APPLICATION KIT Greece

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "APPLICATION KIT Greece"

Transcript

1 IATA DOMESTIC AGENT APPLICATION KIT Greece

2 CHECK LIST Instructions and special requirements in order to become a NON_IATA agent (Domestic only) Copy of the EOT license. Application Form signed with company seal by the person in charge of travel agency. (Attached) 2 copies of the Travel Agency Agreement signed and certified by the authorities or a bank. (2 in English and 2 in Greek) Bank Guarantee unlimited, the level will be set after receipt of the application (sample attached) Copy of GDS Training Certificate. Photos of the interior and exterior of the Travel Agency location Proof of payment (177,43 ) New applicants are required to attend the BSP Procedures/BSPlink Training. Training fee is 50Euro per person plus VAT (19%). Προϋποθέσεις έγκρισης γραφείου ΝΟΝ-ΙΑΤΑ (DOMESTIC) Αντίγραφο άδειας του ΕΟΤ Aίτηση υπογεγραµµένη από τον υπεύθυνο της εταιρείας και µε σφραγίδα του πρακτορείου (επισυνάπτεται) Συµβάσεις υπογεγραµµένες 2 αντίγραφα στα Ελληνικά, 2 αντίγραφα στα Αγγλικά µε γνήσιο της υπογραφής του υπεύθυνου του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου. (επισυνάπτονται) Εγγυητική επιστολή Τραπέζης αορίστου διαρκείας, το ύψος της οποίας θα ορισθεί αφού λάβουµε την αίτησή.(επισυνάπτεται δείγµα) Αντίγραφο βεβαίωσης παρακολούθησης σεµιναρίου από το σύστηµα κρατήσεων του Πρακτορείου Φωτογραφίες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του πρακτορείου Απόδειξη κατάθεσης πληρωµής κόστους συµµετοχής(177,43 ) Οι νέοι πράκτορες πρέπει να παρακολουθήσουν στα γραφεία µας σεµινάριο το οποίο αφορά χρήση BSP Procedures/BSPlink. Το κόστος είναι 50 ευρώ ανά άτοµο + ΦΠΑ. New applicants are required to attend the BSP Procedures/BSPlink Training. Training fee is 50Euro per person plus VAT (19%). December

3 FEES ANNUAL FEE FOR PARTICIPATION IN BSP DOMESTIC 120,00 ANNUAL FEE FOR THE USE OF CODE 57,43 TOTAL JOINING FEE CONTACT DETAILS PLEASE RAISE YOUR CASE VIA OUR CUSTOMER PORTAL FAX: PLEASE SEND ALL DOCUMENTATION REQUESTED TO THIS ADDRESS: IATA SERVICE CENTER EUROPE ACCREDITATION DEPARTMENT PASEO DE LA CASTELLANA, MADRID (SPAIN) December

4 PAYMENT FORM Credit Card VISA MASTERCARD/EUROCARD AMOUNT CARD NUMBER EXPIRY CARDHOLDER NAME EUR CARDHOLDER SIGNATURE December

5 BANK GUARANTEE SAMPLE ιεθνής Eνωση Αεροπορικών Εταιριών ιεύθυνση... (Το λογότυπο της Τράπεζας) ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Κατόπιν αιτήµατος και για λογαριασµό του... [(εισάγεται ολόκληρο το όνοµα, η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του Πράκτορα)] («ο Πελάτης» ή «Πράκτορας») και για να καταστεί δυνατόν για τον Πελάτη µας να συµµορφωθεί µε τους κανόνες της ΙΑΤΑ υπό τις εφαρµοστέες αποφάσεις της ΙΑΤΑ, κανόνες και διαδικασίες («οι Κανόνες») για συµµετοχή στο BSP Eλλάδος ή στο CASS Ελλάδος, εµείς [εισάγεται ολόκληρο το όνοµα και η διεύθυνση της Τράπεζας] «η Τράπεζα» εγγυάται δια του παρόντος ως πρωτοφειλέτης και όχι ως απλώς εγγυητής, παραιτείται από όποιες νόµιµες εξαιρέσεις και ενστάσεις, και δια του παρόντος αναλαµβάνει ευθύνη από κοινού και εξ ολοκλήρου µε τον Πελάτη µας την πληρωµή όλων των παρόντων και µελλοντικών οφειλόµενων ποσών στα µέλη της ιεθνούς Ενωσης Αεροπορικών Εταιριών («ΙΑΤΑ»), καθώς και στις αεροπορικές εταιρείες που συµµετέχουν στο προαναφερόµενο Πρόγραµµα...[εισάγεται BSP ή CASS της ΙΑΤΑ], που έχουν ή θα διορίσουν ως Πράκτορα, σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 1. Εάν και όταν ο Πελάτης µας αποτύχει να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό ή ποσά για οποιοδήποτε λόγο που είναι πληρωτέο άµεσα ή κατά διάφορο τρόπο, σχετικά µε τα Εισιτήρια ή τις Φορτωτικές, ή όποιο άλλο πληρωτέο ποσό, κατά την περίοδο της παρούσας Εγγύησης, σύµφωνα µε τους Κανόνες (εφεξής ως «το Χρέος»), θα πληρώσουµε το οφειλόµενο ποσό σε εσάς (έως το όριο του ποσού) σύµφωνα µε απαίτηση που έχει γίνει όπως παρακάτω αναφέρεται. εν θα καθυστερήσουµε την πληρωµή, ούτε θα την αντιτάξουµε για κανέναν λόγο. Θα ενηµερώσουµε γραπτώς ευθύς µόλις γίνει η πληρωµή. 2. Η συνολική υποχρέωση σύµφωνα µε την παρούσα Εγγύηση είναι περιορισµένη και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των... [εισάγεται το νόµισµα και το ποσό σε αριθµούς] (...)[εισάγεται το νόµισµα και το ποσό µε λέξεις] (το «περιορισµένο ποσό»). 3. Αυτό το περιορισµένο ποσό της Εγγύησης δεν θα ικανοποιηθεί, απαλλαχθεί, ή επηρεασθεί από άλλη ενδιάµεση πληρωµή ή εξόφληση λογαριασµού. 4. Η παροχή χρόνου στον Πελάτη µας ή αµέλεια ή ανεκτικότητα από εσάς στο να απαιτείτε ή να επιβάλλετε την πληρωµή των χρηµάτων σύµφωνα µε τους όρους του Συµφωνίας Πρακτόρευσης, που υπογράφεται από τον Πελάτη µας ως προϋπόθεση για διαπίστευση ως εγκεκριµένου πράκτορα από την ΙΑΤΑ, ή ειδικές παραχωρήσεις, δεν θα ζηµιώνει ούτε θα επηρεάζει την παρούσα Εγγύηση. 5. Η παρούσα Εγγύηση τίθεται σε ισχύ από... (εισάγεται η ηµεροµηνία) και θα συνεχίσει να ισχύει µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της (εφεξής θα ονοµάζεται «Ηµεροµηνία Λήξης») και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης που θα δοθεί στην ΙΑΤΑ τρεις µήνες πριν, µετά την οποία η παρούσα Εγγύηση θα λήξει. Μετέπειτα, η ευθύνη από κοινού και εξ ολοκλήρου αυτόµατα θα διακοπεί και η Εγγύηση θα είναι άκυρη. 6. Πληρωµή έναντι της παρούσας Εγγύησης θα εξαρτάται από γραπτή απαίτηση που θα προέρχεται από τον Υπεύθυνο της ΙΑΤΑ Ελλάδος δηλώνοντας ότι έχει βεβαιωθεί ανεξόφλητο ποσό από τον Πελάτη µας σύµφωνα µε τους Κανόνες. Το Χρέος όπως έχει δηλωθεί από την ΙΑΤΑ θα θεωρείται οριστικό και τελικό και δια του παρόντος επιβεβαιώνουµε ότι δεν θα χρειαστούµε απόδειξη αυτού. Η πληρωµή θα γίνεται στον λογαριασµό που θα υποδείξει η ΙΑΤΑ Ελλάδος. 7. Η παρούσα Εγγύηση θα παραµείνει σε ισχύ, παρά τις οποιεσδήποτε αλλαγές στην εταιρική σύνθεση (στο καταστατικό) του Πελάτη µας. December

6 8. Η παρούσα Εγγύηση θα είναι επιπρόσθετη και δεν θα ζηµιώνει ούτε θα επηρεάζει καµία άλλη εγγύηση από τον Πελάτη µας, την οποία µπορεί να κατέχετε σήµερα ή σε µεταγενέστερο χρόνο. Με την επιφύλαξη άλλων όρων της εν λόγω Εγγυήσεως, στη περίπτωση που ο Πελάτης µας, παρέχει ξεχωριστή εγγύηση (ή οποιουδήποτε άλλου είδους ασφάλεια) υπέρ /προς όφελος ενός µέλους της ΙΑΤΑ ή άλλης αεροπορικής εταιρίας, που συµµετέχει στα συστήµατα BSP ή CASS, οι οφειλές που εξασφαλίζονται µε την παρούσα Εγγύηση θα καταβάλλονται πρωτίστως. Συνεπώς, τα ποσά που µπορεί να οφείλονται από τον Πελάτη µας και θα πρέπει να καταβληθούν στο εκάστοτε Μέλος ή αεροπορική εταιρία που είναι δικαιούχος στην διαφορετική αυτή εγγύηση, δεν θα καταβάλλονται έως ότου έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς τα εκκρεµή χρέη του Πελάτη µας, στα άλλα Μέλη ή στις άλλες αεροπορικές εταιρίες. 9. Η πτώχευση, η ρευστοποίηση, ή η αφερεγγυότητα του Πελάτη µας δεν θα επηρεάσει ούτε θα καθορίσει την ευθύνη σύµφωνα µε την παρούσα Εγγύηση. 10. Οι υποχρεώσεις στην παρούσα Εγγύηση θα είναι έγκυρες και θα τεθούν σε εφαρµογή τώρα ή µετά την ηµεροµηνία που επηρεάζει ή µπορεί να επηρεάζει τους Κανόνες και δια του παρόντος επιβεβαιώνουµε ότι δεν είσαστε υποχρεωµένοι να πάρετε κανένα µέτρο ή να στραφείτε µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ενάντια στον Πελάτη µας χωρίς πρώτα να επικαλεστείτε την παρούσα Εγγύηση και δικαιούστε να µας αντιµετωπίσετε ως εγγυητές από κοινού και εις ολόκληρον µε τους Πελάτες µας στο περιορισµένο ποσό της παρούσας εγγύησης. 11. Η παρούσα Εγγύηση θα διέπεται σύµφωνα µε τους νόµους της Ελληνικής Επικράτειας. Για οποιαδήποτε διαφωνία που προέρχεται ή έχει σχέση µε την παρούσα Εγγυητική επιστολή, θα επιλύεται µε προσφυγή των µερών στα κατά τόπο αρµόδια δικαστήρια της Ελλάδας]. 12. Η παρούσα Εγγύηση δεν είναι µεταβιβάσιµη. Εφόσον χρειαστεί, µπορεί να µεταφραστεί σε άλλη γλώσσα για καθηµερινή χρήση, αλλά αν υπάρχει αντίφαση µεταξύ της αγγλικής έκδοσης και της άλλης γλώσσας, υπερισχύει η Αγγλική έκδοση... Υπογραφή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου της Τράπεζας Ηµεροµηνία December

7 APPLICATION FORM DOMESTIC BSP SECTION 1 - IDENTIFICATION OF AGENCY LOCATION FOR WHICH APPROVAL REQUESTED 1.1. Legal name: 1.2 Trade name, if different from 1.1 above: 1.3 Full address of the office for which application for approval is made: Telephone No: Telex No : Telefax No : 1.4 If registration is required by law in your country, give (EOT LICENCE): 1) the trade registration or licence number of the agency; 2) the date this was granted; 3) please attach a copy of the official certificate of registration; SECTION 2 - GENERAL INFORMATION 2.1. The application is for: 1) A head office location YES NO 2) A branch office location YES NO If Yes: (a) give name, address, telephone number and non- IATA Code of Head Office Telephone No: Telex No Telefax No : IATA Numeric Code : Specify legal status: sole proprietorship partnership limited liability company other (describe)... December

8 SECTION 3 - DETAILS OF OWNERS, MANAGERS AND STAFF OF AGENCY 3.1. Attach a list setting forth the names and experience in the travel industry of managerial personnel and other full-time travel staff members qualified and competent to sell international air transportation and issue travel documents, giving details as follows: 1) Name of manager or staff; 2) Position or title; 3) Date joined agency location for which approval is sought; 4) Name of previous employer(s) and address(es). If previous employer(s) were travel agents, indicate if IATA approved or not; 5) Date(s) of previous employment (month/year); 6) Position held during previous employment. NOTE List relevant qualifications (Diploma/Certificate certifying the successful completion of an airline or IATA/UFTAA training course or equivalent). 3.2 If any of the questions below are answered in the affirmative, give the name(s) of the agency or agencies and location(s) involved, the relationship of the individual(s) with the agency or agencies, the date of the bankruptcy or default and all pertinent details: 1) If a sole proprietor, have you: (a) been involved in bankruptcy proceedings? YES NO if so, are you now legally and fully discharged of their obligations by the court involved? YES NO (b) at any time been a director or had a financial interest or a position of management in an IATA Agent which has been removed from the IATA Agency List or which was under notice of default and still has outstanding debts to IATA Members or in an IATA Agent whose debts to IATA Members were met by recourse to a financial bond or guarantee? YES NO (c) been found guilty of willful violations of fiduciary obligations in the course of business? YES NO 2) If an unincorporated firm, partnership or association, have any partners or any individual having authorization to act and sign on behalf of such firm, partnership, or association: (a) been involved in bankruptcy proceedings? YES NO if so, are they now legally and fully discharged of their obligations by the court involved? YES NO (b) been a director or had a financial interest or a position of management in an IATA Agent which has been removed from the IATA Agency List or which was under notice of default and still has outstanding debts to IATA Members or in an IATA Agent whose debts to IATA Members were met by YES NO December

9 recourse to a financial bond or guarantee? (c) been found guilty of willful violations of fiduciary obligations in the course of business? YES NO 3) If a corporation, have any officers, directors or managers: (a) been involved in bankruptcy proceedings? YES NO If so, are they now legally and fully discharged of their obligations by the court involved? YES NO (b) been a director or had a financial interest or a position of management in an IATA Agent which has been removed from the IATA Agency List or which was under notice of default and still has outstanding debts to IATA Members or in an IATA Agent whose debts to IATA Members were met by recourse to a financial bond or guarantee? YES NO (c) been found guilty of willful violations of fiduciary obligations in the course of business? YES NO SECTION 4 - PREMISES OF AGENCY LOCATION FOR WHICH APPROVAL REQUESTED 4.1 What are the normal business hours and days of the week that the office is open: 4.2 Are the premises located at an airport? YES NO 4.3 Describe the means by which the premises are identified as a travel agency: 4.4 Attach a sample of your agency's letterhead. I hereby certify that the foregoing statements (including statements made in any attachment hereto) are true and correct to the best of my knowledge and belief, and that I am authorized by the organization identified in the answer to A. of Part I above to make these statements and file this document. Signature of Applicant Country Print/Type Name of Applicant Date December

10 Title/Position NOTE. The application should be submitted to the IATA Agency Services Office and must be complete in all respects before processing can begin. December

IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE. Greece

IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE. Greece IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE Greece CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership a) Sale of an IATA Location to an Outside Party If this represents a complete change of ownership of the

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών (ακολουθούν σε Ελληνικά και Αγγλικά) Please see Barcode Acceptance for specific restrictions and requirements for barcodes worldwide. These restrictions apply

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS 1. Promotion Details 1.1 By entering this Sweepstakes you agree that you have read and understood these Terms and Conditions

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students

2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students 2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students MASTER s PROGRAMME (Full Time) 12 MONTHS (October-March) 9.050- MASTER s PROGRAMME JANUARY-MARCH APRIL-SEPTEMBER OCTOBER-DECEMBER

Διαβάστε περισσότερα

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr.

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Enviro Solutions Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρίας για την οποία έχει συνταχθεί η παρούσα αίτηση Name of Insurance Company to which Application is made (herein

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Το παρόν έντυπο παρέχεται δωρεάν This application form is free ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ PHOTO 1.Επώνυμο Surname (Family name) 2.Γένος κατά τη γέννηση (προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT EL/EN ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT [ Form MFR1 ] Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ 1. Έγκριση δείγματος του Αναδόχου Για να εγκριθεί ο εξοπλισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ και ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ PPL(A) Skill Test INITIAL APPLICATION and EXAMINER S REPORT PPL(A) Skill Test

ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ και ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ PPL(A) Skill Test INITIAL APPLICATION and EXAMINER S REPORT PPL(A) Skill Test HCAA REFERENCE No: FSD REFERENCE No: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Hellenic Civil Aviation Authority Member of EASA HCAA USE ONLY HCAA USE ONLY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Summary of Cover Version 2

Summary of Cover Version 2 Summary of Cover Version 2 Το παρόν κείμενο είναι μία σύνοψη των όρων κάλυψης της Premier Guarantee Κύπρου. Δεν περιέχει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης που μπορείτε να βρείτε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΚΩΣΠ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι. Αντύπας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS. The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters

REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS. The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters 13 th HISTORIC ACROPOLIS RALLY REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters FIA Visa No: TRRH/HARR/GRC/050614

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT

ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT Περιεχόμενα Index Γενικά Δραστηριότητα προμηθειών Σύγκρουση συμφερόντων Δώρα / προσωπικά oφέλη

Διαβάστε περισσότερα

FUNDING APPLICATION AND GUIDELINES 2014

FUNDING APPLICATION AND GUIDELINES 2014 FUNDING APPLICATION AND GUIDELINES 2014 FUNDING APPLICATION AND GUIDELINES 2014 NATO CHARITY BAZAAR The NATO Charity Bazaar ASBL (NCB) has been holding its yearly charity event since 1968. Although we

Διαβάστε περισσότερα

Information Sheet - Fees and Charges

Information Sheet - Fees and Charges Information Sheet - Fees and Charges Who covers the cost of my care? Whilst you are at Fronditha Care, the cost of your care is covered by a combination of subsidy from the Government paid directly to

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance (English Version Pages 10-18) Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance Για άμεση παροχή βοήθειας σε κάθε περίπτωση συμβάντος

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998 Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κορέας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE MOURGELAS GREEK LAW UPDATE July 2013 Φορολογικά Νέος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Την 17η Ιουλίου 2013, ανακοινώθηκε η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13% και ψηφίσθηκε από την Βουλή ο νέος Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα