Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών Ακαδ. Έτους (Β Κύκλος Σπουδών)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών Ακαδ. Έτους 2014-2015 (Β Κύκλος Σπουδών)"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Τμήμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ηλεκτρονικών ΙΔΡΥΜΑ Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών Ακαδ. Έτους (Β Κύκλος Σπουδών) Σημείωση: οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες είναι ατομικές.

2 Α/Α Κωδικός: Δ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ Χαρακτηρισμός των διαδικασιών αστοχίας υλικών με την αξιοποίηση της τεχνικής ακουστικών εκπομπών και τεχνικής εκπεμπόμενων ηλεκτρικών σημάτων. Η τεχνική των ακουστικών εκπομπών (ΑΕ), καθώς η ανίχνευση ηλεκτρικών σημάτων που πραγματοποιείται μέσω μιας καινοτόμου πειραματικής τεχνικής που αποδίδεται με τον όρο Pressure Stimulated Currents, έχουν αναπτυχτεί και τελειοποιούνται, ώστε να αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση και την κατανόηση των μηχανισμών γένεσης micro και macrocracks, αλλά και προειδοποίησης της επικείμενης αστοχίας υλικών. Στις ΑΕ η b- value ανάλυση χρησιμοποιείται προκειμένου να εντοπιστεί η κρίσιμη κατάσταση σε μια διαδικασία αστοχίας. Παράλληλα ποιοτικά αλλά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του εκπεμπόμενου ηλεκτρικού σήματος αποτελούν ένα δείκτη της μετάβασης από καταστάσεις micro-cracking σε macro-cracks. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δυο τεχνικών και ο σχολιασμός των πλεονεκτημάτων εκάστης θα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της παρούσης διπλωματικής εργασίας. ένα δείκτη για την παρακολούθηση των διαδικασιών εξέλιξης των ρωγμών με μια πιθανή χρήση σε μη καταστρεπτικές εργαστηριακές δοκιμές. Η διπλωματική εργασία απαιτεί σε πρώτη φάση λήψη μετρήσεων στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών και στη συνέχεια επεξεργασία αυτών. Υλικά που θα μελετηθούν: Soda Lime Glass (1 φοιτητής) Cement mortar (1 φοιτητής)

3 Α/Α Κωδικός: Δ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικών tests αυτό-αξιολόγησης γνώσεων φοιτητών και ηλεκτρονικών εξετάσεων με χρήση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Η ανάπτυξη ενός λογισμικού πακέτου σε περιβάλλον web, με την επωνυμία eexaminnation-test, που θα δίνει την δυνατότητα αφ ενός στους φοιτητές να πραγματοποιούν αυτοέλεγχο των γνώσεων τους και αφ ετέρου στους καθηγητές να δημιουργούν test εξετάσεων. Τα test θα στηρίζονται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Θα δημιουργηθεί για ένα μάθημα μια βάση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που κάθε ερώτηση θα χαρακτηρίζεται από μια σειρά παραμέτρων όπως: διδακτική ενότητα στην οποία αντιστοιχεί, μέγιστος χρόνος απάντησης, βαρύτητα σε σχέση με βαθμό δυσκολίας ή ευκολίας, κλπ. Για την ανάπτυξη του λογισμικού (ιστοσελίδες και βάση δεδομένων) θα εφαρμοστούν τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν σε όσους φοιτητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 3

4

5 Α/Α Κωδικός: Κ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μελέτη κατασκευή και χαρακτηρισμός ενός σύγχρονου συστήματος front-end τεχνολογίας MIMO κατάλληλο για εφαρμογή dual-band Wi-Fi Η εργασία αφορά στην μελέτη κατασκευή και στον χαρακτηρισμό ενός σύγχρονου συστήματος Front-End τεχνολογίας MIMO. Τα κυκλώματα των κεραιών, διπλεκτών στροφέων φάσεων κλπ, θα μελετηθούν σχεδιαστούν με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, ADS της Agilent Technologies. Επιπλέον, θα μελετηθούν κατάλληλοι αλγόριθμοι που θα επιτρέπουν τις αλλαγές σε φάσεις και πλάτη με χρήση του λογισμικού Matlab. Το τελικώς βελτιστοποιημένο κύκλωμα, θα κατασκευαστεί και θα μετρηθεί τόσο με τη βοήθεια αναλυτή φάσματος όσο και κατά την εφαρμογή ενός σεναρίου χρήσης της τεχνολογίας αυτής. 5

6 Α/Α Κωδικός: Δ. ΚΑΒΟΥΡΑΣ Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης διάγνωσης καρκίνου του μαστού με μεθόδους Αναγνώρισης Προτύπων σε εικόνες ιστοπαθολογίας Ο καρκίνος του μαστού είναι ο περισσότερο συχνά εμφανιζόμενος καρκίνος στις γυναίκες και προκαλεί τους περισσότερους θανάτους ετησίως. Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική στην πρόληψη και θεραπεία. Η περισσότερο αξιόπιστη διάγνωση πραγματοποιείται με βιοψία από την ύποπτη περιοχή του μαστού και με την εξέταση του δείγματος από τον παθολογοανατόμο ιατρό σε μικροσκόπιο. Εντούτοις η διάγνωση εξαρτάται από την εμπειρία του γιατρού και το ποσοστό λάθους ανέρχεται περίπου στο 10%. Στόχος της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη αλγορίθμων Αναγνώρισης Προτύπων για τον σχεδιασμό ενός συστήματος αυτόματης διάγνωσης (CAD) καρκίνων του μαστού, από ψηφιακές εικόνες μικροσκοπίου που έχουν ληφθεί από υλικό βιοψίας όγκων μαστού. Αρχικά, ο σχεδιασμός του συστήματος θα περιλαμβάνει ανάπτυξη αλγορίθμων τμηματοποίησης [1] των ψηφιοποιημένων εικόνων με στόχο τον εντοπισμό των πυρήνων των κυττάρων. Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν αλγόριθμοι για τον υπολογισμό δομικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών από τους πυρήνες. Με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά, θα σχεδιαστούν αλγόριθμοι ταξινόμησης και θα επιλεγεί ο σχεδιασμός που προσφέρει υψηλότερη ακρίβεια στη διάγνωση της φύσης του καρκίνου [2,3]. Τέλος, το σύστημα στοχεύει να αναπτυχθεί σε διαδικτυακή πλατφόρμα, ώστε η διάγνωση ενός νέου όγκου μαστού, να μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα με την αποστολή ψηφιακών εικόνων βιοψίας του όγκου [4]. Ενδεικτική βιβλιογραφία: [1] D. Glotsos, P. Spyridonos, D. Cavouras, I. Ravazoula, S. Dadioti, and G. Nikiforidis, Automatic segmentation of routinely H&E stained microscopic images by combining support vector machine clustering and active contour models, Analytical and Quantitative Cytology and Histology, Vol. 26:6, pp , [2]Sidiropoulos, K.P., Kostopoulos, S.A., Glotsos, D.T., Athanasiadis, E.I., Dimitropoulos, N.D., Stonham, J.T., Cavouras, D.A. Multimodality GPU-based computer-assisted diagnosis of breast cancer using ultrasound and digital mammography images, (2013), International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 8 (4), pp , ISSN: [3] S.Theodoridis, A. Pikrakis, K. Koutroumbas, D. Cavouras Introduction to Pattern Recognition: A Matlab approach. Academic Press, 2010

7 [4] Petropoulos F., Sidiropoulos K., Kostopoulos S., Glotsos D., Cavouras D.,"Web-based Telepathology Platform for Assisting Diagnosis in Histopathology", proceedings of 4th International Conference "From Scientific Computing to Computational Engineering" (4th IC-SCCE), vol. III, pp.782, Athens, 7-10 July,

8 Α/Α Κωδικός: Γρ. ΚΑΛΤΣΑΣ Ανάπτυξη Εύκαμπτων Ηλεκτρονικών Διατάξεων με Τεχνολογία Screen Printing Η εργασία εστιάζεται στην χρήση και παραμετροποίηση αυτόματης διάταξης screen printing. Συγκεκριμένα πρόκειται για το σύστημα S-200HFC της Ever Bright Ltd, το οποίο έχει την δυνατότητα «εκτύπωσης» ηλεκτρονικών διατάξεων. Στο εν λόγω σύστημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά μελάνια με προκαθορισμένες ιδιότητες (αγώγιμα, ημιαγώγιμα, μονωτικά κτλ) μέσω των οποίων μπορούν να «εκτυπωθούν» σύνθετες ηλεκτρονικές διατάξεις με περισσότερα του ενός επιπέδων. Για παράδειγμα θα μπορούσε να εκτυπωθεί ένα τρανζίστορ με διαδοχικές εκτυπώσεις τριών στρωμάτων (αγώγιμο-μονωτικό-ημιαγώγιμο) τα οποία θα ευθυγραμμίζονται κατάλληλα. Επιπρόσθετα παρέχονται μελάνια με εξειδικευμένες μηχανικές ή θερμικές ιδιότητες (πιεζοηλεκτρικά, μεταβλητού θερμοκρασιακού συντελεστή κτλ), οπότε δίνεται η δυνατότητα κατασκευής εύκαμπτων διατάξεων αισθητήρων.

9 Α/Α Κωδικός: Γρ. ΚΑΛΤΣΑΣ Ανάπτυξη Εύκαμπτων Ηλεκτρονικών Διατάξεων με Τεχνολογία InkJet Printing Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας θα αναπτυχθούν εύκαμπτες ηλεκτρονικές διατάξεις μέσω εκτύπωσης InkJet με χρήση ειδικού συστήματος εκτύπωσης. Αρχικά θα παραμετροποιηθεί το σύστημα εκτύπωσης InkJet για εκτυπώσεις διαφόρων τύπων μελανιών (αγώγιμα, μονωτικά ημιαγώγιμα κτλ). Θα μελετηθούν παράμετροι όπως η διακριτική ανάλυση που καθορίζει το ελάχιστο πάχος διαδρομών που μπορούν να παραχθούν, το πάχος των υμενίων, η ταχύτητα εναπόθεσης, η επίδραση του μεγέθους των σταγόνων (droplets) στις ιδιότητες των εκτυπωμένων υλικών κτλ. Στη συνέχεια θα εκτυπωθούν διατάξεις ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και αισθητήρων σε εύκαμπτα υποστρώματα και σε χαρτί και θα μελετηθεί η λειτουργία τους και τα χαρακτηριστικά τους. 9

10 Α/Α Κωδικός: Γρ. ΚΑΛΤΣΑΣ Ανάπτυξη Συστήματος Μέτρησης και Ελέγχου Εύκαμπτων Θερμικών Αισθητήρων Η προτεινόμενη εργασία περιλαμβάνει την σχεδίαση, κατασκευή και χαρακτηρισμό θερμικών αισθητήρων σε εύκαμπτα υποστρώματα. Οι αισθητήρες θα αναπτυχθούν σε πλαστικά υποστρώματα (kapton, pet κτλ) με τεχνολογίες screen printing και inkjet. Οι διατάξεις θα περιλαμβάνουν αισθητήρες θερμοκρασίας, ροής, κατεύθυνσης ροής και χημικούς αισθητήρες. Αρχικά θα υλοποιηθεί παραμετρική ανάλυση των διατάξεων ώστε να προκύψει η βέλτιστη γεωμετρία. Μετά την κατασκευή των διατάξεων θα πραγματοποιηθεί ο πειραματικός χαρακτηρισμός και η εξαγωγή των βασικών παραμέτρων λειτουργίας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί θα σχεδιαστεί και η σχετική συσκευασία της διάταξης. Επιπρόσθετα θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί ειδικό ηλεκτρονικό κύκλωμα ανάγνωσης και επεξεργασίας των μετρήσεων βασισμένο σε μικροελεγκτή. Το κύκλωμα θα υλοποιεί τα ηλεκτρονικά εισόδου-εξόδου των διατάξεων.

11 Α/Α Κωδικός: Γρ. ΚΑΛΤΣΑΣ- Γ. ΠΑΤΣΗΣ Μοντελοποίηση εύκαμπτου αισθητήρα ροής μέσω του λογισμικού Comsol Στη συγκεκριμένη εργασία θα προσομοιωθεί διάταξη εύκαμπτου αισθητήρα ροής μέσω Η/Υ. Για την προσομοίωση θα χρησιμοποιηθεί το εμπορικό πακέτο Comsol (www.comsol.com), μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η όλη ανάλυση. Θα ελεγχθεί η επίδραση των διαστάσεων στις βασικές γεωμετρίες και θα επιλεγεί ο βέλτιστος συνδυασμός για την καλύτερη απόδοση του συστήματος. Το πακέτο Comsol περιλαμβάνει ένα αυτόνομο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και σχεδιασμού των γεωμετριών που θα προσομοιωθούν. 11

12 Α/Α Κωδικός: Γρ. ΚΑΛΤΣΑΣ Σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος βασισμένο στον μικροελεγκτή ATMEGA2560 με ενσωματωμένο bootloader για εφαρμογή σε έλεγχο εφέ ηλεκτρικής κιθάρας Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση και η ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου εξωτερικών αναλογικών πεταλιών τύπου stomp τα οποία τροποποιούν τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας. Τα πετάλια θα είναι πάντα σε ενεργή κατάσταση και το σύστημα θα ελέγχει την δρομολόγηση του σήματος και θα διευκολύνει τον χρήστη προσφέροντας προγραμματισμό και ανάκληση προαποθηκευμένων ρυθμίσεων, οι οποίες αυξάνουν την χρηστικότητα και διευκολύνει τον χρήστη ειδικά σε ζωντανές (live) εμφανίσεις. Το σύστημα θα είναι συμβατό με το πρωτόκολλο midi για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μουσικών συσκευών, θα υπάρχει οθόνη GLCD για να ενημερώνει τον χρήστη σχετικά με τα ενεργά εφέ και τις παραμέτρους του εκάστοτε ενεργού preset. Παράλληλα θα δημιουργηθεί bootloader για τον ATMEGA2560 που θα ελέγχει την συσκευή, όπου κατά την εκκίνηση της θα ελέγχει εάν είναι συνδεδεμένο το USB. Σε αυτήν την περίπτωση θα περιμένει από τον χρήστη να φορτώσει το αρχείο αναβάθμισης του firmware μέσω του υπολογιστή, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα τρέχει την κύρια εφαρμογή.

13 Α/Α Κωδικός: Δ.ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ Μελέτη και κατασκευή ανεμογεννήτριας ισχύος 1 KW Σ αυτή την εργασία θα κατασκευαστεί μια ανεμογεννήτρια στο σύνολό της για ισχύ κοντά στο 1 KW περίπου, πρώτα θα κατασκευασθούν τα τρία πτερύγια με το σωστό αεροδυναμικό προφίλ ακολουθώντας την θεωρία για αεροδυναμικά προφίλ. Στη συνέχεια θα συνδεθούν τα πτερύγια με την γεννήτρια και το υπόλοιπο σύστημα. Έμφαση θα δοθεί στο να μπορεί η ανεμογεννήτρια στου δυνατούς ανέμους να βγαίνει εκτός λειτουργίας. 13

14 Α/Α Κωδικός: Δ.ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ Κατασκευή αυτόνομου συστήματος φωτισμού σε εξωτερικούς χώρους από φωτοβολταϊκά Στόχος είναι η κατασκευή μιας κολώνας, όπου στην κορυφή της θα έχουν συνδεθεί φωτοβολταϊκά με σταθερό προσανατολισμό στον Ήλιο. Στο εσωτερικό της κοντά στη βάση θα υπάρχουν και κυκλώματα (ηλεκτρονικά) ελέγχου και ο συσσωρευτής την ημέρα θα φορτίζεται από τα φωτοβολταϊκά μέσω των κυκλωμάτων ελέγχου και την νύχτα θα επιστρέφει τη ενέργεια σε μια ή και περισσότερες ηλεκτρονικές λάμπες στην κορυφή της κολώνας.

15 Α/Α Κωδικός: Δ.ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ Κατασκευή κυκλώματος αυτόματου προσανατολισμού φωτοβολταϊκών στοιχείων στον Ήλιο Θα γίνει μελέτη και κατασκευή ηλεκτρονικού κυκλώματος με στόχο τα φωτοβολταϊκά πάνελ να ακολουθούν συνεχώς τον Ήλιο. Έτσι θα έχουμε συνεχώς κατά μέσο όρο μεγαλύτερη απόδοση κατά 30%. 15

16 Α/Α Κωδικός: Δ.ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ Φορτιστές συσσωρευτών από Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά Η φόρτιση συσσωρευτών από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες θα πραγματοποιηθεί με τη βέλτιστη μέθοδο PWM (Διαμόρφωση Εύρους Παλμών). Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό απόδοσης.

17 Α/Α Κωδικός: Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ανάλυση διαδικτυακών δεδομένων με χρήση υπολογιστικής νοημοσύνης Στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από το διαδίκτυο, όπως πχ από διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την χρήση μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης. Οι πηγές αυτές περιέχουν πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση δεικτών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για επιστημονικές περιοχές όπως η οικονομία και το μάρκετινγκ, π.χ. πωλήσεις συγκεκριμένων προϊόντων, χρηματιστηριακές τάσεις, κτλ. Οι μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν τεχνικές όπως τα νευρωνικά δίκτυα και οι εξελικτικοί αλγόριθμοι Ενδεικτική βιβλιογραφία: Johan Bollen, Huina Mao, Xiaojun Zeng, Twitter mood predicts the stock market, Journal of Computational Science, 2(1) (2011), pp. 1-8, 17

18 Α/Α Κωδικός: Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ανάπτυξη μεθοδολογίας μη γραμμικού αυτομάτου ελέγχου βασισμένου σε μοντέλα πρόβλεψης, με χρήση υπολογιστικής νοημοσύνης Ο αυτόματος έλεγχος με χρήση μοντέλων πρόβλεψης αποτελεί μια σχετικά νέα και ιδιαίτερα πετυχημένη μέθοδο, που τα τελευταία χρόνια έχει βρει σημαντικές εφαρμογές στη βιομηχανία. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η εφαρμογή της μεθόδου αυτής στον αυτόματο έλεγχο μη γραμμικών συστημάτων, μοντελοποιώντας τη δυναμική του υπό έλεγχο συστήματος με χρήση νευρωνικών δικτύων. Ενδεικτική βιβλιογραφία: Alexandridis, A., M. Stogiannos, A. Kyriou, H. Sarimveis, An offsetfree neural controller based on approximating the inverse process dynamics Journal of Process Control, 23(7) (2013), pp Alexandridis, Α., H. Sarimveis, A nonlinear adaptive MPC framework based on self-correcting RBF network models, AICHE Journal, 51 (2005), pp

19 Α/Α Κωδικός: Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Βέλτιστος αυτόματος έλεγχος με χρήση υπολογιστικής νοημοσύνης Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της χρήσεως τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης και ιδιαίτερα νευρωνικών δικτύων, για την επίλυση προβλημάτων βέλτιστου αυτομάτου ελέγχου. Παραδείγματα αποτελούν η επίλυση της εξίσωσης Riccati με χρήση νευρωνικών δικτύων στο σχεδιασμό ελεγκτών τύπου LQR (linear quadratic regulator) και η επίλυση των εξισώσεων Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) σε προβλήματα βέλτιστου ελέγχου. Ενδεικτική βιβλιογραφία: Tao Cheng, Frank L. Lewis, Murad Abu-Khalaf, A neural network solution for fixed-final time optimal control of nonlinear systems, Automatica, 43(3) (2007), pp da Fonseca Neto, J.V., Abreu, I.S., da Silva, F.N., "Neural Genetic Synthesis for State-Space Controllers Based on Linear Quadratic Regulator Design for Eigenstructure Assignment", IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, 40(2) (2010), pp

20 Α/Α Κωδικός: ΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σχεδίαση κυκλωμάτων για λειτουργία σε υψηλές συχνότητες με τεχνικές VLSI Radio-Frequency Circuits with VLSI Techniques Θα χρησιμοποιήσουμε VLSI τεχνικές και εργαλεία σχεδίασης για υλοποίηση κυκλωμάτων για λειτουργία σε RF συχνότητες. Η σχεδίαση θα επικεντρωθεί σε ολοκληρωμένα LC κυκλώματα συντονισμού, ενισχυτές ισχύος, ταλαντωτές και μετατροπείς συχνοτήτων. Wireless communication systems require specific radio-frequency ICs, which mean optimum performances. The radio-frequency ICs have to deal with traditional requirements such as low power consumption or high speed, and also with low process-variation influence, power efficiency, linearity, low temperature influence, and low noise sensitivity. The focus of the thesis will be in the design of integrated LC resonators, power amplifiers, high performance oscillators and frequency up/down converters. Απαιτήσεις: PC x86/x64 για την εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού (Microwind, Tanner EDA). Καλή γνώση της Αγγλικής.

21 Α/Α Κωδικός: ΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μοντελοποίηση τρανζίστορ ενός ηλεκτρονίου με VHDL-AMS και σχεδιασμός/μοντελοποίηση βασικών πυλών και κυκλωμάτων ψηφιακής λογικής VHDL-AMS modeling of single electron transistor (SET) Design and simulation of digital logic gates and circuits Θα χρησιμοποιήσουμε αποτελέσματα προηγούμενης πτυχιακής εργασίας που αφορούσε στη σχεδίαση και μοντελοποίηση διάταξης ενός ηλεκτρονίου, ώστε να υλοποιήσουμε συνθετότερα κυκλώματα ψηφιακής λογικής. H κωδικοποίηση προσομοίωση των κυκλωμάτων θα γίνει σε VHDL-AMS. The increase of speed combined with the downsizing and consumption, is always the aim in electronics. With ΜΟS technology, which dominated in recent years, reaching the limits of development due to the limitation on physical dimensions of electronics, we are looking for the next big leap in technology. The single electron transfer (SET) technology now being developed, seems capable of this leap. Based on tunnel effect, promises very high speeds in nanometer dimensions, always with analogous low consumption. In this thesis we ll study this technology and its operating principles and basic problems, with the development of VHDL-AMS code. Απαιτήσεις: PC x86/x64 για την εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού (Simplorer, Tanner EDA). Καλή γνώση της Αγγλικής. 21

22 Α/Α Κωδικός: ΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σχεδίαση Flip-Flops με τεχνολογία CMOS σε διαστάσεις νανομέτρων Flip-Flop Design in Nanometer CMOS Θα επικεντρωθούμε στη σχεδίαση Flip-Flops με τεχνικές CMOS, για την υλοποίηση τους σε διαστάσεις νανομέτρων. Θα διερευνήσουμε ποιες είναι οι καταλληλότερες τοπολογίες για την υλοποίηση αυτών των κυκλωμάτων σε τόσο μικρές διαστάσεις. The design of the clocking subsystem represents a crucial aspect in CMOS VLSI integrated circuits, as it strongly affects not only the chip performance, but also its overall energy consumption. Independently of the nature of the system (fully synchronous, globally asynchronous, locally synchronous. Flip-flops (or, more in general, clocked storage elements) are among the most important cells used in digital systems, such as microprocessors. They separate the various stages that pipelines are made up of, hold the state, and prevent early transitions that would be otherwise determined by fast paths. Overall, flipflops synchronize and regulate the entire flow of data within a digital system. The energy-aware design, the comparison, and the selection of the most appropriate flip-flop topology for a targeted application will be investigated. The main focus of this thesis is to provide a deep understanding of the challenges associated with flip-flop design, and with clear guidelines to select the most suitable topology when all the nanometer issues are included. Basic foundations will be provided to set the stage for the comprehension of analyses and results. Unitary and well-grounded simulation and evaluation methodologies will be presented, and many analytical derivations will be included to gain an insight into the main dependencies of important parameters on circuit properties. Finally, several quantitative results will be reported to emphasize the practical perspectives. Απαιτήσεις: PC x86/x64 για την εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού (Microwind, Tanner EDA). Καλή γνώση της Αγγλικής.

23 Α/Α Κωδικός: Η. ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Σχεδιασμός και υλοποίηση αυτόνομου συστήματος χαμηλού κόστους για τη μέτρηση ασθενών ηλεκτρικών ρευμάτων κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σε μετρήσεις πεδίου. Στόχος της διπλωματικής είναι η σταδιακή εφαρμογή της τεχνικής των Pressure Stimulated Currents (PSC) σε κατασκευές μεγάλης κλίμακας. Για να επιτευχθεί ο στόχος ως πρώτο βήμα απαιτείται να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα σύστημα μέτρησης ασθενών ηλεκτρικών ρευμάτων 6 καναλιών. Δεδομένης της στάθμης του μετρούμενου ηλεκτρικού ρεύματος και για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των μετρήσεων ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στην προστασία του κυκλώματος από πηγές εξωτερικού ηλεκτρικού θορύβου. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να ακολουθήσει open hardware τεχνολογία ώστε να περιοριστεί το κόστος υλοποίησης. Επιπλέον θα έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των μετρήσεων καθώς και αποστολής τους μέσω Wifi και 3G. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν σε όσους φοιτητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 23

24 Α/Α Κωδικός: Δ.ΚΑΝΔΡΗΣ Μοντελοποίηση και Προσομοίωση μέσω Υπολογιστή Πρωτοκόλλων Ενεργειακά Αποδοτικής Δρομολόγησης σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων συγκαταλέγονται στα πλέον εξελισσόμενα σύγχρονα πεδία της Επιστήμης. Ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα έρευνας στα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων είναι η επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας, εξαιτίας των εξαιρετικά περιορισμένων ενεργειακών αποθεμάτων των ασύρματων κόμβων. Η εξοικονόμηση ενέργειας στα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, και μέσω της ανάπτυξης πρωτοκόλλων ενεργειακά αποδοτικής δρομολόγησης δεδομένων. Αντικείμενο αυτής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η μοντελοποίηση και προσομοίωση μέσω υπολογιστή ορισμένων προηγμένων πρωτοκόλλων ενεργειακά αποδοτικής δρομολόγησης δεδομένων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και η συγκριτική ανάλυση της λειτουργίας τους προκειμένου να διακριβωθεί τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά η απόδοσή τους. Για την εκπόνηση της εργασίας αυτής απαιτούνται: α) καλή γνώση των βασικών αρχών των πρωτοκόλλων δρομολόγησης σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, β) καλή γνώση προγραμματισμού σε Matlab/Simulink ή γλώσσα προγραμματισμού ανωτέρου επιπέδου.

25 Α/Α Κωδικός: Δ.ΚΑΝΔΡΗΣ Μοντελοποίηση και Προσομοίωση μέσω Υπολογιστή Πρωτοκόλλων Αποφυγής Συμφόρησης σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων συγκαταλέγονται στα πλέον εξελισσόμενα σύγχρονα πεδία της Επιστήμης. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία των Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων είναι η εμφάνιση συμφόρησης, όταν η ροή της μεταδιδόμενης πληροφορίας μεταξύ των ασύρματων κόμβων αυξάνεται τόσο πολύ ώστε τα κανάλια επικοινωνίας να παρουσιάζονται ανεπαρκή στο να την εξυπηρετήσουν. Για την αντιμετώπιση της συμφόρησης έχουν αναπτυχθεί διάφορα πρωτόκολλα είτε για την αποφυγή της συμφόρησης είτε για τον έλεγχο της συμφόρησης. Τα πρωτόκολλα αποφυγής της συμφόρησης δρουν προληπτικά για την αποτροπή της επερχόμενης συμφόρησης, ενώ τα πρωτόκολλα ελέγχου συμφόρησης αποσκοπούν στη εξάλειψη της συμφόρησης εφόσον αυτή έχει εκδηλωθεί. Αντικείμενο αυτής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η μοντελοποίηση και προσομοίωση μέσω υπολογιστή ορισμένων προηγμένων πρωτοκόλλων αποφυγής της συμφόρησης σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και η συγκριτική ανάλυση της λειτουργίας τους προκειμένου να διακριβωθεί τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά η απόδοσή τους. Για την εκπόνηση της εργασίας αυτής απαιτούνται: α) καλή γνώση των βασικών αρχών των πρωτοκόλλων αποφυγής της συμφόρησης σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, β) καλή γνώση προγραμματισμού σε Matlab/Simulink ή γλώσσα προγραμματισμού ανωτέρου επιπέδου. 25

26 Α/Α Κωδικός: Η.ΖΩΗΣ Ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον λήψης και επεξεργασίας δειγμάτων ταυτοποίησης. Secure Environment for Signature Processing SEmeSter Στην συγκεκριμένη εργασία προβλέπεται η χρήση τεχνικών επεξεργασίας εικόνας, αναγνώρισης προτύπων και προγραμματισμού με βάση το λειτουργικό σύστημα android για την ανάπτυξη μιας πρότυπης εφαρμογής ταυτοποίησης της παρουσίας ενός ατόμου σε ασφαλείς συναλλαγές. Σε αυτή την εργασία θα χρησιμοποιηθεί ένα Phablet Samsung Galaxy Note III για την πιλοτική δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανοικτού κώδικα με σκοπό την δυναμική και στατική λήψη χειρόγραφων δειγμάτων. Θα χρησιμοποιηθεί το S-Pen SDK της Samsung, η ανάλογος κώδικας βασισμένος σε Android. Θα εφαρμοστούν τεχνικές εξαγωγής χαρακτηριστικών βασισμένες σε πλέγματα και τεχνικές αναγνώρισης βασισμένες τόσο σε κλασσικούς ταξινομητές όσο και σε Support Vector Machines. Γνώση προγραμματισμού Android Matlab Επεξεργασία εικόνας Αναγνώριση προτύπων

27 Α/Α Κωδικός: Η.ΖΩΗΣ Εφαρμογή ευφυών τεχνικών στην πρόβλεψη συμπεριφοράς ηλεκτρικού φορτίου. Smart methods for electrical load forecasting. Seferles Στην συγκεκριμένη εργασία προβλέπεται η χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων (data mining), αναγνώρισης προτύπων (pattern recognition) και προγραμματισμού σε MATLAB ή Python, με σκοπό την εξαγωγή ενός προβλεπτικού μοντέλου συμπεριφοράς ηλεκτρικού φορτίου, βάσει δεδομένων λειτουργίας υποσταθμών μεταφοράς μέσης τάσης του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.). Θα εφαρμοστούν μοντέλα αναγνώρισης βασισμένα τόσο σε κλασσικές προσσεγγίσεις όσο και σε μοντέρνες (SVM, regression). Θα επιχειρηθεί επίσης η αναγνώριση συσχέτισης της ισχύος με άλλα μεγέθη που καταγράφονται στους υποσταθμούς. Τέλος θα πραγματοποιηθεί σύγκριση μεταξύ των μεθόδων ως προς την αξιοπιστία, την αποδοτικότητα και τις αναλυτικές δυνατότητες τους. H προβλεπτικές δυνατότητες του μοντέλου θα αξιολογηθούν με βάση το ιστορικό λειτουργίας που διατηρείται για τους υποσταθμούς. Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining) MATLAB, Python Πρόβλεψη Ηλεκτρικού Φορτίου (Electrical Load Forecasting) Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία EMTECH 27

28 Α/Α Κωδικός: Η.ΖΩΗΣ Λειτουργικό σύστημα RTEMS σε επεξεργαστή LEON2 για ενσωματωμένα συστήματα διαστημικών εφαρμογών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος RTEMS-LEON2 Ο LEON είναι μια 32-bit CPU μικροϋπολογιστή, που βασίζεται σε SPARC-V8 RISC αρχιτεκτονική και σύνολο εντολών. Έχει αρχικά σχεδιαστεί στο European Space Research and Technology Centre (ESTEC), τμήμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Περιγράφεται σε γλώσσα synthesizable VHDL. Το RTEMS (Real-Time Executive for Multiprocessor Systems) είναι ένα λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου (real-time operating system) που έχει σχεδιαστεί για ενσωματωμένα συστήματα ειδικών προδιαγραφών. Πρόκειται για λύση ανοικτού λογισμικού (open source) που υποστηρίζει πολύεπεξεργαστικά συστήματα. Το RTEMS έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει εφαρμογές με ιδιαίτερες απαιτήσεις πραγματικού χρόνου, ενώ παράλληλα είναι συμβατό με προδιαγραφές ανοικτών προτύπων (open standards). To RTEMS χρησιμοποιείται σε πλήθος έργων και mission-critical εφαρμογών σε τομείς βιομηχανίας, αεροδιαστημικής και βιοϊατρικής. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πλατφόρμας χρήσης του λειτουργικού συστήματος RTEMS στον επεξεργαστή LEON2. Τα στάδια της εργασίας είναι τα ακόλουθα: 1. Μελέτη αρχιτεκτονικής SPARC-V8 και μικροεπεξεργαστή LEON/LEON2 2. Μελέτη πλατφόρμας Spartan-3E για εφαρμογές XILINX FPGA 3. Σύντομη προσέγγιση της γλώσσας VHDL 4. Εγκατάσταση επεξεργαστή LEON στην πλατφόρμα Spartan-3E και υλοποίηση μικρο-εφαρμογών σε γλώσσα προγραμματισμού ANSI C (Συγγραφή πρώτου τμήματος εργασίας και παρουσίαση) 5. Σύντομη μελέτη λειτουργικών συστημάτων πραγματικού χρόνου 6. Μελέτη λειτουργικού συστήματος RTEMS 7. Εγκατάσταση και εκτέλεση του RTEMS στον επεξεργαστή LEON στην πλατφόρμα Spartan-3E (Συγγραφή δεύτερου τμήματος εργασίας και παρουσίαση) 8. Υλοποίηση ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών ενσωματωμένων συστημάτων (βασισμένων σε LEON και RTEMS) σε τομείς διαστημικής (Ολοκλήρωση συγγραφής εργασίας και τελική παρουσίαση με επίδειξη

29 χρήσης) Μικροϋπολογιστές και σχετικά εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών, γλώσσα προγραμματισμού ANSI C και σχετικά εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών, γενικές γνώσεις ενσωματωμένων συστημάτων, γενικές γνώσεις λειτουργικών συστημάτων Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία EMTECH. 29

30 Α/Α Κωδικός: Ο. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Κατασκευή πλατφόρμας ελέγχου αυτόματων πιλότων αεροναυτικής χρήσης σε περιβάλλον Matlab-Simulink και X- plane. Η ευρεία χρήση μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAV) για εμπορικές και στρατιωτικές εφαρμογές απαιτεί την ανάπτυξη και τον ασφαλή έλεγχο έξυπνων συστημάτων αυτόματης πλοήγησης που διαθέτουν. Η ανάπτυξη ενός συστήματος αυτόματου πιλότου απαιτεί αρκετές προσομοιώσεις στο εργαστήριο καθώς και δοκιμές πεδίου. Η γνώση λειτουργίας και επεμβατικής αλλαγής του σχεδιασμού ενός αυτόματου πιλότου παρέχει ένα εργαλείο τόσο ερευνητικής εργασίας όσο και εκπαιδευτικής. Ο σκοπός της εργασίας είναι να κατασκευαστεί μια πλατφόρμα δοκιμών συστημάτων ελέγχου αυτόματου πιλότου που θα τρέχει σε περιβάλλον Matlab / Simulink και τα αποτελέσματα αυτού θα εισάγοντα σε έναν εξομοιωτής πτήσης (X-Plane) καθώς και σε έναν μικροελεγκτή που σε πραγματικό χρόνο θα λαμβάνει τα δεδομένα του ελεγκτή και θα κινεί τις αντίστοιχες επιφάνειες ελέγχου. Γνώση Matlab-Simulink, Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Προγραμματισμού Μικροεπεξεργαστών

31 Α/Α Κωδικός: Π. ΤΣΙΑΚΑΣ Υλοποίηση συστήματος για απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση αισθητήρων από υποδομή νέφους (cloud) μέσω δικτύου δεδομένων. Η προτεινόμενη πτυχιακή έχει σκοπό τη σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος ελέγχου και διαχείρισης αισθητήρων, το οποίο θα βασίζεται σε υποδομή νέφους (cloud) και στο οποίο θα υπάρχει πρόσβαση μέσω δικτύου δεδομένων. Η σχεδίαση του συστήματος θα περιλαμβάνει ένα τρίγωνο σημείων. Το πρώτο σημείο θα έχει το σύστημα το οποίο θα ελέγχει τους αισθητήρες που θα επιλεγούν (ενδεικτικά αναφέρονται αισθητήρες θερμοκρασίας-υγρασίας, πίεσης) και θα συνδέεται στο διαδίκτυο. Το δεύτερο σημείο θα περιλαμβάνει τη διακτυακή υποδομή που θα αποτελείται από δύο εικονικές μηχανές (virtual machines) σε υποδομή νέφους (cloud) με τη μια να είναι δρομολογητής και την άλλη εξυπηρετητής web. To τρίτο σημείο θα είναι το κέντρο διαχείρισης δικτύου, στο οποίο θα συνδέεται δρομολογητής στο διαδίκτυο και θα έχει πρόσβαση στο νέφος (cloud) και στο μικροσύστημα. Τα σημεία μεταξύ τους θα είναι σε διάταξη τριγώνου και η σύνδεση μεταξύ τους θα είναι ασφαλής και μέσω δικτύου δεδομένων όπου θα εφαρμόζεται κρυπτογράφηση για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων. 31

32 Α/Α Κωδικός: Γ.ΧΛΟΥΠΗΣ Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποιημένης οπτικής και ακουστικής καταγραφής πειραματόζωων κατά τη διάρκεια πειραμάτων συμπεριφορικής μελέτης Σχεδιασμός, αναπτυξη και κατασκευή πρωτοτύπου συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί για αυτοματοποιημενη καταγραφή και εξαγωγή αποτελεσματων σε πραγματικό χρόνο, σε πειράματα καθορισμού συμπεριφοράς με χρήσηιατρικά εγκεκριμένων πειραματόζωων. Θα περιλαμβανονται δυο αυτόνομα υποσυστήματα: ένα που θα επιτελεί οπτική αναγνώριση προτύπων κίνησης και ένα που θα επιτελεί ηχητική αναγνώριση προτύπων.

Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών. εργασιών Ακαδ. Έτους 2013-2014

Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών. εργασιών Ακαδ. Έτους 2013-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Τμήμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ηλεκτρονικών ΙΔΡΥΜΑ Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα: Αλεξανδροπούλου Ευγενία 1.Τίτλος: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) Περιεχόμενο: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια πληροφοριών στα Ευφυή Δίκτυα ΗΕ

Ασφάλεια πληροφοριών στα Ευφυή Δίκτυα ΗΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ασφάλεια πληροφοριών στα Ευφυή Δίκτυα ΗΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Σύγχρονα Εργαλεία Δικτύων Η/Υ Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστής: Μάριος Παπαδιονυσίου A.E.M.: 3362 Επιβλέπων: Κων/νος Βαξεβανάκης Καβάλα, 2013 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος αυτοματισμού με χρήση μικροελεγκτή και ασύρματου δικτύου αισθητήρων

ΔΙΜΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος αυτοματισμού με χρήση μικροελεγκτή και ασύρματου δικτύου αισθητήρων ΔΙΜΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος αυτοματισμού με χρήση μικροελεγκτή και ασύρματου δικτύου αισθητήρων Copyright Statement. Αθανάσιος Ε. Τασόγλου Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που Θέμα: «Αποτίμηση της απόδοσης και της κατανάλωσης ισχύος ARM επεξεργαστών με έμφαση στην μοντελοποίηση της επιβάρυνσης που προστίθεται από το Android λειτουργικό σύστημα» Επιβλέπων: Βώρος Νικόλαος e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θέματα Ασφάλειας Δεδομένων Ευφυών Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και υλοποίηση συστήματος ελέγχου, παρακολούθησης και καταγραφής εργαστηριακού μικροδικτύου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αχιλλέας Γ.

Μελέτη και υλοποίηση συστήματος ελέγχου, παρακολούθησης και καταγραφής εργαστηριακού μικροδικτύου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αχιλλέας Γ. Μελέτη και υλοποίηση συστήματος ελέγχου, παρακολούθησης και καταγραφής εργαστηριακού μικροδικτύου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αχιλλέας Γ. Μάρκου Επιβλέπων: Νικόλαος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Μάρτιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη σε 3-Τier Αρχιτεκτονική

Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη σε 3-Τier Αρχιτεκτονική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα" Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΗΛΙΟΥ Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Δρ Άγγελος Μιχάλας, Αναπληρωτής Καθηγητής e-mail: amichalas@kastoria.teikoz.gr

Εισηγητής : Δρ Άγγελος Μιχάλας, Αναπληρωτής Καθηγητής e-mail: amichalas@kastoria.teikoz.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου τηλεμετρίας»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου τηλεμετρίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων για τη μη επεμβατική παρακολούθηση βιοσήματος

Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων για τη μη επεμβατική παρακολούθηση βιοσήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων για τη μη επεμβατική παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού με δυνατότητες επίγνωσης κατάστασης

Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού με δυνατότητες επίγνωσης κατάστασης Τμήμα Ηλεκτρονικής Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού με δυνατότητες επίγνωσης κατάστασης Πτυχιακή Εργασία Αδαμόπουλος Παναγιώτης:36676 Κιτσούλης Ευάγγελος:36971 Πάγκος Ανδρέας:37134 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιμένοντας το λεωφορείο. Ένα έξυπνο σύστημα ενημέρωσης. Πτυχιακή Εργασία. Μαρία Ιουλιανού

ΘΕΜΑ: Περιμένοντας το λεωφορείο. Ένα έξυπνο σύστημα ενημέρωσης. Πτυχιακή Εργασία. Μαρία Ιουλιανού ΘΕΜΑ: Περιμένοντας το λεωφορείο. Ένα έξυπνο σύστημα ενημέρωσης. Πτυχιακή Εργασία Μαρία Ιουλιανού Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Λάμπρος Λαμπρινός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΝΤΕΛΗΣ Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνύπαρξης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων και Δικτύων Wi-Fi σε Πραγματικό Περιβάλλον

Μελέτη Συνύπαρξης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων και Δικτύων Wi-Fi σε Πραγματικό Περιβάλλον ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Συνύπαρξης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων και Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής εικονικού κόμβου ασύρματης τηλεμετρίας ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!!

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!! Ψηλές Συχνότητες Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Νοέμβριος 2012 Ενημερωτικό Δελτίο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!!

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)»

Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)» Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης e-mail: mparask@teimes.gr τηλ: 26310-38566

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ HOU-CS-UGP-2013-08 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» Πτυχιακή Εργασία HOU-CS-UGP-2013-08 Ανάπτυξη Αυτόνομου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σύντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σύντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σύντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας: Μεθοδολογία και τεχνολογία μετρήσεων κάλυψης και μελέτη περίπτωσης. Ασύρματα δίκτυα ακουστικών αισθητήρων:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και ανάπτυξη προσομοιωτή του ρομπότ της ομάδας PANDORA σε εικονικά περιβάλλοντα

Σχεδίαση και ανάπτυξη προσομοιωτή του ρομπότ της ομάδας PANDORA σε εικονικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και ανάπτυξη προσομοιωτή του ρομπότ της ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αριθμός Μητρώου: 6348 Θέμα

ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αριθμός Μητρώου: 6348 Θέμα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα