Μετρήσεις µε Ιδιοκατασκευασµένες Πειραµατικές ιατάξεις στη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετρήσεις µε Ιδιοκατασκευασµένες Πειραµατικές ιατάξεις στη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών"

Transcript

1 Μετρήσεις µε Ιδιοκατασκευασµένες Πειραµατικές ιατάξεις στη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών Τσίγκρης Μιλτιάδης (*), Π. Γ. Μιχαηλίδης Χηµικός, καθηγητής /Ε αποσπασµένος στο ΠΤ Ε Πανεπιστηµίου Κρήτης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, Θεµατική ενότητα: Ειδικά διδακτικά θέµατα Επίπεδο Εκπαίδευσης: Τριτοβάθµια εκπαίδευση Κατηγορία Εργασίας: Θεωρητική-Φιλοσοφική. Περίληψη: Η εργαστηριακή εµπειρία, των φοιτητών των Παιδαγωγικών τµηµάτων και των µετεκπαιδευόµενων δασκάλων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στα σχολεία. Η χρήση ιδιοκατασκευασµένων πειραµατικών διατάξεων και κυρίως ο συνδυασµός τους µε ποσοτικές µετρήσεις, φαίνεται σε µια αρχική αξιολόγηση, να δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές, να έχουν πλήρη εποπτεία του πειράµατος, να αναπτύσσουν ερευνητικό πνεύµα και να βοηθούνται στην επαγωγή συµπερασµάτων, µέσα από τη χρήση και τα σφάλµατα των συσκευών τους. Ενδεικτικά περιγράφονται πέντε πειράµατα, από διαφορετικούς τοµείς της φυσικής, και αναλύεται η αποτελεσµατικότητα τους στη ιδακτική της Φυσικής. (*) πρόσωπο επικοινωνίας Λέξεις Κλειδιά: Μετρήσεις, Ιδιοκατασκευές, ιδακτική της Φυσικής. Measurements by Self-Made Experimental Instrumentation in the Didactics of Science Tsigris Miltiadis (*), Chemist Teacher assigned to The University of Crete, Department of Education, P. G. Michaelides, Associate Professor at The University of Crete, Conference Theme: Special Issues in Science Teaching and Learning Educational Level: Tertiary Education Paper Classification: Theoretical, Philosophical Abstract: The laboratory practice, for the students of the Pedagogical Departments and the post-graduated teachers, constitutes an important presumption for the future teaching of Science in the schools. The use of self made experimental instrumentation, especially when used in measurements, give to the students, the ability to have an integrated control of the experimental steps, to improve their searching capabilities and to induct the conclusions, through the measurement and the manipulation of their errors. As examples, five experiments, from different parts of physics, are described and we discuss the effectiveness of them, on the didactics of physics. (*) contact person Keywords: Measurements, Self-Made Instrumentation, Didactics of Science Α.-Εισαγωγή Σε άλλες εργασίες 1,,, έχουν αναφερθεί ορισµένες παράµετροι για το πρόβληµα της κατάλληλης εκπαίδευσης των δασκάλων, ιδιαίτερα των δασκάλων της υποχρεωτικής και της Γενικής εκπαίδευσης, ώστε να είναι ικανοί να διδάξουν αποτελεσµατικά τις Φυσικές Επιστήµες. η καλή γνώση του αντικειµένου, θεωρείται, γενικά, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσµατική διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. Οι φοιτητές και 1 Π. Μιχαηλίδης, "Πρόταση Επιµόρφωσης ασκάλων στις Φυσικές Επιστήµες µε το ιαδίκτυο", Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή µε τίτλο "Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση", Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Κρήτης, Ρέθυµνο 8-10 Ιουνίου 2001, πρακτικά σ Π. Γ. Μιχαηλίδης, Πολυµορφικές Ασκήσεις Φυσικής, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών και Εφαρµογής Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, ΠΤ Ε Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Μαΐου 1998, πρακτικά σ Π. Γ. Μιχαηλίδης, Οι Φυσικές Επιστήµες στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ναύπακτος Νοεµβρίου 1998 πρακτικά σ P. G. Michaelides, "Everyday observations in relation to Natural Sciences στο Learning in Mathematics and Science and Educational Technology, University of Cyprus July 2001, Volume II pp

2 φοιτήτριες των Παιδαγωγικών Τµηµάτων, προερχόµενοι, σε ποσοστό άνω του 80% 5, από θεωρητικές κατευθύνσεις, καθώς και οι υπηρετούντες ήδη δάσκαλοι, οι οποίοι δεν έχουν ικανή κατάρτιση στις Φυσικές επιστήµες, αναµένεται, κατά συνέπεια, να αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα προβλήµατα. Η εµπειρία µας όµως δείχνει πως πέρα από την έλλειψη γνώσεων, µεγαλύτερο ή τουλάχιστον εξίσου σοβαρό πρόβληµα αποτελεί ο τρόπος µε τον οποίο έχουν ήδη εθιστεί οι φοιτητές και φοιτήτριες (από το σχολείο) και οι µετεκπαιδευόµενοι δάσκαλοι (από το σχολείο και/ή από τη µέχρι τώρα πρακτική τους) να προσεγγίζουν τις φυσικές επιστήµες 6. Η δυσκολία, δηλαδή, δεν εντοπίζεται τόσο στην αναπλήρωση των γνώσεων, αλλά στην αλλαγή του τρόπου προσέγγισης των Φυσικών Επιστηµών, µέσα από την επιστηµονική µέθοδο, την ενεργή συµµετοχή και την πειραµατική διαδικασία. Η αλλαγή της στάσης των δασκάλων απέναντι στις φυσικές επιστήµες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οποιαδήποτε µεταρρύθµιση στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 7. Στο δοκίµιο του «Το µέλλον της εκπαίδευσης» 8, ο Πιαζέ αναφέρει ότι το διδακτικό πλαίσιο των φυσικών επιστήµων ορίζεται µέσα από τη χρήση ενεργητικών µεθόδων που αποδίδουν µεγάλη σηµασία στην αυθόρµητη έρευνα του παιδιού ή του έφηβου και απαιτούν κάθε καινούργια αλήθεια να ανακαλύπτεται η τουλάχιστον να τίθεται εκ νέου από το µαθητή και όχι απλά να του µεταδίδεται. Η διαδικασία αυτή της αυθόρµητης έρευνας, στο χώρο των φυσικών επιστηµών, περνά µέσα από την πειραµατική διαδικασία. Το πείραµα όµως, για να είναι διδακτικά αποτελεσµατικό θα πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Η χρήση στην πειραµατική διάταξη, πολύπλοκων οργάνων του αφαιρεί την αυθεντική δηµιουργική δραστηριότητα και µετασχηµατίζει το πείραµα σε µια εποπτική διαδικασία, στην οποία το παιδί έχει τη θέση του παρατηρητή των αποτελεσµάτων ενός οργάνου το οποίο δεν ελέγχει. Η δυνατότητα του παιδιού να κατασκευάσει µόνο του την πειραµατική του διάταξη, ή να συνεργαστεί µε το δάσκαλο στην κατασκευή κάποιων τµηµάτων της, δίνει την ευκαιρία της δηµιουργικής έρευνας, µέσα από την οποία αποκτά δεξιότητες χειρισµού και συνειρµικές δεξιότητες που απαιτούνται για την εξαγωγή συµπερασµάτων. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι είναι απαραίτητο το παιδί θα αφεθεί να παίζει ελεύθερα πειραµατιζόµενο, αλλά να καθοδηγείται στην πραγµατικά δηµιουργική έρευνα και στην πορεία εξαγωγής των συµπερασµάτων. Μελετώντας ο Πιαζέ τις συνθήκες µέσα από τις οποίες κάποια παιδία αποκτούν µια ιδιαίτερη ικανότητα στις θεωρητικές επιστήµες ενώ παραµένουν µέτρια στις θετικές, παρατηρεί στο ίδιο δοκίµιο (βλέπε παραποµπή 8), ότι δεν βρήκε σηµαντικά στοιχεία για την ύπαρξη ειδικών νοητικών ικανοτήτων, αλλά η διάφορα προκύπτει από την ικανότητα ή όχι προσαρµογής στο τύπο της εκπαίδευσης που τους παρέχεται. Θεωρεί δε ως την πιθανότερη αιτία υστέρησης, την πολύ γρήγορη µετάβαση από την ποιοτική δοµή των προβληµάτων στην ποσοτική µαθηµατικοποίηση. Έτσι το παιδί στερείται τη δυνατότητα να αναπτύξει πρωτοβουλία αφού οι µαθηµατικοί νόµοι που ποσοτικοποιούν τα φυσικά φαινόµενα εισέρχονται στη διδασκαλία ερήµην του. Στο σηµείο αυτό ερευνούµε κατά πόσον η χρήση πειραµάτων ποσοτικής µέτρησης θα µπορούσε να διευκολύνει την πορεία της ανακάλυψης των φυσικών νοµών που διέπουν ποσοτικά τις µεταβολές στα φυσικά φαινόµενα. Αναπτύχθηκε έτσι στο Εργαστήριο της ιδακτικής των Φυσικών Επιστήµων του Πανεπιστήµιου Κρήτης, µια σειρά από πειράµατα, η αποτελεσµατικότητα των οποίων αξιολογείται σύµφωνα µε την παραπάνω προσέγγιση. Όσον αφορά την κατασκευή της πειραµατικής διάταξης, αυτή γίνεται µε απλά µέσα από τους φοιτητές, µε βάση κάποιες γενικές κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις αυτές βοηθούν τους φοιτητές, στη χρήση νέων υλικών που µπορούν να χρησιµοποιήσουν για τα πειράµατα τους και στην απόκτηση δεξιοτήτων στην κατεργασία τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε δυο σηµεία. Στην ακρίβεια της κατασκευής και στην αισθητική της πειραµατικής διάταξης. Η ακρίβεια της κατασκευής είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ποσοτικών µετρήσεων, ώστε να έχουµε το µέγιστο δυνατό αριθµό σταθερών παραµέτρων στο πείραµα µας. Η άσκηση στην ακρίβεια προσθέτει δεξιότητες χειρισµού υλικών και είναι µετρήσιµη από τους ίδιους τους φοιτητές µέσα από την εκτέλεση του πειράµατος. Η αισθητική της κατασκευής, µέσα από τη χρήση κατάλληλων υλικών και της µεθοδικής κατεργασίας τους, αποτελεί ένα σηµαντικό δηµιουργικό στάδιο του πειράµατος, αποτελεί µηχανισµό προσωπικής έκφρασης και παρακινεί το φοιτητή στην ενεργή συµµετοχή του στην µετέπειτα πειραµατική διαδικασία. H κατασκευή της πειραµατικής διάταξης και η ποσοτική µέτρηση, προϋποθέτει την πολυεπίπεδη παρατήρηση των φαινοµένων και την οργάνωση τους σε ένα ενιαίο σύνολο 9, µέσα από το οποίο, το ίδιο το αποτέλεσµα της µέτρησης θα αποτελέσει κριτήριο αυτοαξιολόγησης, τόσο της κατανόησης των φαινοµένων, όσο και της δεξιότητας των χειρισµών. Το σφάλµα της µέτρησης, καθοδηγεί το φοιτητή στον εντοπισµό είτε παρανοήσεων είτε λανθασµένων χειρισµών, και έτσι αποτελεί από µόνο του µηχανισµό εννοιολογικής προσέγγισης του φαινοµένου. Στην αξιολόγηση του αποτελέσµατος της µέτρησης, χρησιµοποιούµε τα σχετικά αποτελέσµατα µεταξύ των φοιτητών σαν κριτήριο αξιολόγησης της πειραµατικής διαδικασία του κάθε φοιτητή, ενώ την οποιαδήποτε απόκλιση από τα θεωρητικά αποτελέσµατα τη χρησιµοποιούµε για την αξιολόγηση της ίδιας της πειραµατικής µεθόδου. Η 5 Με το τωρινό σύστηµα εισαγωγικών εξετάσεων φαίνεται να αυξάνει το ποσοστό των προερχοµένων από τη Θετική κατεύθυνση. 6 Βλέπε σχετικά σηµειώσεις 10, 11, και 12 στην παραποµπή 3. 7 Σκοπός και µεθοδολογικές αρχές του νέου προγράµµατος σπουδών για τις Φυσικές Επιστήµες (βλέπε σχετικά, π.χ. στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου). 8 Jean Piaget. Το µέλλον της εκπαίδευσης. Εκδόσεις Υποδοµή Βλέπε παραποµπές 2, 4,

3 βαθµονόµηση της πειραµατικής διάταξης, εξοικειώνει σηµαντικά τον φοιτητή µε την έννοια της µονάδας µέτρησης του κάθε µεγέθους και περιγράφει παραστατικά τη µεταβολή. Τα πειράµατα έχουν πολυµορφικό σχεδιασµό, (βλέπε παραποµπή 2) ώστε να είναι ταυτόχρονα εφαρµόσιµα και στο ηµοτικό Σχολείο, µε τις αντίστοιχες βέβαια αλλαγές στο βάθος προσέγγισης των φαινοµένων. Στα επόµενα αναφέρονται ορισµένες από τις ιδιοκατασκευές που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί κατά τη διδασκαλία στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Από αυτές η πρώτη αναλύεται πιο διεξοδικά, ενώ τα επόµενα περιγράφονται συνοπτικά, στα κύρια τους σηµεία. 1. Θερµόµετρο αερίου Στόχοι: Να παρατηρήσουν και να εξοικειωθούν µε: Την θερµική διαστολή των αερίων, τα τριχοειδή φαινόµενα, την αποκατάσταση θερµικής ισορροπίας και το ρυθµό µεταφοράς της θερµότητας από το θερµότερο στο ψυχρότερο σώµα, την αντιστοίχηση της θερµοκρασίας µε µήκος πάνω στο τριχοειδές, τη θερµοµέτρηση µε υδραργυρικό θερµόµετρο. Παράλληλα κατά την κατεργασία του γυαλιού, αντιλαµβάνονται την έννοια του κακού αγωγού της θερµότητας, παρατηρούν την ιδιαιτερότητα της τήξης του γυαλιού, και µαθαίνουν τον τρόπο κατεργασίας ενός υλικού. Κατά τη βαθµονόµηση, συνδυάζουν την απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών θερµοκρασιών, µε τον αντίστοιχο όγκο του αερίου και διατοµή του τριχοειδούς στα διάφορα σηµεία του. Κατά τη χρήση του, εξοικειώνονται παραστατικά µε την µονάδα µέτρησης της θερµοκρασίας, αντιλαµβάνονται την έννοια της διακριτικότητας, και τη σχέση της µε την περιοχή µέτρησης, και την επίδραση και δεύτερης µεταβλητής στο πείραµα. Απαιτούµενα υλικά: Γυάλινοι δοκιµαστικοί σωλήνες απλοί των 20ml, νερόχρωµα, υδραργυρικό θερµόµετρο, γκαζάκι κατά προτίµηση εργαστηριακό. Κατασκευή: Ζεσταίνουµε το σωλήνα στη µέση του, πάνω στο γκαζάκι, κρατώντας το από τα δύο άκρα του, περιστρέφοντας τον συνεχώς ώστε να πετύχουµε οµοιόµορφη θέρµανση.(στάδιο α). Όταν το γυαλί µαλακώσει µε µία έντονη κίνηση το τραβάµε, οπότε δηµιουργείται στο µέσο του ένας τριχοειδής σωλήνας (στάδιο β). Το κρατάµε στον αέρα για να κρυώσει. Αν το ακουµπήσουµε καυτό σε κρύο πάγκο θα σπάσει. Σπάµε το πάνω κοµµάτι του τριχοειδούς (στάδιο γ). Βάζουµε µια σταγόνα νερόχρωµα στον πάγκο. Κρατάµε το αεροθάλαµο στο χέρι µας ώστε να αποκτήσει θερµοκρασία 35ºC βαθµών περίπου. Ακουµπάµε το άκρο του τριχοειδούς στο νερόχρωµα (στάδιο δ). Μια µικρή ποσότητα χρώµατος αναρροφάται από το τριχοειδές (στάδιο ε). Στη συνέχεια αφήνοντας τον αεροθάλαµο να ψυχθεί, παρατηρούµε την κίνηση του δείκτη. Κολλάµε ο τριχοειδές σε µία λωρίδα χοντρού χαρτονιού(στάδιο στ). Βαθµονόµηση: Η βαθµονόµηση γίνεται µε νερό σε διάφορες θερµοκρασίες, τέτοιες ώστε ο δείκτης να διατρέχει όλο το τριχοειδές. Η βαθµονόµηση σε τέσσερα σηµεία είναι γενικά αρκετή. Σηµειώνονται πάνω στη λωρίδα του χαρτονιού, σε κάθε θερµοκρασία, η θέση του δείκτη και η θερµοκρασία του νερού που µετράµε µε υδραργυρικό θερµόµετρο. Έλεγχος: Θερµοµετρούµε µε ακρίβεια ένα ποτήρι µε νερό και ελέγχουµε την ένδειξη του θερµοµέτρου. Αν υπάρχει θερµόµετρο χώρου µπορούµε να κάνουµε τον έλεγχο στο δωµάτιο. Σηµείωση 1: Σε ένα διαχρονικό έλεγχο, οι φοιτητές µπορεί να παρατηρήσουν ότι το θερµόµετρο τους έχει κάποιες αποκλίσεις. Αυτό οφείλεται στη µεταβολή της ατµοσφαιρικής πίεσης σε σχέση µε την ατµοσφαιρική πίεση τη στιγµή της βαθµονόµησης. Είναι µία καλή ευκαιρία να συζητήσουµε για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται σε ένα πείραµα όταν µεταβάλλεται και µία δεύτερη παράµετρος, η οποία δεν είναι κατ αρχήν προφανής. Προτείνουµε σαν λύση τη δηµιουργία ενός δεύτερου µικρού αεροθαλάµου, στο άλλο άκρο του τριχοειδούς, για να αποµονώσουµε το σύστηµα από την ατµόσφαίρα. Συζητάµε για την ανάγκη επαναβαθµονόµησης µετά από αυτή την παρέµβαση. 444

4 Σηµείωση 2: Κατά την εκτέλεση της άσκησης στο εργαστήριο, όλα τα θερµόµετρα των φοιτητών τοποθετήθηκαν σε ένα σηµείο του εργαστηρίου. Σε όλες τις επόµενες ασκήσεις, σχεδόν όλοι οι φοιτητές, µε την είσοδο τους στο εργαστήριο, έβλεπαν τι θερµοκρασία δείχνει το θερµόµετρο τους σε σχέση µε τα άλλα, συζητούσαν δε τις όποιες αποκλίσεις. Αυτό το διαχρονικό ενδιαφέρον, που αναµένεται να είναι εξ ίσου έντονο αν όχι εντονότερο στα παιδιά του ηµοτικού 10, είναι ένα σηµαντικότατο πλεονέκτηµα των ιδιοκατασκευασµένων οργάνων. Σηµείωση 3: Το γυαλί κάνει εντονότατα εγκαύµατα, αν κάποιος έρθει σε επαφή µε το τµήµα που είναι πάνω στη φωτιά. Για το λόγο αυτό, η επεξεργασία του γυαλιού απαιτεί ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας και συνεχή εγρήγορση από τον επόπτη - διδάσκοντα. 2. Αραιόµετρο- Πυκνόµετρο Σκοπός:Κατά την άσκηση οι φοιτητές αντιλαµβάνονται, την έννοια της άνωσης και της πυκνότητας εποπτικά, την έννοια και τον τρόπο προσδιορισµού των αλκοολικών βαθµών, της µεθόδου µέτρησης της περιεκτικότητας σε σάκχαρο του µούστου κλπ. Αντιλαµβάνονται επίσης την έννοια της περιεκτικότητας των διαλυµάτων κατά βάρος (w/v) και κατ όγκο (v/v). Απαιτούµενα υλικά:γυάλινοι δοκιµαστικοί σωλήνες απλοί των 20ml, σκάγια µολύβδου µικρής διαµέτρου, οινόπνευµα καθαρό, αλάτι, γκαζάκι κατά προτίµηση εργαστηριακό, ογκοµετρικός κύλινδρος 100ml, ζυγός. Όπως και στο θερµόµετρο κατασκευάζουµε το τριχοειδές, µόνο που φροντίζουµε η διάµετρος του τριχοειδούς να είναι µεγαλύτερη ώστε να περνάνε τα σκάγια (σχήµα α). Βαθµονόµηση αραιοµέτρου: Τοποθετούµε το τριχοειδές στο νερό και προσθέτουµε σκάγια, ώστε να βυθιστεί ο σωλήνας µέχρι εκεί που αρχίζει το τριχοειδές (σχήµα β). Κόβουµε µία λεπτή λωρίδα από φωτοτυπία χάρακα ώστε να φαίνεται η κλίµακα, και την βάζουµε µέσα στο τριχοειδές. Σηµειώνουµε την ένδειξη του µηδενός βυθίζοντας το σε νερό. Παρασκευάζουµε διάφορα µείγµατα αλκοόλης νερού, γνωστής περιεκτικότητας, και βαθµονοµούµε, σηµειώνοντας τη θέση του τριχοειδούς στην ελεύθερη επιφάνεια του υγρού. Τέλος αντικαθιστούµε την κλίµακα του χάρακα µε κλίµακα σε αλκοολικούς βαθµούς και κλείνουµε το άκρο του τριχοειδούς στη φλόγα. Βαθµονόµηση πυκνόµετρου: Όλα τα στάδια είναι ίδια µε του αραιοµέτρου µε τις εξής δύο διαφορές. Η βαθµονόµηση του µηδενός θα γίνει µε όλο το τριχοειδές βυθισµένο στο νερό (σχήµα γ).τα διαλύµατα βαθµονόµησης θα γίνουν µε αλάτι και νερό µε ζύγιση 100ml διαλύµατος. Ο έλεγχος τόσο του αραιοµέτρου, όσο και του πυκνόµετρου, γίνεται µε γνωστά διαλύµατα νερού αλκοόλης και νερού αλατιού. 3. Συσκευή µελέτης πιέσεων Σκοπός: Να κατανοήσουν την έννοια της πίεσης, αερίων και υγρών, το συσχετισµό της µε την δύναµη, την έννοια της υδροστατικής πίεσης και τη σχέση της µε την πυκνότητα του υγρού. Απαιτούµενα υλικά: ύο πλαστικά µπουκάλια αναψυκτικού 500ml, ένα µπαλόνι, τρία µέτρα διαφανούς σωλήνα (αλφαδολάστιχο λεπτό), µέτρο, ογκοµετρικός κύλινδρος 100ml, ζυγός. 10 Βλέπε σηµείωση-σχόλιο 6 στην παραποµπή

5 Κατασκευή. Κόβουµε τον πυθµένα από τα δύο πλαστικά µπουκάλια του αναψυκτικού. Ανοίγουµε από µία τρύπα στο κάθε µπουκάλι και κολλάµε το ένα άκρο του σωλήνα. Κόβουµε ένα κοµµάτι από το µπαλόνι, το τεντώνουµε ώστε να κλείσει το άνοιγµα του ενός µπουκαλιού και στη συνέχεια προσαρµόζουµε το δεύτερο µπουκάλι στο πρώτο, έτσι ώστε το µπαλόνι να διαχωρίζει τα δύο µπουκάλια και το όλο σύστηµα να είναι αεροστεγές. Σταθεροποιούµε το σύστηµα µε σελοτέϊπ. Φουσκώσουµε το µπαλόνι είτε φυσώντας στον ένα σωλήνα, είτε απορροφώντας τον αέρα, ώστε να γίνει κατανοητό ότι το µπαλόνι είναι χαλαρό όταν οι πιέσεις από τις δύο του πλευρές είναι ίσες. Κρατώντας τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων δίπλα στα µπουκάλια γεµίζουµε από τα πώµατα και τα δύο µπουκάλια µε νερό. Αφήνουµε τα µπουκάλια στο δάπεδο και στερεώνουµε τα ελεύθερα άκρα ψηλά. Οι φοιτητές παρατηρούν ότι οι ελεύθερες επιφάνειες στα δύο σωληνάκια είναι στο ίδιο επίπεδο. Αφαιρούµε από το ένα µπουκάλι το νερό και το γεµίζουµε µε αλατόνερο. Παρατηρούµε ότι η στάθµη είναι σε διαφορετικό επίπεδο. Μετρώντας το ύψος του κάθε σωλήνα υπολογίζουµε την πυκνότητα του αλατόνερου. Επαναλαµβάνουµε το πείραµα µε οινόπνευµα στη θέση του αλατόνερου. Συγκρίνουµε τις πυκνότητες που βρίσκοµε µε ογκοµέτρηση και ζύγιση. Σηµείωση: Η πειραµατική αυτή διάταξη µελετήθηκε, για να αντικαταστήσει τα πειράµατα που περιγράφονται και στα δύο νέα βιβλία της πέµπτης ηµοτικού 11 στα αντίστοιχα κεφάλαια. Από τη διάταξη αυτή οι µαθητές του δηµοτικού θα µπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το ύψος και η πυκνότητα των δύο υγρών είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Η κατασκευή και οι µετρήσεις για να είναι ακριβείς απαιτούν ιδιαίτερη κατανόηση λεπτών σηµείων της θεωρίας. 4. Ζυγός Σκοπός: Να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της ροπής και της ισορροπίας καθώς και τον τρόπο λειτουργίας ενός παραδοσιακού τρόπου ζύγισης (Μπαλάντζα),. Απαιτούµενα υλικά: 62cm δρόµος για κουρτίνες από αλουµίνιο, 3 τερµατικές θηλιές και 1 άγκιστρο για κουρτίνες, πλαστικό δοχείο, βαρίδι. Κατασκευή-βαθµονόµηση: Ανοίγουµε µια τρύπα στο δρόµο, περίπου στα 11cm. Τοποθετούµε τη µία τερµατική θηλιά ανάποδα, µέσα από την τρύπα, έτσι ώστε να δηµιουργήσοµε το σηµείο ανάρτησης. Στο µικρό άκρο τοποθετούµε µία θηλιά στα 10cm από το σηµείο ανάρτησης και κρεµάµε το πλαστικό δοχείο µε τρία σχοινάκια. Βαθµονοµούµε το µεγάλο άκρο σε γραµµάρια, έτσι ώστε ανά 10cm να αντιστοιχεί σε βάρος ίσο προς το βαρίδι. Ισορροπούµε το ζυγό χωρίς βαρίδι, προσθέτοντας κάποιο βάρος στο πλαστικό δοχείο (πετραδάκια, σκάγια, σύρµα κλπ). Ελέγχουµε την ακρίβεια του ζυγού µε διάφορα γνωστά βάρη. 5. Αµπερόµετρο Σκοπός: Να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της ηλεκτροµαγνητικής δύναµης, την λειτουργία του πηνίου, τη σχέση της έντασης του µαγνητικού πεδίου µε την ένταση του ρεύµατος, την ισορροπία Απαιτούµενα υλικά: Μια βίδα και µία ροδέλα, σύρµα περιέλιξης, δρόµος κουρτίνας από αλουµίνιο, 1 άγκιστρο για κουρτίνες, βαρίδι και µία βάση Ερευνώ και ανακαλύπτω. Σελίδα 314, 2.Φυσικές επιστήµες τεύχος δεύτερο σελίδα

6 Ροδέλα Βίδα Πηνίο Κατασκευή: Τυλίγουµε το σύρµα γύρω από τη βίδα ώστε να φτιάξουµε ένα πηνίο. Στερεώνουµε το δρόµο µε µία άρθρωση ώστε να λειτουργεί σαν ζυγός. Κολλάµε την ροδέλα στο ένα του άκρο πάνω από το πηνίο. Μεταφέρουµε το βάρος, ώστε να προσδιορίσουµε το σηµείο που θα αποκολληθεί η ροδέλα από τη βίδα. Βαθµονοµούµε µε γνωστές τάσεις και αντιστάσεις, ή µε άλλο αµπερόµετρο. Εµπειρία από την εφαρµογή των παραπάνω πειραµάτων. Μερικά από τα πειράµατα αυτά, πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διδασκαλία αντίστοιχων µαθηµάτων (Τεχνολογικές κατασκευές, Ενότητες από το πρόγραµµα Φυσικής και Χηµείας του ηµοτικού) µε τη µορφή Εργαστηριακών ασκήσεων ή σεµιναρίων 12. Η αποτίµηση του µαθήµατος βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρατηρήθηκαν τα εξής: Οι φοιτητές αποδείχθηκαν ικανοί να κατασκευάσουν τις προτεινόµενες διατάξεις και να τις χρησιµοποιήσουν. Παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση, τόσο στις κατασκευαστικές τους δεξιότητες από πείραµα σε πείραµα, όσο και στις εννοιολογικές προσεγγίσεις των φαινοµένων. Κατανόησαν τα φαινόµενα και διατύπωναν εύλογα ερωτήµατα που υποβοηθούσαν το διάλογο µε την οµάδα. Από τις προσωπικές συνεντεύξεις έγιναν στο τέλος του σεµιναρίου, προέκυψε ότι παρακολούθησαν ευχάριστα το σεµινάριο, κατανόησαν φαινόµενα τα οποία δεν είχαν καταλάβει κατά το παρελθόν, απόκτησαν δεξιότητες και ερευνητική διάθεση. Οι φοιτητές ανάφεραν ότι αισθάνονται ικανοί, να καθοδηγήσουν µια αντίστοιχη πειραµατική διαδικασία στη τάξη. Παρατηρείται όµως επίσης ένα σηµαντικό ποσοστό εγκατάλειψης, πιθανόν για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην παραποµπή 2 όπου επίσης παρατηρείται κάτι παρόµοιο. 12 Για την µορφή των µαθηµάτων βλέπε στον οδηγό σπουδών του τµήµατος (http://www.edc.uoc.gr). Μια σύνοψη του οδηγού υπάρχει στο Π. Γ. Μιχαηλίδης, "Το Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης", ιηµερίδα µε θέµα Οι Φυσικές Επιστήµες στην Α/θια Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 7-8 Φεβρουαρίου 1997, πρακτικά σ

Εργαστηριακή άσκηση 10 Βαθµονόµηση θερµοµέτρου

Εργαστηριακή άσκηση 10 Βαθµονόµηση θερµοµέτρου Μιχαήλ Μιχαήλ, Φυσικός 1 Εργαστηριακή άσκηση 10 Βαθµονόµηση θερµοµέτρου ΣΤΟΧΟΙ Οι στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι: - Να κατασκευάζεις µια κλίµακα θερµοκρασίας Κελσίου. - Να µπορείς να χρησιµοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2009 Πανελλήνιος προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική. Σχολείο: Ονόµατα των µαθητών της οµάδας: 1) 2) 3)

Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2009 Πανελλήνιος προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική. Σχολείο: Ονόµατα των µαθητών της οµάδας: 1) 2) 3) ΠΑΝΕΚΦΕ Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2009 Πανελλήνιος προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική 17-01-2009 Σχολείο: Ονόµατα των µαθητών της οµάδας: 1) 2) 3) Επισηµάνσεις από τη θεωρία Πάνω στον πάγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Προχοϊδα: Μετράει τον όγκο ενός υγρού (ή διαλύµατος) µε ακρίβεια 0,1 ml και µπορεί να έχει χωρητικότητα από 10 έως 250 ml.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Προχοϊδα: Μετράει τον όγκο ενός υγρού (ή διαλύµατος) µε ακρίβεια 0,1 ml και µπορεί να έχει χωρητικότητα από 10 έως 250 ml. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ-ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1. Χρησιµοποιούµενα όργανα Προχοϊδα: Μετράει τον όγκο ενός υγρού (ή διαλύµατος) µε ακρίβεια 0,1 ml και µπορεί να έχει χωρητικότητα από 10 έως 250

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της συγκέντρωσης στην ταχύτητα αντίδρασης Μg + 2HCl

Επίδραση της συγκέντρωσης στην ταχύτητα αντίδρασης Μg + 2HCl Επίδραση της συγκέντρωσης στην ταχύτητα αντίδρασης Μg + 2HCl MgCl 2 + H 2 Υπολογισµός ταχύτητας σχηµατισµού υδρογόνου µε χρήση ΣΣΛΑ - Μultilog/DBLab Νόµος ταχύτητας Tάξη αντίδρασης Στοιχειοµετρία υο λόγια

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:.

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. Στην εικόνα α φαίνεται ένας «αποστακτήρας» που χρησιμοποιείται σε βιοτεχνίες για το διαχωρισμό του αλκοόλ ή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών(*)

Οι ιδιοκατασκευές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών(*) Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Π. Γ. Μιχαηλίδης, Καθηγητής, e-mail: michail@edc.uoc.gr (*) Μιλτιάδης Τσίγκρης, Π. Γ. Μιχαηλίδης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικός διαγωνισμός EUSO2017

Τοπικός διαγωνισμός EUSO2017 ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας ΕΚΦΕ Χαλανδρίου Τοπικός διαγωνισμός EUSO2017 Πειραματική δοκιμασία Φυσικής Στα «αχνάρια» του Αρχιμήδη! 10 Δεκεμβρίου 2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1) 2). 3).. ΛΙΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Στόχοι των δραστηριοτήτων. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: αναφέρουν διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αυξήσουμε τη θερμοκρασία διαπιστώσουν πειραματικά ότι

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Χηµικής Ισορροπίας µε χρήση µηχανικών αναλόγων

ιδασκαλία της Χηµικής Ισορροπίας µε χρήση µηχανικών αναλόγων ΕΚΦΕ Εύβοιας ιδασκαλία της Χηµικής Ισορροπίας µε χρήση µηχανικών αναλόγων ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Α. περιεχόµενο Χηµεία Β λυκείου θετικής κατεύθυνσης Χηµική ισορροπία. υναµική ισορροπία.

Διαβάστε περισσότερα

Στην συγκεκριµένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα µετρήσουµε 3 παραµέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου µας,

Στην συγκεκριµένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα µετρήσουµε 3 παραµέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου µας, 8η Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών- EUSO 2010 Τοπικός ιαγωνισµός Νοµού Μαγνησίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΦΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Σχολείο: Φύλλο Εργασίας Ονοµ/υµα: Έλεγχος της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός βιταµίνης C σε χυµούς φρούτων και λαχανικών και µελέτη διάφορων παραγόντων που επιδρούν στη ποσότητα της

Προσδιορισµός βιταµίνης C σε χυµούς φρούτων και λαχανικών και µελέτη διάφορων παραγόντων που επιδρούν στη ποσότητα της ΕΚΦΕ Εύβοιας Προσδιορισµός βιταµίνης C σε χυµούς φρούτων και λαχανικών και µελέτη διάφορων παραγόντων που επιδρούν στη ποσότητα της Απαραίτητα όργανα Προχοϊδα Σιφώνι Κωνική φιάλη Απαραίτητα υλικά 10 ml

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ Η αντίσταση που δέχεται ένα σώµα όταν κινείται µέσα σ ένα ρευστό εξαρτάται απο το σχήµα του σώµατος. Παρατηρούµε οτι η µικρότερη αντίσταση εµφανίζεται στο ατρακτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης

Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης Άσκηση 8 Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης 1.Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι ο πειραματικός προσδιορισμός της πυκνότητας στερεών και υγρών με τη μέθοδο της άνωσης. Βασικές Θεωρητικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ Σχολείο: Ονόματα των μαθητών: 1) 2)...... 3) 1 Πειραματικός προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματοφόρος αγωγό σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Η δύναμη Laplace.

Ρευματοφόρος αγωγό σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Η δύναμη Laplace. Ρευματοφόρος αγωγό σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Η δύναμη Laplace. 1 Από τι εξαρτάται η ηλεκτροµαγνητική δύναµη Laplace; Ο στόχος Να πραγµατοποιείτε ηλεκτρικά κυκλώµατα. Να εξοικειωθείτε µε την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τι χρειάζεσαι: Ένα πλαστικό μπουκάλι (ή ένα στενόμακρο ποτήρι), ένα μολύβι, ένα κομμάτι μονόκλωνο καλώδιο ή σύρμα, νερό, οινόπνευμα, λάδι, αλάτι.

Τι χρειάζεσαι: Ένα πλαστικό μπουκάλι (ή ένα στενόμακρο ποτήρι), ένα μολύβι, ένα κομμάτι μονόκλωνο καλώδιο ή σύρμα, νερό, οινόπνευμα, λάδι, αλάτι. ΑΝΩΣΗ Πείραμα 1: Το αυγό που κολυμπάει. Τι χρειάζεσαι: ένα βρασμένο αυγό, ένα πλατύ ποτήρι ή ένα πλαστικό μπουκάλι, ένα μαχαίρι, νερό, αλάτι, ένα κουταλάκι. Τι θα κάνεις: Αν δεν είναι εύκολο να έχεις ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2009 Προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική. Σχολείο: Επισηµάνσεις από τη θεωρία

Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2009 Προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική. Σχολείο: Επισηµάνσεις από τη θεωρία ΕΚΦΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2009 Προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική Σχολείο: Ονόµατα των µαθητών της οµάδας 1) 2) 3) Επισηµάνσεις από τη θεωρία Παθητικό ηλεκτρικό δίπολο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 12 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΑΣΗΣ ΒΡΑΣΜΟΣ

Εργαστηριακή άσκηση 12 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΑΣΗΣ ΒΡΑΣΜΟΣ Μιχαήλ Μιχαήλ, Φυσικός 1 Εργαστηριακή άσκηση 12 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΑΣΗΣ ΒΡΑΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΙ Οι στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. Να επιβεβαιώνεις πειραµατικά ότι κατά τη διάρκεια του βρασµού ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Προχοϊδα: Μετράει τον όγκο ενός υγρού (ή διαλύµατος) µε ακρίβεια 0,1 ml και συνήθως έχει χωρητικότητα από 10 έως 250 ml.

Προχοϊδα: Μετράει τον όγκο ενός υγρού (ή διαλύµατος) µε ακρίβεια 0,1 ml και συνήθως έχει χωρητικότητα από 10 έως 250 ml. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2009 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1. 2. 3. Μαθητές: Σχολείο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1. Χρησιµοποιούµενα όργανα Προχοϊδα: Μετράει

Διαβάστε περισσότερα

1 η Δραστηριότητα Υπολογισμός της πυκνότητας στερεού σώματος

1 η Δραστηριότητα Υπολογισμός της πυκνότητας στερεού σώματος 7η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: 1. 2. 3. 1 η Δραστηριότητα Υπολογισμός της πυκνότητας στερεού σώματος Ο Σκοπός της άσκησης Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη B Εργαστηριακές ασκήσεις χημείας στις ιδιότητες των διαλυμάτων

Τάξη B Εργαστηριακές ασκήσεις χημείας στις ιδιότητες των διαλυμάτων Τάξη B Εργαστηριακές ασκήσεις χημείας στις ιδιότητες των διαλυμάτων Β.Βελεχέρης ΕΚΦΕ Δωδεκανήσου Γυμνάσιο Ιαλυσού ΣΤΑΔΙΟ Ι Εισαγωγή - Υπολογισμοί Τάξη Β Εργαστηριακές ασκήσεις χημείας στα διαλύματα Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πειράματα Φυσικών Επιστημών (Ε Δημοτικού) Θερμότητα θερμοκρασία. Ηλεκτρισμός

Πειράματα Φυσικών Επιστημών (Ε Δημοτικού) Θερμότητα θερμοκρασία. Ηλεκτρισμός Θερμότητα θερμοκρασία Ηλεκτρισμός 1 1. Η αφή μας ξεγελά Συχνά εκτιμάμε τη θερμοκρασία ενός σώματος με τις αισθήσεις μας. Είναι όμως η εντύπωση που σχηματίζουμε πάντα ορθή; Υλικά Ένα κομμάτι ξύλο, ένα κομμάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ) Συνεργάτες Χηµικοί: Ερρίκος Γιακουµάκης Γιώργος Καπελώνης Μπάµπης Καρακώστας εκέµβριος 2004 2 ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΕΞΟΥ ΕΤΕΡΩΣΗΣ Εισαγωγή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥ ΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (Σ.Σ.Λ.Α) DB Lab Fourier/Multilog

ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥ ΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (Σ.Σ.Λ.Α) DB Lab Fourier/Multilog ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥ ΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (Σ.Σ.Λ.Α) DB Lab Fourier/Multilog ( Ευθύµιος Παπαευσταθίου Υπ. ΕΚΦΕ Αχαρνών - ιονύσης Βαλλιάνος ΕΚΦΕ Γέρακα- Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΩΝ Ι ΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 1. ΣΤΟΧΟΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΩΝ Ι ΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΩΝ Ι ΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Μαθητής/Μαθήτρια--------------------------------------------- Οµάδα ------------------ Τµήµα: ------------ Ηµεροµηνία ----------------------- Επίδοση :

Διαβάστε περισσότερα

Η διάδοση της θερμότητας στα στερεά: οι καλοί και οι κακοί αγωγοί της θερμότητας

Η διάδοση της θερμότητας στα στερεά: οι καλοί και οι κακοί αγωγοί της θερμότητας Η διάδοση της θερμότητας στα στερεά: οι καλοί και οι κακοί αγωγοί της θερμότητας Το διδακτικό αντικείμενο Η επίδραση της παροχής θερμότητας στα διάφορα υλικά μπορεί να έχει διαφορετικά αποτελέσματα. Για

Διαβάστε περισσότερα

Επιβεβαίωση του μηχανισμού ανάπτυξης της θαλάσσιας αύρας.

Επιβεβαίωση του μηχανισμού ανάπτυξης της θαλάσσιας αύρας. Επιβεβαίωση του μηχανισμού ανάπτυξης της θαλάσσιας αύρας. Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» OdyKouk@gmail.com Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται 1 2 Θερµότητα χρόνος θέρµανσης Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος Αν ένα σώµα θερµαίνεται από µια θερµική πηγή (γκαζάκι, ηλεκτρικό µάτι), τότε η θερµότητα (Q) που απορροφάται από το σώµα είναι ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 1 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 17 Απριλίου, 2005 Ώρα: 10:00 12:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη µε σύνολο δώδεκα (12) θεµάτων. 2) Απαντήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 26 Ώρα : 1:3-13: Οδηγίες: 1)Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη. Και στα τρία µέρη υπάρχουν συνολικά δώδεκα (12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10. Βαθμονόμηση Θερμομέτρου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10. Βαθμονόμηση Θερμομέτρου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 Βαθμονόμηση Θερμομέτρου Όργανα Υλικά: Φιάλη 50-100mL Λεπτός γυάλινος σωλήνας Φελός - Πώμα Οινόπνευμα Θερμόμετρο Δοχείο με παγάκια - νερό Δοχείο με ζεστό νερό (έως 50-60 ο C) Μαρκαδόροι

Διαβάστε περισσότερα

gr/ Μιχαήλ Μιχαήλ, Φυσικός Torr (=1 mmhg)

gr/ Μιχαήλ Μιχαήλ, Φυσικός Torr (=1 mmhg) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ Ι ΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΙΕΣΗΣ atm bar cmhg Torr (=1 mmhg) Pa (=N/m 2 ) 1 atm 1 1,01325 76 760 101325 14,69595 1 bar 0,98692 1 75,00617

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 4: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ ΠΟΥ ΚΥΛΙΕΤΑΙ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο

Εργαστηριακή άσκηση 4: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ ΠΟΥ ΚΥΛΙΕΤΑΙ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εργαστηριακή άσκηση 4: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ ΠΟΥ ΚΥΛΙΕΤΑΙ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟΧΟΙ Τροποποίηση της διαδικασίας η οποία περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που συναντά ο φυσικός στη διάρκεια ενός πειράματος, είναι τα σφάλματα.

Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που συναντά ο φυσικός στη διάρκεια ενός πειράματος, είναι τα σφάλματα. Εισαγωγή Μετρήσεις-Σφάλματα Πολλές φορές θα έχει τύχει να ακούσουμε τη λέξη πείραμα, είτε στο μάθημα είτε σε κάποια είδηση που αφορά τη Φυσική, τη Χημεία ή τη Βιολογία. Είναι όμως γενικώς παραδεκτό ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ VII-β Μέτρηση Θερµικής Αγωγιµότητας Μετάλλων

ΠΕΙΡΑΜΑ VII-β Μέτρηση Θερµικής Αγωγιµότητας Μετάλλων ΠΕΙΡΑΜΑ VII-β Μέτρηση Θερµικής Αγωγιµότητας Μετάλλων Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε τη διάδοση θερµότητας κατά µήκος µιας µεταλλλικής ράβδου και θα µετρήσουµε το συντελεστή θερµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕ2: Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΑ (σελ ) Λεξιλόγιο: θερµότητα, µεταφορά θερµότητας, ρεύµατα, θερµότητα, υγρά, αέρια

ΦΕ2: Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΑ (σελ ) Λεξιλόγιο: θερµότητα, µεταφορά θερµότητας, ρεύµατα, θερµότητα, υγρά, αέρια 1 ΦΕ2: Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΑ (σελ. 54 56) Λεξιλόγιο: θερµότητα, µεταφορά θερµότητας, ρεύµατα, θερµότητα, υγρά, αέρια Στόχοι: Να διαπιστώσουµε πειραµατικά τη µεταφορά θερµότητας µε ρεύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Έµβια Άβια. Φυτά. Ηλεκτροµαγνητισµός

Έµβια Άβια. Φυτά. Ηλεκτροµαγνητισµός Έµβια Άβια Φυτά Ηλεκτροµαγνητισµός 1 Α1. Παρατήρηση φυτικού κυττάρου Απαιτούµενα όργανα και υλικά Μικροσκόπιο Αντκειµενοφόρες πλάκες και καλυπτρίδες Μαχαιράκι Σταγονόµετρο Λεπτή λαβίδα Χαρτί κουζίνας ή

Διαβάστε περισσότερα

Α. 200 C B. 100 C Γ. 50 C

Α. 200 C B. 100 C Γ. 50 C ιδακτική ενότητα: Βρασµός Β' Γυµνασίου Σχέδιο µαθήµατος Α) ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές θα πρέπει: 1. Να αναγνωρίζουν πότε ένα υγρό βράζει 2. Να διακρίνουν το βρασµό από την εξάτµιση 3. Να διατυπώνουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από επτά (7) θέματα. 2) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. 3)

Διαβάστε περισσότερα

Για την Ασφάλειά µας: Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Ιωνίας

Για την Ασφάλειά µας: Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Ιωνίας Για την Ασφάλειά µας: Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Ιωνίας 1. Προσοχή-Ησυχία 2. Μαζεύουµε τα µαλλιά 3. Ελαφρά ρούχα-ευκινησία 4. Εναλλαγή µαθητών στην ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Μέτρηση όγκου µάζας εκτέλεση κάθε πειράµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ EUSO 2015 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015 ΛΥΚΕΙΟ:..... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1.. 2..... 3..... ΜΟΝΑΔΕΣ: EUSO 2015 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ Σχολείο: Ονόματα των μαθητών: 1) 2)...... 3) 1 Πειραματικός προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ Πείραµα του J. Joule που αποδεικνύει τη διατήρηση της ενέργειας URL: http://www. hcc.hawaii.edu 95 9.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η µελέτη του φαινοµένου Joule και ο προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία

ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε τις βασικές αρχές της θερµιδοµετρίας προκειµένου να µετρήσουµε τα εξής: Ειδική θερµότητα θερµιδοµέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων.

1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων. Εισηγητές, οι συνεργάτες του ΕΚΦΕ : Γαβρίλης Ηλίας, Χημικός Βράκα Ελένη, Φυσικός Α. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων. 2. Σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα Σκοπός Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Στόχοι 1. Η εξοικείωση στη συναρµολόγηση ηλεκτρικών κυκλωµάτων 2. Η εξοικείωση µε τη χρήση των πολυµέτρων στις ηλεκτρικές µετρήσεις 3. Η αντιµετώπιση πρακτικών προβληµάτων 4. Η σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Θερμοκρασία

Κεφάλαιο 7. Θερμοκρασία Κεφάλαιο 7 Θερμοκρασία Θερμοδυναμική Η θερμοδυναμική περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία ή η κατάσταση ενός συστήματος μεταβάλλονται λόγω μεταφοράς ενέργειας. Η θερμοδυναμική ερμηνεύει με επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστηµών Ανατολικής (ΕΚΦΕ) Αττικής 2010 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΠΥΛΗΣ

Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστηµών Ανατολικής (ΕΚΦΕ) Αττικής 2010 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΠΥΛΗΣ Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστηµών Ανατολικής (ΕΚΦΕ) Αττικής 010 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΠΥΛΗΣ Στόχοι. Σχεδιασµός, συναρµολόγηση και λειτουργία απλών πειραµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ IX Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία

ΠΕΙΡΑΜΑ IX Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία ΠΕΙΡΑΜΑ IX Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε τισ βασικές αρχές της θερµιδοµετρίας προκειµένου να µετρήσουµε τα εξής: Ειδική θερµότητα θερµιδοµέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γυμνασίου Υποστηρικτικό υλικό ΦΕ 4 και 5

Φυσική Α Γυμνασίου Υποστηρικτικό υλικό ΦΕ 4 και 5 Φυσική Α Γυμνασίου Υποστηρικτικό υλικό ΦΕ 4 και 5 ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας Μαρίνα Στέλλα Φύλλο Εργασίας 4 Μετρήσεις Θερμοκρασίας Η Βαθμονόμηση Διδακτικοί στόχοι να αντιληφθούν τη διαφορά μεταξύ της εκτίμησης (

Διαβάστε περισσότερα

βασισμένο σε μία ιδέα του Βασίλη Βελεχέρη (Χημικού)

βασισμένο σε μία ιδέα του Βασίλη Βελεχέρη (Χημικού) 1ο και 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2013 Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012 Διαγωνισμός στη Φυσική (Διάρκεια 1 ώρα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 1)... 2)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΟΜΑΔΑ:. ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓH... 2.0 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.1. ΝΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

FeCl 3(aq) + 6NH 4 SCN (aq) (NH 4 ) 3 [Fe(SCN) 6 ] (aq) +3NH 4 Cl (aq) (1) ή FeCl 4

FeCl 3(aq) + 6NH 4 SCN (aq) (NH 4 ) 3 [Fe(SCN) 6 ] (aq) +3NH 4 Cl (aq) (1) ή FeCl 4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΧΗΜΕΙΑ» για τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Οι διδάσκοντες Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικές Ενότητες (Διατιθέμενος χρόνος) Διεθνές σύστημα μονάδων Μήκος, μάζα, χρόνος. (4 ώρες)

Θεματικές Ενότητες (Διατιθέμενος χρόνος) Διεθνές σύστημα μονάδων Μήκος, μάζα, χρόνος. (4 ώρες) Φυσική Α Λυκείου Πρόγραμμα Σπουδών (70 ώρες) Στόχοι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να είναι σε θέση οι μαθητές: Να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων και τα θεμελιώδη μεγέθη του Να μετρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 2006 Ώρα: 10:30 13.00 Προτεινόµενες Λύσεις ΜΕΡΟΣ Α 1. α) Η πυκνότητα του υλικού υπολογίζεται από τη m m m σχέση d

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία

ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία - &. ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε τις βασικές αρχές της θερµιδοµετρίας προκειµένου να µετρήσουµε τα εξής: Ειδική θερµότητα θερµιδοµέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες: Όγκος σώματος - Ογκομετρικός κύλινδρος

Βασικές έννοιες: Όγκος σώματος - Ογκομετρικός κύλινδρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 Ονομ/μο:.. Τμήμα: Βασικές έννοιες: Όγκος σώματος - Ογκομετρικός κύλινδρος Παρατηρώ - Πληροφορούμαι - Γνωρίζω Σε αυτή την άσκηση θα ασχοληθούμε με τη μέτρηση του όγκου υγρών και στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2013. Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012. Διαγωνισμός στη Φυσική.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2013. Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012. Διαγωνισμός στη Φυσική. 1ο και 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2013 Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012 Διαγωνισμός στη Φυσική (Διάρκεια 1 ώρα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 1)... 2)...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...Τμήμα:... Αρ...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...Τμήμα:... Αρ... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9 / 6 / 2015 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες (Φυσική / Χημεία) ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικώς:....

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Φύλλο Εργασίας. Μάθηµα: Χηµεία. Εύρεση του ph ιαλύµατος µε δείκτες, πεχαµετρικό χαρτί και πεχάµετρο. Σχολείο

1 ο Φύλλο Εργασίας. Μάθηµα: Χηµεία. Εύρεση του ph ιαλύµατος µε δείκτες, πεχαµετρικό χαρτί και πεχάµετρο. Σχολείο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΠΑΝΕΚΦE» 7η Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών- EUSO 2009 Τοπικός ιαγωνισµός Νοµού Μαγνησίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΦΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ. Σχεδιασμός - Περιγραφή

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ. Σχεδιασμός - Περιγραφή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ Πώς θα μετρήσουμε την επιφάνεια ενός θρανίου, ενός φύλλου, ή του πουκάμισου που φοράμε; Την έννοια της «επιφάνειας» τη συναντάμε στα αντικείμενα της καθημερινότητάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου. «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου. «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών» 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 2017 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών» του μαθητή Διονύση Κλαδά Μάιος 2017 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Δρ. Γεώργιος Χώτος, Καθηγητής

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Δρ. Γεώργιος Χώτος, Καθηγητής 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Δρ. Γεώργιος Χώτος, Καθηγητής Η χρησιµοποίηση του Υδροµέτρου (Hydrometer) Το υδρόµετρο είναι ένα όργανο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ (Μονάδες 65/100) ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΧΡΟΝΟΣ:10:30 12:30 (Φυσική-Χημεία) ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:.

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 ΦΕ4 α. παρατηρώ, πληροφορούμαι, ενδιαφέρομαι / έναυσμα ενδιαφέροντος Στην περίπτωση της εικόνας αριστερά γίνεται μέτρηση με ακρίβεια της θερμοκρασίας με χρήση θερμομέτρου, ενώ στην

Διαβάστε περισσότερα

Σκουπιδομαζέματα-επιστημοσκορπίσματα

Σκουπιδομαζέματα-επιστημοσκορπίσματα Στη στήλη Σκουπιδομαζέματα επιστημοσκορπίσματα παρουσιάζονται απλά πειράματα και κατασκευές που μπορούν να πραγματοποιηθούν με καθημερινά υλικά και μπορούν να ενταχθούν, κατά την κρίση του διδάσκοντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε βασικά όργανα του εργαστηρίου (διαστηµόµετρο, µικρόµετρο, χρονόµετρο) προκειµένου να: Να µετρήσουµε την πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και την Επιστημονική Καλλιέργεια Ι

Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και την Επιστημονική Καλλιέργεια Ι Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και την Επιστημονική Καλλιέργεια Ι Ενότητα 4 η : Θερμικά φαινόμενα Δημήτρης Κολιόπουλος Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20. Θερμότητα

Κεφάλαιο 20. Θερμότητα Κεφάλαιο 20 Θερμότητα Εισαγωγή Για να περιγράψουμε τα θερμικά φαινόμενα, πρέπει να ορίσουμε με προσοχή τις εξής έννοιες: Θερμοκρασία Θερμότητα Θερμοκρασία Συχνά συνδέουμε την έννοια της θερμοκρασίας με

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος θα έχει το πάνω χέρι; Μετρήσεις μάζας και όγκου υγρών σωμάτων, υπολογισμοί και εφαρμογές της πυκνότητας τους.

Ποιος θα έχει το πάνω χέρι; Μετρήσεις μάζας και όγκου υγρών σωμάτων, υπολογισμοί και εφαρμογές της πυκνότητας τους. Ποιος θα έχει το πάνω χέρι; Μετρήσεις μάζας και όγκου υγρών σωμάτων, υπολογισμοί και εφαρμογές της πυκνότητας τους. Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία Δημιουργός: Χριστίνα Μαστή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Οι βασικές λειτουργίες των φυτών είναι τρεις: 1. Η φωτοσύνθεση 2. Η αναπνοή 3. Η διαπνοή Φωτοσύνθεση Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουµε είναι τα εξής: 1. Η φωτοσύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΖΑΣ & ΟΓΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΖΑΣ & ΟΓΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Γυμνάσιο Βουλιαγμένης Σχολικό Έτος 2016-2017 ΧΗΜΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1: ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΖΑΣ & ΟΓΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Έννοιες και φυσικά μεγέθη Όγκος, Μάζα & Πυκνότητα Στερεών & Υγρών Στόχοι Να χειρίζεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Publishers, London. Ευκλείδης Γ Τεύχη:

Publishers, London. Ευκλείδης Γ Τεύχη: Ανάλυση και Συγκριτικές Επισηµάνσεις Σχολικών Βιβλίων του ηµοτικού Σχολείου (Ελλάδας, Κύπρου, Αγγλίας) όσον αφορά στην Έννοια της Πιθανότητας. Συγγραφέας: Ιδιότητα: Καλαβάσης Φραγκίσκος Σκουµπουρδή Χρυσάνθη

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης)

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία - Θερμότητα (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία Ποσοτικοποιεί την αντίληψή μας για το πόσο ζεστό ή κρύο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 9: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ (Βαγγέλης ηµητριάδης, 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου)

Εργαστηριακή άσκηση 9: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ (Βαγγέλης ηµητριάδης, 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Εργαστηριακή άσκηση 9: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ (Βαγγέλης ηµητριάδης, 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου) Η εξοικείωση µε τη χρήση χρονοµέτρων

Διαβάστε περισσότερα

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΦ, Λάρισα 30-31/03, 1-2/04/2006. Πρακτικά Συνεδρίου.

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΦ, Λάρισα 30-31/03, 1-2/04/2006. Πρακτικά Συνεδρίου. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΦ, Λάρισα 30-31/03, 1-/04/006. Πρακτικά Συνεδρίου. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ Η/Μ ΕΠΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥ FARADAY ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ MB. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ω Σ Η Π Υ Κ Ν Ο Τ Η Τ Α Τ Ω Ν Υ Λ Ι Κ Ω Ν

Π Ω Σ Η Π Υ Κ Ν Ο Τ Η Τ Α Τ Ω Ν Υ Λ Ι Κ Ω Ν 2 Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης Έτος: 2015-2016 Μάθημα: Τεχνολογία Π Ω Σ Η Π Υ Κ Ν Ο Τ Η Τ Α Τ Ω Ν Υ Λ Ι Κ Ω Ν ΕΠΙ Ρ Ε Α Ζ Ε Ι Τ Η Ν Α Ν Ω Σ Η Υπ. Καθηγητής: Αντώνιος Σπαντιδάκης Ονομ/μο: Δέσποινα Τόμκου Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

5. Τα στερεά Α και Β είναι κατασκευασμένα από ξύλο. Ποιο από τα δύο έχει:

5. Τα στερεά Α και Β είναι κατασκευασμένα από ξύλο. Ποιο από τα δύο έχει: 1. Παρατηρήστε τα δύο στερεά σώματα Α και Β. Μπορείτε αμέσως να πείτε ποιο από τα δύο έχει: a. Μεγαλύτερο όγκο; b. Μεγαλύτερη μάζα; Άσκηση 1 2. Δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας. 3. Το υλικό του στερεού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ 0 Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα

ΠΕΙΡΑΜΑ 0 Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα - &. ΠΕΙΡΑΜΑ 0 Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε βασικά όργανα του εργαστηρίου (διαστηµόµετρο, µικρόµετρο, χρονόµετρο) προκειµένου: Να µετρήσουµε την πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η διάδοση της θερμότητας στα στερεά: οι καλοί και οι κακοί αγωγοί της θερμότητας Δραστηριότητες από τον κόσμο της Φυσικής για το Νηπιαγωγείο

Η διάδοση της θερμότητας στα στερεά: οι καλοί και οι κακοί αγωγοί της θερμότητας Δραστηριότητες από τον κόσμο της Φυσικής για το Νηπιαγωγείο Η διάδοση της θερμότητας στα στερεά: οι καλοί και οι κακοί αγωγοί της θερμότητας Δραστηριότητες από τον κόσμο της Φυσικής για το Νηπιαγωγείο Μάθημα επιλογής ΣΤ Εξαμήνου Διδάσκων: Κ. Ραβάνης Το διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα και συσκευές εργαστηρίου Χημείας

Όργανα και συσκευές εργαστηρίου Χημείας Όργανα και συσκευές εργαστηρίου Χημείας Τα βασικά όργανα και συσκευές ενός εργαστηρίου Χημείας, τα οποία απαιτούνται για τις εργαστηριακές δραστηριότητες του παρόντος φύλλου εργασίας, είναι τα ακόλουθα:

Διαβάστε περισσότερα

EUSO 2015 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 1. Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

EUSO 2015 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 1. Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ: EUSO 2015 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015 ΛΥΚΕΙΟ:..... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1.. 2..... 3..... ΜΟΝΑΔΕΣ: EUSO 2015 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Το νερό στα δύο δοχεία θα φτάσει στους 60 o C: στον ίδιο χρόνο... σε διαφορετικό χρόνο...

Α. Το νερό στα δύο δοχεία θα φτάσει στους 60 o C: στον ίδιο χρόνο... σε διαφορετικό χρόνο... Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) ΈΝΤΥΠΟ Α : ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θερμόμετρα και μέτρηση θερμοκρασίας

6.1 Θερμόμετρα και μέτρηση θερμοκρασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 6.1 Θερμόμετρα και μέτρηση θερμοκρασίας 1. Τι ονομάζεται θερμοκρασία; Το φυσικό μέγεθος που εκφράζει πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα ονομάζεται θερμοκρασία. 2. Πως μετράμε τη θερμοκρασία;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 Βαθµονόµηση Θερµοµέτρου ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Αν σας δινόταν ένα θερµόµετρο χωρίς κλίµακα (αβαθµονόµητο), θα µπορούσατε να περιγράψετε µια διαδικασία, ώστε χρησιµοποιώντας το να πάρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IOYNIOY 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IOYNIOY 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IOYNIOY 2015 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:05/06/2015 ΒΑΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ:... /65 ΦΥΣΙΚΑ:.. /100 ΦΥΣΙΚΑ: /20 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Πειράµατα Βιολογίας µε το MultiLog

Πειράµατα Βιολογίας µε το MultiLog Μετρήσεις του Ρυθµού Φωτοσύνθεσης του φυτού Elodea Ernstiae Εισαγωγή Η φωτοσύνθεση είναι η διαδικασία κατά την οποία οργανικά υλικά (υδρογονάνθρακες) παράγονται από ανόργανες πρώτες ύλες (διοξείδιο του

Διαβάστε περισσότερα

2ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου. ΑΝΩΣΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗ Η Φύλλο εργασίας. Πρόβλεψη. 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε Ηρακλείου ελλατόλας Στέλιος

2ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου. ΑΝΩΣΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗ Η Φύλλο εργασίας. Πρόβλεψη. 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε Ηρακλείου ελλατόλας Στέλιος Πρόβλεψη ΑΝΩΣΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗ Η Φύλλο εργασίας 1). Παίρνουµε µια πέτρα (όχι πολύ µεγάλη) από το δρόµο. Στο σπίτι µας γεµίζουµε ένα κουβά µε νερό. Αρχικά κρατάµε τη πέτρα µε το χέρι µας. Στη συνέχεια βουτάµε

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία: Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Θέμα 1ο Έχεις παρατηρήσει ηλιακούς θερμοσίφωνες, όπως αυτόν της εικόνας 1α σε κτίρια ή σε φωτογραφίες του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα