(ΠΑΛΑΙΟ) ΧΑΡΜΑΝΚΙΟΪ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΛΗ 18ου ΑΙ. - ΑΡΧΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1930)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(ΠΑΛΑΙΟ) ΧΑΡΜΑΝΚΙΟΪ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΛΗ 18ου ΑΙ. - ΑΡΧΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1930)"

Transcript

1 (ΠΑΛΑΙΟ) ΧΑΡΜΑΝΚΙΟΪ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΛΗ 18ου ΑΙ. - ΑΡΧΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1930) 1. Το όνομα Το τοπωνύμιο Harmanköf ή Harman-kioi 3 (Χαρμάνκιοϊ, τουρκ. λ. = χωριό με αλώνια) συναντάται για πρώτη φορά στις πηγές στις αρχές του 17ου αι. Σε φορολογικούς καταλόγους εκείνης της περιόδου το Χαρμάνκιοϊ, όπως και άλλοι όμοροι οικισμοί λ.χ. το Dudular (Δουδουλάρ, σημερινά Διαβατά), το Kara Hüseyin (Καρά Χουσεΐν ή Καραϊσίν, σημερινή Πολίχνη) και το Lenbet (Ανω Λεμπέτ ή Λεμπετάκι ή Λεμπέτ Τσιφλίκ, σημερινή Νέα Ευκαρπία), αναφερόταν ως «χωριό που έδινε κάρβουνο». Συγκαταλεγόταν δηλαδή στα «χωριά των καρβουνιάρηδων» (ένα από τα 25 αμιγώς χριστιανικά μεταξύ των 60 συνολικά), μολονότι δεν βρισκόταν κοντά στη Χαλκιδική, ε ξαιτίας της συνεργασίας του με τα περίφημα Μαντεμοχώρια της (Σιδηροκαύσια). Αξίζει να σημειωθεί ότι η οθωμανική κυβέρνηση όλο και πιο συχνά επέβαλλε έκτακτους φόρους στους υπηκόους της αυτοκρατορίας, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους συνεχείς πολέμους. Οι κάτοικοι των χωριών της Θεσσαλονίκης εκτός από τους φόρους ήταν υποχρεωμένοι να προσφέρουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ορισμένες υπηρεσίες, στην προκειμένη περίπτωση την παροχή κάρβουνου. Ήταν επιφορτισμένοι δηλαδή με την ετήσια παραγωγή και παράδοση στο κράτος ορισμένης ποσότητας ξυλοκάρβουνων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την καύση και την κατεργασία (καθαρισμό) των μεταλλευμάτων της Χαλκιδικής 4. Τον 18ο αι. οι υποχρεώσεις των κατοίκων έγιναν κυρίως χρηματικές. Το σύνολο σχεδόν των φόρων πληρωνόταν πλέον σε χρήμα, ενώ μόνο η συγκέ- 1. Το επίθετο «παλαιός» άρχισε να συνοδεύει το τοπωνύμιο Χαρμάνκιοϊ μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Χρησιμοποιήθηκε για να διαχωρίσει τον πρώτο οικιστικό πυρήνα του Χαρμάνκιοϊ (στον σημερινό Εύοσμο) από τον νέο οικισμό (Νέο ή Κάτω Χαρμάνκιοϊ ή Χαρμάνκιοϊ, όπως τελικά αποκαλούνταν μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1950 το Ελευθέριο ή Ελευθέρια), που είχε αρχίσει σταδιακά να δημιουργείται νοτιότερα του πρώτου ως χώρος υποδοχής προσφύγων ήδη από τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων. 2. Η συγκεκριμένη γραφή του τοπωνυμίου συναντάται, σύμφωνα με τον Eberh. Krüger, Die Siedlungen Griechisch-Makedoniens nach amtlichen Verzeichnissen und Kartenwerken, Βερολίνο 1984, σ. 489, σε παλαιό επιτελικό οθωμανικό χάρτη, καθώς και σε οθωμανική στατιστική της Θεσσαλονίκης ( , έτος εγίρας 1315). 3. Η επικρατέστερη γραφή του τοπωνυμίου στη δυτική βιβλιογραφία. 4. Β. Δημητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες των χωριών της Θεσσαλονίκης κατά την Τουρκοκρατία», Μακεδόνικα 20 (1980) 413 (στο εξής: «Φορολογικές κατηγορίες»).

2 174 Κυριάκος Χατζηκυριακίδης ντρωση του σιταριού, απαραίτητου για τα οθωμανικά στρατεύματα, γινόταν ακόμη σε είδος (η περίφημη δεκάτη). Στο δεύτερο μισό του 18ου αι. τα «καρβουνιάρικα χωριά» κατέβαλλαν ένα συνολικό χρηματικό ποσό κατ' αποκοπή με αντάλλαγμα την απαλλαγή από την έκτακτη φορολογία. Έτσι, όπως προκύπτει από τουρκικό τεφτέρι του , οι κάτοικοι του Χαρμάνκιοϊ πλήρωσαν στο οθωμανικό δημόσιο 760 άσπρα, ποσό από το ύψος του οποίου μπορεί κανείς να διαπιστώσει τις διαφορές στον πληθυσμό ανάμεσα στα χωριά του καζά της Θεσσαλονίκης, λ.χ. το αντίστοιχο ποσό των κατοίκων του Dudular (Διαβατά) ήταν μόνο 200 άσπρα, του Kara Hüseyin (Πολίχνη) 640 άσπρα, ενώ του Lenbet (Νέα Ευκαρπία) 360 άσπρα. 2. Θέση - έκταση Το Χαρμάνκιοϊ βρισκόταν πάνω στον οδικό άξονα που οδηγούσε προς τον κάμπο της Θεσσαλονίκης και βορειοδυτικά του αμαξιτού δρόμου Θεσσαλονίκης-Βιτωλίων (Μοναστηρίου). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις «Οδοιπορικές σημειώσεις» του ταγματάρχη του μηχανικού Νικολάου Σχινά, ο ο ποίος το 1886, δηλωμένος ως ζωέμπορος στις τουρκικές αρχές, περιόδευσε και χαρτογράφησε τη Μακεδονία και την Ήπειρο, η λεγόμενη «Λεωφόρος Μοναστηρίου» (Manastır Caddesi) εξερχόταν της πύλης Βαρδάρ και βορειοδυτικός διευθυνομένη, παρήρχετο μετά τίνα λεπτά της ώρας του μικρόν α- ριστερόθεν κειμένου σταθμού του σιδηροδρόμου και του δεξιόθεν και 1/4 της ώρας της οδού απέχοντος ωραίου και κατάφυτου χωρίου Αρμάν-κιοϊ. Το χωρίον τούτο απέχον της Θεσσαλονίκης 1/2 (ημισείαν) μόνον ώραν, δύναται να θεωρηθή και ως προάστειον αυτής, κέκτηται δε ξενοδοχεία, παντοπωλεία, κήπους και ωραίας εξοχικός οικίας, εν αις πολλοί των κατοίκων της Θεσσαλονίκης διέρχονται το έαρ Αντίθετα, πολύ διαφορετική εικόνα επικρατούσε στη διαδρομή για το Δερβένι. Ιδρύματα και στρατώνες προμήνυαν τη σημερινή εικόνα τής από τις αρχές του 20ού αι. κατασκευασμένης από τις δυνάμεις της Entente οδού Σερρών, η μετέπειτα οδός Λαγκαδά. Στις αρχές του 20ού αι., και συγκεκριμένα το 1906, ο Γεώργιος Χατζηκυριάκου, ο οποίος κατέγραψε τις σκέψεις και τις εντυπώσεις του από την περιοδεία του στη Μακεδονία ( ), αναφερόμενος στη διέλευση του από την ευρύτερη περιοχή του Χαρμάνκιοϊ σημείωσε τα εξής: Διά της πύλης του Βαρδάρη εξήλθομεν μετ' ευαρέστου συνοδείας συναδέλφων και ετράπημεν προς την μεγάλην αμαξιτήν οδόν, την άγουσαν διά 5. Β. Δημητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες», ό.π., Ν. Θ. Σχινάς, Οοοιπορικαί σημειώσεις (Μακεδονίας, Ηπείρου, Νέας οροθετικής γραμμής και Θεσσαλίας-Μακεδονίας), τεύχος Β', Αθήνα 1886, σ. 353.

3 (Παλαιό) Χαρμάνκιοϊ. Ιστορία, δημογραφία 175 Γενιτσών και Βοοενών εις Μοναστήριον... Επί της οδού ταύτης διενθννομένης δνσμικώς της Θεσσαλονίκης εβαίνομεν φαιδροί και θνμήρεις απολαύοντες της ζείδωρου της πρωίας δρόσου θερινής ημέρας του Ιουνίου και επισκοπούντες την εκτεινομένην πέριξ χώραν προς το μέρος εκείνο της Θεσσαλονίκης, αποτελούσαν απέραντον πεδιάδα, θαυμασίαν την όψιν, την ομαλότητα και την ενφορίαν. Διερχόμεθα εν πρώτοις ανά μέσου των δύο σιδηροδρομικών σταθμών, ων ο εις δεξιόθεν είναι της ενωτικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινουπόλεως, ο δε έτερος αριστερόθεν συμπεριλαμβάνει και τας δύο ετέρας γραμμάς, την των λεγομένων Ανατολικών σιδηροδρόμων και την της Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου... Ολίγον περαιτέρω των σταθμών κείται δεξιόθεν της οδού η μικρά Ελληνική κώμη Χαρμάν κιόϊ, απώτερον δε ο λίγον παρά την οδόν το αγροτικόν κτήμα Οθωμανού Αονδονλάρ Μολονότι ο Χατζηκυριάκου πέρασε δίπλα από το Χαρμάνκιοϊ, δεν εισήλθε σ' αυτό, στερώντας μας έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα και ακριβή περιγραφή του οικισμού. Το Χαρμάνκιοϊ εκτεινόταν γεωγραφικά σε μια πολύ μεγάλη περιοχή: βόρεια μέχρι το Ωραιόκαστρο/Παλαιόκαστρο (Daoutbali, Δαούτ Μπαλί) και τη Νεοχωρούδα (Yeniköy), δυτικά μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή, τα Διαβατά (Dudular, Αουδουλάρ) και τη Μαγνησία (Ampli), ενώ νότια έφθανε ώς τον Κήπο των Πριγκήπων (Be Cinar, Μπέχτσιναρ, σημερινό Φιξ) και τον σιδηροδρομικό σταθμό Κωνσταντινουπόλεως, και νοτιοανατολικά ώς τον λεγόμενο «Λοξό Λάκκο» (Eğridere), ρέμα που ξεκινούσε έξω από την Ακρόπολη και διερχόταν δίπλα στο -από το 1906 δομημένο- στρατόπεδο του Π. Μελά (γι' αυτό και ήταν γνωστό ως «χείμαρρος του Παύλου Μελά») 8. Αργότερα τα νοτιοανατολικά σύνορα του Χαρμάνκιοϊ συρρικνώθηκαν μέχρι τη σημερινή Κάτω Ηλιούπολη (Tavşantepe ή Ταουσάν Τεπέ, λόφος των λαγών). Τέλος, ανατολικά το Χαρμάνκιοϊ εκτεινόταν ώς την τοποθεσία «Μαύρα χώματα» (Karatoprak, Καρά Τοπράκ). Συνεπώς, επρόκειτο για μια τεράστια έκταση, η οποία περιλάμβανε τις σημερινές περιοχές Νέου Κορδελιού, Ελευθερίου, Διαλογής, Μαινεμένης, Αμπελοκήπων, Εύοσμου και Ηλιούπολης Γ. Χατζηκυριάκου, Σκέψεις και εντυπώσεις εκ περιοδείας [ανά την Μακεδονίαν] ( ), Θεσσαλονίκη 1906, σ. 16. Την ίδια πληροφορία για την απόσταση μισής ώρας του Χαρμάνκιοϊ από τη Θεσσαλονίκη αντλούμε και από το Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μακεδόνικου Αγώνα, Περιγραφή τόπον (Χαρμάνκιοϊ) (1859). 8. Β. Δημητριάδης, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας , Θεσσαλονίκη 1983, σ. 221 (στο εξής: Τοπογραφία). 9. Π. Βακουφάρης, Ελευθέρια - Νέο Κορδελιό. Πατρίδες τότε και τώρα, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1997, σσ (στο εξής: Ελευθέρια-Νέο Κορδελιό). Πρβλ. επίσης άρθρο του ίδιου, «Προσφυγικές εγκαταστάσεις στο Χαρμάνκιοϊ και στο Νέο Κορδελιό», Α Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Ελληνισμό της Μικρός Ασίας, Θεσσαλονίκη 1998, σσ (στο εξής: «Προσφυγικές εγκαταστάσεις»). 12

4 176 Κυριάκος Χατζηκυριακίδης 3. Είδος οικισμού - διοικητική υπαγωγή Το Χαρμάνκιοϊ, που ανήκε αρχικά στο ναχιγιέ Παζαργκιάχ (Παζαρούδα, σημ. Απολλωνία) 10 και στη συνέχεια στο ναχιγιέ του Βαρδάρη, υπήρξε τυπικό παράδειγμα οθωμανικού τσιφλικιού 11, καθώς σημειώνεται ως τσιφλίκι ήδη από τα τέλη του 18ου αι., δίπλα στα αντίστοιχα μικρότερα πάντοτε σε πληθυσμό και έκταση του Καρά Χουσεΐν ή Καραϊσίν και του (Άνω) Λεμπέτ 12. Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από φορολογικά κατάστιχα του έτους 1907, εντός του τεράστιου τσιφλικιού υπήρχαν μικροί ή μεγάλοι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων έκτασης στρεμμάτων 13. Τα ονόματα των ιδιοκτητών ήταν όλα σχεδόν οθωμανικά, όπως των μεγαλοϊδιοκτητών Φεβζή μπέη και του αδελφού του Μιτχάτ μπέη, του Εσρέφ μπέη κ.ά. Υπήρχαν όμως και ο ρισμένες ιδιοκτησίες Εβραίων (μόνο 2) και Ελλήνων (8 στον αριθμό), όπως του Πέτρε Γιοβάν επιτρόπου του βακουφίου της εκκλησίας του Αγ. Αθανασίου, του Γιοβάν γιου του παπά Πέτρου, του Φίλιππα παπά Γιώργη, του Δημήτρη γιου του Θανάση (Ουστουμπάντζα) κ.ά. Ιδιοκτησία μάλιστα του πρώτου αποτελούσαν οικίες δίπλα στην εκκλησία. Τα περισσότερα αγροτεμάχια ήταν οθωμανικά εκτός από εκείνο που ανήκε στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου 14. Οι κάτοικοι του ασχολούνταν με την καλλιέργεια σιτηρών 15. Στο σημείο 10. Β. Δημητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες», ό.π., 435. Ερωτηματικά εγείρει η υ παγωγή του Χαρμάνκιοϊ στο ναχιγιέ του Παζαργκιάχ, αφού σ' αυτόν ανήκαν κυρίως τα χωριά της Χαλκιδικής και εκείνα που βρίσκονταν στα ανατολικά του σημερινού νομού Θεσσαλονίκης. Μόνο φορολογικοί λόγοι μπορούν να εξηγήσουν αυτή την πρακτική, η ο ποία άλλωστε δεν ήταν άγνωστη στο οθωμανικό κράτος. 11. Η οθωμανική κυβέρνηση αναγνώρισε τα χωριά ως ενιαίες φορολογούμενες μονάδες για την είσπραξη των φόρων. Οι κάτοικοι του κάθε χωριού έφεραν από κοινού την ευθύνη της συλλογής και καταβολής του φόρου. Το κράτος όμως είχε επίσης το δικαίωμα να αφαιρέσει τους τίτλους ιδιοκτησίας γης από τους χωρικούς και να τους εκχωρήσει σε εκείνον που μπορούσε να πληρώσει το απαιτούμενο ποσό, δηλαδή τον πλούσιο γαιοκτήμονα. Η πρακτική αυτή, ιδιαίτερα εμφανής στην Κεντρική Μακεδονία και κυρίως στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, μετέβαλε σταδιακά πολλά χωριά σε μεγάλα τσιφλίκια και κατέστησε «μισακάρηδες» ή μισθωτούς στα ίδια τους τα χωράφια όλους τους ελεύθερους καλλιεργητές στη διάρκεια του 19ου αι. 12. Β. Δημητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες», ό.π., Βακουφάρης, Ελευθέρια - Νέο Κορδελιό, ό.π., σ Αν λάβουμε υπόψη τα ρέματα, τους δρόμους και τις ανεκμετάλλευτες περιοχές το Χαρμάνκιοϊ, σύμφωνα με στοιχεία του 1924, μετά την έλευση των προσφύγων έφθανε τα ,050 στρέμματα. 14. Ό.π., σσ Χρήσιμα συμπεράσματα εξάγονται από το Οθωμανικό Κτηματολόγιο που σώζεται στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας. Πρβλ. ακόμη Βακουφάρης, «Προσφυγικές», ό.π., σσ Θ. Γκλαβέρης, Ο κάμπος της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1997, σ Σύμφωνα, επίσης, με τον Β. Δημητριάδη, «Φορολογικές κατηγορίες», ό.π., και , η ανάπτυξη μεγάλων τσιφλικιών αφενός ενίσχυσε τη συγκέντρωση μεγάλου κεφαλαίου στους ολίγους και αφετέρου οδήγησε στην εφαρμογή της μονοκαλλιέργειας (στην περίπτωση του Χαρμάνκιοϊ ήταν τα σιτηρά).

5 (Παλαιό) Χαρμάνκιοϊ. Ιστορία, δημογραφία 177 αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το κονάκι (μπεηλίκι) 16 του Χαρμάνκιοϊ -οικοδομημένο πιθανότατα στο α τέταρτο του 19ου αι.- η λεγόμενη «επιστασία», ήταν ακριβώς στο σημείο που υπάρχει σήμερα το δημαρχιακό μέγαρο Εύοσμου, ε νώ οι αποθήκες του -οι οποίες αξιοποιήθηκαν πολλά χρόνια αργότερα από τον Γεωργικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό Νέου Κουκλουτζά και κατεδαφίσθηκαν περίπου στα μέσα της δεκαετίας του βρίσκονταν εκεί από όπου περνά σήμερα ο πεζόδρομος της Παύλου Μελά, στον χώρο του Δημαρχείου 17. Σύμφωνα, επίσης, με τη βιβλιογραφία και τις πηγές, το Χαρμάνκιοϊ, αν και αραιοκατοικημένο μέσα στη μεγάλη του έκταση, ήταν το μόνο που παρουσίαζε μια ουσιαστική κοινωνική και οικιστική οργάνωση, σε αντίθεση με τα όμορα τσιφλίκια 18. Μετά την απελευθέρωση του 1912, ορισμένοι μόνο οικισμοί παρέμειναν τσιφλίκια, ενώ οι υπόλοιποι απέκτησαν τη διοικητική τους αυτονομία. Στη σχετική στατιστική του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας Κωνσταντίνου Ρακτιβάν το Χαρμάνκιοϊ δεν αναγραφόταν πλέον ως τσιφλίκι, ούτε ήταν όμως και αυτόνομο διοικητικά, αλλά ανήκε στην υποδιοίκηση της Θεσσαλονίκης. Το Χαρμάνκιοϊ βρέθηκε στο προσκήνιο στα αμέσως επόμενα χρόνια, α φού οι Δυνάμεις της Entente δημιούργησαν εκεί το λεγόμενο «Μακεδόνικο Μέτωπο» στην επίσημα ουδέτερη ακόμη τότε Ελλάδα, επιχειρώντας πολεμικό αντιπερισπασμό σε βάρος των Κεντρικών Δυνάμεων το φθινόπωρο του Η γνωστή «Στρατιά της Ανατολής» (Armée d'orient) πραγματοποίησε απόβαση στη Θεσσαλονίκη υπό την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του γάλλου στρατηγού Μορίς Σαράιγ (M. Sarrail) 19, δημιουργώντας έτσι το περίφημο «Περιχαρακωμένο Στρατόπεδο» Θεσσαλονίκης. Η εσωτερική περίμετρος του είχε τα εξής όρια: δυτικά εφαπτόταν στις όχθες του Αξιού, βόρεια προσέγγιζε τα σημερινά περίπου όρια του νομού Κιλκίς και ανατολικά 16. Χατζηκυριάκου, ό.π., σ. 16. Τα τσιφλίκια αποτελούνταν εκ χαμηλών, πενιχρών, σκοτεινών, πλινθόκτιστων, άνευ δ' άσβεστου επιχρίσματος και αμμοκονίας, οικημάτων, ε- κτισμένων κατά σειράν εν σχήματι πολλάκις ορθογωνίου, εν οις ώκουν οι επί μόρτη α- γρόται, οι ως δουλοπάροικοι καλλιεργούντες τας γαίας του ιδιοκτήτου. Εν τω μέσω ν- ψούτο το οίκημα του ιδιοκτήτου πολλάκις ευπρεπές αλλά πάντοτε ευρύχωρον και υψηλόν, το λεγόμενον τουρκιστί κονάκι... Πλείστα τοιαύτα [αγροκτήματα] ήσαν κατεσπαρμένα καθόλην την χώραν αποτελούντα τρόπον τινά φέουδα μεσαιωνικής εποχής και αποφέροντα πλούσιας προσόδους εις τους πλουσίους φεουδάρχας Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών Δήμου Εύοσμου, πληροφορητής Χρ. Μανδαλιανός ( ). 18. Σπ. Λαζαρίδης, Από το Βαρδάρι ώς το Δερβένι. Ιστορική καταγραφή μέχρι το 1920, Θεσσαλονίκη 1997, σσ (στο εξής: Από το Βαρδάρι ώς το Δερβένι). 19. Ο Σαράιγ ήταν ο πρώτος από τους τρεις αρχιστρατήγους. Ακολούθησαν ο Γκυγιωμά και ο Ντε Εσπεραί. Περισσότερα για την εκστρατεία των Αγγλογάλλων, βλ. Γ. Λεονταρίτης, «Η διεθνής θέση της Ελλάδος στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 15 (1978), σσ και Βησ. Σταύρακας, «Η Θεσσαλονίκη του 1916», Επτά Ημέρες - Η Καθημερινή, Ιανουάριος 1996.

6 178 Κυριάκος Χατζηκυριακίδης έφθανε στη λίμνη του Λαγκαδά. Αυτή η αμυντική γραμμή διαιρέθηκε από τους στρατηγούς Σαράιγ (Γαλλία) και Μέιχον (Βρετανία) σε δύο τομείς: ο δυτικός ανατέθηκε στα γαλλικά στρατεύματα μέχρι τις δυτικές παρυφές του Μονόλοφου (Δαουτλή), ενώ ο ανατολικός τομέας, που ξεκινούσε από αυτό το σημείο και έφθανε μέχρι τη θάλασσα, ανατέθηκε στα βρετανικά στρατεύματα. Η εξωτερική περίμετρος ακολουθούσε τη διαδρομή Έδεσσα, Γουμένισσα, Κιλκίς, Ξυλούπολη, Στρυμονικός κόλπος 20. Το Χαρμάνκιοϊ αποτελούσε μαζί με το Λεμπέτ τσιφλίκ και το Καραϊσίν το μικρότερο στρατόπεδο του Ζεϊτενλίκ, τον πυρήνα δηλαδή του τεράστιου στρατοπέδου 21, στο οποίο μόλις αναφερθήκαμε. Το Χαρμάνκιοϊ υπάχθηκε στον γαλλικό τομέα του στρατώνα. Παρά τις αντίξοες και άθλιες συνθήκες διαβίωσης, οι Γάλλοι κατασκεύασαν πολλά και σημαντικά έργα υποδομής: οδοποιία, σιδηρόδρομος, αποξηραντικά έργα για την αντιμετώπιση της ελονοσίας και δίκτυο ύδρευσης. Από την κατασκευή των παραπάνω έργων προκύπτει ότι ο ρόλος των συμμάχων για το Χαρμάνκιοϊ υπήρξε καταλυτικός και ευεργετικός συνάμα για το μέλλον του, ιδιαίτερα όταν αργότερα στην περιοχή αφίχθηκαν οι πρόσφυγες. Στο μεταξύ, το 1917 ψηφίσθηκε νόμος «περί συστάσεως και διοικήσεως δήμων και κοινοτήτων εν ταις Νέαις χώραις» και με το Βασιλικό Διάταγμα της 28ης Ιουνίου 1918, συστάθηκαν και αναγνωρίσθηκαν κοινότητες μέσα στη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης. Μια από αυτές ήταν η κοινότητα της Νεοχωρούδας με έδρα τον ομώνυμο οικισμό, ενώ προς την κοινότητα ταντην ηνώθησαν και οι συνοικισμοί Τρία Χάνια, Δαούτ Μπαλή, Δουδουλάρ, Αραπλή και Χαρμάν Κιοΐ 22. Πολύ σύντομα όμως, τον Μάρτιο του 1920, το Χαρμάνκιοϊ, που βάσει της πληθυσμιακής απογραφής εκείνης της χρονιάς αριθμούσε κατοίκους (1.622 άνδρες, γυναίκες) 23, προσαρτήθηκε με Βασιλικό Διάταγμα στον Δήμο της Θεσσαλονίκης 24. Η υπαγωγή του στη Θεσσαλονίκη οφειλόταν πιθανώς στις προσπάθειες προετοιμασίας και ελέγχου του δυτικού τμήματος της πόλης ενόψει της έλευσης των χιλιάδων προ- 20. Θ. Βαφειάδης, Κιλκίς , Κιλκίς 2000, σ Λαζαρίδης, Από το Βαροάρι ώς το Δερβένι, ό.π., σ. 85, και ο ίδιος, AC εγκαταστάσεως 1914, Θεσσαλονίκη 2005 (α' έκδοση 2001), σ. 38 (στο εξής: AC εγκαταστάσεως). 22. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Βασιλικό Διάταγμα υπ' αριθ. 152/ , τ. Α' ΦΕΚ «περί αναγνωρίσεως κοινοτήτων εν τη Γενική Διοικήσει Θεσσαλονίκης». 23. Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μακεδόνικου Αγώνα, Ελληνικές απογραφές ανά τόπο (Χαρμάνκιοϊ). Πρβλ. επίσης Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας - Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Υ.Ε.Ο.-Γ.Σ.Υ.Ε.), Πίναξ τον πραγματικού πληθυσμού του απογραφέντος κατά το μεσονύκτιον της Δεκεμβρίου 1920, κατά νομούς, επαρχίας ή υ- ποδιοικήσεις, δήμους, κοινότητας, πόλεις και χωρία, σ Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Βασιλικό Διάταγμα υπ' αριθ. 69/ , τ. Α ΦΕΚ «περί ενώσεως του συνοικισμού Χαρμάνκιοϊ εις τον δήμον Θεσσαλονίκης».

7 (Παλαιό) Χαρμάνκιοϊ. Ιστορία, δημογραφία 179 σφύγων. Μολονότι δεν είχε ενταχθεί στο σχέδιο επέκτασης της πόλης προς τα δυτικά, το Χαρμάνκιοϊ συμπεριλήφθηκε τελικά στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας των αναγκών της εποχής εκείνης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά το Αναμφισβήτητο είναι, πάντως, ότι όλη η εκτός των τειχών περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης ήταν την εποχή εκείνη «μια θλιβερή επιφάνεια γης, ακαλλιέργητη, με τα νερά της να κυλάνε ανεκμετάλλευτα προς τη θάλασσα», σε αντίθεση με τον «παραδεισένιο κάμπο» που υπήρχε εκεί στη βυζαντινή εποχή, σύμφωνα με τις περιγραφές των βυζαντινών χρονογράφων 26. Η συγκοινωνιακή γραμμή που συνέδεε τον οικισμό με το κέντρο της πόλης ξεκινούσε από την οδό Ολύμπου και κόστιζε 5 δρχ. (μονή διαδρομη) Οι κάτοικοι Α Γηγενείς Ο οικισμός του Χαρμάνκιοϊ ήταν αρχικά πολύ μικρός. Στην καταγραφή του πληθυσμού του καζά Θεσσαλονίκης στα τέλη του 18ου αι. τα σπίτια του Χαρμάνκιοϊ ανέρχονταν σε Οι κάτοικοι του προέρχονταν από οικισμούς του κάμπου της Θεσσαλονίκης, δηλαδή το Κάτω Καβακλή (σήμερα ακατοίκητο), τη Σίνδο (Τεκελή), τα Τρία Χάνια (Üç Hanlar, ακατοίκητο κι αυτό σήμερα), το Ανατολικό (Βαλμάδα), τη Χαλάστρα (Κουλιακιά), τα Διαβατά, το Ωραιόκαστρο αλλά κυρίως τη Νεοχωρούδα (Yeniköy) 29. Γρήγορα το Χαρμάνκιοϊ αναπτύχθηκε, και στα πρώτα είκοσι χρόνια (αρχές του 19ου αι.) οι οικίες του ανέρχονταν στις 70, αφού εκείνη την περίοδο εμφανίσθηκαν και οι πρώτοι Βλάχοι. Ο οικισμός αναπτυσσόταν κυρίως γύρω από τον ναό του Αγίου Αθανασίου, που οικοδομήθηκε τη β' δεκαετία του 19ου αι. ( ) Λαζαρίοης, Από το Βαρδάρι ώς το Δερβένι, ό.π., σ Λαζαρίοης, Δι' εγκαταστάσεως, ό.π., σ Λαζαρίδης, Από το Βαρδάρι ώς το Δερβένι, σ. 83: Στον Πανελλήνιο οδηγό (το ελληνικόν ντιρεκτόρι) [του 1915] σημειώνονται δυο διαδρομές για τα «αμαξαγώγια εκτός της πόλεως»: «εξ Ολύμπου εις Χαρμάνκιοϊ άνευ επιστροφής δρχ. 5» και «εξ Ολύμπου εις Λεμπέτην μέχρι Πλατανάκια άνευ επιστροφής δρχ. 4». 28. Β. Δημητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες», ό.π., Αρ. Κεραμάρης, «Δημιουργία Δήμου Εύοσμου», στο επετειακό τεύχος του Συλλόγου Ποντίων Εύοσμου Παναγία Κρεμαστή «Ιστορικές αναδρομές. Εύοσμος - Παναγία Κρεμαστή» (Εύοσμος 2000) Περισσότερα για τον συγκεκριμένο ναό βλ. Ε. Αθανασιάδου-Κωτίδου, Ο Άγιος Αθανάσιος Εύοσμου, Θεσσαλονίκη χ.χ. Πρβλ. ακόμη 2ο και 5ο Γυμνάσια Εύοσμου, Ο ναός του Αγίου Αθανασίου Εύοσμου, Εργασία των τμημάτων Γ4 του 2ου Γυμνασίου και Γ3 και Γ4 του 5ου Γυμνασίου στο πλαίσιο του μαθήματος Τοπικής Ιστορίας με υπεύθυνη καθηγήτρια την Αφροδ. Διαμαντοπούλου, Εύοσμος σχολικό έτος

8 180 Κυριάκος Χατζηκυριακίδης Δεν υπάρχουν άλλες, γνωστές σε μας, αναφορές για τον πληθυσμό του Χαρμάνκιοι τον 19ο αι. Στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας συναντάμε μόνο την πληροφορία σχετικά με τον εξισλαμισμό ενός νέου, κατοίκου του μικρού οικισμού, το Αντίθετα, στις αρχές του 20ού αι. οι σχετικές πληροφορίες γίνονται περισσότερες, επηρεασμένες βέβαια από την ατμόσφαιρα της εποχής. Ο Γ. Χατζηκυριάκου ανέφερε ότι το 1906 το Χαρμάνκιοι ήταν ένας αμιγής ελληνικός οικισμός. Την ίδια εποχή ο Δημήτριος Σάρρος, πρώτος γενικός επιθεωρητής και οργανωτής της ελληνικής εκπαίδευσης στη Μακεδονία και τη Θράκη στη διετία , βασισμένος στην απογραφή του του Ο θωμανού γενικού επιθεωρητή των ευρωπαϊκών επαρχιών της οθωμανικής αυτοκρατορίας Χουσεΐν Χιλμή πασά, υπολόγιζε τα σπίτια του Χαρμάνκιοι σε 37 και τον πληθυσμό του σε «217 ελληνοφρονούσας ψυχάς». Ιδιαίτερη μνεία έκανε επίσης ο Σάρρος στο γεγονός ότι οι κάτοικοι αφενός μιλούσαν τη «σλαβομακεδονική» και αφετέρου γνώριζαν άριστα και την ελληνική γλώσσα 32. Το 1910 ο πρόξενος της Θεσσαλονίκης Χαλκιόπουλος, βασισμένος κι αυτός στην παραπάνω απογραφή, σημείωσε σε εθνολογική στατιστική των βιλαετίων Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου ότι το Χαρμάνκιοι είχε 222 ορθόδοξους Έλληνες, πολύ περισσότερους από το γειτονικό Λεμπέτ, το Δαούτ Μπαλί, το Δουδουλάρ 33. Σχισμαστικοί δεν υπήρχαν, σε αντίθεση με τους προαναφερθέντες οικισμούς (Δαούτ Μπαλί και Δουδουλάρ). Όσον αφορά την εκκλησιαστική του εξάρτηση, το Χαρμάνκιοι ανήκε στη μητρόπολη Θεσσαλονίκης 34. Το 1913 το Χαρμάνκιοι, ευρισκόμενο εντός του 19ου τμήματος της πόλης της Θεσσαλονίκης που περιλάμβανε την ευρύτερη περιοχή του Βαρδάρη, αναφέρεται ότι είχε 209 κατοίκους (104 άρρενες, 105 θήλεις) 35. Ήταν έ νας οικισμός με χαμηλά σπίτια. Οι αυλές είχαν συνήθως ακακίες και μουριές, τις οποίες οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν για την οικοτεχνία του μεταξοσκώληκα. Οικογένειες γηγενών, μέλη των οποίων ζουν μέχρι και σήμερα στον Εύοσμο, είναι οι ακόλουθες: Ουζούνης, Παπαπέτρου, Πολοπάτσης, Βασοραβέλλης, Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας, Α ' Αρχείον Θεσσαλονίκης, τ. Α', Θεσσαλονίκη 1952, σ. 524 (Εξισλαμίσεις του ). 32. Στέφ. Παπαδόπουλος, «Η κατάσταση της Παιδείας το 1906 στην ύπαιθρο του καζά Θεσσαλονίκης (Μία ανέκδοτη έκθεση του Δημητρίου Σάρρου)», Μακεδόνικα 15 (1975) Η καθημερινή χρήση της σλαβομακεδονικής αποδεικνύεται και από την ύπαρξη τοπωνυμίων στην περιοχή του Χαρμάνκιοι, όπως ζαβαλκάν κάμιν (= κυλιομένη πέτρα), πάρτα κόνι, τσεσμίτσκα (= βρύση), γρίβα ή βαρδαρόβτσα κ.λπ. 33. Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, βιλαέτια Θεσσαλονίκης - Μοναστηρίου, Αθήνα 1910, σ AYE/1903/7.2 Προξενείο Θεσσαλονίκης, 13 Ιανουαρίου 1903, Απόδειξη πληρωμής δασκάλου Χαρμάνκιοι. 35. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας - Διεύθυνσις Στατιστικής, Απαρίθμησις των κατοίκων των Νέων Επαρχιών της Ελλάδος τον έτους 1913, Αθήνα 1915, σ. 12.

9 (Παλαιό) Χαρμάνκιοϊ. Ιστορία, δημογραφία 181 Κολύνας, Τόλης, Παϊζάνης, Γρηγορόγλου, Μποτζώρης, Γαρτζόλης, Λεμπετλής, Λέσκας, Ρεστέμης, Δίτσας, Σαρίκος, Κοντός κ.ά. Β. Μεγαλολιβαδιώτες Βλάχοι 36 Μαζί με τους γηγενείς του Παλαιού Χαρμάνκιοϊ, τη γη γύρω από τον ναό του Αγίου Αθανασίου τη μοιράζονταν μέχρι και το τουλάχιστον τους μήνες του χειμώνα-, οικογένειες Βλάχων από τα Μεγάλα Λιβάδια. Τα Μεγάλα Λιβάδια βρίσκονται στις πλαγιές του Πάικου, στην επαρχία Παιονίας του νομού Κιλκίς. Η πόλη της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε πόλο έλξης για τους Μεγαλολιβαδιώτες ήδη από τις αρχές του 19ου αι. (από τα πρώτα δηλαδή χρόνια εγκατάστασης των Βλάχων στο Πάικο). Εκτός από τους εμπόρους και τους ζωέμπορους που συνέρρεαν στην περίφημη αγορά του Βαρδαρίου, ένας μεγάλος αριθμός οικογενειών (φαλκάρια) Βλάχων, συνεχίζοντας τον ημινομαδικό τρόπο ζωής τους, αναζητούσαν χειμαδιά στην περιοχή γύρω από τη Θεσσαλονίκη, μέχρι και τη Χαλκιδική ακόμη. Ο αποβιώσας Κωνσταντίνος Χατζηβρέττας, γεννημένος το 1919, διηγούνταν πως η οικογένεια του είχε εγκατασταθεί στο Χαρμάνκιοϊ από το 1814 και προερχόταν από τη Μοσχόπολη της Ηπείρου 37. Συγκεκριμένα, οι Μεγαλολιβαδιώτες νοίκιαζαν χορτολιβαδικές εκτάσεις στα μεγάλα τσιφλίκια των πλούσιων, κυρίως Τούρκων, γαιοκτημόνων της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις παραδόσεις, ορισμένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα χειμαδιά ήταν εκείνα του Ωραιοκάστρου, της Ευκαρπίας, του Ασβεστοχωρίου (Νεοχώρι ή Κιρέτσκιοϊ) αλλά και του Χαρμάνκιοϊ. Η πλειοψηφία των Βλάχων ημινομάδων κτηνοτρόφων και των οικογενειών τους από τα Μεγάλα Λιβάδια συνέχισαν τις εποχιακές μετακινήσεις τους με τα κοπάδια τους μέχρι και τη γερμανική Κατοχή. Τότε με τα τραγικά γεγονότα της Κατοχής, τα κοπάδια αποδεκατίσθηκαν και τα Μεγάλα Λιβάδια κάηκαν ολοσχερώς (1943). Αυτό είχε ως συνέπεια οι Μεγαλολιβαδιώτες Βλάχοι να διασκορπισθούν και να μετατρέψουν σε μόνιμες πια εγκαταστάσεις τα χειμαδιά τους στους νομούς Κιλκίς, Πέλλας και κυρίως στις γνώριμες γι' αυτούς περιοχές γύρω από τη Θεσσαλονίκη, όπως το Χαρμάνκιοϊ. 5. Άφιξη και εγκατάσταση προσφύγων Α. Το Χαρμάνκιοϊ «διαιρείται» Το Χαρμάνκιοϊ έμελλε να αποτελέσει μαζί με το Καράμπουρνου, τους βασικούς στη Βόρεια Ελλάδα χώρους υποδοχής των χιλιάδων προσφύγων 36. Εκτενή αναφορά στους Βλάχους του Πάικου, βλ. Αστ. Κουκούδης, Τα Μεγάλα Λιβάδια τον Πάικου, Θεσσαλονίκη Λαζαρίδης, Από το Βαρδάρι ώς το Δερβένι, ό.π., σ. 45.

10 182 Κυριάκος Χατζηκυριακίδης πριν και κατά κύριο λόγο μετά το Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, τολμώντας ένα παιχνίδι με τις λέξεις, ότι, λες και προφητικά, είχε ονομαστεί έτσι ο τόπος, αφού θα ερχόταν εκείνη η εποχή που πρόσφυγες και γηγενείς, ένα «χαρμάνι» όλοι, ένα «μείγμα», ως άλλη ερμηνεία της τουρκικής λέξης harman, θα προσπαθούσαν μαζί να επιβιώσουν και να συμβιώσουν. Αναμφισβήτητα, λοιπόν, η άφιξη των προσφύγων αποτέλεσε τη σημαντικότερη τομή στην οικιστική «διαδρομή» του Χαρμάνκιοϊ. Προκάλεσε α κόμη για πρώτη φορά τη «διαίρεση» του τοπωνυμίου Χαρμάνκιοϊ: α) Παλαιό Χαρμάνκιοϊ τ\χαν πλέον η περιοχή γύρω από τον ιστορικό ναό του Αγίου Αθανασίου, όπου αναπτύχθηκε, με βάση τις πηγές, ο πρώτος οικισμός, β) Νέο ή Κάτω Χαρμάνκιοϊ ονομάσθηκε η περιοχή με σκηνές, τις παράγκες και τους θαλάμους από όπου διήλθαν ή εγκαταστάθηκαν προσωρινά χιλιάδες - μόνιμα πολύ λιγότεροι - πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, την Ανατολική Ρωμυλία, τον Πόντο και τη Μ. Ασία στο χρονικό διάστημα Μάλιστα ο διαχωρισμός αυτός σταδιακά επικράτησε όχι μόνο στη συνείδηση του κόσμου αλλά και στα επίσημα κρατικά έγγραφα. Το Χαρμάνκιοϊ ή «Χαρμάνκιο» για τους παλιότερους, συνήθως χωρίς τη συνοδεία κάποιου προσδιοριστικού επιθέτου ή επιρρήματος, αποτέλεσε τελικά το όνομα του προσφυγικού συνοικισμού με τις παράγκες μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του (σημερινό Ελευθέριο, τμήμα του Δήμου Ελευθερίου - Κορδελιού), αλλά και έδρα ομώνυμης Κοινότητας στα τέλη της δεκαετίας του , γνωστής και ως «Κοινότητα Σταθμού» Λεπτομερή αναφορά για την υποδοχή των διερχόμενων προσφύγων και την καταγωγή των μόνιμα εγκατεστημένων στο (Νέο) Χαρμάνκιοϊ προσφύγων από το Παπα- Σκάλα και το Βασιλικό βλ. Βακουφάρης, «Προσφυγικές εγκαταστάσεις», ό.π., , Πρβλ. επίσης Αρχείο Δήμου Εύοσμου, Παλιό Δημοτολόγιο, στο οποίο καταγράφονται αλφαβητικά με όλα τα σχετικά στοιχεία οι αρχηγοί των οικογενειών της τότε κοινότητας Ν. Κορδελιού με έδρα τον Νέο Κουκλουτζά. 39. Αρχείο Δήμου Εύοσμου, Πρακτικά Συνελεύσεων Συμβουλίου Κοινότητας Νέου Κορδελιού, απόφ. υπ' αριθ. 9/ Η απόφαση για μετονομασία του συνοικισμού Χαρμάνκιοϊ σε «Ελευθέριο» λήφθηκε το 1949 (διαταγή υπ' αριθ / του Υπουργείου Εσωτερικών και παρόμοια υπ' αριθ / της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης), μετά από πρόταση του Υπουργού Βορ. Ελλάδος Λ. Ιασονίδη στη μνήμη του Ελευθερίου Βενιζέλου. Παρά ταύτα η ονομασία «Ελευθέριο» συναντάται για πρώτη φορά στα πρακτικά της κοινότητας μόλις στις 10 Οκτωβρίου Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Διάταγμα υπ' αριθ. 217/ «περί αναγνωρίσεως κοινοτήτων εν Μακεδονία». Πρβλ. ακόμη Ανώνυμος, «Η απόσπασις του Χαρμάνκιοϊ εκ του Δήμου», Εφημερίς των Βαλκανίων, 26 Μαΐου 1927, αρ. φ. 3086, σ ΥΕ.Ο.-ΓΣ.ΥΕ., Στατιστικά αποτελέσματα του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την απογραφήν της Μαίου 1928, Αθήνα Η απογραφή του 1928 και ο ελληνικός επιτελικός χάρτης (1933) αποτέλεσαν πηγές και για τον Eberh. Krüger, ό.π., σ. 489, ο οποίος σημειώνει: α) την ταύτιση των τοπωνυμίων «Harmanköj» και «Σταθμός», β) την ε πωνυμία «Σταθμός» ως έδρα ομώνυμης κοινότητας με συντεταγμένες 0,43 : 40,40.

11 (Παλαιό) Χαρμάνκιοϊ. Ιστορία, δημογραφία 183 Β. Καταγωγή προσφύγων Παλαιού Χαρμάνκιοϊ Όταν άρχισαν να καταφθάνουν οι πρόσφυγες στον οικισμό του Παλαιού Χαρμάνκιοϊ το 1922, ο ντόπιος πληθυσμός ανερχόταν, σύμφωνα με τις στατιστικές της εποχής, στους 393 κατοίκους (212 άνδρες και 181 γυναίκες). Οι προσφυγικές οικογένειες, που εγκαταστάθηκαν δυτικά του ντόπιου πληθυσμού και του ναού του Αγίου Αθανασίου, διακρίνονταν σε τρεις κατηγορίες, πληθυσμιακά ανισομερείς μεταξύ τους. Η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων ήταν Μικρασιάτες από την ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης, αλλά και από όλα τα δυτικά παράλια της Μ. Ασίας, ενώ πολύ λιγότεροι ήταν οι Πόντιοι και ελάχιστοι οι Θρακιώτες. Θα αναφερθούμε πρώτα πολύ σύντομα στους πρόσφυγες από τη Θράκη, οι οποίοι βέβαια ήταν πολύ λίγοι, γνώρισαν όμως χρονικά πρώτοι τις διώξεις των Οθωμανών και επομένως ήρθαν πρώτοι στον οικισμό (πριν το 1922). Οι καθηγητές Μ. Μαραβελάκης και Απ. Βακαλόπουλος σημειώνουν το 1926, βασισμένοι στην αναλυτική κατάσταση του Γεωργικού Γραφείου Εποικισμού Θεσσαλονίκης, μόνο δύο οικογένειες (άτομα 8) Θρακιωτών στο Παλαιό Χαρμάνκιοϊ 42 : του Πέτρου Κακαβούρα ή Κακαβούρη από το χωριό Σαράι (ή Ανακτόριον) των Σαράντα Εκκλησιών και του Ζαφείρη Θεοχαρίδη από την Τσορλού, την περιώνυμη Τυρολόη της Ραιδεστού 43. Περιορισμένη αλλά όχι απαρατήρητη ήταν και η παρουσία του ποντιακού στοιχείου στο Παλαιό Χαρμάνκιοϊ. Οι καθηγητές Μ. Μαραβελάκης και Απ. Βακαλόπουλος αναφέρουν το 1926 μόνο 3 οικογένειες Ποντίων (άτομα 12) εγκατεστημένες στο Παλαιό Χαρμάνκιοϊ: του Ιωάννη Μαυρομάτη, του Γρηγορίου Κωταΐδη και του Ιακώβου Ευγενίδη-Νικολαΐδη (από το Μεταλλείο Ταύρου και το Οβατζίκ) 44. Σύμφωνα όμως με τον πίνακα εγκατάστασης Ποντίων στον νομό Θεσσαλονίκης και την υποδιοίκηση Χαλκιδικής, τον ο ποίο συνέταξε ο Κεντρικός Σύνδεσμος Ποντίων Θεσσαλονίκης την ίδια ε ποχή, στο Παλαιό Χαρμάνκιοϊ κατοικούσαν 20 άτομα ποντιακής καταγωγής 45. Υπήρχαν, επομένως, και άλλες ποντιακές οικογένειες, οι οποίες πιθανότατα μόλις είχαν εγκατασταθεί εκεί: του παπά Χαράλαμπου Ιωακειμίδη (από την Πράσαρη Τραπεζούντας), του Κοσμά Αναστασιάδη και του Ανέ- 42. Μ. Μαραβελάκης - Απ. Βακαλόπουλος, Οι προσφυγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1955, σσ. 5 και 56. Πρβλ. ακόμη Ανώνυμος, «Οι προσφυγικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη», Οικονομικός Ταχυδρόμος, 26 Απριλίου Κ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Βορείου Ελληνισμού. Θράκη, Θεσσαλονίκη 1993, σ Μαραβελάκης - Βακαλόπουλος, ό.π., σσ. 5 και Κεντρικός Σύνδεσμος Ποντίων Θεσσαλονίκης, «Πίναξ εγκαταστάσεως Ποντίων εκ Πόντου και Καυκάσου εις τον νομόν Θεσσαλονίκης και την υποδιοίκησιν Χαλκιδικής», Αρχείον Πόντου (ΑΠ) 3 (1931)

12 184 Κυριάκος Χατζηκυριακίδης στη Εμμανουηλίδη (από την Αμισό), του Τιμόθεου Χαραλαμπίδη (από το μεταλλείο των Αργάνων) κ.λπ. Οι προσφυγικές οικογένειες από τη Δυτική Μικρά Ασία υπολογίζονταν σε 266 (άτομα 1.061) 46, πολλές από τις οποίες -κατά μία εκδοχή 80 στον α ριθμό 47 - προέρχονταν από τον Κονκλοντζά {Kokluca) της Σμύρνης 48, ένα ό μορφο προάστιο 5 χλμ. ανατολικά της Σμύρνης. Οι Κουκλουτζαλήδες επιβιβάσθηκαν σε πλοία στο λιμάνι της Σμύρνης το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του 1922, και μαζί με τους χιλιάδες άλλους πρόσφυγες κατευθύνθηκαν στη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο, το Ηράκλειο της Κρήτης, τον Πειραιά και τη θεσσαλονίκη 49. Στη θεσσαλονίκη αρκετές οικογένειες Κουκλουτζαλήδων (Βλαντής, Βουγιούκας, Γιαννακουλάκης, Διονυσάκης, Διακάκης, Ζαΐρης, Κασιμάτης, Μανέτας, Μαρσέλλος, Μούσας, Νηρός, Πανάγος, Σακκαλής, Σάμιος, κ.ά.) έμειναν αρχικά στο κέντρο της θεσσαλονίκης, ώσπου επιτροπή τους μαζί με αρμοδίους υπαλλήλους του Εποικισμού Μακεδονίας επέλεξαν, όπως προαναφέραμε, ως κατάλληλο τόπο για την εγκατάσταση τους το Παλαιό Χαρμάνκιοϊ. Εκτός των οικογενειών από τον Κουκλουτζά, σύμφωνα με το Παλιό κοινοτικό Δημοτολόγιο οι εγκατασταθέντες στο Παλαιό Χαρμάνκιοϊ πρόσφυγες προέρχονταν και από άλλους μικρότερους και μεγαλύτερους οικισμούς της Δυτικής Μικράς Ασίας 50 όπως: - το Νυμφαίο ή Ννφιο (Nif) της Λυδίας (Αμπατζής, Αποστολάκης, Αργυράκης, Μεντενόπουλος, Παπακριβάκης, Πανανάκης, Σαβράμης κ.ά.), - τον Μπονρνόβα (Καραγιαννοπούλου, Κούτελης, Ρίζογλου ή Ριαβόγλου κ.ά.), - το Βαγάρασι ή Μπαγάρασι, τουρκ. Bagarasi (Βουδούρης κ.ά.), - τα Μνλασα, τουρκ. Miles (Αραμπατζόγλου, Μερτζανόπουλος κ.ά.), 46. Μαραβελάκης - Βακαλόπουλος, ό.π., σσ. 5 και Γ. Χ. Γαβριηλίδης, Μέγας Οδηγός Θεσσαλονίκης και περιχώρων , Θεσσαλονίκη 1932, σ. 533: εκ των προσφυγικών οικογενειών at 80 προέρχονται εκ τον καταστραφέντος, ευφορωτάτου και πλουσιωτάτου προαστείον της Σμύρνης, Κονκλοντζά. 48. Περισσότερα στοιχεία για τον Κουκλουτζά και τους κατοίκους του, την ονομασία του οικισμού, την τοπογραφία και τη λαογραφία βλ. Oò. Βλαντής, Ο Κονκλοντζάς, Αθήνα 1948 (ανέκδοτο χειρόγραφο υπ' αριθ. 333, ΙΩΝ 9, από τη σειρά χειρογράφων του Κ.Μ.Σ.) Ι. Χιωτάκης, Το χωριό μον ο Κονκλοντζάς, Αθήνα χ.χ. Κ.Μ.Σ., φάκ. Κουκλουτζάς, Ι 23, Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών Δήμου Εύοσμου. 49. Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών Δήμου Εύοσμου, πληροφορητές Γ. Μούσας και Γ. Παπαπέτρου* Αρχείο Γ. Παπαπέτρου, Αίτηση προσφνγικής αποζημίωσης Αλεξ. Σπύρτζη. 50. Ενδιαφέροντα στοιχεία για τους συγκεκριμένους οικισμούς συναντά κανείς στο Αρχείο Μαρτυριών του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (Αθήνα), καθώς και στη δίτομη σχετική έκδοση του Κέντρου, Η Έξοδος, Αθήνα

13 (Παλαιό) Χαρμάνκιοϊ. Ιστορία, δημογραφία το Μάλκατζί (Αλτιπαρμάκης, Μπαργιώτης, Φιλίππου κ.ά.), - το Άκ-κιοϊ ή Ασπροχώρι (Καλύβας, Μαναρόλιας, Μανδαλιανός, Πατρώνης κ.ά.), - τα Σώκια (Μαγδαληνός, Παπαοικονόμου, Σπύρογλου, Στολίδης κ.ά.) - το Κινίκι(ον) (Δόμπρος, Χαμπής), - το Χατζηλάρ(ί) ή Χατζηλερί (Βαρκιανός, Φλαρούντζος κ.ά.), - το Βοννάρμπαοι ή Μποννάρμπαοι (Δραπέλης κ.ά.), - το Γέροντα (Κολοκυθάς, Μπασγιουράκης κ.ά.), - το Λχμετλί (Καβάσης κ.ά.), - το Λοντζάκι ή Ολοντζάκι (Κάιδας, Ντόβας, Τελωνιάδης, κ.ά.), καθώς και από πολλούς άλλους οικισμούς της ευρύτερης περιοχής της Σμύρνης. Το βασικότερο πρόβλημα, που πήρε διαστάσεις εθνικής τραγωδίας, ή ταν το ζήτημα της άμεσης περίθαλψης και της στέγασης των προσφύγων. Μετά από το ψυχικό σοκ των λιμοκαθαρτηρίων οι πρόσφυγες βρήκαν καταφύγιο σε εκκλησίες, σε σχολεία, σε αποθήκες, σε σκηνές και παράγκες. Οι πρόσφυγες του Παλαιού Χαρμάνκιοϊ δεν αποτέλεσαν την εξαίρεση* στεγάσθηκαν και αυτοί αρχικά στον ναό του Αγίου Αθανασίου και σε παραπήγματα. Η ελληνική κυβέρνηση αδυνατούσε να αντιμετωπίσει μόνη της την τόσο σοβαρή έκτακτη κατάσταση και γι' αυτό ζήτησε τη συνδρομή της διεθνούς κοινότητας. Ιδρύθηκε έτσι, με παρέμβαση της Κοινωνίας των Εθνών, η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.) τον Νοέμβριο του Παρά τα δίκαια πολλές φορές παράπονα των προσφύγων, στην πορεία αποδείχθηκε ότι η Ε.Α.Π. διαχειρίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δάνειο της Κ.τ.Ε. για την επίλυση του στεγαστικού τους προβλήματος 51. Μόνο στη Θεσσαλονίκη η Ε.Α.Π. κατασκεύασε για τους πρόσφυγες δώδεκα χιλιάδες κατοικίες την περίοδο Τα προσφυγικά σπίτια στο Παλαιό Χαρμάνκιοϊ ήταν άλλα κτισμένα με ξύλα και πλίνθους και άλλα με τούβλα σέρβικης προέλευσης, κεραμίδια ευρωπαϊκά και «δίρριχτη» στέγη. Τα τελευταία χωρίζονταν σε 2 τύπους ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας και την κατοχή ή όχι βοοειδών 52. Τα κατασκεύασαν είτε ο Εποικισμός και η Ε.Α.Π. είτε οι ίδιοι οι πρόσφυγες με υλικά της Ε.Α.Π. και κονδύλια που ο Λ. Ιασονίδης ως υπουργός Προνοίας και Αντιλήψεως (1930) τους εξασφάλισε 53, είτε ακόμη και εργολάβοι της επο- 51. Κοινωνία των Εθνών, Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, μτφρ. Φιλοκτήτης και Μαρία Βεϊνόγλου, Αθήνα 1997 (α' έκδοση Γενεύη 1926), σσ , Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών Δήμου Εύοσμου, πληροφορητής Στ. Διακάκης. 53. Αλ. Δάγκας, Συμβολή στην έρευνα για την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης: οικονομική δομή και κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας , Θεσσαλονίκη 1998, σσ

14 186 Κυριάκος Χατζηκυριακίδης χής, οι αποκαλούμενοι και «λασπάδες», όπως OL: Π. Χαρτόπης, Εμμ. Αλεξάνδρου (Κρητικός), Στ. Σπανός. Το Παλαιό Χαρμάνκιοϊ στα τέλη της δεκαετίας του 1920, κατά τον Αιμ. Δημητριάδη, αποτέλεσαν 38 παραπήγματα που χτίσθηκαν το 1926 και 90 σπίτια που έκτισε ο Εποικισμός για πρόσφυγες της περιοχής Αϊδινίου... Επίσης, ανοίχθηκαν πηγάδια για την υδροδότηση του συνοικισμού. Ο συνοικισμός χτίσθηκε με βάση κάποιο σχέδιο και ήταν καθαρός και περιποιημένος, με τα καφενεία και τα μαγειρεία στην Πλατεία Το Παλαιό Χαρμάνκιοϊ δεν αποτέλεσε εξαίρεση στο θέμα της συνύπαρξης και της συμβίωσης γηγενών και προσφύγων. Τα προβλήματα στις μεταξύ τους σχέσεις ήταν πολύ έντονα. Οι πρόσφυγες θεωρήθηκαν από τους ντόπιους απειλή για τη γη, τα σπίτια και την εργασία τους. Επίσης, η αποχώρηση των τουρκικών πληθυσμών είχε αφήσει ακίνητες περιουσίες, τις οποίες θεωρούσε ο ντόπιος πληθυσμός ότι δικαιωματικά του ανήκαν. Η διαφορά, ωστόσο, του Παλαιού Χαρμάνκιοϊ (Νέου Κουκλουτζά) από πολλούς άλλους οικισμούς της Μακεδονίας είναι ότι οι δυσάρεστες αυτές καταστάσεις είχαν ευτυχώς σύντομη διάρκεια. Οι διενέξεις ήταν οξείες κατά κύριο λόγο μέχρι το 1930, ενώ στη συνέχεια τέτοιου είδους φαινόμενα ήταν σπάνια. Σημαντικότερος λόγος άμβλυνσης των προβλημάτων ήταν πιθανότατα η οριστική διανομή της γης (1930) 55, η οποία τελεσίδικα πια καθόρισε τα όρια και την έκταση των κλήρων που ο κάθε κάτοικος, ανεξαρτήτου καταγωγής, θα κατείχε και θα καλλιεργούσε 56. Προς επίρρωση των παραπάνω αρκεί να αναφερθεί ότι γηγενείς και πρόσφυγες όχι μόνο άρχισαν πολύ σύντομα να συναλλάσσονται οικονομικά (αγορά και πώληση γάλακτος, δόμηση οικιών και στάβλων κ.λπ.), αλλά και συνήψαν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους, που δεν άργησαν να φθάσουν και στους γάμους των παιδιών τους ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του Επίσης, το δημοτικό σχολείο αναμφίβολα αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή βασικό παράγοντα ομογενοποίησης και «συμφιλίωσης» της ετερόκλητης σύστασης του πληθυσμού, αφού στις αίθουσες του στέγασε όλα τα παιδιά των γηγενών και των προσφύγων. Διακρίσεις και διαχωρισμοί δεν παρατηρή- 54. Αιμ. Δημητριάδης, «ΦΟΙΝΙΞ ΑΓΗΡΩΣ». Η Θεσσαλονίκη τον Η πόλη, οι συνοικισμοί της, OL άνθρωποι της, οι χαρές και τα βάσανα τους, Θεσσαλονίκη 1994, σ Κοινωνία των Εθνών, ό.π., σσ Η αναδιανομή των κλήρων έγινε το 1930 υπό την εποπτεία της Ε.Α.Π., ενώ ο σχετικός κτηματολογικός πίνακας του «αγροκτήματος Νέου Κουκλουτζά» θεωρήθηκε από την Κτηματογραφική Υπηρεσία Μακεδονίας - Θράκης τον Αύγουστο του Βλ. σχετικά στο Αρχείο Δήμου Εύοσμου, Κτηματολογικός Πίνακας αγροκτήματος Νέον Κονκλοντζά, υπογεγραμμένος από τον Διευθυντή της Κτηματογραφικής Υπηρεσίας Χρ. Παπαστράτο στις 28 Αυγούστου Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών Δήμου Εύοσμου, πληροφορητής Μ. Δίτσα-Λαγαρία, Στ. Διακάκης.

15 (Παλαιό) Χαρμάνκιοϊ. Ιστορία, δημογραφία 187 θηκαν ούτε μεταξύ των προσφύγων. Οι ελάχιστες ποντιακές οικογένειες διαφοροποιούνταν μόνο ως προς τη διάλεκτο και το εδεσματολόγιό τους, ενώ σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής συμμετείχαν το ίδιο ενεργά με τους υπόλοιπους κατοίκους 58. Εκεί που παρατηρεί κανείς σαφή διαφοροποίηση μεταξύ των προσφύγων και των γηγενών είναι η εκλογική τους συμπεριφορά. Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις πρώτες εκλογικές αναμετρήσεις ( ), γνωρίζουμε ότι το εκλογικό σώμα της Θεσσαλονίκης εμφανιζόταν ιδιαίτερα συντηρητικό. Η ανταλλαγή των πληθυσμών και η εγκατάσταση του προσφυγικού στοιχείου άλλαξαν όμως εντελώς τα δεδομένα 59. Παρά την ύπαρξη ενός μόνο εκλογικού τμήματος (ενορίας Αγ. Γεωργίου Χαρμάνκιοϊ) και στη συνέχεια δύο τμημάτων (Κορδελιού και Νέου Χαρμάνκιοϊ), στα οποία ψήφιζαν και οι τρεις συνοικισμοί: (Νέο ή Κάτω) Χαρμάνκιοϊ, Νέο Κορδελιό και Νέος Κουκλουτζάς, είναι δυνατό, χάρη στη γνωστή σε μας πληθυσμιακή σύσταση τους, να συναχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την πολιτική τοποθέτηση και την κατανομή της ψήφου των κατοίκων του Νέου Κουκλουτζά. Από την ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων της περιόδου προκύπτει ότι, όπως η συντριπτική πλειοψηφία των α πανταχού προσφύγων του 1922, έτσι και οι πρόσφυγες του Παλαιού Χαρμάνκιοϊ (Νέου Κουκλουτζά) ήταν βενιζελικοί και επομένως καταδείκνυαν τη μαζική τους υποστήριξη προς το Κόμμα των Φιλελευθέρων και τους διάφορους συμμαχικούς του εκλογικούς σχηματισμούς με κυριότερη τη Μακεδόνικη Ένωση 60. Αντίθετα, οι λιγοστοί γηγενείς του Παλαιού Χαρμάνκιοϊ, ως αντιβενιζελικοί, ψήφιζαν σταθερά υπέρ του Λαϊκού Κόμματος 61. Έτσι ε ξηγούνται επομένως οι λίγες ψήφοι των βασιλικών σε κάθε εκλογική αναμέτρηση (βουλευτική ή γερουσιαστική) με εξαίρεση τις εκλογές του 1935, αποτέλεσμα όμως που σαφώς ήταν απόρροια των συγκυριών και του κλίματος της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών Δήμου Εύοσμου, πληροφορητής Αναστ. Ριαβόγλου-Μούσα, Γ. Μούσας, Νικ. Νικολαΐδης. 59. Δημ. Δώδος, Η εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Κόμματα και υποψήφιοι, Θεσσαλονίκη 1989 (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή στο Α.Π.Θ.), σ Ό.π., σ. 95. Πρβλ. ακόμη Υ.Ε.Ο.-Γ.Σ.Υ.Ε., Στατιστική των βουλευτικών εκλογών της 19ης Αυγούστου 1928, Αθήνα 1931, σσ * Υ.Ε.Ο.-Γ.Σ.Υ.Ε., Στατιστική των γερουσιαστικών εκλογών της 21ης Απριλίου 1929, Αθήνα 1931, σσ και * Υ.Ε.Ο.-Γ.Σ.Υ.Ε., Στατιστική των γερουσιαστικών εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου 1932, Αθήνα 1934, σσ * ΥΕ.Ο.-Γ.Σ.ΥΕ., Στατιστική των βουλευτικών εκλογών της 5ης Μαρτίου 1933, Αθήνα 1933, σσ * ΥΕ.Ο.-Γ.Σ.ΥΕ., Στατιστική των εκλογών Εθνικής Συνελεύσεως της 9ης Ιουνίου 1935, Αθήνα 1935, σσ * ΥΕ.Ο.-Γ.Σ.ΥΕ., Στατιστική των βουλευτικών εκλογών της 26ης Ιανουαρίου 1936, Αθήνα 1938, σ Δώδος, ό.π., σ Αγγ. Χοτζίδης, «Κόμματα και πολιτευτές των επαρχιών Κιλκίς και Παιονίας στις

16 188 Κυριάκος Χατζηκυριακίδης Γ. Μετονομασία Παλαιού Χαρμάνκιοϊ Στην ευρύτερη περιοχή του Χαρμάνκιοϊ διαμορφώθηκαν μετά την α νταλλαγή των πληθυσμών προσφυγικοί οικισμοί, σε κάποιους από τους ο ποίους δόθηκαν τα ονόματα των τόπων προέλευσης των προσφύγων. Ειδικότερα, με την εγκατάσταση των προσφύγων ο συνεχώς αναπτυσσόμενος γεωγραφικά και πληθυσμιακά οικισμός του Παλαιού Χαρμάνκιοϊ μετονομάσθηκε σε Νέο Κονκλοντζά, κυρίως μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1920, εξαιτίας της προέλευσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μιας μεγάλης ομάδας προσφύγων από τον συγκεκριμένο μικρασιατικό οικισμό. Ο οικισμός του Νέου Κουκλουτζά ήταν δντικώς της πόλεως της Θεσσαλονίκης σννορενόμενος από τους συνοικισμούς Νέον Κορδελιού, Νέας Μαινεμένης, Νέον Χαρμάν-Κιοΐ και την σίδηρο à ρομικήν γραμμήν Κώνστα ντινονπόλεως, ό πως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη βιβλιογραφία της εποχής εκείνης (αρχές δεκαετίας 1930) 63. Αξίζει να σημειώσουμε γενικά για το ζήτημα της μετονομασίας των α μιγών και μικτών προσφυγικών οικισμών και αστικών συνοικισμών ότι η νέα ονομασία προερχόταν συνήθως από την παλιά ονομασία ή την ιστορία του χωριού/ περιοχής προέλευσης των προσφύγων. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις η ονομασία απέρρεε από την τοπική ιστορική παράδοση της νέας πατρίδας. Τα νέα ονόματα, όπως Νέος Κουκλουτζάς, Νέο Κορδελιό, Νέα Μαινεμένη κ.λπ. τα οποία δόθηκαν στους προσφυγικούς οικισμούς καταδείκνυαν τη μείζονα σημασία που απέδιδαν οι πρόσφυγες στην πατρογονική εστία. Μολονότι μάλιστα το Υπουργείο Εσωτερικών είχε συντάξει σαφείς οδηγίες για τον τρόπο μετονομασίας, π.χ. αρχαία ή βυζαντινή ονομασία της περιοχής προσφυγικής εγκατάστασης, γεωμορφολογικά δεδομένα, επιτόπιες ιστορικές ή μυθολογικές παραδόσεις της νέας πατρίδας, στις περισσότερες περιπτώσεις οι υποδείξεις αυτές δεν τηρήθηκαν. Το νέο όνομα δεν εξέφραζε μόνο τον συναισθηματικό δεσμό με την ιστορική πατρίδα, αλλά και την αναζήτηση καταφυγίου για ασφάλεια και κοινωνική αυτοεκτίμηση 64. Δεν κατέστη δυστυχώς δυνατό να εξακριβώσουμε το έτος επίσημης μετονομασίας του οικισμού από Παλαιό Χαρμάνκιοϊ σε Νέο Κονκλοντζά, μολονότι οι γνωστές σε μας πηγές συγκλίνουν στο ότι κάτι τέτοιο συνέβη μάλλον στα μέσα του Από τότε άλλωστε το ζήτημα των μετονομασιών των συνοικισμών άρχισε επίσημα να απασχολεί το ελληνικό κράτος, γι' αυτό και βουλευτικές και γερουσιαστικές εκλογές », Πρακτικά Κ Ε Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 552,562, Γαβριηλίδης, ό.π., σ Στ. Πελαγίδης, Προσφυγική Ελλάδα ( ). Ο Πόνος και η Δόξα, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 237.

17 (Παλαιό) Χαρμάνκιοϊ. Ιστορία, δημογραφία 189 η καταχώρηση των μεμονωμένων ή ομαδικών κατά επαρχίες εγκεκριμένων μετονομασιών στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης άρχισε από το 1926 και συνεχίσθηκε με σταθερό ρυθμό στα χρόνια που ακολούθησαν 65. Η περίπτωση του Νέου Κουκλουτζά έχει όμως κάποια ιδιομορφία. Δεν πρόκειται για ένα τυπικό δείγμα μετονομασίας βασισμένο στα παραπάνω πρότυπα. Μολονότι η αλλαγή ονόματος συνέβη την ίδια περίοδο, δεν εντοπίσθηκε το σχετικό νομοθετικό διάταγμα στο χρονικό διάστημα και αυτό ίσως γιατί η πρότερη ονομασία (Παλαιό Χαρμάνκιοϊ) ήταν περισσότερο, όπως προαναφέρθηκε, μια επινόηση-προσωρινή λύση. Επιπρόσθετα, ζήτημα μετονομασίας για το ελληνικό κράτος δεν υπήρχε, αφού σύμφωνα με το Διάταγμα της 16ης Ιουνίου 1926, ο Νέος Κουκλουτζάς -όπως οι Αμπελόκηποι, η Νέα Μαινεμένη και το Νέο Κορδελιό- θεωρούνταν «νεοϊδρυμένος προσφυγικός οικισμός» 66, μολονότι για τον πρώτο σαφώς και δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Στον Νέο Κουκλουτζά παλιά και νέα ονομασία συνυπήρξαν στα επίσημα έγγραφα για μικρό χρονικό διάστημα (β' μισό δεκαετίας 1920). Στο Διάταγμα του 1926 ο οικισμός έφερε πια τη νέα ονομασία. Το ίδιο παρατηρεί κανείς και στην αναλυτική κατάσταση του Γεωργικού Γραφείου Εποικισμού Θεσσαλονίκης σχετικά με τον αριθμό των εγκατασταθέντων προσφύγων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, που συντάχθηκε στις 31 Ιουλίου 1926, καθώς και στον Εποικιστικό Χάρτη της Μακεδονίας, που συνέταξε το Τμήμα Στατιστικής της Γενικής Διεύθυνσης Εποικισμού Μακεδονίας την 31η Δεκεμβρίου Σε ενδεικτικό μαθήτριας του δημοτικού σχολείου του οικισμού χρησιμοποιούνταν η ονομασία Παλαιό Χαρμάνκιοϊ το , ενώ στις αρχές του ίδιου έτους ο ένας από τους δύο Γεωργικούς Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς του οικισμού έφερε τη νέα ονομασία Νέος Κονκλοντζάς, όνομα που αναγραφόταν και στη σφραγίδα του συγκεκριμένου συνεταιρισμού. Εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί η χρήση της ονομασίας Παλαιό Χαρμάνκιοϊ από τον έτερο Γ. Π. Συνεταιρισμό μέχρι και τη δεκαετία του Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι η πλειοψηφία των μελών του τελευταί- 65. Όπως προκύπτει, για παράδειγμα, από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Νομοθετικό Διάταγμα υπ' αριθ. 346/ , τ. Α' ΦΕΚ «περίμετονομασίας διαφόρων κοινοτήτων και συνοικισμών (εν τη νποοιοικήσει Θεσσαλονίκης)», η μετονομασία του Α(ε)ιβατίου σε Λητή, της Μπάλτζας σε Μελισσοχώρι, του Δαούτ Μπαλί σε Ωραιόκαστρο, του Δουδουλάρ σε Διαβατά κ.λπ. πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Διάταγμα υπ' αριθ. 217/ «περί αναγνωρίσεως κοινοτήτων εν Μακεδονία». 67. Μαραβελάκης - Βακαλόπουλος, απ., σσ. 1, 5 και 9 όπου και ο σχετικός χάρτης Πελαγίδης, ό.π., ένθετος Εποικιστικός Χάρτης Μακεδονίας. 68. Αρχείο Εγγράφων Ιστορικού Αρχείου Δήμου Εύοσμου, Ενδεικτικό Κακουλής Πανάγου-Διακάκη.

18 190 Κυριάκος Χατζηκυριακίδης ου, τουλάχιστον κατά την ίδρυση του το 1926, ήταν γηγενείς κάτοικοι 69, οι ο ποίοι με αυτόν τον τρόπο τάσσονταν ανοικτά κατά της μετονομασίας του οικισμού 70 (δείγμα και αυτό των τεταμένων σχέσεων μεταξύ γηγενών και προσφύγων τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης). Η οποιαδήποτε πάντως χρήση των ονομάτων «Παλαιό Χαρμάνκιοϊ» και «Νέος Κουκλουτζάς» σταμάτησε οριστικά στα μέσα της δεκαετίας του Τον Ιούνιο του 1955, βάσει της πολιτικής εξελληνισμού όλων των «ξενόφωνων τοπωνυμίων» που ε φάρμοσε το ελληνικό κράτος, ο οικισμός απέκτησε πλέον με Βασιλικό Διάταγμα 71 την επωνυμία το Εύοσμον, και μετά το 1960 Εύοσμος, όνομα που φέρει μέχρι και σήμερα ο πολυπληθής Δήμος Εύοσμου. Ιστορικό Αρχείο Δήμου Εύοσμου ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 69. Αρχείο Γ. Π. Σ. Εύοσμου «Η Πρόοδος», Α Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου Γ. Π. Συνεταιρισμού Ν. Κουκλουτζά. Βλ. ακόμη Αρχείο Γ. Π. Σ. Εύοσμου, Βιβλίο πρακτικών Εποπτικού Συμβουλίου Γ. Π. Συνεταιρισμού Παλαιού Χαρμάνκιοϊ. 70. Πελαγίδης, ό.π., σ Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Βασιλικό Διάταγμα υπ' αριθ. 157/ , τ. Α' ΦΕΚ «περίμετονομασίας συνοικισμών, κοινοτήτων».

19 SUMMARY Kyriakos Chatzikyriakidis, The History and Demography of the (Old) Harmankioi (From the End of the 18th Century to the 30s). The present article presents the history and demography of the (Old) Harmankioi, from the end of the 18th century to the 30s. It is a settlement in the western area of Thessaloniki, mentioned in the sources ever since the beginning of the 17th century. The big Ottoman estate and the homonymous small settlement, owing their name to the grain areas, were inhabited by farmers of the Thessaloniki fields and then the Vlachs of Paikos. In the beginning of the 20th century the Harmankioi was the center of evolution since it was one of the main places that welcomed the eradicated Greeks of the East. Thousands of refugees passed through the area, to finally spread all over northern Greece. Along with the indigenous and the Vlachs of the first settlement having St. Athanasios church as a core, they were refugees from Smyrna and especially Koukloutza - a renowned suburb of Smyrna - who settled there. The article couldn't lack a short reference to the relation between the indigenous and the refugees as well as their political behaviour. The financial transactions, the elementary school and the common everyday problems of the poor agro-cattling settlement were the main factors of the population homogenization. The (Old) Harmankioi was renamed to New Koukloutzas in the 30s, according the favourite refugees' tactic to «transfer» the names of their homelands to their new places of residence in Greece. In June 1955 the settlement was named Evosmon, and finally after 1960 and up until today Evosmos. 13

20 Κυριάκος Χατζηκυριακίδης Χάρτης της δυτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης, στον οποίο εικονίζεται το Χαρμάνκιοϊ (αρχές 20ού αι.). Western area map of Thessaloniki which depicts the Harmankioi (early 20th century).

ΕΛΠ 40. Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου.

ΕΛΠ 40. Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου. ΕΛΠ 40 Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου. Διαμόρφωση κεφαλαίων εργασίας: 1. Μουσική και χορός: απαραίτητα στοιχέια κουλτούρας 2. Βορειοελλαδικός χώρος και πληθυσιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1 Να καταγράψετε τις ενέργειες των επαναστατών

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: α. Πολιτοφυλακή της Κρήτης β. Κοινωνιολογική Εταιρεία γ. Συνθήκη του Νεϊγύ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α. Εικόνες της πόλης στον χρόν ο. σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ημερολόγιο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α. Εικόνες της πόλης στον χρόν ο. σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Ημερολόγιο Εικόνες της πόλης στον χρόν ο 2014 Υποδοχή επισήμων κατά τον κατάπλου στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αρχές 60 - αρχείο Πιτούλη σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912.

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912. Στη Θεσσαλονίκη λειτούργησε τηλεγραφική υπηρεσία πιθανότατα για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1870. Αποτελούσε το ένα τμήμα της αυτοκρατορικής κρατικής υπηρεσίας των ταχυδρομείων και του τηλέγραφου

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω.

1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 2 η μέρα 5/3/12: ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Άφιξη το πρωί στο λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑΔΑ Α1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α (γεγονότα) αντιστοιχίζοντάς τους με τις χρονολογίες της Στήλης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 1 η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντάκης. Επιβίβαση στο αεροσκάφος και με απευθείας πτήση αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη. Άφιξη και αναχώρηση για μια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ *** Δημητρίου Θεοχ. Κύρου *** Όπως είναι γνωστό, η Καβάλα και οι περιοχές που αποτελούν σήμερα τον ομώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΠ11 Τελικέςεξετάσεις 2011-12

ΕΛΠ11 Τελικέςεξετάσεις 2011-12 ΕΛΠ11 Τελικέςεξετάσεις 2011-12 1 Α φάση Εξέτασης Οµάδα Α 1) ΠότεκαιγιαποιουςλόγουςιδρύθηκεηΑ ΑθηναϊκήΣυµµαχία; 2) Πότε εµφανίστηκε η αλφαβητική γραφή στον ελληνικό κόσµο και ποιες ανάγκεςεξυπηρετούσε;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563

S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563 S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563 Αμμόχωστος 2011 Στα 1573, δυο χρόνια μετά την κατάληψη της Αμμοχώστου από τους Οθωμανούς, κτίστηκε το Βαρώσι. Η ανέγερση του Βαρωσιού είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ Ναλμπάντη Άρτεμη - Δέσποινα 5826 Καπελίνο Ναλμπάντη Άρτεμη - Δέσποινα 5826 Καπελίνο Επωνυμία Θέσεις * Διεύθυνση: Κέδρων 5 Τηλέφωνο: 2310652220 Διεύθυνση: Κέδρων 5 Τηλέφωνο: 2310652220 Δούρδη Αννέτα Του

Διαβάστε περισσότερα

RICHARD CLOGG, ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΚΑΡ ΑΜΙΤΣΑ,ΑΘΗΝΑ 1984,σελ138-139

RICHARD CLOGG, ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΚΑΡ ΑΜΙΤΣΑ,ΑΘΗΝΑ 1984,σελ138-139 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α.1 Να δοθεί το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Κλήριγκ. β. Ανόρθωση. γ. Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων. Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο

Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο Η Χωριστή Δράμας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Η Αναγεννηθείσα Μακεδονία ή απλά ο Σύλλογος όπως για χάρη συντομίας τον αποκαλούν οι Χωριστιανοί,

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Κεφαλαιο Πρωτο ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ χρηματιστηριου Αξιων Αθηνων Χρηματιστήριο είναι ο τόπος όπου διεξάγονται αγοραπωλησίες αξιών, οι τιμές των οποίων διαμορφώνονται σύμφωνα με τους κανόνες προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών

Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών Καλώς ήλθατε στο Γραφείο Κτηματογράφησης που διατηρεί στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάλμοε Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σουηδία Ιστορικό Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Οµάδα... Ονόµατα::...... ραστηριότητα 1 η Από το βιβλίο Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας χάθηκε το κεφάλαιο του Μικρασιατικού πολέµου. Εσείς αναλαµβάνετε να το γράψετε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πέντε διαλέξεις για τα Βαλκάνια των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα Κώστας Καραμαλής 1912 2012 Εκατό Χρόνια Ελλαδικής Θεσσαλονίκης ( ἤ εκατό χρόνια μοναξιάς;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΤΡΙ Α

Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΤΡΙ Α Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΤΡΙ Α Περιεχόµενα Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ... 1 ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΤΡΙ Α... 3 Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ Ο Παπαϊωακείµ Πεσµατζόγλου στις «Αναµνήσεις» του αναφέρεται εκτενώς στα όσα διαδραµατίσθηκαν µε τον ξεριζωµό των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πειραιά. «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά»

Δήμος Πειραιά. «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά» Δήμος Πειραιά «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά» ΙΣΤΟΡΙΑ Το πολεοδομικό σχέδιο ολοκληρώθηκε το 1832 από τους αρχιτέκτονες Σταμάτιο Κλεάνθη και Εδουάρδο Σάουμπερτ, ακολουθώντας στις βασικές του γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Η Τελευταία Είδηση. Η Μεγαλύτερη Δημοσκόπηση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα

Η Τελευταία Είδηση. Η Μεγαλύτερη Δημοσκόπηση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα Πανελλαδική Έρευνα Συμμετείχαν πάνω από 6.000 άτομα 2 Περιεχόμενα Ταυτότητα της Έρευνας 4 Έρευνα Ευρωβαρόμετρου: «Ποια είναι τα δύο πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή;»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) ΕΡΕΥΝΑ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αυτό το άρθρο σκοπό έχει, να προβάλει τα προβλήματα, τις καταστάσεις και τις

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 28 της 26 ης Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE Πειραιάς, 12/03/2015 ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2014 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/01/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Οκτώβριος 2013 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολ. βιβλίο σελ. 215 «Το οριστικό κείµενο... στην Κρήτη», σελ. 216 «Το πιό σηµαντικό...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Εισήγηση του Προέδρου της ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ

Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Εισήγηση του Προέδρου της ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ 1 Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Εισήγηση του Προέδρου της ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ 2 Η Κρήτη και η διαχρονική παρουσία των Κρητών στην Αθήνα. Ένα μεγάλο θέμα που δεν

Διαβάστε περισσότερα

27 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24 Μαΐου 2015

27 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24 Μαΐου 2015 27 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24 Μαΐου 2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 27 ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφέρειες Κωδικός ΔΙΔΕ/Γραφ Γλώσσα Επίπεδο εξετ_κέντρο υ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΓΓΛΙΚΑ Γ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ΓΑΛΛΙΚΑ Β ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης»

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» «Χωροταξικός Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» ΔΕΘ 3 ο Διεθνές Συνέδριο Real Estate Προοπτικές χωρίς όρια 11 13 Σεπτ 2008 Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη Πρόεδρος Ε.Ε. ΟΡΘΕ Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / 2012-2013 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μοναστηρίου 93 Α, Τ.Κ. : 54627 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310-556.235(6,7), Fax 231-566.583 WEBSITE: www.technikianaptixi.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Κατά την απογραφή κατοικιών της Ε.Σ.Υ.Ε. το 2000, το οικιστικό απόθεμα του Δήμου Τρικκαίων αποτελείται από: 13.129 οικοδομές (στοιχεία από 15.343 κτίρια 25.074 κατοικίες και 24.385

Διαβάστε περισσότερα

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Χάνια... 2 3. Τα Χάνια της Ξάνθης... 3 4. Το Χάνι Αβέρωφ... 3 5. Εικόνες... 4 6. Βιβλιογραφία... 6 Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις επετειακές εκδηλώσεις των 90 χρόνων Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος. Με τιμή Ο Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Η λέξη 'κως' προέρχεται από την λέξη 'κοίον = πρόβατό πληθυσμός 34.280 κατοίκους, τρίτο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. όγµα Τρούµαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛ. α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ (υφυπουργείο) 2 2 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7 9 10 2 12 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Επώνυμο Όνομα Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Μιχαήλ Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1984. Σφραγίδα Σφραγίδα Μιχαήλ Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιήσιμη Γη στο Δ. Θεσσαλονίκης

Αξιοποιήσιμη Γη στο Δ. Θεσσαλονίκης Αξιοποιήσιμη Γη στο Δ. Θεσσαλονίκης Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι αγγελίες μεσιτικών γραφείων που δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο tospitimou.gr τους τελευταίους δύο μήνες (από την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 561 ======================= (Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμ. 16) =============================== Περίληψη: Διαίρεση του Δήμου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα