ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Επαναληπτική Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Επαναληπτική Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 15/07/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΕΡΜΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Τ.Κ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΘ. ΔΙΟΙΛΗ ΤΗΛ: FΑΧ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14142/ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης Επαναληπτική Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης Χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 03/08/2015, Ημέρα: Δευτέρα & Ώρα: 10: 00 π. μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ, CPV & ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΝ Τρίπολης, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, ΤΚ , Τρίπολη ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ CPV: KAE: ,09 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 4.631,06 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 120 ΗΜΕΡΕΣ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις 1 ΕΤΟΣ

2 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1. Του ΠΔ 118/ Του Ν. 2286/ Του Ν. 2362/ Του ΠΔ 60/ Του Ν. 2955/ Του Ν. 3329/ Του Ν. 3527/ Του Ν. 3580/ Του Ν. 3868/ Του Ν. 3867/ Του Ν. 3918/ Του Ν. 3861/ Του Ν. 3801/ Του Φ.Ε.Κ. 1291/ τ.β'. 15. Του Π.Δ. 113/ Του Ν 4281/ Τις Αποφάσεις: 1. Την αρ.5804/ (ΦΕΚ3261/ ) ΚΥΑ (ΦΕΚ390/Β/ ) έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκου έτους Την αρ.6484/ ΥΑ (ΦΕΚ3693/Β/ ) ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΦΥ έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότησης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και παράτασης του ΠΠΥΥ 2010, 2011 και την υπ αριθ. 254/ Απόφαση του Διοικητή της 6 ης ΥΠΕ, σχετικά με τον ορισμό φορέων διενέργειας των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ Την υπ αριθ. 7/ (θέμα 5 ο οικονομικό) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση προκήρυξης διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2014 και ορισμό επιτροπών αξιολόγησης. 5. Την υπ αριθ. 25/ (θέμα 10 ο οικονομικό) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» με τον όρο διακοπής της σύμβασης σε περίπτωση που ολοκληρωθεί ο ενιαίος από το Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. 6. Την υπ αριθ. 8/ (θέμα 1 ο οικονομικό), σχετικά με ορισμό επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού. Όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 19/ Πράξη του Δ.Σ. 7. Την υπ αριθ. 728/ (ΑΔΑ: ΩΩ40469Η2Π-ΜΥΞ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Επαναληπτικό Διαγωνισμό ME ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ Α/Α ΕΙΔΗ MON. METΡ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΚΩΔ. ΠΑΡ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 23% 1 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΤ (ΤΩΝ 10ml) ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 68,00 83, ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡ ΒΑΖΑΚΙ 50 ΤΕΜ ΑΜΑΛΓΑΜΑ ΣΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ Νο2 (ΔΙΠΛΗ ΔΟΣΗ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ ΤΩΝ 600MG ΤΕΜΑΧΙΟ ,35 52,50 64,57 ΤΕΜΑΧΙΟ ,60 60,00 73,80 4 ΑΜΑΛΓΑΜΑ ΣΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ Νο1 (ΜΟΝΗ ΔΟΣΗ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΟ ,60 90,00 110,70 5 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ - ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΔΙΣΚΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ , ,90 341, ΒΕΛΟΝΑ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ CARPOUL ΜΑΚΡΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΤΕΜ ΒΕΛΟΝΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ CARPOUL ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΟΝΤΗ30G/21mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ (ΜΠΛΕ) ΤΕΜΑΧΙΟ ,065 26,00 31,98 ΤΕΜΑΧΙΟ ,70 700,00 861,00 8 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΟΝΤΩΝ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΟ ,30 60,00 73,80 9 ΦΡΕΖΑ - ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΤΟΥΡ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡ. ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ(ανεστραμένου κώνου) ΤΕΜΑΧΙΟ ,78 17,80 21, ΦΡΕΖΑ - ΕΓΓΛΥΦΙΔΑ- (ΔΙΑΜΑΝΤΙ) ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΤΟΥΡ Η ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡ. ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ(απιοειδή) ΦΡΕΖΑ - ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΤΟΥΡ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡ. ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ(κυλινδρικά) ΦΡΕΖΑ ΕΓΓΛΥΦΙΔΑ- ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΑΥΛΑΚΩΤΗ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΕΙΔΗ-ΑΕΡΟΤΟΥΡ Η ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡ. ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ,78 17,80 21,90 ΤΕΜΑΧΙΟ ,20 36,00 44,28 ΤΕΜΑΧΙΟ ,50 15,00 18,45

4 13 ΦΡΕΖΑ-ΤΡΟΧΟΛΙΝΘΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΡΗΤΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ,20 12,00 14, ΦΡΕΖΑ - ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΤΟΥΡ FOOTBALL ΓΙΑ ΑΦΑΙΡ. ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ (στρογγυλά) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 29mm (PEASO/LARGO) No. 1No. 2No. 3No.4σετ 6 τεμ(διευρυντήρες σετ των ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 29mm (PEASO/LARGO) No. 1No. 2No. 3No.4σετ 6 τεμδιευρυντήρες σετ των ΤΕΜΑΧΙΟ ,60 48,00 59,04 ΤΕΜΑΧΙΟ ,75 45,00 55,35 ΤΕΜΑΧΙΟ ,16 69,60 85, ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ των 6cm ΤΕΜΑΧΙΟ ,50 3,50 4,30 ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ των 10cm ΤΕΜΑΧΙΟ ,50 3,50 4,30 19 ΦΡΕΖΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΠΕΛΟΕΙΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ,54 327,00 402, ΦΥΣΙΓΓΑ-ΑΜΠΟΥΛΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜ ΥΔΡΟΧΛ ΑΡΤΙΚΑΙΝΗ ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟΥ (ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ CARPOUL)ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΦΥΣΙΓΓΑ-ΑΜΠΟΥΛΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜ ΥΔΡΟΧΛ ΑΡΤΙΚΑΙΝΗ ΑΝΕΥ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟΥ (ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ CARPOUL)ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ Ζελέ φθορίωσης 480ML ΚΑΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕ 50 ΣΠΟΓΓΟΥΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ,259 12,95 15,93 ΤΕΜΑΧΙΟ , ,80 174,41 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 24,00 29,52 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 20,00 24,60 24 ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΜΕΓΕΝΘΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (κασετίνα των 12 ΤΕΜ) ΤΕΜΑΧΙΟ ,60 96,00 118,08 25 ΟΞΕΙΔΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (30ml) ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ(υγρό 30ML+ σκόνη90gr) ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 126,00 154,98 26 ΚΩΝΟΙ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΑΣΟΡΤΙ)(ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΤΩΝ 200ΤΕΜ) 27 ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 79,95 ΚΩΝΟΙ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΑΣΟΡΤΙ)(ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΤΩΝ 200ΤΕΜ) ΤΕΜΑΧΙΟ , ,50 39,97 28 Λάδι χειρολαβών ΦΙΑΛΙΔΙΟ 400 ML ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 20,00 24,60

5 29 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΜΑΝΤΗΛΑΚΙ) ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΣΙΕΛΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛ.ΚΥΤΙΟ 150 ΤΕΜ ΟΞΥΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΚΟΝΙΑ 30 ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕΤΦιαλίδιο σκόνης 90 γρ και αντίστοιχο φιαλίδιο υγρού ΤΕΜΑΧΙΟ , ,90 215,13 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 38,00 46,74 31 ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΔΥΟ ΣΥΣΤ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 11G ΠΑΣΤΑ 13G ΓΙΑ ΠΡΟΕΡΓ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 24,00 29, ΑΝΙΣΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΓΙΑ ΞΗΡΟ ΦΑΤΝΙΟΒΑΖΑΚΙ 12 GR ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 66,00 81,18 ΠΑΣΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ στίλβωσης ΣΥΣΚ 200GR ΤΕΜΑΧΙΟ ,80 19,60 24, ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΙ 25mm Νο. 10- Νο. 40 (ΌΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΛΕΥΚΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ.ΚΟΚΚΙΝΟ.ΠΡΑΣΙΝΟ) Πλακέτα 10 τεμαχίων ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΟΔΟΝΤΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜ.) Α3 ΣΥΡΙΓΓΑ 3,6GR ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΟΔΟΝΤΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜ.) Α3,5 ΣΥΡΙΓΓΑ 3,6GR ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΟΔΟΝΤΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜ.) Β3 ΣΥΡΙΓΓΑ 3,6GR ΤΕΜΑΧΙΟ ,375 26,25 32,29 ΤΕΜΑΧΙΟ ,10 30,20 37,15 ΤΕΜΑΧΙΟ ,10 30,20 37,15 ΤΕΜΑΧΙΟ ,10 30,20 37,15 38 ΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ Κ ΜΗΚΟΥΣ 25mm ΝΟ 15-40ΚΑΣΕΤΙΝΑ 6 ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΟ ,73 43,80 53,87 39 ΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ Κ ΜΗΚΟΥΣ 25mm ΝΟ 45-80ΚΑΣΕΤΙΝΑ 6 ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΟ ,73 43,80 53, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΑ) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡ. (σακουλάκια των 100 τεμαχ.) ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ (ΦΙΑΛΙΔΙΟ 5 ML) ΤΑΙΝΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ SELILOIT ΚΥΤΙΟ 100 ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΟ ,023 23,00 28,29 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 50,00 61,50 ΤΕΜΑΧΙΟ ,083 8,30 10,21

6 43 ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ (MAXIT, CAVIT) ΒΑΖΑΚΙ 38 GR ΤΕΜΑΧΙΟ ,50 75,00 92,25 44 ΦΡΕΖΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ AIROTOR σε σχήματα και μεγέθη βάσει των παραγγελιών ΤΕΜΑΧΙΟ ,50 30,00 36,90 45 Φύραμα έμφραξης ριζικών σωλήνων set σε σωληνάριο (κρέμα)-συσκευασία με 2 σωληνάρια των 4 γραμμάρια ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 40,00 49, ΧΑΡΤΙ - ΚΑΡΜΠΟΝ (ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ) ΔΕΙΞΕΩΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΕΥΘΥ ΠΑΧΟΥΣ 40μm ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ (10 ΜΠΛΟΚ ΑΠΌ 12 ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΚΑΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ,10 22,00 27,06 ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΦΥΡΑΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ & ΕΥΓΕΝΟΛΗΣ (ΚΥΤΙΟ ΒΑΣΗ + 51,66 ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 42,00 ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΟΠΙΣΘΙΩΝ Α3, 5 (ΣΥΡΙΓΓΑ 81,18 4gr) ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 66,00 ακτινογραφικά πλακίδια αυτοεμφανιζόμενα ΚΥΤΙΟ των 50 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ ,031 49,49 60,87 πολυκαρβοξυλική κονία σετ για συγκόλληση προσθετικής (ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 60ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΥΓΡΟ 40ml) ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 66,00 81,18 εμφανίστικά υγρά εμφάνιση - στερώση set σε συμπυκνωμένη μορφή (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 560ml) ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 34,00 41,82 ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ,70 98,10 120,66 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 5 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ ( ΛΕΥΚΗ) ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ,70 65,40 80,44 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 5 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ ( ΔΙΑΦΑΝΗ) Οδοντικό Εναιώρημα Φθοριούχου Νατρίου 2.26% (22,600ppm) ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 45,00 55,35 φθορίου50mg/ml ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΤΩΝ 10 ML ΕΝΔΟΡΙΖΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 0,90mm (ΝΟ 3) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ ,75 45,00 55,35 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ASSISTINA W&H ΦΙΑΛΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 11, 00 13, ML ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3.765, ,06 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 3.765,09 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% : 4.631,06

7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Τα προϊόντα να φέρουν τη σήμανση «CΕ» σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ που αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και αυτό να αποδεικνύεται με αντίγραφο πιστοποιητικού σήμανσης «CΕ» της παραγωγού εταιρείας από αναγνωρισμένο κοινοποιημένο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Οι προμηθευτές - διακινητές των ανωτέρω ειδών να συμμορφώνονται με την Υ.Α.Ε 3 /833 /99 «Περί συστήματος ποιότητας των Εταιρειών διακίνησης Ιατροτεχνολογικών προϊόντων». Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης να κατατεθούν με την προσφορά. 3 Να διαθέτει η υποψήφια Προμηθεύτρια Εταιρεία αλλά και η κατασκευάστρια Εταιρεία πιστοποίηση EN ISO 13485:2003 από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα ή ισοδύναμο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα Αρχή : Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης Διεύθυνση Αναθέτουσας : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, ΤΚ 22100, Τρίπολη Τηλέφωνο : Φαξ : Πληροφορίες : ΑΘ. ΔΙΟΙΛΗ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρωτόκολλο Γενικού Νοσοκομείο Τρίπολης 31/07/2015 ΩΡΑ: 14:00 μ.μ. Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 03/08/2015 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΤΚ 22100, Τρίπολη Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 31/07/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, οδός: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, ΤΚ 22100, Τρίπολη. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, ΤΚ 22100, Τρίπολη, στις 03/08/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.panarkadiko.eu). σε ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έχει ορισθεί με υπ αριθ. 8/ (θέμα 1 ο οικονομικό) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 19/ Πράξη του Δ.Σ.

8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται : ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), πρέπει: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). 2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή 2. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού

9 συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού, 2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/ Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι: 1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Απαιτείται εγγυητική συμμετοχής: 2% της προεκτιμημένης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης: το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές είναι δυνατό: α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 31/07/2015, και ώρα 14:00 μ.μ. β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Νοσοκομείου με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από

10 την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, ΤΚ 22100, Τρίπολη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14142/ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ να μονογράφεται από τον υποψήφιο προμηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 3.1. Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα) επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν μόνον εντύπως εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη αδυναμία υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορφή Τα OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

11 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αποσφράγιση των προσφορών δηλαδή η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει ενιαία και θα συνταχθεί ένα ενιαίο πρακτικό. (νοείται ότι σε κάθε αξιολόγηση όποια εταιρεία αποκλείεται δεν θα προάγεται στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2(α) του ΠΔ 118/07. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Τα είδη θα προσφέρονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου σε συνδυασμό με τις τεχνικές προδιαγραφές. Η πληρωμή του εργολάβου θα γίνεται μετά τη σύνταξη πρακτικού οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή, με χρηματικό ένταλμα με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α) Πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. Β) Τιμολόγιο του προμηθευτή. Γ) Βεβαίωση του ΙΚΑ για μη οφειλή εισφορών (ασφαλιστική ενημερότητα). Μετάθεση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών, στις περιπτώσεις αυτές μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του προμηθευτή επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 και με τα παρακάτω:

12 Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα είδη δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος ή των ειδών που καθυστερούν. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του προμηθευτή. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον προμηθευτή επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό, απορρίπτονται. (άρθρο 13 του Ν. 3918/11). Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής: Α) Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής χωρίς ΦΠΑ. Γ) Ποσοστό ΦΠΑ Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις : 1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών. 3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης. 4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή μέρος της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές που κατατίθενται μετά την 31/07/2015, και ώρα 14:00 μ.μ., είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Διακήρυξη. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται για 120 ημέρες και δύναται να παραταθεί για ισόποσο χρονικό διάστημα (άρθρο 13 ΠΔ 118/07)

13 Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγηση, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος των υπό προμήθεια ειδών, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού των προσφερόμενων ειδών, από το αρχικά προβλεπόμενο στη Διακήρυξη, σε καμία όμως περίπτωση σε ποσοστό μεγαλύτερο των οριζομένων με το άρθρου 21 του ΠΔ 118/07. Η παράδοση του είδους θα γίνει στο χώρο που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, Η Παράδοση θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου, με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή, ύστερα από αποστολή εγγράφου αιτήματος, το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΧΡΟΝΗΣ

14 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 03/08/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 15548 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002754883 2015-05-06

15PROC002754883 2015-05-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 6/5/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9051 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 16/07/2014 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 11:00 π. μ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 16/07/2014 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 11:00 π. μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ, 27/06/2014 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 12630 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002946497 2015-07-31

15PROC002946497 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 31/07/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 15430 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 8435 / 28-4-2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 8435 / 28-4-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΡΙΠΟΛΗ, 28/04/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002888069 2015-07-02

15PROC002888069 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 2/7/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13264 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707666 2015-04-15

15PROC002707666 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 15/04/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 7665 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 15/04/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 7665 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 7/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΟ: ΠΡΟΜΗΘΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50311,50326, FAX: 24623-50344 Αρμόδιος : Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ URL:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 8/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 8/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50311,50326, FAX: 24623-50344 Αρμόδιος : Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1 /2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1 /2015 ΥΠΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΗΝΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:ΑΓΓΕΛΗ ΑΘ.,ΜΑΝ Φ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΛ ΧΡ., ΜΠΕΝΕΤ Β. Χ. Δ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Υποκατάστημα : ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46904Μ-ΘΒ7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.Π.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Ε-MAIL : gnaprom@yahoo.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11053/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Βόλος -3-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. 003/2012 ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY TAKTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. 003/2012 ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY TAKTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Μ.Κωστενιάν

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 11:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (γραφείο αρ. 319).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 11:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (γραφείο αρ. 319). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα