Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1] Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε», που εδρεύει Χειμάρας 8Α, Μαρούσι σε συνεργασία με την Visa Europe Services Inc. ανώνυμη εταιρία που εδρεύει 1 Sheldon Square London, W2 6TT United Kingdom και με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «OGILVY ONE WORLDWIDE SA» που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10), (εφεξής η «Διαφημιστική» ή OGILVY ONE), διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο "VISA WORLD CUP" (εφεξής το Πρόγραμμα). Στο διαγωνισμό "VISA WORLD CUP" μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα. 2] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε της VISA και της OGILVY ONE WORLDWIDE-ATHENS, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α ) βαθμού. 3] Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Παρασκευή 18 Απριλίου 2014 έως και την Πέμπτη 17 Μαϊου 2014 (και ώρα 24.00). Οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένοι στην διεύθυνση 4] Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών με διαφορετικό όμως κωδικό. Έντυπο συμμετοχής, ένα και μόνο για τον εαυτό του, μπορεί να προμηθευτεί με την επίδειξη της ταυτότητάς του από την OGILVY ONE WORLDWIDE-ATHENS, Ημαθίας 10, 15344, Γέρακας. 5] Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό μέσω των ειδικών εντύπων συμμετοχής που μπορούν να παραλαμβάνουν σε κάθε περίπτωση από τα πρατήρια της ΒΡ με την ειδική σήμανση. Επίσης, μπορούν να λάβουν αναλυτική ενημέρωση μέσα από τους αναλυτικούς Όρους Συμμετοχής που βρίσκονται αναρτημένοι στο website 6] Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να πληρώσουν για οποιαδήποτε αγορά τους από τα πρατήρια της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ με οποιαδήποτε κάρτα VISA, να παραλάβουν το ειδικό εντύπο συμμετοχής με τον μοναδικό κωδικό και στη συνέχεια να στείλουν με SMS στο τον δεκαψήφιο κωδικό με τη μορφή μηνύματος {ΚΩΔΙΚΟΣ πχ. BP }. Η χρέωση αποστολής είναι

2 Φύλλο 1.5 0,25 /SMS πλέον του Φ.Π.Α ή να καλέσουν στο από τις εως τις από Δευτέρα ως Παρασκευή και να δώσουν τα στοιχεία που θα ζητηθούν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς στη Διευθ. Ημαθίας Γέρακας Αθήνα το κουπόνι με τον μοναδικό κωδικό καθώς και την απόδειξη πληρωμής με κάρτα VISA 7] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί μέσω SMS στο 54260, μέσω τηλεφώνου στο ή ταχυδρομικώς στη Διευθ. Ημαθίας Γέρακας Αθήνα εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού. 8] Τα συνολικά δώρα του διαγωνισμού είναι 30 προπληρωμένες κάρτες VISA αξίας έκαστη και 990 μπάλλες. Όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν ένα μπρελόκ από το πρατήριο BP που έκαναν τη συναλλαγή τους με κάρτα VISA. 9]. Oι νικηφόρες συμμετοχές για την κλήρωση των δώρων, καθώς και οι αναπληρωματικοί, θα προκύψουν βάση αυτόματης ηλεκτρονικής κλήρωσης, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Το πρόγραμμα των κληρώσεων θα κατατεθεί στο γραφείο της Συμβολαιογράφου Παναγιώτα Τσίτσα, Χαριλάου Τρικούπη 7, Αθήνα μαζί με τους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι, οι συμμετέχοντες πρέπει να κρατήσουν την αποδείξη πληρωμής με VISA, η επίδειξη της οποίας είναι απαραίτητη για την κατοχύρωση της συμμετοχής τους στην κλήρωση. 11] Αν κάποιος δικαιούχος αδρανήσει όσον αφορά στην κατοχύρωση του δώρου μετά τις 16 Μαϊου 2014, το δώρο μεταβιβάζεται στον πρώτο αναπληρωματικό δικαιούχο, ο οποίος έχει προκύψει από την ηλεκτρονική κλήρωση (Όρος 10), ο οποίος θα ενημερωθεί σχετικά και θα πρέπει να κατοχυρώσει το δώρο με την ίδια ακριβώς διαδικασία μέσα σε δύο ημέρες από την ημερομηνία ενημέρωσής του. Σε περίπτωση αδράνειας του αναπληρωματικού δικαιούχου της συμμετοχής στην κλήρωση μετά την 18η Μαϊου και ώρα μ.μ., η συμμετοχή ακυρώνεται. 12] Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με την εταιρία OGILVY ONE WORLDWIDE-ATHENS (Ημαθίας 10 Γερακας, στο τηλέφωνο ), για να μάθουν λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό.

3 Φύλλο 2 14] Οι διοργανώτριες εταιρείες δικαιούνται να ματαιώσουν ή τροποποιήσουν το διαγωνισμό και/ή να μεταβάλουν τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες άνευ ετέρου. Σπουδαίος λόγος συνίσταται μεταξύ άλλων σε αμέλεια τρίτων, στην αδυναμία τρίτων για τη διάθεση των δώρων κ.λ.π. Στην τελευταία περίπτωση οι διοργανώτριες εταιρίες διατηρούν την ευχέρεια αντικατάστασης των δώρων με άλλο εφάμιλλου είδους ή αξίας. 15] Για τη συμμετοχή ανηλίκων στο διαγωνισμό, απαιτείται η συναίνεση των εχόντων τη γονική τους μέριμνα. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι νικητές του δώρου είναι κάτω των 18 ετών, η παραλαβή του δώρου θα γίνεται αποκλειστικά από τον γονέα ή κηδεμόνα. 16] Οι ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. η VΙSA και OGILVY ONE WORLDWIDE-ATHENS θεωρούν ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας SIM, ή του κατόχου της τηλεφωνικής σύνδεσης που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού ή σταθερού με τον οποίο έλαβε μέρος στο διαγωνισμό. 17] Οι Διοργανώτριες εταιρείες δε φέρουν καμία ευθύνη που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους. 18] Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και δε μεταβιβάζονται. Σε περίπτωση που η OGILVY ONE WORLDWIDE- ATHENS και/ή η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε και /ή VISA για λόγους απρόβλεπτους και πέραν της ευθύνης τους, δεν μπορούν να δώσουν το δώρο το οποίο έχουν δεσμευθεί να δώσουν, τότε έχουν το δικαίωμα να το αντικαταστήσουν με άλλο, αντίστοιχης αξίας ή είδους. 19] Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρίες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, οι

4 Φύλλο 2.5 διοργανώτριες εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. 20] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 όπως ισχύει και των Αποφάσεων και Οδηγιών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως προς την χρήση, επεξεργασία, και καταχώρηση των στοιχείων που καταχωρεί για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του διαγωνισμού, για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Η καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την άνω εταιρία, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων, γίνεται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας- διαγωνισμού. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που ζητούνται είναι μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για να ταυτοποιηθεί η ταυτότητα των νικητών. Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα μεταβιβαστούν, πουληθούν ή ενοικιαστούν σε τρίτους. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση να ζητήσει εγγράφως από την εταιρία, την επιβεβαίωση τη διαγραφή ή τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο επικοινωνώντας στο ή με συστημένη επιστολή για την εταιρία OGILVY ONE WORLDWIDE SA» που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10). 21] Οι διοργανώτριες εταιρίες διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. 22] Οι όροι του διαγωνισμού και το πρόγραμμα των επιμέρους ηλεκτρονικών κληρώσεων έχουν κατατεθεί στο γραφείο της Συμβολαιογράφου Παναγιώτα Τσίτσα, Χαριλάου Τρικούπη 7, Αθήνα 23] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

5 Φύλλο 3 Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Οι άνω εταιρείες βασίζονται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξουν τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία και την διαφημιστική να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη. Η ευθύνη της διοργανώτριας εταιρείας και της διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων ως άνω δώρων. Η ανωτέρω εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ VISA WORLD CUP Οι νικητές των ημερομηνιών 18/4 έως και 24/4 θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης στα γραφεία της ΟΓΚΙΛΒΥΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ Α.Ε. Ημαθίας 10, Γέρακας την Παρασκευή 25/4 και ώρα Οι πρώτοι 7 κληρωθέντες είναι οι νικητές της κάρτας VISA των χιλίων ευρώ (1.000 ). Οι υπόλοιποι 210 κληρωθέντες είναι οι νικητές της μπάλας FIFA WORLD CUP Οι νικητές των ημερομηνιών 25/4 έως και 01/5 θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης στα γραφεία της ΟΓΚΙΛΒΥΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ Α.Ε. Ημαθίας 10, Γέρακας την Παρασκευή 02/5 και ώρα Οι πρώτοι 7 κληρωθέντες είναι οι νικητές της κάρτας VISA των χιλίων ευρώ (1.000 ). Οι υπόλοιποι 210 κληρωθέντες είναι οι νικητές της μπάλας FIFA WORLD CUP Οι νικητές των ημερομηνιών 02/5 έως και 08/5 θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης στα γραφεία της ΟΓΚΙΛΒΥΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ Α.Ε. Ημαθίας 10, Γέρακας την Παρασκευή 09/05 και ώρα Οι πρώτοι 7 κληρωθέντες είναι οι νικητές της κάρτας VISA των χιλίων ευρώ (1.000 ). Οι υπόλοιποι 210 κληρωθέντες είναι οι νικητές της μπάλας FIFA WORLD CUP Οι νικητές των ημερομηνιών 09/5 έως και 17/5 θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης στα γραφεία της ΟΓΚΙΛΒΥΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ Α.Ε. Ημαθίας 10, Γέρακας την Δευτέρα 19/5 και ώρα Οι πρώτοι 9 κληρωθέντες είναι οι νικητές της κάρτας VISA των χιλίων ευρώ (1.000 ). Οι υπόλοιποι 270 κληρωθέντες είναι οι νικητές της μπάλας FIFA WORLD CUP

7 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΡ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ BP 1 ΧΛΜ Ε.Ο.ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP ΕΘΝ. ΟΔ.ΑΝΤΙΡΙΟΥ-ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP ΕΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP 4 ΧΛΜ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -ΑΡΤΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP 2ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 70 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 20 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP ΜΑΚΙΝΕΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP ΘΕΡΜΟ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ BP ΛΕΥΚΑΚΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ BP ΚΟΚΙΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ BP ΝΑΥΠΛΙΟΥ 196 ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ BP 3 ΧΛΜ ΑΡΓΟΥΣ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ BP ΔΙΔΥΜΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΔΙΔΥΜΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ BP ΣΤΑΣΙΣ ΚΟΥΡΤΗ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ BP 29ο ΧΛΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΛΕΒΙΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑ BP ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ & ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑ BP ΛΕΩΦ.ΟΗΕ ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑ BP ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 101 ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑ BP ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑ BP ΝΑΥΠΛΙΟΥ 50 ΤΡΙΠΟΛΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑ BP ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ AΡΤΑ ΑΡΤΑ BP ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 144 ΑΡΤΑ ΑΡΤΑ BP ΘΕΟΜΗΤΩΡΟΣ 8 Α. ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΤΤΙΚΗ BP ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 374 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗ BP ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 89 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 522 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 156 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΧΕΛΜΟΥ 6 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 46 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 162 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ / BP ΤΑΥΓΕΤΟΥ 67 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 26 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΓΚΑΛΛΙ 11 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 379 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΙΩΝΑΝΝΙΝΩΝ 4Α ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 97 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ ΣΥΓΓΡΟΥ 49 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 49 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ. ΑΧΑΡΝΩΝ 418 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 110 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ

8 BP ΠΛΑΤΩΝΟΣ 93 ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 131 ΑΘΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΤΤΙΚΗ BP Π.ΡΑΛΛΗ 14 ΑΘΗΝΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 68 ΑΘΗΝΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΔΡΑΜΑΣ & ΛΕΝΟΡΜΑΝ 198 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΟΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΑΜΜΟΥΔΑ & ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 86 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΟΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 20 ΑΘΗΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 91 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗ BP Π. ΡΑΛΛΗ 70 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗ BP ΘΗΒΩΝ 462 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 64 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΚΥΜΗΣ 20 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 22 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΣΩΡΟΥ 29 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP Ι.ΛΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 54 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 100 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ BP ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 63 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗ / BP Λ.ΑΘΗΝΩΝ-ΒΑΡΗΣ 28 ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 2 ΒΑΡΚΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ.ΑΘ.ΣΟΥΝ.& ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ ΚΑΡΕΑ 24 ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗ / BP Ν ΕΛΒΕΤΙΑΣ 18 ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΤΡΑΛΛΕΩΝ 114 ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗ BP ΒΕΙΚΟΥ 36 ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗ BP ΧΑΛΕΠΑ 32 ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 54 ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 98 ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 150 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 201 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 44 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΞΑΝΘΟΥ 1 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ / BP ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 12 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΓΟΥΝΑΡΗ 155 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΥΜΗΤΤΟΥ - ΓΟΥΝΑΡΗ 1 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΖΟΩΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 39 ΔΑΦΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 115 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 50 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 94 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗ BP ΚΑΤΕΧΑΚΗ 16 ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗ BP ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛ ΠΑΠΑΓΟΥ 7 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ

9 BP ΚΟΥΣΙΔΟΥ 45 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ.ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 56 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 32 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 392 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 50 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP 21ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΡΕΛΑ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗ BP ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ 24 ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗ BP ΑΧΑΡΝΩΝ 72 Κ. ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 118 Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 313 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 7 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP 31 ΧΛΜ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 39 ΚΑΡΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗ / BP ΣΤΡΑΤ. ΚΑΛΛΑΡΗ 26Β ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP Ε.Ο. ΣΤΑΥΡΟΥ - ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗ BP ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 28 ΚΟΡΟΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP 28ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ- ΣΠΑΤΩΝ ΛΟΥΤΣΑ ΑΤΤΙΚΗ BP 44ΧΛΜ ΠΑΛ ΕΘΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΤΑΤΟΙΟΥ 100 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ BP ΤΑΤΟΙΟΥ 94 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ / BP Λ ΤΑΤΟΙΟΥ 10 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 41 ΜΟΣΧΑΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΚΟΡΑΗ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 137 ΜΟΣΧΑΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΠΕΙΡΑΙΩΣ 66 ΜΟΣΧΑΤΟΝ ΑΤΤΙΚΗ BP ΕΛΑΙΩΝ 36 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP 19 ΧΛΜ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΑΓ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ & ΑΙΓΑΙΟΥ 85 Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP Κ.ΠΕΡΡΙΚΟΥ 35 Ν.ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗ BP 19ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 168 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΕΡΑΤΟΥΣ 190 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗ BP Π. ΜΕΛΑ & Π. ΡΑΛΛΗ 1 ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 51 ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 32 Π. ΦΑΛΗΡΟΝ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 37 Π.ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΚΩΝ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ& Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ 69 Π.ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 195 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗ BP ΥΜΗΤΤΟΥ 180 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ 96 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP 17ΧΛΜ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗ BP ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ

10 BP ΝΟΤΑΡΑ 111 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΨΑΡΡΩΝ 21 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ&ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗ BP Π.ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 5 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 18 ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗ BP 24ΧΛΜ Λ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 55 ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗ BP ΑΚΤΗ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 4 ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 59 ΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 103 ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ BP 8ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ BP ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 32 ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ BP ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 73 ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP 13ο ΧΛΜ. E.O. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 100 ΧΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 75 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗ BP ΠΕΝΤΕΛΗΣ 114 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΥΔΡΑΣ 10 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 32 ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΤΤΙΚΗ BP Λ. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ BP ΛΙΟΣΙΩΝ 284 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ BP Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΚΟΡΥΖΗ 29 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ BP ΤΖΑΒΕΛΛΑ 96 & ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ BP Λ. ΑΘΗΝΩΝ 370 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ BP 20ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑ BP ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 128 ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑ BP ΑΚΡΑΤΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑ BP ΕΥΒΟΙΑΣ 207 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΙΑ BP 2 ΧΛΜ ΚΑΛ/ΤΩΝ - ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΑΧΑΙΑ BP ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΑΧΑΙΑ BP ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΓΟΣ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑ BP ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 29 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑ BP N.Ε.O.ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΤΡΩΝ 105 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑ BP ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 6-8 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑ BP Ε.Ο. ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΔΕΛΦΩΝ ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑ BP ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ BP 1ο ΧΛΜ.ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑ BP 90ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ BP 4o ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΗΒΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ BP 90ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ BP 5ο ΧΛΜ ΕΟ ΘΗΒΩΝ - ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ BP 3ο ΧΛΜ ΕΟ ΘΗΒΑΣ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ BP 115ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΛΕΒΑΔΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ

11 BP 121ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΔΕΛΦΩΝ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ BP ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ BP Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 36 ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΑ BP ΤΕΡΜΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ BP ΤΕΡΜΑ 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ BP ΠΡΩΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ BP ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 14 ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ BP ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ BP ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ BP ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 19 ΚΡΕΜΑΣΤΗ - ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ BP 15ο ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ BP 3o ΧΛΜ Ε.Ο. ΡΟΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ BP ΚΑΖΟΥΛΗ 2 ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ BP ΛΕΩΦ ΙΑΛΥΣΣΟΥ 41 ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ BP ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1 ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ BP 2o ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ BP 2 ΧΛΜ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ-ΦΕΡΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΣ BP 2o ΧΛΜ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.ΧΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΣ BP ΑΝΘΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΣ BP ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 416 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΣ BP 2 ΧΙΛ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΦΕΡΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΣ BP ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΣ BP 2ο ΧΛΜ ΔΙΔ/ΧΟΥ-ΟΡΕΣΤΕΙΑΔΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΣ BP ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΣ BP ΑΡΔΑΝΙΟ ΕΒΡΟΣ ΕΒΡΟΣ BP ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 16 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΕΒΡΟΣ BP ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 42 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΕΒΡΟΣ BP ΣΟΥΦΛΙ ΣΟΥΦΛΙ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΣ BP 5o ΧΛΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑ BP ΦΙΖΙ ΔΡΟΣΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΡΟΣΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ BP ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΒΟΙΑ BP ΒΑΣΙΛΙKO ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ BP 2o ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ BP ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ BP ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ 4 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑ BP ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑ BP ΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ & ΛΙΛΑΝΤΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑ BP ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 152 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ BP ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ BP ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ BP ΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ & ΛΙΛΑΝΤΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ BP ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ BP 2 ΧΛΜ. ΕΘΝ.ΟΔ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

12 BP ΟΛΥΜΠΙΑΣ & ΕΛΛΗΣ 48 ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑ BP ΕΠΙΤΑΛΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑ BP ΑΥΓΗ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑ BP ΚΑΠΕΛΕΤΟ ΒΑΡΔΑΣ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑ BP ZAΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑ BP ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΗΛΕΙΑ BP ΒΕΡΟΙΑΣ -ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑ BP ΣΤΑΔΙΟΥ 67 ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑ BP ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 244 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑ BP ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑ BP 1ο ΧΛΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΑΓΝΗ ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ / BP ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 160 ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ BP ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α 60 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ BP ΙΚΑΡΟΥ 60 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ BP 5οΧΛΜ Ε.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ BP 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 176 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ BP Λ. ΙΚΑΡΟΥ 115 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ BP ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 133 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ BP ΚΟΜΝΗΝΩΝ 12 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ BP ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ - ΚΑΜΙΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ BP 16ο ΧΛΜ Ε.O ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΨΟΣ ΑΓ.ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ BP ΠΟΤΟΣ ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΣ BP ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΣ BP ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΓΚΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ BP 1 ΧΛ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ BP ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ BP ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ BP ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 150 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ BP ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ. 149 ΤΘ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 32 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 181 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP 8.5 χλμ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 100 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΛΗΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΛΑΓΥΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΛΕΩΝΙΔΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP 1ον ΧΙΛ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑΣ/ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13 BP 10 ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP 13.5 ΧΙΛ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΛΕΩΦ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 179 ΙΩΝΙΑ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 124 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΣΟΦ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP 86 ΧΙΛ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ Ν.ΒΡΑΣΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 136 ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΛΑΓΚΑΔΑ 156 ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP 20ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΚΗΣ - Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΣΤ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 14 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 7 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BP ΔΩΔΩΝΗΣ 181 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ BP ΛΕΩΦ.ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 42 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ BP ΔΩΔΩΝΗΣ 181 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ BP ΕΛΕΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ BP ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ BP ΟΔΟΣ 8ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ BP 11 ΧΛ ΕΘ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ BP (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ) ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ BP ΒΟΡ ΗΠΕΙΡΟΥ 28 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ BP ΧΑΝΙ ΤΕΡΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ BP ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP ΔΑΓΚΛΗ 6 - ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP ΣΑΠΠΕΩΝ 4 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP ΤΕΡΜΑ ΔΕΛΗΚΑΡΗ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP ΠΕΤΡΟΠΗΓΗ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 38 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ BP ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ BP ΦΡΑΤΤΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ BP ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ BP ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ BP 3ο ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ BP ΠΕΔΙΝΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ BP ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ BP ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ BP ΓΡΑΜΜΟΥ 117 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ BP ΕΘΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ 29 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

14 BP ΛΙΝΙΑ ΧΛΩΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ BP ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ BP ΑΡΙΛΛΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ BP ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ-ΣΤΡATΗΓΟΥ 40 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ /2001 BP ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ BP ΡΟΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ /63355 BP ΒΡΥΩΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ BP ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ BP ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ /43772 BP ΑΝΩ ΜΕΣΣΟΓΗ ΜΕΣΟΓΓΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ BP ΕΥΖΩΝΟΙ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ BP ΤΕΡΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ BP ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ BP ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ BP ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ BP Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 25 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ BP 1 ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛ/ΔΑΣ -ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ BP 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 16 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ BP 3 ΧΛΜ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ BP ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ 65ΧΛΜ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP ΚΟΚΚΩΝΙ ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP 103o ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΤΡΩΝ (ΔΕ) ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP 103ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΤΡΩΝ (ΑΡ) ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΘΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 82 ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP ΠΑΤΡΩΝ 38A ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP ΛΜ. ΕΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ BP ΓΑΥΡΙΟ ΑΝΔΡΟΥ ΓΑΥΡΙΟ ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΕΣ BP ΤΗΝΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ BP ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑ BP ΠΥΡΓΟΣ ΔΥΡΟΥ ΔΥΡΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑ BP ΔΑΦΝΙ ΛΑΚΩΝΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ BP ΑΠΙΔΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ BP ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑ BP 4 ΧΛΜ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΣΠΑΡΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑ BP ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΤΡΑ-ΣΚΑΛΑ ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑ BP ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ BP 1 ΧΛΜ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ BP 3ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ ΥΠΟΚ. ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 8

15 BP ΤΕΜΠΗ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ BP ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΕΡΜΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ BP 2 ΧΛΜ Ε.Ο.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΗΘΙ BP ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΛΑΣΗΘΙ ΛΑΣΗΘΙ BP ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ / BP ΑΡΙΣΒΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ BP ΕΡΕΣΣΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ BP ΚΛΙΤΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ BP ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ BP ΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΛΑΡΣΟΥ ΘΕΣΗ ΚΟΥΦΟΠΕΤΡΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ BP ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΕΥΚΑΔΑ BP 5 ΧΙΛ.ΕΞΟΔΟΣ ΜΥΡΙΝΩΝ ΛΗΜΝΟΣ ΛΗΜΝΟΣ BP ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ ΛΗΜΝΟΣ BP ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑ BP ΣΟΥΡΠΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑ BP ΠΟΛΥΜΕΡΗ 122 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ BP ΙΑΣΩΝΟΣ 132 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ BP ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ BP Λ.ΛΑΡΙΣΑΣ 202 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ BP ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ-ΠΑΠΑΓΟΥ 52 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ BP ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ BP ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 85 ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ BP ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ BP ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ BP ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 2 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ BP ΑΘΗΝΩΝ 115 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ BP ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ BP ΜΕΘΩΝΗ ΜΕΘΩΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ BP ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΟΜΠΑ 69 ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ BP ΔΩΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ BP 2 ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ BP Μ.ΚΑΡΑΟΛΗ 70 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ BP 1 ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ BP ΓΑΙΟΣ ΠΑΞΟΙ ΠΑΞΟΙ ΠΑΞΟΙ BP ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 3 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑ BP ΕΓΝΑΤΙΑ 29 ΕΔΕΣΣΑ ΠΕΛΛΗΣ ΠΕΛΛΑ BP ΦΟΥΣΤΑΝΗ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑ BP ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑ BP ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑ BP 7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 51 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑ BP 1 ΧΛΜ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑ BP ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑ BP Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 289 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ

16 BP ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ BP ΕΘΝ.ΟΔΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 273 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ BP ΤΑΓΜ.ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 36 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΠΡΕΒΕΖΑ BP ΣΤΑΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ 61 ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟ BP ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΩΝ 154 ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟ BP ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 29 ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟ BP ΜΥΣΣΙΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ BP 3 ΧΛΜ Ε.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ BP Λ. ΣΤΑΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ 72 ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ BP Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 67 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗ BP 1ο ΧΛΜ ΓΡΑΤΙΝΗΣ-ΔΟΚΟΥ (ΥΠ/ΜΑ Α') ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗ BP ΣΤΥΛΑΡΙ (ΥΠ/ΜΑ Β') ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗ BP ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗ BP ΚΑΡΥΔΙΑ ΡΟΔΟΠΗ ΡΟΔΟΠΗ BP ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ ΣΑΜΟΣ BP ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 15 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ BP 2ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ BP ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ BP 1 ΧΙΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ BP 29ο ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΛΑΡΙΣΗΣ ΖΑΡΚΟ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ BP 30 ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ BP ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΔΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΑ BP ΛΑΡΙΣΑΣ 168 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΑ BP ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΑ BP 208ΧΛΜ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΘΗΛΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ BP ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 17 ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ BP ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 65 ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ BP ΕΞΟΔΟΣ ΛΑΜΙΑΣ(ΟΔ.ΦΡΑΤΖΗ) ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ BP 6 ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΒΟΛΟΥ ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ BP 11 ΧΛΜ ΕΟ ΛΑΜΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔOΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ BP 230 ΧΛΜ Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ BP ΣΤΥΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ BP ΣΙΔ ΣΤΑΘ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ BP 4ο ΧΙΛ ΕΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ BP 1ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΜΦΙΣΣΑΣ - ΙΤΕΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙΔΑ BP ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑ BP ΛΕΩΦ. ΣΑΛΩΝΩΝ 17 ΦΩΚΙΔΑ ΦΩΚΙΔΑ BP ΔΕΣΦΙΝΑ ΦΩΚΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑ BP ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ BP ΒΡΑΣΤΑΜΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ BP ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ BP ΒΑΤΟΠΕΔΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ BP Κ.ΜΑΝΟΥ 18 ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ

17 BP ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 12 ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ BP ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ BP ΛΕΩΦ ΣΟΥΔΑΣ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ BP ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 140 ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ BP ΛΕΩΦ.Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 68 ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ BP ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ BP ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΛΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ BP ΚΑΒΡΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ BP ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ BP ΛΕΩΦ. ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΩΝΙ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ BP ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 92 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ BP ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΧΑΝΙΩΝ-ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ BP ΑΓ. ΜΗΝΑ 48 ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΣ ΧΙΟΣ BP ΣΑΡΙΚΑΚΗ 4 ΧΙΟΣ ΧΙΟΣ BP ΧΑΛΚΙΟΣ ΧΙΟΣ ΧΙΟΣ

2] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ, της Visa Europe Services Inc. και της OGILVY ONE WORLDWIDE SA, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου

2] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ, της Visa Europe Services Inc. και της OGILVY ONE WORLDWIDE SA, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1] Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο 14χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρία Visa Europe Services Inc.» που εδρεύει 1 Sheldon

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΚ

ΝΟΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΚ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4 ΧΛΜ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -ΑΡΤΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 70 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 30100 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 3 ΧΛΜ ΑΡΓΟΥΣ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

VICTORINOX Promo - Πρατήρια BP

VICTORINOX Promo - Πρατήρια BP VICTORINOX Promo - Πρατήρια BP ΝΟΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΚ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΡΤΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

VICTORINOX Promo - Πρατήρια BP

VICTORINOX Promo - Πρατήρια BP ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 4ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΡΤΑΣ 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρατήρια BP που συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια Οδικής Βοήθειας

Πρατήρια BP που συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια Οδικής Βοήθειας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30020 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρατήρια BP που συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια Οδικής Βοήθειας

Πρατήρια BP που συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια Οδικής Βοήθειας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30020 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΣΟΗ-Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 2108202805 802 829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 Καλλιθέα, 19/10/2016 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (11πμ-4μμ): «ΜΑΪΣΤΡΑΚΙ» ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΧΑΪΑ (11πμ-4μμ): ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 25, ΠΑΤΡΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛ) ΔΡΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2641039912 /2641039913 2

Ν ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2641039912 /2641039913 2 Ν ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2641039912 /2641039913 2 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 26

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2015 9:00 25 2 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 9:00 28 3 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Τηλ.:210-6871718 Fax: 210-6871792 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΜΕΝΟ. ΑΤΙΑΣ (Πραγματικό

ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΜΕΝΟ. ΑΤΙΑΣ (Πραγματικό ΣΟΛΙΚΟ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΑΛΛΑ ΟΡΦΑΝΟΣ ΤΕΚΝΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑ/ ΤΕΚΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 9665 12 ΛΟΓ.ΧΡ 5.990,35 χ 5.990,35 ΑΘΗΝΑ 2 9747 12 ΛΟΓ.ΧΡ 9.206,52 2.500,00 11.706,52 Χ 11.706,52 ΚΟΤΣΑΝΟΛΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη)

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) Εξεταστικό Κέντρο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης site / στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 9:00 35 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 10:00 22 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 11:00 18 4 5 ΛΕΟΝΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2012 11:00 24 2 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/1/2012 12:00 21 3 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/1/2012 09:00 50 4 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 102 52 ΑΘΗΝΑΙ 103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ελευθερίου Βενιζέλου 14 106 71 ΑΘΗΝΑΙ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 09:00 49 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 10:00 26 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 11:00 27 4 52o ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13)

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΕ ΙΣ ΤΜΗΜΑΤ Α ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ ΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/1/2013 09:00 30 2 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/1/2013 10:00 31 3 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2013 09:00 38 4 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 54 20 Ιουνίου 203 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8405 /Δ4 Σχολικές μονάδες και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα μεταφερθούν οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32/ 844/14-6-2006 Με αφορµή προβλήµατα που έχουν διαπιστωθεί σε Μονάδες Υγείας ΙΚΑ, καθώς και σε Υποκαταστήµατα ΙΚΑ, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 & ΕΡΕΧΘ ΑΘΗΝΑ 13561 2102691699 2102691732 2102691950 mail@iek-ag-anarg.att.sch.gr, grammateia@i

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ 1176 ΑΘΗΝΑ 1000 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 78 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 74 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 70 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 68 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 61 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/2016 13:00 45 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 7/10/2016 9:00 30 3 129ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 10:00 23 4 162ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 1 Α ΑΘΗΝΑΣ Κανδάνου 18 115 26 Αµπελόκηποι 210 6929636-37 210 6929617 (fax) mail@kday-a-athin.att.sch.gr 2 2 Β ΑΘΗΝΑΣ Λεωφ. Ηρακλείου 269 142 31 Ν. Ιωνία 210 2719857 (τηλ) marpan@sch.gr 3 3 Γ ΑΘΗΝΑΣ Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ IEPΑ OΔOΣ 284 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ IEPΑ OΔOΣ 284 ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ GOODY S ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΓΙΟΣ ΣTEΦΑNOΣ ΛEΩΦ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ & ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΓ. ΣTEΦΑNOΣ ΑTTIKHΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50170 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15 α/α Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 0- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομός Δήμος Φορέας Θέσεις Π.Φ.Α. Ι.Δ.Ο.Χ. Αιγαίου Λέσβου Λέσβου Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Δήμου Λέσβου Αιγαίου Δωδεκανήσου Λέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 23442 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 16636 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚOY, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07_08_09.69.01.01 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 3 529.279,96 2H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.85.02.01 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 6 1.070.000,00 3 8.000,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 15 1.155.806,72 3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.86.02_03.01

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 7 Αυγούστου 2014 Σε ετοιµότητα το E.K.A.B. µε έκτακτα µέτρα κάλυψης του εθνικού οδικού δικτύου για τις ηµέρες του εκαπενταύγουστου. Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, στα πλαίσια της επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα