Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON"

Transcript

1 CD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON Odborný článok MODEL VYUŽITIA OSTROVNÉHO FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU (2. časť) Odborný článok Externý chladič ako ochranný prvok predchádzajúci prehriatiu slnečných kolektorov v niektorých prevádzkových stavoch Odborný článok Možnosti uplatnenia vybraných analytických a marketingových nástrojov pri posudzovaní postavenia výrobku v oblasti energetiky, (1. časť) Odborný článok Produkce a koncentrace škodlivin při větrání místnosti Pozvánka na ples TZB v Bratislave Reportáž z veľtrhu Aqua-therm Praha 2009 Príspevky od výrobcov vykurovacej techniky : LICON HEAT, UPONOR, BRILON

2 Neobmedzujte sa - využite všetko čo ponúka TechCON Brilliance! Komplexný balík : ceny podľa tabuľky Obsahom balíka je : krabica, CD, publikácia - Výukové lekcie, manuál k upgradu, návody na odinštalovanie a prenos licencie Plná verzia programu cena v EUR (bez DPH) cena v EUR (s DPH) cena v Sk (bez DPH) TechCON Brilliance , , ,44 cena v Sk (s DPH) Zľava TechCON Brilliance 2008 (2. inštalácia) , , ,00 30 % z 2.inštalácie) TechCON Brilliance 2008 (3.-4.inštalácia) , , ,86 40 % (od 2.inštalácie) Elektronický balík : zľava na horeuvedené ceny 5 % Obsahom balíka je : inštalačný súbor stiahnutý z internetu Objednávajte u výrobcu: Atcon systems s.r.o., Bulharská 70, Bratislava om: telefonicky: 02/ , 048/

3 Slovo na úvod Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, otvorili ste prvé číslo v poradí už 6. ročníka časopisu TechCON magazín. Sme radi, že i v roku 2010 Vám môžeme prinášať informácie a zaujímavosti zo sveta TZB a projekčného programu TechCON. Do prvého tohtoročného čísla sme opäť zaradili pestrú paletu úplne nových a bezpochyby aktuálnych a zaujímavých odborných článkov od našich spolupraccovníkov z odborných pracovísk univerzít zo všetkých kútov Slovenska. Samozrejme nechýbajú reklamné články výrobcov vykurovacej techniky, v ktorých sa dočítate o ich najnovších produktoch a technológiách. V aktuálnom čísle nájdete pozvánku na tradičný ples TZB, ktorý sa každoročne koná v bratislave a na ktorom sa stretávajú osobnosti, odborníci i laici z oblasti TZB z celého Slovenska. V obsahu čísla samozrejme nechýba tradičná reportáž z veľtrhu Aqua-therm Praha 2009, ktorý sa vlani v novembri konal na výstavisku v Prahe-Letňanoch. Nájdete v nej množstvo informácií a faktov o samotnom veľtrhu, novinkách vystavovateľov, fotografie a zaujímavosti z tohto významného podujatia. Obsah čísla Príhovor šéfredaktora 3 Odborný článok (Ing. P. Tauš, Ing. M. Taušová) - MODEL VYUŽITIA OSTROVNÉHO FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU, časť II. 4-5 Odborný článok (doc. V. Jelínek) - Produkce a koncentrace škodlivin při větrání místnosti 6-9 Zo sveta vykurovacej techniky - UPONOR Zo sveta vykurovacej techniky - LICON HEAT 12 Zo života našich obchodný partnerov - Spoločenský raut firmy IVAR CS v Prahe VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON TechCON Infocentrum 19 Objednávka predplatného časopisu TechCON magazín 19 Reportáž z veľtrhu Aqua-therm Praha Odborný článok (kolektív autorov) - Možnosti uplatnenia vybraných analytických a marketingových nástrojov pri posudzovaní postavenia výrobku v oblasti energetiky - 1. časť Odborný článok (kolektív autorov) - Externý chladič ako ochranný prvok predchádzajúci prehriatiu slnečných kolektorov v niektorých prevádzkových stavoch Zo sveta vykurovacej techniky - tep.čerpadlá ALFEA Pozvánka na tradičný Ples TZB v Bratislave 31 Z portfólia odborných článkov zaradených do aktuálneho čísla by som rád upozornil napr. na 2. časť článku Model využitia ostrovného fotovoltaického systému. Ďalším zaujímavým článkom, v ktorom sa prelína probelamtika marketingu a vykurovania, je príspevok z pôdy Ústav podnikania a manažmentu, Fakulty BERG, TU v Košiciach pod titulkom Možnosti uplatnenia vybraných analytických a marketingových nástrojov pri posudzovaní postavenia výrobku v oblasti energetiky - 1.časť. Tematike vetrania sa venuje článok Produkce a koncentrace škodlivin při větrání místnosti od doc. Jelínka ČVUT Praha. Aktuálnou problematikou slnečných kolektorov sa zaberá článok Externý chladič ako ochranný prvok predchádzajúci prehriatiu slnečných kolektorov v niektorých prevádzkových stavoch. V prvom tohtoročnom čísle vám prinášame dlhoočakávanú recenziu nového modulu programu TechCON - ZTI (vnútorný vodovod a kanalizácia). Ďalšiu v poradi už 6. časť obľúbeného seriálu Projektujeme efektívne v TechCON Brilliance uverejníme v nasledujúcom čísle 2/2010. V čísle nechýba pravidelná rubrika TechCON Infocentrum, v ktorej sa dočítate o novinkách zo sveta tohto projekčného programu. Odborný časopis pre projektantov, odbornú verejnosť v oblasti TZB a užívateľov programu TechCON Ročník: šiesty Periodicita: dvojmesačník Vydáva: Šéfredaktor: ATCON SYSTEMS s.r.o. Mgr. Štefan Kopáčik Bulharská 70 tel.: 048/ Bratislava Verím, že i v aktuálnom čísle Vášho TechCON magazínu nájdete čo najviac užitočných informácií a zaujímavostí, ktoré vám nielen spestria, ale aj spríjemnia vašu projekčnú a odbornú prácu. Redakčná rada: doc. Ing. Danica Košičanová, PhD. doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSc. Evidenčné číslo: EV 2156/08 doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. doc.ing. Ladislav Böszörmenyi,CSc. Mgr. Štefan Kopáčik šéfredaktor časopisu TechCON magazín Registrácia časopisu povolená MK SR zo dňa ISSN Kopírovanie akejkoľvek časti časopisu výhradne so súhlasom vydavateľa. 3

4 Odborný článok MODEL VYUŽITIA OSTROVNÉHO FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU, časť II. Ing. Peter Tauš, Ing. Marcela Taušová, TU v Košiciach FBERG, ÚPaM, Park Komenského 19, Košice, .: Kyocera Je výrobcom vysokovýkonných polykryštalických fotovoltaických modulov. Z ponuky vyberáme najvýkonnejší model KD 210 GH-2P s parametrami uvednými v tabuľke 3. [3] Tab. 3 Základné parametre FV panelov KD 210 GH-2P Úvod V predošlej časti príspevku boli popísané ostrovné fotovoltaické (v ďalšom len FV) systémy, tzv. systémy Grid-off, lokalita a objekt, na ktorý chceme aplikovali modelový FV systém. Teraz si ukážeme príklad výberu FV panelov pre bežného záujemcu o tento systém, teda z informácií bežne dostupných, poskytovaných výrobcami, či dodávateľmi FV systémov. Typy modulov V súčasnosti je trh vzhľadom k obrovskému záujmu doslova zasýtený ponukami na FV komponenty, ako aj FV systémy dodávané na kľúč. Pri výbere FV systému zohrávajú kľúčovú úlohu FV panely, ktoré predstavujú generátor elektrickej energie. Pri systémoch grid-off sú ďalšie súčasti, akými sú akumulátory a invertory, zväčša obdobné, zamerali sme sa preto na výber FV panelov podľa údajov poskytovaných výrobcami. Porovnali sme viac typov panelov, v príspevku uvádzame tri typy zoradené podľa ich predajnej ceny vzostupne. Tegola Ponúka aplikáciu fotovoltaických šindľov Tegosolar. Ich výhodou je jednoduché zostavenie bez zásahu do strešnej krytiny s 20-ročnou zárukou na 80 % účinnosť. Z ich ponuky použijeme model Tegosolar PVL 68 Cu SADA, ktorý obsahuje fotovoltaický modul Tegosolar PVL 68 Cu s nasledovnými parametrami [5]: Analýza modulov pri aplikácii na projekt Tri vybrané moduly sme aplikovali na strechu objektu uvedeného v prvej časti príspevku. Na základe dostupnej plochy pre inštaláciu panelov a rozmeru samotného FV panelu sme vyrátali maximálne množstvo kusov, ktoré je možné na strechu aplikovať, čo nám určilo maximálny výkon systému. Pomocou údajov z Joint Research Centre (bližší popis je uvedený v prvej časti príspevku) sme vyrátali množstvo vyrobenej elektrickej energie za deň a rok. Následne sme stanovili z celkovej ceny panelov cenu za m 2 FV systému. Výsledky výpočtov zobrazuje nasledujúca tabuľka a vybraný graf [2], [1]: Tab. 4 Porovnanie troch vybraných modelov pri aplikácii na projekt Tab. 1 Základné parametre FV panelov Tegosolar PVL 68 Cu Solartec Ponuka panelov je veľmi široká a zahrňuje panely s výkonom od 15 Wp až po 200 Wp. Pre náš systém použijeme najvyššiu triedu produktov Solartec a to Solartec SG-215-6Z s nasledovnou charakteristikou [8]: Tab. 2 Základné parametre FV panelov SG-215-6Z Obr. 1 Porovnanie cien FV panelov za jednotku plochy 4 Na základe výkonu zostavených systémov sme vyrátali maximálne množstvo elektrickej energie v kwh, ktorú je systém schopný pri daných podmienkach vyrobiť, z tejto hodnoty sme určili jednotkovú cenu [EUR/kWh].

5 Odborný článok Tab. 5 Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie v kwh Nasledujúci graf vyjadruje postupný pokles jednotkovej ceny vyrobenej elektrickej energie v horizonte dvadsiatich rokov, zjednodušene s uvažovaním nulových prevádzkových nákladov počas doby životnosti systému. Obr. 3 Graf vývoja návratnosti investície v časovom horizonte Z uvedených výsledkov vyplýva, že aj pri najpesimistickejšom variante, a to priemernej inflácii na úrovni 3 % sa investícia do fotovoltaického systému vráti v horizonte 20 rokov. Záver Obr. 2 Priebeh cien vyrobenej elektrickej energie FV panelmi Z výsledkov vyplýva, že najvýkonnejší panelom je Kyocera, ktorý dokáže vyrobiť 1991 kwh elektrickej energie za rok. V pomere cena/ výkon je však výhodnejšie použiť panely od firmy Solartec, ktoré dokážu pri daných podmienkach vyrobiť 1707 kwh el. energie. Celková cena panelov je pritom 7160 EUR s DPH. Tento typ panelov použijeme pre ďalšie výpočty. V ďalšom kroku je porovnaná cena elektrickej energie vyrobenej vybraným typom FV článkov porovnaní s tradičným dodávateľom energie, v našom prípade je to VSE. Pri výpočtoch sme zohľadnili priemernú výšku inflácie na úrovni 3, 5 a 7 % v horizonte 20 rokov. [6], [10] Tab. 6 Návratnosť investície v prepočte na cenu kwh el. energie (bez príslušenstva) v EUR Cieľom príspevku bolo poukázať na možnosť využitia fotovoltaických systémov v ostrovnej prevádzke v podmienkach Slovenska, nakoľko táto technológia je u nás ešte stále zaznávaná, a to nielen laickou verejnosťou. Z analýzy vyplynulo, že aj na Slovensku sú priaznivé podmienky pre využívanie tejto technológie, systémy ostrovnej prevádzky majú síce dlhšiu dobu návratnosti, ale ako vidíme, už nie sú stratové z hľadiska doby ich životnosti. V uvedenej analýze boli zahrnuté len ceny FV panelov, nakoľko ceny kompletných FV systémov nie je možné od niektorých výrobcov získať. Okrem panelov obsahuje každý FV systém v podstate rovnaké prvky, akými sú akumulátory, meniče, kabeláž, ochranné prvky a pod, takže pre rovnaké výkony je možné rátať s ich porovnateľnou cenou. Pri zohľadnení inflácie sa systém stane rentabilným pri minimálne 5 % ročnom raste cien. Pri pohľade na nárast cien energií v minulom desaťročí a predpokladanom výraznom náraste v nasledujúcich dvoch desaťročiach možno predpokladať, že aplikácia fotovoltaického systému bude rentabilná. Z environmentálneho hľadiska je nespornou výhodou, že výstavba a prevádzka ostrovného systému nenaruší okolitý ekosystém v súčasnosti a ani v nasledujúcich rokoch, pričom tieto systémy sú prednostne určené pre miesta bez prístupu k elektrickému vedeniu, teda miesta zväčša v národných parkoch a prírodných rezerváciách. Vybrané fotovoltaické moduly dosahujú životnosť na úrovni rokov. Z toho vyplýva, že minimálne ďalších 5 rokov dokáže navrhnutý systém ďalej dodávať el. energiu pri nulových prevádzkových nákladoch. Pri eventuálnej podpore alternatívnych zdrojov energie aj tohto typu zo strany štátu (teda nielen zvýhodneným výkupom elektrickej energie), by sa miera návratnosti a rentabilita celého projektu ešte zvýšila. Pre inštaláciu FV systému je potrebné počítať s dodatočnými nákladmi v podobe akumulátorov, invertorov a káblovania. Tie sa obvykle pohybujú na úrovni 50 % z ceny panelov. Nasledujúca tabuľka a graf zohľadňujú tento fakt a prinášajú porovnania s cenou kúpenej elektrickej energie. Tab. 7 Návratnosť investície v prepočte na cenu kwh el. energie (s príslušenstvom) v EUR Literatúra: [1] HEREC, I. - ŽUPA, J. - DOSTÁL, Z. KÚRŇAVA, D.: Možné úspory energií pri osvetlení miest, obcí a komunikácií. Odborný seminár ALER2005, Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Detašované pracovisko Liptovský Mikuláš, november 2005, 13s. [2] [3] [4] [5] [6] [7] MRUTINGER, Karel BERANOVSKÝ, Jiří TOMEŠ, Milan: Fotovoltaika. Elektřina ze slunce. Brno: s ISBN: [8] Solartec: Výpočet ostrovního systému [online]..[cit ]. Dostupné na internete: <http://www.solartecmaster.cz> [9] Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR [online]. [cit ]..dostupné na: [10] Štangová N., Mihaliková E.: Oceňovacie základne majetku a záväzkov v medzinárodnom meradle. In: Teória a prax verejnej správy, zborník z medzinárodnej konferencie, FVS UPJŠ Košice, 2004, ISBN

6 Odborný článok Produkce a koncentrace škodlivin při větrání místnosti doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc. Katedra TZB, Stavebná fakulta ČVUT v Prahe 1. Produkce škodlivin Větráním místnosti rozumíme zajišťování přívodu, nejčastěji venkovního vzduchu, který obsahuje zanedbatelné nebo nižší koncentrace škodliviny, než jaké jsou produkované v místnosti. Zjednodušeně platí, že pro správné stanovení větracího zařízení je nutné znát nebo si určit některé parametry, jako jsou: produkce škodlivin v místnosti, stanovení koncentrace škodlivin objemový tok větracího vzduchu. Jednotlivé osoby produkují do místnosti škodliviny v závislosti na jejich aktivitě, tj. velikosti předaného metabolického tepla, ale také na tepelně vlhkostních podmínkách v místnosti. Množství produkce škodlivin je měřené ve srovnatelném čase, obvykle během jedné hodiny. 1.1 Produkce tepla které jsou shodné se stavy činnosti u produkce tepla, uvedené výše (stav činnosti A, B, C, D). Přibližně lze průběh produkce vlhkosti v závislosti na výsledné teplotě, podle obr. 2, vyjádřit tak, že: s vyšší aktivitou člověka se zvyšuje i produkce vlhkosti s vyšší teplotou v místnosti se zvyšuje i produkce vlhkosti od člověka tak, že při: - nižší aktivitě je nárůst pozvolný a strmější je pak při vyšších teplotách místnosti - vyšší aktivitě narůstá strmost křivky a při nejvyšší činnosti (křivka D) je průběh nejstrmější a stoupá lineárně. Zjednodušeně si můžeme produkci tepla od člověka zobrazit na obr. 1. zde je vyjádřena produkce tepla v závislosti na výsledné teplotě ti v místnosti. Diagram vyjadřuje čtyři stupně stavu činnosti člověka: křivka A člověk v klidu křivka B člověk při malé aktivitě (lehká činnost) křivka C člověk při zvýšené aktivitě (středně těžká práce) křivka D člověk při mimořádně fyzicky namáhavé činnosti (těžká práce). Z diagramu na obr. 1 je patrné, že produkce tepla člověkem do prostoru místnosti se zvyšuje při: vyšší aktivitě člověka, nižší výsledné teplotě místnosti. Velikost tepelné produkce člověka při nízké aktivitě (křivka A) se výrazněji mění v závislosti na výsledné teplotě místnosti ti. Naopak při vysoké aktivitě člověka (křivka D) je rozdíl v tepelné produkci při různé teplotě místnosti ti nulový křivka D má horizontální průběh. V případě vyšší tepelné produkce je změna tepelné produkce v závislosti na teplotě místnosti nepatrná (křivka C). 2. Koncentrace škodlivin Obr. 2 Ke stanovení koncentrace škodlivin v místnosti se používají vztahy, vyjadřující v objemových procentech obsah škodliviny v ovzduší místnosti. Nejběžněji jsou využívány dva vztahy, kterými si koncentraci škodlivin popisujeme: koncentrace škodlivin v průběhu sycení vzduchu škodlivinou koncentrace po nasycení vzduchu v místnosti mezní koncentrací. U obou vztahů je zjišťování obsahu koncentrace po čase τ při závislosti na výměně vzduchu. 2.1 Stanovení koncentrace v průběhu produkce škodlivin Stanovení koncentrace v průběhu produkce škodlivin závisí na: objemu místnosti (V) a násobnosti výměny vzduchu v místnosti (n). V čase τ se stanoví koncentrace škodlivin v místnosti podle vztahu: (obj. %) (1) kde je množství produkované škodliviny (m3/h) V objem místnosti (m3) n násobnost výměny vzduchu v místnosti (h-1) τ doba pro stanovení koncentrace od vzniku V S produkce škodlivin (h) e základ přirozených logaritmů (-) Produkce vlhkosti Obr. 1 Podobně jako při tepelné produkci od osob se řídí produkce vlhkosti od člověka do prostoru místnosti podle jeho činnosti. Na obr. 2 je znázorněna produkce vlhkosti při čtyřech stupních činnosti člověka, Příklad 1 Stanovení koncentrace vlhkosti v ložnici objemu V = 10 m 3 při užívání místnosti dvěma osobami. Násobnost výměny vzduchu n = 0,5 h -1, teplota v místnosti ti = 20 C. Doba použití ložnice 8 hodin. Podle obr. 2 se stanoví u křivky A (při teplotě ti = 20 C) produkovaná vlhkost 40 g/h na 1 osobu.

7 Odborný článok Parametry zadání: objem místnost V = 10 m 3 hustota vzduchu při 20 C ρ 20 = 1,205 kg/m 3 hmotnostní obsah vzduchu v místnosti m = 10. 1,205 = 12 kg vz produkce vlhkosti m S = = 80 g/h = 0,08 kg/h násobnost výměny n = 0,5 h -1 Pro koncentraci vlhkosti v místnosti je vhodné stanovit obsah místnosti hmotnostní jednotkou pro vzduch. Hmotnost vzduchu v místnosti, jak plyne z parametrů zadání, je m = 12 kg přibližně suchého vzduchu. Upravený vztah pro koncentraci je: teplotě t e = -15 C byly stanovena u daného typu okna vnitřní povrchová teplota okenní tabule t P = 15 C. Podle h x diagramu na obr. 4 pro teplotu rosného bodu t R = 15 C začne na tomto povrchu kondenzovat vodní pára ze vzduchu při měrné vlhkosti vzduchu x = 10,7 g/kg SV (na horní stupnici x-ové pořadnice pod průsečíkem povrchové teploty tr = 15 C a absolutní hodnoty měrné vlhkosti ϕ = 1). Podle tabulky 1 začne vodní pára kondenzovat po třech hodinách od počátku užívání místnosti, neboť pro τ = 4 h je x = 11,53 g/kg sv. Při požadavku vyloučení kondenzace na okenním skle je nutné zajistit vyšší výměnu vzduchu. Zvolená výměna vzduchu n = 0,5 h -1 je pro objem místnosti V = 10 m 3 nedostatečná. (hmotn. %) (2) Při dosazení parametrů zadání do vztahu (2) je koncentrace vlhkosti za dobu τ = 1: (kg/kgsv) Hodnota Ψ 1 je uvedena v prvním numerickém sloupci tabulky 1. Vzhledem k dosazovaným veličinám v hmotnostních jednotkách vychází výsledná jednotka jako měrná vlhkost vzduchu v kg vztažených na 1 kg suchého vzduchu. Dosazením do vztahu (2) pro dobu τ = 2 až 8 h v intervalu 1 hodiny zjistíme průběh koncentrace, který je uveden v tabulce 1. Tabulka 1 Koncentrace vlhkosti v ložnici v čase τ Obr. 4 Doba průběhu τ Zjištění průběhu koncentrace po ukončení produkce škodlivin Koncentrace Ψ τ (10-3 kg/kg) Měrná vlhkost x (g/kg sv ) 5,23 8,42 10,36 11,53 12,23 12,63 12,93 13,08 5,23 8,42 10,36 11,53 12,23 12,63 12,93 13,08 Z hodnot uvedených v tabulce 1 je sestaven na obr. 3 grafický průběh koncentrací vlhkosti v zadaném prostoru ložnice. Křivka má charakter stoupající exponenciální funkce s vodorovnou asymptotou pro koncentraci Ψ τ = 13,33 kg/kg SV. Větrání místnosti výměnou čerstvého vzduchu po nasycení místnosti škodlivinou s počáteční koncentrací Ψ P má opět exponenciální průběh. Snižování koncentrace neovlivňuje již objem místnosti, ale pouze velikost výměny vzduchu n. Stanovení koncentrace je během doby průběhu v čase τ až k požadované hodnotě, např. pro hygienicky požadovanou koncentraci. Stav koncentrace škodlivin v místnosti až k požadovanému kritériu můžeme v závislosti na čase vyjádřit vztahem: (obj. %) (3) kde: Ψ P je počáteční koncentrace škodlivin (obj. %) τ doba zjišťovaného stavu koncentrace škodlivin (h) n násobnost výměny vzduchu v místnosti (h -1 ) Obr. 3 Příklad 2 Zobrazení koncentrací vlhkosti na h x diagramu vlhkého vzduchu. Na h x diagramu si můžeme stanovit průběh měrné vlhkosti při zjednodušené teplotě vzduchu v místnosti t V = 20 C. Při stoupající vlhkosti v místnosti se v případě, že bude povrchová teplota na venkovní části obvodového pláště (nejčastěji okna) nižší než teplota vzduchu v místnosti, dojde zde ke kondenzaci. Při výpočtové venkovní Příklad 3 Stanovení průběhu koncentrace vlhkosti v ložnici podle příkladu 1 po ukončení jejího užívání. Podle příkladu 1 je počáteční koncentrací stav místnosti po ukončení užívání a je dán hodnotou Ψ P = 13, kg/kg SV. Zvolená výměna vzduchu místnosti je n = 0,5 h -1. Úpravou vztahu dosazením měrné vlhkosti za Ψ P můžeme psát: (kg/kg SV ) Po dosazení pro koncentraci po době τ = 1: Dosazením do vztahu pro τ = 2 až 8 h v intervalu 1 hodiny zjistíme průběh koncentrace, který je uveden v tabulce 2. 7

8 Odborný článok Tabulka 2 Koncentrace vlhkosti v ložnici v čase τ Doba průběhu τ Na obr. 6 je dosaženo teoreticky této ustálené koncentrace po čase τ U, kdy křivka přibližně dosáhne asymptoty Ψ U. Do doby dosažení bodu U probíhá pro konkrétní n násobnou výměnu vzduchu při postupném sycení vzduchu škodlivinou od počátku produkce tak, jak je exponenciálně v závislosti na čase τ vyjádřeno na obr. 6. Koncentrace Ψ τ (10-3 kg/kg) Měrná vlhkost x (g/kg sv ) 7,93 4,81 2,92 1,77 1,07 0,65 0,39 0,24 7,93 4,81 2,92 1,77 1,07 0,65 0,39 0,24 Z hodnot uvedených v tabulce 2 je sestaven na obr. 5 grafický průběh koncentrací vlhkosti v ložnici. Křivka má charakter klesající exponenciální funkce s vodorovnou asymptotou pro koncentraci Ψ τ = 0 kg/kg SV. Obr Vliv velikosti objemu místnosti při náběhovém stavu (obr. 7) Obr. 5 Jak vyplývá z h x diagramu na obr. 4, je v přiváděném vzduchu obsažena vlhkost v závislosti na stavu venkovního vzduchu. V zimním období je měrná vlhkost venkovního vzduchu nižší, v letním období, zejména v květnu a červnu je měrná vlhkost vzduchu vysoká. Větráním, ať v případě podle příkladu 1 nebo i podle příkladu 3, bude koncentrace vlhkosti příslušně zvýšená o vlhkost, kterou obsahuje přiváděný vzduch do místnosti. Z tohoto hlediska jsou uvedené příklady pouze zjednodušené pro snazší instruktivnost. Ve skutečnosti by průběh křivky koncentrace měl hodnoty asymptot jiné. U příkladu 3 by asymptota křivky koncentrace vyjadřovala měrný obsah vlhkosti venkovního vzduchu, např. 2 g/kg SV, které vyjadřují stav venkovního vzduchu např. pro t e = -5 C při relativní vlhkosti ϕ = 0,8. V náběhovém stavu do doby ustálení koncentrace škodlivin v místnosti rozhoduje o průběhu koncentrace velikost objemu místnosti V. Na obr. 7, v demonstračním příkladu narůstání koncentrace v čase τ je patrné, že pro stejný tok vzduchu V P = V. n = 10 vychází: při velkém objemu místnosti (V = 10) a při malé výměně vzduchu (n=1) je dosaženo ustálené koncentrace Ψ U přibližně v čase τ= 4h křivka A, při malém objemu (V = 1) a při velké výměně vzduchu (n = 10) je dosaženo ustálené koncentrace Ψ U přibližně již za τ = 0,5 h křivka B. Větší objem místnosti v časově krátkém úseku pro produkci škodlivin, při stejném objemovém průtoku větracího vzduchu V P = 10 (pro obě křivky stejné), podstatně snižuje koncentraci škodlivin v místnosti oproti malému objemu místnosti, i když je násobnost výměny vysoká. Uvažujme v uvedeném příkladu podle obr. 7, že k produkci škodlivin dochází např. po dobu jedné hodiny Vliv objemu místnosti na větrání Zjednodušená představa o závislosti odváděné škodliviny pouze na násobnosti výměny větracího vzduchu v místnosti vychází z představy o přímé závislosti větracího systému na snižování produkované škodliviny v místnosti. Podle výše uvedeného vztahu o produkci škodlivin je však patrné, že průběh koncentrace má exponenciální závislost, která je v době náběhu produkce škodlivin značně ovlivněna objemem místnosti. Výše byl uveden příklad s průběhem koncentrace škodlivin od počátku rovnoměrného sycení do prostoru místnosti s objemem V, při zajištění stálé n násobné výměny vzduchu. Pro snazší pochopení narůstání koncentrace škodlivin je obecný vztah zobrazen v grafu na obr. 6. Při ustáleném stavu po časovém intervalu τ U je dosaženo maximální koncentrace škodlivin Ψ U. Dále se již v prostoru místnosti koncentrace nezvyšuje. Z definice pro ustálení koncentrace vyplývá, že se jedná o poměr mezi množstvím škodliviny V S, koncentrované do množství větracího vzduchu V P podle vztahu: (obj. %) Obr Vyvětrání místnosti po krátkodobé produkci škodlivin (obr. 8) Řada větracích zařízení se navrhuje pro krátkodobý provoz užívání místnosti, kdy dochází k nárazové produkci škodlivin. Podle obr. 7 v demonstrační ukázce je užívání místnosti po dobu jedné hodiny (od počátku produkce škodlivin).

9 Při stejné intenzitě větrání objemovým průtokem vzduchu = 10 podle obr. 7 je možné zaznamenat stav vyvětrání místnosti po ukončení jejího užívání, který je zobrazen na obr. 8: pro místnost s objemem V = 1 s výměnou n = 10 je stav koncentrace Ψ PB = 1 bod B pro místnost s objemem V = 10 s výměnou n = 1 je stav koncentrace Ψ PA = 0,63 bod A. Průběh snižování koncentrace větracím systémem po ukončení produkce škodlivin podle obr. 8 je výchozím stavem s maximální koncentrací. Při velké n násobné výměně vzduchu se koncentrace prudce snižuje, zejména u malé místnosti. Průběh takto snižované koncentrace je na obr. 8. Obr. 2: Obr. 3: Obr. 4: Obr. 5: Obr. 6: Obr. 7: Obr. 8: Odborný článok Závislost produkce vlhkosti od osoby na výsledné teplotě místnosti ti Křivka: A člověk v klidu, B při malé aktivitě, C při zvýšené aktivitě, D při mimořádně namáhavé činnosti Průběh měrné vlhkosti v ložnici při produkci vlhkosti dvěma osobami Příklad stanovení rosného bodu na okně s povrchovou teplotou t P = 15 C z průběhu koncentrací vlhkosti v ložnici podle příkladu 4 Průběh měrné vlhkosti v ložnici při počáteční koncentraci podle příkladu 5 Zobrazení časového průběhu koncentrace škodlivin Příklad časového průběhu koncentrace škodlivin z poměrných hodnot objemu a výměny vzduchu: Křivka A výměna vzduchu n = 1 a objem V = 10 Křivka B výměna vzduchu n = 10 a objem V = 1 Příklad časového průběhu vyvětrání místnosti při poměrné počáteční koncentraci škodlivin u stavu A a B: Křivka A výměna vzduchu n = 1 a objem V = 10 Křivka B výměna vzduchu n = 10 a objem V = 1 Obr Porovnání vlivu objemu místnosti a násobnosti výměny vzduchu u krátkodobého provozu Podle obr. 7 je od začátku produkce škodlivin průběh narůstání koncentrace u místnosti s velkým objemem pozvolný (křivka A). U koncentrace v místnosti s malým objemem (křivka B) je dosaženo ustálené koncentrace prakticky během 30 minut. Zvolme podle obr. 7 interval pro časově krátké užívání místnosti, při kterém vznikne produkce škodlivin po jedné hodině. Na obr. 8 je u obou sledovaných provozů po ukončení časového intervalu 1 hodiny stanovena koncentrace v bodech A a B. Zvolíme-li oba body jako výchozí koncentraci pro vyvětrání místnosti, můžeme ji uvažovat za počáteční největší koncentraci, kdy škodliviny již dále nevznikají (tj. místnost se přestala užívat) a zjistíme, že: u bodu A je počáteční koncentrace pro vyvětrání místnosti Ψ PA = 0,63, u bodu B je počáteční koncentrace pro vyvětrání místnosti Ψ PB = Ψ U = 1. Vyvětrání místnosti nastává po ukončení užívání, kdy vznikaly škodliviny. Průběh koncentrace při vyvětrání místnosti je znázorněn na obr. 8. Podle obr. 8 je průběh koncentrace vyjádřen: křivkou A, při které je nižší výměna vzduchu a úplného vyvětrání je dosaženo v čase τ = 4 1 = 3 h, křivkou B, při které je vyšší výměna vzduchu a úplného vyvětrání je dosaženo v čase τ = 2 1 = 1 h. Legenda k obrázkům: Obr. 1: Závislost produkce tepla člověkem na výsledné teplotě místnosti t i Křivka: A člověk v klidu, B při malé aktivitě, C při zvýšené aktivitě, D při mimořádně namáhavé činnosti 9

10 Zo sveta vykurovacej techniky Systém stúpačiek RISER Uponor MLCP : jedinečný a inovatívny Nájdete aj v programe TechCON! Vysoká dostupnosť celého systému Systém stúpačiek Uponor MLCP umožňuje použiť princíp modulárneho návrhu. Pomocou iba 27 komponentov dokážete zrealizovať akúkoľvek úlohu, na zrealizovanie ktorej ste doteraz potrebovali stovky súčastí. preto teraz dokážete jednoduchým spôsobom navrhnúť štandardné objekty, ako aj špeciálne riešenia pre veľmi komplikované úlohy. okrem toho, v prípade nepredvídaných problémov na stavenisku je tento systém vysoko flexibilný. Pomocou spojok, ktoré je možné jednoduchým spôsobom demontovať, môžete vykonať rýchle prispôsobenie pre novú úlohu. Kvôli zníženiu počtu komponentov sú všetky pre vás potrebné diely virtuálne vždy na sklade. Pre dodávateľov stavebných prác a inštalatérov sa takto skončili meškania spôsobené dlhými dodacími lehotami. na druhej strane, predajcovia profitujú z nízkych požiadaviek na skladovanie a z vysokého obratu systému. Všetky prednastaviteľné kombínácie Lisovanie na pracovnom stole Pomocou systému stúpačiek Uponor MLCP môžete rozhodujúci krok zrealizovať aj na zemi, pretože samotné lisovanie sa môže vykonať jednoducho a presne na pracovnom stole. Na stavenisku stačí už len zasunúť rúrky do spojok a zablokovať ich - a to bez potreby akéhokoľvek náradia. Tým sa šetrí čas a navyše sa zabezpečí výsledná kvalita spracovania. Systém stúpačiek Uponor MLCP využíva princíp modulárneho navrhovania. Jednotlivé komponenty sú vynikajúcim spôsobom koordinované. Takto dokážete naprojektovať všetky predstaviteľné kombinácie - ako bežné, štandardné riešenia, tak aj zložité riešenia pre nezvyčajné požiadavky. V rámci projektovania nie sú žiadne obmedzenia. Inovatívny systém spájania poskytuje väčší priestor na kreatívne myslenie. Menej súčiastok, väčšia flexibilita Zatiaľ čo na bežné mm zdravotechnické systémy je potrebných až 300 rôznych komponentov, systém stúpačiek Uponor MLCP znamená, že ich nebudete potrebovať viac ako 27. Predstavte si, aké jednoduché by bolo projektovanie, ak by ste uvažovali iba o 27 komponentoch. 10

11 Zo sveta vykurovacej techniky Zoznam komponentov systému RISER: Uponor GmbH, organizačná zložka Vajnorská Bratislava T: F: W: E: 11-

12 Zo sveta vykurovacej techniky Bonusový program pre projektantov na rok 2010 Vážení priatelia časopisu Techcon magazínu, Som veľmi rád že sa opäť stretávame na stránkach tohto veľmi populárneho odborného média. Za spoločnosť ECO-PROM ako odborného garanta výrobcu LICON Vám ďakujem za dôveru v roku 2009 a želám Vám všetkým pevné zdravie a pohodu aj počas celého roku Spoločnosť LICON HEAT ako výrobca prichádza na český a slovenský trh so svetovou novinkou konvektoru OC (Optimized Convections), ktorý sa začne vyrábať od januára 2010 a bude predstavený aj na veľtrhu Aqua-Therm Nitra Jedná sa o prvý podlahový konvektor s ventilátorom s veľmi nízkou hlučnosťou a znížením spotreby el.energie o 93%. Znížením šumu ventilátorov sme dosiahli akustickú hladinu vhodnú aj do nočných miestností. Zníženie hladiny šumu bolo dosiahnuté úplne novým typom tangenciálneho jednomotorového ventilátora, jeho uchytením a použitím absorbentu ( úprava vaničky s fóliou ). Download katalógu PKOC nájdete na stránke v sekcií katalóg a cenníky alebo Vám ho môžeme poslať na CD alebo v tlačenej forme. Nakoľko máme záujem aby ste aj Vy ako tvorcovia projektov mali benefity, pripravili sme pre Vás bonusový odmenový systém, ktorý môže využívať ktorýkoľvek projektant ÚK a TZB. Počas celého roka môžete prihlasovať Vaše projekty na našej adrese a každý projektant automaticky získava hodnotný bonus a bude ďalej zaradený do provízneho programu po realizácií projektu. Naviac všetky prihlásené projekty (podmienka realizačné projekty) budú zlosované o hodnotné ceny. Zlosovanie bude 2 x za rok a to a Projekty sa v províznom systéme rozdeľujú na rodinné domy a spoločenské stavby. Bonusový program pre projektantov Pri prihlásení a potvrdení prihlášky z našej strany získavate ihneď podľa Vášho výberu : Dobíjací kupón na mobilný telefón T-Mobile, O2, ORANGE, alebo USB kľúč, prípadne TESCO nákupný poukaz. Ceny v súťaži : (ilustračné foto), losovanie sa uskutoční 2x do roka. Podmienky a prihlášku nájdete na našej webovej stránke. Želám veľa úspechov a štastia v roku 2010! Roman Pojezdál Eco-prom. s.r.o. 12

13 Zo života našich obchodných partnerov Spoločenský raut firmy IVAR CS v Prahe Ako býva dlhoročným zvykom, v piatok na konci výstavy Aquatherm Praha usporiadala firma IVAR CS tradičný spoločenský raut pre svojich zákazníkov a obchodných partnerov. Tohto roku sa neformálny spoločenský večierok konal v historických priestoroch Eko technického múzea v Prahe neďaleko rieky Vltava. Po príchode na miesto konania sa účastníci rautu zúčastnili prehliadky historických parných strojov, spojenej s odborným výkladom s ich spustením do prevádzky. Tieto stroje v minulosti slúžili Čistiarni odpadových vôd mesta Praha, v ktorej budove sa Eko technické múzeum nachádza. Po prehliadke parných strojov spoejenej s odborým výkladom nasledoval presun hostí akcie do spoločenských priestorov múzea. Veľkolepá akcia bola zahájená vo večerných hodinách, pričom v samotnom úvode účastníkov privítali majiteľ firmy IVAR CS p. Semir Boughattas a riaditeľ firmy p. Marek Wolf, po stručnom oboznámení prítomných s programom akcie, sa dobrá zábava mohla začať. Pre záujemcov o prehliadku podzemných priestorov starej čistiarne odpadových vôd bol k dispozícii riaditeľ múzea, ktorý v polhodinových intervaloch sprevádzal menšie skupinky účastníkov podzemnými priestormi, pričom ich podrobnejšie oboznámil s históriou a funkčnosťou čističky, ako aj jej súčasným stavom. Najväčšej hudobnej sále dominovalo pódium, kde kraľovala vynikajúca kapela Koneckonců. Bezpochyby najväčším účastníkom rautu bol skutočne fascinujúci exponát predhistorického mamuta (jediný svojho druhu v Európe) nemo stojaci v zadnej časti sály. Ďalšou mimoriadne dôležitou sálou bola sála, v ktorej sa podávali najrôznejšie gurmánske špeciality (ako príklad spomeniem jelení guľáš, jedlá z bravčoviny či kuraciny, nechýbali ani výborné syry, zelenina, či zákusky), a samozrejme pestrý výber alkoholických nápojov (vrátane ochutnávky znamenitých druhov whisky) a tiež nealko nápojov, nemožno opomenúť ani vynikajúca taliansku kávu (prepotrebný životabudič). V úvode spoločenského večierka srdečne privítali účastníkov majiteľ firmy IVAR CS Ing. Semir Boughattas a riaditeľ firmy IVAR CS Marek Wolf. Dominanta hudobnej sály - exponát predhistorického mamuta vzbudzoval bezpochyby obdiv V samotnom úvode sa prihovoril účastníkom rautu riaditeľ Eko technického múzea (v dobovom kostýme ako riaditeľ čistiarne odpadových vôd s manželkou) a oboznámil ich s históriou tohoto zaujímavého miesta. O výbornú zábavu sa počas celého večera starala vynikajúca živá hudba v podaní kapely Koneckonců a ich pestrého repertoáru. 13

14 Zo života našich obchodných partnerov Pozvanie na raut prijal ako každoročne aj majiteľ talianskej firmy IVAR p. Bertolotti so synom (v strede). Ochutnávku znamenitých druhov whisky som si samozrejme ani ja nenechal ujsť (úplne vpravo). V sále s občerstvením dozeral na poriadok tento fascinujúci exponát šabľozubého leva v službách usporiadateľa akcie. Pre labužníkov fajčiarov bola pripravená k dispozícii sála, v ktorej prebiehala ochutnávka cigár. Na tejto akcii sa tradične stretli obchodní partneri, priatelia či dobrí známi z celej Českej republiky i Slovenska a mnohí si mali čo povedať až do samého záveru v skorých ranných hodinách nasledujúceho dňa. Riaditeľ Eko technického múzea (v strede) so svojím kolegom (vľavo) vysvetľujú činnosť parných strojov. V hudobnej sále panovala výborná zábava a čulý spoločenský ruch až do skorých ranných hodín. Na záver mi neostáva iné než spokojne konštatovať, že spoločenský raut firmy IVAR CS pri príležitosti výstavy Aqua-therm 2009 splnil všetky očakávania a už tradične sa stal mimoriadne úspešnou akciou, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom. Zaujímavá lokalita i program, výborná zábava, znamenité občerstvenie a skvelá živá hudba - to boli základné piliere úspechu akcie, na ktorú žiadny z jej účastníkov určite nezabudne. 14 Zamestnanec múzea v dobovom oblečení v rozhovore s návštevníkmi. Mgr. Štefan Kopáčik šéfredaktor časopisu TechCON magazín Atcon systems s.r.o.

15 Ponuka produktov Atcon systems VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON Modul vnútorného vodovodu a kanalizácie je založený na základných princípoch použitých v moduloch tepelných strát a vykurovania. Kreslenie a výpočty sú s uvedenými modulmi úplne totožné. Prácu začíname opäť prípravou projektu t.j. vytvorením poschodí a nahraním pozadí. Dialógové okná sú taktiež založené na rovnakom dizajne a princípoch. Napojenie armatúr na zariaďovacie predmety je opäť možné zadať dvomi spôsobmi: zjednodušeným a podrobným. Pri zjednodušenom napojení máte možnosť vybrať preddefinovanú sadu armatúr podľa typu napájaného zariaďovacieho predmetu. Podrobné napojenie vám umožní vyskladať ľubovoľné napojenie armatúr, presne podľa vašich požiadaviek. Vytváranie a zakreslenie tabuliek miestností: Rovnako jednoduchý a prehľadný je aj návrh zariaďovacích predmetov. Dizajn okna je veľmi podobný oknu pre návrh vykurovacích telies. Navyše je možný aj návrh viacerých zariaďovacích predmetov naraz do zvolenej miestnosť. V prípade, že chcete použiť rovnakú sadu armatúr aj pre ostatné zariaďovacie predmety v projekte, opäť stačí napojiť armatúry na jeden zariaďovací predmet, následne ho označiť v projekte a vybrať funkciu Nakopíruj armatúry na rovnaké ZP. Vnútorný vodovod Máte možnosť meniť výšku pripojenia na vodovodné a kanalizačné potrubie, meniť špecifický výtok q armatúry a výpočtový odtok DU pre zariaďovací predmet. Rovnako sa nič nezmenilo ani pri vkladaní telies do projektu a je zhodné s vkladaním radiátorov či zdrojov tepla: Postup pre zakreslenie a napojenie potrubí vodovodu a taktiež aj princíp výpočtu je úplne zhodný z ústredným vykurovaním. V poli s názvom Okruh cez zariaďovací predmet je uvedený zoznam okruhov, pričom jednotlivé okruhy sú označené SV okruh studenej vody, TV - okruh teplej vody, C okruh cirkulácie. Pomocou tlačidla Súbežný vyhľadá program pre označený okruh SV súbežný okruh TV, resp. naopak pre označený okruh TV súbežný okruh SV. Okruh č.1 predstavuje najnepriaznivejší okruh s najväčšou tlakovou stratou. V pravej časti, pod zoznamom úsekov okruhu je uvedená tlaková bilancia okruhu. Pre každý okruh je možné dopísať dodatočnú tlakovú stratu okruhu pap. Pre okruhy, na ktorých sú vložené regulačné armatúry je v bilancii uvedená aj tlaková mnidiferencia regulovaná na okruhoch pr. 15

16 Ponuka produktov Atcon systems Pri okruhoch cirkulácie navrhne program dimenzie na jednotlivých úsekoch na základe lineárnej hustoty tepelného toku. Výpočet zohľadňuje typ a hrúbku použitej izolácie. Návrh izolácie sa vykoná rovnako ako pri ústrednom vykurovaní. V okne na pravej strane (ktoré poznáte už z tepelných strát) si volíte uhol kolena a uhol odbočky, ktorými sa budú potrubia spájať pri kreslení. Koleno Voľné položenie (0 ) ponúka možnosť inteligentného spájania potrubí pod ľubovoľným uhlom, pričom najvhodnejšiu kombináciu kolien navrhne program sám pri špecifikácii. V spodnej časti okna sa zadáva spád potrubia. Klinutím na zariaďovací predmet sa potrubie automaticky napojí, zakreslíte ho až po zvislý odpad. Zvolením napojenia v mieste kliku, sa potrube napojí na zvislý odpad presne vo výške vypočítanej na základe nastaveného spádu (napr. 3%). 3 hlavné zásady pri kreslení potrubia a napájaní zariaďovacích predmetov Vnútorná kanalizácia Zakreslenie potrubí vnútornej kanalizácie si už vyžaduje trošku viac pozornosti. Princíp ostal rovnaký ako pri ostatných potrubiach, no dôležité je uvedomiť si tu, že kreslíme potrubia uz v zvolenom spáde. Z toho dôvodu nie je možné používať funkcie ako je spojenie potrubí, predĺženie potrubia a pod. Pri výbere potrubia si volíte základnú dĺžku segmentu rovného kusu potrubia. Zadávané potrubie je pri kreslení automaticky delené. Modrá šípka udáva smer kelasania potrubia a pri kurzore je zeleným číslom zobrazený nastavený spád pre potrubie. 1. Aj keď program potrubie nadimenzuje, je výhodnejšie zvoliť pri kreslení vhodnú dimenziu kvôli dispozičnému riešeniu (napr. pri napájaní umyvadiel stačí nastaviť DN 40, pri napájaní WC alebo kreslení odpadných a zvodových potrubí sa odporúča nastaviť DN 100). Vyhnete sa tak zbytočným kolíziám pri zmene priemeru po výpočte. Treba si uvedomiť, že na rozdiel od vykurovania či vodovodu sa tu pracuje s výrazne väčšími priemermi potrubí. 2. Pri napájaní viacerých zariaďovacích predmetov na spoločné pripájacie potrubie je vhodné zakresliť potrubie z najvzdialenejšieho predmetu až po zvislé odpadové potrubie (1.), a potom na neho postupne pripájajať ďalšie zariaďovacie predmety. Program tak vypočíta presný spád od predmetu po pripojenú odpbočku (2.a 3.). 16

17 Ponuka produktov Atcon systems 3. Pri napájaní zariaďovacích predmetov na spoločné pripájacie potrubie sa zobrazí dialógové okno s otázkou Chcete zachovať spád zadávaného potrubia?, v ktorom máte možnosť zvoliť spôsob pripojenia. Ak chcete pripojiť zariaďovací predmet na pripájacie potrubie so zachovaním spádu zvoľte odpoveď Áno. Program dimenzuje vetrané a nevetrané odpadné potrubia. Ak na odpadné potrubie pred spustením dimenzovania vložíte kanalizačnú zátku, program ho nadimenzuje ako nevetrané. Ak spustíte výpočet bez vloženia zátky, program nadimenzuje odpadné potrubie ako vetrané a po výpočte naň automaticky vloží vetraciu hlavicu. Ak chcete pripojiť zariaďovací predmet na pripájacie potrubie bez zachovania spádu zvoľte odpoveď Nie. Vodovod aj kanalizácia sa kreslía do jedného projektu. Avšak po zatlačení tlačítka sa skryjú všetky potrubia a prvky prislúchajúce kanalizácii a naopak po stlačení tlačítka sa skryje celý vodovod. Takto je možné veľmi jednoducho exportovať projekty samostatne alebo spolu. Ako vidno na nasledujúcom obrázku program automaticky popisuje všetky tvarovky, počet kolien a uhly. V pravej časti je taktiež viditeľný výpočet spádu potrubia (10,5%), po napojení na už zakreslený hlavný ležatý zvod. Ani v module ZTI nechýba výsledná špecifikácia, ktorá veľmi výrazne pomôže najmä pri kanalizácii, a konkrétne pri počítaní použitých tvaroviek. 17

18 Ponuka produktov Atcon systems Nový plne automatický spôsob generovania rozvinutých rezov vyhodnocuje nielen kolízie zariaďovacích predmetov ale aj textov a optimalizuje ich aby sa neprekrývali. Pre vytvorenie rozvinutého rezu stačí opäť stlačiť len jediné tlačítko. Pre kreslenie kanalizačných potrubí je veľkou pomôckou možnosť aktivácie 3D zobrazenia potrubí. 18

19 Prinášame : Aktualizáciu databázy výrobcov programu TechCON vo všetkých firemných verziách a tiež v plnej verzii (1. fáza), ktorá bola vydaná koncom mesiaca január. Výrobca Sortirment Akcia LICON HEAT BERETTA (SATEC SK) ATMOS KORADO podlahové, lavicové konvektory, príslušenstvo plynové, kondenzačné kotly, príslušenstvo kotly na tuhé palivá, ekvitermická regulácia, príslušenstvo kompletný sortiment doskových a kúpeľňových radiátorov rozšírenie a aktualizácia sortimentu rozšírenie a aktualizácia sortimentu rozšírenie a aktualizácia sortimentu rozšírenie a aktualizácia sortimentu Výrobca Sortirment Akcia HERZ ISAN VIESSMANN GEMINOX a mnohí ďalší... armatúry, ventily, rozdeľovače, systémy podlahového vykurovania, príslušenstvo kúpeľňové radiátory, konventory kotly, tepelné čerpadlá, radiátory, ventily, píslušenstvo kondenzačné kotly, príslušen., tepelné čerpadlá rozšírenie a aktualizácia sortimentu rozšírenie a aktualizácia sortimentu rozšírenie a aktualizácia sortimentu rozšírenie a aktualizácia sortimentu Doplnenie modulu ZDRAVOTECHNIKA (vodovod a kanalizácia) do plnej verzie programu TechCON (o podrobnostiach ako i cenách vás budeme včas informovať). TechCON Infocentrum Aktuality a zaujímavosti zo sveta programu TechCON Pripravujeme : Aktualizáciu databázy výrobcov programu TechCON vo všetkých firemných verziách a tiež v plnej verzii (2. fáza): Výrobca Sortirment Akcia TACONOVA armatúry, ventily, regulačná technika, rozdeľovače nová inštalácia produktov Rozšírenie programu TechCON o modul pre návrh a výpočet komínových systémov BRILON. Cyklus školení programu TechCON (vodovod a kanalizácia) - o termínoch a lokalitách vás budeme včas infomovať. Ponuka produktov Atcon systems Prečo k Vám nechodí pravidelne (TechCON magazín)? Važení čitatelia časopisu TechCON magazín, vzhľadom na stále rastúci záujem o náš časopis, ktorý prevyšuje jeho náklad, sme nútení pristúpiť k tzv. rotácii odberateľov, čo spôsobuje, že niektoré čisla časopisu Vám nebudú pravidelne automaticky doručené. Preto Vám ponúkame možnosť predplatiť si celý ročník časopisu vopred, čo Vám zaručí, že sa k Vám TechCON magazin dostane vždy a pravidelne. Predplatitelia obdržia prednostne i CD prílohy k vybraným číslam časopisu. Cena ročného predplatného (6 čísel) je 16,60 EUR (500 Sk) bez DPH. Majitelia plných verzií programu TechCON majú predplatné časopisu zdarma. Vaše objednávky prijímame na adrese: Atcon systems s.r.o. telefonicky na čísle tel.: 048/ Zvolenská cesta 14 alebo om na adrese šéfredaktora : Banská Bystrica 19

20 Reportáž z výstavy Navštívili sme veľtrh Aqua-therm Praha 2009 V dňoch novembra 2009 sa uskutočnil 16. ročník tradičného medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, ventilácie, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky AQUA-THERM v Prahe. potrebnou k jeho realizácii. Nechýbali ani praktické ukážky inštalácie tohto systému spolu s protipožiarnymi armatúrami, nadprietokovými poistkami a ďalšími komponentami v domových plynovodoch do tlaku 5,0 baru. Horúcou novinkou od IVARu bola flexibilná plynová hadica s neobmezenou životnosťou s uzatváracím ventilom G2 a protipožiarnou poistkou Firebag. Už po druhýkrát vo svojej dlhej histórii sa tento jesenný veľtrh uskutočnil v nových priestoroch výstaviska v pražských Letňanoch. Oproti minulému ročníku veľtrh nastali neiktoré zmeny, jednou z tých príjemných bol napríklad bohatý sprievodný programu, či dobudovanie priestorov na občerstvenie či hygienu pre návštevníkov. Nepríjemným prekvapením bola absencia veľkej časti tradičných vystavovateľov, medzi nimi množstva veľkých svetových i českých výrobcov z oblasti vykurovacej či zdravotnej techniky. Aj napriek tomu, že nemám oficiálne informácie o počte návštevíkov 16. ročníka výstavy, už počas nej bolo jasná, že ju navštívilo menej ľudí ako tomu bolo po minulé roky (čo je vzhľadom na nízky počet a nie príliš pestré portfólio vystavovateľov pochopiteľné). Výstavná plocha pozostávala rovnako ako vlani z celkovo 5-tich hál a niekoľkých vedľajších výstavných priestorov. V stručnosti Vás prevediem expozíciami niektorých vybraných vystavovateľov a ich zaujímavými ponukami produktov: Spoločnosť Jaroslav Cankař a syn ATMOS vo svojej tradične rozsiahlej expozícii predstavila svoj kompletný sortiment kotlov na všetky druhy tuhých palív a rozsiahle príslušenstvo a regulačnú techniku ku kotlom. Spoločnosť IVAR CS opäť neskalama - jednak origilánym riešením svojho priestranného stánku a samozrejme ponukou noviniek a bahatého sortimentu produktov pokrývajúcich prakticky všetky oblasti TZB - od vykurovania až po rozvody plynu. Firma IVAR CS na tohtoročnom Aqua-therme ako 1. v Českej republike oficiálne predstavila plne legislatívne pripravený a certifikovaný systém domových plynovodov z viacvrstvových rúrok ALPEX-GAS. Systém ALPEX-GAS bol bližšie predstavený spoločne s Technickým pravidlom TPG a Podnikovou technickou normou PTN Novinkou z oblasti merania a regulácie bola kompaktná bytová meracia stanica tepla EQUIMETER, určená pre nezávislé ovládanie a správne rozdelenie spotreby v budovách s niekoľkými oddelenými obytnými jednotkami. Okrem horeuvedených atraktívnych noviniek na návštěvníkov čakal tradičníýkomplexný sortiment IVAR CS z oblasti vykurovania, vody a plynu i tepelnej techniky. Už tradične veľmi príjemným spestrením života na stánku firmy IVAR CS bola každodenná show - maľovanie na telo, pričom na každý deň bola pripravená nová predloha a nové krásne telo príťažlivej modelky. Reklamy na produkty IVAR CS na odhalené telá dievčat maľoval skúsený profesionálny maliar Detlef Poetsch (www.detlef-desing.com). Hneď v prvý deň výstavy som si nenechal ujsť možnosť zvečniť sa s modelkou Jankou a prejsť sa s ňou po halách výstaviska (ochranka). 20 Najväčší český výrobca vykurovacích telies firma KORADO vo svojej rozsiahlej expozícii prezentovala kompletný sortiment vykurovacích telies vrátane niekoľkých noviniek. Návštevníkov mohli upútať okrem iného napríklad telesá s atraktívnymi povrchovými úpravami, či modely, ktoré sú zaujímavými dizajnovými riešeniami. napr. vykurovacie steny KORATHERM.

21 Zo sveta vykurovacej techniky Firma REMKO predstavila vrámci svojho sortimentu tepelných čerpadiel aj novinku - invertorové tepelné čerpadlá vzduch/voda. Stánok nemeckej firmy Viega ponúkal návštevníkom veľtrhu možnosť zoznámiť sa s bohatou ponukou produktov, ktorá okrem potrubných systémov (meď, plasthliník, oceľ) obsahuje predstenové a odtokové systémy pre oblasti zdravotechniky. Jednou z naoriginálejšie riešených expozícií vystavovateľov bol stánok spoločnosti DAIKIN, ktorá je svetovým výrobcom vykurovacej, chladiacej a vetracej techniky. Expozícia s kostrovým modelom obrovského dinosaura mala symbolizovať zaostalosť v súčasnosti stále najviac používaných fosílnych palív (zemný plyn) a upriamiť pozornosť návštevníka na výhody a prínosy tepelných čerpadiel ako alternatívy pre budúcnosť. Expozícia českého zastúpenia rakúskej firmy HERZ ponúkala návštevníkom pohľad na svoj ucelený sortiment vykurovacej techniky, v ktorom tradične nechýbalo množstvo zaujímavých noviniek, ktoré však vzghľadom na obmedzené priestory expozície nemohli byť prezentované (solárne systémy, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, zásobníky TÚV TUV atď.). 21

22 Reportáž z výstavy Firma MEIBES vo svojom stánku vrámci noviniek prezentovala mrazuvzdorný ventil SEPP-Eis s obľúbeným spojom Tectite a s integrovaným kompenzátorom objemu, ktorý dokáže odolať i veľmi nízkym vonkajším teplotám, bez toho aby sa nevypustené potrubie kvôli zamrznutej vode roztrhlo. Nosným prvkom expozície českej firmy PONAST bola prezentácia kotlov na drevné pelety, pričom novinkou v sortimente bol automatický kotol na drevné pelety KP 12. Firma REHAU CZ ponúkala vrámci svojho energeticky úsporného programu "REHAU BAU - ÚSPORNÉ BÝVANIE" celý súbor systémov a produktov. Firma disponuje rozsiahlym výrobným programom s najširším portfóliom produktov a systémov na trhu, ktoré spĺňajú podmienky a špecifiká stavieb typu NED (nízkoenergetické domy) a PD (pasívne domy). Tieto systémy a produkty zároveň spĺňají podmienky Stavebného dotačného programu Zelená úsporám, ktorý je v súčasnosti hitom v ČR. Vo svojej expozíci predstavila svoje rozsiahle portfólio produktov, od plastových okien až po komponeny pre podlahové vykurovanie, stenové vykurovanie a chladenie, nechýbali samozrejme produkty pre oblasť rozvodov pitnej vody a kanalizácie. Ďalším z vystavovateľov, ktorý predstavil svoju ponuku tepelných čerpadiel bola firma TOSHIBA. Jednou z noviniek boli tepelné čerpadlá vzduch-voda. 22 Stálym vystavovateľom na veľtrhu Aqua-herm v Prahe je firma REFLEX, ktorá je dlhoročným výrobcom expanznej techniky pre udržovanie statického tlaku vo vykurovacíh a a chladiacich sústavách. Okrem expanzných nádob vyrába tiež vodárenské expanzné nádoby, ktoré sú vhodné pre inštalácie v rozvodoch užitkovej vody, v inštaláciách so zretľom kvalitu a hygienu vody. V prezentovanom sortimente Reflex boli tiež zásobníkové ohrievače teplej vody i pre solárne systémy a systémy s tepelnými čerpadlami a taktiež zásobníky pre akumulaciu tepla i pre sústavy s niekoľkými zdrojmi tepla. Reflex vo svojej expozícii ponúkal aj solárne kolektory - doskové i vákuové trubicové, vrátane príslušenstva. Tradičným slovenským vystavovateľom je firma THERMOSOLAR, jediný svetový výrobca plochých vákuových solárnych kolektorov. Firma ponúka kompletné solárne zostavy, ako aj jednotlivé komponenty, ako sú solárne kolektory, bojlery, regulátory a príslušenstvo.

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy!

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy! 2/2013 2/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať záležať Vaillant www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Mediálna podpora podujatia idb Journal

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Pasívny dom sa oplatí

Pasívny dom sa oplatí 6/2014 6/2014 technologicky vyspelé domy a budovy Pasívny dom sa oplatí www.idbjournal.sk ročník IV ISSN 1338-3337 Vážení čitatelia, ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku, prajeme

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Bakal{rska diplomov{ pr{ca 2012 Martina Huskov{ Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura

Διαβάστε περισσότερα

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS 1,29 EUR 2/2012 Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS Policajti s novými puškami www.alarmsecuritymagazin.sk 2/2011 Alarm magazín 1 Výrobky značiek,

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany uvádza ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 1 Ing. Peter Žúbor ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk CHOV OVIEC a KÔZ Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012 Mnoho šťastia v čase Vianoc, v žiari svetiel stromčeka, aby zdravie, láska, pokoj zavítali

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic 11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011 Czech Republic Slovak Republic Rex Maughan Rex Maughan predseda správnej rady a výkonný riaditeľ FLP Int., Inc. OBJAVTE SVOJU VÍZIU Helen Kellerovej

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Roman GÁŠPÁR ROČNÍKOVÝ PROJEKT 2009 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / EL / CZ Gigaset 5005 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova?

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Križovatky II 2010 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE Recenzenti: PaedDr. Rastislava Brťková,

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ International Closing Conference - Kosice - Slovakia - April 2013 1 AIMS AND OBJECTIVES The main objective of the SIGOLD project is to promote healthy and active ageing by helping 50+ workers stay involved

Διαβάστε περισσότερα

Strojírenské technologie I

Strojírenské technologie I Strojírenské technologie I Obor: STROJÍRENSTVÍ Ing. Daniel Kučerka, PhD., ING-PAED IGIP doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD., ING-PAED IGIP 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Διαβάστε περισσότερα

Žádost o práci na Kypru

Žádost o práci na Kypru Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci na Kypru Strategie Hledání práce na místě ( E303 ) - přes místní úřady práce - přes soukromé agentury - osobní schůzky ve velkých firmách, restauracích a hotelích

Διαβάστε περισσότερα

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ EN / EL / CZ Euroset 5010 1 6 7 2 3 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Last number redial key (and pause key) 4 Direct call key 5 Shift key 6 Set key 7 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS DA P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING Automatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα 3 Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ján Hanák. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++

Ján Hanák. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Ján Hanák Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Artax 2009 Autor: Ing. Ján Hanák, MVP Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Recenzenti: doc. RNDr. Jozef Fecenko,

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS D P O O C O O C ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSNVISNING C pa a a a Πλυντήριο ρούχων utomatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ...

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... Obsah štúdie Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... 83 Anton PAŽICKÝ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY VO FUNKCIÁCH RODINY... 102 Veronika ŠTOFANÍKOVÁ LITERÁRNE VLASTNOSTI A OBSAHOVÉ ROZDELENIE KNIHY PROROKA MICHEÁŠA...

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα TR10K004-G RE / 07.2013 CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ.... 9... 14

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KATEDRA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY Ekológia jedincov a populácii (Syllabus prednášok) Stanislav David 1 Nitra, 2010 Úvodom Syllabus prednášok

Διαβάστε περισσότερα

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci CZ Aquaflam VARIO Saporo Lend Kalmar Barma TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci KAMINOF MIT WASSERWÄRMETAUSCHER Installations- und Bedienungsanleitung WOOD BOILER STOVES Operating and Installation

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης Chladnička s mrazničkou Koel/vriescombinatie Fridge-Freezer Ψυγειοκαταψύκτης ENB44691X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; HU SL EL PL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for SIEMENS GIGASET 5010. You'll find the answers to all your questions on the SIEMENS GIGASET 5010 in

Διαβάστε περισσότερα

divoké hory prekrásne pláže

divoké hory prekrásne pláže GEOGRAFIA A PODNEBIE divoké hory prekrásne pláže Najčistejšie, krištáľové a blankytné more vystupujúce k horám pokrytým snehom. Z knihy The Cretan Journal anglického cestovateľa a maliara Edwarda Leara,

Διαβάστε περισσότερα

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO...

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... Obsah štúdie ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... 3 Vasyľ KUZMYK Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ... 13 Alexios PANAGOPOULOS PATRISTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Zobrazení dálkového ovladače... 4 Použití

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

Antologie řecké literatury 20. století. Nicole Votavová Sumelidisová

Antologie řecké literatury 20. století. Nicole Votavová Sumelidisová Antologie řecké literatury 20. století Nicole Votavová Sumelidisová Masarykova univerzita Brno 2014 Antologie řecké literatury 20. století Nicole Votavová Sumelidisová Masarykova univerzita Brno 2014 Dílo

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

AQUA TURBO 047201-05/05

AQUA TURBO 047201-05/05 AQUA TURBO INSTRUCTIONS FOR USE GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO MODO DE EMPLEO MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE KULLANMA TALIMATI 047201-05/05 3

Διαβάστε περισσότερα

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης

Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης Fig. 1 A2 A3 A6 A9 B1 B2 B3 B4 A1 A4 A5 A11 A7 A8 A10 C1 Rádiová meteorologická stanica 1. Funkcie Vonkajšia teplota

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της 1/2013 Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της Η Καλημέρα εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχίας. Tento časopis je vydáván za finanční podpory Ministerstva

Διαβάστε περισσότερα

Napoleon Lapathiotis. Životopis

Napoleon Lapathiotis. Životopis Napoleon Lapathiotis Životopis 1888 1944, * v Athénách, jeho otec Leonidas Lapathiotis pocházel z Kypru, byl armádním důstojníkem, jenž se postupně vypracoval na generála, byl zvolen do parlamentu a nakonec

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13) Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd ČR (projekt

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

Kostas Karyotakis. Životopis 78

Kostas Karyotakis. Životopis 78 ŘECKÁ POEZIE 20. LET 20. STOLETÍ Kostas Karyotakis Životopis 78 1896 1928, * v Tripolis, byl synem stavebního inženýra Jorgose Karyotkise a Ekaterini Skajanni, byl prostřední dítě, měl ještě sestru a bratra

Διαβάστε περισσότερα

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková 2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková Kardiovaskulárne ochorenia zaujímajú prvé miesto v príčinách mortality na celom

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου...

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Κ Α Ι Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Skoda Superb, μοντέλο του 1942, με γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου ATMOS 77 χρόνια Τρείς γενιές

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου...

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Κ Α Ι Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Skoda Superb, μοντέλο του 1942, με γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου ATMOS 77 χρόνια Τρείς γενιές

Διαβάστε περισσότερα

10. SOUČASNÁ LITERATURA

10. SOUČASNÁ LITERATURA 10. SOUČASNÁ LITERATURA 10.1. Současná poezie Mladší řecké básníky zařadíme do literárních skupin nebo generací jen stěží (objevují se však i termíny generace osmdesátých a devadesátých let ), naopak každý

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Πέτρος Σαμαράς Καθηγητής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 Στόχοι Από τη θερμική επεξεργασία ΑΣΑ με ταυτόχρονη παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Název produktu. SPECIÁLNÍ PRODUKTY Creasteron. BÍLKOVINY - PROTEINY Whey C6 Hi-Anabol Protein Hi Tec Protein Micellar Casein Protein 80

Název produktu. SPECIÁLNÍ PRODUKTY Creasteron. BÍLKOVINY - PROTEINY Whey C6 Hi-Anabol Protein Hi Tec Protein Micellar Casein Protein 80 Porovnávací tabulka suplementů Název produktu Strana Kalorická restrikce Zvýšení spalování kalorií během tréninku Zvýšení spalování kalorií během odpočinku Dietní systém podpory Přírůst tělesné hmotnosti

Διαβάστε περισσότερα

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu . Android Box Q4 4K www.evolveo.eu Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO AndroidBox Q4 4K české společnosti EVOLVEO. Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti. Připojte Váš nový

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής ταχύτητας. πρόσβαση στο. Internet. High Speed. Internet Access

Υψηλής ταχύτητας. πρόσβαση στο. Internet. High Speed. Internet Access Υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Internet High Speed Internet Access The Internet Ακόμα και χωρίς κόστος ή μόνιμο συμβόλαιο? Μήπως η ποιότητα των υπηρεσιών Internet προς τους πελάτες σας χρειάζεται βελτίωση;?

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΆ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ KOMBI ATMOS ΛΕΙΤΟΥΡΓÍΑ Καινούργια σειρά των λεβήτων KOMBI DC 18 SP (L), DC 25 SP (L), DC 32 SP (L) επιτρέπει καύση ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

Καλημέρα 6/2014. Καλή Χρονιά και Ευτυχισµένο το 2015

Καλημέρα 6/2014. Καλή Χρονιά και Ευτυχισµένο το 2015 Καλημέρα 6/2014 Καλή Χρονιά και Ευτυχισµένο το 2015 Η Καλημέρα εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχίας. Tento časopis je vydáván za finanční podpory Ministerstva Kultury

Διαβάστε περισσότερα

Sèche-Linge à condenseur Condenser tumble dryer Sušička na prádlo Kondenstørretumbler Στεγνωτήριο ρούχων με συμπυκνωτή Droogtrommel met condensatie

Sèche-Linge à condenseur Condenser tumble dryer Sušička na prádlo Kondenstørretumbler Στεγνωτήριο ρούχων με συμπυκνωτή Droogtrommel met condensatie FR EN CS D EL NL GUIDE D INSTLLTION & D UTILISTION INSTLLTION & OPERTING INSTRUCTIONS NÁVOD K INSTLCI OSLUZE INSTLLTIONS- OG ETJENINGSVEJLEDNING Οδηγίες χρήσεως INSTLLTIE & GERUIKSHNDLEIDING Sèche-Linge

Διαβάστε περισσότερα

XIII Hvězdoplavby zpěv třináctý (O rozličných tvorech na planetách)

XIII Hvězdoplavby zpěv třináctý (O rozličných tvorech na planetách) XIII Άστροναυτιλία ν [Τὰ περὶ ποικίλων ζῴων ἐν πλανήτῃσιν] Ἔνθεν μὲν πλέομεν τὸ φίλον ἀκαχήμενοι ἦτορ Πορνογυνῆτι ἄνακτι κότον φρεσὶ ὀξὺ φέροντες Μανδὺν ζητοῦντες καὶ μῆλον κοσμοθεωροῦν οἰοπόλοι μοῦνοι

Διαβάστε περισσότερα

Řecká poezie 20. let 20. století. Tereza Keslová

Řecká poezie 20. let 20. století. Tereza Keslová Řecká poezie 20. let 20. století Tereza Keslová Masarykova univerzita Brno 2013 Řecká poezie 20. let 20. století Tereza Keslová Masarykova univerzita Brno 2013 Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická

Διαβάστε περισσότερα

Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT

Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT Bushido T1980 Operating computer Komputer Bushido 4 Cyklocomputer Bushido 14 Υπολογιστής Bushido 24 Computador Bushido 34 2 3 Główne funkcje Pierwsze uruchomienie Menu obsługi oraz wprowadzanie tekstu

Διαβάστε περισσότερα

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely v prášku, od narození Dietetická potravina na osobitné medicínske účely v prášku, od narodenia

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely v prášku, od narození Dietetická potravina na osobitné medicínske účely v prášku, od narodenia Příloha č. 1 etiketa Nutrilon 1 Allergy Digestive Care Čelní strana Logo Nutrilon + štít (ve štítu text: Pro děti s alergií či intolerancí běžné stravy / Pre deti s alergiou alebo intoleranciou bežnej

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στις φασµατοµετρικές τεχνικές ανάλυσης 2. Προετοιµασία δειγµάτων 3. ιαλυτοποίηση δειγµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ατοµική Φασµατοσκοπία

Διαβάστε περισσότερα

ASIO, spol. s r.o. Tuřanka 1 627 00 Brno Czech Republic. κος Marek Šmerda, Προϊστάμενος Εξαγωγών. αγγλικά, ρωσικά

ASIO, spol. s r.o. Tuřanka 1 627 00 Brno Czech Republic. κος Marek Šmerda, Προϊστάμενος Εξαγωγών. αγγλικά, ρωσικά ASIO, spol. s r.o. Tuřanka 1 627 00 Brno κος Marek Šmerda, Προϊστάμενος Εξαγωγών αγγλικά, ρωσικά Τμ. Τηλ.: (00420) 545 423 538 Κιν.: (00420) 602 562 619 Φαξ: (00420) 545 423 530 Ε-mail: smerda@asio.cz

Διαβάστε περισσότερα

η πραγματική θερμότητα ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου...

η πραγματική θερμότητα ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου DOKOGEN Έκθεση συμπιεστών Atmos, 1945 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Τρείς γενιές της οικογένειας Cancar Γεννήτρια ατμοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

27.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 166/3

27.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 166/3 27.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 166/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 560/2009 ze dne 26. června 2009 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Καταγραφή υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελµού-Βουραϊκού και ανάδειξη γεωπικοιλότητας της περιοχής» «Καταγραφή των υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελµού- Βουραϊκού σε σχέση µε την ποιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI Ochranný otočný kryt neupínajte. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové ostrie. Opotrebovanú vložku taniera vymeňte. Nepoužívajte pílové ostria, ktoré nezodpovedajú kľúčovým údajom uvedeným v

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

Technology with Human Touch.

Technology with Human Touch. MIKENOPA is an international company operating in the Czech Republic, Slovakia, Greece, and the Russian Federation providing state-of-the-art technology and related services to hotels, business centres,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Adelle PE. A versatile and elegant Slab Serif by TypeTogether. about the typeface

Adelle PE. A versatile and elegant Slab Serif by TypeTogether. about the typeface Adelle PE A versatile and elegant Slab Serif by TypeTogether about the typeface While Adelle is a slab serif typeface conceived specifically for intensive editorial use, mainly in newspapers and magazines,

Διαβάστε περισσότερα

COMPAQ 1 - ΝΣΟΤΛΑΠΗ STATION XP 900 SER.2

COMPAQ 1 - ΝΣΟΤΛΑΠΗ STATION XP 900 SER.2 1 ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ VTS ΡΑΦΗΝΑ Περιλαμβάνει διώροθο προ-καη κηήριο, ζε περίθρακηο χώρο, όπου έχουν εγκαηαζηαθεί ηα παρακάηω μηχανήμαηα έπιπλα. ΥΩΡΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ VTS ΡΑΦΗΝΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT i-vortex Operating i-vortex computer Komputer i-vortex Cyklocomputer i-vortex Υπολογιστής i-vortex Computador i-vortex 2 3 Klawisze funkcyjne Funkcje główne Urządzenie działające samodzielne lub po podłączeniu

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Η EUROPA είναι στη θέση να παράγει τα περισσότερα κράματα αλουμινίου της σειράς 6ΧΧΧ σε διάφορες διεργασίες γήρανσης. Τα πιο συνηθισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα