ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Η υποχρεωτική αυτοαξιολόγηση των υποψηφίων για προαγωγή, συνιστά µια πρωτοφανή σε όγκο, χρονοβόρα και σχολαστική εργασία. Το ίδιο και η αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας. Οι δ. β. δ/ντες αναλαµβάνουν όλο το διοικητικό έργο του δ/ντη και παράλληλα εκτελούν όλο το διδακτικό έργο ενός δασκάλου τάξης. Ο Παιδαγωγικός Σύµβουλος καταγγέλλει δασκάλους µε ψυχολογικά προβλήµατα, ο δ/ντης καταγγέλλει β. δ/ντες και Π.Σ. και ο κάθε µαθητής τον διευθυντή. Ο καταγγείλας του καταγγείλαντος...ο Σύνδεσµος Γονέων, η κοινότητα και οι µαθητές αποκτούν λόγο στην στοχοθεσία και την αξιολόγηση της σχολικής µονάδας. Κάθε 10 δάσκαλοι αποκτούν το δικό τους επιθεωρητή (ΠΣ) ο οποίος υπό το πρόσχηµα της καθοδήγησης εξασκεί συντριπτικό έλεγχο πάνω τους. Προαπαιτούµενο κάθε προαγωγής είναι υποχρεωτική επιµόρφωση µισού µάστερς στον ελεύθερο µας χρόνο, ανεξαρτήτως µεταπτυχιακών προσόντων. Ο δ/ντης γίνεται σχολικός επιθεωρητής των υποψηφίων για προαγωγή, ισόκυρος των εξωτερικών αξιολογητών και κάνει το 50% των σχετικών παρακολουθήσεων µαθηµάτων. Όποιος θέλει να γίνει δ/ντης χρείαζεται 3 υποχρεωτικές επιµορφώσεις, στον ελεύθερο χρόνο. ( Μάστερ + 2 διπλώµατα επιµόρφωσης στην εκπαιδευτική διοίκηση). Η αρχαιότητα ως κριτήριο προαγωγής ακυρώνεται από το ΠΣΑ. εν υπάρχουν µονάδες αρχαιότητας. Τετραπλασιάζεται η βαρύτητα που δίνεται σε δοκτοράτα. (Σήµερα: 5 : 200, µε το ΠΣΑ 10 : 100 ) Η ΕΕΥ µπορεί να προαγάγει όποιους θέλει, παραγράφοντας την προηγούµενη βαθµολογία τους. Ως συνέπεια µπορεί να κόψει δάσκαλο µε βαθµολογία 100/100 και να προάξει άλλο µε 80/100. Η Κοινοπραξία αποφαίνεται σε ερώτηση του ΥΠΠ ότι δεν χρειαζόµαστε γραµµατειακό προσωπικό στα σχολεία. Αδιαφάνεια. Το λογισµικό σύστηµα «µαγειρεύει» τις εκθέσεις των αξιολογητών και του δ/ντη και «βγάζει» βαθµολογία. Το λογισµικό σύστηµα µετατρέπεται σε υπερεπιθεωρητή. Μπορεί να ακυρώσει βαθµολογίες που αποκλείνουν από τα δικά του αυθαίρετα κριτήρια. Με το προτεινόµενο σύστηµα, λόγω της υψηλής βάσης βαθµολογίας µέρος των θέσεων προαγωγής θα µείνουν κενές. H Κοινοπραξία Αθηνά δηλώνει ότι µέγιστο µειονέκτηµα του σηµερινού συστήµατος είναι η µονιµοποίηση όλων των εκτάκτων. Αρά σηµαντικό ποσοστό θα απολύεται για..να διατηρηθεί το επίπεδο της εκπαίδευσης. Μονιµοποίηση όσων πετυχαίνουν µίνιµουµ επίπεδα επίδοσης. Αδιαφάνεια σχετικά µε το ποιος καθορίζει το ύψος των επιπέδων αυτών.υποχρεωτική παραµονή στο ίδιο σχολείο για πέντε χρόνια µετά από προαγωγή. Απώλεια χιλιάδων λιρών από δασκάλους που θα υποστούν µακρινές µετάθεσεις για τρία επιπλέον χρόνια. Στελέχωση µικρών σχολείων της υπαίθρου µε παλαιούς δασκάλους, γιατί οι πρωτοδιόριστοι θα τοποθετούνται σε µεγάλα αστικά σχολεία. Μερική αχρήστευση των µονάδων µετάθεσης λόγω κατακερµατισµού των δασκάλων σε περισσότερες επαγγελµατικές υποοµάδες.το 80% των εκπαιδευτικών που θα αφυπηρετούσαν ως δ/ντές µε το παρόν σύστηµα, θα αφυπηρετήσουν ως β. δ/ντες ελέω ΠΣΑ. Απώλειες εκατοµµυρίων λιρών σε µισθούς, συντάξεις και φιλοδωρήµατα, λόγω µείωσης του ποσοστού αυτών που θα προαχθούν. Εισάγεται η εργοδότηση µε συµβόλαιο. Επέρχεται το πρώτο κτύπηµα κατά της µονικότητας των υπαλλήλων.ανώτερος εκπαιδευτικός σηµαίνει προαγωγή σε µεγάλη ηλικία σε... ανύπαρκτες θέσεις.μείωση µισθών µε ανάθεση καθηκόντων υψηλοβάθµων εκπαιδευτικών σε χαµηλόβαθµους. Ως συνέπεια καταργούνται οι επιθεωρητές και τα καθήκοντα τους αναλαµβάνουν δ/ντες, β. δ/ντες και ολιγάριθµοι αξιολογητές µε συµβόλαιο Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝ ΩΡΑΣ 1

2 Προτεινόµενο Σχέδιο Αξιολόγησης Κοινοπραξίας Αθηνά Περιεχόµενα Κεφάλαιο Σελίδα Στη θέση περίληψης...οι κυριότερες συνέπειες του ΠΣΑ σε 25 προτάσεις 2 Εισαγωγή- Μεθοδολογία 4 Αυτοαξιολόγηση δασκάλων και σχολικής µονάδας 5 Το έργο που θα αναλάβει ο διοικητικός βοηθός διευθυντής (δ. β. δ/ντης) 7 Ο Παιδαγωγικός Σύµβουλος σε ρόλο ενδοσχολικού επιθεωρητή 9 Το ΠΣΑ και ο νέος ρόλος του διευθυντή 12 Η προαπαιτούµενη υποχρεωτική επιµόρφωση για προαγωγή των 17 εκπαιδευτικών Το ΠΣΑ και η διαφοροποίηση της βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης 19 Μπορεί το ΠΣΑ να δώσει στην Εκπαίδευση τον αριθµό στελεχών που 23 χρειάζεται; Ο γολγοθάς της µονιµοποίησης των εκπαιδευτικών 25 Η µερική αχρήστευση του συστήµατος µεταθέσεων 28 Μακροπρόθεσµες δυσµενείς επιδράσεις σε µισθούς συντάξεις και 30 φιλοδωρήµατα Εργοδότηση µε... συµβόλαιο 32 Ανώτερος εκπαιδευτικός: το χρύσωµα... του χαπιού 34 Επίλογος 36 Συντοµογραφίες 36 Στη θέση περίληψης...οι κυριότερες συνέπειες του ΠΣΑ σε 25 προτάσεις Πιο κάτω καταγράφονται υπό µορφή αυτοτελών προτάσεων ή µικρών παραγράφων οι κυριότερες, όχι οι µοναδικές, των δυσµενών επιπτώσεων που θα έχει το ΠΣΑ στην καθηµερινότητα του δασκάλου, αν για κακή µας τύχη εφαρµοστεί. Γράφτηκαν για όσους δεν έχουν την υποµονή να διαβάσουν την εκτεταµένη ανάλυση που ακολουθεί. 2

3 1) Η υποχρεωτική αυτοαξιολόγηση των υποψηφίων για προαγωγή, συνιστά µια πρωτοφανή σε όγκο, χρονοβόρα και σχολαστική εργασία. Το ίδιο και η αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας. 2) Οι δ. β. δ/ντες αναλαµβάνουν όλο το διοικητικό έργο του δ/ντη και παράλληλα εκτελούν όλο το διδακτικό έργο ενός δασκάλου τάξης. 3) Ο Παιδαγωγικός Σύµβουλος καταγγέλλει δασκάλους µε ψυχολογικά προβλήµατα, ο δ/ντης καταγγέλλει β. δ/ντες και Π.Σ. και ο κάθε µαθητής τον διευθυντή. Ο καταγγείλας του καταγγείλαντος... 4) Ο Σύνδεσµος Γονέων, η κοινότητα και οι µαθητές αποκτούν λόγο στην στοχοθεσία και την αξιολόγηση της σχολικής µονάδας. 5) Κάθε 10 δάσκαλοι αποκτούν το δικό τους επιθεωρητή (ΠΣ) ο οποίος υπό το πρόσχηµα της καθοδήγησης εξασκεί συντριπτικό έλεγχο πάνω τους. 6) Προαπαιτούµενο κάθε προαγωγής είναι υποχρεωτική επιµόρφωση µισού µάστερς στον ελεύθερο µας χρόνο, ανεξαρτήτως µεταπτυχιακών προσόντων. 7) Ο δ/ντης γίνεται σχολικός επιθεωρητής των υποψηφίων για προαγωγή, ισόκυρος των εξωτερικών αξιολογητών και κάνει το 50% των σχετικών παρακολουθήσεων µαθηµάτων. 8) Όποιος θέλει να γίνει δ/ντης χρείαζεται 3 υποχρεωτικές επιµορφώσεις, στον ελεύθερο χρόνο. ( Μάστερ + 2 διπλώµατα επιµόρφωσης στην εκπαιδευτική διοίκηση) 9) Η αρχαιότητα ως κριτήριο προαγωγής ακυρώνεται από το ΠΣΑ. εν υπάρχουν µονάδες αρχαιότητας. 10) Τετραπλασιάζεται η βαρύτητα που δίνεται σε δοκτοράτα. (Σήµερα: 5 : 200, µε το ΠΣΑ 10 : 100 ) 11) Η ΕΕΥ µπορεί να προαγάγει όποιους θέλει, παραγράφοντας την προηγούµενη βαθµολογία τους. Ως συνέπεια µπορεί να κόψει δάσκαλο µε βαθµολογία 100/100 και να προάξει άλλο µε 80/ ) Η Κοινοπραξία αποφαίνεται σε ερώτηση του ΥΠΠ ότι δεν χρειαζόµαστε γραµµατειακό προσωπικό στα σχολεία. 13) Αδιαφάνεια. Το λογισµικό σύστηµα «µαγειρεύει» τις εκθέσεις των αξιολογητών και του δ/ντη και «βγάζει» βαθµολογία. 14) Το λογισµικό σύστηµα µετατρέπεται σε υπερεπιθεωρητή. Μπορεί να ακυρώσει βαθµολογίες που αποκλείνουν από τα δικά του αυθαίρετα κριτήρια. 15) Με το προτεινόµενο σύστηµα, λόγω της υψηλής βάσης βαθµολογίας, µέρος των θέσεων προαγωγής θα µείνουν κενές. 3

4 16) H Κοινοπραξία Αθηνά δηλώνει ότι µέγιστο µειονέκτηµα του σηµερινού συστήµατος είναι η µονιµοποίηση όλων των εκτάκτων. Αρά σηµαντικό ποσοστό θα απολύεται για..να διατηρηθεί το επίπεδο της εκπαίδευσης. 17) Μονιµοποίηση όσων πετυχαίνουν µίνιµουµ επίπεδα επίδοσης. Αδιαφάνεια σχετικά µε το ποιος καθορίζει το ύψος των επιπέδων αυτών. 18) Υποχρεωτική παραµονή στο ίδιο σχολείο για πέντε χρόνια µετά από προαγωγή. Απώλεια χιλιάδων λιρών από δασκάλους που θα υποστούν µακρινές µετάθεσεις για τρία επιπλέον χρόνια. 19) Στελέχωση µικρών σχολείων της υπαίθρου µε παλαιούς δασκάλους, γιατί οι πρωτοδιόριστοι θα τοποθετούνται σε µεγάλα αστικά σχολεία. 20) Μερική αχρήστευση των µονάδων µετάθεσης λόγω κατακερµατισµού των δασκάλων σε περισσότερες επαγγελµατικές υποοµάδες. 21)Το 80% των εκπαιδευτικών που θα αφυπηρετούσαν ως δ/ντές µε το παρόν σύστηµα, θα αφυπηρετήσουν ως β. δ/ντες ελέω ΠΣΑ. 22) Απώλειες εκατοµµυρίων λιρών σε µισθούς, συντάξεις και φιλοδωρήµατα, λόγω µείωσης του ποσοστού αυτών που θα προαχθούν. 23) Εισάγεται η εργοδότηση µε συµβόλαιο. Επέρχεται το πρώτο κτύπηµα κατά της µονιµότητας των υπαλλήλων. 24) Ανώτερος εκπαιδευτικός σηµαίνει προαγωγή σε µεγάλη ηλικία σε... ανύπαρκτες θέσεις. 25) Μείωση µισθών µε ανάθεση καθηκόντων υψηλοβάθµων εκπαιδευτικών σε χαµηλόβαθµους. Ως συνέπεια καταργούνται οι επιθεωρητές και τα καθήκοντα τους αναλαµβάνουν δ/ντες, β. δ/ντες και ολιγάριθµοι αξιολογητές µε συµβόλαιο. Εισαγωγή - Μεθοδολογία Το άνοιγµα του κουτιού µετέτρεψε τον όµορφο κόσµο της Πανδώρας σε κόλαση. Η ευδαιµονία, την οποία περίµενε να βγεί από το κουτί δεν ήρθε. Οι αρρώστιες µετέτρεψαν τον κόσµο της σε εφιάλτη. Όσοι περιµένουν ότι η καθηµερινότητα τους θα βελτιωθεί µε την εφαρµογή του Προτεινόµενου Σχεδίου Αξιολόγησης, θα έχουν παρόµοια έκπληξη µε αυτή της Πανδώρας. εν θα κάνω εδώ απαρίθµηση των δεινών, τα οποία έχετε διαβάσει στην προηγούµενη σελίδα. Ποιο κάτω θα τεκµηριώσω τις αναφορές αυτές. Το ΠΣΑ επηρεάζει δυσµενώς όλες τις πτυχές της υπηρεσιακής µας ζωής. εν είναι µόνο σχέδιο αξιολόγησης. Είναι µια απανταχούσα η οποία ευνουχίζει όλα µας τα ωφελήµατα µε πρόσχηµα το...καλό της εκπαίδευσης. Συνοψίζεται σε τρεις κουβέντες. Αύξηση του φόρτου εργασίας, λιγότερα ωφελήµατα µακροπρόθεσµα, απανθρωπιά και στυγνότητα στο χώρο εργασίας. Νοµίζετε ότι υπερβάλλω; ιαβάστε τότε τα 13 κεφάλαια που ακολουθούν και βγάλτε τα συµπεράσµατα σας. Επιγραµµατικά όµως αναφέρω τα ακόλουθα. Κάθε κεφάλαιο είναι αυτοτελές. εν ακολουθεί τη θεµατολογία του ΠΣΑ αλλά εστιάζεται στη πτυχή που θέλει να φωτίσει. Τεκµηριώνεται µε συγκεκριµµένες παραποµπές στο 4

5 κείµενο του ΠΣΑ για να µπορεί άµεσα ο αναγνώστης να ελέγξει την αλήθεια των γραφοµένων. Ο όγκος των παραποµπών που είναι συνολικά αρκετές δεκάδες, δίνει µια αποκαλυπτική εικόνα της νοοτροπίας των συντακτών του σχεδίου. Μετά την τεκµηριωµένη αναφορά ακολουθούν παρατηρήσεις. Αυτές τονίζουν καίρια σηµεία του κεφαλαίου και πιθανές τους προεκτάσεις. Θα θεωρήσω ότι οι αµέτρητες ώρες εργασίας για τη σύνταξη του εγγράφου αυτού δεν πήγαν χαµένες, αν τα µηνύµατα του κάνουν τους αναγνώστες να δουν την παγίδα και αποφύγουν το κρηµνό. Ας δώσουµε πίσω το κουτί ανέπαφο στους θεούς. Γιατί αν το ανοίξουµε, µόνο εµεις θα ευθυνόµαστε για τις συνέπειες. Αυτοαξιολόγηση δασκάλων και σχολικής µονάδας Το ΠΣΑ επιβάλλει στα σχολεία να δηµιουργήσουν Επιτροπή αυτοαξιολόγησης και πέντε υπεπιτροπές δηλαδή δ/ντικης οµάδας, δ/λων, µαθητών, γονιών και κοινότητας. Η ενεργοποίηση των επιτροπών γίνεται µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς. ύο επιτροπές εµπλέκουν εξωσχολικούς παράγοντες δηλαδή τους γονείς και παράγοντες της κοινότητας.(π1) Οι υπεπιτροπές συντάσσουν τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης του σχολείου µε χρήση ερωτηµατολογίων και συνεντεύξεων που απευθύνονται σε εξωσχολικούς και ενδοσχολικούς παράγοντες.(π2) Απαιτείται µια πολύπλοκη διαδικασία διαχείρισης των ερωτηµατολογίων, µάζεµα ερωτηµατολογίων που συµπληρώνουν γονείς και παιδιά µε ευθύνη των δασκάλων των τάξεων(π3), επιλογή και σύνταξη διαφορετικών κριτηρίων αξιολόγησης για κάθε υπεπιτροπή, συγκερασµός των αποφάσεων των επιτροπών µε τη βοήθεια και των εξωτερικών αξιολογητών. Ακολουθεί ο καθορισµός της περιοχής δράσης, των δραστηριοτήτων για την υλοποίηση τους και η σύνταξη του σχεδίου δράσης του σχολείου µέχρι τον Νοέµβριο.(Π4) Τέλος το Μάιο οι Επιτροπές κάνουν την αυτοαξιολόγηση του σχεδίου δράσης µε λεπτοµερειακό τρόπο ( ερωτηµατολόγια, συγκέντρωση δεδοµένων κλπ).(π5) Οι συντάκτες του σχεδίου δίνουν την εντύπωση ότι απευθύνονται σε προπτυχιακούς φοιτητές και όχι σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν ένα απαιτητικό πιεστικό και ψυχοφθόρο πρόγραµµα να εκτελέσουν και δεν κάνουν θεωρητικές ασκήσεις επί χάρτου όλη µέρα. Αυτοαξιολόγηση δεν γίνεται µόνο για τη σχολική µονάδα, αλλά και για εκπαιδευτικούς. Είναι µια υποχρεωτική διαδικασία για όσους προσπαθούν να µονιµοποιηθούν ή να πάρουν προαγωγή.(π6) Στο τέλος Μαϊου ο υποψήφιος για προαγωγή υποβάλλει τον φάκελο επιτευγµάτων και την έκθεση αυτοαξιολόγησης για να τεκµηριώσει τις προσπάθειες που κατέβαλε στην σχολική χρονιά που πέρασε.(π7). Ο τρόπος συµπλήρωσης του φακέλου επιτευγµάτων περιγράφεται στις σελ του ΠΣΑ όπου δίνονται τα πιθανά περιεχόµενα του για κάθε βαθµίδα εκπαιδευτικών. Πρόκειται για µια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, στην οποία ο εκπαιδευτικός πρέπει να καταγράψει ένα εκπληκτικό όγκο δεδοµένων. Καταγράφω συνοπτικά µερικά από τα προτεινόµενα περιεχόµενα για να πάρετε µια ιδέα του φορτίου που καλείται να αναλάβει ο αξιολογούµενος. Περιεχόµενα Φακέλου επιτευγµάτων (σ ) Κανόνες και ρουτίνες τάξης, τρόπος χειρισµού προβληµατικών καταστάσεων, αντίγραφα τριµηνιαίου εβδοµαδιαίου και ηµερήσιου προγραµµατισµού, συνοπτικά αποτελέσµατα επιδόσεων µαθητών, επίτευξη εξατοµικευµένων στόχων ανά µαθητή, δοκίµια αξιολόγησης, αρχείο προόδου ανά µαθητή, εργασίες ανατροφοδότησης. Αποσπάσµατα από το στοχαστικό ηµερολόγιο του δασκάλου αναφερόµενα στις διδακτικές µεθόδους, αποτελεσµατικότητα, διδακτικά µέσα, επιµόρφωση, πτυχία 5

6 δηµοσιεύσεις, συνέδρια, µετεκπαιδεύσεις, τεχνολογικός αλφαβητισµός, χρήση πληροφορικής και τεχνολογίας, αλληλεπίδραση µε µαθητές, τρόποι αξιοποίησης αποτελεσµάτων µαθητή για αυτοαξιολόγηση και βελτίωση, δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου, ερευνητικές εργασίες, τρόποι δηµιουργίας υποστηρικτικού της µάθησης κλίµατος και δίκαιης µεταχείρισης των µαθητών, στοιχεία που αποδεικνύουν προσπάθεια κατάρτισης στην εκπαιδευτική διοίκηση (συνέδριακλπ), αλληλοαξιολογήσεις, εµπλουτισµός των πηγών µάθησης του σχολείου και άλλα. Αν και δεν τίθεται ως υποχρεωτικό, έµµεσα παρωθούνται και οι δάσκαλοι που δεν βρίσκονται σε διαδικασία προαγωγής να τηρούν φάκελο επιτευγµάτων για σκοπούς διαµορφωτικής αξιολόγησης(π8) Γνωρίζοντας το κλίµα που επικρατεί στα σχολεία δεν αµφιβάλλω ότι η διαδικασία θα γίνει άλλη µια εθελοντική υποχρέωση για όλους. Μια διαδικασία ελέγχου η οποία θα επιβαρύνει τον εκπαιδευτικό και θα του προσφέρει άγχος, αλλά δεν θα προσφέρει τίποτε στο καθηµερινό έργο. Παρατηρήσεις 1. Ενώ δηλώνεται ότι οι Επιτροπές θα εργάζονται στο χρόνο λειτουργίας των σχολείων δεν υπάρχουν οι πρακτικές προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο, αφού σε κάθε στιγµή δεν υπάρχουν πέραν των 1-2 δασκάλων εκτός τάξεων. 2. εν υπάρχει γραµµατειακή υποστήριξη ούτε γίνεται εισήγηση από την Κοινοπραξία για διορισµό της για επιτέλεση του έργου αυτού. Αντίθετα η Κοινοπραξία δηλώνει ότι τα σχολεία δεν χρειάζονται γραµµατειακό προσωπικό 3. Εµπλέκονται σε καθαρά εκπαιδευτικά θέµατα άσχετοι φορείς και δίνεται η δυνατότητα αθέµιτων παρεµβάσεων. Προφανώς δεν είναι δουλειά του συνδέσµου γονέων να καθορίσει τους στόχους και τις δραστηριότητες του σχολείου. Ούτε οι µαθητές πρέπει να χάνουν µέρος των µαθηµάτων τους για...να καθορίσουν το σχέδιο δράσης του σχολείου. Αν οι πανεπιστηµιακοί πιστεύουν το αντίθετο γιατί δεν το εφαρµόζουν στον οίκο τους; Γιατί απαγορεύουν οποιαδήποτε παρέµβαση στο σχεδιασµό των προγραµµάτων του Πανεπιστηµίου οχυρωνόµενοι πίσω από την αυτονοµία του; 4. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα και αντιπαραγωγική. Μέχρι να συνταχθεί το σχέδιο δράσης, το Νιόβρη, έχει ήδη παρέλθει το 30% του σχολικού έτους, το οποίο δεν καλύπτεται από τον προγραµµατισµό αυτό αναδροµικά. 5. Η ουσία µε την αυτοαξιολόγηση είναι η ακόλουθη. Είναι πιο σηµαντικό να προσφέρεις σε διδακτικό έργο, παρά να αναλώνεσαι σε καταγραφές αυτού που έχεις κάνει. Η αυτοβελτίωση δεν προκύπτει από την µελέτη ηµερολογίων αναστοχασµού και θεωρητικών συζητήσεων. Προκύπτει µέσα από το καµίνι της πρακτικής διαδικασίας της διδασκαλίας. Η γνώση είναι βέβαια επιστήµη, όµως η διδασκαλία είναι τέχνη η οποία προκύπτει µε το συνδυασµό της εµπειρίας και του χαρίσµατος. Τα µάστερς και τα δοκτοράτα δεν µαθαίνουν κάποιο πως να διδάξει. Παραποµπές στο κείµενο του Π.Σ.Α. 1. Σ. 16 ιαδικασίες Συστήµατος Αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας Φάση 1 ηµιουργία Κεντρικής Επιτροπής και Υποεπιτροπών Αυτοαξιολόγησης «Κάθε σχολική µονάδα, µε την έναρξη του σχολικού έτους, συγκροτεί επιτροπή υπεύθυνη για το συντονισµό, τη συγκέντρωση και τη διαχείριση των δεδοµένων της αυτοαξιολόγησης. Την Επιτροπή Αυτοαξιολόγησης απαρτίζουν δύο εκπρόσωποι της 6

7 δ/ντικης οµάδας µαζί µε τον διευθυντή του σχολείου, δύο εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, δύο εκπρόσωποι των µαθητών, δύο εκπρόσωποι των γονέων εκπρόσωποι της κοινότητας και ένας εξωτερικός αξιολογητής...συµµετέχουν οι γονείς που µπορούν να φύγουν από τη δουλειά τους την ώρα της συνάντησης...» «Οι δύο εκπρόσωποι κάθε εµπλεκοµένου φορέα στελεχώνουν µαζί µε άλλους συναδέλφους τους και τις υποεπιτροπές αυτοαξιολόγησης (10 µέλη έκαστη ). ηµιουργούνται έτσι 5 υποεπιτροπές ως ακολούθως: /ντικής οµάδας, εκπαιδευτικών, µαθητών, γονιών, εκπροσώπων, της κοινότητας...» 2. Σ17 Φάση 2 Καθορισµός Κριτηρίων Αξιολόγησης «Κάθε υποεπιτροπή µέσα από διαδικασία οµαδικών συνεντεύξεων και συζήτησης καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης που θεωρεί σηµαντικά για τη δική της σχολική µονάδα...» «... κάθε υποεπιτροπή επιλέγει τα κριτήρια τα οποία θεωρεί σηµαντικά και κατόπιν απευθύνεται στο σύνολο του πληθυσµού που εκπροσωπεί ( µέσω ερωτηµατολογίων για την επιλογή των σηµαντικότερων κριτηρίων...» 3. «Αφού συµπληρωθούν τα ερωτηµατολόγια από όλο τον πληθυσµό κάθε φορέα, συλλέγονται από τον εκπαιδευτικό κάθε τάξης. Οι γονείς και οι µαθητές αποστέλλουν τα ερωτηµατολόγια, µέσω των παιδιών τους στον εκπαιδευτικό της τάξης τους. Στην συνέχεια όλα τα ερωτηµατολόγια αποστέλλονται στον «Τοµέα Έρευνας και Αξιολόγησης του Π.Ι. για ανάλυση. 4. Σ18-19 Φάση 3 Καθορισµός Περιοχής δράσης «Ο καθορισµός της περιοχής δράσης γίνεται µε τη σύγκριση των αποτελεσµάτων απόψεων κάθε φορέα...αναµένεται να ολοκληρωθεί ως τα µέσα Νοεµβρίου...καθορίζονται συγκεκριµµένες δραστηριότητες και ανατίθενται στους φορείς...όλα τα παραπάνω στοιχεία σηµειώνονται στο σχέδιο δράσης το οποίο εκπονεί η Επιτροπή Αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας» 5. Σ20-21 Φάση 4: Αξιολόγηση της προσπάθειας για βελτίωση «Περί το τέλος κάθε σχολικού έτους ( όχι αργότερα από το τέλος Μαϊου) η Επιτροπή Αυτοαξιολόγησης προβαίνει σε αξιολόγηση του βαθµού υλοποίησης του σχεδίου δράσης...καθορίστηκαν 25 κριτήρια αξιολόγησης των σχολικών µονάδων... τα οποία εντάσσονται σε έξι θεµατικές κατηγορίες...για τη µέτρηση των κριτηρίων αυτών έχουν κατασκευαστεί συγκεκριµµένοι δείκτες µέτρησης...στο παράρτηµα 3.2 παρουσιάζονται οι δείκτες αξιολόγησης οι οποίοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν ώστε να συγκεντρωθούν δεδοµένα για κάθε κριτήριο»...«για κάθε δείκτη εµφανίζονται και οι πιθανές πηγές συλλογής δεδοµένων...( ιευθ. Οµάδα, δ/λοι, γονείς, µαθήτες, σχολικό αρχείο)...» «Έχουν ήδη κατασκευαστεί δειγµατικά ερωτηµατολόγια που απευθύνονται προς τους µαθητές ηµοτικής...άναµένεται ότι η κάθε σχολική µονάδα θα προσαρµόσει το αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο ώστε να ανταποκρίνεται στο επίπεδο ωριµότητας των µαθητών της» 6. Ενδεικτικός τρόπος τήρησης φακέλου επιτετγµάτωνσ.90 «Η τήρηση του φακέλου επιτευγµάτων για σκοπούς προαγωγής είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται µε συγκεκριµµένες προδιαγραφές για σκοπούς συγκρισηµότητας» Σ57 «Ο ενδιαφερόµενος εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για τη συµπλήρωση και την έγκαιρη αποστολή της έκθεσης αυτοαξιολόγησης και του ατοµικού φακέλου επιτευγµάτων όπως αυτά παρουσιάζονται στο παράρτηµα » 7. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ( σ. 131)Περί το τέλος της σχολικής χρονιάς και πριν το τέλος Μαϊου ο ενδιαφερόµενος εκπαιδευτικός αναλαµβάνει να υποβάλει στο ΚΕΑ τον «Ατοµικό Φάκελο Επιτετγµάτων. Με την υποβολή του φακέλου Επιτευγµάτων ο εκπαιδευτικός καλείται να τεκµηριώσει τις προσπάθειες που κατέβαλε για επιµόρφωση και επαγγελµατική βελτίωση...» 8. Ενδεικτικός τρόπος τήρησης φακέλου επιτετγµάτωνσ.90 «...η τήρηση του φακέλου επιτευγµάτων του εκπαιδευτικού για διαµορφωτικούς σκοπούς θα πρέπει να διακρίνεται εντελώς από τον αντίστοιχο φάκελο για συγκριτικούς σκοπούς» Το έργο που θα αναλάβει ο διοικητικός βοηθός διευθυντής (δ. β. δ/ντης ) Ο δ. β. δ/ντης αναλαµβάνει όλο το διοικητικό έργο που έχει σήµερα ο δ/ντης του σχολείου. Επιπλέον αναµένεται από αυτόν να έχει όλες τις υποχρεώσεις του δασκάλου τάξης, εφόσον θα διδάσκει 21 περιόδους την εβδοµάδα. Στο κεφάλαιο µε 7

8 τίτλο ο ρόλος και οι υποχρεώσεις του. β. /ντη σελ περιγράφονται ονοµαστίκά 23 καθήκοντα και υπάρχει και η επιφύλαξη για την ανάληψη άλλων που θα του αναθέσει ο δ/ντης. Μεταξύ άλλων ο δ. β. δ/ντης αναλαµβάνει ολόκληρη τη σχολική αλληλογραφία, τις εγγραφές των µαθητών, την καταγραφή και τις παραγγελίες των αναγκών του σχολείου, παραγγελίες διδακτικών µέσων, το συντονισµό της σχολικής καθαριότητας, τη συνεργασία µε το σύνδεσµο γονέων, τη συνεργασία µε τη σχολιατρική υπηρεσία, τον κατάρτισµο σχεδίου πολιτικής άµυνας, την ετοιµασία θεµατολογίου συνεδριών, τον συντονισµό εορτών και εκδηλώσεων, τον έλεγχο του σχολικού κυλικείου, την οργάνωση του σχολικού συσσίτιου όπου υπάρχει, την ενηµέρωση των επίσηµων βιβλίων και των ατοµικών φακέλων των µαθητών, την καταγραφή της σχολικής περιουσίας, τον έλεγχο βοηθ. προσωπικού και άλλα σηµαντικά και χρονοβόρα που για λόγους συντοµίας δεν καταγράφονται. Οι υποψήφιοι β. δ/ντες πρέπει να έχουν ως προαπαιτούµενο προσόν για να διεκδικήσουν τη θέση δίπλωµα στην εκπαιδευτική διοίκηση και κατάρτιση, ισοδύναµο µε 45 ECTS. (Π1) Η επιβάρυνση αυτή ισούται µε µισό µάστερς εφόσον η ίδια η κοινοπραξία Αθηνά αποτιµά τον µεταπτυχιακό τίτλο στα 90 ECTS (Π2). Προφανώς αυτό υποχρεώνει τους ήδη κατέχοντες τις θέσεις, αλλά και όσους θα τις διεκδικήσουν στο µέλλον σε µια δύσκολη και επώδυνη επιµόρφωση. Επιπλέον δηλώνεται η ισόβια υποχρέωση των β. δ/ντων για συνεχή επιµόρφωση. (Π3) Οι υποχρεώσεις του δ. β. /ντη ως δασκάλου µέσα στην τάξη του δεν διαφοροποιούνται από αυτές του συµβασιούχου δασκάλου. Στο άρθρο 36 των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Επιθεώρησης και Αξιολόγησης ) κανονισµών καλείται όπως τηρεί φάκελο επιτευγµάτων για σκοπούς διαµορφωτικής αξιολόγησης, την τήρηση ηµερολογίου αναστοχασµού, την παροχή ερωτηµατολογίων σε δασκάλους και µαθητές µέσω της ανάλυσης των οποίων θα αυτοβελτιώνεται.(π4) Πότε θα βρει καιρό να κάνει µάθηµα, µετά από τόσες υποχρεώσεις δεν απασχολεί τους σοφούς καθηγήτες. Εξάλλου...δεν είναι δικό τους πρόβληµα. Τα διευρυµένα καθήκοντα των δ. β. δ/ντων θα τα αναλάβουν οι µισοί των σηµερινών β. δ/ντων, αφού οι υπόλοιποι β. δ/ντες θα µεταµορφωθούν σε Παιδαγωγικούς Συµβούλους (Π.Σ.)(Π5) για να αναλάβουν µέρος των καθοδηγητικών καθηκόντων των επιθεωρητών. Προκύπτει άρα και αύξηση των καθηκόντων λόγω περιορισµού του αριθµού αυτών που θα τα εκτελέσουν. Παρατηρήσεις 1. Υπάρχει µετατόπιση καθηκόντων ανώτερων υπαλλήλων σε κατώτερους. Οι β. δ/ντες καλούνται είτε να αναλάβουν το διοικητικό έργο των δ/ντων είτε τον συµβουλευτικό ρόλο των επιθεωρητών. Αυτό σηµαίνει έµµεση µισθολογική υποβάθµιση θέσεων, αφού καθήκοντα που αναλάµβαναν άτοµα των κλιµάκων Α πρ. Και Α πρ. αναλαµβάνονται από άτοµα στην κλίµακα Α πρ. 2. Η κοινοπραξία δίνει πενιχρή µείωση διδακτικού χρόνου 16 λεπτών ηµερησίως, έναντι της ανάληψης 23 καθηκόντων που καλύπτουν όλο το φάσµα της διοικητικής εργασίας του δ/ντη. Στην ουσία ένας υπάλληλος εξαναγκάζεται µε βάση την εισήγηση αυτή να εκτελεί την εργασία 2 υπαλλήλων, να είναι δηλαδή ταυτόχρονα δ/λος και δ/ντης. εν ξέρει άραγε η «Κοινοπραξία» ότι οι β. δ/ντες στην µέση έχουν τις µισές διδακτικές περιόδους από τους β. δ/ντες των δηµοτικών σχολείων; Γιατί δύο µέτρα και δύο σταθµά; 8

9 3. Πόσες ώρες εβδοµαδιαίως θα πρέπει να εργάζεται ένας εκπαιδευτικός για να καλύπτει τα καθήκοντα του διευθυντή και του δασκάλου ταυτόχρονα; Το ερώτηµα αυτό δεν απασχολεί τους λαλίστατους καθηγητές της κοινοπραξίας που κατά τα άλλα µας συµβουλεύουν να προσφεύγουµε σε συνεντεύξεις και ερωτηµατολόγια για κάθε πτυχή της διαµορφωτικής και της συγκριτικής αξιολόγησης. Είναι εύκολο να εισηγείσαι διάφορες δραστηριότητες για τα επιµέρους, δύσκολο όµως να συλλάβεις τη µεγάλη εικόνα, ιδίως αν δεν σε αφορά άµεσα. Συνυπολογίζοντας τις νέες ευθύνες που προκύπτουν από το Π.Σ.Α µε τον καταιγισµό των εγκυκλίων των τελευταίων χρόνων ( Μ. Πόλης ελτία ΑΚΙ Α ) προκύπτει ένας τροµερός όγκος εργασίας. Ο εκπαιδευτικός θα φτάσει στο σηµείο να µην έχει χρόνο για τίποτε άλλο εκτός από την εργασία του. Παραποµπές στο κείµενο του Π.Σ.Α 1 Σ. 128 Προαγωγή των εκπαιδευτικών σε θέση β. δ/ντη, ή σε θέση Παιδ. Συµβ. Ή σε θέση Ανωτ. Εκπαιδευτικού. «... Προαπαιτούµενο προσόν για απόκτηση του δικαιώµατος διεκδίκησης θέσης β. δ/ντη ή Παιδαγωγικού Συµβούλου είναι η κατοχή διπλώµατος κατάρτισης στην εκπαιδευτική διοίκηση και αξιολόγηση.(το οποίο )...θα αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 45 ECTS ( EUROPIAN CREDIT TRANSFER SYSTEM») 2. Σ 157 «ιευκρινίζεται πως ο µεταπτυχιακός τίτλος, όπως αναφέρεται πιο πάνω,πρέπει να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 90 ECTS ( EUROPIAN CREDIT TRANSFER SYSTEM») 3. Σ227 Ο ρόλος και οι υποχρεώσεις του. β. /ντη «Η εκπαίδευση των β. δ/ντων πρέπει να γίνεται πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους και να συνεχίζεται συστηµατικά κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους» 4. άρθρο36 «Κάθε β δ/ντης διενεργεί τη δική του αυτοαξιολόγηση...η αυτοαξιολόγηση µπορεί να διενεργείται µε βάση τις ακόλουθες µεθόδους. Τη τήρηση φακέλου επιτευγµάτων για διαµορφωτικούς σκοπούς...την τήρηση ηµερολογίου αναστοχασµού, η χρήση του οποίου µπορεί να γίνεται ανά δεκαπενθήµερο...την αξιοποίηση της πηγής πληροφόρησης των εκπαιδευτικών, µε τρόπους, µεθόδους και εργαλεία που ο ίδιος ο εκπαιδευτικός επιλέγει. είγµατα ερωτηµατολογίων για ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς παρατίθενται.. την αξιοποίηση της πηγής πληροφόρησης των µαθητών, µε τρόπους, µεθόδους και εργαλεία που ο ίδιος ο εκπαιδευτικός επιλέγει. είγµατα ερωτηµατολογίων για ανατροφοδότηση από τους µαθητές παρατίθενται.. 5. Σ232 «ηµιουργούνται τόσες θέσεις παιδαγωγικών συµβούλων όσες είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει ο νέος θεσµός µε παράλληλη κατάργηση ισάριθµων θέσεων Βοηθών ιευθυντών. Συνεπώς δεν υπάρχει οικονοµικό κόστος για το κράτος.» Ο Παιδαγωγικός Σύµβουλος σε ρόλο ενδοσχολικού επιθεωρητή Ονοµάζεται Παιδαγωγικός Σύµβουλος. Όµως η ονοµασία παραπλανεί. Όπως θα αποδείξουµε πιο κάτω δεν είναι σύµβουλος αλλά επιθεωρητής. εν συµβουλεύει αλλά αξιολογεί. Μπορεί δε να επηρεάσει τη σταδιοδροµία του απλού δασκάλου µέχρι και το σηµείο της απόλυσης. Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα µε τη σειρά. Τα δεδοµένα για το ρόλο και τις αρµοδιότητες του Π.Σ. υπάρχουν στις σελίδες του κειµένου καθώς και σε κείµενο προτεινοµένων κανονισµών και αλλού. Ο Π.Σ σύµφωνα µε αυτά ασκεί διαµορφωτική αξιολόγηση. Παρακολουθεί συστηµατικά τον δάσκαλο µέσα στην τάξη και συµπληρώνει το ίδιο έντυπο παρακολούθησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας όπως και οι εξωτερικοί αξιολογητές. (Π1) Το γεγονός ότι ο Π.Σ. δεν υπεισέρχεται στην διαδικασία των προαγωγών δεν σηµαίνει ότι δεν εξασκεί έλεγχο. Ελέγχει τον εβδοµαδιαίο ή τον δεκαπενθήµερο προγραµµατισµό του εκπαιδευτικού. Καλεί τον εκπαιδευτικό για συζήτηση των 9

10 στοχών που έθεσε και κρίνει τη διάθεση συνεργασίας, την κατάρτιση του εκπαιδευτικού και το αποτέλεσµα της διδασκαλίας του στην τάξη γραπτώς σε ειδική έκθεση (Π2) (Π3). Ο Π. Σ. επιβάλλει ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς που είναι υπό την ευθύνη του κοινή γραµµή αναφορικά µε τον τρόπο αξιολόγησης των µαθητών και πλείστων άλλων διδακτικών θεµάτων(π4). Ως αποτέλεσµα η αυτονοµία του δασκάλου µέσα στην τάξη καταργείται. Ο Π. Σ. µπορεί να επιβάλει προγράµµατα επιµόρφωσης σε δασκάλους που κρίθηκαν ανεπαρκείς σε κάποιο τοµέα από τον δ/ντη και τον Αξιολογητή. Είναι δε γενικά υπεύθυνος για την επιµόρφωση των δασκάλων του µε δειγµατικά µαθήµατα, σεµινάρια, παροχή βιβλιογραφίας(π5) κλπ. Απαντώντας σε ερώτηση του Υ.Π.Π. σχετικά µε τη συχνότητα των δειγµατικών διδασκαλιών που θα οργανώνει ο Παιδαγωγικός Σύµβουλος η Επιτροπή εισηγείται να παρακολουθούν οι δάσκαλοι µια τέτοια διδασκαλία κάθε δεκαπέντε µέρες.(π6) Ποιος θα κάνει µάθηµα στα παιδιά για να παρακολουθούν οι υπόλοιποι τα δειγµατικά; Ποιος θα κάνει τις υπόλοιπες διευθετήσεις στο πρόγραµµα του σχολείου; Ποιος θα µπαίνει στον κόπο να οργανώνει 20 δειγµατικά το χρόνο µόνο για σκοπούς επιµόρφωσης δεν απασχολεί τους συντάκτες του ΠΣΑ!.Ας δουλέψουν οι δάσκαλοι και τις 24 ώρες του 24ωρου για να λύσουν τα προβλήµατα τους. Ανάµεσα στα καθήκοντα του Παιδαγωγικού Συµβούλου είναι ο εντοπισµός δασκάλων µε ψυχολογικά και άλλα προβλήµατα, (Π7) τους οποίους θα πρέπει να αναφέρει στον δ/ντη για τα περεταίρω.ο ρόλος του καταδότη των συναδέλφων του ανήκει στον σύµβουλο. Πότε απέκτησε ειδικότητα ψυχολόγου; Ποιο κλίµα θα επικρατεί στα σχολεία υπό τέτοιες συνθήκες; Ποιος διασφαλίζει τον δάσκαλο από την αυθαίρετη υπερεξουσία του συµβούλου; Οι σοφοί καθηγητές δεν ασχολούνται µε τέτοια ερωτήµατα. εν είναι τη δική τους ζωή που πλήττουν, ούτε το δικό τους εργασιακό περιβάλλον που δυσκολεύουν. Ο Π. Σ. έχει το δικαίωµα να παρακολουθεί τους πρωτοδιόριστους εκπαιδευτικούς µέσα στην τάξη µε βάση δική του πρωτοβουλία και χωρίς τη δική τους συναίνεση. (Π8)Καταγράφει τις διδασκαλίες των εκπαιδευτικών αυτών στο έντυπο παρακολούθησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας. Προχωρεί σε συζήτηση και συνέντευξη µε τον πρωτοδιόριστο. Μπορεί να τους απασχολεί και εκτός εργάσιµου χρόνου µέσω ενός διαδικτυακού δικτύου συνεργασίας το οποίο οργανώνει για να τους επιτηρεί και να τους ελέγχει καλύτερα.(π9) Κάνει τακτικές συναντήσεις µε τους πρωτοδιόριστους, οργανώνει δειγµατικά µαθήµατα(π10) Η πίεση του Π.Σ. πάνω στους εκπαιδευτικούς θα είναι πολλαπλάσια από αυτήν του σηµερινού επιθεωρητή, εφόσον ο Π.Σ. θα «προπονεί» µέχρι 10 απλούς δασκάλους(π11) έναντι 180 που έχουν υπό την ευθύνη τους οι σηµερινοί επιθεωρητές. Όµως και η θέση του Π.Σ. δεν θα είναι καλύτερη από τη θέση των δασκάλων του. Γιατί πέραν των 13 καθηκόντων που περιγράφονται στις σελίδες , (Παράρτηµα)αυτός θα έχει και πλήρη διδακτικά καθήκοντα 21 διδακτικών περιόδων, θα αξιολογείται και ελέγχεται από τον δ/ντη κατά τον ίδιο τρόπο που αυτός ελέγχει τους δασκάλους του, θα κάνει τον φάκελο επιτευγµάτων, το ηµερολόγιο αναστοχασµού και πλείστα άλλα. Ένας άνθρωπος θα είναι ταυτόχρονα δάσκαλος και επιθεωρητής χωρίς να έχει τον απαραίτητο χρόνο να τηρεί τα καθήκοντα αυτά. Ακόµα σηµαντικός αριθµός Π.Σ. θα είναι περιπατητικοί, αφου θα έχουν υπό την ευθύνη τους δασκάλους µικρών σχολείων, για να συµπληρώσουν τον αριθµό εκπαιδευτικών που πρέπει να επιτηρούν. Υπο τις συνθήκες αυτές ο Π.Σ. θα είναι θύτης και θύµα σε ένα τύπο σχολείου που οι ανθρώπινες σχέσεις θα εξαφανιστούν, όπου οι πάντες θα παρακολουθούν και θα αξιολογουν τους πάντες και όπου το άγχος και η ανασφάλεια θα βασιλεύουν. Οι σοφοί καθηγητές ξέχασαν ότι η αξιολόγηση δεν είναι αυτοσκοπός αλλά µέσο για 10

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορικό... 8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα