Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 3/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :22:45

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 3/11-2-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :22:45"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/332/ ΑΔΑ: ΒΙΞ446Ψ842-ΨΚ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 3/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :22:45 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕ- ΛΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩ- ΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Χρήστος Σπίρτζης Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Πολυχρόνης Ακριτίδης Α Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Αντώνιος Πρωτονοτάριος Γενικός Γραμματέας ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Κωνσταντίνος Κουρνιώτης παραιτηθείς Αναπλ. 21:20 ΛΗΞΗ Γεν. Γραμματέας Γρηγόρης Γρηγοριάδης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ 22:15 Νικόλαος Ιωνάς Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Αριστείδης Καρλαύτης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Κωνσταντίνος Μακέδος Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Νικόλαος Μήλης Μέλος 21:10 ΛΗΞΗ Γεώργιος Παπαναστασίου Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Ασημούλα Σταγιάννη Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Γεώργιος Τσουκαλάς Μέλος 21:10 ΛΗΞΗ ΑΠΟΝΤΕΣ : Θεόδωρος Σεραφίδης Παραιτηθείς Β Αντιπρόεδρος Γεώργιος Ζερβάκης Μέλος Σπυρίδων Κοντομάρης Μέλος Παρίστανται από το απερχόμενο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ οι Ιωάννης Θεοδωράκης Παρασκευή Μπάτσου Γεώργιος Ηλιόπουλος Ιωάννης Κυριακόπουλος Μάρκος Σιούνας Πρόεδρος Α Αντιπρόεδρος Β Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας Αν. Γεν.Γραμματέας Επίσης παρίσταται ο κ. Κ. Μασούρας, επιλαχών στο ψηφοδέλτιο με το οποίο εκλέχθηκε το Μέλος της Δ.Ε. κ. Σπ. Κοντομάρης Παρίσταται η κ. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ

2 2 Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Εισηγήσεις Διευθύνσεων 2. Συζήτηση για ενέργειες Ιδρυσης Φορέων ΝΠΙΔ με Φορείς του Δημοσίου στο πλαίσιο του Νόμου «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» 3. Ενημέρωση της Δ.Ε. για τη συμμετοχή του ΤΕΕ με αποστολή Συναδέλφων στην Κεφαλλονιά. 4. Συζήτηση για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης «Για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 5. Νέος Φορολογικός Νόμος 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4223/2013. Τι ισχύει για την προκαταβολή και την παρακράτηση φόρου των φυσικών και νομικών προσώπων, που εκπονούν υπηρεσίες μηχανικού. 6. Σύμφωνο Συνεργασίας ΤΕΕ ΕΣΥΠ και Επιτροπή για θέματα Υποδομών, Ποιότητας (τυποποίηση αξιολόγηση συμμόρφωσης Μετρολογία) του ΤΕΕ 7. Ενημέρωση ΤΜΗΜΑ Α της Αποφ.Α1/Σ3/2014 Απόδοση χρηματικού ποσού στον μηχανικό κ. Νικόλαο Πέτρουλα, σε εκτέλεση Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η Διοικούσα Επιτροπή έχοντας υπόψη: 1. Ότι σε εκτέλεση της με αριθμ. 66/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου, όπως αυτή διορθώθηκε με τη με αριθμ. 90/2011 απόφαση του ίδιου ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία αφορούσε σε επιδικασθείσα

3 3 αμοιβή του Νικολάου Πετρούλα, Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, κατοίκου Αγρινίου, οδός Αντωνοπούλου αρ. 9, και σε συνδυασμό με τη με αριθμ. 27/2012 απόφαση του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αγρινίου προέβη σε καταβολή δια καταθέσεως στην Τράπεζα Αττικής του χρηματικού ποσού των εννέα χιλιάδων εξακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών ( 9.614,14), 2. Την εισήγηση (αρ. πρωτ. 315/ ) της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δήμητρας Κανέλλου που ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του Γραφείου Δικαστικού του Τ.Ε.Ε., αποφασίζει την απόδοση του χρηματικού ποσού των εννέα χιλιάδων εξακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών ( 9.614,14) στον δικαιούχο ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, αγρονόμο - τοπογράφο μηχανικό, το οποίο αποτελεί το καθαρό οφειλόμενο στον συγκεκριμένο δικαιούχο ποσό, με τη σημείωση ότι, επί του συνολικά οφειλόμενου ποσού των ,32 ευρώ ως επιδικασθέντος κεφαλαίου, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου έχουν αποδοθεί α) ποσό ευρώ στις 29/5/2012 ως προσωρινά εκτελεστό και β) ποσό 3.070,68 ευρώ ως τόκοι υπερημερίας, ενώ έχουν διενεργηθεί οι νόμιμες κρατήσεις φόρου 20% επί του ως άνω ακαθάριστου ποσού των ,32 ευρώ, ύψους 3.385,86 ευρώ. Η απόδοση του ανωτέρω ποσού θα πραγματοποιηθεί με μεταφορά στον τηρούμενο από τον συγκεκριμένο δικαιούχο στην Τράπεζα Πειραιώς - ΑΤΕ ΒΑΝΚ λογαριασμό, με αριθμό EUR (ΙΒΑΝ GR ), σύμφωνα με το σχετικώς συνημμένο έγγραφο του άνω δικαιούχου, αφού προηγουμένως παρακρατηθεί από το Τ.Ε.Ε. η προβλεπόμενη εκ του νόμου κράτηση ποσοστού 2,048% υπέρ αυτού επί του ακαθαρίστου ποσού των ,32 ευρώ και των τόκων υπερημερίας, ύψους 3.070,68 ευρώ, ήτοι επί του ποσού των ,00 ευρώ. Αποφ.Α2/Σ3/2014 Αποστολή των κ.κ. Όλγας Καλαντζοπούλου, Προϊσταμένης του Τμήματος Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΤΕΕ και Χρυσόστομου Δούκα, Μηχανολόγου Μηχανικού, ως εκπροσώπων του ΤΕΕ στην 5 η Συνάντηση του Έργου Adding to Action Plan for Sustainable Energy more participants, more contain across Europe, που θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα (Λετονία) από 3 έως 4 Απριλίου 2014

4 4 Η Δ.Επιτροπή, έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν. 2685/99 (ΦΕΚ 35/τ.Α /99) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις» 2. την υπ αριθμ. Α2/Σ36/2005 «Έγκριση Κανονισμού Συμμετοχής του ΤΕΕ σε Διεθνή Συνέδρια και Συναντήσεις» Απόφασή της 3. τις υπ αριθμ. Α2/Σ15/2011, Α2/Σ4/2012, Α3/Σ4/2012 & Α11/Σ11/2013 Αποφάσεις της που αφορούν στη συμμετοχή του ΤΕΕ στο Συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe, στην υλοποίηση του έργου Adding to Action Plan for Sustainable Energy more participants, more contain across Europe και στην ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης 4. την υπ αριθμ. ΙΕΕ/11/978/SI Σύμβαση του EACI με το ΤΕΕ, με συνημμένο Παράρτημα (ANNEX I) στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες του έργου και 5. την εισήγηση (αρ. πρωτ. 315/ ) της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δήμητρας Κανέλλου που ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ενωσης και Διεθνών Σχέσεων, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ όπως, στην 5 η Συνάντηση του Έργου Adding to Action Plan for Sustainable Energy more participants, more contain across Europe, που θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα (Λετονία) από 3 έως 4 Απριλίου 2014, μεταβούν από 2 έως 5 Απριλίου 2014, ως εκπρόσωποι και με δαπάνες του ΤΕΕ (έξοδα μετακίνησης, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση Προϋπολογισμός 2.350,00 ), οι κ.κ. Όλγα Καλαντζοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΤΕΕ και Χρυσόστομος Δούκας, Διπλ. Μηχανολόγος, υπάλληλος ΤΕΕ. Διευκρινίζεται ότι η συνολική δαπάνη της ως άνω μετάβασης η οποία θα καλυφθεί από την παγία προκαταβολή, θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΤΕΕ για το πρόγραμμα (SEAP-PLUS) οικονομικού έτους Η απόφαση αυτή τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί.

5 5 Αποφ.Α3/Σ3/2014 Αγορά ενός (1) Ethernet Box για τη σύνδεση του Ρολογιού Καταγραφής Παρουσιών των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ (Νίκης 4) με το δίκτυο. Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 315/ ) της παρισταμένης Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Αικ. Τραντάλη, αποφασίζει την αγορά ενός (1) Ethernet Box για τη σύνδεση του Ρολογιού Καταγραφής Παρουσιών των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ (Νίκης 4) με το δίκτυο, αντί του ποσού των 250,00 συν Φ.Π.Α. Το ποσό που δεσμεύεται είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης (KAE 7123). Αποφ.Α4/Σ3/2014 Προαγορά τεσσάρων (4) ετήσιων καρτών μετακίνησης, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, των απασχολούμενων στο Γρ. Διεκπεραίωσης για το έτος 2014 Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 315/ ) της παρισταμένης Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Αικ. Τραντάλη και σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2685/1999, αποφασίζει την αγορά τεσσάρων (4) ετήσιων καρτών μετακίνησης για το έτος 2014, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τέσσερις (4) υπαλλήλους απασχολούμενους στο Γραφείο Διεκπεραίωσης. Το κόστος της κάθε κάρτας που θα ισχύει για μετακινήσεις με λεωφορεία, τρόλλεϋ, τραμ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, μετρό και μέρος της διαδρομής του προαστιακού ανέρχεται σε 347. Συνολικό κόστος αγοράς 4 Χ 347,00 =1.388,00 Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του κόστους της ετήσιας κάρτας από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, το κόστος θα αυξηθεί ανάλογα. Αποφ.Α5/Σ3/2014 Τροποποίηση του Πίνακα εγγεγραμμένων στο Μητρώο Ωφελουμένων, που συμμετέχουν στη δράση, με τίτλο «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 315/ ) της παρισταμένης Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Αικ. Τραντάλη και λαμβάνοντας υπόψη:

6 6 α) Τις με αρ. πρωτ /οικ / (ΑΔΑ: Β4ΩΡΛ-926) και /οικ / ) (ΑΔΑ:Β4ΩΡΛ- ΧΡ6) Αποφάσεις Ένταξης των πράξεων με κωδ. ΟΠΣ και , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, β) Τη με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 29518/ Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα με θέμα: Απόφαση υλοποίησης με Ίδια Μέσα των πράξεων της δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στο παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» (κωδ. ΟΠΣ & ), γ) τη με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 711/ (ΑΔΑ:ΒΕΦΣ46Ψ842- Ω4Η) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ανέργους και τα ΚΕΚ της δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στο παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» (κωδ. ΟΠΣ & ), δ) την Απόφαση της από συνεδρίασής της σχετικά με τη συγκρότηση του «Μητρώου Ωφελουμένων», σύμφωνα με την οποία καταρτίστηκαν: - οι πίνακες κατάταξης των συνολικά δικαιούχων να λάβουν επιταγές κατάρτισης (training voucher) και να συμμετέχουν στη δράση κατά φθίνουσα σειρά, ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα ωφελουμένων (1.817 Τεχνίτες & 468 Διπλ. Μηχανικοί), και - οι πίνακες κατάταξης αντίστοιχα των επιλαχόντων Διπλ. Μηχανικών στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτ. Ελλάδας και Κρήτης, ε) ότι οι ως άνω Πίνακες των εγγεγραμμένων στο «Μητρώο Ωφελουμένων», καθώς και των επιλαχόντων Μηχανικών δημοσιοποιήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 2.6 της Πρόσκλησης, και συγκεκριμένα από τις 17 Δεκεμβρίου 2013 έως και τις 20 Ιανουαρίου 2014, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τη χορήγηση των vouchers κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στους δικαιούχους, στ) την Απόφασή της σχετικά με την παράταση της προθεσμίας χορήγησης των επιταγών κατάρτισης για επιπλέον δύο εβδομάδες, δηλαδή μέχρι και την 3 η Φεβρουαρίου 2014, ζ) ότι με τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, δηλαδή στις χορηγήθηκαν συνολικά Επιταγές Κατάρτισης

7 7 σε δικαιούχους Ωφελουμένους και συγκεκριμένα σε Τεχνίτες και σε 336 Διπλωματούχους Μηχανικούς, η) το με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 1187/ αίτημα του κ Μαυρίδη (Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχ. ) σχετικά με τη μη αναφορά του στους δικαιούχους επιταγής κατάρτισης και για τη σειρά κατάταξής του στους επιλαχόντες, θ) το γεγονός ότι τέσσερις (4) από τους επιλεγέντες Μηχανικούς στην Αθήνα, που δεν έχουν παραλάβει την επιταγή κατάρτισής τους, έχουν ήδη διαγραφεί από το Μητρώο του ΤΕΕ και δεν είναι Μέλη του ΤΕΕ, επομένως δεν έχουν δικαίωμα επιταγής κατάρτισης, ι) την ανάγκη να τροποποιηθεί άμεσα το Μητρώο Ωφελουμένων και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης των επιταγών κατάρτισης το συντομότερο δυνατό, ώστε να δοθεί η δυνατότητα έναρξης των προγραμμάτων κατάρτισης, α π ο φ α σ ί ζ ε ι Α. την τροποποίηση των πινάκων κατάρτισης του «Μητρώου Ωφελουμένων» με τη συμπλήρωση του πίνακα επιλεγέντων Διπλ. Μηχανικών στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτ. Ελλάδας και Κρήτης, ως εξής: 1. Τη διαγραφή από τους πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ των παρακάτω Διπλωματούχων Μηχανικών κατόχων ΚΑΥΑΣ, επειδή δεν είναι πλέον Μέλη του ΤΕΕ κι επομένως δεν δικαιούνται επιταγή κατάρτισης.: ΚΑΥΑΣ THM TMMM TMMM TXM ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΜ ΜΜΜ ΜΜΜ ΧΜ 2. Τη συμπλήρωση των ως άνω τεσσάρων (4) θέσεων από τον πίνακα επιλαχόντων της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ με τους παρακάτω Διπλωματούχους Μηχανικούς κατόχους ΚΑΥΑΣ, οι οποίοι πλέον εγγράφονται στο Μητρώο Ωφελουμένων και είναι δικαιούχοι επιταγής κατάρτισης, ως ακολούθως : α. Ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών : ΘΕΣΗ 1

8 8 Ο υπ αριθμ. 3 Επιλαχών ΤΗΜ , ο οποίος εκ παραδρομής συμπεριλήφθη στον Πίνακα Επιλαχόντων αντί στον Πίνακα Ωφελουμένων σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία συμμετοχής του ( ημερομηνία και ώρα Αίτησης, μοριοδότηση κλπ.) β. Ειδικότητα Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών: ΘΕΣΕΙΣ 2 Ο υπ αριθμ. 1 Επιλαχών TMMM Ο υπ αριθμ. 2 Επιλαχών TMMM γ. Ειδικότητα Χημικών Μηχανικών : ΘΕΣΗ 1 Ο υπ αριθμ. 1 Επιλαχών TXM Την ακύρωση των επιταγών κατάρτισης των δικαιούχων (Τεχνίτες και Διπλ. Μηχανικοί) που δεν προσήλθαν να παραλάβουν την Επιταγή Κατάρτισης που δικαιούνται μέσα στην προθεσμία χορήγησής των, δηλ. τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα και τη διαγραφή τους από τους πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων. Η δημοσιοποίηση των σχετικών Πινάκων στο θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών της Υπηρεσίας (παραλαβή Επιταγών από ΠΤ/ΤΕΕ, έλεγχος κλπ.) 4. τη συμπλήρωση του πίνακα κατάταξης των επιλεγέντων Μηχανικών στις τρείς (3) Περιφέρειες (Δυτική Ελλάδα, Κρήτη και Αττική) με ωφελούμενους Διπλ. Μηχανικούς από τους πίνακες κατάταξης επιλαχόντων κατ απόλυτη σειρά προτεραιότητας, οι οποίοι πλέον εγγράφονται στο Μητρώο Ωφελουμένων και είναι δικαιούχοι επιταγής κατάρτισης, και συγκεκριμένα ως ακολούθως : - Στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας διαγράφονται συνολικά τρεις (3) Διπλωματούχοι Μηχανικοί επειδή δεν παρέλαβαν τις επιταγές κατάρτισης με ΚΑΥΑΣ : ΚΑΥΑΣ TMMM TMM ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟ Υ ΜΜΜ ΜΜ

9 9 TXM Επομένως, μένουν κενές συνολικά τρεις Θέσεις (1 θέση ΜΜΜ, 1 ΜΜ και 1 θέση ΧΜ) και τις θέσεις καταλαμβάνουν από τους πίνακες επιλαχόντων : Ι. Ο υπ αριθμ. 1 επιλαχών ΜΜ με ΚΑΥΑΣ TMM ΙΙ. Ο υπ αριθμ. 1 επιλαχών ΗΜ με ΚΑΥΑΣ THM ΙΙΙ. Ο υπ αριθμ. 2 επιλαχών ΗΜ με ΚΑΥΑΣ THM διότι δεν υπάρχουν επιλαχόντες ΜΜΜ και ΧΜ και τη θέση τους καταλαμβάνουν οι ως άνω δύο πρώτοι ΗΜ με απόλυτη σειρά προτεραιότητας (μόρια, ημερομηνία κατάθεσης αίτησης κλπ.) από τους πίνακες επιλαχόντων ΗΜ και ΜΜ που είναι ήδη αναρτημένοι στην - Στην Περιφέρεια Κρήτης διαγράφονται συνολικά τρεις (3) Διπλωματούχοι Μηχανικοί επειδή δεν παρέλαβαν τις επιταγές κατάρτισης με ΚΑΥΑΣ : ΚΑΥΑΣ TMM TXM TXM ΧΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟ Υ ΜΜ ΧΜ ΧΜ Επομένως, μένουν κενές συνολικά τρεις Θέσεις (1 θέση ΜΜ και 2 θέσεις ΧΜ) και τις θέσεις καταλαμβάνουν από τους πίνακες επιλαχόντων : I. Ο υπ αριθμ. 1 επιλαχών ΜΜ με ΚΑΥΑΣ TMM II. Ο υπ αριθμ 2 επιλαχών ΜΜ με ΚΑΥΑΣ TMM και III. Ο υπ αριθμ 1 επιλαχών ΗΜ με ΚΑΥΑΣ THM

10 10 διότι δεν υπάρχουν επιλαχόντες ΧΜ και τη θέση τους καταλαμβάνουν με απόλυτη σειρά προτεραιότητας (μόρια, ημερομηνία κατάθεσης αίτησης κλπ.) από τους πίνακες επιλαχόντων ΗΜ και ΜΜ που είναι ήδη αναρτημένοι στην - Στην περίπτωση της Περιφέρειεας Αττικής, κάθε διαγραφείς Μηχανικός [επειδή δεν παρέλαβε την επιταγή του] αντικαθίσταται από Μηχανικό ίδιας ειδικότητας, κατ απόλυτη σειρά προτεραιότητας, από τους πίνακες των επιλαχόντων, όπως διαμορφώνονται για την Περιφέρεια Αττικής μετά την τροποποίησή τους στα παραπάνω σημεία [1] & [2] και επισυνάπτονται στην παρούσα Απόφαση. Συγκεκριμένα διαγράφονται οκτώ (8) ΗΜ, οκτώ (8) ΜΜΜ, δεκατέσσερις (14) ΜΜ και έξι (6) ΧΜ. Τη θέση τους καταλαμβάνουν από τον πίνακα επιλαχόντων της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, ίσος αριθμός Διπλωματούχων Μηχανικών, ανά ειδικότητα, οι οποίοι πλέον εγγράφονται στο Μητρώο Ωφελουμένων και είναι δικαιούχοι επιταγής κατάρτισης. Β. Οι τροποποιημένοι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων Διπλωματούχων Μηχανικών των Περιφερειών Αττικής, Δυτ. Ελλάδας και Κρήτης, όπως αυτός διαμορφώνεται από τα σημεία 1,2 και 4 της παρούσας Απόφασης να δημοσιοποιηθούν το αργότερο έως την Τετάρτη 12/2/2014 στο και με την ίδια ανακοίνωση να καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την επιταγή κατάρτισης μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, δηλαδή από την Πέμπτη 13 έως και την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου Γ. τη διαγραφή από το Μητρώο Ωφελουμένων του υπ αριθμ. 16 Επιλαχόντος Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού με ΚΑΥΑΣ TXM της Περιφέρειας Αττικής, λόγω διαγραφής του από το Μητρώο Μελών ΤΕΕ. Δ. Επίσης να δημοσιοποιηθούν το αργότερο έως την Τετάρτη 12/2/2014 στο και οι νέοι πίνακες κατάταξης επιλαχόντων Μηχανικών, όπως διαμορφώνονται από την παρούσα Απόφαση για τις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης και επισυνάπτονται στην παρούσα. Με την ίδια ανακοίνωση θα ενημερώνονται οι επιλαχόντες ότι στην περίπτωση που με τη λήξη της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών δηλ. την 20/2/2014 υπάρξουν ακόμα κάποιες αδιάθετες επιταγές κατάρτισης, αυτές θα διατεθούν κατά απόλυτη προτεραιότητα από τον Πίνακα επιλαχόντων και για μία (1) εργάσιμη ημέρα δηλ. την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014.

11 11 Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. απέχει από τη λήψη της απόφασης. ΤΜΗΜΑ Β της ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ Αποφ.Β1/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του ΓΝΑ "Η ΕΛΠΙΣ" Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε το ΓΝΑ"Η ΕΛΠΙΣ" και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Χρήστος Γράμψας ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με το υπ' αριθ /13 γραμμάτιο είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 3.039,27, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 1.744,70 Β) Φ.Π.Α. 401, ,78 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 872,35 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 20,94 Σύνολο 3.039,27 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (2.145,78 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΓΡΑΜΨΑ ΧΡΗΣΤΟ του Διονυσίου, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Α.Μ , Βελεστίνου 19, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 1.744,70 ως αμοιβή και 401,28 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Β2/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της SANTAIR Α.Ε Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η SANTAIR Α.Ε και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Χαράλαμπος Σακκάς ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ.

12 /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.742,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα1.000,00 Β) Φ.Π.Α. 230, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 500,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 12,00 Σύνολο 1.742,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια διακόσια τριάντα ευρώ (1.230,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΣΑΚΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Γεωργίου, Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό, Α.Μ , Κριεζή 4, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ως εξής: 1.000,00 ως αμοιβή και 230,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Β3/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης των κ. κ. Π.Καρβώνη-Αικ.Τζιρτζιώτη Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησαν οι κ. κ. Π.Καρβώνης-Αικ. Τζιρτζιώτη και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Γιάννης Τελλίδης ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.045,20, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 600,00 Β) Φ.Π.Α. 138,00 738,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 300,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 7,20 Σύνολο 1.045,20 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο επτακόσια τριάντα οκτώ (738,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΤΕΛΛΙΔΗ

13 13 ΓΙΑΝΝΗ του Δημητρίου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Αυγής 79, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ως εξής: 600,00 ως αμοιβή και 138,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Β4/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης των κ.κ. Βασίλειου και Δημήτριου Καλογήρου Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησαν οι κ.κ. Βασίλειος και Δημήτριος Καλογήρου και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Παναγιώτης Χαρουπιας ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ. 9527/13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.742,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα1.000,00 Β) Φ.Π.Α. 230, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 500,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 12,00 Σύνολο 1.742,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια διακόσια τριάντα ευρώ (1.230,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΧΑΡΟΥΠΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Αποστόλου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Σμολένσκυ 11-13, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 1.000,00 ως αμοιβή και 230,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Β5/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Αναστάσιου Ακτύπη Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Αναστάσιος Ακτύπης και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Θεοφάνης Κάκος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με την από 27/12/2012 κατάθεση στην Τράπεζα Ελλάδος παράβολο από 1.000,00, το οποίο αναλύεται ως εξής:

14 14 Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 574,05 Β) Φ.Π.Α. 132,03 706,08 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 287,03 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 6,89 Σύνολο 1.000,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο επτακόσια έξι ευρώ και οκτώ λεπτών (706,08 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΚΑΚΟ ΘΕΟΦΑΝΗ του Ηλία, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Πλαστήρα 17, ΑΙΓΑΛΕΩ, ως εξής: 574,05 ως αμοιβή και 132,03 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Β6/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της RE.DE- PLAN AE CONSULTANTS Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η RE.DE-PLAN AE CONSULTANTS και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Τριαντάφυλλος Κατινιώτης ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /14 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 2.090,40, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 1.200,00 Β) Φ.Π.Α. 276, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 600,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 14,40 Σύνολο 2.090,40 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια τετρακόσια εβδομήντα έξι (1.476,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΚΑΤΙΝΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ του Δημητρίου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Λεωφ. Αλεξάνδρας 205, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 1200,00 ως αμοιβή και 276,00 Φ.Π.Α., ο οποίος αποδίδεται

15 15 από το Τ.Ε.Ε. επειδή ο πραγματογνώμονας είναι υπάλληλος. Κ.Α.3394 α,β Απόφ. Β7/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ. Μαρίας Μπίλλια Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κ. Μαρία Μπίλλια και που ήδη τελείωσε η Πραγματογνώμονας κ. Μαρία Μπουρδάκη η οποία ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.742,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 1.000,00 Β) Φ.Π.Α. 230, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 500,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 12,00 Σύνολο 1.742,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια διακόσια τριάντα ευρώ (1.230,00 ) στην πραγματογνώμονα κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Α.Μ , Στρ. Καραϊσκάκη 108, ΧΑΙΔΑΡΙ, ως εξής: 1.000,00 ως αμοιβή και 230,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ. Β8/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της Διαχειριστικής Αρχής Συγκροτήματος "ΗΛΙΔΑ" Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η Διαχειριστική Αρχή Συγκροτήματος "ΗΛΙΔΑ" και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Φραγκίσκος Τσιγαρίδας ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 3.484,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα2.000,00

16 16 Β) Φ.Π.Α. 460, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε ,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 24,00 Σύνολο 3.484,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ (2.460,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ του Χρήστου Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Αλ. Παναγούλη 48, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, το οποίο αναλύεται ως εξής: 2.000,00 ως αμοιβή και 460,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Β9/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ. Ανδριανής Μαγκάκου Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κ. Ανδριανή Μαγκάκου και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Μιλτιαδης Λαγγούσης ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /14 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.742,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα1.000,00 Β) Φ.Π.Α. 230, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 500,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 12,00 Σύνολο 1.742,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια διακόσια τριάντα ευρώ (1.230,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΛΑΓΓΟΥΣΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ του Σπυρίδωνα, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Σπάρτης 80, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ως εξής: 1.000,00 ως αμοιβή και 230,00 Φ.Π.Α.

17 17 Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Β10/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Γεώργιου Μασούρη Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Γεώργιος Μασούρης και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Βασίλειος Τζιούμας ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /14 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 871,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 500,00 Β) Φ.Π.Α. 115,00 615,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 250,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 6,00 Σύνολο 871,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο εξακόσια δεκαπέντε ευρώ (615,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΤΖΙΟΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Προκοπίου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Υποσμηναγού Παρούση 86-88, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ως εξής: 500,00 ως αμοιβή και 115,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Β11/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της ΑΙΓΙΣ Α.Ε Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η ΑΙΓΙΣ Α.Ε και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Θεμιστοκλής Ζωγράφος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /14 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 2.438,80, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα1.400,00 Β) Φ.Π.Α. 322,00

18 18 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 700,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 16,80 Σύνολο 2.438, ,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια επτακόσια είκοσι δύο ευρώ (1.722,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΖΩΓΡΑΦΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του Ιωάννη, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Α.Μ , Αγχιάλου 11, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 1.400,00 ως αμοιβή και 322,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Β12/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ. Μαρίας Καβρουλάκη Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κ. Μαρία Καβρουλάκη και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Χρήστος Καραγεωργόπουλος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /14 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 2.090,40, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα1.200,00 Β) Φ.Π.Α. 276, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 600,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 14,40 Σύνολο 2.090,40 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια τετρακόσια εβδομήντα έξι ευρώ (1.476,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ του Αδαμ, Διπλ. Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, Α.Μ , Δαρειώτου 11, ΚΗΦΙΣΙΑ, ως εξής: 1.200,00 ως αμοιβή και 276,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β

19 19 ΒΙΒΛΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Αποφ.Β13/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 6.838,83 στην A.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.,Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τις υπηρεσίες ΦωτοΑνακοινώσεις Τύπου, Γενικό Δελτίο Ειδήσεων, Φωτογραφική Υπηρεσία κατά το χρονικό διάστημα 09/09/2013 έως 30/09/2013 και 01/10/2013 έως 31/12/2013 για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την Α9/Σ24/2013 απόφαση της, εγκρίνει την καταβολή έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (6.838,83) στην A.Π.Ε.-Μ.Π.Ε Α.Ε.,Αναστασίου Τσόχα 36,Αμπελ/ποι Τ.Κ ,για τις υπηρεσίες ΦωτοΑνακοινώσεις Τύπου, Γενικό Δελτίο Ειδήσεων, Φωτογραφική Υπηρεσία κατά το χρονικό διάστημα 09/09/ /09/2013 και 01/10/2013 έως 31/12/2013για το ΤΕΕ, σύμφωνα με τα υπ αριθ. 3175, 3176/ Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών. (Καθ. αξία 5.560, %ΦΠΑ 1.278,81 = Συν 6.838,83 ) K.A Αποφ.Β14/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 1.965,96 στην ΕΝΙΜΕROSI- Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. -Υπηρεσίες Αποδελτίωσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την ανάθεση των υπηρεσιών αποδελτίωσης των δημοσιευμάτων του Τύπου σε ηλεκτρονική μορφή και της συλλογής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών αναφορών για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσιότητας & Επικοινωνίας και του Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών για το διάστημα από 21/11/2013 έως 20/01/2014. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της τις από A4/Σ16/2013 απόφαση της που αφορά την ανάθεση των υπηρεσιών αποδελτίωσης των δημοσιευμάτων του Τύπου σε ηλεκτρονική μορφή και της συλλογής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών αναφορών για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσιότητας & Επικοινωνίας και του Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών για το διάστημα από 21/9/2013 έως 20/11/2013, εγκρίνει την καταβολή χιλίων εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών

20 20 (1.965,96) στην ΕΝΙΜΕROSI -A.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, Βάκχου 30, ΤΚ Θεσσαλονίκη, για την αποδελτίωση τύπου σύμφωνα με την από 12/8/2013 σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από 21/6/2013 έως 20/6/2014) σύμφωνα με τα παρακάτω τιμολόγια. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Νο 21052/ «««Νο 21152/ (Καθ. αξία 1.598,34+ 23%ΦΠΑ 367,62 =1.965,96 Συν ) Κ.Α ΔΙΑΦΟΡΑ Αποφ.Β15/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής ,20 στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/3/2013 έως 31/3/2013 Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας εγκρίνει την καταβολή ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (94.233,20) στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) Κηφισίας 99 ΤΚ Μαρούσι, για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/3/2013 έως 31/3/2013 σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις. Κ.Α.9749 Αποφ.Β16/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής ,53 στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/4/2013 έως 30/4/2013 Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας εγκρίνει την καταβολή τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (33.511,53) στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) Κηφισίας 99 ΤΚ Μαρούσι, για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της

21 21 Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/4/2013 έως 30/4/2013 σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις. Κ.Α Αποφ.Β17/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής ,78 στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/5/2013 έως 31/5/2013 Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας εγκρίνει την καταβολή πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (57.249,78) στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) Κηφισίας 99 ΤΚ Μαρούσι, για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/5/2013 έως 31/5/2013 σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις. Κ.Α Αποφ.Β18/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 150,00 στον ΜΙΧΑΗΛ ΣΠ.ΚΑΤΟΥΜΑ & ΥΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Ε.Ε για την προμήθεια δύο καλοριφέρ στη βιβλιοθήκη για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 6/12/2013 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00) στον ΜΙΧΑΗΛ ΣΠ. ΚΑΤΟΥΜΑ & ΥΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Ε.Ε, Πραξιτέλους 15 19, ΤΚ Αθήνα, για την προμήθεια δύο καλοριφέρ για το ΤΕΕ, σύμφωνα με τα υπ αριθ. 2597/ Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής. (Καθ. αξία 121, %ΦΠΑ 28,05 = Συν 150,00) Κ.Α α. Αποφ.Β19/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 1.230,00 στην ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ για την ανάθεση τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού μηχανογράφησης της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του Δ Τριμήνου Α Τριμήνου 2013 για το ΤΕΕ.

22 22 Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την Α12/Σ13/2012 απόφαση της, που αφορά, εγκρίνει την καταβολή των χιλίων διακοσίων τριάντα (1.230,00 ) στην ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ, Χερσιφρόνος 15 ΤΚ Αθήνα, για την ανάθεση τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού μηχανογράφησης της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης Δ Τριμήνου Α Τριμήνου 2013 για το ΤΕΕ Σύμφωνα με το υπ αριθ. Τ.Π.Υ. 2113/ (Καθ. αξία 1.000, %ΦΠΑ 230,00 = Συν 1.230,00) Κ.Α Aποφ.Β20/Σ3/2014 Aποφ.Β21/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 1.845,00 στην κα Χριστίνα Τσιχριντζή για την προμήθεια ανάθεσης της υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και προβολής αποστολής του μέσω διαδικτύου, για το χρονικό διάστημα 5/12/2013-4/1/2014 για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α1/Σ19/2012 απόφαση κατακύρωσης για την ανάθεση δημιουργίας Newsletter για ένα (1) έτος, εγκρίνει την καταβολή χιλίων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (1.845,00 ) στην κα Χριστίνα Τσιχριντζή του Ηλία, Βελεστίνου 17 Αθήνα, για την προμήθεια ανάθεσης της υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και προβολής αποστολής του μέσω διαδικτύου, για το χρονικό διάστημα 5/12/2013-4/1/2014 για το ΤΕΕ, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από 5/9/2012 έως 4/9/2014) και το σχετικό τιμολόγιο. (Καθ. αξία 1.500, % ΦΠΑ 345,00 = Συν 1.845,00 ) Κ.Α Έγκριση καταβολής 1.845,00 στην κα Χριστίνα Τσιχριντζή για την προμήθεια ανάθεσης της υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και προβολής αποστολής του μέσω διαδικτύου, για το χρονικό διάστημα 5/1/2014-4/2/2014 για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α1/Σ19/2012 απόφαση κατακύρωσης για την ανάθεση δημιουργίας Newsletter για ένα (1) έτος, εγκρίνει την καταβολή χιλίων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (1.845,00 ) στην κα Χριστίνα

23 23 Τσιχριντζή του Ηλία, Βελεστίνου 17 Αθήνα, για την προμήθεια ανάθεσης της υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και προβολής αποστολής του μέσω διαδικτύου, για το χρονικό διάστημα 5/1/2014-4/2/2014 για το ΤΕΕ, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από 5/9/2012 έως 4/9/2014) και το σχετικό τιμολόγιο. (Καθ. αξία 1.500, % ΦΠΑ 345,00 = Συν 1.845,00 ) Κ.Α Aποφ.Β22/Σ3/2014 Αποφ.Β23/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 68,90 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια ενός TONER HP LASERJET NO.36A 2K για το τμήμα Προσωπικού του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 8/1/2014 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή εξήντα οκτώ και ενενήντα λεπτών (68,90 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής, για την προμήθεια ενός TONER HP LASERJET NO.36A 2K για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ / Δελτίο Αποστ.-Τιμολόγιο. (Καθ. αξία 56, % ΦΠΑ 12,88 = Συν 68,90) Κ.Α α. Έγκριση καταβολής 3.498,51 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια τριών ηλεκτρονικών υπολογιστών εκ των οποίων οι δύο (ένας στη Γενική Διεύθυνση και ένας στο Τμήμα Τυποποίησης )θα αντικαταστήσουν ήδη υπάρχοντες, λόγω προβλημάτων Hardware και β)ο τρίτος θα χρησιμοποιηθεί στον υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων του ΤΕΕ στο Μαρούσι. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της υπ αριθμ. Α6/Σ19/2013 απόφαση της που αφορά την προμήθεια τριών ηλεκτρονικών υπολογιστών εκ των οποίων οι δύο (ένας στη Γενική Διεύθυνση και ένας στο Τμήμα Τυποποίησης )θα αντικαταστήσουν ήδη υπάρχοντες, λόγω προβλημάτων Hardware και β)ο τρίτος θα χρησιμοποιηθεί στον υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων του ΤΕΕ στο Μαρούσι., εγκρίνει των τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (3.498,51 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής για την προμήθεια ηλεκτρονικού

24 24 εξοπλισμού για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ. Δελτίο Αποστ.-Τιμολόγια ΤΔ / , ΤΔ / , ΤΔ / (Καθ. αξία 2.844,32+ 23% ΦΠΑ 654,19= Συν 3.498,51) Κ.Α α. Aποφ.Β24/Σ3/2014 Αποφ.Β25/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 209,00 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια ενός πολυμηχανήματος ΗP (scanner-fax-εκτυπωτή) για το τμήμα Προσωπικού του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 3/12/2013 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή διακοσίων εννέα ευρώ (209,00 ) ενός πολυμηχανήματος ΗP (scanner-fax-εκτυπωτή) για το τμήμα Προσωπικού του ΤΕΕ,στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής, σύμφωνα με το υπ αριθ.τδ / Δελτίο Αποστ.-Τιμολόγιο Πώλησης (Καθ. αξία 169, % ΦΠΑ 39,08 = Συν 209,00) Κ.Α α. Έγκριση καταβολής 1.590,44 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια εξαρτημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της υπ αριθμ. Α3/Σ23/2013 απόφαση της που αφορά την προμήθεια εξαρτημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και έξι φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (σκληροί δίσκοι, μητρικές πλακέτες, μνήμες, CD ROM, κάρτες και λοιπά απρόβλεπτα) για το ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των χιλίων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (1.590,44 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το ΤΕΕ, σύμφωνα με τα υπ αριθ.τδ / , ΤΔ / , ΤΔ / , ΤΔ / , ΤΔ / , ΤΔ / , ΤΔ / ,ΤΔ / (Καθ. αξία 1.293, % ΦΠΑ 297,40 = Συν 1.590,44) Κ.Α α.

25 25 Aποφ.Β26/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 109,55 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την αγορά δύο μελανιών στο FAX του προέδρου για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 2/12/2013 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή εκατόν εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (109,55 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής, για την αγορά δύο μελανιών στο FAX του προέδρου του ΤΕΕ σύμφωνα με το υπ αριθ / ΔΑ-Τιμ.Πώλησης (Καθ. αξία 89, % ΦΠΑ 20,48 = Συν 109,55) Κ.Α α. Aποφ.Β27/Σ3/2014 Αποφ.Β28/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 270,10 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την αγορά δύο toner για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 2/1/2014 προεγκρίσεις δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή διακοσίων εβδομήντα ευρώ και δέκα λεπτών (270,10 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής, για την αγορά δύο toner για το ΤΕΕ σύμφωνα με το υπ αριθ / ΔΑ-Τιμολόγιο Πώλησης. (Καθ. αξία 219, % ΦΠΑ 50,50 = Συν 270,10) Κ.Α α. Έγκριση καταβολής 590,40 στην HIPAC Α.Ε.Β.Ε. για την εκπαίδευση υπαλλήλων ΤΕΕ και υποστήριξη από την εταιρεία ΗΙPAC για τη δημιουργία κατάλληλης δομής φακέλων «Συγχρηματοδοτούμενων Έργων» στο σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και ηλεκτρονικού πρωτοκόλου καθώς και παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την Α6/Σ2/2013 απόφαση της, εγκρίνει την καταβολή των πεντακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (590,40 ) στην HIPAC Α.Ε.Β.Ε. Κράτητος 10, ΤΚ Ν. Σμύρνη Αθήνα για την εκπαίδευση υπαλλήλων ΤΕΕ και υποστήριξη από την εταιρεία ΗΙPAC για τη δημιουργία κατάλληλης δομής φακέλων «Συγχρηματοδοτούμενων Έργων» στο σύστημα

26 26 ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου καθώς και παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης για το ΤΕΕ. σύμφωνα με το υπ αρ. ΤΥΑ / (Καθ.αξία 480,00 +23% ΦΠΑ 110,40 =Συν 590,40 ) Κ.Α α. Απόφ.Β29/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 196,80 στην ΤΟΙ ΤΟΙ ΗΕLLAS AE για την μίσθωση και καθαρισμό Χημ. Τουαλέτας Νοεμβρίου 2013 για το πάρκινγκ του ΤΕΕ στο Μαρούσι. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την Α6/Σ5/2013 απόφασή της για την μίσθωση και καθαρισμό χημ. Τουαλέτας Νοεμβρίου 2013 για το πάρκινγκ του ΤΕΕ στο Μαρούσι, εγκρίνει την καταβολή των εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών στην ΤΟΙ ΤΟΙ ΗΕLLAS AE,Συστήματα Υγιεινής & Αποθήκευσης, Βασιλείου Χρήστου 38, ΤΚ Αχαρνές, για την ως άνω προμήθεια, σύμφωνα με το υπ αριθ : Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών 9486 / (Καθαρή αξία 160,00 + ΦΠΑ 23% 36,80 =196,80) Κ.Α Αποφ.Β30/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 572,61 στην Α.&Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. για την τελική παραλαβή των παρακάτω υλικών του εξοπλισμού Πληροφορικής και των μηχανών γραφείου του TEE. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α7/Σ11/2012 απόφασή κατακύρωσης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την τελική παραλαβή των παραπάνω υλικών του εξοπλισμού Πληροφορικής και των μηχανών γραφείου του TEE, εγκρίνει την καταβολή πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (572,61 ) στην Α.&Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε Αρμονίας 6, Λιόφυτι ΤΚ ΣΠΑΤΑ- ΤΘ 1119 για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με την από 18/7/2012 σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από 11/7/2012 έως 10/7/2013) και το υπ αριθμ. 00ΤΔ / Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής. (Καθ. αξία 465, % ΦΠΑ 107,09 =Συν 572,61 ) ΚΑ 1899

27 27 Αποφ.Β31/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 1.394,82 στην INTERSYS ΑΕ για την ανάθεση συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων από 01/11/2013 έως 31/12/2013 ΣΥΜΒ του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την αποφ από 30/10/2013, εγκρίνει την καταβολή χιλίων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα δύο (1.394,82 ) στην INTERSYS ΑΕ, Μαρκόπουλο Μεσόγαιας, Θέση Ντοροβατέζα, Τ.Θ. 8 ΤΚ , για την ανάθεση συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων από 01/11/2013 έως 31/12/2013 ΣΥΜΒ του ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ. Χ6617/ Τιμολόγιο. (Καθ. αξία 1.134, % ΦΠΑ 260,82 = Συν 1.394,82) Κ.Α α. Αποφ.Β32/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 285,36 στoν AΡΑΒΑΝΤΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Α.Ε Παραγωγή & Εμπορία Ειδών Χαρτοπωλείου για την αγορά Ημερολογίων 17*25 ημερήσιο σπιρ. & Ημερολογίων γυριστό για το έτος 2014 για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 20/12/2013 προέγκριση της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (285,36 ) για την αγορά Ημερολόγιο 17*25 ημερήσιο σπιρ. & Ημερολόγιο γυριστό για το έτος 2014 για το ΤΕΕ, στον ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Α.Ε., Βασ. Γεωργίου 50, Χαλάνδρι για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ / Τιμολόγιο Πώλησης-Δελτίο Αποστολής. (Καθ. αξία 232, %ΦΠΑ 53,36 = Συν 285,36 Κ.Α Αποφ.Β33/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 4.082,37 στον ΓΕΩΡΓΙΟ Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ για την παραλαβή φακέλων και εντύπων συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης και φακέλων του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την σύμβαση 41324/ της, εγκρίνει την καταβολή τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (4.082,37 ) στον ΓΕΩΡΓΙΟ Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, για την παραλαβή

28 28 φακέλων και εντύπων συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης και φακέλων του ΤΕΕ. σύμφωνα με τα υπ αριθμ.1160/ & 1161/ (Καθ.αξία 3.319,00 + ΦΠΑ 23% 763,37 = Συν 4.082,37) Κ.Α. Aποφ.Β34/Σ3/2014 Αποφ.Β35/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 251,06 στην MYΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ για την παροχή υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ στις παρακάτω ημερομηνίες /12/2013 που πραγματοποιήθηκαν στο ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας & έχοντας υπ όψη της την υπ αριθμ. A5/Σ11/2013 απόφαση της που αφορά την κατακύρωση Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάθεσης των υπηρεσιών ηχογράφησης - απομαγνητοφώνησης των Εκδηλώσεων του ΤΕΕ και της απομαγνητοφώνησης των ηχογραφημένων μανγητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των διακοσίων πενήντα ενός ευρώ και έξι λεπτών (251,06 ), στην ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ, ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ, ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ,Δωδώνης 10, ΤΚ Αθήνα, για την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στις παρακάτω ημερομηνίες /12/2013 σύμφωνα με το υπ αριθμ. 103/ Τιμολόγιο(ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). (Καθ. αξία 204, %ΦΠΑ 46,95 = Συν 251,06) Κ.Α Έγκριση καταβολής 1.130,00 στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ για την παράθεση καφέ, αναψυκτικών και βουτημάτων κατά την διάρκεια εργασιών της 14 ης τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την Γ4/Σ26/2013 απόφασή της που αφορά τα έξοδα παράθεσης καφέ, αναψυκτικών και βουτημάτων κατά την διάρκεια της 14 ης τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και της ειδικής συνεδρίασης της, εγκρίνει την καταβολή χιλίων εκατόν τριάντα ευρώ (1.130,00

29 29 ) στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ Καρ. Σερβίας 4 ΑΘΗΝΑ για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με το 123/ τιμολόγιο. (Καθ. αξία 1.000,00 + ΦΠΑ 130,00 = Συν 1.130,00) ΚΑ : 856 Επικυρώνεται Αυθημερόν. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Αποφ.Β36/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 5.104,50 στην ΚΩΝ.ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για τον καθαρισμό των Υπηρεσιών του ΤΕΕ για το διάστημα από 14/12/2013 έως 13/1/2014. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από απόφαση της Δ.Ε. που αφορά την ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων του ΤΕΕ στην Αθήνα για ένα έτος ( έως ) με αρ.πρωτ.21381/ σύμβασης, εγκρίνει την καταβολή πέντε χιλιάδων εκατόν τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (5.104,50 ) στην ΚΩΝ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Αλκιβιάδου Αθήνα για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με το 649/ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. (Καθ. αξία 4.150, % ΦΠΑ 954,50 =Συν 5.104,50 ) ΚΑ 845 ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Αποφ.Β37/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 1.582,00 για την κάλυψη των δαπανών της Ημερίδας με θέμα: «Η Παρουσία και ο ρόλος του Ομίλου ΔΕΗ στη σημερινή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα» στις 8 Νοεμβρίου Η Δ. Επιτροπή και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Απόφ. Β4/Σ28/2013 που αφορά την κάλυψη των δαπανών της Ημερίδας με θέμα: «Η Παρουσία και ο ρόλος του ομίλου ΔΕΗ στη σημερινή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα» στις 8 Νοεμβρίου 2013, εγκρίνει την καταβολή χιλίων πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (1.582,00 ) Αναλυτικά:

30 30 1. ΑΦΟΙ ΚΕΖΙΟΥ Ο.Ε. Δωδεκανήσου 7, Άλιμος Τιμ. Νο 51/ (Καθ. Αξία 1.400,00+ ΦΠΑ 182,00= Συν 1.582,00 Για την παράθεση μπουφέ στην Ημερίδα Κ.Α.857 Αποφ.Β38/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 1.536,44 για την κάλυψη των δαπανών της Ημερίδας με θέμα: «Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: τεχνολογία, περιβάλλον, πολιτισμός» την 1η Νοεμβρίου Η Δ. Επιτροπή και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Απόφαση Α11/Σ24/2013 που αφορά την κάλυψη των δαπανών της Ημερίδας με θέμα: «Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: τεχνολογία, περιβάλλον, πολιτισμός» την 1η Νοεμβρίου 2013 εγκρίνει την καταβολή χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (1.536,44 ) Αναλυτικά: 1. ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε. Βιομ/κο πάρκο Ν. Ραιδέστου, Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τιμ. Νο 114/ (Καθ. Αξία 225,42 + ΦΠΑ 51,85 = Συν 277,27 Τιμ. Νο 188/ (Καθ. Αξία 415,31 + ΦΠΑ 57,42 = Συν 472,73 Για την παράθεση μπουφέ στην Ημερίδα 2. ΚΑΛΕΒΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΥΒΟΣ Εθνικής Αμύνης 44, Θεσσαλονίκη Τιμ. Νο 9923/ (Καθ. Αξία 152,00 + ΦΠΑ 34,96 = Συν 186,96 Για την γραφική ύλη της Ημερίδας 3. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. COPYART Νίκης 2, Αθήνα Τιμ. Νο 323/

31 31 (Καθ. Αξία 108,00 + ΦΠΑ 23 % 24,84 =Συν 132,84 Για την εκτύπωση προγραμμάτων και αφισών 4. ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ Λευκωσίας 18, Καλαμαριά Αποδ. Παροχ. Υπηρ. Νο 193/ (Καθ. Αξία 200,00 + ΦΠΑ 23% 46,00=Συν 246,00 Για το δημιουργικό αφίσας και προγράμματος της Ημερίδας 5. ΝΙΚΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ Εισηγητής Ημερίδας Μετακίνηση: Αθήνα-Θεσσαλονίκη Αερ. (1/11/2013) «Θεσσαλονίκη-Αθήνα Αερ.(1/11/2013) 220,64 Κ.Α.542 ΣΥΝΟΛΟ: 1.536,44 Αποφ.Β39/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 4.246,29 για την κάλυψη των δαπανών της Ημερίδας με θέμα: «Η οικονομική κρίση και το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων» στις 13 Νοεμβρίου Η Δ. Επιτροπή και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Απόφαση Α14/Σ24/2013 που αφορά την κάλυψη των δαπανών της Ημερίδας με θέμα: «Η οικονομική κρίση και το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων» στις 13 Νοεμβρίου 2013 εγκρίνει την καταβολή τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα έξι ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (4.246,29 ) Αναλυτικά: 1. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Δωδώνης 10, Αθήνα Τιμ. Νο 87/ (Καθ. Αξία 230,00 + ΦΠΑ 23% 52,90 = Συν 282,90 Για την απομαγνητοφώνηση της Εκδήλωσης 2. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Θέση Σκληρή, Μαγούλα Τιμ. Νο / (Καθ. Αξία 149,92 + ΦΠΑ 23% 34,48 = Συν 184,40 Για την γραφική ύλη της Ημερίδας

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/8.4.2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 17:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/8.4.2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 17:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:00 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/347 /25.6.2014 ΑΔΑ : ΨΟΞΗ46Ψ842-Δ69 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/8.4.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ. Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΛΗΞΗ

ΕΝΑΡΞΗ. Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΛΗΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/319/26.2.2014 ΑΔΑ:ΒΙΕΕ46Ψ842-ΗΒΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 29/30-10-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/25.4.2013. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20:15 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 00:30 της 26.4.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/25.4.2013. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20:15 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 00:30 της 26.4. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/246/17.6.2013 ΑΔΑ:ΒΕΖ346Ψ842-ΛΜ$ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/25.4.2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :20:50

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :20:50 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/339/7.4.2014 ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46Ψ842-Υ37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μετακίνηση στο εξωτερικό Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μετακίνηση στο εξωτερικό Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Πρωτ.: 5685 Αριθμ. Διεκπ.: 3597 Aθήνα, 19/4/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Μετακίνηση στο εξωτερικό Έχοντας υπόψη: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 1.Την παρ. 1 του άρθρου 65

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης Μητρώου Ωφελουμένων για το έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ»

Θέμα: Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης Μητρώου Ωφελουμένων για το έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 10-12-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 2121 ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/303/16.12.2013 ΑΔΑ:ΒΛΓΛ46Ψ842-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΑ/239/17.5.2013 AAA :ΒΕΝ246Ψ842-ΧΒ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΑΙΑΑΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/21.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12: 00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 443-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τη προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και λαμπτήρων».

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τη προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και λαμπτήρων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Ταχυδρομική Δ/νση Αριστοτέλους 17-19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΥ-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΥ-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 73 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τετάρτη 27 Απριλίου 2011 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13200 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ2/7/3237 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: Φ2/7/3237 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: Φ2/7/3237 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθμ. 2286/2013 ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 30.000,00

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 4 η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 25 - Λογιστική Καταχωρήστε τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα και εκδώστε Ημερολόγιο, Ισοζύγιο και Συγκεντρωτική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 126η/24-12-2013 συνεδρίασή της, αποφάσισε τα ακόλουθα: 1.Αποφάσισε α) την αποδοχή των

H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 126η/24-12-2013 συνεδρίασή της, αποφάσισε τα ακόλουθα: 1.Αποφάσισε α) την αποδοχή των H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 26η/24-2-203 συνεδρίασή της, αποφάσισε τα ακόλουθα:.αποφάσισε α) την αποδοχή των δικαιολογητικών των εν δυνάμει αναδόχων και ειδικότερα:.την επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 43. ΘΕΜΑ : «Ψήφιση πιστώσεων και Τελική Απόδοση Παγίας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2012»

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 43. ΘΕΜΑ : «Ψήφιση πιστώσεων και Τελική Απόδοση Παγίας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 43 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση πιστώσεων και Τελική Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Iωάννης Α Ζαβίτσας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13161)

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Iωάννης Α Ζαβίτσας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13161) ikariamag.gr Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Iωάννης Α Ζαβίτσας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13161) Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. Προς: το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ικαρίας Θέμα: Εκκαθάριση εταιρείας «Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν.3361/2005 ) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 75539 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 / 10 / 201 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 1721 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-201 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 384 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΑ: Β5Ο7Β-ΜΚ0 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-20013» ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 460/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 460/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 460/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 27/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7/12/2009 Σήμερα την 7 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/11/2014 Αρ. Συν.: 173 Αρ. Πρωτ.:4944 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ

Αθήνα, 20/11/2014 Αρ. Συν.: 173 Αρ. Πρωτ.:4944 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 20/11/2014 Αρ. Συν.: 173 Αρ. Πρωτ.:4944 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ της υπ αριθμ. 10 Απόφασης, με θέμα: Έγκριση απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 96 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΚΡ ΤΡΙΤΗ 30-3-2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 96 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΚΡ ΤΡΙΤΗ 30-3-2010 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 090220030 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Τ.Θ. 407 85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) - 38713/38758 Fax : (22410) 38678 e-mail: info@dekr.gr www.dekr.gr ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 96 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/11/2013 Αρ.πρωτ. 3.30443/5.18612

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/11/2013 Αρ.πρωτ. 3.30443/5.18612 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203 e-mail: exams@central.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8/3/12 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 4998 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ: Γρ. Προμηθειών ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

24380/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24380/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24380/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 753 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 548/2015 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ επιλέξιμων ΚΑΙ λοιπών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α) Την με αριθμό 22/27-7-2010 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α) Την με αριθμό 22/27-7-2010 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2010 KΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ. 146 T.Θ. 22, Τ.Κ. 551 02 E-mail: info@esdi.gr Internet:http//www.esdi.gr Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. Αλόννησος, 30/05/2011 Σήµερα στην Αλόννησο ηµέρα ευτέρα 30/5/2011 και ώρα 18:00 µ.µ. η Επιτροπή αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 329 1200, FAX: 210 322 1772 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ τμημα ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291-203, 297,433,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 21 η Απόφαση υπ αριθμ. 900/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ.2291/739501 σφραγισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 183-06/17-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 393/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ»

1 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ» 1 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ» Σήμερα, την 01 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6655/0-06-05 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού /09-06-05 Σήμερα 9 Ιουνίου 05, ημέρα Τρίτη και ώρα :00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. Έργο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Θέση: Τ.Κ.

Τιμολόγιο Μελέτης. Έργο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Θέση: Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Έργο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Θέση: Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 17/2/2014. Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τρίπολη, 17/2/2014. Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 17/2/2014 Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο: Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 157-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - ΑΘΗΝΑ - 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 714 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΘΕΜΑ: 139 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 29.07.2014 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα