ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)"

Transcript

1 Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Διαβίβαση 1) Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου Περιφέρεια Αττικής 2) Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου 2) Γραφείο Αντιδημάρχου Eμπορίου & Ανάπτυξης 3) Γραφείο Γενικού Γραμματέα 4) Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη Ι. Η καταγγελία 1. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχθηκε καταγγελία από πρόσωπο που επιθυμεί τον ανώνυμο χειρισμό της.

2 Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 2 2. Η καταγγελία αναφέρεται γενικά σε οχλήσεις από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί επί της συμβολής των οδών *** και ***. Συγκεκριμένα η καταγγελία αναφέρει όχληση από ηχορρύπανση λόγω παρουσίας θαμώνων μέχρι αργά την νύχτα (αναφέρονται ώρες 1:00, 2:00 και 3:00). Αναφέρεται επίσης κατάληψη πεζοδρομίου και του δρόμου γύρω από το κατάστημα με ομπρέλες, γλάστρες, καρέκλες, ώστε να εμποδίζεται η διέλευση πεζών και η στάθμευση οχημάτων. Η καταγγέλλουσα πλευρά ισχυρίζεται ότι έχει προβεί σε επανειλημμένες κλήσεις στην Άμεση Δράση της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να γνωρίζει εάν έχουν γίνει συστάσεις και ότι, πάντως, αν έχουν γίνει, ήταν χωρίς αποτέλεσμα. Αίτημα της καταγγέλλουσας πλευράς είναι ο έλεγχος της άδειας λειτουργίας και της κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. ΙΙ. Η αρμοδιότητα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 3. Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους. Με την παρούσα εκπληρώνεται εμπρόθεσμα η εν λόγω υποχρέωση απάντησης. 4. Στην προκειμένη περίπτωση, τα καταγγελλόμενα αφορούν σε πρώτο επίπεδο φερόμενες παραβάσεις εκ μέρους ιδιώτη (επιχειρηματία), προς τον οποίο ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν είναι κατά το νόμο αρμόδιος να ασκήσει διαμεσολαβητική παρέμβαση. Σε δεύτερο επίπεδο, η καταγγελία αφορά την φερόμενη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, για τον έλεγχο της οποίας αρμόδια είναι η Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου του Δήμου Αθηναίων, προς την οποία υπάρχει αρμοδιότητα διαμεσολάβησης. Το αίτημα για τον έλεγχο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος αφορά αρμοδιότητα της Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων, υπηρεσία προς την οποία επίσης υπάρχει αρμοδιότητα διαμεσολάβησης. 5. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2690/1999, όταν η αίτηση υποβάλλεται σε αναρμόδια υπηρεσία, αυτή είναι υποχρεωμένη να την διαβιβάσει στην αρμόδια εντός τριών (3) ημερών και να ενημερώσει σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Ως προς το σκέλος της καταγγελίας που αφορά τον έλεγχο της ηχορρύπανσης, σχετική αρμοδιότητα έχει το Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, κατά το άρθρο 186 του Ν.3852/2010. Ως προς το σκέλος της καταγγελίας που αφορά τον αστυνομικό έλεγχο παραβάσεων εκ μέρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και ως προς την σφράγιση αυτών, αρμόδια είναι τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας. Καθώς οι υπηρεσίες αυτές δεν υπάγονται στην διοικητική διάρθρωση του Δήμου Αθηναίων, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι υποχρεωμένος να διαβιβάσει την παρούσα προς αυτές τις υπηρεσίες και να ενημερώσει σχετικά το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Με την παρούσα εκπληρώνεται εμπρόθεσμα η εν λόγω υποχρέωση.

3 Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 3 ΙΙΙ. Εξέταση της ουσίας 6. Τα προβλήματα των οχλήσεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και η βελτίωση της διαδικασίας αδειοδότησης και ελέγχου τους έχουν απασχολήσει τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στην Ειδική Πρόταση 1/2014 που υποβλήθηκε στις προς τον Δήμαρχο Αθηναίων. Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένα βήματα προς την κατεύθυνση του συντονισμού του Δήμου Αθηναίων με την Ελληνική Αστυνομία και, συγκεκριμένα, στις υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης και από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ειδικά ως προς τον έλεγχο της ηχορρύπανσης καθώς και του ελέγχου λειτουργίας των Κ.Υ.Ε., το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει: 3.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τα μέρη συμφωνούν ότι θα συνεργάζονται στο ζήτημα του Ελέγχου των καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, εξετάζοντας τα θέματα της τήρησης της κοινής ησυχίας και της προκαλούμενης ηχορρύπανσης, της λειτουργίας της μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στα δημόσια κέντρα (κατοχή της προβλεπόμενης άδειας για τη μουσική, την παράταση του ωραρίου μουσικής κ.λ.π) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Με το παρόν δίδεται έμφαση στη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας και του Δήμου Αθηναίων σε ό,τι αφορά στον έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηματογράφων, κέντρων διασκέδασης, κέντρων ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων, παιδότοπων κλπ, μέσω της πραγματοποίησης συχνών ελέγχων για τη διαπίστωση της κατοχής των απαιτούμενων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων, των πιστοποιητικών πυροπροστασίας όπου απαιτο.ύνται και κάθε απαραίτητου για τη λειτουργία τους εγγράφου. 3.4.ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ Η συνεργασία των μερών εστιάζει, μεταξύ άλλων και στον έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας και την διαπίστωση τυχόν παραβίασης σφραγίδων που έχουν προηγουμένως τεθεί από την αρμόδια Αρχή σε εκτέλεση Διοικητικής Πράξης σφράγισης. Σε συντρέχουσα περίπτωση η Ελληνική Αστυνομία οφείλει να προβαίνει στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ενέργειες (π.χ. βεβαίωση παραβάσεων κ.λπ) ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ Περαιτέρω, συμφωνείται με το παρόν όπως η Ελληνική Αστυνομία και ο Δήμος Αθηναίων συντονίσουν τις δράσεις τους προς το σκοπό πραγματοποίησης τακτικών ελέγχων για την διαπίστωση της τήρησης της νομοθεσίας που διέπει το κάπνισμα σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Επιχείρησης, όπως επίσης και της τήρησης του προκαθορισμένου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, αλλά και του ελέγχου του υπαίθριου εμπορίου με σκοπό την πάταξη του παρεμπορίου. [...] 4. Το παρόν χαράσσει το πλαίσιο συνεργασίας, για την ορθή εφαρμογή του οποίου, από τα υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα των μερών, θα εκδοθούν σε εύλογο χρόνο, αφού ληφθούν υπόψη εκατέρωθεν απόψεις και παρατηρήσεις, διευκρινιστικές εγκύκλιες διαταγές, που θα επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τις οποίες το ένα μέρος οφείλει να κοινοποιεί στο άλλο. Με τις εν λόγω εγκύκλιες διαταγές θα καθορίζονται λεπτομερώς: οι επιμέρους δράσεις γγια τον κάθε τομέα συνεργασίας, ο τρόπος υλοποίησής τους, οι ακριβείς αρμοδιότητες εκάστου μέρους, οι υφιστάμενες αρμόδιες υπηρεσίες, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, οι σύνδεσμοι επικοινωνίας.

4 Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 4 Η παραχώρηση, άλλως η διάθεση τεχνικού εξοπλισμού και άλλου υλικού από το Δήμο Αθηναίων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την υλοποίηση των κατά λόγο αρμόδιότητας ενεργειών της. Η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων, ο τρόπος ενημέρωσης, οι διαδικτυακοί τόποι ανάρτησης σχετικών στοιχείων ή ένημέρωσης κ.α. Η ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, κανονιστικές πράξεις) σε κάθε τομέα δράσης, οι επιμέρους διατάξεις που καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τις προβλεπόμενες ενέργειες της κάθε υπηρεσίας, οι επιμέρους διατάξεις που προβλέπουν τις κατά περίπτωση επιβαλλόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Τα μέρη συμφωνούν ότι εφ' όσον κριθεί ότι για την ορθή εφαρμογή του παρόντος και την εξυπηρέτηση των σκοπών της σύμφωνούμενης συνεργασίας είναι απαραίτητη η προώθηση νομοθετικών μεταβολών, οι αρμόδιες υπηρεσίες τους θα συνεργαστούν προς υποβολή ολοκληρωμένης νομοθετικής πρότασης. 7. Καθώς το παραπάνω μνημόνιο συνεργασίας αποτελεί συμφωνία πλαίσιο, θα πρέπει στο πλαίσιο της παρούσας διαμεσολάβησης να διερευνηθεί κατά πόσον έχουν εκδοθεί οι επιμέρους εγκύκλιες οδηγίες ή έχουν δρομολογηθεί άλλες ενέργειες για την πρακτική εφαρμογή των αποφάσεων συνεργασίας που περιλαμβάνει. 8. Με το άρθρο 57 του Ν.4249/2014 (Αναδιοργάνωση της ΕΛΑΣ, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γ.Γ.Π.Π.) προστέθηκε παράγραφος 7Α στο άρθρο 80 παρ. 7 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114, Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ), κατά την οποία, η αστυνομική αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων διασκεδάσεως και των καταστημάτων του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 180/1979 (Α' 46), καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, αν βεβαιώνονται από αστυνομικού συνολικά, εντός έτους, τρεις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περ. α' του π.δ. 180/1979 ως ισχύει. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης του καταστήματος και της σχετικής έκθεσης κοινοποιουνται αυθημερόν στον κατά τόπο αρμόδιο δήμο, ο οποίος οφείλει στο χρονικό αυτό διάστημα να εκδώσει την απόφαση ααφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον οικείο δήμο η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ημερών, η σφράγιση διατηρείται και για τον πέρα των δέκα ημερών χρόνο. ΙΙΙ. Διαμεσολάβηση για την επίλυση του προβλήματος 9. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης καλεί την Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης και την Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου να ενημερώσουν σχετικά με την ύπαρξη τυχόν ειδικότερων οδηγιών ή αποφάσεων ως προς την εφαρμογή του μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων με την Ελληνική Αστυνομία. Σημειώνεται ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έχει υποβάλει το αίτημα αυτό και στο πλαίσιο προηγούμενης διαμεσολάβησης (υπ αρ. 88/2014, σχετικά με φερόμενες παραβάσεις ΚΥΕ στο Γκάζι), χωρίς να έχει λάβει μέχρι στιγμής απάντηση επ' αυτού.

5 Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 5 Επιπλέον, καλείται: - η Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης να ενημερώσει σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης και τους όρους λειτουργίας του ανωτέρω Κ.Υ.Ε. - η Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου να εξετάσει την δυνατότητα πραγματοποίησης ελέγχων για τυχόν κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα ή άλλα αντικείμενα στις ανωτέρω οδούς και να μας ενημερώσει σχετικά. 10. Το παρόν έγγραφο διαβιβάζεται επίσης στο Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για τις δικές τους ενέργειες. Αθήνα, 21η Ιουλίου 2014 Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασίλης Σωτηρόπουλος

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 92/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 92/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 92/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 92/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Θεαμάτων & Λοιπών Χώρων emp.theamata@cityofathens.gr 2) Κύριο *** *** Διαβίβαση Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 73/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 73/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 73/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 73/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 2) *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 62/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 62/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 62/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 62/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr 2) [Πίνακας καταγγελλόντων] Κοινοποίηση 1) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Χτίζοντας έναν νέο θεσμό

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Χτίζοντας έναν νέο θεσμό ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Χτίζοντας έναν νέο θεσμό Αθήνα 2013 1 2 Περιεχόμενα Ετήσιας Έκθεσης 2012 Ι. Πρόλογος ΙΙ. Θεσμικό πλαίσιο ΙΙΙ. Εκλογή IV. Οργάνωση Γραφείου V. Αριθμητικά στοιχεία VI. Υποθέσεις 2012 VII.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 1 Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Αθήνα 2014 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 2 ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη: Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Προς: Περιφέρειες της Χώρας. 1. Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. Κώδικας 220 01 Άστρος Πληροφορίες : Γεώργιος Ν. Τερζάκης Τηλ.: 27553

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η Ημέρα Πέμπτη 25.6.2015 ώρα 14.00 Αρ. Πρωτ.: 224853/30-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ της πράξης με αριθμό 683 που αφορά έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, παράγραφος 6) ΘΕΜΑ: «ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 23/2012. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κυρία ***

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 23/2012. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κυρία *** Διαμεσολάβηση 23/2012 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 23/2012 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) κυρία *** 2) Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας / Υποδιεύθυνση Κεντρικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διοικητικής Υποστηρίξεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 Θέμα: Εισήγηση για έκδοση κανονισμού λειτουργίας μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ Εξωραϊστικός πολιτιστικός και αθλητικός σύλλογος «Ο Αρδηττός», Γειτονιά, Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Πλάκας, Κίνηση Πολιτών Κολωνακίου, Κίνηση Πολιτών Φιλοπάππου, Κίνηση Πολιτών Άνω Πετραλώνων, Μέγας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21-03 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. 1521 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κω

Διαβάστε περισσότερα

συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης

συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Οµάδα εργασίας: Βασίλης Σωτηρόπουλος Χρήστος Γραµµατίδης Έρα Αρχοντάκη Μαρίνα Γαλανού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Το άρθρο 35 του Ν. 3982/2011 (Α 143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. 3. Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ. 3. Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει ως εξής: ΣΧΕΔΙΟ 3. Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει ως εξής: Διαβούλευση για 1 μήνα - Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β41ΧΩΕΜ-Π7Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κηφισιά, 25 Ιουλίου 2012 Αρ. Πρωτ.

Α Α: Β41ΧΩΕΜ-Π7Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κηφισιά, 25 Ιουλίου 2012 Αρ. Πρωτ. Α Α: Β41ΧΩΕΜ-Π7Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Απόφασης 278/2012 Συνεδρίαση 11 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κηφισιά, 25 Ιουλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 35247 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα