Μοντελοποίηση Λειτουργιών (Functional Modeling)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοντελοποίηση Λειτουργιών (Functional Modeling)"

Transcript

1 Management Doctor Make payment arrangements Produce schedule information Record Availability «extend» «include» Manage schedule «include» Make old pat. app Make appointment Make new pat. app «include» Create new pat. New Patient Patient Old Patient [ rush order ] Overnight Deli very Fill Receive [ else ] Regular Delivery Cl ose End Send Invoice Receive Payment Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Μοντελοποίηση Λειτουργιών (Functional Modeling) Appointment System Γιάννης Τζίτζικας ιάλεξη : 8 Ημερομηνία : Θέμα : U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall ιάρθρωση Μοντελοποίηση Λειτουργιών (Functional Modeling) Μοντελοποίηση Λειτουργιών με τη UML Περιπτώσεις Χρήσης (Use Cases) Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης Διαγράμματα Δραστηριοτήτων (Activity Diagrams) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

2 Υψηλού επιπέδου επιχειρηματικές ανάγκες καταγεγραμμένες στην Πρόταση Συστήματος Καθορισμός Απαιτήσεων Αναλυτική Καταγραφή Συγκεκριμένων απαιτήσεων Επόμενο βήμα Μοντελοποίηση του Συστήματος Λειτουργική /Δομική/Συμπεριφοράς (Functional/Structural/Behavioral) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Τι είναι η Μοντελοποίηση Λειτουργιών; Ως κύριο στόχο έχει την περιγραφή: των επιχειρηματικών επεξεργασιών (business processes), και της αλληλεπίδρασης του Πληροφοριακού Συστήματος με το περιβάλλον του U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

3 Πως μοντελοποιούμε τις λειτουργίες στην Αντικειμενοστρεφή Ανάλυση και Σχεδίαση; Συνήθως χρησιμοποιούμε δύο τύπους διαγραμμάτων της UML: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων (Activity Diagrams) Επιτρέπουν την μοντελοποίηση ροών εργασιών (του οργανισμού ή του συστήματος) Περιπτώσεις Χρήσης και Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης Επιτρέπουν την μοντελοποίηση των βασικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του πληροφοριακού συστήματος και του περιβάλλοντος του. Παρατηρήσεις: Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να περιγράψουμε το υπάρχον (χειρογραφικό ή μηχανογραφημένο) ή το προς κατασκευή πληροφοριακό σύστημα. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Τι διαφέρουν τα ιαγράμματα ραστηριοτήτων από τα ιαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης; Activity Diagrams Τα χρησιμοποιούμε κυρίως για να μοντελοποιήσουμε τις «εσωτερικές» λειτουργίες του συστήματος Π.χ. για να περιγράψουμε πως λειτουργεί ο οργανισμός, ή πως λειτουργεί εσωτερικά μια μέθοδος μιας κλάσης Use Cases & Use Case Diagrams Τα χρησιμοποιούμε για να μοντελοποιήσουμε τις «εξωτερικές» λειτουργίες (τις άμεσα εμφανείς) του συστήματος Π.χ. πως αλληλεπιδρά με τους χρήστες του συστήματος ή με άλλα πληροφοριακά συστήματα U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

4 Ένας οργανισμός U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Τα ιαγράμματα ραστηριοτήτων επιτρέπουν την μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών του οργανισμού Receive Display Current Computer Get Request Fill Send Invoice [ timeout ] Display Purchase Form [ rush order ] Overnight Deli very [ else ] Regular Delivery Get Purchase Details [ incomplete ] [ OK ] Store Receive Payment Details Cl ose End Οργανισμός U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

5 Οι Περιπτώσεις Χρήσης μοντελοποιούν την αλληλεπίδραση μεταξύ το Πληροφοριακού Συστήματος και του Περιβάλλοντος του use case use case use case Information System use case U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Περιπτώσεις Χρήσης Use Cases

6 Τι μπορούμε να μοντελοποιήσουμε με Περιπτώσεις Χρήσης; Μοντελοποιούν την εξωτερική λειτουργική όψη του συστήματος Πως αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του (π.χ. με τους χρήστες Περιγράφουν τι μπορούν να κάνουν οι χρήστες και πως ανταποκρίνεται το σύστημα Πλέον αποτελούν βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη και προγραμματισμό πληροφοριακών συστημάτων. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Τι είναι μια Περίπτωση Χρήσης (Use Case); Περίπτωση Χρήσης (Use Case) = ένα σύνολο σεναρίων για την επίτευξη ενός σκοπού του χρήστη Σενάριο = μια ακολουθία βημάτων που περιγράφουν την αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και συστήματος Παράδειγμα Σεναρίου Ο πελάτης πλοηγείται στον κατάλογο και προσθέτει τα επιθυμητά προϊόντα στο καλάθι αγοράς. Αν θελήσει να πληρώσει τότε περιγράφει τον επιθυμητό τρόπο αποστολής, δίδει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας και επιβεβαιώνει την αίτηση αγοράς. Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία της κάρτας και επιβεβαιώνει την αγορά (αμέσως και με την αποστολή η-μηνύματος επιβεβαίωσης). U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

7 Περιεχόμενο και μορφότυπος μια Περίπτωσης Χρήσης Μια Περ. Χ. συνήθως περιλαμβάνει: Ένα συνηθισμένο σενάριο (όπου όλα πάνε καλά) (all-goes-well scenario) Διάφορες ενναλακτικές ροές O μορφότυπος (format) μιας Περίπτωσης Χρήσης Ακολουθία αριθμημένων βημάτων Εναλλακτικές (alternatives) ως παραλλαγές αυτής της ακολουθίας Προαιρετικό: προσθήκη μιας γραμμής με προσυνθήκες (preconditions), ήτοι συνθήκες που πρέπει να είναι αληθείς για να ξεκινήσει η Περίπτωση Χρήσης Πόσο λεπτομερής πρέπει να είναι μια Περίπτωση Χρήσης; Όσο μεγαλύτερο είναι το ρίσκο τόσο πιο αναλυτικοί πρέπει να είμαστε U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Παράδειγμα: Περίπτωση Χρήσης Αγορά Προϊόντος Αγορά Προϊόντος 1. Ο Πελάτης πλοηγείται στον κατάλογο και επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει 2. Ο Πελάτης επιλέγει τη λειτουργία «Παραγγελία» 3. Ο Πελάτης συμπληρώνει τα στοιχεία αποστολής (δνση, παράδοση σε 24 ώρες, παράδοση σε 3 ημέρες) 4. Το Σύστημα του παρουσιάζει αναλυτικά την τιμή της παραγγελίας (περιλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) 5. Ο Πελάτης συμπληρώνει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας 6. Το Σύστημα ελέγχει τα στοιχεία της κάρτας (εξουσιοδότηση, πιστωτικό όριο,..) 7. Το Σύστημα επιβεβαιώνει την πώληση αμέσως 8. Το Σύστημα στέλνει ένα η-μήνυμα επιβεβαίωσης στον Πελάτη Εναλλακτική: Authorization Failure Στο βήμα 6, το Σύστημα αποτυγχάνει να εγκρίνει την αγορά μέσω πιστωτικής. Ο Πελάτης μπορεί να ξαναδώσει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας και να ξαναπροσπαθήσει Εναλλακτική: Μόνιμος (Σταθερός) Πελάτης 3α. Το σύστημα παρουσιάζει τη διεύθυνση του και τα 4 τελευταία ψηφία της πιστωτικής του 3β. Ο Πελάτης μπορεί να δεχθεί ή να επικαλύψει αυτά τα στοιχεία Επιστροφή στο βήμα 8 του αρχικού σεναρίου U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

8 Παράδειγμα Buy Buy a Product Product Customer Customer browses browses through through catalog catalogand and selects selects items items to to buy buy Customer Customer goes goes to to check check out out Customer Customer fills fills in in shipping shipping information information (address, (address, next-day next-day or or 3-day 3-day delivery) delivery) System System presents presents full full pricing pricing information, information, including including shipping shipping Customer Customer fills fills in in credit credit card card information information System System authorizes authorizes purchase purchase System System confirms confirms sale sale immediately immediately System System sends sends confirming confirming to to customer customer Alternative: Alternative: Authorization Authorization Failure Failure At At step step 6, 6, system system fails fails to to authorize authorize credit credit purchase purchase Allow Allow customer customer to to re-enter re-enter credit credit card card information information and and re-try re-try Alternative: Alternative: Regular Regular Customer Customer 3a. 3a. System System displays displays current current shipping shipping information, information, pricing pricing information, information, and and last last 4 digits digits of of credit credit card card information information 3b. 3b. Customer Customer may may accept accept or or override override these these details details Return Return to to primary primary scenario scenario at at step step 6 U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Τύποι Περιπτώσεων Χρήσης Εποπτικές/ Βασικές (Overview/Essential): Υψηλού επιπέδου, που συνήθως συντάσσονται στην αρχή του έργου. Περιγράφουν τα ελάχιστα που χρειάζεται για να κατανοήσουμε την λειτουργικότητα του συστήματος. Είναι ανεξάρτητες υλοποίησης (αλλιώς λέγονται Business Use Cases ή Overview Use Cases) Λεπτομερείς/Πραγματικές (Detailed/Real) Εκλεπτύνουν και περιγράφουν ακριβώς τις εποπτικές. Περιγράφουν συγκεριμένα βήματα (π.χ. η γραμματέας προσθέτει ένα.pdf έγγραφο στο σύστημα και μετά..) (αλλιώς λέγονται System Use Cases) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

9 Elements of a Use-Case Description Use Case Name: ID: Importance Level: Primary Actor: Use Case Type: Stakeholders and Interests: Brief Description: Trigger: Relationships: (Association, Include, Extend, Generalization) Normal Flow of Events: Subflows: Alternate/Exceptional Flows: Taken from Dennis et al U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Παράδειγμα: Κλείσιμο Ιατρικού Ραντεβού (1/3) Όνομα Περίπτωσης Χρήσης: Κλείσιμο Ραντεβού Αριθμός: 2 Σπουδαιότητα: Υψηλή Κύριος Δράστης: Ασθενής Τύπος Περ. Χρήσης: Αναλυτική/Ουσιώδης Εμπλεκόμενοι και Στόχοι: Ασθενής: θέλει να ορίσει, αλλάξει ή ακυρώσει ένα ιατρικό ραντεβού Σύντομη Περιγραφή: Οασθενήςθέλειναορίσει, αλλάξει ή ακυρώσει ένα ιατρικό ραντεβού Ερέθισμα (συμβάν ενεργοποίησης): Ο ασθενής συνδέεται και επιλέγει ΡΑΝΤΕΒΟΥ Τύπος ερεθίσματος: Εξωτερικό Σχέσεις: Συσχέτιση (association) : Ασθενής Περιλαμβάνει (include) : «Διευθέτηση Τρόπου Πληρωμής» Επεκτείνει (extend) : «Δημιουργία Νέου Ασθενούς» Εξειδικεύει (generalizaiton) : U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

10 Παράδειγμα: Κλείσιμο Ιατρικού Ραντεβού (2/3) Φυσιολογική ροή γεγονότων: 1. Ο ασθενής συνδέεται με τον ιστόχωρο 2. Ο ασθενής πληκτρολογεί το όνομα του και τον αριθμό μητρώου του 3. Το σύστημα επιβεβαιώνει ότι ο ασθενής είναι καταγεγραμμένος στη βάση 4. Το σύστημα εκκινεί την περίπτωση χρήσης «Διευθέτηση Τρόπου Πληρωμής» 5. Ο ασθενής επιλέγει τι θέλει να κάνει: αν θέλει νέο ραντεβού, δες Ρ1 αν θέλει ακύρωση ραντεβού, δες Ρ2 αν θέλει αλλαγή ραντεβού δες Ρ3 6. Το σύστημα εμφανίζει τα αποτελέσματα του 5 στον χρήστη Συνιστώσες ροές γεγονότων Ρ1: Νέο ραντεβού 1. Το σύστημα ρωτά τον χρήστη για την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα 2. Το σύστημα προγραμματίζει το νέο ραντεβού λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες του ασθενή και τις διαθέσιμες ημερομηνίες U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Παράδειγμα: Κλείσιμο Ιατρικού Ραντεβού (3/3) Ρ2: Ακύρωση ραντεβού 1. Το σύστημα ρωτά τον χρήστη την ημερομηνία του προς ακύρωση ραντεβού 2. Το σύστημα βρίσκει και διαγράφει την αντίστοιχη εγγραφή από το πρόγραμμα των ραντεβού Ρ3: Αλλαγή ραντεβού 1. Το σύστημα εκτελεί το Ρ2 2. Το σύστημα εκτελεί το Ρ1 Εναλλακτικές Ροές - Εξαιρέσεις 3α: Το σύστημα εκτελεί την περίπτωση χρήσης «Δημιουργία Νέου Ασθενούς» Ρ1.2α1: Το σύστημα προτείνει εναλλακτικές ημερομηνίες/ώρες Ρ1.2α2: Ο ασθενής επιλέγει μια από αυτές ή αποφασίζει να μην κλείσει ραντεβού U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

11 Οδηγίες για τη σύνταξη Περιπτώσεων Χρήσης (Guidelines for Creating Use Case Descriptions) Write each step in Subject-Verb-Object form Clarify who is the initiator in each step Describe the steps as if you were an independent external observer Write at the same level of abstraction Ensure that there is a sensible set of steps, like: the primary actor initiates the dialog and sends data to the system the system checks the validity of the data/request the system processes the request the system returns to the actor the results of the processing Apply KISS principle liberally Write repeating instructions after the set of steps to be repeated. Adapted from Dennis et al U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall ιαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης Use Case Diagrams

12 ιαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης Use Case Diagrams Σκοπός: Οπτικοποίηση πολλών Περιπτώσεων Χρήσης Ένα Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Diagram) αποτελείται από: Ένα πλαίσιο που υποδηλώνει το σύστημα Το πλαίσιο περιέχει ένα οβάλ για κάθε Περίπτωση Χρήσης Τα οβαλ των Περιπτώσεων Χρήσης μπορούν να συνδέονται με σχέσεις εγκλεισμού (include), γενίκευσης (isa) και επέκτασης (extend) Έξω από το πλαίσιο υπάρχουν σύμβολα που υποδηλώνουν τους Δράστες (Actors), που είναι οι χρήστες (άνθρωποι ή άλλα συστήματα) του συστήματος οι οποίοι συνδέονται με ακμές με τα οβαλ των ΠεριτπώσεωνΧρήσηςστιςοποίεςμπορούνναλάβουνμέρος. Οι δράστες μπορεί να συνδέονται με ακμές τύποι isa. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Use Case Diagrams > Actors ράστες (Actors) Οι Δράστες «εκτελούν» τις Περιπτώσεις Χρήσης Δράστης = ρόλος που ένας χρήστης μπορεί να έχει σε σχέση με το σύστημα Ένας χρήστης μπορεί να ενσαρκώσει πολλούς ρόλους Οι δράστες δεν είναι πάντα άνθρωποι: Μπορεί να είναι ένα εξωτερικό σύστημα που χρειάζεται κάποιες πληροφορίες από το εν λόγω. AddTask ToDo User FileSystem Remove Task U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

13 Παράδειγμα Το πλαίσιο οριοθετεί το σύστημα (Boundary of the system) Taken from Volere Requirements Specification Document U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Συσχετίσεις μετάξύ των περιπτώσεων χρήσης Use Case Diagrams > UC Relationships Include UC UC Για αποφυγή επαναλήψεων (άρα για να αποφύγουμε το copy-paste) ISA UC UC Η ειδική ΠΧ μπορεί να υπερκαλύψει (override) οποιοδήποτε τμήμα της γενικής ΠΧ. Παρά ταύτα η ειδική πρέπει να αφορά στον γενικό στόχο του χρήστη στον οποίο αφορά και η γενική. extend UC UC Μοιάζει με την ISA. Η εκτεταμένη UC μπορεί να έχει επιπλέον συμπεριφορά αλλά μόνο σε δηλωμένα «σημεία επέκτασης» ( extension points ) της βασικής ΠΧ. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

14 Παράδειγμα Γενίκευσης Example: Generalization Επικύρωση Χρήστη isa isa Έλεγχος Συνθήματος (Check Password) Σάρωση Αμφιβληστροειδούς (Retinal Scan) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Παράδειγμα Γενίκευσης και Εγκλεισμού Example: Generalization + Include Place «include» Validate User isa Check Password Retinal Scan U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

15 Παράδειγμα Γενίκευσης, Εγκλεισμού και Επέκτασης Example: Generalization + Include + Extend Place extension points set priority «include» Validate User «extend» (set priority) Place Rush Check Password isa Retinal Scan <<extend>> (payment info, shipping info) RegularCustomer Buy a Product U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Παράδειγμα διαγράμματος που μοντελοποιεί τις λειτουργίες ενός συστήματος κράτησης ραντεβού Appointment System Make appointment Patient Management Produce schedule information Doctor Record Availability U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

16 Εξειδίκευση ραστών (Specializing an actor) Appointment System Make appointment Patient Management Doctor Produce schedule information Record Availability isa New Patient U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Use Case Diagram for an Appointment System Προσθήκη «include» Appointment System Make appointment Patient Produce schedule information «include» isa Management Manage schedule New Patient Record Availability «include» Doctor U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

17 Use Case Diagram for an Appointment System Προσθήκη «Isa» και «extend» Appointment System Make payment arrangements «extend» Make appointment Patient Management Produce schedule information «include» Manage schedule Make old pat. app Make new pat. app «include» New Patient Record Availability «include» Create new pat. Old Patient Doctor U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Παράδειγμα: Πληροφοριακό Σύστημα Κινηματογράφου Στόχος: Αύξηση των κερδών μέσω μείωσης των λειτουργικών εξόδων και αύξησης των πελατών. Η αύξηση των πελατών αναμένεται να επιτευχθεί με την παροχή καλύτερων υπηρεσιών ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πελατών. Το τελευταίο περιλαμβάνει κάρτα πελατών. Η μείωση των λειτουργικών εξόδων αναμένεται να επιτευχθεί με μείωση του προσωπικού για την έκδοση εισιτηρίων. Επίσης αναμένεται μείωση του χρόνου αναμονής στα εκδοτήρια εισιτηρίων και καλύτερη ενημέρωση πελατών για το πρόγραμμα προβολών μέσω /sms U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

18 Πληροφοριακό Σύστημα Κινηματογράφου U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Μεθοδολογικά Ζητήματα Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το Use Case Diagram και κατόπιν να περιγράψουμε κάθε Use Case Μετά μπορούμε να αναθεωρήσουμε και να βελτιώσουμε το UCD Πόσες Περιπτώσεις Χρήσης να ορίσουμε? Π.χ. για ένα έργο 10 ανθρωποχρόνων 12 Περιπτώσεις Χρήσης U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

19 Βήματα Σύνταξης Περιπτώσεων Χρήσης (Steps in Writing Use Cases) A/ Identify the major UCs B/ Expand the major UCs C/ Confirm the major UCs 1 Review the Activity Diagram (in case it is available) 2 Identify the system s boundaries 3 List the primary actors and their goals 4 Identify and write the major use cases 5 Carefully review use cases 6 Choose one major use case to expand 7 Fill in details on the use-case template 8 Fill in the steps of the normal flow of events 9 Normalize the size of each step 10 Describe alternate or exceptional flows 11 Simplify and organize as necessary 12 Review the current set (check semantics, involve the users) 13 Iterate the entire set of steps D/ Create the UC diagram 14 Start with system boundary 15 Place elements in order to be easy to read 16 Place actors on the diagram, connect them with UCs U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Μερικά Πλεονεκτήματα των Περιπτώσεων Χρήσης Αντί της μοντελοποίησης και της κατανόησης ολόκληρου του οργανισμού, προσπαθούμε να καταλάβουμε κάθε Περίπτωση Χρήσης ξεχωριστά Από τις Περιπτώσεις Χρήσης μπορούμε να εκτιμήσουμε το χρόνο και την προσπάθεια που θα απαιτηθεί για το σχεδιασμό και υλοποίηση του συστήματος Ο Διευθυντής του έργου (Project manager) μπορεί να ελέγξει την πρόοδο του έργου παρατηρώντας την πρόοδο της κάθε Περίπτωσης Χρήσης U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

20 ιαγράμματα ραστηριοτήτων Activity Diagrams Τι μπορούμε να μοντελοποιήσουμε με ιαγράμματα ραστηριοτήτων; Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μοντελοποιήσουν οποιαδήποτε διαδικασία Από επιχειρηματικές υψηλού επιπέδου, έως τη ροή ελέγχου μιας Περίπτωσης Χρήσης, ή τη ροή ελέγχου μιας συγκεκριμένης μεθόδου μιας κλάσης Μοιάζουν με διαγράμματα ροής (flow charts) αλλά έχουν την επιπλέον δυνατότητα να αναπαριστούν παραλληλία (parallelism), σύμπτωση (concurrency ) και σύνθετες αποφάσεις (complex decisions). Συνδυάζουν ιδέες από διάφορες τεχνικές όπως: event diagrams, SDL state modeling, workflow modeling, Petri Nets U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

21 ραστηριότητες και ιαγράμματα ραστηριοτήτων Activities and Activity Diagrams Activity (or activity state) Είναι μια κατάσταση πράττειν (state of doing something): είτε στον πραγματικό κόσμο (π.χ. πλήκτριση ενός γράμματος) ή στον υπολογιστή (π.χ. εκτέλεση μιας ρουτίνας λογισμικού) Μπορεί να παριστάνει μια χειρονακτική ή μια αυτοματοποιημένη δραστηριότητα Κάθε δραστηριότητα έχει ένα όνομα Παραδείγματα ονομάτων: Λήψη Παραγγελίας, Κράτηση Ραντεβού, κλπ. Activities vs Actions Actions: άτομα (non decomposable) Activities: μπορούν να αναλυθούν σε άλλες activities ή/και actions. Activity Diagram Περιγράφει την ακολουθία των δραστηριοτήτων και υποστηρίζει συνθήκες και παραλληλία U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Καθημερινά παραδείγμτα (πηγή: U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

22 Ένα απλό παράδειγμα ιαγράμματος ραστηριοτήτων Περιγράφει τον «κλασσικό» τρόπο Λήψεως Παραγγελιών σε ένα ιστότοπο. Εντολή Παραγγελίας [timeout] Εμφάνιση Δελτίου Παραγγελίας Συμπλήρωση Δελτίου Παραγγελίας [ατελή στοιχεία] Αποθήκευση Παραγγελίας Αποστολή με τα στοιχεία της παραγγελίας U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Ένα διάγραμμα δραστηριοτήτων Διαχείριση Παραγγελιών Receive start activity fork (parallel behaviour) διακλάδωση Fill Send Invoice πηρούνι branch condition [ rush order ] [ else ] Overnight Deli very Regular Delivery merge συνένωση Receive Payment ζεύξη join (end of parallel behaviour, Cl ose synchronization point) End end U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

23 Ένα διάγραμμα δραστηριοτήτων Διαχείριση Παραγγελιών Receive Fill Send Invoice [ rush order ] Overnight Deli very Deliver [ else ] Regular Delivery Receive Payment This means that it has been decomposed Cl ose End U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Άλλο ένα παράδειγμα Διαχείριση Ραντεβού Νοσοκομείου Get Patient Info [old patient] [new patient] Create new patient Make payment arrangements Create appointment Cancel Appointment Change Appointment U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

24 Another Example with conditional thread Παράδειγμα με «υποθετικό» νήμα Ετοιμασία Δείπνου Cook Spaghetti Mix Carbonara Sauce Open Red Wine [desire for wine] Combine U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Γραμμές Κολύμβησης Swimlanes Τα ΔΔρ περιγράφουν τι συμβαίνει αλλά δεν μας λένε ποιος κάνει τι Π.χ. δεν μας λέει ποια κλάση είναι υπεύθυνη για την κάθε εργασία, ποιό τμήμα ενός οργανισμού είναι υπεύθυνο για την περιγραφόμενη δραστηριότητα κλπ. Receive Fill Send Invoice Management [ rush order ] Overnight Deli very [ else ] Regular Delivery Receive Payment? Customer Service Shipment Finance Cl ose End => Γραμμές Κολύμβησης (Swimlanes ) Χωρίζουν το διάγραμμα σε κατακόρυφες ζώνες. Κάθε ζώνη είναι αρμοδιότητα ενός συγκεκριμένου δράστη ή κλάσης Στην UML V.2.0: οι γραμμές κολύμβησης ονομάζονται Partitions U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

25 Γραμμές Κολύμβησης: Παράδειγμα Διαχείριση Παραγγελιών Τμήμα Αποστολών Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών Τμήμα Οικονομικών Receive Fill Send Invoice [ rush order ] [ else ] Overnight Delivery Regular Delivery Receive Payment Close U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall End Παράδειγμα: Login (and register if new user) Πηγή:http://www.sparxsystems.com.au/resources/map_uc.html (Entreprise Architect) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

26 Παράδειγμα: Login (and register if new user) Enterprise Architect provides a method of overlaying Use Cases onto activity diagrams. In the example below, the Use Case 'Login to System' has been overlayed onto the previous diagram. The Red bordered areas above are linked to existing Use Cases by setting the classifier. These 'Use Case Instances' then can be overlayed onto the associated Activities to indicate how particular business process is going to be implemented in the proposed system. Mapping Use Cases onto Activity Diagrams provides a good means of visualizing the overlay of system behavior onto business process. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Ροή Αντικειμένων (Object flow) Get Patient Info Έστω οτι έχουμε μοντελοποιήσει κάπως τη δομική πλευρά του συστήματος και έχουμε ήδη ένα σύνολο κλάσεων (που είτε αντιστοιχούν στις βασικές έννοιες του πεδίου εφαρμογής ή στις κλάσεις του υπό κατασκευή συστήματος. [old patient] [new patient] Create new patient Make payment arrangements Create appointment Cancel Appointment Change Appointment Πως μπορούμε να δείξουμε τα αντικείμενα που εμπλέκονται στη ροή ελέγχου? U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

27 Ανάδειξη της Ροής Αντικειμένων (Adding Object Flow) Διαχείριση Ραντεβού Νοσοκομείου Get Patient Info [new patient] αντικείμενο Appt. Request Info [old patient] Create new patient Appt. Request Info αντικείμενο Make payment arrangements Create appointment Cancel Appointment Change Appointment αντικείμενο Appt. Appt. αντικείμενο U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall ιαφορετικοί αλλά ισοδύναμοι τρόποι απεικόνισης μιας ακμής Receive Invoice Make Payment Receive Invoice A A Make Payment connectors (useful to avoid crossings) Receive Invoice Make Payment Object flow Receive Invoice Make Payment Pins (can be used to denote transformations) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

28 Παραδείγματα σταδιακής ανάλυσης μιας δραστηριότητας Receive order Receive order Receive order Get Item Compute Cost Process Ship Send bill Ship Send bill Τι λείπει? Μια παραγγελία μπορεί να αφορά πολλά στοιχεία (Items) Πως μπορούμε να παραστήσουμε κάτι τέτοιο; U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Παραδείγματα ανάλυσης μιας δραστηριότητας Περιοχές Επέκτασης (Expansion Regions) Receive order Receive order : :LineItem collection type collection input scalar type Get Item Compute Cost Get Item Compute Cost Ship Send bill :Product :Money :Shipment :Bill collection output Expansion Regions: Allow us to model loops (i.e we can illustrate operations performed on a set of elements) Ship Send bill U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

29 Άλλο ένα παράδειγμα με περιοχές επέκτασης Προετοιμασία ΗΥ351 Choose Topics Prepare Slides Publish slides at ~hy351 Choose Topics Prepare Slides Publish slides at ~hy351 Choose Topics list of topics Collect material from books Collect material from articles Make slides Publish slides at ~hy351 U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Περιοχές επέκτασης και Τέρματα Ροής (Flow finals) Υποδηλώνουν το τέλος μια συγκεκριμένης ροής, χωρίς να τερματίζουν όλη τη διαδικασία Choose Topics Collect material from books Collect material from articles Make slides Publish slides at ~hy351 Choose Topics Collect material from books Collect material from articles Make slides [topic not good for hy351] Publish slides at ~hy351 U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

30 Παράδειγμα: ραστηριότητα Τελική Εξέταση U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall ραστηριότητα Τελική Εξέταση U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

31 ραστηριότητα Τελική Εξέταση προσθήκη partitions U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Παράδειγμα: Ανάληψη Χρημάτων U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

32 Σήματα Signals Τα ΔΔρ έχουν ένα ξεκάθαρο σημείο εκκίνησης (start point) Που μπορεί να είναι η κλήση ενός προγράμματος ή μιας ρουτίνας Μπορούμε όμως να έχουμε και actions που ανταποκρίνονται σε σήματα Τύποι Σημάτων Χρόνου (Time signal) Μπορεί να υποδηλώνουν το τέλος ενός μήνα, το τέλος του ακαδημαικού έτους, ή το τέλος ενός χιλιοστού του δευτερολέπτου σε έναν ελεγκτή πραγματικού χρονου (real time controller) Λήψης (Accept signal) Αποστολής (Send signals) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Παράδειγμα με Χρονικό Σήμα (Time Signal) 23:00 Full Backup [weekend] Web Site Backup U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

33 Παράδειγμα με Σήμα Χρόνου και Σήμα Αποδοχής (Time and Accept signals) 4 hours before flight Pack luggage Leave for Airport Taxi arrives U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Παράδειγμα με Σήμα Χρόνου και Σήμα Αποστολής (Example with Time and Send Signal) 23:00 Full Backup Administrator login Do backup Backup [weekend] Web Site Backup U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

34 Παράδειγμα με Σήμα Χρόνου και Σήμα Αποστολής(2) (Example with Time and Send Signal) 23:00 Full Backup Administrator login Do backup Backup [weekend] Web Site Backup What s the difference? U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Περιγραφή των Ζεύξεων Join specifications Λογικές εκφράσεις (boolean) μπορούν να προσδεθούν στις ζεύξεις Boolean expressions attached to joins Choose Drink D Deliver Drink Insert Coins C [value of C > value of D] U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

35 Παράδειγμα Τι περιγράφει; U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall Library Example Source: U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

36 U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

37 Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών ιαδικασιών με ιαγράμματα ραστηριοτήτων ιαγράμματα ραστηριότητας και Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Αντικειμενοστρεφείς Μεθοδολογίες (Object-Oriented Methodologies) Τα Διαγράμματα Δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται για να μοντελοποιήσουν τη συμπεριφορά μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας ανεξάρτητα από τα αντικείμενα Δομημένες Μεθοδολογίες (Structured Methodologies) Θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως σύνθετα διαγράμματα ροής δεδομένων τα οποία χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την δομημένη ανάλυση (structured analysis) Αρχικά η Αντικειμενοστρεφής Αν&Σχ δεν περιελάμβανε Διαγράμματα Δραστηριοτήτων (αλλά μόνο Περιπτώσεις Χρησης) Σήμερα η τάση είναι να φτιάχνουμε μερικά από τις απαιτήσεις αφού συχνά βοηθούν την επικοινωνία με τον πελάτη Δεν πρέπει όμως να υπερβάλλουμε και να καταλήξουμε να κάνουμε αναλυτική αποσύνθεση λειτουργιών (functional decomposition) Στις περισσότερες περιπτώσεις κάθε δραστηριότητα θα συσχετισθεί με μια Περίπτωση Χρήσης U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas, Fall

Μοντελοποίηση Λειτουργιών (Functional Modeling)

Μοντελοποίηση Λειτουργιών (Functional Modeling) Management Doctor Appointment System Make payment arrangements Produce schedule information Record Availability «extend» «include» Manage schedule «include» Make old pat. app Make appointment Make new

Διαβάστε περισσότερα

CS 351: Information Systems Analysis and Design

CS 351: Information Systems Analysis and Design HY 351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων CS 351: Information Systems Analysis and Design Functional Modeling Lecture : 8 Date : 20-10-2005 Yannis Tzitzikas University of Crete, Fall 2005 Outline

Διαβάστε περισσότερα

CS 351: Information Systems Analysis and Design. Why we model?

CS 351: Information Systems Analysis and Design. Why we model? HY 351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων CS 351: Information Systems Analysis and Design Outline Why we model? Functional Modeling Functional Modeling UML Diagrams for functional modeling

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 21/11/2016. Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 21/11/2016. Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 21/11/2016 Τεχνολογία Λογισμικού & Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Ανάλυση Συστημάτων Activity Diagrams Διαγράμματα Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού 13/11/2017 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Activity Diagrams Διαγράμματα Δραστηριοτήτων Διαγράμματα UML

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή. Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002

Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή. Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002 Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002 (γενικές εισαγωγικές ιδέες) ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2 Ανάλυση απαιτήσεων Λειτουργικές απαιτήσεις: τι

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 21/11/2016. Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 21/11/2016. Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 21/11/2016 Τεχνολογία Λογισμικού & Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Ανάλυση Συστημάτων Object Diagrams Διαγράμματα Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπτώσεις χρήσης

Οι περιπτώσεις χρήσης 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Οι περιπτώσεις χρήσης ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Τα διαγράµµατα των περιπτώσεων χρήσης Λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 17/10/2016 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Use Case Models & Diagrams Μοντέλα και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού 16/10/2017 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Use Case Models & Diagrams Μοντέλα και Διαγράμματα Περιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 14/11/2016 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Class Diagrams Διαγράμματα Κλάσεων Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση Χρήσης Use case

Περίπτωση Χρήσης Use case Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2007 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Use Cases & Use Case Diagrams Περίπτωση Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις Χρήσης και Διαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης. Use Cases and Use Case Diagrams

Περιπτώσεις Χρήσης και Διαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης. Use Cases and Use Case Diagrams Περιπτώσεις Χρήσης και Διαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης Use Cases and Use Case Diagrams Τι είναι οι Περιπτώσεις Χρήσης (Use Cases)! Eίναι µια τεχνική αποτύπωσης των λειτουργικών απαιτήσεων ενός συστήµατος!

Διαβάστε περισσότερα

Activity Diagrams Examples and Enterprise Architect v6.5

Activity Diagrams Examples and Enterprise Architect v6.5 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2007 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Activity Diagrams Examples and Enterprise Architect

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου. Σχεδίαση Συστήματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου. Σχεδίαση Συστήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σχεδίαση Συστήματος Κατερίνα Πραματάρη Διαφορετικοί τύποι έργων ανάπτυξης λογισμικού Μικρή εφαρμογή, ανάπτυξη από την αρχή, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων,

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, Περιπτώσεις Χρήσης (Προδιαγραφές Απαιτήσεων) Ιδέα του Jacobson ( 92, OOSE) μηχανισμός ανακάλυψης και καταγραφής των λειτουργικών απαιτήσεων ιστορίες χρήσης του συστήματος εργαλείο ανάλυσης ακόμη και σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων. «Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης» Βασίλειος Καρακόιδας 2 11 2005

Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων. «Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης» Βασίλειος Καρακόιδας 2 11 2005 Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων «Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης» Βασίλειος Καρακόιδας 2 11 2005 Περιεχόμενα Παρουσίασης Εργασίες Εισαγωγή στην UML Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης Άσκηση στην τάξη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 2 ο Εργαστήριο -

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 2 ο Εργαστήριο - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 2 ο Εργαστήριο - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρέντζα Ανδριάννα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Στουγιάννου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 8 ο & 9 ο Εργαστήριο -

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 8 ο & 9 ο Εργαστήριο - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 8 ο & 9 ο Εργαστήριο - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρέντζα Ανδριάνα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 1 ο Εργαστήριο

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 1 ο Εργαστήριο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 1 ο Εργαστήριο ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρέντζα Ανδριάννα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Στουγιάννου

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 24/10/2016 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Use Case Models & Diagrams Μοντέλα και

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Περιπτώσεις Χρήσης (Use Cases)- Γενικά Περίπτωση χρήσης: ένα σύνολο διαδοχικών ενεργειών (που μπορεί να περιλαμβάνει και εναλλακτικές ενέργειες) το οποίο οδηγεί σε ένα χρήσιμο αποτέλεσμαγιαέναν χειριστή

Διαβάστε περισσότερα

Requirements Απαιτήσεις

Requirements Απαιτήσεις Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων Information Systems Analysis and Design Requirements Engineering Data Flow Diagrams Process

Διαβάστε περισσότερα

FORTRAN & Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΣΝΜΜ 2016

FORTRAN & Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΣΝΜΜ 2016 FORTRAN & Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΣΝΜΜ 2016 Μ6. Φάσεις ανάπτυξης λογισμικού: προδιαγραφές, σχεδίαση, υλοποίηση, επαλήθευση, τεκμηρίωση, συντήρηση προγραμμάτων Δρ. Γεώργιος Παπαλάμπρου Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με τη χρήση Τεχνολογίας BPMN

Μεταπτυχιακή Εργασία Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με τη χρήση Τεχνολογίας BPMN ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με τη χρήση Τεχνολογίας BPMN Παντελοπούλου Χαρίκλεια ME 10068 Agenda Η Ανάγκη για Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι μοντελοποίησης

Μέθοδοι μοντελοποίησης Μέθοδοι μοντελοποίησης Ευθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Περιεχόμενα Ο ρόλος των μοντέλων Διαγράμματα Δραστηριοτήτων Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης Διαγράμματα Κλάσεων Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Project Lifecycle Κύκλος ζωής ενός έργου Μ. Τσικνάκης Ε. Μανιαδή, Α. Μαριδάκη Διαχείριση Έργων - Project Management What is a project? One definition of a project (from the

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού 23/10/2017 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Use Case Models & Diagrams Μοντέλα και Διαγράμματα Περιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 5 ο Εργαστήριο -

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 5 ο Εργαστήριο - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 5 ο Εργαστήριο - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρέντζα Ανδριάννα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Στουγιάννου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Περιπτώσεις Χρήσης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Περιπτώσεις Χρήσης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Περιπτώσεις Χρήσης Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυμέσα Αγγελική Μαζαράκη Τι είναι η UML Είναι μια γραφική γλώσσα μοντελοποίησης συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ενότητα 9: Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Όψεις Αρχιτεκτονικής Λογισμικού, Διαγράμματα UML Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός ΙI. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 10: Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός ΙI. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 10: Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός ΙI Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: -Παράδειγμα Διαδικασίας Ανάπτυξης Λογισμικού: Βιβλίο Διευθύνσεων - Φάση 2: Σχεδίαση(Κάρτες CRC, διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 6 ο Εργαστήριο - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρέντζα Ανδριάννα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Στουγιάννου

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικό Μοντέλο. Conceptual Model

Εννοιολογικό Μοντέλο. Conceptual Model Εννοιολογικό Μοντέλο Conceptual Model 1 Εννοιολογικό Μοντέλο (1/2) Αποτελεί: βασικό εργαλείο για τη σχεδίαση εισαγωγή σε διάφορα μέσα τεκμηρίωσης (artifacts) απεικόνιση σημαντικών εννοιολογικών κλάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Χειμερινό Εξάμηνο (6ο) Διδάσκων: Κων/νος Στεργίου 6/4/2014 Σύστημα Κράτησης Αεροπορικών Θέσεων Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

UML: Unified modelling language

UML: Unified modelling language UML: Διαγράμματα UML: Unified modelling language Γλώσσα μοντελοποίησης για ανάλυση και σχεδιασμό Παρέχει το συμβολισμό για ανάλυση και σχεδιασμό. Είναι γλώσσα συμβολισμού. Δεν είναι ολόκληρη μεθοδολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 5. Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική Ενότητα: Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς Θέμα: Διαγράμματα αλληλεπίδρασης και καταστάσεων

Φροντιστήριο 5. Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική Ενότητα: Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς Θέμα: Διαγράμματα αλληλεπίδρασης και καταστάσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006 ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Φροντιστήριο 5 Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση ροών εργασίας

Μοντελοποίηση ροών εργασίας Μοντελοποίηση ροών εργασίας ΕΣΔΔ Σειρά 22 η Ενότητα 4 Περιεχόμενα Διαδικασία Μοντελοποίηση Διαδικασιών Τεχνικές Μοντελοποίησης Διαδικασιών Εργαλεία Μοντελοποίησης Διαδικασιών Business Process Model and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ UML ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ) (7-8)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ UML ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ) (7-8) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ UML ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. UML Διαγράμματα. Νικόλαος Πεταλίδης. Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014

. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. UML Διαγράμματα. Νικόλαος Πεταλίδης. Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014 .. Μεθοδολογία Προγραμματισμού UML Διαγράμματα Νικόλαος Πεταλίδης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014 Ν. Πεταλίδης (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) Μεθοδολογία Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 1.1 Εισαγωγή... 19 1.2 Η γλώσσα UML... 20 1.2.1 Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού... 21 1.2.2 Τύποι διαγραμμάτων της UML... 22 1.3 Διαγράμματα της UML... 24

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Business Process Modeling Notation (BPMN)

Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Business Process Modeling Notation (BPMN) Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών Business Process Modeling Notation (BPMN) Εισαγωγή Η Business Process Modeling Notation (BPMN) http://www.bpmn.org είναι ένα πρότυπο που περιέχει ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων. «Εισαγωγή στην UML» Βασίλειος Καρακόιδας 26 10 2005

Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων. «Εισαγωγή στην UML» Βασίλειος Καρακόιδας 26 10 2005 Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων «Εισαγωγή στην UML» Βασίλειος Καρακόιδας 26 10 2005 Περιεχόμενα Παρουσίασης Εισαγωγικά Προαπαιτούμενα Πρόγραμμα διαλέξεων Εργασίες Λογισμικό Εισαγωγή στην UML Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο. Κατανοώντας την αντικειμενοστρέφεια

Κεφάλαιο 2ο. Κατανοώντας την αντικειμενοστρέφεια Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφάλαιο 1ο. Εισαγωγή στη γλώσσα UML 1.1 Προσθέτοντας μια νέα μέθοδο...13 1.2 Πως αναπτύχθηκε η UML...14 1.3 Κατανοώντας την UML...15 1.4 Αναγνωρίζοντας τα επί μέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ RATIONAL ROSE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ RATIONAL ROSE ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ RATIONAL ROSE Το path που ακολουθούμε για να ανοίξουμε το εργαλείο είναι: Start All Programs Lab Programs Rational Software Rational Rose Enterprise Edition 1 ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 4:

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 4: Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 4: Η έννοια της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - INFORMATION Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Kanban μέθοδος για τη Διαχείριση Έργων Λογισμικού

Kanban μέθοδος για τη Διαχείριση Έργων Λογισμικού Kanban μέθοδος για τη Διαχείριση Έργων Λογισμικού Ενότητα 1- Kanban μέθοδος Δρ. Δημήτριος Τσέλιος Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.- ΤΕΙ Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μηχανική Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα 3 Διαχείριση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Νίκος Καρακαπιλίδης 3-1 Μαθησιακοί στόχοι Κατανόηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων ενός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Ανάλυση Απαιτήσεων Μοντέλο περιπτώσεων χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 5/12/2016. Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 5/12/2016. Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 5/12/2016 Τεχνολογία Λογισμικού & Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Ανάλυση Συστημάτων State Diagrams Διαγράμματα Καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS)

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Η αρχιτεκτονική ARIS (ARchitecture οf Integrated information Systems) έχει ως στόχο της την περιγρφή όλων των όψεων ή οπτικών ενός επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Τα διαγράµµατα UML. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Τα διαγράµµατα UML. ρ. Πάνος Φιτσιλής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Τα διαγράµµατα UML ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Σύντοµη περιγραφή των διαγραµµάτων UML Στατική δοµή υναµική δοµή ιαγράµµατα UML - 1 Περιγράφουν τη στατική δοµή του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο κύκλος ζωής λογισµικού (συνοπτικά) Η παραδοσιακή φάση ανάπτυξης του κύκλου ζωής λογισµικού Φάση καθορισµού απαιτήσεων (1/2) ΤΙ πρέπει να κάνει το

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής oard Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Masters Thesis Title Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γιατί µοντελοποιούµε Εισαγωγή στη UML Ένα απλό παράδειγµα 2 Γιατί µοντελοποιούµε; Ησηµασία της µοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Συνεργασίας

Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Συνεργασίας Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Συνεργασίας 1 Διαγράμματα αλληλεπίδρασης Απεικονίζουν την αλληλεπίδραση των αντικειμένων μέσω μηνυμάτων Η ανάθεση αρμοδιοτήτων περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εικόνων Πρόλογος της τρίτης έκδοσης Πρόλογος της πρώτης έκδοσης... 23

Κατάλογος εικόνων Πρόλογος της τρίτης έκδοσης Πρόλογος της πρώτης έκδοσης... 23 Περιεχόμενα Κατάλογος εικόνων... 15 Πρόλογος της τρίτης έκδοσης... 19 Πρόλογος της πρώτης έκδοσης... 23 Πρόλογος... 25 Γιατί να ασχοληθεί κανείς με τη UML;... 27 Η δομή του βιβλίου... 27 Αλλαγές της τρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διεργασιών. Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής

Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διεργασιών. Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διεργασιών Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής Ορισμός επιχειρηματικής διεργασίας Μια επιχειρηματική διεργασία είναι μια συλλογή σχετιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ www.witside.com Υπηρεσίες Εκπαίδευσης QlikView Οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης QlikView παρέχουν κατάρτιση σχετικά με την ανάπτυξη εφαρμογών QlikView. Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ακεραιότητα και Ασφάλεια Μέρος 1 Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Ακεραιότητα και Ασφάλεια Μέρος 1 Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Ακεραιότητα και Ασφάλεια Μέρος 1 Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων με βάση slides από A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan, Database System Concepts, 5 th edition Περιορισμοί πεδίου τιμών Περιορισμοί ακεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 3. Ημερομηνία: Παρασκευή 10/11/2006 Θεματική Ενότητα: Activity Diagrams

Φροντιστήριο 3. <logo image> Ημερομηνία: Παρασκευή 10/11/2006 Θεματική Ενότητα: Activity Diagrams Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Φροντιστήριο 3 Ημερομηνία: Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Business Processes Οι οργανισμοί-επιχειρήσεις υπάρχουν για να εξυπηρετούν κάποιο εμπορικό σκοπό ή να προσφέρουν κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες. Διαφέρουν είτε στον

Διαβάστε περισσότερα

Rational Unified Process:

Rational Unified Process: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Μεταπτυχιακό µάθηµα: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καθ. Ε. Σκορδαλάκης, ρ. Β. Βεσκούκης Rational Unified

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 8: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 8: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 8: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Introduction to Java. Module 6: Class Diagrams and Use case Diagrams. Prepared by Costantinos Costa for EPL 233

Introduction to Java. Module 6: Class Diagrams and Use case Diagrams. Prepared by Costantinos Costa for EPL 233 Introduction to Java Module 6: Class Diagrams and Use case Diagrams Prepared by Costantinos Costa for EPL 233 ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 1 Σχεδίαση Συστήματος Φωνοκιβωτίου Διατύπωση αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Περιβάλλοντος εργασίας ενός Οργανισμού και Σχεδίαση Χάρτη διαδικασιών ενός Οργανισμού και

Σχεδίαση Περιβάλλοντος εργασίας ενός Οργανισμού και Σχεδίαση Χάρτη διαδικασιών ενός Οργανισμού και ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχεδίαση Περιβάλλοντος εργασίας ενός Οργανισμού και Σχεδίαση Χάρτη διαδικασιών ενός Οργανισμού και ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Συνεργασίας. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Συνεργασίας. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Συνεργασίας Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στην Oracle ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού Πρόλογος...21 μέρος A Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1.1 Το λογισμικό...25 1.1.1 Ο ρόλος και η σημασία του λογισμικού...26 1.1.2 Οικονομική σημασία του λογισμικού...28

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα #7: UML Χρήστος Δρόσος Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα και Διάρθρωση. Interaction Diagrams

Περιεχόμενα και Διάρθρωση. Interaction Diagrams Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Interaction Diagrams Περιεχόμενα και Διάρθρωση Εισαγωγή Διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο»

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού για τη

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια - University Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Stating that you want to enroll Θα ήθελα να γραφτώ για. Stating that you want to apply for a course ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους

Διαβάστε περισσότερα