ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΟΔΑΠ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΛΕΥΚΩΣΙΑ 19 Φεβρουαρίου 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΟΔΑΠ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΛΕΥΚΩΣΙΑ 19 Φεβρουαρίου 2010"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΟΔΑΠ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 19 Φεβρουαρίου 2010 Γ.Κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γραφεία : Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 20, 4 ος όροφος,1066 Λευκωσία, Τηλ: , Φαξ: , /

2 Ο Πρόεδρος, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΔΑΠ. Σελίδα 2

3 Κυρίες και κύριοι, Σας καλωσορίζω στη Γενική Συνέλευση των μελών του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) που έχει συγκληθεί με κύριο θέμα την παρουσίαση των πεπραγμένων της τριετίας , την έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού για τα έτη 2007 και 2008 και την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα ήθελα να συγχαρώ τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή τους. Στη λογοδοσία αυτή θα προσπαθήσω να συνοψίσω το έργο που επιτελέστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την τριετία 2007 έως 2009, αναπόφευκτα όμως για ορισμένα θέματα θα γίνει αναφορά σε εργασία που ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα αναφερθώ επίσης στις σημαντικότερες προκλήσεις και προοπτικές που θα αντιμετωπίσει ο ΚΟΔΑΠ κατά την επόμενη τριετία. 1. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1.1 Ύψος Αποθεμάτων Πρωταρχικό μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παραπάνω περίοδο ήταν η εκπλήρωση της αποστολής του ΚΟΔΑΠ δηλαδή η διατήρηση εθνικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά το 2007 η υποχρέωση της Κύπρου για διατήρηση αποθεμάτων ανερχόταν σε ποσότητα ισοδύναμης κατανάλωσης 60 ημερών. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχούσε σε περίπου μετρικούς τόνους πετρελαιοειδών. Σελίδα 3

4 Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Συνθήκης ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση η υποχρέωση για τήρηση αποθεμάτων αυξήθηκε από την και μετέπειτα σε 90 μέρες ισοδύναμης κατανάλωσης ώστε να συνάδει πλήρως με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες. Η αύξηση της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων από 60 σε 90 μέρες ισοδύναμης κατανάλωσης σε συνδυασμό με την αύξηση, που παρατηρήθηκε στην κατανάλωση, οδήγησε στην αύξηση της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων κατά περίπου ΜΤ. Η αυξημένη υποχρέωση εκπληρώθηκε το Μάρτιο του 2008 με την αγορά: MT diesel που αποθηκεύτηκαν στην Ελλάδα ΜΤ gasoil που αποθηκεύτηκαν στην Ελλάδα ΜΤ diesel που αποθηκεύτηκαν στην Κύπρο (ΚΕτΑπ) Το κόστος απόκτησης των αποθεμάτων που αγοράστηκαν ανήλθε σε 48.9 εκ. Το κόστος αγοράς καλύφθηκε με νέο δάνειο ύψους 44.3 εκ. που έγινε από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και από ίδιους πόρους. Το κόστος αγοράς των αποθεμάτων επηρεάστηκε σημαντικά από την ανοδική τάση που παρατηρήθηκε στις διεθνείς τιμές πετρελαίου το πρώτο εξάμηνο του Είναι όμως αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι παρά την ανοδική αυτή τάση, ο ΚΟΔΑΠ πέτυχε να πραγματοποιήσει τις αγορές του στα κατώτερα σημεία των διακυμάνσεων της περιόδου αυτής. Για συμπλήρωση της επιπρόσθετης υποχρέωσής του και ενόψει της αδυναμίας εξεύρεσης πρόσθετων χώρων αποθήκευσης είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, ο ΚΟΔΑΠ προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας για το 2008 για ενοικίαση ΜΤ αποθεμάτων στην Ολλανδία και ΜΤ στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, κατά το 2009 όλες οι ενοικιάσεις αποθεμάτων έγιναν στην Ολλανδία ( ΜΤ) λόγω πολύ ελκυστικότερων τιμών. Σελίδα 4

5 Το υπόλοιπο της υποχρέωσης για τήρηση αποθεμάτων καλύπτεται από τα λειτουργικά αποθέματα των μελών του ΚΟΔΑΠ και αποθέματα που διατηρεί η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου αλλά έχουν εκχωρηθεί στον ΚΟΔΑΠ βάσει συμφωνίας ( ΜΤ για το 2007 και ΜΤ για το 2008 και μετέπειτα). Με τις παραπάνω διευθετήσεις το σύνολο της τήρησης της υποχρέωσης για τήρηση αποθεμάτων διαμορφώθηκε ως εξής: Υποχρέωση, ΜΤ Υποχρέωση, μέρες κατανάλωσης Αποθέματα Ιδιόκτητα στην Κύπρο Ιδιόκτητα στην Ελλάδα Εκχώρηση ΑΗΚ Ενοικιαζόμενα Αποθέματα εταιρειών Πρόσθετα ΑΗΚ Σύνολο, ΜΤ Σύνολο, μέρες κατανάλωσης Η γεωγραφική κατανομή των παραπάνω αποθεμάτων κατά την ήταν: Κύπρος ΜΤ 49,6% Ελλάς ΜΤ 20,5% Ολλανδία ΜΤ 29,9% Σελίδα 5

6 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του συνόλου των αποθεμάτων είναι: ΚΟΔΑΠ ΜΤ 33,6% Aποθέματα ΑΗΚ ΜΤ 26,7% Ενοικιαζόμενα αποθέματα ΜΤ 29,9% Εταιρείες Πετρελαιοειδών ΜΤ 9,8% Την τα συνολικά αποθέματα κατά Κατηγορία ήταν: Κατ. Ι Κατ. ΙΙ Κατ.ΙΙΙ Σύνολο Υποχρέωση Σύνολο Ιδιόκτητων Αποθεμάτων Ενοικιαζόμενα Αποθέματα στην Ολλανδία Εκχώρηση Αποθεμάτων Α.Η.Κ Αποθέματα Εταιρειών Πετρελαιοειδών Πρόσθετα ΑΗΚ Σύνολο Εθνικών Αποθεμάτων Κυπριακής Δημοκρατίας ημέρες κατανάλωσης 92,46 103,9 96,7 98,4 1.2 Αποθήκευση Αποθεμάτων (α) Αποθήκευση στην Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών (ΚΕΤΑΠ) Το τερματικό πετρελαιοειδών της ΚΕΤΑΠ λειτούργησε στις αρχές του Το τερματικό αυτό αποτελεί ουσιαστικά τον μόνο χώρο αποθήκευσης πετρελαιοειδών σήμερα στην Κύπρο στον οποίο ο ΚΟΔΑΠ έχει πρόσβαση. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες λογοδοσίες μου, ο ΚΟΔΑΠ υπέγραψε συμφωνία αποθήκευσης με την Σελίδα 6

7 ΚΕΤΑΠ γιατί θεωρεί ότι η τήρηση σημαντικού μέρους των αποθεμάτων του στην Κύπρο για την άμεση ικανοποίηση αναγκών σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης, αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις σκοπούς λειτουργίας του. Ο ΚΟΔΑΠ αποτελεί σήμερα τον σημαντικότερο χρήστη των εγκαταστάσεων της ΚΕΤΑΠ, μισθώνοντας περί το 60% των χώρων που διαθέτει, ενώ για ορισμένα προϊόντα το ποσοστό αυτό φθάνει μέχρι και 80%. Κατά την ο ΚΟΔΑΠ είχε αποθηκευμένη στην ΚΕΤΑΠ ποσότητα τόνων (38,8% του συνόλου των ιδιόκτητων αποθεμάτων του). (β) Αποθήκευση στο εξωτερικό Ενόψει της απουσίας άλλων αποθηκευτικών χώρων στην Κύπρο, ο ΚΟΔΑΠ αναζήτησε αποθηκευτικούς χώρους στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες η φύλαξη αποθεμάτων σε άλλα κράτη μέλη είναι δυνατή μόνο αφού τεθεί σε ισχύ Διακρατική Συμφωνία με συγκεκριμένες πρόνοιες. Η Κύπρος έχει συνάψει διακρατικές συμφωνίες με την Ελλάδα (2004) και την Ολλανδία (2007). Με βάση τις πρόνοιες της συμφωνίας αυτής ο ΚΟΔΑΠ συνήψε συμφωνία με τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και με την Μότορ Όιλ (Ελλάς) Α.Ε. για την ενοικίαση χώρων και την αποθήκευση αποθεμάτων του στις εγκαταστάσεις τους. Οι ποσότητες πετρελαιοειδών που ο ΚΟΔΑΠ έχει αποθηκευμένα στην Ελλάδα ανέρχονταν στις σε περίπου μετρικούς τόνους. Η δυνατότητα ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων στην Ολλανδία διερευνήθηκε μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, χωρίς όμως να υπάρξει οποιαδήποτε ανταπόκριση. αποθεμάτων. Οι πρόνοιες της Συμφωνίας αξιοποιήθηκαν με την ενοικίαση Σελίδα 7

8 1.3 Ανανέωση Αποθεμάτων Είναι μέλημα του Οργανισμού να διασφαλίζει ότι όλα τα αποθέματά του διατηρούνται σε τέτοια κατάσταση ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών που καθορίζονται από τη εκάστοτε σχετική νομοθεσία. Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός προβαίνει κατά καιρούς σε αντικατάσταση, αναβάθμιση ή ανανέωση αποθεμάτων. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν (α) λόγω διαφορετικών προδιαγραφών που ισχύουν το χειμώνα και το καλοκαίρι, ή (β) από τροποποιήσεις στις προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται από καιρό σε καιρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη σχετική νομοθεσία. Την περίοδο ο Οργανισμός αναγκάστηκε σε 10 διαφορετικές περιπτώσεις να προβεί σε αντικατάσταση, αναβάθμιση ή ανανέωση ΜΤ αποθεμάτων, ως εξής: Ειδος Περίοδος Ποσότητα Λόγος Βενζίνη (ΚΕΤΑΠ) Νοέμβριος εποχικότητα Μάιος εποχικότητα Νοέμβριος 2008/Ιούνιος Μείωση περιεκτικότητας θείου Βενζίνη (Ελλάς) Δεκέμβριος Μείωση περιεκτικότητας θείου Πετρέλαιο κίνησης (ΚΕΤΑΠ) Νοέμβριος 2008/Ιανουάριος Μείωση περιεκτικότητας θείου Σελίδα 8

9 Πετρέλαιο κίνησης (Ελλάς) Πετρέλαιο θέρμανσης (ΚΕΤΑΠ) Πετρέλαιο θέρμανσης (Ελλάς) Ελαφρύ (ΚΕΤΑΠ) Μαζούτ Δεκέμβριος Μείωση περιεκτικότητας θείου Νοέμβριος Μείωση περιεκτικότητας θείου Νοέμβριος Μείωση περιεκτικότητας θείου Νοέμβριος 2007/Δεκεμβριος Μείωση περιεκτικότητας θείου Ελαφρύ (ΚΕΤΑΠ) Μαζούτ Νοέμβριος Εποχικότητα Στο σημείο αυτό πρέπει να λεχθεί ότι ιδιαίτερα για τα αποθέματα που είναι αποθηκευμένα στην ΚΕΤΑΠ, η ανανέωση ή αντικατάστασή τους παρουσιάζει σημαντικά πρακτικά και τεχνικά προβλήματα και έχει ιδιόμορφες επιπτώσεις στους οικονομικούς λογαριασμούς. Τα προβλήματα προκύπτουν εν μέρει λόγω της συναποθήκευσης των αποθεμάτων του ΚΟΔΑΠ με αποθέματα των εταιρειών πετρελαιοειδών και εν μέρει από το γεγονός ότι τα αποθέματα του ΚΟΔΑΠ είναι πολλαπλάσια των αποθεμάτων των εταιρειών, η ανανέωση των αποθεμάτων γίνεται σε περιορισμένα χρονικά διαστήματα στα οποία, συχνά, το ανανεούμενο απόθεμα δεν μπορεί να απορροφηθεί από την κατανάλωση και υπάρχει παντελής έλλειψη κενών χώρων. Σελίδα 9

10 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2.1 Μέλη του Οργανισμού Σύμφωνα με τη νομοθεσία Μέλη του Οργανισμού είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εισάγει για εμπορικούς σκοπούς ή παράγει πετρελαιοειδή. Τα Μέλη του Οργανισμού παρέμειναν τα ίδια από της ίδρυσής του και είναι: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου BP Eastern Mediterranean Ltd Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ ExxonMobil Cyprus Ltd Lukoil Cyprus Ltd Petrolina (Holdings) Public Ltd PPT Aviation Services Ltd Τσιμεντοποιΐα Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ 2.2 Συγκρότηση και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου Το Υπουργικό Συμβούλιο προέβη στις 7 Μαρτίου 2007 στο διορισμό ή επαναδιορισμό του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σελίδα 10

11 καθώς και των τριών μελών του Συμβουλίου που εκλέγηκαν σε Γενική Συνέλευση των Μελών του ΚΟΔΑΠ που έγινε στις 23 Φεβρουαρίου 2007 Η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Γεώργιος Δημητρίου Χρίστος Μαληκκίδης Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γιαννάκης Μαλλουρίδης Ανδρέας Λαμπριανού Θέμης Θεοδοσίου Ανδρέας Παπαδόπουλος Αντώνης Σεμελίδης Θωμάς Σέπος Χρίστος Χριστοφή Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις Προϋπολογισμοί Οι Προϋπολογισμοί του ΚΟΔΑΠ καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλονται στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τελική ψήφιση σε Νόμο και δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι Προϋπολογισμοί του ΚΟΔΑΠ για το 2007, 2008 και 2009 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα στις , και αντίστοιχα. Σελίδα 11

12 Ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2010 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 17 Φεβρουαρίου 2009 και κατατέθηκε ήδη στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Οι αγορές αποθεμάτων που έγιναν από τον Οργανισμό χρηματοδοτήθηκαν από: (α) δάνειο ύψους 60εκ. ευρώ που συνήψε το ο ΚΟΔΑΠ από την κοινοπραξία της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας (μετά από προσφορές) (β) δάνειο ύψους 44,3 εκ. που συνήφθη το 2008 (μετά από προσφορές) από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, και (γ) ταμειακά διαθέσιμα. Οι αγορές του 2010 αναμένεται να γίνουν κυρίως από ταμειακά διαθέσιμα 4. ΕΛΕΓΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2007 ΚΑΙ 2008 ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του ΚΟΔΑΠ για τα έτη 2007 και 2008, που υποβλήθηκαν αρχικά στο διοικητικό Συμβούλιο για γνωμάτευση εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών που έλαβε χώρα στις 11 π.μ. Η έκθεση των ελεγκτών η οποία δεν φέρει καμιά επιφύλαξη αποτελεί μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων. Σελίδα 12

13 Τα κυριότερα στοιχεία των αποτελεσμάτων είναι: 4.1 Έσοδα Τα έσοδα του ΚΟΔΑΠ προέρχονται ουσιαστικά από τις συνδρομές των μελών του. Οι συνδρομές υπολογίζονται στη βάση των ποσοτήτων πετρελαιοειδών που πωλήθηκαν ή καταναλώθηκαν από το κάθε μέλος. Τα μέλη μεταβιβάζουν τη συνδρομή στον τελικό καταναλωτή. Η συνδρομή των μελών του ΚΟΔΑΠ καθορίστηκε αρχικά ( ) σε 0,33 σέντ (ΛΚ) ανά λίτρο προϊόντος Κατηγορίας Ι και Κατηγορίας ΙΙ, και 0,28 σέντ (ΛΚ) ανά χιλιόγραμμο προϊόντος Κατηγορίας 3. Για αντιμετώπιση των αναμενόμενων αυξημένων δαπανών (περιλαμβανομένης της εξυπηρέτησης του νέου δανείου) ενόψει της υποχρέωσης για τήρηση αυξημένων ποσοτήτων αποθεμάτων η συνδρομή αυξήθηκε από σε 0,63 σέντ (ΛΚ) ανά λίτρο προϊόντος Κατηγορίας Ι και Κατηγορίας ΙΙ, και 0,58 σέντ (ΛΚ) ανά χιλιόγραμμο προϊόντος Κατηγορίας 3. Με την εισαγωγή του ευρώ από η συνδρομή διαμορφώθηκε σε 1,07 σεντ ( ) ανά λίτρο προϊόντος Κατηγορίας Ι και Κατηγορίας ΙΙ, και 0,99 σέντ ( ) ανά χιλιόγραμμο προϊόντος Κατηγορίας 3. Λόγω αδυναμίας στην εξεύρεση αποθηκευτικών χώρων δεν κατέστη δυνατόν να γίνουν πρόσθετες αγορές αποθεμάτων Κατ. 3. Η υποχρέωση καλύφθηκε με την ενοικίαση αποθεμάτων με σημαντικά χαμηλότερο κόστος από το κόστος χρηματοδότησης και τήρησης ιδιόκτητων αποθεμάτων. Ως εκ τούτου, η συνδρομή για την κατηγορία αυτή (Κατ. 3) μειώθηκε από σε 0,55 σέντ ( ) ανά χιλιόγραμμο καταναλωθέντος ή πωληθέντος προϊόντος. Άλλα έσοδα περιλαμβάνουν τόκους από καταθέσεις ποσών που δεν είναι άμεσα αναγκαία για τις ανάγκες του Οργανισμού. Σελίδα 13

14 Με βάση τα παραπάνω τα έσοδα του Οργανισμού διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: (υπολογ.) (προβλεπ.) 000 Έσοδα από συνδρομές Άλλα Έσοδα Σύνολο Εσόδων Δαπάνες Οι κυριότερες δαπάνες του ΚΟΔΑΠ αποτελούνται από το κόστος αποθήκευσης των αποθεμάτων, έξοδα χρηματοδότησης και λειτουργικά έξοδα. Κατά το 2008 τα έξοδα αποθήκευσης ανήλθαν σε 15,1 εκ. σε σύγκριση με 7,9 εκ. κατά το 2007, αντανακλώντας τις αυξημένες ποσότητες αποθεμάτων που τηρούνταν. Τα χρηματοδοτικά έξοδα ανήλθαν το 2008 σε 5,4 εκ σε σύγκριση με 3,0 εκ το 2007, αντανακλώντας όλη την επίπτωση του δανείου των 60 εκ. ευρώ που έγινε για την αγορά των αποθεμάτων το και την επίπτωση του νέου δανείου 44,3 εκ. που συνήφθη το 2008 για την αγορά πρόσθετων αποθεμάτων. Σελίδα 14

15 4.4 Λειτουργικά έξοδα Τα λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού ανήλθαν το 2008 σε 472 χιλ. σε σύγκριση με 357 χιλ το Τα λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού αποτελούσαν το 2008 το 1,6% των συνολικών του εσόδων. 4.3 Καθαρό αποτέλεσμα Το καθαρό πλεόνασμα για το 2008 ανήλθε σε 4,4 εκ. σε σύγκριση με 8,3 εκ, για το Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλεόνασμα όπως αναφέρεται πιο πάνω συνυπολογίζονται και τυχόν πλεονάσματα ή ζημίες που προκύπτουν από τη διάθεση αποθεμάτων καθώς και τυχόν πλεονάσματα ή απώλειες που προέρχονται από την αποθήκευση ή διακίνηση αποθεμάτων. Ο Οργανισμός πωλεί αποθέματα για: (α) αντικατάσταση αποθεμάτων λόγω των διαφορετικών προδιαγραφών που ισχύουν το χειμώνα και το καλοκαίρι, και (β) αναβάθμιση των αποθεμάτων όταν αυτό επιβάλλεται από τροποποιήσεις στις προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία. Το 2008 ο Οργανισμός αναγκάστηκε να διαθέσει ποσότητες βενζίνης και ντίζελ ώστε αυτές να αντικατασταθούν με νέα αποθέματα που να συνάδουν με αλλαγές στις προδιαγραφές (μείωση στην περιεκτικότητα θείου από 50 σε 10 μέρη στο εκατομμύριο) και οι οποίες θα τίθετο σε εφαρμογή την 1 Ιανουαρίου Το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2008 ο Οργανισμός διέθεσε ΜΤ ντίζελ. Τα αποθέματα που διατέθηκαν είχαν αγοραστεί κυρίως το Το μέσο κόστος των αποθεμάτων που διέθεσε ο Οργανισμός κατά την περίοδο πώλησής τους ήταν 516 ανά μετρικό τόνο. Σελίδα 15

16 Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008 οι διεθνείς τιμές των πετρελαιοειδών μειώθηκαν σημαντικά και οι πωλήσεις έγινε στη μέση τιμή των 361,32 ανά μετρικό τόνο, καταγράφοντας έτσι λογιστική ζημία ύψους χιλ. Ο Οργανισμός αντικατέστησε τα αποθέματα το Μάρτιο του 2009 με αγορά ΜΤ με μέσο κόστος 298,70 ανά μετρικό τόνο. Λόγω της πώλησης και επαναγοράς των πιο άνω αποθεμάτων ντίζελ, (α) ο Οργανισμός επωφελήθηκε από ένα ταμειακό πλεόνασμα ύψους χιλ, ως αποτέλεσμα της πώλησης ΜΤ ντίζελ προς 361,32 ανα μετρικό τόνο και αντικατάστασής τους με κόστος 298,70 ανά μετρικό τόνο. (β) το μέσο κόστος των αναβαθμισμένων αποθεμάτων ντίζελ μειώθηκε από 516,00 ανα μετρικό τόνο σε 298,87 ανα μετρικό τόνο. Για τον ίδιο σκοπό, ο Οργανισμός πώλησε το Μάιο του 2008 ποσότητα μετρικών τόνων βενζίνης προς 669,67 ανα μετρικό τόνο. Τα πωληθέντα αποθέματα είχαν αρχικά αγοραστεί το 2005 με μέσο κόστος 514 ανα μετρικό τόνο. Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο 2008 διατέθηκε περαιτέρω ποσότητα ΜΤ προς 368,43 ανα μετρικό τόνο, καταγράφοντας έτσι συνολική λογιστική ζημία ύψους 645 χιλ. Ο Οργανισμός αντικατέστησε τα αποθέματα το Δεκέμβριο του 2008 με αγορά ΜΤ με μέσο κόστος 371,42 ανά μετρικό τόνο και ΜΤ τον Ιούλιο του 2009 με μέσο κόστος 457,96. Λόγω της πώλησης και επαναγοράς των πιο άνω αποθεμάτων βενζίνης, (α) ο Οργανισμός επωφελήθηκε από ένα ταμειακό πλεόνασμα ύψους χιλ, και (β) το μέσο κόστος των αναβαθμισμένων αποθεμάτων βενζίνης μειώθηκε από 516,00 ανα μετρικό τόνο σε 415 ανα μετρικό τόνο. Σελίδα 16

17 Η δημιουργία πλεονασμάτων δεν είναι σκοπός του Οργανισμού. Σύμφωνα με το Νόμο οποιοδήποτε πλεόνασμα εσόδων πέραν από τις δαπάνες κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους χρησιμοποιείται από τον ΚΟΔΑΠ για την αντιμετώπιση μελλοντικών δαπανών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του. Θα ήθελα εδώ να κάμω μια διευκρίνιση. Με βάση τον Κανονισμό Συνδρομών και τον τρόπο ετοιμασίας του προϋπολογισμού, ο οποίος ετοιμάζεται σε χρηματοοικονομική βάση (cash basis) και περιλαμβάνει τις αποπληρωμές των δανείων, είναι αναπόφευκτο να παρουσιάζονται πλεονάσματα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, ο οποίος ετοιμάζεται με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τα αποθέματα θεωρούνται ουσιαστικά πάγιο στοιχείο, αλλά δεν αποσβένονται στην περίοδο αποπληρωμής των δανείων (25 χρόνια), επομένως δεν υπάρχει διαγραφή υπό τύπο απόσβεσης στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ίση με την αποπληρωμή και αυτό δημιουργεί λογιστικό πλεόνασμα. Τα πλεονάσματα αυτά συσσωρεύονται σε αποθεματικά (reserves) που αντικατοπτρίζουν τα αποθέματα πετρελαιοειδών που εξοφλούνται. Με την πλήρη εξόφληση των δανείων ο Οργανισμός θα είναι ιδιοκτήτης των αποθεμάτων πετρελαιοειδών χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση προς τρίτους. Στον υπολογισμό της συνδρομής και της κάλυψης μελλοντικών δαπανών συνυπολογίζονται πλεονάσματα πέραν αυτών που αφορούν την εξόφληση των δανείων. Επιπρόσθετα ο Οργανισμός είναι υποχρεωμένος να διατηρεί ρευστότητα για να είναι σε θέση να αποκτήσει τα αποθέματα που ενοικιάζει και να καλύψει το κόστος μεταφοράς των αποθεμάτων που βρίσκονται στο εξωτερικό σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης. Ο ΚΟΔΑΠ σήμερα διατηρεί ρευστότητα για αγορά μέρους μόνο των ενοικιαζομένων αποθεμάτων. Η παρουσία τέτοιας ρευστότητας αντιμετωπίζεται θετικά και από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Σελίδα 17

18 4.4 Ισολογισμός Ο Ισολογισμός του ΚΟΔΑΠ παρουσιάζει σύνολο περιουσιακών στοιχείων ύψους 135,2 εκ. έναντι 94 εκ. το 2007 και 75 εκ. το Από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της , τα αποθέματα πετρελαιοειδών αντιπροσώπευαν 99 εκ., 22 εκ. ήταν ταμειακά διαθέσιμα και 14 εκ. αντιπροσώπευαν εμπορικά και άλλα εισπρακτέα. Τα περιουσιακά στοιχεία του ΚΟΔΑΠ χρηματοδοτήθηκαν από δανεισμό και άλλες πιστώσεις ( 108 εκ.) και από πλεονάσματα που κρατήθηκαν ( 27 εκ.) Το κόστος των αποθεμάτων του ΚΟΔΑΠ στις υπολογίζεται σε περίπου 108 εκ. Με βάση τις παρούσες τιμές πετρελαιοειδών και την ισοτιμία του Αμερικανικού δολαρίου με το Ευρω, η αγοραία αξία των αποθεμάτων αυτών είναι περίπου ίση με το κόστος τους. 4.5 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών που έγινε στις 11 π.μ ενέκρινε τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του 2007 και Προκαταρκτικά αποτελέσματα 2009 Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα 2009 είναι θετικά και δείχνουν τη θετική πορεία του Οργανισμού. Αναμένεται ότι τα αποθεματικά του Οργανισμού θα υπερβούν τα 30,0 εκατ. Σημειώνεται ότι τα αποθεματικά αποτελούνται ουσιαστικά από αποθεματικά που δημιουργούνται λόγω της αποπληρωμής των δανείων και από ρευστότητα που διατηρείται για την αγορά ενοικιαζομένων αποθεμάτων και τη μεταφορά ιδιόκτητων αποθεμάτων στην Κύπρο σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης. Σελίδα 18

19 Η θετική πορεία του Οργανισμού έχει επίσης συμβάλει στη δημιουργία της δυνατότητας μείωσης της συνδρομής στο μαζούτ, κάτι που υλοποιήθηκε μετά από σχετική έγκριση του αρμοδίου Υπουργού από την και που, μέσω αντίστοιχης μείωσης του κόστους του ηλεκτρισμού θα ωφελήσει τον Κύπριο καταναλωτή. 5. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ Επιβάρυνση του Κύπριου καταναλωτή Η επιτυχής εκπλήρωση της αποστολής του ΚΟΔΑΠ συναρτάται κατά τη γνώμη μου και με το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται ο Κύπριος καταναλωτής για τη διασφάλιση των εθνικών αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης. Η φιλοσοφία αυτή αποτέλεσε γνώμονα των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίοδο που εξετάζουμε. Σίγουρα υπάρχουν παράμετροι που ο Οργανισμός δεν είναι σε θέση να ελέγξει, ιδιαίτερα στην πολύ ευμετάβλητη αγορά των πετρελαιοειδών. Πιστεύουμε όμως ότι έχουμε επιτύχει τη διατήρηση τελών, που συγκρίνονται πολύ ευνοϊκά με τα τέλη συγκρίσιμων οργανισμών άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Άλλωστε αυτό διαφαίνεται και από το ότι οι αρχικές προβλέψεις μας για τα τέλη που επιβάλλει ο ΚΟΔΑΠ ως συνδρομή στα μέλη του και τα οποία μετακυλίονται στους καταναλωτές επιβεβαιώθηκαν και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι σήμερα. Επιπρόσθετα δε ο Οργανισμός κατάφερε να μειώσει το τέλος που επιβάλλεται στην κατανάλωση μαζουτ κατά περίπου 50% από την 1 η Ιανουαρίου Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους καυσίμων της ΑΗΚ ισοδύναμη με περίπου 1% του κόστους του ηλεκτρισμού. Πιστεύουμε ότι οι σχεδιασμοί για τη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων στην Κύπρο πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη την επίπτωση στο κόστος αποθήκευσης γιατί αυτό θα έχει άμεση επίδραση τόσο στα τέλη του ΚΟΔΑΠ όσο και στο κόστος των καυσίμων με παρεπόμενη επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας γενικότερα. Σελίδα 19

20 5.1 Σύνθεση αποθεμάτων Ο Οργανισμός εκπληρώνει την υποχρέωσή του για τήρηση αποθεμάτων με ένα συνδυασμό από ιδιόκτητα αποθέματα, ενοικιαζόμενα αποθέματα, αποθέματα της ΑΗΚ που εκχωρούνται στον ΚΟΔΑΠ και από λειτουργικά αποθέματα των εταιρειών πετρελαιοειδών. Αποθέματα τηρούνται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Η υφιστάμενη σύνθεση των αποθεμάτων προέκυψε διαχρονικά μέσα από τις διαφοροποιημένες ανάγκες που είχε να καλύψει ο Οργανισμός αλλά και τους περιορισμούς στους οποίους μπορούσε να λειτουργήσει και που αφορούσαν κυρίως τη διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων. Κατά την επόμενη τριετία ο Οργανισμός θα πρέπει να μελετήσει τη βελτιστοποίηση της σύνθεσης των αποθεμάτων του, λαμβάνοντας επίσης υπόψη, μεταξύ άλλων, την αναμενόμενη διαφοροποίηση στην εγχώρια κατανάλωση πετρελαιοειδών με τη χρήση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού και τις επιπτώσεις από τη νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης. 5.2 Χρηματοδότηση Ο Οργανισμός χρηματοδότησε την αγορά των ιδιόκτητων αποθεμάτων του κυρίως με τη σύναψη δανείων το 2005 και το Σελίδα 20

21 Οι παρούσες συνθήκες απαιτούν την αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων και της πλεονάζουσας ρευστότητας του Οργανισμού σε συνεχή βάση. Ο Οργανισμός παρακολουθεί στενά το θέμα αυτό από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης. 5.3 Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας (credit rating) Ο Οργανισμός πρωτοπόρησε στην αναζήτηση αξιολόγησης της πιστοληπτικής του ικανότητας από διεθνώς αναγνωρισμένο οίκο. Η αξιολόγηση αυτή επέτρεψε στον Οργανισμό να εξασφαλίσει χρηματοδότηση με πολύ ελκυστικούς όρους και χωρίς κυβερνητικές εγγυήσεις. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας αναφέρω ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής εξακολουθούν να είναι πολύ ευνοϊκά. Ο διεθνής οίκος Moody s συνεχίζει να κρίνει την πιστοληπτική ικανότητα του ΚΟΔΑΠ ως Αα3 με σταθερή προοπτική, ίδια με εκείνη που αποδίδεται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επιπρόσθετα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αποδίδει στα δάνεια του ΚΟΔΑΠ μηδενικό βαθμό κινδύνου (risk premium). 5.4 Διασφάλιση αποθηκευτικών χώρων Οι προσπάθειες του ΚΟΔΑΠ για αύξηση των ιδιόκτητων αποθεμάτων του επηρεάζονται από την έλλειψη αποθηκευτικών χώρων στην Κύπρο και το ψηλό κόστος αποθήκευσης στην Ελλάδα. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως οι μόνοι χώροι που διατίθενται στην Κύπρο είναι αυτοί της ΚΕΤΑΠ, οι οποίοι αξιοποιούνται πλήρως. Οι κατά καιρούς ενέργειες του ΚΟΔΑΠ για εξασφάλιση χώρων στην Ελλάδα αλλά και άλλες διευθετήσεις για κάλυψη του στόχου των αποθεμάτων, προσκρούουν στην έλλειψη αποθηκευτικών χώρων που Σελίδα 21

22 παρουσιάζεται γενικά στην Ευρώπη. Εκτός Ελλάδος οι ανάγκες του ΚΟΔΑΠ είναι μικρές σε σχέση με τις ανάγκες άλλων «παικτών» και αυτό δυσχεραίνει την επίδειξη ενδιαφέροντος από αποθηκευτές. Η υποχρεωτική αποθήκευση στο εξωτερικό λόγω έλλειψης χώρων στην Κύπρο, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται για εξασφάλιση τέτοιων χώρων ακόμα και στο εξωτερικό και το κόστος αποθήκευσης και ενοικίασης αποθεμάτων έθεσαν επιτακτικά την ανάγκη εξέτασης από τον ΚΟΔΑΠ της δημιουργίας ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων με στόχο τη μείωση του κόστους, τη διατήρηση μεγαλύτερου μέρους των αποθεμάτων του στην Κύπρο για αποφυγή δυσκολιών στον επαναπατρισμό τους σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης και την αύξηση των ιδιόκτητων αποθεμάτων σε σχέση με τα ενοικιαζόμενα, μια πρακτική που ευνοείται από την ΕΕ. Νοείται ότι ο ΚΟΔΑΠ είναι ευέλικτος και δεν αποφεύγει να εξετάσει και άλλες λύσεις που επιτυγχάνουν τα πιο πάνω, νοουμένου ότι το ύψος των χρεώσεων αποθήκευσης μπορεί να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα. Για το σκοπό αυτό είμαστε σε ένα ειλικρινή διάλογο με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τον τρόπο εμπλοκής του ΚΟΔΑΠ στο υπό δημιουργία Ενεργειακό Κέντρο στο Βασιλικό. Πιστεύουμε ότι ο ΚΟΔΑΠ, ως ο μεγαλύτερος πιθανός χρήστης του Τερματικού Πετρελαιοειδών που προγραμματίζεται στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού πρέπει να έχει σημαίνοντα ρόλο τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση του έργου. Πιστεύουμε επίσης ότι οι απόψεις του ΚΟΔΑΠ για τον τρόπο εμπλοκής του Οργανισμού έχουν γίνει κατανοητές και βρίσκουν ανταπόκριση. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα διασαφηνισθούν όλα τα θέματα, που εκκρεμούν, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία στον Οργανισμό να αναλάβει ενεργό ρόλο στο έργο αυτό, μια νέα πρόκληση που δεν ήταν αρχικά στους σχεδιασμούς αλλά η οποία αποτελεί ίσως τη Σελίδα 22

23 σημαντικότερη παράμετρο για την ολοκλήρωση της εθνικής υποδομής για τα αποθέματα ασφαλείας. Ως τέτοια, η πρόκληση αυτή, βρίσκεται σίγουρα μέσα στην εμβέλεια των στόχων και της αποστολής του Οργανισμού. Με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στη διεθνή αγορά πετρελαιοειδών και των διάφορων υποδομών που την υποστηρίζουν (περιλαμβανόμενης και της αποθήκευσης), η πρόκληση αυτή ίσως να αποτελεί και το επίκεντρο των μελλοντικών προσπαθειών του Οργανισμού. 5.5 Εφαρμογή προνοιών νέας ευρωπαϊκής οδηγίας Τον Οκτώβριο 2009 δημοσιεύτηκε η νέα οδηγία της ΕΕ αναφορικά με την υποχρέωση διατήρησης αποθέματων πετρελαιοειδών έκτακτης ανάγκης, την οποία τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν μέχρι τις Παρόλο που η νέα οδηγία δεν προνοεί αύξηση των απαιτούμενων αποθεμάτων σε ημέρες ισοδύναμης κατανάλωσης, εν τούτοις επηρεάζει και τις ποσότητες και τη σύνθεση των τηρουμένων αποθεμάτων με την αλλαγή της κατηγοριοποίησης τους και την περίληψη στο πεδίο εφαρμογής της, προϊόντων που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από αυτή, όπως το υγραέριο, η άσφαλτος, ο οπτάνθρακας πετρελαίου (petroleum coke) και τα λιπαντικά. Ο Οργανισμός βρίσκεται σε επαφή με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το οποίο έχει την αρμοδιότητα να προωθήσει σχετική νομοθεσία για την ενσωμάτωση της νέας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής της. Σελίδα 23

24 5.6 Σχέδιο δράσης 2010 Ο Οργανισμός παρακολουθεί τις εξελίξεις και ενεργεί με γνώμονα την, με βέλτιστο τρόπο, εκπλήρωση της αποστολής του και τον, κατά το δυνατό, περιορισμό της επιβάρυνσης στους καταναλωτές. Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός έχει υιοθετήσει προτεραιότητες και δράσεις για το 2010 για αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. Σελίδα 24

25 6. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αγαπητοί φίλοι, Την περίοδο 2007 έως 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών συνέχισε το σημαντικό έργο που του ανατέθηκε με αποτελεσματικότητα, και χωρίς ουσιαστικά προβλήματα. Το αποτέλεσμα του έργου αυτού είναι η δραστηριοποίηση του Οργανισμού σε μικρό χρονικό διάστημα και η εκπλήρωση των Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Κύπρου σε σχέση με τα ελάχιστα εθνικά αποθέματα πετρελαιοειδών. Τα έργο αυτό δεν θα ήταν εφικτό αν δεν υπήρχε η σχετική με τον τομέα πετρελαιοειδών τεχνογνωσία, η καλή γνώση του τρόπου λειτουργίας του δημόσιου τομέα, η πλήρης συνεργασία και πνεύμα ομαδικότητας μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του γενικού διευθυντή. Επιθυμώ να ευχαριστήσω τους παρόντες και απελθόντες συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη σημαντική προσφορά τους, το Γενικό Διευθυντή και την ομάδα διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του Οργανισμού για την συνέπεια και την εργατικότητά τους. Επιθυμώ επίσης να ευχαριστήσω το Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Σόλωνα Κασίνη για την υποστήριξη και κατανόηση του στα προβλήματα του Οργανισμού καθώς και τους λειτουργούς του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού που παρέχουν υποστήριξη στον Οργανισμό. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι η πολύ καλή σχέση που αναπτύχθηκε και ενδυναμώθηκε με τα μέλη του ΚΟΔΑΠ λειτούργησε θετικά στην εκπλήρωση του έργου του Οργανισμού και γι αυτό εκφράζω τις ιδιαίτερες μας ευχαριστίες για την άψογη αυτή συνεργασία. Ευχαριστίες οφείλονται επίσης και προς τους συνεργάτες μας εταιρείες αποθήκευσης τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα για τη βοήθεια στην αντιμετώπιση αναπόφευκτων τεχνικών και άλλων προβλημάτων. Σελίδα 25

26 Τέλος, θέλω δημόσια να ευχαριστήσω τον φίλο Υπουργό Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Αντώνη Πασχαλίδη και το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου κ. Στάθη Χαμπουλλά που μόλις πρόσφατα αφυπηρέτησε για την συμπαράσταση τους στην υλοποίηση των σκοπών του Οργανισμού, για την άμεση και γρήγορη ανταπόκριση τους στα αιτήματα μας, παρά το βεβαρημένο τους πρόγραμμα, για την κατανόηση που επέδειξαν και επιδεικνύουν αναφορικά με τα προβλήματα που αναφύονται και για την αμεσότητα των λύσεων που πρόσφεραν και προσφέρουν στον Οργανισμό. Σας ευχαριστώ. Σελίδα 26

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 19 Φεβρουαρίου 2010

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 19 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2007-2009 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 19 Φεβρουαρίου 2010 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Άρθρο 5-(1) του Νόμου: Η διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών προϊόντων έτσι ώστε να διασφαλίζονται ελάχιστα αποθέματα, τα οποία να είναι διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΤ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΤ Έκθεση και Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2005 1 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 2 Ενοποιηµένος

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου

Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου 17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 7 Σεπτεμβρίου 2017 Αγαπητοί μέτοχοι Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη 17 η Συνέλευση της Εταιρείας. Ετήσια Γενική Το 2016 ήταν ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2013 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 0079/00014859/el Ένδειξη Αποτελέσματος PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD PHL Attachments: 1. Συνοδευτική επιστολή ένδειξης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Επαναφορά σε κερδοφορία μετά τις ζημίες της τριμηνίας Κέρδη πριν τη φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 A. Κύριοι Δείκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση με την Κεντρική Τράπεζα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0072/00020716/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4364,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4364, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4364, 9.11.2012 156(Ι)/2012 Αρ. 4364, 9.11.2012 156(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%)

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%) Ενδεικτικά Μη Ελεγµένα Αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 2007 2006 2007 2006 Αλλαγή Ευρώ ( ) Ευρώ ( ) % Κύκλος εργασιών 21.667.672 17.668.182 37.021.416 30.187.881 23% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 45(2)(α).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 45(2)(α). Ε.Ε. Παρ. III(I) 4513 Κ.Δ.Π. 502/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 502 Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Συνδρομές Μελών του ΚΟΑΑΠ) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013»

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012 2(I) του 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2015 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Προτεραιότητες Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου

Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου Το 2015 ήταν ακόμα μια χρονιά προκλήσεων για την οικονομία, που όμως άφησε πίσω του καλύτερα μακροοικονομικά στοιχεία αλλά και προοπτικές. Ο ρυθμός ανάπτυξης ξεπέρασε

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η SEA STAR CAPITAL PLC (η «Εταιρεία) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «ΔΣ») συνήλθε στις 28 Φεβρουαρίου 2011 και ενέκρινε την ένδειξη ενοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία 30 Αυγούστου 2007 Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2 Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων εξαμηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009 Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2008 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009 Αγαπητοί μέτοχοι, αγαπητοί συνεργάτες Σας καλωσορίζω και εγώ με την σειρά μου, στην 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 26 Φεβρουαρίου 2010 Προς Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Λευκωσία Αξιότιμε Κύριε, Εσωκλείουμε Ανακοίνωση της Εταιρείας μας. Με εκτίμηση, Μακάριος Χαραλαμπίδης Γενικός Διευθυντής / Εκτελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτoνται η Ανακοίνωση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Alpha Bank Cyprus Ltd για το έτος 2014.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτoνται η Ανακοίνωση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Alpha Bank Cyprus Ltd για το έτος 2014. 0114/00011281/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτoνται η Ανακοίνωση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Alpha Bank Cyprus Ltd για το έτος 2014. ABCY Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος

Ένδειξη Αποτελέσματος 0042/00010737/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 27 Αυγούστου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Το α εξάμηνο του,σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, χαρακτηρίζεται από μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) και

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση που έληξε την 31/12/2005 είναι η όγδοη που λειτούργησε η «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ».

Η χρήση που έληξε την 31/12/2005 είναι η όγδοη που λειτούργησε η «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ». ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Χρήσεως 2006 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,6% και ανήλθαν σε 4,79 δις από 4,29 δις, το 2005.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Χρήσεως 2006 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,6% και ανήλθαν σε 4,79 δις από 4,29 δις, το 2005. Αθήνα 27 Μαρτίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Χρήσεως του Ομίλου ΔΕΗ Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,6% και ανήλθαν σε 4,79 δις από 4,29 δις, το. Tα κέρδη προ αποσβέσεων τόκων και φόρων (EBITDA)

Διαβάστε περισσότερα

K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30 Αυγούστου 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος σε συνεδρίαση του την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012, μελέτησε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2015 Δείτε το συνημμένο

Ένδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2015 Δείτε το συνημμένο Ένδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2015 Δείτε το συνημμένο 0045/00014919/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOGICOM PUBLIC LTD LOG Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2015 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο.

Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο. Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο. 0103/00002996/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD KYTH Attachment: 1. Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Κυρίες και Κύριοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 0045/00010712/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOGICOM PUBLIC LTD LOG Attachment: 1. 2014 Ένδ Αποτ Regulated Publication Date: 27/02/2015 LOGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 0079/00010629/el Ένδειξη Αποτελέσματος PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD PHL Attachments: 1. Συνοδευτική επιστολή ένδειξης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 2007 2009 Αναθεώρηση Στρατηγικού Σχεδίου 2007-2009 Οι κύριες στρατηγικές της τριετίας παραµένουν σταθερές. Αναθεωρούνται οι οικονοµικοί στόχοι και οι δείκτες για την τριετία

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του εννεαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 6,8 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας Σεπτέμβριος 2017 Επιμέλεια: Σπυρίδων Λιόντος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Trnovski Pristan 14, 1000, Ljubljana Τηλ.: +386 1 2811258, Φαξ: +386 1 2811114, E-mail: ecocom-ljubljana@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της K. Kythreotis Holdings Public Limited. 0103/ /el Γενική Συνέλευση K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της K. Kythreotis Holdings Public Limited. 0103/ /el Γενική Συνέλευση K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD 0103/00012237/el Γενική Συνέλευση K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 24/06/2014 παραβρέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση των ενδεικτικών μη ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση.

Έγκριση των ενδεικτικών μη ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση. 0087/00015002/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC Έγκριση των ενδεικτικών μη ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016

DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016 0025/00017134/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD DOME ΕΙΔΕ ΕΠΙΣΥΝΗΜΕΝΟ DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016 Attachments: 1. DOME - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2017 Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017 Οικονομικά Αποτελέσματα Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Πρόσφατες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ % Βασικά oικονοµικά στοιχεία Σεπ-07 Σεπ-06 Μεταβολή Σεπ-07 Σεπ-06

Διαβάστε περισσότερα

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

'Ενδειξη αποτελέσματος 2013 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

'Ενδειξη αποτελέσματος 2013 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 'Ενδειξη αποτελέσματος 2013 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 0079/00006100/el Ένδειξη Αποτελέσματος PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD PHL Attachments: 1. Συνοδευτική επιστολή ένδειξης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (πρώην Laiki Capital Public Co Ltd)

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για το έτος που

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2017 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σκοποί και δραστηριότητες Συνδέσμου Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι: H εξασφάλιση χαμηλότερου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011 Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011 Περιεχόµενα Σελίδα Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήµατος τριµηνίας 2 Ενδιάµεσος συνοπτικός ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31 Αυγούστου 2017 Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017 Σημαντική βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων, λόγω αυξημένης παραγωγής και πωλήσεων, αριστοποίησης εφοδιασμού και διεθνών περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα