ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΟΔΑΠ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΛΕΥΚΩΣΙΑ 19 Φεβρουαρίου 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΟΔΑΠ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΛΕΥΚΩΣΙΑ 19 Φεβρουαρίου 2010"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΟΔΑΠ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 19 Φεβρουαρίου 2010 Γ.Κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γραφεία : Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 20, 4 ος όροφος,1066 Λευκωσία, Τηλ: , Φαξ: , /

2 Ο Πρόεδρος, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΔΑΠ. Σελίδα 2

3 Κυρίες και κύριοι, Σας καλωσορίζω στη Γενική Συνέλευση των μελών του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) που έχει συγκληθεί με κύριο θέμα την παρουσίαση των πεπραγμένων της τριετίας , την έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού για τα έτη 2007 και 2008 και την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα ήθελα να συγχαρώ τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή τους. Στη λογοδοσία αυτή θα προσπαθήσω να συνοψίσω το έργο που επιτελέστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την τριετία 2007 έως 2009, αναπόφευκτα όμως για ορισμένα θέματα θα γίνει αναφορά σε εργασία που ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα αναφερθώ επίσης στις σημαντικότερες προκλήσεις και προοπτικές που θα αντιμετωπίσει ο ΚΟΔΑΠ κατά την επόμενη τριετία. 1. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1.1 Ύψος Αποθεμάτων Πρωταρχικό μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παραπάνω περίοδο ήταν η εκπλήρωση της αποστολής του ΚΟΔΑΠ δηλαδή η διατήρηση εθνικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά το 2007 η υποχρέωση της Κύπρου για διατήρηση αποθεμάτων ανερχόταν σε ποσότητα ισοδύναμης κατανάλωσης 60 ημερών. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχούσε σε περίπου μετρικούς τόνους πετρελαιοειδών. Σελίδα 3

4 Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Συνθήκης ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση η υποχρέωση για τήρηση αποθεμάτων αυξήθηκε από την και μετέπειτα σε 90 μέρες ισοδύναμης κατανάλωσης ώστε να συνάδει πλήρως με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες. Η αύξηση της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων από 60 σε 90 μέρες ισοδύναμης κατανάλωσης σε συνδυασμό με την αύξηση, που παρατηρήθηκε στην κατανάλωση, οδήγησε στην αύξηση της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων κατά περίπου ΜΤ. Η αυξημένη υποχρέωση εκπληρώθηκε το Μάρτιο του 2008 με την αγορά: MT diesel που αποθηκεύτηκαν στην Ελλάδα ΜΤ gasoil που αποθηκεύτηκαν στην Ελλάδα ΜΤ diesel που αποθηκεύτηκαν στην Κύπρο (ΚΕτΑπ) Το κόστος απόκτησης των αποθεμάτων που αγοράστηκαν ανήλθε σε 48.9 εκ. Το κόστος αγοράς καλύφθηκε με νέο δάνειο ύψους 44.3 εκ. που έγινε από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και από ίδιους πόρους. Το κόστος αγοράς των αποθεμάτων επηρεάστηκε σημαντικά από την ανοδική τάση που παρατηρήθηκε στις διεθνείς τιμές πετρελαίου το πρώτο εξάμηνο του Είναι όμως αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι παρά την ανοδική αυτή τάση, ο ΚΟΔΑΠ πέτυχε να πραγματοποιήσει τις αγορές του στα κατώτερα σημεία των διακυμάνσεων της περιόδου αυτής. Για συμπλήρωση της επιπρόσθετης υποχρέωσής του και ενόψει της αδυναμίας εξεύρεσης πρόσθετων χώρων αποθήκευσης είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, ο ΚΟΔΑΠ προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας για το 2008 για ενοικίαση ΜΤ αποθεμάτων στην Ολλανδία και ΜΤ στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, κατά το 2009 όλες οι ενοικιάσεις αποθεμάτων έγιναν στην Ολλανδία ( ΜΤ) λόγω πολύ ελκυστικότερων τιμών. Σελίδα 4

5 Το υπόλοιπο της υποχρέωσης για τήρηση αποθεμάτων καλύπτεται από τα λειτουργικά αποθέματα των μελών του ΚΟΔΑΠ και αποθέματα που διατηρεί η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου αλλά έχουν εκχωρηθεί στον ΚΟΔΑΠ βάσει συμφωνίας ( ΜΤ για το 2007 και ΜΤ για το 2008 και μετέπειτα). Με τις παραπάνω διευθετήσεις το σύνολο της τήρησης της υποχρέωσης για τήρηση αποθεμάτων διαμορφώθηκε ως εξής: Υποχρέωση, ΜΤ Υποχρέωση, μέρες κατανάλωσης Αποθέματα Ιδιόκτητα στην Κύπρο Ιδιόκτητα στην Ελλάδα Εκχώρηση ΑΗΚ Ενοικιαζόμενα Αποθέματα εταιρειών Πρόσθετα ΑΗΚ Σύνολο, ΜΤ Σύνολο, μέρες κατανάλωσης Η γεωγραφική κατανομή των παραπάνω αποθεμάτων κατά την ήταν: Κύπρος ΜΤ 49,6% Ελλάς ΜΤ 20,5% Ολλανδία ΜΤ 29,9% Σελίδα 5

6 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του συνόλου των αποθεμάτων είναι: ΚΟΔΑΠ ΜΤ 33,6% Aποθέματα ΑΗΚ ΜΤ 26,7% Ενοικιαζόμενα αποθέματα ΜΤ 29,9% Εταιρείες Πετρελαιοειδών ΜΤ 9,8% Την τα συνολικά αποθέματα κατά Κατηγορία ήταν: Κατ. Ι Κατ. ΙΙ Κατ.ΙΙΙ Σύνολο Υποχρέωση Σύνολο Ιδιόκτητων Αποθεμάτων Ενοικιαζόμενα Αποθέματα στην Ολλανδία Εκχώρηση Αποθεμάτων Α.Η.Κ Αποθέματα Εταιρειών Πετρελαιοειδών Πρόσθετα ΑΗΚ Σύνολο Εθνικών Αποθεμάτων Κυπριακής Δημοκρατίας ημέρες κατανάλωσης 92,46 103,9 96,7 98,4 1.2 Αποθήκευση Αποθεμάτων (α) Αποθήκευση στην Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών (ΚΕΤΑΠ) Το τερματικό πετρελαιοειδών της ΚΕΤΑΠ λειτούργησε στις αρχές του Το τερματικό αυτό αποτελεί ουσιαστικά τον μόνο χώρο αποθήκευσης πετρελαιοειδών σήμερα στην Κύπρο στον οποίο ο ΚΟΔΑΠ έχει πρόσβαση. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες λογοδοσίες μου, ο ΚΟΔΑΠ υπέγραψε συμφωνία αποθήκευσης με την Σελίδα 6

7 ΚΕΤΑΠ γιατί θεωρεί ότι η τήρηση σημαντικού μέρους των αποθεμάτων του στην Κύπρο για την άμεση ικανοποίηση αναγκών σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης, αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις σκοπούς λειτουργίας του. Ο ΚΟΔΑΠ αποτελεί σήμερα τον σημαντικότερο χρήστη των εγκαταστάσεων της ΚΕΤΑΠ, μισθώνοντας περί το 60% των χώρων που διαθέτει, ενώ για ορισμένα προϊόντα το ποσοστό αυτό φθάνει μέχρι και 80%. Κατά την ο ΚΟΔΑΠ είχε αποθηκευμένη στην ΚΕΤΑΠ ποσότητα τόνων (38,8% του συνόλου των ιδιόκτητων αποθεμάτων του). (β) Αποθήκευση στο εξωτερικό Ενόψει της απουσίας άλλων αποθηκευτικών χώρων στην Κύπρο, ο ΚΟΔΑΠ αναζήτησε αποθηκευτικούς χώρους στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες η φύλαξη αποθεμάτων σε άλλα κράτη μέλη είναι δυνατή μόνο αφού τεθεί σε ισχύ Διακρατική Συμφωνία με συγκεκριμένες πρόνοιες. Η Κύπρος έχει συνάψει διακρατικές συμφωνίες με την Ελλάδα (2004) και την Ολλανδία (2007). Με βάση τις πρόνοιες της συμφωνίας αυτής ο ΚΟΔΑΠ συνήψε συμφωνία με τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και με την Μότορ Όιλ (Ελλάς) Α.Ε. για την ενοικίαση χώρων και την αποθήκευση αποθεμάτων του στις εγκαταστάσεις τους. Οι ποσότητες πετρελαιοειδών που ο ΚΟΔΑΠ έχει αποθηκευμένα στην Ελλάδα ανέρχονταν στις σε περίπου μετρικούς τόνους. Η δυνατότητα ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων στην Ολλανδία διερευνήθηκε μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, χωρίς όμως να υπάρξει οποιαδήποτε ανταπόκριση. αποθεμάτων. Οι πρόνοιες της Συμφωνίας αξιοποιήθηκαν με την ενοικίαση Σελίδα 7

8 1.3 Ανανέωση Αποθεμάτων Είναι μέλημα του Οργανισμού να διασφαλίζει ότι όλα τα αποθέματά του διατηρούνται σε τέτοια κατάσταση ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών που καθορίζονται από τη εκάστοτε σχετική νομοθεσία. Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός προβαίνει κατά καιρούς σε αντικατάσταση, αναβάθμιση ή ανανέωση αποθεμάτων. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν (α) λόγω διαφορετικών προδιαγραφών που ισχύουν το χειμώνα και το καλοκαίρι, ή (β) από τροποποιήσεις στις προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται από καιρό σε καιρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη σχετική νομοθεσία. Την περίοδο ο Οργανισμός αναγκάστηκε σε 10 διαφορετικές περιπτώσεις να προβεί σε αντικατάσταση, αναβάθμιση ή ανανέωση ΜΤ αποθεμάτων, ως εξής: Ειδος Περίοδος Ποσότητα Λόγος Βενζίνη (ΚΕΤΑΠ) Νοέμβριος εποχικότητα Μάιος εποχικότητα Νοέμβριος 2008/Ιούνιος Μείωση περιεκτικότητας θείου Βενζίνη (Ελλάς) Δεκέμβριος Μείωση περιεκτικότητας θείου Πετρέλαιο κίνησης (ΚΕΤΑΠ) Νοέμβριος 2008/Ιανουάριος Μείωση περιεκτικότητας θείου Σελίδα 8

9 Πετρέλαιο κίνησης (Ελλάς) Πετρέλαιο θέρμανσης (ΚΕΤΑΠ) Πετρέλαιο θέρμανσης (Ελλάς) Ελαφρύ (ΚΕΤΑΠ) Μαζούτ Δεκέμβριος Μείωση περιεκτικότητας θείου Νοέμβριος Μείωση περιεκτικότητας θείου Νοέμβριος Μείωση περιεκτικότητας θείου Νοέμβριος 2007/Δεκεμβριος Μείωση περιεκτικότητας θείου Ελαφρύ (ΚΕΤΑΠ) Μαζούτ Νοέμβριος Εποχικότητα Στο σημείο αυτό πρέπει να λεχθεί ότι ιδιαίτερα για τα αποθέματα που είναι αποθηκευμένα στην ΚΕΤΑΠ, η ανανέωση ή αντικατάστασή τους παρουσιάζει σημαντικά πρακτικά και τεχνικά προβλήματα και έχει ιδιόμορφες επιπτώσεις στους οικονομικούς λογαριασμούς. Τα προβλήματα προκύπτουν εν μέρει λόγω της συναποθήκευσης των αποθεμάτων του ΚΟΔΑΠ με αποθέματα των εταιρειών πετρελαιοειδών και εν μέρει από το γεγονός ότι τα αποθέματα του ΚΟΔΑΠ είναι πολλαπλάσια των αποθεμάτων των εταιρειών, η ανανέωση των αποθεμάτων γίνεται σε περιορισμένα χρονικά διαστήματα στα οποία, συχνά, το ανανεούμενο απόθεμα δεν μπορεί να απορροφηθεί από την κατανάλωση και υπάρχει παντελής έλλειψη κενών χώρων. Σελίδα 9

10 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2.1 Μέλη του Οργανισμού Σύμφωνα με τη νομοθεσία Μέλη του Οργανισμού είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εισάγει για εμπορικούς σκοπούς ή παράγει πετρελαιοειδή. Τα Μέλη του Οργανισμού παρέμειναν τα ίδια από της ίδρυσής του και είναι: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου BP Eastern Mediterranean Ltd Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ ExxonMobil Cyprus Ltd Lukoil Cyprus Ltd Petrolina (Holdings) Public Ltd PPT Aviation Services Ltd Τσιμεντοποιΐα Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ 2.2 Συγκρότηση και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου Το Υπουργικό Συμβούλιο προέβη στις 7 Μαρτίου 2007 στο διορισμό ή επαναδιορισμό του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σελίδα 10

11 καθώς και των τριών μελών του Συμβουλίου που εκλέγηκαν σε Γενική Συνέλευση των Μελών του ΚΟΔΑΠ που έγινε στις 23 Φεβρουαρίου 2007 Η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Γεώργιος Δημητρίου Χρίστος Μαληκκίδης Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γιαννάκης Μαλλουρίδης Ανδρέας Λαμπριανού Θέμης Θεοδοσίου Ανδρέας Παπαδόπουλος Αντώνης Σεμελίδης Θωμάς Σέπος Χρίστος Χριστοφή Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις Προϋπολογισμοί Οι Προϋπολογισμοί του ΚΟΔΑΠ καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλονται στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τελική ψήφιση σε Νόμο και δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι Προϋπολογισμοί του ΚΟΔΑΠ για το 2007, 2008 και 2009 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα στις , και αντίστοιχα. Σελίδα 11

12 Ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2010 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 17 Φεβρουαρίου 2009 και κατατέθηκε ήδη στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Οι αγορές αποθεμάτων που έγιναν από τον Οργανισμό χρηματοδοτήθηκαν από: (α) δάνειο ύψους 60εκ. ευρώ που συνήψε το ο ΚΟΔΑΠ από την κοινοπραξία της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας (μετά από προσφορές) (β) δάνειο ύψους 44,3 εκ. που συνήφθη το 2008 (μετά από προσφορές) από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, και (γ) ταμειακά διαθέσιμα. Οι αγορές του 2010 αναμένεται να γίνουν κυρίως από ταμειακά διαθέσιμα 4. ΕΛΕΓΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2007 ΚΑΙ 2008 ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του ΚΟΔΑΠ για τα έτη 2007 και 2008, που υποβλήθηκαν αρχικά στο διοικητικό Συμβούλιο για γνωμάτευση εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών που έλαβε χώρα στις 11 π.μ. Η έκθεση των ελεγκτών η οποία δεν φέρει καμιά επιφύλαξη αποτελεί μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων. Σελίδα 12

13 Τα κυριότερα στοιχεία των αποτελεσμάτων είναι: 4.1 Έσοδα Τα έσοδα του ΚΟΔΑΠ προέρχονται ουσιαστικά από τις συνδρομές των μελών του. Οι συνδρομές υπολογίζονται στη βάση των ποσοτήτων πετρελαιοειδών που πωλήθηκαν ή καταναλώθηκαν από το κάθε μέλος. Τα μέλη μεταβιβάζουν τη συνδρομή στον τελικό καταναλωτή. Η συνδρομή των μελών του ΚΟΔΑΠ καθορίστηκε αρχικά ( ) σε 0,33 σέντ (ΛΚ) ανά λίτρο προϊόντος Κατηγορίας Ι και Κατηγορίας ΙΙ, και 0,28 σέντ (ΛΚ) ανά χιλιόγραμμο προϊόντος Κατηγορίας 3. Για αντιμετώπιση των αναμενόμενων αυξημένων δαπανών (περιλαμβανομένης της εξυπηρέτησης του νέου δανείου) ενόψει της υποχρέωσης για τήρηση αυξημένων ποσοτήτων αποθεμάτων η συνδρομή αυξήθηκε από σε 0,63 σέντ (ΛΚ) ανά λίτρο προϊόντος Κατηγορίας Ι και Κατηγορίας ΙΙ, και 0,58 σέντ (ΛΚ) ανά χιλιόγραμμο προϊόντος Κατηγορίας 3. Με την εισαγωγή του ευρώ από η συνδρομή διαμορφώθηκε σε 1,07 σεντ ( ) ανά λίτρο προϊόντος Κατηγορίας Ι και Κατηγορίας ΙΙ, και 0,99 σέντ ( ) ανά χιλιόγραμμο προϊόντος Κατηγορίας 3. Λόγω αδυναμίας στην εξεύρεση αποθηκευτικών χώρων δεν κατέστη δυνατόν να γίνουν πρόσθετες αγορές αποθεμάτων Κατ. 3. Η υποχρέωση καλύφθηκε με την ενοικίαση αποθεμάτων με σημαντικά χαμηλότερο κόστος από το κόστος χρηματοδότησης και τήρησης ιδιόκτητων αποθεμάτων. Ως εκ τούτου, η συνδρομή για την κατηγορία αυτή (Κατ. 3) μειώθηκε από σε 0,55 σέντ ( ) ανά χιλιόγραμμο καταναλωθέντος ή πωληθέντος προϊόντος. Άλλα έσοδα περιλαμβάνουν τόκους από καταθέσεις ποσών που δεν είναι άμεσα αναγκαία για τις ανάγκες του Οργανισμού. Σελίδα 13

14 Με βάση τα παραπάνω τα έσοδα του Οργανισμού διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: (υπολογ.) (προβλεπ.) 000 Έσοδα από συνδρομές Άλλα Έσοδα Σύνολο Εσόδων Δαπάνες Οι κυριότερες δαπάνες του ΚΟΔΑΠ αποτελούνται από το κόστος αποθήκευσης των αποθεμάτων, έξοδα χρηματοδότησης και λειτουργικά έξοδα. Κατά το 2008 τα έξοδα αποθήκευσης ανήλθαν σε 15,1 εκ. σε σύγκριση με 7,9 εκ. κατά το 2007, αντανακλώντας τις αυξημένες ποσότητες αποθεμάτων που τηρούνταν. Τα χρηματοδοτικά έξοδα ανήλθαν το 2008 σε 5,4 εκ σε σύγκριση με 3,0 εκ το 2007, αντανακλώντας όλη την επίπτωση του δανείου των 60 εκ. ευρώ που έγινε για την αγορά των αποθεμάτων το και την επίπτωση του νέου δανείου 44,3 εκ. που συνήφθη το 2008 για την αγορά πρόσθετων αποθεμάτων. Σελίδα 14

15 4.4 Λειτουργικά έξοδα Τα λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού ανήλθαν το 2008 σε 472 χιλ. σε σύγκριση με 357 χιλ το Τα λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού αποτελούσαν το 2008 το 1,6% των συνολικών του εσόδων. 4.3 Καθαρό αποτέλεσμα Το καθαρό πλεόνασμα για το 2008 ανήλθε σε 4,4 εκ. σε σύγκριση με 8,3 εκ, για το Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλεόνασμα όπως αναφέρεται πιο πάνω συνυπολογίζονται και τυχόν πλεονάσματα ή ζημίες που προκύπτουν από τη διάθεση αποθεμάτων καθώς και τυχόν πλεονάσματα ή απώλειες που προέρχονται από την αποθήκευση ή διακίνηση αποθεμάτων. Ο Οργανισμός πωλεί αποθέματα για: (α) αντικατάσταση αποθεμάτων λόγω των διαφορετικών προδιαγραφών που ισχύουν το χειμώνα και το καλοκαίρι, και (β) αναβάθμιση των αποθεμάτων όταν αυτό επιβάλλεται από τροποποιήσεις στις προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία. Το 2008 ο Οργανισμός αναγκάστηκε να διαθέσει ποσότητες βενζίνης και ντίζελ ώστε αυτές να αντικατασταθούν με νέα αποθέματα που να συνάδουν με αλλαγές στις προδιαγραφές (μείωση στην περιεκτικότητα θείου από 50 σε 10 μέρη στο εκατομμύριο) και οι οποίες θα τίθετο σε εφαρμογή την 1 Ιανουαρίου Το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2008 ο Οργανισμός διέθεσε ΜΤ ντίζελ. Τα αποθέματα που διατέθηκαν είχαν αγοραστεί κυρίως το Το μέσο κόστος των αποθεμάτων που διέθεσε ο Οργανισμός κατά την περίοδο πώλησής τους ήταν 516 ανά μετρικό τόνο. Σελίδα 15

16 Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008 οι διεθνείς τιμές των πετρελαιοειδών μειώθηκαν σημαντικά και οι πωλήσεις έγινε στη μέση τιμή των 361,32 ανά μετρικό τόνο, καταγράφοντας έτσι λογιστική ζημία ύψους χιλ. Ο Οργανισμός αντικατέστησε τα αποθέματα το Μάρτιο του 2009 με αγορά ΜΤ με μέσο κόστος 298,70 ανά μετρικό τόνο. Λόγω της πώλησης και επαναγοράς των πιο άνω αποθεμάτων ντίζελ, (α) ο Οργανισμός επωφελήθηκε από ένα ταμειακό πλεόνασμα ύψους χιλ, ως αποτέλεσμα της πώλησης ΜΤ ντίζελ προς 361,32 ανα μετρικό τόνο και αντικατάστασής τους με κόστος 298,70 ανά μετρικό τόνο. (β) το μέσο κόστος των αναβαθμισμένων αποθεμάτων ντίζελ μειώθηκε από 516,00 ανα μετρικό τόνο σε 298,87 ανα μετρικό τόνο. Για τον ίδιο σκοπό, ο Οργανισμός πώλησε το Μάιο του 2008 ποσότητα μετρικών τόνων βενζίνης προς 669,67 ανα μετρικό τόνο. Τα πωληθέντα αποθέματα είχαν αρχικά αγοραστεί το 2005 με μέσο κόστος 514 ανα μετρικό τόνο. Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο 2008 διατέθηκε περαιτέρω ποσότητα ΜΤ προς 368,43 ανα μετρικό τόνο, καταγράφοντας έτσι συνολική λογιστική ζημία ύψους 645 χιλ. Ο Οργανισμός αντικατέστησε τα αποθέματα το Δεκέμβριο του 2008 με αγορά ΜΤ με μέσο κόστος 371,42 ανά μετρικό τόνο και ΜΤ τον Ιούλιο του 2009 με μέσο κόστος 457,96. Λόγω της πώλησης και επαναγοράς των πιο άνω αποθεμάτων βενζίνης, (α) ο Οργανισμός επωφελήθηκε από ένα ταμειακό πλεόνασμα ύψους χιλ, και (β) το μέσο κόστος των αναβαθμισμένων αποθεμάτων βενζίνης μειώθηκε από 516,00 ανα μετρικό τόνο σε 415 ανα μετρικό τόνο. Σελίδα 16

17 Η δημιουργία πλεονασμάτων δεν είναι σκοπός του Οργανισμού. Σύμφωνα με το Νόμο οποιοδήποτε πλεόνασμα εσόδων πέραν από τις δαπάνες κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους χρησιμοποιείται από τον ΚΟΔΑΠ για την αντιμετώπιση μελλοντικών δαπανών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του. Θα ήθελα εδώ να κάμω μια διευκρίνιση. Με βάση τον Κανονισμό Συνδρομών και τον τρόπο ετοιμασίας του προϋπολογισμού, ο οποίος ετοιμάζεται σε χρηματοοικονομική βάση (cash basis) και περιλαμβάνει τις αποπληρωμές των δανείων, είναι αναπόφευκτο να παρουσιάζονται πλεονάσματα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, ο οποίος ετοιμάζεται με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τα αποθέματα θεωρούνται ουσιαστικά πάγιο στοιχείο, αλλά δεν αποσβένονται στην περίοδο αποπληρωμής των δανείων (25 χρόνια), επομένως δεν υπάρχει διαγραφή υπό τύπο απόσβεσης στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ίση με την αποπληρωμή και αυτό δημιουργεί λογιστικό πλεόνασμα. Τα πλεονάσματα αυτά συσσωρεύονται σε αποθεματικά (reserves) που αντικατοπτρίζουν τα αποθέματα πετρελαιοειδών που εξοφλούνται. Με την πλήρη εξόφληση των δανείων ο Οργανισμός θα είναι ιδιοκτήτης των αποθεμάτων πετρελαιοειδών χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση προς τρίτους. Στον υπολογισμό της συνδρομής και της κάλυψης μελλοντικών δαπανών συνυπολογίζονται πλεονάσματα πέραν αυτών που αφορούν την εξόφληση των δανείων. Επιπρόσθετα ο Οργανισμός είναι υποχρεωμένος να διατηρεί ρευστότητα για να είναι σε θέση να αποκτήσει τα αποθέματα που ενοικιάζει και να καλύψει το κόστος μεταφοράς των αποθεμάτων που βρίσκονται στο εξωτερικό σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης. Ο ΚΟΔΑΠ σήμερα διατηρεί ρευστότητα για αγορά μέρους μόνο των ενοικιαζομένων αποθεμάτων. Η παρουσία τέτοιας ρευστότητας αντιμετωπίζεται θετικά και από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Σελίδα 17

18 4.4 Ισολογισμός Ο Ισολογισμός του ΚΟΔΑΠ παρουσιάζει σύνολο περιουσιακών στοιχείων ύψους 135,2 εκ. έναντι 94 εκ. το 2007 και 75 εκ. το Από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της , τα αποθέματα πετρελαιοειδών αντιπροσώπευαν 99 εκ., 22 εκ. ήταν ταμειακά διαθέσιμα και 14 εκ. αντιπροσώπευαν εμπορικά και άλλα εισπρακτέα. Τα περιουσιακά στοιχεία του ΚΟΔΑΠ χρηματοδοτήθηκαν από δανεισμό και άλλες πιστώσεις ( 108 εκ.) και από πλεονάσματα που κρατήθηκαν ( 27 εκ.) Το κόστος των αποθεμάτων του ΚΟΔΑΠ στις υπολογίζεται σε περίπου 108 εκ. Με βάση τις παρούσες τιμές πετρελαιοειδών και την ισοτιμία του Αμερικανικού δολαρίου με το Ευρω, η αγοραία αξία των αποθεμάτων αυτών είναι περίπου ίση με το κόστος τους. 4.5 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών που έγινε στις 11 π.μ ενέκρινε τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του 2007 και Προκαταρκτικά αποτελέσματα 2009 Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα 2009 είναι θετικά και δείχνουν τη θετική πορεία του Οργανισμού. Αναμένεται ότι τα αποθεματικά του Οργανισμού θα υπερβούν τα 30,0 εκατ. Σημειώνεται ότι τα αποθεματικά αποτελούνται ουσιαστικά από αποθεματικά που δημιουργούνται λόγω της αποπληρωμής των δανείων και από ρευστότητα που διατηρείται για την αγορά ενοικιαζομένων αποθεμάτων και τη μεταφορά ιδιόκτητων αποθεμάτων στην Κύπρο σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης. Σελίδα 18

19 Η θετική πορεία του Οργανισμού έχει επίσης συμβάλει στη δημιουργία της δυνατότητας μείωσης της συνδρομής στο μαζούτ, κάτι που υλοποιήθηκε μετά από σχετική έγκριση του αρμοδίου Υπουργού από την και που, μέσω αντίστοιχης μείωσης του κόστους του ηλεκτρισμού θα ωφελήσει τον Κύπριο καταναλωτή. 5. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ Επιβάρυνση του Κύπριου καταναλωτή Η επιτυχής εκπλήρωση της αποστολής του ΚΟΔΑΠ συναρτάται κατά τη γνώμη μου και με το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται ο Κύπριος καταναλωτής για τη διασφάλιση των εθνικών αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης. Η φιλοσοφία αυτή αποτέλεσε γνώμονα των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίοδο που εξετάζουμε. Σίγουρα υπάρχουν παράμετροι που ο Οργανισμός δεν είναι σε θέση να ελέγξει, ιδιαίτερα στην πολύ ευμετάβλητη αγορά των πετρελαιοειδών. Πιστεύουμε όμως ότι έχουμε επιτύχει τη διατήρηση τελών, που συγκρίνονται πολύ ευνοϊκά με τα τέλη συγκρίσιμων οργανισμών άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Άλλωστε αυτό διαφαίνεται και από το ότι οι αρχικές προβλέψεις μας για τα τέλη που επιβάλλει ο ΚΟΔΑΠ ως συνδρομή στα μέλη του και τα οποία μετακυλίονται στους καταναλωτές επιβεβαιώθηκαν και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι σήμερα. Επιπρόσθετα δε ο Οργανισμός κατάφερε να μειώσει το τέλος που επιβάλλεται στην κατανάλωση μαζουτ κατά περίπου 50% από την 1 η Ιανουαρίου Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους καυσίμων της ΑΗΚ ισοδύναμη με περίπου 1% του κόστους του ηλεκτρισμού. Πιστεύουμε ότι οι σχεδιασμοί για τη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων στην Κύπρο πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη την επίπτωση στο κόστος αποθήκευσης γιατί αυτό θα έχει άμεση επίδραση τόσο στα τέλη του ΚΟΔΑΠ όσο και στο κόστος των καυσίμων με παρεπόμενη επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας γενικότερα. Σελίδα 19

20 5.1 Σύνθεση αποθεμάτων Ο Οργανισμός εκπληρώνει την υποχρέωσή του για τήρηση αποθεμάτων με ένα συνδυασμό από ιδιόκτητα αποθέματα, ενοικιαζόμενα αποθέματα, αποθέματα της ΑΗΚ που εκχωρούνται στον ΚΟΔΑΠ και από λειτουργικά αποθέματα των εταιρειών πετρελαιοειδών. Αποθέματα τηρούνται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Η υφιστάμενη σύνθεση των αποθεμάτων προέκυψε διαχρονικά μέσα από τις διαφοροποιημένες ανάγκες που είχε να καλύψει ο Οργανισμός αλλά και τους περιορισμούς στους οποίους μπορούσε να λειτουργήσει και που αφορούσαν κυρίως τη διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων. Κατά την επόμενη τριετία ο Οργανισμός θα πρέπει να μελετήσει τη βελτιστοποίηση της σύνθεσης των αποθεμάτων του, λαμβάνοντας επίσης υπόψη, μεταξύ άλλων, την αναμενόμενη διαφοροποίηση στην εγχώρια κατανάλωση πετρελαιοειδών με τη χρήση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού και τις επιπτώσεις από τη νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης. 5.2 Χρηματοδότηση Ο Οργανισμός χρηματοδότησε την αγορά των ιδιόκτητων αποθεμάτων του κυρίως με τη σύναψη δανείων το 2005 και το Σελίδα 20

21 Οι παρούσες συνθήκες απαιτούν την αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων και της πλεονάζουσας ρευστότητας του Οργανισμού σε συνεχή βάση. Ο Οργανισμός παρακολουθεί στενά το θέμα αυτό από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης. 5.3 Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας (credit rating) Ο Οργανισμός πρωτοπόρησε στην αναζήτηση αξιολόγησης της πιστοληπτικής του ικανότητας από διεθνώς αναγνωρισμένο οίκο. Η αξιολόγηση αυτή επέτρεψε στον Οργανισμό να εξασφαλίσει χρηματοδότηση με πολύ ελκυστικούς όρους και χωρίς κυβερνητικές εγγυήσεις. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας αναφέρω ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής εξακολουθούν να είναι πολύ ευνοϊκά. Ο διεθνής οίκος Moody s συνεχίζει να κρίνει την πιστοληπτική ικανότητα του ΚΟΔΑΠ ως Αα3 με σταθερή προοπτική, ίδια με εκείνη που αποδίδεται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επιπρόσθετα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αποδίδει στα δάνεια του ΚΟΔΑΠ μηδενικό βαθμό κινδύνου (risk premium). 5.4 Διασφάλιση αποθηκευτικών χώρων Οι προσπάθειες του ΚΟΔΑΠ για αύξηση των ιδιόκτητων αποθεμάτων του επηρεάζονται από την έλλειψη αποθηκευτικών χώρων στην Κύπρο και το ψηλό κόστος αποθήκευσης στην Ελλάδα. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως οι μόνοι χώροι που διατίθενται στην Κύπρο είναι αυτοί της ΚΕΤΑΠ, οι οποίοι αξιοποιούνται πλήρως. Οι κατά καιρούς ενέργειες του ΚΟΔΑΠ για εξασφάλιση χώρων στην Ελλάδα αλλά και άλλες διευθετήσεις για κάλυψη του στόχου των αποθεμάτων, προσκρούουν στην έλλειψη αποθηκευτικών χώρων που Σελίδα 21

22 παρουσιάζεται γενικά στην Ευρώπη. Εκτός Ελλάδος οι ανάγκες του ΚΟΔΑΠ είναι μικρές σε σχέση με τις ανάγκες άλλων «παικτών» και αυτό δυσχεραίνει την επίδειξη ενδιαφέροντος από αποθηκευτές. Η υποχρεωτική αποθήκευση στο εξωτερικό λόγω έλλειψης χώρων στην Κύπρο, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται για εξασφάλιση τέτοιων χώρων ακόμα και στο εξωτερικό και το κόστος αποθήκευσης και ενοικίασης αποθεμάτων έθεσαν επιτακτικά την ανάγκη εξέτασης από τον ΚΟΔΑΠ της δημιουργίας ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων με στόχο τη μείωση του κόστους, τη διατήρηση μεγαλύτερου μέρους των αποθεμάτων του στην Κύπρο για αποφυγή δυσκολιών στον επαναπατρισμό τους σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης και την αύξηση των ιδιόκτητων αποθεμάτων σε σχέση με τα ενοικιαζόμενα, μια πρακτική που ευνοείται από την ΕΕ. Νοείται ότι ο ΚΟΔΑΠ είναι ευέλικτος και δεν αποφεύγει να εξετάσει και άλλες λύσεις που επιτυγχάνουν τα πιο πάνω, νοουμένου ότι το ύψος των χρεώσεων αποθήκευσης μπορεί να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα. Για το σκοπό αυτό είμαστε σε ένα ειλικρινή διάλογο με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τον τρόπο εμπλοκής του ΚΟΔΑΠ στο υπό δημιουργία Ενεργειακό Κέντρο στο Βασιλικό. Πιστεύουμε ότι ο ΚΟΔΑΠ, ως ο μεγαλύτερος πιθανός χρήστης του Τερματικού Πετρελαιοειδών που προγραμματίζεται στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού πρέπει να έχει σημαίνοντα ρόλο τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση του έργου. Πιστεύουμε επίσης ότι οι απόψεις του ΚΟΔΑΠ για τον τρόπο εμπλοκής του Οργανισμού έχουν γίνει κατανοητές και βρίσκουν ανταπόκριση. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα διασαφηνισθούν όλα τα θέματα, που εκκρεμούν, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία στον Οργανισμό να αναλάβει ενεργό ρόλο στο έργο αυτό, μια νέα πρόκληση που δεν ήταν αρχικά στους σχεδιασμούς αλλά η οποία αποτελεί ίσως τη Σελίδα 22

23 σημαντικότερη παράμετρο για την ολοκλήρωση της εθνικής υποδομής για τα αποθέματα ασφαλείας. Ως τέτοια, η πρόκληση αυτή, βρίσκεται σίγουρα μέσα στην εμβέλεια των στόχων και της αποστολής του Οργανισμού. Με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στη διεθνή αγορά πετρελαιοειδών και των διάφορων υποδομών που την υποστηρίζουν (περιλαμβανόμενης και της αποθήκευσης), η πρόκληση αυτή ίσως να αποτελεί και το επίκεντρο των μελλοντικών προσπαθειών του Οργανισμού. 5.5 Εφαρμογή προνοιών νέας ευρωπαϊκής οδηγίας Τον Οκτώβριο 2009 δημοσιεύτηκε η νέα οδηγία της ΕΕ αναφορικά με την υποχρέωση διατήρησης αποθέματων πετρελαιοειδών έκτακτης ανάγκης, την οποία τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν μέχρι τις Παρόλο που η νέα οδηγία δεν προνοεί αύξηση των απαιτούμενων αποθεμάτων σε ημέρες ισοδύναμης κατανάλωσης, εν τούτοις επηρεάζει και τις ποσότητες και τη σύνθεση των τηρουμένων αποθεμάτων με την αλλαγή της κατηγοριοποίησης τους και την περίληψη στο πεδίο εφαρμογής της, προϊόντων που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από αυτή, όπως το υγραέριο, η άσφαλτος, ο οπτάνθρακας πετρελαίου (petroleum coke) και τα λιπαντικά. Ο Οργανισμός βρίσκεται σε επαφή με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το οποίο έχει την αρμοδιότητα να προωθήσει σχετική νομοθεσία για την ενσωμάτωση της νέας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής της. Σελίδα 23

24 5.6 Σχέδιο δράσης 2010 Ο Οργανισμός παρακολουθεί τις εξελίξεις και ενεργεί με γνώμονα την, με βέλτιστο τρόπο, εκπλήρωση της αποστολής του και τον, κατά το δυνατό, περιορισμό της επιβάρυνσης στους καταναλωτές. Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός έχει υιοθετήσει προτεραιότητες και δράσεις για το 2010 για αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. Σελίδα 24

25 6. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αγαπητοί φίλοι, Την περίοδο 2007 έως 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών συνέχισε το σημαντικό έργο που του ανατέθηκε με αποτελεσματικότητα, και χωρίς ουσιαστικά προβλήματα. Το αποτέλεσμα του έργου αυτού είναι η δραστηριοποίηση του Οργανισμού σε μικρό χρονικό διάστημα και η εκπλήρωση των Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Κύπρου σε σχέση με τα ελάχιστα εθνικά αποθέματα πετρελαιοειδών. Τα έργο αυτό δεν θα ήταν εφικτό αν δεν υπήρχε η σχετική με τον τομέα πετρελαιοειδών τεχνογνωσία, η καλή γνώση του τρόπου λειτουργίας του δημόσιου τομέα, η πλήρης συνεργασία και πνεύμα ομαδικότητας μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του γενικού διευθυντή. Επιθυμώ να ευχαριστήσω τους παρόντες και απελθόντες συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη σημαντική προσφορά τους, το Γενικό Διευθυντή και την ομάδα διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του Οργανισμού για την συνέπεια και την εργατικότητά τους. Επιθυμώ επίσης να ευχαριστήσω το Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Σόλωνα Κασίνη για την υποστήριξη και κατανόηση του στα προβλήματα του Οργανισμού καθώς και τους λειτουργούς του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού που παρέχουν υποστήριξη στον Οργανισμό. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι η πολύ καλή σχέση που αναπτύχθηκε και ενδυναμώθηκε με τα μέλη του ΚΟΔΑΠ λειτούργησε θετικά στην εκπλήρωση του έργου του Οργανισμού και γι αυτό εκφράζω τις ιδιαίτερες μας ευχαριστίες για την άψογη αυτή συνεργασία. Ευχαριστίες οφείλονται επίσης και προς τους συνεργάτες μας εταιρείες αποθήκευσης τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα για τη βοήθεια στην αντιμετώπιση αναπόφευκτων τεχνικών και άλλων προβλημάτων. Σελίδα 25

26 Τέλος, θέλω δημόσια να ευχαριστήσω τον φίλο Υπουργό Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Αντώνη Πασχαλίδη και το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου κ. Στάθη Χαμπουλλά που μόλις πρόσφατα αφυπηρέτησε για την συμπαράσταση τους στην υλοποίηση των σκοπών του Οργανισμού, για την άμεση και γρήγορη ανταπόκριση τους στα αιτήματα μας, παρά το βεβαρημένο τους πρόγραμμα, για την κατανόηση που επέδειξαν και επιδεικνύουν αναφορικά με τα προβλήματα που αναφύονται και για την αμεσότητα των λύσεων που πρόσφεραν και προσφέρουν στον Οργανισμό. Σας ευχαριστώ. Σελίδα 26

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 0079/00014859/el Ένδειξη Αποτελέσματος PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD PHL Attachments: 1. Συνοδευτική επιστολή ένδειξης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 45(2)(α).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 45(2)(α). Ε.Ε. Παρ. III(I) 4513 Κ.Δ.Π. 502/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 502 Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Συνδρομές Μελών του ΚΟΑΑΠ) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 0079/00010629/el Ένδειξη Αποτελέσματος PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD PHL Attachments: 1. Συνοδευτική επιστολή ένδειξης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση που έληξε την 31/12/2005 είναι η όγδοη που λειτούργησε η «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ».

Η χρήση που έληξε την 31/12/2005 είναι η όγδοη που λειτούργησε η «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ». ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

'Ενδειξη αποτελέσματος 2013 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

'Ενδειξη αποτελέσματος 2013 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 'Ενδειξη αποτελέσματος 2013 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 0079/00006100/el Ένδειξη Αποτελέσματος PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD PHL Attachments: 1. Συνοδευτική επιστολή ένδειξης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ)

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) Αριθμός Μητρώου: 991 ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 6 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ενεργειακή ένταση της οικονομίας Τελική Κατανάλωση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 2 από 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Δικαιούχος Χώρα Κυπριακή Δημοκρατία. 1.2 Αναθέτουσα Αρχή Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Συνεδρίαση της 25 ης Ιουλίου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Συνεδρίαση της 25 ης Ιουλίου 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουλίου 2016 Στην Κέρκυρα σήμερα 25 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία Φιλοξένια Ανώνυμη Ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Βελτιωμένα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και αυξημένης συνεισφοράς των εξαγωγών από το διυλιστήριο Ελευσίνας Η πτώση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Δελτίο Τύπου. Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016 Δελτίο Τύπου Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ ή Ταμείο), δημοσιοποίησε σήμερα στην ιστοσελίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΠ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 27/7/2011 6:26:37 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα