ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

Transcript

1 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Αρχές, Αξιολογικές και Θετικές Αρχή είναι η γενική ιδέα ενός πράγματος, εκφρασμένη με μια σύντομη λέξη ή φράση. Η έννοια της αρχής υπερβαίνει αυτήν του ομώνυμου ουσιαστικού. π.χ. γάτα: η συγκεκριμένη γάτα, αλλά και γάτα: ιδέα που αποτελείται απο τις ιδιότητες που προσδίδουν στη γάτα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Αξιολογικές αρχές: αναφέρονται σε ηθικές αξίες ή ιδεώδη που «πρέπει» να υπάρχουν. ελευθερία, δικαιώματα, δικαιοσύνη, ισότητα, ειρήνη. Περιγραφικές ή θετικές αρχές: Αναφέρονται στο τι υπάρχει ή συμβαίνει στην πραγματικότητα. ισχύς, εξουσία, νόμος. Προσεγγίσεις Ιδεαλισμός: Δίδει έμφαση στην ηθική και στα ιδεώδη. Φιλοσοφικά: Οι ιδέες είναι πιο «πραγματικές» από τον υλικό κόσμο. Πραγματισμός: Δίδει έμφαση στις πραγματικές περιστάσεις και στόχους - δυσπιστεί προς τις αφηρημένες ιδέες. Ρεαλισμός: Τονίζει τη σημασία της ισχύος και του συμφέροντος απορρίπτει ηθικές ή αξιολογικές θεωρήσεις. Ορθολογισμός: Ο κόσμος μπορεί να γίνει κατανοητός και να εξηγηθεί μέσω της ανθρώπινης λογικής. Πολιτική Οργάνωση Άτομα και κοινωνικές ομάδες έχουν την εξουσία να διαμορφώνουν τους θεσμούς που ρυθμίζουν την κοινωνική ζωή και να επιβάλλουν τους κανόνες λειτουργίας τους μέσω των νόμων. Κράτος Πολιτική οργάνωση με δύναμη επιβολής των νόμων της εντός συγκεκριμένων εδαφικών συνόρων (επικράτεια) και επι ορισμένου πληθυσμού (λαός υπήκοοι). Πολιτεία Μορφή πολιτικής οργάνωσης στα οποία οι πολίτες (= ελεύθερα άτομα) αποφασίζουν για τους νόμους που διέπουν την κοινωνική ζωή. Η Πολιτεία έχει την εξουσία να καθορίζει: Τους νόμους που διέπουν τους θεσμούς, Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ατόμων, Τις ποινές και κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των νόμων. 1

2 Κυριαρχία Η αρχή της απόλυτης και απεριόριστης ισχύος. Νομική κυριαρχία: Υπέρτατη νομική εξουσία. Αδιαμφισβήτητο δικαίωμα απαίτησης συμμόρφωσης, όπως ορίζει ο νόμος. Πολιτική κυριαρχία: Απεριόριστη πολιτική ισχύς. Δυνατότητα απαίτησης συμμόρφωσης που εξασφαλίζεται από μονοπώλιο καταναγκαστικής ισχύος. Εξωτερική κυριαρχία: Θέση του κράτους στη διεθνή τάξη. Η ικανότητα του κράτους να δράσει διεθνώς σαν ανεξάρτητη και αυτόνομη οντότητα. Εσωτερική κυριαρχία: Υπέρτατη εξουσία / ισχύς εντός του κράτους. Ανατίθεται σε ένα σώμα που λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις για όλους τους πολίτες, τις ομάδες και τους θεσμούς εντός της επικράτειας. Λαϊκή κυριαρχία (Russeau), Κοινοβουλευτική κυριαρχία (Jhn Austin: «γενική βούληση»). Τα σημερινά συστήματα διακυβέρνησης βασίζονται σ ένα σύνθετο σύστημα ελέγχων και ισορροπιών μεταξύ θεσμικών οργάνων και όχι σ ένα και μοναδικό σώμα. 2

3 ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ Πατρίδα Ο τόπος μέσα στον οποίο γεννιέται και ζει το άτομο. Η Πατρίδα στην Ελληνική Αρχαιότητα Η Πατρίδα στον Παιάνα των Σαλαμινομάχων. Ω παίδες Ελλήνων, ίτε, ελευθερούτε πατρίδ ελευθερούτε δε παίδας, γυναίκας, Θεών τε πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων. Νυν υπέρ πάντων ο αγών. Εμπρός παιδιά των Ελλήνων, ελευθερώστε την πατρίδα, ελευθερώστε τα παιδιά (μας), ελευθερώστε τις γυναίκες (μας), τα ιερά των θεών των πατέρων μας και τους τάφους των προγόνων μας. Για όλα αυτά πολεμάμε τώρα. Η προστασία της Πατρίδας και του Πολιτεύματος στην Αρχαία Αθήνα. (Όρκος των Αθηναίων εφήβων). Ου καταισχυνώ όπλα τα ιερά, ουδ εγκαταλείψω τον παραστάτην ότω αν στοιχήσω. Αμυνώ δε και υπέρ ιερών και οσίων και μόνος και μετά πολλών. Την πατρίδα δε ουκ ελάσσω παραδώσω, πλείω δε και αρείω όσης αν παραδέξωμαι. Και ευηκοήσω των αεί κρινόντων, και τοις θεσμοίς τοις ιδρυμένοις πείσομαι και ούστινας αν άλλους το πλήθος ιδρύσηται ομοφρόνως και αν τις αναιρεί τους θεσμούς ή μη πείθηται ουκ επιτρέψω, αμυνώ δε και μόνος και μετά πολλών. Και ιερά τα πάτρια τιμήσω. Ίστορες τούτων Άγλαυρος, Ενυάλιος, Ζεύς, Αυξώ, Θαλλώ, Ηγεμόνη. Δεν θα ντροπιάσω τα ιερά όπλα, ούτε θα εγκαταλείψω τον σύντροφο στη μάχη με όποιον κι αν ταχθώ στη γραμμή. Θα αμυνθώ δε και υπέρ των ιερών και οσίων και μόνος και με πολλούς. Την πατρίδα δε δεν θα παραδώσω μικρότερη, αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη απ όση θα παραλάβω. Και θα υπακούσω πρόθυμα στους δικάζοντες, και θα σέβομαι τους υπάρχοντες θεσμούς και όποιους άλλους με κοινή απόφαση θα ιδρύσει ο λαός και αν κάποιος προσπαθήσει να αναιρέσει τους θεσμούς ή δεν υπακούει σ αυτούς, δεν θα το επιτρέψω, θα αμυνθώ δε και μόνος και με πολλούς. Και θα τιμήσω τα ιερά της πατρίδας. Μάρτυρες τούτων η Άγλαυρος, ο Άρης, ο Δίας, η Αυξώ, η Θαλλώ, η Ηγεμόνη. Έθνος Μεγάλη ανθρώπινη ομάδα που συνδέεται μ ένα συγκεκριμένο τόπο (πατρίδα) χωρίς απαραίτητα να διαμένει σ αυτόν, μοιράζεται κοινό πολιτισμό και ιστορία, έχει συνείδηση ότι αποτελεί ενιαία ομάδα με κοινές επιδιώξεις. 3

4 Απόψεις περί Έθνους Έθνος και Κυριαρχία Πολιτική: Δίδει έμφαση στις κοινές επιδιώξεις και προσδοκίες ανοικτό έθνος: σημαντικές πολιτισμικές και εθνικές υποδιαιρέσεις. Οργανική: Δίνει έμφαση στον κοινό πολιτισμό και κυρίως στην ιστορία κλειστό έθνος: τονίζει την πολιτισμική ομοιογένεια. Ακόμη και κλειστά έθνη παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό πολιτισμικής ετερογένειας. Η εξωτερική κυριαρχία συνδέεται με τις αρχές εθνικής ανεξαρτησίας (natinal independence) αυτοδιάθεσης των εθνών (self determinatin) αυτοδιοίκησης (self gvernment). Στο εξωτερικά κυρίαρχο έθνος, μπορούν τα άτομα να καθορίσουν το πεπρωμένο τους σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και συμφέροντα. Συνεπώς, παραίτηση από την κυριαρχία ισοδυναμεί με απώλεια της ελευθερίας. Ηθικές και θεωρητικές αντιρρήσεις: Ηθικές: Το εξωτερικά κυρίαρχο έθνος ενδέχεται να παραβιάζει τα φυσικά δικαιώματα των πολιτών του (π. χ. ζωή, ελευθερία, περιουσία). Θεωρητικές: Το κυρίαρχο έθνος πιθανόν να μην έχει νόημα λόγω της συνεχώς αυξανόμενης αλληλεξάρτησης στον σύγχρονο κόσμο. Η παγκοσμιοποίηση μπορεί να καταστήσει την πολιτική κυριαρχία αδύνατη, την νομική κυριαρχία διπλωματικό πρόσχημα. Εθνικό Κράτος Κράτος που στηρίζεται στην εθνική ταυτότητα των πολιτών του (πολιτική ή οργανική). Το έθνος υπερβαίνει την έννοια του κράτους γιατί δεν περιορίζεται από εδαφικά σύνορα (π.χ. ομογένεια) Πολυεθνικά Κράτη Ευρωπαϊκή Ένωση Κράτη των οποίων οι πολίτες είναι διαφορετικής εθνικής καταγωγής, έχουν όμως κοινή εθνική συνείδηση πολιτική ή οργανική (Η.Π.Α., Αυστραλία, Καναδάς). Συνύπαρξη Ευρωπαϊκής και «εγχώριας» εθνικής ταυτότητας. 4

5 Εθνικισμός Το έθνος είναι η βασική αρχή της πολιτικής οργάνωσης. Υποθέσεις: Η ανθρωπότητα διαιρείται με φυσικό τρόπο σε διακριτά έθνη, Το έθνος αποτελεί πολιτική κοινότητα και είναι ίσως η πιο κατάλληλη μονάδα πολιτικής διακυβέρνησης. Εθνικισμός ως δόγμα (κλασσικός πολιτικός εθνικισμός): Όλα τα έθνη δικαιούνται να έχουν ένα ανεξάρτητο κράτος. Εθνικισμός ως ιδεολογία: Πολιτικός: Το ιδεώδες του έθνους χρησιμοποιείται για την επίτευξη πολιτικών στόχων. Φιλελεύθερος: Όλα τα έθνη είναι ίσα και έχουν ίσα δικαιώματα, ειδικά το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Συντηρητικός: Η συνείδηση της εθνικότητας στηρίζεται στην ιδέα του κοινού παρελθόντος. Υπεράσπιση παραδοσιακών αξιών και θεσμών. Επεκτατικός: Επιθετική και στρατοκρατική μορφή εθνικισμού, συνοδευόμενη από σωβινιστικά δόγματα, που αγγίζουν τα όρια του φυλετισμού. Έντονος εθνικιστικός ενθουσιασμός. Αντι-αποικιοκρατικός: Προσπάθεια εθνικής απελευθέρωσης από αποικιοκρατικές δυνάμεις (Ινδία, Κύπρος), ή επιρροές (Λατινική Αμερική). Πολιτισμικός: Το έθνος βασίζεται στον διακριτό πολιτισμό του. Επομένως πρέπει να ενισχύονται Η γλώσσα, Η θρησκεία, Ο τρόπος ζωής. Εθνοτικός: Διαφορετικές εθνοτικές ομάδες παρουσιάζονται ως έχουσες κοινή καταγωγή. Ισχυρότερη και εντονότερη αίσθηση διακριτότητας. Πιο κλειστό έθνος. Πατριωτισμός Το συναίσθημα της αγάπης για την πατρίδα, τη χώρα, ή το έθνος. Ενώ ο εθνικισμός είναι δόγμα ή ιδεολογία, ο πατριωτισμός είναι συναίσθημα. Ο πατριωτισμός αναγνωρίζεται γενικώς σαν υγιής και φυσικός: Τα άτομα αναζητούν ασφάλεια και ταυτότητα σαν μέλη μιάς ομάδας με παρόμοια χαρακτηριστικά μ αυτούς, όμως Άλλοι υποστηρίζουν ότι αποτελεί παράλογο αγελαίο ένστικτο που διατρέφει τον σωβινισμό και 5

6 την έριδα «εμείς και αυτοί». Πρέπει να υπάρχουν «αυτοί» για να αποκτήσουμε «εμείς» ισχυρότερη αίσθηση ταυτότητας. Ιμπεριαλισμός, Αποικιοκρατία, Επεκτατισμός. Η πολιτική της επέκτασης της ισχύος ή της διακυβέρνησης ενός κράτους πέρα από την επικράτειά του. Στην αρχική του μορφή, ιδεολογία που υποστήριζε την στρατιωτική επέκταση, στηριζόμενη σε εθνικιστικά ή φυλετικά δόγματα. Τώρα, σύστημα πολιτικής επικυριαρχίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης που προέρχεται απ αυτήν. Χαρακτηρίζεται από ασύμμετρη σχέση μεταξύ της ιμπεριαλιστικής δύναμης και της περιοχής ή λαού «πελάτη». Στην περίπτωση της αποικιοκρατίας, οι αποικίες διοικούνται άμεσα από την αποικιοκρατική δύναμη (Ινδία, Κύπρος). Ο νεο-ιμπεριαλισμός ή νεο-αποικισμός αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία βιομηχανικά ανεπτυγμένες δυνάμεις ελέγχουν ξένες περιοχές μέσω οικονομικής ή πολιτισμικής επικυριαρχίας, ενώ σέβονται την τυπική πολιτική ανεξαρτησία της περιοχής. Ο ιμπεριαλισμός καταδικάζεται καθολικά γιατί αντίκειται στις πλέον γενικά αποδεκτές ιδέες της δημοκρατίας και της εθνικής κυριαρχίας. Ο επεκτατισμός αναφέρεται στην επέκταση των εδαφικών συνόρων ενός κράτους σε βάρος των γειτόνων του. Διεθνισμός Διεθνής ή παγκόσμια συνεργασία. Υπόθεση: Οι δεσμοί που ενώνουν τους λαούς είναι ισχυρότεροι από αυτά που τους χωρίζουν. Είδη: Φιλελεύθερος Διεθνισμός: Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντικότερα από την κυρίαρχη εξουσία του έθνους (- κράτους). Σοσιαλιστικός Διεθνισμός: Διεθνής ταξική ενότητα οι κοινωνικές τάξεις διαπερνούν τα εθνικά σύνορα (προλεταριακός διεθνισμός). Αδύναμες μορφές διεθνισμού: Φεμινισμός, φυλετισμός, θρησκευτικός φονταμενταλισμός το γένος, η φυλετική καταγωγή και η θρησκεία διαπερνούν τα εθνικά σύνορα. Ενστάσεις: Η κυρίαρχη παράδοση στις διεθνείς σχέσεις δεν είναι αυτή του ιδεαλισμού, αλλά του πραγματισμού. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εκδήλωση του Δυτικού φιλελευθερισμού η διάδοσή τους αποτελεί συγκαλυμμένη μορφή ιμπεριαλισμού. 6

7 Παγκοσμιοποίηση Η εμφάνιση ενός σύνθετου ιστού διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων.. Οι ζωές των ατόμων επηρεάζονται και επηρεάζουν γεγονότα που συμβαίνουν και αποφάσεις που λαμβάνονται σε μεγάλη απόσταση από αυτά. Παγκοσμιοποίηση δεν σημαίνει αναγκαστικά υποταγή του τοπικού και του εθνικού επιπέδου στο παγκόσμιο, αλλά μάλλον μεγαλύτερη αλληλεπίδραση: Αίτια της Παγκοσμιοποίησης. Μειώνεται η σημασία διαιρέσεων μεταξύ λαών που χωρίζονταν από τον χρόνο και το χώρο. Αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη «υπεργεωγραφικών» (supraterritrial) σχέσεων μεταξύ των λαών (Shlte, 2000) λόγω της αυξανόμενης ποικιλίας διασυνδέσεων διασυνοριακού χαρακτήρα. Δορυφορική και καλωδιακή τεχνολογία, Διαδίκτυο, Άλλα δίκτυα Η/Υ. Είδη Παγκοσμιοποίησης: Οικονομική: Μετατόπιση από τις διακριτές εθνικές οικονομίες στην παγκόσμια οικονομία, όπου: η παραγωγή είναι διεθνοποιημένη και το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο ρέει απρόσκοπτα και στιγμιαία από την μία χώρα στην άλλη (ΟΟΣΑ, 1995). Συνέπεια της οικονομικής παγκοσμιοποίησης είναι η μειωμένη δυνατότητα των εθνικών κυβερνήσεων να διαχειριστούν τις οικονομίες τους, γιατί προσπαθούν να είναι ανταγωνιστικές παγκοσμίως. Πολιτισμική: Πληροφορίες, αγαθά και εικόνες που παράγονται σε ένα μέρος του κόσμου εισέρχονται στην «παγκόσμια ροή» και μειώνουν τις πολιτισμικέ διαφορές μεταξύ εθνών, γεωγραφικών περιοχών και ατόμων. Αυτοχθονοποίηση (indigenizatin): Ξένα εμπορεύματα και πρακτικές απορροφώνται μέσω της προσαρμογής τους σε τοπικές ανάγκες και περιστάσεις. Πολιτική: Αυξανόμενη βαρύτητα διεθνών οργανισμών, που έχουν δικαιοδοσία σε διεθνείς περιοχές και όχι σ ένα συγκεκριμένο κράτος. 7

8 ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ΟΟΣΑ, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Θεωρητικά, αυτοί οι οργανισμοί επιτρέπουν την συνδυασμένη δράση χωρών, χωρίς να θυσιάζεται η εθνική κυριαρχία. Θέσεις για την Παγκοσμιοποίηση Καθαρή Παγκοσμιοποίηση: Η παγκοσμιοποίηση οδηγεί στην γενική ευμάρεια και διεύρυνση των ευκαιριών για περισσότερους ανθρώπους σε περισσότερες χώρες. Παρεμβατική Παγκοσμιοποίηση: Η παγκοσμιοποίηση είναι συνυφασμένη με την ανισότητα και την εκμετάλλευση και - χωρίς κρατική παρέμβαση - θα δημιουργήσει νέες μορφές κοινωνικής αθλιότητας και αδικίας. Δημοκρατικό Έλλειμμα Οικονομική ισχύς = Πολιτική ισχύς Η γιγάντωση της οικονομικής ισχύος των πολυεθνικών εταιριών εξ αιτίας της παγκοσμιοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε έλλειμμα δημοκρατίας. Αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί με ισχυροποίηση διεθνών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και αύξηση της δημοκρατίας μέσα σ αυτούς. ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πολιτική Ευρεία έννοια: Η δραστηριότητα δια της οποίας οι άνθρωποι δημιουργούν, διατηρούν και τροποποιούν τους γενικούς κανόνες υπό τους οποίους διαβιούν. Κάθε δραστηριότητα ατόμων και ομάδων που αφορά την συλλογική ζωή. Όψεις της Πολιτικής Πολιτική είναι η τέχνη της διακυβέρνησης και οι δραστηριότητες του κράτους. Κλασσικός ορισμός από τη λέξη «πόλις». Οι περισσότεροι άνθρωποι, θεσμοί, κοινωνικές δραστηριότητες βρίσκονται εκτός πολιτικής. Πολιτική είναι κάθε δημόσια δραστηριότητα που σχετίζεται με τη διεξαγωγή και διαχείριση των κοινοτικών υποθέσεων, σε αντίθεση με το ιδιωτικά ενδιαφέροντα του ατόμου. Αριστοτέλεια άποψη. Μόνο μέσα σε μια πολιτική κοινότητα μπορούν τα άτομα να έχουν ευδαιμονία. Το αντίθετο της πολιτικής είναι η ιδιωτεία. Πολιτική είναι ένα μέσο επίλυσης συγκρούσεων με τον συμβιβασμό, τη διαπραγμάτευση και τη συμφιλίωση σε αντίθεση με την ωμή ισχύ ή τη βία. Είναι η τέχνη του εφικτού, αυτού που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς προσφυγή στον καταναγκασμό. Η πολιτική σχετίζεται με την παραγωγή και διανομή των αγαθών και τη χρήση των πόρων (Μarx). 8

9 Η ουσία της πολιτικής είναι η ισχύς, η δυνατότητα της επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος ανεξαρτήτως μεθόδων. Κοινωνία των Πολιτών Ευθύνες των Πολιτών Κοινωνία των πολιτών (civil sciety): Θεσμοί ανεξάρτητοι από την κυβέρνηση και οργανωμένοι από ομάδες προς επίτευξη δικών τους στόχων. Αυτόνομες ομάδες, όπως Επιχειρήσεις, Ομάδες συμφερόντων, Καταναλωτικές οργανώσεις, Περιβαλλοντικές οργανώσεις, Εργατικά σωματεία κ.λπ. Σύλλογοι. Ενημέρωση για τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Υπεύθυνη συμμετοχή σε τομείς της κοινωνικής ζωής. 9

10 Ατομικό Συμφέρον και Πολιτική Ζωή Γιατί ο πολίτης να συμμετέχει και να μην επιδιώκει απλώς το στενό ατομικό του συμφέρον; Η συμμετοχή προϋποθέτει συνεργασία. Η συνεργασία οδηγεί σε μεγαλύτερο βαθμό επίτευξης των ατομικών στόχων. Δίλημμα των Κρατουμένων Δύο κακοποιοί κρατούνται σε διαφορετικά κελιά. Έχουν την επιλογή να «καρφώσουν» ή να μην «καρφώσουν» ο ένας τον άλλο. Αν ο ένας ομολογήσει και δώσει αποδείξεις για να καταδικαστεί ο άλλος, δεν του απαγγέλλονται κατηγορίες και απελευθερώνεται, ενώ ο συνεργάτης του τιμωρείται με δεκαετή φυλάκιση. Αν ομολογήσουν και οι δύο, θα φυλακιστούν 6 χρόνια ο καθένας. Αν δεν ομολογήσει κανένας, καταδικάζονται για πταίσμα και φυλακίζονται για 1 έτος ο καθένας. Ποια λύση είναι η καλύτερη; Κρατούμενος Α Το Δίλημμα των Κρατουμένων Κρατούμενος Β Ομολογεί Δεν Ομολογεί Ομολογεί Α: 6 Α: 0 Β: 6 Β: 10 Δεν Α: 10 Α: 1 Ομολογεί Β: 0 Β: 1 Ατομική λύση: Ο κάθε κρατούμενος υποθέτει πως, σκεπτόμενος το δικό του συμφέρον, θα ομολογήσει ο άλλος. Για να αποφύγει την δεκαετή φυλάκιση, ομολογεί. Τιμωρούνται και οι δύο με 6 χρόνια φυλακή. Συνολική ποινή = 12 έτη. Η ατομική («ορθολογική»)λύση οδηγεί στο χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα. Συλλογική λύση: Κανένας κρατούμενος δεν ομολογεί υποθέτοντας πως, σκεπτόμενος το κοινό συμφέρον, δεν θα ομολογήσει κι ο άλλος. Τιμωρούνται και οι δύο με 1 χρόνο φυλακή. Συνολική ποινή = 2 έτη. Η συλλογική, συνεργατική (κοινωνική) λύση οδηγεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αν ένας σκεφτεί το κοινό συμφέρον και ομολογήσει, ενώ ο άλλος όχι, ο ένας κερδίζει πολύ (0 έτη φυλάκισης), όχι όμως πολύ περισσότερο απ ότι στη συλλογική λύση (1 έτος). Συνολική ποινή = 10 έτη. Η συνολική (κοινωνική) ποινή είναι πολύ μεγαλύτερη απ ότι στη συλλογική λύση (2 έτη). 10

11 ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ Κλασσική Ταξινόμηση Ταξινόμηση του Αριστοτέλη: Τον 4 ο αιώνα π.χ. ο Αριστοτέλης ταξινόμησε τα πολιτεύματα 158 Ελληνικών πόλεων κρατών. Η ταξινόμηση του Αριστοτέλους στηρίζεται σε δύο συνιστώσες: Ποιος κυβερνά, Ποιος ωφελείται. Ωφελούνται Κυβερνούν Ένας Οι Λίγοι Οι Πολλοί Όλοι Μοναρχία Αριστοκρατία Δημοκρατία * Οι Κυβερνώντες Τυραννία Ολιγαρχία Δημαγωγία Σημερινά Κριτήρια Ταξινόμησης Ποιος κυβερνά; Η πολιτική συμμετοχή περιορίζεται σε μια προνομιούχο ομάδα, ή συμπεριλαμβάνει το σύνολο του πληθυσμού; Πώς επιτυγχάνεται η συμμόρφωση; Η υπακοή προς την κυβέρνηση επιτυγχάνεται δια της βίας ή της απειλής της βίας, ή μέσω διαπραγμάτευσης και συμβιβασμού; Πόσο συγκεντρωτική είναι η διακυβέρνηση; Τι είδους έλεγχοι και ισορροπίες λειτουργούν στο πολιτικό σύστημα; Πώς αποκτάται και μεταβιβάζεται η κυβερνητική ισχύς; Είναι το καθεστώς ανοικτό και ανταγωνιστικό, ή μονολιθικό; Ποια είναι η ισορροπία μεταξύ κράτους και ατόμου; Ποια είναι η κατανομή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών; Ποιο είναι το επίπεδο υλικής ανάπτυξης; Πόσο υλικά ευημερούσα είναι η κοινωνία και πόσο ίσα κατανέμεται ο πλούτος; Πώς είναι οργανωμένη η οικονομική ζωή; Η οικονομία ρυθμίζεται από τις αγορές, ή μέσω κεντρικού σχεδιασμού; Ποιος είναι ο οικονομικός ρόλος του κράτους; Πόσο σταθερό είναι το πολιτικό σύστημα; Έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις; Δημοκρατία Κατά τον Αριστοτέλη: Η διακυβέρνηση από τους πολλούς, προς το συμφέρον όλων. Abraham Lincln (1864): Η διακυβέρνηση του λαού, από το λαό, για τον λαό. Μορφές Δημοκρατίας Άμεση ή συμμετοχική Δημοκρατία: Άμεση και συνεχής συμμετοχή των πολιτών στο έργο της διακυβέρνησης (π.χ. Αρχαία Αθήνα). Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία: Περιορισμένη και έμμεση μορφή Δημοκρατίας. Λαϊκή συμμετοχή σπάνια και σύντομη (συνήθως στις εκλογές). Οι πολίτες δεν ασκούν οι ίδιοι την εξουσία, αλλά επιλέγουν αυτούς που θα κυβερνήσουν εκ μέρους τους. Φιλελεύθερη Δημοκρατία: Μορφή αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας με πολλαπλές εγγυήσεις για την προστασία των ατομικών ελευθεριών (ελευθερία του λόγου, του τύπου, του συνέρχεσθαι, κ.λ.π.) * Στον Αριστοτέλη, Πολιτεία. Στον Αριστοτέλη, Δημοκρατία. 11

12 Η πολιτική εξουσία αποκτάται μέσω τακτικών εκλογών, στη βάση τυπικής πολιτικής ισότητας. Υπάρχει ανταγωνισμός και εκλογική επιλογή. Πολιτικός πλουραλισμός, Ανοχή αντίθετων απόψεων, Ύπαρξη αντιμαχόμενων κοινωνικών φιλοσοφιών και Αντιμαχόμενα πολιτικά κινήματα και κόμματα. Σαφής διάκριση μεταξύ κράτους και κοινωνίας των πολιτών. Ύπαρξη αυτόνομων ομάδων συμφερόντων, Οικονομία των αγορών. Δημοκρατικά Πολιτεύματα Διάκριση των εξουσιών (λειτουργιών): Οι εσωτερικές εντάσεις που δημιουργούνται μεταξύ των εξουσιών συντείνουν στην προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. «Ελευθερία είναι η κατατμημένη ισχύς» (Hbbes). Η νομοθετική εξουσία δημιουργεί τους νόμους. Η εκτελεστική εξουσία εφαρμόζει τους νόμους. Η δικαστική εξουσία ερμηνεύει τους νόμους. Κοινοβουλευτική Δημοκρατία Ο λαός εκλέγει τα μέλη του κοινοβουλίου. Από το κοινοβούλιο επιλέγονται τα μέλη της κυβέρνησης και ο πρωθυπουργός. Συνήθως, ο πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός του 12

13 πλειοψηφούντος κόμματος. Τα μέλη της κυβέρνησης είναι βουλευτές του πλειοψηφούντος κόμματος. Η κυβέρνηση ελέγχεται για τις πράξεις της από τη βουλή. Η κυβέρνηση προτείνει νομοσχέδια τα οποία τίθενται σε ψηφοφορία από τη βουλή. Για να ασκήσει την εκτελεστική εξουσία, πρέπει να χαίρει της εμπιστοσύνης της βουλής Σύμφυση της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Παραβιάζεται η αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Βασιλευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, όπου αρχηγός του κράτους είναι κληρονομικός μονάρχης. Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, όπου αρχηγός του κράτους είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος εκλέγεται από το κοινοβούλιο και συνήθως είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής και σεβασμού. 13

14 Προεδρική Δημοκρατία Ο λαός εκλέγει τα μέλη του κοινοβουλίου και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το κοινοβούλιο ψηφίζει νόμους, τους οποίους πρέπει να εγκρίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση άρνησης εγκρίσεως ενός νόμου, ασκείται το δικαίωμα της αρνησικυρίας (vet). Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επίσης προτείνει νομοσχέδια, τα οποία τίθενται προς ψήφιση στο κοινοβούλιο. Συνταγματική και πολιτική διάκριση της νομοθετικής από την εκτελεστική εξουσία. Μπορεί να οδηγήσει σε πρόσκαιρα κυβερνητικά αδιέξοδα. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εκλογές Τρόπος πλήρωσης μιάς θέσης ή θέσεων δια μέσου των επιλογών συγκεκριμένου λαϊκού σώματος, του εκλογικού σώματος. Δημοκρατικές Εκλογές: Η ψηφοφορία χαρακτηρίζεται από: Καθολικότητα Ψηφίζουν όλοι (οι ενήλικες). Ισότητα Μία ψήφος για τον καθένα, όλες οι ψήφοι ίσης αξίας. Μυστικότητα Μόνον ο ψηφοφόρος δικαιούται να γνωρίζει τι ψήφισε. Εκλογική Επιλογή Προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ περισσοτέρων του ενός υποψηφίων ή κομμάτων. Μη Δημοκρατικές Εκλογές: Φέρουν οποιοδήποτε από τα εξής χαρακτηριστικά: Περιορισμός δικαιώματος ψήφου στη βάση περιουσιακής κατάστασης, εκπαίδευσης, φύλου, ή φυλετικής καταγωγής. Ανισότητα ψήφου. Σημαντικές διαφορές στο μέγεθος του πληθυσμού που αντιστοιχεί σε κάθε κοινοβουλευτική έδρα. Ψυχολογική πίεση ή εκφοβισμός των ψηφοφόρων. Έλλειψη εκλογικής επιλογής μόνο ένα κόμμα ή υποψήφιος μπορεί να ψηφιστεί. Απόψεις περί Εκλογών Συμβατική άποψη: Οι εκλογές είναι μηχανισμός μέσω του οποίου οι πολιτικοί καλούνται: * Ελίτ: Μειοψηφία, στα χέρια της οποίας συγκεντρώνονται ισχύς, προνόμια, ή πλούτος. Οι ελίτ δημιουργούνται λόγω οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών δομών. 14

15 Να δώσουν απολογισμό για το έργο τους, Να ακολουθήσουν πολιτικές που αντανακλούν τη θέληση της κοινής γνώμης. Ριζοσπαστική άποψη: Οι εκλογές είναι μηχανισμός μέσω του οποίου οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές ελίτ * ασκούν έλεγχο στον πληθυσμό. Συνθετική άποψη: Οι εκλογές είναι αμφίδρομος δίαυλος επικοινωνίας που παρέχει στις κυβερνήσεις και στο λαό, στις ελίτ και στις «μάζες» την δυνατότητα να επηρεάσουν ο ένας τον άλλο. Το Σύνταγμα της Ελλάδας Σύνταγμα Σύνολο κανόνων που ορίζουν τις σχέσεις μεταξύ κυβερνώντων και κυβερνωμένων και μεταξύ κυβερνητικών θεσμών. Αρχές του Συντάγματος Συνταγματικές Εγγυήσεις Πρόεδρος της Δημοκρατίας Λαϊκή Κυριαρχία. Πηγή όλων των εξουσιών είναι ο λαός. Κράτος Δικαίου. Το κράτος λειτουργεί σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους (και όχι αυθαίρετα). Κοινωνικό Κράτος. Το Σύνταγμα προβλέπει κοινωνικά δικαιώματα, ώστε να μειώνονται οι ανισότητες και να προσφέρονται ίσες ευκαιρίες. Δημόσια δωρεάν παιδεία, Καθαρό περιβάλλον, Ενίσχυση οικογένειας, Προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων Άνεργοι, Άτομα με ειδικές ανάγκες. Διάκριση των Λειτουργιών (εξουσιών) Το Σύνταγμα διακρίνει τρεις εξουσίες: Νομοθετική Μετέχουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Βουλή. Εκτελεστική Μετέχουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση. Δικαστική Ασκείται από τα Δικαστήρια στο όνομα του Ελληνικού Λαού. Το Σύνταγμα του 1975 περιέχει εκτενείς εγγυήσεις των ελευθεριών και των δικαιωμάτων του πολίτη. Αναθεώρηση 2001: κατά την αναθεώρηση αυτή κατοχυρώθηκαν, για πρώτη φορά συνταγματικά, τρείς ανεξάρτητες αρχές ταγμένες στην προστασία και διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων: Συνήγορος του Πολίτη, Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών και Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Βρίσκεται στην κορυφή της εκτελεστικής εξουσίας. Μετέχει στη νομοθετική με τη δημοσίευση των νόμων την έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (κατόπιν προτροπής της Κυβέρνησης και κυρωτέες από τη Βουλή εντός 40 15

16 ημερών) και τη δυνατότητα αναπομπής ψηφισμένου νομοσχεδίου. Ορίζεται από το Σύνταγμα ως ρυθμιστής του πολιτεύματος. Εκλογή Προέδρου Εξουσίες του Προέδρου Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται έμμεσα από τη Βουλή με διαδοχικές ψηφοφορίες. Πλειοψηφία 2/3 (200 βουλευτές) στην 1 η και 2 η ψηφοφορία, Πλειοψηφία 3/5 (180 βουλευτές στην 3 η. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκέντρωσης πλειοψηφίας, προκηρύσσονται εκλογές. Η νέα βουλή, εκλέγει Πρόεδρο με απόλυτη πλειοψηφία (151 βουλευτές) ή σχετική (όποιον συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους). Η θητεία του Προέδρου είναι πενταετής με δικαίωμα επανεκλογής για μία ακόμη φορά. Περιορισμένες κυρίως τελετουργικά καθήκοντα. Όλες οι πράξεις του χρήζουν προσυπογραφής από τον Πρωθυπουργό ή μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργό) όπως Τα Προεδρικά Διατάγματα, που είναι διευκρινίσεις για την εφαρμογή των νόμων. Εξαιρούνται ο διορισμός υπαλλήλων της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Η Βουλή Ασκεί την νομοθετική εξουσία. Αρμοδιότητες της Βουλής Θεσπίζει τους νόμους Ελέγχει την Κυβέρνηση Αναδεικνύει την Κυβέρνηση Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Επικυρώνει τις διεθνείς συμβάσεις Αναθεωρεί το Σύνταγμα Διώκει ποινικά μέλη της Κυβέρνησης για πράξεις σχετικές με τα καθήκοντά τους, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για παράβαση του Συντάγματος, για Εσχάτη Προδοσία (έγκλημα κατά του Πολιτεύματος ή της ασφάλειας του Κράτους). Τα μέλη της Βουλής εκλέγονται με καθολική μυστική ψηφοφορία για τετραετή θητεία. Εκλογές μπορεί να κηρυχθούν νωρίτερα για έκτακτους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο Σύνταγμα. Η προκήρυξη πρόωρων εκλογών αποτελεί τον κανόνα, με την επίκληση ιδιαζούσης σημασίας εθνικού θέματος. Εκλογές Σύνθετο, ενδυναμωμένο εκλογικό σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης (ενισχυμένη αναλογική). Αποθαρρύνει τη δημιουργία πολυκομματικών κυβερνήσεων συνεργασίας. Επιτρέπει ισχυρή κυβέρνηση πλειοψηφίας, ακόμα και αν το πρώτο κόμμα υστερεί της πλειοψηφίας των ψήφων. Για να μπορέσει να καταλάβει βουλευτική έδρα, ένα κόμμα πρέπει να συγκεντρώνει το 3% των ψήφων. Με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, το πρώτο κόμμα εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή με ποσοστό 41%. 16

17 Η Κυβέρνηση Ασκεί την εκτελεστική εξουσία. Κεφαλή της Κυβέρνησης είναι ο Πρωθυπουργός, το ισχυρότερο πρόσωπο του Ελληνικού πολιτικού συστήματος. Το έργο της Κυβέρνησης είναι να καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της Χώρας, εφαρμόζει την νομοθεσία που εγκρίνει η Βουλή, συντάσσει και προωθεί νομοσχέδια προς ψήφιση. Αρχή της δεδηλωμένης: Η Κυβέρνηση οφείλει να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της Βουλής (να έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από την πλειοψηφία των βουλευτών). Εφ όσον η Κυβέρνηση προέρχεται από το κόμμα που έχει την πλειοψηφία των βουλευτών, η ψήφιση των νόμων είναι, κατά κανόνα, τυπική διαδικασία. Η επίκληση της κομματικής πειθαρχίας καθιστά τη διαφωνία κυβερνητικού βουλευτή με την κυβέρνηση που στηρίζει σχετικά σπάνιο φαινόμενο. Ο Πρωθυπουργός Αποτελεί την κεφαλή της κυβέρνησης. Συνήθως είναι ο αρχηγός του έχοντος την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή κυβερνώντος κόμματος. Εξασφαλίζει την ενότητα της Κυβέρνησης. Κατευθύνει τις ενέργειές της. Οι εξουσίες του Πρωθυπουργού είναι: Προεδρεύει του Υπουργικού Συμβουλίου, στο οποίο μετέχει μαζί με τους Υπουργούς. Με δέσμια πρόταση του διορίζονται και παύονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας οι υπουργοί και οι υφυπουργοί της Κυβέρνησης. Καθορίζει με τον οικείο Υπουργό τις αρμοδιότητες των υφυπουργών. Προΐσταται τεσσάρων αυτοτελών υπηρεσιών και γραμματειών: του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, της Γραμματείας της Κυβερνήσεως, της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Τύπου. Δίνει άδεια για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οποιουδήποτε κειμένου πρέπει, κατά το νόμο, να καταχωρηθεί σ αυτήν. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Ιδέα Ιστορικοί Σταθμοί Η Ευρώπη αποτελεί μια ενιαία πολιτική κοινότητα, ανεξαρτήτως ιστορικών, πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών. Μετά το 2 ο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρώπη έχει επιτύχει μια άνευ ιστορικού προηγουμένου διαδικασία ολοκλήρωσης. Θεωρείται από ορισμένους ότι Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προσφέρει πρότυπο πολιτικής οργάνωσης, Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα υπερκαλύψει τις αδυναμίες του Έθνους Κράτους. Συνθήκη της Ρώμης (1957) Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.) Κοινή Ευρωπαϊκή αγορά Όλο και στενότερη ένωση μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Συνθήκη του Maastricht (1992) Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 17

18 Δέσμευση για πολιτική και νομισματική ένωση, Δημιουργία 2ου και 3ου πυλώνα της Ε.Ε. Χαρακτήρας της ΕΕ Μοναδικότητα της ΕΕ Δεν είναι Ομοσπονδία (όπως λ.χ. οι ΗΠΑ). Δεν είναι οργανισμός διακυβερνητικής συνεργασίας (όπως λ.χ. ο ΟΗΕ). Είναι συγκερασμός εθνικών κυριαρχιών. Τα κράτη μέλη είναι ανεξάρτητα κυρίαρχα έθνη, τα οποία συνενώνουν τις εθνικές κυριαρχίες τους, για να αποκτήσουν ισχύ και παγκόσμια επιρροή (που δεν θα μπορούσαν να έχουν η κάθε μια ξεχωριστά). Μεταβίβαση ορισμένων εξουσιών λήψης αποφάσεων σε κοινά θεσμικά όργανα. Αρχές και Αξίες και Θέσεις της ΕΕ (προοίμιο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης θα αποτελέσει συνθήκη με την τυχόν ψήφιση της Συνταγματικής Συνθήκης στο μέλλον). Αξίες Αξιοπρέπεια του ανθρώπου Ελευθερία Ισότητα Αλληλεγγύη Αρχές Δημοκρατία Κράτος Δικαίου Θέσεις: Η ΕΕ: Σέβεται την πολυμορφία των πολιτισμών και των παραδόσεων των Ευρωπαϊκών λαών, Σέβεται την εθνική ταυτότητα των κρατών μελών της, Επιδιώκει την ισόρροπο και αειφόρο ανάπτυξη, Εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών, εμπορευμάτων, κεφαλαίων, Εγγυάται την ελευθερία εγκατάστασης. 18

19 Θεμελιώδη Θεσμικά Όργανα Θεσμικό Τρίγωνο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αντιπροσωπεύει τους πολίτες της Ένωσης. Τα μέλη του εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία. Η κάθε χώρα μέλος εκπροσωπείται από αριθμό βουλευτών ανάλογο με τον πληθυσμό της. Δεν αποτελεί καθαρή νομοθετική εξουσία, διότι εγκρίνει, τροποποιεί, ή απορρίπτει νομοθεσία, δεν την προτείνει. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης * (παλαιότερα «Συμβούλιο Υπουργών») Αντιπροσωπεύει τα μεμονωμένα κράτη μέλη. Αποτελείται από έναν υπουργό από κάθε χώρα μέλος (η αρμοδιότητα του υπουργού κρίνεται ανάλογα με το προς συζήτηση θέμα). Ο κάθε υπουργός έχει αριθμό ψήφων ανάλογο με τον πληθυσμό της χώρας του. Εγκρίνει ή απορρίπτει την νομοθεσία που προτείνει η Επιτροπή. Αρχή της ομοφωνίας Σε πολύ ευαίσθητα ζητήματα, οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα (υπάρχει vet) Κοινή εξωτερική πολιτική, Πολιτική ασφάλειας, Φορολογία, Πολιτική μετανάστευσης. Ειδική πλειοψηφία Στα περισσότερα ζητήματα οι αποφάσεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία, που είναι είτε απλή, είτε πλειοψηφία 2/3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ. Προτείνει νομοθεσία, Εξασφαλίζει την τήρηση των συνθηκών της ΕΕ, Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της πολιτικής. Προασπίζει τα συμφέροντα της ΕΕ σαν σύνολο. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Φροντίζει για την τήρηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Ερευνά καταγγελίες πολιτών για κακοδιοίκηση εναντίον θεσμικών οργάνων της ΕΕ. * Προσοχή - Τρία συμβούλια: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαράσσει τη γενική πολιτική της ΕΕ. Είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο της ΕΕ Οι σύνοδοί του αποκαλούνται «σύνοδοι κορυφής». Συμβούλιο της ΕΕ Συμβούλιο της Ευρώπης Καμία σχέση με την ΕΕ. Διακυβερνητικός ανθρωπιστικός οργανισμός. 46 χώρες μέλη, μεταξύ των οποίων και οι 25 της ΕΕ. 19

20 Κριτική για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Θετική Άποψη («Ευρωπαϊστές»): Επειδή προωθεί τον κοσμοπολιτισμό *, ενθαρρύνει τους Ευρωπαϊκούς λαούς να ξεφύγουν από τον στενό και απομονωτικό εθνικισμό. Η οικονομική, νομισματική και πολιτική ένωση δημιουργεί τέτοιες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των κρατών, που κάνουν τον πόλεμο στην Ευρώπη αδιανόητο. Η εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς στηρίζει την ευημερία και την ανάπτυξη και παρέχει στην Ευρώπη ασφάλεια στην παγκόσμια οικονομία. Ο συγκερασμός των εθνικών κυριαρχιών είναι ο μόνος τρόπος ώστε τα Ευρωπαϊκά κράτη να ασκήσουν σημαντική και ανεξάρτητη επίδραση στην διεθνή σκηνή. Η πολιτική και οικονομική ένωση συμβαδίζουν μια ενιαία αγορά πρέπει να ρυθμίζεται από ένα κοινό σύνολο κανόνων και αποφάσεων. Η Ευρωπαϊκή ιθαγένεια προσφέρει στα άτομα ευρύτερα και ίσως ισχυρότερα δικαιώματα, ελευθερίες και ευκαιρίες. Αρνητική Άποψη («Ευρωσκεπτικιστές»): Η διάβρωση της εθνικής κυριαρχίας σημαίνει ότι οι αποφάσεις αγνοούν χαρακτηριστικές εθνικές ανάγκες και συμφέροντα. Αδυνατίζουν ιστορικά καθιερωμένες εθνικές ταυτότητες, προκαλώντας εχθρότητα και εθνικιστικές αντιδράσεις. Εθνικές, γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές εμποδίζουν τις αυθεντικές πολιτικές συμμαχίες εντός των θεσμών της ΕΕ. Το δημοκρατικό έλλειμμα δεν μπορεί να ξεπεραστεί λόγω της απόστασης που χωρίζει τους θεσμούς της ΕΕ από τους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Η ολοκλήρωση προωθείται κυρίως από πολιτικές ελίτ και επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία προσπαθούν να καθοδηγήσουν τους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς στην υποστήριξη μιας «Νέας Ευρώπης». Η ολοκλήρωση ωφελεί κυρίως τα μεγάλα και οικονομικά ισχυρά κράτη και θα οδηγήσει τελικά σε μια Γερμανοκρατούμενη Ευρώπη. * Κοσμοπολιτισμός: Ειρήνη και αρμονία μεταξύ των εθνών, που στηρίζεται στην αμοιβαία κατανόηση, ανοχή και κυρίως αλληλεξάρτηση. 20

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ [1] ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Χώρες του Α κόσμου ΗΠΑ Δυτική ευρώπη Ιαπωνία Χώρες του Β κόσμου Πρώην σοσιαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22046 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ TΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ TΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ TΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ / / / ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Niedersächsischer Landeswahlleiter Πληροφορίες του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης βρίσκονται µπροστά σε µια ιδιαίτερα σηµαντική πολιτική επιλογή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1 ΚΕΙΜΕΝΟ Η Δημοκρατία στην εποχή της παγκόσμιας ανομίας Θα αρχίσω από μιαν αναδρομή. Οι έννοιες του «Λαού» και της «Κοινωνίας» δεν είναι ούτε διϊστορικές ούτε αυτονόητες. Αποκρυσταλλώθηκαν από τη νεωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Καρράς Γιώργος Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος

Περιεχόμενα. Καρράς Γιώργος Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το Δίκαιο... 2 1.1 Έννοια, προέλευση και εξέλιξη του Δικαίου... 2 1.2 Κανόνες ηθικής και κανόνες δικαίου: η διαφορά... 3 1.3 Υποκείμενα δικαίου... 3 1.4 Διακρίσεις Δικαίου... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΡΟΣ Α - Η Δεξαμενή Σκέψης Θουκυδίδης ΜΕΡΟΣ Β - Στρατηγικό σχέδιο για το πολίτευμα και τους θεσμούς ΜΕΡΟΣ Γ - Ερωτήσεις & Απαντήσεις ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ

1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ 1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΚΑΙ [ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάλμοε Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σουηδία Ιστορικό Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net ΝΟΟΖ.GR Political Map Lesvosnews.net Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο σημαντικές Εθνικές εκλογές στη Μεταπολίτευση. Έχοντας αυτό ως βάση, το Nooz.gr φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μάθημα : Συνταγματικό Δίκαιο Διδάσκων : Ανδρέας Δημητρόπουλος Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα Επιμέλεια Εργασίας : Διονυσία Ραδινού ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Χανιά, Απρίλιος 2014 Τον Αύγουστο του 2010, ενεργοί πολίτες των Χανίων προχωρήσαμε στη δημιουργία της ανεξάρτητης δημοτικής μας κίνησης με επικεφαλής τον Τάσο Βάμβουκα. Με διαφορετικές αφετηρίες,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Δίκαιο της Ε.Ε. klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Ο καθένας χρειάζεται να νιώθει ασφάλεια στην καθηµερινή του ζωή. Αν και οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν ζήσει πόλεµο εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

Το Δημοψήφισμα με Πρωτοβουλία των Πολιτών Ως κορυφαία πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος

Το Δημοψήφισμα με Πρωτοβουλία των Πολιτών Ως κορυφαία πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος 1 η Πρόταση Αναθεώρησης του Συντάγματος Το Δημοψήφισμα με Πρωτοβουλία των Πολιτών Ως κορυφαία πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρατική Μεθοδολογία (Λήψης Αποφάσεων)

Δημοκρατική Μεθοδολογία (Λήψης Αποφάσεων) Δημοκρατική Μεθοδολογία (Λήψης Αποφάσεων) Η Δημοκρατική Μεθοδολογία είναι ένας μηχανισμός λειτουργίας πολυπληθών ομάδων βάσει δημοκρατικών διαδικασιών. Οι προτεινόμενες τεχνικές εκπορεύονται από συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επιχειρώντας μια σύγκριση μεταξύ του ελληνικού Συντάγματος και του ελβετικού ομοσπονδιακού, διαπιστώνουμε ότι τα δύο Συντάγματα παρουσιάζουν

Εισαγωγή Επιχειρώντας μια σύγκριση μεταξύ του ελληνικού Συντάγματος και του ελβετικού ομοσπονδιακού, διαπιστώνουμε ότι τα δύο Συντάγματα παρουσιάζουν Εισαγωγή Επιχειρώντας μια σύγκριση μεταξύ του ελληνικού Συντάγματος και του ελβετικού ομοσπονδιακού, διαπιστώνουμε ότι τα δύο Συντάγματα παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/389 ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2010/C 83/02) 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/391 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!!

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!! ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!! Μάτα Χαροκόπου Ανδρέας Καλλιβωκάς ΤΟ ΟΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ Οι συνεργασίες αποτελούν την πεμπτουσία της ανάπτυξης, του διαχρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα;

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; 23 9 7 6 Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α 323 Α) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Για όποιον εξετάζει το πολίτευμα, δηλαδή ποια είναι η ουσία του κάθε πολιτεύματος και ποια τα χαρακτηριστικά του, το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Μάθημα: Εργατικό-Ασφαλιστικό Δίκαιο Διδάσκων: Νίκος Κ. Παπαδόπουλος

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Μάθημα: Εργατικό-Ασφαλιστικό Δίκαιο Διδάσκων: Νίκος Κ. Παπαδόπουλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1.Εισαγωγή Λέγοντας πηγές του Εργατικού Δικαίου εννοούμε το που βρίσκουμε τους κανόνες του. Για να γνωρίσουμε τις πηγές του Εργατικού Δικαίου,θα πρέπει να έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΑ 25-61Σ

ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΑ 25-61Σ ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΑ 25-61Σ ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΒΑ Α.Μ.1340200200698 Μετά τις ριζικές αλλαγές που έγιναν στο κράτος και στην κοινωνία της Βουλγαρίας (1989 όταν έπεσε το κομμουνιστικό

Διαβάστε περισσότερα