ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, ΘΕΜΑ: «Περί αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού από καταργηθέντα Ν.Π.Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011. ΘΕΜΑ: «Περί αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού από καταργηθέντα Ν.Π.Δ."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔAΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ, Δ/νση : Φλέμινγκ κ Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κωδ. : Λαμία Τηλ : Fax : ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.:50705 ΘΕΜΑ: «Περί αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού από καταργηθέντα Ν.Π.Δ.Δ στο Δήμο μας» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/ (ΦΕΚ 87/τ. Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ.3,5 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ 114 Α) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 3. Την αριθ.εσ11439/ (φεκ323β ) ΚΥΑ απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας,περί σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας και την αριθ.5253/942/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Aποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας(ΦΕΚ804/ τ.β / ) περί καταργήσεως αυτού. 4. Το από Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 385 Α ) Φθιώτιδας,περί συστάσεως ιδίου νομικού προσώπου εις το Δήμο Λαμιέων με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Λαμίας»με την οποία εγκρίθηκε η υπ αριθ.407/1938 πράξη της Διοικούσας Επιτροπής Δήμου Λαμιέων,όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.9606/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ983Β ) και την αριθ.12298/ /1069/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως

2 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας(ΦΕΚ868/τ. Β / ) περί καταργήσεως αυτού. 5. Το από Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 226 Α ),περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δημοτική Φιλαρμονική» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.9859/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ1033Β ) και την αριθ. 5252/941/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας(ΦΕΚ 941/τ.Β/ ) περί καταργήσεως αυτού. 6. Την αριθ / (ΦΕΚ163 Β) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας Πρόνοιας όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.211/ απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας και την αριθ.7669/ (ΦΕΚ 667Β)απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,περί σύστασης Ν.Π.Δ.Δ.με την επωνυμία «1 ο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων στο Δήμο Λαμιέων» και την αριθ.5239/935/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας(ΦΕΚ 1036/τ.B/ ) περί καταργήσεως αυτού. 7. Την αριθ ΕΣ15297/ (ΦΕΚ431Β ) απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.16023/ (ΦΕΚ 520Β ) όμοια και την αριθ5823/ (ΦΕΚ 680Β ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί σύστασης Ν.Π.Δ.Δ.με την επωνυμία «2 ο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων στο Δήμο Λαμιέων» και την αριθ.5241/936/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας(ΦΕΚ804/τ.Β / ) περί καταργήσεως αυτού. 8. Την αριθ 3556/ (ΦΕΚ228Β ) απόφαση του Περ.Δ/ντή Φθιώτιδας περί σύστασης Ν.Π.Δ.Δ.με την επωνυμία Παιδικοί &Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Λαμιεών Ν.Φθιώτιδας» και την αριθ.5264/946/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας(ΦΕΚ941/τ.Β/ περί καταργήσεως αυτού. 9. Την αριθ.οικ11439 / (ΦΕΚ1106Β )απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί συγχώνευσης του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Λαμιέων και του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Λαμίας σε ένα νέο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Αθλητικός

3 Οργανισμός Δήμου Λαμιέων»όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.9755/ (ΦΕΚ 895Β ) και την αριθ.5266/947/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας(ΦΕΚ941/τ.Β / ) περί καταργήσεως αυτού. Διαπιστώνουμε Ότι το παρακάτω μεταφερόμενο προσωπικό καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νέου Καλλικρατικού Δήμου Λαμιέων, με Έδρα τη Λαμία με την ίδια σχέση εργασίας που κατείχε στα καταργηθέντα Νομικά Πρόσωπα σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ως ακολούθως: 1.ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 1 Ακριτίδου Κυριακή του Σάββα 2. Ασημάκη Δήμητρα Καθαριστριών συζ. 3. Βάρσου Παρασκευή του Κοινωνικών Λειτουργών 4. Γεροδήμου Αικατερίνη του Βοηθητικού Νικολάου 5. Γκανή Αννα του Ηλία 6. Γώγουλου Ευαγγελία του Ιωάννη 7. Δάμπαση-Παπαμίχου Ζωή του Αποστόλου 8. Δικοπούλου Γεωργία του Ιωάννη 9. Διπλαρίδου Αικατερίνη του 10. Ζαρχανή Ευθαλία του 11. Ζαφείρη Δέσποινα του Αγγέλου 12. Θεοδοσίου Ευανθία του 13. Καγκάλου Περίσσιου Αριστέα του 14. Καραθανάση Αντωνία του Χρήστου 15. Κατραούρα-Καραντζάβελου Αννα του Σπυρίδωνος 16. Κοντέλλα Ιωάννα του 17. Κουμπούρας Κων/νος του Ευαγγέλου Εργοθεραπευτών Βοηθητικού Φυσικοθεραπευτών Βοηθητικού Εργασιών

4 18. Κριαρά Ευδοξία του ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΛΚ-1ΥΙ Βοηθητικού Μαγειρείου 19. Λαϊτσα Βασιλική του Πέτρου Αδελφών-Επισκεπτριών 20. Λιάπη Βασιλική του Χαρίλαου 21. Λώλου Αναστασία του 22. Μάρκου Αγγελική του 23. Μιχαήλ Θεοδώρα του 24. Μιχαλοπούλου Θεοδώρα του 25 Μπουρούνη Αντιγόνη του Χρήστου 26. Νταρλαδήμα Ξανθή του 27. Ντεγκάκη Ελευθερία του Βοηθητικών Εργασιών Βοηθητικό Προσωπικό Κοινωνικών Λειτουργών Βοηθητικών Εργασιών 28. Ντέσκου Γεωργία του 29. Ντούλα Ευαγγελία του Βοηθητικού Σταύρου Μαγειρείου 30. Παπαδημητρίου Δήμητρα του 31. Παπαευθυμίου Ευφημία του Εφόρων Πινακοθηκών Νέστορα 32. Παπακώστα Παρασκευή του Νικολάου 33. Παπαχρήστου Αλεξάνδρα του Βασιλείου 34. Παύλου Σοφία του Ιωάννη Βοηθητικών Εργασιών 35. Πολυζώη Ανθή του Καθαριστριών 36. Πουταχίδου Αικατερίνη του 37. Σανιδά Ευαγγελία του Παναγιώτη 38. Σαρακατσιάνου Βασιλική του Νικολάου 39. Στάχου Γιαννούλα του 40. Τζέγκα Ιωάννα του 41. Τσαντήλα Δήμητρα του Ανδρέα Βοηθητικών Εργασιών Μαγείρων

5 42. Τσιαχρή Αργυρώ του Ιωάννη 43. Τσίρκα Βασιλική του 44. Χαντζηγιάννη Γεωργία του Καθαριστριών Μαιών 2.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Α.Χ (Πλήρους Απασχόλησης) Α/Α ΟΝΟΜΑΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1. Γαλλή Λίζα του Σπυρίδωνος 2. Γιολδάσης Νικόλαος του 3. Κατσαβριάς Ευάγγελος του 4. Μαντάς Δημήτριος του Παρασκευά 5. Μπλουχάρη Αθανασία του Ανδρέα 6. Μπομπόλη Μαρία του Ιωάννη 7. Πατσαρούχα Φωτεινή του 8. Περιβολιώτη Βασιλική του 9. Πιπέλια Αλεξάνδρα του Παναγιώτη 10. Πλατανιά Γεωργία του Χρήστου 11. Πολυμεροπούλου Ιωάννα του 12 Σουφλέρης Νικόλαος του 13. Στεφοπούλου Αθηνά του Ευθυμίου 14. Τραγουδάρα Παναγιώτα του Ηρακλή 15. Τσουβαλής Αθανάσιος του 16. Χασιακού Μαρία του Σπύρου Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ (Μερικής Απασχόλησης) Μπουφεντζή Κλητήρων Αρχιμουσικών Καθαριστριών Μαγείρισσα-Λαντζέρα Μαγείρισσα-Λαντζέρα Οικογενειακών Βοηθών Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Καλλιτεχνική και Διοικητική Διευθύντρια Καθηγήτρια Πιάνου Οικονομικού Α/Α ΟΝΟΜΑΠΩΝΥΜΟ 1. Αλεξίου Γεώργιος του 2. Αντωνολουκάς Δημήτριος του ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Μπουζούκι) Επιμελητών Θεωρητικών Μαθημάτων

6 3. Γαλώνης Δημήτριος του Ανδρέα 4. Γρηγοράκης Ιωάννης του Αριστείδη 5. Ζαχαριάδου Αικατερίνη του 6. Κίτσος Βασίλειος του 7. Κοντογιάννης Δημήτριος του 8. Κοτσιμπού Μαργαρίτα του Αναστασίου 9. Κουτσοθόδωρος Φώτιος του 10. Μαστρογιαννόπουλος Νικόλαος του Αντωνίου 11. Μιχαλάς Σπύρος του 12. Μουρτσινούδη Μαρία του Ελευθερίου 13. Οικονόμου Ελένη του 14. Παπαδογιάννης Θεόδωρος του Ιωάννη 15. Τριανταφύλλου Κλεάνθη του Αντωνίου 16. Τσιμέκας Αλέξανδρος του 17. Τσούμας Δημήτριος του 18. Τσούτσικας Δημήτριος του Ηλία 19. Φλέσσας Λεωνίδας του Βασιλείου 20. Φυσέκης Αθανάσιος του Αλεξάνδρου (Μπουζούκι) (Θεωρητικά μαθήματα) (Πιάνο) (Θεωρητικά μαθήματα) (Αρμόνιο) (Αρμόνιο) (Πιάνο) (Αρμόνιο- Ακορντεόν) (Πιάνο) Επιμελητών Θεωρητικών Μαθημάτων-κλαρίνο (Σαξόφωνο) ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΛΚ-1ΥΙ Κοινοποίηση: Αναφερόμενους υπαλλήλους (με αποδεικτικό επίδοσης) Ε..Δ 1.Αντιδήμαρχο κ.κουτσοβέλη Σωτήριο 2.Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Μισθοδοσίας Σε εμάς Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. :31464/ΓΠ8752 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού που προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13/12/2010 Αρ. Πρωτ. 158013/Γ6 Βαθμός Προτερ.

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13/12/2010 Αρ. Πρωτ. 158013/Γ6 Βαθμός Προτερ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 2.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 2.Ελευθεριάδης Στυλιανός

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 2.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 2.Ελευθεριάδης Στυλιανός ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗ9-ΡΞ2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗ9-ΡΞ2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Εκ του πρακτικού της αριθ.6η/ 2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων ΑΡ. ΑΠΟΦ. 136/ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 366 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Αριθ. Πρωτ.:31465/ΓΠ8753 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Μεταφορά Προσωπικού του Καλλιτεχνικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάταξη προσωπικού της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί ρου Δυτικής Μακεδονίας σε θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Δήμαρχος Σιθωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ:9633 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 390 29 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ9Ζ-9ΑΛ. Αθήνα, 04.06.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/771

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ9Ζ-9ΑΛ. Αθήνα, 04.06.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/771 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 5 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 06 8 Αθήνα Τηλέφωνο : 20 38 98 022 Fax : 20 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 329 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Πολιτισμού και Τουρισμού...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1026 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒ9-Ξ65 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΒ9-Ξ65 ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1874 25 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Η Υπουργός Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 422 25 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών................................ 1 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-75Ι. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 07/02 /2012. Αριθμ. Πρωτ. : Γ30/169

ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-75Ι. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 07/02 /2012. Αριθμ. Πρωτ. : Γ30/169 ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-75Ι Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 07/02 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ.

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Περ.Θεσσαλίας Ταχ. Κώδικας : 411 10 Πληροφορίες : Θεοδοσίου Εύα : 2413 506.241 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Δέλτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν.3852/2010 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Δέλτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν.3852/2010 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 3-1-2011 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Απόφασης: 2 Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2518 8 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 13/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ Αριθ.Πρωτ : 39690 ΗΜΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση : Φλέµινγκ και Ερυθρού Σταυρού- Λαµία Ταχ. Κωδ. : 35 100 Τηλ : 2231 3 51028 Fax : 2231 3

Διαβάστε περισσότερα