Μοντελοποίηση Λειτουργιών (Functional Modeling)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοντελοποίηση Λειτουργιών (Functional Modeling)"

Transcript

1 Management Doctor Make payment arrangements Produce schedule information Record Availability «extend» «include» Manage schedule «include» Make old pat. app Make appointment Make new pat. app «include» Create new pat. New Patient Patient Old Patient [ rush order ] Overnight Deli very Fill Receive [ else ] Regular Delivery Cl ose End Send Invoice Receive Payment Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Μοντελοποίηση Λειτουργιών (Functional Modeling) Appointment System Γιάννης Τζίτζικας ιάλεξη : 8 Ημερομηνία : Θέμα : U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall ιάρθρωση Μοντελοποίηση Λειτουργιών (Functional Modeling) Μοντελοποίηση Λειτουργιών με τη UML Περιπτώσεις Χρήσης (Use Cases) Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης Διαγράμματα Δραστηριοτήτων (Activity Diagrams) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

2 Υψηλού επιπέδου επιχειρηματικές ανάγκες καταγεγραμμένες στην Πρόταση Συστήματος Καθορισμός Απαιτήσεων Αναλυτική Καταγραφή Συγκεκριμένων απαιτήσεων Επόμενο βήμα Μοντελοποίηση του Συστήματος Λειτουργική /Δομική/Συμπεριφοράς (Functional/Structural/Behavioral) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Τι είναι η Μοντελοποίηση Λειτουργιών; Ως κύριο στόχο έχει την περιγραφή: των επιχειρηματικών επεξεργασιών (business processes), και της αλληλεπίδρασης του Πληροφοριακού Συστήματος με το περιβάλλον του U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

3 Πως μοντελοποιούμε τις λειτουργίες στην Αντικειμενοστρεφή Ανάλυση και Σχεδίαση; Συνήθως χρησιμοποιούμε δύο τύπους διαγραμμάτων της UML: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων (Activity Diagrams) Επιτρέπουν την μοντελοποίηση ροών εργασιών (του οργανισμού ή του συστήματος) Περιπτώσεις Χρήσης και Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης Επιτρέπουν την μοντελοποίηση των βασικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του πληροφοριακού συστήματος και του περιβάλλοντος του. Παρατηρήσεις: Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να περιγράψουμε το υπάρχον (χειρογραφικό ή μηχανογραφημένο) ή το προς κατασκευή πληροφοριακό σύστημα. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Τι διαφέρουν τα ιαγράμματα ραστηριοτήτων από τα ιαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης; Activity Diagrams Τα χρησιμοποιούμε κυρίως για να μοντελοποιήσουμε τις «εσωτερικές» λειτουργίες του συστήματος Π.χ. για να περιγράψουμε πως λειτουργεί ο οργανισμός, ή πως λειτουργεί εσωτερικά μια μέθοδος μιας κλάσης Use Cases & Use Case Diagrams Τα χρησιμοποιούμε για να μοντελοποιήσουμε τις «εξωτερικές» λειτουργίες (τις άμεσα εμφανείς) του συστήματος Π.χ. πως αλληλεπιδρά με τους χρήστες του συστήματος ή με άλλα πληροφοριακά συστήματα U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

4 Ένας οργανισμός U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Τα ιαγράμματα ραστηριοτήτων επιτρέπουν την μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών του οργανισμού Receive Display Current Computer Get Request Fill Send Invoice [ timeout ] Display Purchase Form [ rush order ] Overnight Deli very [ else ] Regular Delivery Get Purchase Details [ incomplete ] [ OK ] Store Receive Payment Details Cl ose End Οργανισμός U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

5 Οι Περιπτώσεις Χρήσης μοντελοποιούν την αλληλεπίδραση μεταξύ το Πληροφοριακού Συστήματος και του Περιβάλλοντος του use case use case use case Information System use case U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Περιπτώσεις Χρήσης Use Cases

6 Τι μπορούμε να μοντελοποιήσουμε με Περιπτώσεις Χρήσης; Μοντελοποιούν την εξωτερική λειτουργική όψη του συστήματος Πως αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του (π.χ. με τους χρήστες Περιγράφουν τι μπορούν να κάνουν οι χρήστες και πως ανταποκρίνεται το σύστημα Πλέον αποτελούν βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη και προγραμματισμό πληροφοριακών συστημάτων. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Τι είναι μια Περίπτωση Χρήσης (Use Case); Περίπτωση Χρήσης (Use Case) = ένα σύνολο σεναρίων για την επίτευξη ενός σκοπού του χρήστη Σενάριο = μια ακολουθία βημάτων που περιγράφουν την αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και συστήματος Παράδειγμα Σεναρίου Ο πελάτης πλοηγείται στον κατάλογο και προσθέτει τα επιθυμητά προϊόντα στο καλάθι αγοράς. Αν θελήσει να πληρώσει τότε περιγράφει τον επιθυμητό τρόπο αποστολής, δίδει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας και επιβεβαιώνει την αίτηση αγοράς. Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία της κάρτας και επιβεβαιώνει την αγορά (αμέσως και με την αποστολή η-μηνύματος επιβεβαίωσης). U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

7 Περιεχόμενο και μορφότυπος μια Περίπτωσης Χρήσης Μια Περ. Χ. συνήθως περιλαμβάνει: Ένα συνηθισμένο σενάριο (όπου όλα πάνε καλά) (all-goes-well scenario) Διάφορες ενναλακτικές ροές O μορφότυπος (format) μιας Περίπτωσης Χρήσης Ακολουθία αριθμημένων βημάτων Εναλλακτικές (alternatives) ως παραλλαγές αυτής της ακολουθίας Προαιρετικό: προσθήκη μιας γραμμής με προσυνθήκες (preconditions), ήτοι συνθήκες που πρέπει να είναι αληθείς για να ξεκινήσει η Περίπτωση Χρήσης Πόσο λεπτομερής πρέπει να είναι μια Περίπτωση Χρήσης; Όσο μεγαλύτερο είναι το ρίσκο τόσο πιο αναλυτικοί πρέπει να είμαστε U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Παράδειγμα: Περίπτωση Χρήσης Αγορά Προϊόντος Αγορά Προϊόντος 1. Ο Πελάτης πλοηγείται στον κατάλογο και επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει 2. Ο Πελάτης επιλέγει τη λειτουργία «Παραγγελία» 3. Ο Πελάτης συμπληρώνει τα στοιχεία αποστολής (δνση, παράδοση σε 24 ώρες, παράδοση σε 3 ημέρες) 4. Το Σύστημα του παρουσιάζει αναλυτικά την τιμή της παραγγελίας (περιλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) 5. Ο Πελάτης συμπληρώνει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας 6. Το Σύστημα ελέγχει τα στοιχεία της κάρτας (εξουσιοδότηση, πιστωτικό όριο,..) 7. Το Σύστημα επιβεβαιώνει την πώληση αμέσως 8. Το Σύστημα στέλνει ένα η-μήνυμα επιβεβαίωσης στον Πελάτη Εναλλακτική: Authorization Failure Στο βήμα 6, το Σύστημα αποτυγχάνει να εγκρίνει την αγορά μέσω πιστωτικής. Ο Πελάτης μπορεί να ξαναδώσει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας και να ξαναπροσπαθήσει Εναλλακτική: Μόνιμος (Σταθερός) Πελάτης 3α. Το σύστημα παρουσιάζει τη διεύθυνση του και τα 4 τελευταία ψηφία της πιστωτικής του 3β. Ο Πελάτης μπορεί να δεχθεί ή να επικαλύψει αυτά τα στοιχεία Επιστροφή στο βήμα 8 του αρχικού σεναρίου U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

8 Παράδειγμα Buy Buy a Product Product Customer Customer browses browses through through catalog catalogand and selects selects items items to to buy buy Customer Customer goes goes to to check check out out Customer Customer fills fills in in shipping shipping information information (address, (address, next-day next-day or or 3-day 3-day delivery) delivery) System System presents presents full full pricing pricing information, information, including including shipping shipping Customer Customer fills fills in in credit credit card card information information System System authorizes authorizes purchase purchase System System confirms confirms sale sale immediately immediately System System sends sends confirming confirming to to customer customer Alternative: Alternative: Authorization Authorization Failure Failure At At step step 6, 6, system system fails fails to to authorize authorize credit credit purchase purchase Allow Allow customer customer to to re-enter re-enter credit credit card card information information and and re-try re-try Alternative: Alternative: Regular Regular Customer Customer 3a. 3a. System System displays displays current current shipping shipping information, information, pricing pricing information, information, and and last last 4 digits digits of of credit credit card card information information 3b. 3b. Customer Customer may may accept accept or or override override these these details details Return Return to to primary primary scenario scenario at at step step 6 U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Τύποι Περιπτώσεων Χρήσης Εποπτικές/ Βασικές (Overview/Essential): Υψηλού επιπέδου, που συνήθως συντάσσονται στην αρχή του έργου. Περιγράφουν τα ελάχιστα που χρειάζεται για να κατανοήσουμε την λειτουργικότητα του συστήματος. Είναι ανεξάρτητες υλοποίησης (αλλιώς λέγονται Business Use Cases ή Overview Use Cases) Λεπτομερείς/Πραγματικές (Detailed/Real) Εκλεπτύνουν και περιγράφουν ακριβώς τις εποπτικές. Περιγράφουν συγκεριμένα βήματα (π.χ. η γραμματέας προσθέτει ένα.pdf έγγραφο στο σύστημα και μετά..) (αλλιώς λέγονται System Use Cases) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

9 Elements of a Use-Case Description Use Case Name: ID: Importance Level: Primary Actor: Use Case Type: Stakeholders and Interests: Brief Description: Trigger: Relationships: (Association, Include, Extend, Generalization) Normal Flow of Events: Subflows: Alternate/Exceptional Flows: Taken from Dennis et al U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Παράδειγμα: Κλείσιμο Ιατρικού Ραντεβού (1/3) Όνομα Περίπτωσης Χρήσης: Κλείσιμο Ραντεβού Αριθμός: 2 Σπουδαιότητα: Υψηλή Κύριος Δράστης: Ασθενής Τύπος Περ. Χρήσης: Αναλυτική/Ουσιώδης Εμπλεκόμενοι και Στόχοι: Ασθενής: θέλει να ορίσει, αλλάξει ή ακυρώσει ένα ιατρικό ραντεβού Σύντομη Περιγραφή: Οασθενήςθέλειναορίσει, αλλάξει ή ακυρώσει ένα ιατρικό ραντεβού Ερέθισμα (συμβάν ενεργοποίησης): Ο ασθενής συνδέεται και επιλέγει ΡΑΝΤΕΒΟΥ Τύπος ερεθίσματος: Εξωτερικό Σχέσεις: Συσχέτιση (association) : Ασθενής Περιλαμβάνει (include) : «Διευθέτηση Τρόπου Πληρωμής» Επεκτείνει (extend) : «Δημιουργία Νέου Ασθενούς» Εξειδικεύει (generalizaiton) : U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

10 Παράδειγμα: Κλείσιμο Ιατρικού Ραντεβού (2/3) Φυσιολογική ροή γεγονότων: 1. Ο ασθενής συνδέεται με τον ιστόχωρο 2. Ο ασθενής πληκτρολογεί το όνομα του και τον αριθμό μητρώου του 3. Το σύστημα επιβεβαιώνει ότι ο ασθενής είναι καταγεγραμμένος στη βάση 4. Το σύστημα εκκινεί την περίπτωση χρήσης «Διευθέτηση Τρόπου Πληρωμής» 5. Ο ασθενής επιλέγει τι θέλει να κάνει: αν θέλει νέο ραντεβού, δες Ρ1 αν θέλει ακύρωση ραντεβού, δες Ρ2 αν θέλει αλλαγή ραντεβού δες Ρ3 6. Το σύστημα εμφανίζει τα αποτελέσματα του 5 στον χρήστη Συνιστώσες ροές γεγονότων Ρ1: Νέο ραντεβού 1. Το σύστημα ρωτά τον χρήστη για την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα 2. Το σύστημα προγραμματίζει το νέο ραντεβού λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες του ασθενή και τις διαθέσιμες ημερομηνίες U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Παράδειγμα: Κλείσιμο Ιατρικού Ραντεβού (3/3) Ρ2: Ακύρωση ραντεβού 1. Το σύστημα ρωτά τον χρήστη την ημερομηνία του προς ακύρωση ραντεβού 2. Το σύστημα βρίσκει και διαγράφει την αντίστοιχη εγγραφή από το πρόγραμμα των ραντεβού Ρ3: Αλλαγή ραντεβού 1. Το σύστημα εκτελεί το Ρ2 2. Το σύστημα εκτελεί το Ρ1 Εναλλακτικές Ροές - Εξαιρέσεις 3α: Το σύστημα εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Δημιουργία Νέου Ασθενούς» Ρ1.2α1: Το σύστημα προτείνει εναλλακτικές ημερομηνίες/ώρες Ρ1.2α2: Ο ασθενής επιλέγει μια από αυτές ή αποφασίζει να μην κλείσει ραντεβού U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

11 Οδηγίες για τη σύνταξη Περιπτώσεων Χρήσης (Guidelines for Creating Use Case Descriptions) Write each step in Subject-Verb-Object form Clarify who is the initiator in each step Describe the steps as if you were an independent external observer Write at the same level of abstraction Ensure that there is a sensible set of steps, like: the primary actor initiates the dialog and sends data to the system the system checks the validity of the data/request the system processes the request the system returns to the actor the results of the processing Apply KISS principle liberally Write repeating instructions after the set of steps to be repeated. Adapted from Dennis et al U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall ιαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης Use Case Diagrams

12 ιαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης Use Case Diagrams Σκοπός: Οπτικοποίηση πολλών Περιπτώσεων Χρήσης Ένα Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Diagram) αποτελείται από: Ένα πλαίσιο που υποδηλώνει το σύστημα Το πλαίσιο περιέχει ένα οβάλ για κάθε Περίπτωση Χρήσης Τα οβαλ των Περιπτώσεων Χρήσης μπορούν να συνδέονται με σχέσεις εγκλεισμού (include), γενίκευσης (isa) και επέκτασης (extend) Έξω από το πλαίσιο υπάρχουν σύμβολα που υποδηλώνουν τους Δράστες (Actors), που είναι οι χρήστες (άνθρωποι ή άλλα συστήματα) του συστήματος οι οποίοι συνδέονται με ακμές με τα οβαλ των ΠεριτπώσεωνΧρήσηςστιςοποίεςμπορούνναλάβουνμέρος. Οι δράστες μπορεί να συνδέονται με ακμές τύποι isa. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Use Case Diagrams > Actors ράστες (Actors) Οι Δράστες «εκτελούν» τις Περιπτώσεις Χρήσης Δράστης = ρόλος που ένας χρήστης μπορεί να έχει σε σχέση με το σύστημα Ένας χρήστης μπορεί να ενσαρκώσει πολλούς ρόλους Οι δράστες δεν είναι πάντα άνθρωποι: Μπορεί να είναι ένα εξωτερικό σύστημα που χρειάζεται κάποιες πληροφορίες από το εν λόγω. AddTask ToDo User FileSystem Remove Task U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

13 Παράδειγμα Το πλαίσιο οριοθετεί το σύστημα (Boundary of the system) Taken from Volere Requirements Specification Document U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Συσχετίσεις μετάξύ των περιπτώσεων χρήσης Use Case Diagrams > UC Relationships Include UC UC Για αποφυγή επαναλήψεων (άρα για να αποφύγουμε το copy-paste) ISA UC UC Η ειδική ΠΧ μπορεί να υπερκαλύψει (override) οποιοδήποτε τμήμα της γενικής ΠΧ. Παρά ταύτα η ειδική πρέπει να αφορά στον γενικό στόχο του χρήστη στον οποίο αφορά και η γενική. extend UC UC Μοιάζει με την ISA. Η εκτεταμένη UC μπορεί να έχει επιπλέον συμπεριφορά αλλά μόνο σε δηλωμένα «σημεία επέκτασης» ( extension points ) της βασικής ΠΧ. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

14 Παράδειγμα Γενίκευσης Example: Generalization Επικύρωση Χρήστη isa isa Έλεγχος Συνθήματος (Check Password) Σάρωση Αμφιβληστροειδούς (Retinal Scan) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Παράδειγμα Γενίκευσης και Εγκλεισμού Example: Generalization + Include Place «include» Validate User isa Check Password Retinal Scan U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

15 Παράδειγμα Γενίκευσης, Εγκλεισμού και Επέκτασης Example: Generalization + Include + Extend Place extension points set priority «include» Validate User «extend» (set priority) Place Rush Check Password isa Retinal Scan <<extend>> (payment info, shipping info) RegularCustomer Buy a Product U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Παράδειγμα διαγράμματος που μοντελοποιεί τις λειτουργίες ενός συστήματος κράτησης ραντεβού Appointment System Make appointment Patient Management Produce schedule information Doctor Record Availability U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

16 Εξειδίκευση ραστών (Specializing an actor) Appointment System Make appointment Patient Management Doctor Produce schedule information Record Availability isa New Patient U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Use Case Diagram for an Appointment System Προσθήκη «include» Appointment System Make appointment Patient Produce schedule information «include» isa Management Manage schedule New Patient Record Availability «include» Doctor U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

17 Use Case Diagram for an Appointment System Προσθήκη «Isa» και «extend» Appointment System Make payment arrangements «extend» Make appointment Patient Management Produce schedule information «include» Manage schedule Make old pat. app Make new pat. app «include» New Patient Record Availability «include» Create new pat. Old Patient Doctor U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Παράδειγμα: Πληροφοριακό Σύστημα Κινηματογράφου Στόχος: Αύξηση των κερδών μέσω μείωσης των λειτουργικών εξόδων και αύξησης των πελατών. Η αύξηση των πελατών αναμένεται να επιτευχθεί με την παροχή καλύτερων υπηρεσιών ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πελατών. Το τελευταίο περιλαμβάνει κάρτα πελατών. Η μείωση των λειτουργικών εξόδων αναμένεται να επιτευχθεί με μείωση του προσωπικού για την έκδοση εισιτηρίων. Επίσης αναμένεται μείωση του χρόνου αναμονής στα εκδοτήρια εισιτηρίων και καλύτερη ενημέρωση πελατών για το πρόγραμμα προβολών μέσω /sms U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

18 Πληροφοριακό Σύστημα Κινηματογράφου U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Μεθοδολογικά Ζητήματα Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το Use Case Diagram και κατόπιν να περιγράψουμε κάθε Use Case Μετά μπορούμε να αναθεωρήσουμε και να βελτιώσουμε το UCD Πόσες Περιπτώσεις Χρήσης να ορίσουμε? Π.χ. για ένα έργο 10 ανθρωποχρόνων 12 Περιπτώσεις Χρήσης U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

19 Βήματα Σύνταξης Περιπτώσεων Χρήσης (Steps in Writing Use Cases) A/ Identify the major UCs B/ Expand the major UCs C/ Confirm the major UCs 1 Review the Activity Diagram (in case it is available) 2 Identify the system s boundaries 3 List the primary actors and their goals 4 Identify and write the major use cases 5 Carefully review use cases 6 Choose one major use case to expand 7 Fill in details on the use-case template 8 Fill in the steps of the normal flow of events 9 Normalize the size of each step 10 Describe alternate or exceptional flows 11 Simplify and organize as necessary 12 Review the current set (check semantics, involve the users) 13 Iterate the entire set of steps D/ Create the UC diagram 14 Start with system boundary 15 Place elements in order to be easy to read 16 Place actors on the diagram, connect them with UCs U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Μερικά Πλεονεκτήματα των Περιπτώσεων Χρήσης Αντί της μοντελοποίησης και της κατανόησης ολόκληρου του οργανισμού, προσπαθούμε να καταλάβουμε κάθε Περίπτωση Χρήσης ξεχωριστά Από τις Περιπτώσεις Χρήσης μπορούμε να εκτιμήσουμε το χρόνο και την προσπάθεια που θα απαιτηθεί για το σχεδιασμό και υλοποίηση του συστήματος Ο Διευθυντής του έργου (Project manager) μπορεί να ελέγξει την πρόοδο του έργου παρατηρώντας την πρόοδο της κάθε Περίπτωσης Χρήσης U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

20 ιαγράμματα ραστηριοτήτων Activity Diagrams Τι μπορούμε να μοντελοποιήσουμε με ιαγράμματα ραστηριοτήτων; Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μοντελοποιήσουν οποιαδήποτε διαδικασία Από επιχειρηματικές υψηλού επιπέδου, έως τη ροή ελέγχου μιας Περίπτωσης Χρήσης, ή τη ροή ελέγχου μιας συγκεκριμένης μεθόδου μιας κλάσης Μοιάζουν με διαγράμματα ροής (flow charts) αλλά έχουν την επιπλέον δυνατότητα να αναπαριστούν παραλληλία (parallelism), σύμπτωση (concurrency ) και σύνθετες αποφάσεις (complex decisions). Συνδυάζουν ιδέες από διάφορες τεχνικές όπως: event diagrams, SDL state modeling, workflow modeling, Petri Nets U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

21 ραστηριότητες και ιαγράμματα ραστηριοτήτων Activities and Activity Diagrams Activity (or activity state) Είναι μια κατάσταση πράττειν (state of doing something): είτε στον πραγματικό κόσμο (π.χ. πλήκτριση ενός γράμματος) ή στον υπολογιστή (π.χ. εκτέλεση μιας ρουτίνας λογισμικού) Μπορεί να παριστάνει μια χειρονακτική ή μια αυτοματοποιημένη δραστηριότητα Κάθε δραστηριότητα έχει ένα όνομα Παραδείγματα ονομάτων: Λήψη Παραγγελίας, Κράτηση Ραντεβού, κλπ. Activities vs Actions Actions: άτομα (non decomposable) Activities: μπορούν να αναλυθούν σε άλλες activities ή/και actions. Activity Diagram Περιγράφει την ακολουθία των δραστηριοτήτων και υποστηρίζει συνθήκες και παραλληλία U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Καθημερινά παραδείγμτα (πηγή: U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

22 Ένα απλό παράδειγμα ιαγράμματος ραστηριοτήτων Περιγράφει τον «κλασσικό» τρόπο Λήψεως Παραγγελιών σε ένα ιστότοπο. Εντολή Παραγγελίας [timeout] Εμφάνιση Δελτίου Παραγγελίας Συμπλήρωση Δελτίου Παραγγελίας [ατελή στοιχεία] Αποθήκευση Παραγγελίας Αποστολή με τα στοιχεία της παραγγελίας U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Ένα διάγραμμα δραστηριοτήτων Διαχείριση Παραγγελιών Receive start activity fork (parallel behaviour) διακλάδωση Fill Send Invoice πηρούνι branch condition [ rush order ] [ else ] Overnight Deli very Regular Delivery merge συνένωση Receive Payment ζεύξη join (end of parallel behaviour, Cl ose synchronization point) End end U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

23 Ένα διάγραμμα δραστηριοτήτων Διαχείριση Παραγγελιών Receive Fill Send Invoice [ rush order ] Overnight Deli very Deliver [ else ] Regular Delivery Receive Payment This means that it has been decomposed Cl ose End U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Άλλο ένα παράδειγμα Διαχείριση Ραντεβού Νοσοκομείου Get Patient Info [old patient] [new patient] Create new patient Make payment arrangements Create appointment Cancel Appointment Change Appointment U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

24 Another Example with conditional thread Παράδειγμα με «υποθετικό» νήμα Ετοιμασία Δείπνου Cook Spaghetti Mix Carbonara Sauce Open Red Wine [desire for wine] Combine U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Γραμμές Κολύμβησης Swimlanes Τα ΔΔρ περιγράφουν τι συμβαίνει αλλά δεν μας λένε ποιος κάνει τι Π.χ. δεν μας λέει ποια κλάση είναι υπεύθυνη για την κάθε εργασία, ποιό τμήμα ενός οργανισμού είναι υπεύθυνο για την περιγραφόμενη δραστηριότητα κλπ. Receive Fill Send Invoice Management [ rush order ] Overnight Deli very [ else ] Regular Delivery Receive Payment? Customer Service Shipment Finance Cl ose End => Γραμμές Κολύμβησης (Swimlanes ) Χωρίζουν το διάγραμμα σε κατακόρυφες ζώνες. Κάθε ζώνη είναι αρμοδιότητα ενός συγκεκριμένου δράστη ή κλάσης Στην UML V.2.0: οι γραμμές κολύμβησης ονομάζονται Partitions U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

25 Γραμμές Κολύμβησης: Παράδειγμα Διαχείριση Παραγγελιών Τμήμα Αποστολών Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών Τμήμα Οικονομικών Receive Fill Send Invoice [ rush order ] [ else ] Overnight Delivery Regular Delivery Receive Payment Close U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall End Παράδειγμα: Login (and register if new user) Πηγή:http://www.sparxsystems.com.au/resources/map_uc.html (Entreprise Architect) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

26 Παράδειγμα: Login (and register if new user) Enterprise Architect provides a method of overlaying Use Cases onto activity diagrams. In the example below, the Use Case 'Login to System' has been overlayed onto the previous diagram. The Red bordered areas above are linked to existing Use Cases by setting the classifier. These 'Use Case Instances' then can be overlayed onto the associated Activities to indicate how particular business process is going to be implemented in the proposed system. Mapping Use Cases onto Activity Diagrams provides a good means of visualizing the overlay of system behavior onto business process. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Ροή Αντικειμένων (Object flow) Get Patient Info Έστω οτι έχουμε μοντελοποιήσει κάπως τη δομική πλευρά του συστήματος και έχουμε ήδη ένα σύνολο κλάσεων (που είτε αντιστοιχούν στις βασικές έννοιες του πεδίου εφαρμογής ή στις κλάσεις του υπό κατασκευή συστήματος. [old patient] [new patient] Create new patient Make payment arrangements Create appointment Cancel Appointment Change Appointment Πως μπορούμε να δείξουμε τα αντικείμενα που εμπλέκονται στη ροή ελέγχου? U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

27 Ανάδειξη της Ροής Αντικειμένων (Adding Object Flow) Διαχείριση Ραντεβού Νοσοκομείου Get Patient Info [new patient] αντικείμενο Appt. Request Info [old patient] Create new patient Appt. Request Info αντικείμενο Make payment arrangements Create appointment Cancel Appointment Change Appointment αντικείμενο Appt. Appt. αντικείμενο U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall ιαφορετικοί αλλά ισοδύναμοι τρόποι απεικόνισης μιας ακμής Receive Invoice Make Payment Receive Invoice A A Make Payment connectors (useful to avoid crossings) Receive Invoice Make Payment Object flow Receive Invoice Make Payment Pins (can be used to denote transformations) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

28 Παραδείγματα σταδιακής ανάλυσης μιας δραστηριότητας Receive order Receive order Receive order Get Item Compute Cost Process Ship Send bill Ship Send bill Τι λείπει? Μια παραγγελία μπορεί να αφορά πολλά στοιχεία (Items) Πως μπορούμε να παραστήσουμε κάτι τέτοιο; U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Παραδείγματα ανάλυσης μιας δραστηριότητας Περιοχές Επέκτασης (Expansion Regions) Receive order Receive order : :LineItem collection type collection input scalar type Get Item Compute Cost Get Item Compute Cost Ship Send bill :Product :Money :Shipment :Bill collection output Expansion Regions: Allow us to model loops (i.e we can illustrate operations performed on a set of elements) Ship Send bill U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

29 Άλλο ένα παράδειγμα με περιοχές επέκτασης Προετοιμασία ΗΥ351 Choose Topics Prepare Slides Publish slides at ~hy351 Choose Topics Prepare Slides Publish slides at ~hy351 Choose Topics list of topics Collect material from books Collect material from articles Make slides Publish slides at ~hy351 U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Περιοχές επέκτασης και Τέρματα Ροής (Flow finals) Υποδηλώνουν το τέλος μια συγκεκριμένης ροής, χωρίς να τερματίζουν όλη τη διαδικασία Choose Topics Collect material from books Collect material from articles Make slides Publish slides at ~hy351 Choose Topics Collect material from books Collect material from articles Make slides [topic not good for hy351] Publish slides at ~hy351 U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

30 Παράδειγμα: ραστηριότητα Τελική Εξέταση U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall ραστηριότητα Τελική Εξέταση U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

31 ραστηριότητα Τελική Εξέταση προσθήκη partitions U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Παράδειγμα: Ανάληψη Χρημάτων U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

32 Σήματα Signals Τα ΔΔρ έχουν ένα ξεκάθαρο σημείο εκκίνησης (start point) Που μπορεί να είναι η κλήση ενός προγράμματος ή μιας ρουτίνας Μπορούμε όμως να έχουμε και actions που ανταποκρίνονται σε σήματα Τύποι Σημάτων Χρόνου (Time signal) Μπορεί να υποδηλώνουν το τέλος ενός μήνα, το τέλος του ακαδημαικού έτους, ή το τέλος ενός χιλιοστού του δευτερολέπτου σε έναν ελεγκτή πραγματικού χρονου (real time controller) Λήψης (Accept signal) Αποστολής (Send signals) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Παράδειγμα με Χρονικό Σήμα (Time Signal) 23:00 Full Backup [weekend] Web Site Backup U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

33 Παράδειγμα με Σήμα Χρόνου και Σήμα Αποδοχής (Time and Accept signals) 4 hours before flight Pack luggage Leave for Airport Taxi arrives U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Παράδειγμα με Σήμα Χρόνου και Σήμα Αποστολής (Example with Time and Send Signal) 23:00 Full Backup Administrator login Do backup Backup [weekend] Web Site Backup U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

34 Παράδειγμα με Σήμα Χρόνου και Σήμα Αποστολής(2) (Example with Time and Send Signal) 23:00 Full Backup Administrator login Do backup Backup [weekend] Web Site Backup What s the difference? U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Περιγραφή των Ζεύξεων Join specifications Λογικές εκφράσεις (boolean) μπορούν να προσδεθούν στις ζεύξεις Boolean expressions attached to joins Choose Drink D Deliver Drink Insert Coins C [value of C > value of D] U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

35 Παράδειγμα Τι περιγράφει; U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Library Example Source: U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

36 U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

37 Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών ιαδικασιών με ιαγράμματα ραστηριοτήτων ιαγράμματα ραστηριότητας και Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Αντικειμενοστρεφείς Μεθοδολογίες (Object-Oriented Methodologies) Τα Διαγράμματα Δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται για να μοντελοποιήσουν τη συμπεριφορά μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας ανεξάρτητα από τα αντικείμενα Δομημένες Μεθοδολογίες (Structured Methodologies) Θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως σύνθετα διαγράμματα ροής δεδομένων τα οποία χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την δομημένη ανάλυση (structured analysis) Αρχικά η Αντικειμενοστρεφής Αν&Σχ δεν περιελάμβανε Διαγράμματα Δραστηριοτήτων (αλλά μόνο Περιπτώσεις Χρησης) Σήμερα η τάση είναι να φτιάχνουμε μερικά από τις απαιτήσεις αφού συχνά βοηθούν την επικοινωνία με τον πελάτη Δεν πρέπει όμως να υπερβάλλουμε και να καταλήξουμε να κάνουμε αναλυτική αποσύνθεση λειτουργιών (functional decomposition) Στις περισσότερες περιπτώσεις κάθε δραστηριότητα θα συσχετισθεί με μια Περίπτωση Χρήσης U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπτώσεις χρήσης

Οι περιπτώσεις χρήσης 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Οι περιπτώσεις χρήσης ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Τα διαγράµµατα των περιπτώσεων χρήσης Λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση Χρήσης Use case

Περίπτωση Χρήσης Use case Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2007 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Use Cases & Use Case Diagrams Περίπτωση Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Activity Diagrams Examples and Enterprise Architect v6.5

Activity Diagrams Examples and Enterprise Architect v6.5 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2007 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Activity Diagrams Examples and Enterprise Architect

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων. «Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης» Βασίλειος Καρακόιδας 2 11 2005

Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων. «Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης» Βασίλειος Καρακόιδας 2 11 2005 Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων «Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης» Βασίλειος Καρακόιδας 2 11 2005 Περιεχόμενα Παρουσίασης Εργασίες Εισαγωγή στην UML Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης Άσκηση στην τάξη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Περιπτώσεις Χρήσης (Use Cases)- Γενικά Περίπτωση χρήσης: ένα σύνολο διαδοχικών ενεργειών (που μπορεί να περιλαμβάνει και εναλλακτικές ενέργειες) το οποίο οδηγεί σε ένα χρήσιμο αποτέλεσμαγιαέναν χειριστή

Διαβάστε περισσότερα

Requirements Απαιτήσεις

Requirements Απαιτήσεις Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων Information Systems Analysis and Design Requirements Engineering Data Flow Diagrams Process

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός ΙI. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 10: Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός ΙI. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 10: Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός ΙI Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: -Παράδειγμα Διαδικασίας Ανάπτυξης Λογισμικού: Βιβλίο Διευθύνσεων - Φάση 2: Σχεδίαση(Κάρτες CRC, διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 5. Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική Ενότητα: Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς Θέμα: Διαγράμματα αλληλεπίδρασης και καταστάσεων

Φροντιστήριο 5. Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική Ενότητα: Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς Θέμα: Διαγράμματα αλληλεπίδρασης και καταστάσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006 ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Φροντιστήριο 5 Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Χειμερινό Εξάμηνο (6ο) Διδάσκων: Κων/νος Στεργίου 6/4/2014 Σύστημα Κράτησης Αεροπορικών Θέσεων Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων. «Εισαγωγή στην UML» Βασίλειος Καρακόιδας 26 10 2005

Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων. «Εισαγωγή στην UML» Βασίλειος Καρακόιδας 26 10 2005 Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων «Εισαγωγή στην UML» Βασίλειος Καρακόιδας 26 10 2005 Περιεχόμενα Παρουσίασης Εισαγωγικά Προαπαιτούμενα Πρόγραμμα διαλέξεων Εργασίες Λογισμικό Εισαγωγή στην UML Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Τα διαγράµµατα UML. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Τα διαγράµµατα UML. ρ. Πάνος Φιτσιλής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Τα διαγράµµατα UML ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Σύντοµη περιγραφή των διαγραµµάτων UML Στατική δοµή υναµική δοµή ιαγράµµατα UML - 1 Περιγράφουν τη στατική δοµή του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Ανάλυση Απαιτήσεων Μοντέλο περιπτώσεων χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 1.1 Εισαγωγή... 19 1.2 Η γλώσσα UML... 20 1.2.1 Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού... 21 1.2.2 Τύποι διαγραμμάτων της UML... 22 1.3 Διαγράμματα της UML... 24

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ RATIONAL ROSE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ RATIONAL ROSE ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ RATIONAL ROSE Το path που ακολουθούμε για να ανοίξουμε το εργαλείο είναι: Start All Programs Lab Programs Rational Software Rational Rose Enterprise Edition 1 ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS)

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Η αρχιτεκτονική ARIS (ARchitecture οf Integrated information Systems) έχει ως στόχο της την περιγρφή όλων των όψεων ή οπτικών ενός επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γιατί µοντελοποιούµε Εισαγωγή στη UML Ένα απλό παράδειγµα 2 Γιατί µοντελοποιούµε; Ησηµασία της µοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής oard Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Masters Thesis Title Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 3. Ημερομηνία: Παρασκευή 10/11/2006 Θεματική Ενότητα: Activity Diagrams

Φροντιστήριο 3. <logo image> Ημερομηνία: Παρασκευή 10/11/2006 Θεματική Ενότητα: Activity Diagrams Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Φροντιστήριο 3 Ημερομηνία: Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination)

Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination) Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο»

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στην Oracle ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα UML

Εισαγωγή στη γλώσσα UML Κεφάλαιο 1 o Εισαγωγή στη γλώσσα UML 1.1 Προσθέτοντας μια νέα μέθοδο Στις πρώτες εποχές των υπολογιστών, οι προγραμματιστές συνήθιζαν να περιορίζονται στην ανάλυση σε βάθος των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογία Λογισµικού II

Tεχνολογία Λογισµικού II Tεχνολογία Λογισµικού II ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τόµος B' Tεχνολογία Λογισµικού II BAΣIΛEIOΣ

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν.

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν. ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ «Web Science» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 202-203 Περιεχόμενο του μαθήματος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. Άσκηση 1 Εφαρµογή Web

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. Άσκηση 1 Εφαρµογή Web ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση 1 Εφαρµογή Web Α) Τα παραπάνω διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης ικανοποιούν τις απαιτήσεις του συστήµατος ως εξής: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Μόνο οι φοιτητές του συγκεκριµένου

Διαβάστε περισσότερα

WWW.MLMNET.GR GOLDBEX

WWW.MLMNET.GR GOLDBEX WWW.MLMNET.GR GOLDBEX ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 1. Για να προσκαλέσουμε έναν καινούριο αγοραστή να μπει στην ομάδα μας του στέλνουμε το προσωπικό μας λινκ. Το λινκ αυτό το βρίσκουμε στο e-mail που μας έστειλε η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων: Αρχικός προσδιορισµός απαιτήσεων Καταγραφή βασικών εργασιών χρηστών Πως; Παράδειγµα: Σύστηµα βιβλιοθήκης Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση KOHA ΚΟΗΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Εκπαίδευση KOHA ΚΟΗΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΟΗΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1 1. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 1.1. Από την αρχική οθόνη Στο πλαίσιο αναζήτησης της αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11: Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός ΙII

Διάλεξη 11: Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός ΙII Διάλεξη 11: Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός ΙII Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: -Παράδειγμα Διαδικασίας Ανάπτυξης Λογισμικού: Βιβλίο Διευθύνσεων(συν.) - Φάση 3: Υλοποίηση(αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία

Παράλληλη Επεξεργασία Παράλληλη Επεξεργασία Φροντιστήριο: Εισαγωγή στο OpenMP Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης Parallel and Distributed Systems Group Τι είναι το OpenMP Πρότυπο Επέκταση στη C/C++ και τη Fortran

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE

ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE 1 Α. ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 3 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (IMPORT L/C)...3 Α.1.1 ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η λογική αρχιτεκτονική

Τι είναι η λογική αρχιτεκτονική Τι είναι η λογική αρχιτεκτονική Η ινγηθή αξρηηεθηνληθή είλαη ε πςεινύ επηπέδνπ αθαίξεζεο νξγάλσζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζε θιάζεηο ή παθέηα (ή ρώξνπο νλνκάησλ), ππνζπζηήκαηα, θαη επίπεδα. Ολνκάδεηαη ινγηθή αξρηηεθηνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

LGAF Business Process Modeling Framework

LGAF Business Process Modeling Framework LGAF Business Process Modeling Framework Αθανάσιος Μώραλης, ATLANTIS Group (ΙΤΥ) Δήμητρα Μπέλια, Παν. Αιγαίου (ΤΜΟΔ) Πέτρος Καβάσαλης, ΙΤΥ & Παν. Αιγαίου (ΤΜΟΔ) ΕΛΛΑΚ 19/6/2009 Overview LGAF Process Modeling

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: Τα δεδομένα στο Web. (και η σημασιολογία τους semantics )

Ενότητα 3: Τα δεδομένα στο Web. (και η σημασιολογία τους semantics ) Ενότητα 3: Τα δεδομένα στο Web (και η σημασιολογία τους semantics ) Σημασιολογία semantics Τι σημαίνουν τα δεδομένα; Ποια η έννοιά τους; Μετάδοση έννοιας και ενσωμάτωση στη γνώση....έχοντας ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες:

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες: Η Microsoft εξέδωσε τη νέα έκδοση του Microsoft Dynamics CRM, λίγο πριν τις επόμενες εκδόσεις όπως απεικονίζονται στο παρακάτω Microsoft Dynamics roadmap 2015. Η νέα έκδοση ή διαφορετικά το CRM 2015 έρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram Διάγραμμα Κλάσεων Class Diagram Γενικά Ορίζει τις κλάσεις αντικειμένων σε ένα σύστημα, τις μεθόδους και τις συναρτήσεις τους, και τις συσχετίσεις μεταξύ των κλάσεων. Περιγράφουν την δομή και συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013 296 Αύγουστος 2013 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς βρισκόμαστε στην αφετηρία σε μια δύσκολη κούρσα με τεχνητά εμπόδια, που ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Triggers Triggers: Βασικές Έννοιες Ένας trigger είναι ένα κομμάτι κώδικα, μια ρουτίνα Συνδέεται με ένα συγκεκριμένο πίνακα Καλείται όταν συμβεί ένα γεγονός στον πίνακα Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Τι είναι η UP Βασικές αρχές µηχανικής λογισµικού Οι βασικές έννοιες της UP Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή Απαιτήσεων (Requirements Gathering)

Συλλογή Απαιτήσεων (Requirements Gathering) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Συλλογή Απαιτήσεων (Requirements Gathering) Γιάννης Τζίτζικας

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ \ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θεμα: Μελέτη της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Σημειογραφία των προτύπων BPMN και UML (Activity Diagrams)

Σημειογραφία των προτύπων BPMN και UML (Activity Diagrams) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πρόσθετο Υλικό (White Paper) Σημειογραφία των προτύπων BPMN και UML (Activity Φεβρουάριος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ

ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ Φαηδεπαλαγηψηνπ Μ. 1, Οηθνλνκίδεο Γ. 2 θαη Βνπδνχξεο Κ. 3 1 Γεωλόγος, Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης, 54124,

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος.

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος. Πρόσβαση μέσω webdav Πριν χρησιμοποιήσουμε το webdav θα πρέπει να κάνουμε login στο Pithos ώστε να αντιγράψουμε τα Credentials που απαιτούνται για την συνέχεια. Αυτό γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξυπηρέτηση Πελάτη ως πρακτική στη σύγχρονη επιχειρηµατική πραγµατικότητα της Ελλάδας και του Κόσµου

Η Εξυπηρέτηση Πελάτη ως πρακτική στη σύγχρονη επιχειρηµατική πραγµατικότητα της Ελλάδας και του Κόσµου Η Εξυπηρέτηση Πελάτη ως πρακτική στη σύγχρονη επιχειρηµατική πραγµατικότητα της Ελλάδας και του Κόσµου ηµήτρης Γεωργόπουλος Γενικός Εµπορικός ιευθυντής Ο Μύθος... και η Αλήθεια Οι πελάτες αγοράζουν προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Κωδικός Μαθήματος: TP323 Ώρες Εργαστηρίου: 2/εβδομάδα (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) 1 JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο?

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

υπόκειται στο μηδενικό συντελεστή Ο Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ασκώντας τις εξουσίες που του

υπόκειται στο μηδενικό συντελεστή Ο Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ασκώντας τις εξουσίες που του Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4236 Κ.Δ.Π. 555/2005 Αρ. 4055, 2.12.2005 Αριθμός 555 ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα