Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1] Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε», που εδρεύει Χειμάρας 8Α, Μαρούσι σε συνεργασία με την Visa Europe Services Inc. ανώνυμη εταιρία που εδρεύει 1 Sheldon Square London, W2 6TT United Kingdom και με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «OGILVY ONE WORLDWIDE SA» που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10), (εφεξής η «Διαφημιστική» ή OGILVY ONE), διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο "VISA WORLD CUP" (εφεξής το Πρόγραμμα). Στο διαγωνισμό "VISA WORLD CUP" μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα. 2] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε της VISA και της OGILVY ONE WORLDWIDE-ATHENS, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α ) βαθμού. 3] Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Παρασκευή 18 Απριλίου 2014 έως και την Πέμπτη 17 Μαϊου 2014 (και ώρα 24.00). Οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένοι στην διεύθυνση 4] Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών με διαφορετικό όμως κωδικό. Έντυπο συμμετοχής, ένα και μόνο για τον εαυτό του, μπορεί να προμηθευτεί με την επίδειξη της ταυτότητάς του από την OGILVY ONE WORLDWIDE-ATHENS, Ημαθίας 10, 15344, Γέρακας. 5] Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό μέσω των ειδικών εντύπων συμμετοχής που μπορούν να παραλαμβάνουν σε κάθε περίπτωση από τα πρατήρια της ΒΡ με την ειδική σήμανση. Επίσης, μπορούν να λάβουν αναλυτική ενημέρωση μέσα από τους αναλυτικούς Όρους Συμμετοχής που βρίσκονται αναρτημένοι στο website 6] Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να πληρώσουν για οποιαδήποτε αγορά τους από τα πρατήρια της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ με οποιαδήποτε κάρτα VISA, να παραλάβουν το ειδικό εντύπο συμμετοχής με τον μοναδικό κωδικό και στη συνέχεια να στείλουν με SMS στο τον δεκαψήφιο κωδικό με τη μορφή μηνύματος {ΚΩΔΙΚΟΣ πχ. BP }. Η χρέωση αποστολής είναι

2 Φύλλο 1.5 0,25 /SMS πλέον του Φ.Π.Α ή να καλέσουν στο από τις εως τις από Δευτέρα ως Παρασκευή και να δώσουν τα στοιχεία που θα ζητηθούν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς στη Διευθ. Ημαθίας Γέρακας Αθήνα το κουπόνι με τον μοναδικό κωδικό καθώς και την απόδειξη πληρωμής με κάρτα VISA 7] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί μέσω SMS στο 54260, μέσω τηλεφώνου στο ή ταχυδρομικώς στη Διευθ. Ημαθίας Γέρακας Αθήνα εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού. 8] Τα συνολικά δώρα του διαγωνισμού είναι 30 προπληρωμένες κάρτες VISA αξίας έκαστη και 990 μπάλλες. Όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν ένα μπρελόκ από το πρατήριο BP που έκαναν τη συναλλαγή τους με κάρτα VISA. 9]. Oι νικηφόρες συμμετοχές για την κλήρωση των δώρων, καθώς και οι αναπληρωματικοί, θα προκύψουν βάση αυτόματης ηλεκτρονικής κλήρωσης, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Το πρόγραμμα των κληρώσεων θα κατατεθεί στο γραφείο της Συμβολαιογράφου Παναγιώτα Τσίτσα, Χαριλάου Τρικούπη 7, Αθήνα μαζί με τους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι, οι συμμετέχοντες πρέπει να κρατήσουν την αποδείξη πληρωμής με VISA, η επίδειξη της οποίας είναι απαραίτητη για την κατοχύρωση της συμμετοχής τους στην κλήρωση. 11] Αν κάποιος δικαιούχος αδρανήσει όσον αφορά στην κατοχύρωση του δώρου μετά τις 16 Μαϊου 2014, το δώρο μεταβιβάζεται στον πρώτο αναπληρωματικό δικαιούχο, ο οποίος έχει προκύψει από την ηλεκτρονική κλήρωση (Όρος 10), ο οποίος θα ενημερωθεί σχετικά και θα πρέπει να κατοχυρώσει το δώρο με την ίδια ακριβώς διαδικασία μέσα σε δύο ημέρες από την ημερομηνία ενημέρωσής του. Σε περίπτωση αδράνειας του αναπληρωματικού δικαιούχου της συμμετοχής στην κλήρωση μετά την 18η Μαϊου και ώρα μ.μ., η συμμετοχή ακυρώνεται. 12] Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με την εταιρία OGILVY ONE WORLDWIDE-ATHENS (Ημαθίας 10 Γερακας, στο τηλέφωνο ), για να μάθουν λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό.

3 Φύλλο 2 14] Οι διοργανώτριες εταιρείες δικαιούνται να ματαιώσουν ή τροποποιήσουν το διαγωνισμό και/ή να μεταβάλουν τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες άνευ ετέρου. Σπουδαίος λόγος συνίσταται μεταξύ άλλων σε αμέλεια τρίτων, στην αδυναμία τρίτων για τη διάθεση των δώρων κ.λ.π. Στην τελευταία περίπτωση οι διοργανώτριες εταιρίες διατηρούν την ευχέρεια αντικατάστασης των δώρων με άλλο εφάμιλλου είδους ή αξίας. 15] Για τη συμμετοχή ανηλίκων στο διαγωνισμό, απαιτείται η συναίνεση των εχόντων τη γονική τους μέριμνα. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι νικητές του δώρου είναι κάτω των 18 ετών, η παραλαβή του δώρου θα γίνεται αποκλειστικά από τον γονέα ή κηδεμόνα. 16] Οι ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. η VΙSA και OGILVY ONE WORLDWIDE-ATHENS θεωρούν ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας SIM, ή του κατόχου της τηλεφωνικής σύνδεσης που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού ή σταθερού με τον οποίο έλαβε μέρος στο διαγωνισμό. 17] Οι Διοργανώτριες εταιρείες δε φέρουν καμία ευθύνη που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους. 18] Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και δε μεταβιβάζονται. Σε περίπτωση που η OGILVY ONE WORLDWIDE- ATHENS και/ή η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε και /ή VISA για λόγους απρόβλεπτους και πέραν της ευθύνης τους, δεν μπορούν να δώσουν το δώρο το οποίο έχουν δεσμευθεί να δώσουν, τότε έχουν το δικαίωμα να το αντικαταστήσουν με άλλο, αντίστοιχης αξίας ή είδους. 19] Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρίες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, οι

4 Φύλλο 2.5 διοργανώτριες εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. 20] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 όπως ισχύει και των Αποφάσεων και Οδηγιών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως προς την χρήση, επεξεργασία, και καταχώρηση των στοιχείων που καταχωρεί για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του διαγωνισμού, για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Η καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την άνω εταιρία, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων, γίνεται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας- διαγωνισμού. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που ζητούνται είναι μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για να ταυτοποιηθεί η ταυτότητα των νικητών. Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα μεταβιβαστούν, πουληθούν ή ενοικιαστούν σε τρίτους. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση να ζητήσει εγγράφως από την εταιρία, την επιβεβαίωση τη διαγραφή ή τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο επικοινωνώντας στο ή με συστημένη επιστολή για την εταιρία OGILVY ONE WORLDWIDE SA» που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10). 21] Οι διοργανώτριες εταιρίες διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. 22] Οι όροι του διαγωνισμού και το πρόγραμμα των επιμέρους ηλεκτρονικών κληρώσεων έχουν κατατεθεί στο γραφείο της Συμβολαιογράφου Παναγιώτα Τσίτσα, Χαριλάου Τρικούπη 7, Αθήνα 23] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

5 Φύλλο 3 Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Οι άνω εταιρείες βασίζονται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξουν τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία και την διαφημιστική να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη. Η ευθύνη της διοργανώτριας εταιρείας και της διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων ως άνω δώρων. Η ανωτέρω εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ VISA WORLD CUP Οι νικητές των ημερομηνιών 18/4 έως και 24/4 θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης στα γραφεία της ΟΓΚΙΛΒΥΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ Α.Ε. Ημαθίας 10, Γέρακας την Παρασκευή 25/4 και ώρα Οι πρώτοι 7 κληρωθέντες είναι οι νικητές της κάρτας VISA των χιλίων ευρώ (1.000 ). Οι υπόλοιποι 210 κληρωθέντες είναι οι νικητές της μπάλας FIFA WORLD CUP Οι νικητές των ημερομηνιών 25/4 έως και 01/5 θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης στα γραφεία της ΟΓΚΙΛΒΥΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ Α.Ε. Ημαθίας 10, Γέρακας την Παρασκευή 02/5 και ώρα Οι πρώτοι 7 κληρωθέντες είναι οι νικητές της κάρτας VISA των χιλίων ευρώ (1.000 ). Οι υπόλοιποι 210 κληρωθέντες είναι οι νικητές της μπάλας FIFA WORLD CUP Οι νικητές των ημερομηνιών 02/5 έως και 08/5 θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης στα γραφεία της ΟΓΚΙΛΒΥΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ Α.Ε. Ημαθίας 10, Γέρακας την Παρασκευή 09/05 και ώρα Οι πρώτοι 7 κληρωθέντες είναι οι νικητές της κάρτας VISA των χιλίων ευρώ (1.000 ). Οι υπόλοιποι 210 κληρωθέντες είναι οι νικητές της μπάλας FIFA WORLD CUP Οι νικητές των ημερομηνιών 09/5 έως και 17/5 θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης στα γραφεία της ΟΓΚΙΛΒΥΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ Α.Ε. Ημαθίας 10, Γέρακας την Δευτέρα 19/5 και ώρα Οι πρώτοι 9 κληρωθέντες είναι οι νικητές της κάρτας VISA των χιλίων ευρώ (1.000 ). Οι υπόλοιποι 270 κληρωθέντες είναι οι νικητές της μπάλας FIFA WORLD CUP

7 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΡ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ BP 1 ΧΛΜ Ε.Ο.ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP ΕΘΝ. ΟΔ.ΑΝΤΙΡΙΟΥ-ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP ΕΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP 4 ΧΛΜ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -ΑΡΤΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP 2ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 70 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 20 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP ΜΑΚΙΝΕΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP ΘΕΡΜΟ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP ΛΕΥΚΑΚΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ BP ΚΟΚΙΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ BP ΝΑΥΠΛΙΟΥ 196 ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ BP 3 ΧΛΜ ΑΡΓΟΥΣ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ BP ΔΙΔΥΜΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΔΙΔΥΜΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ BP ΣΤΑΣΙΣ ΚΟΥΡΤΗ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ BP 29ο ΧΛΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΛΕΒΙΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑ BP ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ & ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑ BP ΛΕΩΦ.ΟΗΕ ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑ BP ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 101 ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑ BP ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑ BP ΝΑΥΠΛΙΟΥ 50 ΤΡΙΠΟΛΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑ BP ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ AΡΤΑ ΑΡΤΑ BP ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 144 ΑΡΤΑ ΑΡΤΑ BP ΘΕΟΜΗΤΩΡΟΣ 8 Α. ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΤΤΙΚΗ BP ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 374 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗ BP ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 89 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 522 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 156 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΧΕΛΜΟΥ 6 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 46 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 162 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ / BP ΤΑΥΓΕΤΟΥ 67 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 26 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΓΚΑΛΛΙ 11 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 379 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΙΩΝΑΝΝΙΝΩΝ 4Α ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 97 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ ΣΥΓΓΡΟΥ 49 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 49 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ. ΑΧΑΡΝΩΝ 418 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 110 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ

8 BP ΠΛΑΤΩΝΟΣ 93 ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 131 ΑΘΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΤΤΙΚΗ BP Π.ΡΑΛΛΗ 14 ΑΘΗΝΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 68 ΑΘΗΝΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΔΡΑΜΑΣ & ΛΕΝΟΡΜΑΝ 198 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΟΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΑΜΜΟΥΔΑ & ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 86 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΟΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 20 ΑΘΗΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 91 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗ BP Π. ΡΑΛΛΗ 70 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗ BP ΘΗΒΩΝ 462 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 64 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΚΥΜΗΣ 20 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 22 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΣΩΡΟΥ 29 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP Ι.ΛΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 54 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 100 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ BP ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 63 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗ / BP Λ.ΑΘΗΝΩΝ-ΒΑΡΗΣ 28 ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 2 ΒΑΡΚΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ.ΑΘ.ΣΟΥΝ.& ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ ΚΑΡΕΑ 24 ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗ / BP Ν ΕΛΒΕΤΙΑΣ 18 ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΤΡΑΛΛΕΩΝ 114 ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗ BP ΒΕΙΚΟΥ 36 ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗ BP ΧΑΛΕΠΑ 32 ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 54 ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 98 ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 150 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 201 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 44 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΞΑΝΘΟΥ 1 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ / BP ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 12 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΓΟΥΝΑΡΗ 155 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΥΜΗΤΤΟΥ - ΓΟΥΝΑΡΗ 1 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΖΟΩΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 39 ΔΑΦΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 115 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 50 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 94 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗ BP ΚΑΤΕΧΑΚΗ 16 ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗ BP ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛ ΠΑΠΑΓΟΥ 7 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ

9 BP ΚΟΥΣΙΔΟΥ 45 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ.ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 56 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 32 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 392 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 50 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP 21ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΡΕΛΑ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗ BP ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ 24 ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗ BP ΑΧΑΡΝΩΝ 72 Κ. ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 118 Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 313 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 7 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP 31 ΧΛΜ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 39 ΚΑΡΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗ / BP ΣΤΡΑΤ. ΚΑΛΛΑΡΗ 26Β ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP Ε.Ο. ΣΤΑΥΡΟΥ - ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗ BP ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 28 ΚΟΡΟΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP 28ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ- ΣΠΑΤΩΝ ΛΟΥΤΣΑ ΑΤΤΙΚΗ BP 44ΧΛΜ ΠΑΛ ΕΘΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΤΑΤΟΙΟΥ 100 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ BP ΤΑΤΟΙΟΥ 94 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ / BP Λ ΤΑΤΟΙΟΥ 10 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 41 ΜΟΣΧΑΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΚΟΡΑΗ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 137 ΜΟΣΧΑΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΠΕΙΡΑΙΩΣ 66 ΜΟΣΧΑΤΟΝ ΑΤΤΙΚΗ BP ΕΛΑΙΩΝ 36 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP 19 ΧΛΜ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΑΓ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ & ΑΙΓΑΙΟΥ 85 Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP Κ.ΠΕΡΡΙΚΟΥ 35 Ν.ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗ BP 19ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 168 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΕΡΑΤΟΥΣ 190 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗ BP Π. ΜΕΛΑ & Π. ΡΑΛΛΗ 1 ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 51 ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 32 Π. ΦΑΛΗΡΟΝ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 37 Π.ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΚΩΝ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ& Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ 69 Π.ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 195 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗ BP ΥΜΗΤΤΟΥ 180 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ 96 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP 17ΧΛΜ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗ BP ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ

10 BP ΝΟΤΑΡΑ 111 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΨΑΡΡΩΝ 21 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ&ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗ BP Π.ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 5 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 18 ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗ BP 24ΧΛΜ Λ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 55 ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗ BP ΑΚΤΗ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 4 ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 59 ΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 103 ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ BP 8ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 32 ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ BP ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 73 ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP 13ο ΧΛΜ. E.O. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 100 ΧΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 75 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗ BP ΠΕΝΤΕΛΗΣ 114 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΥΔΡΑΣ 10 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 32 ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΙΟΣΙΩΝ 284 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ BP Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΚΟΡΥΖΗ 29 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ BP ΤΖΑΒΕΛΛΑ 96 & ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ BP Λ. ΑΘΗΝΩΝ 370 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ BP 20ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑ BP ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 128 ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑ BP ΑΚΡΑΤΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑ BP ΕΥΒΟΙΑΣ 207 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΙΑ BP 2 ΧΛΜ ΚΑΛ/ΤΩΝ - ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΑΧΑΙΑ BP ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΑΧΑΙΑ BP ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΓΟΣ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑ BP ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 29 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑ BP N.Ε.O.ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΤΡΩΝ 105 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑ BP ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 6-8 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑ BP Ε.Ο. ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΔΕΛΦΩΝ ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑ BP ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ BP 1ο ΧΛΜ.ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑ BP 90ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ BP 4o ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΗΒΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ BP 90ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ BP 5ο ΧΛΜ ΕΟ ΘΗΒΩΝ - ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ BP 3ο ΧΛΜ ΕΟ ΘΗΒΑΣ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ BP 115ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΛΕΒΑΔΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ

11 BP 121ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΔΕΛΦΩΝ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ BP ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ BP Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 36 ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΑ BP ΤΕΡΜΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ BP ΤΕΡΜΑ 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ BP ΠΡΩΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ BP ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 14 ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ BP ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ BP ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ BP ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 19 ΚΡΕΜΑΣΤΗ - ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ BP 15ο ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ BP 3o ΧΛΜ Ε.Ο. ΡΟΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ BP ΚΑΖΟΥΛΗ 2 ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ BP ΛΕΩΦ ΙΑΛΥΣΣΟΥ 41 ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ BP ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1 ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ BP 2o ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ BP 2 ΧΛΜ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ-ΦΕΡΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΣ BP 2o ΧΛΜ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.ΧΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΣ BP ΑΝΘΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΣ BP ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 416 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΣ BP 2 ΧΙΛ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΦΕΡΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΣ BP ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΣ BP 2ο ΧΛΜ ΔΙΔ/ΧΟΥ-ΟΡΕΣΤΕΙΑΔΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΣ BP ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΣ BP ΑΡΔΑΝΙΟ ΕΒΡΟΣ ΕΒΡΟΣ BP ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 16 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΕΒΡΟΣ BP ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 42 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΕΒΡΟΣ BP ΣΟΥΦΛΙ ΣΟΥΦΛΙ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΣ BP 5o ΧΛΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑ BP ΦΙΖΙ ΔΡΟΣΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΡΟΣΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ BP ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΒΟΙΑ BP ΒΑΣΙΛΙKO ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ BP 2o ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ BP ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ BP ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ 4 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑ BP ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑ BP ΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ & ΛΙΛΑΝΤΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑ BP ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 152 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ BP ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ BP ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ BP ΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ & ΛΙΛΑΝΤΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ BP ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ BP 2 ΧΛΜ. ΕΘΝ.ΟΔ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

12 BP ΟΛΥΜΠΙΑΣ & ΕΛΛΗΣ 48 ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑ BP ΕΠΙΤΑΛΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑ BP ΑΥΓΗ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑ BP ΚΑΠΕΛΕΤΟ ΒΑΡΔΑΣ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑ BP ZAΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑ BP ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΗΛΕΙΑ BP ΒΕΡΟΙΑΣ -ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑ BP ΣΤΑΔΙΟΥ 67 ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑ BP ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 244 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑ BP ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑ BP 1ο ΧΛΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΑΓΝΗ ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ / BP ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 160 ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ BP ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α 60 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ BP ΙΚΑΡΟΥ 60 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ BP 5οΧΛΜ Ε.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ BP 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 176 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ BP Λ. ΙΚΑΡΟΥ 115 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ BP ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 133 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ BP ΚΟΜΝΗΝΩΝ 12 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ BP ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ - ΚΑΜΙΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ BP 16ο ΧΛΜ Ε.O ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΨΟΣ ΑΓ.ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ BP ΠΟΤΟΣ ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΣ BP ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΣ BP ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΓΚΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ BP 1 ΧΛ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ BP ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ BP ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ BP ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 150 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ BP ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ. 149 ΤΘ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 32 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 181 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP 8.5 χλμ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 100 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΛΗΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΛΑΓΥΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΛΕΩΝΙΔΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP 1ον ΧΙΛ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑΣ/ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13 BP 10 ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP 13.5 ΧΙΛ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΛΕΩΦ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 179 ΙΩΝΙΑ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 124 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΣΟΦ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP 86 ΧΙΛ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ Ν.ΒΡΑΣΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 136 ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΛΑΓΚΑΔΑ 156 ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP 20ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΚΗΣ - Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΣΤ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 14 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 7 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΔΩΔΩΝΗΣ 181 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ BP ΛΕΩΦ.ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 42 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ BP ΔΩΔΩΝΗΣ 181 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ BP ΕΛΕΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ BP ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ BP ΟΔΟΣ 8ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ BP 11 ΧΛ ΕΘ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ BP (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ) ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ BP ΒΟΡ ΗΠΕΙΡΟΥ 28 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ BP ΧΑΝΙ ΤΕΡΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ BP ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP ΔΑΓΚΛΗ 6 - ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP ΣΑΠΠΕΩΝ 4 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP ΤΕΡΜΑ ΔΕΛΗΚΑΡΗ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP ΠΕΤΡΟΠΗΓΗ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 38 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ BP ΦΡΑΤΤΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ BP ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ BP ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ BP 3ο ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ BP ΠΕΔΙΝΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ BP ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ BP ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ BP ΓΡΑΜΜΟΥ 117 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ BP ΕΘΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ 29 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

14 BP ΛΙΝΙΑ ΧΛΩΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ BP ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ BP ΑΡΙΛΛΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ BP ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ-ΣΤΡATΗΓΟΥ 40 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ /2001 BP ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ BP ΡΟΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ /63355 BP ΒΡΥΩΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ BP ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ BP ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ /43772 BP ΑΝΩ ΜΕΣΣΟΓΗ ΜΕΣΟΓΓΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ BP ΕΥΖΩΝΟΙ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ BP ΤΕΡΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ BP ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ BP ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ BP ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ BP Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 25 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ BP 1 ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛ/ΔΑΣ -ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ BP 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 16 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ BP 3 ΧΛΜ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ BP ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ 65ΧΛΜ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP ΚΟΚΚΩΝΙ ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP 103o ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΤΡΩΝ (ΔΕ) ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP 103ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΤΡΩΝ (ΑΡ) ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΘΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 82 ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP ΠΑΤΡΩΝ 38A ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP ΛΜ. ΕΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP ΓΑΥΡΙΟ ΑΝΔΡΟΥ ΓΑΥΡΙΟ ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΕΣ BP ΤΗΝΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ BP ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑ BP ΠΥΡΓΟΣ ΔΥΡΟΥ ΔΥΡΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑ BP ΔΑΦΝΙ ΛΑΚΩΝΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ BP ΑΠΙΔΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ BP ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑ BP 4 ΧΛΜ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΣΠΑΡΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑ BP ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΤΡΑ-ΣΚΑΛΑ ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑ BP ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ BP 1 ΧΛΜ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ BP 3ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ ΥΠΟΚ. ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 8

15 BP ΤΕΜΠΗ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ BP ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΕΡΜΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ BP 2 ΧΛΜ Ε.Ο.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΗΘΙ BP ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΛΑΣΗΘΙ ΛΑΣΗΘΙ BP ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ / BP ΑΡΙΣΒΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ BP ΕΡΕΣΣΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ BP ΚΛΙΤΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ BP ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ BP ΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΛΑΡΣΟΥ ΘΕΣΗ ΚΟΥΦΟΠΕΤΡΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ BP ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΕΥΚΑΔΑ BP 5 ΧΙΛ.ΕΞΟΔΟΣ ΜΥΡΙΝΩΝ ΛΗΜΝΟΣ ΛΗΜΝΟΣ BP ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ ΛΗΜΝΟΣ BP ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑ BP ΣΟΥΡΠΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑ BP ΠΟΛΥΜΕΡΗ 122 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ BP ΙΑΣΩΝΟΣ 132 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ BP ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ BP Λ.ΛΑΡΙΣΑΣ 202 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ BP ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ-ΠΑΠΑΓΟΥ 52 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ BP ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ BP ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 85 ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ BP ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ BP ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ BP ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 2 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ BP ΑΘΗΝΩΝ 115 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ BP ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ BP ΜΕΘΩΝΗ ΜΕΘΩΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ BP ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΟΜΠΑ 69 ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ BP ΔΩΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ BP 2 ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ BP Μ.ΚΑΡΑΟΛΗ 70 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ BP 1 ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ BP ΓΑΙΟΣ ΠΑΞΟΙ ΠΑΞΟΙ ΠΑΞΟΙ BP ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 3 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑ BP ΕΓΝΑΤΙΑ 29 ΕΔΕΣΣΑ ΠΕΛΛΗΣ ΠΕΛΛΑ BP ΦΟΥΣΤΑΝΗ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑ BP ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑ BP ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑ BP 7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 51 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑ BP 1 ΧΛΜ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑ BP ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑ BP Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 289 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ

16 BP ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ BP ΕΘΝ.ΟΔΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 273 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ BP ΤΑΓΜ.ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 36 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΠΡΕΒΕΖΑ BP ΣΤΑΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ 61 ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟ BP ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΩΝ 154 ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟ BP ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 29 ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟ BP ΜΥΣΣΙΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ BP 3 ΧΛΜ Ε.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ BP Λ. ΣΤΑΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ 72 ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ BP Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 67 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗ BP 1ο ΧΛΜ ΓΡΑΤΙΝΗΣ-ΔΟΚΟΥ (ΥΠ/ΜΑ Α') ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗ BP ΣΤΥΛΑΡΙ (ΥΠ/ΜΑ Β') ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗ BP ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗ BP ΚΑΡΥΔΙΑ ΡΟΔΟΠΗ ΡΟΔΟΠΗ BP ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ ΣΑΜΟΣ BP ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 15 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ BP 2ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ BP ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ BP 1 ΧΙΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ BP 29ο ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΛΑΡΙΣΗΣ ΖΑΡΚΟ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ BP 30 ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ BP ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΔΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΑ BP ΛΑΡΙΣΑΣ 168 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΑ BP ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΑ BP 208ΧΛΜ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΘΗΛΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ BP ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 17 ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ BP ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 65 ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ BP ΕΞΟΔΟΣ ΛΑΜΙΑΣ(ΟΔ.ΦΡΑΤΖΗ) ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ BP 6 ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΒΟΛΟΥ ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ BP 11 ΧΛΜ ΕΟ ΛΑΜΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔOΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ BP 230 ΧΛΜ Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ BP ΣΤΥΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ BP ΣΙΔ ΣΤΑΘ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ BP 4ο ΧΙΛ ΕΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ BP 1ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΜΦΙΣΣΑΣ - ΙΤΕΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙΔΑ BP ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑ BP ΛΕΩΦ. ΣΑΛΩΝΩΝ 17 ΦΩΚΙΔΑ ΦΩΚΙΔΑ BP ΔΕΣΦΙΝΑ ΦΩΚΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑ BP ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ BP ΒΡΑΣΤΑΜΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ BP ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ BP ΒΑΤΟΠΕΔΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ BP Κ.ΜΑΝΟΥ 18 ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ

17 BP ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 12 ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ BP ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ BP ΛΕΩΦ ΣΟΥΔΑΣ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ BP ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 140 ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ BP ΛΕΩΦ.Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 68 ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ BP ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ BP ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΛΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ BP ΚΑΒΡΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ BP ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ BP ΛΕΩΦ. ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΩΝΙ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ BP ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 92 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ BP ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΧΑΝΙΩΝ-ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ BP ΑΓ. ΜΗΝΑ 48 ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΣ ΧΙΟΣ BP ΣΑΡΙΚΑΚΗ 4 ΧΙΟΣ ΧΙΟΣ BP ΧΑΛΚΙΟΣ ΧΙΟΣ ΧΙΟΣ

VICTORINOX Promo - Πρατήρια BP

VICTORINOX Promo - Πρατήρια BP ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 4ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΡΤΑΣ 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου 2015 11 Απριλίου 2015

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου 2015 11 Απριλίου 2015 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου 2015 11 Απριλίου 2015 1] Αντικείµενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυµη εταιρεία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 10252 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στουρνάρα 55 10432 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 106 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Λεωφόρος Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO

last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO COMPANY KERDOS CODE SITE ADDRESS CITY ZIP CODE REGION ΜΥΡΤΕΑ 101 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 6ο ΧΛΜ ΠΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΜΥΡΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 220 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Χαριλάου Τρικούπη 11 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 275 ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο χιλ. Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ) 30/06/2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 0100001 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ:102 50 ΑΘΗΝΑ τηλ.: 2103202049, φαξ: 2103226371 0100002

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0140101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΙ Σταδίου 40, TK 102 52, ΑΘΗΝΑΙ, τηλ. 010 326 0000 0140102 ΣΤΟΑΣ ΑΘΗΝΑΙ Αθηναΐδος 7, TK 105 63, ΑΘΗΝΑΙ, τηλ. 010 322 8290 0140103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ Σταδίου 12, TK 105 64,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ Αθήνα 16.5.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΧΡΗΣΗ

ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΧΡΗΣΗ ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 5 MOTT STREET ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 & ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, 15123-GOLDEN HALL ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 5 MOTT STREET ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 & ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, 15123-GOLDEN HALL ΜΑΡΟΥΣΙ 5 MOTT STREET ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 & ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, 15123-GOLDEN HALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ADVANCE ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΚ ΛΙΟΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ ΘΗΒΩΝ 197 ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 18454 ΦΙΛΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΤΣΙΝΑ 51 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18545

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΚ ΛΙΟΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ ΘΗΒΩΝ 197 ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 18454 ΦΙΛΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΤΣΙΝΑ 51 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18545 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΚ ΛΙΟΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ ΘΗΒΩΝ 197 ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 18454 ΦΙΛΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΤΣΙΝΑ 51 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18545 ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ & ΑΓ ΛΑΥΡΑΣ 7 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βουλή των Εφήβων IΘ' Σύνοδος 2013-2014 Κωδικοί Εκλεγέντων Εφήβων Βουλευτών & Αναπληρωματικών

Βουλή των Εφήβων IΘ' Σύνοδος 2013-2014 Κωδικοί Εκλεγέντων Εφήβων Βουλευτών & Αναπληρωματικών Βουλή των Εφήβων IΘ' Σύνοδος 2013-2014 Κωδικοί Εκλεγέντων Εφήβων Βουλευτών & Αναπληρωματικών ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Εσπερινά Σχολεία) Σχολεία: 3 Έλαβαν μέρος συνολικά: 12 Συμμετέχουν στην κλήρωση: 12 ΕΔΡΕΣ: 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0172009 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ. Ιωάννου 40, TK 153 42, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010 60 08 063 0172010 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεσογείων 429, TK 153 43, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ X + 7 PRESS POST PRESS POST Tαχ. Γραφείο KEMΠΑ Αριθμός άδειας 3275 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 401/14/06.09.06 ΑΠ της ΕΕΤΤ. (ΦΕΚ 1419 / τ. Β της 26-09-2006) Ιανουάριος 2007 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια 1 η Δ.Υ.ΠΕ. Ζαχάρωφ 3 Αθήνα Τ.Κ. 115 21, Τηλ. 210-6454815, 210-6454835 Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Υψηλάντου 45-47 Αθήνα 106 75 Θηβών & Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Παπαδιαμαντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

5 MOTT STREET - The Mall ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 35,15122 AB Βασιλόπουλος - Αγία Παρασκευή Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 316 & ΚΟΝ ΥΛΑΚΗ, 15341 AB Βασιλόπουλος - Αγία

5 MOTT STREET - The Mall ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 35,15122 AB Βασιλόπουλος - Αγία Παρασκευή Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 316 & ΚΟΝ ΥΛΑΚΗ, 15341 AB Βασιλόπουλος - Αγία Κατάστηµα ιεύθυνση 5 MOTT STREET - The Mall ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 35,15122 AB Βασιλόπουλος - Αγία Παρασκευή Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 316 & ΚΟΝ ΥΛΑΚΗ, 15341 AB Βασιλόπουλος - Αγία Παρασκευή Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 430,15342 AB Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Super Buzz» από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής "Διοργανώτρια") με την τεχνική υποδομή της AUDIOTEX. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Έμπορος Διεύθυνση καταστήματος ΤΚ ΠΟΛΗ/ΝΟΜΟΣ Vodafone ΚΥΠΡΟΥ 18 13561 AΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Vodafone ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 28 13561 ΑΓ.

Έμπορος Διεύθυνση καταστήματος ΤΚ ΠΟΛΗ/ΝΟΜΟΣ Vodafone ΚΥΠΡΟΥ 18 13561 AΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Vodafone ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 28 13561 ΑΓ. Έμπορος Διεύθυνση καταστήματος ΤΚ ΠΟΛΗ/ΝΟΜΟΣ Vodafone ΚΥΠΡΟΥ 18 13561 AΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Vodafone ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 28 13561 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Vodafone Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 276 17343 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Vodafone ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 7 15343

Διαβάστε περισσότερα