ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

Transcript

1 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Αρχές, Αξιολογικές και Θετικές Αρχή είναι η γενική ιδέα ενός πράγματος, εκφρασμένη με μια σύντομη λέξη ή φράση. Η έννοια της αρχής υπερβαίνει αυτήν του ομώνυμου ουσιαστικού. π.χ. γάτα: η συγκεκριμένη γάτα, αλλά και γάτα: ιδέα που αποτελείται απο τις ιδιότητες που προσδίδουν στη γάτα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Αξιολογικές αρχές: αναφέρονται σε ηθικές αξίες ή ιδεώδη που «πρέπει» να υπάρχουν. ελευθερία, δικαιώματα, δικαιοσύνη, ισότητα, ειρήνη. Περιγραφικές ή θετικές αρχές: Αναφέρονται στο τι υπάρχει ή συμβαίνει στην πραγματικότητα. ισχύς, εξουσία, νόμος. Προσεγγίσεις Ιδεαλισμός: Δίδει έμφαση στην ηθική και στα ιδεώδη. Φιλοσοφικά: Οι ιδέες είναι πιο «πραγματικές» από τον υλικό κόσμο. Πραγματισμός: Δίδει έμφαση στις πραγματικές περιστάσεις και στόχους - δυσπιστεί προς τις αφηρημένες ιδέες. Ρεαλισμός: Τονίζει τη σημασία της ισχύος και του συμφέροντος απορρίπτει ηθικές ή αξιολογικές θεωρήσεις. Ορθολογισμός: Ο κόσμος μπορεί να γίνει κατανοητός και να εξηγηθεί μέσω της ανθρώπινης λογικής. Πολιτική Οργάνωση Άτομα και κοινωνικές ομάδες έχουν την εξουσία να διαμορφώνουν τους θεσμούς που ρυθμίζουν την κοινωνική ζωή και να επιβάλλουν τους κανόνες λειτουργίας τους μέσω των νόμων. Κράτος Πολιτική οργάνωση με δύναμη επιβολής των νόμων της εντός συγκεκριμένων εδαφικών συνόρων (επικράτεια) και επι ορισμένου πληθυσμού (λαός υπήκοοι). Πολιτεία Μορφή πολιτικής οργάνωσης στα οποία οι πολίτες (= ελεύθερα άτομα) αποφασίζουν για τους νόμους που διέπουν την κοινωνική ζωή. Η Πολιτεία έχει την εξουσία να καθορίζει: Τους νόμους που διέπουν τους θεσμούς, Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ατόμων, Τις ποινές και κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των νόμων. 1

2 Κυριαρχία Η αρχή της απόλυτης και απεριόριστης ισχύος. Νομική κυριαρχία: Υπέρτατη νομική εξουσία. Αδιαμφισβήτητο δικαίωμα απαίτησης συμμόρφωσης, όπως ορίζει ο νόμος. Πολιτική κυριαρχία: Απεριόριστη πολιτική ισχύς. Δυνατότητα απαίτησης συμμόρφωσης που εξασφαλίζεται από μονοπώλιο καταναγκαστικής ισχύος. Εξωτερική κυριαρχία: Θέση του κράτους στη διεθνή τάξη. Η ικανότητα του κράτους να δράσει διεθνώς σαν ανεξάρτητη και αυτόνομη οντότητα. Εσωτερική κυριαρχία: Υπέρτατη εξουσία / ισχύς εντός του κράτους. Ανατίθεται σε ένα σώμα που λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις για όλους τους πολίτες, τις ομάδες και τους θεσμούς εντός της επικράτειας. Λαϊκή κυριαρχία (Russeau), Κοινοβουλευτική κυριαρχία (Jhn Austin: «γενική βούληση»). Τα σημερινά συστήματα διακυβέρνησης βασίζονται σ ένα σύνθετο σύστημα ελέγχων και ισορροπιών μεταξύ θεσμικών οργάνων και όχι σ ένα και μοναδικό σώμα. 2

3 ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ Πατρίδα Ο τόπος μέσα στον οποίο γεννιέται και ζει το άτομο. Η Πατρίδα στην Ελληνική Αρχαιότητα Η Πατρίδα στον Παιάνα των Σαλαμινομάχων. Ω παίδες Ελλήνων, ίτε, ελευθερούτε πατρίδ ελευθερούτε δε παίδας, γυναίκας, Θεών τε πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων. Νυν υπέρ πάντων ο αγών. Εμπρός παιδιά των Ελλήνων, ελευθερώστε την πατρίδα, ελευθερώστε τα παιδιά (μας), ελευθερώστε τις γυναίκες (μας), τα ιερά των θεών των πατέρων μας και τους τάφους των προγόνων μας. Για όλα αυτά πολεμάμε τώρα. Η προστασία της Πατρίδας και του Πολιτεύματος στην Αρχαία Αθήνα. (Όρκος των Αθηναίων εφήβων). Ου καταισχυνώ όπλα τα ιερά, ουδ εγκαταλείψω τον παραστάτην ότω αν στοιχήσω. Αμυνώ δε και υπέρ ιερών και οσίων και μόνος και μετά πολλών. Την πατρίδα δε ουκ ελάσσω παραδώσω, πλείω δε και αρείω όσης αν παραδέξωμαι. Και ευηκοήσω των αεί κρινόντων, και τοις θεσμοίς τοις ιδρυμένοις πείσομαι και ούστινας αν άλλους το πλήθος ιδρύσηται ομοφρόνως και αν τις αναιρεί τους θεσμούς ή μη πείθηται ουκ επιτρέψω, αμυνώ δε και μόνος και μετά πολλών. Και ιερά τα πάτρια τιμήσω. Ίστορες τούτων Άγλαυρος, Ενυάλιος, Ζεύς, Αυξώ, Θαλλώ, Ηγεμόνη. Δεν θα ντροπιάσω τα ιερά όπλα, ούτε θα εγκαταλείψω τον σύντροφο στη μάχη με όποιον κι αν ταχθώ στη γραμμή. Θα αμυνθώ δε και υπέρ των ιερών και οσίων και μόνος και με πολλούς. Την πατρίδα δε δεν θα παραδώσω μικρότερη, αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη απ όση θα παραλάβω. Και θα υπακούσω πρόθυμα στους δικάζοντες, και θα σέβομαι τους υπάρχοντες θεσμούς και όποιους άλλους με κοινή απόφαση θα ιδρύσει ο λαός και αν κάποιος προσπαθήσει να αναιρέσει τους θεσμούς ή δεν υπακούει σ αυτούς, δεν θα το επιτρέψω, θα αμυνθώ δε και μόνος και με πολλούς. Και θα τιμήσω τα ιερά της πατρίδας. Μάρτυρες τούτων η Άγλαυρος, ο Άρης, ο Δίας, η Αυξώ, η Θαλλώ, η Ηγεμόνη. Έθνος Μεγάλη ανθρώπινη ομάδα που συνδέεται μ ένα συγκεκριμένο τόπο (πατρίδα) χωρίς απαραίτητα να διαμένει σ αυτόν, μοιράζεται κοινό πολιτισμό και ιστορία, έχει συνείδηση ότι αποτελεί ενιαία ομάδα με κοινές επιδιώξεις. 3

4 Απόψεις περί Έθνους Έθνος και Κυριαρχία Πολιτική: Δίδει έμφαση στις κοινές επιδιώξεις και προσδοκίες ανοικτό έθνος: σημαντικές πολιτισμικές και εθνικές υποδιαιρέσεις. Οργανική: Δίνει έμφαση στον κοινό πολιτισμό και κυρίως στην ιστορία κλειστό έθνος: τονίζει την πολιτισμική ομοιογένεια. Ακόμη και κλειστά έθνη παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό πολιτισμικής ετερογένειας. Η εξωτερική κυριαρχία συνδέεται με τις αρχές εθνικής ανεξαρτησίας (natinal independence) αυτοδιάθεσης των εθνών (self determinatin) αυτοδιοίκησης (self gvernment). Στο εξωτερικά κυρίαρχο έθνος, μπορούν τα άτομα να καθορίσουν το πεπρωμένο τους σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και συμφέροντα. Συνεπώς, παραίτηση από την κυριαρχία ισοδυναμεί με απώλεια της ελευθερίας. Ηθικές και θεωρητικές αντιρρήσεις: Ηθικές: Το εξωτερικά κυρίαρχο έθνος ενδέχεται να παραβιάζει τα φυσικά δικαιώματα των πολιτών του (π. χ. ζωή, ελευθερία, περιουσία). Θεωρητικές: Το κυρίαρχο έθνος πιθανόν να μην έχει νόημα λόγω της συνεχώς αυξανόμενης αλληλεξάρτησης στον σύγχρονο κόσμο. Η παγκοσμιοποίηση μπορεί να καταστήσει την πολιτική κυριαρχία αδύνατη, την νομική κυριαρχία διπλωματικό πρόσχημα. Εθνικό Κράτος Κράτος που στηρίζεται στην εθνική ταυτότητα των πολιτών του (πολιτική ή οργανική). Το έθνος υπερβαίνει την έννοια του κράτους γιατί δεν περιορίζεται από εδαφικά σύνορα (π.χ. ομογένεια) Πολυεθνικά Κράτη Ευρωπαϊκή Ένωση Κράτη των οποίων οι πολίτες είναι διαφορετικής εθνικής καταγωγής, έχουν όμως κοινή εθνική συνείδηση πολιτική ή οργανική (Η.Π.Α., Αυστραλία, Καναδάς). Συνύπαρξη Ευρωπαϊκής και «εγχώριας» εθνικής ταυτότητας. 4

5 Εθνικισμός Το έθνος είναι η βασική αρχή της πολιτικής οργάνωσης. Υποθέσεις: Η ανθρωπότητα διαιρείται με φυσικό τρόπο σε διακριτά έθνη, Το έθνος αποτελεί πολιτική κοινότητα και είναι ίσως η πιο κατάλληλη μονάδα πολιτικής διακυβέρνησης. Εθνικισμός ως δόγμα (κλασσικός πολιτικός εθνικισμός): Όλα τα έθνη δικαιούνται να έχουν ένα ανεξάρτητο κράτος. Εθνικισμός ως ιδεολογία: Πολιτικός: Το ιδεώδες του έθνους χρησιμοποιείται για την επίτευξη πολιτικών στόχων. Φιλελεύθερος: Όλα τα έθνη είναι ίσα και έχουν ίσα δικαιώματα, ειδικά το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Συντηρητικός: Η συνείδηση της εθνικότητας στηρίζεται στην ιδέα του κοινού παρελθόντος. Υπεράσπιση παραδοσιακών αξιών και θεσμών. Επεκτατικός: Επιθετική και στρατοκρατική μορφή εθνικισμού, συνοδευόμενη από σωβινιστικά δόγματα, που αγγίζουν τα όρια του φυλετισμού. Έντονος εθνικιστικός ενθουσιασμός. Αντι-αποικιοκρατικός: Προσπάθεια εθνικής απελευθέρωσης από αποικιοκρατικές δυνάμεις (Ινδία, Κύπρος), ή επιρροές (Λατινική Αμερική). Πολιτισμικός: Το έθνος βασίζεται στον διακριτό πολιτισμό του. Επομένως πρέπει να ενισχύονται Η γλώσσα, Η θρησκεία, Ο τρόπος ζωής. Εθνοτικός: Διαφορετικές εθνοτικές ομάδες παρουσιάζονται ως έχουσες κοινή καταγωγή. Ισχυρότερη και εντονότερη αίσθηση διακριτότητας. Πιο κλειστό έθνος. Πατριωτισμός Το συναίσθημα της αγάπης για την πατρίδα, τη χώρα, ή το έθνος. Ενώ ο εθνικισμός είναι δόγμα ή ιδεολογία, ο πατριωτισμός είναι συναίσθημα. Ο πατριωτισμός αναγνωρίζεται γενικώς σαν υγιής και φυσικός: Τα άτομα αναζητούν ασφάλεια και ταυτότητα σαν μέλη μιάς ομάδας με παρόμοια χαρακτηριστικά μ αυτούς, όμως Άλλοι υποστηρίζουν ότι αποτελεί παράλογο αγελαίο ένστικτο που διατρέφει τον σωβινισμό και 5

6 την έριδα «εμείς και αυτοί». Πρέπει να υπάρχουν «αυτοί» για να αποκτήσουμε «εμείς» ισχυρότερη αίσθηση ταυτότητας. Ιμπεριαλισμός, Αποικιοκρατία, Επεκτατισμός. Η πολιτική της επέκτασης της ισχύος ή της διακυβέρνησης ενός κράτους πέρα από την επικράτειά του. Στην αρχική του μορφή, ιδεολογία που υποστήριζε την στρατιωτική επέκταση, στηριζόμενη σε εθνικιστικά ή φυλετικά δόγματα. Τώρα, σύστημα πολιτικής επικυριαρχίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης που προέρχεται απ αυτήν. Χαρακτηρίζεται από ασύμμετρη σχέση μεταξύ της ιμπεριαλιστικής δύναμης και της περιοχής ή λαού «πελάτη». Στην περίπτωση της αποικιοκρατίας, οι αποικίες διοικούνται άμεσα από την αποικιοκρατική δύναμη (Ινδία, Κύπρος). Ο νεο-ιμπεριαλισμός ή νεο-αποικισμός αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία βιομηχανικά ανεπτυγμένες δυνάμεις ελέγχουν ξένες περιοχές μέσω οικονομικής ή πολιτισμικής επικυριαρχίας, ενώ σέβονται την τυπική πολιτική ανεξαρτησία της περιοχής. Ο ιμπεριαλισμός καταδικάζεται καθολικά γιατί αντίκειται στις πλέον γενικά αποδεκτές ιδέες της δημοκρατίας και της εθνικής κυριαρχίας. Ο επεκτατισμός αναφέρεται στην επέκταση των εδαφικών συνόρων ενός κράτους σε βάρος των γειτόνων του. Διεθνισμός Διεθνής ή παγκόσμια συνεργασία. Υπόθεση: Οι δεσμοί που ενώνουν τους λαούς είναι ισχυρότεροι από αυτά που τους χωρίζουν. Είδη: Φιλελεύθερος Διεθνισμός: Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντικότερα από την κυρίαρχη εξουσία του έθνους (- κράτους). Σοσιαλιστικός Διεθνισμός: Διεθνής ταξική ενότητα οι κοινωνικές τάξεις διαπερνούν τα εθνικά σύνορα (προλεταριακός διεθνισμός). Αδύναμες μορφές διεθνισμού: Φεμινισμός, φυλετισμός, θρησκευτικός φονταμενταλισμός το γένος, η φυλετική καταγωγή και η θρησκεία διαπερνούν τα εθνικά σύνορα. Ενστάσεις: Η κυρίαρχη παράδοση στις διεθνείς σχέσεις δεν είναι αυτή του ιδεαλισμού, αλλά του πραγματισμού. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εκδήλωση του Δυτικού φιλελευθερισμού η διάδοσή τους αποτελεί συγκαλυμμένη μορφή ιμπεριαλισμού. 6

7 Παγκοσμιοποίηση Η εμφάνιση ενός σύνθετου ιστού διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων.. Οι ζωές των ατόμων επηρεάζονται και επηρεάζουν γεγονότα που συμβαίνουν και αποφάσεις που λαμβάνονται σε μεγάλη απόσταση από αυτά. Παγκοσμιοποίηση δεν σημαίνει αναγκαστικά υποταγή του τοπικού και του εθνικού επιπέδου στο παγκόσμιο, αλλά μάλλον μεγαλύτερη αλληλεπίδραση: Αίτια της Παγκοσμιοποίησης. Μειώνεται η σημασία διαιρέσεων μεταξύ λαών που χωρίζονταν από τον χρόνο και το χώρο. Αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη «υπεργεωγραφικών» (supraterritrial) σχέσεων μεταξύ των λαών (Shlte, 2000) λόγω της αυξανόμενης ποικιλίας διασυνδέσεων διασυνοριακού χαρακτήρα. Δορυφορική και καλωδιακή τεχνολογία, Διαδίκτυο, Άλλα δίκτυα Η/Υ. Είδη Παγκοσμιοποίησης: Οικονομική: Μετατόπιση από τις διακριτές εθνικές οικονομίες στην παγκόσμια οικονομία, όπου: η παραγωγή είναι διεθνοποιημένη και το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο ρέει απρόσκοπτα και στιγμιαία από την μία χώρα στην άλλη (ΟΟΣΑ, 1995). Συνέπεια της οικονομικής παγκοσμιοποίησης είναι η μειωμένη δυνατότητα των εθνικών κυβερνήσεων να διαχειριστούν τις οικονομίες τους, γιατί προσπαθούν να είναι ανταγωνιστικές παγκοσμίως. Πολιτισμική: Πληροφορίες, αγαθά και εικόνες που παράγονται σε ένα μέρος του κόσμου εισέρχονται στην «παγκόσμια ροή» και μειώνουν τις πολιτισμικέ διαφορές μεταξύ εθνών, γεωγραφικών περιοχών και ατόμων. Αυτοχθονοποίηση (indigenizatin): Ξένα εμπορεύματα και πρακτικές απορροφώνται μέσω της προσαρμογής τους σε τοπικές ανάγκες και περιστάσεις. Πολιτική: Αυξανόμενη βαρύτητα διεθνών οργανισμών, που έχουν δικαιοδοσία σε διεθνείς περιοχές και όχι σ ένα συγκεκριμένο κράτος. 7

8 ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ΟΟΣΑ, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Θεωρητικά, αυτοί οι οργανισμοί επιτρέπουν την συνδυασμένη δράση χωρών, χωρίς να θυσιάζεται η εθνική κυριαρχία. Θέσεις για την Παγκοσμιοποίηση Καθαρή Παγκοσμιοποίηση: Η παγκοσμιοποίηση οδηγεί στην γενική ευμάρεια και διεύρυνση των ευκαιριών για περισσότερους ανθρώπους σε περισσότερες χώρες. Παρεμβατική Παγκοσμιοποίηση: Η παγκοσμιοποίηση είναι συνυφασμένη με την ανισότητα και την εκμετάλλευση και - χωρίς κρατική παρέμβαση - θα δημιουργήσει νέες μορφές κοινωνικής αθλιότητας και αδικίας. Δημοκρατικό Έλλειμμα Οικονομική ισχύς = Πολιτική ισχύς Η γιγάντωση της οικονομικής ισχύος των πολυεθνικών εταιριών εξ αιτίας της παγκοσμιοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε έλλειμμα δημοκρατίας. Αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί με ισχυροποίηση διεθνών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και αύξηση της δημοκρατίας μέσα σ αυτούς. ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πολιτική Ευρεία έννοια: Η δραστηριότητα δια της οποίας οι άνθρωποι δημιουργούν, διατηρούν και τροποποιούν τους γενικούς κανόνες υπό τους οποίους διαβιούν. Κάθε δραστηριότητα ατόμων και ομάδων που αφορά την συλλογική ζωή. Όψεις της Πολιτικής Πολιτική είναι η τέχνη της διακυβέρνησης και οι δραστηριότητες του κράτους. Κλασσικός ορισμός από τη λέξη «πόλις». Οι περισσότεροι άνθρωποι, θεσμοί, κοινωνικές δραστηριότητες βρίσκονται εκτός πολιτικής. Πολιτική είναι κάθε δημόσια δραστηριότητα που σχετίζεται με τη διεξαγωγή και διαχείριση των κοινοτικών υποθέσεων, σε αντίθεση με το ιδιωτικά ενδιαφέροντα του ατόμου. Αριστοτέλεια άποψη. Μόνο μέσα σε μια πολιτική κοινότητα μπορούν τα άτομα να έχουν ευδαιμονία. Το αντίθετο της πολιτικής είναι η ιδιωτεία. Πολιτική είναι ένα μέσο επίλυσης συγκρούσεων με τον συμβιβασμό, τη διαπραγμάτευση και τη συμφιλίωση σε αντίθεση με την ωμή ισχύ ή τη βία. Είναι η τέχνη του εφικτού, αυτού που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς προσφυγή στον καταναγκασμό. Η πολιτική σχετίζεται με την παραγωγή και διανομή των αγαθών και τη χρήση των πόρων (Μarx). 8

9 Η ουσία της πολιτικής είναι η ισχύς, η δυνατότητα της επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος ανεξαρτήτως μεθόδων. Κοινωνία των Πολιτών Ευθύνες των Πολιτών Κοινωνία των πολιτών (civil sciety): Θεσμοί ανεξάρτητοι από την κυβέρνηση και οργανωμένοι από ομάδες προς επίτευξη δικών τους στόχων. Αυτόνομες ομάδες, όπως Επιχειρήσεις, Ομάδες συμφερόντων, Καταναλωτικές οργανώσεις, Περιβαλλοντικές οργανώσεις, Εργατικά σωματεία κ.λπ. Σύλλογοι. Ενημέρωση για τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Υπεύθυνη συμμετοχή σε τομείς της κοινωνικής ζωής. 9

10 Ατομικό Συμφέρον και Πολιτική Ζωή Γιατί ο πολίτης να συμμετέχει και να μην επιδιώκει απλώς το στενό ατομικό του συμφέρον; Η συμμετοχή προϋποθέτει συνεργασία. Η συνεργασία οδηγεί σε μεγαλύτερο βαθμό επίτευξης των ατομικών στόχων. Δίλημμα των Κρατουμένων Δύο κακοποιοί κρατούνται σε διαφορετικά κελιά. Έχουν την επιλογή να «καρφώσουν» ή να μην «καρφώσουν» ο ένας τον άλλο. Αν ο ένας ομολογήσει και δώσει αποδείξεις για να καταδικαστεί ο άλλος, δεν του απαγγέλλονται κατηγορίες και απελευθερώνεται, ενώ ο συνεργάτης του τιμωρείται με δεκαετή φυλάκιση. Αν ομολογήσουν και οι δύο, θα φυλακιστούν 6 χρόνια ο καθένας. Αν δεν ομολογήσει κανένας, καταδικάζονται για πταίσμα και φυλακίζονται για 1 έτος ο καθένας. Ποια λύση είναι η καλύτερη; Κρατούμενος Α Το Δίλημμα των Κρατουμένων Κρατούμενος Β Ομολογεί Δεν Ομολογεί Ομολογεί Α: 6 Α: 0 Β: 6 Β: 10 Δεν Α: 10 Α: 1 Ομολογεί Β: 0 Β: 1 Ατομική λύση: Ο κάθε κρατούμενος υποθέτει πως, σκεπτόμενος το δικό του συμφέρον, θα ομολογήσει ο άλλος. Για να αποφύγει την δεκαετή φυλάκιση, ομολογεί. Τιμωρούνται και οι δύο με 6 χρόνια φυλακή. Συνολική ποινή = 12 έτη. Η ατομική («ορθολογική»)λύση οδηγεί στο χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα. Συλλογική λύση: Κανένας κρατούμενος δεν ομολογεί υποθέτοντας πως, σκεπτόμενος το κοινό συμφέρον, δεν θα ομολογήσει κι ο άλλος. Τιμωρούνται και οι δύο με 1 χρόνο φυλακή. Συνολική ποινή = 2 έτη. Η συλλογική, συνεργατική (κοινωνική) λύση οδηγεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αν ένας σκεφτεί το κοινό συμφέρον και ομολογήσει, ενώ ο άλλος όχι, ο ένας κερδίζει πολύ (0 έτη φυλάκισης), όχι όμως πολύ περισσότερο απ ότι στη συλλογική λύση (1 έτος). Συνολική ποινή = 10 έτη. Η συνολική (κοινωνική) ποινή είναι πολύ μεγαλύτερη απ ότι στη συλλογική λύση (2 έτη). 10

11 ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ Κλασσική Ταξινόμηση Ταξινόμηση του Αριστοτέλη: Τον 4 ο αιώνα π.χ. ο Αριστοτέλης ταξινόμησε τα πολιτεύματα 158 Ελληνικών πόλεων κρατών. Η ταξινόμηση του Αριστοτέλους στηρίζεται σε δύο συνιστώσες: Ποιος κυβερνά, Ποιος ωφελείται. Ωφελούνται Κυβερνούν Ένας Οι Λίγοι Οι Πολλοί Όλοι Μοναρχία Αριστοκρατία Δημοκρατία * Οι Κυβερνώντες Τυραννία Ολιγαρχία Δημαγωγία Σημερινά Κριτήρια Ταξινόμησης Ποιος κυβερνά; Η πολιτική συμμετοχή περιορίζεται σε μια προνομιούχο ομάδα, ή συμπεριλαμβάνει το σύνολο του πληθυσμού; Πώς επιτυγχάνεται η συμμόρφωση; Η υπακοή προς την κυβέρνηση επιτυγχάνεται δια της βίας ή της απειλής της βίας, ή μέσω διαπραγμάτευσης και συμβιβασμού; Πόσο συγκεντρωτική είναι η διακυβέρνηση; Τι είδους έλεγχοι και ισορροπίες λειτουργούν στο πολιτικό σύστημα; Πώς αποκτάται και μεταβιβάζεται η κυβερνητική ισχύς; Είναι το καθεστώς ανοικτό και ανταγωνιστικό, ή μονολιθικό; Ποια είναι η ισορροπία μεταξύ κράτους και ατόμου; Ποια είναι η κατανομή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών; Ποιο είναι το επίπεδο υλικής ανάπτυξης; Πόσο υλικά ευημερούσα είναι η κοινωνία και πόσο ίσα κατανέμεται ο πλούτος; Πώς είναι οργανωμένη η οικονομική ζωή; Η οικονομία ρυθμίζεται από τις αγορές, ή μέσω κεντρικού σχεδιασμού; Ποιος είναι ο οικονομικός ρόλος του κράτους; Πόσο σταθερό είναι το πολιτικό σύστημα; Έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις; Δημοκρατία Κατά τον Αριστοτέλη: Η διακυβέρνηση από τους πολλούς, προς το συμφέρον όλων. Abraham Lincln (1864): Η διακυβέρνηση του λαού, από το λαό, για τον λαό. Μορφές Δημοκρατίας Άμεση ή συμμετοχική Δημοκρατία: Άμεση και συνεχής συμμετοχή των πολιτών στο έργο της διακυβέρνησης (π.χ. Αρχαία Αθήνα). Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία: Περιορισμένη και έμμεση μορφή Δημοκρατίας. Λαϊκή συμμετοχή σπάνια και σύντομη (συνήθως στις εκλογές). Οι πολίτες δεν ασκούν οι ίδιοι την εξουσία, αλλά επιλέγουν αυτούς που θα κυβερνήσουν εκ μέρους τους. Φιλελεύθερη Δημοκρατία: Μορφή αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας με πολλαπλές εγγυήσεις για την προστασία των ατομικών ελευθεριών (ελευθερία του λόγου, του τύπου, του συνέρχεσθαι, κ.λ.π.) * Στον Αριστοτέλη, Πολιτεία. Στον Αριστοτέλη, Δημοκρατία. 11

12 Η πολιτική εξουσία αποκτάται μέσω τακτικών εκλογών, στη βάση τυπικής πολιτικής ισότητας. Υπάρχει ανταγωνισμός και εκλογική επιλογή. Πολιτικός πλουραλισμός, Ανοχή αντίθετων απόψεων, Ύπαρξη αντιμαχόμενων κοινωνικών φιλοσοφιών και Αντιμαχόμενα πολιτικά κινήματα και κόμματα. Σαφής διάκριση μεταξύ κράτους και κοινωνίας των πολιτών. Ύπαρξη αυτόνομων ομάδων συμφερόντων, Οικονομία των αγορών. Δημοκρατικά Πολιτεύματα Διάκριση των εξουσιών (λειτουργιών): Οι εσωτερικές εντάσεις που δημιουργούνται μεταξύ των εξουσιών συντείνουν στην προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. «Ελευθερία είναι η κατατμημένη ισχύς» (Hbbes). Η νομοθετική εξουσία δημιουργεί τους νόμους. Η εκτελεστική εξουσία εφαρμόζει τους νόμους. Η δικαστική εξουσία ερμηνεύει τους νόμους. Κοινοβουλευτική Δημοκρατία Ο λαός εκλέγει τα μέλη του κοινοβουλίου. Από το κοινοβούλιο επιλέγονται τα μέλη της κυβέρνησης και ο πρωθυπουργός. Συνήθως, ο πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός του 12

13 πλειοψηφούντος κόμματος. Τα μέλη της κυβέρνησης είναι βουλευτές του πλειοψηφούντος κόμματος. Η κυβέρνηση ελέγχεται για τις πράξεις της από τη βουλή. Η κυβέρνηση προτείνει νομοσχέδια τα οποία τίθενται σε ψηφοφορία από τη βουλή. Για να ασκήσει την εκτελεστική εξουσία, πρέπει να χαίρει της εμπιστοσύνης της βουλής Σύμφυση της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Παραβιάζεται η αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Βασιλευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, όπου αρχηγός του κράτους είναι κληρονομικός μονάρχης. Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, όπου αρχηγός του κράτους είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος εκλέγεται από το κοινοβούλιο και συνήθως είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής και σεβασμού. 13

14 Προεδρική Δημοκρατία Ο λαός εκλέγει τα μέλη του κοινοβουλίου και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το κοινοβούλιο ψηφίζει νόμους, τους οποίους πρέπει να εγκρίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση άρνησης εγκρίσεως ενός νόμου, ασκείται το δικαίωμα της αρνησικυρίας (vet). Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επίσης προτείνει νομοσχέδια, τα οποία τίθενται προς ψήφιση στο κοινοβούλιο. Συνταγματική και πολιτική διάκριση της νομοθετικής από την εκτελεστική εξουσία. Μπορεί να οδηγήσει σε πρόσκαιρα κυβερνητικά αδιέξοδα. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εκλογές Τρόπος πλήρωσης μιάς θέσης ή θέσεων δια μέσου των επιλογών συγκεκριμένου λαϊκού σώματος, του εκλογικού σώματος. Δημοκρατικές Εκλογές: Η ψηφοφορία χαρακτηρίζεται από: Καθολικότητα Ψηφίζουν όλοι (οι ενήλικες). Ισότητα Μία ψήφος για τον καθένα, όλες οι ψήφοι ίσης αξίας. Μυστικότητα Μόνον ο ψηφοφόρος δικαιούται να γνωρίζει τι ψήφισε. Εκλογική Επιλογή Προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ περισσοτέρων του ενός υποψηφίων ή κομμάτων. Μη Δημοκρατικές Εκλογές: Φέρουν οποιοδήποτε από τα εξής χαρακτηριστικά: Περιορισμός δικαιώματος ψήφου στη βάση περιουσιακής κατάστασης, εκπαίδευσης, φύλου, ή φυλετικής καταγωγής. Ανισότητα ψήφου. Σημαντικές διαφορές στο μέγεθος του πληθυσμού που αντιστοιχεί σε κάθε κοινοβουλευτική έδρα. Ψυχολογική πίεση ή εκφοβισμός των ψηφοφόρων. Έλλειψη εκλογικής επιλογής μόνο ένα κόμμα ή υποψήφιος μπορεί να ψηφιστεί. Απόψεις περί Εκλογών Συμβατική άποψη: Οι εκλογές είναι μηχανισμός μέσω του οποίου οι πολιτικοί καλούνται: * Ελίτ: Μειοψηφία, στα χέρια της οποίας συγκεντρώνονται ισχύς, προνόμια, ή πλούτος. Οι ελίτ δημιουργούνται λόγω οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών δομών. 14

15 Να δώσουν απολογισμό για το έργο τους, Να ακολουθήσουν πολιτικές που αντανακλούν τη θέληση της κοινής γνώμης. Ριζοσπαστική άποψη: Οι εκλογές είναι μηχανισμός μέσω του οποίου οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές ελίτ * ασκούν έλεγχο στον πληθυσμό. Συνθετική άποψη: Οι εκλογές είναι αμφίδρομος δίαυλος επικοινωνίας που παρέχει στις κυβερνήσεις και στο λαό, στις ελίτ και στις «μάζες» την δυνατότητα να επηρεάσουν ο ένας τον άλλο. Το Σύνταγμα της Ελλάδας Σύνταγμα Σύνολο κανόνων που ορίζουν τις σχέσεις μεταξύ κυβερνώντων και κυβερνωμένων και μεταξύ κυβερνητικών θεσμών. Αρχές του Συντάγματος Συνταγματικές Εγγυήσεις Πρόεδρος της Δημοκρατίας Λαϊκή Κυριαρχία. Πηγή όλων των εξουσιών είναι ο λαός. Κράτος Δικαίου. Το κράτος λειτουργεί σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους (και όχι αυθαίρετα). Κοινωνικό Κράτος. Το Σύνταγμα προβλέπει κοινωνικά δικαιώματα, ώστε να μειώνονται οι ανισότητες και να προσφέρονται ίσες ευκαιρίες. Δημόσια δωρεάν παιδεία, Καθαρό περιβάλλον, Ενίσχυση οικογένειας, Προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων Άνεργοι, Άτομα με ειδικές ανάγκες. Διάκριση των Λειτουργιών (εξουσιών) Το Σύνταγμα διακρίνει τρεις εξουσίες: Νομοθετική Μετέχουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Βουλή. Εκτελεστική Μετέχουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση. Δικαστική Ασκείται από τα Δικαστήρια στο όνομα του Ελληνικού Λαού. Το Σύνταγμα του 1975 περιέχει εκτενείς εγγυήσεις των ελευθεριών και των δικαιωμάτων του πολίτη. Αναθεώρηση 2001: κατά την αναθεώρηση αυτή κατοχυρώθηκαν, για πρώτη φορά συνταγματικά, τρείς ανεξάρτητες αρχές ταγμένες στην προστασία και διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων: Συνήγορος του Πολίτη, Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών και Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Βρίσκεται στην κορυφή της εκτελεστικής εξουσίας. Μετέχει στη νομοθετική με τη δημοσίευση των νόμων την έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (κατόπιν προτροπής της Κυβέρνησης και κυρωτέες από τη Βουλή εντός 40 15

16 ημερών) και τη δυνατότητα αναπομπής ψηφισμένου νομοσχεδίου. Ορίζεται από το Σύνταγμα ως ρυθμιστής του πολιτεύματος. Εκλογή Προέδρου Εξουσίες του Προέδρου Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται έμμεσα από τη Βουλή με διαδοχικές ψηφοφορίες. Πλειοψηφία 2/3 (200 βουλευτές) στην 1 η και 2 η ψηφοφορία, Πλειοψηφία 3/5 (180 βουλευτές στην 3 η. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκέντρωσης πλειοψηφίας, προκηρύσσονται εκλογές. Η νέα βουλή, εκλέγει Πρόεδρο με απόλυτη πλειοψηφία (151 βουλευτές) ή σχετική (όποιον συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους). Η θητεία του Προέδρου είναι πενταετής με δικαίωμα επανεκλογής για μία ακόμη φορά. Περιορισμένες κυρίως τελετουργικά καθήκοντα. Όλες οι πράξεις του χρήζουν προσυπογραφής από τον Πρωθυπουργό ή μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργό) όπως Τα Προεδρικά Διατάγματα, που είναι διευκρινίσεις για την εφαρμογή των νόμων. Εξαιρούνται ο διορισμός υπαλλήλων της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Η Βουλή Ασκεί την νομοθετική εξουσία. Αρμοδιότητες της Βουλής Θεσπίζει τους νόμους Ελέγχει την Κυβέρνηση Αναδεικνύει την Κυβέρνηση Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Επικυρώνει τις διεθνείς συμβάσεις Αναθεωρεί το Σύνταγμα Διώκει ποινικά μέλη της Κυβέρνησης για πράξεις σχετικές με τα καθήκοντά τους, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για παράβαση του Συντάγματος, για Εσχάτη Προδοσία (έγκλημα κατά του Πολιτεύματος ή της ασφάλειας του Κράτους). Τα μέλη της Βουλής εκλέγονται με καθολική μυστική ψηφοφορία για τετραετή θητεία. Εκλογές μπορεί να κηρυχθούν νωρίτερα για έκτακτους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο Σύνταγμα. Η προκήρυξη πρόωρων εκλογών αποτελεί τον κανόνα, με την επίκληση ιδιαζούσης σημασίας εθνικού θέματος. Εκλογές Σύνθετο, ενδυναμωμένο εκλογικό σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης (ενισχυμένη αναλογική). Αποθαρρύνει τη δημιουργία πολυκομματικών κυβερνήσεων συνεργασίας. Επιτρέπει ισχυρή κυβέρνηση πλειοψηφίας, ακόμα και αν το πρώτο κόμμα υστερεί της πλειοψηφίας των ψήφων. Για να μπορέσει να καταλάβει βουλευτική έδρα, ένα κόμμα πρέπει να συγκεντρώνει το 3% των ψήφων. Με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, το πρώτο κόμμα εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή με ποσοστό 41%. 16

17 Η Κυβέρνηση Ασκεί την εκτελεστική εξουσία. Κεφαλή της Κυβέρνησης είναι ο Πρωθυπουργός, το ισχυρότερο πρόσωπο του Ελληνικού πολιτικού συστήματος. Το έργο της Κυβέρνησης είναι να καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της Χώρας, εφαρμόζει την νομοθεσία που εγκρίνει η Βουλή, συντάσσει και προωθεί νομοσχέδια προς ψήφιση. Αρχή της δεδηλωμένης: Η Κυβέρνηση οφείλει να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της Βουλής (να έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από την πλειοψηφία των βουλευτών). Εφ όσον η Κυβέρνηση προέρχεται από το κόμμα που έχει την πλειοψηφία των βουλευτών, η ψήφιση των νόμων είναι, κατά κανόνα, τυπική διαδικασία. Η επίκληση της κομματικής πειθαρχίας καθιστά τη διαφωνία κυβερνητικού βουλευτή με την κυβέρνηση που στηρίζει σχετικά σπάνιο φαινόμενο. Ο Πρωθυπουργός Αποτελεί την κεφαλή της κυβέρνησης. Συνήθως είναι ο αρχηγός του έχοντος την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή κυβερνώντος κόμματος. Εξασφαλίζει την ενότητα της Κυβέρνησης. Κατευθύνει τις ενέργειές της. Οι εξουσίες του Πρωθυπουργού είναι: Προεδρεύει του Υπουργικού Συμβουλίου, στο οποίο μετέχει μαζί με τους Υπουργούς. Με δέσμια πρόταση του διορίζονται και παύονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας οι υπουργοί και οι υφυπουργοί της Κυβέρνησης. Καθορίζει με τον οικείο Υπουργό τις αρμοδιότητες των υφυπουργών. Προΐσταται τεσσάρων αυτοτελών υπηρεσιών και γραμματειών: του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, της Γραμματείας της Κυβερνήσεως, της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Τύπου. Δίνει άδεια για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οποιουδήποτε κειμένου πρέπει, κατά το νόμο, να καταχωρηθεί σ αυτήν. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Ιδέα Ιστορικοί Σταθμοί Η Ευρώπη αποτελεί μια ενιαία πολιτική κοινότητα, ανεξαρτήτως ιστορικών, πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών. Μετά το 2 ο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρώπη έχει επιτύχει μια άνευ ιστορικού προηγουμένου διαδικασία ολοκλήρωσης. Θεωρείται από ορισμένους ότι Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προσφέρει πρότυπο πολιτικής οργάνωσης, Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα υπερκαλύψει τις αδυναμίες του Έθνους Κράτους. Συνθήκη της Ρώμης (1957) Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.) Κοινή Ευρωπαϊκή αγορά Όλο και στενότερη ένωση μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Συνθήκη του Maastricht (1992) Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 17

18 Δέσμευση για πολιτική και νομισματική ένωση, Δημιουργία 2ου και 3ου πυλώνα της Ε.Ε. Χαρακτήρας της ΕΕ Μοναδικότητα της ΕΕ Δεν είναι Ομοσπονδία (όπως λ.χ. οι ΗΠΑ). Δεν είναι οργανισμός διακυβερνητικής συνεργασίας (όπως λ.χ. ο ΟΗΕ). Είναι συγκερασμός εθνικών κυριαρχιών. Τα κράτη μέλη είναι ανεξάρτητα κυρίαρχα έθνη, τα οποία συνενώνουν τις εθνικές κυριαρχίες τους, για να αποκτήσουν ισχύ και παγκόσμια επιρροή (που δεν θα μπορούσαν να έχουν η κάθε μια ξεχωριστά). Μεταβίβαση ορισμένων εξουσιών λήψης αποφάσεων σε κοινά θεσμικά όργανα. Αρχές και Αξίες και Θέσεις της ΕΕ (προοίμιο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης θα αποτελέσει συνθήκη με την τυχόν ψήφιση της Συνταγματικής Συνθήκης στο μέλλον). Αξίες Αξιοπρέπεια του ανθρώπου Ελευθερία Ισότητα Αλληλεγγύη Αρχές Δημοκρατία Κράτος Δικαίου Θέσεις: Η ΕΕ: Σέβεται την πολυμορφία των πολιτισμών και των παραδόσεων των Ευρωπαϊκών λαών, Σέβεται την εθνική ταυτότητα των κρατών μελών της, Επιδιώκει την ισόρροπο και αειφόρο ανάπτυξη, Εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών, εμπορευμάτων, κεφαλαίων, Εγγυάται την ελευθερία εγκατάστασης. 18

19 Θεμελιώδη Θεσμικά Όργανα Θεσμικό Τρίγωνο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αντιπροσωπεύει τους πολίτες της Ένωσης. Τα μέλη του εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία. Η κάθε χώρα μέλος εκπροσωπείται από αριθμό βουλευτών ανάλογο με τον πληθυσμό της. Δεν αποτελεί καθαρή νομοθετική εξουσία, διότι εγκρίνει, τροποποιεί, ή απορρίπτει νομοθεσία, δεν την προτείνει. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης * (παλαιότερα «Συμβούλιο Υπουργών») Αντιπροσωπεύει τα μεμονωμένα κράτη μέλη. Αποτελείται από έναν υπουργό από κάθε χώρα μέλος (η αρμοδιότητα του υπουργού κρίνεται ανάλογα με το προς συζήτηση θέμα). Ο κάθε υπουργός έχει αριθμό ψήφων ανάλογο με τον πληθυσμό της χώρας του. Εγκρίνει ή απορρίπτει την νομοθεσία που προτείνει η Επιτροπή. Αρχή της ομοφωνίας Σε πολύ ευαίσθητα ζητήματα, οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα (υπάρχει vet) Κοινή εξωτερική πολιτική, Πολιτική ασφάλειας, Φορολογία, Πολιτική μετανάστευσης. Ειδική πλειοψηφία Στα περισσότερα ζητήματα οι αποφάσεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία, που είναι είτε απλή, είτε πλειοψηφία 2/3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ. Προτείνει νομοθεσία, Εξασφαλίζει την τήρηση των συνθηκών της ΕΕ, Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της πολιτικής. Προασπίζει τα συμφέροντα της ΕΕ σαν σύνολο. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Φροντίζει για την τήρηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Ερευνά καταγγελίες πολιτών για κακοδιοίκηση εναντίον θεσμικών οργάνων της ΕΕ. * Προσοχή - Τρία συμβούλια: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαράσσει τη γενική πολιτική της ΕΕ. Είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο της ΕΕ Οι σύνοδοί του αποκαλούνται «σύνοδοι κορυφής». Συμβούλιο της ΕΕ Συμβούλιο της Ευρώπης Καμία σχέση με την ΕΕ. Διακυβερνητικός ανθρωπιστικός οργανισμός. 46 χώρες μέλη, μεταξύ των οποίων και οι 25 της ΕΕ. 19

20 Κριτική για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Θετική Άποψη («Ευρωπαϊστές»): Επειδή προωθεί τον κοσμοπολιτισμό *, ενθαρρύνει τους Ευρωπαϊκούς λαούς να ξεφύγουν από τον στενό και απομονωτικό εθνικισμό. Η οικονομική, νομισματική και πολιτική ένωση δημιουργεί τέτοιες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των κρατών, που κάνουν τον πόλεμο στην Ευρώπη αδιανόητο. Η εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς στηρίζει την ευημερία και την ανάπτυξη και παρέχει στην Ευρώπη ασφάλεια στην παγκόσμια οικονομία. Ο συγκερασμός των εθνικών κυριαρχιών είναι ο μόνος τρόπος ώστε τα Ευρωπαϊκά κράτη να ασκήσουν σημαντική και ανεξάρτητη επίδραση στην διεθνή σκηνή. Η πολιτική και οικονομική ένωση συμβαδίζουν μια ενιαία αγορά πρέπει να ρυθμίζεται από ένα κοινό σύνολο κανόνων και αποφάσεων. Η Ευρωπαϊκή ιθαγένεια προσφέρει στα άτομα ευρύτερα και ίσως ισχυρότερα δικαιώματα, ελευθερίες και ευκαιρίες. Αρνητική Άποψη («Ευρωσκεπτικιστές»): Η διάβρωση της εθνικής κυριαρχίας σημαίνει ότι οι αποφάσεις αγνοούν χαρακτηριστικές εθνικές ανάγκες και συμφέροντα. Αδυνατίζουν ιστορικά καθιερωμένες εθνικές ταυτότητες, προκαλώντας εχθρότητα και εθνικιστικές αντιδράσεις. Εθνικές, γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές εμποδίζουν τις αυθεντικές πολιτικές συμμαχίες εντός των θεσμών της ΕΕ. Το δημοκρατικό έλλειμμα δεν μπορεί να ξεπεραστεί λόγω της απόστασης που χωρίζει τους θεσμούς της ΕΕ από τους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Η ολοκλήρωση προωθείται κυρίως από πολιτικές ελίτ και επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία προσπαθούν να καθοδηγήσουν τους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς στην υποστήριξη μιας «Νέας Ευρώπης». Η ολοκλήρωση ωφελεί κυρίως τα μεγάλα και οικονομικά ισχυρά κράτη και θα οδηγήσει τελικά σε μια Γερμανοκρατούμενη Ευρώπη. * Κοσμοπολιτισμός: Ειρήνη και αρμονία μεταξύ των εθνών, που στηρίζεται στην αμοιβαία κατανόηση, ανοχή και κυρίως αλληλεξάρτηση. 20

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 3.3 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Άρθρο 1 του Συντάγματος Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Δίκαιο Γραπτή Δοκιμασία Α Τετραμήνου

Πολιτική και Δίκαιο Γραπτή Δοκιμασία Α Τετραμήνου Πολιτική και Δίκαιο Γραπτή Δοκιμασία Α Τετραμήνου ΘΕΜΑΤΑ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Απόλυτη διάκριση λειτουργιών υπάρχει όταν τα όργανα της μιας κρατικής λειτουργίας δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνουν και να ασκούν,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 4.2 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 Άρθρο 26 του Συντάγματος Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον ΠτΔ και την Κυβέρνηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Στο Τρίτο Μέρος του συνταγματικού κειμένου της 12 ης συντακτικός νομοθέτης αναφέρεται στα όργανα του Κράτους. Οκτωβρίου 1992, ο Α) Η Βουλή Το άρθρο 77 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση -Η έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης επιχειρεί να συλλάβει τις περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα κυβερνητικά επίπεδα.

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκτελεστική Εξουσία. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Η Εκτελεστική Εξουσία. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Η Εκτελεστική Εξουσία Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Εκτελεστική εξουσία -Πρόκειται για την πιο απαραίτητη συνιστώσα της διακυβέρνησης. -Η εκτελεστική εξουσία διαχωρίζεται ανάμεσα στο πολιτικό σκέλος, που χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Μορφές πολιτευμάτων

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Μορφές πολιτευμάτων Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο Μάθημα 9 ο :Αμερικανικό Δίκαιο ΙI- Οι θεσμοί Ι Αν. Καθηγήτρια: Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου Νομική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Στις 19 Οκτωβρίου 2007, στη Λισαβόνα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν σε συμφωνία για τη νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, περατώνοντας έτσι τη Διακυβερνητική Διάσκεψη (IGC).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : To ισχύον Σύνταγμα του Λουξεμβούργου θεσπίστηκε την 17 η Οκτωβρίου 1868 και έκτοτε έχει υποστεί δύο αναθεωρήσεις. Πρόκειται για την αναθεώρηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαροκόπου 2 & Λεωφ. Συγγρού 196 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Tηλ. : 210 9545000 Φαξ: 210 3615634 Ε-mail: pressoffice@anexartitoiellines.gr Ιστοσελίδα: http://www.anexartitoiellines.gr Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Κέλλυ Κωτσαρέλη

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Κέλλυ Κωτσαρέλη ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Κέλλυ Κωτσαρέλη Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί έναν μοναδικό σχηματισμό οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας ανάμεσα σε 27 ευρωπαϊκές χώρες, που όλες μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιογραφική Εστία

Δημοσιογραφική Εστία Oμιλία του Προέδρου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ Γιαννάκη Λ. Ομήρου στην εκδήλωση του Κ.Σ. ΕΔΕΚ και της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα: «Οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Με τη νέα Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5 η : Δημοκρατία Αρχή της λαϊκής κυριαρχίας

Ενότητα 5 η : Δημοκρατία Αρχή της λαϊκής κυριαρχίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5 η : Δημοκρατία Αρχή της λαϊκής κυριαρχίας Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6 Νόμος αντίθετος στο Σύνταγμα παραμένει ανίσχυρος. Υπεροχή του Συντάγματος.

Άρθρο 6 Νόμος αντίθετος στο Σύνταγμα παραμένει ανίσχυρος. Υπεροχή του Συντάγματος. Α Μέρος συνοπτική απόδοση στην ελληνική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Δημοκρατία της Μάλτας Άρθρο 1 Οι αρχές του Κράτους Άρθρο 2 Η θρησκεία: ρωμαιοκαθολική αποστολική εκκλησία Άρθρο 3 Τα εθνικά σύμβολα: η σημαία Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κεφάλαιο 1 ο 1.1 ΆΝΘΡΩΠΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΝ 1/6 Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

για τα 30 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης των Ευρωπαίων ικαστών για τη ηµοκρατία και Ελευθερίες [MEDEL].

για τα 30 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης των Ευρωπαίων ικαστών για τη ηµοκρατία και Ελευθερίες [MEDEL]. ΨΗΦΙΣΜΑ για τα 30 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης των Ευρωπαίων ικαστών για τη ηµοκρατία και Ελευθερίες [MEDEL]. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ- ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Τον Ιούνιο 1985, µια οµάδα ευρωπαίων δικαστικών λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α. Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Η αρχή της δεδηλωμένης - Ο σχηματισμός της Κυβέρνησης Ο θεσμός της εμπιστοσύνης της Βουλής στην Κυβέρνηση έχει την καταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Α. Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να σηµειώσετε το Σ, αν τη θεωρείτε σωστή, το Λ, αν τη θεωρείτε λανθασµένη: (20 µονάδες) 1. Οι κανόνες δικαίου ρυθµίζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες του βιβλίου των κ.κ. Μάραντου και Θεριανού: ΚΕΦ. 1: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.1 Άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ: οδηγίες χρήσης

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ: οδηγίες χρήσης Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Η Συνθήκη του Άµστερνταµ: οδηγίες χρήσης Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη Θεµελιώδη δικαιώµατα και καταπολέµηση των διακρίσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγή Ιστορικό Οι αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παγκοσμιοποίηση έχει διαταράξει την παραδοσιακή διεθνή κατάσταση. Σαρωτικές αλλαγές, οικονομικές και κοινωνικές συντελούνται ήδη, η ροή των γεγονότων έχει επιταχυνθεί και η πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΕΟΡΑΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ 1. Υπογραμμίστε τα λάθη: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: -Διατήρηση του νόμου, της τάξης και της ειρήνης εν καιρό πολέμου -Πρόληψη και εξιχνίαση εγκλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8 η : Η Βουλή

Ενότητα 8 η : Η Βουλή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8 η : Η Βουλή Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νοµικό Τµήµα Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, 11 2 2004 Υπό : Ευσταθίας Αγγελοπούλου ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86)

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9.1 Εκλογικό σώμα (σελ. 77) Εκλογικό σώμα: οι πολίτες που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ο λαός που έχει την εξουσία ταυτίζεται με το εκλογικό

Διαβάστε περισσότερα

3η - 4η ιδακτική Ενότητα. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Τι είναι ηµ οκρατία

3η - 4η ιδακτική Ενότητα. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Τι είναι ηµ οκρατία Μ Ε Ρ Ο Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ι Τ Ι Κ Ο Ι Θ Ε Μ Ο Ι 26 3η - 4η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΤΙΚΟΙ ΘΕΜΟΙ Τι είναι ηµ οκρατία Εργασία για το σπίτι Να εντοπίσετε τις διαφορές ως προς την οργάνωση και τις αρµοδιότητες µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Εισαγωγή στο 1 ο Μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν

Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν αντί του ΚΡΑΤΟΥΣ, όπου οι ενέργειες αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο θεσμό των Δημοψηφισμάτων! Δαγρές Χρίστος

Εισαγωγή στο θεσμό των Δημοψηφισμάτων! Δαγρές Χρίστος Εισαγωγή στο θεσμό των Δημοψηφισμάτων! Δαγρές Χρίστος Δημοκρατία & Δημοψήφισμα Ιστοσελίδα: https://greekdimo.wordpress.com/ Facebook: κοινότητα Δημοκρατία & Δημοψήφισμα Διμηνιαίο, ενημερωτικό newsletter,

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΕΔΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Έδρα μας η Αθήνα. Οδός. Τηλ.

Καταστατικό ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ.  ΕΔΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Έδρα μας η Αθήνα. Οδός. Τηλ. ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ www.yperellinon.gr yper@yperellinon.gr Καταστατικό Α ΕΔΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Έδρα μας η Αθήνα Οδός Τηλ www.yperellinon.gr Email: yper@yperellinon.gr ΕΜΒΛΗΜΑ Το κεφαλαίο γράμμα της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

{ Μοναρχία. Κωνσταντίνος-Ιωάννης Δημητρόπουλος

{ Μοναρχία. Κωνσταντίνος-Ιωάννης Δημητρόπουλος { Μοναρχία Κωνσταντίνος-Ιωάννης Δημητρόπουλος ΟΡΙΣΜΟΣ: Η Μοναρχία ή Βασιλεία είναι ο θεσμός διακυβέρνησης, όπου ο αρχηγός του κράτους είναι ο Βασιλιάς. Αυτό που τη χαρακτηρίζει είναι ότι ο τελευταίος κρατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΟΓΙΚΑ ΥΤΗΜΑΤΑ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις Παραθέτουµε απόσπασµα από το υνταγµατικό ίκαιο του Αθανασίου Γ. Ράικου, τόµος Α, εισαγωγή - οργανωτικό µέρος, τεύχος Α, καθώς και αποσπάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF 7.6.2017 A8-0055/30 30 Αιτιολογική σκέψη B B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι προετοιμασίες για την προσχώρηση παρεμποδίζονται από την πολιτική πόλωση, τη βαθιά αμοιβαία καχυποψία και την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική

Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική Μάθημα 2 ο : Η εκλογική διαδικασία και τα εκλογικά συστήματα. Μέρος 1 ο Ιωάννης Παπαγεωργίου, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 10.4 Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 10.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/15 Κοινωνία Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Άννα Φραγκουδάκη - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 26 Σεπτέμβριος :28

Συντάχθηκε απο τον/την Άννα Φραγκουδάκη - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 26 Σεπτέμβριος :28 Άννα Φραγκουδάκη Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος (Και το απαραίτητο μεσογειακό περιεχόμενό της) Είναι σημαντική προϋπόθεση για τη δημοκρατία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δημητρίου Ζιγκολη Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης Κομοτηνή, 16-12-2014 Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η επικείμενη εκλογή νέου Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 4.1 Η πολιτική 4.1 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1/21 Η λέξη πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σχέδιο Δράσης 2016-2018 Δέσμευση : Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσιτότητας του Κοινοβουλίου στον πολίτη Στόχος: Ενίσχυση της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α.

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Χρονολόγιο 1844: Συνταγματική μοναρχία (σύνταγμα) 1862: Έξωση του Όθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ρόλος:

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ρόλος: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ρόλος: καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μέλη: οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8: Το Σύνταγμα του 1975: τα μέρη του και το περιεχόμενό του

Ενότητα 8: Το Σύνταγμα του 1975: τα μέρη του και το περιεχόμενό του ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 8: Το Σύνταγμα του 1975: τα μέρη του και το περιεχόμενό του Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί ενότητας 1. Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής 2. Υπάρχει η ισχύς του δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψήφος στους Έλληνες της Διασποράς

Η Ψήφος στους Έλληνες της Διασποράς Ανάλυση Συμμετοχή Ανεξάρτησία Η Ψήφος στους Έλληνες της Διασποράς synpraxis Ψηφοφορία Κατοίκων Εξωτερικού Το Ελληνικό Σύνταγμα προβλέπει το δικαίωμα ψήφου όλων των Ελλήνων πολιτών ηλικίας άνω των 17 ετών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ή ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ. Θεµελιώδεις αρχές ή οργανωτικές βάσεις του πολιτεύµατος ονοµάζουµε τα

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ή ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ. Θεµελιώδεις αρχές ή οργανωτικές βάσεις του πολιτεύµατος ονοµάζουµε τα ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ή ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ Θεµελιώδεις αρχές ή οργανωτικές βάσεις του πολιτεύµατος ονοµάζουµε τα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την φυσιογνωµία του πολιτεύµατος και

Διαβάστε περισσότερα

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί)

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) 1. υπενθυµίζοντας ότι η ανθρωπότητα και η φύση βρίσκονται σε κίνδυνο κι ότι, πιο συγκεκριµένα, οι αρνητικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 6 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Για τη δημοκρατία έγιναν κινήματα, εξεγέρσεις, επαναστάσεις, εμφύλιοι πόλεμοι. διώχθηκαν, βασανίστηκαν άνθρωποι και τιμήθηκαν τυραννοκτόνοι. Αποτέλεσε όχι μόνο το σκοπό κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ ΕΑΠ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Γιάννης Αλήθειας «Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του Χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο» Α Έκδοση : Ιούνιος 2010 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.-

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.- Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Υιοθετήθηκε με την από 10.12.1948 υπ αριθμ. 217 Α(ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Κείμενο: UN Document A/810, p. 71 (1948) ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Καθορίζοντας το γενικό περιεχόµενο ενός δικαιώµατος, µε διατάξεις δικαίου στο πλαίσιο γενικής σχέσης, προσδιορίζονται τα ανώτατα όρια άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διενεργεί έρευνες για τη διαλεύκανση ενδεχομένων περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά τη δράση των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 11 η : Αρχή δεδηλωμένης Διορισμός πρωθυπουργού

Ενότητα 11 η : Αρχή δεδηλωμένης Διορισμός πρωθυπουργού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 11 η : Αρχή δεδηλωμένης Διορισμός πρωθυπουργού Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 4: Η έννοια της δικαιοσύνης. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 4: Η έννοια της δικαιοσύνης. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 4: Η έννοια της δικαιοσύνης Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί ενότητας 1. Η έννοια της δικαιοσύνης στον Πλάτωνα 2. Δικαιοσύνη σε σχέση με νόμους 1.Η έννοια της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα