ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015."

Transcript

1 ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ FAX ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες: Δ. Πολυγένη, I. Μπέλλα Τηλέφωνα: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Ε-mails : Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: 1. Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας Διευθύνσεις Διοίκησης 2. Τους ΟΤΑ της Χώρας (με την παράκληση οι δήμοι να γνωστοποιήσουν το παρόν στα οικεία νομικά πρόσωπα) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 55 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους Σε συνέχεια των υπ αριθμ / , 30040/ , 41273/ , 41308/ και 49864/ εγγράφων με τα οποία ενημερωθήκατε ως προς τις τροποποιήσεις που επήλθαν στην αρίθμ. 7261/ (ΦΕΚ Β 450/ ) Κ.Υ.Α., καθώς και τη διαδικασία ορθής συμπλήρωσης των νέων πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω αναφορικά με θέματα ονοματολογίας, μορφοποίησης και αποστολής των ηλεκτρονικών αρχείων του ΟΠΔ από τους ΟΤΑ προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και από τις τελευταίες προς το ΥΠΕΣ. Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ΟΠΔ έτους 2015 με τη χρήση αρχείων που έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.. 1. Λήψη ηλεκτρονικών αρχείων xls (πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας έτους 2015) από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Για την υποβολή προς έγκριση του ΟΠΔ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου οι κατάλληλα μορφοποιημένοι Πίνακες οι οποίοι επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο. Προς διευκόλυνσή σας, σας 1/30

2 γνωρίζουμε ότι οι πίνακες είναι οι ίδιοι με αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν για τα ΟΠΔ έτους 2014 και έχουν επικαιροποιηθεί ως προς την αυτόματη συμπλήρωση του ονόματος του φορέα σύμφωνα με το ισχύον Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ). Όσον αφορά στο ΜΦΓΚ, το οποίο διαμορφώνεται και επικαιροποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ, είναι απαραίτητο να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι ΟΠΔ υποβάλλουν μόνο τα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ τα οποία είναι ενταγμένα στο ισχύον κάθε φορά ΜΦΓΚ. Προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται πίνακας-απόσπασμα από το ισχύον ΜΦΓΚ στον οποίο αναγράφονται οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα (Πίνακας 2). Τυχόν τροποποιήσεις του ΜΦΓΚ κατά τη διάρκεια του έτους θα γνωστοποιούνται στους ΟΤΑ με σχετικό έγγραφό μας, ώστε να αναμορφώνεται έγκαιρα το ΟΠΔ. 2. Ονοματολογία ηλεκτρονικών αρχείων που αποτελούν το ΟΠΔ. Η ονοματολογία των ηλεκτρονικών αρχείων παραμένει η ίδια και ακολουθεί την συγκεκριμένη μορφή του Πίνακα 1 που είχαμε υποδείξει με την υπ αρίθμ. 5/14065/ σχετική Εγκύκλιο μας. Προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται εκ νέου, ως συνημμένος του παρόντος εγγράφου, ο Πίνακας 1 με τίτλο «Ονοματολογία Δήμων και Περιφερειών με λατινικούς χαρακτήρες». Η μορφή αυτή έχει ως εξής: α. Για τους Δήμους, το αρχείο ονοματίζεται με βάση το όνομα του Δήμου που αναγράφεται στον Πίνακα 1 και το πρόθεμα «dm». Για παράδειγμα, ο Δήμος Αβδήρων ονοματίζει το αρχείο dm_avdira ή ο Δήμος Δράμας dm_drama. β. Για τις Περιφέρειες, το αρχείο ονοματίζεται κατά τον ίδιο τρόπο, με την προσθήκη του προθέματος «pf». Για παράδειγμα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ονοματίζει το αρχείο pf_sterea_ellada ή η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου pf_notio_aigaio. γ. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, το όνομα του αρχείου περιλαμβάνει το πρόθεμα «np», το όνομα του δήμου στον οποίο υπάγονται καθώς και τον αύξοντα αριθμό των γραμμών του ηλεκτρονικού πίνακα (βιβλίο εργασίας excel) του ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ. Για παράδειγμα, το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας ονοματίζει το αρχείο np_drama_644 ή το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας ονοματίζει το αρχείο np_lefkada_789 δ. Αντίστοιχα, για τους συνδέσμους, το αρχείο ονοματίζεται με τον προαναφερθέντα τρόπο και με το διακριτικό γράμμα s. Για παράδειγμα,o Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και την Ανάπλαση Τουρκοβουνίων, ονοματίζει το αρχείο np_s_823. Για τυχόν τροποποίηση (λόγω μεταβολής της στοχοθεσίας) ή ορθή επανάληψη των αρχείων, στο τέλος των προαναφερθέντων ονομάτων θα πρέπει να προστεθεί, διαχωριζόμενο με (_), το διακριτικό γράμμα t". 2/30

3 Για παράδειγμα, ο Δήμος Δράμας ονοματίζει το αρχείο dm_drama_t. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως στους ΟΤΑ αλλά και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις η υποχρέωση πιστής εφαρμογής των παραπάνω οδηγιών καθώς έχουν τεθεί συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές βάσει των οποίων είναι αδύνατη η υποβολή των αρχείων σε περίπτωση διαφορετικής από την προαναφερθείσα, ονοματολογίας (π.χ. διαφορετική ονομασία αρχείου, ελληνικοί χαρακτήρες ή μη ύπαρξη διαχωριστικής παύλας κτλ). 3. Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο ΥΠ.ΕΣ.. Μετά την παραλαβή του ηλεκτρονικού και έντυπου φακέλου του ΟΠΔ (στο οποίο σημειωτέον περιλαμβάνονται μόνο οι πίνακες που αναφέρονται στη ενότητα 1. του παρόντος), τον έλεγχο και την επικύρωση του, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση υποβάλλει ηλεκτρονικά στο ΥΠ.ΕΣ., στη διεύθυνση https://aftodioikisi.ypes.gr/, και σε διακριτό φάκελο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2015», τα αρχεία των πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας καθώς και την απόφαση επικύρωσης του ΟΠΔ (απλό έγγραφο word ). Το ηλεκτρονικό αρχείο της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία επικυρώνεται το ΟΠΔ θα φέρει την εξής ονομασία: Για τους Δήμους το πρώτο μέρος θα είναι «dm_», το δεύτερο μέρος θα είναι «egrisi_» και στο τρίτο μέρος θα σημειώνεται το όνομα του δήμου (Για παράδειγμα, ο Δήμος Αβδήρων ονοματίζει το αρχείο dm_egrisi_avdira Για τις Περιφέρειες, το πρώτο μέρος θα είναι «pf_», το δεύτερο μέρος θα «egrisi_» και στο τρίτο μέρος θα σημειώνεται το όνομα της Περιφέρειας (Για παράδειγμα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ονοματίζει το αρχείο pf_egrisi_sterea_ellada ). Για τα νομικά πρόσωπα το πρώτο μέρος θα είναι «np_», το δεύτερο μέρος θα είναι «egrisi_», το τρίτο μέρος η ονομασία του δήμου στον οποίο υπάγονται και στο τέταρτο μέρος θα σημειώνεται ο αύξων αριθμός του νομικού προσώπου στον πίνακα με το ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ (Για παράδειγμα, το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας ονοματίζει το αρχείο np_egrisi_drama_518. Για τους συνδέσμους αντίστοιχα, το πρώτο μέρος θα είναι «np_», το δεύτερο μέρος «s_», το τρίτο μέρος «egrisi_» και στο τέταρτο μέρος θα σημειώνεται ο αύξων αριθμός του νομικού προσώπου στον πίνακα με το ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ (Για παράδειγμα,o Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και την ανάπλαση των Τουρκοβουνίων, ονοματίζει το αρχείο np_s_egrisi_983 ). Σε περίπτωση επικύρωσης της τροποποίησης του ΟΠΔ, το αρχείο θα έχει την ίδια ονομασία, με την προσθήκη του διακριτικού t. Για παράδειγμα, dm_egrisi_drama_t ή pf_egrisi_notio_aigaio_t ή np_egrisi_drama_518_t ή np_s_egrisi_983_t ). 3/30

4 Σε κάθε περίπτωση δε νοείται η υποβολή πινάκων ΟΠΔ χωρίς αυτά να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα αρχεία επικύρωσης αυτών. Τα αρχεία των εγκρίσεων (μορφή αποκλειστικά εγγράφου με την κατάληξη «. doc») και τα αρχεία των πινάκων (μορφή Excel με την κατάληξη «. xls» αποκλειστικά) αναρτώνται ανάλογα με το φορέα που αφορούν, στις εξής διακριτές κατηγορίες : Αρχείο που αφορά Δήμο (ανάρτηση αρχείων (xls) πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας Δήμων και αντίστοιχων εγκρίσεων), Αρχείο που αφορά Περιφέρεια (ανάρτηση αρχείων (xls) πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας Περιφερειών και αντίστοιχων εγκρίσεων) Αρχείο που αφορά Νομικό Πρόσωπο των Ο.Τ.Α ή Σύνδεσμο ( ανάρτηση αρχείων (xls) πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας Νομικών Προσώπων και Συνδέσμων ΟΤΑ και αντίστοιχων εγκρίσεων) Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε άλλη μορφή των ανωτέρω αρχείων ή η μεταφόρτωση τους σε συμπιεσμένα αρχεία (αρχεία zip) καθιστούν αυτοδίκαια άκυρα τα Ο.Π.Δ. Παράδειγμα: Για Δήμο με δύο ΝΠΔΔ εντός ΜΦΓΚ αναρτάται στην κατηγορία «Αρχείο που αφορά Δήμο» ο πίνακας οικονομικής στοχοθεσίας (αρχείο xls) του Δήμου και το ηλεκτρονικό έγγραφο επικύρωσης του ΟΠΔ (απλό έγγραφο word). Επιπλέον, για τα δύο ΝΠΔΔ του Δήμου, αναρτώνται στην κατηγορία Αρχείο που αφορά Νομικό Πρόσωπο των Ο.Τ.Α ή Σύνδεσμο, οι πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας τους (αρχεία xls), καθώς και το σχετικό έγγραφο επικύρωσής τους (απλό έγγραφο word) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Παράλληλα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποστέλλει το εγκεκριμένο ΟΠΔ στο Παρατηρητήριο σε έντυπη μορφή, στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Σταδίου ΑΘΗΝΑ Συνοπτικά το σύνολο της διαδικασίας περιγράφεται στο παρακάτω πλαίσιο: Οι υπόχρεοι φορείς αντλούν από την ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ. τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία προκειμένου να καταρτίσουν τους πινάκες οικονομικής στοχοθεσίας τους. Επισημαίνεται ότι οι πίνακες στοχοθεσίας έτους 2015 είναι όμοιοι με αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση στοχοθεσίας έτους Τα εν λόγω ηλεκτρονικά αρχεία, αφού ονοματιστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος, αποστέλλονται ηλεκτρονικά και εντύπως στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 4/30

5 Μετά τον έλεγχο και την επικύρωση των ΟΠΔ, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση υποβάλλει ηλεκτρονικά στο ΥΠ.ΕΣ. τα σχετικά έγγραφα επικύρωσής τους καθώς και τους πίνακες στοχοθεσίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://aftodioikisi.ypes.gr/ αφού ελέγξει ότι η ονοματολογία είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του παρόντος. Επισημαίνεται ότι για τον έλεγχο των ΟΠΔ, απαιτείται να αποσταλούν από τους ΟΤΑ στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οι Π/Υ βάσει των οποίων καταρτίζονται οι πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, κατά προτίμηση σε αρχείο xls, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αρίθμ / ΚΥΑ σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση Π/Υ έτους 2015 των Δήμων και στην υπ αρίθμ / ΚΥΑ για τις Περιφέρειες. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση μπορούν να αποστέλλονται ερωτήματα σχετικά με ζητήματα που αφορούν την εν θέματι Απόφαση και τις παρούσες οδηγίες. Οι απαντήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Υπουργείο / Συχνές Ερωτήσεις / ΟΠΔ έτους Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. Η παρούσα εγκύκλιος με τους συννημένους πίνακες μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στην ενότητα «Το Υπουργείο/Αποφάσεις -Εγκύκλιοι». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Συνημμένα: (σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδρομή «Το Υπουργείο/Αποφάσεις-Εγκύκλιοι») 1) Πίνακας 1 «Ονοματολογία Δήμων Περιφερειών και Νομικών τους Προσώπων» 2) Πίνακας 2 «ΟΤΑ και εποπτευόμενοι φορείς υποτομέας S1313» 3) Πίνακας 5Α Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμων και Ν.Π.Δ.Δ. 4) Πίνακας 5Β Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Περιφερειών Κοινοποίηση: 1. Κ.Ε.Δ.Ε. 2. Ε.Ν.Π.Ε. 3. Ε.Ε.Τ.Α.Α Εσωτερική διανομή 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Αν. Υπουργού 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 4. κ. Γενικό Δ/ντή Οικ. Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης. 5. Δ/νση Οικ. Τ.Α. Τμήμα Παρακ. & Επεξ. Οικον. Στοιχείων Τ.Α. 6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί το παρόν στην ενότητα «Αποφάσεις - Εγκύκλιοι») 5/30

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Περιφέρειες με λατινικούς χαρακτήρες ΔΗΜΟΣ Δήμοι με λατινικούς χαρακτήρες ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ avdira ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ alexandroupoli ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ arriana ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ didymoteicho ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ doxato ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ drama ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ thasos ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ iasmos ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ kavala ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ kato_nevrokopi ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ komotini ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ maroneia_sapes ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ myki ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ nestos ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ xanthi ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ orestiada ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ pangaio ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ paranesti ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ prosotsani ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ samothraki ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ soufli 6/30

7 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ anatoliki_makedonia_thraki ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ topeiros ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Attiki ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ agia_varvara ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Attiki ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ agia_paraskevi ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Attiki ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ agios_dimitrios ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Attiki ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Attiki ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ agkistri ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Attiki ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ athina ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Attiki ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ aigaleo ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Attiki ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ aigina ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Attiki ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ alimos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Attiki ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ amarousio ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ aspropyrgos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ acharnes ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ vrilissia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ vyronas ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ galatsi ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ glyfada agioi_anargyroi_kamatero vari_voula_vouliagmeni ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ dafni_ymittos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ dionysos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ elefsina ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ elliniko_argyroupoli ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ zografos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ilioupoli ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ irakleio_attiki ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ iliou ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ kaisariani ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ kallithea ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ keratsini_drapetsona ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ kifisia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ korydallos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ kropia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ kythira ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ lavreotiki ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ lykovrysi_pefki ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ mandra_eidyllia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ marathonas ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ markopoulo_mesogaia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ megara ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ metamorfosi ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ mosxato_tavros ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ nea_ionia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ nea_smyrni ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ nikaia_agios_ioannis_rentis ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ paiania ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ palaio_faliro ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ pallini ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ papagos_cholargos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ peiraias ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ penteli ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ perama ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ peristeri ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ petroupoli 7/30

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ poros ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ rafina_pikermi ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ salamina ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ saronikos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ spata_artemida ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ spetses ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ troizinia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ydra ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ filadelfeia_chalkidona ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ filothei_psychiko ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ fyli ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ chaidari ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ chalandri ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ attiki ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ oropos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ voreio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ agios_efstratios ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ voreio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ikaria ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ voreio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ lesvos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ voreio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ limnos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ voreio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ oinousses ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ voreio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ samos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ voreio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ fournoi_korseon ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ voreio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ chios ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ voreio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ psara ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ dytiki_ellada ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ agrinio ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ dytiki_ellada ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ aigialeia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ dytiki_ellada ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ aktio_vonitsa ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ dytiki_ellada ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ amfilochia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ dytiki_ellada ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ andravida_kyllini ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ dytiki_ellada ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ andritsaina_krestena ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ dytiki_ellada ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ archaia_olympia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ dytiki_ellada ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ dytiki_achaia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ dytiki_ellada ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ erymanthos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ dytiki_ellada ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ zacharo ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ dytiki_ellada ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ilida ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ dytiki_ellada ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ thermo ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ dytiki_ellada ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ iera_polis_mesolongiou ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ dytiki_ellada ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ kalavryta ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ dytiki_ellada ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ nafpaktia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ dytiki_ellada ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ xiromeri ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ dytiki_ellada ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ patra ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ dytiki_ellada ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ pineios ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ dytiki_ellada ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ pyrgos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ dytiki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ amyntaio ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ dytiki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ voio ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ dytiki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ grevena ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ dytiki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ deskati ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ dytiki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ eordaia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ dytiki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ kastoria ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ dytiki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ kozani ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ dytiki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ nestorio ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ dytiki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ orestida ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ dytiki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ prespes ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ dytiki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ servia_velvendos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ dytiki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ florina ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ipeiros ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ arta ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ipeiros ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ voreia_tzoumerka 8/30

9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ipeiros ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ georgios_karaiskakis ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ipeiros ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ dodoni ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ipeiros ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ zagori ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ipeiros ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ zhros ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ipeiros ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ zitsa ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ipeiros ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ igoumenitsa ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ipeiros ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ioannites ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ipeiros ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ kentrika_tzoumerka ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ipeiros ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ konitsa ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ipeiros ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ metsovo ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ipeiros ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ nikolaos_skoufas ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ipeiros ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ parga ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ipeiros ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ preveza ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ipeiros ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ pogonio ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ipeiros ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ souli ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ipeiros ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ filiates ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ agia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ almyros ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ alonnisos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ argithea ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ volos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ elassona ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ zagora _mouresi ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ kalampaka ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ karditsa ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ kileler ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ larisa ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ limni _plastira ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ mouzaki ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ notio_pilio ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ palama ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ pyli ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ rigas_feraios ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ skiathos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ skopelos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ sofades ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ tempi ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ trikala ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ tyrnavos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ farkadona ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ thessalia ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ farsala ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ionia_nisia ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ zakynthos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ionia_nisia ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ithaki ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ionia_nisia ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ kerkyra ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ionia_nisia ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ kefalonia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ionia_nisia ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ lefkada ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ionia_nisia ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ meganisi ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ionia_nisia ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ paxoi ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ alexandreia ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ almopia ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ampelokipoi_menemeni ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ amfipoli ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ aristotelis 9/30

10 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ veroia ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ visaltia ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ volvi ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ delta ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ dion_olympos ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ edessa ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ emmanouil_pappas ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ irakleia ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ thermaikos ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ thermis ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ thessaloniki ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ kalamaria ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ kassandra ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ katerini ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ kilkis ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ kordelio_evosmos ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ lagkada ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ naousa ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ neapoli_sykees ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ nea_zichni ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ nea_propontida ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ paionia ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ pavlos_melas ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ pella ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ polygyros ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ pydna_kolindros ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ pylaia_chortiatis ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ serres ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ sithonia ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ sintiki ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ skydra ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ chalkidona ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kentriki_makedonia ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ oraiokastro ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ agios_vasileios ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ agios_nikolaos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ amari ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ anogeia 10/30

11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ apokorono ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ archanes _asterousioi ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ viannos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ gavdos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ gortyna ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ irakleio_kriti ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ierapetra ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ kandano_selino ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ kissamos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ malevizi ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ minoa_pediadas ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ mylopotamos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ oropedio_lasithiou ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ platania ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ rethymno ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ siteia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ sfakia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ faistos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ chania ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ kriti ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ chersonisos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ agathonisi ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ amorgos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ anafi ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ andros ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ antiparos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ astypalaia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ thira ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ iites ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ kalymnia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ karpathos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ kasos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ kea ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ kimolos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ kythnos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΚΩ kos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ leipsoi ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ leros ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ megisti ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ milos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ mykonos ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΚΥΚΛΑΔΩΝ naxos_mikres_kyklades ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ nisyros ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ paros ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ patmos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ rodos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ serifos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ sikinos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ sifnos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ symi ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ syros_ermoupoli ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ tilos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ tinos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ folegandros ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ notio_aigaio ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ chalki ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ anatoliki_mani ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ argos_mykines 11/30

12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ velo_vocha ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ voreia_kynouria ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ gortynia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ dytiki mani ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ elafonisi ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ epidavros ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ermionida ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ evrotas ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ kalamata ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ korinthos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ megalopoli ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ messini ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ monemvasia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ nafplio ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ nemea loutraki _agioi _theodoroi ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ notia_kynouria ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ xylokastro_evrostini ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ oichalia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ pylos_nestoros ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ sikyon ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ sparti ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ tripoli ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ peloponnisos ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ trifylia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ agrafa ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ aliartos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ amfikleia_elateia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ delfoi ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ dirfys_messapia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ domokos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ dorida ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ eretria ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ thiva distomo_arachova _antikyra ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ istiaia_aidipsos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ karpenisi ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ karystos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ kymi_aliveri ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ lamia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ levadeia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ lokroi ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ makrakomi ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ mantoudi_limni _agia_anna ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ molos_agios_konstantinos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ orchomenos ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ skyros ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ stylida ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ tanagra ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ sterea_ellada ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ chalkida 12/30

13 Πίνακας 2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εποπτευόμενοι Φορείς τους ΝΠΔΔ -Υποτομέας S1313 A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ 4 "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 5 "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 6 "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ" ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 "ΘΟΡΙΚΟΣ" - ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 8 1ΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ 9 Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 10 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΙΝΤΙΚΗΣ (Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ) 11 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 12 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 13 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ 14 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (Α.Ο.Δ.Κ.) 15 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 16 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ "Η ΑΡΤΕΜΙΣ" 17 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 18 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 19 ΗΠΕΙΡΟΥ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 20 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 21 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ΗΣ Δ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 22 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ 23 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ΗΣ Δ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 24 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 21ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 25 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) 27 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ-ΦΟΥΡΝΩΝ 28 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 29 ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 31 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 32 ΑΡΧΕΙΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 34 ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ Η ΡΙΤΣΟΥ 36 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ" 37 ΔΕΛΗΧΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΕΛΗΧΑ 38 ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 39 ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 40 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 41 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 42 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 43 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 45 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 46 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 47 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 49 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 50 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 51 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 52 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 53 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 54 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 55 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ 13/30

14 56 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 57 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 58 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 59 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 60 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 61 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 62 ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 63 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 64 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 65 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 66 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 67 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 68 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 69 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 70 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 71 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 72 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ 73 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 74 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 75 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 76 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 77 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 78 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 79 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 80 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ 81 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 82 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 83 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 84 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 85 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 86 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 87 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 88 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 89 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 90 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 91 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ 92 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 93 ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 94 ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 95 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 96 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 97 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 98 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 99 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 100 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 101 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 102 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 103 ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ 104 ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 105 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 106 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 107 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 108 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 109 ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 110 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 111 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 14/30

15 112 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 113 ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 114 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 115 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 116 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 117 ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 118 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 119 ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 120 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 121 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 122 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 123 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 124 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 125 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 126 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 127 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 128 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 129 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 130 ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 131 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 132 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 133 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 134 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 135 ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 136 ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 137 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 138 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 139 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 140 ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 141 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 142 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 143 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 144 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 145 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 146 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 147 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 148 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 149 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(Νομού Αττικής) 150 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 151 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 152 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 153 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 154 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 155 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 156 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 157 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 158 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 159 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 160 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 161 ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 162 ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 163 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 164 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 165 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 166 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 167 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 15/30

16 168 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 169 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 170 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 171 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 172 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 173 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 174 ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ 175 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 176 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 177 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 178 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 179 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 180 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 181 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 182 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 183 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 184 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 185 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 186 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 187 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 188 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 189 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 190 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 191 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 192 ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ 193 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 194 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 195 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 196 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 197 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 198 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 199 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 200 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 201 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 202 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 203 ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 204 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 205 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 206 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 207 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 208 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 209 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 210 ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 211 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 212 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 213 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 214 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 215 ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 216 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 217 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 218 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 219 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 220 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 221 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 222 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 223 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 16/30

17 224 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 225 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 226 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 227 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 228 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 229 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 230 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 231 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 232 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 233 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 234 ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 235 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 236 ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 237 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 238 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 239 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 240 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 241 ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 242 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 243 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 244 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 245 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 246 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 247 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 248 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 249 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 250 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 251 ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 252 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 253 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 254 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 255 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 256 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 257 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 258 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 259 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 260 ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 261 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 262 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 263 ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 264 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 265 ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 266 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 267 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 268 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 269 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 270 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 271 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 272 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 273 ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 274 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 275 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 276 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 277 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 278 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 279 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 17/30

18 280 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 281 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 282 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 283 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 284 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 285 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 286 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 287 ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 288 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 289 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 290 ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 291 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 292 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 293 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 294 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 295 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 296 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 297 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 298 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 299 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 300 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 301 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 302 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 303 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 304 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 305 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 306 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 307 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 308 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 309 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 310 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 311 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 312 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 313 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ 314 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 315 ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 316 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 317 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 318 ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 319 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 320 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 321 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 322 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 323 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 324 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 325 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 326 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 327 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ 328 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 329 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 330 ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 331 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 332 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 333 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 334 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 18/30

19 335 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 336 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 337 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 338 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 339 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 340 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 341 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 342 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 343 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 344 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 345 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 346 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 347 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 348 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 349 ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 350 ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 351 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 352 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 353 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 354 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 355 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 356 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 357 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 358 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 359 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 360 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 361 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 362 ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 363 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.) 364 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 365 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ "ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ" 366 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΒΟΥΝΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 367 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 368 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.) 369 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 370 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ 371 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 372 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 373 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 374 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ" ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 375 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 376 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ" 377 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 378 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 379 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (ΙΔΡΥΜΑ ΝΤΑΕΛ) 380 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ 381 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 19/30

20 382 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 383 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΓΥΡΛΑΣ 384 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 385 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ.) 386 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 387 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 388 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ 389 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 390 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 391 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ 392 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 393 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 394 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 395 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 396 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 397 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ 398 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 399 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 400 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 401 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 402 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 403 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 404 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 405 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ 406 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 407 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 408 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 409 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 410 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 411 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 412 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩ 413 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 414 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 415 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ 416 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 417 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 418 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 419 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ 420 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 421 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 422 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 423 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 424 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 425 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 426 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ 427 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 428 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 429 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ 20/30

21 430 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 431 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 432 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 433 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 434 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 435 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 436 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 437 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 438 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ 439 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 440 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ 441 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 442 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 443 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 444 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ 445 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΥΡΟΥ 446 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΔΡΑΣ 447 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΑΙΣΤΟΥ 448 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 449 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 450 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 451 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ (Δ.Μ.Κ.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 452 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 453 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ 454 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΗΣ 455 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 456 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 457 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ" 458 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 459 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 460 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΣΑΜΟΥ 461 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 462 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 463 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 464 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ 465 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 466 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 467 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 468 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 469 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 470 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 471 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ.) 472 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ" 473 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.) 474 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ - Δ.Ο.Π.Π.ΑΤ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 475 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ 476 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) 21/30

22 477 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ (Δ.Ο.Θ.) 478 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 479 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ) 480 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 481 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν) 482 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ("ΜΕΡΙΜΝΑ") 483 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ "Δ.Ο.Κ.Α.Σ." 484 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 485 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ) 486 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 487 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Δ.Ο.Π.ΑΠ. ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 490 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.) 491 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) 492 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ο.Π.Α.Κ.) 493 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 494 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Δ.Ο.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 495 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟΠΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 496 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 497 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΜΠΩΝ 498 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Μ) 499 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω) 500 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 501 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 502 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 503 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 504 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 505 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΛΑΜΑ (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π) 506 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 507 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 508 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 509 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 510 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 511 ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 512 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) 513 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 514 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 515 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 516 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π.) ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ 517 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 518 ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 519 ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ 520 ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ 521 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 22/30

23 522 ΙΔΡΥΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 523 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ - Η ΕΛΠΙΔΑ 524 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 525 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΑΠΕ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 526 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 527 Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 528 ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Κ.Ο.Π.Α.Π.). 529 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 530 ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) "ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ" 531 ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 532 ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 533 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 534 ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "Η ΑΡΩΓΗ" 535 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕΒΡΕΦΟ) ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 536 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 537 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 538 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ 539 ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ" 540 ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΑΣΩΣ Γ. ΚΑΤΡΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 541 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 542 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 543 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.) 544 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 545 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 546 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 547 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» 548 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ 549 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 550 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 551 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 552 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 553 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 554 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 555 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ο. 556 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ 557 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 558 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 559 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 560 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 561 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΥΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 562 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) 563 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ "ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ" 564 ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 565 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ 566 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 567 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 568 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ "Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ." 569 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 23/30

24 570 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 571 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ (ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.) 572 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 573 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ 574 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ 575 ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ) ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 576 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 577 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ 578 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΑΡΑ 579 ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 580 ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 581 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 582 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 583 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 584 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 585 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 586 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» 587 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (Κ.Π.Φ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 588 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 589 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Κ.Α.Π.ΠΑ.) 590 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ "ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ" 591 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 592 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 593 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 594 ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ 595 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 596 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 597 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" 598 ΜΟΥΣΕΙΟ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΔΑΜΤΣΑ" ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 599 ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 600 ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 601 ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 602 ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 603 ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 604 ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 605 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 606 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" 607 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 608 ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 609 ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 610 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 611 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 612 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 613 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ" 614 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (ΕΥ ΖΗΝ) 615 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ "ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ" 616 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 24/30

25 617 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ "ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ" 618 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ "ΠΡΑΤΙΝΑΣ" 619 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 620 Ν.Π.Δ.Δ. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 623 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 624 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ "Ο ΗΛΕΙΟΣ" 625 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 626 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 627 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ 628 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ 629 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 630 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ "ΚΕΦΑΛΟΣ" 631 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 632 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 633 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ "ΠΕΛΙΝΝΑ" 634 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 637 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 638 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ - ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ (Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.) 639 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ "Η ΜΗΚΩΝΗ" 640 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 641 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ "Η ΠΑΡΝΗΘΑ" ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 644 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 645 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 646 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 647 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 648 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ 649 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 650 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 651 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ 652 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ 653 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) 654 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 655 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 656 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ 657 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ "ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α" 658 ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 659 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ 25/30

26 660 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ "ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ" 661 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ "ΕΛΠΗΝΩΡ" 662 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ" 663 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ "ΣΦΗΤΤΟΣ" 664 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ "ΕΥΝΕΣΤΙΑ" 665 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" 666 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ "ΗΡΟΔΩΡΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 667 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.) 668 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 669 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 670 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 671 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 672 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ "ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ" 673 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ 674 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 675 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ (ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ) 676 ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 677 ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 678 ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 679 ΟΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 680 ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 681 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 682 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 683 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 684 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 685 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 686 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 687 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 688 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 689 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 690 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α) 691 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 692 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 693 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Ο.Κ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) 694 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 695 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 696 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 697 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ "ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ" (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α). 698 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 699 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 700 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.ΔΗ.Φ.) 701 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 702 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 703 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 704 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 705 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ "Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ." 706 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 26/30

27 707 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 708 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ 709 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ - "ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ" 710 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 711 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 712 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ "Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ" 713 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) 714 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ" 715 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 716 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" 717 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 718 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 719 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 720 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ "Ο ΞΕΝΟΦΩΝ" 721 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 722 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 723 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ 724 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 725 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ "Ι., Θ. ΚΑΙ Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ" 726 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΟΠΑΚΠΑΔΦ) 727 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 728 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) 729 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ (Ο.Π.Α.Π.) 730 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 731 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 732 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 733 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 734 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 735 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 736 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 737 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 738 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 739 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 740 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ 741 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ.). 742 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 743 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 744 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 745 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 746 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Ο.Π.Α.Α.Π.) 747 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 748 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ 749 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 750 ΠΑΙΔΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 751 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΜΙΝΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 752 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 27/30

28 753 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 754 ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 755 ΠΑΙΔΙΚΟΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ - ΜΑΝΑ - ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ 756 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ (ΠΕ.Α.Π.) 757 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 758 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 759 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ 760 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 761 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 762 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 763 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 764 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 765 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 766 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 767 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 768 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 769 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 770 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 771 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 772 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 773 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 774 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 775 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 776 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΦΟΔΣΑ ΚΡΗΤΗΣ) 777 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 778 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 779 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 780 ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 781 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ "ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ" 782 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ (Π.Κ.Κ.Κ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 783 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 784 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ" ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 785 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 786 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ 787 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 788 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 789 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 790 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 791 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 792 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 793 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 794 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 795 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 796 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 797 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Π.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 798 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 799 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΞΩΝ - "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" 28/30

29 800 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 801 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 802 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 803 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΦΝΟΥ "ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ" 804 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΦΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 805 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ "ΚΑΙΑΦΑΣ" 806 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 807 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ" 808 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.) 809 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ" 810 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 811 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 812 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ "ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ" 813 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ 814 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 815 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ "ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ" 816 ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 817 ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 818 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 819 ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 820 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, ΛΕΧΑΙΝΩΝ, ΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΤΡΑΓΑΝΟΥ «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» 821 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (Σ.Β.Α.Π.) 822 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (Σ.Π.Α.Π.) 823 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΩΝ 824 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 825 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ 826 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 827 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΣΥΝ.ΠΑ.) 828 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ (ΣΥ.ΔΗ.ΝΟ.Χ.) 829 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 830 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ 831 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ΗΣ ΔΕ Ν.ΠΕΛΛΑΣ 832 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 833 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ 834 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ 835 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ 836 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΑΡΧΑΝΩΝ - ΤΕΜΕΝΟΥΣ 837 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 838 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ Γ.Ε. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 839 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ΗΣ Γ.Ε. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 840 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ΗΣ Δ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 841 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 842 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ 843 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 844 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 845 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 846 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ 29/30

30 847 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΒΡΥΖΟΚΑΛΑΜΟΥ 848 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΔΗΜΩΝ ΒΑΘΕΟΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 849 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 850 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.) 851 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» 852 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΥ.Π.ΚΑΙ Π.Α.Ζ.Α.Θ.) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 853 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 854 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ "Ο ΠΗΝΕΙΟΣ" 855 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 856 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 857 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 858 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ 859 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 860 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 861 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 862 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ - ΛΑΜΠΕΡΟΥ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 863 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ, ΔΗΜΑΡΙΟΥ, ΜΕΓΑΡΧΗΣ, ΠΕΤΡΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ 864 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 865 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ - ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 866 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ 867 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 868 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 869 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ - ΛΟΥΡΟΥ Κ.ΛΠ. 870 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 871 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ΗΣ Δ.Ε ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 872 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 873 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 874 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΝΗΣΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 875 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 876 ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" 877 ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 878 ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 879 ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 880 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΦΟ.Π.Η.) 30/30

31 Α/Α Στήλης : ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΥ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ 2014) - Ετήσιοι ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. Στόχοι 2014) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις Γραμμή 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα Γραμμή 5 Γραμμή 6 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Λοιπά Έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Γραμμής (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_επιστροφές χρημάτων+(31)_εισπράξεις από δάνεια Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ Έλεγχος ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ταύτισης των ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ: εγγραφών στις ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο στήλες 1. και ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 21. (Π/Υ - ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ ΠΟΥ 12μηνο) Η 2014) - Ετήσιοι ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ Στόχοι ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης Γραμμή 4 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις Γραμμή 5 Πληρωμές ΠΟΕ (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε Γραμμή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα Σύνολο Γραμμής Γραμμή 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 0 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 0 0 B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9) Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 0 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 0 Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 0 Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 0 Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) ΣΤ. Απλήρωτες Υποχρεώσεις Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) 0 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία 1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

32

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15 α/α Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 0- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομός Δήμος Φορέας Θέσεις Π.Φ.Α. Ι.Δ.Ο.Χ. Αιγαίου Λέσβου Λέσβου Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Δήμου Λέσβου Αιγαίου Δωδεκανήσου Λέρου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 40880 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Καθορισμός εκπροσώπων των Δήμων στη Γενική Συνέλευση των οικείων Ενώσεων Δήμων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Καθορισμός εκπροσώπων των Δήμων στη Γενική Συνέλευση των οικείων Ενώσεων Δήμων» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ «Καθορισμός εκπροσώπων των Δήμων στη Γενική Συνέλευση των οικείων Ενώσεων Δήμων» Καθορίζουμε τον αριθμό των εκπροσώπων των δήμων στη Γενική Συνέλευση των Ένώσεων Δήμων ως ακολούθως: ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2017, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των

2017, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 30152 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,130 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 32 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 50 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 30 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 74 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 31 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 276

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,130 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 32 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 50 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 30 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 74 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 31 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 276 Δήμος Σύνολο Θέσεων ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 75 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 18 ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 8 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 47 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 7 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 164 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 21 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΥΝΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΟΤΑ 1 Αθηναίων 789,166 1 2 Θεσσαλονίκης 397,156 2 3 Πατρέων 210,494 5 4 Πειραιώς 181,933 1 5 Ηρακλείου

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΥΝΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΟΤΑ 1 Αθηναίων 789,166 1 2 Θεσσαλονίκης 397,156 2 3 Πατρέων 210,494 5 4 Πειραιώς 181,933 1 5 Ηρακλείου ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΔΗΜΟΣ 1 Αθηναίων 789,166 1 2 Θεσσαλονίκης 397,156 2 3 Πατρέων 210,494 5 4 Πειραιώς 181,933 1 5 Ηρακλείου 163,115 5 6 Περιστερίου 146,743 1 7 Λαρισαίων 145,981 3 8 Βόλου 142,923

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Κάλυψη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΟΧΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Κάλυψη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΟΧΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Κάλυψη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΟΧΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΧΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Κάλυψη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΟΧΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Κάλυψη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΟΧΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Κάλυψη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΟΧΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΧΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 23442 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 40828 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Κατανομή θέσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έτους 2014 για την απασχόληση των ανέργων στην τοπική αυτοδιοίκηση»

«Κατανομή θέσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έτους 2014 για την απασχόληση των ανέργων στην τοπική αυτοδιοίκηση» «Κατανομή 32.000 θέσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έτους 2014 για την απασχόληση των ανέργων στην τοπική αυτοδιοίκηση» Πίνακας περιεχομένων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΝ-ΒΞ7. Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2012

ΑΔΑ: Β43ΞΝ-ΒΞ7. Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Πληροφορίες: Κ.Σταθοπούλου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Κατανομή θέσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έτους 2014 για την απασχόληση των ανέργων στην τοπική αυτοδιοίκηση»

«Κατανομή θέσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έτους 2014 για την απασχόληση των ανέργων στην τοπική αυτοδιοίκηση» 1 «Κατανομή 32.000 θέσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έτους 2014 για την απασχόληση των ανέργων στην τοπική αυτοδιοίκηση» ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 32.000 ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛEI & ΜΕ E-MAIL Αθήνα, 16 Απριλίου 2013

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛEI & ΜΕ E-MAIL Αθήνα, 16 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Διονυσία Πολυγένη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Απριλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 14107 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 16636 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 27473 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Στοιχεία για μισθώματα κτιρίων (Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου 2017).

ΘΕΜΑ: Στοιχεία για μισθώματα κτιρίων (Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου 2017). ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ e- mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10 Νοεμβρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 38253 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας: Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων -πρώην ΣΑΤΑ 2015 Κωδ. α/α

Πίνακας: Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων -πρώην ΣΑΤΑ 2015 Κωδ. α/α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Πίνακας: Κατανομή των

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιφέρεια Νομαρχία Καλλικρατικός Δήμος Συνενούμενοι ΟΤΑ Προϋπολογισμός ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 58.000 ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 67.378 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ (DE FACTO) - ΝΟΜΙΜΟΥ (ΔΗΜΟΤΕΣ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ (DE FACTO) - ΝΟΜΙΜΟΥ (ΔΗΜΟΤΕΣ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ (DE FACTO) - ΝΟΜΙΜΟΥ (ΔΗΜΟΤΕΣ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Σ ΑΝΑ ΔΗΜΟ : 24,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 = (8-5)/5 17 ΧΩΡΑΣ 10.815.197 10.939.727

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 8446 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Προσωρινά αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού της Ελλάδος Απογραφή 2011

Πίνακας 1: Προσωρινά αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού της Ελλάδος Απογραφή 2011 Σύνολο Χώρας 10.787.690 5.303.690 5.484.000 81,75 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 606.170 299.100 307.070 42,82 Περιφερειακή ενότητα Ροδόπης 111.610 54.520 57.090 43,89 Δήμος Κομοτηνής 66.580

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31317 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ A/A ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149179 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 Α.Π. : 17701. ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 Α.Π. : 17701. ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX Αθήνα, 29 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ6Ν-ΔΩ7. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /7.6.2010,

ΑΔΑ: 4ΑΜ6Ν-ΔΩ7. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /7.6.2010, Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 34705 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 23435 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 54780 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (OTA A' ΒΑΘΜΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149179 2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149167

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙ / ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 555 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 435 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 206 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 191 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 137 ΜΥΚΟΝΟΥ 113 ΚΑΒΑΛΑΣ 112 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 105 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 105

ΔΗΜΟΙ / ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 555 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 435 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 206 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 191 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 137 ΜΥΚΟΝΟΥ 113 ΚΑΒΑΛΑΣ 112 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 105 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 105 ΔΗΜΟΙ / ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 555 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 435 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 206 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 191 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 137 ΜΥΚΟΝΟΥ 113 ΚΑΒΑΛΑΣ 112 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 105 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 105 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 85 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 82 ΒΟΛΟΥ 79 ΡΟΔΟΥ 75 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ: Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους Δήμους της Χώρας για Κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων καί επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ: Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους Δήμους της Χώρας για Κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων καί επενδυτικών δραστηριοτήτων τους. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α ΠΙΝΑΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50170 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 32073 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 32073 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 32073 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β. Λαμπρακάκης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ /06/ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ /06/ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δήμων της χώρας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και την διεξαγωγή των βουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Τ.Α.Π

KATAΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Τ.Α.Π KATAΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Τ.Α.Π α/α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ 1η ΚΑΤΑΝΟΜΗ Τ.Α.Π 2014 1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 75.440,00 2 50106 ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 20.430,00 3 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 23586 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3756 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας: κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων -ΣΑΤΑ Α/Α Κωδ. ΤΠΔ Δήμος Νομός ΠΟΣΟ

Πίνακας: κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων -ΣΑΤΑ Α/Α Κωδ. ΤΠΔ Δήμος Νομός ΠΟΣΟ 1 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 23.480,00 2 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 23.490,00 3 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 31.860,00 4 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 43.810,00 5 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 266.600,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΚΛΟΓΕΙΣ κατά ΔΗΜΟ και ΦΥΛΟ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΚΛΟΓΕΙΣ κατά ΔΗΜΟ και ΦΥΛΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΚΛΟΓΕΙΣ κατά ΔΗΜΟ και ΦΥΛΟ ΚΩΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 0101 ΔΡΑΜΑΣ 9001 ΔΟΞΑΤΟΥ 9.993 10.527 20.520 0101 ΔΡΑΜΑΣ 9002 ΔΡΑΜΑΣ 24.729 27.054 51.783

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

α/α Κωδ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ

α/α Κωδ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ 1 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 19.960,00 2 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 27.520,00 3 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 37.325,00 4 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 49.887,50 5 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 312.470,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. α/α Κωδ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. α/α Κωδ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ 1 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 39.920,00 2 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 55.040,00 3 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 74.650,00 4 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 99.775,00 5 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 624.940,00

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

1. Στους Πίνακες-Εντολές Εξόφλησης όπου καταχωρούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Δήμων, προστίθεται εφεξής πεδίο υπογραφής του/ης Ταμία.

1. Στους Πίνακες-Εντολές Εξόφλησης όπου καταχωρούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Δήμων, προστίθεται εφεξής πεδίο υπογραφής του/ης Ταμία. Αποστολή με e-mail και fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20072 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίας Δ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 6 α του ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κατηγορίας Δ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 6 α του ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εφαρμογή διαδικασίας συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών τηλεφώνων στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6 ης Μαΐου 2012.

Θέμα: Εφαρμογή διαδικασίας συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών τηλεφώνων στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6 ης Μαΐου 2012. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 30/04/2012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.17024 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΕΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Κάλυψη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΥΦΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Κάλυψη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΥΦΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Κάλυψη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΔΟΞΑΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΔΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για την είσοδο ως χρήστης στη πλατφόρμα διαβούλευσης, πληκτρολογούμε στο url :

Για την είσοδο ως χρήστης στη πλατφόρμα διαβούλευσης, πληκτρολογούμε στο url : Οδηγός Χρήστη 1.Είσοδος στην Πλατφόρμα Διαβούλευσης Για την είσοδο ως χρήστης στη πλατφόρμα διαβούλευσης, πληκτρολογούμε στο url : http://hello.crowdapps.net/participation-roma-ekka/. Εικόνα 13:Απόσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 (ΑΠΟ 1/1/ /12/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 (ΑΠΟ 1/1/ /12/2017) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 (ΑΠΟ 1/1/2017-31/12/2017) 1η Ανάρτηση 147 Φορεών για την Γ δόση Ημερομηνία Ανάρτησης Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017 Λόγω της αναμενόμενης άφιξης της σχετικής χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01)

Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01) Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01) Ο Δείκτης Ποιότητας B01 (Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 2011 (Καλλικράτης)

Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 2011 (Καλλικράτης) Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 2011 (Καλλικράτης) 1.Διοίκηση Αττικής Έδρα: Αθήνα - Περιφέρειες: 1 Ενότητες 7 Διοικητική διαίρεση της Περιφέρειας Αττικής Έκταση: 3.808 χμ² Πληθυσμός: 3.761.810 (απογρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013

ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 4.979.055,00, εσόδων από το Φόρο Ζύθου στους Δήμους,

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 4.979.055,00, εσόδων από το Φόρο Ζύθου στους Δήμους, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ OIKΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ. Α Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού Order 2011 Κωδικός Περιφέρειας Κωδικός Νομού Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου Περιφέρεια Νομός Περιφερειακή Ενότητα Καλλικρατικός Δήμος Σύνολο Ανδρες Γυναίκες 1 1 73 101 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΗΜΩΝ 2001-2011

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΗΜΩΝ 2001-2011 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΗΜΩΝ - ΚΗ - - - ράμας ήμος ράμας 56.062 58.672 2.610 53.794 54.398 604 57.367 58.944 1.577 ράμας ήμος Κάτω Νευροκοπίου 8.026 7.962-64 11.214 10.682-532 7.289 7.860 571 ράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 22 Μαρτίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 12215 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία) Το αριθ.φ.429.39/112/314370 Σ.1600/29.9.2015 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ: Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία) Το αριθ.φ.429.39/112/314370 Σ.1600/29.9.2015 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Ελληνική Να σταλεί µόνο µε e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 εκεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 42941 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 /11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. πρωτ: Φ. 131360/29706 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. /νση : Ευαγγελιστριας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 9 Μαΐου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 20424 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 /11 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. πρωτ: Φ. 131360/28823 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. /νση : Ευαγγελιστριας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι 9001 ΟΞΑΤΟΥ 9002 ΡΑΜΑΣ 9003 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 9004 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9005 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 9006 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 9007 Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 9008 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 9009 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 9010 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 9011 ΘΑΣΟΥ 9012 ΚΑΒΑΛΑΣ 9013 ΝΕΣΤΟΥ 9014

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01) Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01) Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01) Ο Δείκτης Ποιότητας B01 (Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1 ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 1

ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1 ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 1 Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ.) περιόδου 0- Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Αθήνα, 17 Απριλίου 2014 Α.Π. οικ. 15695 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

ΠΡΟΣ: Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 25334 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο AN. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο AN. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. πρωτ: Φ.131360/28818 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. /νση : Ευαγγελιστριας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας: κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων-σατα 2015 α/α Κωδ. ΤΠ Δ Δήμος Νομός ΠΟΣΟ

Πίνακας: κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων-σατα 2015 α/α Κωδ. ΤΠ Δ Δήμος Νομός ΠΟΣΟ 1 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 41.200,00 2 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 83.800,00 3 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 119.400,00 4 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 138.300,00 5 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: 45845 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: 45845 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: 45845 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ. 32823 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 3. Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες: Κ. Πιτσαδιώτη Τηλέφωνο: FAX:

Σελίδα 1 από 3. Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες: Κ. Πιτσαδιώτη Τηλέφωνο: FAX: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 2 /05/2012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:17160 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΕΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 (ΑΠΟ 1/1/ /12/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 (ΑΠΟ 1/1/ /12/2017) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 (ΑΠΟ 1/1/2017-31/12/2017) 2η Ανάρτηση 66 Φορεών για την Γ δόση Ημερομηνία Ανάρτησης Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017 Λόγω της άφιξης της σχετικής χρηματοδότησης, καλούνται όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 10602 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

ΠΡΟΣ: Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 50805 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα