AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 Δ: Β49ΨΒΜΦΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ θήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ριθ. πρωτ: 3285/3596 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΡΜΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 50 Προς: ΛΦ ΓΕΩΡΓΙΚ ΕΦΟΔΙ Ταχ. Κώδικας: 76 7 ΘΗΝ ΕΒΕ TELEFAX: Εθνικής ντιστάσεως 73 Πληροφορίες: Λ. Σωτηροπούλου 52 3 Χαλάνδρι Τηλέφωνο: (με απόδειξη) Κοιν.: ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ACTIVUS 33 AΠΟΦΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 07/2009 (L 309/ ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2 ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/7/ΕΟΚ και 9/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού. 2. Το νόμο 4036/202 ( 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 3. Τη με αριθ. 265/ (ΦΕΚ 24/Β/992002) πόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 999/45 (ΕΕ L 200 της ) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα. 4. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 547/20 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 20 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 07/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 9/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/20 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαϊου 20 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 07/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών pendimethalin.

2 Δ: Β49ΨΒΜΦΠ 7. Την έγκρισή του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) PENDIGAN Το Π.Δ. 0/..20 ( 243) «Διορισμός ντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, ναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 9. Τη με αριθ / (ΦΕΚ 970/B/ ) πόφαση του Υπουργού γροτικής νάπτυξης και Τροφίμων για Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού»». 0. Την από αίτηση της εταιρείας ΛΦ ΓΕΩΡΓΙΚ ΕΦΟΔΙ ΕΒΕ. ΠΟΦΣΙΖΟΥΜΕ Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 07/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ACTIVUS 33 της εταιρείας Agribul Ltd., Βουλγαρίας, με υπεύθυνο επικοινωνίας την εταιρεία ΛΦ ΓΕΩΡΓΙΚ ΕΦΟΔΙ ΕΒΕ, με τα ακόλουθα στοιχεία: Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. ριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΕΚ)..α Ημερομηνία χορήγησης..β Ημερομηνία λήξης Φυτοπροστατευτικό προϊόν.2.α Εμπορικό όνομα ACTIVUS.2.β Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό ().3 Δραστική ουσία (ες) α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Pendimethalin (ομάδα δινιτροανιλίνη) β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: Pendimethalin: 95% β/β min γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: Agan Chemical Manufacturers Ltd., Ισραήλ δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Rallis India Ltd., Ινδία (η Δ/νση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας). 2

3 ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: Δ: Β49ΨΒΜΦΠ τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Pendimethalin όπως προσδιορίζεται στο Τμήμα J της αίτηση για οριστική έγκριση με ημερομηνία (ρ. Πρ. ΥΓ 02362) της εταιρείας Agan Chemical Manufacturers Ltd. και παραμένουν στα αρχεία της ρμόδιας ρχής..4 Πληροφορίες για το σκεύασμα α) Κάτοχος της έγκρισης: ΛΦ ΓΕΩΡΓΙΚ ΕΦΟΔΙ ΕΒΕ Εθνικής ντιστάσεως 73 Τ.Κ.: 52 3 Χαλάνδρι Τηλ.: Fax: β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης): Ο κάτοχος της έγκρισης. γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Agan Chemical Manufacturers Ltd., Ισραήλ δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος ) Agan Chemical Manufacturers Ltd., Ισραήλ (η Δ/νση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας). 2) Aragonesas Agro S.A., Ισπανία (η Δ/νση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας). 3) ΛΦ ΓΕΩΡΓΙΚ ΕΦΟΔΙ ΕΒΕ Διεύθυνση εργοστασίου: Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας Ταχ. Δ/νση: 32 0 Οινόφυτα, Βοιωτίας Τηλ.: FAX:

4 ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος Δ: Β49ΨΒΜΦΠ Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: ) Agan Chemical Manufacturers Ltd., Ισραήλ (η Δ/νση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας). 2) Aragonesas Agro S.A., Ισπανία (η Δ/νση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας). 3) ΛΦ ΓΕΩΡΓΙΚ ΕΦΟΔΙ ΕΒΕ Διεύθυνση εργοστασίου: Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας Ταχ. Δ/νση: 32 0 Οινόφυτα, Βοιωτίας Τηλ.: FAX: στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Pendimethalin: 33% β/ο βοηθητικές ουσίες: 64,4% β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης για οριστική έγκριση με ημερομηνία (ρ. Πρ. Υ.. Τ ) της εταιρείας Agan Chemical Manufacturers Ltd. και παραμένει στα αρχεία της ρμόδιας ρχής στο part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report). 2 Συσκευασίες: 2.2 Συσκευασίες: (Σύνολο συσκευασιών: 0) / Είδος Μέγεθος Υλικό. Φιάλες 500 κ.εκ. και λίτρου Πλαστικό τύπου HDPE/EVOH ή COEX με κατάλληλα πώματα ασφαλείας μέσα σε χαρτοκιβώτια. 2. Δοχεία 5 λίτρων, 0 λίτρων και 20 λίτρων Πλαστικό τύπου HDPE/EVOH ή COEX με κατάλληλα πώματα ασφαλείας μέσα σε χαρτοκιβώτια. 4

5 Δ: Β49ΨΒΜΦΠ 3 Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται ανάλογα με την καλλιέργεια, προσπαρτικά με ενσωμάτωση, προφυτρωτικά επιφανειακά ή νωρίς μεταφυτρωτικά. Στην επιφανειακή εφαρμογή αν δεν βρέξει μέσα σε 56 ημέρες χρειάζεται πότισμα. Επίσης εφαρμόζεται ως αντιφυλλιαζιακό καπνού ψεκάζοντας τα κορυφολογημένα καπνόφυτα. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση ψεκαστικού μικρότερη από 3 4 ατμόσφαιρες (4560 PSI). Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Συνδυαστικότητα: Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων και ζιζανίων κατά το φύτρωμά τους, σε διάφορες καλλιέργειες. Εφαρμόζεται και ως αντιφυλλιζιακό καπνού. Στο βιοχημικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία της μίτωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσωληνίσκων της μιτωτικής ατράκτου. Δρα δι επαφής και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μασχαλιαίων οφθαλμώνφυλλίζια, που ακολουθεί το κορυφολόγημα των αμερικανικών καπνών Μπέρλεϋ και Βιρτζίνια. 5

6 Δ: Β49ΨΒΜΦΠ 5 5. Φάσμα δράσης Πεδίο Εφαρμογής Εσπεριδοειδή: Πορτοκαλιά Λεμονια Μανταρινιά Γκρεϊπφρουτ, Φράπα Κίτρο Στόχος * Δόσεις σκευάσματος κ.εκ. σκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα Τρόπος και χρόνος εφαρμογής Κατευθυνόμενος προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης την άνοιξη ή το φθινόπωρο χωρίς να βρέχονται τα πράσινα μέρη των δένδρων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογώ ν/ καλλιεργη τική περίοδο Μηλοειδή: Μηλιά χλαδιά * Κατευθυνόμενος προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης). Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκιά Δαμασκηνιά Κερασιά * Κατευθυνόμενος προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης). μπέλι * Κατευθυνόμενος προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης, το χειμώνα (κατά τον λήθαργο, πριν την έναρξη της βλάστησης). Φράουλα * α) πριν την εγκατάσταση υπαίθριας με ενσωμάτωση ή β) κατά τον λήθαργο σε εγκατεστημένη φυτεία. Καρότο * της (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά). Κρεμμύδι * Νωρίς μεταφυτρωτικά της (στο στάδιο του μαστιγίου). 6

7 Δ: Β49ΨΒΜΦΠ Σκόρδο * Νωρίς μεταφυτρωτικά της (στο στάδιο του μαστιγίου). Τομάτα Πιπεριά Λάχανο Μπρόκολο Κουνουπίδι * * Πριν τη μεταφύτευση Πριν τη μεταφύτευση. Ψυχανθή: Μπιζέλι Φασόλι * της (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά). Όσπρια: Μπιζέλι Φασόλι Ρεβίθι Κουκιά * της (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά). Μαρούλι Ραδίκι * Πριν τη μεταφύτευση. Σπαράγγι * : α) είτε στην επιφάνεια των σαμαριών μετά την κατασκευή τους, πριν την κάλυψη με πλαστικό. β) είτε στην επιφάνεια του ισοπεδωμένου (μετά το τέλος της συγκομιδής και την καταστροφή των σαμαριών), το αργότερο μέχρι τέλη Ιουλίου. γκινάρα * Πριν την μεταφύτευση με ενσωμάτωση ή σε εγκατεστημένη φυτεία κατά την περίοδο του λήθαργου, πριν την νέα ανάπτυξη, σε γυμνό έδαφος πριν την εμφάνιση ζιζανίων. Βαμβάκι * Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά). 7

8 Δ: Β49ΨΒΜΦΠ Ηλίανθος Σόγια ραχίδα * Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά). Πατάτα * της (επιφανειακά αμέσως μετά την φύτευση). Καπνός α) (σαν ζιζανιοκτόνο) * Πριν τη μεταφύτευση ή μετά τη μεταφύτευση μεταξύ των γραμμών και μετά το τελευταίο παράχωμα με κατευθυνόμενο ψεκασμό χωρίς να βρέχονται τα πράσινα μέρη των φυτών. β) (σαν αντιφυλλιζιακό των μερικάνικων καπνών Μπέρλεϋ Βιρτζίνια) Παρεμπόδιση ανάπτυξης μασχαλιαίων οφθαλμώνφυλλιζίων Στις αρχές της πλήρους άνθησης αφού κορφολογηθούν τα καπνά αρκετά χαμηλά, ψεκασμό με 20 κ.εκ. ψ.υ./φυτό, διαλύματος 0 κ.εκ. προϊόντος /L. Σιτάρι Κριθάρι Σίκαλη * της (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά). ραβόσιτος * της (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά). Καλλωπιστικά: (συμπεριλαμβανόμενα τα φυτώρια) * Κατευθυνόμενος προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης μετά την μεταφύτευση, σε καλά εγκατεστημένες φυτείες. 8

9 * γρωστώδη Ζιζάνια: Ευαίσθητα : Δ: Β49ΨΒΜΦΠ Μουχρίτσα (Echinochloa crusgalli), Πράσινη Σετάρια (Setaria viridis), Σπονδυλωτή Σετάρια (Setaria verticillata), ιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), λεπονουρά (Alopecurus myosuroides), Κοινή πόα (Poa annua). Μετρίως ευαίσθητα: γριοβρώμη (Avena sterilis), Ήρα (Lolium spp.). Πλατύφυλλα : Ευαίσθητα : Πλαγιαστό Βλήτο (Amaranthus blitoides), Τραχύ βλήτο (Amaranthus retroflexus), ναγαλλίς (Anagallis arvensis), Καψέλλα (Capsella bursapastoris), Λουβουδιά (Chenopodium album), γριομαργαρίτα (Chrysanthemum segetum), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis), Κολλητσίδα (Galium spp.), Koινό ηλιοτρόπιο (Heliotropium europaeum), Μολόχα (Malva spp.), Πολυκόμπι (Polygonum aviculare), γριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Γλυστρίδα (Portulaca oleracea), Παπαρούνα κοινή (Papaver rhoeas), Ρανούγκουλος (Ranunculus spp.), Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum), Κουφάγκαθο (Silybum marianum), Σισίμπριο (Sisymbrium spp.), Στελλάρια (Stellaria media), γριο σινάπι (Sinapis arvensis), Ήμερο σινάπι (Sinapis alba), Στύφνος (Solanum nigrum), Ζωχός (Sonchus oleraceus), Τριβόλι (Tribulus terrestris), Βερόνικα (Veronica hederifolia, V. persica), γριομάρουλο (Lactuca serriola). Μετρίως ευαίσθητα: Πεντάνευρο (Plantago spp.), Λάπαθο (Rumex crispus), Μαρτιάκος (Senecio vulgaris), γριομπαμπακιά (Abutilon theophrasti), Χαμομήλι (Matricaria chamomilla). Παρατηρήσεις: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ACTIVUS 33.. Η δράση του ACTIVUS 33 στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές πότισμα 2448 ώρες μετά την εφαρμογή για την ενσωμάτωση «ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος. Β. Στο βαμβάκι μετά την προσπαρτική εφαρμογή με ενσωμάτωση συνιστάται να ακολουθήσει εφαρμογή μετασπαρτικά, προφυτρωτικά της με ένα ζιζανιοκτόνο που περιέχει την δραστική ουσία fluometuron στη δόση 250 κ.εκ/στρέμμα (σκεύασμα 50% περιεκτικότητας σε δρων συστατικό) ή 25 γρ δραστική ουσία /στρέμμα για την καλύτερη αντιμετώπιση του στύφνου (Solanum nigrum). Γ. Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και μικρότερη πίεση προσβολής, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέσης σύστασης ή βαριά εδάφη μέσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και μεγαλύτερη πίεση προσβολής. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιηθούν οι μέγιστες δόσεις, και ανάλογα με τη σύσταση/γονιμότητα του, είναι δυνατό να παρατηρηθεί παροδική καθυστέρηση ανάπτυξης των φυτών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής εδαφικής υγρασίας ή/και χαμηλών θερμοκρασιών. Δ. Το ACTIVUS 33 καταπολεμά τα που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμακοτυληδόνες). Εφόσον υπάρχουν φυτρωμένα θα πρέπει προηγουμένως να καταστραφούν με σκάλισμα ή βοτάνισμα ή με κατάλληλο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο. Ε. Προτεινόμενα είδη καλλωπιστικών φυτών: Τούγια (Thuja occidentalis), είδη Prunus sp., Κουπρεσοκύπαρις (Cypressocyparis leylandii), Βιβούρνο (Viburnum sp.), Κράταιγος (Crataegus sp.), Ήμερο πουρνάρι (Ilex sp.), Πασχαλιά (Syringa vulgaris), Μανόλια (Magnolia grandiflora), Δρυς (Quercus sp.), Φοίνικας (Phoenix sp.), Πεύκο (Pinus sp.), Λεύκα (Populus alba), Πλάτανος (Platanus occidentalis), Ιτιά κλαίουσα (Salix babylonica), Καρυδιά (Juglans nigra), Ροδόδεντρο (Rhododendron sp.), Πυξός (Buxus sp.), Καμέλια (Camelia japonica), Γαρδένια (Gardenia jasminoides), Κυδωνίαστρο (Cotoneaster sp.), Κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens), Ευώνυμο (Euonymus japonicus), Πυράκανθα (Pyracantha coccinea), Φορσύθια (Forsythia intermedia), Ιβίσκος (Hibiscus syriacus), Άρκευθος (Juniperus sp.), Λεβάντα (Lavandula angustifolia), γγελική (Pittosporum tobira), Μυρτιά (Myrtus communis), Πικροδάφνη (Nerium oleander), Χαμαίροπας (Chamaerops sp.), Φωτίνια (Photinia sp.), 9

10 Δ: Β49ΨΒΜΦΠ Λιγούστρο (Ligustrum sp.), Δάφνη πόλλωνος (Laurus nobilis), Γιούκα (Yucca sp.), Κισσός (Hedera helix), Πελαργόνιο (Pelargonium sp.), Γιασεμί (Jasminum sp.), Μυόπορο (Myoporum parviflorum), Σπαράγγι (Asparagus officinalis), Φρέζια (Freesia sp.), Λίλιουμ (Lilium sp.), Παιώνια (Paeonia sp.), Γλυτσίνα (Wisteria sp.), Ammophila sp. ΣΤ. Το ACTIVUS 33 είναι ασφαλές κατά την εφαρμογή του γύρω και κάτω από πολλά είδη καλλωπιστικών (φυτά, θάμνοι, δέντρα). Ωστόσο δεν έχει διερευνηθεί η εκλεκτικότητά του σε όλες τις ποικιλίες και τα υβρίδια. νεπιθύμητες επιπτώσεις, όπως η φυτοτοξικότητα, μπορεί να προκύψει εξαιτίας διαφόρων περιβαλλοντικών συνθηκών, συνθηκών ανάπτυξης ή από τον τρόπο εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου. Επομένως, συστήνεται, πριν τη γενικευμένη χρήση του, η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών και η εξέτασή τους 2 μήνες μετά για πιθανή φυτοτοξικότητα. Ζ. Μην κάνετε καθολικούς ψεκασμούς σε φυτώρια ή σε φυτά προς μεταφύτευση. Μην εφαρμόζετε το ACTIVUS 33 σε καλλωπιστικά φυτά που έχουν εμβολιαστεί ή είναι σε έντονη βλαστητική ανάπτυξη ή κατά την ανθοφορία. Μην εφαρμόζετε το ACTIVUS 33 σε φυτά κατά την έναρξη της ανθοφορίας ή την πρώτη βλαστητική ανάπτυξη. Μην επιτρέψετε τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού να πέσουν πάνω στο φύλλωμα, τους οφθαλμούς ή τα άνθη. Φροντίστε ώστε το έδαφος να μην έχει σκασίματα ή ρωγμές που ενδεχόμενα θα επιτρέψουν την επαφή του ACTIVUS 33 με το ριζικό σύστημα των καλλωπιστικών φυτών. Όταν το ριζικό σύστημα έχει εγκατασταθεί καλά, κάνετε την εφαρμογή του ACTIVUS 33 πριν τον εμβολιασμό ή την άνθιση των φυτών. Σε περίπτωση που κάποια είδη καλλωπιστικών παρουσιάζουν φυτοτοξικότητα, μην τα φυτέψετε σε έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί ACTIVUS 33 κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο. Για φυτά που μεταφυτεύονται γυμνόρριζα, μην εφαρμόζετε το ACTIVUS 33 πριν περάσουν 24 εβδομάδες από τη μεταφύτευση στην οριστική τους θέση. Η. Μην εφαρμόζετε το ACTIVUS 33 σε θερμοκήπια ή άλλες κλειστές κατασκευές. 6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί Διαχείριση ανθεκτικότητας: α) εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) ώστε να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες. β) εφαρμογή σε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης. 7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από τις συνιστώμενες στον ίδιο αγρό την ίδια καλλιεργητική περίοδο, πριν περάσουν έξι μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου. 0

11 Δ: Β49ΨΒΜΦΠ 8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους. Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις 9 Σήμανση σκευάσματος: Xn Επιβλαβές N Επικίνδυνο για το περιβάλλον 0 Φράσεις R R0 Εύφλεκτο. R36/37/38 Ερεθίζει τα µάτια το αναπνευστικό σύστημα και το δέρµα. R65 Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης. R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. R50/53 Πολύ τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Φράσεις S S/2 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά S3 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές S20/2 Mην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε S24/25 ποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια. Περιέχει pendimethalin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. S6 ποφύγετε τη ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. ναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας. SP ΜΗΝ ΡΥΠΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΣΊ ΤΟΥ. SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη. «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

12 Δ: Β49ΨΒΜΦΠ 2 Πρώτες βοήθειες ντίδοτο Πρώτες βοήθειες αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: φαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής: πομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και σε ηρεμία. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και κατόπιν πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΣΕΩΝ : Προστασία των καταναλωτών 3. Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) Pendimethalin MRLs (mg/kg) Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 396/ Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις Καρότο Καλλιέργεια Λοιπές καλλιέργειες PHI(ημέρες) 90 ημέρες Δεν ορίζεται Ορίζονται μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται εθνικά ή κοινοτικά ΜRLs ή τα υφιστάμενα δεν ικανοποιούν την εγκρινόμενη Ορθή Γεωργική Πρακτική. Στις περιπτώσεις που έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs αναγράφεται η φράση: «Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs». 2

13 Δ: Β49ΨΒΜΦΠ 4 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από θέρμανση ή πηγές ανάφλεξης παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερ/νία παρασκευής του. 5 νάκληση της έγκρισηςπαράταση της έγκρισης Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. Β Γενικές υποχρεώσεις. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ρμόδια ρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ρμόδια ρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 07/2009 και την παρούσα απόφαση. 4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ρμόδια ρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΜΜΤΕΣ Γ. ΚΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 3

14 Καλλιέργεια και / ή συνθήκες χρήσης (α) ΠΡΡΤΗΜ II Δ: Β49ΨΒΜΦΠ Δ 7 (GAP) ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΚΤΙΚΗΣ Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία) : Pendimethalin Σελίδες : E No (α) : Χώρα : ΕΛΛΔ Εμπορικό (ά) όνομα (τα) Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο ACTIVUS 33 Ζιζανικτόνο Κράτος Εμπορικό όνομα Σκεύασμα Εφαρμογή Δοσολογία ανά επέμβαση Τελευταία Παρατηρήσεις Μέλος ή του σκευάσματος Μορφή Περιεκτ. σε Μέθοδος Στάδιο ανάπτυξης Χώρα δ.ο. /τρόπος εποχή Εσπεριδοειδή: Πορτοκαλιά Λεμονια Μανταρινιά Γκρεϊπφρουτ, Φράπα Κίτρο () (Θ) ή (Κ) (β) Εχθρός, Ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται (γ) (δστ) (ζη) (θ) 330 gr/lt Κατευθυνόμε νος μεταξύ των γραμμών φύτευσης. (ι) των ζιζανίων την άνοιξη ή το φθινόπωρο χωρίς να βρέχονται τα πράσινα μέρη των δένδρων. ριθμός εφαρμογών ελαχ. Μέγ. (κ) Χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ εφαρμογών (σε ημέρες) Χλγ. Δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. Μέγ. Λίτρα ψεκαστικού υγρού / εκτάριο ελάχ. Μέγ. Χλγ δ.ο. / εκτάριο ελάχ. Μέγ. επέμβαση πριν τη συγκομιδή Σε ημέρες ,32,98 Δεν ορίζεται (λ) (μ) Μηλοειδή: Μηλιά χλαδιά Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκιά Δαμασκηνιά Κερασία 330 gr/lt Κατευθυνόμε νος μεταξύ των γραμμών φύτευσης. 330 gr/lt Κατευθυνόμε νος μεταξύ των γραμμών φύτευσης. των ζιζανίων το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης). των ζιζανίων το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης) ,32,98 Δεν ορίζεται ,32,98 Δεν ορίζεται μπέλι 330 gr/lt Κατευθυνόμε νος μεταξύ των γραμμών φύτευσης. των ζιζανίων το χειμώνα (κατά τον λήθαργο, πριν την έναρξη της βλάστησης) ,32,98 Δεν ορίζεται 4

15 Δ: Β49ΨΒΜΦΠ Φράουλα Καρότο 330 gr/lt Καθολικός 330 gr/lt Καθολικός α)πριν την εγκατάσταση υπαίθριας με ενσωμάτωση ή β)κατά τον λήθαργο σε εγκατεστημένη φυτεία. της (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά) ,32,82 Δεν ορίζεται ,32,98 90 ημέρες Κρεμμύδι 330 gr/lt Καθολικός Νωρίς μεταφυτρωτικά της (στο στάδιο του μαστιγίου) ,32,65 Δεν ορίζεται Σκόρδο 330 gr/lt Καθολικός Νωρίς μεταφυτρωτικά της (στο στάδιο του μαστιγίου) ,32,65 Δεν ορίζεται Τομάτα Πιπεριά Λάχανο Μπρόκολο Κουνουπίδι Ψυχανθή: Μπιζέλι Φασόλι 330 gr/lt Καθολικός 330 gr/lt Καθολικός 330 gr/lt Καθολικός Πριν τη μεταφύτευση. Πριν τη μεταφύτευση. της (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά) ,32,65 Δεν ορίζεται ,32,65 Δεν ορίζεται ,32,98 Δεν ορίζεται 5

16 Δ: Β49ΨΒΜΦΠ Όσπρια: Μπιζέλι Φασόλι Ρεβίθι Κουκιά 330 gr/lt Καθολικός της (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά) ,32,98 Δεν ορίζεται εφαρμογής Μαρούλι Ραδίκι Σπαράγγι 330 gr/lt Καθολικός 330 gr/lt Καθολικός Πριν τη μεταφύτευση. : α) είτε στην επιφάνεια των σαμαριών μετά ,32,65 Δεν ορίζεται ,65,98 Δεν ορίζεται την κατασκευή τους, πριν την κάλυψη με πλαστικό. β) είτε στην επιφάνεια του ισοπεδωμένου (μετά το τέλος της συγκομιδής και την καταστροφή των σαμαριών), το αργότερο μέχρι τέλη Ιουλίου. γκινάρα 330 gr/lt Καθολικός Πριν την μεταφύτευση με ενσωμάτωση ή σε εγκατεστημένη φυτεία κατά την περίοδο του λήθαργου, πριν την νέα ανάπτυξη, σε γυμνό έδαφος πριν την εμφάνιση ζιζανίων ,32,65 Δεν ορίζεται 6

17 Δ: Β49ΨΒΜΦΠ Βαμβάκι 330 gr/lt Καθολικός Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά) ,32,98 Δεν ορίζεται Ηλίανθος Σόγια ραχίδα 330 gr/lt Καθολικός Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά) ,32,98 Δεν ορίζεται Πατάτα 330 gr/lt Καθολικός της (επιφανειακά αμέσως μετά την φύτευση) ,32,98 Δεν ορίζεται Καπνός α) (σαν ζιζανιοκτόνο) 330 gr/lt Κατευθυνόμε νος μεταξύ των γραμμών Πριν τη μεταφύτευση ή μετά τη μεταφύτευση μεταξύ των γραμμών και μετά το τελευταίο παράχωμα με κατευθυνόμενο ψεκασμό χωρίς να βρέχονται τα πράσινα μέρη των φυτών ,32,98 Δεν ορίζεται β) Σαν αντιφυλλιζιακό των μερικάνικων καπνών Μπέρλεϋ Βιρτζίνια. Παρεμπόδίση ανάπτυξης μασχαλιαίων οφθαλμώνφυλλιζίων. 330 gr/lt Ψεκασμός Στις αρχές της πλήρους άνθησης αφού κορφολογηθούν τα καπνά αρκετά χαμηλά, ψεκασμό με 20 κ.εκ. ψ.υ./φυτό, διαλύματος 0 κ.εκ. προϊόντος /L ,320 Δεν ορίζεται 7

18 Δ: Β49ΨΒΜΦΠ Σιτάρι Κριθάρι Σίκαλη 330 gr/lt Καθολικός της (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά) ,32,98 Δεν ορίζεται ραβόσιτος 330 gr/lt Καθολικός της (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά) ,32,98 Δεν ορίζεται Καλλωπιστικά: (συμπεριλαμβαν όμενα τα φυτώρια) 330 gr/lt Κατευθυνόμε νος μεταξύ των γραμμών φύτευσης. Κατευθυνόμενος προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης μετά την μεταφύτευση, σε καλά εγκατεστημένες φυτείες ,99,32 Δεν ορίζεται Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) (η) Τρόπος. Πχ σ όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκει εφαρμογή, οι συνθήκες ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών). (θ) g/kg ή g/lt (β) νοιχτού αγρού (), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ). (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth (γ) πχ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έτομα, έντομα φυλλώματος, Stages of Prants, 997, Blackwell, ISBN ), περιλαμβάνοντας όπου (δ) πχ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιμο συμπήκνωμα () βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής (ε) GCPF Κώδικες GIFAP Technical Monograph No 2, 989. (κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατόν αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες (στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή (ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκασμός υψηλού όγκου, σκονισμός. (μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμόυς στη χρήση 8

19 9 Δ: Β49ΨΒΜΦΠ

Pendimethalin. Pendimethalin: 92% β/β min. 2) FINCHIMICA S.p.A., Ιταλία

Pendimethalin. Pendimethalin: 92% β/β min. 2) FINCHIMICA S.p.A., Ιταλία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ θήνα, 6 3 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ριθ. πρωτ: 27232 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΡΜΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 50 Προς: BASF

Διαβάστε περισσότερα

Stomp 330 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Stomp 330 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Stomp 330 EC Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 7070/16-3-2009 Περιεχόμενο:

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07.09.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 9157/92257 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΗΒ-Κ6Σ. Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ:

ΑΔΑ: Β49ΗΒ-Κ6Σ. Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-5 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 2475/28251 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 4983/53994 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: syg036@minagric.gr

e-mail: syg036@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-2- -2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ πρωτ:180985 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ /νση: Λ Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:4ΑΛPΒ-ΩΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Α Α:4ΑΛPΒ-ΩΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 31-1 - 2011 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 93204 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Α Α: ΒΟΝ8Β-Ρ9Φ. Marco Polo-Bat B ZAC du Front de l Orme 1 790 avenue du Dr Donat 06254 Mougins, France BROADWAY 85 WG

1 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Α Α: ΒΟΝ8Β-Ρ9Φ. Marco Polo-Bat B ZAC du Front de l Orme 1 790 avenue du Dr Donat 06254 Mougins, France BROADWAY 85 WG 1 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Α Α: ΒΟΝ8Β-Ρ9Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-12 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 103843 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Β-6Ρ1. Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: Β4Μ7Β-6Ρ1. Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: Β4Μ7Β-6Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,.2.202 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 2724/25568 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-12 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 12846/126763 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) CYPERMETHRIN SELECTAGRI 10 EC

Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) CYPERMETHRIN SELECTAGRI 10 EC 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-12 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 103869 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Dow AgroSciences Export SAS. TELEFAX: 210 92 12 090 Zac du Font de l Orme 1

Προς: Dow AgroSciences Export SAS. TELEFAX: 210 92 12 090 Zac du Font de l Orme 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-5 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 118687 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ.πρωτ: 12220/138401 π.ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210 92 12 090 e-mail: syg035@minagric.gr

FAX: 210 92 12 090 e-mail: syg035@minagric.gr 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθνα, 31-1 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 92365 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

, 24 - 2009 : 129973 & . 150 Syngenta 176 71 - TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1. 2. 3. e-mail) 4.

, 24 - 2009 : 129973 &  . 150 Syngenta 176 71 -  TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1.  2. 3.  e-mail)  4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-6 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 129973 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΨΒ-27 8-6 - 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,

ΑΔΑ: 4Α3ΨΒ-27 8-6 - 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 97679 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας TELEFAX::

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Κοιν.:

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Κοιν.: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-1 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 93203 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23-4 - 2012 Αθνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ πρωτ: 4326/48248 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-8 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 8817/8883 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17-4 - 2013 Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 523/5512 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 95777 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) FILAN STAR 50 WG

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) FILAN STAR 50 WG 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-4 - 2013 Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 523/5512 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210 92 12 090 e-mail: syg036@minagric.gr

FAX: 210 92 12 090 e-mail: syg036@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΤΖΒ-Χ 30-5 - 2011

Α Α: 4ΑΤΖΒ-Χ 30-5 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 97151 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: 30-5 - 2011 Dow AgroSciences

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ2Β-16Ο Α Α:..

ΑΔΑ: ΒΕΔ2Β-16Ο Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-3-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 2760/30642 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 3933/43291 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΛ Β-P3. Κοιν.:

Α Α: 4ΑΛ Β-P3. Κοιν.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-2 - 20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 93377 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090 Τ.Κ. 151 25. e-mail: syg036@minagric.gr. Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

TELEFAX: 210 92 12 090 Τ.Κ. 151 25. e-mail: syg036@minagric.gr. Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ θήνα, 11 22010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ριθ. πρωτ: 180986 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΡΜΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BAYER

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 13461/156789 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα