρών, χωρίς να θυσιάζεται η εθνική κυριαρχία. Θέσεις για την Παγκοσμιοποίηση Καθαρή Παγκοσμιοποίηση: Η παγκοσμιοποίηση οδηγεί στην γενική ευμάρεια και διεύρυνση των ευκαιριών για περισσότερους ανθρώπους σε περισσότερες χώρες. Παρεμβατική Παγκοσμιοποίηση: Η παγκοσμιοποίηση είναι συνυφασμένη με την ανισότητα και την εκμετάλλευση και - χωρίς κρατική παρέμβαση - θα δημιουργήσει νέες μορφές κοινωνικής αθλιότητας και αδικίας. Δημοκρατικό Έλλειμμα Οικονομική ισχύς = Πολιτική ισχύς Η γιγάντωση της οικονομικής ισχύος των πολυεθνικών εταιριών εξ αιτίας της παγκοσμιοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε έλλειμμα δημοκρατίας. Αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί με ισχυροποίηση διεθνών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και αύξηση της δημοκρατίας μέσα σ αυτούς. ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πολιτική Ευρεία έννοια: Η δραστηριότητα δια της οποίας οι άνθρωποι δημιουργούν, διατηρούν και τροποποιούν τους γενικούς κανόνες υπό τους οποίους διαβιούν. Κάθε δραστηριότητα ατόμων και ομάδων που αφορά την συλλογική ζωή. Όψεις της Πολιτικής Πολιτική είναι η τέχνη της διακυβέρνησης και οι δραστηριότητες του κράτους. Κλασσικός ορισμός από τη λέξη «πόλις». Οι περισσότεροι άνθρωποι, θεσμοί, κοινωνικές δραστηριότητες βρίσκονται εκτός πολιτικής. Πολιτική είναι κάθε δημόσια δραστηριότητα που σχετίζεται με τη διεξαγωγή και διαχείριση των κοινοτικών υποθέσεων, σε αντίθεση με το ιδιωτικά ενδιαφέροντα του ατόμου. Αριστοτέλεια άποψη. Μόνο μέσα σε μια πολιτική κοινότητα μπορούν τα άτομα να έχουν ευδαιμονία. Το αντίθετο της πολιτικής είναι η ιδιωτεία. Πολιτική είναι ένα μέσο επίλυσης συγκρούσεων με τον συμβιβασμό, τη διαπραγμάτευση και τη συμφιλίωση σε αντίθεση με την ωμή ισχύ ή τη βία. Είναι η τέχνη του εφικτού, αυτού που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς προσφυγή στον καταναγκασμό. Η πολιτική σχετίζεται με την παραγωγή και διανομή των αγαθών και τη χρήση των πόρων (Μarx). 8

9 Η ουσία της πολιτικής είναι η ισχύς, η δυνατότητα της επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος ανεξαρτήτως μεθόδων. Κοινωνία των Πολιτών Ευθύνες των Πολιτών Κοινωνία των πολιτών (civil sciety): Θεσμοί ανεξάρτητοι από την κυβέρνηση και οργανωμένοι από ομάδες προς επίτευξη δικών τους στόχων. Αυτόνομες ομάδες, όπως Επιχειρήσεις, Ομάδες συμφερόντων, Καταναλωτικές οργανώσεις, Περιβαλλοντικές οργανώσεις, Εργατικά σωματεία κ.λπ. Σύλλογοι. Ενημέρωση για τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Υπεύθυνη συμμετοχή σε τομείς της κοινωνικής ζωής. 9

10 Ατομικό Συμφέρον και Πολιτική Ζωή Γιατί ο πολίτης να συμμετέχει και να μην επιδιώκει απλώς το στενό ατομικό του συμφέρον; Η συμμετοχή προϋποθέτει συνεργασία. Η συνεργασία οδηγεί σε μεγαλύτερο βαθμό επίτευξης των ατομικών στόχων. Δίλημμα των Κρατουμένων Δύο κακοποιοί κρατούνται σε διαφορετικά κελιά. Έχουν την επιλογή να «καρφώσουν» ή να μην «καρφώσουν» ο ένας τον άλλο. Αν ο ένας ομολογήσει και δώσει αποδείξεις για να καταδικαστεί ο άλλος, δεν του απαγγέλλονται κατηγορίες και απελευθερώνεται, ενώ ο συνεργάτης του τιμωρείται με δεκαετή φυλάκιση. Αν ομολογήσουν και οι δύο, θα φυλακιστούν 6 χρόνια ο καθένας. Αν δεν ομολογήσει κανένας, καταδικάζονται για πταίσμα και φυλακίζονται για 1 έτος ο καθένας. Ποια λύση είναι η καλύτερη; Κρατούμενος Α Το Δίλημμα των Κρατουμένων Κρατούμενος Β Ομολογεί Δεν Ομολογεί Ομολογεί Α: 6 Α: 0 Β: 6 Β: 10 Δεν Α: 10 Α: 1 Ομολογεί Β: 0 Β: 1 Ατομική λύση: Ο κάθε κρατούμενος υποθέτει πως, σκεπτόμενος το δικό του συμφέρον, θα ομολογήσει ο άλλος. Για να αποφύγει την δεκαετή φυλάκιση, ομολογεί. Τιμωρούνται και οι δύο με 6 χρόνια φυλακή. Συνολική ποινή = 12 έτη. Η ατομική («ορθολογική»)λύση οδηγεί στο χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα. Συλλογική λύση: Κανένας κρατούμενος δεν ομολογεί υποθέτοντας πως, σκεπτόμενος το κοινό συμφέρον, δεν θα ομολογήσει κι ο άλλος. Τιμωρούνται και οι δύο με 1 χρόνο φυλακή. Συνολική ποινή = 2 έτη. Η συλλογική, συνεργατική (κοινωνική) λύση οδηγεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αν ένας σκεφτεί το κοινό συμφέρον και ομολογήσει, ενώ ο άλλος όχι, ο ένας κερδίζει πολύ (0 έτη φυλάκισης), όχι όμως πολύ περισσότερο απ ότι στη συλλογική λύση (1 έτος). Συνολική ποινή = 10 έτη. Η συνολική (κοινωνική) ποινή είναι πολύ μεγαλύτερη απ ότι στη συλλογική λύση (2 έτη). 10

11 ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ Κλασσική Ταξινόμηση Ταξινόμηση του Αριστοτέλη: Τον 4 ο αιώνα π.χ. ο Αριστοτέλης ταξινόμησε τα πολιτεύματα 158 Ελληνικών πόλεων κρατών. Η ταξινόμηση του Αριστοτέλους στηρίζεται σε δύο συνιστώσες: Ποιος κυβερνά, Ποιος ωφελείται. Ωφελούνται Κυβερνούν Ένας Οι Λίγοι Οι Πολλοί Όλοι Μοναρχία Αριστοκρατία Δημοκρατία * Οι Κυβερνώντες Τυραννία Ολιγαρχία Δημαγωγία Σημερινά Κριτήρια Ταξινόμησης Ποιος κυβερνά; Η πολιτική συμμετοχή περιορίζεται σε μια προνομιούχο ομάδα, ή συμπεριλαμβάνει το σύνολο του πληθυσμού; Πώς επιτυγχάνεται η συμμόρφωση; Η υπακοή προς την κυβέρνηση επιτυγχάνεται δια της βίας ή της απειλής της βίας, ή μέσω διαπραγμάτευσης και συμβιβασμού; Πόσο συγκεντρωτική είναι η διακυβέρνηση; Τι είδους έλεγχοι και ισορροπίες λειτουργούν στο πολιτικό σύστημα; Πώς αποκτάται και μεταβιβάζεται η κυβερνητική ισχύς; Είναι το καθεστώς ανοικτό και ανταγωνιστικό, ή μονολιθικό; Ποια είναι η ισορροπία μεταξύ κράτους και ατόμου; Ποια είναι η κατανομή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών; Ποιο είναι το επίπεδο υλικής ανάπτυξης; Πόσο υλικά ευημερούσα είναι η κοινωνία και πόσο ίσα κατανέμεται ο πλούτος; Πώς είναι οργανωμένη η οικονομική ζωή; Η οικονομία ρυθμίζεται από τις αγορές, ή μέσω κεντρικού σχεδιασμού; Ποιος είναι ο οικονομικός ρόλος του κράτους; Πόσο σταθερό είναι το πολιτικό σύστημα; Έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις; Δημοκρατία Κατά τον Αριστοτέλη: Η διακυβέρνηση από τους πολλούς, προς το συμφέρον όλων. Abraham Lincln (1864): Η διακυβέρνηση του λαού, από το λαό, για τον λαό. Μορφές Δημοκρατίας Άμεση ή συμμετοχική Δημοκρατία: Άμεση και συνεχής συμμετοχή των πολιτών στο έργο της διακυβέρνησης (π.χ. Αρχαία Αθήνα). Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία: Περιορισμένη και έμμεση μορφή Δημοκρατίας. Λαϊκή συμμετοχή σπάνια και σύντομη (συνήθως στις εκλογές). Οι πολίτες δεν ασκούν οι ίδιοι την εξουσία, αλλά επιλέγουν αυτούς που θα κυβερνήσουν εκ μέρους τους. Φιλελεύθερη Δημοκρατία: Μορφή αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας με πολλαπλές εγγυήσεις για την προστασία των ατομικών ελευθεριών (ελευθερία του λόγου, του τύπου, του συνέρχεσθαι, κ.λ.π.) * Στον Αριστοτέλη, Πολιτεία. Στον Αριστοτέλη, Δημοκρατία. 11

12 Η πολιτική εξουσία αποκτάται μέσω τακτικών εκλογών, στη βάση τυπικής πολιτικής ισότητας. Υπάρχει ανταγωνισμός και εκλογική επιλογή. Πολιτικός πλουραλισμός, Ανοχή αντίθετων απόψεων, Ύπαρξη αντιμαχόμενων κοινωνικών φιλοσοφιών και Αντιμαχόμενα πολιτικά κινήματα και κόμματα. Σαφής διάκριση μεταξύ κράτους και κοινωνίας των πολιτών. Ύπαρξη αυτόνομων ομάδων συμφερόντων, Οικονομία των αγορών. Δημοκρατικά Πολιτεύματα Διάκριση των εξουσιών (λειτουργιών): Οι εσωτερικές εντάσεις που δημιουργούνται μεταξύ των εξουσιών συντείνουν στην προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. «Ελευθερία είναι η κατατμημένη ισχύς» (Hbbes). Η νομοθετική εξουσία δημιουργεί τους νόμους. Η εκτελεστική εξουσία εφαρμόζει τους νόμους. Η δικαστική εξουσία ερμηνεύει τους νόμους. Κοινοβουλευτική Δημοκρατία Ο λαός εκλέγει τα μέλη του κοινοβουλίου. Από το κοινοβούλιο επιλέγονται τα μέλη της κυβέρνησης και ο πρωθυπουργός. Συνήθως, ο πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός του 12

13 πλειοψηφούντος κόμματος. Τα μέλη της κυβέρνησης είναι βουλευτές του πλειοψηφούντος κόμματος. Η κυβέρνηση ελέγχεται για τις πράξεις της από τη βουλή. Η κυβέρνηση προτείνει νομοσχέδια τα οποία τίθενται σε ψηφοφορία από τη βουλή. Για να ασκήσει την εκτελεστική εξουσία, πρέπει να χαίρει της εμπιστοσύνης της βουλής Σύμφυση της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Παραβιάζεται η αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Βασιλευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, όπου αρχηγός του κράτους είναι κληρονομικός μονάρχης. Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, όπου αρχηγός του κράτους είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος εκλέγεται από το κοινοβούλιο και συνήθως είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής και σεβασμού. 13

14 Προεδρική Δημοκρατία Ο λαός εκλέγει τα μέλη του κοινοβουλίου και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το κοινοβούλιο ψηφίζει νόμους, τους οποίους πρέπει να εγκρίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση άρνησης εγκρίσεως ενός νόμου, ασκείται το δικαίωμα της αρνησικυρίας (vet). Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επίσης προτείνει νομοσχέδια, τα οποία τίθενται προς ψήφιση στο κοινοβούλιο. Συνταγματική και πολιτική διάκριση της νομοθετικής από την εκτελεστική εξουσία. Μπορεί να οδηγήσει σε πρόσκαιρα κυβερνητικά αδιέξοδα. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εκλογές Τρόπος πλήρωσης μιάς θέσης ή θέσεων δια μέσου των επιλογών συγκεκριμένου λαϊκού σώματος, του εκλογικού σώματος. Δημοκρατικές Εκλογές: Η ψηφοφορία χαρακτηρίζεται από: Καθολικότητα Ψηφίζουν όλοι (οι ενήλικες). Ισότητα Μία ψήφος για τον καθένα, όλες οι ψήφοι ίσης αξίας. Μυστικότητα Μόνον ο ψηφοφόρος δικαιούται να γνωρίζει τι ψήφισε. Εκλογική Επιλογή Προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ περισσοτέρων του ενός υποψηφίων ή κομμάτων. Μη Δημοκρατικές Εκλογές: Φέρουν οποιοδήποτε από τα εξής χαρακτηριστικά: Περιορισμός δικαιώματος ψήφου στη βάση περιουσιακής κατάστασης, εκπαίδευσης, φύλου, ή φυλετικής καταγωγής. Ανισότητα ψήφου. Σημαντικές διαφορές στο μέγεθος του πληθυσμού που αντιστοιχεί σε κάθε κοινοβουλευτική έδρα. Ψυχολογική πίεση ή εκφοβισμός των ψηφοφόρων. Έλλειψη εκλογικής επιλογής μόνο ένα κόμμα ή υποψήφιος μπορεί να ψηφιστεί. Απόψεις περί Εκλογών Συμβατική άποψη: Οι εκλογές είναι μηχανισμός μέσω του οποίου οι πολιτικοί καλούνται: * Ελίτ: Μειοψηφία, στα χέρια της οποίας συγκεντρώνονται ισχύς, προνόμια, ή πλούτος. Οι ελίτ δημιουργούνται λόγω οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών δομών. 14

15 Να δώσουν απολογισμό για το έργο τους, Να ακολουθήσουν πολιτικές που αντανακλούν τη θέληση της κοινής γνώμης. Ριζοσπαστική άποψη: Οι εκλογές είναι μηχανισμός μέσω του οποίου οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές ελίτ * ασκούν έλεγχο στον πληθυσμό. Συνθετική άποψη: Οι εκλογές είναι αμφίδρομος δίαυλος επικοινωνίας που παρέχει στις κυβερνήσεις και στο λαό, στις ελίτ και στις «μάζες» την δυνατότητα να επηρεάσουν ο ένας τον άλλο. Το Σύνταγμα της Ελλάδας Σύνταγμα Σύνολο κανόνων που ορίζουν τις σχέσεις μεταξύ κυβερνώντων και κυβερνωμένων και μεταξύ κυβερνητικών θεσμών. Αρχές του Συντάγματος Συνταγματικές Εγγυήσεις Πρόεδρος της Δημοκρατίας Λαϊκή Κυριαρχία. Πηγή όλων των εξουσιών είναι ο λαός. Κράτος Δικαίου. Το κράτος λειτουργεί σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους (και όχι αυθαίρετα). Κοινωνικό Κράτος. Το Σύνταγμα προβλέπει κοινωνικά δικαιώματα, ώστε να μειώνονται οι ανισότητες και να προσφέρονται ίσες ευκαιρίες. Δημόσια δωρεάν παιδεία, Καθαρό περιβάλλον, Ενίσχυση οικογένειας, Προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων Άνεργοι, Άτομα με ειδικές ανάγκες. Διάκριση των Λειτουργιών (εξουσιών) Το Σύνταγμα διακρίνει τρεις εξουσίες: Νομοθετική Μετέχουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Βουλή. Εκτελεστική Μετέχουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση. Δικαστική Ασκείται από τα Δικαστήρια στο όνομα του Ελληνικού Λαού. Το Σύνταγμα του 1975 περιέχει εκτενείς εγγυήσεις των ελευθεριών και των δικαιωμάτων του πολίτη. Αναθεώρηση 2001: κατά την αναθεώρηση αυτή κατοχυρώθηκαν, για πρώτη φορά συνταγματικά, τρείς ανεξάρτητες αρχές ταγμένες στην προστασία και διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων: Συνήγορος του Πολίτη, Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών και Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Βρίσκεται στην κορυφή της εκτελεστικής εξουσίας. Μετέχει στη νομοθετική με τη δημοσίευση των νόμων την έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (κατόπιν προτροπής της Κυβέρνησης και κυρωτέες από τη Βουλή εντός 40 15

16 ημερών) και τη δυνατότητα αναπομπής ψηφισμένου νομοσχεδίου. Ορίζεται από το Σύνταγμα ως ρυθμιστής του πολιτεύματος. Εκλογή Προέδρου Εξουσίες του Προέδρου Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται έμμεσα από τη Βουλή με διαδοχικές ψηφοφορίες. Πλειοψηφία 2/3 (200 βουλευτές) στην 1 η και 2 η ψηφοφορία, Πλειοψηφία 3/5 (180 βουλευτές στην 3 η. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκέντρωσης πλειοψηφίας, προκηρύσσονται εκλογές. Η νέα βουλή, εκλέγει Πρόεδρο με απόλυτη πλειοψηφία (151 βουλευτές) ή σχετική (όποιον συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους). Η θητεία του Προέδρου είναι πενταετής με δικαίωμα επανεκλογής για μία ακόμη φορά. Περιορισμένες κυρίως τελετουργικά καθήκοντα. Όλες οι πράξεις του χρήζουν προσυπογραφής από τον Πρωθυπουργό ή μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργό) όπως Τα Προεδρικά Διατάγματα, που είναι διευκρινίσεις για την εφαρμογή των νόμων. Εξαιρούνται ο διορισμός υπαλλήλων της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Η Βουλή Ασκεί την νομοθετική εξουσία. Αρμοδιότητες της Βουλής Θεσπίζει τους νόμους Ελέγχει την Κυβέρνηση Αναδεικνύει την Κυβέρνηση Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Επικυρώνει τις διεθνείς συμβάσεις Αναθεωρεί το Σύνταγμα Διώκει ποινικά μέλη της Κυβέρνησης για πράξεις σχετικές με τα καθήκοντά τους, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για παράβαση του Συντάγματος, για Εσχάτη Προδοσία (έγκλημα κατά του Πολιτεύματος ή της ασφάλειας του Κράτους). Τα μέλη της Βουλής εκλέγονται με καθολική μυστική ψηφοφορία για τετραετή θητεία. Εκλογές μπορεί να κηρυχθούν νωρίτερα για έκτακτους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο Σύνταγμα. Η προκήρυξη πρόωρων εκλογών αποτελεί τον κανόνα, με την επίκληση ιδιαζούσης σημασίας εθνικού θέματος. Εκλογές Σύνθετο, ενδυναμωμένο εκλογικό σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης (ενισχυμένη αναλογική). Αποθαρρύνει τη δημιουργία πολυκομματικών κυβερνήσεων συνεργασίας. Επιτρέπει ισχυρή κυβέρνηση πλειοψηφίας, ακόμα και αν το πρώτο κόμμα υστερεί της πλειοψηφίας των ψήφων. Για να μπορέσει να καταλάβει βουλευτική έδρα, ένα κόμμα πρέπει να συγκεντρώνει το 3% των ψήφων. Με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, το πρώτο κόμμα εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή με ποσοστό 41%. 16

17 Η Κυβέρνηση Ασκεί την εκτελεστική εξουσία. Κεφαλή της Κυβέρνησης είναι ο Πρωθυπουργός, το ισχυρότερο πρόσωπο του Ελληνικού πολιτικού συστήματος. Το έργο της Κυβέρνησης είναι να καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της Χώρας, εφαρμόζει την νομοθεσία που εγκρίνει η Βουλή, συντάσσει και προωθεί νομοσχέδια προς ψήφιση. Αρχή της δεδηλωμένης: Η Κυβέρνηση οφείλει να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της Βουλής (να έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από την πλειοψηφία των βουλευτών). Εφ όσον η Κυβέρνηση προέρχεται από το κόμμα που έχει την πλειοψηφία των βουλευτών, η ψήφιση των νόμων είναι, κατά κανόνα, τυπική διαδικασία. Η επίκληση της κομματικής πειθαρχίας καθιστά τη διαφωνία κυβερνητικού βουλευτή με την κυβέρνηση που στηρίζει σχετικά σπάνιο φαινόμενο. Ο Πρωθυπουργός Αποτελεί την κεφαλή της κυβέρνησης. Συνήθως είναι ο αρχηγός του έχοντος την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή κυβερνώντος κόμματος. Εξασφαλίζει την ενότητα της Κυβέρνησης. Κατευθύνει τις ενέργειές της. Οι εξουσίες του Πρωθυπουργού είναι: Προεδρεύει του Υπουργικού Συμβουλίου, στο οποίο μετέχει μαζί με τους Υπουργούς. Με δέσμια πρόταση του διορίζονται και παύονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας οι υπουργοί και οι υφυπουργοί της Κυβέρνησης. Καθορίζει με τον οικείο Υπουργό τις αρμοδιότητες των υφυπουργών. Προΐσταται τεσσάρων αυτοτελών υπηρεσιών και γραμματειών: του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, της Γραμματείας της Κυβερνήσεως, της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Τύπου. Δίνει άδεια για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οποιουδήποτε κειμένου πρέπει, κατά το νόμο, να καταχωρηθεί σ αυτήν. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Ιδέα Ιστορικοί Σταθμοί Η Ευρώπη αποτελεί μια ενιαία πολιτική κοινότητα, ανεξαρτήτως ιστορικών, πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών. Μετά το 2 ο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρώπη έχει επιτύχει μια άνευ ιστορικού προηγουμένου διαδικασία ολοκλήρωσης. Θεωρείται από ορισμένους ότι Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προσφέρει πρότυπο πολιτικής οργάνωσης, Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα υπερκαλύψει τις αδυναμίες του Έθνους Κράτους. Συνθήκη της Ρώμης (1957) Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.) Κοινή Ευρωπαϊκή αγορά Όλο και στενότερη ένωση μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Συνθήκη του Maastricht (1992) Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 17

18 Δέσμευση για πολιτική και νομισματική ένωση, Δημιουργία 2ου και 3ου πυλώνα της Ε.Ε. Χαρακτήρας της ΕΕ Μοναδικότητα της ΕΕ Δεν είναι Ομοσπονδία (όπως λ.χ. οι ΗΠΑ). Δεν είναι οργανισμός διακυβερνητικής συνεργασίας (όπως λ.χ. ο ΟΗΕ). Είναι συγκερασμός εθνικών κυριαρχιών. Τα κράτη μέλη είναι ανεξάρτητα κυρίαρχα έθνη, τα οποία συνενώνουν τις εθνικές κυριαρχίες τους, για να αποκτήσουν ισχύ και παγκόσμια επιρροή (που δεν θα μπορούσαν να έχουν η κάθε μια ξεχωριστά). Μεταβίβαση ορισμένων εξουσιών λήψης αποφάσεων σε κοινά θεσμικά όργανα. Αρχές και Αξίες και Θέσεις της ΕΕ (προοίμιο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης θα αποτελέσει συνθήκη με την τυχόν ψήφιση της Συνταγματικής Συνθήκης στο μέλλον). Αξίες Αξιοπρέπεια του ανθρώπου Ελευθερία Ισότητα Αλληλεγγύη Αρχές Δημοκρατία Κράτος Δικαίου Θέσεις: Η ΕΕ: Σέβεται την πολυμορφία των πολιτισμών και των παραδόσεων των Ευρωπαϊκών λαών, Σέβεται την εθνική ταυτότητα των κρατών μελών της, Επιδιώκει την ισόρροπο και αειφόρο ανάπτυξη, Εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών, εμπορευμάτων, κεφαλαίων, Εγγυάται την ελευθερία εγκατάστασης. 18

19 Θεμελιώδη Θεσμικά Όργανα Θεσμικό Τρίγωνο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αντιπροσωπεύει τους πολίτες της Ένωσης. Τα μέλη του εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία. Η κάθε χώρα μέλος εκπροσωπείται από αριθμό βουλευτών ανάλογο με τον πληθυσμό της. Δεν αποτελεί καθαρή νομοθετική εξουσία, διότι εγκρίνει, τροποποιεί, ή απορρίπτει νομοθεσία, δεν την προτείνει. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης * (παλαιότερα «Συμβούλιο Υπουργών») Αντιπροσωπεύει τα μεμονωμένα κράτη μέλη. Αποτελείται από έναν υπουργό από κάθε χώρα μέλος (η αρμοδιότητα του υπουργού κρίνεται ανάλογα με το προς συζήτηση θέμα). Ο κάθε υπουργός έχει αριθμό ψήφων ανάλογο με τον πληθυσμό της χώρας του. Εγκρίνει ή απορρίπτει την νομοθεσία που προτείνει η Επιτροπή. Αρχή της ομοφωνίας Σε πολύ ευαίσθητα ζητήματα, οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα (υπάρχει vet) Κοινή εξωτερική πολιτική, Πολιτική ασφάλειας, Φορολογία, Πολιτική μετανάστευσης. Ειδική πλειοψηφία Στα περισσότερα ζητήματα οι αποφάσεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία, που είναι είτε απλή, είτε πλειοψηφία 2/3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ. Προτείνει νομοθεσία, Εξασφαλίζει την τήρηση των συνθηκών της ΕΕ, Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της πολιτικής. Προασπίζει τα συμφέροντα της ΕΕ σαν σύνολο. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Φροντίζει για την τήρηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Ερευνά καταγγελίες πολιτών για κακοδιοίκηση εναντίον θεσμικών οργάνων της ΕΕ. * Προσοχή - Τρία συμβούλια: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαράσσει τη γενική πολιτική της ΕΕ. Είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο της ΕΕ Οι σύνοδοί του αποκαλούνται «σύνοδοι κορυφής». Συμβούλιο της ΕΕ Συμβούλιο της Ευρώπης Καμία σχέση με την ΕΕ. Διακυβερνητικός ανθρωπιστικός οργανισμός. 46 χώρες μέλη, μεταξύ των οποίων και οι 25 της ΕΕ. 19

20 Κριτική για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Θετική Άποψη («Ευρωπαϊστές»): Επειδή προωθεί τον κοσμοπολιτισμό *, ενθαρρύνει τους Ευρωπαϊκούς λαούς να ξεφύγουν από τον στενό και απομονωτικό εθνικισμό. Η οικονομική, νομισματική και πολιτική ένωση δημιουργεί τέτοιες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των κρατών, που κάνουν τον πόλεμο στην Ευρώπη αδιανόητο. Η εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς στηρίζει την ευημερία και την ανάπτυξη και παρέχει στην Ευρώπη ασφάλεια στην παγκόσμια οικονομία. Ο συγκερασμός των εθνικών κυριαρχιών είναι ο μόνος τρόπος ώστε τα Ευρωπαϊκά κράτη να ασκήσουν σημαντική και ανεξάρτητη επίδραση στην διεθνή σκηνή. Η πολιτική και οικονομική ένωση συμβαδίζουν μια ενιαία αγορά πρέπει να ρυθμίζεται από ένα κοινό σύνολο κανόνων και αποφάσεων. Η Ευρωπαϊκή ιθαγένεια προσφέρει στα άτομα ευρύτερα και ίσως ισχυρότερα δικαιώματα, ελευθερίες και ευκαιρίες. Αρνητική Άποψη («Ευρωσκεπτικιστές»): Η διάβρωση της εθνικής κυριαρχίας σημαίνει ότι οι αποφάσεις αγνοούν χαρακτηριστικές εθνικές ανάγκες και συμφέροντα. Αδυνατίζουν ιστορικά καθιερωμένες εθνικές ταυτότητες, προκαλώντας εχθρότητα και εθνικιστικές αντιδράσεις. Εθνικές, γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές εμποδίζουν τις αυθεντικές πολιτικές συμμαχίες εντός των θεσμών της ΕΕ. Το δημοκρατικό έλλειμμα δεν μπορεί να ξεπεραστεί λόγω της απόστασης που χωρίζει τους θεσμούς της ΕΕ από τους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Η ολοκλήρωση προωθείται κυρίως από πολιτικές ελίτ και επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία προσπαθούν να καθοδηγήσουν τους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς στην υποστήριξη μιας «Νέας Ευρώπης». Η ολοκλήρωση ωφελεί κυρίως τα μεγάλα και οικονομικά ισχυρά κράτη και θα οδηγήσει τελικά σε μια Γερμανοκρατούμενη Ευρώπη. * Κοσμοπολιτισμός: Ειρήνη και αρμονία μεταξύ των εθνών, που στηρίζεται στην αμοιβαία κατανόηση, ανοχή και κυρίως αλληλεξάρτηση. 20

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09 Φυσικές - Θετικές Ανθρωπιστικές - Θεωρητικές Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση ευρύτερων και σύνθετων προβλημάτων πρέπει: Οι επιστήμες να συνεργάζονται Διεπιστημονικότητα Μαθηματικά Ιστορία Κοινωνιολογία Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Παιδεία Β Γενικού Λυκείου

Πολιτική Παιδεία Β Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφείς: Πάρις Μηλίτσης, Γεώργιος Μηλίτσης ΘΕΜΑΤΑ [ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ] Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 1988 Β ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-066-5 Copyright 2005 Απαγορεύεται η ολική ή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επιχειρώντας μια σύγκριση μεταξύ του ελληνικού Συντάγματος και του ελβετικού ομοσπονδιακού, διαπιστώνουμε ότι τα δύο Συντάγματα παρουσιάζουν

Εισαγωγή Επιχειρώντας μια σύγκριση μεταξύ του ελληνικού Συντάγματος και του ελβετικού ομοσπονδιακού, διαπιστώνουμε ότι τα δύο Συντάγματα παρουσιάζουν Εισαγωγή Επιχειρώντας μια σύγκριση μεταξύ του ελληνικού Συντάγματος και του ελβετικού ομοσπονδιακού, διαπιστώνουμε ότι τα δύο Συντάγματα παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ. Klaus Dieter Borchardt

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΔΑ [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εννοιολογικές διευκρινίσεις -Τι είναι η ΕΕ; -Πότε και γιατί δημιουργήθηκε -Ποια είναι τα θεσμικά της όργανα; -Πως λαμβάνονται οι αποφάσεις; (δημοκρατικότητα) 2.Ομοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Ευρωπαϊκή ένωση Κοινότητα και αποτελείται από 27 κράτη- µέλη

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Ευρωπαϊκή ένωση Κοινότητα και αποτελείται από 27 κράτη- µέλη ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Ευρωπαϊκή ένωση Κοινότητα και αποτελείται από 27 κράτη- µέλη ίκαιο Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Χαρακτηρίζεται το σύνολο των κανόνων που αφορούν την ευρωπαϊκή κοινότητα. Η κοινότητα γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

OPEK VIVLIO:Layout 1 11/12/09 9:48 AM Page 1 ΣΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΟΠΕΚ. Η Κύπρος, η Ευρώπη και το Μέλλον

OPEK VIVLIO:Layout 1 11/12/09 9:48 AM Page 1 ΣΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΟΠΕΚ. Η Κύπρος, η Ευρώπη και το Μέλλον OPEK VIVLIO:Layout 1 11/12/09 9:48 AM Page 1 ΣΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΟΠΕΚ Η Κύπρος, η Ευρώπη και το Μέλλον Ομιλίες στον δημόσιο διάλογο 2008-2009 ΟΠΕΚ 2009 OPEK VIVLIO:Layout 1 11/12/09 9:48 AM Page 2 Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2008

ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2008 Ενδεικτικά Θέματα για το ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2008 1. Mέχρι σήμερα η Ελλάδα εκλέγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο α) 20 ευρωβουλευτές. β) 24 ευρωβουλευτές. γ) 30 ευρωβουλευτές. δ) 35 ευρωβουλευτές. 2. Διαρκής Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Η Ευρώπη σε. του Pascal Fontaine. Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκά κείµενα. Η Ευρώπη σε. του Pascal Fontaine. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκά κείµενα Η Ευρώπη σε 12 µαθήµατα του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση Το παρόν φυλλάδιο εκδίδεται σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, δανικά, ελληνικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΜΟΣ 3ος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΜΟΣ 3ος ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΜΟΣ 3ος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΡΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ:Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση των εξουσιών αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Οργάνωση των εξουσιών αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 & Οργάνωση των εξουσιών αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1 Πρόλογος Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια συνδέεται με μία κρίση πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα EUROPEAN COMMISSION Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Jean Monnet PROGRAMME Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα Δρ.ΣΩΚ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΝΑΝΟΥΣΗ, ΜPhl ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 Εισαγωγή: Για

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. 1.3 Έδρα του κόµµατος είναι η Αθήνα. Το κόµµα δραστηριοποιείται πολιτικά όπου

Καταστατικό. 1.3 Έδρα του κόµµατος είναι η Αθήνα. Το κόµµα δραστηριοποιείται πολιτικά όπου Καταστατικό Άρθρο 1. Επωνυµία, Έδρα, Έµβληµα. 1.1 Στην Αθήνα σήµερα _ Ιανουαρίου 2012 ιδρύεται πολιτικό κόµµα µε το όνοµα Κόµµα Πειρατών Ελλάδας. Η συντοµογραφία του είναι ΠΕΙΡ. O τίτλος του στα αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πολιτική επιστήμη ασχολείται με καθετί που έχει αντικείμενο αναφοράς την κοινωνία ως σύνολο. Μελετά την κοινωνία σε τρία επίπεδα: 1. Μακρο-επίπεδο (κράτος)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003 ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003 ΜΕΡΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΆΡΘΡΟ 1 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΆΡΘΡΟ 2 ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΆΡΘΡΟ 3 ΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΆΡΘΡΟ 4 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΆΡΘΡΟ 5 ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΆΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ Ι ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ευρωπαϊκή Ένωση και Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ Ι ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ευρωπαϊκή Ένωση και Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν ÐáíåðéóôÞìéïí Áèçíþí ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

2012 ιεθνής ιαφάνεια-ελλάς ISBN: 978-960-99036-1-5

2012 ιεθνής ιαφάνεια-ελλάς ISBN: 978-960-99036-1-5 Η ιεθνής ιαφάνεια ( ) είναι η παγκόσµια µη κυβερνητική οργάνωση που πρωταγωνιστεί στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Με περισσότερα από 90 παραρτήµατα παγκοσµίως και τη ιεθνή Γραµµατεία της εγκατεστηµένη στο

Διαβάστε περισσότερα

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ»

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ναυτιλία, Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Περιεχόμενα Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο! 3 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για σας 5 Για μια χρηστή διαχείριση των χρημάτων της Ένωσης 9 Υπέρμαχος των ελευθεριών

Διαβάστε περισσότερα