Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON"

Transcript

1 CD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON Odborný článok MODEL VYUŽITIA OSTROVNÉHO FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU (2. časť) Odborný článok Externý chladič ako ochranný prvok predchádzajúci prehriatiu slnečných kolektorov v niektorých prevádzkových stavoch Odborný článok Možnosti uplatnenia vybraných analytických a marketingových nástrojov pri posudzovaní postavenia výrobku v oblasti energetiky, (1. časť) Odborný článok Produkce a koncentrace škodlivin při větrání místnosti Pozvánka na ples TZB v Bratislave Reportáž z veľtrhu Aqua-therm Praha 2009 Príspevky od výrobcov vykurovacej techniky : LICON HEAT, UPONOR, BRILON

2 Neobmedzujte sa - využite všetko čo ponúka TechCON Brilliance! Komplexný balík : ceny podľa tabuľky Obsahom balíka je : krabica, CD, publikácia - Výukové lekcie, manuál k upgradu, návody na odinštalovanie a prenos licencie Plná verzia programu cena v EUR (bez DPH) cena v EUR (s DPH) cena v Sk (bez DPH) TechCON Brilliance , , ,44 cena v Sk (s DPH) Zľava TechCON Brilliance 2008 (2. inštalácia) , , ,00 30 % z 2.inštalácie) TechCON Brilliance 2008 (3.-4.inštalácia) , , ,86 40 % (od 2.inštalácie) Elektronický balík : zľava na horeuvedené ceny 5 % Obsahom balíka je : inštalačný súbor stiahnutý z internetu Objednávajte u výrobcu: Atcon systems s.r.o., Bulharská 70, Bratislava om: telefonicky: 02/ , 048/

3 Slovo na úvod Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, otvorili ste prvé číslo v poradí už 6. ročníka časopisu TechCON magazín. Sme radi, že i v roku 2010 Vám môžeme prinášať informácie a zaujímavosti zo sveta TZB a projekčného programu TechCON. Do prvého tohtoročného čísla sme opäť zaradili pestrú paletu úplne nových a bezpochyby aktuálnych a zaujímavých odborných článkov od našich spolupraccovníkov z odborných pracovísk univerzít zo všetkých kútov Slovenska. Samozrejme nechýbajú reklamné články výrobcov vykurovacej techniky, v ktorých sa dočítate o ich najnovších produktoch a technológiách. V aktuálnom čísle nájdete pozvánku na tradičný ples TZB, ktorý sa každoročne koná v bratislave a na ktorom sa stretávajú osobnosti, odborníci i laici z oblasti TZB z celého Slovenska. V obsahu čísla samozrejme nechýba tradičná reportáž z veľtrhu Aqua-therm Praha 2009, ktorý sa vlani v novembri konal na výstavisku v Prahe-Letňanoch. Nájdete v nej množstvo informácií a faktov o samotnom veľtrhu, novinkách vystavovateľov, fotografie a zaujímavosti z tohto významného podujatia. Obsah čísla Príhovor šéfredaktora 3 Odborný článok (Ing. P. Tauš, Ing. M. Taušová) - MODEL VYUŽITIA OSTROVNÉHO FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU, časť II. 4-5 Odborný článok (doc. V. Jelínek) - Produkce a koncentrace škodlivin při větrání místnosti 6-9 Zo sveta vykurovacej techniky - UPONOR Zo sveta vykurovacej techniky - LICON HEAT 12 Zo života našich obchodný partnerov - Spoločenský raut firmy IVAR CS v Prahe VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON TechCON Infocentrum 19 Objednávka predplatného časopisu TechCON magazín 19 Reportáž z veľtrhu Aqua-therm Praha Odborný článok (kolektív autorov) - Možnosti uplatnenia vybraných analytických a marketingových nástrojov pri posudzovaní postavenia výrobku v oblasti energetiky - 1. časť Odborný článok (kolektív autorov) - Externý chladič ako ochranný prvok predchádzajúci prehriatiu slnečných kolektorov v niektorých prevádzkových stavoch Zo sveta vykurovacej techniky - tep.čerpadlá ALFEA Pozvánka na tradičný Ples TZB v Bratislave 31 Z portfólia odborných článkov zaradených do aktuálneho čísla by som rád upozornil napr. na 2. časť článku Model využitia ostrovného fotovoltaického systému. Ďalším zaujímavým článkom, v ktorom sa prelína probelamtika marketingu a vykurovania, je príspevok z pôdy Ústav podnikania a manažmentu, Fakulty BERG, TU v Košiciach pod titulkom Možnosti uplatnenia vybraných analytických a marketingových nástrojov pri posudzovaní postavenia výrobku v oblasti energetiky - 1.časť. Tematike vetrania sa venuje článok Produkce a koncentrace škodlivin při větrání místnosti od doc. Jelínka ČVUT Praha. Aktuálnou problematikou slnečných kolektorov sa zaberá článok Externý chladič ako ochranný prvok predchádzajúci prehriatiu slnečných kolektorov v niektorých prevádzkových stavoch. V prvom tohtoročnom čísle vám prinášame dlhoočakávanú recenziu nového modulu programu TechCON - ZTI (vnútorný vodovod a kanalizácia). Ďalšiu v poradi už 6. časť obľúbeného seriálu Projektujeme efektívne v TechCON Brilliance uverejníme v nasledujúcom čísle 2/2010. V čísle nechýba pravidelná rubrika TechCON Infocentrum, v ktorej sa dočítate o novinkách zo sveta tohto projekčného programu. Odborný časopis pre projektantov, odbornú verejnosť v oblasti TZB a užívateľov programu TechCON Ročník: šiesty Periodicita: dvojmesačník Vydáva: Šéfredaktor: ATCON SYSTEMS s.r.o. Mgr. Štefan Kopáčik Bulharská 70 tel.: 048/ Bratislava Verím, že i v aktuálnom čísle Vášho TechCON magazínu nájdete čo najviac užitočných informácií a zaujímavostí, ktoré vám nielen spestria, ale aj spríjemnia vašu projekčnú a odbornú prácu. Redakčná rada: doc. Ing. Danica Košičanová, PhD. doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSc. Evidenčné číslo: EV 2156/08 doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. doc.ing. Ladislav Böszörmenyi,CSc. Mgr. Štefan Kopáčik šéfredaktor časopisu TechCON magazín Registrácia časopisu povolená MK SR zo dňa ISSN Kopírovanie akejkoľvek časti časopisu výhradne so súhlasom vydavateľa. 3

4 Odborný článok MODEL VYUŽITIA OSTROVNÉHO FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU, časť II. Ing. Peter Tauš, Ing. Marcela Taušová, TU v Košiciach FBERG, ÚPaM, Park Komenského 19, Košice, .: Kyocera Je výrobcom vysokovýkonných polykryštalických fotovoltaických modulov. Z ponuky vyberáme najvýkonnejší model KD 210 GH-2P s parametrami uvednými v tabuľke 3. [3] Tab. 3 Základné parametre FV panelov KD 210 GH-2P Úvod V predošlej časti príspevku boli popísané ostrovné fotovoltaické (v ďalšom len FV) systémy, tzv. systémy Grid-off, lokalita a objekt, na ktorý chceme aplikovali modelový FV systém. Teraz si ukážeme príklad výberu FV panelov pre bežného záujemcu o tento systém, teda z informácií bežne dostupných, poskytovaných výrobcami, či dodávateľmi FV systémov. Typy modulov V súčasnosti je trh vzhľadom k obrovskému záujmu doslova zasýtený ponukami na FV komponenty, ako aj FV systémy dodávané na kľúč. Pri výbere FV systému zohrávajú kľúčovú úlohu FV panely, ktoré predstavujú generátor elektrickej energie. Pri systémoch grid-off sú ďalšie súčasti, akými sú akumulátory a invertory, zväčša obdobné, zamerali sme sa preto na výber FV panelov podľa údajov poskytovaných výrobcami. Porovnali sme viac typov panelov, v príspevku uvádzame tri typy zoradené podľa ich predajnej ceny vzostupne. Tegola Ponúka aplikáciu fotovoltaických šindľov Tegosolar. Ich výhodou je jednoduché zostavenie bez zásahu do strešnej krytiny s 20-ročnou zárukou na 80 % účinnosť. Z ich ponuky použijeme model Tegosolar PVL 68 Cu SADA, ktorý obsahuje fotovoltaický modul Tegosolar PVL 68 Cu s nasledovnými parametrami [5]: Analýza modulov pri aplikácii na projekt Tri vybrané moduly sme aplikovali na strechu objektu uvedeného v prvej časti príspevku. Na základe dostupnej plochy pre inštaláciu panelov a rozmeru samotného FV panelu sme vyrátali maximálne množstvo kusov, ktoré je možné na strechu aplikovať, čo nám určilo maximálny výkon systému. Pomocou údajov z Joint Research Centre (bližší popis je uvedený v prvej časti príspevku) sme vyrátali množstvo vyrobenej elektrickej energie za deň a rok. Následne sme stanovili z celkovej ceny panelov cenu za m 2 FV systému. Výsledky výpočtov zobrazuje nasledujúca tabuľka a vybraný graf [2], [1]: Tab. 4 Porovnanie troch vybraných modelov pri aplikácii na projekt Tab. 1 Základné parametre FV panelov Tegosolar PVL 68 Cu Solartec Ponuka panelov je veľmi široká a zahrňuje panely s výkonom od 15 Wp až po 200 Wp. Pre náš systém použijeme najvyššiu triedu produktov Solartec a to Solartec SG-215-6Z s nasledovnou charakteristikou [8]: Tab. 2 Základné parametre FV panelov SG-215-6Z Obr. 1 Porovnanie cien FV panelov za jednotku plochy 4 Na základe výkonu zostavených systémov sme vyrátali maximálne množstvo elektrickej energie v kwh, ktorú je systém schopný pri daných podmienkach vyrobiť, z tejto hodnoty sme určili jednotkovú cenu [EUR/kWh].

5 Odborný článok Tab. 5 Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie v kwh Nasledujúci graf vyjadruje postupný pokles jednotkovej ceny vyrobenej elektrickej energie v horizonte dvadsiatich rokov, zjednodušene s uvažovaním nulových prevádzkových nákladov počas doby životnosti systému. Obr. 3 Graf vývoja návratnosti investície v časovom horizonte Z uvedených výsledkov vyplýva, že aj pri najpesimistickejšom variante, a to priemernej inflácii na úrovni 3 % sa investícia do fotovoltaického systému vráti v horizonte 20 rokov. Záver Obr. 2 Priebeh cien vyrobenej elektrickej energie FV panelmi Z výsledkov vyplýva, že najvýkonnejší panelom je Kyocera, ktorý dokáže vyrobiť 1991 kwh elektrickej energie za rok. V pomere cena/ výkon je však výhodnejšie použiť panely od firmy Solartec, ktoré dokážu pri daných podmienkach vyrobiť 1707 kwh el. energie. Celková cena panelov je pritom 7160 EUR s DPH. Tento typ panelov použijeme pre ďalšie výpočty. V ďalšom kroku je porovnaná cena elektrickej energie vyrobenej vybraným typom FV článkov porovnaní s tradičným dodávateľom energie, v našom prípade je to VSE. Pri výpočtoch sme zohľadnili priemernú výšku inflácie na úrovni 3, 5 a 7 % v horizonte 20 rokov. [6], [10] Tab. 6 Návratnosť investície v prepočte na cenu kwh el. energie (bez príslušenstva) v EUR Cieľom príspevku bolo poukázať na možnosť využitia fotovoltaických systémov v ostrovnej prevádzke v podmienkach Slovenska, nakoľko táto technológia je u nás ešte stále zaznávaná, a to nielen laickou verejnosťou. Z analýzy vyplynulo, že aj na Slovensku sú priaznivé podmienky pre využívanie tejto technológie, systémy ostrovnej prevádzky majú síce dlhšiu dobu návratnosti, ale ako vidíme, už nie sú stratové z hľadiska doby ich životnosti. V uvedenej analýze boli zahrnuté len ceny FV panelov, nakoľko ceny kompletných FV systémov nie je možné od niektorých výrobcov získať. Okrem panelov obsahuje každý FV systém v podstate rovnaké prvky, akými sú akumulátory, meniče, kabeláž, ochranné prvky a pod, takže pre rovnaké výkony je možné rátať s ich porovnateľnou cenou. Pri zohľadnení inflácie sa systém stane rentabilným pri minimálne 5 % ročnom raste cien. Pri pohľade na nárast cien energií v minulom desaťročí a predpokladanom výraznom náraste v nasledujúcich dvoch desaťročiach možno predpokladať, že aplikácia fotovoltaického systému bude rentabilná. Z environmentálneho hľadiska je nespornou výhodou, že výstavba a prevádzka ostrovného systému nenaruší okolitý ekosystém v súčasnosti a ani v nasledujúcich rokoch, pričom tieto systémy sú prednostne určené pre miesta bez prístupu k elektrickému vedeniu, teda miesta zväčša v národných parkoch a prírodných rezerváciách. Vybrané fotovoltaické moduly dosahujú životnosť na úrovni rokov. Z toho vyplýva, že minimálne ďalších 5 rokov dokáže navrhnutý systém ďalej dodávať el. energiu pri nulových prevádzkových nákladoch. Pri eventuálnej podpore alternatívnych zdrojov energie aj tohto typu zo strany štátu (teda nielen zvýhodneným výkupom elektrickej energie), by sa miera návratnosti a rentabilita celého projektu ešte zvýšila. Pre inštaláciu FV systému je potrebné počítať s dodatočnými nákladmi v podobe akumulátorov, invertorov a káblovania. Tie sa obvykle pohybujú na úrovni 50 % z ceny panelov. Nasledujúca tabuľka a graf zohľadňujú tento fakt a prinášajú porovnania s cenou kúpenej elektrickej energie. Tab. 7 Návratnosť investície v prepočte na cenu kwh el. energie (s príslušenstvom) v EUR Literatúra: [1] HEREC, I. - ŽUPA, J. - DOSTÁL, Z. KÚRŇAVA, D.: Možné úspory energií pri osvetlení miest, obcí a komunikácií. Odborný seminár ALER2005, Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Detašované pracovisko Liptovský Mikuláš, november 2005, 13s. [2] [3] [4] [5] [6] [7] MRUTINGER, Karel BERANOVSKÝ, Jiří TOMEŠ, Milan: Fotovoltaika. Elektřina ze slunce. Brno: s ISBN: [8] Solartec: Výpočet ostrovního systému [online]..[cit ]. Dostupné na internete: <http://www.solartecmaster.cz> [9] Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR [online]. [cit ]..dostupné na: [10] Štangová N., Mihaliková E.: Oceňovacie základne majetku a záväzkov v medzinárodnom meradle. In: Teória a prax verejnej správy, zborník z medzinárodnej konferencie, FVS UPJŠ Košice, 2004, ISBN

6 Odborný článok Produkce a koncentrace škodlivin při větrání místnosti doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc. Katedra TZB, Stavebná fakulta ČVUT v Prahe 1. Produkce škodlivin Větráním místnosti rozumíme zajišťování přívodu, nejčastěji venkovního vzduchu, který obsahuje zanedbatelné nebo nižší koncentrace škodliviny, než jaké jsou produkované v místnosti. Zjednodušeně platí, že pro správné stanovení větracího zařízení je nutné znát nebo si určit některé parametry, jako jsou: produkce škodlivin v místnosti, stanovení koncentrace škodlivin objemový tok větracího vzduchu. Jednotlivé osoby produkují do místnosti škodliviny v závislosti na jejich aktivitě, tj. velikosti předaného metabolického tepla, ale také na tepelně vlhkostních podmínkách v místnosti. Množství produkce škodlivin je měřené ve srovnatelném čase, obvykle během jedné hodiny. 1.1 Produkce tepla které jsou shodné se stavy činnosti u produkce tepla, uvedené výše (stav činnosti A, B, C, D). Přibližně lze průběh produkce vlhkosti v závislosti na výsledné teplotě, podle obr. 2, vyjádřit tak, že: s vyšší aktivitou člověka se zvyšuje i produkce vlhkosti s vyšší teplotou v místnosti se zvyšuje i produkce vlhkosti od člověka tak, že při: - nižší aktivitě je nárůst pozvolný a strmější je pak při vyšších teplotách místnosti - vyšší aktivitě narůstá strmost křivky a při nejvyšší činnosti (křivka D) je průběh nejstrmější a stoupá lineárně. Zjednodušeně si můžeme produkci tepla od člověka zobrazit na obr. 1. zde je vyjádřena produkce tepla v závislosti na výsledné teplotě ti v místnosti. Diagram vyjadřuje čtyři stupně stavu činnosti člověka: křivka A člověk v klidu křivka B člověk při malé aktivitě (lehká činnost) křivka C člověk při zvýšené aktivitě (středně těžká práce) křivka D člověk při mimořádně fyzicky namáhavé činnosti (těžká práce). Z diagramu na obr. 1 je patrné, že produkce tepla člověkem do prostoru místnosti se zvyšuje při: vyšší aktivitě člověka, nižší výsledné teplotě místnosti. Velikost tepelné produkce člověka při nízké aktivitě (křivka A) se výrazněji mění v závislosti na výsledné teplotě místnosti ti. Naopak při vysoké aktivitě člověka (křivka D) je rozdíl v tepelné produkci při různé teplotě místnosti ti nulový křivka D má horizontální průběh. V případě vyšší tepelné produkce je změna tepelné produkce v závislosti na teplotě místnosti nepatrná (křivka C). 2. Koncentrace škodlivin Obr. 2 Ke stanovení koncentrace škodlivin v místnosti se používají vztahy, vyjadřující v objemových procentech obsah škodliviny v ovzduší místnosti. Nejběžněji jsou využívány dva vztahy, kterými si koncentraci škodlivin popisujeme: koncentrace škodlivin v průběhu sycení vzduchu škodlivinou koncentrace po nasycení vzduchu v místnosti mezní koncentrací. U obou vztahů je zjišťování obsahu koncentrace po čase τ při závislosti na výměně vzduchu. 2.1 Stanovení koncentrace v průběhu produkce škodlivin Stanovení koncentrace v průběhu produkce škodlivin závisí na: objemu místnosti (V) a násobnosti výměny vzduchu v místnosti (n). V čase τ se stanoví koncentrace škodlivin v místnosti podle vztahu: (obj. %) (1) kde je množství produkované škodliviny (m3/h) V objem místnosti (m3) n násobnost výměny vzduchu v místnosti (h-1) τ doba pro stanovení koncentrace od vzniku V S produkce škodlivin (h) e základ přirozených logaritmů (-) Produkce vlhkosti Obr. 1 Podobně jako při tepelné produkci od osob se řídí produkce vlhkosti od člověka do prostoru místnosti podle jeho činnosti. Na obr. 2 je znázorněna produkce vlhkosti při čtyřech stupních činnosti člověka, Příklad 1 Stanovení koncentrace vlhkosti v ložnici objemu V = 10 m 3 při užívání místnosti dvěma osobami. Násobnost výměny vzduchu n = 0,5 h -1, teplota v místnosti ti = 20 C. Doba použití ložnice 8 hodin. Podle obr. 2 se stanoví u křivky A (při teplotě ti = 20 C) produkovaná vlhkost 40 g/h na 1 osobu.

7 Odborný článok Parametry zadání: objem místnost V = 10 m 3 hustota vzduchu při 20 C ρ 20 = 1,205 kg/m 3 hmotnostní obsah vzduchu v místnosti m = 10. 1,205 = 12 kg vz produkce vlhkosti m S = = 80 g/h = 0,08 kg/h násobnost výměny n = 0,5 h -1 Pro koncentraci vlhkosti v místnosti je vhodné stanovit obsah místnosti hmotnostní jednotkou pro vzduch. Hmotnost vzduchu v místnosti, jak plyne z parametrů zadání, je m = 12 kg přibližně suchého vzduchu. Upravený vztah pro koncentraci je: teplotě t e = -15 C byly stanovena u daného typu okna vnitřní povrchová teplota okenní tabule t P = 15 C. Podle h x diagramu na obr. 4 pro teplotu rosného bodu t R = 15 C začne na tomto povrchu kondenzovat vodní pára ze vzduchu při měrné vlhkosti vzduchu x = 10,7 g/kg SV (na horní stupnici x-ové pořadnice pod průsečíkem povrchové teploty tr = 15 C a absolutní hodnoty měrné vlhkosti ϕ = 1). Podle tabulky 1 začne vodní pára kondenzovat po třech hodinách od počátku užívání místnosti, neboť pro τ = 4 h je x = 11,53 g/kg sv. Při požadavku vyloučení kondenzace na okenním skle je nutné zajistit vyšší výměnu vzduchu. Zvolená výměna vzduchu n = 0,5 h -1 je pro objem místnosti V = 10 m 3 nedostatečná. (hmotn. %) (2) Při dosazení parametrů zadání do vztahu (2) je koncentrace vlhkosti za dobu τ = 1: (kg/kgsv) Hodnota Ψ 1 je uvedena v prvním numerickém sloupci tabulky 1. Vzhledem k dosazovaným veličinám v hmotnostních jednotkách vychází výsledná jednotka jako měrná vlhkost vzduchu v kg vztažených na 1 kg suchého vzduchu. Dosazením do vztahu (2) pro dobu τ = 2 až 8 h v intervalu 1 hodiny zjistíme průběh koncentrace, který je uveden v tabulce 1. Tabulka 1 Koncentrace vlhkosti v ložnici v čase τ Obr. 4 Doba průběhu τ Zjištění průběhu koncentrace po ukončení produkce škodlivin Koncentrace Ψ τ (10-3 kg/kg) Měrná vlhkost x (g/kg sv ) 5,23 8,42 10,36 11,53 12,23 12,63 12,93 13,08 5,23 8,42 10,36 11,53 12,23 12,63 12,93 13,08 Z hodnot uvedených v tabulce 1 je sestaven na obr. 3 grafický průběh koncentrací vlhkosti v zadaném prostoru ložnice. Křivka má charakter stoupající exponenciální funkce s vodorovnou asymptotou pro koncentraci Ψ τ = 13,33 kg/kg SV. Větrání místnosti výměnou čerstvého vzduchu po nasycení místnosti škodlivinou s počáteční koncentrací Ψ P má opět exponenciální průběh. Snižování koncentrace neovlivňuje již objem místnosti, ale pouze velikost výměny vzduchu n. Stanovení koncentrace je během doby průběhu v čase τ až k požadované hodnotě, např. pro hygienicky požadovanou koncentraci. Stav koncentrace škodlivin v místnosti až k požadovanému kritériu můžeme v závislosti na čase vyjádřit vztahem: (obj. %) (3) kde: Ψ P je počáteční koncentrace škodlivin (obj. %) τ doba zjišťovaného stavu koncentrace škodlivin (h) n násobnost výměny vzduchu v místnosti (h -1 ) Obr. 3 Příklad 2 Zobrazení koncentrací vlhkosti na h x diagramu vlhkého vzduchu. Na h x diagramu si můžeme stanovit průběh měrné vlhkosti při zjednodušené teplotě vzduchu v místnosti t V = 20 C. Při stoupající vlhkosti v místnosti se v případě, že bude povrchová teplota na venkovní části obvodového pláště (nejčastěji okna) nižší než teplota vzduchu v místnosti, dojde zde ke kondenzaci. Při výpočtové venkovní Příklad 3 Stanovení průběhu koncentrace vlhkosti v ložnici podle příkladu 1 po ukončení jejího užívání. Podle příkladu 1 je počáteční koncentrací stav místnosti po ukončení užívání a je dán hodnotou Ψ P = 13, kg/kg SV. Zvolená výměna vzduchu místnosti je n = 0,5 h -1. Úpravou vztahu dosazením měrné vlhkosti za Ψ P můžeme psát: (kg/kg SV ) Po dosazení pro koncentraci po době τ = 1: Dosazením do vztahu pro τ = 2 až 8 h v intervalu 1 hodiny zjistíme průběh koncentrace, který je uveden v tabulce 2. 7

8 Odborný článok Tabulka 2 Koncentrace vlhkosti v ložnici v čase τ Doba průběhu τ Na obr. 6 je dosaženo teoreticky této ustálené koncentrace po čase τ U, kdy křivka přibližně dosáhne asymptoty Ψ U. Do doby dosažení bodu U probíhá pro konkrétní n násobnou výměnu vzduchu při postupném sycení vzduchu škodlivinou od počátku produkce tak, jak je exponenciálně v závislosti na čase τ vyjádřeno na obr. 6. Koncentrace Ψ τ (10-3 kg/kg) Měrná vlhkost x (g/kg sv ) 7,93 4,81 2,92 1,77 1,07 0,65 0,39 0,24 7,93 4,81 2,92 1,77 1,07 0,65 0,39 0,24 Z hodnot uvedených v tabulce 2 je sestaven na obr. 5 grafický průběh koncentrací vlhkosti v ložnici. Křivka má charakter klesající exponenciální funkce s vodorovnou asymptotou pro koncentraci Ψ τ = 0 kg/kg SV. Obr Vliv velikosti objemu místnosti při náběhovém stavu (obr. 7) Obr. 5 Jak vyplývá z h x diagramu na obr. 4, je v přiváděném vzduchu obsažena vlhkost v závislosti na stavu venkovního vzduchu. V zimním období je měrná vlhkost venkovního vzduchu nižší, v letním období, zejména v květnu a červnu je měrná vlhkost vzduchu vysoká. Větráním, ať v případě podle příkladu 1 nebo i podle příkladu 3, bude koncentrace vlhkosti příslušně zvýšená o vlhkost, kterou obsahuje přiváděný vzduch do místnosti. Z tohoto hlediska jsou uvedené příklady pouze zjednodušené pro snazší instruktivnost. Ve skutečnosti by průběh křivky koncentrace měl hodnoty asymptot jiné. U příkladu 3 by asymptota křivky koncentrace vyjadřovala měrný obsah vlhkosti venkovního vzduchu, např. 2 g/kg SV, které vyjadřují stav venkovního vzduchu např. pro t e = -5 C při relativní vlhkosti ϕ = 0,8. V náběhovém stavu do doby ustálení koncentrace škodlivin v místnosti rozhoduje o průběhu koncentrace velikost objemu místnosti V. Na obr. 7, v demonstračním příkladu narůstání koncentrace v čase τ je patrné, že pro stejný tok vzduchu V P = V. n = 10 vychází: při velkém objemu místnosti (V = 10) a při malé výměně vzduchu (n=1) je dosaženo ustálené koncentrace Ψ U přibližně v čase τ= 4h křivka A, při malém objemu (V = 1) a při velké výměně vzduchu (n = 10) je dosaženo ustálené koncentrace Ψ U přibližně již za τ = 0,5 h křivka B. Větší objem místnosti v časově krátkém úseku pro produkci škodlivin, při stejném objemovém průtoku větracího vzduchu V P = 10 (pro obě křivky stejné), podstatně snižuje koncentraci škodlivin v místnosti oproti malému objemu místnosti, i když je násobnost výměny vysoká. Uvažujme v uvedeném příkladu podle obr. 7, že k produkci škodlivin dochází např. po dobu jedné hodiny Vliv objemu místnosti na větrání Zjednodušená představa o závislosti odváděné škodliviny pouze na násobnosti výměny větracího vzduchu v místnosti vychází z představy o přímé závislosti větracího systému na snižování produkované škodliviny v místnosti. Podle výše uvedeného vztahu o produkci škodlivin je však patrné, že průběh koncentrace má exponenciální závislost, která je v době náběhu produkce škodlivin značně ovlivněna objemem místnosti. Výše byl uveden příklad s průběhem koncentrace škodlivin od počátku rovnoměrného sycení do prostoru místnosti s objemem V, při zajištění stálé n násobné výměny vzduchu. Pro snazší pochopení narůstání koncentrace škodlivin je obecný vztah zobrazen v grafu na obr. 6. Při ustáleném stavu po časovém intervalu τ U je dosaženo maximální koncentrace škodlivin Ψ U. Dále se již v prostoru místnosti koncentrace nezvyšuje. Z definice pro ustálení koncentrace vyplývá, že se jedná o poměr mezi množstvím škodliviny V S, koncentrované do množství větracího vzduchu V P podle vztahu: (obj. %) Obr Vyvětrání místnosti po krátkodobé produkci škodlivin (obr. 8) Řada větracích zařízení se navrhuje pro krátkodobý provoz užívání místnosti, kdy dochází k nárazové produkci škodlivin. Podle obr. 7 v demonstrační ukázce je užívání místnosti po dobu jedné hodiny (od počátku produkce škodlivin).

9 Při stejné intenzitě větrání objemovým průtokem vzduchu = 10 podle obr. 7 je možné zaznamenat stav vyvětrání místnosti po ukončení jejího užívání, který je zobrazen na obr. 8: pro místnost s objemem V = 1 s výměnou n = 10 je stav koncentrace Ψ PB = 1 bod B pro místnost s objemem V = 10 s výměnou n = 1 je stav koncentrace Ψ PA = 0,63 bod A. Průběh snižování koncentrace větracím systémem po ukončení produkce škodlivin podle obr. 8 je výchozím stavem s maximální koncentrací. Při velké n násobné výměně vzduchu se koncentrace prudce snižuje, zejména u malé místnosti. Průběh takto snižované koncentrace je na obr. 8. Obr. 2: Obr. 3: Obr. 4: Obr. 5: Obr. 6: Obr. 7: Obr. 8: Odborný článok Závislost produkce vlhkosti od osoby na výsledné teplotě místnosti ti Křivka: A člověk v klidu, B při malé aktivitě, C při zvýšené aktivitě, D při mimořádně namáhavé činnosti Průběh měrné vlhkosti v ložnici při produkci vlhkosti dvěma osobami Příklad stanovení rosného bodu na okně s povrchovou teplotou t P = 15 C z průběhu koncentrací vlhkosti v ložnici podle příkladu 4 Průběh měrné vlhkosti v ložnici při počáteční koncentraci podle příkladu 5 Zobrazení časového průběhu koncentrace škodlivin Příklad časového průběhu koncentrace škodlivin z poměrných hodnot objemu a výměny vzduchu: Křivka A výměna vzduchu n = 1 a objem V = 10 Křivka B výměna vzduchu n = 10 a objem V = 1 Příklad časového průběhu vyvětrání místnosti při poměrné počáteční koncentraci škodlivin u stavu A a B: Křivka A výměna vzduchu n = 1 a objem V = 10 Křivka B výměna vzduchu n = 10 a objem V = 1 Obr Porovnání vlivu objemu místnosti a násobnosti výměny vzduchu u krátkodobého provozu Podle obr. 7 je od začátku produkce škodlivin průběh narůstání koncentrace u místnosti s velkým objemem pozvolný (křivka A). U koncentrace v místnosti s malým objemem (křivka B) je dosaženo ustálené koncentrace prakticky během 30 minut. Zvolme podle obr. 7 interval pro časově krátké užívání místnosti, při kterém vznikne produkce škodlivin po jedné hodině. Na obr. 8 je u obou sledovaných provozů po ukončení časového intervalu 1 hodiny stanovena koncentrace v bodech A a B. Zvolíme-li oba body jako výchozí koncentraci pro vyvětrání místnosti, můžeme ji uvažovat za počáteční největší koncentraci, kdy škodliviny již dále nevznikají (tj. místnost se přestala užívat) a zjistíme, že: u bodu A je počáteční koncentrace pro vyvětrání místnosti Ψ PA = 0,63, u bodu B je počáteční koncentrace pro vyvětrání místnosti Ψ PB = Ψ U = 1. Vyvětrání místnosti nastává po ukončení užívání, kdy vznikaly škodliviny. Průběh koncentrace při vyvětrání místnosti je znázorněn na obr. 8. Podle obr. 8 je průběh koncentrace vyjádřen: křivkou A, při které je nižší výměna vzduchu a úplného vyvětrání je dosaženo v čase τ = 4 1 = 3 h, křivkou B, při které je vyšší výměna vzduchu a úplného vyvětrání je dosaženo v čase τ = 2 1 = 1 h. Legenda k obrázkům: Obr. 1: Závislost produkce tepla člověkem na výsledné teplotě místnosti t i Křivka: A člověk v klidu, B při malé aktivitě, C při zvýšené aktivitě, D při mimořádně namáhavé činnosti 9

10 Zo sveta vykurovacej techniky Systém stúpačiek RISER Uponor MLCP : jedinečný a inovatívny Nájdete aj v programe TechCON! Vysoká dostupnosť celého systému Systém stúpačiek Uponor MLCP umožňuje použiť princíp modulárneho návrhu. Pomocou iba 27 komponentov dokážete zrealizovať akúkoľvek úlohu, na zrealizovanie ktorej ste doteraz potrebovali stovky súčastí. preto teraz dokážete jednoduchým spôsobom navrhnúť štandardné objekty, ako aj špeciálne riešenia pre veľmi komplikované úlohy. okrem toho, v prípade nepredvídaných problémov na stavenisku je tento systém vysoko flexibilný. Pomocou spojok, ktoré je možné jednoduchým spôsobom demontovať, môžete vykonať rýchle prispôsobenie pre novú úlohu. Kvôli zníženiu počtu komponentov sú všetky pre vás potrebné diely virtuálne vždy na sklade. Pre dodávateľov stavebných prác a inštalatérov sa takto skončili meškania spôsobené dlhými dodacími lehotami. na druhej strane, predajcovia profitujú z nízkych požiadaviek na skladovanie a z vysokého obratu systému. Všetky prednastaviteľné kombínácie Lisovanie na pracovnom stole Pomocou systému stúpačiek Uponor MLCP môžete rozhodujúci krok zrealizovať aj na zemi, pretože samotné lisovanie sa môže vykonať jednoducho a presne na pracovnom stole. Na stavenisku stačí už len zasunúť rúrky do spojok a zablokovať ich - a to bez potreby akéhokoľvek náradia. Tým sa šetrí čas a navyše sa zabezpečí výsledná kvalita spracovania. Systém stúpačiek Uponor MLCP využíva princíp modulárneho navrhovania. Jednotlivé komponenty sú vynikajúcim spôsobom koordinované. Takto dokážete naprojektovať všetky predstaviteľné kombinácie - ako bežné, štandardné riešenia, tak aj zložité riešenia pre nezvyčajné požiadavky. V rámci projektovania nie sú žiadne obmedzenia. Inovatívny systém spájania poskytuje väčší priestor na kreatívne myslenie. Menej súčiastok, väčšia flexibilita Zatiaľ čo na bežné mm zdravotechnické systémy je potrebných až 300 rôznych komponentov, systém stúpačiek Uponor MLCP znamená, že ich nebudete potrebovať viac ako 27. Predstavte si, aké jednoduché by bolo projektovanie, ak by ste uvažovali iba o 27 komponentoch. 10

11 Zo sveta vykurovacej techniky Zoznam komponentov systému RISER: Uponor GmbH, organizačná zložka Vajnorská Bratislava T: F: W: E: 11-

12 Zo sveta vykurovacej techniky Bonusový program pre projektantov na rok 2010 Vážení priatelia časopisu Techcon magazínu, Som veľmi rád že sa opäť stretávame na stránkach tohto veľmi populárneho odborného média. Za spoločnosť ECO-PROM ako odborného garanta výrobcu LICON Vám ďakujem za dôveru v roku 2009 a želám Vám všetkým pevné zdravie a pohodu aj počas celého roku Spoločnosť LICON HEAT ako výrobca prichádza na český a slovenský trh so svetovou novinkou konvektoru OC (Optimized Convections), ktorý sa začne vyrábať od januára 2010 a bude predstavený aj na veľtrhu Aqua-Therm Nitra Jedná sa o prvý podlahový konvektor s ventilátorom s veľmi nízkou hlučnosťou a znížením spotreby el.energie o 93%. Znížením šumu ventilátorov sme dosiahli akustickú hladinu vhodnú aj do nočných miestností. Zníženie hladiny šumu bolo dosiahnuté úplne novým typom tangenciálneho jednomotorového ventilátora, jeho uchytením a použitím absorbentu ( úprava vaničky s fóliou ). Download katalógu PKOC nájdete na stránke v sekcií katalóg a cenníky alebo Vám ho môžeme poslať na CD alebo v tlačenej forme. Nakoľko máme záujem aby ste aj Vy ako tvorcovia projektov mali benefity, pripravili sme pre Vás bonusový odmenový systém, ktorý môže využívať ktorýkoľvek projektant ÚK a TZB. Počas celého roka môžete prihlasovať Vaše projekty na našej adrese a každý projektant automaticky získava hodnotný bonus a bude ďalej zaradený do provízneho programu po realizácií projektu. Naviac všetky prihlásené projekty (podmienka realizačné projekty) budú zlosované o hodnotné ceny. Zlosovanie bude 2 x za rok a to a Projekty sa v províznom systéme rozdeľujú na rodinné domy a spoločenské stavby. Bonusový program pre projektantov Pri prihlásení a potvrdení prihlášky z našej strany získavate ihneď podľa Vášho výberu : Dobíjací kupón na mobilný telefón T-Mobile, O2, ORANGE, alebo USB kľúč, prípadne TESCO nákupný poukaz. Ceny v súťaži : (ilustračné foto), losovanie sa uskutoční 2x do roka. Podmienky a prihlášku nájdete na našej webovej stránke. Želám veľa úspechov a štastia v roku 2010! Roman Pojezdál Eco-prom. s.r.o. 12

13 Zo života našich obchodných partnerov Spoločenský raut firmy IVAR CS v Prahe Ako býva dlhoročným zvykom, v piatok na konci výstavy Aquatherm Praha usporiadala firma IVAR CS tradičný spoločenský raut pre svojich zákazníkov a obchodných partnerov. Tohto roku sa neformálny spoločenský večierok konal v historických priestoroch Eko technického múzea v Prahe neďaleko rieky Vltava. Po príchode na miesto konania sa účastníci rautu zúčastnili prehliadky historických parných strojov, spojenej s odborným výkladom s ich spustením do prevádzky. Tieto stroje v minulosti slúžili Čistiarni odpadových vôd mesta Praha, v ktorej budove sa Eko technické múzeum nachádza. Po prehliadke parných strojov spoejenej s odborým výkladom nasledoval presun hostí akcie do spoločenských priestorov múzea. Veľkolepá akcia bola zahájená vo večerných hodinách, pričom v samotnom úvode účastníkov privítali majiteľ firmy IVAR CS p. Semir Boughattas a riaditeľ firmy p. Marek Wolf, po stručnom oboznámení prítomných s programom akcie, sa dobrá zábava mohla začať. Pre záujemcov o prehliadku podzemných priestorov starej čistiarne odpadových vôd bol k dispozícii riaditeľ múzea, ktorý v polhodinových intervaloch sprevádzal menšie skupinky účastníkov podzemnými priestormi, pričom ich podrobnejšie oboznámil s históriou a funkčnosťou čističky, ako aj jej súčasným stavom. Najväčšej hudobnej sále dominovalo pódium, kde kraľovala vynikajúca kapela Koneckonců. Bezpochyby najväčším účastníkom rautu bol skutočne fascinujúci exponát predhistorického mamuta (jediný svojho druhu v Európe) nemo stojaci v zadnej časti sály. Ďalšou mimoriadne dôležitou sálou bola sála, v ktorej sa podávali najrôznejšie gurmánske špeciality (ako príklad spomeniem jelení guľáš, jedlá z bravčoviny či kuraciny, nechýbali ani výborné syry, zelenina, či zákusky), a samozrejme pestrý výber alkoholických nápojov (vrátane ochutnávky znamenitých druhov whisky) a tiež nealko nápojov, nemožno opomenúť ani vynikajúca taliansku kávu (prepotrebný životabudič). V úvode spoločenského večierka srdečne privítali účastníkov majiteľ firmy IVAR CS Ing. Semir Boughattas a riaditeľ firmy IVAR CS Marek Wolf. Dominanta hudobnej sály - exponát predhistorického mamuta vzbudzoval bezpochyby obdiv V samotnom úvode sa prihovoril účastníkom rautu riaditeľ Eko technického múzea (v dobovom kostýme ako riaditeľ čistiarne odpadových vôd s manželkou) a oboznámil ich s históriou tohoto zaujímavého miesta. O výbornú zábavu sa počas celého večera starala vynikajúca živá hudba v podaní kapely Koneckonců a ich pestrého repertoáru. 13

14 Zo života našich obchodných partnerov Pozvanie na raut prijal ako každoročne aj majiteľ talianskej firmy IVAR p. Bertolotti so synom (v strede). Ochutnávku znamenitých druhov whisky som si samozrejme ani ja nenechal ujsť (úplne vpravo). V sále s občerstvením dozeral na poriadok tento fascinujúci exponát šabľozubého leva v službách usporiadateľa akcie. Pre labužníkov fajčiarov bola pripravená k dispozícii sála, v ktorej prebiehala ochutnávka cigár. Na tejto akcii sa tradične stretli obchodní partneri, priatelia či dobrí známi z celej Českej republiky i Slovenska a mnohí si mali čo povedať až do samého záveru v skorých ranných hodinách nasledujúceho dňa. Riaditeľ Eko technického múzea (v strede) so svojím kolegom (vľavo) vysvetľujú činnosť parných strojov. V hudobnej sále panovala výborná zábava a čulý spoločenský ruch až do skorých ranných hodín. Na záver mi neostáva iné než spokojne konštatovať, že spoločenský raut firmy IVAR CS pri príležitosti výstavy Aqua-therm 2009 splnil všetky očakávania a už tradične sa stal mimoriadne úspešnou akciou, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom. Zaujímavá lokalita i program, výborná zábava, znamenité občerstvenie a skvelá živá hudba - to boli základné piliere úspechu akcie, na ktorú žiadny z jej účastníkov určite nezabudne. 14 Zamestnanec múzea v dobovom oblečení v rozhovore s návštevníkmi. Mgr. Štefan Kopáčik šéfredaktor časopisu TechCON magazín Atcon systems s.r.o.

15 Ponuka produktov Atcon systems VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON Modul vnútorného vodovodu a kanalizácie je založený na základných princípoch použitých v moduloch tepelných strát a vykurovania. Kreslenie a výpočty sú s uvedenými modulmi úplne totožné. Prácu začíname opäť prípravou projektu t.j. vytvorením poschodí a nahraním pozadí. Dialógové okná sú taktiež založené na rovnakom dizajne a princípoch. Napojenie armatúr na zariaďovacie predmety je opäť možné zadať dvomi spôsobmi: zjednodušeným a podrobným. Pri zjednodušenom napojení máte možnosť vybrať preddefinovanú sadu armatúr podľa typu napájaného zariaďovacieho predmetu. Podrobné napojenie vám umožní vyskladať ľubovoľné napojenie armatúr, presne podľa vašich požiadaviek. Vytváranie a zakreslenie tabuliek miestností: Rovnako jednoduchý a prehľadný je aj návrh zariaďovacích predmetov. Dizajn okna je veľmi podobný oknu pre návrh vykurovacích telies. Navyše je možný aj návrh viacerých zariaďovacích predmetov naraz do zvolenej miestnosť. V prípade, že chcete použiť rovnakú sadu armatúr aj pre ostatné zariaďovacie predmety v projekte, opäť stačí napojiť armatúry na jeden zariaďovací predmet, následne ho označiť v projekte a vybrať funkciu Nakopíruj armatúry na rovnaké ZP. Vnútorný vodovod Máte možnosť meniť výšku pripojenia na vodovodné a kanalizačné potrubie, meniť špecifický výtok q armatúry a výpočtový odtok DU pre zariaďovací predmet. Rovnako sa nič nezmenilo ani pri vkladaní telies do projektu a je zhodné s vkladaním radiátorov či zdrojov tepla: Postup pre zakreslenie a napojenie potrubí vodovodu a taktiež aj princíp výpočtu je úplne zhodný z ústredným vykurovaním. V poli s názvom Okruh cez zariaďovací predmet je uvedený zoznam okruhov, pričom jednotlivé okruhy sú označené SV okruh studenej vody, TV - okruh teplej vody, C okruh cirkulácie. Pomocou tlačidla Súbežný vyhľadá program pre označený okruh SV súbežný okruh TV, resp. naopak pre označený okruh TV súbežný okruh SV. Okruh č.1 predstavuje najnepriaznivejší okruh s najväčšou tlakovou stratou. V pravej časti, pod zoznamom úsekov okruhu je uvedená tlaková bilancia okruhu. Pre každý okruh je možné dopísať dodatočnú tlakovú stratu okruhu pap. Pre okruhy, na ktorých sú vložené regulačné armatúry je v bilancii uvedená aj tlaková mnidiferencia regulovaná na okruhoch pr. 15

16 Ponuka produktov Atcon systems Pri okruhoch cirkulácie navrhne program dimenzie na jednotlivých úsekoch na základe lineárnej hustoty tepelného toku. Výpočet zohľadňuje typ a hrúbku použitej izolácie. Návrh izolácie sa vykoná rovnako ako pri ústrednom vykurovaní. V okne na pravej strane (ktoré poznáte už z tepelných strát) si volíte uhol kolena a uhol odbočky, ktorými sa budú potrubia spájať pri kreslení. Koleno Voľné položenie (0 ) ponúka možnosť inteligentného spájania potrubí pod ľubovoľným uhlom, pričom najvhodnejšiu kombináciu kolien navrhne program sám pri špecifikácii. V spodnej časti okna sa zadáva spád potrubia. Klinutím na zariaďovací predmet sa potrubie automaticky napojí, zakreslíte ho až po zvislý odpad. Zvolením napojenia v mieste kliku, sa potrube napojí na zvislý odpad presne vo výške vypočítanej na základe nastaveného spádu (napr. 3%). 3 hlavné zásady pri kreslení potrubia a napájaní zariaďovacích predmetov Vnútorná kanalizácia Zakreslenie potrubí vnútornej kanalizácie si už vyžaduje trošku viac pozornosti. Princíp ostal rovnaký ako pri ostatných potrubiach, no dôležité je uvedomiť si tu, že kreslíme potrubia uz v zvolenom spáde. Z toho dôvodu nie je možné používať funkcie ako je spojenie potrubí, predĺženie potrubia a pod. Pri výbere potrubia si volíte základnú dĺžku segmentu rovného kusu potrubia. Zadávané potrubie je pri kreslení automaticky delené. Modrá šípka udáva smer kelasania potrubia a pri kurzore je zeleným číslom zobrazený nastavený spád pre potrubie. 1. Aj keď program potrubie nadimenzuje, je výhodnejšie zvoliť pri kreslení vhodnú dimenziu kvôli dispozičnému riešeniu (napr. pri napájaní umyvadiel stačí nastaviť DN 40, pri napájaní WC alebo kreslení odpadných a zvodových potrubí sa odporúča nastaviť DN 100). Vyhnete sa tak zbytočným kolíziám pri zmene priemeru po výpočte. Treba si uvedomiť, že na rozdiel od vykurovania či vodovodu sa tu pracuje s výrazne väčšími priemermi potrubí. 2. Pri napájaní viacerých zariaďovacích predmetov na spoločné pripájacie potrubie je vhodné zakresliť potrubie z najvzdialenejšieho predmetu až po zvislé odpadové potrubie (1.), a potom na neho postupne pripájajať ďalšie zariaďovacie predmety. Program tak vypočíta presný spád od predmetu po pripojenú odpbočku (2.a 3.). 16

17 Ponuka produktov Atcon systems 3. Pri napájaní zariaďovacích predmetov na spoločné pripájacie potrubie sa zobrazí dialógové okno s otázkou Chcete zachovať spád zadávaného potrubia?, v ktorom máte možnosť zvoliť spôsob pripojenia. Ak chcete pripojiť zariaďovací predmet na pripájacie potrubie so zachovaním spádu zvoľte odpoveď Áno. Program dimenzuje vetrané a nevetrané odpadné potrubia. Ak na odpadné potrubie pred spustením dimenzovania vložíte kanalizačnú zátku, program ho nadimenzuje ako nevetrané. Ak spustíte výpočet bez vloženia zátky, program nadimenzuje odpadné potrubie ako vetrané a po výpočte naň automaticky vloží vetraciu hlavicu. Ak chcete pripojiť zariaďovací predmet na pripájacie potrubie bez zachovania spádu zvoľte odpoveď Nie. Vodovod aj kanalizácia sa kreslía do jedného projektu. Avšak po zatlačení tlačítka sa skryjú všetky potrubia a prvky prislúchajúce kanalizácii a naopak po stlačení tlačítka sa skryje celý vodovod. Takto je možné veľmi jednoducho exportovať projekty samostatne alebo spolu. Ako vidno na nasledujúcom obrázku program automaticky popisuje všetky tvarovky, počet kolien a uhly. V pravej časti je taktiež viditeľný výpočet spádu potrubia (10,5%), po napojení na už zakreslený hlavný ležatý zvod. Ani v module ZTI nechýba výsledná špecifikácia, ktorá veľmi výrazne pomôže najmä pri kanalizácii, a konkrétne pri počítaní použitých tvaroviek. 17

18 Ponuka produktov Atcon systems Nový plne automatický spôsob generovania rozvinutých rezov vyhodnocuje nielen kolízie zariaďovacích predmetov ale aj textov a optimalizuje ich aby sa neprekrývali. Pre vytvorenie rozvinutého rezu stačí opäť stlačiť len jediné tlačítko. Pre kreslenie kanalizačných potrubí je veľkou pomôckou možnosť aktivácie 3D zobrazenia potrubí. 18

19 Prinášame : Aktualizáciu databázy výrobcov programu TechCON vo všetkých firemných verziách a tiež v plnej verzii (1. fáza), ktorá bola vydaná koncom mesiaca január. Výrobca Sortirment Akcia LICON HEAT BERETTA (SATEC SK) ATMOS KORADO podlahové, lavicové konvektory, príslušenstvo plynové, kondenzačné kotly, príslušenstvo kotly na tuhé palivá, ekvitermická regulácia, príslušenstvo kompletný sortiment doskových a kúpeľňových radiátorov rozšírenie a aktualizácia sortimentu rozšírenie a aktualizácia sortimentu rozšírenie a aktualizácia sortimentu rozšírenie a aktualizácia sortimentu Výrobca Sortirment Akcia HERZ ISAN VIESSMANN GEMINOX a mnohí ďalší... armatúry, ventily, rozdeľovače, systémy podlahového vykurovania, príslušenstvo kúpeľňové radiátory, konventory kotly, tepelné čerpadlá, radiátory, ventily, píslušenstvo kondenzačné kotly, príslušen., tepelné čerpadlá rozšírenie a aktualizácia sortimentu rozšírenie a aktualizácia sortimentu rozšírenie a aktualizácia sortimentu rozšírenie a aktualizácia sortimentu Doplnenie modulu ZDRAVOTECHNIKA (vodovod a kanalizácia) do plnej verzie programu TechCON (o podrobnostiach ako i cenách vás budeme včas informovať). TechCON Infocentrum Aktuality a zaujímavosti zo sveta programu TechCON Pripravujeme : Aktualizáciu databázy výrobcov programu TechCON vo všetkých firemných verziách a tiež v plnej verzii (2. fáza): Výrobca Sortirment Akcia TACONOVA armatúry, ventily, regulačná technika, rozdeľovače nová inštalácia produktov Rozšírenie programu TechCON o modul pre návrh a výpočet komínových systémov BRILON. Cyklus školení programu TechCON (vodovod a kanalizácia) - o termínoch a lokalitách vás budeme včas infomovať. Ponuka produktov Atcon systems Prečo k Vám nechodí pravidelne (TechCON magazín)? Važení čitatelia časopisu TechCON magazín, vzhľadom na stále rastúci záujem o náš časopis, ktorý prevyšuje jeho náklad, sme nútení pristúpiť k tzv. rotácii odberateľov, čo spôsobuje, že niektoré čisla časopisu Vám nebudú pravidelne automaticky doručené. Preto Vám ponúkame možnosť predplatiť si celý ročník časopisu vopred, čo Vám zaručí, že sa k Vám TechCON magazin dostane vždy a pravidelne. Predplatitelia obdržia prednostne i CD prílohy k vybraným číslam časopisu. Cena ročného predplatného (6 čísel) je 16,60 EUR (500 Sk) bez DPH. Majitelia plných verzií programu TechCON majú predplatné časopisu zdarma. Vaše objednávky prijímame na adrese: Atcon systems s.r.o. telefonicky na čísle tel.: 048/ Zvolenská cesta 14 alebo om na adrese šéfredaktora : Banská Bystrica 19

20 Reportáž z výstavy Navštívili sme veľtrh Aqua-therm Praha 2009 V dňoch novembra 2009 sa uskutočnil 16. ročník tradičného medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, ventilácie, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky AQUA-THERM v Prahe. potrebnou k jeho realizácii. Nechýbali ani praktické ukážky inštalácie tohto systému spolu s protipožiarnymi armatúrami, nadprietokovými poistkami a ďalšími komponentami v domových plynovodoch do tlaku 5,0 baru. Horúcou novinkou od IVARu bola flexibilná plynová hadica s neobmezenou životnosťou s uzatváracím ventilom G2 a protipožiarnou poistkou Firebag. Už po druhýkrát vo svojej dlhej histórii sa tento jesenný veľtrh uskutočnil v nových priestoroch výstaviska v pražských Letňanoch. Oproti minulému ročníku veľtrh nastali neiktoré zmeny, jednou z tých príjemných bol napríklad bohatý sprievodný programu, či dobudovanie priestorov na občerstvenie či hygienu pre návštevníkov. Nepríjemným prekvapením bola absencia veľkej časti tradičných vystavovateľov, medzi nimi množstva veľkých svetových i českých výrobcov z oblasti vykurovacej či zdravotnej techniky. Aj napriek tomu, že nemám oficiálne informácie o počte návštevíkov 16. ročníka výstavy, už počas nej bolo jasná, že ju navštívilo menej ľudí ako tomu bolo po minulé roky (čo je vzhľadom na nízky počet a nie príliš pestré portfólio vystavovateľov pochopiteľné). Výstavná plocha pozostávala rovnako ako vlani z celkovo 5-tich hál a niekoľkých vedľajších výstavných priestorov. V stručnosti Vás prevediem expozíciami niektorých vybraných vystavovateľov a ich zaujímavými ponukami produktov: Spoločnosť Jaroslav Cankař a syn ATMOS vo svojej tradične rozsiahlej expozícii predstavila svoj kompletný sortiment kotlov na všetky druhy tuhých palív a rozsiahle príslušenstvo a regulačnú techniku ku kotlom. Spoločnosť IVAR CS opäť neskalama - jednak origilánym riešením svojho priestranného stánku a samozrejme ponukou noviniek a bahatého sortimentu produktov pokrývajúcich prakticky všetky oblasti TZB - od vykurovania až po rozvody plynu. Firma IVAR CS na tohtoročnom Aqua-therme ako 1. v Českej republike oficiálne predstavila plne legislatívne pripravený a certifikovaný systém domových plynovodov z viacvrstvových rúrok ALPEX-GAS. Systém ALPEX-GAS bol bližšie predstavený spoločne s Technickým pravidlom TPG a Podnikovou technickou normou PTN Novinkou z oblasti merania a regulácie bola kompaktná bytová meracia stanica tepla EQUIMETER, určená pre nezávislé ovládanie a správne rozdelenie spotreby v budovách s niekoľkými oddelenými obytnými jednotkami. Okrem horeuvedených atraktívnych noviniek na návštěvníkov čakal tradičníýkomplexný sortiment IVAR CS z oblasti vykurovania, vody a plynu i tepelnej techniky. Už tradične veľmi príjemným spestrením života na stánku firmy IVAR CS bola každodenná show - maľovanie na telo, pričom na každý deň bola pripravená nová predloha a nové krásne telo príťažlivej modelky. Reklamy na produkty IVAR CS na odhalené telá dievčat maľoval skúsený profesionálny maliar Detlef Poetsch (www.detlef-desing.com). Hneď v prvý deň výstavy som si nenechal ujsť možnosť zvečniť sa s modelkou Jankou a prejsť sa s ňou po halách výstaviska (ochranka). 20 Najväčší český výrobca vykurovacích telies firma KORADO vo svojej rozsiahlej expozícii prezentovala kompletný sortiment vykurovacích telies vrátane niekoľkých noviniek. Návštevníkov mohli upútať okrem iného napríklad telesá s atraktívnymi povrchovými úpravami, či modely, ktoré sú zaujímavými dizajnovými riešeniami. napr. vykurovacie steny KORATHERM.

21 Zo sveta vykurovacej techniky Firma REMKO predstavila vrámci svojho sortimentu tepelných čerpadiel aj novinku - invertorové tepelné čerpadlá vzduch/voda. Stánok nemeckej firmy Viega ponúkal návštevníkom veľtrhu možnosť zoznámiť sa s bohatou ponukou produktov, ktorá okrem potrubných systémov (meď, plasthliník, oceľ) obsahuje predstenové a odtokové systémy pre oblasti zdravotechniky. Jednou z naoriginálejšie riešených expozícií vystavovateľov bol stánok spoločnosti DAIKIN, ktorá je svetovým výrobcom vykurovacej, chladiacej a vetracej techniky. Expozícia s kostrovým modelom obrovského dinosaura mala symbolizovať zaostalosť v súčasnosti stále najviac používaných fosílnych palív (zemný plyn) a upriamiť pozornosť návštevníka na výhody a prínosy tepelných čerpadiel ako alternatívy pre budúcnosť. Expozícia českého zastúpenia rakúskej firmy HERZ ponúkala návštevníkom pohľad na svoj ucelený sortiment vykurovacej techniky, v ktorom tradične nechýbalo množstvo zaujímavých noviniek, ktoré však vzghľadom na obmedzené priestory expozície nemohli byť prezentované (solárne systémy, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, zásobníky TÚV TUV atď.). 21

22 Reportáž z výstavy Firma MEIBES vo svojom stánku vrámci noviniek prezentovala mrazuvzdorný ventil SEPP-Eis s obľúbeným spojom Tectite a s integrovaným kompenzátorom objemu, ktorý dokáže odolať i veľmi nízkym vonkajším teplotám, bez toho aby sa nevypustené potrubie kvôli zamrznutej vode roztrhlo. Nosným prvkom expozície českej firmy PONAST bola prezentácia kotlov na drevné pelety, pričom novinkou v sortimente bol automatický kotol na drevné pelety KP 12. Firma REHAU CZ ponúkala vrámci svojho energeticky úsporného programu "REHAU BAU - ÚSPORNÉ BÝVANIE" celý súbor systémov a produktov. Firma disponuje rozsiahlym výrobným programom s najširším portfóliom produktov a systémov na trhu, ktoré spĺňajú podmienky a špecifiká stavieb typu NED (nízkoenergetické domy) a PD (pasívne domy). Tieto systémy a produkty zároveň spĺňají podmienky Stavebného dotačného programu Zelená úsporám, ktorý je v súčasnosti hitom v ČR. Vo svojej expozíci predstavila svoje rozsiahle portfólio produktov, od plastových okien až po komponeny pre podlahové vykurovanie, stenové vykurovanie a chladenie, nechýbali samozrejme produkty pre oblasť rozvodov pitnej vody a kanalizácie. Ďalším z vystavovateľov, ktorý predstavil svoju ponuku tepelných čerpadiel bola firma TOSHIBA. Jednou z noviniek boli tepelné čerpadlá vzduch-voda. 22 Stálym vystavovateľom na veľtrhu Aqua-herm v Prahe je firma REFLEX, ktorá je dlhoročným výrobcom expanznej techniky pre udržovanie statického tlaku vo vykurovacíh a a chladiacich sústavách. Okrem expanzných nádob vyrába tiež vodárenské expanzné nádoby, ktoré sú vhodné pre inštalácie v rozvodoch užitkovej vody, v inštaláciách so zretľom kvalitu a hygienu vody. V prezentovanom sortimente Reflex boli tiež zásobníkové ohrievače teplej vody i pre solárne systémy a systémy s tepelnými čerpadlami a taktiež zásobníky pre akumulaciu tepla i pre sústavy s niekoľkými zdrojmi tepla. Reflex vo svojej expozícii ponúkal aj solárne kolektory - doskové i vákuové trubicové, vrátane príslušenstva. Tradičným slovenským vystavovateľom je firma THERMOSOLAR, jediný svetový výrobca plochých vákuových solárnych kolektorov. Firma ponúka kompletné solárne zostavy, ako aj jednotlivé komponenty, ako sú solárne kolektory, bojlery, regulátory a príslušenstvo.

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku DVD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku Odborný článok ANALÝZA INTERAKCIE PREVÁDZKY 1 MW TEPELNÉHO ČERPADLA

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok NOVÉ NORMY V OBLASTI REGULÁCIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV Odborný článok AKO VPLÝVA POLOHA BYTU NA KVALITU DODÁVKY TEPLEJ VODY? Odborný článok TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Mitsos Papanikolau. Životopis 65

Mitsos Papanikolau. Životopis 65 ŘECKÁ POEZIE 20. LET 20. STOLETÍ Mitsos Papanikolau Životopis 65 1900 1943, vlastním jménem Dimitris, * na ostrově Ydra, kde prožil první roky svého života rodina se často stěhovala, v dětství žil např.

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy!

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy! 2/2013 2/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať záležať Vaillant www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Mediálna podpora podujatia idb Journal

Διαβάστε περισσότερα

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Škola: Predmet: Skupina: Trieda: Dátum: Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Fyzika Fyzikálne veličiny a ich jednotky Obsah a metódy fyziky, Veličiny a jednotky sústavy SI, Násobky a diely fyzikálnych

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

9. LITERATURA 70. LET

9. LITERATURA 70. LET 9. Literatura 70. let 9. LITERATURA 70. LET 9.1. Protirežimní literatura Řečtí spisovatelé reagovali na politiku junty různým způsobem. Někteří publikují v zahraničí, jiní zůstávají stranou politického

Διαβάστε περισσότερα

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL 2/2014 SOCIETAS MEDICINAE GENERALIS V P Všeobecný praktik PRACTICAE FAMILIARE SLOVACA Pozývame Vás na konferenciu SSVPL Nové cesty

Διαβάστε περισσότερα

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE OBSAH Trvalé úspory energie... 4 Fázový posun Výkon Spotreba... 6 Účinník... 7 Ako navrhnúť výkon kompenzácie... 10

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Na prvý pohľad možno tieto prístroje rozlíšiť podľa farby veka poistkového prístroja.

Na prvý pohľad možno tieto prístroje rozlíšiť podľa farby veka poistkového prístroja. WWW.OEZ.CZ WWW.OEZ.SK SPRAVODAJ ČÍSLO 2/2012 Modernizácia v poistkovom programe Varius Ako ste určite zaznamenali už v predchádzajúcich vydaniach Spravodaja OEZ, optimalizujeme produktové portfólio v skupine

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Firma BAXI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Svahy Kršlenice nad Plaveckým Mikulášom wettersteinská fácia veterlínskeho príkrovu. Foto: M. Havrila

OBSAH. Svahy Kršlenice nad Plaveckým Mikulášom wettersteinská fácia veterlínskeho príkrovu. Foto: M. Havrila OBSAH Príhovor riaditeľa Organizačná schéma Zloženie zamestnancov Organizačná jednotka námestníka riaditeľa pre ekonomiku Rozpočet organizácie Organizačná jednotka námestníka riaditeľa pre vedu a výskum

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsné plynové kotle s vysokou účinností a rychlou akumulací Nástenné plynové kotle s vysokou výkonnosťou

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Jaromνr MaruΉinec, Ph.D. MBA pψedseda θeskι Asociace elektromobilovιho prωmyslu. Novύ zaθαtek elektromobilω 2012

Ing. Jaromνr MaruΉinec, Ph.D. MBA pψedseda θeskι Asociace elektromobilovιho prωmyslu. Novύ zaθαtek elektromobilω 2012 Ing. Jaromνr MaruΉinec, Ph.D. MBA pψedseda θeskι Asociace elektromobilovιho prωmyslu Novύ zaθαtek elektromobilω 2012 180 let zkuήenostν zastavenι evoluce KψiΎνk chtμl konkurovat i Fordovi. Postavil sice

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší anglicky-řecky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší anglicky-řecky Všechno nejlepší : Manželství Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura Zuzana Išpoldová Mytologické postavy v diele A. Sikeliana Magisterská diplomová práca Vedúca práce: Mgr. Nicole

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Bakalárska diplomová práca 2014 Zuzana Mavromoustakis Zajacová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Novogrécky

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών στη Σλοβακία

Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών στη Σλοβακία Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών στη Σλοβακία Katarína Javorová Τµήµα ιδακτικής της Επιστήµης, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, Σχολή Θετικών Επιστηµών, του Πανεπιστηµίου Comenius της Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

Pasívny dom sa oplatí

Pasívny dom sa oplatí 6/2014 6/2014 technologicky vyspelé domy a budovy Pasívny dom sa oplatí www.idbjournal.sk ročník IV ISSN 1338-3337 Vážení čitatelia, ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku, prajeme

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE Pψed uvedenνm vύrobku do provozu si dωkladnμ proθtμte tento nαvod a bezpeθnostnν pokyny, kterι jsou v tomto nαvodu obsa eny. Nαvod musν bύt v dy pψilo

Διαβάστε περισσότερα

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova avrh a posudenie mosta: -00 D1 Hubova-Ivachnova 1. Materiálové charakteristiky: BETO: C 30/37 B35 B 400 - objemova tiaz zelezobetonu ρ b := 5 k m - dovolene namahanie betonu v σ bc := 8. MPa HLAVE ZATAZEIE

Διαβάστε περισσότερα

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS 1,29 EUR 2/2012 Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS Policajti s novými puškami www.alarmsecuritymagazin.sk 2/2011 Alarm magazín 1 Výrobky značiek,

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3. Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4900 series User manual 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 1 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 2 2 4239_000_8858_1_Luxury

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Bakal{rska diplomov{ pr{ca 2012 Martina Huskov{ Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura

Διαβάστε περισσότερα

Slnko v našich službách ĽUDSKÉ SLNKO

Slnko v našich službách ĽUDSKÉ SLNKO ĽUDSKÉ SLNKO Náš pohľad na Slnko sa v súčasnosti mení nielen poznaním fyzikálnych procesov našej hviezdy a jej sledovaním zblízka. Slnko zohralo významnú úlohu aj v kultúrnej histórii ľudskej civilizácie.

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA Pavol KOCHAN V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom po nastolení jednoty medzi jednotlivými kresťanskými vierovyznaniami,

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές τσεχικά-τσεχικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές τσεχικά-τσεχικά Ευχές : Γάμος Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSC 61253

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSC 61253 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English, 1 SK Slovensky, 13 IT Italiano, 25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk CHOV OVIEC a KÔZ Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012 Mnoho šťastia v čase Vianoc, v žiari svetiel stromčeka, aby zdravie, láska, pokoj zavítali

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž

Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž Informa ní Bulletin STAT IST ČESKÁ ICKÁ * SPOLEČNOST České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005 Vážené kolegyně, vážení kolegové, jaksiřadazvásvšimla,spostupemdigitalizacesepodstatněměníizpůsob

Διαβάστε περισσότερα

Príprava teplej úžitkovej vody

Príprava teplej úžitkovej vody Príprava teplej úžitkovej vody Skratka TÚV alebo OPV znamená teplá úžitková voda alebo ohrev pitnej vody. To, že je v našich krajinách teplá voda 24 hodín denne, sa berie dnes ako samozrejmosť. No ešte

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Roman GÁŠPÁR ROČNÍKOVÝ PROJEKT 2009 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA

Διαβάστε περισσότερα

1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ POHODA HELUZ HIT. Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu. tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk. Skvelé tehly pre Váš dom

1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ POHODA HELUZ HIT. Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu. tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk. Skvelé tehly pre Váš dom 1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ HIT HELUZ POHODA Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu Skvelé tehly pre Váš dom tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk Baumacol Systém pre obklady a dlažby Večná čistota Baumacol

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA Ročník: XI. Číslo: 4/2006 Vyšlo v decembri 2006 INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA SUZ Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu S prianím šťastia a zdravia

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany uvádza ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 1 Ing. Peter Žúbor ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic 11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011 Czech Republic Slovak Republic Rex Maughan Rex Maughan predseda správnej rady a výkonný riaditeľ FLP Int., Inc. OBJAVTE SVOJU VÍZIU Helen Kellerovej

Διαβάστε περισσότερα

Prečo Vaillant? Cenník tepelných čerpadiel a rekuperačných jednotiek

Prečo Vaillant? Cenník tepelných čerpadiel a rekuperačných jednotiek Cenník tepelných čerpadiel a rekuperačných jednotiek Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám. platný od 1. 9. 2014 Označovanie výrobkov Vaillant

Διαβάστε περισσότερα

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry OLYMPS DOOR s.r.o. Pohon křídlových bran - POP Pohony křídlových bran Instrukce a upozornění pro montéry 1 2 3 4 5 6 OLYMPS DOOR s. r.o. Pohon křídlových bran - POP CZ Obsah: 1 Popis výrobku 2 strana 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚ Πράγα γιορτάζει την επέτειο τη 25η Μαρτίου

Η ΕΚ Πράγα γιορτάζει την επέτειο τη 25η Μαρτίου Καλημέρα 3/2014 Η Καλημέρα εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού τη Τσεχία. Tento časopis je vydáván za fi nanční podpory Ministerstva Kultury ČR. Η ΕΚ Πράγα γιορτάζει την επέτειο

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 26T552EU

Návod k použití SN 26T552EU Návod k použití SN 26T552EU Q4ACZM0893 1 cs cs 24 4 cs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 5 cs 12 Deutsch L:01 English L:02 Français L:03 Nederlands L:04 Italiano

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití TES 50321RW

Návod k použití TES 50321RW TES 50321RW Návod k použití TES 50321RW Q4ACZM1738 1 2 ..5..5..6..6 j..6 h..6..6..6..6..6..7..7..7..7..9 10 Vypnutí10 Filtr10 Spustit Calc n Clean10 Teplota10 Jazyk10 Tvrdost vody10 10 11 11 12 12 13

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSD 51251

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSD 51251 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English, 1 CZ Česky, 13 SK Slovensky, 25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση, 1 Τεχνική Υποστήριξη, 2 Περιγραφή της συσκευής, 4 Περιγραφή της συσκευής, 6 Αντιστρεψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 88014 I. Instrukcja obsługi

FAVORIT 88014 I. Instrukcja obsługi FAVORIT 88014 I Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

Ma-Go-20-T List 1. Obsah trojuholníka. RNDr. Marián Macko

Ma-Go-20-T List 1. Obsah trojuholníka. RNDr. Marián Macko Ma-Go-0-T List 1 Obsah trojuholníka RNDr Marián Macko U: Čo potrebuješ poznať, aby si mohol vypočítať obsah trojuholníka? Ž: Potrebujem poznať jednu stranu a výšku na túto stranu, lebo základný vzorec

Διαβάστε περισσότερα

Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú enegiu, ktorá môže slúžiť i Vám.

Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú enegiu, ktorá môže slúžiť i Vám. Cenník tepelných čerpadiel a rekuperačných jednotiek Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú enegiu, ktorá môže slúžiť i Vám. platný od 1. 3. 2016 Dobrý pocit robiť správne veci. Pretože myslí dopredu.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

01 Lucie Tereza (Ddur, 77 bpm)... 2. 02 Vanessa Williams - Higher Ground (Adur, 70 bpm)... 2. 03 Beatles - Oh! Darling (Adur, 66 bpm)...

01 Lucie Tereza (Ddur, 77 bpm)... 2. 02 Vanessa Williams - Higher Ground (Adur, 70 bpm)... 2. 03 Beatles - Oh! Darling (Adur, 66 bpm)... Obsah 01 Lucie Tereza (Ddur, 77 bpm)... 2 02 Vanessa Williams - Higher Ground (Adur, 70 bpm)... 2 03 Beatles - Oh! Darling (Adur, 66 bpm)... 2 05 The Doobie Brothers-Long Train Running (Gmol, 120 bpm)...

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre Malé podniky ev.č. MP/1/2015

Cenník za dodávku plynu pre Malé podniky ev.č. MP/1/2015 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre Malé podniky ev.č. MP/1/2015 (vydaný v zmysle Rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, číslo 0063/2014/P zo dňa 22.11.2013

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie

Podklady pre projektovanie Podklady pre projektovanie Podklady pre projektovanie Vydanie 01/2008 Dimenzovanie a výber zásobníkových ohrievačov vody Teplo je náš element Obsah Obsah 1 Zásobníky Buderus Logalux pre ohrev pitnej vody2

Διαβάστε περισσότερα

Trouba Φούρνος Пећница

Trouba Φούρνος Пећница CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 21 SR Упутство за употребу 41 Trouba Φούρνος Пећница ZOB35712BK ZOB35712WK ZOB35712XK ZOB535712X Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / EL / CZ Gigaset 5005 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev.č. D/1/2015

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev.č. D/1/2015 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev.č. D/1/2015 Bratislava, 2. december 2014 Platnosť od 1. januára 2015 1. Úvodné ustanovenia

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev. č. D/1/2012

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev. č. D/1/2012 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev. č. D/1/2012 Bratislava, 14. decembra 2011 Platnosť od 1. januára 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM Should be fitted by a professional. Nous vous recommandons de faire installer ce kit par un professionnel. Προτείνουμε αυτό το κιτ να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα