Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α & ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση: Aνδ. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Καραγρηγορίου Γ. Ρέτσος Κ. Μοσχόβης Α. Τηλέφωνο: Fax: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ /Δ2 Βαθμός Προτερ. ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Προς: 1. Τους Διευθυντές Β/θμιας Εκπ/σης Έδρες τους 2. Τους Περιφερειακούς Διευθυντές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Έδρες τους ΘΕΜΑ: Πρόσληψη 360 αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων Άξονας Προτεραιότητας 1», «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος Έχοντας υπόψη: Ι. Τις διατάξεις: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. του ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.α, όπως ισχύει σήμερα 2. του ν. 3027/02 «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού Σχολικών Κτιρίων ανώτατης εκπ/σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 152 τ. Α 3. του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 3194/03 (ΦΕΚ 267/τ. Α 4. του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 3255/04 (ΦΕΚ 138/τ. Α 5. του άρθρου 17 του ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258/τ.Α 6. του άρθρου 9 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α 7. του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α 8. των άρθρων 20 και 21 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α 9. του άρθρου 31 παρ.3, 32 και 33 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α 10. των άρθρων 1, 2, 3 και 5 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α, όπως ισχύει σήμερα 11. του άρθρου 39 του 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α 12. των άρθρων 6 και 9, παρ. 2 και 3 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α 13. του άρθρου 59 παρ. 17 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α Σελίδα 1 από 14

2 14. της αριθ /Δ2/ (ΦΕΚ 465/ τ.β Ρυθμιστικής Απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΙI. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134 Α. III. Την αριθμ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 1618 Β απόφαση περί καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο. IV. Την αριθμ /Δ1/ εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «α Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α. β Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος , (ΑΔΑ: 7Ζ769-ΟΗΛ». V. Την αριθμ /Δ2/ Υ.Α. «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16, ΤΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους ». VI. την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/146/21164/ εγκριτική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 288/Α /2006 όπως ισχύει. VΙΙ. Τις με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ 22368/ , 22369/ και 22370/ Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων Άξονας Προτεραιότητας 1», «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 3» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αντίστοιχα, στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Bίου Μάθηση». VIII. Τα Τεχνικά Δελτία των Ανωτέρω Πράξεων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Προσλαμβάνουμε ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου 360 εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16, όπως περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα, οι οποίοι τοποθετούνται στα Μουσικά Σχολεία που αναφέρονται αντίστοιχα στο όνομά τους. Οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους στο πλαίσιο των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων Άξονας Προτεραιότητας 1», «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 3» αντίστοιχα, στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Για την απασχόληση των εκπαιδευτικών αυτών θα πρέπει να τηρούνται παρουσιολόγια για τις ώρες διδασκαλίας τους στα Σχολεία που θα τοποθετηθούν, με ευθύνη των Διευθυντών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων. Τα πρωτότυπα παρουσιολόγια των διδακτικών ωρών Σελίδα 2 από 14

3 των εκπαιδευτικών θα αποστέλλονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ στα Σχολεία θα τηρούνται αντίγραφα των παρουσιολογίων. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν τα μουσικά σχολεία πρόσληψής τους, για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 έως και τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Αναλυτικές οδηγίες για τις διαδικασίες υλοποίησης και διαχείρισης των εν λόγω Πράξεων συμπεριλαμβάνονται στον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων. Παρακαλείσθε για την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιλεξιμότητα των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω, θα είναι αδύνατη η καταβολή των ποσών για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 4. Γενική Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 5. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής 6. Δ/νση Προσ/κου Α/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Α 7. Δ/νση Προσ/κου Β/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Α 9. Δ/νση Ανάπτυξης Λειτουργικών Συστημάτων 10. ΣΕΠΕΔ 11. ΓΕΠΟ 12. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπ/κών Δράσεων ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Σελίδα 3 από 14

4 ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 42 ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 54 20,281 Μουσικό Σχολείο Αρτας Σελίδα 4 από 14 ΤΡΙΤΕΚ ΝΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 1 ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΚΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.02 Ακορντεόν ΟΧΙ 1 28,133 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ16.02 Ακορντεόν ΟΧΙ 3 21,751 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας 3 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ16.02 Ακορντεόν ΟΧΙ 5 19,467 Μουσικό Σχολείο Σερρών 4 ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΒΑΪΟΣ ΠΕ16.02 Ακορντεόν ΟΧΙ 6 19,133 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας 5 ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ16.02 Ακορντεόν ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΕΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ16.02 Ακορντεόν ΟΧΙ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.01 Ακορντεόν ΟΧΙ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.02 Ακορντεόν ΟΧΙ 22 0 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης - Μουσικό Σχολείο Δράμας - Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών - Μουσικό Σχολείο Λευκάδας - 9 ΠΡΕΦΤΙΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ16.00 Βιόλα ΟΧΙ 2 1,092 Μουσικό Σχολείο Δράμας 10 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ16.00 Βιόλα ΟΧΙ 5 14,646 Μουσικό Σχολείο Ίλιου 11 ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Βιόλα ΟΧΙ 8 2,882 Μουσικό Σχολείο Πειραιά 12 ΚΑΡΑΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ16.00 Βιόλα ΟΧΙ ΜΠΡΑΤΟΥΣΚΑ ΓΚΑΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 1 44,491 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης 14 ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 3 27,33 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης 15 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 4 26, ΤΣΕΛΑ ΠΕΤΡΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 5 19,467 Μουσικό Σχολείο Αλίμου - Μουσικό Σχολείο Παλλήνης - 17 ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 6 9,767 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης 18 ΦΟΥΡΤΖΙΟΥ ΕΝΤΜΟΝΤ ΣΩΤΗΡΗ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 7 5,234 Μουσικό Σχολείο Πάτρας 19 ΓΚΙΩΝΗ ΕΒΗΣ ΚΟLE ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 8 0 Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού 20 ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 9 0 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης 21 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 10 0 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου 22 ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 12 0 Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας 23 ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 13 0 Μουσικό Σχολείο Ξάνθης 24 ΣΕΚΕΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ ΖΑΧΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 16 0 Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών - Μουσικό Σχολείο Βέροιας - Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου - 27 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΝΙΝΑ ΑΝΤΟΛΦ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 17 0 Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής 28 ΛΙΑΛΙΟΥ ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 18 0 Μουσικό Σχολείο Βόλου 29 ΤΣΙΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 19 0 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας 30 ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 20 0 Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου 31 ΚΟΥΚΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 21 0 Μουσικό Σχολείο Τρικάλων 32 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 22 0 Μουσικό Σχολείο Βόλου 33 ΤΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 23 0 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας 34 ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 24 0 Μουσικό Σχολείο Τρικάλων 35 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 26 0 Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 36 ΜΟΥΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 28 51, ΚΟΥΜΑΤΗΣ ΛΟΡΕΝΤΣ- ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 31 44,876 Μουσικό Σχολείο Τριπόλεως - 38 ΓΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 37 21,713 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου 39 ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 39 7,589 Μουσικό Σχολείο Δράμας - 40 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 44 3,308 Μουσικό Σχολείο Λαμίας 41 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 45 3,079 Μουσικό Σχολείο Ρόδου

5 43 ΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 56 14,192 Μουσικό Σχολείο Αμφισσας 44 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 57 13,5 Μουσικό Σχολείο Αργολίδας 45 ΠΑΣΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 61 3,917 Μουσικό Σχολείο Θέρισου 46 ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 62 3, ΝΤΕΜΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 64 3,723 Μουσικό Σχολείο Κορίνθου - Μουσικό Σχολείο Λευκάδας - 48 ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 67 1,616 Μουσικό Σχολείο Χίου 49 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ ΜΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ ΠΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΚΩΤΤΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.01 Βιολί Βιολί Βιολί Βιολί Βιολί Βιολί Μουσικό Σχολείο Καβάλας - ΟΧΙ 1 19,433 Μουσικό Σχολείο Δράμας ΟΧΙ 2 9,767 Μουσικό Σχολείο Πειραιά - ΟΧΙ 4 0 Μουσικό Σχολείο Τρικάλων ΟΧΙ 6 0 ΟΧΙ 8 0 Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας ΟΧΙ 10 0 Μουσικό Σχολείο Χαλκίδας 56 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ16.01 Βιολοντσέλο ΟΧΙ 2 9,767 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης 57 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολοντσέλο ΟΧΙ ΚΥΠΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολοντσέλο ΟΧΙ 5 0 Μουσικό Σχολείο Σερρών 59 ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολοντσέλο ΟΧΙ ΛΟΤΣΚΟ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ ΜΠΑΙΡΑΜ ΤΕ16.00 Βιολοντσέλο ΟΧΙ ΖΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΒΕΛΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΔΑΜ ΠΕ ΜΑΣΤΟΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΜΑΚΡΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ ΚΕΣΙΚΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΠΕ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΡΟΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ ΜΕΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ16.01 Διεύθυνση Ορχήστρας ΟΧΙ 5 0 Μουσικό Σχολείο Βόλου - Μουσικό Σχολείο Ρόδου - Μουσικό Σχολείο Σερρών - ΟΧΙ 4 19,467 Μουσικό Σχολείο Βόλου ΟΧΙ 5 19,467 Μουσικό Σχολείο Ρόδου ΟΧΙ 7 9,8 Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής ΟΧΙ 8 9,767 Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών ΟΧΙ 14 0 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας ΟΧΙ 15 0 Μουσικό Σχολείο Αμφισσας ΟΧΙ 16 0 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας ΟΧΙ 19 0 Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου ΟΧΙ 21 0 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας - ΟΧΙ 22 0 Μουσικό Σχολείο Αργολίδας ΟΧΙ 24 0 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας Σελίδα 5 από 14

6 73 ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕ ΚΟΥΔΟΥΝΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ ΖΗΔΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΜΗΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕ ΚΟΥΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ ΚΑΜΗΛΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ STEFANOVA- CHRISTOVA ANELIYA BOYTCHO ΠΕ ΙΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ16.01 ΟΧΙ 26 0 Μουσικό Σχολείο Σπάρτης ΟΧΙ 43 49,976 ΟΧΙ 44 49,067 ΟΧΙ 56 42,361 ΟΧΙ 59 40,349 ΟΧΙ 66 37,572 ΟΧΙ 78 29,934 Μουσικό Σχολείο Καβάλας - Μουσικό Σχολείο Τριπόλεως - Μουσικό Σχολείο Ξάνθης - Μουσικό Σχολείο Αγρινίου - Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου - Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας - ΟΧΙ 8 43,722 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας ΟΧΙ 75 30,597 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας ΟΧΙ 76 30,193 Μουσικό Σχολείο Σερρών ΟΧΙ 79 29,573 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας ΟΧΙ ,997 Μουσικό Σχολείο Βόλου ΟΧΙ ,19 Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών ΟΧΙ ,433 Μουσικό Σχολείο Ξάνθης ΟΧΙ ,987 ΟΧΙ ,95 Μουσικό Σχολείο Σερρών - Μουσικό Σχολείο Λάρισας - ΟΧΙ ,68 Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού ΟΧΙ ,366 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας ΟΧΙ ,8 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας ΟΧΙ 254 8,801 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας ΟΧΙ 255 8,793 Μουσικό Σχολείο Λαμίας ΟΧΙ 281 6,63 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου ΟΧΙ 300 4,883 Μουσικό Σχολείο Αρτας - Μειωμένου ΟΧΙ 316 3,87 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου Σελίδα 6 από 14

7 97 ΤΑΞΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΦΟΥΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΥΡΤΩ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΜΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ16.01 ΟΧΙ 319 3,83 Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής - ΟΧΙ 354 3,02 Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου ΟΧΙ 361 2,65 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου - ΝΑΙ Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας ΟΧΙ Μουσικό Σχολείο Σπάρτης ΟΧΙ Μουσικό Σχολείο Αργολίδας ΟΧΙ Μουσικό Σχολείο Αμφισσας ΟΧΙ Μουσικό Σχολείο Χίου - Μειωμένου 105 ΖΑΪΤΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.02 Κανονάκι ΟΧΙ 1 31,104 Μουσικό Σχολείο Ίλιου 106 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ16.02 Κανονάκι ΝΑΙ 2 28 Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 107 ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ16.02 Κανονάκι ΟΧΙ 3 19,467 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου 108 ΚΑΤΣΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ16.02 Κανονάκι ΟΧΙ 4 19, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.02 Κανονάκι ΟΧΙ 5 9, ΚΟΤΣΥΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΤΖΙΦΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΓΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΕ ΖΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΣΑΡΚΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ16.00 ηλεκτρική ηλεκτρική ΟΧΙ 1 0 Μουσικό Σχολείο Βόλου - Μουσικό Σχολείο Τριπόλεως - Μουσικό Σχολείο Αλίμου - ΟΧΙ 7 0 Μουσικό Σχολείο Λάρισας ΟΧΙ 2 29,956 Μουσικό Σχολείο Ρόδου ΟΧΙ 3 27,967 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας ΟΧΙ 4 22,147 Μουσικό Σχολείο Καβάλας ΟΧΙ 5 17,267 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης ΟΧΙ 6 13,251 Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών ΟΧΙ 7 9,8 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας ΟΧΙ 8 9,767 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης ΟΧΙ 9 8 Μουσικό Σχολείο Σερρών ΟΧΙ 11 0 Μουσικό Σχολείο Πειραιά ΟΧΙ 12 0 Μουσικό Σχολείο Κορίνθου ΟΧΙ 14 0 Μουσικό Σχολείο Λάρισας ΟΧΙ 16 0 Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού ΟΧΙ 17 0 Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου ΟΧΙ 18 0 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου ΟΧΙ 19 0 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας ΟΧΙ 20 0 Μουσικό Σχολείο Βόλου ΟΧΙ 21 17,827 Μουσικό Σχολείο Βόλου Σελίδα 7 από 14

8 129 ΚΥΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕ ΜΠΑΤΣΙΒΑΡΗ ΧΡΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕ ΠΑΠΑΚΡΑΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΚΟΝΙΔΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΑΡΧΑΒΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΡΙΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΑΓΛΑΜΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕ ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ ΚΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΕ ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΝΝΙΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ ΝΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΣΙΟΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΕ ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΑΝΔΡΟΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΜΕΩΝ ΤΕ ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ ΠΙΠΙΝΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΕ ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΣΜΑΣ ΤΕ ΚΑΣΑΜΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΜΕΤΑΞΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΤΕ ΡΟΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΜΙΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ16.00 ΟΧΙ 22 83,257 Μουσικό Σχολείο Ξάνθης ΟΧΙ 23 64,073 Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής ΟΧΙ 24 61,365 Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας ΟΧΙ 25 59,174 Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου ΟΧΙ 26 57,478 Μουσικό Σχολείο Κορίνθου ΟΧΙ 27 56,663 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης ΟΧΙ 28 56,335 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου ΟΧΙ 29 55,093 Μουσικό Σχολείο Σπάρτης ΟΧΙ 30 55,002 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου ΟΧΙ 31 54,762 Μουσικό Σχολείο Τρικάλων ΟΧΙ 32 54,389 Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου ΟΧΙ 34 53,961 Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής ΟΧΙ 35 52,909 Μουσικό Σχολείο Θέρισου ΟΧΙ 37 50,722 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας ΟΧΙ 38 48,639 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας ΟΧΙ 39 47,975 Μουσικό Σχολείο Τριπόλεως ΟΧΙ 40 47,16 Μουσικό Σχολείο Χαλκίδας ΟΧΙ 41 46,156 Μουσικό Σχολείο Ξάνθης ΟΧΙ 42 43,933 Μουσικό Σχολείο Αρτας ΟΧΙ 43 43,67 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης ΟΧΙ 44 41,692 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας ΟΧΙ 45 40,67 Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου ΟΧΙ 49 33,354 Μουσικό Σχολείο Χίου ΟΧΙ 50 33,127 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας ΟΧΙ 51 30,631 Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου ΟΧΙ 55 22,807 Μουσικό Σχολείο Αρτας ΟΧΙ 57 21,509 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας ΟΧΙ 59 18,757 Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου ΟΧΙ 60 12,309 Μουσικό Σχολείο Ξάνθης ΟΧΙ 61 12,248 Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας ΟΧΙ 62 11,733 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας ΟΧΙ 64 3,807 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας ΟΧΙ 67 3,054 Μουσικό Σχολείο Λαμίας ΟΧΙ 69 2,489 Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας ΟΧΙ 71 1,845 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας 164 ΚΑΓΚΑΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 ΟΧΙ 72 1,806 Μουσικό Σχολείο Αργολίδας Σελίδα 8 από 14

9 165 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΕ ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΜΑΛΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕ ΜΙΜΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΤΕ ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ16.00 ΟΧΙ 76 43,451 Μουσικό Σχολείο Βόλου - ΟΧΙ 77 42,388 Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου ΟΧΙ 81 35,98 Μουσικό Σχολείο Λαμίας ΟΧΙ 84 32,396 Μουσικό Σχολείο Αμφισσας ΟΧΙ ,399 Μουσικό Σχολείο Σπάρτης ΟΧΙ ,931 Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας - ΟΧΙ ,651 Μουσικό Σχολείο Αργολίδας ΟΧΙ ,037 Μουσικό Σχολείο Αρτας - Μειωμένου 173 ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ16.01 Κλαρινέτο ΟΧΙ 2 0 Μουσικό Σχολείο Ίλιου 174 ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Κλαρινέτο ΟΧΙ 3 0 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης 175 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΕ16.01 Κλαρινέτο ΟΧΙ 4 0 Μουσικό Σχολείο Αλίμου ΜΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ16.01 Κλαρινέτο ΟΧΙ 5 0 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας 177 ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Κλαρινέτο ΟΧΙ ΚΥΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μουσικό Σχολείο Πειραιά - ΠΕ16.01 Κλαρινέτο ΟΧΙ 7 0 Μουσικό Σχολείο Πάτρας 179 ΚΟΝΗΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ16.00 Κλαρινέτο ΟΧΙ 17 32, ΖΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΑΓΓΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΠΕ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΣΚΗΠΗΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ ΚΑΡΑΝΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ16.02 Κλαρίνο Κλαρίνο Κλαρίνο Κλαρίνο Κλαρίνο Κλαρίνο Κλαρίνο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου - ΟΧΙ 1 0 Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας ΟΧΙ 2 0 Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων ΟΧΙ 4 0 Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων ΟΧΙ 5 0 ΟΧΙ 6 0 ΟΧΙ 10 0 ΟΧΙ ΤΖΗΜΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ16.01 Κοντραμπάσο ΟΧΙ 1 9, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ16.01 Κοντραμπάσο ΟΧΙ ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ16.00 Κοντραμπάσο ΟΧΙ 6 48, ΝΤΟΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ16.00 Κοντραμπάσο ΟΧΙ ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ ΓΚΟΥΒΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ16.01 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας - Μουσικό Σχολείο Ρόδου - Μουσικό Σχολείο Αγρινίου - Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης - Μουσικό Σχολείο Σερρών - Μουσικό Σχολείο Πάτρας - ΟΧΙ 1 9,667 Μουσικό Σχολείο Ίλιου ΟΧΙ 3 0 Μουσικό Σχολείο Πειραιά ΟΧΙ 4 0 Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου 194 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ16.01 ΟΧΙ 5 0 Μουσικό Σχολείο Σερρών Σελίδα 9 από 14

10 195 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ ΝΤΟΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΚΟΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ ΓΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦ ΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΧΑΡΙΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΦΕΓΓΟΥΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΟΛΕΜΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.02 ΟΧΙ 6 0 Μουσικό Σχολείο Αλίμου ΟΧΙ 10 50,54 Μουσικό Σχολείο Βόλου ΟΧΙ 12 33,557 Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων ΟΧΙ 14 30,252 ΟΧΙ 16 28,003 Μουσικό Σχολείο Αρτας - Μειωμένου Μουσικό Σχολείο Βόλου - ΟΧΙ 18 22,321 Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας ΟΧΙ 20 16,224 Μουσικό Σχολείο Λάρισας ΟΧΙ 22 8,223 Μουσικό Σχολείο Πάτρας ΟΧΙ 24 7,252 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου ΟΧΙ 1 28,1 ΟΧΙ 3 22,075 ΟΧΙ 4 19,133 ΟΧΙ 5 19,033 ΟΧΙ 8 0 ΟΧΙ 10 0 ΟΧΙ 13 0 ΟΧΙ 15 0 ΟΧΙ 18 0 Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών - Μουσικό Σχολείο Παλλήνης - Μουσικό Σχολείο Πειραιά - Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας - Μουσικό Σχολείο Αγρινίου - Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου - Μουσικό Σχολείο Καβάλας - Μουσικό Σχολείο Λευκάδας ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.02 Λαούτο ΟΧΙ 1 35,7 Μουσικό Σχολείο Σερρών 214 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.02 Λαούτο ΟΧΙ 2 28,1 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ16.02 Λαούτο ΟΧΙ 3 19,433 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου 216 ΠΑΝΚΟΥ ΑΓΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.02 Λαούτο ΟΧΙ 4 13,614 Μουσικό Σχολείο Δράμας 217 ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ16.02 Λαούτο ΟΧΙ 7 0 Μουσικό Σχολείο Λαμίας 218 ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ16.02 Λαούτο ΟΧΙ ΣΥΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ16.02 Λαούτο ΟΧΙ ΣΠΑΘΑΡΑ ΒΑΪΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.02 Λαούτο ΟΧΙ 20 0 Μουσικό Σχολείο Χίου - Μειωμένου Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ16.02 Λύρα Κρητική ΟΧΙ 1 0 Μουσικό Σχολείο Ρόδου Σελίδα 10 από 14

11 222 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ16.02 Λύρα Κρητική ΟΧΙ 2 0 Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου 223 ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ16.02 Λύρα Κρητική ΟΧΙ 3 0 Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου 224 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ16.02 Λύρα Κρητική ΟΧΙ 4 0 Μουσικό Σχολείο Θέρισου 225 ΜΑΝΤΙΝΑΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΗΣ ΠΕ16.02 Λύρα Κρητική ΟΧΙ 5 0 Μουσικό Σχολείο Θέρισου 226 ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕ16.02 Λύρα Κρητική ΟΧΙ 7 0 Μουσικό Σχολείο Θέρισου 227 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.02 Λύρα Ποντιακή ΟΧΙ 1 0 Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών 228 ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ16.02 Μαντολίνο ΟΧΙ 2 0 Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου 229 ΜΠΑΚΟΛΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.02 Μαντολίνο ΟΧΙ 3 0 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας 230 ΚΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΣΑΡΑΓΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΣΙΑΝΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΓΟΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΝΤΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΕ ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ ΓΕΔΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ ΤΟΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.02 Μπάσο ηλεκτρικό (Τρίχορδο (Τρίχορδο (Τρίχορδο (Τρίχορδο (Τρίχορδο (Τρίχορδο (Τρίχορδο (Τρίχορδο (Τρίχορδο (Τρίχορδο (Τρίχορδο (Τρίχορδο ΟΧΙ 1 33,9 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης ΟΧΙ 1 27,611 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας ΟΧΙ 2 19,5 Μουσικό Σχολείο Ίλιου ΟΧΙ 3 19,467 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου ΟΧΙ 5 19,433 ΟΧΙ 6 19,433 Μουσικό Σχολείο Τρικάλων - Μουσικό Σχολείο Πειραιά - ΟΧΙ 7 9,767 Μουσικό Σχολείο Σερρών ΟΧΙ 10 0 Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας ΟΧΙ 11 0 Μουσικό Σχολείο Λαμίας ΟΧΙ 12 0 Μουσικό Σχολείο Ξάνθης ΟΧΙ 13 0 Μουσικό Σχολείο Αμφισσας ΟΧΙ 15 0 Μουσικό Σχολείο Ρόδου ΟΧΙ 16 0 Μουσικό Σχολείο Σπάρτης 243 ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Όμποε ΟΧΙ 2 51,658 Μουσικό Σχολείο Σερρών 244 ΛΙΟΚΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΕ16.00 Όμποε ΟΧΙ 4 6, ΘΕΜΕΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.02 Ούτι ΟΧΙ 1 9,733 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας 246 ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΙΟΚΑΣΤΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕ16.02 Ούτι ΟΧΙ 3 19, ΤΖΙΟΥΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ16.02 Ούτι ΟΧΙ 7 0 Μουσικό Σχολείο Σερρών - Μουσικό Σχολείο Δράμας ΠΕΝΚΟΒΑ ΑΛΜΠΕΝΑ ΝΤΙΜΙΤΑΡ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 1 39,98 Μουσικό Σχολείο Κορίνθου 249 ΣΙΔΕΡΑ ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΕΡΓΚΕΪ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 2 38,49 Μουσικό Σχολείο Αργολίδας 250 ΤΖΙΟΕΒΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 3 34,867 Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών 251 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 5 29,742 Μουσικό Σχολείο Βόλου 252 ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 7 28,133 Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου 253 ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 9 28,033 Μουσικό Σχολείο Τρικάλων 254 ΧΟΥΡΣΟΥΝΤΙΑΝ ΝΤΙΑΝΑ ΝΤΕΡΕΝΙΚ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 10 27,43 Μουσικό Σχολείο Ξάνθης 255 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 11 27,323 Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου 256 ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 12 24,72 Μουσικό Σχολείο Αρτας 257 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 13 23,1 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης 258 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 14 19,467 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης 259 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 18 13,297 Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής 260 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 20 12,955 Μουσικό Σχολείο Αργολίδας 261 ΑΡΟΥΣΑΝΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 25 9,733 Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου 262 ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 27 7,3 Μουσικό Σχολείο Τρικάλων 263 ΧΑΛΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 31 2,73 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης 264 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 33 0 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης 265 ΛΥΚΟΒΑ ΓΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 34 0 Μουσικό Σχολείο Δράμας 266 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 35 0 Μουσικό Σχολείο Καβάλας Σελίδα 11 από 14

12 267 ΣΑΓΩΝΑ ΑΜΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 36 0 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου 268 ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 38 0 Μουσικό Σχολείο Δράμας 269 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 39 0 Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών ΑΒΑΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 40 0 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας 271 ΚΑΜΙΝΣΚΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 41 0 Μουσικό Σχολείο Λαμίας 272 ΔΡΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 42 0 Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 273 ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 48 0 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας 274 ΤΙΑΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 49 0 Μουσικό Σχολείο Ξάνθης 275 ΣΙΨΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 50 0 Μουσικό Σχολείο Λαμίας 276 ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 51 0 Μουσικό Σχολείο Δράμας 277 ΦΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 52 0 Μουσικό Σχολείο Καβάλας 278 ΛΟΥΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 53 0 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας 279 ΤΖΟΥΜΑ ΑΝΝΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 55 0 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας 280 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 58 0 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας 281 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΥΛΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 59 0 Μουσικό Σχολείο Θέρισου 282 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 61 0 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου 283 ΜΑΛΤΕΖΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 62 0 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας 284 ΜΠΩΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 64 58,377 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου 285 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 67 9,807 Μουσικό Σχολείο Αργολίδας 286 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 68 7,44 Μουσικό Σχολείο Θέρισου 287 ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 72 0,873 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου 288 ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 73 56,188 Μουσικό Σχολείο Σπάρτης 289 ΤΣΙΟΥΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 79 53,582 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας 290 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 80 53,554 Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου 291 ΚΕΤΙΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 81 53,296 Μουσικό Σχολείο Αρτας 292 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 83 52,383 Μουσικό Σχολείο Σπάρτης 293 ΗΛΚΟΥ ΘΩΜΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 84 51,068 Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου 294 ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 85 50,48 Μουσικό Σχολείο Αμφισσας 295 ΒΑΔΑΚΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 86 50,293 Μουσικό Σχολείο Σπάρτης 296 ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 88 49,223 Μουσικό Σχολείο Αμφισσας 297 ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 90 48,889 Μουσικό Σχολείο Τριπόλεως ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 91 48,733 Μουσικό Σχολείο Χίου 299 ΒΕΛΜΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 94 47,906 Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας 300 ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 95 47,544 Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού 301 ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΩΗ ΣΕΡΑΦEIM ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,32 Μουσικό Σχολείο Αμφισσας 302 ΜΑΡΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,067 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας 303 ΒΛΑΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,69 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας 304 ΚΑΚΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,604 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας 305 ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,81 Μουσικό Σχολείο Αμφισσας 306 ΠΙΛΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΝΑΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,716 Μουσικό Σχολείο Θέρισου 307 ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,698 Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας 308 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,553 Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας 309 ΜΕΙΜΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,696 Μουσικό Σχολείο Θέρισου 310 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ , ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥ ΛΟΥ Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας - ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,456 Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού 312 ΙΝΝΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,853 Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης 313 ΣΙΣΙΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,288 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας 314 ΦΑΡΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,199 Μουσικό Σχολείο Αρτας 315 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,777 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας 316 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,234 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας 317 ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 155 9,96 Μουσικό Σχολείο Χίου Σελίδα 12 από 14

13 318 ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ16.02 Σαντούρι ΟΧΙ 1 0 Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης 319 ΚΑΨΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ16.02 Σαντούρι ΟΧΙ 2 0 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης 320 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΛΥΓΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ16.02 Σαντούρι ΟΧΙ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 322 ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΛΕΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.02 Σαντούρι ΟΧΙ 7 0 ΔΕΣΠΟΙΝΑ- ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ16.02 Σαντούρι ΟΧΙ ΤΑΣΙΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕ16.02 Σαντούρι ΟΧΙ ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΠΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ ΣΚΥΦΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΦΟΥΡΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΕ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΔΑΡΑΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ ΤΖΑΦΕΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ16.00 Τενόρο Τενόρο Τενόρο Τενόρο Τενόρο Τενόρο Τενόρο Τενόρο Τενόρο Τενόρο Τενόρο Μουσικό Σχολείο Βόλου - Μουσικό Σχολείο Δράμας - Μουσικό Σχολείο Σερρών - ΟΧΙ 1 9,767 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης ΟΧΙ 3 0 ΟΧΙ 4 0 Μουσικό Σχολείο Αλίμου - ΟΧΙ 5 0 Μουσικό Σχολείο Πάτρας ΟΧΙ 6 0 Μουσικό Σχολείο Σερρών ΟΧΙ 7 0 Μουσικό Σχολείο Τρικάλων ΟΧΙ 11 43,538 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου ΟΧΙ 12 42,913 ΟΧΙ 15 26,257 ΟΧΙ 27 0 ΟΧΙ 28 0 Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου - Μουσικό Σχολείο Λευκάδας - Μουσικό Σχολείο Κορίνθου - Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ16.02 Ταμπουράς ΝΑΙ 1 9,7 Μουσικό Σχολείο Λάρισας 336 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.02 Ταμπουράς ΟΧΙ 2 0 Μουσικό Σχολείο Ίλιου 337 ΜΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.02 Ταμπουράς ΟΧΙ 3 0 Μουσικό Σχολείο Πειραιά 338 ΦΟΥΡΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ16.02 Ταμπουράς ΟΧΙ 4 0 Μουσικό Σχολείο Σερρών 339 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.02 Ταμπουράς ΟΧΙ 5 0 Μουσικό Σχολείο Αλίμου 340 ΓΙΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ16.02 Ταμπουράς ΟΧΙ 6 0 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας 341 ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ16.00 Ταμπουράς ΟΧΙ 7 64,719 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης 342 ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ16.01 Τρομπέτα ΟΧΙ 1 0 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΕ16.00 Τρομπέτα ΟΧΙ 2 70,357 Μουσικό Σχολείο Ίλιου 344 ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ16.00 Τρομπέτα ΟΧΙ 4 27,984 Μουσικό Σχολείο Σερρών 345 ΒΑΚΡΙΝΟΣ ΙΑΣΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ16.00 Τρομπέτα ΟΧΙ 5 13,913 Μουσικό Σχολείο Πάτρας ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕ16.00 Τρομπέτα ΟΧΙ 10 17,906 Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας - Σελίδα 13 από 14

14 347 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ16.00 Τρομπέτα ΟΧΙ 11 17, ΜΠΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Τρομπέτα ΟΧΙ 12 11, ΜΗΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Τρομπέτα ΟΧΙ 13 8,993 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης - Μουσικό Σχολείο Λευκάδας - Μουσικό Σχολείο Αλίμου ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.01 Φλάουτο ΟΧΙ 3 18,067 Μουσικό Σχολείο Τρικάλων 351 ΠΟΛΟΓΕΩΡΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ16.01 Φλάουτο ΟΧΙ 4 9,767 Μουσικό Σχολείο Πειραιά ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Φλάουτο ΟΧΙ 7 0 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου 353 ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ16.01 Φλάουτο ΟΧΙ ΖΙΑΚΑ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ ΔΡΟΣΟΣ ΠΕ16.01 Φλάουτο ΟΧΙ ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ16.01 Φλάουτο ΟΧΙ ΤΣΕΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ16.00 Φλάουτο ΟΧΙ 14 54, ΚΑΤΣΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ16.00 Φλάουτο ΟΧΙ 16 44, ΚΑΦΑΣΛΑ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Φλάουτο ΟΧΙ 24 7, ΔΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ16.00 Φλάουτο ΟΧΙ 25 6, ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ16.00 Φλάουτο ΟΧΙ 51 0 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας - Μουσικό Σχολείο Αλίμου - Μουσικό Σχολείο Πάτρας - Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας - Μουσικό Σχολείο Ρόδου - Μουσικό Σχολείο Λευκάδας - Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών - Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας - Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Σελίδα 14 από 14

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ 1 ΜΠΡΑΤΟΥΣΚΑ ΓΚΑΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪ 2 ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 ΤΣΕΛΑ ΠΕΤΡΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 4 ΦΟΥΡΤΖΙΟΥ ΕΝΤΜΟΝΤ ΣΩΤΗΡΗ 5 ΓΚΙΩΝΗ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ 1 ΜΠΡΑΤΟΥΣΚΑ ΓΚΑΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪ 2 ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 ΤΣΕΛΑ ΠΕΤΡΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 4 ΦΟΥΡΤΖΙΟΥ ΕΝΤΜΟΝΤ ΣΩΤΗΡΗ 5 ΓΚΙΩΝΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ 1 ΜΠΡΑΤΟΥΣΚΑ ΓΚΑΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪ 2 ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 ΤΣΕΛΑ ΠΕΤΡΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 4 ΦΟΥΡΤΖΙΟΥ ΕΝΤΜΟΝΤ ΣΩΤΗΡΗ 5 ΓΚΙΩΝΗ ΕΒΗΣ ΚΟLE 6 ΚΟΥΚΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7 ΣΔΡΟΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 05/11/2015 Βαθμός Προτερ.: Αρ.πρωτ.: 176917/Ε2

Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 05/11/2015 Βαθμός Προτερ.: Αρ.πρωτ.: 176917/Ε2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ9-3ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ9-3ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ0Χ9-3ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - - - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Σήμερα 07/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Τους Διευθυντές Β/θμιας Εκπ/σης Έδρες τους

Προς: 1. Τους Διευθυντές Β/θμιας Εκπ/σης Έδρες τους ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΑ: ΒΙΚ59-ΑΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - - - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες : Αθ. Σιδηροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Tοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς»

Θέμα: «Tοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Αιγάλεω 8/10/2015 Αριθµ. Πρωτ: 8462

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

http://kmaked.pde.sch.gr

http://kmaked.pde.sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 5700, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κομοτηνή 17-07-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.1.2 /4669 Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα:

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 17/02/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 125 ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ9-ΧΗΓ Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)»

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ9-ΧΗΓ Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ 1 ΕΑΕ ΓΚΕΝΑ ΣΑΝΤΡΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΝΤΟΡΟΤΑ ΠΕ71 452 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 2 ΕΑΕ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71 527 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 3 ΕΑΕ ΦΕΡΤΕΚΛΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατηρηθεί µέχρι : Βαθµός Ασφαλείας : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Πάτρα 24-03-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 197 Σήμερα 24 Μαρτίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακήρυξη των υποψηφίων για τις εκλογές αιρετών του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας» Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Θέμα: «Ανακήρυξη των υποψηφίων για τις εκλογές αιρετών του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας» Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αρκαδίου

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών που επανέρχονται στις Θέσεις που Κατείχαν πριν Τεθούν Σε Διαθεσιμότητα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών που επανέρχονται στις Θέσεις που Κατείχαν πριν Τεθούν Σε Διαθεσιμότητα EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πειραιάς, 17/6/2015 Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Τ. Σεχιώτη 38-40 Τ.Κ. Πόλη: 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Ιστοσελίδα: http://pelop.pde.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» 1 ος

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» 1 ος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ------ Νέα Ιωνία, 08-12-2016 Αριθμ. πρωτ. 17203 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. Λακωνίας Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. Λακωνίας Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Σεχιώτη 38-40 Τ.Κ. Πόλη: 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ( Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε κα ι στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ( Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε κα ι στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Τ. Σεχιώτη 38-40 Τ.Κ. Πόλη: 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Να διατηρηθεί.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα 23 / 09 / 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ Έδρα Υπηρεσίας: ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ,30/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :150 Ειδικότητα : ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΦΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

http://kmaked.pde.sch.gr

http://kmaked.pde.sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα ονόματα των φοιτητών Α' έτους σπουδών έως πτυχίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015 1 12014266 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 15000508 ΒΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 14001050 ΓΑΓΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 4 15005694 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 15001503 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΕ9-ΝΜΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΜΕ9-ΝΜΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ Κατερίνη, 16 Αυγούστου 2011 ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. - Πόλη: 45444 - Ιωάννινα Α Π Ο Φ Α Σ Η Ιστοσελίδα: http://epirus.sch.gr Πληροφορίες: Αθανασάκης Νικόλαος Τηλέφωνο: 26510-83977 FAX: 26510-83974

Τ.Κ. - Πόλη: 45444 - Ιωάννινα Α Π Ο Φ Α Σ Η Ιστοσελίδα: http://epirus.sch.gr Πληροφορίες: Αθανασάκης Νικόλαος Τηλέφωνο: 26510-83977 FAX: 26510-83974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- Ιωάννινα, 16-08-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Δ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 477/1-1-21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Διαγωνισμός: 449/24-9-21 Ειδικότητα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 1 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 203 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/3/997 7,82 0Ε 8Μ 0Η 44Μ 9Η 2 3 7 5 5 9 3 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία το έτος 2014».

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία το έτος 2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 8-07-204 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 3897/Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Προτερ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Μαρούσι, 20/11/2015. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 188350/Ε2

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Μαρούσι, 20/11/2015. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 188350/Ε2 Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒ9-Ξ65 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΒ9-Ξ65 ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 (ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 330

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 (ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 330 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 14-03-2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 502 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 6 Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλλα Πειραιά τ.κ. 18533

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα