Μετρήσεις µε Ιδιοκατασκευασµένες Πειραµατικές ιατάξεις στη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετρήσεις µε Ιδιοκατασκευασµένες Πειραµατικές ιατάξεις στη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών"

Transcript

1 Μετρήσεις µε Ιδιοκατασκευασµένες Πειραµατικές ιατάξεις στη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών Τσίγκρης Μιλτιάδης (*), Π. Γ. Μιχαηλίδης Χηµικός, καθηγητής /Ε αποσπασµένος στο ΠΤ Ε Πανεπιστηµίου Κρήτης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, Θεµατική ενότητα: Ειδικά διδακτικά θέµατα Επίπεδο Εκπαίδευσης: Τριτοβάθµια εκπαίδευση Κατηγορία Εργασίας: Θεωρητική-Φιλοσοφική. Περίληψη: Η εργαστηριακή εµπειρία, των φοιτητών των Παιδαγωγικών τµηµάτων και των µετεκπαιδευόµενων δασκάλων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στα σχολεία. Η χρήση ιδιοκατασκευασµένων πειραµατικών διατάξεων και κυρίως ο συνδυασµός τους µε ποσοτικές µετρήσεις, φαίνεται σε µια αρχική αξιολόγηση, να δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές, να έχουν πλήρη εποπτεία του πειράµατος, να αναπτύσσουν ερευνητικό πνεύµα και να βοηθούνται στην επαγωγή συµπερασµάτων, µέσα από τη χρήση και τα σφάλµατα των συσκευών τους. Ενδεικτικά περιγράφονται πέντε πειράµατα, από διαφορετικούς τοµείς της φυσικής, και αναλύεται η αποτελεσµατικότητα τους στη ιδακτική της Φυσικής. (*) πρόσωπο επικοινωνίας Λέξεις Κλειδιά: Μετρήσεις, Ιδιοκατασκευές, ιδακτική της Φυσικής. Measurements by Self-Made Experimental Instrumentation in the Didactics of Science Tsigris Miltiadis (*), Chemist Teacher assigned to The University of Crete, Department of Education, P. G. Michaelides, Associate Professor at The University of Crete, Conference Theme: Special Issues in Science Teaching and Learning Educational Level: Tertiary Education Paper Classification: Theoretical, Philosophical Abstract: The laboratory practice, for the students of the Pedagogical Departments and the post-graduated teachers, constitutes an important presumption for the future teaching of Science in the schools. The use of self made experimental instrumentation, especially when used in measurements, give to the students, the ability to have an integrated control of the experimental steps, to improve their searching capabilities and to induct the conclusions, through the measurement and the manipulation of their errors. As examples, five experiments, from different parts of physics, are described and we discuss the effectiveness of them, on the didactics of physics. (*) contact person Keywords: Measurements, Self-Made Instrumentation, Didactics of Science Α.-Εισαγωγή Σε άλλες εργασίες 1,,, έχουν αναφερθεί ορισµένες παράµετροι για το πρόβληµα της κατάλληλης εκπαίδευσης των δασκάλων, ιδιαίτερα των δασκάλων της υποχρεωτικής και της Γενικής εκπαίδευσης, ώστε να είναι ικανοί να διδάξουν αποτελεσµατικά τις Φυσικές Επιστήµες. η καλή γνώση του αντικειµένου, θεωρείται, γενικά, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσµατική διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. Οι φοιτητές και 1 Π. Μιχαηλίδης, "Πρόταση Επιµόρφωσης ασκάλων στις Φυσικές Επιστήµες µε το ιαδίκτυο", Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή µε τίτλο "Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση", Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Κρήτης, Ρέθυµνο 8-10 Ιουνίου 2001, πρακτικά σ Π. Γ. Μιχαηλίδης, Πολυµορφικές Ασκήσεις Φυσικής, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών και Εφαρµογής Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, ΠΤ Ε Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Μαΐου 1998, πρακτικά σ Π. Γ. Μιχαηλίδης, Οι Φυσικές Επιστήµες στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ναύπακτος Νοεµβρίου 1998 πρακτικά σ P. G. Michaelides, "Everyday observations in relation to Natural Sciences στο Learning in Mathematics and Science and Educational Technology, University of Cyprus July 2001, Volume II pp

2 φοιτήτριες των Παιδαγωγικών Τµηµάτων, προερχόµενοι, σε ποσοστό άνω του 80% 5, από θεωρητικές κατευθύνσεις, καθώς και οι υπηρετούντες ήδη δάσκαλοι, οι οποίοι δεν έχουν ικανή κατάρτιση στις Φυσικές επιστήµες, αναµένεται, κατά συνέπεια, να αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα προβλήµατα. Η εµπειρία µας όµως δείχνει πως πέρα από την έλλειψη γνώσεων, µεγαλύτερο ή τουλάχιστον εξίσου σοβαρό πρόβληµα αποτελεί ο τρόπος µε τον οποίο έχουν ήδη εθιστεί οι φοιτητές και φοιτήτριες (από το σχολείο) και οι µετεκπαιδευόµενοι δάσκαλοι (από το σχολείο και/ή από τη µέχρι τώρα πρακτική τους) να προσεγγίζουν τις φυσικές επιστήµες 6. Η δυσκολία, δηλαδή, δεν εντοπίζεται τόσο στην αναπλήρωση των γνώσεων, αλλά στην αλλαγή του τρόπου προσέγγισης των Φυσικών Επιστηµών, µέσα από την επιστηµονική µέθοδο, την ενεργή συµµετοχή και την πειραµατική διαδικασία. Η αλλαγή της στάσης των δασκάλων απέναντι στις φυσικές επιστήµες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οποιαδήποτε µεταρρύθµιση στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 7. Στο δοκίµιο του «Το µέλλον της εκπαίδευσης» 8, ο Πιαζέ αναφέρει ότι το διδακτικό πλαίσιο των φυσικών επιστήµων ορίζεται µέσα από τη χρήση ενεργητικών µεθόδων που αποδίδουν µεγάλη σηµασία στην αυθόρµητη έρευνα του παιδιού ή του έφηβου και απαιτούν κάθε καινούργια αλήθεια να ανακαλύπτεται η τουλάχιστον να τίθεται εκ νέου από το µαθητή και όχι απλά να του µεταδίδεται. Η διαδικασία αυτή της αυθόρµητης έρευνας, στο χώρο των φυσικών επιστηµών, περνά µέσα από την πειραµατική διαδικασία. Το πείραµα όµως, για να είναι διδακτικά αποτελεσµατικό θα πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Η χρήση στην πειραµατική διάταξη, πολύπλοκων οργάνων του αφαιρεί την αυθεντική δηµιουργική δραστηριότητα και µετασχηµατίζει το πείραµα σε µια εποπτική διαδικασία, στην οποία το παιδί έχει τη θέση του παρατηρητή των αποτελεσµάτων ενός οργάνου το οποίο δεν ελέγχει. Η δυνατότητα του παιδιού να κατασκευάσει µόνο του την πειραµατική του διάταξη, ή να συνεργαστεί µε το δάσκαλο στην κατασκευή κάποιων τµηµάτων της, δίνει την ευκαιρία της δηµιουργικής έρευνας, µέσα από την οποία αποκτά δεξιότητες χειρισµού και συνειρµικές δεξιότητες που απαιτούνται για την εξαγωγή συµπερασµάτων. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι είναι απαραίτητο το παιδί θα αφεθεί να παίζει ελεύθερα πειραµατιζόµενο, αλλά να καθοδηγείται στην πραγµατικά δηµιουργική έρευνα και στην πορεία εξαγωγής των συµπερασµάτων. Μελετώντας ο Πιαζέ τις συνθήκες µέσα από τις οποίες κάποια παιδία αποκτούν µια ιδιαίτερη ικανότητα στις θεωρητικές επιστήµες ενώ παραµένουν µέτρια στις θετικές, παρατηρεί στο ίδιο δοκίµιο (βλέπε παραποµπή 8), ότι δεν βρήκε σηµαντικά στοιχεία για την ύπαρξη ειδικών νοητικών ικανοτήτων, αλλά η διάφορα προκύπτει από την ικανότητα ή όχι προσαρµογής στο τύπο της εκπαίδευσης που τους παρέχεται. Θεωρεί δε ως την πιθανότερη αιτία υστέρησης, την πολύ γρήγορη µετάβαση από την ποιοτική δοµή των προβληµάτων στην ποσοτική µαθηµατικοποίηση. Έτσι το παιδί στερείται τη δυνατότητα να αναπτύξει πρωτοβουλία αφού οι µαθηµατικοί νόµοι που ποσοτικοποιούν τα φυσικά φαινόµενα εισέρχονται στη διδασκαλία ερήµην του. Στο σηµείο αυτό ερευνούµε κατά πόσον η χρήση πειραµάτων ποσοτικής µέτρησης θα µπορούσε να διευκολύνει την πορεία της ανακάλυψης των φυσικών νοµών που διέπουν ποσοτικά τις µεταβολές στα φυσικά φαινόµενα. Αναπτύχθηκε έτσι στο Εργαστήριο της ιδακτικής των Φυσικών Επιστήµων του Πανεπιστήµιου Κρήτης, µια σειρά από πειράµατα, η αποτελεσµατικότητα των οποίων αξιολογείται σύµφωνα µε την παραπάνω προσέγγιση. Όσον αφορά την κατασκευή της πειραµατικής διάταξης, αυτή γίνεται µε απλά µέσα από τους φοιτητές, µε βάση κάποιες γενικές κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις αυτές βοηθούν τους φοιτητές, στη χρήση νέων υλικών που µπορούν να χρησιµοποιήσουν για τα πειράµατα τους και στην απόκτηση δεξιοτήτων στην κατεργασία τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε δυο σηµεία. Στην ακρίβεια της κατασκευής και στην αισθητική της πειραµατικής διάταξης. Η ακρίβεια της κατασκευής είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ποσοτικών µετρήσεων, ώστε να έχουµε το µέγιστο δυνατό αριθµό σταθερών παραµέτρων στο πείραµα µας. Η άσκηση στην ακρίβεια προσθέτει δεξιότητες χειρισµού υλικών και είναι µετρήσιµη από τους ίδιους τους φοιτητές µέσα από την εκτέλεση του πειράµατος. Η αισθητική της κατασκευής, µέσα από τη χρήση κατάλληλων υλικών και της µεθοδικής κατεργασίας τους, αποτελεί ένα σηµαντικό δηµιουργικό στάδιο του πειράµατος, αποτελεί µηχανισµό προσωπικής έκφρασης και παρακινεί το φοιτητή στην ενεργή συµµετοχή του στην µετέπειτα πειραµατική διαδικασία. H κατασκευή της πειραµατικής διάταξης και η ποσοτική µέτρηση, προϋποθέτει την πολυεπίπεδη παρατήρηση των φαινοµένων και την οργάνωση τους σε ένα ενιαίο σύνολο 9, µέσα από το οποίο, το ίδιο το αποτέλεσµα της µέτρησης θα αποτελέσει κριτήριο αυτοαξιολόγησης, τόσο της κατανόησης των φαινοµένων, όσο και της δεξιότητας των χειρισµών. Το σφάλµα της µέτρησης, καθοδηγεί το φοιτητή στον εντοπισµό είτε παρανοήσεων είτε λανθασµένων χειρισµών, και έτσι αποτελεί από µόνο του µηχανισµό εννοιολογικής προσέγγισης του φαινοµένου. Στην αξιολόγηση του αποτελέσµατος της µέτρησης, χρησιµοποιούµε τα σχετικά αποτελέσµατα µεταξύ των φοιτητών σαν κριτήριο αξιολόγησης της πειραµατικής διαδικασία του κάθε φοιτητή, ενώ την οποιαδήποτε απόκλιση από τα θεωρητικά αποτελέσµατα τη χρησιµοποιούµε για την αξιολόγηση της ίδιας της πειραµατικής µεθόδου. Η 5 Με το τωρινό σύστηµα εισαγωγικών εξετάσεων φαίνεται να αυξάνει το ποσοστό των προερχοµένων από τη Θετική κατεύθυνση. 6 Βλέπε σχετικά σηµειώσεις 10, 11, και 12 στην παραποµπή 3. 7 Σκοπός και µεθοδολογικές αρχές του νέου προγράµµατος σπουδών για τις Φυσικές Επιστήµες (βλέπε σχετικά, π.χ. στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου). 8 Jean Piaget. Το µέλλον της εκπαίδευσης. Εκδόσεις Υποδοµή Βλέπε παραποµπές 2, 4,

3 βαθµονόµηση της πειραµατικής διάταξης, εξοικειώνει σηµαντικά τον φοιτητή µε την έννοια της µονάδας µέτρησης του κάθε µεγέθους και περιγράφει παραστατικά τη µεταβολή. Τα πειράµατα έχουν πολυµορφικό σχεδιασµό, (βλέπε παραποµπή 2) ώστε να είναι ταυτόχρονα εφαρµόσιµα και στο ηµοτικό Σχολείο, µε τις αντίστοιχες βέβαια αλλαγές στο βάθος προσέγγισης των φαινοµένων. Στα επόµενα αναφέρονται ορισµένες από τις ιδιοκατασκευές που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί κατά τη διδασκαλία στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Από αυτές η πρώτη αναλύεται πιο διεξοδικά, ενώ τα επόµενα περιγράφονται συνοπτικά, στα κύρια τους σηµεία. 1. Θερµόµετρο αερίου Στόχοι: Να παρατηρήσουν και να εξοικειωθούν µε: Την θερµική διαστολή των αερίων, τα τριχοειδή φαινόµενα, την αποκατάσταση θερµικής ισορροπίας και το ρυθµό µεταφοράς της θερµότητας από το θερµότερο στο ψυχρότερο σώµα, την αντιστοίχηση της θερµοκρασίας µε µήκος πάνω στο τριχοειδές, τη θερµοµέτρηση µε υδραργυρικό θερµόµετρο. Παράλληλα κατά την κατεργασία του γυαλιού, αντιλαµβάνονται την έννοια του κακού αγωγού της θερµότητας, παρατηρούν την ιδιαιτερότητα της τήξης του γυαλιού, και µαθαίνουν τον τρόπο κατεργασίας ενός υλικού. Κατά τη βαθµονόµηση, συνδυάζουν την απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών θερµοκρασιών, µε τον αντίστοιχο όγκο του αερίου και διατοµή του τριχοειδούς στα διάφορα σηµεία του. Κατά τη χρήση του, εξοικειώνονται παραστατικά µε την µονάδα µέτρησης της θερµοκρασίας, αντιλαµβάνονται την έννοια της διακριτικότητας, και τη σχέση της µε την περιοχή µέτρησης, και την επίδραση και δεύτερης µεταβλητής στο πείραµα. Απαιτούµενα υλικά: Γυάλινοι δοκιµαστικοί σωλήνες απλοί των 20ml, νερόχρωµα, υδραργυρικό θερµόµετρο, γκαζάκι κατά προτίµηση εργαστηριακό. Κατασκευή: Ζεσταίνουµε το σωλήνα στη µέση του, πάνω στο γκαζάκι, κρατώντας το από τα δύο άκρα του, περιστρέφοντας τον συνεχώς ώστε να πετύχουµε οµοιόµορφη θέρµανση.(στάδιο α). Όταν το γυαλί µαλακώσει µε µία έντονη κίνηση το τραβάµε, οπότε δηµιουργείται στο µέσο του ένας τριχοειδής σωλήνας (στάδιο β). Το κρατάµε στον αέρα για να κρυώσει. Αν το ακουµπήσουµε καυτό σε κρύο πάγκο θα σπάσει. Σπάµε το πάνω κοµµάτι του τριχοειδούς (στάδιο γ). Βάζουµε µια σταγόνα νερόχρωµα στον πάγκο. Κρατάµε το αεροθάλαµο στο χέρι µας ώστε να αποκτήσει θερµοκρασία 35ºC βαθµών περίπου. Ακουµπάµε το άκρο του τριχοειδούς στο νερόχρωµα (στάδιο δ). Μια µικρή ποσότητα χρώµατος αναρροφάται από το τριχοειδές (στάδιο ε). Στη συνέχεια αφήνοντας τον αεροθάλαµο να ψυχθεί, παρατηρούµε την κίνηση του δείκτη. Κολλάµε ο τριχοειδές σε µία λωρίδα χοντρού χαρτονιού(στάδιο στ). Βαθµονόµηση: Η βαθµονόµηση γίνεται µε νερό σε διάφορες θερµοκρασίες, τέτοιες ώστε ο δείκτης να διατρέχει όλο το τριχοειδές. Η βαθµονόµηση σε τέσσερα σηµεία είναι γενικά αρκετή. Σηµειώνονται πάνω στη λωρίδα του χαρτονιού, σε κάθε θερµοκρασία, η θέση του δείκτη και η θερµοκρασία του νερού που µετράµε µε υδραργυρικό θερµόµετρο. Έλεγχος: Θερµοµετρούµε µε ακρίβεια ένα ποτήρι µε νερό και ελέγχουµε την ένδειξη του θερµοµέτρου. Αν υπάρχει θερµόµετρο χώρου µπορούµε να κάνουµε τον έλεγχο στο δωµάτιο. Σηµείωση 1: Σε ένα διαχρονικό έλεγχο, οι φοιτητές µπορεί να παρατηρήσουν ότι το θερµόµετρο τους έχει κάποιες αποκλίσεις. Αυτό οφείλεται στη µεταβολή της ατµοσφαιρικής πίεσης σε σχέση µε την ατµοσφαιρική πίεση τη στιγµή της βαθµονόµησης. Είναι µία καλή ευκαιρία να συζητήσουµε για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται σε ένα πείραµα όταν µεταβάλλεται και µία δεύτερη παράµετρος, η οποία δεν είναι κατ αρχήν προφανής. Προτείνουµε σαν λύση τη δηµιουργία ενός δεύτερου µικρού αεροθαλάµου, στο άλλο άκρο του τριχοειδούς, για να αποµονώσουµε το σύστηµα από την ατµόσφαίρα. Συζητάµε για την ανάγκη επαναβαθµονόµησης µετά από αυτή την παρέµβαση. 444

4 Σηµείωση 2: Κατά την εκτέλεση της άσκησης στο εργαστήριο, όλα τα θερµόµετρα των φοιτητών τοποθετήθηκαν σε ένα σηµείο του εργαστηρίου. Σε όλες τις επόµενες ασκήσεις, σχεδόν όλοι οι φοιτητές, µε την είσοδο τους στο εργαστήριο, έβλεπαν τι θερµοκρασία δείχνει το θερµόµετρο τους σε σχέση µε τα άλλα, συζητούσαν δε τις όποιες αποκλίσεις. Αυτό το διαχρονικό ενδιαφέρον, που αναµένεται να είναι εξ ίσου έντονο αν όχι εντονότερο στα παιδιά του ηµοτικού 10, είναι ένα σηµαντικότατο πλεονέκτηµα των ιδιοκατασκευασµένων οργάνων. Σηµείωση 3: Το γυαλί κάνει εντονότατα εγκαύµατα, αν κάποιος έρθει σε επαφή µε το τµήµα που είναι πάνω στη φωτιά. Για το λόγο αυτό, η επεξεργασία του γυαλιού απαιτεί ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας και συνεχή εγρήγορση από τον επόπτη - διδάσκοντα. 2. Αραιόµετρο- Πυκνόµετρο Σκοπός:Κατά την άσκηση οι φοιτητές αντιλαµβάνονται, την έννοια της άνωσης και της πυκνότητας εποπτικά, την έννοια και τον τρόπο προσδιορισµού των αλκοολικών βαθµών, της µεθόδου µέτρησης της περιεκτικότητας σε σάκχαρο του µούστου κλπ. Αντιλαµβάνονται επίσης την έννοια της περιεκτικότητας των διαλυµάτων κατά βάρος (w/v) και κατ όγκο (v/v). Απαιτούµενα υλικά:γυάλινοι δοκιµαστικοί σωλήνες απλοί των 20ml, σκάγια µολύβδου µικρής διαµέτρου, οινόπνευµα καθαρό, αλάτι, γκαζάκι κατά προτίµηση εργαστηριακό, ογκοµετρικός κύλινδρος 100ml, ζυγός. Όπως και στο θερµόµετρο κατασκευάζουµε το τριχοειδές, µόνο που φροντίζουµε η διάµετρος του τριχοειδούς να είναι µεγαλύτερη ώστε να περνάνε τα σκάγια (σχήµα α). Βαθµονόµηση αραιοµέτρου: Τοποθετούµε το τριχοειδές στο νερό και προσθέτουµε σκάγια, ώστε να βυθιστεί ο σωλήνας µέχρι εκεί που αρχίζει το τριχοειδές (σχήµα β). Κόβουµε µία λεπτή λωρίδα από φωτοτυπία χάρακα ώστε να φαίνεται η κλίµακα, και την βάζουµε µέσα στο τριχοειδές. Σηµειώνουµε την ένδειξη του µηδενός βυθίζοντας το σε νερό. Παρασκευάζουµε διάφορα µείγµατα αλκοόλης νερού, γνωστής περιεκτικότητας, και βαθµονοµούµε, σηµειώνοντας τη θέση του τριχοειδούς στην ελεύθερη επιφάνεια του υγρού. Τέλος αντικαθιστούµε την κλίµακα του χάρακα µε κλίµακα σε αλκοολικούς βαθµούς και κλείνουµε το άκρο του τριχοειδούς στη φλόγα. Βαθµονόµηση πυκνόµετρου: Όλα τα στάδια είναι ίδια µε του αραιοµέτρου µε τις εξής δύο διαφορές. Η βαθµονόµηση του µηδενός θα γίνει µε όλο το τριχοειδές βυθισµένο στο νερό (σχήµα γ).τα διαλύµατα βαθµονόµησης θα γίνουν µε αλάτι και νερό µε ζύγιση 100ml διαλύµατος. Ο έλεγχος τόσο του αραιοµέτρου, όσο και του πυκνόµετρου, γίνεται µε γνωστά διαλύµατα νερού αλκοόλης και νερού αλατιού. 3. Συσκευή µελέτης πιέσεων Σκοπός: Να κατανοήσουν την έννοια της πίεσης, αερίων και υγρών, το συσχετισµό της µε την δύναµη, την έννοια της υδροστατικής πίεσης και τη σχέση της µε την πυκνότητα του υγρού. Απαιτούµενα υλικά: ύο πλαστικά µπουκάλια αναψυκτικού 500ml, ένα µπαλόνι, τρία µέτρα διαφανούς σωλήνα (αλφαδολάστιχο λεπτό), µέτρο, ογκοµετρικός κύλινδρος 100ml, ζυγός. 10 Βλέπε σηµείωση-σχόλιο 6 στην παραποµπή

5 Κατασκευή. Κόβουµε τον πυθµένα από τα δύο πλαστικά µπουκάλια του αναψυκτικού. Ανοίγουµε από µία τρύπα στο κάθε µπουκάλι και κολλάµε το ένα άκρο του σωλήνα. Κόβουµε ένα κοµµάτι από το µπαλόνι, το τεντώνουµε ώστε να κλείσει το άνοιγµα του ενός µπουκαλιού και στη συνέχεια προσαρµόζουµε το δεύτερο µπουκάλι στο πρώτο, έτσι ώστε το µπαλόνι να διαχωρίζει τα δύο µπουκάλια και το όλο σύστηµα να είναι αεροστεγές. Σταθεροποιούµε το σύστηµα µε σελοτέϊπ. Φουσκώσουµε το µπαλόνι είτε φυσώντας στον ένα σωλήνα, είτε απορροφώντας τον αέρα, ώστε να γίνει κατανοητό ότι το µπαλόνι είναι χαλαρό όταν οι πιέσεις από τις δύο του πλευρές είναι ίσες. Κρατώντας τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων δίπλα στα µπουκάλια γεµίζουµε από τα πώµατα και τα δύο µπουκάλια µε νερό. Αφήνουµε τα µπουκάλια στο δάπεδο και στερεώνουµε τα ελεύθερα άκρα ψηλά. Οι φοιτητές παρατηρούν ότι οι ελεύθερες επιφάνειες στα δύο σωληνάκια είναι στο ίδιο επίπεδο. Αφαιρούµε από το ένα µπουκάλι το νερό και το γεµίζουµε µε αλατόνερο. Παρατηρούµε ότι η στάθµη είναι σε διαφορετικό επίπεδο. Μετρώντας το ύψος του κάθε σωλήνα υπολογίζουµε την πυκνότητα του αλατόνερου. Επαναλαµβάνουµε το πείραµα µε οινόπνευµα στη θέση του αλατόνερου. Συγκρίνουµε τις πυκνότητες που βρίσκοµε µε ογκοµέτρηση και ζύγιση. Σηµείωση: Η πειραµατική αυτή διάταξη µελετήθηκε, για να αντικαταστήσει τα πειράµατα που περιγράφονται και στα δύο νέα βιβλία της πέµπτης ηµοτικού 11 στα αντίστοιχα κεφάλαια. Από τη διάταξη αυτή οι µαθητές του δηµοτικού θα µπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το ύψος και η πυκνότητα των δύο υγρών είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Η κατασκευή και οι µετρήσεις για να είναι ακριβείς απαιτούν ιδιαίτερη κατανόηση λεπτών σηµείων της θεωρίας. 4. Ζυγός Σκοπός: Να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της ροπής και της ισορροπίας καθώς και τον τρόπο λειτουργίας ενός παραδοσιακού τρόπου ζύγισης (Μπαλάντζα),. Απαιτούµενα υλικά: 62cm δρόµος για κουρτίνες από αλουµίνιο, 3 τερµατικές θηλιές και 1 άγκιστρο για κουρτίνες, πλαστικό δοχείο, βαρίδι. Κατασκευή-βαθµονόµηση: Ανοίγουµε µια τρύπα στο δρόµο, περίπου στα 11cm. Τοποθετούµε τη µία τερµατική θηλιά ανάποδα, µέσα από την τρύπα, έτσι ώστε να δηµιουργήσοµε το σηµείο ανάρτησης. Στο µικρό άκρο τοποθετούµε µία θηλιά στα 10cm από το σηµείο ανάρτησης και κρεµάµε το πλαστικό δοχείο µε τρία σχοινάκια. Βαθµονοµούµε το µεγάλο άκρο σε γραµµάρια, έτσι ώστε ανά 10cm να αντιστοιχεί σε βάρος ίσο προς το βαρίδι. Ισορροπούµε το ζυγό χωρίς βαρίδι, προσθέτοντας κάποιο βάρος στο πλαστικό δοχείο (πετραδάκια, σκάγια, σύρµα κλπ). Ελέγχουµε την ακρίβεια του ζυγού µε διάφορα γνωστά βάρη. 5. Αµπερόµετρο Σκοπός: Να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της ηλεκτροµαγνητικής δύναµης, την λειτουργία του πηνίου, τη σχέση της έντασης του µαγνητικού πεδίου µε την ένταση του ρεύµατος, την ισορροπία Απαιτούµενα υλικά: Μια βίδα και µία ροδέλα, σύρµα περιέλιξης, δρόµος κουρτίνας από αλουµίνιο, 1 άγκιστρο για κουρτίνες, βαρίδι και µία βάση Ερευνώ και ανακαλύπτω. Σελίδα 314, 2.Φυσικές επιστήµες τεύχος δεύτερο σελίδα

6 Ροδέλα Βίδα Πηνίο Κατασκευή: Τυλίγουµε το σύρµα γύρω από τη βίδα ώστε να φτιάξουµε ένα πηνίο. Στερεώνουµε το δρόµο µε µία άρθρωση ώστε να λειτουργεί σαν ζυγός. Κολλάµε την ροδέλα στο ένα του άκρο πάνω από το πηνίο. Μεταφέρουµε το βάρος, ώστε να προσδιορίσουµε το σηµείο που θα αποκολληθεί η ροδέλα από τη βίδα. Βαθµονοµούµε µε γνωστές τάσεις και αντιστάσεις, ή µε άλλο αµπερόµετρο. Εµπειρία από την εφαρµογή των παραπάνω πειραµάτων. Μερικά από τα πειράµατα αυτά, πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διδασκαλία αντίστοιχων µαθηµάτων (Τεχνολογικές κατασκευές, Ενότητες από το πρόγραµµα Φυσικής και Χηµείας του ηµοτικού) µε τη µορφή Εργαστηριακών ασκήσεων ή σεµιναρίων 12. Η αποτίµηση του µαθήµατος βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρατηρήθηκαν τα εξής: Οι φοιτητές αποδείχθηκαν ικανοί να κατασκευάσουν τις προτεινόµενες διατάξεις και να τις χρησιµοποιήσουν. Παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση, τόσο στις κατασκευαστικές τους δεξιότητες από πείραµα σε πείραµα, όσο και στις εννοιολογικές προσεγγίσεις των φαινοµένων. Κατανόησαν τα φαινόµενα και διατύπωναν εύλογα ερωτήµατα που υποβοηθούσαν το διάλογο µε την οµάδα. Από τις προσωπικές συνεντεύξεις έγιναν στο τέλος του σεµιναρίου, προέκυψε ότι παρακολούθησαν ευχάριστα το σεµινάριο, κατανόησαν φαινόµενα τα οποία δεν είχαν καταλάβει κατά το παρελθόν, απόκτησαν δεξιότητες και ερευνητική διάθεση. Οι φοιτητές ανάφεραν ότι αισθάνονται ικανοί, να καθοδηγήσουν µια αντίστοιχη πειραµατική διαδικασία στη τάξη. Παρατηρείται όµως επίσης ένα σηµαντικό ποσοστό εγκατάλειψης, πιθανόν για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην παραποµπή 2 όπου επίσης παρατηρείται κάτι παρόµοιο. 12 Για την µορφή των µαθηµάτων βλέπε στον οδηγό σπουδών του τµήµατος (http://www.edc.uoc.gr). Μια σύνοψη του οδηγού υπάρχει στο Π. Γ. Μιχαηλίδης, "Το Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης", ιηµερίδα µε θέµα Οι Φυσικές Επιστήµες στην Α/θια Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 7-8 Φεβρουαρίου 1997, πρακτικά σ

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών(*)

Εξελίξεις στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών(*) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών GR-74100, Ρέθυμνο-Κρήτη. Τηλ.: 28310 77627, Fax: 28310 77596 Διευθυντής: Π. Γ. Μιχαηλίδης, Μιχαηλίδης Καθηγητής michail@edc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο»

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Α. Μαργετουσάκη 1 Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης amarge@edc.uoc.gr michail@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

2.-Υπαρχουσα κατάσταση.

2.-Υπαρχουσα κατάσταση. Π. Γ. Μιχαηλίδης, Οι Φυσικές Επιστήμες στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ναύπακτος 13-15 Νοεμβρίου 1998 πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ.

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. 1 Συγγραφική ομάδα Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. Φυσικής Επεξεργασία εικόνων Θεόφιλος Χατζητσοπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Πειράµατα ηλεκτρισµού µε απλά µέσα και αυτοσχέδιες συσκευές

Πειράµατα ηλεκτρισµού µε απλά µέσα και αυτοσχέδιες συσκευές Πειράµατα ηλεκτρισµού µε απλά µέσα και αυτοσχέδιες συσκευές Φυσικός, Υπευθ. ΕΚΦΕ Νέας Σµύρνης, gatsiosj@myflash.gr Θεµατική Ενότητα: ιδακτικό υλικό Επίπεδο Εκπαίδευσης: Γυµνάσιο, Λύκειο Ι. Γάτσιος, Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής

Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 331 Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής.Ψύλλος 1, Π.Αργυράκης 2, Ι.Βλαχάβας 3, Ε.Χατζηκρανιώτης 2, Γ.Μπισδικιάν 1, Ι.Ρεφανίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Κολιούλης, Γεώργιος Τσαπαρλής* Τµήµα Χηµείας, Τοµέας Φυσικοχηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων * gtseper@cc.uoi.gr

ηµήτριος Κολιούλης, Γεώργιος Τσαπαρλής* Τµήµα Χηµείας, Τοµέας Φυσικοχηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων * gtseper@cc.uoi.gr Ι ΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B ιδακτική και ιδασκαλία της Χηµείας Χηµεία β γυµνασίου, µε έµφαση στη µακροσκοπική- εποικοδοµητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες για τον εκπαιδευτικό Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Γ' Τάξη Γυμνασίου

Oδηγίες για τον εκπαιδευτικό Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Γ' Τάξη Γυμνασίου Oδηγίες για τον εκπαιδευτικό Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Γ' Τάξη Γυμνασίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 2002-2004 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πειραματικής Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών Π. Γ. Μιχαηλίδης, michail@edc.uoc.gr Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Θέματα Πειραματικής Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών Π. Γ. Μιχαηλίδης, michail@edc.uoc.gr Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Προσκεκλημένη ομιλία στο 8 ο Κοινό Συνέδριο Ελλήνων και Κυπρίων Φυσικών, 17-19 Ιανουαρίου 2003, Καλαμάτα Θέματα Πειραματικής Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών Π. Γ. Μιχαηλίδης, michail@edc.uoc.gr Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ: Η µετάβαση από µία αναπαράσταση σε άλλες για τη διερευνητική µελέτη της Γης

ΓΑΙΑ: Η µετάβαση από µία αναπαράσταση σε άλλες για τη διερευνητική µελέτη της Γης ΓΑΙΑ: Η µετάβαση από µία αναπαράσταση σε άλλες για τη διερευνητική µελέτη της Γης Νίκος απόντες, Γιάννης Κωτσάνης (*), Βασίλης Καραστάθης, Γιώρος άλκος Νίκος απόντες, ΥπΕΠΘ, Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 2.2.4 «CHEMCALC»... 111 2.2.5 «ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»... 112 2.2.6 «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.»...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

OMEP Θεσσαλονίκης Αβδελά 36, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 2310 412706 lkatar@otenet.gr

OMEP Θεσσαλονίκης Αβδελά 36, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 2310 412706 lkatar@otenet.gr Organisation Mondiale pour L'Éducation Préscolaire World Organisation for Early Childhood Education Organización Mundial para La Educación Preescolar Ο.Μ.Ε.Ρ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Κατεύθυνση: «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Εκπαιδευτικά Προγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΟΣΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό ΚΟΣΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Β' Τάξη Γυμνασίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 2002-2004 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων

Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 489 Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων Ε. Σταυρίδου, Καθηγήτ., Παιδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων

Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων 2 Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων 3 4 Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-04 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουμιός Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σημειώσεις Ρόδος 2012 Μέρος Α: Εισαγωγή Η Διδακτική των Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Μελέτη των ιδεών των παιδιών για τις υνάµεις- Εποικοδοµητική

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

Προεκτείνοντας το Φάσµα - Ανασκόπηση και Κριτική Ανάλυση της Ταξινοµίας των Μεθόδων ιδασκαλίας του Mosston: Μερος Ι

Προεκτείνοντας το Φάσµα - Ανασκόπηση και Κριτική Ανάλυση της Ταξινοµίας των Μεθόδων ιδασκαλίας του Mosston: Μερος Ι Επισκόπησης Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), 131 147 ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), 131-147

Διαβάστε περισσότερα