ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΣΑΤΑ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ,58 Ευρώ (µε ΦΠΑ) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016 Πίνακας Περιεχοµένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) Άρθρο 1: Εισαγωγή Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύµβασης Άρθρο 3: Προσωπικό του Αναδόχου Άρθρο 4: Αµοιβή - Κρατήσεις Άρθρο 5: Εγγυήσεις Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες Άρθρο 7: Ευθύνη Αναδόχου Άρθρο 8: Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Αναδόχου Άρθρο 9: Υποχρεώσεις του Εργοδότη Άρθρο 10: Έγκριση της Μελέτης Παραλαβή της Μελέτης Άρθρο 11: ιαφορές - ιαφωνίες - Ανωτέρα βία Άρθρο 12: Έκπτωση Αναδόχου ιάλυση Σύµβασης Άρθρο 13: ιοικητική και ικαστική Επίλυση ιαφορών Άρθρο 14: Ισχύουσα Νοµοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας 2

3 Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.) 1.1 Ορισµοί, Συντοµογραφίες και Αρχικά (όπως εµφανίζονται στις παρενθέσεις) Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύµβασης είναι ο ήµος Τυρνάβου. Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο ήµος Τυρνάβου Εργοδότης είναι ο ήµος Τυρνάβου Ανάδοχος: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύµπραξη που συνάπτει µε τον εργοδότη σύµβαση. Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α.): η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Τυρνάβου. ιευθύνουσα Υπηρεσία (.Υ.): η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ήµου Τυρνάβου. Οικονοµικό Αντικείµενο της Σύµβασης ή αξία της Σύµβασης: Η προβλεπόµενη από τη Σύµβαση Αµοιβή του αναδόχου. Σύµβαση: Νοείται η σύµβαση µε αντικείµενο την εκπόνηση µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 παρ. 9α Ν.4412/2016. Συµβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου µαζί µε τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συµπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ.. Τεύχη ιαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται στους συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια της ιαδικασίας: 1. ιακήρυξη µαζί µε τα Προσαρτήµατά της 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 3. Φάκελος Έργου (Τεύχος Τεχνικών εδοµένων Έργου, Τεύχος Σκοπιµότητας Έργου, Τεύχος Προγράµµατος Μελετών και Τεύχος Προεκτίµησης Αµοιβής Μελέτης και απάνης Κατασκευής Έργου) Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαµβάνει ο Εργοδότης συµπληρωµένα από τους ιαγωνιζόµενους κατά το ιαγωνισµό : 1. Φάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής και Επαγγελµατικής Επάρκειας 2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 3. Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς ΤΜΕ Ε/ΕΤΑΑ: Ταµείο Μηχανικών & Εργοληπτών ηµοσίων Έργων/Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων 1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέµατα που σχετίζονται µε την διαδικασία ανάθεσης περιλαµβάνονται στο τεύχος " ιακήρυξη", ενώ το αντικείµενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύµβασης στο τεύχος Τεχνικών εδοµένων. 1.3 Σειρά ισχύος Συµβατικών Τευχών Τα παρακάτω τεύχη, µαζί µε όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ αυτά ή τα συµπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης που θα καταρτιστεί και ταξινοµούνται κατά σειρά ισχύος: 1. Ιδιωτικό συµφωνητικό 2. ιακήρυξη µαζί µε τα Προσαρτήµατά της 3

4 3. Οικονοµική Προσφορά (ΟΠ) 4. Τεχνική Προσφορά (ΤΠ) 5. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 6. Φάκελος έργου 7. Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1 Τόπος και χρόνος Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου εφόσον τούτο απαιτείται. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη (Προιστ/νης Αρχής,.Υ. και επιβλεπόντων) να συµµετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συµµετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη ο εργοδότης Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της Απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 105, καθώς και το άρθρο 182 του Ν4412/2016. Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασµό του εργοδότη ο ήµαρχος Τυρνάβου Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης είναι η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην ιακήρυξη του διαγωνισµού. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύµβασης, µε την υπογραφή του συµφωνητικού αρχίζουν οι προθεσµίες της σύµβασης Στο τεύχος «Τεχνικών εδοµένων» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα εκπόνησης των µελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του µελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαµβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος Σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραµµα, γραµµικό κατ' ελάχιστον, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών. Στο νέο χρονοδιάγραµµα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των µελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία µελέτης και τα ακριβή σηµεία έναρξης κάθε µελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσµία Αν µετατίθεται το χρονικό σηµείο έναρξης της µελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. Ως προς τις προθεσµίες εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθµίσεις του άρθρου 184 του Ν.4412/

5 2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτηµένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου, ο οποίος µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συµβατικών Τευχών Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο µε τις ίδιες αρµοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των µελών του σε περίπτωση αναδόχου ένωσης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταµένου της.υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται οµοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύµβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των µεταβολών Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύµφωνα µε το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Σύµβαση και να διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση και να συµµετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις µε όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύµβασης Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό του. Σε περίπτωση αναδόχου σύµπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της ιευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισµό του µε δήλωση που περιλαµβάνεται στο κείµενο της σύµβασης ή υποβάλλεται µε ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόµιµα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος µπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, µέχρι όµως την υποβολή της σχετικής δήλωσης µε την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νοµίµως γίνονται στον αντίκλητο. Η ιευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαµβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί αµέσως στην απαίτηση της ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 2.3 ιοίκηση και Επίβλεψη της Σύµβασης Η ιοίκηση της Σύµβασης ασκείται από την ιευθύνουσα Υπηρεσία, δηλαδή την αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία του Εργοδότη. Η ιευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει επιβλέποντες. Για τη ιοίκηση και την Επίβλεψη της Σύµβασης ισχύουν τα όσα αναγράφονται στο άρθρο 183 του Ν.4412/ Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή των µελετών αναγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών εδοµένων. 5

6 Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα και µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε µε την υποβολή της προσφοράς του. Η εµπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκµαίρεται ότι η.υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά. 3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την οµάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει άµεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε µέλους της οµάδας. Η.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και µπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα. Αν η αποχώρηση έγινε µε ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογηµένη, µπορεί αυτός να κριθεί έκπτωτος. (άρθρο 188 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4.1 Αµοιβή του αναδόχου Συµβατική αµοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονοµικής του Προσφοράς. Η αµοιβή αυτή µπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που α) αυξάνεται το φυσικό αντικείµενο, µε συµπληρωµατική σύµβαση, β) εγκριθούν αρµοδίως αποζηµιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόµου, γ) δοθεί παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης της σύµβασης µε αναθεώρηση της αµοιβής του, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 186 του Ν. 4412/ Τα στοιχεία της αµοιβής του αναδόχου Ο ανάδοχος αµείβεται σύµφωνα µε την ανάλυση της αµοιβής του, σε κατηγορίες µελετών και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονοµική του Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αµοιβής ανά στάδιο µελέτης ρυθµίζεται από το άρθρο 187 του Ν. 4412/2016. Για την πληρωµή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασµούς Πληρωµής, που συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 187 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα αναγράφονται: I. Το είδος των εργασιών. II. Οι συγκεκριµένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. III. Πίνακας αµοιβής µε τα αιτούµενα προς πληρωµή ποσά για τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, τη µέγιστη συνολική αµοιβή και το άθροισµα των προηγουµένων αµοιβών. Σε περίπτωση σύµπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύϊ πίνακας επιµερισµού της αµοιβής στα µέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αµοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιµερίζει στα µέλη της µε ευθύνη του. IV. Οι εγγυητικές επιστολές, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασµού. V. Το πληρωτέο ποσό VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 6

7 Μετά την έγκριση του Λογαριασµού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του: I. Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούµενους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Οι συµπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών τους. IV. ιπλότυπα γραµµάτια καταβολής των εκάστοτε ισχυουσών κρατήσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει κατ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για την πληρωµή της απαίτησης. ιευκρινίζεται ότι : (α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελµατικών, ηµόσιων ή άλλων φορέων. (β) Η συµβατική αµοιβή δεν περιλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, µε την πληρωµή κάθε Λογαριασµού. Αν η πληρωµή λογαριασµού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός µηνός, µετά τη ρητή έγκριση, του οφείλεται τόκος υπερηµερίας που υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107). Προϋπόθεση πληρωµής του λογαριασµού είναι η προσκόµιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής. Το τιµολόγιο µπορεί να προσκοµίζεται µεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού του λογαριασµού. Ο ανάδοχος δικαιούται ακόµα να διακόψει τις εργασίες της σύµβασης µέχρι την καταβολή της αµοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς τη ιευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα του αναδόχου για τη µη πληρωµή λογαριασµού υπάρχει µόνο σε περίπτωση κατά την οποία αποδεδειγµένα κλήθηκε εγγράφως από την αρµόδια υπηρεσία του κυρίου του έργου και αδράνησε ή παρέλειψε να προσκοµίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωµή του. Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αµοιβής του αναδόχου, πριν από την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης, δεν επιτρέπεται Η συµβατική αµοιβή του αναδόχου περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα µετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηµατικό του κέρδος µέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αµοιβής προβλέπονται στο νόµο και στην παρούσα. εν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι σύµβαση προσαύξησης της αµοιβής. 7

8 4.2.3 Ο εργοδότης µπορεί να µειώσει το συµβατικό αντικείµενο, µε διάλυση της σύµβασης για τα αποµένοντα στάδια µελέτης ή και κατά την εκπόνηση σταδίου µελέτης, κατά το άρθρο 192 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιµετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 193 και 194 του Ν. 4412/ Ο εργοδότης µπορεί επίσης να αυξήσει το συµβατικό αντικείµενο, εφόσον α) το κρίνει αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού θα γίνει µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 4412/16. Η αύξηση του συµβατικού αντικειµένου κατά τα ανωτέρω µε Συµπληρωµατική Σύµβαση (Σ.Σ.), συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 72 παρ. 1.β του Ν. 4412/16). 4.3 Νόµισµα αµοιβής Συµβούλου Τα τιµολόγια του αναδόχου για την αµοιβή του καθώς και οι πληρωµές που θα διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασµένα σε ΕΥΡΩ και σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Για την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Νόµου, ίση προς το 5% της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ. Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε µπορεί να είναι συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της Σύµβασης, κατά το άρθρο 72 παρ. 1β του Νόµου. Εφόσον υπάρξει νόµιµη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της.υ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει στο σύνολό της χωρίς καµιά διάκριση την πιστή εφαρµογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύµβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καµιά διάκριση την πιστή εφαρµογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύµβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του Αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση µέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση µε έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή. 8

9 Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για αποζηµίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 6.1 Αν ο Ανάδοχος, µε υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συµβατικές προθεσµίες περαίωσης των εργασιών της σύµβασης, βαρύνεται µε ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του Ν.4412/ Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της ιευθύνουσας Υπηρεσίας και κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται µέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αµέσως µετά την επιβολή τους ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, µέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αµέσως µετά την απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταµένη αρχή. Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου, λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, παραγράφονται µετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειµένου, ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016. Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα συµβατικά τεύχη και τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύµβαση, µε επιδεξιότητα, επιµέλεια και επαγγελµατική κρίση Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέµβει σε υπόθεση µεταξύ αυτού (του εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει και απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες Με τη λήξη της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ αυτόν Για την παρούσα µελέτη δεν απαιτείται να κατατεθεί Πρόγραµµα Ποιότητας Μελέτης Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες µε τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 8.2 Ελαττώµατα ή ελλείψεις του αντικειµένου της σύµβασης Ελαττώµατα ή ελλείψεις του αντικειµένου της σύµβασης που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και µετά την οριστική παραλαβή της και µέχρι 9

10 την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο µε δικές του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώµατα ή ελλείψεις µέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η ιευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο της µελέτης να διορθώσει τα ελαττώµατα ή να συµπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συµµορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον ανάδοχο πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται µνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρµογής του παρόντος άρθρου, β) περιγράφονται τα ελαττώµατα και οι ελλείψεις της µελέτης ή της υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσµία για την αποκατάσταση, δ) επισηµαίνεται ότι η πρόσκληση µπορεί να προσβληθεί µε ένσταση ενώπιον της Προϊσταµένης Αρχής και µέσα στη νόµιµη προθεσµία. Η ένσταση του αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση συµµόρφωσής του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωµάτων βαρύνει τον κύριο του έργου Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωµα ή την έλλειψη µέσα στην ταχθείσα προθεσµία, το ελάττωµα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του, µε απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε µελετητή που έχει τα νόµιµα προσόντα. 8.3 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαµβάνει τις νόµιµες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζηµιές, εξ αιτίας ατυχηµάτων που συµβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεµµένη ενέργεια του εργοδότη. 8.4 Εκχώρηση ικαιωµάτων ή Υποχρεώσεων Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους µέρος ή το σύνολο των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύµβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 195 του Ν. 4412/ Εµπιστευτικότητα Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 8.6 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόµο και στη σύµβαση ή αλλιώς κατά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει µε έγγραφη τεκµηρίωσή τους και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 10

11 8.7 Τεκµηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Οι κάθε είδους υπολογισµοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη µε την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόµνηµα, που θα περιλαµβάνει: τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιµοποιήθηκε, την ονοµασία του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και σε περίπτωση υπολογισµών, την περιγραφή των µεθόδων, των παραδοχών υπολογισµού, του τρόπου συµπλήρωσης των δεδοµένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισµοί να µπορούν να ελεγχθούν µε άλλες κλασσικές µεθόδους ή µε άλλα προγράµµατα. 8.8 Κυριότητα και Χρήση λογισµικού του Αναδόχου Τα προγράµµατα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισµικό), τα οποία θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί Η κυριότητα των προγραµµάτων αυτών παραµένει στον Ανάδοχο, έχει όµως ο εργοδότης το δικαίωµα να τα χρησιµοποιεί, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση και χωρίς περιορισµούς για θέµατα που σχετίζονται µε το Τεχνικό Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης. 8.9 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύµπραξης όλα τα µέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείµενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά: την υποχρέωση εγγραφής στην αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία ( ΟΥ) και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α., κλπ., την τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, την πληρωµή φόρου εισοδήµατος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζοµένων του Προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήµατος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαµβάνει να προσκοµίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρµόδιες ελληνικές ηµόσιες Υπηρεσίες Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του Ο ανάδοχος (και τα µέλη του σε περίπτωση σύµπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείµενη για την κοινωνική ασφάλιση νοµοθεσία, για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύµβασης. 11

12 8.11 ηµοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, άµεσα ή έµµεσα, σε δηµόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά µε τη σύµβαση ή τον εργοδότη Αλληλογραφία του Αναδόχου µε τον Εργοδότη Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να αποστέλλονται κατ αρχήν µε fax ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται µε συστηµένο ταχυδροµείο ή µε courier και να είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 9.1 Παροχή υφισταµένων στοιχείων Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη Σύµβαση, εφόσον είναι διαθέσιµες και δεν έχει κώλυµα να τις παραδώσει. 9.2 Έγκαιρη πληρωµή του Αναδόχου Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγµα στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του Νόµου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 4.2. Άρθρο 10 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η διαδικασία της έγκρισης της µελέτης και της παραλαβής του αντικειµένου της σύµβασης ρυθµίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν.4412/16. Άρθρο 11 ΙΑΦΟΡΕΣ - ΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 11.1 Καλόπιστη εφαρµογή της Σύµβασης Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιµετωπίζουν καλόπιστα τις αµοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους µε πνεύµα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το άρθρο 198 του Ν. 4412/2016 και την παρούσα (άρθρο 12) Λάθη / ασυµφωνίες στα Συµβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου Τα συµβατικά τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόµενες διατάξεις ή όροι στα συµβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην ιακήρυξη Λάθη ή παραλείψεις των Συµβατικών Τευχών µπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της σύµβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογηµένη 12

13 εµπιστοσύνη των διαγωνιζοµένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να µη µεταβάλει µονοµερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόµενοι για τη διαµόρφωση της προσφοράς τους Ανωτέρα βία Αν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επισυµβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων, καθένα εκ των µερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωµα υφίσταται µόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθµίζονται από το Νόµο, ή τη σύµβαση Η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δηµιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συµβαλλοµένων. εν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αµοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών Εκτέλεση της σύµβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας ιαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν δικαιολογούν την εκ µέρους του αναδόχου άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύµβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόµο ή την σύµβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύµβασης, ο εργοδότης µπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016. Άρθρο 12 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 12.1 Έκπτωση Αναδόχου Εφόσον ο Ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Π.Α., όπως λεπτοµερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Ν.4412/16. Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύµβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας ιάλυση της σύµβασης Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επέρχεται διάλυση της σύµβασης και οι έννοµες συνέπειες της πράξης αυτής, καθώς και λεπτοµέρειες επ αυτής, περιγράφονται στο άρθρο 192 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση µαταίωσης διάλυσης της σύµβασης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 193 του Ν. 4412/

14 Άρθρο 13 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Οι διαφορές µεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτοµερώς αναφερόµενα στο άρθρο 198 του Ν. 4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύµβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόµο. Άρθρο 14 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 14.1 Νοµοθεσία Η Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην ιακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών εδοµένων Γλώσσα επικοινωνίας Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) µεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί ερµηνεία ή µετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και µε κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο Σε κάθε περίπτωση αµφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείµενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. ΤΥΡΝΑΒΟΣ././2017 Ελέχθηκε Θεωρήθηκε Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος Ο ιευθυντής 14

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ» ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 108.869.26

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ»

«ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» ΣΑΤΑ 30.7413.003 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ)

Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) Άρθρο 1: Εισαγωγή Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης Άρθρο 3: Προσωπικό του Αναδόχου Άρθρο 4: Αμοιβή - Κρατήσεις Άρθρο 5: Εγγυήσεις Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΠΛΥΤΗ ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ (Κ.Α. 30-7412.012) ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 108.437,92 (χωρίς τον ΦΠΑ) ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017 ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 213.697,36 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Για την εκπόνηση κατά το Ν. 4412 / 2016 «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ» ΣΑΤΑ ΚΑ:30-6117.005 14.000,00 (με 24% ΦΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ».

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΡΓΟ: Μελέτες ωρίμανσης έργων Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ : Μουσειολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: «ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: «ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 155.006,74 (µε ΦΠΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη Τα. Κωδ.: 54123 Τηλ: 2310379481-2310379341 Fax: 2310379334 Email: info@thessinnozone.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων Τμήμα Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Μελέτη καθορισμού και μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω ενεργειακών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ . EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 3316/2005

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 3316/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ"ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015" - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: α) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Οριστική Μελέτη αποκατάστασης ΧΑ Α ηµοτικής Ενότητας Χίου»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Οριστική Μελέτη αποκατάστασης ΧΑ Α ηµοτικής Ενότητας Χίου» Χίος, 07 /06/2013, Αριθµός Πρωτοκόλλου: 30208 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Οριστική Μελέτη αποκατάστασης ΧΑ Α ηµοτικής Ενότητας Χίου» Στη Χίο σήµερα την 7η του µηνός Ιουνίου του έτους 2013 ηµέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.doc

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.doc ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 3316/2005 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ 2016

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 3316/2005 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Οδός : Αγγελάκη 13 Ταχ.Κωδ. : 546 21 Θεσσαλονίκη Τηλ.- fax : 2313318482, 2310234817 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ευρυτανίας» ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Περιφέρεια Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Χαλκηδόνας και Αδένδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟY ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΡΑ & ΕΡΓΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: Νέο Ειδικό Χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΥΔΡ. & ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ» : ΣΑΤΑ 394.757,25

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016 Πίνακας Περιεχοµένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) Άρθρο 1: Εισαγωγή Άρθρο 2: Εκτέλεση

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016 Πίνακας Περιεχοµένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) Άρθρο 1: Εισαγωγή Άρθρο 2: Εκτέλεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΑΡΤΑΣ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΣΥ)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΣΥ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς τηλ210-4142068,fax210-4142007, vamais@unipi.gr ANTIKEIMENO : ΤΟΠΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300 Πληροφορίες: Ιωάννης Σαρρής Τηλέφωνο: 27570-22807 Fax: 27570-22246, 23230

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο: Χρηματοδότηση:

Αντικείμενο: Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Αντικείμενο: Χρηματοδότηση: Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18 Τα. Κωδ: 42131 Τηλ.: 2431351222 Πληρ.: Αθανάσιος Κωστόπουλος Email : akost@trikalacity.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συµφωνία πλαίσιο για την Εκπόνηση Ηλεκτροµηχανολογικών Μελετών για τις ανάγκες της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (Κύριου άξονα, Καθέτων αξόνων, Νήσων Β. & Ν. Αιγαίου και λοιπών αναγκών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 39 / 2016 Παροχή Yπηρεσιών: Καθαρισμός υδατορέματος κοιλάδας Αγ. Αναργύρων έτους 2016 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 28/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: -11084- ΣΥΜΒΑΣΗ για την εκτέλεση της εργασίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» για χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης : 30/2017 CPV :

Αρ. Μελέτης : 30/2017 CPV : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος: "ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ" ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προεκτ. αμοιβή: 17.689,45 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Κ.Α. Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Διεύθυνση: Βρύσες, 730 07 Τηλέφωνο: 2825340307 Fax: 2825051261 Email: vana@0460.syzefxis.gov.gr Πληροφορίες: Καστρινάκη Ε. Πολ. Μηχ. Βρύσες, 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣH: ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΑΚ 2015ΣΜ07100004 της ΣΑΜ 071 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λ Α Μ Ι Α Σ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Αρ. μελ. 26/16

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λ Α Μ Ι Α Σ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Αρ. μελ. 26/16 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λ Α Μ Ι Α Σ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση δικτύων της ΔΕΥΑΛ στο Δήμο Λαμιέων.» Αρ. μελ. 26/16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 Άρθρο 1 ον Εισαγωγή Κύριος της Υπηρεσίας Εργοδότης -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡ 150kV 2x200 MVA ( 2x140 MW) ΚΡΗΤΗ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ»

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύμβαση Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα αφορά την υποχρέωση του αναδόχου να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΕΛ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : ,72 (πλέον ΦΠΑ 24%)

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΕΛ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : ,72 (πλέον ΦΠΑ 24%) Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση των οριστικών μελετών πέντε τεχνικών γεφυρών του Ανισόπεδου Κόμβου Φιλύρου του 1 ου τμήματος, από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 14+000 (59.3.1), της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» Ταχ. Διευ/νση: Ομονοίας 117 Τ.Κ. 65 403 τηλ: 2510 831388 (εσωτ. 2) fax: 2510 831378 www.kavalagreece.gr ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ «Μελέτη Η-Μ «Ηλεκτρομηχανολογική

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης - µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος" του τµήµατος 61.5 " ράµα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση οριστικών µελετών οδοποιίας, υδραυλικών και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο τµήµα "Περιαστική οδός Σερρών και σύνδεση αυτής µε τον Κάθετο Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συµβούλου για την υποστήριξη της Εγνατία Οδός Α.Ε. στην παρακολούθηση και επισκόπηση των Μελετών Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραμματεία Υδάτων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: Κατάρτιση 1 ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, προκαταρκτικής µελέτης τεχνικών, οριστικής γεωλογικής µελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "EΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ Υπηρεσία... Υπηρεσία... Υπηρεσία... Υπηρεσία... Υπηρεσία... ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΡΓΟ: Προϋπ/µός: Εκπόνηση µελετών Ευρώ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ) Άρθρο 1 Αντικείµενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων 1.1

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΘΗΡΑ». ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Λ.Σ.Θ.

«ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΘΗΡΑ». ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Λ.Σ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ : «ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΘΗΡΑ». ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «Λειτουργία και Συντήρηση Κέντρων Λυμάτων ΔΕΥΑΧ έτους 2016»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «Λειτουργία και Συντήρηση Κέντρων Λυμάτων ΔΕΥΑΧ έτους 2016» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ Αρ. Μελέτης: 8 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Λειτουργία και Συντήρηση Κέντρων Λυμάτων ΔΕΥΑΧ έτους 2016» (3) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ 02/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης επίβλεψης και διαχείρισης έργων αρµοδιότητας της Εγνατία Οδός Α.Ε. στον υτικό Τοµέα από Ηγουµενίτσα έως Κλειδί» Κωδικός Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αντικείμενο: Προϋπολογισμός: «ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ,91

ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ,91 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» ΕΡΓΟ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ χωρίς ΦΠΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 58.155,91 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 163 /2017 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΆΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ- ΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ" ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ46Ψ840-Θ24 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ46Ψ840-Θ24 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Δευτέρα 03.06.2013 και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι, Ιανουάριος 2017

Χαλάνδρι, Ιανουάριος 2017 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ.Κ. 152 34 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τηλ.:213-2023-982-943 Fax: 213-2023-805 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για τη Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης και των πολυτροπικών συνδέσεών της µε τα υπόλοιπα δίκτυα ΜΜΜ - Κωδικός Αναφοράς 5367» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε."

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 IANOYAΡΙΟΣ 2012 Σελ. 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ EΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ακαθάρτων πρώην ήµου Μυτιλήνης Π.. 28/80

ακαθάρτων πρώην ήµου Μυτιλήνης Π.. 28/80 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Εργασία: Καθαρισµός αντλιοστασίωναγωγών ακαθάρτων πρώην ήµου Μυτιλήνης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.. 28/80 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Ορισµοί, Συντοµογραφίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του Ο.Α.Ε.Ε. (προκηρύξεις διαγωνισμών κ.λ.π.) στις εφημερίδες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα σήμερα την 12 μηνός Ιανουαρίου έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΥΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ" (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5419 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 14SYMV

ΣΥΜΒΑΣΗ 14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα