Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών Ακαδ. Έτους (Β Κύκλος Σπουδών)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών Ακαδ. Έτους 2014-2015 (Β Κύκλος Σπουδών)"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Τμήμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ηλεκτρονικών ΙΔΡΥΜΑ Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών Ακαδ. Έτους (Β Κύκλος Σπουδών) Σημείωση: οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες είναι ατομικές.

2 Α/Α Κωδικός: Δ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ Χαρακτηρισμός των διαδικασιών αστοχίας υλικών με την αξιοποίηση της τεχνικής ακουστικών εκπομπών και τεχνικής εκπεμπόμενων ηλεκτρικών σημάτων. Η τεχνική των ακουστικών εκπομπών (ΑΕ), καθώς η ανίχνευση ηλεκτρικών σημάτων που πραγματοποιείται μέσω μιας καινοτόμου πειραματικής τεχνικής που αποδίδεται με τον όρο Pressure Stimulated Currents, έχουν αναπτυχτεί και τελειοποιούνται, ώστε να αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση και την κατανόηση των μηχανισμών γένεσης micro και macrocracks, αλλά και προειδοποίησης της επικείμενης αστοχίας υλικών. Στις ΑΕ η b- value ανάλυση χρησιμοποιείται προκειμένου να εντοπιστεί η κρίσιμη κατάσταση σε μια διαδικασία αστοχίας. Παράλληλα ποιοτικά αλλά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του εκπεμπόμενου ηλεκτρικού σήματος αποτελούν ένα δείκτη της μετάβασης από καταστάσεις micro-cracking σε macro-cracks. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δυο τεχνικών και ο σχολιασμός των πλεονεκτημάτων εκάστης θα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της παρούσης διπλωματικής εργασίας. ένα δείκτη για την παρακολούθηση των διαδικασιών εξέλιξης των ρωγμών με μια πιθανή χρήση σε μη καταστρεπτικές εργαστηριακές δοκιμές. Η διπλωματική εργασία απαιτεί σε πρώτη φάση λήψη μετρήσεων στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών και στη συνέχεια επεξεργασία αυτών. Υλικά που θα μελετηθούν: Soda Lime Glass (1 φοιτητής) Cement mortar (1 φοιτητής)

3 Α/Α Κωδικός: Δ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικών tests αυτό-αξιολόγησης γνώσεων φοιτητών και ηλεκτρονικών εξετάσεων με χρήση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Η ανάπτυξη ενός λογισμικού πακέτου σε περιβάλλον web, με την επωνυμία eexaminnation-test, που θα δίνει την δυνατότητα αφ ενός στους φοιτητές να πραγματοποιούν αυτοέλεγχο των γνώσεων τους και αφ ετέρου στους καθηγητές να δημιουργούν test εξετάσεων. Τα test θα στηρίζονται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Θα δημιουργηθεί για ένα μάθημα μια βάση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που κάθε ερώτηση θα χαρακτηρίζεται από μια σειρά παραμέτρων όπως: διδακτική ενότητα στην οποία αντιστοιχεί, μέγιστος χρόνος απάντησης, βαρύτητα σε σχέση με βαθμό δυσκολίας ή ευκολίας, κλπ. Για την ανάπτυξη του λογισμικού (ιστοσελίδες και βάση δεδομένων) θα εφαρμοστούν τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν σε όσους φοιτητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 3

4

5 Α/Α Κωδικός: Κ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μελέτη κατασκευή και χαρακτηρισμός ενός σύγχρονου συστήματος front-end τεχνολογίας MIMO κατάλληλο για εφαρμογή dual-band Wi-Fi Η εργασία αφορά στην μελέτη κατασκευή και στον χαρακτηρισμό ενός σύγχρονου συστήματος Front-End τεχνολογίας MIMO. Τα κυκλώματα των κεραιών, διπλεκτών στροφέων φάσεων κλπ, θα μελετηθούν σχεδιαστούν με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, ADS της Agilent Technologies. Επιπλέον, θα μελετηθούν κατάλληλοι αλγόριθμοι που θα επιτρέπουν τις αλλαγές σε φάσεις και πλάτη με χρήση του λογισμικού Matlab. Το τελικώς βελτιστοποιημένο κύκλωμα, θα κατασκευαστεί και θα μετρηθεί τόσο με τη βοήθεια αναλυτή φάσματος όσο και κατά την εφαρμογή ενός σεναρίου χρήσης της τεχνολογίας αυτής. 5

6 Α/Α Κωδικός: Δ. ΚΑΒΟΥΡΑΣ Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης διάγνωσης καρκίνου του μαστού με μεθόδους Αναγνώρισης Προτύπων σε εικόνες ιστοπαθολογίας Ο καρκίνος του μαστού είναι ο περισσότερο συχνά εμφανιζόμενος καρκίνος στις γυναίκες και προκαλεί τους περισσότερους θανάτους ετησίως. Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική στην πρόληψη και θεραπεία. Η περισσότερο αξιόπιστη διάγνωση πραγματοποιείται με βιοψία από την ύποπτη περιοχή του μαστού και με την εξέταση του δείγματος από τον παθολογοανατόμο ιατρό σε μικροσκόπιο. Εντούτοις η διάγνωση εξαρτάται από την εμπειρία του γιατρού και το ποσοστό λάθους ανέρχεται περίπου στο 10%. Στόχος της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη αλγορίθμων Αναγνώρισης Προτύπων για τον σχεδιασμό ενός συστήματος αυτόματης διάγνωσης (CAD) καρκίνων του μαστού, από ψηφιακές εικόνες μικροσκοπίου που έχουν ληφθεί από υλικό βιοψίας όγκων μαστού. Αρχικά, ο σχεδιασμός του συστήματος θα περιλαμβάνει ανάπτυξη αλγορίθμων τμηματοποίησης [1] των ψηφιοποιημένων εικόνων με στόχο τον εντοπισμό των πυρήνων των κυττάρων. Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν αλγόριθμοι για τον υπολογισμό δομικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών από τους πυρήνες. Με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά, θα σχεδιαστούν αλγόριθμοι ταξινόμησης και θα επιλεγεί ο σχεδιασμός που προσφέρει υψηλότερη ακρίβεια στη διάγνωση της φύσης του καρκίνου [2,3]. Τέλος, το σύστημα στοχεύει να αναπτυχθεί σε διαδικτυακή πλατφόρμα, ώστε η διάγνωση ενός νέου όγκου μαστού, να μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα με την αποστολή ψηφιακών εικόνων βιοψίας του όγκου [4]. Ενδεικτική βιβλιογραφία: [1] D. Glotsos, P. Spyridonos, D. Cavouras, I. Ravazoula, S. Dadioti, and G. Nikiforidis, Automatic segmentation of routinely H&E stained microscopic images by combining support vector machine clustering and active contour models, Analytical and Quantitative Cytology and Histology, Vol. 26:6, pp , [2]Sidiropoulos, K.P., Kostopoulos, S.A., Glotsos, D.T., Athanasiadis, E.I., Dimitropoulos, N.D., Stonham, J.T., Cavouras, D.A. Multimodality GPU-based computer-assisted diagnosis of breast cancer using ultrasound and digital mammography images, (2013), International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 8 (4), pp , ISSN: [3] S.Theodoridis, A. Pikrakis, K. Koutroumbas, D. Cavouras Introduction to Pattern Recognition: A Matlab approach. Academic Press, 2010

7 [4] Petropoulos F., Sidiropoulos K., Kostopoulos S., Glotsos D., Cavouras D.,"Web-based Telepathology Platform for Assisting Diagnosis in Histopathology", proceedings of 4th International Conference "From Scientific Computing to Computational Engineering" (4th IC-SCCE), vol. III, pp.782, Athens, 7-10 July,

8 Α/Α Κωδικός: Γρ. ΚΑΛΤΣΑΣ Ανάπτυξη Εύκαμπτων Ηλεκτρονικών Διατάξεων με Τεχνολογία Screen Printing Η εργασία εστιάζεται στην χρήση και παραμετροποίηση αυτόματης διάταξης screen printing. Συγκεκριμένα πρόκειται για το σύστημα S-200HFC της Ever Bright Ltd, το οποίο έχει την δυνατότητα «εκτύπωσης» ηλεκτρονικών διατάξεων. Στο εν λόγω σύστημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά μελάνια με προκαθορισμένες ιδιότητες (αγώγιμα, ημιαγώγιμα, μονωτικά κτλ) μέσω των οποίων μπορούν να «εκτυπωθούν» σύνθετες ηλεκτρονικές διατάξεις με περισσότερα του ενός επιπέδων. Για παράδειγμα θα μπορούσε να εκτυπωθεί ένα τρανζίστορ με διαδοχικές εκτυπώσεις τριών στρωμάτων (αγώγιμο-μονωτικό-ημιαγώγιμο) τα οποία θα ευθυγραμμίζονται κατάλληλα. Επιπρόσθετα παρέχονται μελάνια με εξειδικευμένες μηχανικές ή θερμικές ιδιότητες (πιεζοηλεκτρικά, μεταβλητού θερμοκρασιακού συντελεστή κτλ), οπότε δίνεται η δυνατότητα κατασκευής εύκαμπτων διατάξεων αισθητήρων.

9 Α/Α Κωδικός: Γρ. ΚΑΛΤΣΑΣ Ανάπτυξη Εύκαμπτων Ηλεκτρονικών Διατάξεων με Τεχνολογία InkJet Printing Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας θα αναπτυχθούν εύκαμπτες ηλεκτρονικές διατάξεις μέσω εκτύπωσης InkJet με χρήση ειδικού συστήματος εκτύπωσης. Αρχικά θα παραμετροποιηθεί το σύστημα εκτύπωσης InkJet για εκτυπώσεις διαφόρων τύπων μελανιών (αγώγιμα, μονωτικά ημιαγώγιμα κτλ). Θα μελετηθούν παράμετροι όπως η διακριτική ανάλυση που καθορίζει το ελάχιστο πάχος διαδρομών που μπορούν να παραχθούν, το πάχος των υμενίων, η ταχύτητα εναπόθεσης, η επίδραση του μεγέθους των σταγόνων (droplets) στις ιδιότητες των εκτυπωμένων υλικών κτλ. Στη συνέχεια θα εκτυπωθούν διατάξεις ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και αισθητήρων σε εύκαμπτα υποστρώματα και σε χαρτί και θα μελετηθεί η λειτουργία τους και τα χαρακτηριστικά τους. 9

10 Α/Α Κωδικός: Γρ. ΚΑΛΤΣΑΣ Ανάπτυξη Συστήματος Μέτρησης και Ελέγχου Εύκαμπτων Θερμικών Αισθητήρων Η προτεινόμενη εργασία περιλαμβάνει την σχεδίαση, κατασκευή και χαρακτηρισμό θερμικών αισθητήρων σε εύκαμπτα υποστρώματα. Οι αισθητήρες θα αναπτυχθούν σε πλαστικά υποστρώματα (kapton, pet κτλ) με τεχνολογίες screen printing και inkjet. Οι διατάξεις θα περιλαμβάνουν αισθητήρες θερμοκρασίας, ροής, κατεύθυνσης ροής και χημικούς αισθητήρες. Αρχικά θα υλοποιηθεί παραμετρική ανάλυση των διατάξεων ώστε να προκύψει η βέλτιστη γεωμετρία. Μετά την κατασκευή των διατάξεων θα πραγματοποιηθεί ο πειραματικός χαρακτηρισμός και η εξαγωγή των βασικών παραμέτρων λειτουργίας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί θα σχεδιαστεί και η σχετική συσκευασία της διάταξης. Επιπρόσθετα θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί ειδικό ηλεκτρονικό κύκλωμα ανάγνωσης και επεξεργασίας των μετρήσεων βασισμένο σε μικροελεγκτή. Το κύκλωμα θα υλοποιεί τα ηλεκτρονικά εισόδου-εξόδου των διατάξεων.

11 Α/Α Κωδικός: Γρ. ΚΑΛΤΣΑΣ- Γ. ΠΑΤΣΗΣ Μοντελοποίηση εύκαμπτου αισθητήρα ροής μέσω του λογισμικού Comsol Στη συγκεκριμένη εργασία θα προσομοιωθεί διάταξη εύκαμπτου αισθητήρα ροής μέσω Η/Υ. Για την προσομοίωση θα χρησιμοποιηθεί το εμπορικό πακέτο Comsol (www.comsol.com), μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η όλη ανάλυση. Θα ελεγχθεί η επίδραση των διαστάσεων στις βασικές γεωμετρίες και θα επιλεγεί ο βέλτιστος συνδυασμός για την καλύτερη απόδοση του συστήματος. Το πακέτο Comsol περιλαμβάνει ένα αυτόνομο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και σχεδιασμού των γεωμετριών που θα προσομοιωθούν. 11

12 Α/Α Κωδικός: Γρ. ΚΑΛΤΣΑΣ Σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος βασισμένο στον μικροελεγκτή ATMEGA2560 με ενσωματωμένο bootloader για εφαρμογή σε έλεγχο εφέ ηλεκτρικής κιθάρας Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση και η ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου εξωτερικών αναλογικών πεταλιών τύπου stomp τα οποία τροποποιούν τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας. Τα πετάλια θα είναι πάντα σε ενεργή κατάσταση και το σύστημα θα ελέγχει την δρομολόγηση του σήματος και θα διευκολύνει τον χρήστη προσφέροντας προγραμματισμό και ανάκληση προαποθηκευμένων ρυθμίσεων, οι οποίες αυξάνουν την χρηστικότητα και διευκολύνει τον χρήστη ειδικά σε ζωντανές (live) εμφανίσεις. Το σύστημα θα είναι συμβατό με το πρωτόκολλο midi για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μουσικών συσκευών, θα υπάρχει οθόνη GLCD για να ενημερώνει τον χρήστη σχετικά με τα ενεργά εφέ και τις παραμέτρους του εκάστοτε ενεργού preset. Παράλληλα θα δημιουργηθεί bootloader για τον ATMEGA2560 που θα ελέγχει την συσκευή, όπου κατά την εκκίνηση της θα ελέγχει εάν είναι συνδεδεμένο το USB. Σε αυτήν την περίπτωση θα περιμένει από τον χρήστη να φορτώσει το αρχείο αναβάθμισης του firmware μέσω του υπολογιστή, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα τρέχει την κύρια εφαρμογή.

13 Α/Α Κωδικός: Δ.ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ Μελέτη και κατασκευή ανεμογεννήτριας ισχύος 1 KW Σ αυτή την εργασία θα κατασκευαστεί μια ανεμογεννήτρια στο σύνολό της για ισχύ κοντά στο 1 KW περίπου, πρώτα θα κατασκευασθούν τα τρία πτερύγια με το σωστό αεροδυναμικό προφίλ ακολουθώντας την θεωρία για αεροδυναμικά προφίλ. Στη συνέχεια θα συνδεθούν τα πτερύγια με την γεννήτρια και το υπόλοιπο σύστημα. Έμφαση θα δοθεί στο να μπορεί η ανεμογεννήτρια στου δυνατούς ανέμους να βγαίνει εκτός λειτουργίας. 13

14 Α/Α Κωδικός: Δ.ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ Κατασκευή αυτόνομου συστήματος φωτισμού σε εξωτερικούς χώρους από φωτοβολταϊκά Στόχος είναι η κατασκευή μιας κολώνας, όπου στην κορυφή της θα έχουν συνδεθεί φωτοβολταϊκά με σταθερό προσανατολισμό στον Ήλιο. Στο εσωτερικό της κοντά στη βάση θα υπάρχουν και κυκλώματα (ηλεκτρονικά) ελέγχου και ο συσσωρευτής την ημέρα θα φορτίζεται από τα φωτοβολταϊκά μέσω των κυκλωμάτων ελέγχου και την νύχτα θα επιστρέφει τη ενέργεια σε μια ή και περισσότερες ηλεκτρονικές λάμπες στην κορυφή της κολώνας.

15 Α/Α Κωδικός: Δ.ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ Κατασκευή κυκλώματος αυτόματου προσανατολισμού φωτοβολταϊκών στοιχείων στον Ήλιο Θα γίνει μελέτη και κατασκευή ηλεκτρονικού κυκλώματος με στόχο τα φωτοβολταϊκά πάνελ να ακολουθούν συνεχώς τον Ήλιο. Έτσι θα έχουμε συνεχώς κατά μέσο όρο μεγαλύτερη απόδοση κατά 30%. 15

16 Α/Α Κωδικός: Δ.ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ Φορτιστές συσσωρευτών από Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά Η φόρτιση συσσωρευτών από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες θα πραγματοποιηθεί με τη βέλτιστη μέθοδο PWM (Διαμόρφωση Εύρους Παλμών). Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό απόδοσης.

17 Α/Α Κωδικός: Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ανάλυση διαδικτυακών δεδομένων με χρήση υπολογιστικής νοημοσύνης Στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από το διαδίκτυο, όπως πχ από διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την χρήση μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης. Οι πηγές αυτές περιέχουν πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση δεικτών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για επιστημονικές περιοχές όπως η οικονομία και το μάρκετινγκ, π.χ. πωλήσεις συγκεκριμένων προϊόντων, χρηματιστηριακές τάσεις, κτλ. Οι μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν τεχνικές όπως τα νευρωνικά δίκτυα και οι εξελικτικοί αλγόριθμοι Ενδεικτική βιβλιογραφία: Johan Bollen, Huina Mao, Xiaojun Zeng, Twitter mood predicts the stock market, Journal of Computational Science, 2(1) (2011), pp. 1-8, 17

18 Α/Α Κωδικός: Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ανάπτυξη μεθοδολογίας μη γραμμικού αυτομάτου ελέγχου βασισμένου σε μοντέλα πρόβλεψης, με χρήση υπολογιστικής νοημοσύνης Ο αυτόματος έλεγχος με χρήση μοντέλων πρόβλεψης αποτελεί μια σχετικά νέα και ιδιαίτερα πετυχημένη μέθοδο, που τα τελευταία χρόνια έχει βρει σημαντικές εφαρμογές στη βιομηχανία. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η εφαρμογή της μεθόδου αυτής στον αυτόματο έλεγχο μη γραμμικών συστημάτων, μοντελοποιώντας τη δυναμική του υπό έλεγχο συστήματος με χρήση νευρωνικών δικτύων. Ενδεικτική βιβλιογραφία: Alexandridis, A., M. Stogiannos, A. Kyriou, H. Sarimveis, An offsetfree neural controller based on approximating the inverse process dynamics Journal of Process Control, 23(7) (2013), pp Alexandridis, Α., H. Sarimveis, A nonlinear adaptive MPC framework based on self-correcting RBF network models, AICHE Journal, 51 (2005), pp

19 Α/Α Κωδικός: Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Βέλτιστος αυτόματος έλεγχος με χρήση υπολογιστικής νοημοσύνης Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της χρήσεως τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης και ιδιαίτερα νευρωνικών δικτύων, για την επίλυση προβλημάτων βέλτιστου αυτομάτου ελέγχου. Παραδείγματα αποτελούν η επίλυση της εξίσωσης Riccati με χρήση νευρωνικών δικτύων στο σχεδιασμό ελεγκτών τύπου LQR (linear quadratic regulator) και η επίλυση των εξισώσεων Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) σε προβλήματα βέλτιστου ελέγχου. Ενδεικτική βιβλιογραφία: Tao Cheng, Frank L. Lewis, Murad Abu-Khalaf, A neural network solution for fixed-final time optimal control of nonlinear systems, Automatica, 43(3) (2007), pp da Fonseca Neto, J.V., Abreu, I.S., da Silva, F.N., "Neural Genetic Synthesis for State-Space Controllers Based on Linear Quadratic Regulator Design for Eigenstructure Assignment", IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, 40(2) (2010), pp

20 Α/Α Κωδικός: ΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σχεδίαση κυκλωμάτων για λειτουργία σε υψηλές συχνότητες με τεχνικές VLSI Radio-Frequency Circuits with VLSI Techniques Θα χρησιμοποιήσουμε VLSI τεχνικές και εργαλεία σχεδίασης για υλοποίηση κυκλωμάτων για λειτουργία σε RF συχνότητες. Η σχεδίαση θα επικεντρωθεί σε ολοκληρωμένα LC κυκλώματα συντονισμού, ενισχυτές ισχύος, ταλαντωτές και μετατροπείς συχνοτήτων. Wireless communication systems require specific radio-frequency ICs, which mean optimum performances. The radio-frequency ICs have to deal with traditional requirements such as low power consumption or high speed, and also with low process-variation influence, power efficiency, linearity, low temperature influence, and low noise sensitivity. The focus of the thesis will be in the design of integrated LC resonators, power amplifiers, high performance oscillators and frequency up/down converters. Απαιτήσεις: PC x86/x64 για την εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού (Microwind, Tanner EDA). Καλή γνώση της Αγγλικής.

21 Α/Α Κωδικός: ΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μοντελοποίηση τρανζίστορ ενός ηλεκτρονίου με VHDL-AMS και σχεδιασμός/μοντελοποίηση βασικών πυλών και κυκλωμάτων ψηφιακής λογικής VHDL-AMS modeling of single electron transistor (SET) Design and simulation of digital logic gates and circuits Θα χρησιμοποιήσουμε αποτελέσματα προηγούμενης πτυχιακής εργασίας που αφορούσε στη σχεδίαση και μοντελοποίηση διάταξης ενός ηλεκτρονίου, ώστε να υλοποιήσουμε συνθετότερα κυκλώματα ψηφιακής λογικής. H κωδικοποίηση προσομοίωση των κυκλωμάτων θα γίνει σε VHDL-AMS. The increase of speed combined with the downsizing and consumption, is always the aim in electronics. With ΜΟS technology, which dominated in recent years, reaching the limits of development due to the limitation on physical dimensions of electronics, we are looking for the next big leap in technology. The single electron transfer (SET) technology now being developed, seems capable of this leap. Based on tunnel effect, promises very high speeds in nanometer dimensions, always with analogous low consumption. In this thesis we ll study this technology and its operating principles and basic problems, with the development of VHDL-AMS code. Απαιτήσεις: PC x86/x64 για την εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού (Simplorer, Tanner EDA). Καλή γνώση της Αγγλικής. 21

22 Α/Α Κωδικός: ΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σχεδίαση Flip-Flops με τεχνολογία CMOS σε διαστάσεις νανομέτρων Flip-Flop Design in Nanometer CMOS Θα επικεντρωθούμε στη σχεδίαση Flip-Flops με τεχνικές CMOS, για την υλοποίηση τους σε διαστάσεις νανομέτρων. Θα διερευνήσουμε ποιες είναι οι καταλληλότερες τοπολογίες για την υλοποίηση αυτών των κυκλωμάτων σε τόσο μικρές διαστάσεις. The design of the clocking subsystem represents a crucial aspect in CMOS VLSI integrated circuits, as it strongly affects not only the chip performance, but also its overall energy consumption. Independently of the nature of the system (fully synchronous, globally asynchronous, locally synchronous. Flip-flops (or, more in general, clocked storage elements) are among the most important cells used in digital systems, such as microprocessors. They separate the various stages that pipelines are made up of, hold the state, and prevent early transitions that would be otherwise determined by fast paths. Overall, flipflops synchronize and regulate the entire flow of data within a digital system. The energy-aware design, the comparison, and the selection of the most appropriate flip-flop topology for a targeted application will be investigated. The main focus of this thesis is to provide a deep understanding of the challenges associated with flip-flop design, and with clear guidelines to select the most suitable topology when all the nanometer issues are included. Basic foundations will be provided to set the stage for the comprehension of analyses and results. Unitary and well-grounded simulation and evaluation methodologies will be presented, and many analytical derivations will be included to gain an insight into the main dependencies of important parameters on circuit properties. Finally, several quantitative results will be reported to emphasize the practical perspectives. Απαιτήσεις: PC x86/x64 για την εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού (Microwind, Tanner EDA). Καλή γνώση της Αγγλικής.

23 Α/Α Κωδικός: Η. ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Σχεδιασμός και υλοποίηση αυτόνομου συστήματος χαμηλού κόστους για τη μέτρηση ασθενών ηλεκτρικών ρευμάτων κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σε μετρήσεις πεδίου. Στόχος της διπλωματικής είναι η σταδιακή εφαρμογή της τεχνικής των Pressure Stimulated Currents (PSC) σε κατασκευές μεγάλης κλίμακας. Για να επιτευχθεί ο στόχος ως πρώτο βήμα απαιτείται να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα σύστημα μέτρησης ασθενών ηλεκτρικών ρευμάτων 6 καναλιών. Δεδομένης της στάθμης του μετρούμενου ηλεκτρικού ρεύματος και για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των μετρήσεων ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στην προστασία του κυκλώματος από πηγές εξωτερικού ηλεκτρικού θορύβου. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να ακολουθήσει open hardware τεχνολογία ώστε να περιοριστεί το κόστος υλοποίησης. Επιπλέον θα έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των μετρήσεων καθώς και αποστολής τους μέσω Wifi και 3G. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν σε όσους φοιτητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 23

24 Α/Α Κωδικός: Δ.ΚΑΝΔΡΗΣ Μοντελοποίηση και Προσομοίωση μέσω Υπολογιστή Πρωτοκόλλων Ενεργειακά Αποδοτικής Δρομολόγησης σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων συγκαταλέγονται στα πλέον εξελισσόμενα σύγχρονα πεδία της Επιστήμης. Ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα έρευνας στα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων είναι η επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας, εξαιτίας των εξαιρετικά περιορισμένων ενεργειακών αποθεμάτων των ασύρματων κόμβων. Η εξοικονόμηση ενέργειας στα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, και μέσω της ανάπτυξης πρωτοκόλλων ενεργειακά αποδοτικής δρομολόγησης δεδομένων. Αντικείμενο αυτής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η μοντελοποίηση και προσομοίωση μέσω υπολογιστή ορισμένων προηγμένων πρωτοκόλλων ενεργειακά αποδοτικής δρομολόγησης δεδομένων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και η συγκριτική ανάλυση της λειτουργίας τους προκειμένου να διακριβωθεί τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά η απόδοσή τους. Για την εκπόνηση της εργασίας αυτής απαιτούνται: α) καλή γνώση των βασικών αρχών των πρωτοκόλλων δρομολόγησης σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, β) καλή γνώση προγραμματισμού σε Matlab/Simulink ή γλώσσα προγραμματισμού ανωτέρου επιπέδου.

25 Α/Α Κωδικός: Δ.ΚΑΝΔΡΗΣ Μοντελοποίηση και Προσομοίωση μέσω Υπολογιστή Πρωτοκόλλων Αποφυγής Συμφόρησης σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων συγκαταλέγονται στα πλέον εξελισσόμενα σύγχρονα πεδία της Επιστήμης. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία των Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων είναι η εμφάνιση συμφόρησης, όταν η ροή της μεταδιδόμενης πληροφορίας μεταξύ των ασύρματων κόμβων αυξάνεται τόσο πολύ ώστε τα κανάλια επικοινωνίας να παρουσιάζονται ανεπαρκή στο να την εξυπηρετήσουν. Για την αντιμετώπιση της συμφόρησης έχουν αναπτυχθεί διάφορα πρωτόκολλα είτε για την αποφυγή της συμφόρησης είτε για τον έλεγχο της συμφόρησης. Τα πρωτόκολλα αποφυγής της συμφόρησης δρουν προληπτικά για την αποτροπή της επερχόμενης συμφόρησης, ενώ τα πρωτόκολλα ελέγχου συμφόρησης αποσκοπούν στη εξάλειψη της συμφόρησης εφόσον αυτή έχει εκδηλωθεί. Αντικείμενο αυτής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η μοντελοποίηση και προσομοίωση μέσω υπολογιστή ορισμένων προηγμένων πρωτοκόλλων αποφυγής της συμφόρησης σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και η συγκριτική ανάλυση της λειτουργίας τους προκειμένου να διακριβωθεί τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά η απόδοσή τους. Για την εκπόνηση της εργασίας αυτής απαιτούνται: α) καλή γνώση των βασικών αρχών των πρωτοκόλλων αποφυγής της συμφόρησης σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, β) καλή γνώση προγραμματισμού σε Matlab/Simulink ή γλώσσα προγραμματισμού ανωτέρου επιπέδου. 25

26 Α/Α Κωδικός: Η.ΖΩΗΣ Ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον λήψης και επεξεργασίας δειγμάτων ταυτοποίησης. Secure Environment for Signature Processing SEmeSter Στην συγκεκριμένη εργασία προβλέπεται η χρήση τεχνικών επεξεργασίας εικόνας, αναγνώρισης προτύπων και προγραμματισμού με βάση το λειτουργικό σύστημα android για την ανάπτυξη μιας πρότυπης εφαρμογής ταυτοποίησης της παρουσίας ενός ατόμου σε ασφαλείς συναλλαγές. Σε αυτή την εργασία θα χρησιμοποιηθεί ένα Phablet Samsung Galaxy Note III για την πιλοτική δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανοικτού κώδικα με σκοπό την δυναμική και στατική λήψη χειρόγραφων δειγμάτων. Θα χρησιμοποιηθεί το S-Pen SDK της Samsung, η ανάλογος κώδικας βασισμένος σε Android. Θα εφαρμοστούν τεχνικές εξαγωγής χαρακτηριστικών βασισμένες σε πλέγματα και τεχνικές αναγνώρισης βασισμένες τόσο σε κλασσικούς ταξινομητές όσο και σε Support Vector Machines. Γνώση προγραμματισμού Android Matlab Επεξεργασία εικόνας Αναγνώριση προτύπων

27 Α/Α Κωδικός: Η.ΖΩΗΣ Εφαρμογή ευφυών τεχνικών στην πρόβλεψη συμπεριφοράς ηλεκτρικού φορτίου. Smart methods for electrical load forecasting. Seferles Στην συγκεκριμένη εργασία προβλέπεται η χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων (data mining), αναγνώρισης προτύπων (pattern recognition) και προγραμματισμού σε MATLAB ή Python, με σκοπό την εξαγωγή ενός προβλεπτικού μοντέλου συμπεριφοράς ηλεκτρικού φορτίου, βάσει δεδομένων λειτουργίας υποσταθμών μεταφοράς μέσης τάσης του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.). Θα εφαρμοστούν μοντέλα αναγνώρισης βασισμένα τόσο σε κλασσικές προσσεγγίσεις όσο και σε μοντέρνες (SVM, regression). Θα επιχειρηθεί επίσης η αναγνώριση συσχέτισης της ισχύος με άλλα μεγέθη που καταγράφονται στους υποσταθμούς. Τέλος θα πραγματοποιηθεί σύγκριση μεταξύ των μεθόδων ως προς την αξιοπιστία, την αποδοτικότητα και τις αναλυτικές δυνατότητες τους. H προβλεπτικές δυνατότητες του μοντέλου θα αξιολογηθούν με βάση το ιστορικό λειτουργίας που διατηρείται για τους υποσταθμούς. Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining) MATLAB, Python Πρόβλεψη Ηλεκτρικού Φορτίου (Electrical Load Forecasting) Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία EMTECH 27

28 Α/Α Κωδικός: Η.ΖΩΗΣ Λειτουργικό σύστημα RTEMS σε επεξεργαστή LEON2 για ενσωματωμένα συστήματα διαστημικών εφαρμογών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος RTEMS-LEON2 Ο LEON είναι μια 32-bit CPU μικροϋπολογιστή, που βασίζεται σε SPARC-V8 RISC αρχιτεκτονική και σύνολο εντολών. Έχει αρχικά σχεδιαστεί στο European Space Research and Technology Centre (ESTEC), τμήμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Περιγράφεται σε γλώσσα synthesizable VHDL. Το RTEMS (Real-Time Executive for Multiprocessor Systems) είναι ένα λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου (real-time operating system) που έχει σχεδιαστεί για ενσωματωμένα συστήματα ειδικών προδιαγραφών. Πρόκειται για λύση ανοικτού λογισμικού (open source) που υποστηρίζει πολύεπεξεργαστικά συστήματα. Το RTEMS έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει εφαρμογές με ιδιαίτερες απαιτήσεις πραγματικού χρόνου, ενώ παράλληλα είναι συμβατό με προδιαγραφές ανοικτών προτύπων (open standards). To RTEMS χρησιμοποιείται σε πλήθος έργων και mission-critical εφαρμογών σε τομείς βιομηχανίας, αεροδιαστημικής και βιοϊατρικής. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πλατφόρμας χρήσης του λειτουργικού συστήματος RTEMS στον επεξεργαστή LEON2. Τα στάδια της εργασίας είναι τα ακόλουθα: 1. Μελέτη αρχιτεκτονικής SPARC-V8 και μικροεπεξεργαστή LEON/LEON2 2. Μελέτη πλατφόρμας Spartan-3E για εφαρμογές XILINX FPGA 3. Σύντομη προσέγγιση της γλώσσας VHDL 4. Εγκατάσταση επεξεργαστή LEON στην πλατφόρμα Spartan-3E και υλοποίηση μικρο-εφαρμογών σε γλώσσα προγραμματισμού ANSI C (Συγγραφή πρώτου τμήματος εργασίας και παρουσίαση) 5. Σύντομη μελέτη λειτουργικών συστημάτων πραγματικού χρόνου 6. Μελέτη λειτουργικού συστήματος RTEMS 7. Εγκατάσταση και εκτέλεση του RTEMS στον επεξεργαστή LEON στην πλατφόρμα Spartan-3E (Συγγραφή δεύτερου τμήματος εργασίας και παρουσίαση) 8. Υλοποίηση ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών ενσωματωμένων συστημάτων (βασισμένων σε LEON και RTEMS) σε τομείς διαστημικής (Ολοκλήρωση συγγραφής εργασίας και τελική παρουσίαση με επίδειξη

29 χρήσης) Μικροϋπολογιστές και σχετικά εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών, γλώσσα προγραμματισμού ANSI C και σχετικά εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών, γενικές γνώσεις ενσωματωμένων συστημάτων, γενικές γνώσεις λειτουργικών συστημάτων Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία EMTECH. 29

30 Α/Α Κωδικός: Ο. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Κατασκευή πλατφόρμας ελέγχου αυτόματων πιλότων αεροναυτικής χρήσης σε περιβάλλον Matlab-Simulink και X- plane. Η ευρεία χρήση μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAV) για εμπορικές και στρατιωτικές εφαρμογές απαιτεί την ανάπτυξη και τον ασφαλή έλεγχο έξυπνων συστημάτων αυτόματης πλοήγησης που διαθέτουν. Η ανάπτυξη ενός συστήματος αυτόματου πιλότου απαιτεί αρκετές προσομοιώσεις στο εργαστήριο καθώς και δοκιμές πεδίου. Η γνώση λειτουργίας και επεμβατικής αλλαγής του σχεδιασμού ενός αυτόματου πιλότου παρέχει ένα εργαλείο τόσο ερευνητικής εργασίας όσο και εκπαιδευτικής. Ο σκοπός της εργασίας είναι να κατασκευαστεί μια πλατφόρμα δοκιμών συστημάτων ελέγχου αυτόματου πιλότου που θα τρέχει σε περιβάλλον Matlab / Simulink και τα αποτελέσματα αυτού θα εισάγοντα σε έναν εξομοιωτής πτήσης (X-Plane) καθώς και σε έναν μικροελεγκτή που σε πραγματικό χρόνο θα λαμβάνει τα δεδομένα του ελεγκτή και θα κινεί τις αντίστοιχες επιφάνειες ελέγχου. Γνώση Matlab-Simulink, Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Προγραμματισμού Μικροεπεξεργαστών

31 Α/Α Κωδικός: Π. ΤΣΙΑΚΑΣ Υλοποίηση συστήματος για απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση αισθητήρων από υποδομή νέφους (cloud) μέσω δικτύου δεδομένων. Η προτεινόμενη πτυχιακή έχει σκοπό τη σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος ελέγχου και διαχείρισης αισθητήρων, το οποίο θα βασίζεται σε υποδομή νέφους (cloud) και στο οποίο θα υπάρχει πρόσβαση μέσω δικτύου δεδομένων. Η σχεδίαση του συστήματος θα περιλαμβάνει ένα τρίγωνο σημείων. Το πρώτο σημείο θα έχει το σύστημα το οποίο θα ελέγχει τους αισθητήρες που θα επιλεγούν (ενδεικτικά αναφέρονται αισθητήρες θερμοκρασίας-υγρασίας, πίεσης) και θα συνδέεται στο διαδίκτυο. Το δεύτερο σημείο θα περιλαμβάνει τη διακτυακή υποδομή που θα αποτελείται από δύο εικονικές μηχανές (virtual machines) σε υποδομή νέφους (cloud) με τη μια να είναι δρομολογητής και την άλλη εξυπηρετητής web. To τρίτο σημείο θα είναι το κέντρο διαχείρισης δικτύου, στο οποίο θα συνδέεται δρομολογητής στο διαδίκτυο και θα έχει πρόσβαση στο νέφος (cloud) και στο μικροσύστημα. Τα σημεία μεταξύ τους θα είναι σε διάταξη τριγώνου και η σύνδεση μεταξύ τους θα είναι ασφαλής και μέσω δικτύου δεδομένων όπου θα εφαρμόζεται κρυπτογράφηση για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων. 31

32 Α/Α Κωδικός: Γ.ΧΛΟΥΠΗΣ Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποιημένης οπτικής και ακουστικής καταγραφής πειραματόζωων κατά τη διάρκεια πειραμάτων συμπεριφορικής μελέτης Σχεδιασμός, αναπτυξη και κατασκευή πρωτοτύπου συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί για αυτοματοποιημενη καταγραφή και εξαγωγή αποτελεσματων σε πραγματικό χρόνο, σε πειράματα καθορισμού συμπεριφοράς με χρήσηιατρικά εγκεκριμένων πειραματόζωων. Θα περιλαμβανονται δυο αυτόνομα υποσυστήματα: ένα που θα επιτελεί οπτική αναγνώριση προτύπων κίνησης και ένα που θα επιτελεί ηχητική αναγνώριση προτύπων.

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας Δρ. Εμμ. Ζερβάκης Συντονιστής MEMSENSE Διευθυντής Τομέα Μικροηλεκτρονικής - ΘΕΩΝ Αισθητήρες MEMSENSE INSIDER ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014 Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 06/10/14 14:00-17:00 Υπολογιστικά Μαθηματικά Ε.Ζέρβας Ενότητα 2.1 17:00-20:00 Ειδ. Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Κ.Μουτζούρης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα Εισαγωγή Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 O κόσμος των ηλεκτρονικών... Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

1ο Workshop στα Τυπωμένα Ηλεκτρονικά.

1ο Workshop στα Τυπωμένα Ηλεκτρονικά. Αγαπητές-οί,κυρίες-οι Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή του 2 ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Τυπωμένα Ηλεκτρονικά. Εφαρμογές στη Συσκευασία & 1ο Workshop στα Τυπωμένα Ηλεκτρονικά. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Προσφορών. Συνολική αξία περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ) (1) (2) (3) (6) Όργανα μετρητικά γενικά 1 (Σταθερό αγωγιμόμετρο Φορητό αγωγιμόμετρο

Υποβολή Προσφορών. Συνολική αξία περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ) (1) (2) (3) (6) Όργανα μετρητικά γενικά 1 (Σταθερό αγωγιμόμετρο Φορητό αγωγιμόμετρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNSHIP DAY. @ THE PATRAS INNOHUB, May 15 th, 2012. INFITHEON Technologies & INFISENSIS Technologies

INTERNSHIP DAY. @ THE PATRAS INNOHUB, May 15 th, 2012. INFITHEON Technologies & INFISENSIS Technologies INTERNSHIP DAY @ THE PATRAS INNOHUB, May 15 th, 2012 INFITHEON Technologies & INFISENSIS Technologies Τρίτη 15 Μαϊου 2012 INFITHEON Technologies Vision: Η ανάπτυξη καινοτομικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

Τσάμης Χρήστος (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας)

Τσάμης Χρήστος (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας) 1) Εισηγητές: Τσάμης Χρήστος (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας) Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός εύκαμπτων νανογεννητριών για τη συλλογή της μηχανικής ενέργειας του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών. εργασιών Ακαδ. Έτους 2013-2014

Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών. εργασιών Ακαδ. Έτους 2013-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Τμήμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ηλεκτρονικών ΙΔΡΥΜΑ Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Π Θ Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Ερευνητικές δραστηριότητες Στέλιος Σίσκος, Αναπληρωτής καθηγητής Δ/ντής Τομέα Ηλεκτρονικής και Η/Υ Aristotle University

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS

INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS Spiros Kostopoulos 1, George Xenogiannopoulos 1, Dimitris Glotsos

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια New Hotel, 21 Ιανουαρίου 2014 1 Ποιά είναι η Schneider

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RAM CMOS. ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL Οργάνωση Παρουσίασης VHDL εισαγωγικές έννοιες Ροή και επίπεδα σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων Μοντελοποίηση Καθυστερήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 014-015 Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜ ΕΝΑ 1. Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ 1 1. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο όρος είναι συντομογραφία του όρου «Αυτόματος, Ηλεκτρονικός Ψηφιακός Υπολογιστής Γενικού Σκοπού» [1]. Αυτόματος Μετά την έναρξη της λειτουργίας του εργάζεται μόνος του εκτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ42.0-Α Έκδοση η / 2.0.204 ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Γ` Τομέα Υπολογιστικών Συστημάτων & Ελέγχου Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική.

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική. Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική Athens InnCenter, Μαρούσι, 29.05.2012 NexGenMiliWave Πληροφορίες Δικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ. Δρ. Β Σγαρδώνη. Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ. Δρ. Β Σγαρδώνη. Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Β Σγαρδώνη Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 Εισαγωγικές Έννοιες Τι είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ; Ιστορία των Η/Υ Αρχιτεκτονική των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Επιβλέπων: Π.Νικοπολιτίδης 1. Μελέτη Απόδοσης Προσαρμοστικών Πρωτοκόλλων Ασύρματης Εκπομπής Δεδομένων. Μελέτη βιβλιογραφίας, ανάπτυξη εργαλείου προσομοίωσης με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΝΗΜΗ & CPU Λειτουργική Δομή Αρχιτεκτονική Von Neumann Όλοι οι υπολογιστές ακολουθούν την αρχιτεκτονική κατά Von-Neumann

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1.1 Πολυλειτουργικά προϊόντα Ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνική σχεδίαση. Η απόλυτη λύση για αποδοτική ψύξη. Κλιματιστικά Samsung SAMSUNG 2014. 0117_SAMSUNG_Brochure_Clim-A4_final.

Τριγωνική σχεδίαση. Η απόλυτη λύση για αποδοτική ψύξη. Κλιματιστικά Samsung SAMSUNG 2014. 0117_SAMSUNG_Brochure_Clim-A4_final. Τριγωνική σχεδίαση. Η απόλυτη λύση για αποδοτική ψύξη. Κλιματιστικά Samsung SAMSUNG 2014 0117_SAMSUNG_Brochure_Clim-A4_final.indd 1 Ταχύτερη ψύξη σε μεγαλύτερη απόσταση και εμβέλεια* Τα κλιματιστικά Samsung

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΨΩΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΨΩΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΨΩΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED SYSTEM FOR MONITORING REDSCALE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ»

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» «AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ Τεχνικός Σχεδιασμός -

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σύντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σύντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σύντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας: Μεθοδολογία και τεχνολογία μετρήσεων κάλυψης και μελέτη περίπτωσης. Ασύρματα δίκτυα ακουστικών αισθητήρων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 1 ο Εξάμηνο Σπουδών, Χειμερινό Εξάμηνο 2012/13 Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκων: Χαρμανδάρης Ευάγγελος, email: vagelis@tem.uoc.gr Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια

Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Φάση-2 Προγράμματος Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Νάνο/Μικροηλεκτρονική και τα Ενσωματωμένα Συστήματα Στρατηγικοί στόχοι Γεφύρωση

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων NETWORKING DAY Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Αμφιθέατρο Κτιρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa. Πληροφορική 1 Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.gr/~organosi/ 2 Η δομή του μαθήματος Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές στη Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΚ. Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence. ALTENER Alternative Energy Resources

ΣΕΚ. Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence. ALTENER Alternative Energy Resources ΣΕΚ Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence Με την συνεργασία των εταιριών: Αυτό το προϊόν αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ ΝATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα