.. A AP YPH META O Nø IA ƒ ƒπ π

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ".. A AP YPH META O Nø IA ƒ ƒπ π"

Transcript

1 .. A AP YPH META O Nø IA ƒ ƒπ π E A ONIKH

2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô Ê ÚÂÈ ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ºˆÙÔÁÚ Ê ÂÍˆÊ ÏÏÔ ªÈÎÚÔÁÚ Ê ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ ÌÈÎÚÔÛÎÔapple Ô È Ï ÛË ( ª). ÔÌ appleâúï ÙË applefi Ï 0,15%C {D.H.Shin,B.C. Kim, K-T Park & W.Y. Choo, Microstructural changes in equal channel angular pressed low carbon steel by static annealing, Acta Materialia, 48,12, 2000, pp , Î ÙfiappleÈÓ Â ÙÔ ÂÎ. Ô ÎÔ Elsevier} ISBN Copyright, 2004, EÎ fiûâè ZHTH,.. apple ÚÁ ÚË TÔ apple ÚfiÓ ÚÁÔ appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ appleúôûù Ù ÂÙ È Î Ù ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ EÏÏËÓÈÎÔ ÓfiÌÔ (N.2121/1993 fiappleˆ ÂÈ ÙÚÔappleÔappleÔÈËıÂ Î È ÈÛ ÂÈ Û ÌÂÚ ) Î È ÙÈ ÈÂıÓÂ Û Ì ÛÂÈ appleâú appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ. Aapple ÁÔÚ ÂÙ È appleôï Ùˆ Ë Ó ÁÚ appleù ÂÈ ÙÔ ÂÎ fiùë Î Ù ÔappleÔÈÔ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ì ÛÔ ÓÙÈÁÚ Ê, ʈÙÔ Ó Ù appleˆûë Î È ÂÓ Á ÓÂÈ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÎÌ ÛıˆÛË ÓÂÈÛÌfi, ÌÂÙ ÊÚ ÛË, È ÛÎÂ, Ó ÌÂÙ ÔÛË ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Û ÔappleÔÈ appleôùâ ÌÔÚÊ (ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ, ÌË ÓÈÎ ÏÏË) Î È Ë ÂÓ Á ÓÂÈ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË ÙÔ Û ÓfiÏÔ Ì ÚÔ ÙÔ ÚÁÔ. ºˆÙÔÛÙÔÈ ÂÈÔıÂÛ EÎÙ appleˆûë BÈ ÏÈÔappleˆÏÂ Ô ZHTH & È OE 18Ô ÏÌ ÂÛ/Ó ÎË - ÂÚ T ñ ÂÚ ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË ñ T.K TËÏ.: (3 ÁÚ Ì.) - Fax: EK O EI ZHTH AÚÌÂÓÔappleÔ ÏÔ 27 ñ ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË TËÏ , Fax

3 ÚfiÏÔÁÔ Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η, µέσω εργαστηριακών ασκήσεων, κατανόηση των βασικών σχέσεων µεταξύ δοµής, διεργασιών και ιδιοτήτων των υλικών, καθώς και των τεχνικών ελέγχου της ποιότητας των. Είναι αυτονόητο ότι στον περιορισµένο όγκο που εξ αντικειµένου έχει ένα εργαστηριακό - διδακτικό βιβλίο και στον περιορισµένο χρόνο του ενός εξαµήνου διδασκαλίας, δεν µπορεί να καλύπτονται όλα τα σχετικά θέµατα και για το λόγο αυτό έχει γίνει µια επιλεκτική παρουσίαση των σχετικών θεµάτων. Το βιβλίο απευθύνεται στους φοιτητές Τεχνολογικών και Πολυτεχνικών Σχολών και οι συγγραφείς θεωρούν ως δεδοµένη τη γνώση βασικών χηµικών, φυσικών και µαθηµατικών εννοιών. Στο τέλος κάθε εργαστηριακής άσκησης υπάρχει ικανός αριθµός ασκήσεων και ερωτήσεων που σκοπό έχουν την εµπέδωση της ύλης καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία για όσους ενδιαφέρονται να εµβαθύνουν περισσότερο σε κάποια τεχνική ελέγχου. Λόγω της περιορισµένης ελληνικής βιβλιογραφίας ορισµένοι τεχνικοί όροι µεταφράσθηκαν και χρησιµοποιούνται παράλληλα µε τους αγγλικούς όρους ώστε να µη δηµιουργείται σύγχυση. Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια αποφυγής λαθών και παροραµάτων, και σε κάθε περίπτωση υπόδειξη παραλήψεων και απαραίτητων διορθώσεων είναι ευπρόσδεκτη και εκ των προτέρων επιθυµητή.

4

5 ÂÚÈÂ fiìâó Κανονισµός λειτουργίας ενός εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας Κανονισµός ασφάλειας κατά τη διεξαγωγή των ασκήσεων Οδηγίες για τη γραπτή παρουσίαση των ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Εισαγωγική. ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Σκοπός Μέθοδοι Ερωτήσεις ΑΣΚΗΣΗ 2 Εισαγωγική. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α. Προσδιορισµός της Κεντρικής Τάσης Πειραµατικών Τιµών Προσδιορισµός Μέσου Όρου (Average) (µ) Προσδιορισµός διάµεσου (Μedian) (Μd) Τάση ( Mode) B. Σχέση µεταξύ των µέτρων κεντρικής τάσης Γ. Μέτρηση της ιασποράς Εύρος τιµών R ( Range) Η µέση απόκλιση (mean deviation) M.A Η ιακύµανση s 2 και η τυπική αποκλιση s (standard deviation ) Ο συντελεστής µεταβλητικότητας, cv, ( coefficient of variation) Σχέση των µεθόδων Μέτρησης ιασποράς Ε. Άλλες Εκφράσεις Ανάλυσης Αποτελεσµάτων Ασκήσεις Ειδική βιβλιογραφία... 32

6 8 ÚÁ ÛÙËÚÈ Î ÛÎ ÛÂÈ ªÂÙ ÏÏÔÁÓˆÛ ΑΣΚΗΣΗ 3 Εισαγωγική. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ Σκοπός Όργανα και συσκευές Μεταλλογραφικό µικροσκόπιο Λειαντική συσκευή Συσκευή εφελκυσµού Συσκευή δυσθραυστότητας Συσκευή προσδιορισµού ικανότητας σκλήρυνσης Θερµική ανάλυση υλικών Σκληρόµετρο Αναλυτής και επεξεργαστής εικόνας (Image processing & Analysis) Αναλυτής περίθλασης ακτίνων Χ (XRD, X-Ray Diffraction analysis) Ηλεκτρικός ζυγός Μεταλλογραφικά δοκίµια Κλίβανος θερµικών κατεργασιών Υπερηχογράφος Ανορθωτής-µετασχηµατιστής επιµεταλλώσεων Απαγωγός αερίων Πυριαντήριο Συσκευές µορφοποίησης υλικών Ερωτήσεις Ειδική βιβλιογραφία ΑΣΚΗΣΗ 4. ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Σκοπός Θεωρητικό µέρος Μέθοδοι οπτικής µικροσκοπίας Χρησιµοποίηση της οπτικής µεταλλογραφικής εξέτασης Τα µέρη του µεταλλογραφικού µικροσκοπίου Μεγέθυνση µικροσκοπίου Τεχνικές µικροσκοπικής εξέτασης Πειραµατικό µέρος Ερωτήσεις - Ασκήσεις Ειδική βιβλιογραφία ΑΣΚΗΣΗ 5. ΜΑΚΡΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ Σκοπός Θεωρητικό µέρος... 65

7 ÂÚÈÂ fiìâó 9 Αντιδραστήρια επιφανειακής προσβολής Μακροδοµή συγκόλλησης χάλυβα Αποκάλυψη χηµικής ετερογένειας Πειραµατικό µέρος Ερωτήσεις - Ασκήσεις Ειδική βιβλιογραφία ΑΣΚΗΣΗ 6. ΜΑΚΡΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΘΡΑΥΣΗΣ Σκοπός Θεωρητικό µέρος Μορφολογία επιφανειών θραύσης Πειραµατικό µέρος Ερωτήσεις Ειδική βιβλιογραφία ΑΣΚΗΣΗ 7. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Σκοπός Θεωρητικό µέρος Γενικά οκιµές σκληρότητας οκιµή Brinell Η δοκιµή Rockwell Η δοκιµή Vickers Η µέθοδος Shore Πειραµατικό µέρος Ερωτήσεις - Ασκήσεις Ειδική βιβλιογραφία ΑΣΚΗΣΗ 8. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΣΗ ( ΥΣΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ) ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ Σκοπός Θεωρητικό µέρος Πειραµατικό µέρος Ερωτήσεις-Ασκήσεις Ειδική βιβλιογραφία

8 10 ÚÁ ÛÙËÚÈ Î ÛÎ ÛÂÈ ªÂÙ ÏÏÔÁÓˆÛ ΑΣΚΗΣΗ 9. ΟΚΙΜΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ Σκοπός Θεωρητικό µέρος Η δοκιµή ικανότητας σκλήρυνσης Jominy Πειραµατικό µέρος Ερωτήσεις - Ασκήσεις ΑΣΚΗΣΗ 10. ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ Σκοπός Θεωρητικό µέρος Είδη θερµικών κατερτασιών Σκλήρυνση (βαφή) χάλυβα Η επαναφορά του χάλυβα Πειραµατικό µέρος Ερωτήσεις - Ασκήσεις Ειδική βιβλιογραφία ΑΣΚΗΣΗ 11. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ ΒΑΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ Σκοπός Θεωρητικό µέρος Πειραµατικό µέρος Ερωτήσεις - Ασκήσεις Ειδική βιβλιογραφία ΑΣΚΗΣΗ 12. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΑΛΥΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ΜΕΘΟ ΟΣ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Σκοπός Θεωρητικό µέρος Πειραµατικό µέρος Ερωτήσεις Ειδική βιβλιογραφία Προδιαγραφές

9 ÂÚÈÂ fiìâó 11 ΑΣΚΗΣΗ 13. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑΣ ( ΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ) ΚΡΑΜΑΤΩΝ Σκοπός Θεωρητικό µέρος Πειραµατικό µέρος Ερωτήσεις Ειδική βιβλιογραφία ΑΣΚΗΣΗ 14. ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ Α ΜΕΡΟΣ. ΚΟΙΝΟΙ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Σκοπός Θεωρητικό µέρος Σχηµατική παράσταση ενδεικτικών δοµών Επίδραση χηµικής σύστασης Τύποι χυτοσιδήρων Μεταλλογραφικές δοµές χυτοσιδήρων Πειραµατικό µέρος Β ΜΕΡΟΣ. ΚΡΑΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Σκοπός Θεωρητικό µέρος Η προσθήκη κραµατικών στοιχείων Πειραµατικό µέρος Ερωτήσεις Ειδική βιβλιογραφία ΑΣΚΗΣΗ 15. ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΡΒΙ ΙΩΝ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός Θεωρητικό µέρος Πειραµατικό µέρος Ερωτήσεις Ειδική βιβλιογραφία ΑΣΚΗΣΗ 16. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ Σκοπός Θεωρητικό µέρος Ακτίνες Χ-Αρχή λειτουργίας-είδη ακτινών-τεχνικές παραγωγής

10 12 ÚÁ ÛÙËÚÈ Î ÛÎ ÛÂÈ ªÂÙ ÏÏÔÁÓˆÛ Ελαττώµατα των υλικών που φαίνονται στις ακτινογραφίες Πλεονεκτήµατα και περιορισµοί της ακτινολογικής εξέτασης Πειραµατικό µέρος Ερωτήσεις - Ασκήσεις Ειδική βιβλιογραφία ΑΣΚΗΣΗ 17. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ Σκοπός Θεωρητικό µέρος Αρχή του ελέγχου ελαττωµάτων µε υπέρηχους Χαρακτηριστικά των υπερήχων Ερευνητικές µονάδες Τεχνικές υπερηχογραφήσεων Ελαττώµατα σε χυτά Μέτρηση πάχους εξαρτηµάτων µε τη βοήθεια υπερήχων Πειραµατικό µέρος Ερωτήσεις - Ασκήσεις Ειδική βιβλιογραφία ΑΣΚΗΣΗ 18 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΥΓΡΑ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Σκοπός Θεωρητικό µέρος Φυσικές αρχές Περιγραφή της µεθόδου Συστήµατα διείσδυσης Προδιαγραφές σχετικές µε τον έλεγχο των υλικών µε υγρά διείσδυσης Πειραµατικό µέρος Ερωτήσεις Ειδική βιβλιογραφία ΑΣΚΗΣΗ 19. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ Σκοπός Θεωρητικό µέρος Γενικά Εφαρµογές Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της µεθόδου Αρχή της µεθόδου Πειραµατικό µέρος

11 ÂÚÈÂ fiìâó 13 Ερωτήσεις Ειδική βιβλιογραφία ΑΣΚΗΣΗ 20. ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σκοπός Θεωρητικό µέρος Μέθοδος µορφοποίησης Εφαρµογές των πλαστικών Πειραµατικό µέρος Ερωτήσεις Ειδική βιβλιογραφία ΑΣΚΗΣΗ 21. ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ (ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΣΗ) Σκοπός Θεωρητικό µέρος Ταχύτητα απόθεσης Απόδοση καθοδικού ρεύµατος Υπολογισµός χρόνου απόθεσης για ορισµένο πάχος επιµετάλλωσης ιαδικασία επιχρωµίωσης στην πράξη Πειραµατικό µέρος Ερωτήσεις - Ασκήσεις Ειδική βιβλιογραφία Παράρτηµα Σταθερές Πίνακες Γενική βιβλιογραφία Ευρετήριο

12 15 K ÓÔÓÈÛÌfi ÂÈÙÔ ÚÁ ÂÓfi ÂÚÁ ÛÙËÚ Ô MÂÙ ÏÏÔÁÓˆÛ Για την εύρυθµη εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων παρακαλούνται οι ασκούµενοι φοιτητές, να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την τήρηση των παρακάτω στοιχειωδών κανόνων: Έγκαιρη προσέλευση στο Εργαστήριο. Απαραίτητη χρήση προστατευτικής ενδυµασίας (ποδιά εργασίας). Συµµόρφωση προς τις οδηγίες του υπεύθυνου καθηγητή του Εργαστηρίου. Χρησιµοποίηση κάθε είδους συσκευών και χηµικών ουσιών µετά από έλεγχο από το Τεχνικό Προσωπικό του Εργαστηρίου. Μελέτη του θεωρητικού µέρους κάθε άσκησης, πριν από την εκτέλεσή της. Ο χαρακτηρισµός της άσκησης ως ανεπαρκούς υποχρεώνει τον σπουδαστή στη διόρθωση των λανθασµένων µερών της άσκησης ή τη συµπλήρωσή της. εν επιτρέπονται άσκοπες µετακινήσεις, δηµιουργία θορύβου και κάπνισµα µέσα στο χώρο του Εργαστηρίου.

13 16 K ÓÔÓÈÛÌfi AÛÊ ÏÂÈ K Ù ÙË ÈÂÍ ÁˆÁ ÙˆÓ AÛÎ ÛÂˆÓ Η χρησιµοποίηση παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος και υγραερίου να γίνεται µόνο µετά από έλεγχο από το Τεχνικό Προσωπικό του Εργαστηρίου. Αποφεύγετε να εισπνέετε αέρια από φιάλες που δεν γνωρίζετε το περιεχόµενό τους. Κρατάτε απόσταση από τις φλόγες των λύχνων. Σε περίπτωση επαφής µε χηµικές ουσίες κάθε είδους, επιβάλλεται η άµεση πλύση µε άφθονο νερό. Να αναφέρετε αµέσως κάθε ατύχηµα. Να ενηµερώνετε αµέσως το προσωπικό του Εργαστηρίου σε περίπτωση πρόκλησης φθοράς συσκευών ή οργάνων του Εργαστηρίου. Μετά το τέλος κάθε άσκησης να φροντίζετε για την καθαριότητα και την τακτοποίηση του χώρου εργασίας σας. Μη ρίχνετε αδιάλυτα και χαρτιά στους νιπτήρες.

14 17 O ËÁ  ÁÈ ÙË Ú appleù ÚÔ Û ÛË ÙˆÓ AÛÎ ÛÂˆÓ 1 2 Κάθε άσκηση παρουσιάζεται σε φύλλα µε πλαστικό κάλυµµα (µεγέθους Α4) τοποθετηµένα σε κατάλληλο ντοσιέ. Στην εξωτερική επιφάνεια του ντοσιέ θα υπάρχει ετικέτα του παρακάτω τύπου: TMHMA XO H EP A THPIO E IB E øn KA H HTH ONOMA ºOITHTH ETO / E AMHNO 3 Κάθε άσκηση θα πρέπει να είναι γραµµένη κατά προτίµηση σε Η/Υ και να έχει την παρακάτω δοµή: : Ô π : : øƒ π ª ƒ πƒ ª π ª ƒ π - ƒø π

15 18 Στο ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ θα αναγράφονται µε συντοµία τα βασικά στοιχεία που αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται η άσκηση. Στο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ θα αναγράφονται οι πειραµατικές µετρήσεις και παρατηρήσεις που έγιναν στο Εργαστήριο, και απαραίτητα η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, οι συσκευές που χρησιµοποιήθηκαν και τα αποτελέσµατα που λήφθηκαν. Αν η πειραµατική εργασία καταλήγει σε οµάδα τιµών τότε κατασκευάζεται πίνακας µε τις τιµές αυτές. Επίσης όταν απαιτείται γραφική παράσταση η εργασία γίνεται σε Η/Υ µε χρήση κατάλληλου λογισµικού (π.χ. Excel, Minitab, Spss κ.λπ.). Απαραίτητα µετά τις µετρήσεις, την οµαδοποίηση υπό µορφή πινάκων και τη σχεδίαση καµπυλών, θα ακολουθεί η εξαγωγή συµπερασµάτων και θα γίνεται σχολιασµός των τιµών που ελήφθησαν. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται σχεδίαση µεταλλογραφικών δοµών η σχεδίαση γίνεται µε χρήση Η/Υ και κατάλληλο λογισµικό. Στις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ οι απαντήσεις που θα δίδονται θα πρέπει να είναι ολοκληρωµένες και τεκµηριωµένες. Για την απάντηση των ερωτήσεων θα συµβουλεύεστε και το βιβλίο της θεωρίας της Μεταλλογνωσίας ή θα ανατρέχετε στην σχετική βιβλιογραφία (πριν από την απάντησή σας θα αναγράφετε την εκφώνηση της ερώτησης. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τον παραπάνω τρόπο γραφής των ασκήσεων θα πρέπει να αποφεύγεται. Η προσκόµιση προχειρογραµµένων ή κακογραµµένων και δυσανάγνωστων ασκήσεων θα επιστρέφεται µε την παρατήρηση: ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ - ΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΦΕΙ Η ΑΣΚΗΣΗ. Μη συµµόρφωση θα οδηγεί στον µηδενισµό της άσκησης.

16 19 A KH H 1 EÈÛ ÁˆÁÈÎ TIT O : ª π À À π ø Η επιστήµη των υλικών χρησιµοποιεί ένα µεγάλο αριθµό µεθόδων και τεχνικών για τον έλεγχο και την ανάλυση των υλικών ώστε να µπορέσει να πάρει πολλές και αξιόπιστες πληροφορίες για τις ιδιότητές τους. Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι που µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά η µία από την άλλη, µπορούν να διακριθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες. A Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει µεθόδους προσδιορισµού της δοµής και των δοµικών µετασχηµατισµών των υλικών και δίνει ποιοτικά αποτελέσµατα των εξετάσεων. Η κατηγορία αυτή διαχωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες. α. Την υποκατηγορία των άµεσων µεθόδων εξέτασης και προσδιορισµού της δο- µής των υλικών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν (ενδεικτικά): 1. Η µικροσκοπική ανάλυση που επιτρέπει εξέταση της δοµής των υλικών και γίνεται µε τη βοήθεια µεταλλογραφικού, ηλεκτρονικού ή άλλου είδους µικροσκοπίου. 2. Η µακροσκοπική ανάλυση που επιτρέπει την εξέταση της µακροδοµής των υλικών και γίνεται µε γυµνό µάτι ή µε τη χρήση µεγέθυνσης µέχρι 30 Χ. 3. Η ανάλυση µε ακτίνες Χ που επιτρέπει την εξέταση του τρόπου συγκρότησης της δοµής, την διεύθυνση των κρυσταλλικών επιπέδων κ.λπ. και γίνεται µε ειδικές συσκευές. β. Την υποκατηγορία των έµµεσων µεθόδων εξέτασης και προσδιορισµού της δοµής, που περιλαµβάνουν (ενδεικτικά): 1. Τη θερµική ανάλυση που επιτρέπει τον προσδιορισµό των σηµείων τήξης και πήξης των υλικών. 2. Τη διαστολοµετρική ανάλυση που επιτρέπει τον προσδιορισµό των κρίσιµων σηµείων αλλαγής των φάσεων των υλικών µε τη µέτρηση των προκαλούµενων µικροδιαστολών που προκαλούν αυτές.

17 20 ÚÁ ÛÙËÚÈ Î ÛÎ ÛÂÈ ªÂÙ ÏÏÔÁÓˆÛ 3. Τη ρεζιστοµετρική ανάλυση που επιτρέπει τον προσδιορισµό της ειδικής αντίστασης των υλικών σε σχέση µε τη σύσταση και τη θερµοκρασία και την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε δοµικούς µετασχηµατισµούς. 4. Τη µαγνητική ανάλυση που επιτρέπει τον προσδιορισµό των µαγνητικών χαρακτηριστικών των υλικών σε σχέση µε τη δοµή, σύσταση και θερµοκρασία αυτών. Οι µέθοδοι αυτές µπορούν να δώσουν αξιόπιστες πληροφορίες για τους δοµικούς µετασχηµατισµούς που συµβαίνουν στα µέταλλα κατά την κατεργασία τους, µε τη µέτρηση των µεταβολών φυσικών χαρακτηριστικών όπως η ενθαλπία (θερµική ανάλυση), γραµµική και ογκοµετρική θερµική διαστολή (διαστολοµετρία) κ.λπ. B Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει µεθόδους προσδιορισµού χαρακτηριστικών. Οι µέθοδοι αυτές δίνουν άµεσα ποσοτικά αποτελέσµατα. Η κατηγορία αυτή διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες: α. Την υποκατηγορία των µεθόδων προσδιορισµού των µηχανικών χαρακτηριστικών. Η υποκατηγορία αυτή περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων: 1. Την αντοχή σε εφελκυσµό, που δείχνει τη µέγιστη τάση που µπορεί να εφαρµοσθεί σ ένα υλικό χωρίς να προκαλέσει θραύση. 2. Τη σκληρότητα που αποτελεί µέτρο της ικανότητας πλαστικής παραµόρφωσης των υλικών. 3. Τη δυσθραυστότητα, που δείχνει το ποσό της απορροφουµένης ενέργειας κατά την κρούση των υλικών. 4. Την αντοχή σε ερπυσµό, που δείχνει την συµπεριφορά ενός υλικού σε υψηλές θερµοκρασίες υπό φόρτιση. 5. Την αντοχή σε κόπωση, που δείχνει τη µέγιστη επιτρεπόµενη τάση που µπορεί να εφαρµόζεται σ ένα υλικό που υφίσταται επαναλαµβανόµενες φορτίσεις χωρίς να καταστραφεί. β. Την υποκατηγορία των µεθόδων προσδιορισµού χηµικών χαρακτηριστικών. Η υποκατηγορία αυτή περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: 1. Την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της χηµικής σύστασης των υλικών. 2. Την αντοχή στα οξέα και τις βάσεις 3. Την αντοχή στη διάβρωση 4. Την αντοχή στην υγρασία. γ. Την υποκατηγορία των µεθόδων προσδιορισµού φυσικών χαρακτηριστικών. Η υποκατηγορία αυτή περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: 1. Τον προσδιορισµό του ειδικού βάρους.

18 ÕÛÎËÛË 1: ª ıô ÔÈ Ó Ï ÛË ÏÈÎÒÓ Τον προσδιορισµό της ειδικής αντίστασης. 3. Τον προσδιορισµό της µαγνητικής διαπερατότητας. Οι δοµικές µέθοδοι ανάλυσης και κυρίως οι µέθοδοι µικροσκοπικής ανάλυσης χρησιµοποιούνται πολύ στη µελέτη των µετάλλων και των κραµάτων. Το κύριο πλεονέκτηµα αυτών είναι ότι η δοµή ενός µετάλλου και οι ιδιότητες του, συνδέονται µε αξιόπιστη ποιοτική σχέση. Έτσι γίνεται δυνατή, µε τη χρησιµοποίηση των αποτελεσµάτων της µικρο-ανάλυσης αλλά και της µακρο-ανάλυσης, η πρόβλεψη των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων των υλικών. Ακόµη, τα αποτελέσµατα των µεθόδων αυτών µπορούν να χρησιµεύσουν στην υπόδειξη των πλέον αποτελεσµατικών µεθόδων βελτίωσης της δοµής και των ιδιοτήτων των υλικών και στηn πρόβλεψη της αξιοπιστίας τoους στην πράξη. Για παράδειγµα, η αντίσταση στην ψαθυρή θραύση των χαλύβων κατασκευών και εργαλείων, µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά µε τη βελτίωση της δοµής, δηλαδή µε το σχηµατισµό λεπτότερων κόκκων. Η επιβεβαίωση της δοµής γίνεται µε µικροσκοπική ανάλυση. Οι ιδιότητες αντοχής των χαλύβων, µπορούν να βελτιωθούν µε το σχηµατισµό ορισµένων ενώσεων, όπως τα καρβίδια ή οι ενδοµεταλλικές ενώσεις. Από την άλλη, ο σχηµατισµός µεγάλων σωµατιδίων νέας φάσης π.χ. καρβίδια στους χάλυβες, που εύκολα προσδιορίζονται µε µικροσκοπική ανάλυση, µπορεί να µειώσει την πλαστικότητα και να ευνοήσει την ψαθυρή θραύση. Οι φυσικές και χηµικές µέθοδοι που δίνουν έµµεσες πληροφορίες για τους µετασχηµατισµούς που συµβαίνουν στα µέταλλα και κράµατα, µπορούν να βοηθήσουν ση- µαντικά τα αποτελέσµατα της ανάλυσης δοµής. Οι µέθοδοι αυτές µπορούν να προσδιορίσουν αλλαγές που είναι µη- προσδιορίσιµες µε τις µεθόδους ανάλυσης δοµής (ιδιαίτερα όταν οι µετασχηµατισµοί προκαλούν µεταβολή της ηλεκτρονικής κατάστασης των ατόµων του µετάλλου). Με τη µέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης των υλικών είναι δυνατό να διαπιστωθεί πολλές φορές η φύση µιας νέας φάσης αυτών. Εξάλλου οι µέθοδοι αυτές, µπορούν να δώσουν τα απαιτούµενα δεδοµένα για την κατασκευή των διαγραµµάτων φάσεων των µεταλλικών κραµάτων, που είναι απαραίτητα για το χαρακτηρισµό των φάσεων, της σύστασης και της δοµής. Όπως είναι γνωστό, πολλές περιοχές του διαγράµµατος φάσεων του συστήµατος σιδήρου-άνθρακα, προσδιορίζονται µε τις µεθόδους θερµικής και µικροσκοπικής ανάλυσης. Τέλος οι µέθοδοι αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αυτόµατη συνεχή καταγραφή των µεταβολών στην κατάσταση των υλικών υπό συνθήκες ταχείας θέρµανσης ή ψύξης ή σε υψηλές ή χαµηλές πιέσεις. Θα πρέπει πάντως να γίνει κατανοητό, ότι οι µέθοδοι ανάλυσης της δοµής, µπορούν να δώσουν µόνο ποιοτικά αποτελέσµατα, ενώ αποτυγχάνουν να δώσουν ποσοτικά αποτελέσµατα για τις ιδιότητες, όπως απαιτείται για τους τεχνικο-µηχανι-

19 22 ÚÁ ÛÙËÚÈ Î ÛÎ ÛÂÈ ªÂÙ ÏÏÔÁÓˆÛ κούς υπολογισµούς ή για την ανάπτυξη νέων κραµάτων µε βελτιωµένες ιδιότητες. Για το λόγο αυτό απαιτούνται οι άµεσοι προσδιορισµοί των ιδιοτήτων των µετάλλων και κραµάτων γενικά. Οι µέθοδοι αυτές περιλαµβάνουν, µεθόδους προσδιορισµού µηχανικών ιδιοτήτων και σε µερικά υλικά επίσης άµεσους προσδιορισµούς των φυσικών ιδιοτήτων (π.χ. θερµική διαστολή, πυκνότητα, συνεκτική δύναµη χαρακτηριστικών (σύσταση, ηλεκτροχηµικό δυναµικό, αντίσταση στη διάβρωση κ.λπ.). Οι προσδιορισµοί των φυσικο-χηµικο-µηχανικών χαρακτηριστικών πλεονεκτούν κατά το ότι παρέχουν ποσοτικά αποτελέσµατα που απαιτούνται στην εκλογή των υλικών. Χωρίς τις µελέτες δοµής που αναφέρθηκαν προηγούµενα, οι προσδιορισµοί αυτοί θα ήταν βέβαια ανεπαρκείς για το χαρακτηρισµό των υλικών ή την ανάπτυξη νέων σύνθετων υλικών. Οι προσδιορισµοί αυτοί αποτυγχάνουν επίσης στον προσδιορισµό των µεθόδων µε τις οποίες κατασκευάζονται τα υλικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επιστήµη των υλικών, στηρίζεται σε σύνθετες µεθόδους που δίνουν λεπτοµερείς και πλήρεις πληροφορίες για τη δοµή, τους µετασχηµατισµούς φάσεων και τις ιδιότητες των υλικών. Τελικά, για την επιτυχή χρησιµοποίηση των υλικών σε διάφορες κατασκευές, στοιχεία µηχανών, εργαλεία, κυκλώµατα κ.λπ., είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός των τεχνολογικών ιδιοτήτων τους. Ο πίνακας των µεθόδων ανάλυσης των υλικών δίδεται παρακάτω: ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΗΣ- ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΑΜΕΣΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ Μικροσκοπική ανάλυση 2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μακροσκοπική ανάλυση 2 ΕΜΜΕΣΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ Θερµική ανάλυση ιαστολοµετρική ανάλυση Ρεζιστοµετρική ανάλυση Μαγνητική ανάλυση 2 ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ποιοτική ανάλυση Ποσοτική ανάλυση Αντοχή στη διάβρωση Αντοχή στα οξέα-βάσεις 3 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ειδικό βάρος

20 ÕÛÎËÛË 1: ª ıô ÔÈ Ó Ï ÛË ÏÈÎÒÓ 23 EÚˆÙ ÛÂÈ 1.  applefiûâ Î ÙËÁÔÚ Â È ÎÚ ÓÔÓÙ È ÔÈ Ì ıô ÔÈ ÂÏ Á Ô ÏÈÎÒÓ; 2. ÔÈ ÌÂıfi Ô appleâúèï Ì ÓÔ Ó ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓ ÔÌÈÎ Ì ıô ÔÈ Ó Ï ÛË ÙˆÓ ÏÈÎÒÓ; 3. ÔÈ appleïëúôêôú Â Ï Ì ÓÔÓÙ È Ì ÙÈ ÌÌÂÛ ÌÂıfi Ô Ó Ï ÛË ÙˆÓ ÏÈÎÒÓ; 4. ÔÈÔ Â Ó È ÙÔ Î ÚÈÔ appleïâôó ÎÙËÌ ÙˆÓ ÌÂıfi ˆÓ Ó Ï ÛË ÔÌ ; 5. Ò Â Ó È Ó Ùfi Ó appleô  ıô Ó Ì ÙÚ ÂÏÙ ˆÛË ÙË ÔÌ Î È ÙˆÓ È ÈÔÙ ÙˆÓ ÙˆÓ ÏÈÎÒÓ.; Ú ÂÈÁÌ. 6. Ô appleïâôóâîùô Ó Î È appleô ÌÂÈÔÓÂÎÙÔ Ó ÔÈ Ê ÛÈÎ - ËÌÈÎ Î È ÌË ÓÈÎ Ì ıô ÔÈ ÂÏ Á Ô ÙˆÓ ÏÈÎÒÓ; 7. ÔÈÂ Ì ıô ÔÈ, Î Ù ÙËÓ ÁÓÒÌË Û Â Ó È ÔÈ appleï ÔÓ apple Ú ÙËÙ ÁÈ ÌÈ Ù Â ÂÍ Ù - ÛË ÂÓfi ÏÈÎÔ ; 8. È Ù Â Ó È apple Ú ÙËÙË Ë Ú ÛË appleôïïòó ÌÂıfi ˆÓ Ó Ï ÛË ; 9. È appleïëúôêôú  ÓÔ Ó: Ë È ÛÙÔÏÔÌÂÙÚÈÎ Ó Ï ÛË, Ë Ì ÎÚÔÛÎÔappleÈÎ Ó Ï ÛË, Ë - ÛıÚ ÛÙfiÙËÙ ; 10. ÍËÁ ÛÙ ÙÔ apple Ú Î Ùˆ È ÁÚ ÌÌ EI O O MË ÓÈÎ Ù ÛË apple ÂÛË MË ÓÈÎ È ÈfiÙËÙ : AÓÙÔ Û ÂÊÂÏÎ ÛÌfi ÎÏËÚfiÙËÙ Ï ÛÙÈÎfiÙËÙ EÏ ÛÙÈÎfiÙËÙ AÓÙÔ ÛÙË ÛÙ Ë ÛıÚ ÛÙfiÙËÙ EÚapple ÛÌfi Ú ÌfiÚʈÛË Ú ÛË E O O

21 25 A KH H 2 EÈÛ ÁˆÁÈÎ TIT O : Ã π ƒ π ª ø ª ƒ ø ÚÔÛ ÈÔÚÈÛÌfi ÙË ÂÓÙÚÈÎ ÛË ÂÈÚ Ì ÙÈÎÒÓ ÈÌÒÓ Υπάρχουν 3 κύριες εκφράσεις της κεντρικής τάσης τιµών: α. Ο αριθµητικός µέσος, (arithmetic mean) (ο γνωστός µέσος όρος), β. Ο µέσος ή διάµεσος (median) δηλαδή η µεσαία τιµή µετά την κατάταξη του συνόλου των τιµών κατά σειρά, και γ. Η τάση (mode) (δηλαδή η τιµή που επαναλαµβάνεται περισσότερο συχνά). 1. ÚÔÛ ÈÔÚÈÛÌfi ª ÛÔ ŸÚÔ (Average) (Ì) Ο µέσος αριθµητικός όρος είναι πηλίκο του αθροίσµατος σειράς τιµών διά του πλήθους των τιµών και δίδεται από τη σχέση: n (X i ) i=1 µ = = X 1 + X X n n n όπου n=ο αριθµός των τιµών, Χ i =οι διαδοχικές τιµές, Σ=σύµβολο άθροισης. Ú ÂÈÁÌ Ο µέσος όρος των τιµών 4, 6, 8, 10, 12, 14 είναι: = 9

22 26 ÚÁ ÛÙËÚÈ Î ÛÎ ÛÂÈ ªÂÙ ÏÏÔÁÓˆÛ Ο Μ.Ο έχει τις παρακάτω ιδιότητες: α. Αν προστεθεί ή αφαιρεθεί µια τιµή ψ σε ή από κάθε µεταβλητή χ, τότε και ο Μ.Ο. αυξάνεται ή µειώνεται κατά την τιµή αυτή. β. Αν πολλαπλασιασθεί µε µια τιµή ψ κάθε µεταβλητή χ τότε και ο Μ.Ο. θα πολλαπλασιασθεί µε την τιµή ψ. γ. Το άθροισµα που προκύπτει από την πρόσθεση των διαφορών του Μ.Ο. από κάθε τιµή χ, είναι µηδέν δηλαδή Σ (χ Μ.Ο.) = ÚÔÛ ÈÔÚÈÛÌfi È ÌÂÛÔ (ªedian) (ªd) O διάµεσος είναι επίσης µια έκφραση της κεντρικής τάσης. Ο διάµεσος είναι η τι- µή εκείνη που βρίσκεται στη µέση των τιµών µιας σειράς µετρήσεων, έτσι ώστε όσες τιµές είναι µεγαλύτερες από αυτήν άλλες τόσες να είναι µικρότερες από αυτήν. ηδαδή το 50% του συνόλου των τιµών είναι µεγαλύτερο και το άλλο 50% µικρότερο από τον διάµεσο. Η σειρά ενεργειών που ακολουθείται για τον προσδιορισµό του διαµέσου είναι: α. Ταξινόµηση δεδοµένων σε σειρά. β. Εύρεση της τιµής που βρίσκεται στο µέσο των τιµών δηλαδή ο αριθµός των δεδοµένων που έχουν µεγαλύτερες τιµές είναι ίσος µε εκείνο των µικρότερων. Aν ο αριθµός των N τιµών είναι περιττός τότε Md = N+ 1/2 = άρτιος αριθµός και συγκεκριµένη τιµή διαµέσου. Aν ο αριθµός των Ν τιµών είναι άρτιος τότε Μd=N+1/2=περιττός αριθµός οπότε ο διάµεσος βρίσκεται µεταξύ δύο συγκεκριµένων τιµών. Ú ÂÈÁÌ ίδεται η σειρά τιµών 81, 69, 88, 67, 90, 78. Τοποθετείται στην παρακάτω αξιολογική σειρά τιµών: 67, 69, 78, 81, 85, 88, 90 (περιττός αριθµός τιµών) Άρα διάµεσος Md θα είναι η τέταρτη τιµή δηλαδή το 81. Αν στην παραπάνω σειρά υπήρχαν µόνο οι τιµές: 67, 69, 78, 81, 85, 88 τότε ο Md θα ήταν ο µέσος όρος των τιµών δηλαδή το 79,5. 3. ÛË (Mode) H τάση είναι η οµάδα τιµών µε τη µεγαλύτερη συχνότητα. Είναι πιθανό η τάση να µην εκφράζεται καθόλου ή να εκφράζεται από περισσότερες από µια τιµή.

23 ÕÛÎËÛË 2: T ÓÈÎ ÂappleÂÍÂÚÁ Û appleôùâïâûì ÙˆÓ ÌÂÙÚ ÛÂˆÓ 27 Ú ÂÈÁÌ 1. Ποια η τάση στη σειρά των τιµών: 3, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 8, 8; Η τάση είναι η τιµή 5, διότι επαναλαµβάνεται 4 φορές. 2. Ποια η τάση στη σειρά των τιµών 28, 29, 32, 34, 37; εν υπάρχει τάση διότι όλες οι τιµές εµφανίζονται µόνο µια φορά. 3. Ποια η τάση στη σειρά των τιµών 34, 35, 35, 35, 37, 38, 38, 38, 43, 43; Υπάρχουν δύο τάσεις αριθµών: η τιµή 35 (εµφανίζεται 3 φορές) και η τιµή 38 (εµφανίζεται επίσης 3 φορές). Όταν υπάρχει µια τάση η σειρά των τιµών θεωρείται ως µονοτασική, (unimodal), όταν έχει δύο τάσεις η σειρά θεωρείται ως διτασική (bimodal) και όταν έχει περισσότερες τάσεις η σειρά θεωρείται πολυτασική (multimodal). Όταν τα δεδοµένα σχηµατίζουν µια κατανοµή συχνοτήτων, το µέσο της υποοµάδας µε τη µεγαλύτερη συχνότητα αποτελεί την τάση, λόγο του ότι αποτελεί το µέσο της µεγαλύτερης συχνότητας (υψηλότερο σηµείο ιστογράµµατος). B ÛË ÌÂÙ Í ÙˆÓ Ì ÙÚˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎ Ù ÛË Στην περίπτωση των συµµετρικών κατανοµών ο µέσος όρος, ο µέσος και η τάση συ- µπίπτουν. Στην περίπτωση θετικά µετατοπισµένων κατανοµές (καµπύλη λοξή αριστερά) η σειρά των µέτρων από αριστερά προς τα δεξιά είναι τάση, µέσος, µέσος όρος. Στις αρνητικά µετατοπισµένες κατανοµές (καµπύλη λοξή δεξιά) η σειρά των µέτρων από δεξιά είναι µέσος όρος, µέσος, τάση. Γραφική παράσταση για καλύτερη κατανόηση της σχέσης των µέτρων κεντρικής τάσης δίδεται παρακάτω (σχή- µατα ): Mέση τιµή Mέσος τάση 10 5 Ì. 2.1 ÌÌÂÙÚÈÎ Ìapple ÏË ÓÔÙ ÙˆÓ

24 28 ÚÁ ÛÙËÚÈ Î ÛÎ ÛÂÈ ªÂÙ ÏÏÔÁÓˆÛ Tάση Mέσος Mέσος όρος Ì 2.2 ÂÙÈÎ ÌÂÙ ÙÔappleÈÛÌ ÓË Î Ìapple ÏË (Ô Ú appleúô Ù ÂÍÈ ) Mέσος όρος Mέσος Tάση Ì 2.3 ÚÓËÙÈÎ ÌÂÙ ÙÔappleÈÛÌ ÓË Î Ìapple ÏË (Ô Ú appleúô Ù ÚÈÛÙÂÚ ) ª ÙÚËÛË ÙË È ÛappleÔÚ Αν υποθέσουµε ότι δύο οµάδες δεδοµένων έχουν τον ίδιο µέσο όρο και τον ίδιο διάµεσο, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένας άλλος στατιστικός δείκτης για την ποιοτική διάκριση των δεδοµένων. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη µέτρηση της διασποράς (dispersion). Η µέτρηση της διασποράς γίνεται µε την εύρεση του εύρους, της µέσης απόκλισης, της διακύµανσης, της τυπικής απόκλισης, και του συντελεστή µεταβλητικότητας.

25 ÕÛÎËÛË 2: T ÓÈÎ ÂappleÂÍÂÚÁ Û appleôùâïâûì ÙˆÓ ÌÂÙÚ ÛÂˆÓ ÚÔ ÙÈÌÒÓ R (Range) Είναι το πλέον απλό µέτρο διασποράς και υπολογίζεται από τη σχέση: R = X H X L όπου X H =µέγιστη τιµή, X L =ελάχιστη τιµή 2. Ì ÛË applefiîïèûë (mean deviation) M.A. Είναι ο µέσος αριθµητικός των απόλυτων διαφορών των τιµών µιας µεταβλητής από το µέσο αριθµητικό της: x i µ M.A. = n όπου µ = x i n (µ=αριθµητικός µέσος). 3. È Î Ì ÓÛË s 2 Î È Ë Ù appleèî applefiîïèûë s (standard deviation): s = n n n x 2 [x i x ] 2 i n x i 2 i=1 i=1 i=1 ή s = n(n 1) n 1 Υψηλές τιµές τυπικής απόκλισης, δείχνουν ότι υπάρχει µεγάλη απόκλιση στις τιµές. Αν x 1 =x 2 =x 3 τότεs 2 =0. Αν σε όλες οι τιµές µιας µεταβλητής προστεθεί ή αφαιρεθεί µια σταθερή ποσότητα τότε s 2 και sπαραµένουν αµετάβλητες. Αν όλες οι τιµές µιας µεταβλητής πολλαπλασιασθούν (η διαιρεθούν) µε σταθερή ποσότητα k τότε η s 2 πολλαπλασιάζεται (ή διαιρείται) µε k 2, και η s πολλαπλασιάζεται (ή διαιρείται) αντίστοιχα µε k. 4. Û ÓÙÂÏÂÛÙ ÌÂÙ ÏËÙÈÎfiÙËÙ, cv, (coefficient of variation) Είναι ο λόγος της τυπικής απόκλισης s διά του µέσου αριθµητικού µ, και εκφράζεται συνήθως %. s cv = 100% µ

26 30 ÚÁ ÛÙËÚÈ Î ÛÎ ÛÂÈ ªÂÙ ÏÏÔÁÓˆÛ. ÛË ÙˆÓ ÌÂıfi ˆÓ ª ÙÚËÛË È ÛappleÔÚ Στον βιοµηχανικό ποιοτικό έλεγχο το εύρος είναι ένα πολύ κοινό µέτρο της διασποράς. Χρησιµοποιείται κύρια στα διαγράµµατα ελέγχου. Τα κύρια πλεονεκτήµατα του εύρους είναι ότι, (α) δείχνει όλη την εικόνα των δεδοµένων, και (β) χρησιµοποιείται ακόµη και για λίγα δεδοµένα ή όταν τα δεδοµένα έχουν µεγάλη διασπορά και δεν φαίνεται η κεντρική τάση των τιµών. Ως µειονεκτήµατα θεωρούνται ότι, α. δεν δείχνει την κεντρική τάση τιµών, και β. όταν αυξάνονται οι παρατηρήσεις η ακρίβεια του εύρους µειώνεται διότι αυξάνεται η πιθανότητα πολύ µικρών ή µεγάλων τιµών. Συνιστάται η χρήση του εύρους όταν οι µετρήσεις δεν υπερβαίνουν τις 10. Η τυπική απόκλιση χρησιµοποιείται όταν απαιτείται µεγαλύτερη ακρίβεια και δείχνει την κεντρική τάση τιµών.. ÕÏÏ ÎÊÚ ÛÂÈ Ó Ï ÛË appleôùâïâûì ÙˆÓ Ασυµµετρία (Skewness), συντελεστής ασυµµετρίας α 3 (χρησιµοποιείται διά n>100). Η ασυµµετρία εκφράζεται µε τον τύπο: α 3 = n i=1 [x i µ] 3 ns 3 όπου s η τυπική απόκλιση των τιµών. Οι κύριες ιδιότητες του συντελεστή ασυµµετρίας είναι: O συντελεστής ασυµµετρίας λαµβάνει τιµές µεταξύ 1, 0, +1 και δείχνει την απόκλιση από την συµµετρία. Όταν είναι κοντά στο µηδέν τα δεδοµένα είναι συµ- µετρικά. Όταν είναι κοντά στο 1 τα δεδοµένα είναι ασύµµετρα προς τα αριστερά (δηλαδή είναι συγκεντρωµένα προς τα δεξιά). Όταν είναι κοντά στο +1 τα δεδοµένα είναι ασύµµετρα προς τα δεξιά δηλαδή είναι συγκεντρωµένα προς τα αριστερά. Κύρτωση (kurtosis), συντελεστής κύρτωσης α 4 (χρησιµοπoιείται διά n>100) α 3 = n i=1 [x i µ] 4 ns 4

27 ÕÛÎËÛË 2: T ÓÈÎ ÂappleÂÍÂÚÁ Û appleôùâïâûì ÙˆÓ ÌÂÙÚ ÛÂˆÓ 31 Ο συντελεστής κύρτωσης χρησιµοποιείται σαν µέτρο του ύψους της κορυφής της κατανοµής. Απουσία δεδοµένων µε συγκεντρωµένες υψηλές τιµές οδηγεί στη λεπτοκύρτωση (leptokurtic) µε τιµές α 4 >3 ενώ το αντίθετο οδηγεί στην πλατυκύρτωση (platykurtic) µε τιµές α 4 <3. Ως µεσοκύρτωση (mesocurtic) χαρακτηρίζεται η κανονική καµπύλη µε τιµή α 4 =3. AÛÎ ÛÂÈ 1. Ù ÙË Ì ÙÚËÛË ÙË ÓÙÔ Û ÂÊÂÏÎ ÛÌfi 10 ÔÎÈÌ ˆÓ applefi ÎÚ Ì ÏÎÔ - ÏÔ ÌÈ- Ó Ô Ï Ì ÓÔÓÙ È Ù apple Ú Î Ùˆ appleôùâï ÛÌ Ù /A ÔÎÈÌ Ô ÓÙÔ, ªPa appleúôû ÈÔÚÈÛıÂ Ô ª.., Ô È ÌÂÛÔ, Ë Ù appleèî applefiîïèûë Î È Ë Ù ÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. 2. Ù ÙÔÓ appleúôû ÈÔÚÈÛÌfi ÙË ËÌÈÎ Û ÛÙ ÛË ÔÎÈÌ ˆÓ Î Ù ÛΠÛÙÈÎÔ ÌË ÎÚ Ì - ÙˆÌ ÓÔ Ï ÌÂ Û ÛΠXRF Ï Ì ÓÔÓÙ È ÔÈ apple Ú Î Ùˆ apple Ó Î ÁÈ ÙËÓ appleâúèâîùè- ÎfiÙËÙ Û ıâ Ô Î È Ì ÁÁ ÓÈÔ. appleúôû ÈÔÚÈÛıÔ Ó: R, Ì, Û, 3, 4 ÁÈ Î ıâ ÛÙÔÈ Â Ô. A/A S % / Mn % 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,413

28 32 ÚÁ ÛÙËÚÈ Î ÛÎ ÛÂÈ ªÂÙ ÏÏÔÁÓˆÛ π π µπµ π ƒ ºπ 1. Ι. Κουτρουβέλης, Πιθανότητες και Στατιστική, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Πάτρα, Montgomery D. C., Introduction to Statistical Quality Control, 2 nd ed., N. York, J. Wiley & Sons, Juran J. M. (ed.), Quality Control Handbook, 3 rd ed., N. York, McGraw Hill Book Company, Duncan Α. J., Quality Control and Industrial Statistics, 5 th ed., Illinois, Irwin, Homewood, 1986.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ø Ó ÒÛÂÙÂ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE

ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE Àªμ À π ƒ Ã π Δƒø Δ ƒ Δπ À ªπ π Δ ƒ ø π Δ À ƒπ ƒ π π Δ ª ƒ ƒ ª πδàãπ Δ Δ πƒ π Ως διευθυντής, η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Έστω 3 πενταμελείς ομάδες φοιτητών με βαθμολογίες: Ομάδα 1: 6,7,5,8,4 Ομάδα 2: 7,5,6,5,7 Ομάδα 3: 8,6,2,4,10 Παρατηρούμε ότι και οι τρεις πενταμελείς

Έστω 3 πενταμελείς ομάδες φοιτητών με βαθμολογίες: Ομάδα 1: 6,7,5,8,4 Ομάδα 2: 7,5,6,5,7 Ομάδα 3: 8,6,2,4,10 Παρατηρούμε ότι και οι τρεις πενταμελείς Διασπορά Μέτρηση Έστω 3 πενταμελείς ομάδες φοιτητών με βαθμολογίες: Ομάδα 1: 6,7,5,8,4 Ομάδα 2: 7,5,6,5,7 Ομάδα 3: 8,6,2,4,10 Παρατηρούμε ότι και οι τρεις πενταμελείς ομάδες έχουν μέση βαθμολογία 6. συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36 ƒπ ÃOª ƒo O π O ª πøª 9 º πo ƒøδo: Δ À ƒª Δ π ÀΔπ π π π 1.1 ÓÓÔÈ ÙÔ appleâúì ÛÔ 16 1.2 ÀappleÂÚÌ Û, ÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÎapple  ÛË 18 1.3 ÂˆÚ Â Ì ıëûë Î È appleâúì Û 27 1.4 ÚfiÙ apple Ú ÛË appleôïôáèûùòó Î È

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Copyright, 2003, 2006 EÎ fiûâè ZHTH, I. E. ºÚ ÁÎÈ ÎË ÚÒÙË Î ÔÛË 2003 ÚÒÙË Ó Ù appleˆûë ÌÂ ÂÏÙÈÒÛÂÈ 2006

Copyright, 2003, 2006 EÎ fiûâè ZHTH, I. E. ºÚ ÁÎÈ ÎË ÚÒÙË Î ÔÛË 2003 ÚÒÙË Ó Ù appleˆûë ÌÂ ÂÏÙÈÒÛÂÈ 2006 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô Ê ÚÂÈ ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ISBN 960-431-854-3 Copyright, 2003, 2006 EÎ fiûâè ZHTH, I. E. ºÚ ÁÎÈ ÎË ÚÒÙË Î ÔÛË 2003 ÚÒÙË Ó Ù appleˆûë ÌÂ ÂÏÙÈÒÛÂÈ 2006 TÔ apple ÚfiÓ ÚÁÔ appleóâ

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Στατιστική Ι Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3 ο. Περιγραφική Στατιστική

Μάθηµα 3 ο. Περιγραφική Στατιστική Μάθηµα 3 ο Περιγραφική Στατιστική ΗΣτατιστικήείναι Μια τυποποιηµένη σειρά αναλυτικών µεθόδων, οι οποίες χρησιµοποιούνται από τον εκάστοτε ερευνητή για την ανάλυση των διαθέσιµων δεδοµένων. Υπάρχουν δύο

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

.. A AP YPH META O Nø IA ƒ ƒπ π

.. A AP YPH META O Nø IA ƒ ƒπ π .. A AP YPH META O Nø IA ƒ ƒπ π E A ONIKH 15 K ÓÔÓÈÛÌfi ÂÈÙÔ ÚÁ ÂÓfi ÂÚÁ ÛÙËÚ Ô MÂÙ ÏÏÔÁÓˆÛ Για την εύρυθµη εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων παρακαλούνται οι ασκούµενοι φοιτητές, να καταβάλλουν κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ - ΒΑΦΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα των θερµικών κατεργασιών που επιδέχονται οι χάλυβες και οι περιοχές θερµοκρασιών στο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME GR Pictor Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME C 146-01 Επίτοιχοι λέβητες αερίου Pictor Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π È Ï ËÙ PICTOR DUAL LINE ÛÙÈ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων ΘΕ1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες όπως : σφάλµατα, στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ)

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Το 2005 ήταν χρονιά προκλήσεων και αυξηµένων απαιτήσεων για το ΕΤΙ. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα εµπλουτίστηκε µε νέα θεµατολογία, σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2. Περιγραφική Στατιστική Βασικά είδη στατιστικής ανάλυσης 1. Περιγραφική στατιστική: περιγραφή του συνόλου των δεδοµένων (δείγµατος) 2. Συµπερασµατολογία: Παραγωγή συµπερασµάτων για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οι δείκτες διασποράς. Ένα παράδειγµα εργασίας

Οι δείκτες διασποράς. Ένα παράδειγµα εργασίας Κεφάλαιο 5 Οι δείκτες διασποράς 1 Ένα παράδειγµα εργασίας Ένας καθηγητής µαθηµατικών έδωσε σε δύο τµήµατα µιας τάξης του σχολείου του το ίδιο τεστ. Η επίδοση των µαθητών του κάθε τµήµατος (όπως µετρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα Η METAL SYSTEM στη συνεχή προσπάθεια της να πρωτοστατεί

Διαβάστε περισσότερα

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτος 2015-2016 Ντίνα Λύκα lika@biology.uoc.gr 1. Εισαγωγή Εισαγωγικές έννοιες Μεταβλητότητα : ύπαρξη διαφορών μεταξύ ομοειδών μετρήσεων Μεταβλητή: ένα χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

EÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ

EÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ E π A π π ª π EÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ TfiÌÔ A' HÏ appleèù ÎË EÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ EappleÈÛÙ ÌË ÙˆÓ YappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Ενότητα 7: Παρουσίαση δεδομένων-περιγραφική στατιστική Μιλτιάδης Χαλικιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ Εισαγωγικό Μάθημα 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ύλη και ενέργεια Σ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας.

Διαβάστε περισσότερα

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 213-02 made in Italy Tahiti Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης GR apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Tahiti Dual π ªπ π º π À π Ã π À ƒ π Àæ π È Ï ËÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Μέτρα Διασποράς (measures of dispersion) Δρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος e-mail: dgs@eap.gr

Στατιστική Ι. Μέτρα Διασποράς (measures of dispersion) Δρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος e-mail: dgs@eap.gr Στατιστική Ι Μέτρα Διασποράς (measures of dispersion) Δρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος e-mail: dgs@eap.gr Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Στατιστική Ι Έννοιες - Κλειδιά Μεταβλητότητα Εύρος (range) Εκατοστημόρια

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Περιγραφικοί παράµετροι ή περιγραφικά µέτρα Τα περιγραφικά µέτρα διακρίνονται σε: µέτρα θέσης των στατιστικών δεδο- µένων ή παράµετροι κεντρικής τάσης µέτρα διασποράς µέτρα ή συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ Επαγγελµατικό Προφίλ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Επίπεδο: 3 Ικανότητες Θέµατα C1 ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ M2 Συνδεδεµένες δεδιότητες M1 ιοίκηση ξενοδοχείου C1 Βασικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών C2 ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ν ν = 6. όταν είναι πραγµατικός αριθµός.

ν ν = 6. όταν είναι πραγµατικός αριθµός. Συνάρτηση: ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ λέγεται µια διαδικασία µε την οποία κάθε στοιχείο ενός συνόλου Α αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώς στοιχείο κάποιου άλλου συνόλου Β. Γνησίως αύξουσα: σε ένα διάστηµα του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn)

ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn) M3 T A X I S E HNIKH HMOKPATIA Y OYP EIO OIKONOMIKøN H ø H ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn) AÚ. ψÛË : HÌ/Ó ÏˆÛË : AÚ. º Î ÏÔ : ENAP H METABO H.O.Y. : YappleËÚÂÛ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2006-07 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ποσοτικές Μέθοδοι Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης MBA Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Εισαγωγή στη Στατιστική Διδακτικοί Στόχοι Μέτρα Σχετικής Διασποράς Κατανομές Πιθανοτήτων Η Κανονική Κατανομή Η Τυποποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô Á appleëùô ÁÔÓÂ Ô È Ï Ô Ùfi ÂÈ ÛÎÔapplefi Ó Ê ÚÂÈ ÙÔ Ì ıëù ÙË µã ËÌÔÙÈÎÔ Û Âapple Ê ÌÂ È ÊÔÚ Â Ë ÎÂÈÌ ÓˆÓ Î È Ù Ùfi ÚÔÓ Ó ÙÔ ÔËı ÛÂÈ Ó Ó appleù ÍÔ Ó ÙËÓ ÈÎ ÓfiÙËÙ ÙÔ Ó apple Ú ÁÔ Ó Î È ÔÈ ÈÔÈ Ó ÏÔÁ ÎÂ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων 1 Μάθημα του A Εξαμήνου

Στατιστική Επιχειρήσεων 1 Μάθημα του A Εξαμήνου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Στατιστική Επιχειρήσεων 1 Μάθημα του A Εξαμήνου Περιεχόμενα-Ύλη του Μαθήματος Περιγραφική Στατιστική: Είδη δεδομένων, Μετασχηματισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 1. Σφάλματα Κάθε μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους χαρακτηρίζεται από μία αβεβαιότητα που ονομάζουμε σφάλμα, το οποίο αναγράφεται με τη μορφή Τιμή ± αβεβαιότητα π.χ έστω ότι σε ένα πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» «Θαλάσσια Ιζήματα»

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» «Θαλάσσια Ιζήματα» 6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» «Θαλάσσια Ιζήματα» Με τι θα ασχοληθούμε Ταξινόμηση των ιζημάτων Ονοματολογία ιζημάτων Στατιστικές παράμετροι Χρήση τριγωνικών διαγραμμάτων Στατιστικές παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4 (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com ιαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ ιάλεξη 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ρέθυμνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί ΜΕΡΟΣ Α º π Ô Πραγματικοί αριθμοί ΕΙΣΑΩΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ª ÚÈ ÙÒÚ Ô ÌÂ Û Ó ÓÙ ÛÂÈ Ê ÛÈÎÔ, Î Ú ÈÔ Î È ÚËÙÔ ÚÈıÌÔ. ÙÔ ÙÂÏÂ Ù Ô Â ÌÂ ÂÍÂÙ ÛÂÈ ÙË ÂÎ ÈÎ ÙÔ apple Ú ÛÙ ÛË, Ë ÔappleÔ Ù Ó ÁÓˆÛÙ ÛÂ appleï appleâúèô

Διαβάστε περισσότερα

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Διαφορικός Λογισμός 1. Ισχύει f (g())) ) f ( = f (g())g () όπου f,g παραγωγίσιµες συναρτήσεις 2. Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε ένα διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Πίνακες, κατανομές, ιστογράμματα... 1 1.2 Πυκνότητα πιθανότητας, καμπύλη συχνοτήτων... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δημήτρης Φουσκάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ µ Àª È Ó Í applefiï ÙÔ Á Ú ˆ, ÌË ÌÂ Ï appleâè Î È ÁÂÏ Ì È Ï ÁÔ Ï ÓÈ ÚË, Û Ó Ú Î È Û Ó ÚÎ ÚË... I ÓÔ ÚÈÔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Περιφερικό Τμήμα Κρήτης 11ο Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΟΡΓΑΝΩTIKH KAI EΠIΣTHMONIKH EΠITPOΠH Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΕΟ-3 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδηµαϊκό Έτος: 003- ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων. Επαναληπτικές Ασκήσεις

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων. Επαναληπτικές Ασκήσεις Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων Επαναληπτικές Ασκήσεις ιάγραµµα Pareto Τα προβλήματα ασφάλειας σε δύο εξυπηρετητές μίας εταιρείας απεικονίζονται στο παρακάτω πίνακα: α/α Κωδικός Προβλήματος Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 Συµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Θεοτοκά στην Kωνσταντινούπολη το 1905 από Xιώτες γονείς και σχεδόν 40 χρόνια από το θάνατό

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÓfiÙËÙ ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô Ì Ì È: ÀappleÂÓı ÌÈÛË ã T ÍË È Ó ÂappleÈÏ ÛÔ ÌÂ Ó appleúfi ÏËÌ, ÙÔ È Ô ÌÂ appleúôûâîùèî ÒÛÙÂ Ó Î Ù ÓÔ ÛÔ - ÌÂ ÙÈ appleïëúôêôú

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË ã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË ã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË ã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π øπ π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Το καλοκαίρι έχει έρθει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Οι αναγνώστες των γερμανικών περιοδικών Auohaus & Auo Service Praxis επέλεξαν τη Würh ως την καλύτερη μάρκα στο χώρο προϊόντων περιποίησης. Αποκτήστε τώρα κι εσείς την ποιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 9. Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα

Άσκηση 9. Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα Άσκηση 9 Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα Στοιχεία Θεωρίας Η αναγκαιότητα του να ελέγχονται οι κατασκευές (ή έστω ορισμένα σημαντικά τμήματα ή στοιχεία τους) ακόμα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4 Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4 Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Ταξινόμηση ΣΥ 2 Διάφοροι Τύποι ινών 3 Ίνες Άνθρακα -υψηλές ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Δεδομένων - Γραφικές Παραστάσεις

Επεξεργασία Δεδομένων - Γραφικές Παραστάσεις 1. Σκοπός Επεξεργασία Δεδομένων - Γραφικές Παραστάσεις Σκοπός της άσκησης είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τη γραφική απεικόνιση των δεδομένων τους, την χρήση των γραφικών παραστάσεων για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Αντικείμενο της Στατιστικής

Εισαγωγή. Αντικείμενο της Στατιστικής Εισαγωγή Οι κυνικοί λένε σαρκαστικά πως μπορείς να αποδείξεις οτιδήποτε με τη Στατιστική. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν πως δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με τη Στατιστική. Κάποιοι θυμίζουν ότι η Στατιστική είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 205-206 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΗ Τα παρακάτω δεδομένα αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Οδηγός Συγγραφής Εργαστηριακών Αναφορών Εξώφυλλο Στην πρώτη σελίδα περιέχονται: το όνομα του εργαστηρίου, ο τίτλος της εργαστηριακής άσκησης, το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (CALIBRATION CURVE TECHNIQUE)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (CALIBRATION CURVE TECHNIQUE) ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σχεδόν στο σύνολό τους οι ενόργανες τεχνικές παρέχουν τη μέτρηση μιας φυσικής ή φυσικοχημικής παραμέτρου Ρ η οποία συνδέεται άμεσα η έμμεσα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές πιστοποιηµένης ποιότητας

Κατασκευές πιστοποιηµένης ποιότητας Προφίλ & Εξαρτήµατα Κατασκευές πιστοποιηµένης ποιότητας Η συνεργασιµότητα µεταλλικών προφίλ και εξαρτηµάτων Knauf εξασφαλίζει την πυραντοχή, ηχοµόνωση και στατική επάρκεια των δοµικών στοιχείων όταν αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 4o ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Email: gvasil@math.auth.gr Ιστοσελίδα Μαθήματος: users.auth.gr/gvasil

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω t, t,..., t ν οι παρατηρήσεις µιας ποσοτικής µεταβλητής Χ ενός δείγµατος µεγέθους ν, που έχουν µέση τιµή x. Σχηµατίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Άσκηση 1 (άσκηση 1 1 ης εργασίας 2009-10) Σε ένα ράφι μιας βιβλιοθήκης τοποθετούνται με τυχαία σειρά 11 διαφορετικά βιβλία τεσσάρων θεματικών ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ ( ÈÌ ÏÂÈ )

È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ ( ÈÌ ÏÂÈ ) ÂÏ 1 μ ÛÈÎ fiıÂÛË ÂÚÁ Û ÙÔ Û ÓÔÏÈÎÔ ÂÁ ÂÈÚ Ì ÙÔ ÔÙÂÏÂ Ë ÓÙ ÏË Ë fiÙÈ Ë Ó Û ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ Ú ÎÙÈÎÒÓ Ô Â Ó È ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ Ó ÛÙ È ÁˆÁÈÎ Ì Û, ÙÈ ÂÎ È Â ÙÈÎ È ÈÎ Û Â Î È Ù Î ÓÔÓÈÛÙÈΠΠÌÂÓ ÚÔ Ôı ÙÂÈ ÙËÓ ÚÍË ÌÈ ıâˆúëùèî

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα