ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΛΙΤΥΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΛΙΤΥΩΝ"

Transcript

1 ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝ ΙΑ, ΤΟ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΟΧ (50%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (50%) του έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΛΙΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΩΔ. ΕΟΧ: EL0071) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προοίμιο - Εισαγωγή Αντικείμενο του Έργου EL Στόχος του Σχεδίου ημοσιότητας Στοχοθετούμενο Κοινό ημόσιες Αρχές Οικονομικοί και Κοινωνικοί Φορείς Εκπαιδευτική & Ερευνητική Κοινότητα ιαμορφωτές Κοινής Γνώμης Στρατηγική ημοσιότητας Υλικό ημοσιότητας Εργαλεία ημοσιότητας Λογότυπο Ιστοσελίδα Ενημερωτικό Φυλλάδιο Ενημερωτικά ελτία Έντυπο Υποστηρικτικό Υλικό Εκδηλώσεις ημοσιότητας Άλλες ράσεις ημοσιότητας Άλλο Υλικό ημοσιότητας Σχέδιο ράσης...36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Λίστα Αποδεκτών Υλικού ημοσιότητας...44 Α.1 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί...44 Α.2 ημόσιες Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές...46 Α.3 ημόσιες Υπηρεσίες...54 Α.4 Οικονομικοί και Κοινωνικοί Φορείς...57 Α.5 Εκπαιδευτική & Ερευνητική Κοινότητα...62 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Κωδικοποιημένη Λίστα Στοιχείων Επικοινωνίας σε Ηλεκτρονική Μορφή...65 Page 2 of 65

3 ΜΕΡΟΣ 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Page 3 of 65

4 1. Προοίμιο - Εισαγωγή Η συντριπτική πλειοψηφία των συγχρηματοδοτούμενων έργων περιλαμβάνουν δράσεις για τη δημοσιοποίηση των στόχων και των δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων τους. Οι εν λόγω δράσεις έχουν πλέον γίνει σχεδόν υποχρεωτικές στα πλαίσια υλοποίησης Ευρωπαϊκών και άλλων συγχρηματοδοτούμενων έργων. Η ανεπαρκής διάδοση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων ενός έργου συχνά δεν οφείλεται σε ανεπάρκεια πόρων, καθώς πολλές δράσεις δημοσιότητας μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς ιδιαίτερα μεγάλο κόστος, αλλά στην απουσία μιας συγκεκριμένης στρατηγικής και ενός στοχευμένου σχεδίου δημοσιότητας. Η συνοχή και η σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και οργανισμών, τα μηνύματα που θα χρησιμοποιηθούν, τα εργαλεία και τα μέσα που θα αξιοποιηθούν, το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί και ο συντονισμός και η παρακολούθηση των ενεργειών δημοσιότητας που θα πραγματοποιηθούν, αποτελούν μερικούς μόνο από τους κρίσιμους παράγοντες, οι οποίοι θα διασφαλίσουν μια επιτυχημένη στρατηγική δημοσιότητας και προβολής του έργου. Κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σχεδίου δημοσιότητας, είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα: Να είναι ξεκάθαροι οι προς επίτευξη στόχοι του σχεδίου. Ενδεικτικά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν κατά τη σύνθεσή του είναι τα εξής: o ποιος είναι ο στόχος της προβολής του έργου; o ποιοι (φορείς, κοινωνικές ομάδες, κλπ) συνθέτουν τις βασικές ομάδες-στόχος μιας τέτοιας στρατηγικής; o ποια είναι τα βασικά μηνύματα που πρέπει να περαστούν στις ομάδες στόχος; Page 4 of 65

5 o ποια είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική για την επίτευξη των στόχων της προβολής του έργου; Να είναι γνωστοί οι διαθέσιμοι πόροι για την υλοποίηση των δράσεων διάδοσης-προβολής, τόσο οικονομικοί όσο και σε έμψυχο δυναμικό καθώς και τα δύο είναι σημαντικά για την εκπόνηση και την εφαρμογή του επικοινωνιακού σχεδίου. Να οριστούν ένα η περισσότερα πρόσωπα, τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τη υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας του έργου, καθώς χωρίς σαφή διαχωρισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων μέσα σε μια ομάδα έργου, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί ένα συνεκτικό σχέδιο. Το σχέδιο διάδοσης-προβολής είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για το έργο, δεδομένου ότι αποτελεί όχι μόνο ένα μέσο διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου αλλά και ένα μέσο στήριξης της βιωσιμότητας του έργου και πέραν των στενών χρονικών πλαισίων υλοποίησης αυτού. Επιπλέον, μια καλή στρατηγική διάδοσης και επικοινωνίας θα ενεργοποιήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς και εκείνους τους ανθρώπους και φορείς που εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα στην υλοποίηση του έργου. Γνωστοποιώντας και εφιστώντας την προσοχή σε δραστηριότητες και αποτελέσματα του έργου, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την κινητοποίηση ανθρώπων και οργανισμών, γεγονός που θα οδηγήσει σε καλύτερη συνεργασία στο πλαίσιο του έργου. Page 5 of 65

6 ΜΕΡΟΣ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Page 6 of 65

7 2. Αντικείμενο του Έργου EL0071 Οι κατολισθήσεις, ως απόρροια της αστάθειας κλιτύων, αποτελούν μία φυσική καταστροφή οφειλόμενη σε γεωλογικά και άλλα αίτια (π.χ. άλλες φυσικές καταστροφές, οικιστική εξάπλωση και τουριστική ανάπτυξη σε ακατάλληλες περιοχές) με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Φαινόμενα κατολισθήσεων παρουσιάζονται στις περισσότερες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ-ΕΖΕΣ), προκαλώντας ετησίως καταστροφές δισεκατομμυρίων ευρώ και κατά μέσο όρο το θάνατο 25 ανθρώπων. Στην Ελλάδα, και ειδικά σε πολλές περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια μεγάλες κατολισθήσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε μεγάλους οδικούς άξονες και ανθρώπινες απώλειες. Επιπλέον, μετά τη δημιουργία μεγάλων αποψιλωμένων εκτάσεων εξαιτίας των φονικών πυρκαγιών του καλοκαιριού 2007, ο κίνδυνος εμφάνισης κατολισθητικών φαινομένων έχει αυξηθεί δραματικά. Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι: 1) η πρόληψη για τέτοιου είδους καταστροφές είναι σχεδόν ανύπαρκτη και ο βαθμός αντιμετώπισης ανεπαρκής, 2) δεν υφίσταται συστηματική παρακολούθηση ακόμα και γνωστών προβληματικών περιοχών, 3) υπάρχει έλλειψη ευαισθητοποίησης απέναντι σε έναν από τους μεγαλύτερους γεωκινδύνους, 4) το περιβάλλον υφίσταται δραματικές αλλοιώσεις. Η λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος βρίσκεται στο τρίπτυχο «παρακολούθηση - εκπαίδευση ευαισθητοποίηση». Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της επάρκειας και της διοικητικής ικανότητας των τοπικών δημόσιων αρχών για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων και την προστασία των πολιτών και του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος της περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσα από την ανάπτυξη ενός μόνιμου πιλοτικού συστήματος παρακολούθησης Page 7 of 65

8 επιλεγμένων περιοχών της περιφέρειας, που παρουσιάζουν προβλήματα αστάθειας πρανών, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων δορυφορικών μεθόδων, καθώς και μέσα από την εκπαίδευση των αρμόδιων υπηρεσιών στη χρήση και βέλτιστη αξιοποίηση του συστήματος. Βασικούς στόχους του έργου αποτελούν η αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών απέναντι στο φαινόμενο των κατολισθήσεων και η βελτίωση του προφίλ της περιφέρειας Πελοποννήσου ως τόπου ασφαλούς διαβίωσης και ποιότητας ζωής. 1) Ανάλυση και καθορισμός περιοχών παρακολούθησης, 2) Εγκατάσταση εξοπλισμού (GNSS και ανακλαστήρων), 3) Εγκατάσταση λογισμικού, επεξεργασία δεδομένων και υπολογισμός παραμόρφωσης, 4) Σχεδίαση και ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφορικών και διαδικτυακής υπηρεσίας, 5) Εκπαίδευση τοπικών δημοσίων φορέων στην παρακολούθηση και λειτουργία του συστήματος, τη διάγνωση προβλημάτων και τη λήψη μέτρων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι προφανές ότι η ευρύτερη δυνατή διάδοση των αποτελεσμάτων, των πρακτικών και των εργαλείων, που θα αναπτυχθούν και θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, θα διασφαλίσει πολύτιμη υποστήριξη και βοήθεια σε εκείνους τους φορείς, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, που ασχολούνται ενεργά με θέματα πολιτικής προστασίας αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος. Page 8 of 65

9 ΜΕΡΟΣ 3 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Page 9 of 65

10 3. Στόχος του Σχεδίου ημοσιότητας Ο βασικός στόχος του Σχεδίου ημοσιότητας του έργου EL0071, είναι να παρουσιάσει τον τρόπο, με τον οποίο οι εταίροι του έργου θα συνεργαστούν τόσο μεταξύ τους, στο πλαίσιο του έργου, όσο και με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς και οργανισμούς, καθώς και με το ευρύτερο κοινό της περιφέρειας Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Στο παρόν Σχέδιο ημοσιότητας θα αποτυπωθούν με τρόπο σαφή και συστηματικό μια σειρά από δράσεις, τεχνικές και προσεγγίσεις, με τις οποίες θα επιτευχθούν οι στόχοι δημοσιότητας του έργου και θα αξιοποιηθούν με τρόπο βέλτιστο όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, πάντοτε, μέσα στα χρονικά πλαίσια υλοποίησης του έργου. Προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, στο παρόν Σχέδιο ημοσιότητας ενσωματώνεται η προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω» (top-down) τόσο στην εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του έργου όσο και στην εξωτερική επικοινωνία με ενδιαφερόμενους φορείς και οργανισμούς, στο σύνολο των δράσεων. Βασικά δομικά στοιχεία, τα οποία θα διασφαλίσουν την επιτυχημένη υλοποίηση του προτεινόμενου Σχεδίου ημοσιότητας είναι τα εξής: Οι δράσεις ημοσιότητας, οι οποίες θα είναι κατά κύριο λόγο συνεργατικές και στρατηγικά προγραμματισμένες, θα πρέπει να εφαρμόζονται συστηματικά από όλους τους εταίρους του έργου, Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων εταίρων. Μέσα από το Σχέδιο ημοσιότητας του έργου θα αναδεικνύεται με σαφήνεια: Η συμμετοχή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ στο υπό υλοποίηση έργο, Page 10 of 65

11 Η συνεισφορά του Ελληνικού κράτους μέσω του Προγράμματος ημοσίων Επενδύσεων στην υλοποίηση του έργου. Βασική επιδίωξη μέσα από την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου ημοσιότητας είναι: Να προβληθεί η εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ στην Ελλάδα, Να αναδειχθεί η κοινή προσπάθεια και συνεργασία των Ελληνικών αρχών και της Επιτροπής του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ, Να εξασφαλιστεί η ποιότητα και αποτελεσματικότητα των μέτρων Πληροφόρησης- ημοσιότητας κατά την εφαρμογή τους. Οι ειδικότεροι στόχοι του παρόντος Σχεδίου ημοσιότητας του έργου είναι: Να ενημερώσει το κοινό αλλά και τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου, Να αυξήσει το βαθμό ευαισθητοποίησης διαφόρων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών (από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό) και πολιτικών παραγόντων σχετικά με τη σπουδαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών γενικότερα και των κατολισθήσεων ειδικότερα, Να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να λάβει, τις προφυλάξεις που θα πρέπει να πάρει και τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί, προκειμένου να προφυλαχθεί από ένα κατολισθητικό φαινόμενο, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις τόσο στο ανθρωπογενές όσο και στο φυσικό περιβάλλον, Να διευκολύνει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και εκτός των γεωγραφικών ορίων της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς η καλή Page 11 of 65

12 επικοινωνία και προβολή των αποτελεσμάτων του έργου θα «εμπνεύσει» και άλλες τοπικές αρχές και αρμόδιους φορείς να εφαρμόσουν ανάλογες μεθόδους και τεχνικές για την προστασία του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος των περιοχών τους από ανάλογα φαινόμενα, Να διασφαλίσει τη συνεχή ανατροφοδότηση και αξιολόγηση του έργου, καθιστώντας δυνατή τη βέλτιστη αξιοποίηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του, Να διασφαλίσει τη διαφάνεια στη χρήση των κονδυλίων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ και της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία μέσω του Προγράμματος ημοσίων Επενδύσεων συγχρηματοδοτεί την υλοποίηση του έργου. Το Σχέδιο Επικοινωνίας θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάδειξη της διαπίστωσης ότι το έργο έχει χρηματοδοτηθεί για βάσιμους λόγους και ότι τα διατιθέμενα κεφάλαια έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά. Το γεγονός αυτό θα αναβαθμίσει από τη μια μεριά το ρόλο και την αναγνώριση των αναπτυξιακών σχεδίων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ και του Ελληνικού κράτους και από την άλλη θα βελτιώσει την εικόνα και το προφίλ των εταίρων του έργου προκειμένου να λαμβάνουν περισσότερη χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους, για την υλοποίηση και άλλων αναπτυξιακών περιφερειακών προγραμμάτων, Να ενημερώσει παρόμοιες ομάδες - στόχος (ενώσεις, δράσεις, φορείς και οργανισμούς) από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για τις δυνατότητες που τους προσφέρονται προκειμένου να συμμετέχουν σε δράσεις κατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους, Να αυξήσει την ευαισθησία των αρμοδίων αρχών απέναντι σε έναν από τους μεγαλύτερους γεωκινδύνους, Να συμβάλλει στην τόνωση της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών για την έγκαιρη αντιμετώπιση και διαχείριση φυσικών καταστροφών, Page 12 of 65

13 Να τονίσει την ανάγκη της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, η καταστροφή του οποίου πολλές φορές έχει σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση των γεωλογικών χαρακτηριστικών και την πρόκληση κατολισθητικών φαινομένων, Να δώσει ώθηση στον κοινωνικό διάλογο για την ανάγκη της ενεργούς συμμετοχής όλων των πολιτών, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Page 13 of 65

14 ΜΕΡΟΣ 4 ΣΤΟΧΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ Page 14 of 65

15 4. Στοχοθετούμενο Κοινό Το στοχοθετούμενο κοινό για το έργο EL0071 ανήκει στις παρακάτω τέσσερις βασικές ενότητες-κατηγορίες: 1. ημόσιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 2. Ενδιαφερόμενοι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, όπως: o Ενώσεις και Επιμελητήρια, o Αντιπροσωπευτικοί φορείς του Κοινωνικού Τομέα, o Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ειδικά σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής καθώς και προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος), 3. Εκπαιδευτική & Ερευνητική Κοινότητα: Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ιδρύματα, 4. ιαμορφωτές κοινής γνώμης ΜΜΕ, 5. Το ευρύ κοινό. Θα πρέπει να τονιστεί ο ιδιαίτερος ρόλος των τεσσάρων πρώτων κατηγοριών στοχοθετούμενου κοινού (1-4) ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης. Στις επόμενες ενότητες γίνεται λεπτομερής αναφορά των τεσσάρων πρώτων ομάδων-στόχος και παράλληλα γίνεται η σύνδεση των επικοινωνιακών στόχων με το στοχοθετούμενο κοινό και αναδεικνύεται ο ξεχωριστός ρόλος της κάθε κατηγορίας κοινού. Page 15 of 65

16 4.1 ημόσιες Αρχές Στην κατηγορία αυτοί ανήκουν Τοπικές, Περιφερειακές, Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές και υπηρεσίες, όπως: ιευθύνσεις του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ, Πρεσβείες και Αρμόδιες ιευθύνσεις των χωρών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ, Γενικές Γραμματείες και ιευθύνσεις Υπουργείων της Ελληνικής Κυβέρνησης, Περιφερειακές ιοικήσεις, Οι νέοι ήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έπειτα από την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης, Αστυνομικές ιευθύνσεις και ιοικήσεις Πυροσβεστικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι παραπάνω φορείς συμπεριλαμβάνονται στους αποδέκτες των δράσεων δημοσιότητας, καθώς: Άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται με την υλοποίηση έργων στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ, Συμμετέχουν στο σχεδιασμό ή την εφαρμογή δράσεων Πολιτικής Προστασίας, Επηρεάζουν σημαντικά τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών, Μπορούν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση του έργου με την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας, Μπορούν να διαμορφώσουν μηχανισμούς για τη διάδοση των μεθόδων και πρακτικών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου. Page 16 of 65

17 4.2 Οικονομικοί και Κοινωνικοί Φορείς Στην κατηγορία αυτή ανήκουν φορείς και Οργανισμοί όπως: Επαγγελματικές Ενώσεις και Επιμελητήρια, Ενώσεις τοπικών φορέων, Μη κυβερνητικές Οργανώσεις (ειδικά σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος), Οργανώσεις Εθελοντών. Η δημοσιοποίηση του αντικειμένου του έργου, των στόχων, των δράσεων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του στους παραπάνω οργανισμούς γίνεται με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και της ενημέρωσης σχετικά με το φαινόμενο των κατολισθήσεων. Επίσης στους στόχους αυτής της επικοινωνίας συμπεριλαμβάνονται: η βελτίωση της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στη διαχείριση φυσικών καταστροφών, η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων για την οικονομική ζωή της περιοχής από την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας ομάδων εθελοντών στην αντιμετώπιση και διαχείριση φυσικών καταστροφών, η ανταλλαγή απόψεων για τον προσδιορισμό και άλλων παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν στο μέλλον. Page 17 of 65

18 4.3 Εκπαιδευτική & Ερευνητική Κοινότητα Στην κατηγορία αυτή ανήκουν Οργανισμοί όπως: Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα. Οι παραπάνω οργανισμοί θα λειτουργήσουν όχι μόνο ως αποδέκτες και πολλαπλασιαστές πληροφόρησης αλλά, κυρίως, ως ανατροφοδότες πληροφοριών, ανταλλάσοντας πολύτιμη επιστημονική γνώση και εμπειρία με τους εταίρους του έργου, γεγονός που θα συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω βελτίωση και εξέλιξη του συστήματος. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν στη μελλοντική αξιοποίηση των μεθόδων και πρακτικών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου, για την αντιμετώπιση και διαχείριση και άλλων φαινομένων φυσικών καταστροφών. Page 18 of 65

19 4.4 ιαμορφωτές Κοινής Γνώμης Πέραν των φορέων και οργανισμών που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, πολύ σημαντική συμβολή στη δημοσιότητα του έργου θα έχει και η διάχυση πληροφοριών μέσω παραδοσιακών καναλιών ενημέρωσης, όπως: Τοπικές εφημερίδες και περιοδικά που εκδίδονται στα όρια της Περιφέρειας, Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας, και Ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (ηλεκτρονικές εφημερίδες & περιοδικά, portals, blogs κλπ). Page 19 of 65

20 ΜΕΡΟΣ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Page 20 of 65

21 5. Στρατηγική ημοσιότητας Η Στρατηγική ημοσιότητας αναφέρεται στον ορισμό και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων προκειμένου να επιτευχθεί η ευρύτερη διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στο στοχοθετημένο κοινό και αφορά όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Η εκπόνηση ενός σχεδίου δημοσιότητας απαιτεί το σχεδιασμό μίας συνεκτικής στρατηγικής μεταξύ: 1. του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για την προβολή του έργου (φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα κ.λπ.), 2. των εργαλείων προβολής και δημοσιότητας (π.χ. ιστοσελίδα, μπροσούρα, ενημερωτικά δελτία, δελτία τύπου, ημερίδες κ.λπ.), 3. του τρόπου με τον οποίο θα προβληθεί το έργο. Τα παραπάνω θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα συνεκτικό πλαίσιο, στο σχεδιασμό του οποίου λαμβάνονται υπόψη παράμετροι, όπως: Ο στόχος των δράσεων δημοσιότητας, Το Στοχοθετημένο Κοινό, Ο επιθυμητός αριθμός αποδεκτών του υλικού προβολής. Με βάση τα παραπάνω, ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση μίας δράσης δημοσιότητας θα καθορίσει τα μέσα δημοσιότητας, τις εκδηλώσεις και τα κανάλια μέσω των οποίων η συγκεκριμένη δραστηριότητα του έργου θα ανακοινωθεί, καθώς επίσης η ημερομηνία της δημοσιοποίησης αλλά και το περιεχόμενο του μηνύματος. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του Σχεδίου ημοσιότητας είναι απαραίτητη η κατάρτιση ενός Σχεδίου ράσης για το σύνολο των δράσεων δημοσιότητας, όπου θα αναφέρονται όχι μόνο οι ημερομηνίες κατά τις οποίες αυτές θα λαμβάνουν χώρα αλλά και ο ρόλος και η Page 21 of 65

22 συμμετοχή των εταίρων του έργου, καθώς είναι πολύ σημαντικό όλοι οι εταίροι να καταβάλλουν προσπάθειες για τη μέγιστη δυνατή δημοσιοποίηση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου. Page 22 of 65

23 5.1 Υλικό ημοσιότητας Τη βάση για την υλοποίηση ενός επιτυχημένου σχεδίου δημοσιότητας αποτελεί το ίδιο το περιεχόμενο του έργου, καθώς οι στόχοι, οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου αποτελούν το πρωτογενές υλικό που θα αξιοποιηθεί στις δράσεις δημοσιότητας, καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι συγκεκριμένες δράσεις αφορούν όλους τους εταίρους στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δημοσιότητας. Υλικό που θα αξιοποιηθεί για τη δημοσιότητα του έργου είναι εν γένει: Το αντικείμενο του έργου, οι στόχοι του, το Πρόγραμμα ράσης και τα παραδοτέα, όπως αυτά περιγράφονται στο εγκεκριμένο σχέδιο υλοποίησης του έργου, Οι αναλύσεις που έχουν εκπονηθεί και αφορούν την υπάρχουσα κατάσταση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, Οι ενέργειες και μελέτες που έχουν γίνει ή θα γίνουν στα πλαίσια του έργου για τον εντοπισμό και τη διάγνωση των προβληματικών περιοχών, Οι ορθές πρακτικές που είτε έχουν εντοπιστεί είτε έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να εφαρμοστούν στα πλαίσια του έργου, Τα υπάρχοντα σχέδια πολιτικής προστασίας καθώς και τα σχέδια πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Το παραπάνω υλικό θα πρέπει να συγκεντρωθεί και οργανωθεί από το Συντονιστή Εταίρο (Περιφέρεια Πελοποννήσου), ο οποίος είναι, σύμφωνα με το σχέδιο υλοποίησης του έργου, υπεύθυνος για τη ιοίκησή του καθώς και τη διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του. Page 23 of 65

24 5.2 Εργαλεία ημοσιότητας Λογότυπο Ιδιαίτερα σημαντική στη βελτίωση της εξωστρέφειας και την προβολή του έργου είναι η δημιουργία ενός λογοτύπου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε όλο το φάσμα των δράσεων δημοσιότητας. Το λογότυπο είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής δημοσιότητας, καθώς αυξάνει την αναγνωρησιμότητα του έργου και συμβάλλει στη δημιουργία μιας «οπτικής ταυτότητας». Στο πλαίσιο του έργου EL0071 προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία για τo σχεδιασμό του λογοτύπου με τη χρήση εξωτερικών συνεργατών (σχεδιαστές, γραφίστες κλπ) και την από κοινού απόφαση των εταίρων. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας, προκρίθηκε η παρακάτω προσέγγιση για το λογότυπο του έργου: Αρμόδιος Εταίρος Συμμετοχή Περιφέρεια Πελοποννήσου (Συντονιστής Εταίρος) Όλοι οι εταίροι του έργου (σύμφωνη γνώμη) Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Νοέμβριος 2010 Page 24 of 65

25 5.2.2 Ιστοσελίδα Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία δημοσιότητας είναι η ιστοσελίδα του έργου. Η ιστοσελίδα δεν αποτελεί απλώς ένα στατικό σημείο προβολής των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου, αλλά είναι ένα εργαλείο, το οποίο αξιοποιείται καθημερινά τόσο από τους εταίρους του έργου για την ανάρτηση και ανταλλαγή αρχείων και πληροφοριών, όσο και από τους εποπτεύοντες φορείς (Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ & Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥ &ΠΤΣ) για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου. Για το λόγο αυτό, η ιστοσελίδα του έργου έχει μια σύνθετη μορφή: Κατ αρχήν είναι δίγλωσση, προβάλλοντας το σύνολο του περιεχομένου τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα, και συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διεθνοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. εύτερον, έχει ιεραρχική δομή. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο σύνολο του περιεχομένου για τους εταίρους του έργου, οι οποίοι έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να ανεβάζουν και να κατεβάζουν αρχεία, τα οποία ενδεχομένως να περιέχουν και εμπιστευτικές πληροφορίες. Στους απλούς επισκέπτες επιτρέπεται η πλοήγηση σε όλο το δημόσιο περιεχόμενο του έργου. Στο προστατευμένο τμήμα της ιστοσελίδας υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία, που στο δημόσιο τμήμα υποδεικνύονται με ένα σχήμα «κλειδαριάς». Τα αρχεία αυτά είναι: τα αρχεία των εκθέσεων προόδου του έργου, ενδιάμεσα παραδοτέα πριν την οριστική τους υποβολή, άλλα αρχεία που δεν είναι επιθυμητό να διαβάζονται από το ευρύ κοινό. Στο δημόσιο περιεχόμενο της ιστοσελίδας περιέχονται πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα, το σκοπό, τους στόχους και το σχέδιο δράσης του έργου, Page 25 of 65

26 στοιχεία επικοινωνίας των εταίρων του έργου, ημερολόγιο συναντήσεων και εκδηλώσεων, παραδοτέα. Ο ρόλος της ιστοσελίδας στη δημοσιότητα του έργου αναβαθμίζεται, ακόμη περισσότερο, με την ανάρτηση: της ηλεκτρονικής μορφής των δίγλωσσων ενημερωτικών δελτίων σχετικά με την πρόοδο του έργου, της ηλεκτρονικής μορφής της μπροσούρας του έργου, των ανακοινώσεων και του υλικού σχετικά με τις δράσεις και εκδηλώσεις του έργου, τα δελτία Τύπου του έργου. Η ανάρτηση της ηλεκτρονικής σελίδας του έργου θα γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: η οποία έχει ήδη κατοχυρωθεί από το Συντονιστή Εταίρο για τις ανάγκες του έργου και για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη του έργου. Ωστόσο, προσωρινά, για την αποφυγή καθυστερήσεων στην υλοποίηση του έργου αλλά και τη διευκόλυνση όλων των εταίρων, η ιστοσελίδα του έργου έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση: όπου και λειτουργεί αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές του Εργαστηρίου ικτύων Επικοινωνιών και Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αρμόδιος Εταίρος Συμμετοχή Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Όλοι οι εταίροι του έργου Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Απρίλιος 2011 Page 26 of 65

27 5.2.3 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Συμπληρωματικά ως προς τη λειτουργία της ιστοσελίδας, θα παραχθεί και έντυπο υλικό, το οποίο θα διανεμηθεί τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς με αποστολή, όσο και στο ευρύ κοινό μέσω των εκδηλώσεων που θα οργανωθούν στο πλαίσιο του έργου. Το ενημερωτικό φυλλάδιο (μπροσούρα) αποτελεί ένα από τα κυριότερα εργαλεία δημοσιότητας. Σε αυτό περιέχεται το περίγραμμα του έργου, με συνοπτική αναφορά του αντικειμένου του, των στόχων του, των δράσεών του, καθώς και των προσδοκόμενων αποτελεσμάτων. Στο ενημερωτικό φυλλάδιο αναφέρεται επίσης το εταιρικό σχήμα του έργου καθώς και η συμμετοχή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ, αλλά του Ελληνικού κράτους στην υλοποίησή του. Όπως και στην ηλεκτρονική του έκδοση, το ενημερωτικό φυλλάδιο θα είναι δίγλωσσο, με περιεχόμενα τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα. Το ενημερωτικό φυλλάδιο θα αποτελέσει την πρώτη επαφή του στοχοθετημένου κοινού με το έργο και για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένο και περιεκτικό, έτσι ώστε από τη μια πλευρά να προκαλεί το ενδιαφέρον σχετικά με το έργο και από την άλλη να δίνει με τρόπο άμεσο και κατανοητό όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Αρμόδιος Εταίρος Περιφέρεια Πελοποννήσου Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Νοέμβριος εκέμβριος 2010 Page 27 of 65

28 5.2.4 Ενημερωτικά ελτία Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η δημιουργία τεσσάρων δίγλωσσων (Ελληνικά/Αγγλικά) ενημερωτικών δελτίων, στα οποία θα αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου και ειδικότερα: επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του έργου, νέα και ειδήσεις που αφορούν το έργο, εκδηλώσεις που σχετίζονται με το έργο, δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου, υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί και μπορούν να αξιοποιηθούν από τις τοπικές κοινωνίες, δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας που έχουν λάβει χώρα. Παράλληλα με την έντυπη μορφή, τα ενημερωτικά δελτία θα παράγονται και σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου. Υπεύθυνος Εταίρος Περιφέρεια Πελοποννήσου Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Απρίλιος 2011 Page 28 of 65

29 5.2.5 Έντυπο Υποστηρικτικό Υλικό Για την υποστήριξη των προγραμματισμένων εκδηλώσεων προτείνεται η παραγωγή έντυπου υποστηρικτικού υλικού όπως: Αφίσα (poster), Φάκελοι με τα στοιχεία του έργου, Block με τα στοιχεία του έργου. Αρμόδιος Εταίρος Περιφέρεια Πελοποννήσου Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Ιανουάριος Φεβρουάριος 2011 Page 29 of 65

30 5.3 Εκδηλώσεις ημοσιότητας Η δημοσιοποίηση του σκοπού και των στόχων του έργου, των δραστηριοτήτων του και των αποτελεσμάτων του στο στοχοθετημένο κοινό αποτελεί μια δυναμική και συνεχή διαδικασία, η οποία προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των εταίρων. Πέραν όμως από τη διαρκή προβολή του έργου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ή μέσω της διανομής του ενημερωτικού φυλλαδίου ή των ενημερωτικών δελτίων σε ενδιαφερόμενους φορείς, ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει και τη διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων δημοσιότητας (π.χ. εκδηλώσεις, παρουσίασης του έργου, συνεντεύξεις Τύπου, παρουσίαση του έργου σε άλλες εκδηλώσεις). Στη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων θα είναι δυνατή η παρουσίαση του έργου με τρόπο άμεσο και παραστατικό σε τοπικούς ή και άλλους φορείς, καθώς και η διανομή του παραχθέντος έντυπου υλικού. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις: 1. Εκδήλωση Παρουσίασης του Έργου στους Τοπικούς Φορείς Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί όταν το έργο θα έχει φτάσει στο ανώτερο επίπεδο ωριμότητας κυρίως όσον αφορά το πρώτο βασικό τμήμα του (ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης αστάθειας κλιτύων) και θα προετοιμάζει τις διαδικασίες εκπαίδευσης, με στόχο την προσέλκυση του ενδιαφέροντος και τη μεγιστοποίηση της υποστήριξης του έργου από τους Τοπικούς Φορείς. Οι φορείς αυτοί θα λειτουργήσουν και ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, αυξάνοντας τον αντίκτυπο και την αναγνωρισιμότητα του έργου στον τοπικό πληθυσμό. Με δεδομένο ότι η αποτελεσματικότητα και διείσδυση του τελικού προϊόντος του έργου χρειάζεται τη συναίνεση και ανταπόκριση όλων των τοπικών φορέων, η ανταλλαγή απόψεων είναι σε αυτή τη φάση ιδιαίτερα χρήσιμη και θα έχει θετική συμβολή σε όλα τα επόμενα στάδια υλοποίησης του έργου. Page 30 of 65

31 2. Τελική Εκδήλωση Παρουσίασης του Συστήματος Στη φάση ολοκλήρωσης του έργου, θα διοργανωθεί κεντρική εκδήλωση για την παρουσίαση του συστήματος και των εκπαιδευτικών εργαλείων και δράσεων σε εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς, και τοπικούς φορείς άλλων περιοχών της χώρας. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση και συζήτηση επί της προσέγγισης και των αποτελεσμάτων του έργου. Με δεδομένο ότι η εκδήλωση θα λάβει χώρα κατά την ολοκλήρωση του έργου, θα δοθεί η δυνατότητα παρουσίασης μεγάλου όγκου πληροφοριών σχετικά με όλες τις πτυχές του έργου: το ρόλο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ καθώς και του Ελληνικού κράτους στην υλοποίηση του έργου, τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων κατά τη διάρκεια του έργου, τους στόχους του έργου και του ποσοστού επίτευξης αυτών, των πρακτικών, των μεθόδων και των τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν, των εργαλείων και των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν, των αποτελεσμάτων και του συνολικού οφέλους για τον τοπικό πληθυσμό. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν ιδέες και προτάσεις για την εφαρμογή του συστήματος και σε άλλες περιοχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αρμόδιος Εταίρος Συμμετοχή Περιφέρεια Πελοποννήσου Όλοι οι εταίροι του έργου Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Απρίλιος 2011 Page 31 of 65

32 5.4 Άλλες ράσεις ημοσιότητας Η προβολή του έργου και των δράσεών του στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο είναι μια διαδικασία που εκπονείται καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να προσδιοριστούν οι ιδιαιτερότητες του ακροατηρίου που γίνονται αποδέκτες αυτών των μηνυμάτων, καθώς θα πρέπει κατάλληλα μηνύματα να απευθύνονται σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Για το λόγο αυτό, στην καταγραφή των ομάδων που αποτελούν στόχο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής δημοσιότητας είναι χρήσιμο να γίνει λεπτομερής αναφορά του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου προκειμένου η συγκεκριμένη λίστα να αξιοποιηθεί από όλους τους εταίρους του έργου. Οι ενέργειες που αφορούν στην προβολή του έργου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στα πλαίσια της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δημοσιότητας περιλαμβάνουν: τη συγγραφή και δημοσίευση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων την αποστολή ενημερωτικών επιστολών και άρθρων σε συντάκτες και διευθυντές μέσων ενημέρωσης, την πρόσκληση εκπροσώπων του Τύπου σε συνεντεύξεις Τύπου. Είναι πολύ σημαντικό, ανάλογα με το είδος του μέσου που χρησιμοποιείται και τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα, το περιεχόμενο των μηνυμάτων να προσαρμόζεται κατάλληλα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να προσδιορίζεται: Ποιο είναι το περιεχόμενο του μηνύματος, Ποιοι είναι οι τελικοί αποδέκτες του μηνύματος, Ποιο είναι το είδος του μέσου που θα χρησιμοποιηθεί και ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Page 32 of 65

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 198 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Δ/νση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ

Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ. Θέσεις υπηρεσιών στις οποίες θα διατεθούν για διορισµό οι απόφοιτοι της 9 ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ... από: Α. Τµήµα Γενικής ιοίκησης A/A ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2017 (έτος γέννησης 1996) για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2017 (έτος γέννησης 1996) για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) ΠΡΟΣ: } ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. : ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ 2 ο Τηλ.2713600809 Φαξ. 2713600801 Φ.437/1/5283 Σ.1500 Τρίπολη, 13 Μαρ 14 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Αρ. Πρωτ. οικ.: 1705 Πληροφορίες: Π.Σεφερλή Τηλ.: 210 8647420 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Προς: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 17-10-2016 Αριθµ. Πρωτ. 108586 Τροποποίηση των υπ. αρ. 92342/8-9-2016 και 97333/22-9-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ζευγολατιό : 02-04-2012 Αριθμ. Πρωτ. : 185 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Γραφείο προσωπικού Πληρ.: Ι. Τσάκωνας Ταχ.Δ/νση: Ζευγολατιό Ταχ. Κωδ.: 200 01 Τηλ.: 27410

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επίσπευση ιαδικασιών Χρηµατοδότησης των ηµιτελών έργων Ε.Π. Γ ΚΠΣ.

ΘΕΜΑ: Επίσπευση ιαδικασιών Χρηµατοδότησης των ηµιτελών έργων Ε.Π. Γ ΚΠΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2013 Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αρ. πρωτ. 5548 / Ε-453 ιεύθυνση ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ αγοραστή και πρόσκληση υποβολής προσφορών για. (Α) λήψη υπηρεσιών και λειτουργία Γραφείου Τύπου του ΕΠΑΝ ΙΙ,

Προφίλ αγοραστή και πρόσκληση υποβολής προσφορών για. (Α) λήψη υπηρεσιών και λειτουργία Γραφείου Τύπου του ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Πληροφορίες :Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ9469ΗΓ9-7Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Γ9469ΗΓ9-7Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 18009-116

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

Ε0458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,54 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,74 Ε2458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,66

Ε0458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,54 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,74 Ε2458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,66 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Προϊσταµένη : Α. Μπουτσιούκου Ταχ. /νση : Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ζίχνη 22/03/2012 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.:- 5832 - ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Πληροφορίες: Νούλης Στέργιος Ταχ.Δ/νση: 62042 Νέα Ζίχνη Τηλέφωνο: 2324350623 ΦΑΞ: 2324350624 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των ν.3299/04 και 3908/11» ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των ν.3299/04 και 3908/11» ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 101 80 Αθήνα, 25-09-2014 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Σπ. Λούη 1, Γ' Είσοδος -Ολυμπιακό Χωριό ΤΚ Αχαρναί, Αθήνα

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Σπ. Λούη 1, Γ' Είσοδος -Ολυμπιακό Χωριό ΤΚ Αχαρναί, Αθήνα ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛ.Γ.Ο) ΔΗΜΗΤΡΑ Πατησίων & 'Aνδρου 1, ΤΚ 11257 Αθήνα Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Μακεδονίας 1, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX:

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11 /05 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 20360/2248 Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ. ΔΗΜΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Αίγιο) ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ. ΔΗΜΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Αίγιο) ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 158-26442 ΠΑΤΡA ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.Δημοκρατίας 31 Αίγινα, 6 Φεβρουαρίου 2013 Τ. Κ. : 180 10 Αριθ. πρωτ.: 77 Fax: 22970 26320 Τηλέφωνο : E mail: 22970

Διαβάστε περισσότερα

Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή

Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Θεσσαλονίκη,, 10 Απριλίου 2008 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Οργάνωση Εναρκτήριου Εργαστηρίου του Έργου

5.1 Οργάνωση Εναρκτήριου Εργαστηρίου του Έργου 1 η Συνάντηση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου Τρίπολη, 1 η Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη Συστήµατος Παρακολούθησης της Αστάθειας Κλιτύων για την Πρόληψη Κατολισθήσεων και Εκπαίδευση των Τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ. Κοινοποίηση: Θέμα: Πρόσθετες οδηγίες για την εφαρμογή των πρόσφατων διατάξεων για έργα αρμοδιότητας ΔΕΥΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ. Κοινοποίηση: Θέμα: Πρόσθετες οδηγίες για την εφαρμογή των πρόσφατων διατάξεων για έργα αρμοδιότητας ΔΕΥΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Κ. Αρβανίτης, Κ. Σιδηρόπουλος Τηλ. : 210-3742020/22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Ίος, 2 Νοεµβρίου 2012 ΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ: 3540

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Ίος, 2 Νοεµβρίου 2012 ΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ: 3540 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Ίος, 2 Νοεµβρίου 2012 ΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ: 3540 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα στους υπαλλήλους και στις εποπτευόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης και Παρακολούθησης Ταµείου Συνόχής (ΕΥ & ΠΤΣ) Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης και Παρακολούθησης Ταµείου Συνόχής (ΕΥ & ΠΤΣ) Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 1 η Συνάντηση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου Τρίπολη, 1 η Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη Συστήµατος Παρακολούθησης της Αστάθειας Κλιτύων για την Πρόληψη Κατολισθήσεων και Εκπαίδευση των Τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : κ. Βλάχου Ελένη Υπεύθυνη Επικοινωνίας Ε.ΣΥ.Ν. Τηλ: , Αχαρνών 417, Αθήνα. Αθήνα, 9/4/2009

Πληροφορίες : κ. Βλάχου Ελένη Υπεύθυνη Επικοινωνίας Ε.ΣΥ.Ν. Τηλ: , Αχαρνών 417, Αθήνα. Αθήνα, 9/4/2009 Πληροφορίες : κ. Βλάχου Ελένη Υπεύθυνη Επικοινωνίας Ε.ΣΥ.Ν. Τηλ: 210 2512742, 6948235627 Αχαρνών 417, 11143 Αθήνα Αθήνα, 9/4/2009 Παρουσίαση του «SMS Of YOUTH 2009 Δράσεις για το Περιβάλλον», μία πανελλαδική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 21 Νοεμβρίου 2014 Σύνδεσμος Υδρεύσεως Αρ. Πρωτ.: 770 Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση : Πυρσινέλλα 4 ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών (με παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προγραµµατισµός πιστώσεων Π Ε 2013 συγχρηµατοδοτούµενων έργων.

Θέµα: Προγραµµατισµός πιστώσεων Π Ε 2013 συγχρηµατοδοτούµενων έργων. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Αθήνα, 24 Απριλίου 2013 Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αρ. πρωτ. 18168 / Ε- 2053 ιεύθυνση ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφ. Χριστίνα Σακελλαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφ. Χριστίνα Σακελλαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφ. Χριστίνα Σακελλαρίου Κριάρη 30, Χανιά Κρήτης 73135 Χανιά:21/08/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια, 5/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια, 5/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. ΑΔΑ Β4Ω3Ω11-5Ε0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια, 5/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. fax e-mail Πλατεία Ελευθερίας, 50500, Σέρβια Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκριση Οδηγού Ελέγχου Επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Εγκριση Οδηγού Ελέγχου Επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/νση Έγκρισης & Παρακολούθησης Επενδύσεων Τμήμα Ελέγχου Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σγούρος,Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα

Σγούρος,Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β436ΩΞΖ-Α5Ω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Προσοτσάνη 10/10/2012 ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 26555

ΑΔΑ: Β436ΩΞΖ-Α5Ω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Προσοτσάνη 10/10/2012 ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 26555 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Προσοτσάνη 10/10/2012 ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 26555 Ταχ νση: Χρήστου Σακάρη 15 Τ.Κ.: 66200 Πληροφορίες :Χρήστος Χασάπης e-mail: chrisapis@prosotsani.gr Τηλέφωνο: 25223-50140

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοινοποίηση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ δώδεκα (12) θέσεων

Προς: Κοινοποίηση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ δώδεκα (12) θέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, 24/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 30073 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Πληρ.: Κ. Τσιρικτσής Τηλ. +30 25923 50017 Fax: +30 25923 50077

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Τηλ.: 210 8668132, 210 8647420 Fax: 210 8627444 e-mail: m.banti@prv.ypeka.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ. : Ως πίνακας αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5953 / Ε- 790

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.».

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.». ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : Λ. Συγγρού 60 Αθήνα Τ.Κ. : : 11742 Τηλέφωνο : 2132158820 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015 Αριθ. πρωτ.:σεεδδ/φ.6/8874

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τελευταία εικοσαετία Δράσεις Κεντρικού σχεδιασμού και προώθησης Ξεκομμένες αποσπασματικές δράσεις κυρίως ευρωπαϊκής χρηματοδότησης Υπερίσχυση κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΘΗΝΑ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 04.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ράµα 8-8-2012 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 46941 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦ: Φαίδρα Οικονόµου Ταχ. /νση: Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 ράµα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ 20 Μαϊου 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682

ΕΚΛΟΓΕΣ 20 Μαϊου 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΡΤΑ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ00-5 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4ΑΛ00-5 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 4ΑΛ00-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΟΝΑ Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. /νση : Νίκης 5, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα 9-4 - 2012 Αριθµ. Πρωτ. 16646/ΓΓΕΑ20306 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών Δ.νση : Χώρα Πάτμος 85500 (με την παράκληση να Πληροφορίες:Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : 2131364512 Fax : 2131364713 Ταχ. /νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 10183

Πληροφορίες : 2131364512 Fax : 2131364713 Ταχ. /νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 10183 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 29733 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ»

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Σταυρούπολη, 18/2/2016 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8041 Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού ΠΡΟΣ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.πρωτ.: 1114/Φ.234.03. Δ/νσεις Διοικητικού. Υπηρεσιών της Περιφέρειάς του)

Αρ.πρωτ.: 1114/Φ.234.03. Δ/νσεις Διοικητικού. Υπηρεσιών της Περιφέρειάς του) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Σ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ειδικός Στόχος(2.2) Κατηγορία Πράξης (2.2.2) Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6) Aθήνα, 03/02/2011 Αρ.πρωτ.: 1114/Φ.234.03 Προς:1. Δ/νσεις Εκπαίδευσης & Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση των Σχεδίων Εξυγίανσης έτους 2015 σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση των Σχεδίων Εξυγίανσης έτους 2015 σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εγχειρίδια ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007-2013

Θέµα : Εγχειρίδια ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 23 Μαΐου 2008 Αρ. Πρωτ.:23105/Γ ΑΑΠ 4632 /ΕΥΘΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γενική Γραµµατεία Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική ιεύθυνση Αγοράς /νση Θεσµικών Ρυθµίσεων Τµήµα Γ Λειτουργίας Εµπορίου Tαχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε2458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 6.602.388,75

Ε2458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 6.602.388,75 ΑΔΑ: 4ΑΙΦ-Υ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 27148/

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ από 30/9/2015.

Θέμα : Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ από 30/9/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : 6414 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα

Ε04588 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 15.026.411,45 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 2.907.023,63

Ε04588 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 15.026.411,45 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 2.907.023,63 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 6 Μαίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 19688/ Ε-3014 /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τροποποίηση της υπ αριθµ / απόφασης «Κατανοµή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τροποποίηση της υπ αριθµ / απόφασης «Κατανοµή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011». ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Προϊστάμενο ΕΥΣΣΑΑΠ Κ. Ι. Φίρμπα Μητροπόλεως 3 105 57 Αθήνα

ΠΡΟΣ Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Προϊστάμενο ΕΥΣΣΑΑΠ Κ. Ι. Φίρμπα Μητροπόλεως 3 105 57 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Μεσογείων 14-18, Αθήνα 115 10 Αθήνα, 24/7/2013 Πληροφορίες: Β. Γογγολίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Πληροφορίες:Α. Μακρυκώστας Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Χ-ΗΧ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Χ-ΗΧ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Πληροφ.: Αργυρή Χαβιά Ταχ.Δ/νση : Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διδυμοτείχου»

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διδυμοτείχου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Γεωργίου & Ορφέως Ταχ. Κώδ. : 68300 Πληροφορίες : Αθ. Γκιρτζιμανάκης Τηλέφωνο : 25533-50604,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες)

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος 14-05-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αρ.Πρωτ: 6940 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ,Δ/νση : Ι. ΚΟΤΣΙΚΑ Ταχ.Κωδ. : 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ Πληροφορίες : ΠΕΤΡΗ ΕΦΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΥ9-9ΛΥ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΥ9-9ΛΥ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση»,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Σοφίας 15-106 74 Αθήνα Υπηρεσία Διοίκησης Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103385122-126-127 Φαξ : 2103385199 Email: dioikisi@gsco.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 52494/2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. 158346/ΕΥΣΑΠΠ 214 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ. : Ως πίνακας αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 3 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9846 / Ε-1323 /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον κοινωνικό πειραματισμό

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον κοινωνικό πειραματισμό Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ( ΦΕΚ 677 Β ) Κατανοµή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2012.

Α Π Ο Φ Α Σ Η ( ΦΕΚ 677 Β ) Κατανοµή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 7 Μαρτίου 2012 Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ 25 %

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ 25 % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 20/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ.πρωτ: 2/105199 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Τμήμα: Ταχ. Δ/νση: ΤΚ: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Αξόνων Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣ Όπως ο πίνακας αποδεκτών Ελληνική Δημοκρατία Νομός Ροδόπης Φιλλύρα 27/6/2016 Δήμος Αρριανών Αριθ.Πρωτ: 6.499 ΠΡΟΣ Όπως ο πίνακας αποδεκτών ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 15/06/2017 Αρ. Πρωτ. :66896 Σχετ.: Κ1-690

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 15/06/2017 Αρ. Πρωτ. :66896 Σχετ.: Κ1-690 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Γενική Διεύθυνση Αγοράς Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων Τμήμα Γ, Λειτουργίας Εμπορίου Tαχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα