Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγωγικές κεραµικές εστίες KM 5920 / ΚΜ 5930 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή. el - GR M.-Nr

2 Πίνακας περιεχοµένων Περιγραφή συσκευής... 4 KM KM Ρύθµιση εστιών και ένδειξη... 6 Ρύθµιση χρονοµέτρου και ένδειξη... 7 Τεχνικά στοιχεία εστιών... 8 Υποδείξεις ασφαλείας... 9 Προστασία περιβάλλοντος Πριν από την αρχική χρήση Αρχικός καθαρισµός Αρχική λειτουργία Τρόπος λειτουργίας των εστιών HiLight Επαγωγική λειτουργία Ανάλυση της λειτουργίας Θόρυβοι Μαγειρικά σκεύη Χειρισµός Πλήκτρα αφής Έναρξη λειτουργίας Επίπεδα ρύθµισης Αυτόµατη προθέρµανση Ενεργοποίηση της δεύτερης επιφάνειας µιας εστίας Λειτουργία Booster ιατήρηση θερµοκρασίας ιακοπή λειτουργίας και ένδειξη υπολοίπου θερµότητας Χρήσιµες συµβουλές για οικονοµία ηλεκτρικού ρεύµατος Χρονόµετρο Ρύθµιση χρονοµέτρου Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας µιας εστίας Συνδυασµός λειτουργιών χρόνου

3 Πίνακας περιεχοµένων Συστήµατα ασφαλείας Κλείδωµα λειτουργίας / κλείδωµα συσκευής Λειτουργία Stop and Go Αυτόµατη απενεργοποίηση συσκευής Προστασία από υπερθέρµανση Καθαρισµός και περιποίηση Προγραµµατισµός Τι πρέπει να κάνετε, όταν Έλεγχος απόδοσης εστίας Αγορά πρόσθετων εξαρτηµάτων Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισµό ιαστάσεις εντοιχισµού KM KM Εντοιχισµός Γενικές οδηγίες εντοιχισµού Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο σύνδεσης Ηλεκτρολογικό σχέδιο Service / Πινακίδα τύπου

4 Περιγραφή συσκευής KM 5920 a Επαγωγική εστία µε λειτουργία διπλού Booster b Εστία HiLight (µονή) c Εστία HiLight (διπλή) d Επαγωγική εστία µε λειτουργία µονού Booster e Ρύθµιση εστιών και ένδειξη (βλέπε αντίστοιχο κεφάλαιο) f Ρύθµιση χρονοµέτρου και ένδειξη (βλέπε αντίστοιχο κεφάλαιο) g Λυχνία ελέγχου κλειδώµατος λειτουργίας h Πλήκτρο αφής για το κλείδωµα λειτουργίας i Πλήκτρο αφής για λειτουργία/ διακοπή της συσκευής 4

5 Περιγραφή συσκευής KM 5930 a Επαγωγική εστία µε λειτουργία διπλού Booster b Εστία HiLight (µονή) c Εστία HiLight (διπλή), µε ζώνη ψησίµατος για µεγαλύτερα σκεύη d Επαγωγική εστία µε λειτουργία µονού Booster e Ρύθµιση εστιών και ένδειξη (βλέπε αντίστοιχο κεφάλαιο) f Ρύθµιση χρονοµέτρου και ένδειξη (βλέπε αντίστοιχο κεφάλαιο) g Λυχνία ελέγχου κλειδώµατος λειτουργίας h Πλήκτρο αφής για το κλείδωµα λειτουργίας i Πλήκτρο αφής για λειτουργία/ διακοπή της συσκευής 5

6 Περιγραφή συσκευής Ρύθµιση εστιών και ένδειξη a Ένδειξη: 0 = Θέση ετοιµότητας εστίας ^ = Βαθµίδα διατήρησης θερµοκρασίας 1 ως 9 = Βαθµίδα ισχύος (µε τη συσκευή σε θέση λειτουργίας) I = Booster I II = Booster II # = Υπόλοιπο θερµότητας ß = Λείπει το σκεύος ή δεν είναι κατάλληλο (βλέπε "Επαγωγική λειτουργία") F = Βλάβη (βλέπε "Αυτόµατη απενεργοποίηση συσκευής") A = Αυτόµατη προθέρµανση µε ενδιάµεσες βαθµίδες ισχύος επιπλέον PO κ.λπ. = Πρόγραµµα (βλέπε "Προγραµµατισµός") SO κ.λπ. = Επίπεδο προγραµµατισµού (βλέπε "Προγραµµατισµός") b Λυχνία ελέγχου για την ενεργοποιηµένη δεύτερη επιφάνεια εστίας c Πλήκτρο αφής για την ενεργοποίηση της δεύτερης επιφάνειας εστίας d Πλήκτρα αφής για τη ρύθµιση βαθµίδας ισχύος e Πλήκτρο αφής για τη λειτουργία/ διακοπή του Booster f Λυχνία ελέγχου για το Booster g Λυχνία ελέγχου για την αυτόµατη προθέρµανση ή τις ενδιάµεσες βαθµίδες ι- σχύος (βλέπε "Προγραµµατισµός"), π.χ. για την εστία µπροστά αριστερά 6

7 Περιγραφή συσκευής Ρύθµιση χρονοµέτρου και ένδειξη a Πλήκτρο αφής για ενεργοποίηση, εναλλαγή µεταξύ των λειτουργιών και επιλογή µιας εστίας, όταν θέλετε να ρυθµίσετε την αυτόµατη διακοπή λειτουργίας b Πλήκτρα αφής για τη ρύθµιση χρόνου c Ένδειξη χρόνου d Λυχνία ελέγχου για την αυτόµατη διακοπή λειτουργίας, π.χ. της εστίας πίσω δεξιά e Λυχνία ελέγχου για το χρονόµετρο f Λυχνία ελέγχου για τις µισές ώρες του χρονοµέτρου, όταν επιλέγετε έναν χρόνο µεγαλύτερο από 99 λεπτά 7

8 Περιγραφή συσκευής Τεχνικά στοιχεία εστιών Εστία HiLight, σε cm Επαγωγική, ελάχιστη ως µέγιστη σε cm* KM 5920 y κανονική: µε Booster I: µε Booster II: Ισχύς σε Watt στα 230 Volt ** w 14, x 10,0 / 18,0 600/1800 z κανονική: µε Booster: Σύνολο: 6700 Εστία HiLight, σε cm Επαγωγική, ελάχιστη ως µέγιστη σε cm* KM 5930 y κανονική: µε Booster I: µε Booster II: Ισχύς σε Watt στα 230 Volt ** w 14, x 17,0 / 17,0 x 26,5 1500/2400 z κανονική: µε Booster: Σύνολο: 7300 * Εντός της περιοχής, µπορούν να χρησιµοποιηθούν σκεύη µε οποιαδήποτε διά- µετρο βάσης. ** Η δεδοµένη ισχύς µπορεί να διαφέρει αναλόγως µε το µέγεθος και το υλικό του σκεύους. 8

9 Υποδείξεις ασφαλείας Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Τυχόν λανθασµένη χρήση της όµως, θα µπορούσε να ήταν επικίνδυνη και σε πρόσωπα και σε αντικείµενα. ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης, πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Μέσα σε αυτές υπάρχουν υποδείξεις για τον εντοιχισµό, την ασφάλεια, το χειρισµό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης και σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη της συσκευής, µην παραλείψετε να του τις παραδώσετε µαζί µε τη συσκευή. Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασµένη µόνο για οικιακή χρήση. Χρησι- µοποιείται για τις λειτουργίες που αναφέρονται στο παρόν βιβλίο οδηγιών χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και είναι πιθανόν επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από λανθασµένους χειρισµούς ή αµέλεια των υποδείξεων ασφαλείας. εν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτοµα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εµπειρίας ή λόγω ά- γνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν µε ασφάλεια. Επιτρέπεται µόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόµου. Προστασία για τα παιδιά Χρησιµοποιείτε το κλείδωµα λειτουργίας για να µην µπορούν τα παιδιά να θέσουν τη συσκευή σε λειτουργία ή να αλλάξουν τις ρυθµίσεις της, όταν δεν βρίσκονται υπό την επίβλεψή σας. Μην αποµακρύνεστε από τη συσκευή, όταν βρίσκονται κοντά της παιδιά και µην τους επιτρέπετε ποτέ να παίζουν µε τη συσκευή. Η χρήση της συσκευής από παιδιά µπορεί να γίνει µόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα ότι έχουν καταλάβει το χειρισµό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λανθασµένου χειρισµού. Η συσκευή, κατά τη λειτουργία της, είναι καυτή και παραµένει έτσι για λίγο χρόνο µετά τη διακοπή της λειτουργίας της. Κρατάτε λοιπόν τα παιδιά µακριά από τη συσκευή, µέχρι να κρυώσει σε τέτοιο βαθµό, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος εγκαύµατος. Μην αποθηκεύετε σε ντουλάπια, πάνω ή δίπλα από τη συσκευή, αντικεί- µενα που θα µπορούσαν να ενδιαφέρουν τα παιδιά. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να αναρριχηθούν τα παιδιά ως τη συσκευή και να κινδυνέψουν από έ- γκαυµα. Είδη συσκευασίας (π.χ. µεµβράνες, φελιζόλ, κλπ.) µπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας. Για τον λόγο αυτό φυλάσσετε τα είδη συσκευασίας µακριά από τα παιδιά και τα πετάτε το συντοµότερο δυνατό. 9

10 Υποδείξεις ασφαλείας Προσέχετε ιδιαιτέρως, ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα τα παιδιά να κατεβάζουν από τη συσκευή καυτές κατσαρόλες και τηγάνια. Στρέφετε πάντα τα χερούλια από τηγάνια και κατσαρόλες στο πλάι πάνω από την επιφάνεια του πάγκου εργασίας, για να µην υπάρχει κανένας κίνδυνος εγκαύµατος. Ένα ειδικό κιγκλίδωµα προστασίας για τα παιδιά (διαθέσιµο στο εµπόριο) µειώνει τον κίνδυνο. Τεχνική ασφάλεια Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, ελέγχετε, αν υπάρχουν ορατές εξωτερικές ζηµιές. Αν συµβαίνει αυτό, δεν επιτρέπεται να προχωρήσετε στην τοποθέτηση ή στη λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, µόνο εφόσον συνδεθεί µε σύστηµα γείωσης σύµφωνο προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σηµαντικό, να ελεγχθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας, και σε περίπτωση αµφιβολίας, να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκληθούν σε περίπτωση απουσίας ή διακοπής της γείωσης (π.χ. κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). Πριν από τη σύνδεση, συγκρίνετε τα στοιχεία της πινακίδας τύπου της συσκευής (τάση και συχνότητα) µε εκείνα του ηλεκτρικού σας δικτύου. Τα στοιχεία αυτά πρέπει οπωσδήποτε να συµφωνούν, για να αποφύγετε οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή. Σε περίπτωση αµφιβολίας απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο. Χρησιµοποιείτε τις εστίες µόνο µετά τον εντοιχισµό τους. Μόνο έτσι, θα είναι εγγυηµένη η ασφαλής λειτουργία τους. Μην ανοίγετε σε καµιά περίπτωση το περίβληµα της συσκευής. Ένα ενδεχόµενο άγγιγµα στις συνδέσεις διέλευσης τάσης ή κάποια αλλαγή σε ηλεκτρικούς και µηχανικούς συνδυασµούς, µπορεί να αποβούν επικίνδυνα για το χειριστή ή να προκαλέσουν ανω- µαλίες στη λειτουργία της συσκευής. Οι εργασίες σύνδεσης και συντήρησης, καθώς και οι επισκευές πρέπει να γίνονται µόνο από ειδικευµένους τεχνίτες. Λανθασµένες εργασίες σύνδεσης, συντήρησης και επισκευών µπορεί να δη- µιουργήσουν σηµαντικούς κινδύνους για το χειριστή, για τους οποίους καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής. Κατά τις εργασίες της εγκατάστασης και των επισκευών η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεδεµένη από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η συσκευή αποσυνδέεται τελείως από το ηλεκτρικό δίκτυο, τότε µόνο, όταν: κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα, ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα, αποχωρίζετε το ηλεκτρικό καλώδιο από το ηλεκτρικό δίκτυο. Σε συσκευές που συνδέονται µε φις, τραβάτε πάντα το φις από την πρίζα και όχι το καλώδιο. 10

11 Υποδείξεις ασφαλείας Μια επισκευή της συσκευής, κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, επιτρέπεται να γίνει µόνο από συνεργείο επισκευών συµβεβληµένο µε την κατασκευαστική εταιρεία, αλλιώς δεν µπορείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης για διάφορες βλάβες που τυχόν ακολουθήσουν. ιάφορα µέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να α- ντικατασταθούν µόνο µε γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele. Μόνο έτσι, µπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας µε τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Αν παρουσιαστεί βλάβη στο καλώδιο σύνδεσης µε το ηλεκτρικό δίκτυο, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε µε το ειδικό καλώδιο τύπου H 05 VV-F (µε µόνωση PVC) που µπορείτε να προµηθευτείτε από το τµήµα ανταλλακτικών της Miele. Για τη σύνδεση της συσκευής µε το ηλεκτρικό δίκτυο δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί πολύπριζο ή επέκταση καλωδίου (µπαλαντέζα). Με το πολύπριζο ή την επέκταση καλωδίου δεν είναι εγγυηµένη η απαραίτητη ασφάλεια της συσκευής (π.χ. κίνδυνος υπερθέρ- µανσης). Αν παρατηρήσετε διάφορες ρωγµές πάνω στην κεραµική επιφάνεια είναι σηµάδι βλάβης και δεν επιτρέπεται να την θέσετε σε λειτουργία ή πρέπει να διακόψετε άµεσα τη λειτουργία της. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Σωστή χρήση Πληροφορία για άτοµα µε βηµατοδότη: Λάβετε υπόψη ότι δίπλα στις ενεργοποιηµένες επαγωγικές εστίες δηµιουργείται ηλεκτροµαγνητικό πεδίο. Αυτό είναι σχεδόν απίθανο να επηρεάσει έναν βηµατοδότη. Αν όµως έχετε οποιαδήποτε αµφιβολία, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του βηµατοδότη ή στο γιατρό σας. Μαγνητικά αντικείµενα, όπως πιστωτικές κάρτες, ντισκέτες, αριθµοµηχανές, δεν επιτρέπεται να βρίσκονται κοντά στις εστίες, όταν αυτές είναι σε λειτουργία. Κίνδυνος να επηρεασθεί η σωστή λειτουργία τους. Η συσκευή, κατά τη λειτουργία της, είναι καυτή και παραµένει έτσι για λίγο χρόνο µετά τη διακοπή της λειτουργίας της. Μόνο όταν σβήσουν οι ενδείξεις υπόλοιπου θερµότητας, µπορείτε να τις αγγίξετε χωρίς κανέναν κίνδυνο εγκαύ- µατος. Μην αποµακρύνεστε από τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. Ένα ά- δειο σκεύος πάνω σε αναµµένη εστία µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην κερα- µική επιφάνεια, για την οποία δεν φέρει καµία ευθύνη ο κατασκευαστής. Η υπερθέρµανση λίπους ή λαδιού µπορεί να οδηγήσει σε φωτιά. Αν, παρόλα αυτά, προκληθεί φωτιά από καυτό λάδι ή λίπος, µην προσπαθήσετε σε καµία περίπτωση να τη σβήσετε µε νερό. Για να τη σβήσετε ρίχνετε πάνω της το καπάκι ενός µαγειρικού σκεύους, µια υγρή πετσέτα ή κάτι παρόµοιο. 11

12 Υποδείξεις ασφαλείας Φοράτε πάντα µονωτικά γάντια ή πάνινες πιάστρες σε όλες τις διαδικασίες µαγειρέµατος στην καυτή συσκευή. Επίσης πρέπει να προσέχετε να µην είναι υγρές οι πιάστρες, γιατί υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί η αγωγιµότητά τους και να οδηγηθείτε σε έγκαυµα. Μη µαγειρεύετε ποτέ φλαµπέ κάτω από έναν απορροφητήρα. Από τις φλόγες του φλαµπέ µπορεί να πάρει φωτιά ο απορροφητήρας. Μη χρησιµοποιείτε τις κεραµικές ε- στίες σαν βοηθητική επιφάνεια για να ακουµπάτε διάφορα αντικείµενα, κυρίως µαχαιροπίρουνα, κουτάλια και άλλα παρόµοια µεταλλικά αντικείµενα. Αν οι ε- στίες είναι αναµµένες ή τις ανάψετε κατά λάθος ή αν υπάρχει υπόλοιπο θερµότητας, υπάρχει κίνδυνος τα µεταλλικά α- ντικείµενα να υπερθερµανθούν (κίνδυνος εγκαύµατος). ιάφορα άλλα αντικείµενα, ανάλογα µε το υλικό τους, µπορεί να αρχίσουν να λειώνουν ή να καίγονται. Υγρά καπάκια µπορεί να παραµορφωθούν. ιακόπτετε πάντα τη λειτουργία των ε- στιών µετά τη χρήση. Μην καλύπτετε ποτέ τις εστίες µε πάνινο κάλυµµα ή προστατευτική µεµβράνη κουζινών. Αν οι εστίες είναι ακό- µη καυτές, µπορεί να προκληθεί φωτιά. Μη χρησιµοποιείτε τις εστίες HiLight για θέρµανση χώρου. Η συνεχώς αυξανόµενη θερµοκρασία µπορεί εύκολα να προκαλέσει την ανάφλεξη διαφόρων α- ντικειµένων, που βρίσκονται κοντά στη συσκευή. Εκτός τούτου, µειώνεται και η αντοχή της συσκευής στο χρόνο. Μη χρησιµοποιείτε στις κεραµικές εστίες σκεύη που η βάση τους δεν είναι λεία ή έχει γρέζια. Υπάρχει κίνδυνος να δηµιουργηθούν γρατσουνιές στην επιφάνεια της κεραµικής εστίας. Μη ζεσταίνετε ποτέ άδειο το σκεύος, εκτός αν το επιτρέπει ρητά ο κατασκευαστής του. Αν δεν το λάβετε υπόψη σας, µπορεί λόγω της ταχύτητας µε την οποία θερµαίνεται η επαγωγική εστία και κάτω από ακατάλληλες συνθήκες νε φθάσει µέσα σε σύντοµο χρόνο η βάση τους σκεύους τη θερµοκρασία ανάφλεξης λαδιού ή λίπους. ιατηρείτε καθαρές τις εστίες από υπολείµµατα αλατιού, ζάχαρης ή κόκκων άµµου, π.χ. από το καθάρισµα λαχανικών, γιατί µπορεί να προκληθούν γρατσουνιές στην κεραµική επιφάνεια. Μη τοποθετείτε σε καµία περίπτωση καυτά σκεύη στην περιοχή των πλήκτρων αφής. Υπάρχει κίνδυνος να πάθει βλάβη το ηλεκτρονικό σύστηµα κάτω από τα πλήκτρα αφής. Προσέχετε, να µην πέσουν αντικεί- µενα ή σκεύη πάνω στην κεραµική επιφάνεια. Ακόµη και ελαφρά αντικείµενα, όπως π.χ. µια αλατιέρα, µπορεί να προκαλέσουν ρωγµές ή ανοίγµατα στην κεραµική επιφάνεια. Μη χρησιµοποιείτε σκεύη από πλαστικό ή αλουµινόχαρτο. Στις υψηλές θερµοκρασίες αυτά λιώνουν. Εκτός αυτού, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν φωτιά. 12

13 Υποδείξεις ασφαλείας Μη ζεσταίνετε κλειστά µεταλλικά ή άλλα κουτιά, όπως π.χ. κονσέρβες. Με την πίεση που δηµιουργείται στα τοιχώ- µατά τους, µπορεί να εκραγούν και να προκληθεί τραυµατισµός και έγκαυµα! Αν πέσει ζάχαρη σε στερεά ή υγρή µορφή καθώς και πλαστικό ή αλουµινόχαρτο πάνω στο καυτό κεραµικό γυαλί, διακόπτετε αµέσως τη λειτουργία των εστιών. Αφαιρείτε άµεσα και εντελώς αυτά τα υλικά από τις εστίες, ενώ είναι ακόµη ζεστά, µε την ειδική ξύστρα κεραµικών επιφανειών, γιατί αλλιώς µπορεί να καταστρέψουν την κεραµική επιφάνεια. Προσοχή: Επειδή οι εστίες είναι καυτές, υπάρχει κίνδυνος εγκαύµατος! Καθαρίζετε ακόµη µια φορά τις εστίες, όταν αυτές κρυώσουν. Για να αποφύγετε το κάψιµο των υπολειµµάτων στις εστίες HiLight, αφαιρείτε όλους τους λεκέδες όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Επίσης, προσέχετε πάντα να είναι καθαρές, χωρίς λίπη και στεγνές οι βάσεις των σκευών όταν τα τοποθετείτε πάνω στις εστίες HiLight. Όταν χρησιµοποιείτε µια πρίζα, που βρίσκεται κοντά στη συσκευή, προσέχετε, ώστε το καλώδιο της συσκευής που θα συνδέσετε, να µην αγγίζει τις καυτές επιφάνειες της συσκευής. Η µόνωση του καλωδίου θα µπορούσε έτσι να πάθει ζηµιά. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε µια τουρµπίνα κρύου αέρα. Σε περίπτωση που υπάρχει συρτάρι κάτω από την ε- ντοιχισµένη συσκευή, πρέπει να διατηρηθεί κάποια απόσταση ανάµεσα στο περιεχόµενο του συρταριού και το κάτω µέρος της συσκευής. ιαφορετικά δεν διασφαλίζεται ο εξαερισµός της. Στο συρτάρι αυτό δεν επιτρέπεται να αποθηκεύετε µυτερά ή µικρά αντικείµενα ή χαρτί. Μπορεί να εισχωρήσουν ή να α- ναρροφηθούν από τις σχισµές στο περίβληµα της τουρµπίνας και να προκαλέσουν βλάβη στη φτερωτή ή να επηρεάσουν το σύστηµα κρύου αέρα. Αν υπάρχει συρτάρι κάτω από την εντοιχισµένη συσκευή, δεν επιτρέπεται να αποθηκεύετε µέσα σε αυτό διάφορα σπρέι ή εύφλεκτα υγρά. Αν φυλάτε εκεί θήκες µε µαχαιροπίρουνα, οι θήκες τους θα πρέπει να είναι από θερµοανθεκτικό υλικό. Φροντίζετε, να ψήνετε πάντα αρκετά τα φαγητά σας. Οι διάφοροι µικροοργανισµοί που πιθανώς να υπάρχουν µέσα στις τροφές, καταστρέφονται µόνο σε υψηλές θερµοκρασίες και µε τον κατάλληλο χρόνο. Αν κάποιο κατοικίδιο ζώο ανέβει στις εστίες, µπορεί να αγγίξει ένα πλήκτρο αφής και να τεθεί σε λειτουργία µια ε- στία. Γι' αυτό, κρατάτε κατά κανόνα τα κατοικίδια ζώα µακριά από τις εστίες. Αν η εστίες είναι εντοιχισµένες πάνω από φούρνο ή κουζίνα πυρόλυσης, δεν επιτρέπεται να τις θέσετε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του προγράµµατος πυρόλυσης, γιατί µπορεί να ενεργοποιηθεί η προστασία υπερθέρµανσης των εστιών (βλέπε αντίστοιχο κεφάλαιο). Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται στην µη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας. 13

14 Προστασία περιβάλλοντος Αξιοποίηση της συσκευασίας Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζηµιές κατά τη µεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί µε ειδικά κριτήρια, όπως είναι η συµµόρφωση προς τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές καθώς και η δυνατότητα ανακύκλωσης. Η επιστροφή των υλικών συσκευασίας στους ειδικούς χώρους αποκοµιδής εξοικονοµεί πρώτες ύλες και µειώνει την παρουσία απορριµµάτων. Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν ακόµη πολλές πολύτιµες πρώτες ύλες. Περιέχουν και πολλές βλαβερές ουσίες, οι οποίες ω- στόσο ήταν προηγουµένως απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία και την ασφάλειά τους. Στους κοινούς σκουπιδότοπους ή λόγω εσφαλµένης χρήσης, αυτές οι ουσίες µπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Μην πετάτε λοιπόν σε καµία περίπτωση την παλιά σας συσκευή στον πλησιέστερο σκουπιδότοπο, αλλά ενηµερωθείτε από τη διοίκηση του δήµου σας ή τον πλησιέστερο χώρο συγκέντρωσης µετάλλων για τις δυνατότητες παράδοσης και ανακύκλωσης των παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Φροντίζετε, ώστε µέχρι την αποκοµιδή της συσκευής, να φυλάσσεται αυτή µακριά από µικρά παιδιά. 14

15 Πριν από την αρχική χρήση Κολλάτε την πινακίδα τύπου, που θα βρείτε µέσα στα συνοδευτικά έντυπα της συσκευής, στη θέση που προβλέπεται για αυτήν στο κεφ. "Πινακίδα τύπου". Αρχικός καθαρισµός Αφαιρείτε τις προστατευτικές µεµβράνες και τα αυτοκόλλητα που τυχόν υπάρχουν στη συσκευή. Πριν από την αρχική χρήση καθαρίζετε τη συσκευή µε ένα υγρό πανί και την στεγνώνετε. Μη χρησιµοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, γιατί δηµιουργούνται γαλαζωπές αλλοιώσεις πάνω στο κεραµικό γυαλί. Αρχική λειτουργία Μόνο για εστίες µε κεραµική κεκλιµένη φασέτα: Κατά τις πρώτες ηµέρες µετά τον ε- ντοιχισµό µπορεί να είναι ορατή µια µικρή σχισµή ανάµεσα στην εστία και στον πάγκο εργασίας. Αυτή µε τη χρήση θα µειώνεται. Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής σας, παρόλη την παρουσία της σχισµής, είναι α- πόλυτα εγγυηµένη. Κατά την αρχική λειτουργία της συσκευής δηµιουργείται µια µυρωδιά και πιθανόν να εµφανιστούν και ατµοί. Με τις επόµενες χρήσεις η µυρωδιά θα µειώνεται µέχρι να εξαφανιστεί τελείως. Η µυρωδιά αυτή και πιθανόν η παρουσία ατµών δεν έχουν καµία σχέση µε λανθασµένη σύνδεση ή βλάβη της συσκευής και δεν είναι βλαβερά για την υγεία. 15

16 Τρόπος λειτουργίας των εστιών HiLight Οι µονές εστίες είναι εξοπλισµένες µε µία ζώνη θέρµανσης, οι διπλές εστίες και οι εστίες µε ζώνη ψησίµατος είναι εξοπλισµένες µε δύο ζώνες θέρµανσης. Ανάλογα µε τον τύπο της συσκευής οι ζώνες θέρµανσης µπορεί να χωρίζονται από έναν διαχωριστικό δακτύλιο. Κάθε εστία διαθέτει προστασία από υ- περθέρµανση (εσωτερικό θερµοστάτη) που αποτρέπει την υπερθέρµανση της κεραµικής επιφάνειας (βλέπε κεφ. "Προστασία από υπερθέρµανση"). Όταν ρυθµιστεί κάποια βαθµίδα ισχύος, τότε τίθεται σε λειτουργία η θέρµανση και η ζώνη θέρµανσης αρχίζει να γίνεται ορατή µέσω της κεραµικής επιφάνειας. Η απόδοση θέρµανσης των εστιών ε- ξαρτάται από τη ρυθµισµένη βαθµίδα ισχύος και ρυθµίζεται ηλεκτρονικά. Αυτό προκαλεί µια "εναλλαγή" στη λειτουργία θέρµανσης µιας εστίας: η θέρµανση α- νάβει και σβήνει. Μονή εστία a Προστασία από υπερθέρµανση b Ζώνη θέρµανσης Εστία διπλού µεγέθους a Το κενό υπάρχει για τεχνικούς λόγους και δεν αποτελεί βλάβη b Προστασία από υπερθέρµανση c Εξωτερική ζώνη θέρµανσης d ιαχωριστικός δακτύλιος e Εσωτερική ζώνη θέρµανσης 16

17 Επαγωγική λειτουργία Ανάλυση της λειτουργίας Κάτω από κάθε επαγωγική εστία υπάρχει ένα επαγωγικό πηνίο. Όταν η εστία τίθεται σε λειτουργία, το πηνίο αυτό παράγει ένα µαγνητικό πεδίο, το οποίο ε- πιδρά άµεσα στη βάση του σκεύους και τη θερµαίνει. Η εστία λοιπόν θερµαίνεται µόνο εµµέσως µέσω της υψηλής θερ- µοκρασίας που παράγει το σκεύος. Οι επαγωγικές εστίες λειτουργούν µόνο, όταν τοποθετηθεί σκεύος µε µαγνητική βάση (βλέπε κεφ. "Μαγειρικά σκεύη") Η επαγωγική λειτουργία ελέγχει αυτοµάτως το µέγεθος του τοποθετηµένου σκεύους πάνω στη συσκευή, δηλαδή λειτουργεί µόνο στην επιφάνεια που καλύπτει η βάση του σκεύους. Η εστία δεν λειτουργεί, Όταν δεν έχει τοποθετηθεί σκεύος ή δεν έχει τοποθετηθεί το κατάλληλο σκεύος (χωρίς µαγνητική βάση). Όταν η διάµετρος της βάσης του τοποθετηµένου σκεύους είναι πολύ µικρή. Όταν αποµακρύνετε το σκεύος από την ενεργοποιηµένη εστία. Σε αυτή την περίπτωση αναβοσβήνει στην αντίστοιχη ένδειξη της εστίας το σύµβολο ß, εναλλάξ µε το 0 ή την τελευταία βαθµίδα ισχύος που είχατε ρυθ- µίσει. Αν µέσα σε 3 λεπτά τοποθετηθεί κατάλληλο σκεύος, σβήνει το ß και µπορείτε να συνεχίσετε κατά το συνηθισµένο τρόπο. Αν δεν τοποθετηθεί κανένα σκεύος ή δεν τοποθετηθεί κατάλληλο σκεύος, η λειτουργία της εστίας και της συσκευής διακόπτεται αυτοµάτως µετά από 3 λεπτά. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή σαν επιφάνεια για να ακουµπάτε µαχαιροπίρουνα, κουτάλια ή άλλα µεταλλικά αντικείµενα. Αν θέσετε σε λειτουργία τις εστίες κατά λάθος ή ε- σκεµµένα ή αν υπάρχει ακόµη υπόλοιπο θερµότητας, τότε τα αντικείµενα αυτά µπορεί να υπερθερµανθούν (κίνδυνος εγκαύµατος). ιακόπτετε τη λειτουργία των εστιών µετά τη χρήση. 17

18 Επαγωγική λειτουργία Θόρυβοι Κατά τη λειτουργία των επαγωγικών ε- στιών µπορεί να δηµιουργηθούν οι ακόλουθοι ήχοι, ανάλογα µε το υλικό και την επεξεργασία της βάσης: Βουητό, σε περίπτωση που έχετε ρυθµίσει υψηλή βαθµίδα ισχύος. Α- κούγεται λιγότερο ή εξαφανίζεται, ό- ταν χαµηλώνετε τη βαθµίδα ισχύος. Κρότος, σε σκεύη µε βάση από συνδυασµό διαφόρων υλικών (π.χ. µε διπλό πάτο). Σφύριγµα, όταν οι αλληλοσυνδεόµενες εστίες (βλέπε κεφ. "Λειτουργία Booster") λειτουργούν ταυτοχρόνως µε την υψηλότερη βαθµίδα ισχύος και σε κάθε µία από αυτές έχει τοποθετηθεί σκεύος µε βάση από συνδυασµό διαφόρων υλικών (π.χ. µε διπλό πάτο). Κλικ κατά την ηλεκτρονική διαδικασία ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, κυρίως σε χαµηλές βαθµίδες ισχύος. Για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα του ηλεκτρονικού συστήµατος η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε µια τουρµπίνα κρύου αέρα. Όταν κάνετε εντατική χρήση της συσκευής, δηλαδή για µεγάλο χρονικό διάστηµα, τότε η τουρµπίνα τίθεται σε λειτουργία και ακούτε ένα βουητό. Η τουρµπίνα κρύου αέρα µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ακόµα και µετά τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής. Μαγειρικά σκεύη Είδος σκεύους Τα κατάλληλα µαγειρικά σκεύη είναι: Ανοξείδωτα µε µαγνητική βάση Εµαγιέ Μαντεµένια Τα µη κατάλληλα µαγειρικά σκεύη είναι: Ανοξείδωτα χωρίς µαγνητική βάση Αλουµινένια, χάλκινα Γυάλινα/ κεραµικά, πήλινα Όταν δεν είστε σίγουροι αν µία κατσαρόλα ή ένα τηγάνι ενδείκνυται για την επαγωγική εστία, µπορείτε να το δοκι- µάσετε βάζοντας ένα µαγνήτη στη βάση του σκεύους. Αν ο µαγνήτης κολλήσει, το σκεύος είναι κατάλληλο. Σηµειώνουµε ότι οι ιδιότητες χρήσης της βάσης του σκεύους µπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσµα του µαγειρέµατος. Μέγεθος σκεύους Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της συσκευής πρέπει να επιλέξετε το µέγεθος της κατσαρόλας, ώ- στε να καταλαµβάνει το χώρο ανάµεσα στο εξωτερικό και εσωτερικό µαρκάρισµα της εστίας. Αν η κατσαρόλα είναι µικρότερη από το εσωτερικό σηµάδι, µπορεί να µην λειτουργεί η επαγωγή, καθώς η εστία δεν ανάβει και συµπεριφέρεται σαν να µην υπάρχει µαγειρικό σκεύος. 18

19 Χειρισµός Πλήκτρα αφής Ο πίνακας χειρισµού αυτών των κερα- µικών εστιών είναι εξοπλισµένος µε η- λεκτρονικά πλήκτρα αφής. Τα πλήκτρα αυτά αντιδρούν στο άγγιγµα των χεριών. Ρυθµίζετε την εστία αγγίζοντας µε το δάκτυλο το αντίστοιχο πλήκτρο. Κάθε αντίδραση του πλήκτρου αφής συνοδεύεται από ηχητικό σήµα. Φροντίζετε να αγγίζετε πάντα µόνο το πεδίο του πλήκτρου αφής, µε την ά- κρη του δακτύλου κάθετα στο κέντρο του πλήκτρου. Επίσης φροντίζετε να παραµένει καθαρή η περιοχή των πλήκτρων και να µη χρησιµοποιείται σαν βοηθητική επιφάνεια. Αλλιώς τα πλήκτρα αφής δεν αντιδρούν ή αντιδρούν παραπλανητικά και πολλές φορές οδηγούν σε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών, ακόµα και σε αυτόµατη διακοπή λειτουργίας (βλέπε κεφ. "Αυτόµατη απενεργοποίηση συσκευής"). εν επιτρέπεται να τοποθετείτε καυτά σκεύη πάνω στα πλήκτρα αφής, γιατί µπορεί να καταστραφεί το ηλεκτρονικό σύστηµα που βρίσκεται κάτω από αυτά. Έναρξη λειτουργίας Πριν θέσετε σε λειτουργία µία εστία πρέπει να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Μην αποµακρύνεστε από τη συσκευή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή: Αγγίζετε το πλήκτρο αφής "λειτουργία/ διακοπή s". Σε όλες τις ενδείξεις των εστιών εµφανίζεται 0. Αν δεν ακολουθήσει κάποιος χειρισµός ρύθµισης, µετά από λίγα δευτερόλεπτα διακόπτεται αυτοµάτως η λειτουργία της συσκευής για λόγους α- σφαλείας. Για να θέσετε σε λειτουργία µια εστία: Αγγίζετε τα αντίστοιχα πλήκτρα αφής ή + της εστίας και επιλέγετε την ε- πιθυµητή βαθµίδα από 1 ως 9. Αν ξεκινήσετε µε το, το µαγείρεµα θα γίνει µε την αυτόµατη προθέρµανση κι αν ξεκινήσετε µε το +, το µαγείρεµα θα γίνει χωρίς αυτόµατη προθέρµανση (βλέπε κεφ. "Αυτόµατη προθέρµανση"). Αν θέλετε να θέσετε σε λειτουργία ακό- µη µία εστία, στην ένδειξη της οποίας έχει ήδη σβηστεί το 0, αγγίζετε µια φορά σύντοµα το πλήκτρο ή +. Το 0 εµφανίζεται πάλι και µπορείτε να επιλέξετε µια βαθµίδα ισχύος (µε ή χωρίς αυτόµατη προθέρµανση). 19

20 Χειρισµός Επίπεδα ρύθµισης Είδος µαγειρέµατος Λιώσιµο βουτύρου ιάλυση ζελατίνας Ζέσταµα µικρής ποσότητας υγρών Χύλωµα ρυζιού Απόψυξη λαχανικών σε µπλοκ Ζέσταµα φαγητών µε πολύ ή λίγο ζωµό έσιµο κρέµας και σάλτσας µε κρασί ή σάλτσας ολαντέζ Βράσιµο ρυζόγαλου Ψήσιµο οµελέτας και αβγά µάτια χωρίς κρούστα Άχνισµα φρούτων Απόψυξη βαθιά κατεψυγµένων τροφίµων Άχνισµα λαχανικών, ψαριών Χύλωµα δηµητριακών Αυτόµατη προθέρµανση για µεγάλες ποσότητες φαγητού π.χ. σούπα µε όσπρια Φούσκωµα ζυµαρικών Προστατευτικό τηγάνισµα (χωρίς υπερθέρµανση του λαδιού ή λίπους), ψαριών, σνίτσελ, λουκάνικων, α- βγών Επίπεδο ρύθµισης* εργοστασιακή ρύθµιση (9 βαθµίδες) ενδιάµεση επέκταση ρύθµισης** (17 βαθµίδες) Τηγάνισµα πατατοκεφτέδες, τηγανίτες, λουκουµάδες Αυτόµατη προθέρµανση και βράσιµο µεγάλης ποσότητας νερού ιατήρηση θερµοκρασίας 9 9 ^ (µόνο στις ε- παγωγικές ε- στίες) * Τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα είναι ενδεικτικά και ισχύουν για κανονική µερίδα 4 ατόµων. Για κατσαρόλες µε ψηλότερα τοιχώµατα, βράσιµο χωρίς καπάκι και για µεγαλύτερες ποσότητες απαιτείται ρύθµιση σε µεγαλύτερη βαθµίδα. Για µικρότερες ποσότητες, ρυθµίζετε µικρότερη βαθµίδα. ** Αν θέλετε ακριβέστερη απόδοση των βαθµίδων ισχύος, µπορείτε να ενεργοποιήσετε µε προγραµµατισµό τα ενδιάµεσα πεδία των βαθµίδων (βλέπε κεφ. "Προγραµµατισµός"). Οι ενδιάµεσες αυτές βαθµίδες εµφανίζονται µε µια φωτεινή τελεία δίπλα από τον αριθµό. 20

21 Χειρισµός Αυτόµατη προθέρµανση Όταν είναι ενεργοποιηµένη η αυτόµατη προθέρµανση, η εστία ξεκινάει αυτόµατα µε την υψηλότερη ισχύ (ταχύς αρχικός βρασµός) και κατόπιν περνάει στη βαθµίδα συνέχισης µαγειρέµατος που έχετε επιλέξει. O χρόνος που διαρκεί η αυτόµατη προθέρµανση εξαρτάται πάντα από τη βαθµίδα συνέχισης µαγειρέ- µατος που επιλέγετε (βλέπε πίνακα). Στις υψηλές βαθµίδες συνέχισης µαγειρέµατος σε εστίες HiLight η διάρκεια της αυτόµατης προθέρµανσης είναι συχνά µικρή, µια και η ρύθµιση σε αυτούς τους βαθµούς γενικά επιλέγεται για θέρµανση άδειων σκευών µε σκοπό το τσιγάρισµα. Αν κατά τη διάρκεια της αυτόµατης προθέρµανσης στις επαγωγικές εστίες α- ποµακρύνετε το µαγειρικό σκεύος, η αυτόµατη προθέρµανση διακόπτεται. Συνεχίζεται, όταν το µαγειρικό σκεύος τοποθετηθεί πάλι στην εστία µέσα σε 3 λεπτά. Θέρµανση επαγωγικών εστιών Βαθµίδα Χρόνος αυτόµατης συνέχισης προθέρµανσης σε µαγειρέµατος* λεπτά και δευτερόλεπτα (περίπου) 1 0 : : : : : : : : : : : : : : : : * Οι βαθµίδες συνέχισης µαγειρέµατος µε την τελεία δίπλα στον αριθµό υ- πάρχουν µόνο όταν έχετε προγραµ- µατίσει ενδιάµεση βαθµίδα ισχύος (βλέπε κεφ. "Προγραµµατισµός"). 21

22 Χειρισµός Θέρµανση εστιών HiLight Βαθµίδα Χρόνος αυτόµατης συνέχισης προθέρµανσης σε µαγειρέµατος* λεπτά και δευτερόλεπτα (περίπου) 1 1 : : : : : : : : : : : : : : : : * Οι βαθµίδες συνέχισης µαγειρέµατος µε την τελεία δίπλα στον αριθµό υ- πάρχουν µόνο όταν έχετε προγραµ- µατίσει ενδιάµεση βαθµίδα ισχύος (βλέπε κεφ. "Προγραµµατισµός"). Για να µαγειρέψετε µε αυτόµατη προθέρµανση: Αγγίζετε το πλήκτρο αφής µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή βαθµίδα συνέχισης µαγειρέµατος, π.χ. 6. Κατά τη διάρκεια της αυτόµατης προθέρµανσης ανάβει µία λυχνία ελέγχου σε µορφή τελείας δεξιά δίπλα από τη βαθµίδα συνέχισης µαγειρέµατος. Μετά τη λήξη του χρόνου αυτόµατης προθέρ- µανσης η λυχνία σβήνει. Κατά τη διάρκεια της αυτόµατης προθέρµανσης µπορείτε να µειώσετε ή να αυξήσετε τη βαθµίδα συνέχισης µαγειρέµατος µε το ή το +. Αντίστοιχα αλλάζει και ο χρόνος αυτόµατης προθέρ- µανσης. Στην ενδιάµεση επέκταση βαθµίδας ι- σχύος (βλέπε κεφ. "Προγραµµατισµός") αναβοσβήνει ένα a εναλλάξ µε τη βαθ- µίδα συνέχισης µαγειρέµατος ως τη λήξη του χρόνου αυτόµατης προθέρµανσης. 22

23 Χειρισµός Ενεργοποίηση της δεύτερης επιφάνειας µιας εστίας (µόνο στα µοντέλα που διαθέτουν τέτοιου είδους εστίες HiLight) Όταν χρησιµοποιείτε µεγαλύτερα σκεύη, µπορείτε να θέσετε σε λειτουργία και τη δεύτερη ζώνη θέρµανσης µιας διπλής εστίας ή και τη ζώνη ψησίµατος ανάλογα. Πρώτα θέτετε σε λειτουργία µια εστία αγγίζοντας το ή το + και επιλέγετε µια βαθµίδα ισχύος. Μετά αγγίζετε το πλήκτρο αφής για ενεργοποίηση και της δεύτερης επιφάνειας εστίας n. Αν στην ένδειξη της εστίας ήδη ανάβει 0, τότε µπορείτε επίσης να αγγίξετε πρώτα το πλήκτρο αφής n και µετά να επιλέξετε µια βαθµίδα ισχύος. Ως ένδειξη της ενεργοποιηµένης δεύτερης επιφάνειας της εστίας ανάβει η α- ντίστοιχη λυχνία ελέγχου. Για να διακόψετε τη λειτουργία της δεύτερης επιφάνειας, αγγίζετε εκ νέου το πλήκτρο αφής n. 23

24 Χειρισµός Λειτουργία Booster Οι επαγωγικές εστίες είναι εξοπλισµένες µε τη λειτουργία µονού Booster (I) ή διπλού Booster (I/II) (βλέπε "Περιγραφή συσκευής"). Η λειτουργία Booster σηµαίνει ότι η ε- στία λειτουργεί µε ενισχυτή ισχύος. Ο ενισχυτής προστέθηκε για να µπορείτε π.χ. να ζεσταίνετε γρήγορα µεγάλη ποσότητα νερού για µακαρόνια. Οι εστίες λειτουργούν για 10 λεπτά µε µια εξαιρετικά υψηλή βαθµίδα ισχύος όταν τίθεται σε λειτουργία το Booster I και για 15 λεπτά όταν τίθεται σε λειτουργία το Booster II. Η λειτουργία Booster µπορεί να χρησι- µοποιείται κάθε φορά µόνο για µία εστία. Αν θέσετε σε λειτουργία το Booster, ό- ταν δεν έχετε ρυθµίσει βαθµίδα ισχύος: τότε στη λήξη του χρόνου Booster ή σε πρόωρη διακοπή η ισχύς της ε- στίας θα επανέλθει αυτόµατα στη βαθµίδα 9. έχετε ρυθµίσει βαθµίδα ισχύος: τότε στη λήξη του χρόνου Booster ή σε πρόωρη διακοπή η ισχύς της εστίας θα επανέλθει αυτόµατα στην αρχικά ρυθµισµένη βαθµίδα. Αν αποµακρύνετε το µαγειρικό σκεύος όσο βρίσκεται σε λειτουργία το Booster, τότε διακόπτεται η λειτουργία του. Συνεχίζεται, αν µέσα σε 3 λεπτά τοποθετήσετε πάλι το σκεύος στην εστία. Η απόδοση ισχύος του Booster στηρίζεται στο ότι αφαιρεί ένα τµήµα από την απόδοση µιας άλλης επαγωγικής εστίας, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Η ενεργοποίηση του Booster επιφέρει στην άλλη επαγωγική εστία τα εξής α- ποτελέσµατα: ιακόπτεται τυχόν ρύθµιση αυτόµατης προθέρµανσης. Μειώνεται ενδεχοµένως η βαθµίδα ισχύος. Με την ενεργοποίηση του Booster II η λειτουργία της συνδεδεµένης εστίας διακόπτεται. 24

25 Χειρισµός Για την έναρξη λειτουργίας του Booster I Θέτετε σε λειτουργία την επιθυµητή εστία. Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Β της α- ντίστοιχης εστίας. Στην ένδειξη της εστίας εµφανίζεται I και ανάβει επιπλέον η λυχνία ελέγχου της λειτουργίας Booster. Για την έναρξη λειτουργίας του Booster II Θέτετε σε λειτουργία την επιθυµητή εστία. Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Β της α- ντίστοιχης εστίας. Στην ένδειξη της εστίας εµφανίζεται I και ανάβει επιπλέον η λυχνία ελέγχου της λειτουργίας Booster. Αγγίζετε εκ νέου το πλήκτρο αφής Β της αντίστοιχης εστίας. Στην ένδειξη της εστίας εµφανίζεται II. ιακοπή λειτουργίας του Booster Αν θέλετε, µπορείτε να διακόψετε νωρίτερα τη λειτουργία του Booster. Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Β της α- ντίστοιχης εστίας αρκετές φορές, µέχρι να σβήσει στην ένδειξη η λυχνία ελέγχου του Booster και να εµφανιστεί µια βαθµίδα ισχύος. Άλλος τρόπος είναι να αγγίξετε το πλήκτρο α- φής " " της αντίστοιχης εστίας. 25

26 Χειρισµός ιατήρηση θερµοκρασίας Οι επαγωγικές εστίες είναι εξοπλισµένες µε µια βαθµίδα διατήρησης θερµοκρασίας. Αν ρυθµίσετε αυτή τη βαθµίδα, η λειτουργία της επιλεγµένης εστίας διακόπτεται µετά από 2 ώρες το ανώτερο. Η βαθµίδα διατήρησης θερµοκρασίας χρησιµεύει για να διατηρούνται τα φαγητά ζεστά µετά το µαγείρεµά τους, δηλαδή όσο είναι ακόµη καυτά. εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ζεστάνει πάλι φαγητά που έχουν κρυώσει. ιακοπή λειτουργίας και ένδειξη υπολοίπου θερµότητας Για να διακόψετε τη λειτουργία µιας εστίας: Αγγίζετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής και + της αντίστοιχης εστίας. Στην ένδειξη της εστίας φωτίζεται για λίγα δευτερόλεπτα το 0. Στη συνέχεια εµφανίζεται η ένδειξη υπολοίπου θερµότητας, για όσο χρόνο αυτή η εστία είναι ακόµη καυτή. Πρακτικές συµβουλές ιατηρείτε ζεστά τα φαγητά αποκλειστικά µέσα στο µαγειρικό σκεύος (κατσαρόλα/τηγάνι). Σκεπάζετε το σκεύος µε καπάκι. εν χρειάζεται να ανακατεύετε το φαγητό κατά τη διάρκεια του χρόνου διατήρησης θερµοκρασίας. Οι απώλειες σε θρεπτικά συστατικά ξεκινάνε µε το µαγείρεµα των τροφίµων και συνεχίζονται στη φάση διατήρησης θερµοκρασίας. Όσο περισσότερο χρόνο διατηρείτε ζεστό το φαγητό, τόσο περισσότερη είναι η απώλεια θρεπτικών συστατικών. Για το λόγο αυτό προσπαθείτε ο χρόνος διατήρησης της θερµοκρασίας να είναι όσο το δυνατόν συντο- µότερος. Για να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής: Αγγίζετε το πλήκτρο αφής "λειτουργία / διακοπή s". Έτσι διακόπτεται η λειτουργία όλων των εστιών και στις ενδείξεις των καυτών ακόµη εστιών εµφανίζεται το υπόλοιπο θερµότητας. Οι οριζόντιες παύλες της ένδειξης υπολοίπου θερµότητας σβήνουν η µία µετά την άλλη, όσο κρυώνει η εστία. Η τελευταία παύλα θα σβήσει, όταν η εστία έχει κρυώσει σε βαθµό που να την αγγίζετε χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να καείτε. 26

27 Χειρισµός Οι ενδείξεις υπόλοιπου θερµότητας φωτίζουν επίσης, όταν τοποθετείται καυτό σκεύος σε απενεργοποιηµένη εστία. Όσο είναι αναµµένες οι ενδείξεις υπόλοιπου θερµότητας, δεν επιτρέπεται να αγγίζετε τις εστίες, ούτε να ακουµπάτε πάνω σε αυτές διάφορα αντικείµενα που δεν αντέχουν σε µεγάλες θερµοκρασίες. Κίνδυνος ε- γκαύµατος και φωτιάς! Λάβετε υπόψη σας, ότι οι ενδείξεις υπόλοιπου θερµότητας δεν ανάβουν µετά από ένδειξη βλάβης, ακόµη κι αν οι εστίες είναι ακόµη καυτές. Χρήσιµες συµβουλές για οικονοµία ηλεκτρικού ρεύµατος Μαγειρεύετε όσο το δυνατόν, τόσο στις επαγωγικές εστίες όσο και στις εστίες HiLight, σε κατσαρόλες ή τηγάνια µε καπάκι. Έτσι εµποδίζετε τη θερµοκρασία να διαφύγει στο περιβάλλον. Τα σκεύη για µαγείρεµα / ψήσιµο, κυρίως στις εστίες HiLight, πρέπει να έχουν σταθερή βάση, η οποία, όταν τα σκεύη είναι κρύα, να είναι ελάχιστα θολωτή προς τα µέσα. Έτσι, όταν ζεσταθεί, εφάπτεται ολόκληρη η βάση τους στην εστία και η θερµότητα µεταφέρεται καλύτερα. Αν η βάση του σκεύους δεν είναι επίπεδη και έχει παραµορφωθεί, τότε ο χρόνος µαγειρέµατος παρατείνεται. κρύο ζεστό Προσέχετε στις εστίες HiLight ώστε η διάµετρος βάσης της κατσαρόλας / τηγανιού να είναι ίδια µε τη διάµετρο της εστίας ή να είναι ελαφρώς µεγαλύτερή της. Έτσι, αποφεύγετε την απώλεια θερµότητας. Λάβετε υπόψη σας, ότι πολλές φορές στις κατσαρόλες και στα τηγάνια, οι πωλητές δίνουν πληροφορίες για τη µέγιστη διάσταση στο χείλος των σκευών. Το σηµαντικό όµως για σας είναι η (κατά κανόνα µικρότερη) διά- µετρος της βάσης του σκεύους. ανοικτό κλειστό Σε µια διαδικασία που έχει µεγάλο χρόνο µαγειρέµατος στις εστίες HiLight, σβήνετε την εστία 5 ή 10 λεπτά νωρίτερα. Έτσι, εκµεταλλεύεστε το υπόλοιπο θερµότητας πολύ µικρό σωστό 27

28 Χρονόµετρο Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε ένα χρονόµετρο, το οποίο µπορεί να χρησι- µοποιηθεί σαν ξυπνητήρι, αλλά και για την αυτόµατη διακοπή λειτουργίας των εστιών. Μπορείτε να ρυθµίσετε ένα χρόνο από 1 λεπτό (01) ως 9 ½ (9.^) ώρες. Για χρόνο µεγαλύτερο από 99 λεπτά (99) η ρύθµιση γίνεται µε βηµατισµό ανά µισή ώρα. Η µισή ώρα εµφανίζεται στην ένδειξη µε µια τελεία δίπλα στον αριθµό. Με το πλήκτρο αφής µειώνετε το χρόνο από 9.^ ως 00 και µε το πλήκτρο αφής + αυξάνετε το χρόνο από 00 ως 9.^. Στο 2h και στο 99 υπάρχει από ένα στοπ. Για να συνεχίσετε µε τη ρύθµιση, αποµακρύνετε σύντοµα το δάκτυλο από το πλήκτρο αφής και το αγγίζετε εκ νέου. Μετά τη λήξη του χρόνου, εµφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα 00 στην ένδειξη χρόνου και ταυτοχρόνως ακούγεται για λίγα δευτερόλεπτα ένα ηχητικό σήµα. Αν θέλετε να ακυρώσετε νωρίτερα το ηχητικό σήµα, αγγίζετε το πλήκτρο αφής m. Ρύθµιση χρονοµέτρου Η χρήση του χρονοµέτρου µπορεί να γίνει, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, όσο και όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας. Για να ρυθµίσετε το χρονόµετρο: Αγγίζετε το πλήκτρο αφής m, ή +. Στην ένδειξη εµφανίζεται 00 και αναβοσβήνει η λυχνία ελέγχου του χρονοµέτρου. Ενώ η λυχνία αναβοσβήνει, αγγίζετε το πλήκτρο αφής ή +, µέχρι να εµφανιστεί στην ένδειξη ο επιθυµητός χρόνος, π.χ. 15 λεπτά. Ο χρόνος που ρυθµίσατε αρχίζει να µειώνεται ανά 1 λεπτό. Στην ένδειξη µπορείτε να παρακολουθείτε τον υπόλοιπο χρόνο και, αν θέλετε, να τον αλλάζετε µε το ή +. Για να ακυρώσετε το χρονόµετρο: Αγγίζετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής και +. 28

29 Χρονόµετρο Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας µιας εστίας Ο προγραµµατισµός της αυτόµατης διακοπής λειτουργίας είναι δυνατόν να γίνει µόνον, εφόσον πρώτα έχετε επιλέξει µια βαθµίδα ισχύος για την εστία αυτή. Ο προγραµµατισµός για την αυτόµατη διακοπή λειτουργίας µπορεί να γίνει ταυτοχρόνως για όλες τις εστίες. Αν ο προγραµµατισµένος χρόνος είναι µεγαλύτερος από τον µέγιστο ε- πιτρεπτό χρόνο λειτουργίας, η λειτουργία της εστίας θα διακοπεί από το σύστηµα αυτόµατης απενεργοποίησης συσκευής (βλέπε αντίστοιχο κεφάλαιο), µετά την πάροδο του α- νάλογου χρόνου. Επιλέγετε ως συνήθως µια βαθµίδα ισχύος για µια εστία, π.χ. την εστία πίσω δεξιά. Αγγίζετε το πλήκτρο αφής m. Στην ένδειξη χρόνου εµφανίζεται 00 και αναβοσβήνει η λυχνία ελέγχου του χρονοµέτρου. Αγγίζετε εκ νέου το πλήκτρο αφής m. Σβήνει η λυχνία χρονοµέτρου στην ένδειξη και αρχίζει να αναβοσβήνει η λυχνία ελέγχου για την αυτόµατη διακοπή λειτουργίας µίας εστίας. Αν είναι περισσότερες εστίες αναµµένες, αγγίζετε το πλήκτρο αφής m τόσες φορές µέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία ελέγχου της επιθυµητής εστίας (πίσω δεξιά). Οι λυχνίες ελέγχου των αναµµένων ε- στιών εµφανίζονται κατά τη φορά που κινούνται οι δείκτες του ρολογιού, ξεκινώντας από µπροστά αριστερά. Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ή +, µέχρι να εµφανιστεί ο επιθυµητός χρόνος, π.χ. 15 λεπτά. Ο χρόνος που ρυθµίσατε αρχίζει να µειώνεται ανά 1 λεπτό. Στην ένδειξη χρονοµέτρου µπορείτε να παρακολουθείτε τον υπόλοιπο χρόνο και, αν θέλετε, να τον αλλάζετε µε το ή +. Αν θέλετε να ρυθµίσετε την αυτόµατη διακοπή λειτουργίας και για άλλες εστίες, ακολουθείτε τους ίδιους χειρισµούς, όπως περιγράφονται παραπάνω. Αν έχετε προγραµµατίσει για τις εστίες διαφορετικούς χρόνους αυτόµατης διακοπής λειτουργίας, στην ένδειξη θα εµφανίζεται το υπόλοιπο του συντοµότερου χρόνου και θα αναβοσβήνει η λυχνία της αντίστοιχης εστίας. Οι υπόλοιπες λυχνίες θα ανάβουν σταθερά. Αν όµως, θέλετε να ενηµερωθείτε και για τα άλλα υπόλοιπα χρόνου που λειτουργούν στο παρασκήνιο, αγγίζετε το πλήκτρο αφής m µερικές φορές, µέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η επιθυµητή λυχνία ελέγχου. 29

30 Χρονόµετρο Συνδυασµός λειτουργιών χρόνου Οι λειτουργίες χρονοµέτρου και αυτόµατης διακοπής λειτουργίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν ταυτοχρόνως. Αν έχετε ρυθµίσει έναν ή περισσότερους χρόνους αυτόµατης διακοπής λειτουργίας και θέλετε να χρησιµοποιήσετε επιπρόσθετα το χρονόµετρο: Αγγίζετε το πλήκτρο αφής m τόσες φορές, όσες χρειάζεται για να αναβοσβήνει η λυχνία ελέγχου του χρονοµέτρου. Αν έχετε ρυθµίσει το χρονόµετρο και θέλετε να προγραµµατίσετε επιπρόσθετα έναν ή περισσότερους χρόνους αυτό- µατης διακοπής λειτουργίας: Αγγίζετε το πλήκτρο αφής m τόσες φορές, όσες χρειάζεται για να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία ελέγχου της επιθυµητής εστίας. Λίγο µετά την τελευταία ρύθµιση εµφανίζεται στην ένδειξη χρόνου το συντοµότερο υπόλοιπο χρόνου. Αν θέλετε να εµφανίσετε στην ένδειξη τα υπόλοιπα χρόνου που λειτουργούν στο παρασκήνιο, αγγίζετε το πλήκτρο αφής m τόσες φορές, όσες χρειάζεται για να αρχίσει να αναβοσβήνει η επιθυµητή λυχνία. Ξεκινώντας από την ένδειξη του συντο- µότερου υπόλοιπου χρόνου, επιλέγονται η µία µετά την άλλη, µε τη φορά που γυρίζουν οι δείκτες του ρολογιού, όλες οι αναµµένες εστίες και το χρονό- µετρο. 30

31 Συστήµατα ασφαλείας Κλείδωµα λειτουργίας / κλείδωµα συσκευής Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε ένα σύστηµα κλειδώµατος λειτουργίας, έτσι ώστε να µη µπορεί κανείς άθελά του να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή ή να αλλάξει τις ρυθµίσεις. Το κλείδωµα λειτουργίας µπορεί να ενεργοποιηθεί µόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής. Όταν είναι ενεργοποιηµένο, έχετε τις εξής περιορισµένες δυνατότητες: εν µπορείτε πλέον να αλλάξετε τη βαθµίδα ισχύος των εστιών και τη ρύθµιση του χρονοµέτρου. Μπορείτε µόνο να διακόψετε τη λειτουργία των εστιών και της συσκευής, στη συνέχεια όµως δεν µπορείτε πλέον να τα θέσετε σε λειτουργία. Το κλείδωµα συσκευής µπορεί να ε- νεργοποιηθεί µόνο όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας. Όταν είναι ενεργοποιηµένο, δεν µπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή ή να χρησιµοποιήσετε το χρονόµετρο. Η συσκευή είναι έτσι προγραµµατισµένη από το εργοστάσιο, ώστε το κλείδωµα συσκευής να γίνεται χειροκίνητα. Η αλλαγή που µπορείτε να κάνετε σε αυτόν τον προγραµµατισµό είναι να ρυθµίσετε το κλείδωµα της συσκευής να γίνεται αυτόµατα µόλις περάσουν 5 λεπτά από τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής (βλέπε κεφ. Προγραµµατισµός"). Όταν είναι ενεργοποιηµένο το κλείδωµα λειτουργίας και το κλείδωµα συσκευής, εµφανίζεται µε το άγγιγµα ενός πλήκτρου αφής η λυχνία ελέγχου. Λάβετε υπόψη σας ότι το κλείδωµα λειτουργίας και το κλείδωµα συσκευής ακυρώνονται, αν µεσολαβήσει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος. Για την ενεργοποίηση: Αγγίζετε το πλήκτρο αφής του κλειδώµατος λειτουργίας $, µέχρι να α- νάψει η αντίστοιχη λυχνία ελέγχου. Μετά από λίγο χρόνο η λυχνία σβήνει. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο ρύθµισης κλειδώµατος, από το χειρισµό µε ένα δάκτυλο σε χειρισµό µε τρία δάκτυλα (βλέπε κεφ. "Προγραµµατισµός"), έτσι ώστε η ρύθµιση να γίνει πιο δύσκολη για τα παιδιά. Για την απενεργοποίηση: Αγγίζετε το πλήκτρο αφής $, µέχρι να σβήσει η λυχνία ελέγχου. 31

32 Συστήµατα ασφαλείας Λειτουργία Stop and Go Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε τη λειτουργία Stop and Go, η οποία όταν ε- νεργοποιείται µειώνει την απόδοση ι- σχύος όλων των αναµµένων εστιών στο 1. Έτσι, µπορείτε να αποµακρυνθείτε από τη συσκευή για λίγο χρόνο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης των φαγητών. Με την απενεργοποίησή του Stop and Go, οι εστίες λειτουργούν και πάλι µε την τελευταία βαθµίδα ισχύος που είχατε επιλέξει. Αν δεν απενεργοποιήσετε το Stop and Go, η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται µετά από 1 ώρα. Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει πρώτα να αλλάξετε για µία φορά την εργοστασιακή ρύθµιση (βλέπε κεφ. "Προγραµµατισµός"). Αν έχετε προγραµµατίσει για µια εστία την αυτόµατη διακοπή λειτουργίας και ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Stop and Go, τότε η µέτρηση χρόνου διακόπτεται. Με την απενεργοποίηση του Stop and Go, η µέτρηση χρόνου συνεχίζεται πάλι. Ο χρόνος που έχετε επιλέξει µε το χρονόµετρο συνεχίζεται όµως χωρίς καµία διακοπή, όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Stop and Go. Για την ενεργοποίηση: Αγγίζετε το πλήκτρο αφής του κλειδώµατος $, µόνο ωσότου ακουστεί δύο φορές ένα σύντοµο ηχητικό σή- µα. Προσέχετε να µην αγγίξετε για πολύ χρόνο το πλήκτρο αφής $, γιατί µπορεί να ενεργοποιήσετε το κλείδωµα λειτουργίας. Η λυχνία ελέγχου του κλειδώµατος λειτουργίας αρχίζει να αναβοσβήνει. Η ι- σχύς των αναµµένων εστιών µειώνεται στη βαθµίδα ισχύος 1 και στις αντίστοιχες ενδείξεις εστιών εµφανίζεται 1. Για την απενεργοποίηση: Αγγίζετε το πλήκτρο αφής του κλειδώµατος $, µέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία. Το µαγείρεµα στις εστίες συνεχίζεται µε την τελευταία βαθµίδα ισχύος που είχατε επιλέξει. 32

33 Συστήµατα ασφαλείας Αυτόµατη απενεργοποίηση συσκευής Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε ένα σύστηµα αυτόµατης απενεργοποίησης. Σε περίπτωση που λειτουργεί για πολλές ώρες Αν µια εστία λειτουργεί για ένα ασυνήθιστα µακρό χρονικό διάστηµα (βλέπε πίνακα) χωρίς να αλλάξετε τη βαθµίδα ισχύος, διακόπτεται αυτοµάτως η λειτουργία της και εµφανίζεται το υπόλοιπο θερµότητας. Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε πάλι την εστία, τη θέτετε σε λειτουργία κατά τον συνηθισµένο τρόπο. Βαθµίδα ισχύος* Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε ώρες 1 / / / / / / / / Σε περίπτωση που καλύπτονται τα πλήκτρα αφής Η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται αυτοµάτως, όταν ένα ή περισσότερα από τα πλήκτρα αφής παραµείνουν για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα καλυµµένα π.χ. µε τα δάκτυλά σας ή από φαγητό που έχει ξεχειλίσει ή από διάφορα άλλα αντικείµενα. Ταυτόχρονα ακούγεται κάθε 30 δευτερόλεπτα (για µέγιστο διάστηµα 10 λεπτών) ένα ηχητικό σήµα και στην ένδειξη καλυµµένων πλήκτρων αφής αναβοσβήνει ένα F: Καθαρίζετε τον πίνακα χειρισµού και αποµακρύνετε τα αντικείµενα. Έτσι, σταµατάει το ηχητικό σήµα και σβήνει η ένδειξη F. Θέτετε τη συσκευή εκ νέου σε λειτουργία µε το πλήκτρο αφής "λειτουργία / διακοπή s" και στη συνέχεια θέτετε σε λειτουργία τις εστίες κατά τον συνηθισµένο τρόπο. * Οι βαθµίδες ισχύος µε την τελεία δίπλα στον αριθµό υπάρχουν µόνο ό- ταν έχετε προγραµµατίσει την ενδιά- µεση επέκταση βαθµίδας ισχύος (βλέπε κεφ. "Προγραµµατισµός"). 33

34 Συστήµατα ασφαλείας Προστασία από υπερθέρµανση Εστίες HiLight Οι εστίες αυτές είναι εξοπλισµένες µε ένα σύστηµα προστασίας από υπερθέρµανση (εσωτερικό θερµοστάτη). Πριν προλάβει να υπερθερµανθεί η κεραµική επιφάνεια, ο θερµοστάτης αυτός διακόπτει αυτόµατα τη θέρµανση της εστίας. Όταν η κεραµική επιφάνεια κρυώσει, η θέρµανση της εστίας τίθεται πάλι αυτόµατα σε λειτουργία. Υπερθέρµανση µπορεί να δηµιουργηθεί, όταν θέτετε σε λειτουργία την εστία, χωρίς να έχετε τοποθετήσει το σκεύος, θερµαίνετε ένα σκεύος, χωρίς περιεχόµενο, η κάτω επιφάνεια του σκεύους δεν εφάπτεται στην εστία, η θερµοκρασία µεταδίδεται ελλιπώς στο σκεύος. Η ενεργοποίηση του θερµοστάτη αναγνωρίζεται από το γεγονός, ότι η θέρ- µανση ανάβει και σβήνει, ακόµη και στη ρύθµιση της υψηλότερης βαθµίδας. Επαγωγικές εστίες Τα επαγωγικά πηνία και η ψήκτρα ηµιαγωγών του ηλεκτρονικού συστήµατος είναι εξοπλισµένα µε ένα σύστηµα προστασίας από υπερθέρµανση. Πριν υ- περθερµανθούν τα επαγωγικά πηνία ή η ψήκτρα ηµιαγωγών, το σύστηµα προστασίας από υπερθέρµανση θέτει σε εφαρµογή για την αντίστοιχη εστία ή για ολόκληρη τη συσκευή µία από τις εξής διαδικασίες: Η λειτουργία Booster που έχετε ενεργοποιήσει διακόπτεται. Η βαθµίδα ισχύος που έχετε επιλέξει µειώνεται. Αν υπερθερµανθεί ένα επαγωγικό πηνίο, εµφανίζεται η ένδειξη βλάβης FE99 και η συσκευή διακόπτει αυτο- µάτως τη λειτουργία της. Η ένδειξη βλάβης σβήνει και στις ενδείξεις των καυτών ακόµη εστιών εµφανίζεται το υπόλοιπο θερµότητας. Μόνον όταν κρυώσει αρκετά το επαγωγικό πηνίο, µπορείτε να θέσετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή. Αν υπερθερµανθεί µια ψήκτρα ηµιαγωγών, µειώνεται η απόδοση ισχύος στις εστίες και εξακολουθεί να εµφανίζεται στην ένδειξη η βαθµίδα ισχύος που είχατε επιλέξει. Μόλις κρυώσει αρκετά η ψήκτρα ηµιαγωγών, οι εστίες λειτουργούν πάλι αυτοµάτως µε την αρχική βαθµίδα ισχύος. Η προστασία από υπερθέρµανση µπορεί να ενεργοποιηθεί, όταν: Ζεσταίνετε άδειο µαγειρικό σκεύος. Ζεσταίνετε λίπος ή λάδι σε υψηλή βαθµίδα ισχύος. Ο εξαερισµός στο κάτω τµήµα της συσκευής δεν είναι ικανοποιητικός. Αν το σύστηµα προστασίας από υπερθέρµανση εξακολουθεί να ενεργοποιείται, παρά την αποκατάσταση της αιτίας που το προκάλεσε, απευθυνθείτε στο Miele Service. 34

35 Καθαρισµός και περιποίηση, Για τον καθαρισµό της συσκευής µη χρησιµοποιείτε σε καµία περίπτωση συσκευές ατµοκαθαρισµού. Ο ατµός µπορεί να εισχωρήσει σε µέρη ηλεκτρικής διέλευσης της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωµα. Καθαρίζετε τη συσκευή µετά από κάθε χρήση, αφού την αφήσετε πρώτα να κρυώσει. Μετά από κάθε υγρό καθαρισµό, στεγνώνετε καλά την επιφάνεια της συσκευής. Έτσι αποφεύγετε τα κατάλοιπα από άλατα. Για να αποφύγετε φθορές στις επιφάνειες της συσκευής, µη χρησιµοποιείτε κατά τον καθαρισµό: καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αµµωνία, οξέα ή χλώριο, καθαριστικά που διαλύουν τα άλατα, υλικά που αφαιρούν λεκέδες και σκουριά, δυνατά καθαριστικά σε σκόνη ή γαλάκτωµα και καθαριστικά που περιέχουν κόκκους, καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες, απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων, σπρέι φούρνου και γκριλ, καθαριστικά για τζάµια, σκληρές βούρτσες και σφουγγάρια, (π.χ. σφουγγάρια για κατσαρόλες) ή χρησιµοποιηµένα σφουγγάρια µε υ- πολείµµατα από κάποιο δυνατό καθαριστικό, µυτερά αντικείµενα (για να µη προκαλέσετε ζηµιά στις µονώσεις, ανάµεσα στην κεραµική επιφάνεια και στο πλαίσιο ή ανάµεσα στο πλαίσιο και στον πάγκο). 35

36 Καθαρισµός και περιποίηση Κεραµική επιφάνεια Αφαιρείτε όλα τα χονδρά υπολείµµατα µε ένα υγρό πανί και τα έντονα κολλη- µένα υπολείµµατα µε µια ξύστρα καθαρισµού κεραµικών εστιών. Στη συνέχεια καθαρίζετε επιµελώς την επιφάνεια των εστιών µε µερικές σταγόνες από ένα ειδικό καθαριστικό κεραµικών και ανοξείδωτων επιφανειών (βλέπε "Αγορά πρόσθετων εξαρτηµάτων") και µε χαρτί κουζίνας ή µε ένα καθαρό πανί. Μην απλώνετε το καθαριστικό ό- ταν οι εστίες είναι ακόµη καυτές, γιατί µπορεί να δηµιουργηθούν λεκέδες που παραµένουν. Λάβετε υπόψη σας τις ο- δηγίες που δίνει ο παρασκευαστής του καθαριστικού. Στο τέλος, καθαρίζετε καλά την επιφάνεια της συσκευής µε ένα υγρό πανί και τη στεγνώνετε µε ένα καθαρό στεγνό πανί. Προσέχετε να µην µείνει κανένα κατάλοιπο καθαριστικού, γιατί τις επό- µενες φορές που θα ανάψετε τις εστίες τα κατάλοιπα καίγονται και µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στην κεραµική επιφάνεια. Οι λεκέδες από κατάλοιπα αλάτων, νερό και ρινίσµατα αλουµινίου (µεταλλικοί ιριδίζοντες λεκέδες) δεν αφαιρούνται µε καθαριστικά κεραµικών και ανοξείδωτων επιφανειών. Αν πέσει ζάχαρη, πλαστικό ή αλουµινόχαρτο πάνω στις καυτές εστίες, διακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής. Αφαιρείτε αυτά τα υλικά αµέσως, όσο η επιφάνεια είναι ακόµη καυτή, µε µια ξύστρα κεραµικών επιφανειών. Προσοχή: κατά τον καθαρισµό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, για τον κίνδυνο εγκαύµατος! Στο τέλος, όταν πλέον η εστία κρυώσει, την καθαρίζετε όπως περιγράφεται παραπάνω. 36

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραμικές εστίες KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες CS 1112 CS 1122 CS 1134 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Αυτόνοµες κεραµικές εστίες KM 500 KM 503 KM 507 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες KM 6002 / KM 6003 KM 6012 / KM 6013 KM 6017 / KM 6023 / KM 6024 (Για συνδυασµό µε κουζίνες σειρά H 4000) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου KM 2014 KM 2034 / 2035 KM 2052 KM 2054 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικό γκριλ CS 1312 CS 1322 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικό γκριλ CS 1312 CS 1322 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρική φριτέζα CS 1411 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G

Οδηγίες χρήσης. Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G Οδηγίες χρήσης Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 396 DA 399 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 3450 DG 3460 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 146 DA 156 DA 150 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 5070 DG 5080 DG 5088 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 5960 W DA 5990 W DA 5990 W EXT ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα υλικά που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας DA 5330 D ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Φούρνοι combi H 5030 BM, H 5040 BM (φούρνος & φούρνος µικροκυµάτων σε µία συσκευή) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 289-4 DA 289-4 EXT Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές οδηγίες χρήσης και καθαρισµού για τα σκεύη κουζίνας Iitalla από τον κατάλογο Miele

Γενικές οδηγίες χρήσης και καθαρισµού για τα σκεύη κουζίνας Iitalla από τον κατάλογο Miele Γενικές οδηγίες χρήσης και καθαρισµού για τα σκεύη κουζίνας Iitalla από τον κατάλογο Miele 2 Όταν περιποιείστε σωστά τα σκεύη σας, κρατάνε για πολλά χρόνια Ένα καλά µελετηµένο προϊόν, περνάει από το δυσκολότερο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εντοιχισμένη κεραμική εστία

Εντοιχισμένη κεραμική εστία Εντοιχισμένη κεραμική εστία EL Αγαπητέ πελάτη! Η εντοιχισμένη κεραμική κουζίνα προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας DA 186 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Φούρνοι combi H 5080 BM, H 5088 BM (φούρνος & φούρνος µικροκυµάτων σε µία συσκευή) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαγείρεμα. Χαρακτηριστικά που κάνουν την διαφορά ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Μαγείρεμα. Χαρακτηριστικά που κάνουν την διαφορά ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 68 69 70 71 Μαγείρεμα ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Sicureflame είναι το σύστημα Candy που εγγυάται την ασφαλή χρήση των εστιών αερίου. Oι θερμικές ασφάλειες ελέγχουν σε σταθερή βάση τους καυστήρες.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις ηλεκτρικές συσκευές μας. Οι συσκευές ΙΚΕΑ υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και ελέγχους ώστε να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος combi DGC 5080 (φούρνος & φούρνος ατµού σε µία συσκευή)

Φούρνος combi DGC 5080 (φούρνος & φούρνος ατµού σε µία συσκευή) Οδηγίες χρήσης Φούρνος combi DGC 5080 (φούρνος & φούρνος ατµού σε µία συσκευή) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Φούρνος H 5981 BP ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στα σκεύη μαγειρικής μας. Γι αυτό τα σκεύη FAVORIT υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και ελέγχους, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Κουζίνες Η 5361 EP, Η 5461 EP. Φούρνοι H 5361 BP, H 5461 BP. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Κουζίνες Η 5361 EP, Η 5461 EP. Φούρνοι H 5361 BP, H 5461 BP. el - GR Οδηγίες χρήσης Κουζίνες Η 5361 EP, Η 5461 EP Φούρνοι H 5361 BP, H 5461 BP ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ (GR) TYPE H6001 1 2 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οριζόντιοι καταψύκτες FreeFrost GT 303 ES GT 263 ES GT 413 ES. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Οριζόντιοι καταψύκτες FreeFrost GT 303 ES GT 263 ES GT 413 ES. el - GR Οδηγίες χρήσης Οριζόντιοι καταψύκτες FreeFrost GT 303 ES GT 263 ES GT 413 ES ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Καταψύκτης NoFrost FN 9752 i ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενες καφετιέρες CVA 5060 CVA 5068 Προσοχή! διόρθωση ορολογίας café latte: Αν συναντήσετε στο ελληνικό display της συσκευής την ορολογία café latte, θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Φούρνοι H 5681 BL H 5681 BR. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Φούρνοι H 5681 BL H 5681 BR. el - GR Οδηγίες χρήσης Φούρνοι H 5681 BL H 5681 BR ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Συσκευές µικροκυµάτων M 8151-1, Μ 8161-1 Μ 8261-1. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Συσκευές µικροκυµάτων M 8151-1, Μ 8161-1 Μ 8261-1. el - GR Οδηγίες χρήσης Συσκευές µικροκυµάτων M 8151-1, Μ 8161-1 Μ 8261-1 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθαρός φούρνος είναι εύκολη υπόθεση

Ο καθαρός φούρνος είναι εύκολη υπόθεση Ο καθαρός φούρνος είναι εύκολη υπόθεση Ιούλιος 2014 Pitsos. Η πρωτοπόρος εταιρία στη φροντίδα του ελληνικού νοικοκυριού. Στην Pitsos φροντίζουμε να δικαιώνουμε καθημερινά την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 6 7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 6 8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικός φούρνος με λειτουργία μικροκυμάτων

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικός φούρνος με λειτουργία μικροκυμάτων Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικός φούρνος με λειτουργία μικροκυμάτων Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 7 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πίνακας χειριστηρίων 11 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων

Εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων Εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων Για τι είδους χρήση προορίζεται το εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων; Το εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων προορίζεται για εσωτερική χρήση στο πλυντήριο πιάτων. Πώς

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ βραστήρα νερού Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ βραστηρα νερου Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 Ενεργοποίηση μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της κουζίνας 1 1 2 9 3 7 4 5 6 8 Εικόνα Νο. 1 Κουζίνα REGULAR-46 1. Κάλυμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CHEF O MATIC PRO ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ 3L ή 5L Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΜΑΤΙΚ-3 ΣΜΑΤΙΚ-5 1. Οδηγίες ασφαλείας Σας παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες και τις προφυλάξεις προτού χρησιµοποιήσετε το προϊόν. Η συσκευή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής ιεύθυνση Επικοινωνίας: Τ.Θ. 47, 19013 Ανάβυσσος Τ η λ. / f a x : 700-700-1530/1531 TM W e b : w w w. p h a r m a l i n e. g r email: info@pharmaline.gr M E D 2 8 8 / 3 4 0 / 4 6 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα