Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α & ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση: Aνδ. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Καραγρηγορίου Γ. Ρέτσος Κ. Μοσχόβης Α. Τηλέφωνο: Fax: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ /Δ2 Βαθμός Προτερ. ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Προς: 1. Τους Διευθυντές Β/θμιας Εκπ/σης Έδρες τους 2. Τους Περιφερειακούς Διευθυντές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Έδρες τους ΘΕΜΑ: Πρόσληψη 360 αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων Άξονας Προτεραιότητας 1», «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος Έχοντας υπόψη: Ι. Τις διατάξεις: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. του ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.α, όπως ισχύει σήμερα 2. του ν. 3027/02 «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού Σχολικών Κτιρίων ανώτατης εκπ/σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 152 τ. Α 3. του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 3194/03 (ΦΕΚ 267/τ. Α 4. του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 3255/04 (ΦΕΚ 138/τ. Α 5. του άρθρου 17 του ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258/τ.Α 6. του άρθρου 9 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α 7. του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α 8. των άρθρων 20 και 21 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α 9. του άρθρου 31 παρ.3, 32 και 33 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α 10. των άρθρων 1, 2, 3 και 5 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α, όπως ισχύει σήμερα 11. του άρθρου 39 του 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α 12. των άρθρων 6 και 9, παρ. 2 και 3 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α 13. του άρθρου 59 παρ. 17 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α Σελίδα 1 από 14

2 14. της αριθ /Δ2/ (ΦΕΚ 465/ τ.β Ρυθμιστικής Απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΙI. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134 Α. III. Την αριθμ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 1618 Β απόφαση περί καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο. IV. Την αριθμ /Δ1/ εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «α Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α. β Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος , (ΑΔΑ: 7Ζ769-ΟΗΛ». V. Την αριθμ /Δ2/ Υ.Α. «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16, ΤΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους ». VI. την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/146/21164/ εγκριτική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 288/Α /2006 όπως ισχύει. VΙΙ. Τις με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ 22368/ , 22369/ και 22370/ Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων Άξονας Προτεραιότητας 1», «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 3» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αντίστοιχα, στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Bίου Μάθηση». VIII. Τα Τεχνικά Δελτία των Ανωτέρω Πράξεων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Προσλαμβάνουμε ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου 360 εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16, όπως περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα, οι οποίοι τοποθετούνται στα Μουσικά Σχολεία που αναφέρονται αντίστοιχα στο όνομά τους. Οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους στο πλαίσιο των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων Άξονας Προτεραιότητας 1», «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 3» αντίστοιχα, στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Για την απασχόληση των εκπαιδευτικών αυτών θα πρέπει να τηρούνται παρουσιολόγια για τις ώρες διδασκαλίας τους στα Σχολεία που θα τοποθετηθούν, με ευθύνη των Διευθυντών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων. Τα πρωτότυπα παρουσιολόγια των διδακτικών ωρών Σελίδα 2 από 14

3 των εκπαιδευτικών θα αποστέλλονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ στα Σχολεία θα τηρούνται αντίγραφα των παρουσιολογίων. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν τα μουσικά σχολεία πρόσληψής τους, για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 έως και τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Αναλυτικές οδηγίες για τις διαδικασίες υλοποίησης και διαχείρισης των εν λόγω Πράξεων συμπεριλαμβάνονται στον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων. Παρακαλείσθε για την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιλεξιμότητα των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω, θα είναι αδύνατη η καταβολή των ποσών για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 4. Γενική Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 5. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής 6. Δ/νση Προσ/κου Α/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Α 7. Δ/νση Προσ/κου Β/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Α 9. Δ/νση Ανάπτυξης Λειτουργικών Συστημάτων 10. ΣΕΠΕΔ 11. ΓΕΠΟ 12. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπ/κών Δράσεων ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Σελίδα 3 από 14

4 ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 42 ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 54 20,281 Μουσικό Σχολείο Αρτας Σελίδα 4 από 14 ΤΡΙΤΕΚ ΝΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 1 ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΚΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.02 Ακορντεόν ΟΧΙ 1 28,133 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ16.02 Ακορντεόν ΟΧΙ 3 21,751 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας 3 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ16.02 Ακορντεόν ΟΧΙ 5 19,467 Μουσικό Σχολείο Σερρών 4 ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΒΑΪΟΣ ΠΕ16.02 Ακορντεόν ΟΧΙ 6 19,133 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας 5 ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ16.02 Ακορντεόν ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΕΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ16.02 Ακορντεόν ΟΧΙ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.01 Ακορντεόν ΟΧΙ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.02 Ακορντεόν ΟΧΙ 22 0 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης - Μουσικό Σχολείο Δράμας - Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών - Μουσικό Σχολείο Λευκάδας - 9 ΠΡΕΦΤΙΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ16.00 Βιόλα ΟΧΙ 2 1,092 Μουσικό Σχολείο Δράμας 10 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ16.00 Βιόλα ΟΧΙ 5 14,646 Μουσικό Σχολείο Ίλιου 11 ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Βιόλα ΟΧΙ 8 2,882 Μουσικό Σχολείο Πειραιά 12 ΚΑΡΑΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ16.00 Βιόλα ΟΧΙ ΜΠΡΑΤΟΥΣΚΑ ΓΚΑΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 1 44,491 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης 14 ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 3 27,33 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης 15 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 4 26, ΤΣΕΛΑ ΠΕΤΡΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 5 19,467 Μουσικό Σχολείο Αλίμου - Μουσικό Σχολείο Παλλήνης - 17 ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 6 9,767 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης 18 ΦΟΥΡΤΖΙΟΥ ΕΝΤΜΟΝΤ ΣΩΤΗΡΗ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 7 5,234 Μουσικό Σχολείο Πάτρας 19 ΓΚΙΩΝΗ ΕΒΗΣ ΚΟLE ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 8 0 Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού 20 ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 9 0 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης 21 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 10 0 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου 22 ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 12 0 Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας 23 ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 13 0 Μουσικό Σχολείο Ξάνθης 24 ΣΕΚΕΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ ΖΑΧΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 16 0 Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών - Μουσικό Σχολείο Βέροιας - Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου - 27 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΝΙΝΑ ΑΝΤΟΛΦ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 17 0 Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής 28 ΛΙΑΛΙΟΥ ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 18 0 Μουσικό Σχολείο Βόλου 29 ΤΣΙΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 19 0 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας 30 ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 20 0 Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου 31 ΚΟΥΚΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 21 0 Μουσικό Σχολείο Τρικάλων 32 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 22 0 Μουσικό Σχολείο Βόλου 33 ΤΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 23 0 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας 34 ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 24 0 Μουσικό Σχολείο Τρικάλων 35 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.01 Βιολί ΟΧΙ 26 0 Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 36 ΜΟΥΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 28 51, ΚΟΥΜΑΤΗΣ ΛΟΡΕΝΤΣ- ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 31 44,876 Μουσικό Σχολείο Τριπόλεως - 38 ΓΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 37 21,713 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου 39 ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 39 7,589 Μουσικό Σχολείο Δράμας - 40 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 44 3,308 Μουσικό Σχολείο Λαμίας 41 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 45 3,079 Μουσικό Σχολείο Ρόδου

5 43 ΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 56 14,192 Μουσικό Σχολείο Αμφισσας 44 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 57 13,5 Μουσικό Σχολείο Αργολίδας 45 ΠΑΣΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 61 3,917 Μουσικό Σχολείο Θέρισου 46 ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 62 3, ΝΤΕΜΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 64 3,723 Μουσικό Σχολείο Κορίνθου - Μουσικό Σχολείο Λευκάδας - 48 ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ 67 1,616 Μουσικό Σχολείο Χίου 49 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ16.00 Βιολί ΟΧΙ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ ΜΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ ΠΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΚΩΤΤΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.01 Βιολί Βιολί Βιολί Βιολί Βιολί Βιολί Μουσικό Σχολείο Καβάλας - ΟΧΙ 1 19,433 Μουσικό Σχολείο Δράμας ΟΧΙ 2 9,767 Μουσικό Σχολείο Πειραιά - ΟΧΙ 4 0 Μουσικό Σχολείο Τρικάλων ΟΧΙ 6 0 ΟΧΙ 8 0 Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας ΟΧΙ 10 0 Μουσικό Σχολείο Χαλκίδας 56 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ16.01 Βιολοντσέλο ΟΧΙ 2 9,767 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης 57 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολοντσέλο ΟΧΙ ΚΥΠΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολοντσέλο ΟΧΙ 5 0 Μουσικό Σχολείο Σερρών 59 ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.01 Βιολοντσέλο ΟΧΙ ΛΟΤΣΚΟ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ ΜΠΑΙΡΑΜ ΤΕ16.00 Βιολοντσέλο ΟΧΙ ΖΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΒΕΛΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΔΑΜ ΠΕ ΜΑΣΤΟΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΜΑΚΡΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ ΚΕΣΙΚΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΠΕ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΡΟΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ ΜΕΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ16.01 Διεύθυνση Ορχήστρας ΟΧΙ 5 0 Μουσικό Σχολείο Βόλου - Μουσικό Σχολείο Ρόδου - Μουσικό Σχολείο Σερρών - ΟΧΙ 4 19,467 Μουσικό Σχολείο Βόλου ΟΧΙ 5 19,467 Μουσικό Σχολείο Ρόδου ΟΧΙ 7 9,8 Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής ΟΧΙ 8 9,767 Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών ΟΧΙ 14 0 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας ΟΧΙ 15 0 Μουσικό Σχολείο Αμφισσας ΟΧΙ 16 0 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας ΟΧΙ 19 0 Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου ΟΧΙ 21 0 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας - ΟΧΙ 22 0 Μουσικό Σχολείο Αργολίδας ΟΧΙ 24 0 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας Σελίδα 5 από 14

6 73 ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕ ΚΟΥΔΟΥΝΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ ΖΗΔΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΜΗΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕ ΚΟΥΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ ΚΑΜΗΛΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ STEFANOVA- CHRISTOVA ANELIYA BOYTCHO ΠΕ ΙΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ16.01 ΟΧΙ 26 0 Μουσικό Σχολείο Σπάρτης ΟΧΙ 43 49,976 ΟΧΙ 44 49,067 ΟΧΙ 56 42,361 ΟΧΙ 59 40,349 ΟΧΙ 66 37,572 ΟΧΙ 78 29,934 Μουσικό Σχολείο Καβάλας - Μουσικό Σχολείο Τριπόλεως - Μουσικό Σχολείο Ξάνθης - Μουσικό Σχολείο Αγρινίου - Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου - Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας - ΟΧΙ 8 43,722 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας ΟΧΙ 75 30,597 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας ΟΧΙ 76 30,193 Μουσικό Σχολείο Σερρών ΟΧΙ 79 29,573 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας ΟΧΙ ,997 Μουσικό Σχολείο Βόλου ΟΧΙ ,19 Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών ΟΧΙ ,433 Μουσικό Σχολείο Ξάνθης ΟΧΙ ,987 ΟΧΙ ,95 Μουσικό Σχολείο Σερρών - Μουσικό Σχολείο Λάρισας - ΟΧΙ ,68 Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού ΟΧΙ ,366 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας ΟΧΙ ,8 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας ΟΧΙ 254 8,801 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας ΟΧΙ 255 8,793 Μουσικό Σχολείο Λαμίας ΟΧΙ 281 6,63 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου ΟΧΙ 300 4,883 Μουσικό Σχολείο Αρτας - Μειωμένου ΟΧΙ 316 3,87 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου Σελίδα 6 από 14

7 97 ΤΑΞΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΦΟΥΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΥΡΤΩ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΜΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ16.01 ΟΧΙ 319 3,83 Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής - ΟΧΙ 354 3,02 Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου ΟΧΙ 361 2,65 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου - ΝΑΙ Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας ΟΧΙ Μουσικό Σχολείο Σπάρτης ΟΧΙ Μουσικό Σχολείο Αργολίδας ΟΧΙ Μουσικό Σχολείο Αμφισσας ΟΧΙ Μουσικό Σχολείο Χίου - Μειωμένου 105 ΖΑΪΤΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.02 Κανονάκι ΟΧΙ 1 31,104 Μουσικό Σχολείο Ίλιου 106 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ16.02 Κανονάκι ΝΑΙ 2 28 Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 107 ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ16.02 Κανονάκι ΟΧΙ 3 19,467 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου 108 ΚΑΤΣΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ16.02 Κανονάκι ΟΧΙ 4 19, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.02 Κανονάκι ΟΧΙ 5 9, ΚΟΤΣΥΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΤΖΙΦΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΓΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΕ ΖΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΣΑΡΚΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ16.00 ηλεκτρική ηλεκτρική ΟΧΙ 1 0 Μουσικό Σχολείο Βόλου - Μουσικό Σχολείο Τριπόλεως - Μουσικό Σχολείο Αλίμου - ΟΧΙ 7 0 Μουσικό Σχολείο Λάρισας ΟΧΙ 2 29,956 Μουσικό Σχολείο Ρόδου ΟΧΙ 3 27,967 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας ΟΧΙ 4 22,147 Μουσικό Σχολείο Καβάλας ΟΧΙ 5 17,267 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης ΟΧΙ 6 13,251 Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών ΟΧΙ 7 9,8 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας ΟΧΙ 8 9,767 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης ΟΧΙ 9 8 Μουσικό Σχολείο Σερρών ΟΧΙ 11 0 Μουσικό Σχολείο Πειραιά ΟΧΙ 12 0 Μουσικό Σχολείο Κορίνθου ΟΧΙ 14 0 Μουσικό Σχολείο Λάρισας ΟΧΙ 16 0 Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού ΟΧΙ 17 0 Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου ΟΧΙ 18 0 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου ΟΧΙ 19 0 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας ΟΧΙ 20 0 Μουσικό Σχολείο Βόλου ΟΧΙ 21 17,827 Μουσικό Σχολείο Βόλου Σελίδα 7 από 14

8 129 ΚΥΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕ ΜΠΑΤΣΙΒΑΡΗ ΧΡΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕ ΠΑΠΑΚΡΑΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΚΟΝΙΔΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΑΡΧΑΒΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΡΙΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΑΓΛΑΜΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕ ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ ΚΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΕ ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΝΝΙΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ ΝΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΣΙΟΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΕ ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΑΝΔΡΟΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΜΕΩΝ ΤΕ ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ ΠΙΠΙΝΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΕ ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΣΜΑΣ ΤΕ ΚΑΣΑΜΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΜΕΤΑΞΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΤΕ ΡΟΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΜΙΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ16.00 ΟΧΙ 22 83,257 Μουσικό Σχολείο Ξάνθης ΟΧΙ 23 64,073 Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής ΟΧΙ 24 61,365 Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας ΟΧΙ 25 59,174 Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου ΟΧΙ 26 57,478 Μουσικό Σχολείο Κορίνθου ΟΧΙ 27 56,663 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης ΟΧΙ 28 56,335 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου ΟΧΙ 29 55,093 Μουσικό Σχολείο Σπάρτης ΟΧΙ 30 55,002 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου ΟΧΙ 31 54,762 Μουσικό Σχολείο Τρικάλων ΟΧΙ 32 54,389 Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου ΟΧΙ 34 53,961 Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής ΟΧΙ 35 52,909 Μουσικό Σχολείο Θέρισου ΟΧΙ 37 50,722 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας ΟΧΙ 38 48,639 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας ΟΧΙ 39 47,975 Μουσικό Σχολείο Τριπόλεως ΟΧΙ 40 47,16 Μουσικό Σχολείο Χαλκίδας ΟΧΙ 41 46,156 Μουσικό Σχολείο Ξάνθης ΟΧΙ 42 43,933 Μουσικό Σχολείο Αρτας ΟΧΙ 43 43,67 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης ΟΧΙ 44 41,692 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας ΟΧΙ 45 40,67 Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου ΟΧΙ 49 33,354 Μουσικό Σχολείο Χίου ΟΧΙ 50 33,127 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας ΟΧΙ 51 30,631 Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου ΟΧΙ 55 22,807 Μουσικό Σχολείο Αρτας ΟΧΙ 57 21,509 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας ΟΧΙ 59 18,757 Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου ΟΧΙ 60 12,309 Μουσικό Σχολείο Ξάνθης ΟΧΙ 61 12,248 Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας ΟΧΙ 62 11,733 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας ΟΧΙ 64 3,807 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας ΟΧΙ 67 3,054 Μουσικό Σχολείο Λαμίας ΟΧΙ 69 2,489 Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας ΟΧΙ 71 1,845 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας 164 ΚΑΓΚΑΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 ΟΧΙ 72 1,806 Μουσικό Σχολείο Αργολίδας Σελίδα 8 από 14

9 165 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΕ ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΜΑΛΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕ ΜΙΜΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΤΕ ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ16.00 ΟΧΙ 76 43,451 Μουσικό Σχολείο Βόλου - ΟΧΙ 77 42,388 Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου ΟΧΙ 81 35,98 Μουσικό Σχολείο Λαμίας ΟΧΙ 84 32,396 Μουσικό Σχολείο Αμφισσας ΟΧΙ ,399 Μουσικό Σχολείο Σπάρτης ΟΧΙ ,931 Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας - ΟΧΙ ,651 Μουσικό Σχολείο Αργολίδας ΟΧΙ ,037 Μουσικό Σχολείο Αρτας - Μειωμένου 173 ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ16.01 Κλαρινέτο ΟΧΙ 2 0 Μουσικό Σχολείο Ίλιου 174 ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Κλαρινέτο ΟΧΙ 3 0 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης 175 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΕ16.01 Κλαρινέτο ΟΧΙ 4 0 Μουσικό Σχολείο Αλίμου ΜΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ16.01 Κλαρινέτο ΟΧΙ 5 0 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας 177 ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Κλαρινέτο ΟΧΙ ΚΥΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μουσικό Σχολείο Πειραιά - ΠΕ16.01 Κλαρινέτο ΟΧΙ 7 0 Μουσικό Σχολείο Πάτρας 179 ΚΟΝΗΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ16.00 Κλαρινέτο ΟΧΙ 17 32, ΖΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΑΓΓΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΠΕ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΣΚΗΠΗΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ ΚΑΡΑΝΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ16.02 Κλαρίνο Κλαρίνο Κλαρίνο Κλαρίνο Κλαρίνο Κλαρίνο Κλαρίνο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου - ΟΧΙ 1 0 Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας ΟΧΙ 2 0 Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων ΟΧΙ 4 0 Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων ΟΧΙ 5 0 ΟΧΙ 6 0 ΟΧΙ 10 0 ΟΧΙ ΤΖΗΜΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ16.01 Κοντραμπάσο ΟΧΙ 1 9, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ16.01 Κοντραμπάσο ΟΧΙ ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ16.00 Κοντραμπάσο ΟΧΙ 6 48, ΝΤΟΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ16.00 Κοντραμπάσο ΟΧΙ ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ ΓΚΟΥΒΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ16.01 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας - Μουσικό Σχολείο Ρόδου - Μουσικό Σχολείο Αγρινίου - Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης - Μουσικό Σχολείο Σερρών - Μουσικό Σχολείο Πάτρας - ΟΧΙ 1 9,667 Μουσικό Σχολείο Ίλιου ΟΧΙ 3 0 Μουσικό Σχολείο Πειραιά ΟΧΙ 4 0 Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου 194 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ16.01 ΟΧΙ 5 0 Μουσικό Σχολείο Σερρών Σελίδα 9 από 14

10 195 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ ΝΤΟΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΚΟΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ ΓΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦ ΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΧΑΡΙΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΦΕΓΓΟΥΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΟΛΕΜΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.02 ΟΧΙ 6 0 Μουσικό Σχολείο Αλίμου ΟΧΙ 10 50,54 Μουσικό Σχολείο Βόλου ΟΧΙ 12 33,557 Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων ΟΧΙ 14 30,252 ΟΧΙ 16 28,003 Μουσικό Σχολείο Αρτας - Μειωμένου Μουσικό Σχολείο Βόλου - ΟΧΙ 18 22,321 Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας ΟΧΙ 20 16,224 Μουσικό Σχολείο Λάρισας ΟΧΙ 22 8,223 Μουσικό Σχολείο Πάτρας ΟΧΙ 24 7,252 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου ΟΧΙ 1 28,1 ΟΧΙ 3 22,075 ΟΧΙ 4 19,133 ΟΧΙ 5 19,033 ΟΧΙ 8 0 ΟΧΙ 10 0 ΟΧΙ 13 0 ΟΧΙ 15 0 ΟΧΙ 18 0 Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών - Μουσικό Σχολείο Παλλήνης - Μουσικό Σχολείο Πειραιά - Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας - Μουσικό Σχολείο Αγρινίου - Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου - Μουσικό Σχολείο Καβάλας - Μουσικό Σχολείο Λευκάδας ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.02 Λαούτο ΟΧΙ 1 35,7 Μουσικό Σχολείο Σερρών 214 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.02 Λαούτο ΟΧΙ 2 28,1 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ16.02 Λαούτο ΟΧΙ 3 19,433 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου 216 ΠΑΝΚΟΥ ΑΓΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.02 Λαούτο ΟΧΙ 4 13,614 Μουσικό Σχολείο Δράμας 217 ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ16.02 Λαούτο ΟΧΙ 7 0 Μουσικό Σχολείο Λαμίας 218 ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ16.02 Λαούτο ΟΧΙ ΣΥΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ16.02 Λαούτο ΟΧΙ ΣΠΑΘΑΡΑ ΒΑΪΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.02 Λαούτο ΟΧΙ 20 0 Μουσικό Σχολείο Χίου - Μειωμένου Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ16.02 Λύρα Κρητική ΟΧΙ 1 0 Μουσικό Σχολείο Ρόδου Σελίδα 10 από 14

11 222 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ16.02 Λύρα Κρητική ΟΧΙ 2 0 Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου 223 ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ16.02 Λύρα Κρητική ΟΧΙ 3 0 Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου 224 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ16.02 Λύρα Κρητική ΟΧΙ 4 0 Μουσικό Σχολείο Θέρισου 225 ΜΑΝΤΙΝΑΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΗΣ ΠΕ16.02 Λύρα Κρητική ΟΧΙ 5 0 Μουσικό Σχολείο Θέρισου 226 ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕ16.02 Λύρα Κρητική ΟΧΙ 7 0 Μουσικό Σχολείο Θέρισου 227 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.02 Λύρα Ποντιακή ΟΧΙ 1 0 Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών 228 ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ16.02 Μαντολίνο ΟΧΙ 2 0 Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου 229 ΜΠΑΚΟΛΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.02 Μαντολίνο ΟΧΙ 3 0 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας 230 ΚΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΣΑΡΑΓΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΣΙΑΝΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΓΟΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΝΤΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΕ ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ ΓΕΔΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ ΤΟΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.02 Μπάσο ηλεκτρικό (Τρίχορδο (Τρίχορδο (Τρίχορδο (Τρίχορδο (Τρίχορδο (Τρίχορδο (Τρίχορδο (Τρίχορδο (Τρίχορδο (Τρίχορδο (Τρίχορδο (Τρίχορδο ΟΧΙ 1 33,9 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης ΟΧΙ 1 27,611 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας ΟΧΙ 2 19,5 Μουσικό Σχολείο Ίλιου ΟΧΙ 3 19,467 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου ΟΧΙ 5 19,433 ΟΧΙ 6 19,433 Μουσικό Σχολείο Τρικάλων - Μουσικό Σχολείο Πειραιά - ΟΧΙ 7 9,767 Μουσικό Σχολείο Σερρών ΟΧΙ 10 0 Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας ΟΧΙ 11 0 Μουσικό Σχολείο Λαμίας ΟΧΙ 12 0 Μουσικό Σχολείο Ξάνθης ΟΧΙ 13 0 Μουσικό Σχολείο Αμφισσας ΟΧΙ 15 0 Μουσικό Σχολείο Ρόδου ΟΧΙ 16 0 Μουσικό Σχολείο Σπάρτης 243 ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Όμποε ΟΧΙ 2 51,658 Μουσικό Σχολείο Σερρών 244 ΛΙΟΚΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΕ16.00 Όμποε ΟΧΙ 4 6, ΘΕΜΕΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.02 Ούτι ΟΧΙ 1 9,733 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας 246 ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΙΟΚΑΣΤΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕ16.02 Ούτι ΟΧΙ 3 19, ΤΖΙΟΥΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ16.02 Ούτι ΟΧΙ 7 0 Μουσικό Σχολείο Σερρών - Μουσικό Σχολείο Δράμας ΠΕΝΚΟΒΑ ΑΛΜΠΕΝΑ ΝΤΙΜΙΤΑΡ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 1 39,98 Μουσικό Σχολείο Κορίνθου 249 ΣΙΔΕΡΑ ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΕΡΓΚΕΪ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 2 38,49 Μουσικό Σχολείο Αργολίδας 250 ΤΖΙΟΕΒΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 3 34,867 Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών 251 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 5 29,742 Μουσικό Σχολείο Βόλου 252 ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 7 28,133 Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου 253 ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 9 28,033 Μουσικό Σχολείο Τρικάλων 254 ΧΟΥΡΣΟΥΝΤΙΑΝ ΝΤΙΑΝΑ ΝΤΕΡΕΝΙΚ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 10 27,43 Μουσικό Σχολείο Ξάνθης 255 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 11 27,323 Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου 256 ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 12 24,72 Μουσικό Σχολείο Αρτας 257 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 13 23,1 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης 258 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 14 19,467 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης 259 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 18 13,297 Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής 260 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 20 12,955 Μουσικό Σχολείο Αργολίδας 261 ΑΡΟΥΣΑΝΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 25 9,733 Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου 262 ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 27 7,3 Μουσικό Σχολείο Τρικάλων 263 ΧΑΛΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 31 2,73 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης 264 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 33 0 Μουσικό Σχολείο Κατερίνης 265 ΛΥΚΟΒΑ ΓΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 34 0 Μουσικό Σχολείο Δράμας 266 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 35 0 Μουσικό Σχολείο Καβάλας Σελίδα 11 από 14

12 267 ΣΑΓΩΝΑ ΑΜΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 36 0 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου 268 ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 38 0 Μουσικό Σχολείο Δράμας 269 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 39 0 Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών ΑΒΑΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 40 0 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας 271 ΚΑΜΙΝΣΚΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 41 0 Μουσικό Σχολείο Λαμίας 272 ΔΡΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 42 0 Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 273 ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 48 0 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας 274 ΤΙΑΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 49 0 Μουσικό Σχολείο Ξάνθης 275 ΣΙΨΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 50 0 Μουσικό Σχολείο Λαμίας 276 ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 51 0 Μουσικό Σχολείο Δράμας 277 ΦΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 52 0 Μουσικό Σχολείο Καβάλας 278 ΛΟΥΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 53 0 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας 279 ΤΖΟΥΜΑ ΑΝΝΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 55 0 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας 280 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 58 0 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας 281 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΥΛΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 59 0 Μουσικό Σχολείο Θέρισου 282 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 61 0 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου 283 ΜΑΛΤΕΖΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ16.01 Πιάνο ΟΧΙ 62 0 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας 284 ΜΠΩΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 64 58,377 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου 285 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 67 9,807 Μουσικό Σχολείο Αργολίδας 286 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 68 7,44 Μουσικό Σχολείο Θέρισου 287 ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 72 0,873 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου 288 ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 73 56,188 Μουσικό Σχολείο Σπάρτης 289 ΤΣΙΟΥΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 79 53,582 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας 290 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 80 53,554 Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου 291 ΚΕΤΙΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 81 53,296 Μουσικό Σχολείο Αρτας 292 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 83 52,383 Μουσικό Σχολείο Σπάρτης 293 ΗΛΚΟΥ ΘΩΜΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 84 51,068 Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου 294 ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 85 50,48 Μουσικό Σχολείο Αμφισσας 295 ΒΑΔΑΚΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 86 50,293 Μουσικό Σχολείο Σπάρτης 296 ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 88 49,223 Μουσικό Σχολείο Αμφισσας 297 ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 90 48,889 Μουσικό Σχολείο Τριπόλεως ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 91 48,733 Μουσικό Σχολείο Χίου 299 ΒΕΛΜΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 94 47,906 Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας 300 ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 95 47,544 Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού 301 ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΩΗ ΣΕΡΑΦEIM ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,32 Μουσικό Σχολείο Αμφισσας 302 ΜΑΡΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,067 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας 303 ΒΛΑΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,69 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας 304 ΚΑΚΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,604 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας 305 ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,81 Μουσικό Σχολείο Αμφισσας 306 ΠΙΛΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΝΑΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,716 Μουσικό Σχολείο Θέρισου 307 ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,698 Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας 308 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,553 Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας 309 ΜΕΙΜΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,696 Μουσικό Σχολείο Θέρισου 310 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ , ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥ ΛΟΥ Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας - ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,456 Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού 312 ΙΝΝΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,853 Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης 313 ΣΙΣΙΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,288 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας 314 ΦΑΡΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,199 Μουσικό Σχολείο Αρτας 315 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,777 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας 316 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ ,234 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας 317 ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ16.00 Πιάνο ΟΧΙ 155 9,96 Μουσικό Σχολείο Χίου Σελίδα 12 από 14

13 318 ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ16.02 Σαντούρι ΟΧΙ 1 0 Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης 319 ΚΑΨΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ16.02 Σαντούρι ΟΧΙ 2 0 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης 320 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΛΥΓΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ16.02 Σαντούρι ΟΧΙ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 322 ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΛΕΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.02 Σαντούρι ΟΧΙ 7 0 ΔΕΣΠΟΙΝΑ- ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ16.02 Σαντούρι ΟΧΙ ΤΑΣΙΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕ16.02 Σαντούρι ΟΧΙ ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΠΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ ΣΚΥΦΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΦΟΥΡΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΕ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΔΑΡΑΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ ΤΖΑΦΕΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ16.00 Τενόρο Τενόρο Τενόρο Τενόρο Τενόρο Τενόρο Τενόρο Τενόρο Τενόρο Τενόρο Τενόρο Μουσικό Σχολείο Βόλου - Μουσικό Σχολείο Δράμας - Μουσικό Σχολείο Σερρών - ΟΧΙ 1 9,767 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης ΟΧΙ 3 0 ΟΧΙ 4 0 Μουσικό Σχολείο Αλίμου - ΟΧΙ 5 0 Μουσικό Σχολείο Πάτρας ΟΧΙ 6 0 Μουσικό Σχολείο Σερρών ΟΧΙ 7 0 Μουσικό Σχολείο Τρικάλων ΟΧΙ 11 43,538 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου ΟΧΙ 12 42,913 ΟΧΙ 15 26,257 ΟΧΙ 27 0 ΟΧΙ 28 0 Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου - Μουσικό Σχολείο Λευκάδας - Μουσικό Σχολείο Κορίνθου - Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ16.02 Ταμπουράς ΝΑΙ 1 9,7 Μουσικό Σχολείο Λάρισας 336 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.02 Ταμπουράς ΟΧΙ 2 0 Μουσικό Σχολείο Ίλιου 337 ΜΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.02 Ταμπουράς ΟΧΙ 3 0 Μουσικό Σχολείο Πειραιά 338 ΦΟΥΡΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ16.02 Ταμπουράς ΟΧΙ 4 0 Μουσικό Σχολείο Σερρών 339 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.02 Ταμπουράς ΟΧΙ 5 0 Μουσικό Σχολείο Αλίμου 340 ΓΙΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ16.02 Ταμπουράς ΟΧΙ 6 0 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας 341 ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ16.00 Ταμπουράς ΟΧΙ 7 64,719 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης 342 ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ16.01 Τρομπέτα ΟΧΙ 1 0 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΕ16.00 Τρομπέτα ΟΧΙ 2 70,357 Μουσικό Σχολείο Ίλιου 344 ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ16.00 Τρομπέτα ΟΧΙ 4 27,984 Μουσικό Σχολείο Σερρών 345 ΒΑΚΡΙΝΟΣ ΙΑΣΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ16.00 Τρομπέτα ΟΧΙ 5 13,913 Μουσικό Σχολείο Πάτρας ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕ16.00 Τρομπέτα ΟΧΙ 10 17,906 Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας - Σελίδα 13 από 14

14 347 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ16.00 Τρομπέτα ΟΧΙ 11 17, ΜΠΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Τρομπέτα ΟΧΙ 12 11, ΜΗΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Τρομπέτα ΟΧΙ 13 8,993 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης - Μουσικό Σχολείο Λευκάδας - Μουσικό Σχολείο Αλίμου ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ16.01 Φλάουτο ΟΧΙ 3 18,067 Μουσικό Σχολείο Τρικάλων 351 ΠΟΛΟΓΕΩΡΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ16.01 Φλάουτο ΟΧΙ 4 9,767 Μουσικό Σχολείο Πειραιά ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16.01 Φλάουτο ΟΧΙ 7 0 Μουσικό Σχολείο Αγρινίου 353 ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ16.01 Φλάουτο ΟΧΙ ΖΙΑΚΑ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ ΔΡΟΣΟΣ ΠΕ16.01 Φλάουτο ΟΧΙ ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ16.01 Φλάουτο ΟΧΙ ΤΣΕΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ16.00 Φλάουτο ΟΧΙ 14 54, ΚΑΤΣΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ16.00 Φλάουτο ΟΧΙ 16 44, ΚΑΦΑΣΛΑ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ16.00 Φλάουτο ΟΧΙ 24 7, ΔΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ16.00 Φλάουτο ΟΧΙ 25 6, ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ16.00 Φλάουτο ΟΧΙ 51 0 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας - Μουσικό Σχολείο Αλίμου - Μουσικό Σχολείο Πάτρας - Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας - Μουσικό Σχολείο Ρόδου - Μουσικό Σχολείο Λευκάδας - Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών - Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας - Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Σελίδα 14 από 14

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Εισαγγελείς Πρωτοδικών ως εξής: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 1)Κορίνθου, Ευγενία Αυλίδου του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΕ9-ΝΜΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΜΕ9-ΝΜΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ Κατερίνη, 16 Αυγούστου 2011 ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒ9-Ξ65 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΒ9-Ξ65 ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,07/03/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :121 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ εν ελλείψει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι 1 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16,6 5 3 3 27,6 2 ΠΑΪΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 15,8 5 3 3 26,8 3 ΚΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 15,1 5 3 3 26,1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2013-2014.

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2013-2014. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 14-02-2014 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 21582 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ B /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 17/03/ 2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Παραιτήσεις μετατάξεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Όλα τα ονόματα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 23-09- 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Με τη με αριθμ. 55645οικ./03.08.2015 πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι κατωτέρω έχουν πιστοποιηθεί ως διαμεσολαβητές με απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Α.Μ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 13123906 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΓΔΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 2 ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 3 ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 30-8-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 10039 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 30-8-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 10039 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 30-8-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 10039 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10493 ΑΠΟΦΑΣΗ

Θεσσαλονίκη 26-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10493 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 ΛΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 111 20 0 24,33 0 1 10 166,33 2 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 20 0 28,50 0 0 20 68,50 3 ΝΕΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 20 0 20,47 5 0 20 65,47 4 ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 20 0 20,01 0 0 10 50,01

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ. ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Θ-ΤΜ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Θ-ΤΜ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 7/3/ 2014 Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 21239 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. (βάσει των τυπικών & ειδικών προσόντων των υποψηφίων, όπως αυτά δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. (βάσει των τυπικών & ειδικών προσόντων των υποψηφίων, όπως αυτά δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση) ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ. Πρωτ.: 917

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η. 1 ΜΠΑΚΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 4357 2 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 4393 3 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 4353 4 ΠΕΞΑΡΑ ΕΥΣΕΒΕΙΑ 4382 5 ΚΑΜΠΕΡΗ ΔΑΜΙΑΝΗ 4348 6 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔ/ΛΗΝΗ 4381 7 ΚΙΡΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 4347 8 ΣΚΙΡΛΑ ΘΕΟΔ 4373 9 ΜΕΡΕΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) 1 ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΙ 917610 ΧΩΡΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ 2 ΠΡΙΦΤΗ ΘΑΝΑΣ SOTIR ΟΜΟΓ. Α0299401

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά) ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ. Πρωτ.: 1627

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIΑ Βαθµός Ασφαλείας ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Κάλχου 48-50 ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : ΛΙΑΤΗΡΗ Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132030122

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 17,5 15 15,00 30,000 62,500 31 1 543194 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 26 10 10,00 26,250 62,250 9 10 125392

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΠΑΤΡΩΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΕΤΤΑ ΟΛΓΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 0082 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 29 62 26 62 44 32 0083 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 39 59 13 51 57 29 0084

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 01/2011 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 001 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!! ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Την εισαγωγή τους σε σχολές υψηλής ζήτησης πέτυχαν οι μαθητές μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2014. Σε σύνολο 80 επιτυχόντων μαθητών 65 μαθητές πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ (80%).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΡΙΑΔΝΗ: Πρόγραμμα Κατάρτισης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας για το φαινόμενο του «εθισμού» των εφήβων στο διαδίκτυο καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Η επιτροπή πρακτικής άσκησης παρέλαβε αιτήσεις με επιλεγμένο φορέα από τους παρακάτω σπουδαστές/σπουδάστριες: 1. Αϊβαζίδης Θρασύβουλος (α.π. 555/24-9-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ της 11 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Ειρηνοδίκες ως εξής: Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών 1)Νίκαιας, Σπυριδούλα Τσίγκα του Αποστόλου, 2)Λαµίας, Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (2000) ΜΑΡΚΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΝΑΚΗ ΟΛΓΑ ΠΕΛΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΧΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΦΘ ΑΣΤΕΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές.

Διαβάστε περισσότερα