Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμη ὁμολογήσει τὴν χριστιανική του πίστη, ἦταν κόμης καὶ ἀρχηγὸς στρατιωτικῆς μονάδας στὸ στράτευμα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμη ὁμολογήσει τὴν χριστιανική του πίστη, ἦταν κόμης καὶ ἀρχηγὸς στρατιωτικῆς μονάδας στὸ στράτευμα"

Transcript

1 ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ὁ Ἅγιος Γεώργιος θεωρεῖται καὶ εἶναι ἀκόμα καὶ σήμερα ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ θαυματουργοὺς Ἁγίους τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ γι αὐτὸ καὶ ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπητοὺς. Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου, ποὺ ἔχουν ἐπηρεάσει καὶ τὴν Ἁγιογράφησή του εἶναι ἡ θανάτωση τοῦ δράκοντα καὶ σωτηρία τῆς κόρης τοῦ βασιλιά. τὴν Ἀνατολικὴ ἐπαρχεία τῆς Ἀττάλειας καὶ στὴν πόλη Ἀλαγία βασίλευε κάποιος έλβιος ποὺ ἦταν πολὺ Χριστιανομάχος. Εἶχε βασανίσει πολλοὺς Χριστιανοὺς γιὰ νὰ ἀρνηθοῦν τὴν πίστη τους καὶ ἔπειτα τοὺς φόνευε. Κοντὰ στὴν πόλη ζοῦσε ἕνας φοβερὸς δράκος ποὺ καθημερινὰ ἅρπαζε ἀνθρώπους καὶ ζῶα καὶ τὰ ἔτρωγε. Οἱ κάτοικοι πανικοβλημένοι δὲν περνοῦσαν πιὰ ἀπὸ ἐκεῖ. Κάποτε ὁ βασιλιὰς μὲ στρατὸ πολὺ προσπάθησε νὰ σκοτώσει τὸ θηρίο ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφερε. Μὲ συμβουλὴ τῶν ἱερέων τῶν εἰδώλων, ἄρχισαν νὰ στέλνουν τὰ παιδιά τους ὡς θυσία στὸ θηρίο. Ὅταν ἦλθε ἡ σειρὰ τῆς μοναχοκόρης τοῦ βασιλιὰ θρῆνος μεγάλος ἔγινε καὶ ἂν καὶ παρακάλεσε ὁ βασιλιὰς τοὺς ὑπηκόους του νὰ τὴν λυπηθοῦν, ὅμως κανεὶς δὲν συγκινήθηκε, γιατὶ αὐτὸς ἔβγαλε τὴν διαταγὴ γιὰ τὴν θανάτωση τόσων νέων. Ἔτσι μὲ μιὰ φωνὴ ὅλοι εἶπαν ὅτι πρέπει νὰ ἐφαρμοστεῖ καὶ στὴν κόρη του ἡ διαταγή του. Πράγματι ὁ βασιλιὰς μὲ δάκρυα πρόπεμψε την κόρη του καὶ ὅλοι μαζεμένοι πάνω στὰ τείχη παρακολουθοῦσαν ἀπὸ ψηλὰ τὴν τύχη τῆς βασιλοπούλας.

2 Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμη ὁμολογήσει τὴν χριστιανική του πίστη, ἦταν κόμης καὶ ἀρχηγὸς στρατιωτικῆς μονάδας στὸ στράτευμα τοῦ Διοκλητιανοῦ. Γύριζε μάλιστα στὴν Καππαδοκία ἀπὸ μιὰ ἐκστρατεία ποὺ ἔκανε μαζὶ μὲ τὸν Διοκλητιανό. Ἀπὸ θεία συγκυρία, πέρασε ἀπὸ τὴν λίμνη καὶ στάθηκε νὰ ποτίσει τὸ ἄλογό του καὶ νὰ ξεκουραστεῖ. Βλέπει τὴν κόρη καθισμένη μπροστὰ στὴ λίμνη νὰ κλαίει ἀπαρηγόρητη καὶ πλησιάζοντας τὴν ρώτησε γιὰ τὸν λόγο τοῦ θρήνου αὐτοῦ. Ὅταν ἔμαθε γιὰ τὴν αἰτία ὁ Ἅγιος τῆς εἶπε: «Ἀπὸ σήμερα νὰ μὴν φοβᾶσαι οὔτε νὰ κλαῖς. Μόνο πίστεψε στὸν Χριστό, ποὺ πιστεύω ἐγὼ καὶ θὰ δεῖς τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ μου!» καὶ ἡ κόρη ὁμολόγησε πίστη στὸν Ἰησοῦ. Σότε ὁ Ἅγιος τῆς εἶπε νὰ τὸν εἰδοποιήσει ὅταν ἐμφανιζόταν τὸ θηρίο καὶ ὁ ἴδιος ἔκλινε τὰ γόνατα καὶ προσευχήθηκε ὡς ἑξῆς: «Ὁ Θεὸς ὁ μεγάλος καὶ δυνατὸς ποὺ κάθεται πάνω στὰ χερουβὶμ καὶ ἐπιβλέπει ἀβύσσους, ποὺ εἶναι εὐλογητὸς καὶ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, σὺ γνωρίζεις ὅτι οἱ καρδίες εἶναι μάταιες, ὺ φιλάνθρωπε Δέσποτα καὶ Κύριε ἐπίβλεψε καὶ τώρα σὲ μένα τὸν ταπεινὸ καὶ ἀνάξιο δοῦλό σου καὶ φανέρωσέ μου τὰ ἐλέη σου. Κάνε νὰ ὑποτάξω τὸ φοβερὸ αὐτὸ θηρίο γιὰ νὰ γνωρίσουν ὅλοι ὅτι ὑπάρχεις μαζί μου καὶ ὅτι εἶσαι ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός». Σότε ἐμφανίστηκε τὸ θηρίο. Ὁ Ἅγιος ἔτρεξε νὰ τὸ συναντήσει. Σὸ θηρίο φοβερό, ἔβγαζε ἀπὸ τὰ μάτια του φωτιὰ καὶ ἦταν ἐξαγριωμένο. Ἀμέσως ὁ Ἅγιος ἔκανε τὸ σημεῖο τοῦ ταυροῦ καὶ εἶπε: «Κύριε ὁ Θεός μου, ἡμέρεψε γιὰ χάρη μου, ποὺ εἶμαι δοῦλός σου, τὸ θηρίο αὐτὸ γιὰ νὰ πιστέψει ὁ λαὸς στὸ ὄνομά ου τὸ ἅγιο». Ἔτσι κι ἔγινε. Ὁ φοβερὸς

3 δράκοντας ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ ἀλόγου τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνῷ κυλιόταν καὶ βρυχόταν, ὁ Ἅγιος λέει στὴν βασιλοπούλα: «Βγάλε τὴ ζώνη σου καὶ δέσε μὲ αὐτὴ τὸν δράκοντα ἀπὸ τὸ λαιμό». Ἀμέσως ἡ κόρη ἄφοβα ἔδεσε τὸ δράκοντα ἀπὸ τὸ λαιμὸ καὶ μὲ ἐντολὴ τοῦ Ἁγίου τὸν ἔσυρε μέχρι τὴν πόλη. Οἱ κάτοικοι τρόμαξαν ἀπὸ τὸ θέαμα καὶ τράπηκαν σὲ φυγή, ἀλλὰ ὁ Ἅγιος τοὺς εἶπε: «Μὴ φοβᾶσθε, σταθεῖτε καὶ θὰ δεῖτε τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν σωτηρία σας»! Σότε σταμάτησαν ἀπορημένοι καὶ ὁ Ἅγιος σηκώνοντας τὸ δόρυ του, χτύπησε τὸν δράκοντα καὶ τὸ τέρας σκοτώθηκε. Ἔπειτα παρέδωσε στὸν βασιλιὰ τὴν μοναχοκόρη του σώα καὶ ἔγινε μεγάλο πανηγύρι. Ὁ Ἅγιος κάλεσε ἀπὸ κάποια πόλη τῆς Ἀντιοχείας τὸν ἐπίσκοπο Ἀλέξανδρο καὶ βάπτισε τὸν βασιλιὰ καὶ τοὺς ἄρχοντες καὶ ὅλο τὸ λαό. Μέσα σὲ δεκαπέντε ἡμέρες βάπτισε ἀνθρώπους. Ἀφοῦ βαπτίστηκαν ὅλοι ἔκτισαν καὶ μιὰ μεγάλη ἐκκλησία στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἅγιος πῆγε νὰ τὴν δεῖ καὶ μόλις μπῆκε στὸ Ἅγιο Βῆμα καὶ προσευχήθηκε, βγῆκε πηγὴ ἁγιάσματος καὶ σκορπίστηκε εὐωδία στὸν ναό. Ἡ πηγὴ αὐτὴ σώζεται μέχρι καὶ σήμερα. Ὁ Ἅγιος ἀποχαιρέτισε τὸν βασιλιὰ καὶ τὸν λαό, ἔφυγε γιὰ τὴν πατρίδα του. τὸ δρόμο του συνάντησε τὸν διάβολο, μετασχηματισμένο σὲ μορφὴ ἀνθρώπου. τηριζόταν σὲ δύο ραβδιὰ σὰν γέρος. Φαινόταν μάλιστα σὰν νικημένος καὶ καταφρονημένος στρατιώτης. Εἶπε, λοιπὸν μὲ ταπείνωση στὸν Ἅγιο: «Χαῖρε Γεώργιε». Ὁ Ἅγιος ἀμέσως κατάλαβε ὅτι ἦταν ὁ διάβολος καὶ τοῦ εἶπε: «Ποιὸς εἶσαι ἐσὺ καὶ πῶς μὲ ξέρεις; Ἂν δὲν ἤσουν ὁ πονηρὸς διάβολος δὲν θὰ μποροῦσες νὰ μὲ ξέρεις, ἀφοῦ ποτὲ ξανὰ δὲν μὲ ἔχεις

4 δεῖ». Ὁ διάβολος ἀπάντησε: «Πῶς τολμᾷς νὰ ὑβρίζεις τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ καὶ ρωτᾷς ποιὸς εἶμαι ἐγώ; Μάθε νὰ μιλᾷς καλά». Ὁ Ἅγιος τότε ἀπάντησε: «Ἂν εἶναι ἔτσι ὅπως μοῦ τὰ λὲς καὶ εἶσαι Ἄγγελος ἀκολούθησέ με. Ἂν ὅμως εἶσαι πνεῦμα πονηρό, νὰ μὴν μετακινηθεῖς ἀπὸ τὴν θέση σου». Μόλις τελείωσε τὸ λόγο του αὐτὸ ὁ Ἅγιος, ὁ διάβολος βρέθηκε δεμένος καὶ φώναξε δυνατά: «Ἀλοίμονό μου! Σὶ κακὴ ὥρα ἦταν αὐτὴ ποὺ σὲ συνάντησα! Σὶ κακὸ ἔπαθα νὰ πέσω στὰ χέρια σου ὁ ταλαίπωρος!». Ὁ Ἅγιος βεβαιώθηκε ὅτι ἦταν πνεῦμα πονηρὸ καὶ τοῦ εἶπε: «ὲ ὁρκίζω στὸ Θεὸ νὰ μοῦ πεῖς τὶ ἐπρόκειτο νὰ μοῦ κάνεις». Καὶ ὁ διάβολος τοῦ εἶπε: «Ἐγὼ Γεώργιε, εἶμαι ἀπὸ τὸ δεύτερο τάγμα τοῦ ατανᾶ καὶ ὅταν ὁ Θεὸς ἔκαμε τὸν οὐρανὸ καὶ διαχώριζε τὴ γῆ ἀπὸ τὰ νερὰ ἤμουν παρών. Ἐγὼ ἔκανα φοβερὲς βροντὲς καὶ ἀστραπές, ἐγὼ ἔδεσα κεφαλὲς καὶ τώρα ἀπὸ τὴν περηφάνια μου κατήντησα κάτω στὸν ᾅδη καὶ ἔγινα δαίμονας. Ἀλοίμονό σου, Γεώργιε, γιατὶ ζήλεψα τὴν χάρη ποὺ σοῦ δόθηκε καὶ ἤθελα νὰ σὲ παραπλανήσω γιὰ νὰ μὲ προσκυνήσεις. Ἀλλὰ πλανήθηκα ἐγώ. Ἀλοίμονό μου τὶ κακὸ ἐζήτησα νὰ πάθω καὶ δὲν μπορῶ νὰ λυθῶ. ὲ παρακαλῶ Γεώργιε, θυμήσου τὴν προηγούμενη εὐτυχία μου καὶ μὴ μὲ ἀφήσεις νὰ ἐπιστρέψω στὴν ἄβυσσο γιατὶ σοῦ τὰ εἶπα ὅλα». Σότε ὁ Ἅγιος ὕψωσε τὰ χέρια καὶ εἶπε: «εὐχαριστῶ Κύριέ μου, διότι μοῦ παρέδωσες τὸν πονηρὸ δαίμονα, ποὺ πρόκειται νὰ σταλεῖ σὲ σκοτεινὸ τόπο γιὰ νὰ τιμωρεῖται αἰώνια». Μόλις εἶπε αὐτὰ ὁ Μεγαλομάρτυς ἐπετίμησε καὶ ἀπέλυσε τὸ πονηρὸ πνεῦμα.

5 Ἡ μεταφορὰ τῆς κολώνας Μιὰ γυναῖκα ἀγόρασε μιὰ κολώνα καὶ δὲν μποροῦσε νὰ τὴν στείλει στὴν Ρώμη ποὺ κτιζόταν μιὰ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. τὸν ὕπνο της λοιπὸν ἡ κυρία αὐτὴ βλέπει τὸν Ἅγιο, ποὺ μαζί της σήκωσε τὴν κολῶνα καὶ τὴν ἔριξαν στὴν θάλασσα. Ἡ κολώνα ἐμφανίστηκε τὴν ἄλλη ἡμέρα στὴν Ρώμη μὲ μιὰ ἐπιγραφὴ νὰ τοποθετηθεῖ στὸ δεξὶ μέρος τῆς ἐκκλησίας. τὴν Παφλαγονία (Πόντος) τιμοῦσαν τὸν Ἅγιο καὶ πολλοὶ ναοὶ κτίσθηκαν πρὸς τιμήν του, ἐνῷ ὅλες σχεδὸν οἱ οἰκογένειες ἔδινε τὸ ὄνομά Σου σ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀρσενικὰ παιδιά της. Μιὰ εὐσεβὴς οἰκογένεια λοιπὸν ἀπέκτησε ἕνα ἀγοράκι καὶ τὸ βάπτισε Γεώργιο. Σὸ μεγάλωσε ὥστε νὰ γίνει φρόνιμο, ἠθικό, σύνετὸ καὶ ὅταν ἔγινε 20 ἐτῶν τὸν κάλεσαν στὸν στρατό. τὶς μάχες ὅμως ὁ νεαρὸς ἔπεσε σὲ ἐνέδρα καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἄλλους ἔσφαξαν, ἄλλους πούλησαν δούλους, ἄλλους ἔκαναν ὑπηρέτες. Ὁ Γεώργιος ἔγινε ὑπηρέτης κάποιου ἀξιωματικοῦ, ποὺ τὸν ἐκτίμησε πολύ. Οἱ γονεῖς τοῦ νεαροῦ γιὰ ἕνα χρόνο παρακαλοῦσαν κλαίγοντας ἀπαρηγόρητοι ζητώντας ἀπὸ τὸν Ἅγιο νὰ τοὺς φανερώσει τὶ ἀπέγινε τὸ ἀγαπημένο τους παιδί. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ αἰχμάλωτος Γεώργιος προσευχόταν νὰ τὸν ἀπαλλάξει ὁ Θεὸς διὰ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ καὶ νὰ τὸν ἀξιώσει νὰ ξαναδεῖ τοὺς γονεῖς του. Ἕνα χρόνο λοιπὸν μετὰ τὴν ἐξαφάνισή του, καὶ ἐνῷ ἔφτασε ἡ ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, οἱ γονεῖς του μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ἀκόμα ζεῖ, κάλεσαν συγγενεῖς σὲ ἑορταστικὸ δεῖπνο. Σὴν ἴδια ἡμέρα ὁ ἀξιωματικὸς τοῦ Γεωργίου τοῦ ζήτησε νὰ τοῦ πλύνει τὰ πόδια πρὶν ἀπὸ τὸ φαγητὸ καὶ γι αὐτὸ ὁ νεαρὸς αἰχμάλωτος πῆγε νὰ

6 ζεστάνει νερό. Μόλις τὸ νερὸ ἔβρασε καὶ τὸ ἑτοίμασε γιὰ τὸν ἀφέντη του, παρουσιάστηκε ὁ Ἅγιος ἔφιππος σὲ ἄσπρο ἄλογο καὶ ἀφοῦ ἀνέβασε τὸν νέο σ αὐτό, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, τὸν ἔφερε στὸ σπίτι του, τὴν ὥρα ποὺ βρισκόταν οἱ καλεσμένοι ἀκόμα στὸ τραπέζι. Ἔμειναν τότε ὅλοι ἔκθαμβοι καὶ ὅταν τοὺς εἶπε ὁ νεαρὸς γιὰ τὸ θαῦμα, γεμάτοι χαρὰ δόξασαν τὸν Θεὸ καὶ τὸν Ἅγιο Γεώργιο. τὴν Μυτιλήνη ἔφτασαν κάποτε πειρατὲς ἀπὸ τὴν Κρήτη γιὰ νὰ λεηλατήσουν καὶ νὰ αἰχμαλωτίσουν. κέφθηκαν λοιπὸν νὰ ἐπιτεθοῦν τὴν ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, γιατὶ ὅλοι θὰ βρίσκονταν στὸν ναό. Πράγματι ἐπιτέθηκαν καὶ αἰχμαλώτισαν πολλοὺς, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους καὶ ἕναν ὡραῖο νέο, γιὸ μιᾶς πλούσιας χήρας. Αὐτὸν τὸν νέο τὸν χάρισαν στὸν Ἀμιρᾶν τῆς Κρήτης ὁ ὁποῖος τὸν ἔβαλε ὑπηρέτη τῆς τράπεζάς του. Ἡ δύστυχη μάνα ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡμέρα ἔκλαιγε γοερῶς παρακαλώντας τὸν Θεὸ καὶ τὸν Ἅγιο νὰ τῆς φανερώσουν τὸ χαμένο της παιδί. Καὶ ὁ Ἅγιος Γεώργιος ταχὺς εἰς ἀντίληψιν, δὲν ἄργησε νὰ ἐπέμβει. Καὶ ἐνῷ ὁ νεαρὸς ἑτοιμαζόταν νὰ προσφέρει κρασὶ στὸν Ἀμιρᾶν, ὁ Ἅγιος τὸν ἅρπαξε καὶ τὸν μετέφερε στὴν μητέρα του. Καὶ οἱ δύο δὲν πίστευαν στὰ μάτια τους καὶ ὅταν κατάλαβαν τὶ συνέβη μόλις τώρα δόξασαν τὸν Θεὸ καὶ τὸν Ἅγιο. τὴν Παφλαγονία ὑπῆρχε μεγάλος ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ στὴν πλατεῖα τοῦ Ναοῦ τὰ παιδιὰ ἔπαιζαν διάφορα παιχνίδια. Ὅμως ἕνα ἀπὸ αὐτὰ δὲν μποροῦσε νὰ νικήσει σὲ κανένα καὶ τὰ ἄλλα τὸ

7 εἰρωνεύονταν καὶ τὸ περιγελοῦσαν. Σότε ὁ μικρὸς ζήτησε ἀπὸ τὸν Ἅγιο νὰ τὸν βοηθήσει νὰ κερδίσει καὶ θὰ τοῦ ἔφτιαχνε ἕνα σφουγγάτο (αὐγὰ τηγανισμένα μὲ κρεμμύδια καὶ μυρωδικά). Μόλις ἔκανε τὸ τάξιμο, ἄρχισε νὰ κερδίζει ὅλους τοὺς ἀντιπάλους του. Ἀμέσως πῆγε στὸ σπίτι καὶ μόνος του ἔφτιαξε τὸ σφουγγάτο καὶ ἀφοῦ τὸ ἔβαλε μπροστὰ στὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, ἔφυγε. Ὕστερα ἀπὸ ὥρα ἦρθαν τρεῖς νέοι γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸν Ἅγιο καὶ μόλις εἶδαν τὸ σφουγγάτο σκέφτηκαν νὰ τὸ φάνε. Καὶ εἶπαν μεταξύ τους: «Σὶ τὰ θέλει αὐτὰ ὁ Ἅγιος; Μήπως πρόκειται νὰ τὰ φάει;». Ἀμέριμνοι κάθισαν στὰ σκαλοπάτια τοῦ ναοῦ καὶ ἔφαγαν τὸ σφουγγάτο. Ὅταν ὅμως προσπάθησαν νὰ φύγουν δὲν μποροῦσαν νὰ σηκωθοῦν, γιατὶ εἶχαν κολλήσει στὰ σκαλοπάτια! Ἄρχισαν τότε νὰ ζητοῦν συγγνώμη ἀπὸ τὸν Ἅγιο καὶ νὰ κάνουν τάματα φθηνὰ γιὰ νὰ ξεκολλήσουν, ἀλλὰ τίποτα! Ὅταν ἔκαμαν ἀκριβὸ τάμα (νὰ δώσει ὁ καθένας ἀπὸ ἕνα φλωρὶ) τότε μόνο μπόρεσαν νὰ ξεκολλήσουν. Μόλις βγῆκαν ἀπὸ τὴν ἐκκλησία καὶ πῆραν θάρρος, εἶπαν στὸν Ἅγιο: «Ἅγιε Γεώργιε, τὰ σφουγγάτα σου εἶναι πολὺ ἀκριβά, γι αὐτὸ καὶ ἐμεῖς δὲν θὰ ξαναγοράσουμε τίποτα ἀπὸ σένα»!!! ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 1)Εἰκόνα ἀπὸ τὴν Μονὴ Φανουὴλ Ἐνῷ βασίλευε ὁ Λέων ὁ οφὸς ( ) ἦσαν τρεῖς γνήσιοι ἀδελφοί, ὁ Μωϋσῆς, ὁ Ἀαρὼν καὶ ὁ Βασίλειος καταγόμενοι ἀπὸ τὴν μεγαλύτερη Λιγχίδα (μετέπειτα

8 Ἀχρίδα). Ἀπεφάσισαν νὰ ἀφήσουν τὰ ἐγκόσμια καὶ νὰ λάβουν τὸ μοναχικὸ σχῆμα. Ἔφτασαν στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἀφοῦ βρῆκαν ἥσυχο τόπο, ἔφτιαξαν σκηνὲς καὶ συναντιόντουσαν μόνο τὴν Κυριακή. Ἔφτασαν σὲ ὕψη ἀρετῆς καὶ πολλοὶ κατέφευγαν σ αὐτοὺς ζητώντας νὰ καθοδηγηθοῦν στὴν σωτηρία. Ἀφοῦ ἔκτισαν ἕνα ναὸ σκέπτονταν πῶς νὰ τὸ ὀνομάσουν. Ἄλλοι ἔλεγαν νὰ τὸν ἀφιερώσουν στὸν Ἅγιο Νικόλαο, ἄλλοι στὸν Ἅγιο Κλήμεντα Ἀχρίδος, ἄλλοι στὸν Ἅγιο Γεώργιο. Ἐπειδὴ λοιπὸν δὲν συμφωνοῦσαν ἀποφάσισαν νὰ τὸ κάνουν θέμα προσευχῆς καὶ νὰ ζητήσουν ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο νὰ ἀποκαλύψει τὸ θέλημά Σου. Ἑτοίμασαν ἕνα ξύλο γιὰ νὰ ἁγιογραφηθεῖ ὁ Ἅγιος τοῦ Ναοῦ καὶ παραδόθηκαν στὴν προσευχή. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς νύκτας μὲ ἔκπληξη καὶ φόβο εἶδαν μέσα ἀπὸ τὸν νεόκτιστο ναὸ νὰ ξεχύνεται ἕνα ἀσυνήθιστο φῶς, λαμπρότερο ἀπὸ τὸν ἥλιο. Ἔμειναν προσευχόμενοι ὅλη τὴν νύκτα καὶ τὴν ἑπομένη τὸ πρωΐ ὅταν κατέβηκαν στὴν ἐκκλησία εἶδαν μὲ θαυμασμὸ ὅτι στὸ ξύλο ποὺ ἑτοίμασαν νὰ ζωγραφίσουν, ἐζωγραφίσθη ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρα καὶ Σροπαιοφόρου Γεωργίου. Ἀπ αὐτὴ μάλιστα ἔβγαινε ἡ λάμψη ποὺ φώτιζε τὰ ταπεινὰ κελλιά. Ἔτσι ἀφιερώθηκε ἡ ἐκκλησία στὸν Ἅγιο Γεώργιο καὶ ἡ μονὴ ὀνομάσθηκε Ζωγράφου. Ἡ εἰκόνα ὅμως αὐτὴ ὑπῆρχε στὴν Μονὴ τοῦ Φανουὴλ στὴν υρία κοντὰ στὴν Λύδδα. ύμφωνα μὲ τὴν μαρτυρία τοῦ καθηγουμένου τῆς Μονῆς Φανοὺλ,

9 Εὐστρατίου, ὅταν κάποτε ὁ Θεὸς εὐδόκησε νὰ τιμωρήσει τὴν υρία καὶ νὰ τὴν παραδόσει στοὺς σαρακηνοὺς, ἡ ζωγραφιὰ τῆς εἰκόνας ξαφνικὰ ἀποχωρίσθηκε ἀπὸ τὸ ξύλο καὶ ἀφοῦ ὑψώθηκε κρύφθηκε σὲ ἄγνωστο μέρος. Οἱ μοναχοί, ὅμως, ἐπειδὴ φοβήθηκαν καὶ λυπήθηκαν ἀπὸ τὸ σημεῖο, ἀφοῦ γονάτισαν, προσεύχονταν στὸ Θεὸ καὶ μὲ δάκρυα τοῦ ζητοῦσαν νὰ τοὺς ἀποκαλύψει τὸ λόγο αὐτοῦ τοῦ γεγονότος. Ὁ Ἅγιος λοιπὸν παρουσιάστηκε στὸν ἡγούμενο καὶ τοῦ εἶπε: «Μὴ λυπᾶστε γιὰ μένα. Ἐγὼ βρῆκα γιὰ τὸν ἑαυτό μου Μονὴ τῆς Παναγίας στὸν Ἄθω. Ἂν θέλετε πηγαίνετε καὶ ἐσεῖς πρὸς τὰ ἐκεῖ, γιατὶ ἡ ὀργὴ τοῦ Κυρίου εἶναι ἕτοιμη νὰ πέσει πάνω στὴν διεφθαρμένη Παλαιστίνη καὶ σχεδὸν σ ὅλη τὴν οἰκουμένη, ἐπειδὴ οἱ Χριστιανοὶ ἁμαρτάνουν». Ἀφοῦ συγκέντρωσε ὅλους τοὺς μοναχοὺς ὁ καθηγούμενος ἀνακοίνωσε τὰ συμβάντα καὶ ὅλοι μαζὶ ἀπεφάσισαν νὰ ἀκολουθήσουν τὸν Προστάτη τους στὸν Ἄθωνα. Φτάνουν μὲ πλοῖο ἀπὸ τὴν Ἰόππη καὶ ἔρχονται στὴν μονὴ Ζωγράφου. Μπαίνοντας στὸ Ναὸ βλέπουν τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ μὲ δάκρυα στὰ μάτια πέφτουν καὶ προσκυνοῦν φωνάζοντας: «Γιατὶ μᾶς προξένησες τόση λύπη, Μεγαλομάρτυρα Γεώργιε;». Οἱ μοναχοὶ τῆς Ζωγράφου ἀποροῦσαν γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ συνέβαιναν μπροστά τους. Ὅμως ἐκεῖνοι τοὺς διηγήθηκαν τὰ συμβάντα καὶ ὅλοι δόξαζαν ὁλόψυχα τὸν Κύριο καὶ τὸν Ἅγιο Γεώργιο, ἐνῷ τὸν καθηγούμενο Εὐστράτιο τὸν ἔκαμαν Ἡγούμενό τους. Ἡ εἰκόνα ἄρχισε νὰ κάνει πολλὰ θαύματα. Ἡ φήμη τῶν θαυμάτων ἔφθασε μέχρι καὶ τὸν βασιλέα Λέοντα τὸν οφό, ποὺ ἀπεφάσισε νὰ πάει προσωπικὰ στὸ Ἅγιον Ὄρος γιὰ νὰ προσκυνήσει. Ἀργότερα

10 ἐπισκέφθηκε τὴ Μονὴ καὶ ὁ βασιλιὰς τῶν Βουλγάρων Ἰωάννης ἀπὸ τὸ Σίρναβο. Μὲ τὴν πλούσια βοήθειά του ἄρχισε νὰ κτίζεται ἡ μεγαλοπρεπὴς Μονὴ τοῦ Ζωγράφου. Ἡ Ἁγία εἰκόνα ἔχει μέχρι σήμερα τὸ ἄκρο τοῦ δακτύλου κάποιου ὀλιγόπιστου Ἐπισκόπου. Αὐτὸς καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἔδεσσα καὶ ὅταν ἄκουσε γιὰ τὰ θαύματα θέλησε μὲ τὴν συνοδεία του νὰ πάει νὰ διαπιστώσει ἂν πραγματικὰ ἦσαν ἀληθινὰ ὅσα διαδίδονταν ἢ ἦσαν ἐφευρέσεις τῶν μοναχῶν, γιὰ αὔξηση τῶν ἐσόδων τῆς Μονῆς. Ὅταν ἔφθασε στὴν Μονή, ὁδηγήθηκε ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς μπροστὰ στὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου καὶ μὲ ἀλαζονικὸ ὕφος στάθηκε ἐμπρός της καὶ εἶπε πρὸς τοὺς μοναχούς: «Ὡστε αὐτὴ εἶναι ἡ θαυματουργὸς εἰκόνα τοῦ Ἁγίου». Ἀμέσως ὅμως τὸ δάκτυλό του κόλλησε στὴν εἰκόνα καὶ μάταια προσπαθοῦσε νὰ τὸ ξεκολλήσει. Κάθε προσπάθεια ἔφερνε ἔντονους πόνους καὶ ἡ ἀγωνία καὶ ὁ φόβος του ἐντείνονταν. τὸ τέλος ὁ δυστυχὴς ἐπίσκοπος δέχτηκε νὰ τοῦ κόψουν τὸ δάκτυλό του. Ἔτσι πῆρε μιὰ γεύση τῆς γνησιότητας τῶν θαυμάτων τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου.

11

12 τὴν ἴδια Μονὴ (τοῦ

13 Ζωγράφου, Ἁγίου Ὄρους) κοντὰ στὸν κίονα τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ βρίσκεται ἡ πιὸ κάτω χειρόγραφη διήγηση: Ἡ ἁγία εἰκόνα ἦρθε ἀπὸ τὴν Ἀραβία καὶ βρέθηκε στὸ λιμάνι τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου. Ἡ ἀπροσδόκητη ἄφιξη προκάλεσε ταραρχὴ καὶ θόρυβο στὸ Ἅγιον Ὄρος. Γιατὶ ἡ φήμη ἐξαπλώθηκε καὶ οἱ μοναχοὶ ἐρχόντουσαν ἀπ ὅλα τὰ μοναστήρια γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν ἁγία εἰκόνα. Μάλιστα κάθε μοναστήρι ἐπεδίωκε νὰ ἀποκτήσει αὐτὸν τὸν θησαυρό. Σελικὰ ἀποφάσισαν νὰ φορτώσουν τὴν εἰκόνα σ ἕνα ξένο καὶ ἄγριο μουλάρι ποὺ δὲν ἤξερε τοὺς δρόμους καὶ τὰ μοναστήρια καὶ ἀφοῦ τὸ ἀφήσουν ἐλεύθερο νὰ τὸ ἀκολουθήσουν ἀπὸ μακριά. Ἐκεῖ ποὺ θὰ σταματοῦσε θὰ ἔπρεπε νὰ μείνει ἡ εἰκόνα. Ἔτσι κι ἔγινε. Ἀφοῦ ὁδήγησαν τὸ μουλάρι στὸ δρόμο Θεσσαλονίκης-Ἁγίου Ὄρους, τὸ ἄφησαν στὴν θέλησή του. Καὶ τὸ μουλάρι μὲ ἀργὸ καὶ ἰσόμετρο βῆμα σὰν νὰ ἔνιωθε ὅτι μετέφερε ἱερὸ φορτίο πέρασε ἀπὸ δύσβατους τόπους, δάση καὶ ὑψώματα καὶ ἔφτασε στὴ Μονὴ Ζωγράφου καὶ στάθηκε σὲ ἕνα πολὺ ὡραῖο λόφο. Ἔτσι ὅλοι πληροφορήθηκαν ὅτι ἡ θέληση τοῦ Ἁγίου ἦταν νὰ μείνει ἡ εἰκόνα στὴ Μονὴ Ζωγράφου, ὅπου τὴν δέχθηκαν μὲ χαρὰ καὶ πνευματικὸ πανηρύρι. Σὸ μουλάρι που ἔφερε τὴν ἁγία εἰκόνα πέθανε ἀμέσως μετὰ καὶ τὸ ἔθαψαν στὸν τόπο ἐκεῖνο. ὲ ἀνάμνηση τοῦ θαύματος ἔκτισαν στὸν λόφο ἕνα κελλὶ καὶ μικρὴ ἐκκλησία στὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου. Ἀφιέρωση τῆς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου ἀπὸ τὸν Ἡγεμόνα Μολδοβλαχίας τέφανο

14 τὸν βορειοδυτικὸ κίονα, ποὺ στηρίζεται καὶ ὁ τροῦλος εἶναι ἀναρτημένη καὶ ἄλλη εἰκόνα, ἀφιέρωμα τοῦ Ἡγεμόνα τῆς Μολδοβλαχίας τεφάνου. Ὁ τέφανος εἶχε, ὅπως εἶναι γνωστό, συνέχεια πολέμους μὲ τοὺς Σούρκους. Κάποτε ἀναρίθμητα ἀσκέρια τούρκικα συγκεντρώθηκαν γιὰ νὰ τὸν ἀφανίσουν. Ὁ Ἡγεμόνας ἀπελπίστηκε, ἀλλὰ συνερχόμενος, μὲ θερμὴ προσευχὴ στὸ Θεὸ ζήτησε τὴν βοήθειά Σου. τὸν ὕπνο του ἐμφανίστηκε ὁ Ἅγιος Γεώργιος, λουσμένος σὲ λαμπρὸ θαυμάσιο φῶς καὶ μὲ μάτια ποὺ ἄστραφταν, τοῦ εἶπε: «Ἔχε θάρρος στὸν Κύριο σου καὶ μὴ φοβᾶσαι τὸ πλῆθος αὐτό. Αὔριο συγκέντρωσε ὅλο τὸ στράτευμά σου καὶ ὁδήγησέ το ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ μὲ φωνὲς πανηγυρικὲς καὶ σάλπιγγες καὶ θὰ δεῖς τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ ποὺ πάντα σὲ βοηθᾷ. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ στάθηκε ἐδῶ γιὰ νὰ σοῦ ἀποκαλύψω ποιὸς θὰ νικήσει καὶ νὰ σοῦ ἀναφέρω ὅτι ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ εἶναι μαζί σου καὶ ὅτι ἀκόμα ἐγὼ θὰ σὲ βοηθήσω στὴ μάχη αὐτή. Γιὰ ὅλα αὐτὰ ἀνακαίνισε τὴν Μονὴ Ζωγράφου ποὺ εἶναι στὸ ὄνομά μου, καὶ ποὺ ἐρημώθηκε. τεῖλε μάλιστα καὶ τὴν δική μου εἰκόνα ποὺ ἔχεις μαζί σου». Ὁ τέφανος ἀναθάρρησε καὶ παίρνοντας ὡς λάβαρο μαζί του τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, μὲ φωνὲς, ἀλαλαγμοὺς καὶ σαλπίσματα, χτύπησε ξαφνικὰ σὰν λαίλαπα τὸν ὄγκο τῶν Ὀθωμανῶν καὶ τοὺς σύντριψε χωρὶς χρονοτριβή. Ὕστερα ἀπὸ λίγο ἔστειλε ὁ τέφανος τὴν

15 εἰκόνα τοῦ Ἁγίου σύμφωνα μὲ τὴν θέλησή Σου στὴν Μονὴ Ζωγράφου, καὶ τὴν ἀνακαίνισε, ἀφιερώνοντας πολλὰ τάματα. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος τῆς Μονῆς Ξενοφῶντος τὸ Ἅγιον Ὄρος σώζεται μιὰ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς εἰκονομαχίας. Οἱ ὑπηρέτες τοῦ παράνομου βασιλέως ἐρευνοῦσαν καὶ προσπαθοῦσαν νὰ βρίσκουν εἰκόνες γιὰ νὰ τὶς σπάσουν καὶ νὰ τὶς ρίξουν στὴν φωτιά. Βρῆκαν λοιπὸν καὶ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ τὴν ἔριξαν στὴν πυρὰ γιὰ νὰ καεῖ. Ὅμως ματαίως! ἡ εἰκόνα παρέμεινε ἄφλεκτος και μόνο τὰ φορέματα τοῦ Ἁγίου ἅρπαξαν λίγο. Σὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου ὅμως παρέμεινε ἄθικτο. Ὅμως ἕνας ἀσεβὴς ἔμπηξε μαχαῖρι στὸ πηγοῦνι τοῦ Ἁγίου καὶ ἀμέσως ἔτρεξε καθαρὸ αἷμα. Σότε ὅλοι ὅσοι εἶδαν τὸ θαῦμα ἔφυγαν ὁ καθένας γιὰ τὸ σπίτι του. Ἑνας εὐσεβὴς Χριστιανὸς ἀφοῦ πῆρε τὴν εἰκόνα στὰ χέρια του, τὴν πῆγε στὴν θάλασσα, προσευχήθηκε στὸν Κύριο γιὰ τὴν παύση τῆς αἱρέσεως τῆς εἰκονομαχίας καὶ ἀπευθυνόμενος στὸν Ἅγιο εἶπε: «Μεγαλομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ Σροπαιοφόρε Γεώργιε, σὺ ποὺ καὶ στὴ ζωὴ καὶ μετὰ τὸν θάνατο ἔκαμες ἄφλεκτη τὴν ἁγία εἰκόνα, διαφύλαξέ την καὶ τώρα ἀπὸ τὴν θάλασσα καὶ μετέφερέ την ὅπου ἐσὺ γνωρίζεις καὶ ἐπιθυμεῖς γιὰ νὰ δοξασθεῖ ὁ Θεός μας» καὶ τὴν ἔριξε στὴν θάλασσα. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος φρόντισε ὥστε ἡ εἰκόνα του νὰ φτάσει στὸ Ἅγιον Ὄρος κοντὰ στὴν Μονὴ Ξενοφῶντος καὶ τὴν τοποθέτησαν ἐκεῖ ὅπου ἔτρεχαν τὰ ἰαματικὰ ὄξινα νερά, σὲ μιὰ μικρὴ Μονὴ ἀφιερωμένη στὸν Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο.

16 Ὁ Χατζηγιωργιάτης Γ.Εὐλόγιος ἀπὸ τὸ Κελλὶ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Φανερωμένου διηγεῖτο στὸν Γ.Ἰωακεὶμ συχνά, πολλὰ θαύματα ποὺ εἶχε ζήσει ὁ ἴδιος ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο. Πολλὲς φορὲς ὅταν ἔσβηνε τὸ καντῆλι τοῦ Ἁγίου τὴν νύχτα, ἄκουγε τὸν Ἅγιο μὲ τὸ ἄλογό του στὸν διάδρομο τοῦ Κελλιοῦ νὰ πηγαίνει πέρα-δώθε. Ἄκουγε ὁ Γ.Εὐλόγιος τὸ ποδοβολητὸ τοῦ ἀλόγου, ξυπνοῦσε, πήγαινε στὴν ἐκκλησία καὶ ἄναβε τὸ καντῆλι. Ἀρκετὲς μάλιστα φορὲς οἰκονόμησε ὁ Ἅγιος τὰ τῆς πανηγύρεως, ἐνῷ ὑπῆρχαν μεγάλες και διάφορες δυσκολίες. Σὴν τελευταία ὥρα ἐπενέβαινε ὁ Ἅγιος καὶ φρόντιζε γιὰ ὅλα. Θαύματα Ἁγ.Γεωργίου στην Λιγκοβάνη Λαγκαδᾶ Θεσ/κης Μιὰ Σουρκάλα ἀπὸ τὸ Λευκοχῶρι εἶχε σοβαρὸ πρόβλημα μὲ τὴν ὑγεία της. Εἶχε ἀκούσει πολλὰ γιὰ τὸν Ἅγ.Γεώργιο καὶ ἤθελε νὰ ἔρθει στὴ χάρη Σου, ἀλλὰ δὲν τὴν ἄφηναν νὰ μπεῖ στὴν ἐκκλησία, γιατὶ ἦταν Σουρκάλα. Ἀλλὰ αὐτὴ δὲν ἀπογοητεύτηκε καὶ ἔμεινε ἔξω ἀπὸ τὸν Ναὸ ὅλη τὴν νύκτα. Σὸ πρωΐ τῆς ἔδωσαν λαδάκι ἀπὸ τὴν καντήλα τοῦ Ἁγίου καὶ ἔγινε καλά. Μετὰ ἀπὸ αὐτό, ὁ σύζυγός της ἔκανε πολλὲς δωρεὲς στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου. Ἡ κ.κλεοπάτρα Χρήστου Χαριζάνη, εἶχε μιὰ πάθηση στὸν λάρυγγα καὶ δὲν μποροῦσε νὰ πιεῖ καὶ νὰ φάει καὶ μὲ δυσκολία μποροῦσε νὰ μιλήσει. Δὲν ἀπογοητεύτηκε! Ξαγρύπνησε στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου καὶ ἀφοῦ τὸ πρωΐ ἀλείφτηκε μὲ λαδάκι ἀπὸ τὴν κανδήλα του, ἔγινε καλά. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ περιστατικὸ, ἔμεινε ἐπὶ 25ετία ὑπηρέτης τοῦ Ἁγίου καὶ τοῦ Ναοῦ Σου.

17 Ἡ ἴδια κυρία, παραμονὲς τοῦ Ἀλβανικοῦ Πολέμου τὸ 1940 εἶδε τὸ λάδι στὶς κανδῆλες νὰ γίνεται κόκκινο σὰν αἷμα! Σὸ θαῦμα αὐτὸ τὸ εἶπε στὸν π.δημήτριο, ἐφημέριο τότε τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. τὴν περιοχὴ Καλλιθέα τοῦ Ρεθύμνου Κρήτης ὑπῆρχε ἕνα παλιὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στὰ κτήματα ἑνὸς μουσουλμάνου τοῦ Ἀλῆ Μελεμενάκη ἀπὸ τὰ Περιβόλια. Σὴ δεκαετία τοῦ 1920 οἱ χριστιανοὶ Ρεθεμνιῶτες ἤθελαν νὰ τὸ ἀνακαινίσουν, ἀλλὰ ὁ Ἀλὴς δὲν ἐπέτρεπε καμία ἐργασία. Ἄλλαξε γνώμη, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Γεώργιος τὸν ἐπισκέφθηκε καὶ τοῦ ζήτησε νὰ ἀνακαινιστεῖ ὁ ναός Σου. Ὁ Ἀλὴς ὄχι μόνο δέχτηκε νὰ γίνει ἡ ἀνακαίνιση, ἀλλὰ χρηματοδότησε τὴν ἁγιογράφηση τῆς εἰκόνας, ποὺ σήμερα εἶναι στὸν πρόναο, πίσω ἀπὸ τὸ παγκάρι μὲ τὰ κεριά, καὶ φέρει τὴν ἐπιγραφὴ: «Δαπάναις Ἀλῆ Μελεμενάκη, 1925». υχνὰ κάτοικοι, περαστικοὶ καὶ προσκυνητὲς ἀκοῦν στὸν περιβάλλοντα χῶρο, ἰδίως ἀφοῦ νυχτώσει, πεταλιὲς ἀλόγου. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὀνομάστηκε ὁ Ναὸς «Ἅγιος Γεώργιος ὁ Πεταλιώτης» καὶ σήμερα εἶναι μεγάλος ἐνοριακὸς ναὸς τοῦ Ρεθύμνου. Δύο μουσουλμάνες (μητέρα καὶ κόρη) πῆραν ταξὶ γιὰ μιὰ μακρινὴ διαδρομή. τὸ δρόμο ὁ ταξιτζὴς ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὴν κανονικὴ πορεία του μὲ ἀπειλητικὲς διαθέσεις πρὸς τὴν κοπέλα. Μητέρα καὶ κόρη ἐπικαλοῦνταν συνεχῶς τὸν Ἅγιο Γεώργιο. ὲ κάποια φάση ὁ ταξιτζὴς σταματάει τὸ αὐτοκίνητο καὶ ἀποπειρᾶται νὰ βιάσει τὴν κοπέλα. Ξαφνικὰ ἐμφανίζεται ἕνας ἔφιππος ἀστυνομικός, ὁ ὁποῖος διατάζει τὸν ταξιτζὴ μὲ πολὺ ἐπιβλητικὸ ὕφος νὰ τὸν

18 ἀκολουθήσει στὸ πλησιέστερο ἀστυνομικὸ τμῆμα. Ἐκεῖνος γεμάτος φόβο πῆγε μέχρι τὸ τμῆμα καὶ ὁ ἔφιππος ἀστυνομικὸς μπῆκε κι αὐτὸς στὸ γραφεῖο τοῦ ἀξιωματικοῦ ὑπηρεσίας καὶ ἔκανε καταγγελία γιὰ ἀπόπειρα βιασμοῦ. Ὑπογράφει στὸ βιβλίο τῆς ἀστυνομίας καὶ ἀποχωρεῖ. Ὅταν βγῆκε ὁ ταξιτζὴς ἀπὸ τὸ ἀνακριτήριο, κοίταξαν τὸ βιβλίο καὶ τοῦ εἶπαν: «Δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ τὴν γλυτώσεις! Ξέρεις ποιὸς σὲ ἔφερε ἐδῶ; Ὁ Ἅγιος Γεώργιος!!!!». Ὁ Ἑλληνορθόδοξος ἄραβας καὶ εὐσεβὴς κάτοικος τοῦ χωριοῦ τῶν Ποιμένων (Βηθλεὲμ) Χαλὶλ Ἀμπουφάρχα, ἦτο πρόγονος τοῦ ἐφημερίου τοῦ χωριοῦ, καὶ διηγόταν τὸ ἑξῆς γεγονὸς ποὺ ἔζησε γύρω στὸ 1903, πρὶν ἀπὸ περίπου πέντε-ἕξι γενιές. Εἶχε λάβει τὸ κλειδὶ τοῦ σπηλαίου νὰ πάει ἐνωρὶς νὰ ἀνάψει τὰ καντήλια γιὰ τὸν ὄρθρο. Νομίζοντας ὅτι ἦταν 5 τὸ πρωΐ, ἐπειδὴ ἦταν πανσέληνος ἐκεῖνο τὸ βράδυ, ἔφθασε στὸ σπήλαιο στὶς δύο μετὰ τὰ μεσάνυχτα πολὺ ἐνωρίτερα. Ὅταν ἔφθασε στὸν ὑπόγειο ναό, ἄκουσε (ἀπ ἔξω) ψαλμωδία, ἀλλὰ δίστασε νὰ μπεῖ μέσα ἐπειδὴ οἱ φωνὲς τοῦ φάνηκαν ἄγνωστες. Ἀναρωτήθηκε ποιὸς ἄραγε νὰ εἶχε ἀνοίξει τὸν ναό, καὶ ἀφοῦ πῆρε θάρρος μπῆκε μέσα στὴν ἐκκλησία. Βρέθηκε λοιπὸν σὲ οὐράνια θεία Λειτουργία ἀγγέλων. Παρατήρησε τότε μιὰ Κυρία ποὺ στεκόταν κοντὰ στὴν Ὡραία Πύλη, περιτριγυρισμένη ἀπὸ φωτοστέφανο. τάθηκε ἀκίνητος ἀκούοντας μὲ ἔκπληξη, θαυμασμὸ καὶ ἀπορία τὴν οὐράνια ὑμνωδία, διερωτώμενος πῶς ἄραγε ἠξιώθη νὰ βρεθεῖ σὲ ἀκολουθία ἀγγέλων, καὶ ποιὰ ἦταν αὐτὴ ἡ θαυμαστὴ γυναῖκα.

19 Ξαφνικὰ ἄκουσε νὰ ἔρχεται ἀπὸ πάνω, ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ σπηλαίου, θόρυβος βημάτων ἀλόγου, καλπασμὸς ἀλόγου καὶ ἕνας νεαρὸς καβαλάρης ἔφθασε ἔξω ἀπὸ τὸ σπήλαιο. Μόλις μπῆκε, μέσα τρέχοντας, πλησίασε τὴν Κυρία ἡ ὁποία τὸν ρώτησε μὲ δυνατὴ φωνή: «Ποῦ ἤσουνα Ἅγιε Γεώργιε καὶ ἄργησες νὰ ἔρθεις, ἐσὺ ποὺ δέχεσαι τὰ περισσότερα δῶρα ἀπὸ τοὺς πιστούς;». Καὶ αὐτὸς ἀπάντησε: «Μητέρα τοῦ Θεοῦ, Κυρία Θεοτόκε, μιὰ βάρκα βυθιζότανε στὸ πέλαγος καὶ ἤμουν ὑποχρεωμένος νὰ τρέξω νὰ βοηθήσω τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐπικαλέστηκαν τὴν βοήθειά μου». Λέγοντας αὐτὰ τίναξε τὸ μανδύα του ποὺ ἦτο βρεγμένος, καὶ πιτσίλισε τὸ πρόσωπο καὶ τὰ ἐνδύματα τοῦ Χαλὶλ Ἀμπουφάρχα ποὺ ἦταν παρών. Ὅταν τελείωσε ἡ οὐράνια αὐτὴ Θεία Λειτουργία ἔλαβε ἀντίδωρο ἀπὸ τὰ χέρια τῆς Παναγίας, καὶ ὅταν ἐξαφανίστηκαν οἱ Ἄγγελοι, ἡ Παναγία καὶ ὁ Ἅγιος Γεώργιος, αὐτὸς παρέμεινε μὲ πειστήριον στὰ χέρια του τὸ ἀντίδωρο καὶ τὶς σταγόνες στὰ ροῦχά του ἀπὸ τὸν μανδύα τοῦ Ἁγ.Γεωργίου, πρὸς πίστωσιν ἀληθινὴ τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ καὶ τοῦ ἱερέως ποὺ ἔφθασαν κατόπιν γιὰ τὸν ὄρθρο, καὶ τοὺς ἐξήγησε τὰ ὅσα θαυμαστῶς εἶδε καὶ ἄκουσε στὸ σπήλαιο τῶν Ποιμένων. (φυλλάδιο Ἱ.Μονῆς τῶν Ποιμένων, Ἀρχιμ.Ἰγνάτιος, επτ. 2007, Ἀνατ. Ἱερουσαλήμ, Ἰσραὴλ). Ὁ Ἅγιος Γεώργιος θεωρεῖται ὁ μέγας προστάτης τῆς νήσου κύρου, τὴν ὁποία ἔσωσε πολλάκις ἀπὸ πολλὲς θεομηνίες καὶ καταστροφές. Σελευταῖα (σύμφωνα μὲ τὴ μαρτυρία τοῦ Ἰ.Α., τ.λαμπαδαρίου Ἱ.Ναοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κυριανοῦ) στὸν μεγάλο σεισμὸ ποὺ ἔπληξε τὴν νῆσο, ἀπεκαλύφθη

20 θαυματουργικῶς ἡ συνεχὴς φροντίδα καὶ ἔννοια τοῦ Ἁγίου γιὰ τὸ νησί του καὶ τοὺς κατοίκους του. Παραμονὴ τοῦ μεγάλου σεισμοῦ, ἅγιος γέροντας τοῦ νησιοῦ, εἶδε στὸν ὕπνο του ἕναν μεγαλοπρεπῆ βασιλέα, καθισμένο σὲ θρόνο, που εἶχε δίπλα του ἕναν ὑψηλόβαθμο ἀξιωματικὸ καὶ συζητοῦσαν ἐντόνως. Ὁ βασιλιὰς ἔλεγε στὸν ἀξιωματικό: «Γεώργιε, ἦλθε πλέον ὁ καιρὸς γιὰ νὰ πληρώσει ἡ κύρος. Θὰ τὴν πατάξω μὲ μεγάλο σεισμό, γιατὶ παρόλες τὶς παρατάσεις ποὺ δόθηκαν γιὰ μετάνοια, κανεὶς δὲν ἐπιστρέφει ἀπὸ τὸ δρόμο τῆς ἀπωλείας!» Καὶ ὁ Ἀξιωματικὸς (Ἅγιος Γεώργιος) μὲ ἔντονα παρακλητικὸ ὕφος ἀπάντησε: «Ὄχι, Κύριε, ἐγὼ μπαίνω ἐγγυητὴς γι αὐτούς! Μὴν τοὺς κάνεις κακό! Μόνο προειδοποίησέ τους γιὰ νὰ μετανοήσουν, νὰ ἐπιστρέψουν σὲ σένα καὶ νὰ τοὺς ἐλεήσεις, ἐσὺ ὁ Ἐλεήμων καὶ Φιλάνθρωπος Θεός!». Ὁ Κύριος ὅμως ἐπέμενε: «Ὄχι, ἀγαπητέ μου Γεώργιε, μὴν ἐπιμένεις! Ἡ κύρος θὰ χτυπηθεῖ ἀπὸ μεγάλο σεισμὸ καὶ δὲν θὰ μείνει τίποτε ὄρθιο!». Καὶ τέλος ὁ (Ἅγιος) Γεώργιος ἀποκρίθηκε: «Κάνε Κύριε, ὥστε μόνο τὸ δικό μου σπίτι νὰ πάθει ζημιά! Κανενὸς ἄλλου πάνω στὸ νησί!». Καὶ πράγματι ὅταν ἔγινε ὁ μεγάλος σεισμὸς κανένα σπίτι δὲν ὑπέστη καμία ζημιὰ ἢ ἔστω ρωγμή, ἀλλὰ τὸ μοναστῆρι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, κόπηκε στὴ μέση. Ἄνοιξε ἡ γῆ! Καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς γεωλόγους ποὺ τὸ ἐπισκέφθηκαν μετά, τὸ βουνὸ καὶ τὸ μοναστῆρι τράβηξαν τὴν μεγαλύτερη ἔνταση τοῦ σεισμοῦ καὶ ἔσωσε τὴ νῆσο.

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Student name:. Result: THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Mid-Entry Exams 2015 A τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και δεκαπέντε λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λ 1. Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Προσπάθησα να τον τραβήξω, να παίξουμε στην άμμο με τα κουβαδάκια μου αλλά αρνήθηκε. Πιθανόν και να μην κατάλαβε τι του ζητούσα.

Προσπάθησα να τον τραβήξω, να παίξουμε στην άμμο με τα κουβαδάκια μου αλλά αρνήθηκε. Πιθανόν και να μην κατάλαβε τι του ζητούσα. Μια μέρα πήγαμε στην παιδική χαρά με τις μαμάδες μας. Ο Φώτης πάντα με το κορδόνι στο χέρι. Αν και ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερός μου, ένιωθα πως έπρεπε πάντα να τον προστατεύω. Σίγουρα δεν ήταν σαν όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, 2013-2014 Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Μπαχ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1936, στο Oak Park, του Illinois. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Long Beach

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

«Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια

«Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια Το παράξενο ταξίδι της Συννεφένιας «Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια ζούσαν σε ένα παλάτι. Ο Φωτιάς δεν τις άφηνε να βγουν έξω ποτέ. Στερέωνε την πόρτα με ένα βαρύ ξύλο. Μια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, λεγόταν Αλεξάνδρα Καλπάκα και ήταν γεννημένη στο Αϊβαλί. Οι γονείς της ήταν Αϊβαλιώτες, γέννημα θρέμμα. Ζούσαν στο Αϊβαλί πάρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Αφηγητής = Η φωνή Ποιος Μιλά; Εστιαστής = Τα μάτια Ποιος βλέπει;

Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Αφηγητής = Η φωνή Ποιος Μιλά; Εστιαστής = Τα μάτια Ποιος βλέπει; Η ΕΣΤΙΑΣΗ Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αφηγητής = Η φωνή Ποιος Μιλά; Εστιαστής = Τα μάτια Ποιος βλέπει; 1. Μηδενική εστίαση Αφηγητής > Ήρωα ήρωες 2. Εσωτερική εστίαση Αφηγητής = Ήρωα ήρωες 2.α.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Μια φορά κι έναν καιρό στην Ισπανία υπήρχε ένας μικρός ταύρος που το όνομά του ήταν Φερδινάνδος. Όλοι οι άλλοι μικροί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού

Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού Στις 17 Φεβρουαρίου 2014, οι τετάρτες τάξεις του Θ Δημοτικού Σχολείου Πάφου πήγαν εκδρομή στο Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού. Ο σκοπός τους ήταν να περπατήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Κατερίνα Διαμαντοπούλου-Τσιμούρη Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Eικονογράφηση: π. Αναστάσιος Βασιλόπουλος Α εκδοση: Φεβρουάριος 2011 ISBN: 978-960-6719-89-9

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμέλεια κειμένου: Xριστίνα Λαλιώτου Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Eπιμέλεια κειμένου: Xριστίνα Λαλιώτου Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... H Κόκκινη Χώρα Eπιμέλεια κειμένου: Xριστίνα Λαλιώτου Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 Ίδρυμα ΣΟΦΙΑ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Γράφουμε στον πίνακα: ΤΙΤΛΟΣ : Το μυστήριο με τα μπλε βέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΡΟΥΚΤΟΥΟΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΟΥΓΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟΥ, ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΡΑΓΟΝΑ, ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΥΠΟ

TA ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΡΟΥΚΤΟΥΟΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΟΥΓΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟΥ, ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΡΑΓΟΝΑ, ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΥΠΟ TA ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΡΟΥΚΤΟΥΟΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΟΥΓΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟΥ, ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΡΑΓΟΝΑ, ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΚΑΛΙΕΝΟΥ 1. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος και Φιλήμονας

Παύλος και Φιλήμονας Παύλος και Φιλήμονας Έχετε ποτέ διαβάσει την επιστολή του Παύλου προς τον Φιλήμονα; Είναι η πιο μικρή επιστολή του Παύλου. Μόλις και μετά βίας γεμίζει μια σελίδα Α4! Δεν το πιστεύετε; Ας τι διαβάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου Με αφορµή το εκαπενθήµερο Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε στο σχολείο µας µε θέµα «Μαθαίνω να περπατώ µε ασφάλεια στο δρόµο», τα παιδιά της Β 2 αποφάσισαν να

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του»

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» 6/θ Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου Τάξη Γ «Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» Ζνα παραμφθι για το δικαίωμα των παιδιών ςτη φιλία, ςτο παιχνίδι και ςτο ςεβαςμό τησ προςωπικότητάσ τουσ. 6/Θ Δθμοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού.

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού. Το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου "Η Μεσόγειος είμαι εγώ και δεν είμαι πια εδώ" επιλέχθηκε για να αποτελέσει τη βάση για το θεατρικό δρώμενο, που θα αποτελέσει την παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας :

Διαβάστε περισσότερα