ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΓΕΩΡΓΙΑ 4/5/2015. Halil Inalcik Donald Quataert

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΓΕΩΡΓΙΑ 4/5/2015. Halil Inalcik Donald Quataert"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος Καθηγητής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΑΤΟ Η οικονοµική ζωή Η ΓΕΩΡΓΙΑ Halil Inalcik Donald Quataert (επιµ.), Οικονοµική και κοινωνική ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, τ. Α, , Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2008 Η ΓΕΩΡΓΙΑ Η γεωργία αποτελούσε τη βάση της οικονοµίας της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας Βασικός στόχος ήταν : Η αυτάρκεια της αυτοκρατορίας σε δηµητριακά (σιτάρι και κριθάρι) Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο οι εξαγωγές δηµητριακών ήταν περιορισµένες Η ΓΕΩΡΓΙΑ Θεµελιώδης αρχή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ήταν: «Η γη και οι χωρικοί ανήκουν στο σουλτάνο» Οι γαίες στην αυτοκρατορία χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες: στις γαίες «miri» (=δηµόσιες) και στις γαίες «mülk» (=ιδιωτικές) Η ΓΕΩΡΓΙΑ Το 90% των καλλιεργησίµων γαιών στη Μ. Ασία και στη Βαλκανική ήταν δηµόσιες («miri»). Στις γαίες αυτές καλλιεργούνταν κατά κύριο λόγο δηµητριακά (σιτάρι και κριθάρι) Οι γαίες «miri» χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες: στις «ταπουλού», οι οποίες ουσιαστικά παραχωρούνταν σε αγροτικές οικογένειες µε δικαίωµα «ιδιοκτησίας», στις «µουκαταλού», οι οποίες εκµισθώνονταν µόνο για καλλιέργεια έναντι ενός συµφωνηµένου ποσού που το κατέβαλε ο µισθωτής κατ αποκοπήν. 1

2 Η ΓΕΩΡΓΙΑ - ΤΟ «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ» Οι «ταπουλού» γαίες στηρίζονταν στο σύστηµα çift-hane (ζευγαριού-σπιτιού) [αγροτικό νοικοκυριό]. Το τελευταίο αποτελούσε το θεµέλιο της αγροτικής παραγωγής και της αγροτικής κοινωνίας της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ως τον 19ο αι. (Τανζιµάτ). Ταυτόχρονα αποτελούσε και τη βασική φορολογική µονάδα του κράτους. «Η κανονική µονάδα του «χανέ-ζευγαριού» αποτελούνταν από έναν έγγαµο αγρότη, ο οποίος νεµόταν µια ορισµένη µονάδα γης, ένα «τσιφλίκι», δηλ. ένα χωράφι που µπορούσε να οργωθεί από ένα ζευγάρι βόδια» Η ΓΕΩΡΓΙΑ - ΤΟ «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ» ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ & ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ «εν αποτελεί σύµπτωση το ότι οι αγροτικές, οικονοµικές και δηµοσιονοµικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν σε περιοχές που βρίσκονταν διαδοχικά κάτω από ρωµαϊκή, βυζαντινή και οθωµανική κυριαρχία παρουσιάζουν εντυπωσιακές οµοιότητες [ ] Η αγροτική οργάνωση βασιζόταν στην εργασία της οικογένειας του χωρικού (caput, οίκος, χανέ) και στο ζευγάρι βοδιών (jugum, ζευγάριον ή τσιφτ) [ ] Ο colonus της ύστερης Ρώµης, ο βυζαντινός πάροικος και ο οθωµανός ραγιάς αντιστοιχούσαν σ αυτόν ακριβώς τον τύπο του χωρικού» «Παρ όλες τις µεταβολές στο πολιτικό εποικοδόµηµα, το οικογενειακό χωράφι του αγρότη παρέµεινε σε ολόκληρο τον Μεσαίωνα η καρδιά της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής τάξης της υπαίθρου» Η ΓΕΩΡΓΙΑ «Υπακούοντας κυρίως στο συµφέρον του κράτους να διατηρήσει ακέραιες τις µονάδες χανέ-ζευγαριού, οι οθωµανοί σουλτάνοι κήρυξαν όλες τις αρόσιµες γαίες στην αυτοκρατορία ακριβέστερα τις περιοχές ξερικής καλλιέργειας στη Μικρασία και στα Βαλκάνια µιρί, δηλαδή κάτω από την ιδιοκτησία του κράτους. Η ψιλή κυριότητα της γης επέτρεπε στην κυβέρνηση να ελέγχει αυστηρά τη γη και να συντηρεί το σύστηµα χανέζευγαριού [ ] Η ενοικίαση της γης από το χωρικό του έδινε κληρονοµικά δικαιώµατα νοµής, µέσω της γραµµής των άµεσων αρρένων απογόνων. Ο νόµος όριζε ότι η µονάδα του χωραφιού δεν µπορούσε ποτέ να διαιρεθεί. Το κράτος απαγόρευε αυστηρά στους πράκτορές του συνήθως σπαχήδες να κατέχουν και να καλλιεργούν γη προορισµένη για νοικοκυριά χωρικών» Η ΓΕΩΡΓΙΑ -ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Στόχοι της αγροτικής πολιτικής των σουλτάνων: Η κάλυψη των αναγκών του έγγαµου αγρότη, δηλ. µιας πυρηνικής οικογένειας. Η παραγωγή ΕΝ απέβλεπε στη µεγιστοποίηση του κέρδους Η δυνατότητα του αγρότη να πληρώνει τους φόρους του στο σουλτάνο Η συντήρηση του διοικητικού µηχανισµού & του στρατού (µέσω της καταβολής φόρων και δοσιµάτων στους τιµαριώτες & στους σπαχήδες) Η αυτάρκεια της αυτοκρατορίας σε δηµητριακά Η ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ Στόχος: Η παραγωγή απέβλεπε στην κάλυψη των αναγκών της εσωτερικής αγοράς. Εποµένως ήταν περιορισµένη σε όγκο και τα προϊόντα της ήταν χαµηλής ποιότητας. Η βιοτεχνία διατήρησε τον µεσαιωνικό της χαρακτήρα ως τα µέσα περίπου του 19ου αι. Θεµελιώδης θεσµός ήταν η συντεχνία (εσνάφι ή ρουφέτι) ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΕΣΝΑΦΙ -ΡΟΥΦΕΤΙ Συντεχνία= επαγγελµατική συσσωµάτωση, δηλ. οργάνωση στην οποία εντάσσονταν υποχρεωτικάόσοι ασκούσαν το ίδιο επάγγελµα, για να έχουν το δικαίωµα να το ασκήσουν. Συνηθέστατα τα µέλη µιας συντεχνίας είχαν το ίδιο θρήσκευµα. Οι συντεχνίες έπαιζαν ρόλο οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό Κάθε συντεχνία ήταν οργανωµένη µε αυστηρή ιεραρχία [ουστάµπασης (πρωτοµάστορας), ουστά (µάστορες), καλφάδες, τσιράκια] Κάθε συντεχνία είχε: Προστάτη άγιο (διέφερε κατά τόπους), σύµβολα, λάβαρο και γραπτό καταστατικό 2

3 Η ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ Οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις διατήρησαν τον οικογενειακό τους χαρακτήρα ως τα τέλη περίπου του 18ου αι. Μόλις στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αι. παρατηρήθηκε το φαινόµενο της ανάπτυξης βιοτεχνιών που έκαναν χρήση της µισθωτής εργασίας, αλλά σε περιορισµένη κλίµακα. Ως τα µέσα περίπου του 19ου αι. δεν έχουµε χρήση µηχανών. Η Οθωµανική Αυτοκρατορία δεν συµµετείχε στη βιοµηχανική επανάσταση Η ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Σπουδαία κέντρα βιοτεχνικής παραγωγής ήταν οι µεγάλες πόλεις (π.χ. η ΚΠολη, η Θεσσαλονίκη, η Φιλιππούπολη, η Προύσα κ.ά.) ή περιστασιακά ορισµένες κοινότητες της ηµιορεινής ζώνης, όπως τα Ζαγοροχώρια, ο Τίρναβος, τα Αµπελάκια, το Πήλιο κ.ά. Παραγόµενα προϊόντα: Αµπάδες (χοντρά µάλλινα υφάσµατα), µετάξι και µεταξωτά υφάσµατα, χαλιά, νήµατα, λάδι, σαπούνι, κρασί, όπλα κ.ά. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Στόχος: η κάλυψη των αναγκών της αυτοκρατορίας Περιοχές που αναπτύχθηκε: Στη Μεσόγειο, στη Μ. Θάλασσα και στον Ινδικό Ωκεανό Εξαγωγές: Μπαχαρικά, λάδι, κρασί, σταφίδα, καπνός, βαµβάκι, µετάξι, νήµατα, χαλιά, δέρµατα, µαλλί. Εισαγωγές: Πολύτιµα µέταλλα, είδη µεταλλοτεχνίας, όπλα, είδη πολυτελείας, υφάσµατα Ευρωπαϊκές χώρες που κυριάρχησαν στο ναυτικό εµπόριο της Ανατολής: Βενετία και Γένοβα (14ος 17ος αι.) Γαλλία (16ος αι. 1789) Μ. Βρετανία (τέλη 16ου αι. κεξ. κυρίως τέλη 18 ου αι ) Ολλανδία (τέλη 16ου αι. κεξ.) Στο χερσαίο εµπόριο: Αυτοκρατορία των Αψβούργων (αρχές 18ου αι. κεξ) ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ εδοµένου ότι οι Οθωµανοί θεωρούσαν το συντεχνιακό σύστηµα ως θεµελιώδη θεσµό της πόλης, οι έµποροι ήταν υποχρεωτικά οργανωµένοι σε ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ (συνήθως ανάλογα µε το θρήσκευµα) ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙ ΙΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΟΙ διοµολογήσεις Η ιστορία των οθωµανικών διοµολογήσεων µπορεί να διακριθεί σε δύο περιόδους: Η πρώτη περίοδοςεκτείνεται από την πρώτη διοµολόγηση που παραχωρήθηκε στους Γενουάτες το 1352 µέχρι το 1517, όταν οι Ιταλοί, κυρίως Γενουάτες και Βενετοί, είχαν µονοπωλήσει το οθωµανικό εµπόριο µε την Ευρώπη ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙ ΙΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΟΙ διοµολογήσεις- Η δεύτερη περίοδος Με την κατάκτηση της Αιγύπτου το 1517 ο Σελίµ Α ανανέωσε τις διοµολογήσεις που είχαν επεκτείνει οι Μαµελούκοι στους Γάλλους και στους Καταλανούς. Έτσι για πρώτη φορά οι Γάλλοι κέρδισαν εµπορικά προνόµια στην οθωµανική επικράτεια, αν και όχι τόσο εκτεταµένα όσο στις ιταλικές διοµολογήσεις. Επί Σουλεϊµάν Α ( ) το ενδιαφέρον των Οθωµανών να βρουν συµµάχους στη υτική Ευρώπη εναντίον των Αψβούργων, καθώς και οικονοµικά πλεονεκτήµατα, τους οδήγησε να παραχωρήσουν πλήρη προνόµια διοµολογήσεων στη Γαλλία (1569). Αργότερα διοµολογήσεις απέκτησαν η Αγγλία (1580) και η Ολλανδία (1612) Οι διοµολογήσεις καταργήθηκαν από τον Κεµάλ Ατατούρκ το

4 ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Η Οθωµανική Αυτοκρατορία δηµιούργησε δίκτυο τελωνείων για την είσπραξη των δασµών επί των εισαγοµένων και εξαγοµένων προϊόντων. εν δηµιούργησε όµως δίκτυο υγιεινοµικών σταθµών (λοιµοκαθαρτηρίων) για την πρόληψη των επιδηµικών ασθενειών. Αποτέλεσµα: πολύ συχνά τους ανθρώπους µάστιζαν οι επιδηµίες Παράκτια ναυσιπλοΐα Ιστιοφόρα πλοία µικρής σχετικά χωρητικότητας Μικρή σχετικά διάρκεια των ταξιδιών Κυριαρχία ευρωπαϊκών δυνάµεων (Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία) Πρόβληµα: Η πειρατεία Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο τα καράβια έφεραν πάντοτε βαρύ οπλισµό (κανόνια) ή συνοδεύονταν από πολεµικά πλοία. 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΤΙΚΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΤΙΚΑ ΚΑΡΑΒΙΑ 5

6 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙ ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΡΟΜΟΙ ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΡΟΜΟΙ ιατήρηση της «Εγνατίας» Κατασκευή γεφυρών Τρόποι και µέσα µεταφοράς: Καραβάνια µε φορτηγά ζώα (καµήλες) Τα «καραβάν σαράγια» Οι αγωγιάτες («κυρατζήδες») κατέβαλαν «διόδια» στα στενά περάσµατα και στις γέφυρες Προβλήµατα: 1) Μεγάλη διάρκεια ταξιδιών 2) Η ληστεία. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο στην ξηρά τα καραβάνια συνοδεύονταν από ενόπλους ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΡΟΜΟΙ ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΡΟΜΟΙ ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΡΟΜΟΙ 6

7 4/5/2015 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΡΟΜΟΙ 7

8 ΣΚΕΠΑΣΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΑ Εσωτερικό εµπόριο: ιεξάγεται στις πόλεις & στις επαρχίες Στις πόλεις κτίζονται τα «µπεζεστένια» (µόνιµες κλειστές αγορές) (δάνειο από την περσική γλώσσα), αλλά λειτουργούν και υπαίθριες αγορές Οι εµποροπανηγύρεις γίνονται περιοδικά κοντά σε συγκεκριµένες πόλεις ή σε εµπορικά κέντρα και µερικές φορές συνδυάζονται µε µεγάλες θρησκευτικές γιορτές 8

9 4/5/2015 ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΚΠΟΛΗΣ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 9

10 4/5/2015 ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ ΣΕΡΡΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΕΡΖΕΣΤΕΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 10

11 ΜΠΕΡΖΕΣΤΕΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ ΓΙΑΜΠΟΛ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ ΠΡΟΥΣΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Χρηµατοπιστωτικό σύστηµα Ως τα µέσα του 19ου αι. δεν ιδρύθηκαν τράπεζες στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. Τον ρόλο τους επιτελούσαν στον τοµέα των ανταλλαγών νοµισµάτων οι «σαράφηδες» (αργυραµοιβοί), ενώ στον τοµέα του δανεισµού οι τοκογλύφοι 11

12 ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΑΡΑΦΗ ΕΣ ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΑΡΑΦΗ ΕΣ ΒΕΝΕΤΟΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ» Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η Οθωµανική Αυτοκρατορία Εφάρµοσε πολιτική «αποµονωτισµού» µε στόχο την αυτάρκεια του κράτουςσε βασικά αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, Καθιέρωσε το στρατοφεουδαλικό σύστηµα ανατολικού τύπου, Επέβαλε αυστηρούς ελέγχους σε κάθε µορφή οικονοµικής δραστηριότητας στο εσωτερικό του κράτους, εν ανέπτυξε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, εν ανέπτυξε τις υποδοµές (οδικό δίκτυο, γέφυρες, λιµάνια κ.ά.), εν δηµιούργησε τους απαραίτητους θεσµούς και τις υπηρεσίες (ταχυδροµεία, υγιεινοµικούς σταθµούς κ.ά.), που θα ευνοούσαν την ανάπτυξη της οικονοµίας (κυρίως της βιοτεχνίας και του εµπορίου). Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το αποτέλεσµα ήταν Η αποκοπή της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου και της Μ. Θάλασσας από το διεθνές οικονοµικό σύστηµα, Η µη συµµετοχή της «καθ ηµάς Ανατολής» στις ανακαλύψεις, Η µη συµµετοχή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στην άνθιση του παγκόσµιου εµπορίου (16ος-18ος αι.) και αργότερα στη βιοµηχανική επανάσταση (19ος αι.), Η µη ανάπτυξη της ντόπιας ιστιοφόρου εµπορικής ναυτιλίας (ως τα τέλη του 18ου αι.) Η µη ανάπτυξη δικτύου πόλεων= εµπορικών και ναυτικών κέντρων, Όλοι οι κλάδοι της οικονοµίας να διατηρήσουν ως τον 19ο αι. τον µεσαιωνικό τους χαρακτήρα. 12

13 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 18ου ΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙ. Η Οθωµανική Αυτοκρατορία επανήλθε στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα στο β µισό του 18ου αι., αλλά ως χώρα της «υπανάπτυκτης περιφέρειας» Τη θέση & τον ρόλο της στο σύστηµα καθόρισαν οι βιοµηχανικά αναπτυσσόµενες χώρες της. Ευρώπης Η οικονοµική διείσδυση των ευρωπαϊκών χωρών στην οθωµανική Ανατολή απέβλεπε, πρώτον, στην αναζήτηση πρώτων υλών και, δεύτερον, στο άνοιγµα νέων αγορών για τα βιοµηχανικά τους προϊόντα ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 18ου ΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙ. Οι συνέπειες των αλλαγών Άνοιγµα της κλειστής οικονοµίας εµπορευµατοποίηση της παραγωγής, Αποσύνθεση του οθωµανικού στρατοφεουδαλικού συστήµατος, Ανάπτυξη της µεγάλης γαιοκτησίας («τσιφλίκια») - Κρίση στη γεωργία (τέλη 18ου αρχές 19ου αι.), Μετατροπή της Οθ. Αυτοκρατορίας σε «αγροτικό εξάρτηµα» της ύσης Απώλεια της αυτάρκειας της αυτοκρατορίας (κυρίως σε δηµητριακά & αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα), Μεγάλη ανάπτυξη του εµπορίου & της ιστιοφόρου εµπορικής ναυτιλίας Προσωρινή ανάπτυξη της ντόπιας παραδοσιακής βιοτεχνίας ( & στο β µισό του 19ου αι.) Σταδιακή οικονοµική «υποδούλωση» της Οθ. Αυτοκρατορίας στις Μ. υνάµεις (µονοπώληση του εµπορίου µε τις διοµολογήσεις, πραγµατοποίηση σηµαντικών δηµοσίων έργων από τους Ευρωπαίους µε αποικιοκρατικούς όρους, υπέρογκος δανεισµός) 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος Καθηγητής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΑΤΟ Η οικονοµική ζωή «Ποικίλα χάλκινα, ασηµένια και χρυσά νοµίσµατα «κόπηκαν» και τέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

λίγο πριν την Άλωση της Πόλης

λίγο πριν την Άλωση της Πόλης λίγο πριν την Άλωση της Πόλης Γενική Eισαγωγή Η οικονομία του ύστερου Bυζαντίου παρουσίασε μια θλιβερή εικόνα σταδιακής παρακμής. Aν και συνέχισε να είναι κυρίως αγροτική, σημαντικός παρέμεινε και ο αστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρ. Μητρώου: 37565 Ε.Α.Π. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό ΕΛΠ11 ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρ. Μητρώου: 37565 Ε.Α.Π. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό ΕΛΠ11 ΜΕ ΘΕΜΑ : 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρ. Μητρώου: 37565 Ε.Α.Π. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό ΕΛΠ11 ΜΕ ΘΕΜΑ : Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονοµίας του ελληνικού κράτους έως τη δεκαετία του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1 Σ ΕΛΙΔΑ 1 Ο,τι αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχεί από πλευράς ύλης στα κεφάλαια 1,2 του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος (Rima, Ιστορία της Οικονομικής Ανάλυσης). Περιεχόμενα 1 Το Τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε ιλογή ή αναγκαιότητα;

Ε ιλογή ή αναγκαιότητα; Η περίοδος του Τανζιµάτ (1839-1876): Μεταρρυθµίσεις στην Οθωµανική Αυτοκρατορία Ε ιλογή ή αναγκαιότητα; Εισηγητής: Βασίλης Ριτζαλέος Η Οθωµανική Αυτοκρατορία (1683) Ο κόσµος γυρίζει ανά οδα, χωρίς ελ ίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. Περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ... 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 21 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 31 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ... 34 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ... 36 ΠΗΓΕΣ... 42 ΠΗΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ, Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οθωμανική Aυτοκρατορία και οι υπήκοοί της (μέσα 15ου -- τέλη 16ου αιώνα)

Η Οθωμανική Aυτοκρατορία και οι υπήκοοί της (μέσα 15ου -- τέλη 16ου αιώνα) Κεφάλαιο 8 Η Οθωμανική Aυτοκρατορία και οι υπήκοοί της () Από τα μέσα του 15ου μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία ακμάζει: το κράτος εξαπλώνεται, η κεντρική εξουσία είναι ισχυρή, η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. Περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ... 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 21 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 36 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ... 39 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ... 43 ΠΗΓΕΣ... 49 ΠΗΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση του ρωµαϊκού κόσµου

Η κρίση του ρωµαϊκού κόσµου Εισαγωγή Ως πολιτισµός θα µπορούσε να ορισθεί η έννοια που υποδηλώνει τη σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον του και το µετασχηµατισµό του εξωτερικού κόσµου, µέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. i κρίση µ ητροπολιτική αναδιάρθρωση, νέα πολεοδοµ ία

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. i κρίση µ ητροπολιτική αναδιάρθρωση, νέα πολεοδοµ ία ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ i κρίση µ ητροπολιτική αναδιάρθρωση, νέα πολεοδοµ ία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 9 ΜΈΡΟΣ 1o: ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η Ιστορία συναντάει την Οικονομία

Όταν η Ιστορία συναντάει την Οικονομία ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Όταν η Ιστορία συναντάει την Οικονομία Μια διαθεματική προσέγγιση της Ιστορίας και της Οικονομίας μέσα από επιλεγμένες ενότητες της «Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Μέρος Ι: Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους και η οικονομία του

Εισαγωγή. Μέρος Ι: Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους και η οικονομία του Εισαγωγή Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1981 και η μετά 20 χρόνια υιοθέτηση του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος κατατάσσουν τη χώρα μας όχι απλώς στην κατηγορία των αναπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ. Η Τεχνολογία κατά τους Μεσαιωνικούς Χρόνους Ανατολή και ύση

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ. Η Τεχνολογία κατά τους Μεσαιωνικούς Χρόνους Ανατολή και ύση ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Σχολικό Έτος 2011-12 Μάθηµα : Ερευνητικές Εργασίες Α Λυκείου Β Τετράµηνο Η Τεχνολογία κατά τους Μεσαιωνικούς Χρόνους Ανατολή και ύση Οµάδα Εργασίας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΣΤΑΣ Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροπανηγύρεις. Το εμπόριο της περιπλάνησης. αφέντρα γ. μουτζάλη Αρχαιολόγος

Εμποροπανηγύρεις. Το εμπόριο της περιπλάνησης. αφέντρα γ. μουτζάλη Αρχαιολόγος Εμποροπανηγύρεις Το εμπόριο της περιπλάνησης αφέντρα γ. μουτζάλη Αρχαιολόγος 01 01 Παζάρι της Λάρισας. Επιχρωματισμένη χαλκογραφία. Σχέδιο Gropius, χάραξη Jugel. Εθνική Βιβλιοθήκη. Στα χρόνια της οθωμανικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος 146 π.χ. -- 330 μ.χ.

Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος 146 π.χ. -- 330 μ.χ. Η Ρωμη και ο Ελληνικοσ Κοσμοσ Κεφάλαιο 7 Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος Για τετρακόσια χρόνια (από τον 1ο αιώνα π.χ. έως τον 3ο αιώνα μ.χ.), η ιστορία της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, από το Γιβραλτάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ. Από την αγροτική οικονοµ ία στην αστικοποίηση

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ. Από την αγροτική οικονοµ ία στην αστικοποίηση ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ Από την αγροτική οικονοµ ία στην αστικοποίηση 10 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ΠΗΓΗ Πληθυσµιακές µετακινήσεις Ήδη από τις αρχές του 18ου αιώνα, βρισκόµαστε µπροστά σε µιαν αδιάκοπη ανακατανοµή πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορµή Το όνοµα του ρόδου, του Ουµπέρτο Έκο Σύντοµη παρουσίαση της Ιστορίας του Μεσαίωνα. Βενετία Μπαλτά

Με αφορµή Το όνοµα του ρόδου, του Ουµπέρτο Έκο Σύντοµη παρουσίαση της Ιστορίας του Μεσαίωνα. Βενετία Μπαλτά Με αφορµή Το όνοµα του ρόδου, του Ουµπέρτο Έκο Σύντοµη παρουσίαση της Ιστορίας του Μεσαίωνα Βενετία Μπαλτά Τα περιεχόµενα της παρουσίασης Μεσαίωνας, Φεουδαρχία: Ορισµοί (διαφ.3-4) Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρ.Μητρώου: 37565 Ε.Α.Π. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρ.Μητρώου: 37565 Ε.Α.Π. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό ΜΕ ΘΕΜΑ : 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρ.Μητρώου: 37565 Ε.Α.Π. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό ΜΕ ΘΕΜΑ : Η επανάσταση του 1821 αποτέλεσε το επιστέγασµα µιας µακροχρόνιας διαδικασίας. Να αναφερθείτε στους οικονοµικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Μαρίνης Γεώργιος Διπλωματική Εργασία Που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστής: Τσιγαρίδας Γεώργιος. με Θέμα: Εισηγητής: Καθηγητής Κων/νος Τραχανάς

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστής: Τσιγαρίδας Γεώργιος. με Θέμα: Εισηγητής: Καθηγητής Κων/νος Τραχανάς Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελλάδα και τα Βαλκάνια (δεύτερο μισό 19ου -- αρχές 20ού αιώνα)

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελλάδα και τα Βαλκάνια (δεύτερο μισό 19ου -- αρχές 20ού αιώνα) Κεφάλαιο 6 Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελλάδα και τα Βαλκάνια (δεύτερο μισό 19ου -- αρχές 20ού αιώνα) Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία προχωράει σε μεταρρυθμίσεις. Από αυτές ωφελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Καλαντζής Γιώργος. Άρθρο. «Η εκκοσµίκευση του εκπαιδευτικού συστήµατος ως αποτέλεσµα αµυντικών αναγκών: η οθωµανική περίπτωση»

Καλαντζής Γιώργος. Άρθρο. «Η εκκοσµίκευση του εκπαιδευτικού συστήµατος ως αποτέλεσµα αµυντικών αναγκών: η οθωµανική περίπτωση» Καλαντζής Γιώργος Άρθρο «Η εκκοσµίκευση του εκπαιδευτικού συστήµατος ως αποτέλεσµα αµυντικών αναγκών: η οθωµανική περίπτωση» (υπό δηµοσίευση στο περιοδικό «Επιστήµες της Αγωγής», τεύχος 2 ο, έτος 2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗ ΔΥΣΗ (16ος-19ος αι). ΠΕΡΙΟΔΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗ ΔΥΣΗ (16ος-19ος αι). ΠΕΡΙΟΔΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗ ΔΥΣΗ (16ος-19ος αι). ΠΕΡΙΟΔΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Όλγα Κατσιαρδή-Hering Δηµοσεύθηκε στο διαδίκτυο στο πρόγραµµα e-learning

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT : <<ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ >> Θεματικές ενότητες 1) ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

PROJECT : <<ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ >> Θεματικές ενότητες 1) ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2o Γενικό Λύκειο Λαμίας Σχολικό έτος : 2012-2013 Τάξη : B Λυκείου PROJECT : ΟΜΑΔΑ 3 Θεματικές ενότητες 1) ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2) ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Εισαγωγή

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Εισαγωγή Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εισαγωγή Θα μπορούσαμε να πούμε πως η ασφάλιση είναι τόσο παλιά όσο και ο άνθρωπος. Από την εμφάνισή του, ο άνθρωπος οργάνωνε την ζωή του σε κοινωνίες, επειδή διαπίστωσε ότι από

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν διάφορες µορφές που µπορεί να πάρει η διεθνής επιχειρηµατική δραστηριότητα µιας επιχείρησης. Οι βασικότερες από αυτές είναι οι εξής:

Υπάρχουν διάφορες µορφές που µπορεί να πάρει η διεθνής επιχειρηµατική δραστηριότητα µιας επιχείρησης. Οι βασικότερες από αυτές είναι οι εξής: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υπάρχουν διάφορες µορφές που µπορεί να πάρει η διεθνής επιχειρηµατική δραστηριότητα µιας επιχείρησης. Οι βασικότερες από αυτές είναι οι εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟ 11 4 η Γραπτή Εργασία 2007-2008. Θέµα: ««Αφού διαβάσετε τα κεφάλαια 6-7 από το βιβλίο των Aldcroft-Ville, να

ΕΠΟ 11 4 η Γραπτή Εργασία 2007-2008. Θέµα: ««Αφού διαβάσετε τα κεφάλαια 6-7 από το βιβλίο των Aldcroft-Ville, να Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr ΕΠΟ 11 4 η Γραπτή Εργασία 2007-2008 Θέµα: ««Αφού διαβάσετε τα κεφάλαια 6-7 από το βιβλίο των Aldcroft-Ville, να εντοπίσετε οµοιότητες και διαφορές της διεθνοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΞΗ Β. «Η Ελληνική Διασπορά από τα τέλη του 18 ου έως τα τέλη του 20 ου αιώνα» Σχολικό Έτος 2012-2013. 3 ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΞΗ Β. «Η Ελληνική Διασπορά από τα τέλη του 18 ου έως τα τέλη του 20 ου αιώνα» Σχολικό Έτος 2012-2013. 3 ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ελληνική Διασπορά από τα τέλη του 18 ου έως τα τέλη του 20 ου αιώνα» Σχολικό Έτος 2012-2013 3 ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Β 1 Επιβλέποντες καθηγητές: Αθανασοπούλου Κυριακή ΠΕ02 Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα