Πηγές αέριας ρύπανσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πηγές αέριας ρύπανσης"

Transcript

1 Αέρια Ρύπανση

2 Αέρια ρύπανση ορίζεται η παρουσία στην ατµόσφαιρα ενός ή περισσότερων ρύπων (π.χ. σκόνη, καπνός, καυσαέρια, αέρια, οµίχλη, οσµή ή ατµός) σε τέτοιες συγκεντρώσεις και για τόση χρονική διάρκεια ώστε να προκαλούν ή να υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ζωή των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών ή να παρεµβαίνουν στην άνετη εκτέλεση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Eκτός από ακραίες καταστάσεις όπως π.χ. η ηφαιστειακή έκρηξη, η ρύπανση που οφείλεται σε φυσικά αίτια δεν προκαλεί προβλήµατα ούτε θέτει σε κίνδυνο ζωές, σε αντίθεση µε τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

3 Πηγές αέριας ρύπανσης Φυσικές πηγές (π.χ. γύρη, µύκητες, σταγονίδια υγρών, καπνό και σωµατίδια σκόνης από τις πυρκαγιές των δασών και τις εκρήξεις των ηφαιστείων, κ.ά.). Ανθρωπογενείς πηγές Tα µεταφορικά µέσα. H µόνιµη καύση για την οικιακή, την εµπορική και την βιοµηχανική ενέργεια συµπεριλαµβανόµενες βιοµηχανίες παραγωγής ενέργειας ηλεκτρικής και ατµού. Oι βιοµηχανικές διαδικασίες. H απόθεση στερεών αποβλήτων.

4 Ταξινόµηση ρύπων Kύρια κατανοµή Σωµατίδια Aέρια -Oργανικά Aέρια Aνόργανα Yποκατανοµές Στερεά Yγρά Yδρογονάνθρακες Aλδεϋδες και κετόνες Άλλα οργανικά Oξείδια του άνθρακα Oξείδια του θείου Oξείδια του αζώτου Άλλα ανόργανα Kατηγορίες των υποκατανοµών Σκόνη, καπνός, καυσαέρια, ιπτάµενη τέφρα Oµίχλη, σταγονίδια υγρού Eξάνιο, βενζόλιο, αιθυλένιο, µεθάνιο, βυτάνιο, βυταδιένιο Φορµαλδεΰδη, ασετόνη Xλωριοµένοι υδρογονάνθρακες, αλκοόλες Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα ιοξείδιο και τριοξείδιο του θείου ιοξείδιο και οξείδια του αζώτου Yδρόθειο, υδροφθόρειο, αµµωνία

5 Σωµατίδια ΑΣ 10 Πρόκειται για σωµατίδια µε διάµετρο µικρότερη από 10 µm. Τα σωµατίδια ΑΣ 10 απελευθερώνονται στην ατµόσφαιρα συνήθως µέσα από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως οι χωµατουργικές εργασίες και η κίνηση αυτοκινήτων σε χωµατόδροµους Μπορούν επίσης να σχηµατιστούν στην ατµόσφαιρα µε την αντίδραση υδρατµών και ρύπων όπως η αµµωνία και τα προϊόντα µηχανών καύσης.

6 Επιδράσεις Σωµατιδίων ΑΣ 10 Λόγω του µεγέθους τους είναι ιδιαίτερα επιβλαβή στην ανθρώπινη υγεία Συνδέονται άµεσα µε παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος, όπως το άσθµα και η χρόνια βρογχίτιδα, ενώ ευθύνονται για την εµφάνιση συµπτωµάτων όπως µειωµένη σωµατική αντοχή, βήχας ή πόνοι Ευθύνονται για την υπολειτουργία του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήµατος. Έχουν παρατηρηθεί ακόµα και πρόωροι θάνατοι, άµεσα συνδεδεµένοι µε τις παραπάνω παθήσεις

7 Νοµοθεσία Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ επέκταση και στην Ελλάδα ισχύει η Οδηγία 1999/30/ΕΚ. Έχει ορισθεί ως προθεσµία συµµόρφωσης η 1 η Ιανουαρίου 2005 για 24ωρη οριακή τιµή ρύπων τα 50 µg/m 3, ενώ δεν πρέπει να σηµειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 35 φορές ανά έτος. ίνεται, επίσης, όριο ανοχής 50% κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας µειούµενο από 01/01/2001 και κατόπιν κάθε 12 µήνες κατά ίσο ποσοστό ώστε να φτάσει το 0% την 01/01/2005.

8 Νοµοθεσία Ετήσια οριακή τιµή για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 40 µg/m 3. ίνεται, επίσης, όριο ανοχής 20% κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας µειούµενο από 1ης Ιανουαρίου 2001 και κατόπιν κάθε 12 µήνες κατά ίσιο ετήσιο ποσοστό ώστε να φτάσει το 0% την 1η Ιαν. 2005

9 ιαχωρισµός Πηγών Γίνεται διαχωρισµός κύριων (πρωτογενών) και δευτερογενών πηγών ρύπων: Κύριες πηγές θεωρούνται οι πηγές ρύπων που έχουν άµεση σχέση µε τα έργα του µεταλλείου, του εργοταξίου, κ.λπ. ευτερογενείς πηγές θεωρούνται εκείνες οι οποίες δηµιουργούνται εξαιτίας των έργων (π.χ. λόγω της µεταφοράς των υλικών) στην εκτός του εργοταξίου ζώνη

10 Κύριες Πηγές Απροστάτευτες εκτάσεις Σωροί Απόθεσης Υλικών Χωµατόδροµοι (εντός του εργοταξίου, µεταλλείου, κ.λπ.) Σηµεία εργασιών, ειδικά όπου γίνεται χρήση µηχανηµάτων ή περιοχές ανατινάξεων

11 ευτερογενείς Πηγές Οι δευτερογενείς πηγές συµπεριλαµβάνουν βασικά τους δρόµους της περιοχής που καλύπτονται µε σκόνη από το εργοτάξιο, την κυκλοφορία των οχηµάτων, κ.λπ.

12 Πρόβλεψη εκποµπών Απαιτεί µια διαδικασία δυο σταδίων: την εκτίµηση της εκποµπής σκόνης από µια σηµειακή ή γραµµική πηγή τη µελέτη της διασποράς του ρύπου στην ευρύτερη περιοχή µε τη βοήθεια κατάλληλων µαθηµατικών µοντέλων

13 Εκτίµηση της εκλυόµενης σκόνης Ο συντελεστής εκποµπής ΑΡ-42, αποτελεί το πιο διαδεδοµένο µοντέλο εκτίµησης της εκλυόµενης σκόνης στην ατµόσφαιρα από ορισµένες ανθρώπινες δραστηριότητες. Η γενική εξίσωση για την εκτίµηση των εκποµπών είναι η ακόλουθη: Ε = Α x EF x (1-ER/100) όπου E = εκποµπές σωµατιδίων Α = ένταση δραστηριότητας EF = παράγοντας εκποµπών ER = γενική ικανότητα µείωσης των εκποµπών των ρύπων

14 Εκτίµηση της εκλυόµενης σκόνης O συντελεστής εκποµπών είναι µια αντιπροσωπευτική τιµή η οποία προσπαθεί να συνδέσει την ποσότητα ενός ρύπου που εκπέµπεται στην ατµόσφαιρα µε τη δραστηριότητα που συνδέεται µε την εκποµπή αυτού του ρύπου. Για κάθε συντελεστή εκποµπής AP-42 δίνεται µια αξιολόγηση µε γράµµατα από Α έως Ε, µε το Α να είναι το καλύτερο. Η αξιολόγηση ενός δείκτη είναι µια γενική ένδειξη της αξιοπιστίας του δείκτη. Γενικά, σε δείκτες βασισµένους σε πολλές παρατηρήσεις, ή σε περισσότερο αποδεκτές διαδικασίες αξιολόγησης, αποδίδεται καλύτερος χαρακτηρισµός.

15 Εκτίµηση της εκλυόµενης σκόνης Α. Σωροί υλικών Οι εκποµπές σκόνης από σωρούς υλικών εξαρτώνται από τις εξής δραστηριότητες: Φόρτωση του υλικού στον σωρό (συνεχής ή διακεκοµµένη φόρτωση) Κίνηση µηχανηµάτων στην περιοχή αποθήκευσης ιάβρωση από ανέµους Αποµάκρυνση υλικών από τους σωρούς (πχ. για µεταφορά, επίσης διακρίνεται σε συνεχή και διακεκοµµένη).

16 Εκτίµηση της εκλυόµενης σκόνης Α. Σωροί υλικών E = k 0,0016 U 2,2 M 2 1,3 1,4 Ε = παράγοντας εκποµπής (Kg/megagram [Mg]) k = συντελεστής µεγέθους σωµατιδίων U = µέση ταχύτητα αέρα σε (m/s) M = ποσοστό περιεχόµενης υγρασίας (%)

17 Εκτίµηση της εκλυόµενης σκόνης Α. Σωροί υλικών

18 Εκτίµηση της εκλυόµενης σκόνης Β. Κυκλοφορία οχηµάτων Οι εκποµπές σκόνης από την κυκλοφορία οχηµάτων διακρίνονται σε: Σκόνη από µεταφορά σε ασφαλτοστρωµένους δρόµους Σκόνη από µεταφορά σε µη ασφαλτοστρωµένους δρόµους

19 Εκτίµηση της εκλυόµενης σκόνης Β. Κυκλοφορία οχηµάτων 1. Μη ασφαλτοστρωµένοι δρόµοι s k 12 a, b και k = εµπειρικές σταθερές Ε = εκποµπές σωµατιδίων (lb/vmt-vehicle mile traveled) s = ποσοστό (%) του λεπτόκοκκου κλάσµατος στο υλικό του δρόµου S = µέση ταχύτητα οχηµάτων (m/h) W= µέσο βάρος οχηµάτων (tons) Μ= ποσοστό (%) της περιεκτικότητας υγρασίας στο υλικό του δρόµου E = a W 3 b

20 Εκτίµηση της εκλυόµενης σκόνης Β. Κυκλοφορία οχηµάτων 2. Ασφαλτοστρωµένοι δρόµοι a, c, d και k = εµπειρικές σταθερές Ε = εκποµπές σωµατιδίων (lb/vmt-vehicle mile traveled) s = ποσοστό (%) του λεπτόκοκκου κλάσµατος στο υλικό του δρόµου S = µέση ταχύτητα οχηµάτων (m/h) W= µέσο βάρος οχηµάτων (tons) Μ= ποσοστό (%) της περιεκτικότητας υγρασίας στο υλικό του δρόµου E s S k = c ( M / 0.5) a d

21 Εκτίµηση της εκλυόµενης σκόνης Για τη µετατροπή 1 lb/vmt = 281,9 g/vkt

22 Εκτίµηση της εκλυόµενης σκόνης Γ. Κατασκευαστικές δραστηριότητες Ο προσεγγιστικός δείκτης των εκποµπών για τις κατασκευαστικές δραστηριότητες είναι: E= 2,69 Mg/εκτάριο/ µήνα δραστηριότητας Η σχέση είναι περισσότερο εφαρµόσιµη σε κατασκευαστικές εργασίες µε µέσο επίπεδο δραστηριοτήτων, µέσο περιεχόµενο φερτής ύλης και εύκρατο κλίµα. Μειονεκτήµατα: πολύ υψηλή εκτίµηση για το PM-10, έλλειψη πληροφόρησης την δραστηριότητα κατασκευής µε το µεγαλύτερο δυναµικό εκποµπών

23 Εκτίµηση της εκλυόµενης σκόνης. ευτερογενείς πηγές (σκόνη από δρόµους) E = k sl 2 0,65 W 3 1,5 E = εκποµπές σκόνης sl = λεπτόκοκκο υλικό (g/m2) k = παράγοντας εκποµπής σχετικά µε το µέγεθος αιωρούµενων σωµατιδίων W = µέσο βάρος των οχηµάτων που κινούνται στον δρόµο (tons)

24 Εκτίµηση της εκλυόµενης σκόνης Οι δοκιµές έγιναν σε ασφαλτοστρωµένους δρόµους και οι συνθήκες που επικρατούσαν συνοψίζονται ως εξής : - sl: 0, g/m2 - W: 2 42 tons - Μέση ταχύτητα οχηµάτων: km/h

25 ιασπορά της σκόνης Μοντελοποίηση 1) Μοντέλο διασποράς 2) Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών Χωρική ανάλυση αντί για σηµειακή, π.χ. Με χρήση του πακέτου λογισµικού G.I.S.

26 ιασπορά της σκόνης Μοντέλο Pasquill - Gifford Ισχύει για σωµατίδια µε διάµετρο µικρότερη από 20µm εν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε µετεωρολογικά δεδοµένα Είναι διαδεδοµένο και χρησιµοποιείται διεθνώς Παραδοχές του µοντέλου για αποστάσεις > 100m σταθερές συνθήκες παροχής ρύπου και διεύθυνσης και έντασης ανέµου

27 ιασπορά της σκόνης C( x, y, z) = 2p Q u s y s z exp - 0.5( s y y ) 2 [exp - z 0.5( - H s z ) 2 + exp - z 0.5( + H s z ) 2 ] ιεύθυνση ανέµου Υ Χ Υπολογισµός σy, σz: από νοµογράµµατα από εξισώσεις Σηµείο αµµοβολής

28 ιασπορά της σκόνης Στοιχεία ανέµων 1) εδοµένα Τοπογραφικοί και πολεοδοµικοί χάρτες Παροχή της σκόνης σε PM ) Σειρά εργασιών Ψηφιοποίηση χαρτών Εισαγωγή της µαθηµατικής εξίσωσης

29

30

31 Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων

32 Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων

33 ] ) ( exp[ ) (2 ),,, ( / 2 3/ z y x z y x t z y ut x Q t z y x C σ σ σ σ σ σ π = Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων συναρτήσει του χρόνου

34 Έλεγχος αέριας ρύπανσης Ένα πρόγραµµα παρακολούθησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, γενικά, να στοχεύει: i. στην αναγνώριση του ρύπου (αν δεν είναι γνωστός) ii. στην αναγνώριση της πηγής ρύπανσης (αν δεν είναι γνωστή) iii. στην εκτίµηση των επιπέδων ρύπανσης, ώστε να προσδιοριστούν και να προταθούν τα κατάλληλα µέτρα αντιµετώπισης iv.στην εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων αντιµετώπισης (αν έχουν ήδη ληφθεί) v. στην αξιοποίηση των δεδοµένων για την επαλήθευση και αξιολόγηση µαθηµατικών µοντέλων διάχυσης των ρύπων.

35 Εξοπλισµός δειγµατοληψίας 1. Συσκευές συνεχούς καταγραφής α. Συσκευές διασκόρπισης του φωτός (light scattering) β. Συσκευές TEOM (Tapered - Element Oscillating Microbalance) 2. Συσκευές µη συνεχούς καταγραφής ειγµατολήπτες High Volume µε κεφαλές TSP, PM- 10 και ΡΜ-2,5

36 Εξοπλισµός ειγµατοληψίας ειγµατολήπτες High Volume Sampler PM 10, σύµφωνοι µε τις προδιαγραφές της ΕΡΑ, µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Ρυθµός προσρόφησης αέρα 1,132 l/min (40 cfm) Σύστηµα στήριξης φίλτρων glass fiber ή Teflon

37 Επιλογή τοποθεσίας Ανάλογα µε το τι θέλουµε να µετρήσουµε, π.χ. για µικροκλίµακα, η είσοδος του αέρα θα πρέπει να γίνεται από ύψος 2 έως 7µέτρων, για επίπεδο γειτονιάς το ύψος θα πρέπει να είναι ίσο µε 2 έως και 15 µέτρα. Ο δειγµατολήπτης θα πρέπει να βρίσκεται σε µια απόσταση τουλάχιστον 2µέτρων από κτήρια ή άλλα εµπόδια, τόσο σε οριζόντια όσο και σε κατακόρυφη κατεύθυνση. Σε περίπτωση που υπάρχουν εµπόδια κοντά στον δειγµατολήπτη, η απόστασή τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια από το ύψος που εξέχει πιο πάνω από την είσοδο του αέρα.

38 Επιλογή τοποθεσίας Ητοποθεσία θα πρέπει επίσης να βρίσκεται σε µια απόσταση τουλάχιστον 20 µέτρων από δέντρα. Θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη ροή αέρα γύρω από την είσοδο του δειγµατολήπτη τουλάχιστον κατά τόξο γωνίας 270 µοιρών. Η δειγµατοληψία δεν θα πρέπει να γίνεται σε περιοχές όπου υπάρχουν κάµινοι ή άλλες παρόµοιες δραστηριότητες.

39 Τοποθεσία

40 Σηµεία ειγµατοληψίας Σηµείο ειγµατοληψίας #2 Σηµείο ειγµατοληψίας #1

41 Αποκοµιδή των Φίλτρων Με κάθε αλλαγή φίλτρου καταγράφονται πληροφορίες όπως: Ηµεροµηνία και ώρα Αριθµός φίλτρου και δειγµατολήπτη Ένδειξη χρονοµετρητή Θερµοκρασία και πίεση Ενδείξεις µανοµέτρου Τα φίλτρα ζυγίζονται σε εργαστηριακό ζυγό ακρίβειας 0,1 mg τόσο πριν όσο και µετά την δειγµατοληψία. Η συγκέντρωση ρύπων προκύπτει από τον παρακάτω τύπο : ΑΣ 10 = 6 10 W V Όπου W η διαφορά βάρους και V ο όγκος αέρα

42 Επεξεργασία Μετρήσεων Πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις από τις 6 Απριλίου έως και τις 12 Ιουνίου του έτους Συνολικά ελήφθησαν 83 µετρήσεις από το σύνολο των σηµείων δειγµατοληψίας, από τις οποίες οι 73 κρίθηκαν κατάλληλες για στατιστική επεξεργασία. Η στατιστική επεξεργασία πραγµατοποιήθηκε µε βάση τα εξής µετεωρολογικά δεδοµένα : Θερµοκρασία Υγρασία ιεύθυνση και ένταση ανέµου

43 Επεξεργασία δεδοµένων Στα αρχικά στάδια της επεξεργασίας, για να υπάρξει µια πιο καθαρή εικόνα για τις συνθήκες που επικρατούν στη περιοχή γίνονται υπολογισµοί των ακόλουθων στατιστικών παραµέτρων : Μέσοι όροι συγκεντρώσεων ρύπων ιάµεσες τιµές συγκεντρώσεων ρύπων Ελάχιστες και µέγιστες τιµές

44 400,00 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 500,00 ΜΑΪΟΣ 350,00 300,00 450,00 400,00 350,00 µg/m^3 250,00 200,00 150,00 #1 #2 µg/m^3 300,00 250,00 200,00 150,00 #1 #2 100,00 100,00 50,00 0,00 Μέσος όρος ιάµεσος τιµή Ελάχιστη τιµή Μέγιστη τιµή 50,00 0,00 Μέσος όρος ιάµεσος τιµή Ελάχιστη τιµή Μέγιστη τιµή 250,00 ΙΟΥΝΙΟΣ 500,00 450,00 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 200,00 400,00 350,00 µg/m^3 150,00 100,00 #1 #2 µg/m^3 300,00 250,00 200,00 150,00 50,00 100,00 0,00 Μέσος όρος ιάµεσος τιµή Ελάχιστη τιµή Μέγιστη τιµή 50,00 0,00 #1 #2 Μέσος όρος ιάµεσος τιµή Ελάχιστη τιµή Μέγιστη τιµή

45 60 Παραβιάσεις ανά Μήνα Ηµέρες #1 #2 #1 & # ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Στο παραπάνω διάγραµµα εµφανίζεται ο αριθµός των µετρήσεων που παρουσίασαν τιµές άνω των επιτρεπτών ορίων, τόσο ανά µήνα, όσο και συγκεντρωτικά. Από την οδηγία της ΕΕ ισχύουν τα εξής : Μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση ΑΣ 10 : 65 µg/m 3 Μέγιστος επιτρεπτός αριθµός παραβιάσεων ανά έτος :35

46 Θερµοκρασία / Υγρασία Υπάρχει συσχέτιση των τιµών της θερµοκρασίας και των επιπέδων υγρασίας. Αύξηση της θερµοκρασίας έχει ως αποτέλεσµα την µείωση του ποσοστού υγρασίας, µε σταθερούς τους υπόλοιπους µετεωρολογικούς παράγοντες (πίεση, ένταση ανέµου κτλ.) Η υγρασία έχει άµεση επίδραση στις εκποµπές σωµατιδίων ΑΣ 10. Το νερό δρα ως συνδετικό υλικό µεταξύ των σωµατιδίων σκόνης, εµποδίζοντας την απελευθέρωσή τους στην ατµόσφαιρα.

47 , , , , ,00 80,00 60,00 40, , ,00 Συγκεντρωτικά, Σηµείο #1 #2 #2 #1 T T µg/m 3 6/4 6/4 11/4 11/4 16/4 21/4 26/4 26/4 1/5 1/5 6/5 6/5 11/5 11/5 16/5 16/5 21/5 21/5 26/5 26/5 31/5 5/6 31/5 10/6 5/

48 , , , ,00 100,00 80,00 60,00 40, , ,00 0 Συγκεντρωτικά, Σηµείο #1 #2 #2 #1 Hum µg/m 3 6/4 6/4 11/4 11/4 16/4 21/4 21/4 26/4 26/4 1/5 1/5 6/5 6/5 11/5 11/5 16/5 16/5 21/5 21/5 26/5 26/5 31/5 5/6 31/5 10/6 5/

49 Χαρακτηριστικά Ανέµων Στο πρώτο στάδιο επεξεργασίας των χαρακτηριστικών του ανέµου έγινε η κατηγοριοποίηση τόσο ως προς την ένταση όσο και ως προς την κατεύθυνση που παρατηρήθηκε κάθε ηµέρα δειγµατοληψίας: Κατεύθυνση Β ΒΑ Α ΝΑ Ν Ν Β µετ απν. Μοίρες Η κατάταξη που έγινε βάση της διεύθυνσης εµφανίζεται στον πίνακα, ενώ ακολούθησε οµαδοποίηση των δεδοµένων µε βάση την παρατηρούµενη ένταση, χρησιµοποιώντας κλίµακα 0 έως 6 µποφόρ.

50 Χαρακτηριστικά Ανέµων 8 Συχνότητα Εµφάνισης / ιεύθυνση και Ένταση 7 6 Μετρήσεις <2 2 µε 3 3 µε 4 >4 A µετ. Β µετ. µετ. ΒΑ Ν

51 Επίδραση Ανέµων Συγκέντρωση µg/m HVS 1 HVS 2 Β ΒΑ A ΝΑ ΜΕΤΑΒ. Ν Β

52 Αποτελέσµατα Οι συγκεντρώσεις κυµάνθηκαν, γενικά, σε πολύ υψηλά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο µέσος όρος των µετρήσεων ανήλθε σε 107 µg/m 3 περίπου, ενώ η µέγιστη τιµή που παρατηρήθηκε ήταν 447 µg/m 3 περίπου. Σε σύγκριση µε την 24ωρη οριακή τιµή για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και για το χρονικό διάστηµα 06 Απρ Ιουν. 2002, παρατηρήθηκαν 11 υπερβάσεις σε σύνολο 38 καταγραφών (ήτοι ποσοστό 29%) για το ειγµατολήπτη της οδού Π. Μελά και 31 υπερβάσεις σε σύνολο 34 καταγραφών (ποσοστό 91%). Το γεγονός ότι οι επιτρεπτές υπερβάσεις είναι 35 για ολόκληρο το ηµερολογιακό έτος προβληµατίζει ιδιαίτερα.

53 Αποτελέσµατα Η υγρασία αποτελεί σηµαντική παράµετρο. Για παράδειγµα, σε ανέµους έντασης 18 κόµβων, οι παρατηρούµενες συγκεντρώσεις κυµαίνονται µεταξύ 83 και 170 µg/m 3. Η διαφοροποίηση των αποτελεσµάτων έγκειται στις µεταβολές της υγρασίας. Έτσι, για υγρασία 72% η συγκέντρωση ανήλθε στα 83 µg/m 3, ενώ για υγρασία 53% στα 170 µg/m 3. Χαρακτηριστική επίσης είναι η σηµασία της βροχόπτωσης, καθώς οι παρατηρούµενες συγκεντρώσεις κατά τις ηµέρες που υπήρξε βροχή είναι εµφανώς µικρότερες από τις συγκεντρώσεις άλλων ηµερών µε αντίστοιχης διεύθυνσης και έντασης ανέµους.

54 Προτεινόµενες δράσεις Άµεση λήψη µέτρων καταστολής της σκόνης σε συστηµατική βάση και αυστηρότητα στην εφαρµογή (π.χ. διαβροχή και καθαρισµός των δρόµων ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, διαβροχή των σωρών, κάλυψη των χωµατουργικών αυτοκινήτων, κ.ά.). Τοποθέτηση δειγµατοληπτών και συνεχής παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης

55 Επιλογή µέτρων ελέγχου Τα µέτρα ελέγχου εξαρτώνται από: το κόστος την αποτελεσµατικότητα την εφαρµοσιµότητα Α. Στρώσιµο του δρόµου µεγάλο αποτέλεσµα υψηλό κόστος Β. ιαβροχή µε νερό και τα χηµικά µέτριο µέχρι χαµηλό κόστος χρειάζονται συνεχή συντήρηση

56 Σκόνη από κυκλοφορία οχηµάτων Περιορισµοί οχηµάτων: ελάττωση της ποσότητας και µέσης ταχύτητας των οχηµάτων, µετακινήσεις εργαζοµένων µε λεωφορείο, επιβολή του νέου ορίου ταχύτητας Αλλαγή επιφανείας: ασφαλτόστρωση, προσθήκη χαλικιών ή σκουριές υψικαµίνων σε ένα χωµατόδρόµο Βελτίωση συνθηκών επιφάνειας: υγρή µείωση εκποµπών (κατάβρεγµα, βελτιωτικά επιφάνειας), χηµική διεργασία εξισορρόπησης

57 Σκόνη από σωρούς ιατήρηση υγρασίας του υλικού κατάβρεγµα µε νερό χρήση των χηµικών Μειώση της διάβρωσης από τον αέρα περίφραξη κάλυψη των µη χρησιµοποιούµενων σωρών Έλεγχος εκποµπών από άλλες εργασίες κατάβρεγµα µε νερό

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TQM - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ανακλασιμότητας φίλτρων αιωρουμένων σωματιδίων (PM 10 /PM 2,5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας

Μέτρηση ανακλασιμότητας φίλτρων αιωρουμένων σωματιδίων (PM 10 /PM 2,5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μέτρηση ανακλασιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΣΩ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ SO2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΒΛΑΣΑΚΟΥ ΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκτίμηση της έκθεσης πεζών σε αέρια σωματιδιακή ρύπανση (PM 10, PM 2.5, PM 1 ) σε οδούς πυκνής κυκλοφορίας σε περιοχή κατοικιών της Αθήνας»

«Εκτίμηση της έκθεσης πεζών σε αέρια σωματιδιακή ρύπανση (PM 10, PM 2.5, PM 1 ) σε οδούς πυκνής κυκλοφορίας σε περιοχή κατοικιών της Αθήνας» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Δέσποινα Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

2 Ατµοσφαιρικοί ρύποι και κλίµακες διασποράς Από τις ανθρώπινες δραστηριότητες εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα ένας µεγάλος αριθµός ρύπων. Ανάλογα µε την προέλευσή τους οι ρύποι χωρίζονται στις παρακάτω ευρείς

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη συμπεριφοράς συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10, PM 2.5, PM 10-2.5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας

Μελέτη συμπεριφοράς συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10, PM 2.5, PM 10-2.5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕθΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ME ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LASER ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΟΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Χαραλάμπους Νικολίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Πτυχιακή εργασία της Μαρίας Παρίση Εισηγήτρια : ρ. Ελένη Γουµενάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Μαρία Μαρασίνου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: Χωματουργικές εργασίες εκσκαφής και διαμόρφωσης των χώρων για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Έργο: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 23 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 Η ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Φ. Ρήγας Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Χηµικός Μηχανικός - Υγιεινολόγος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικειµενικός στόχος του ελέγχου της ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι η διατήρηση της ατµόσφαιρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Προσομοίωση της διασποράς αέριων ρύπων λέβητα κεντρικής θέρμανσης γύρω από κτήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Διπλωματική Εργασία. Προσομοίωση της διασποράς αέριων ρύπων λέβητα κεντρικής θέρμανσης γύρω από κτήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Προσομοίωση της διασποράς αέριων ρύπων λέβητα κεντρικής θέρμανσης γύρω από κτήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κιτσάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από:

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από: 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.1. Κατηγορίες στερεών αποβλήτων «Στερεά Απόβλητα νοούνται ουσίες ή αντικείµενα που εµφανίζονται κυρίως σε στερεά φυσική κατάσταση, από τις οποίες ο κάτοχος τους θέλει ή

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Προστασία Περιβάλλοντος. Πτυχιακή Εργασία

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Προστασία Περιβάλλοντος. Πτυχιακή Εργασία Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Προστασία Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Κ. ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑ Εξεταστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

1. Να µην µας πάρουν τον αέρα

1. Να µην µας πάρουν τον αέρα 1. Να µην µας πάρουν τον αέρα Η ρύπανση σκοτώνει. Το γεγονός αυτό έχει διαπιστωθεί πέραν πάσης αµφιβολίας ήδη από το 1952, όταν ένα φονικό περιστατικό νέφους που διήρκεσε τέσσερις µέρες, οδήγησε σε πρόωρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 19/9/2012 Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Π.Ε.Υ. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΩ ΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Γ.ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 Κεφάλαιο 1 Φυσικοί πόροι - Αποθέµατα υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Πρόδρομου Ζάνη Επίκουρου Καθηγητή Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα