Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

3 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία της. Με αρωγό την πολύτιμη εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει επιθυμούμε να συνεχίσουμε να προωθούμε τις αρχές, τις μεθόδους και τα εργαλεία του μάνατζμεντ στη χώρα μας, να υπηρετούμε την ανάπτυξη και να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Στόχος της ΕΕΔΕ είναι πάντα να εμπνέουμε, να κινητοποιούμε και να καθοδηγούμε τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας μας, και ιδιαίτερα τους νέους, σε μια πορεία ανάπτυξης με υγιές υπόβαθρο. Αποτελούμε κι εμείς τμήμα του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου που συγκλονίζεται από τις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ετών, οι οποίες προσδιορίζουν εκ νέου το πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούμαστε, μεταξύ άλλων, ως φορέας εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων, αλλά και ως ο κατεξοχήν φορέας στην Ελλάδα για τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ. Αναγνωρίζουμε ότι στο σημερινό εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον το πιο σημαντικό προσόν είναι η ολοκληρωμένη προσωπικότητα κάθε ατόμου, η οποία διαμορφώνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής, από τις χαμηλές βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης μέχρι την ανώτερη πανεπιστημιακή μόρφωση και τη δια βίου μάθηση. Οι ενήλικες σπουδαστές, κάποιοι από αυτούς σε μεταβατική φάση της καριέρας τους, προσδοκούν σπουδές αξίας, ποιότητας, με ταχύτητα παράδοσης και αποτελεσματικότητα. Οι εργαζόμενοι ψάχνουν διαφορετικά σύνολα ικανοτήτων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής τους. Καθώς το ενδεχόμενο αλλαγής εργοδότη και επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενισχύεται διαρκώς, γίνεται φανερό ότι νέες θέσεις εργασίας απαιτούν νέες ικανότητες. Στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να παρακολουθήσει κανείς τις αλλαγές και να κατορθώσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις. Ουσιαστικά τα στελέχη επιζητούν να ενισχύσουν τα δυνατά σημεία της προσωπικότητάς τους, να τα καλλιεργήσουν και να τα χρησιμοποιήσουν μελλοντικά στην επαγγελματική και προσωπική ζωή τους. Με αυτά τα δεδομένα η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί και σημαντική προσωπική επένδυση, για την οποία ο καθένας απαιτεί εξαιρετικά υψηλή ανταποδοτικότητα. Άλλωστε, η επανεκπαίδευση των εργαζόμενων αποτελεί και για τις επιχειρήσεις στόχο με διαρκώς εντεινόμενη σημασία. Είναι επιβεβλημένη η διατήρηση και βελτίωση των ικανοτήτων τους στη σημερινή διαρκώς μεταβαλλόμενη τεχνολογία των χώρων εργασίας, ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να μπορεί να συμβαδίσει με τις αλλαγές. Ο επιχειρηματικός κόσμος απαιτεί να εξασφαλιστεί ότι οι διαθέσιμες δεξιότητες στην αγορά εργασίας ανταποκρίνονται στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Προς την κατεύθυνση αυτή η ΕΕΔΕ ενισχύει την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού που καλλιεργεί δεξιότητες αναγκαίες για ποιοτικές θέσεις εργασίας και υποστηρίζει τους εργαζόμενους στη διαχείριση της καριέρας τους. Στην ΕΕΔΕ αποδεχόμαστε ότι ως φορέας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ουσιαστικά υποστηρίζουμε μακροπρόθεσμα τη χάραξη μιας ιστορικής πορείας με αισιόδοξη προοπτική για τον τόπο μας. Αντιμετωπίζουμε την δια βίου μάθηση, την εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζόμενων ως παράγοντες καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξη της καινοτομίας, της απασχολησιμότητας, της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και τη δυναμική επανατοποθέτηση της χώρας στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Με συνέπεια στην ιστορική πορεία της ΕΕΔΕ και έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ανανεώνουμε τα προγράμματα, βελτιώνουμε τις υποδομές και το περιεχόμενό τους, ενισχύουμε συνεχώς την ποιότητα παροχής τους και εξασφαλίζουμε συνεργασίες με διακεκριμένους φορείς του εξωτερικού, με τελικό στόχο την ανάπτυξη των ατόμων, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να βελτιώσουν την επαγγελματική πορεία τους. Εξάλλου, κατά τη διαδικασία αυτή στηρίζουμε τις επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν ευκαιρίες εξέλιξης και διαρκούς κατάρτισης για το ανθρώπινο δυναμικό τους. Τελικά, πρέπει να γίνει συνείδηση ότι η δια βίου μάθηση και η συνεχιζόμενη κατάρτιση είναι το κλειδί της ευημερίας που, οδηγεί τόσο σε προσωπική όσο και σε κοινωνική πρόοδο. Η αντιμετώπιση της κρίσιμης συγκυρίας που αντιμετωπίζει η χώρα μας, η ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και τελικά η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας στη διεθνή αγορά θα πραγματοποιηθούν με επιτυχία, εφόσον υπάρχουν τα κατάλληλα ταλέντα. 3

4 Η στρατηγική και η δράση της αναπτύσσονται στους ακόλουθους βασικούς πυλώνες: Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ. Τα Μέλη της είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές. Στο πλαίσιο της ΕΕΔΕ λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το καθένα σε εξειδικευμένες λειτουργίες του management και τέσσερις τομείς που ασχολούνται με γενικότερα θέματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος: το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΕΙΟΔ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ), o Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ), ο Τομέας Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ), ο Τομέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) και ο Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ). Σήμερα η ΕΕΔΕ συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα Management Associations παγκοσμίως σε επίπεδο Μελών και Έργου. Έχει εκπαιδεύσει, κατά τη διάρκεια των 51 χρόνων λειτουργίας της, περισσότερα από στελέχη, έχει προσφέρει περισσότερες από ώρες εκπαίδευσης μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ το Μεταπτυχιακό της πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 23 πόλεις της χώρας και έχει περίπου αποφοίτους. Την Εκπαίδευση: Μεταπτυχιακά προγράμματα, Προγράμματα επαγγελματικής πιστοποίησης, Προγράμματα ανωτάτων στελεχών, Ανοικτά εκπαιδευτικά προγράμματα, Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Την Ενημέρωση: Δραστηριότητες Ινστιτούτων & Τομέων, Εκδηλώσεις/θεσμοί (CEO Summit, Αριστοτέλης, Marketing Matters, Banking Forum, E-Business Innovation Forum, Risk Management Forum, κ. ά.), Βραβεία (Manager of the Year, Quality Leader of the Year, Marketing Excellence Awards, HR Excellence Awards, Corporate Affairs Excellence Awards) και το μεγαλύτερο Management Portal «ManagementDirect», που παρέχει τη δυνατότητα στα Μέλη της ΕΕΔΕ να έχουν πρόσβαση τόσο σε εξειδικευμένη γνώση, όσο και στις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της Διοίκησης. Τη Δικτύωση: Μνημόνια συνεργασίας με τους ακόλουθους φορείς: Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, Υπουργείο Εξωτερικών, Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής, Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών & Αντιπροσώπων Αρωμάτων & Καλλυντικών, SBC TV, Quality Net Foundation, Εμπορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Λειβαδιάς και Λάρισας, Σύνδεσμοι Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, τα Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Φθιώτιδας και Φωκίδας, τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Ευβοίας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Μεσσηνίας και Ροδόπης καθώς και το Ξενοδοχειακό, τα διμερή επιμελητήρια ΕλληνοΑμερικανικό, ΕλληνοΓερμανικό, ΕλληνοΙταλικό και ΕλληνοΣουηδικό, την Ελληνική Ένωση Factoring, τον διεθνή οργανισμό ερευνών The Conference Board, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης, τον οργανισμό Future Leaders, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Perrotis College καθώς και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Διεθνείς Συνεργασίες με τους ακόλουθους φορείς: European Management Association, European Marketing Confederation, European Foundation for Quality Management, European Organization for Quality, European Foundation for Management Development, Chartered Management Institute, Kent Business School, The Chartered Institute of Marketing, The Institute of Sales & Marketing Management, Global Compact, CEC European Managers. Τη Δημιουργία εργαλείων και υποδομών: Πιστοποιήσεις: Εθνικό πρόγραμμα πιστοποίησης Επιχειρηματικής Αριστείας «Αιέν Αριστεύειν», Επίπεδα επιχειρηματικής αριστείας EFQM, Investors in People και Έρευνες σε διάφορα θέματα του management και των λειτουργιών του. Την Επικοινωνία: Μηναίο περιοδικό «Manager», Εβδομαδιαία Τηλεοπτική Εκπομπή στο οικονομικό κανάλι SBC «Δρόμοι Ανάπτυξης», Εξάτομη ετήσια έκδοση «The Edge» (Leadership, Marketing, People, Finance & Banking, IT & Operations και Corporate Affairs), Βιβλία για το Management και την Επιχειρηματικότητα, Ηλεκτρονικά Newsletters, Επιστημονικές & Ενημερωτικές εκδόσεις. Τα Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Προγράμματα: Esprit, Now, Horizon, Adapt, Info-DC, Tacis, Phare, Interreg, Equal Round I and Round II, Europe Aid, Article-6, Leonardo Da Vinci, Life Long Learning και Asia Invest, ενώ λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων. Τις υπηρεσίες Τελικού Δικαιούχου για τη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, στα οποία η ΕΕΔΕ διαθέτει μεγάλη εμπειρία. Οι δραστηριότητες της ΕΕΔΕ εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα λειτουργεί περιφερειακά τμήματα στη Μακεδονία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα με έδρα την Πάτρα, και στην Κρήτη με έδρα το Ηράκλειο. 4 εκπαιδευτικό πρόγραμμα A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

5 Γιατί ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕΔΕ Δραστηριοποιείται επίσης στην Κύπρο μέσω της Κυπριακής Εταιρίας Ανάπτυξης Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΚΕΑΔΕ) που ίδρυσε σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου. Με πρωτοβουλία της στην Ελλάδα έχει ιδρυθεί και λειτουργεί η Λέσχη Επιχειρηματικότητας, ενώ σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, το ALBA. Επίσης, η ΕΕΔΕ συμμετέχει στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ και στo Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Επιχειρηματικότητας ενώ κατέχει την προεδρία του European Management Association. Τελικός στόχος της ΕΕΔΕ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από την ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Παράλληλα στοχεύει στην προσφορά σύγχρονων ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, ενώ προωθεί την έννοια της Αριστείας σε όλα τα επίπεδα. Για τον λόγο αυτό η ΕΕΔΕ, συνεπής στην 50χρονη ιστορία της, τα τελευταία τρία χρόνια, είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, διαμορφώνει θέσεις και προβαίνει σε συνεχείς παρεμβάσεις, προτείνοντας μέτρα για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Δικτύωση και Ανταλλαγή Γνώσεων & Εμπειριών Ως μέλος της ΕΕΔΕ μπορείτε να αποκομίσετε σημαντικά οφέλη από την εμπειρία των χιλιάδων επαγγελματιών μελών της ΕΕΔΕ που αντιμετωπίζουν καθημερινά παρόμοιες με εσάς προκλήσεις και επιχειρηματικά ενδιαφέροντα μέσω Συνεδρίων, Ημερίδων, Εσπερίδων και Συζητήσεων Στρογγυλής Τραπέζης σε θέματα σχετικά με τις εξελίξεις του Μάνατζμεντ και των επιμέρους λειτουργιών του, αλλά και μέσω Κοινωνικών Εκδηλώσεων, καθώς και με τη συμμετοχή σας στην ανάδειξη του «Manager of the Year», του θεσμού που αναγνωρίζει και καταξιώνει τα ανώτατα στελέχη που διευθύνουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις τους στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ενημέρωση και Πληροφόρηση Ως μέλος της ΕΕΔΕ ενημερώνεστε και μοιράζεστε τη Γνώση και τη Μάθηση με τους συνεργάτες σας, μέσω επιστημονικών και περιοδικών εκδόσεων που λαμβάνετε δωρεάν σε τακτά χρονικά διαστήματα, αποτελεσμάτων ερευνών που δημοσιεύονται ή/ και παρουσιάζονται σε ειδικές εκδηλώσεις, ή ακόμα χρησιμοποιώντας τη Βιβλιοθήκη μας. Συγκεκριμένα, σας αποστέλλουμε κάθε χρόνο τα ακόλουθα: Βιβλία τα οποία αναλύουν θέματα σχετικά με το Μάνατζμεντ και τις λειτουργίες του και αποστέλλονται δύο φορές το έτος The Edge: Πολυτελής σειρά ετήσιων «οδηγών σκέψης» στο χώρο της επιχειρηματικής τεχνογνωσίας που εκδίδει η ΕΕΔΕ και αποτελείται από τις ακόλουθες έξι επιμέρους εκδόσεις: m The Leadership Edge m The Marketing Edge m The People Edge m The IT & Operations Edge m The Finance & Banking Edge m The Corporate Affairs Edge Μηνιαίο περιοδικό «Manager» της ΕΕΔΕ Ηλεκτρονικά Newsletter Οικονομικά Οφέλη Ως μέλος της ΕΕΔΕ απολαμβάνετε ειδικά οικονομικά προνόμια σε κάθε μία από τις ποικίλες δραστηριότητές της και συγκεκριμένα, σημαντικά μειωμένες τιμές σε όλες τις εκδηλώσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και τα μεταπτυχιακά και επαγγελματικής πιστοποίησης προγράμματα της ΕΕΔΕ. Επίσης, ως νομικό μέλος, πέραν αυτών, έχετε το πλεονέκτημα σημαντικού ποσοστού έκπτωσης στα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα που η ΕΕΔΕ μπορεί να αναπτύξει ειδικά για τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Πρόσβαση στην Υπηρεσία Management Direct Ως μέλος της ΕΕΔΕ έχετε δωρεάν πρόσβαση στo Management Direct, μία πραγματικά ολοκληρωμένη, διαδικτυακή πηγή πληροφόρησης πάνω στο Μάνατζμεντ που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξοπλίζει τα στελέχη των επιχειρήσεων με γνώσεις που τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές προκλήσεις του Μάνατζμεντ και της Ηγεσίας. Δημιουργημένο από το Chartered Management Institute, το εργαλείο αυτό έχει διατεθεί στην Ελλάδα αποκλειστικά στην ΕΕΔΕ, η οποία το παρέχει στα Μέλη της, με κύριο σκοπό την ενδυνάμωση του βασικού περιουσιακού στοιχείου των Επιχειρήσεων που είναι οι Άνθρωποί τους, αλλά και τη διάδοση υψηλού επιπέδου πληροφόρησης. To ManagementDirect παρέχει ασφαλή και άμεση πρόσβαση μέσω internet από κάθε υπολογιστή, προσφέροντας έγκαιρη υποστήριξη και διασφαλίζοντας την άντληση της γνώσης, οπουδήποτε και οποτεδήποτε χρειαστεί, με τη χρήση μόνο ενός password. Προνόμια Έκτακτου Μέλους στον οργανισμό Chartered Management Institute της Μεγάλης Βρετανίας δωρεάν. 5

6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Τίτλος Προγράμματος (ώρες) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Chartered Postgraduate Diploma in Marketing (The Chartered Institute of Marketing) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οικονομικής Διοίκησης Professional Diploma in Human Resources Management 260 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Diploma in Environmental Management Graduate Diploma in Logistics Management Diploma in Sales Management (The Institute of Sales & Marketing Management) CAM - Diploma in Digital Marketing (The Chartered Institute of Marketing) Diploma in Management & Leadership (Chartered Management Institute) Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διοίκησης Πιστώσεων Certificate in Procurement Management Ανακαλύπτοντας το Μοντέλο Αριστείας EFQM 8 9. Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Αξιολογητών για το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων EFQM Committed to Excellence Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Αξιολογητών για το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων EFQM Recognised for Excellence Εισαγωγή στο Διεθνές Πρότυπο Πιστοποίησης Investors in People 8 6 εκπαιδευτικό πρόγραμμα A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Σελίδα 7/3/ /7/2015 9/5/ /10/ /5/ /6/ /3/ /10/ /2/ /4/ /3-20/12/ /4/ /11/ /3-10/7/ Έναρξη:7/2/ Έναρξη: Μάρτιος Έναρξη: Μάρτιος Έναρξη: Μάρτιος Έναρξη: Μάρτιος

8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Τίτλος Προγράμματος (ώρες) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ MANATZMENT 1. Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάνατζμεντ Ομαδική Συνεργασία και Αποφάσεις Ηγεσία και Διοίκηση Αλλαγών Εισαγωγή σε Risk Management & Strategic Planning 8 5. Οικονομικές Γνώσεις για μη Οικονομικά Στελέχη Βασικές Αρχές Project Management & Χρήση του Λογισμικού MS Project 24 ΝΕΟ 7. Project Cycle Management (PCM) 24 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 1. Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Οικονομικός & Ταμειακός Προγραμματισμός Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διοίκησης Πιστώσεων Τελωνειακή & Φορολογική Αντιμετώπιση των Εισαγωγών, Εξαγωγών & Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών 12 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Key Account Management Social Media Workshop 8 4. Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν & Social Media Marketing Search Engine Optimization & Marketing Mobile Marketing 16 8 εκπαιδευτικό πρόγραμμα A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Σελίδα 5/5-4/6/ /6/ /6/ , 14/5/ /5/ /3-5/4/ /5/ /3-14/6/ /4/ /3-10/7/ /5/ /3-2/4/ /2-6/3/ , 26/2/ /4/ /4-7/5/ /5-5/6/

10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Τίτλος Προγράμματος (ώρες) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1. Σύγχρονες Τεχνικές για Αποτελεσματικές Πωλήσεις Επαγγελματική Εξυπηρέτηση Πελατών Advanced Selling Skills & Strategy Sales Force Management Πώληση, Διαπραγμάτευση & After Sales Service 20 MANATZMENT ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Ο Νέος Εργασιακός Νόμος - Συλλογικές Συβμάσεις Εργασίας 12 OPERATIONS MANAGEMENT 1. Advanced Business Logistics 20 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Personal Profile System Advanced People Management με Συναισθηματική EQ, Κοινωνική SQ και Δημιουργική CQ Νοημοσύνη 8 3. Η Τεχνική των Διαπραγματεύσεων 16 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για Γραμματείς Διευθύνσεως Τεχνικές Αποτελεσματικής Επικοινωνίας για Executive Secretaries & Personal Assistants 24 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1. Μακροπρογραμματισμός στο Excel Χρήσιμα Εργαλεία του Excel εκπαιδευτικό πρόγραμμα A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Σελίδα 18/3-1/4/ /3/ /4-7/5/ /5-5/6/ /6/ /5/ /2-11/3/ , 7/6/ , 30/5/ /5/ /3-7/4/ /4-14/5/ /5/ /4/

12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥχιΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 51 η Σειρά (Θεσσαλονίκη) 400 ώρες 2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 1 η σειρά (Λάρισα) 300 ώρες 3. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 1 η σειρά (Μυτιλήνη) 300 ώρες 4. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 4 η σειρά Θεσσαλονίκη 240 ώρες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤιΚΗΣ ΠιΣΤΟΠΟιΗΣΗΣ 1. Diploma in Sales Management 200 ώρες (The Institute of Sales & Marketing Management) 24 η σειρά (Θεσσαλονίκη) 2. Diploma in Sales Management 200 ώρες (The Institute of Sales & Marketing Management) 1 η σειρά (Βόλος) ΒΡΑχΥχΡΟΝιΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 1. Project Cycle Management 24 ώρες 2. Project Management Professional (PMP) 40 ώρες 3. Remedial Management 24 ώρες 4. Balanced Scorecard Ανάπτυξη Συστήματος Διοίκηση της Απόδοσης 16 ώρες 5. Risk Management 12 ώρες ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1. Τεχνικές Επαγγελματικών Πωλήσεων 20 ώρες 2. Professional Practice Sales 16 ώρες 3. Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διοίκηση Τμήματος Πωλήσεων στην πράξη 24 ώρες ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 1. Σύγχρονοι τρόποι Χρηματοδότησης μία Μικρομεσαίας Επιχείρησης 12 ώρες 2. Σύστημα Αξιολόγησης και Ελέγχου της επιχείρησης 12 ώρες 3. Τιμολογιακή και Εκπτωτική Πολιτική 12 ώρες 4. Επιταγές: Όσα πρέπει να γνωρίζετε 6 ώρες ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Νεύρο - γλωσσικός Προγραμματισμός NLP 12 ώρες 2. Επαγγελματική, Διεκδικητική και Αποτελεσματική Λεκτική Επικοινωνία 4 ώρες 3. Manager Assistant 8 ώρες 4. Developing Effective Communication Skills in Business 8 ώρες LOGISTICS 1. Οι Απογραφές Αποθεμάτων σε μία σύγχρονη αποθήκη 12 ώρες 2. Activity Based Costing 12 ώρες 3. Supply Chain Management 12 ώρες 12 εκπαιδευτικό πρόγραμμα A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

13 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 18 η Σειρά Κρήτης (Χανιά) 17 Μήνες 2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 19 η Σειρά Κρήτης (Ηράκλειο) 17 μήνες 3. CIM CAM Diploma in Digital Marketing 150 ώρες 4. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών 100 ώρες 5. Διεθνές Εμπόριο και Εξαγωγές στην Πράξη, «Επιδοτούμενο πρόγραμμα Εξωστρέφεια» 40 ώρες 6. Τελωνειακή και Φορολογική αντιμετώπιση των εισαγωγών, εξαγωγών και 12 ώρες ενδοκοινοτικών συναλλαγών 7. Κατάρτιση Προϋπολογισμού (Budgeting) 10 ώρες 8. Αποτελεσματική Διαχείριση Αποθεμάτων & Οργάνωση Αποθήκης 12 ώρες 9. Οικονομικός και Ταμειακός Προγραμματισμός με τη βοήθεια του Excel 12 ώρες 10. Τεχνικές Αποτελεσματικών Πωλήσεων σε Περίοδο Κρίσης 12 ώρες 11. Event Management 8 ώρες 12. Social Media Marketing 12 ώρες 13. Creative Presentation Skills 8 ώρες 14. Επαναξιολογήστε την Επιχείρηση σας 8 ώρες 15. Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 12 ώρες 16. Διοίκηση μέσω Στόχων και Μέτρηση της Αποδοτικότητας 12 ώρες 17. Πώληση, Διαπραγμάτευση και After Sales Service 16 ώρες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κέρκυρα) 15 μήνες 2. Αγορές, Νέα Δεδομένα, Νέες Ευκαιρίες 8 ώρες 3. Strategic Thinking & Business Planning 12 ώρες 4. Εισαγωγή σε Risk Management & Strategic Planning 8 ώρες 5. Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων 8 ώρες 6. Μάρκετινγκ Εξαγωγών και Ηλεκτρονικό Εμπόριο 12 ώρες 7. Advanced Digital Marketing 12 ώρες 8. Customer Service Excellence: Winning and keeping customers 8 ώρες 9. Advanced Selling Skills and Strategy 12 ώρες 10. Δημιουργία Ιστοσελίδων με Joomla 16 ώρες 11. Χρηματοοικονομική Στρατηγική Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 24 ώρες 13

14

15 METAΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ

16 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 400 ώρες 89 η Σειρά 7/3/ /7/ η Σειρά 9/5/ /10/2015 Μέλη: 6700 Μη Μέλη: 7000 Σκοπός Σκοπός του Προγράμματος είναι: 3 Η εκμάθηση των αρχών και της μεθοδολογίας του σύγχρονου επιστημονικού μάνατζμεντ 3 Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών γνώσεων των στελεχών 3 Η ανάπτυξη της ικανότητας των στελεχών να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άτομα διαφορετικής κοινωνικό-εκπαιδευτικής συγκρότησης και επαγγελματικής κατάρτισης 3 Η συστηματική ενημέρωση των στελεχών, γύρω από τις τάσεις που αναπτύσσονται με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα (Multinational Environment), αλλά και για τις επιπτώσεις αυτών των τάσεων στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών στον ελληνικό χώρο 3 Σε όλα τα ανερχόμενα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ με τουλάχιστον τρία χρόνια εργασιακή εμπειρία 3 Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιδιώκουν να είναι έτοιμες να ανταγωνιστούν επιτυχώς σε τοπικό και διεθνές επίπεδο Εισηγητές Το διδακτικό προσωπικό αποτελεί πετυχημένο συνδυασμό Καθηγητών με έμπειρους Μάνατζερ, διακεκριμένους εισηγητές και προσωπικότητες από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Μέθοδοι Διδασκαλίας Χρησιμοποιούνται οι πλέον αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας όπως, Simulation Games, Case Studies, Group Projects. Οι συμμετέχοντες, μπορούν να έλθουν σε επαφή με τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία διοίκησης, όπως το Personal Profile System, Time Management, Systems Theory, Market Modeling, κ.α. Εξετάσεις Με την ολοκλήρωση κάθε Φάσης του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα υποβάλλονται σε εξετάσεις όπου θα αξιολογείται η εμπέδωση της διδακτέας ύλης. Το πρόγραμμα ακολουθεί τρεις αλληλένδετες και μεθοδικά διαρθρωμένες φάσεις. Ανάλογα με τη σύνθεσή της ομάδας είναι δυνατόν να γίνουν μικρές αυξομειώσεις στις επιμέρους ενότητες, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Α' Φάση - Βασικά Μαθήματα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Μάρκετινγκ Ι Χρηματοοικονομική Λογιστική Διοίκηση Κεφαλαίου Κινήσεως Χρηματοοικονομική Ι Οργανωτική Συμπεριφορά Ι Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής Β' Φάση - Μεσαία Μαθήματα Μάρκετινγκ ΙΙ Χρηματοοικονομική ΙΙ Οργανωτική Συμπεριφορά ΙΙ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - Total Quality Μanagement Διοικητική Λογιστική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Business Logistics Management Διοίκηση Έργου - Project Management Sales Management Ηλεκτρονικό Εμπόριο Γ' Φάση - Προχωρημένα Μαθήματα Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Επιχειρησιακό Παίγνιο Business Plan Eπιχειρηματικότητα και Καινοτομία Eκπαιδευτές Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών 16 εκπαιδευτικό πρόγραμμα A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

17 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2 The Chartered Institute of Marketing Chartered Postgraduate Diploma in Marketing To Chartered Institute of Marketing ιδρύθηκε το 1911 και είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός οργανισμός marketing σε όλη την Ευρώπη με περισσότερα από μέλη. Σκοπός του είναι να παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα εφαρμoγής της γνώσης του Marketing σε επαγγελματικό περιβάλλον. Περισσότερα από στελέχη παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του CIM κάθε χρόνο, τα οποία διεξάγονται σε περίπου 300 εκπαιδευτικά κέντρα σε 80 χώρες. Στόχος Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους υποψηφίους: 3 Να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη διαμόρφωση και εφαρμογή των τεχνικών και θεωριών του marketing στη διοίκηση μίας επιχείρησης. 3 Να μπορούν να σχεδιάζουν τη στρατηγική κατεύθυνση, επιλογή, αξιολόγηση καθώς επίσης την εφαρμογή και τον έλεγχο. 3 Να αποκτήσουν το υψηλού επιπέδου Chartered Postgraduate Diploma in Marketing (level 7), έναν καταξιωμένο τίτλο επαγγελματικής εξειδίκευσης στο χώρο του marketing. 3 Σε νέους managers, κατόχους πτυχίων ανώτερων και ανωτάτων σχολών με εμπειρία στο χώρο του marketing / πωλήσεων. 3 Σε κατόχους πτυχίων MBA, MSc ή MA σε συναφείς ειδικότητες και μικρή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο του marketing / πωλήσεων. 3 Σε managers με πολυετή προϋπηρεσία και εμπειρία στο χώρο του marketing / πωλήσεων, οι οποίοι στερούνται τυπικών προσόντων. Emerging Themes Analysis & Decision Marketing Leadership & Planning Managing Corporate Reputation Γλώσσα Διεξαγωγής Το πρόγραμμα διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα και επομένως είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της. Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Χρησιμοποιούνται οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, όπως simulation games, case studies, group projects, mock exams. Τα μαθήματα γίνονται στην αγγλική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις και οι εργασίες διορθώνονται στη Μ. Βρετανία. Εισηγητές Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από Έλληνες καθηγητές πιστοποιημένους από το CIM, έμπειρους managers και προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό χώρο. Οφέλη 3 Diploma επαγγελματικής πιστοποίησης στο marketing, παγκόσμιου βεληνεκούς (Level 7) 3 Απόκτηση του τίτλου διεθνούς αναγνώρισης του Chartered Marketer, μέσω συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης 3 Απόκτηση των πλέον σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων στο χώρο του marketing 3 Επαγγελματική αναγνώριση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του στελέχους του Marketing στο σύγχρονο περιβάλλον 3 Δυνατότητα εγγραφής του στελέχους ως μέλος του CIM. 230 ώρες 9/5/ /6/2015 Μέλη: 4700 Μη Μέλη: Registration and Examination Fees Eκπαιδευτές Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές από το CIM 17

18 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οικονομικής Διοίκησης Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων προσφέρει από το 2003 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οικονομικής Διοίκησης. Σκοπός Σκοπός του μοναδικού αυτού μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου επαγγελματικής ειδίκευσης στα στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στους βασικούς τομείς άσκησης της Οικονομικής Διοίκησης τα οποία επιθυμούν να ανελιχθούν στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή (Chief Financial Officer). Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελείται από δύο θεματικές ενότητες οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των εξειδικευμένων αναγκών ενημέρωσης και ανάπτυξης του σύγχρονου οικονομικού στελέχους στο συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της οικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι βασικές κατηγορίες του προγράμματος είναι οι κάτωθι: 3 ΥΠΟχΡΕΩΤιΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 3 ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠιΛΟΓΗΣ Ο στόχος της παροχής υψηλού επιπέδου επαγγελματικής ειδίκευσης, εκπληρώνεται με την υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων ενός ιδιαίτερα δομημένου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε δύο βασικούς κύκλους μαθημάτων και την επιτυχή ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας σε κάθε ένα από αυτά. Υποχρεωτικός Κύκλος Μαθημάτων Οικονομική Ανάλυση, Μελέτη και Έλεγχος ενός επιχειρηματικού σχεδίου Φορολογικός Έλεγχος Πιστωτικός Έλεγχος Ταμειακός Προγραμματισμός Χρηματοοικονομική Τραπεζική Αξιολόγηση Επενδύσεων Κεφαλαιακή Διάρθρωση Εσωτερικός Έλεγχος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Συμπληρωματικός Κύκλος Μαθημάτων Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Διαχείρισης Νομική Υποστήριξη Υποστήριξη Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού Κύκλος Μαθημάτων Επιλογής Φορολογία Διοίκηση Προμηθειών Business Statistics Διαχείριση Επιχειρησιακών Κρίσεων Επιλέγονται 2 από τα 4 μαθήματα επιλογής 280 ώρες 10 η Σειρά 9/3/ /10/2015 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Διοικητικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχα ισότιμου αλλοδαπής και σε στελέχη με τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε υπηρεσίες οικονομικής διοίκησης. Μέλη: 5000 Μη Μέλη: 5500 Εκπαιδευτές Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών 18 εκπαιδευτικό πρόγραμμα A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

19 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 4 Professional Diploma in Human Resources Management Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων προσφέρει από το Μάιο 2006 το Professional Diploma in Human Resources Management. Ο σκοπός του μοναδικού αυτού Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου επαγγελματικής ειδίκευσης των στελεχών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα στους βασικούς τομείς της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο κύκλους μαθημάτων οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο των εξειδικευμένων αναγκών ενημέρωσης και ανάπτυξης του σύγχρονου στελέχους στο συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. Συγκεκριμένα, οι βασικές κατηγορίες του προγράμματος είναι οι κάτωθι: 3 Υποχρεωτικός Κύκλος Μαθημάτων 3 Κύκλος Μαθημάτων Επιλογής Σε στελέχη επιχειρήσεων με εργασιακή εμπειρία δύο ή περισσοτέρων ετών σε τμήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τους ρόλους και τις υπευθυνότητες της θέσης τους μέσω της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πλέον σύγχρονων πρακτικών και μεθοδολογιών. Μεθοδολογία προγράμματος Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, θα χρησιμοποιηθούν οι πλέον σύγχρονες διδακτικές τεχνικές και μεθοδολογίες όπως: 3 H παρουσίαση μέσω πολυμέσων 3 H διαρκής ομαδική ενασχόληση μέσω group case studies 3 H χρήση προσομοιώσεων (simulations, business games) 3 H βιντεοσκόπηση επιλεγμένων ομαδικών ασκήσεων από ειδικευμένη ομάδα τεχνικών 3 H ατομική και ομαδική επεξεργασία περιπτώσεων μέσω προκαθορισμένων ρόλων (role play scenarios) στα οποία συμμετέχει κατά περίπτωση ειδικευμένη ομάδα ηθοποιών 3 H διαρκής αναπληροφόρηση από ειδικευμένους coaches Διοίκηση του προγράμματος Το Πρόγραμμα διοικείται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του Προγράμματος Σπουδών στο οποίο συμμετέχουν ο Επιστημονικός Συντονιστής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Διευθυντές Τμημάτων Ανθρωπίνων Πόρων επώνυμων Ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Σκοπός του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι η διαρκής αναβάθμιση του εκπαιδευτικού προγράμματος και η διατμηματική αναγνώρισή του ως ένα από τα κορυφαία και πλέον ανταγωνιστικά επαγγελματικά προγράμματα στο χώρο του Human Resources Management. Υποχρεωτικός Κύκλος Μαθημάτων Στρατηγική στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Αξιολόγηση Θέσεων Εργασίας Διαχείριση της Απόδοσης Πολιτικές Αμοιβών και Παροχών Πληροφοριακά Συστήματα HR Μεθοδολογίες Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προσωπικού Αποτελεσματικές Διαδικασίες Επιλογής Προσωπικού Εργατικό Δίκαιο και Εργασιακές Σχέσεις Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επικοινωνίας Διαχείριση του Στρες Εταιρική Διακυβέρνηση και Επιχειρηματική Ηθική Διαχείριση Κρίσεων Κύκλος Μαθημάτων Επιλογής Διαχείριση Διαφορετικότητας Υπηρεσίες Ανάθεσης Έργου Μεθοδολογίες Υποστήριξης και Ανάπτυξης Προσωπικού Επιλέγονται δύο από τα τρία μαθήματα 260 ώρες 11 η Σειρά 9/11/ /3/2016 Μέλη: 4800 Μη Μέλη: 5200 Εκπαιδευτές Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών 19

20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 Diploma in Environmental Management 104 ώρες 9 η Σειρά 10/2/ /4/2015 Μέλη: 1800 Μη Μέλη: 2000 Εκπαιδευτές Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών Σκοπός Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων καθώς και τη συμβολή τους στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, σχεδίασε και προσφέρει ένα μοναδικό ολοκληρωμένο Πιστοποιημένο Πρόγραμμα στη Περιβαλλοντική Διοίκηση. Το πρόγραμμα δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να Αναγνωρίσουν και να Βελτιώσουν τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται. Να δημιουργήσουν το κατάλληλο Σύστημα Ελέγχου και Βελτίωσης της επιχείρησης στον τομέα του Περιβάλλοντος. Μέσα από το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης που θα βασίζεται στο ISO 14001:2000 και στο EMAS λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο. 3 Σε κατόχους Msc ή MA σε συναφείς ειδικότητες, με επαγγελματική εμπειρία 3 Σε νέους Μάνατζερ, κατόχους πτυχίων ανωτέρων και ανωτάτων σχολών 3 Σε στελέχη που εργάζονται στο χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, της Ποιότητας, ή και της Εταιρικής Eπικοινωνίας 3 Σε στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2000 ή EMAS Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά το Plan Do Check Act στους Περιβαλλοντικούς Δείκτες της επιχείρησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή τους και την προαγωγή των περιβαλλοντικών θεμάτων με οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης, θα είναι σε θέση να προβούν σε Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις. Οριοθέτηση Περιβαλλοντικών Στόχων Ανάλυση Επιπτώσεων και Νομικές Απαιτήσεις Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Συστημάτων Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία Περιβαλλοντική Διαχείριση κατά ISO 14001: 2004 Εισαγωγή στο EMAS Διαπίστευση Τεχνικές Επιθεώρησης για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Σχεδιασμός Συστήματος Έκτακτων Αναγκών Οφέλη 3 Βελτίωση περιβαλλοντικής απόδοσης 3 Εξοικονόμηση πόρων 3 Ενίσχυση συμμόρφωσης 3 Προσέλκυση πελατών 3 Αύξηση απόδοσης / μείωσης κόστους 3 Ενίσχυση ηθικού εργαζομένου 3 Ενίσχυση εικόνας, βελτίωση σχέσεων με το κοινό, πελάτες 3 Αφύπνιση εργαζομένων και κοινού, πελατών Πλεονεκτήματα - Διδακτικές Μέθοδοι 3 Τα μαθήματα προσφέρουν θεωρητική γνώ - ση, τεχνική πληροφόρηση με παράλληλη πρακτική εξάσκηση. 3 Οι διδακτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν διδασκαλία & εισηγήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies) επισκέψεις σε επαγγελματικούς επιχειρησιακούς χώρους. Εξετάσεις Για την απόκτηση του πτυχίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς ασκήσεις και ομαδικές εργασίες και να επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις. Στο τέλος του προγράμματος θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις σε όλη την ύλη. Την εξεταστική επιτροπή απαρτίζουν 4 μέλη: Ο Συντονιστής και 3 Καθηγητές του Προγράμματος. Το πιστοποιητικό χορηγείται από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων μόνο σε όσους αποφοιτήσουν επιτυχώς. 20 εκπαιδευτικό πρόγραμμα A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- 19η σειρά Κρήτης (Ηράκλειο) Diploma in Sales Management (The Institute

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Πρόσφατο Ν.4225/2013 - Πρακτική Μισθοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

Diploma in Environmental Management

Diploma in Environmental Management Diploma in Environmental Management Ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για την εφαρμογή, υλοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος Αποκτήστε εξειδίκευση στη Διοίκηση σύνθετων

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή Χαιρετισμός 6-7 Σημαντικοί Σταθμοί στην ιστορία του Ιδρύματος 8-11 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας 12 Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ICBS ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τα εκπαιδευτικά κέντρα ICBS, που ιδρύθηκαν πριν από 3 δεκαετίες, λειτουργούν πλέον, από το 2009, ως Κολέγια, σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG cutting through complexity PEOPLE SERVICES Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2011 Ιούλιος 2012 kpmg.com/gr Αγαπητοί συνεργάτες, Αισίως συμπληρώνουμε 11 χρόνια δυναμικής και επιτυχημένης παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Full Business Session: Σειρά Ολοκληρωµένων Σεµιναρίων Ανάπτυξης Προσωπικών Ικανοτήτων

Full Business Session: Σειρά Ολοκληρωµένων Σεµιναρίων Ανάπτυξης Προσωπικών Ικανοτήτων Σελίδα -1- Σελίδα -2- Παρουσίαση Ενδεικτικών Σεµιναρίων της «Business Seminars»: Full Business Session: Σειρά Ολοκληρωµένων Σεµιναρίων Ανάπτυξης Προσωπικών Ικανοτήτων Η Ταυτότητα µας: σελίδα 05 Τα Σεµινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2012 Ιούλιος 2013

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2012 Ιούλιος 2013 cutting through complexity PEOPLE SERVICES Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2012 Ιούλιος 2013 Ξεπεράστε τους στόχους σας με όχημα την KPMG kpmg.com/gr Αγαπητοί συνεργάτες, Με χαρά και υπερηφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

AUSTRIA ACADEMY Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015

AUSTRIA ACADEMY Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015 AUSTRIA ACADEMY Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015 ΤΟ ΟΡΑΜΑ & ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ Το όραμα μας, αξιοποιώντας τα περισσότερα από 140 χρόνια εμπειρίας και τεχνικής πρωτοπορίας του TÜV AUSTRIA GROUP, είναι ν αποτελέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητό νέο μέλος της μεγάλης μας εκπαιδευτικής «οικογένειας»,

Αγαπητό νέο μέλος της μεγάλης μας εκπαιδευτικής «οικογένειας», > page _ 2 Αγαπητό νέο μέλος της μεγάλης μας εκπαιδευτικής «οικογένειας», Σε καλωσορίζουμε στο σύγχρονο κόσμο του ΙΕΚ ΞΥΝΗ. Όπως ήδη γνωρίζεις, το ΙΕΚ ΞΥΝΗ εμπεριέχει σε κάθε του κύτταρο όλη την εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΑΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ Δείτε τί κρύβεί το εξώφύλλο & κατεβαστε εκδοσείσ τού ΠανεΠίστήμίού στο κίνήτο σασ Κατεβάστε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα