Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 3/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :22:45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 3/11-2-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :22:45"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/332/ ΑΔΑ: ΒΙΞ446Ψ842-ΨΚ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 3/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :22:45 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕ- ΛΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩ- ΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Χρήστος Σπίρτζης Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Πολυχρόνης Ακριτίδης Α Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Αντώνιος Πρωτονοτάριος Γενικός Γραμματέας ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Κωνσταντίνος Κουρνιώτης παραιτηθείς Αναπλ. 21:20 ΛΗΞΗ Γεν. Γραμματέας Γρηγόρης Γρηγοριάδης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ 22:15 Νικόλαος Ιωνάς Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Αριστείδης Καρλαύτης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Κωνσταντίνος Μακέδος Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Νικόλαος Μήλης Μέλος 21:10 ΛΗΞΗ Γεώργιος Παπαναστασίου Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Ασημούλα Σταγιάννη Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Γεώργιος Τσουκαλάς Μέλος 21:10 ΛΗΞΗ ΑΠΟΝΤΕΣ : Θεόδωρος Σεραφίδης Παραιτηθείς Β Αντιπρόεδρος Γεώργιος Ζερβάκης Μέλος Σπυρίδων Κοντομάρης Μέλος Παρίστανται από το απερχόμενο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ οι Ιωάννης Θεοδωράκης Παρασκευή Μπάτσου Γεώργιος Ηλιόπουλος Ιωάννης Κυριακόπουλος Μάρκος Σιούνας Πρόεδρος Α Αντιπρόεδρος Β Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας Αν. Γεν.Γραμματέας Επίσης παρίσταται ο κ. Κ. Μασούρας, επιλαχών στο ψηφοδέλτιο με το οποίο εκλέχθηκε το Μέλος της Δ.Ε. κ. Σπ. Κοντομάρης Παρίσταται η κ. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ

2 2 Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Εισηγήσεις Διευθύνσεων 2. Συζήτηση για ενέργειες Ιδρυσης Φορέων ΝΠΙΔ με Φορείς του Δημοσίου στο πλαίσιο του Νόμου «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» 3. Ενημέρωση της Δ.Ε. για τη συμμετοχή του ΤΕΕ με αποστολή Συναδέλφων στην Κεφαλλονιά. 4. Συζήτηση για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης «Για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 5. Νέος Φορολογικός Νόμος 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4223/2013. Τι ισχύει για την προκαταβολή και την παρακράτηση φόρου των φυσικών και νομικών προσώπων, που εκπονούν υπηρεσίες μηχανικού. 6. Σύμφωνο Συνεργασίας ΤΕΕ ΕΣΥΠ και Επιτροπή για θέματα Υποδομών, Ποιότητας (τυποποίηση αξιολόγηση συμμόρφωσης Μετρολογία) του ΤΕΕ 7. Ενημέρωση ΤΜΗΜΑ Α της Αποφ.Α1/Σ3/2014 Απόδοση χρηματικού ποσού στον μηχανικό κ. Νικόλαο Πέτρουλα, σε εκτέλεση Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η Διοικούσα Επιτροπή έχοντας υπόψη: 1. Ότι σε εκτέλεση της με αριθμ. 66/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου, όπως αυτή διορθώθηκε με τη με αριθμ. 90/2011 απόφαση του ίδιου ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία αφορούσε σε επιδικασθείσα

3 3 αμοιβή του Νικολάου Πετρούλα, Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, κατοίκου Αγρινίου, οδός Αντωνοπούλου αρ. 9, και σε συνδυασμό με τη με αριθμ. 27/2012 απόφαση του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αγρινίου προέβη σε καταβολή δια καταθέσεως στην Τράπεζα Αττικής του χρηματικού ποσού των εννέα χιλιάδων εξακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών ( 9.614,14), 2. Την εισήγηση (αρ. πρωτ. 315/ ) της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δήμητρας Κανέλλου που ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του Γραφείου Δικαστικού του Τ.Ε.Ε., αποφασίζει την απόδοση του χρηματικού ποσού των εννέα χιλιάδων εξακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών ( 9.614,14) στον δικαιούχο ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, αγρονόμο - τοπογράφο μηχανικό, το οποίο αποτελεί το καθαρό οφειλόμενο στον συγκεκριμένο δικαιούχο ποσό, με τη σημείωση ότι, επί του συνολικά οφειλόμενου ποσού των ,32 ευρώ ως επιδικασθέντος κεφαλαίου, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου έχουν αποδοθεί α) ποσό ευρώ στις 29/5/2012 ως προσωρινά εκτελεστό και β) ποσό 3.070,68 ευρώ ως τόκοι υπερημερίας, ενώ έχουν διενεργηθεί οι νόμιμες κρατήσεις φόρου 20% επί του ως άνω ακαθάριστου ποσού των ,32 ευρώ, ύψους 3.385,86 ευρώ. Η απόδοση του ανωτέρω ποσού θα πραγματοποιηθεί με μεταφορά στον τηρούμενο από τον συγκεκριμένο δικαιούχο στην Τράπεζα Πειραιώς - ΑΤΕ ΒΑΝΚ λογαριασμό, με αριθμό EUR (ΙΒΑΝ GR ), σύμφωνα με το σχετικώς συνημμένο έγγραφο του άνω δικαιούχου, αφού προηγουμένως παρακρατηθεί από το Τ.Ε.Ε. η προβλεπόμενη εκ του νόμου κράτηση ποσοστού 2,048% υπέρ αυτού επί του ακαθαρίστου ποσού των ,32 ευρώ και των τόκων υπερημερίας, ύψους 3.070,68 ευρώ, ήτοι επί του ποσού των ,00 ευρώ. Αποφ.Α2/Σ3/2014 Αποστολή των κ.κ. Όλγας Καλαντζοπούλου, Προϊσταμένης του Τμήματος Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΤΕΕ και Χρυσόστομου Δούκα, Μηχανολόγου Μηχανικού, ως εκπροσώπων του ΤΕΕ στην 5 η Συνάντηση του Έργου Adding to Action Plan for Sustainable Energy more participants, more contain across Europe, που θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα (Λετονία) από 3 έως 4 Απριλίου 2014

4 4 Η Δ.Επιτροπή, έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν. 2685/99 (ΦΕΚ 35/τ.Α /99) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις» 2. την υπ αριθμ. Α2/Σ36/2005 «Έγκριση Κανονισμού Συμμετοχής του ΤΕΕ σε Διεθνή Συνέδρια και Συναντήσεις» Απόφασή της 3. τις υπ αριθμ. Α2/Σ15/2011, Α2/Σ4/2012, Α3/Σ4/2012 & Α11/Σ11/2013 Αποφάσεις της που αφορούν στη συμμετοχή του ΤΕΕ στο Συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe, στην υλοποίηση του έργου Adding to Action Plan for Sustainable Energy more participants, more contain across Europe και στην ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης 4. την υπ αριθμ. ΙΕΕ/11/978/SI Σύμβαση του EACI με το ΤΕΕ, με συνημμένο Παράρτημα (ANNEX I) στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες του έργου και 5. την εισήγηση (αρ. πρωτ. 315/ ) της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δήμητρας Κανέλλου που ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ενωσης και Διεθνών Σχέσεων, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ όπως, στην 5 η Συνάντηση του Έργου Adding to Action Plan for Sustainable Energy more participants, more contain across Europe, που θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα (Λετονία) από 3 έως 4 Απριλίου 2014, μεταβούν από 2 έως 5 Απριλίου 2014, ως εκπρόσωποι και με δαπάνες του ΤΕΕ (έξοδα μετακίνησης, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση Προϋπολογισμός 2.350,00 ), οι κ.κ. Όλγα Καλαντζοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΤΕΕ και Χρυσόστομος Δούκας, Διπλ. Μηχανολόγος, υπάλληλος ΤΕΕ. Διευκρινίζεται ότι η συνολική δαπάνη της ως άνω μετάβασης η οποία θα καλυφθεί από την παγία προκαταβολή, θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΤΕΕ για το πρόγραμμα (SEAP-PLUS) οικονομικού έτους Η απόφαση αυτή τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί.

5 5 Αποφ.Α3/Σ3/2014 Αγορά ενός (1) Ethernet Box για τη σύνδεση του Ρολογιού Καταγραφής Παρουσιών των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ (Νίκης 4) με το δίκτυο. Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 315/ ) της παρισταμένης Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Αικ. Τραντάλη, αποφασίζει την αγορά ενός (1) Ethernet Box για τη σύνδεση του Ρολογιού Καταγραφής Παρουσιών των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ (Νίκης 4) με το δίκτυο, αντί του ποσού των 250,00 συν Φ.Π.Α. Το ποσό που δεσμεύεται είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης (KAE 7123). Αποφ.Α4/Σ3/2014 Προαγορά τεσσάρων (4) ετήσιων καρτών μετακίνησης, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, των απασχολούμενων στο Γρ. Διεκπεραίωσης για το έτος 2014 Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 315/ ) της παρισταμένης Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Αικ. Τραντάλη και σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2685/1999, αποφασίζει την αγορά τεσσάρων (4) ετήσιων καρτών μετακίνησης για το έτος 2014, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τέσσερις (4) υπαλλήλους απασχολούμενους στο Γραφείο Διεκπεραίωσης. Το κόστος της κάθε κάρτας που θα ισχύει για μετακινήσεις με λεωφορεία, τρόλλεϋ, τραμ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, μετρό και μέρος της διαδρομής του προαστιακού ανέρχεται σε 347. Συνολικό κόστος αγοράς 4 Χ 347,00 =1.388,00 Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του κόστους της ετήσιας κάρτας από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, το κόστος θα αυξηθεί ανάλογα. Αποφ.Α5/Σ3/2014 Τροποποίηση του Πίνακα εγγεγραμμένων στο Μητρώο Ωφελουμένων, που συμμετέχουν στη δράση, με τίτλο «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 315/ ) της παρισταμένης Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Αικ. Τραντάλη και λαμβάνοντας υπόψη:

6 6 α) Τις με αρ. πρωτ /οικ / (ΑΔΑ: Β4ΩΡΛ-926) και /οικ / ) (ΑΔΑ:Β4ΩΡΛ- ΧΡ6) Αποφάσεις Ένταξης των πράξεων με κωδ. ΟΠΣ και , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, β) Τη με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 29518/ Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα με θέμα: Απόφαση υλοποίησης με Ίδια Μέσα των πράξεων της δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στο παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» (κωδ. ΟΠΣ & ), γ) τη με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 711/ (ΑΔΑ:ΒΕΦΣ46Ψ842- Ω4Η) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ανέργους και τα ΚΕΚ της δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στο παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» (κωδ. ΟΠΣ & ), δ) την Απόφαση της από συνεδρίασής της σχετικά με τη συγκρότηση του «Μητρώου Ωφελουμένων», σύμφωνα με την οποία καταρτίστηκαν: - οι πίνακες κατάταξης των συνολικά δικαιούχων να λάβουν επιταγές κατάρτισης (training voucher) και να συμμετέχουν στη δράση κατά φθίνουσα σειρά, ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα ωφελουμένων (1.817 Τεχνίτες & 468 Διπλ. Μηχανικοί), και - οι πίνακες κατάταξης αντίστοιχα των επιλαχόντων Διπλ. Μηχανικών στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτ. Ελλάδας και Κρήτης, ε) ότι οι ως άνω Πίνακες των εγγεγραμμένων στο «Μητρώο Ωφελουμένων», καθώς και των επιλαχόντων Μηχανικών δημοσιοποιήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 2.6 της Πρόσκλησης, και συγκεκριμένα από τις 17 Δεκεμβρίου 2013 έως και τις 20 Ιανουαρίου 2014, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τη χορήγηση των vouchers κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στους δικαιούχους, στ) την Απόφασή της σχετικά με την παράταση της προθεσμίας χορήγησης των επιταγών κατάρτισης για επιπλέον δύο εβδομάδες, δηλαδή μέχρι και την 3 η Φεβρουαρίου 2014, ζ) ότι με τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, δηλαδή στις χορηγήθηκαν συνολικά Επιταγές Κατάρτισης

7 7 σε δικαιούχους Ωφελουμένους και συγκεκριμένα σε Τεχνίτες και σε 336 Διπλωματούχους Μηχανικούς, η) το με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 1187/ αίτημα του κ Μαυρίδη (Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχ. ) σχετικά με τη μη αναφορά του στους δικαιούχους επιταγής κατάρτισης και για τη σειρά κατάταξής του στους επιλαχόντες, θ) το γεγονός ότι τέσσερις (4) από τους επιλεγέντες Μηχανικούς στην Αθήνα, που δεν έχουν παραλάβει την επιταγή κατάρτισής τους, έχουν ήδη διαγραφεί από το Μητρώο του ΤΕΕ και δεν είναι Μέλη του ΤΕΕ, επομένως δεν έχουν δικαίωμα επιταγής κατάρτισης, ι) την ανάγκη να τροποποιηθεί άμεσα το Μητρώο Ωφελουμένων και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης των επιταγών κατάρτισης το συντομότερο δυνατό, ώστε να δοθεί η δυνατότητα έναρξης των προγραμμάτων κατάρτισης, α π ο φ α σ ί ζ ε ι Α. την τροποποίηση των πινάκων κατάρτισης του «Μητρώου Ωφελουμένων» με τη συμπλήρωση του πίνακα επιλεγέντων Διπλ. Μηχανικών στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτ. Ελλάδας και Κρήτης, ως εξής: 1. Τη διαγραφή από τους πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ των παρακάτω Διπλωματούχων Μηχανικών κατόχων ΚΑΥΑΣ, επειδή δεν είναι πλέον Μέλη του ΤΕΕ κι επομένως δεν δικαιούνται επιταγή κατάρτισης.: ΚΑΥΑΣ THM TMMM TMMM TXM ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΜ ΜΜΜ ΜΜΜ ΧΜ 2. Τη συμπλήρωση των ως άνω τεσσάρων (4) θέσεων από τον πίνακα επιλαχόντων της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ με τους παρακάτω Διπλωματούχους Μηχανικούς κατόχους ΚΑΥΑΣ, οι οποίοι πλέον εγγράφονται στο Μητρώο Ωφελουμένων και είναι δικαιούχοι επιταγής κατάρτισης, ως ακολούθως : α. Ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών : ΘΕΣΗ 1

8 8 Ο υπ αριθμ. 3 Επιλαχών ΤΗΜ , ο οποίος εκ παραδρομής συμπεριλήφθη στον Πίνακα Επιλαχόντων αντί στον Πίνακα Ωφελουμένων σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία συμμετοχής του ( ημερομηνία και ώρα Αίτησης, μοριοδότηση κλπ.) β. Ειδικότητα Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών: ΘΕΣΕΙΣ 2 Ο υπ αριθμ. 1 Επιλαχών TMMM Ο υπ αριθμ. 2 Επιλαχών TMMM γ. Ειδικότητα Χημικών Μηχανικών : ΘΕΣΗ 1 Ο υπ αριθμ. 1 Επιλαχών TXM Την ακύρωση των επιταγών κατάρτισης των δικαιούχων (Τεχνίτες και Διπλ. Μηχανικοί) που δεν προσήλθαν να παραλάβουν την Επιταγή Κατάρτισης που δικαιούνται μέσα στην προθεσμία χορήγησής των, δηλ. τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα και τη διαγραφή τους από τους πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων. Η δημοσιοποίηση των σχετικών Πινάκων στο θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών της Υπηρεσίας (παραλαβή Επιταγών από ΠΤ/ΤΕΕ, έλεγχος κλπ.) 4. τη συμπλήρωση του πίνακα κατάταξης των επιλεγέντων Μηχανικών στις τρείς (3) Περιφέρειες (Δυτική Ελλάδα, Κρήτη και Αττική) με ωφελούμενους Διπλ. Μηχανικούς από τους πίνακες κατάταξης επιλαχόντων κατ απόλυτη σειρά προτεραιότητας, οι οποίοι πλέον εγγράφονται στο Μητρώο Ωφελουμένων και είναι δικαιούχοι επιταγής κατάρτισης, και συγκεκριμένα ως ακολούθως : - Στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας διαγράφονται συνολικά τρεις (3) Διπλωματούχοι Μηχανικοί επειδή δεν παρέλαβαν τις επιταγές κατάρτισης με ΚΑΥΑΣ : ΚΑΥΑΣ TMMM TMM ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟ Υ ΜΜΜ ΜΜ

9 9 TXM Επομένως, μένουν κενές συνολικά τρεις Θέσεις (1 θέση ΜΜΜ, 1 ΜΜ και 1 θέση ΧΜ) και τις θέσεις καταλαμβάνουν από τους πίνακες επιλαχόντων : Ι. Ο υπ αριθμ. 1 επιλαχών ΜΜ με ΚΑΥΑΣ TMM ΙΙ. Ο υπ αριθμ. 1 επιλαχών ΗΜ με ΚΑΥΑΣ THM ΙΙΙ. Ο υπ αριθμ. 2 επιλαχών ΗΜ με ΚΑΥΑΣ THM διότι δεν υπάρχουν επιλαχόντες ΜΜΜ και ΧΜ και τη θέση τους καταλαμβάνουν οι ως άνω δύο πρώτοι ΗΜ με απόλυτη σειρά προτεραιότητας (μόρια, ημερομηνία κατάθεσης αίτησης κλπ.) από τους πίνακες επιλαχόντων ΗΜ και ΜΜ που είναι ήδη αναρτημένοι στην - Στην Περιφέρεια Κρήτης διαγράφονται συνολικά τρεις (3) Διπλωματούχοι Μηχανικοί επειδή δεν παρέλαβαν τις επιταγές κατάρτισης με ΚΑΥΑΣ : ΚΑΥΑΣ TMM TXM TXM ΧΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟ Υ ΜΜ ΧΜ ΧΜ Επομένως, μένουν κενές συνολικά τρεις Θέσεις (1 θέση ΜΜ και 2 θέσεις ΧΜ) και τις θέσεις καταλαμβάνουν από τους πίνακες επιλαχόντων : I. Ο υπ αριθμ. 1 επιλαχών ΜΜ με ΚΑΥΑΣ TMM II. Ο υπ αριθμ 2 επιλαχών ΜΜ με ΚΑΥΑΣ TMM και III. Ο υπ αριθμ 1 επιλαχών ΗΜ με ΚΑΥΑΣ THM

10 10 διότι δεν υπάρχουν επιλαχόντες ΧΜ και τη θέση τους καταλαμβάνουν με απόλυτη σειρά προτεραιότητας (μόρια, ημερομηνία κατάθεσης αίτησης κλπ.) από τους πίνακες επιλαχόντων ΗΜ και ΜΜ που είναι ήδη αναρτημένοι στην - Στην περίπτωση της Περιφέρειεας Αττικής, κάθε διαγραφείς Μηχανικός [επειδή δεν παρέλαβε την επιταγή του] αντικαθίσταται από Μηχανικό ίδιας ειδικότητας, κατ απόλυτη σειρά προτεραιότητας, από τους πίνακες των επιλαχόντων, όπως διαμορφώνονται για την Περιφέρεια Αττικής μετά την τροποποίησή τους στα παραπάνω σημεία [1] & [2] και επισυνάπτονται στην παρούσα Απόφαση. Συγκεκριμένα διαγράφονται οκτώ (8) ΗΜ, οκτώ (8) ΜΜΜ, δεκατέσσερις (14) ΜΜ και έξι (6) ΧΜ. Τη θέση τους καταλαμβάνουν από τον πίνακα επιλαχόντων της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, ίσος αριθμός Διπλωματούχων Μηχανικών, ανά ειδικότητα, οι οποίοι πλέον εγγράφονται στο Μητρώο Ωφελουμένων και είναι δικαιούχοι επιταγής κατάρτισης. Β. Οι τροποποιημένοι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων Διπλωματούχων Μηχανικών των Περιφερειών Αττικής, Δυτ. Ελλάδας και Κρήτης, όπως αυτός διαμορφώνεται από τα σημεία 1,2 και 4 της παρούσας Απόφασης να δημοσιοποιηθούν το αργότερο έως την Τετάρτη 12/2/2014 στο και με την ίδια ανακοίνωση να καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την επιταγή κατάρτισης μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, δηλαδή από την Πέμπτη 13 έως και την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου Γ. τη διαγραφή από το Μητρώο Ωφελουμένων του υπ αριθμ. 16 Επιλαχόντος Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού με ΚΑΥΑΣ TXM της Περιφέρειας Αττικής, λόγω διαγραφής του από το Μητρώο Μελών ΤΕΕ. Δ. Επίσης να δημοσιοποιηθούν το αργότερο έως την Τετάρτη 12/2/2014 στο και οι νέοι πίνακες κατάταξης επιλαχόντων Μηχανικών, όπως διαμορφώνονται από την παρούσα Απόφαση για τις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης και επισυνάπτονται στην παρούσα. Με την ίδια ανακοίνωση θα ενημερώνονται οι επιλαχόντες ότι στην περίπτωση που με τη λήξη της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών δηλ. την 20/2/2014 υπάρξουν ακόμα κάποιες αδιάθετες επιταγές κατάρτισης, αυτές θα διατεθούν κατά απόλυτη προτεραιότητα από τον Πίνακα επιλαχόντων και για μία (1) εργάσιμη ημέρα δηλ. την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014.

11 11 Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. απέχει από τη λήψη της απόφασης. ΤΜΗΜΑ Β της ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ Αποφ.Β1/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του ΓΝΑ "Η ΕΛΠΙΣ" Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε το ΓΝΑ"Η ΕΛΠΙΣ" και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Χρήστος Γράμψας ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με το υπ' αριθ /13 γραμμάτιο είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 3.039,27, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 1.744,70 Β) Φ.Π.Α. 401, ,78 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 872,35 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 20,94 Σύνολο 3.039,27 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (2.145,78 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΓΡΑΜΨΑ ΧΡΗΣΤΟ του Διονυσίου, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Α.Μ , Βελεστίνου 19, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 1.744,70 ως αμοιβή και 401,28 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Β2/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της SANTAIR Α.Ε Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η SANTAIR Α.Ε και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Χαράλαμπος Σακκάς ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ.

12 /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.742,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα1.000,00 Β) Φ.Π.Α. 230, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 500,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 12,00 Σύνολο 1.742,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια διακόσια τριάντα ευρώ (1.230,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΣΑΚΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Γεωργίου, Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό, Α.Μ , Κριεζή 4, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ως εξής: 1.000,00 ως αμοιβή και 230,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Β3/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης των κ. κ. Π.Καρβώνη-Αικ.Τζιρτζιώτη Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησαν οι κ. κ. Π.Καρβώνης-Αικ. Τζιρτζιώτη και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Γιάννης Τελλίδης ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.045,20, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 600,00 Β) Φ.Π.Α. 138,00 738,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 300,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 7,20 Σύνολο 1.045,20 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο επτακόσια τριάντα οκτώ (738,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΤΕΛΛΙΔΗ

13 13 ΓΙΑΝΝΗ του Δημητρίου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Αυγής 79, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ως εξής: 600,00 ως αμοιβή και 138,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Β4/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης των κ.κ. Βασίλειου και Δημήτριου Καλογήρου Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησαν οι κ.κ. Βασίλειος και Δημήτριος Καλογήρου και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Παναγιώτης Χαρουπιας ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ. 9527/13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.742,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα1.000,00 Β) Φ.Π.Α. 230, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 500,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 12,00 Σύνολο 1.742,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια διακόσια τριάντα ευρώ (1.230,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΧΑΡΟΥΠΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Αποστόλου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Σμολένσκυ 11-13, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 1.000,00 ως αμοιβή και 230,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Β5/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Αναστάσιου Ακτύπη Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Αναστάσιος Ακτύπης και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Θεοφάνης Κάκος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με την από 27/12/2012 κατάθεση στην Τράπεζα Ελλάδος παράβολο από 1.000,00, το οποίο αναλύεται ως εξής:

14 14 Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 574,05 Β) Φ.Π.Α. 132,03 706,08 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 287,03 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 6,89 Σύνολο 1.000,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο επτακόσια έξι ευρώ και οκτώ λεπτών (706,08 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΚΑΚΟ ΘΕΟΦΑΝΗ του Ηλία, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Πλαστήρα 17, ΑΙΓΑΛΕΩ, ως εξής: 574,05 ως αμοιβή και 132,03 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Β6/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της RE.DE- PLAN AE CONSULTANTS Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η RE.DE-PLAN AE CONSULTANTS και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Τριαντάφυλλος Κατινιώτης ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /14 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 2.090,40, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 1.200,00 Β) Φ.Π.Α. 276, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 600,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 14,40 Σύνολο 2.090,40 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια τετρακόσια εβδομήντα έξι (1.476,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΚΑΤΙΝΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ του Δημητρίου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Λεωφ. Αλεξάνδρας 205, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 1200,00 ως αμοιβή και 276,00 Φ.Π.Α., ο οποίος αποδίδεται

15 15 από το Τ.Ε.Ε. επειδή ο πραγματογνώμονας είναι υπάλληλος. Κ.Α.3394 α,β Απόφ. Β7/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ. Μαρίας Μπίλλια Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κ. Μαρία Μπίλλια και που ήδη τελείωσε η Πραγματογνώμονας κ. Μαρία Μπουρδάκη η οποία ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.742,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 1.000,00 Β) Φ.Π.Α. 230, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 500,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 12,00 Σύνολο 1.742,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια διακόσια τριάντα ευρώ (1.230,00 ) στην πραγματογνώμονα κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Α.Μ , Στρ. Καραϊσκάκη 108, ΧΑΙΔΑΡΙ, ως εξής: 1.000,00 ως αμοιβή και 230,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ. Β8/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της Διαχειριστικής Αρχής Συγκροτήματος "ΗΛΙΔΑ" Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η Διαχειριστική Αρχή Συγκροτήματος "ΗΛΙΔΑ" και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Φραγκίσκος Τσιγαρίδας ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 3.484,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα2.000,00

16 16 Β) Φ.Π.Α. 460, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε ,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 24,00 Σύνολο 3.484,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ (2.460,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ του Χρήστου Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Αλ. Παναγούλη 48, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, το οποίο αναλύεται ως εξής: 2.000,00 ως αμοιβή και 460,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Β9/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ. Ανδριανής Μαγκάκου Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κ. Ανδριανή Μαγκάκου και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Μιλτιαδης Λαγγούσης ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /14 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.742,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα1.000,00 Β) Φ.Π.Α. 230, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 500,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 12,00 Σύνολο 1.742,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια διακόσια τριάντα ευρώ (1.230,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΛΑΓΓΟΥΣΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ του Σπυρίδωνα, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Σπάρτης 80, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ως εξής: 1.000,00 ως αμοιβή και 230,00 Φ.Π.Α.

17 17 Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Β10/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Γεώργιου Μασούρη Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Γεώργιος Μασούρης και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Βασίλειος Τζιούμας ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /14 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 871,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 500,00 Β) Φ.Π.Α. 115,00 615,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 250,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 6,00 Σύνολο 871,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο εξακόσια δεκαπέντε ευρώ (615,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΤΖΙΟΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Προκοπίου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Υποσμηναγού Παρούση 86-88, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ως εξής: 500,00 ως αμοιβή και 115,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Β11/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της ΑΙΓΙΣ Α.Ε Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η ΑΙΓΙΣ Α.Ε και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Θεμιστοκλής Ζωγράφος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /14 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 2.438,80, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα1.400,00 Β) Φ.Π.Α. 322,00

18 18 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 700,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 16,80 Σύνολο 2.438, ,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια επτακόσια είκοσι δύο ευρώ (1.722,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΖΩΓΡΑΦΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του Ιωάννη, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Α.Μ , Αγχιάλου 11, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 1.400,00 ως αμοιβή και 322,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Απόφ.Β12/Σ3/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ. Μαρίας Καβρουλάκη Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κ. Μαρία Καβρουλάκη και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Χρήστος Καραγεωργόπουλος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /14 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 2.090,40, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα1.200,00 Β) Φ.Π.Α. 276, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 600,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 14,40 Σύνολο 2.090,40 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια τετρακόσια εβδομήντα έξι ευρώ (1.476,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ του Αδαμ, Διπλ. Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, Α.Μ , Δαρειώτου 11, ΚΗΦΙΣΙΑ, ως εξής: 1.200,00 ως αμοιβή και 276,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β

19 19 ΒΙΒΛΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Αποφ.Β13/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 6.838,83 στην A.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.,Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τις υπηρεσίες ΦωτοΑνακοινώσεις Τύπου, Γενικό Δελτίο Ειδήσεων, Φωτογραφική Υπηρεσία κατά το χρονικό διάστημα 09/09/2013 έως 30/09/2013 και 01/10/2013 έως 31/12/2013 για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την Α9/Σ24/2013 απόφαση της, εγκρίνει την καταβολή έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (6.838,83) στην A.Π.Ε.-Μ.Π.Ε Α.Ε.,Αναστασίου Τσόχα 36,Αμπελ/ποι Τ.Κ ,για τις υπηρεσίες ΦωτοΑνακοινώσεις Τύπου, Γενικό Δελτίο Ειδήσεων, Φωτογραφική Υπηρεσία κατά το χρονικό διάστημα 09/09/ /09/2013 και 01/10/2013 έως 31/12/2013για το ΤΕΕ, σύμφωνα με τα υπ αριθ. 3175, 3176/ Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών. (Καθ. αξία 5.560, %ΦΠΑ 1.278,81 = Συν 6.838,83 ) K.A Αποφ.Β14/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 1.965,96 στην ΕΝΙΜΕROSI- Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. -Υπηρεσίες Αποδελτίωσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την ανάθεση των υπηρεσιών αποδελτίωσης των δημοσιευμάτων του Τύπου σε ηλεκτρονική μορφή και της συλλογής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών αναφορών για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσιότητας & Επικοινωνίας και του Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών για το διάστημα από 21/11/2013 έως 20/01/2014. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της τις από A4/Σ16/2013 απόφαση της που αφορά την ανάθεση των υπηρεσιών αποδελτίωσης των δημοσιευμάτων του Τύπου σε ηλεκτρονική μορφή και της συλλογής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών αναφορών για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσιότητας & Επικοινωνίας και του Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών για το διάστημα από 21/9/2013 έως 20/11/2013, εγκρίνει την καταβολή χιλίων εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών

20 20 (1.965,96) στην ΕΝΙΜΕROSI -A.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, Βάκχου 30, ΤΚ Θεσσαλονίκη, για την αποδελτίωση τύπου σύμφωνα με την από 12/8/2013 σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από 21/6/2013 έως 20/6/2014) σύμφωνα με τα παρακάτω τιμολόγια. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Νο 21052/ «««Νο 21152/ (Καθ. αξία 1.598,34+ 23%ΦΠΑ 367,62 =1.965,96 Συν ) Κ.Α ΔΙΑΦΟΡΑ Αποφ.Β15/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής ,20 στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/3/2013 έως 31/3/2013 Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας εγκρίνει την καταβολή ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (94.233,20) στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) Κηφισίας 99 ΤΚ Μαρούσι, για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/3/2013 έως 31/3/2013 σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις. Κ.Α.9749 Αποφ.Β16/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής ,53 στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/4/2013 έως 30/4/2013 Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας εγκρίνει την καταβολή τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (33.511,53) στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) Κηφισίας 99 ΤΚ Μαρούσι, για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της

21 21 Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/4/2013 έως 30/4/2013 σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις. Κ.Α Αποφ.Β17/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής ,78 στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/5/2013 έως 31/5/2013 Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας εγκρίνει την καταβολή πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (57.249,78) στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) Κηφισίας 99 ΤΚ Μαρούσι, για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/5/2013 έως 31/5/2013 σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις. Κ.Α Αποφ.Β18/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 150,00 στον ΜΙΧΑΗΛ ΣΠ.ΚΑΤΟΥΜΑ & ΥΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Ε.Ε για την προμήθεια δύο καλοριφέρ στη βιβλιοθήκη για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 6/12/2013 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00) στον ΜΙΧΑΗΛ ΣΠ. ΚΑΤΟΥΜΑ & ΥΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Ε.Ε, Πραξιτέλους 15 19, ΤΚ Αθήνα, για την προμήθεια δύο καλοριφέρ για το ΤΕΕ, σύμφωνα με τα υπ αριθ. 2597/ Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής. (Καθ. αξία 121, %ΦΠΑ 28,05 = Συν 150,00) Κ.Α α. Αποφ.Β19/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 1.230,00 στην ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ για την ανάθεση τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού μηχανογράφησης της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του Δ Τριμήνου Α Τριμήνου 2013 για το ΤΕΕ.

22 22 Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την Α12/Σ13/2012 απόφαση της, που αφορά, εγκρίνει την καταβολή των χιλίων διακοσίων τριάντα (1.230,00 ) στην ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ, Χερσιφρόνος 15 ΤΚ Αθήνα, για την ανάθεση τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού μηχανογράφησης της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης Δ Τριμήνου Α Τριμήνου 2013 για το ΤΕΕ Σύμφωνα με το υπ αριθ. Τ.Π.Υ. 2113/ (Καθ. αξία 1.000, %ΦΠΑ 230,00 = Συν 1.230,00) Κ.Α Aποφ.Β20/Σ3/2014 Aποφ.Β21/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 1.845,00 στην κα Χριστίνα Τσιχριντζή για την προμήθεια ανάθεσης της υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και προβολής αποστολής του μέσω διαδικτύου, για το χρονικό διάστημα 5/12/2013-4/1/2014 για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α1/Σ19/2012 απόφαση κατακύρωσης για την ανάθεση δημιουργίας Newsletter για ένα (1) έτος, εγκρίνει την καταβολή χιλίων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (1.845,00 ) στην κα Χριστίνα Τσιχριντζή του Ηλία, Βελεστίνου 17 Αθήνα, για την προμήθεια ανάθεσης της υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και προβολής αποστολής του μέσω διαδικτύου, για το χρονικό διάστημα 5/12/2013-4/1/2014 για το ΤΕΕ, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από 5/9/2012 έως 4/9/2014) και το σχετικό τιμολόγιο. (Καθ. αξία 1.500, % ΦΠΑ 345,00 = Συν 1.845,00 ) Κ.Α Έγκριση καταβολής 1.845,00 στην κα Χριστίνα Τσιχριντζή για την προμήθεια ανάθεσης της υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και προβολής αποστολής του μέσω διαδικτύου, για το χρονικό διάστημα 5/1/2014-4/2/2014 για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α1/Σ19/2012 απόφαση κατακύρωσης για την ανάθεση δημιουργίας Newsletter για ένα (1) έτος, εγκρίνει την καταβολή χιλίων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (1.845,00 ) στην κα Χριστίνα

23 23 Τσιχριντζή του Ηλία, Βελεστίνου 17 Αθήνα, για την προμήθεια ανάθεσης της υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και προβολής αποστολής του μέσω διαδικτύου, για το χρονικό διάστημα 5/1/2014-4/2/2014 για το ΤΕΕ, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από 5/9/2012 έως 4/9/2014) και το σχετικό τιμολόγιο. (Καθ. αξία 1.500, % ΦΠΑ 345,00 = Συν 1.845,00 ) Κ.Α Aποφ.Β22/Σ3/2014 Αποφ.Β23/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 68,90 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια ενός TONER HP LASERJET NO.36A 2K για το τμήμα Προσωπικού του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 8/1/2014 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή εξήντα οκτώ και ενενήντα λεπτών (68,90 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής, για την προμήθεια ενός TONER HP LASERJET NO.36A 2K για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ / Δελτίο Αποστ.-Τιμολόγιο. (Καθ. αξία 56, % ΦΠΑ 12,88 = Συν 68,90) Κ.Α α. Έγκριση καταβολής 3.498,51 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια τριών ηλεκτρονικών υπολογιστών εκ των οποίων οι δύο (ένας στη Γενική Διεύθυνση και ένας στο Τμήμα Τυποποίησης )θα αντικαταστήσουν ήδη υπάρχοντες, λόγω προβλημάτων Hardware και β)ο τρίτος θα χρησιμοποιηθεί στον υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων του ΤΕΕ στο Μαρούσι. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της υπ αριθμ. Α6/Σ19/2013 απόφαση της που αφορά την προμήθεια τριών ηλεκτρονικών υπολογιστών εκ των οποίων οι δύο (ένας στη Γενική Διεύθυνση και ένας στο Τμήμα Τυποποίησης )θα αντικαταστήσουν ήδη υπάρχοντες, λόγω προβλημάτων Hardware και β)ο τρίτος θα χρησιμοποιηθεί στον υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων του ΤΕΕ στο Μαρούσι., εγκρίνει των τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (3.498,51 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής για την προμήθεια ηλεκτρονικού

24 24 εξοπλισμού για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ. Δελτίο Αποστ.-Τιμολόγια ΤΔ / , ΤΔ / , ΤΔ / (Καθ. αξία 2.844,32+ 23% ΦΠΑ 654,19= Συν 3.498,51) Κ.Α α. Aποφ.Β24/Σ3/2014 Αποφ.Β25/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 209,00 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια ενός πολυμηχανήματος ΗP (scanner-fax-εκτυπωτή) για το τμήμα Προσωπικού του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 3/12/2013 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή διακοσίων εννέα ευρώ (209,00 ) ενός πολυμηχανήματος ΗP (scanner-fax-εκτυπωτή) για το τμήμα Προσωπικού του ΤΕΕ,στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής, σύμφωνα με το υπ αριθ.τδ / Δελτίο Αποστ.-Τιμολόγιο Πώλησης (Καθ. αξία 169, % ΦΠΑ 39,08 = Συν 209,00) Κ.Α α. Έγκριση καταβολής 1.590,44 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια εξαρτημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της υπ αριθμ. Α3/Σ23/2013 απόφαση της που αφορά την προμήθεια εξαρτημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και έξι φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (σκληροί δίσκοι, μητρικές πλακέτες, μνήμες, CD ROM, κάρτες και λοιπά απρόβλεπτα) για το ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των χιλίων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (1.590,44 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το ΤΕΕ, σύμφωνα με τα υπ αριθ.τδ / , ΤΔ / , ΤΔ / , ΤΔ / , ΤΔ / , ΤΔ / , ΤΔ / ,ΤΔ / (Καθ. αξία 1.293, % ΦΠΑ 297,40 = Συν 1.590,44) Κ.Α α.

25 25 Aποφ.Β26/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 109,55 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την αγορά δύο μελανιών στο FAX του προέδρου για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 2/12/2013 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή εκατόν εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (109,55 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής, για την αγορά δύο μελανιών στο FAX του προέδρου του ΤΕΕ σύμφωνα με το υπ αριθ / ΔΑ-Τιμ.Πώλησης (Καθ. αξία 89, % ΦΠΑ 20,48 = Συν 109,55) Κ.Α α. Aποφ.Β27/Σ3/2014 Αποφ.Β28/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 270,10 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την αγορά δύο toner για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 2/1/2014 προεγκρίσεις δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή διακοσίων εβδομήντα ευρώ και δέκα λεπτών (270,10 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής, για την αγορά δύο toner για το ΤΕΕ σύμφωνα με το υπ αριθ / ΔΑ-Τιμολόγιο Πώλησης. (Καθ. αξία 219, % ΦΠΑ 50,50 = Συν 270,10) Κ.Α α. Έγκριση καταβολής 590,40 στην HIPAC Α.Ε.Β.Ε. για την εκπαίδευση υπαλλήλων ΤΕΕ και υποστήριξη από την εταιρεία ΗΙPAC για τη δημιουργία κατάλληλης δομής φακέλων «Συγχρηματοδοτούμενων Έργων» στο σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και ηλεκτρονικού πρωτοκόλου καθώς και παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την Α6/Σ2/2013 απόφαση της, εγκρίνει την καταβολή των πεντακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (590,40 ) στην HIPAC Α.Ε.Β.Ε. Κράτητος 10, ΤΚ Ν. Σμύρνη Αθήνα για την εκπαίδευση υπαλλήλων ΤΕΕ και υποστήριξη από την εταιρεία ΗΙPAC για τη δημιουργία κατάλληλης δομής φακέλων «Συγχρηματοδοτούμενων Έργων» στο σύστημα

26 26 ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου καθώς και παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης για το ΤΕΕ. σύμφωνα με το υπ αρ. ΤΥΑ / (Καθ.αξία 480,00 +23% ΦΠΑ 110,40 =Συν 590,40 ) Κ.Α α. Απόφ.Β29/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 196,80 στην ΤΟΙ ΤΟΙ ΗΕLLAS AE για την μίσθωση και καθαρισμό Χημ. Τουαλέτας Νοεμβρίου 2013 για το πάρκινγκ του ΤΕΕ στο Μαρούσι. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την Α6/Σ5/2013 απόφασή της για την μίσθωση και καθαρισμό χημ. Τουαλέτας Νοεμβρίου 2013 για το πάρκινγκ του ΤΕΕ στο Μαρούσι, εγκρίνει την καταβολή των εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών στην ΤΟΙ ΤΟΙ ΗΕLLAS AE,Συστήματα Υγιεινής & Αποθήκευσης, Βασιλείου Χρήστου 38, ΤΚ Αχαρνές, για την ως άνω προμήθεια, σύμφωνα με το υπ αριθ : Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών 9486 / (Καθαρή αξία 160,00 + ΦΠΑ 23% 36,80 =196,80) Κ.Α Αποφ.Β30/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 572,61 στην Α.&Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. για την τελική παραλαβή των παρακάτω υλικών του εξοπλισμού Πληροφορικής και των μηχανών γραφείου του TEE. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α7/Σ11/2012 απόφασή κατακύρωσης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την τελική παραλαβή των παραπάνω υλικών του εξοπλισμού Πληροφορικής και των μηχανών γραφείου του TEE, εγκρίνει την καταβολή πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (572,61 ) στην Α.&Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε Αρμονίας 6, Λιόφυτι ΤΚ ΣΠΑΤΑ- ΤΘ 1119 για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με την από 18/7/2012 σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από 11/7/2012 έως 10/7/2013) και το υπ αριθμ. 00ΤΔ / Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής. (Καθ. αξία 465, % ΦΠΑ 107,09 =Συν 572,61 ) ΚΑ 1899

27 27 Αποφ.Β31/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 1.394,82 στην INTERSYS ΑΕ για την ανάθεση συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων από 01/11/2013 έως 31/12/2013 ΣΥΜΒ του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την αποφ από 30/10/2013, εγκρίνει την καταβολή χιλίων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα δύο (1.394,82 ) στην INTERSYS ΑΕ, Μαρκόπουλο Μεσόγαιας, Θέση Ντοροβατέζα, Τ.Θ. 8 ΤΚ , για την ανάθεση συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων από 01/11/2013 έως 31/12/2013 ΣΥΜΒ του ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ. Χ6617/ Τιμολόγιο. (Καθ. αξία 1.134, % ΦΠΑ 260,82 = Συν 1.394,82) Κ.Α α. Αποφ.Β32/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 285,36 στoν AΡΑΒΑΝΤΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Α.Ε Παραγωγή & Εμπορία Ειδών Χαρτοπωλείου για την αγορά Ημερολογίων 17*25 ημερήσιο σπιρ. & Ημερολογίων γυριστό για το έτος 2014 για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 20/12/2013 προέγκριση της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (285,36 ) για την αγορά Ημερολόγιο 17*25 ημερήσιο σπιρ. & Ημερολόγιο γυριστό για το έτος 2014 για το ΤΕΕ, στον ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Α.Ε., Βασ. Γεωργίου 50, Χαλάνδρι για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ / Τιμολόγιο Πώλησης-Δελτίο Αποστολής. (Καθ. αξία 232, %ΦΠΑ 53,36 = Συν 285,36 Κ.Α Αποφ.Β33/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 4.082,37 στον ΓΕΩΡΓΙΟ Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ για την παραλαβή φακέλων και εντύπων συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης και φακέλων του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την σύμβαση 41324/ της, εγκρίνει την καταβολή τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (4.082,37 ) στον ΓΕΩΡΓΙΟ Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, για την παραλαβή

28 28 φακέλων και εντύπων συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης και φακέλων του ΤΕΕ. σύμφωνα με τα υπ αριθμ.1160/ & 1161/ (Καθ.αξία 3.319,00 + ΦΠΑ 23% 763,37 = Συν 4.082,37) Κ.Α. Aποφ.Β34/Σ3/2014 Αποφ.Β35/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 251,06 στην MYΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ για την παροχή υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ στις παρακάτω ημερομηνίες /12/2013 που πραγματοποιήθηκαν στο ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας & έχοντας υπ όψη της την υπ αριθμ. A5/Σ11/2013 απόφαση της που αφορά την κατακύρωση Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάθεσης των υπηρεσιών ηχογράφησης - απομαγνητοφώνησης των Εκδηλώσεων του ΤΕΕ και της απομαγνητοφώνησης των ηχογραφημένων μανγητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των διακοσίων πενήντα ενός ευρώ και έξι λεπτών (251,06 ), στην ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ, ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ, ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ,Δωδώνης 10, ΤΚ Αθήνα, για την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στις παρακάτω ημερομηνίες /12/2013 σύμφωνα με το υπ αριθμ. 103/ Τιμολόγιο(ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). (Καθ. αξία 204, %ΦΠΑ 46,95 = Συν 251,06) Κ.Α Έγκριση καταβολής 1.130,00 στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ για την παράθεση καφέ, αναψυκτικών και βουτημάτων κατά την διάρκεια εργασιών της 14 ης τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την Γ4/Σ26/2013 απόφασή της που αφορά τα έξοδα παράθεσης καφέ, αναψυκτικών και βουτημάτων κατά την διάρκεια της 14 ης τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και της ειδικής συνεδρίασης της, εγκρίνει την καταβολή χιλίων εκατόν τριάντα ευρώ (1.130,00

29 29 ) στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ Καρ. Σερβίας 4 ΑΘΗΝΑ για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με το 123/ τιμολόγιο. (Καθ. αξία 1.000,00 + ΦΠΑ 130,00 = Συν 1.130,00) ΚΑ : 856 Επικυρώνεται Αυθημερόν. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Αποφ.Β36/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 5.104,50 στην ΚΩΝ.ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για τον καθαρισμό των Υπηρεσιών του ΤΕΕ για το διάστημα από 14/12/2013 έως 13/1/2014. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από απόφαση της Δ.Ε. που αφορά την ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων του ΤΕΕ στην Αθήνα για ένα έτος ( έως ) με αρ.πρωτ.21381/ σύμβασης, εγκρίνει την καταβολή πέντε χιλιάδων εκατόν τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (5.104,50 ) στην ΚΩΝ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Αλκιβιάδου Αθήνα για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με το 649/ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. (Καθ. αξία 4.150, % ΦΠΑ 954,50 =Συν 5.104,50 ) ΚΑ 845 ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Αποφ.Β37/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 1.582,00 για την κάλυψη των δαπανών της Ημερίδας με θέμα: «Η Παρουσία και ο ρόλος του Ομίλου ΔΕΗ στη σημερινή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα» στις 8 Νοεμβρίου Η Δ. Επιτροπή και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Απόφ. Β4/Σ28/2013 που αφορά την κάλυψη των δαπανών της Ημερίδας με θέμα: «Η Παρουσία και ο ρόλος του ομίλου ΔΕΗ στη σημερινή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα» στις 8 Νοεμβρίου 2013, εγκρίνει την καταβολή χιλίων πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (1.582,00 ) Αναλυτικά:

30 30 1. ΑΦΟΙ ΚΕΖΙΟΥ Ο.Ε. Δωδεκανήσου 7, Άλιμος Τιμ. Νο 51/ (Καθ. Αξία 1.400,00+ ΦΠΑ 182,00= Συν 1.582,00 Για την παράθεση μπουφέ στην Ημερίδα Κ.Α.857 Αποφ.Β38/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 1.536,44 για την κάλυψη των δαπανών της Ημερίδας με θέμα: «Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: τεχνολογία, περιβάλλον, πολιτισμός» την 1η Νοεμβρίου Η Δ. Επιτροπή και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Απόφαση Α11/Σ24/2013 που αφορά την κάλυψη των δαπανών της Ημερίδας με θέμα: «Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: τεχνολογία, περιβάλλον, πολιτισμός» την 1η Νοεμβρίου 2013 εγκρίνει την καταβολή χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (1.536,44 ) Αναλυτικά: 1. ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε. Βιομ/κο πάρκο Ν. Ραιδέστου, Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τιμ. Νο 114/ (Καθ. Αξία 225,42 + ΦΠΑ 51,85 = Συν 277,27 Τιμ. Νο 188/ (Καθ. Αξία 415,31 + ΦΠΑ 57,42 = Συν 472,73 Για την παράθεση μπουφέ στην Ημερίδα 2. ΚΑΛΕΒΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΥΒΟΣ Εθνικής Αμύνης 44, Θεσσαλονίκη Τιμ. Νο 9923/ (Καθ. Αξία 152,00 + ΦΠΑ 34,96 = Συν 186,96 Για την γραφική ύλη της Ημερίδας 3. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. COPYART Νίκης 2, Αθήνα Τιμ. Νο 323/

31 31 (Καθ. Αξία 108,00 + ΦΠΑ 23 % 24,84 =Συν 132,84 Για την εκτύπωση προγραμμάτων και αφισών 4. ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ Λευκωσίας 18, Καλαμαριά Αποδ. Παροχ. Υπηρ. Νο 193/ (Καθ. Αξία 200,00 + ΦΠΑ 23% 46,00=Συν 246,00 Για το δημιουργικό αφίσας και προγράμματος της Ημερίδας 5. ΝΙΚΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ Εισηγητής Ημερίδας Μετακίνηση: Αθήνα-Θεσσαλονίκη Αερ. (1/11/2013) «Θεσσαλονίκη-Αθήνα Αερ.(1/11/2013) 220,64 Κ.Α.542 ΣΥΝΟΛΟ: 1.536,44 Αποφ.Β39/Σ3/2014 Έγκριση καταβολής 4.246,29 για την κάλυψη των δαπανών της Ημερίδας με θέμα: «Η οικονομική κρίση και το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων» στις 13 Νοεμβρίου Η Δ. Επιτροπή και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Απόφαση Α14/Σ24/2013 που αφορά την κάλυψη των δαπανών της Ημερίδας με θέμα: «Η οικονομική κρίση και το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων» στις 13 Νοεμβρίου 2013 εγκρίνει την καταβολή τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα έξι ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (4.246,29 ) Αναλυτικά: 1. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Δωδώνης 10, Αθήνα Τιμ. Νο 87/ (Καθ. Αξία 230,00 + ΦΠΑ 23% 52,90 = Συν 282,90 Για την απομαγνητοφώνηση της Εκδήλωσης 2. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Θέση Σκληρή, Μαγούλα Τιμ. Νο / (Καθ. Αξία 149,92 + ΦΠΑ 23% 34,48 = Συν 184,40 Για την γραφική ύλη της Ημερίδας

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/8.4.2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 17:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/8.4.2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 17:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:00 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/347 /25.6.2014 ΑΔΑ : ΨΟΞΗ46Ψ842-Δ69 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/8.4.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ. Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΛΗΞΗ

ΕΝΑΡΞΗ. Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΛΗΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/319/26.2.2014 ΑΔΑ:ΒΙΕΕ46Ψ842-ΗΒΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 29/30-10-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 21/25.9.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 21/25.9.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:00 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/186/13.11.2012 ΑΔΑ: Β4ΣΩ46Ψ842-ΨΑΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 21/25.9.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/358/31.7.2014 ΑΔΑ: 7ΨΥ546Ψ842-ΑΙΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/24-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/25.4.2013. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20:15 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 00:30 της 26.4.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/25.4.2013. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20:15 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 00:30 της 26.4. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/246/17.6.2013 ΑΔΑ:ΒΕΖ346Ψ842-ΛΜ$ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/25.4.2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 21/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:30

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 21/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/301/16.12.2013 ΑΔΑ:ΒΛΓΛ46Ψ842-Ο6Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 21/3-9-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 4/18-2-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :20:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :22:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 4/18-2-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :20:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :22:00 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/333/19.3.2014 ΑΔΑ: ΒΙΞ446Ψ842-ΩΑΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 4/18-2-2014 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας Νικόλαος Ανδρεδάκης Μέλος 19:00 (κατά τη συζήτηση της Απόφασης Α136/Σ15/2016)

Γραμματέας Νικόλαος Ανδρεδάκης Μέλος 19:00 (κατά τη συζήτηση της Απόφασης Α136/Σ15/2016) 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/633/15.4.2016 ΑΔΑ: 7ΝΜΠ46Ψ842-ΣΘΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 15/14-4-2016

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. πρωτ Χαλκίδα 07/12/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. πρωτ Χαλκίδα 07/12/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. πρωτ. 2458 Χαλκίδα 07/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΪΝΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ -ΧΑΛΚΙΔΑ (34100) τηλ.:2221061285-86, FAX:61287

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝ/ΦΟΥ&OΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Αριθµ.Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝ/ΦΟΥ&OΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 28.4.2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθµ.Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝ/ΦΟΥ&OΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΠΠΟΤ/

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003179924 2015-10-16

15PROC003179924 2015-10-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003185420 2015-10-19

15PROC003185420 2015-10-19 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 19/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 15/22-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 194/2015 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7 η / 2016 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7 η / 2016 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Κοζάνη: 2-9-2016 Αρ. πρωτ.: 637 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7 η / 2016 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :20:50

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :20:50 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/339/7.4.2014 ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46Ψ842-Υ37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μετακίνηση στο εξωτερικό Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μετακίνηση στο εξωτερικό Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Πρωτ.: 5685 Αριθμ. Διεκπ.: 3597 Aθήνα, 19/4/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Μετακίνηση στο εξωτερικό Έχοντας υπόψη: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 1.Την παρ. 1 του άρθρου 65

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. πίστωσης».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. πίστωσης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΡ9Ζ-Ι31. Αθήνα, 28.02.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/646

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΡ9Ζ-Ι31. Αθήνα, 28.02.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/646 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 8 ης Μαΐου 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθ. 2196/2014

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ 5 η /18.02.2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ 5 η /18.02.2015 1 2 3 5 6 7 6ΘΓ2ΩΨΒ30Ο ΩΖΘΖΩΨΒΡΞ0 62ΩΘΩΨΒ3ΩΕ Αποδοχή και κατανομή ποσού 69.404,93 ( εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσία του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης Μητρώου Ωφελουμένων για το έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ»

Θέμα: Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης Μητρώου Ωφελουμένων για το έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 10-12-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 2121 ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/21.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΕΥΤ7Λ7-8Μ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ. 117 43 Αθήνα Τηλ. 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 3 η Απόφαση υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 443-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12: 00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΚΟΛΖΛ-6Ω5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΚΟΛΖΛ-6Ω5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 13/04-10-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 148/2012 Θέμα:«Ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25507/ Περίληψη 5 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25507/ Περίληψη 5 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25507/4-11-11 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 25 ης /2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/ Αριθμός Απόφασης: 339/2016

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/ Αριθμός Απόφασης: 339/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/24-05-2016 Αριθμός Απόφασης: 339/2016 Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 444-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΗΖ-ΡΝΡ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 26/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου

Πρακτικό Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Αχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53 Τηλ: 210.32.13.150 / Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα, 05/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΑ/239/17.5.2013 AAA :ΒΕΝ246Ψ842-ΧΒ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΑΙΑΑΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/303/16.12.2013 ΑΔΑ:ΒΛΓΛ46Ψ842-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 69-71, ΤΚ 26442, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2610 465800 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΛ639-ΩΛΧ. Μαρούσι, ΑΠ.: 682/11 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΑΛ639-ΩΛΧ. Μαρούσι, ΑΠ.: 682/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ639-ΩΛΧ Μαρούσι, 14-02-2013 ΑΠ.: 682/11 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανάθεση, στην εταιρεία «Quality & Reliability AE», του έργου της συντήρησης και επέκτασης υποσυστημάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 35 την και Ώρα 08:30

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 35 την και Ώρα 08:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7ΛΡ-ΓΞΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /2-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 701/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7ΛΡ-ΓΞΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /2-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 701/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /2-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 701/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο Εισήγηση έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων των Π. Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 698/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Θεσσαλονίκη 10-05 -2016 Αρ. πρωτ.: οικ863 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή υπηρεσιών για την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ : Αριστείδης Καρλαύτης Μέλος Σπυρίδων Κοντομάρης Μέλος Γεώργιος Παπαναστασίου Μέλος Γεώργιος Τσουκαλάς Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ : Αριστείδης Καρλαύτης Μέλος Σπυρίδων Κοντομάρης Μέλος Γεώργιος Παπαναστασίου Μέλος Γεώργιος Τσουκαλάς Μέλος ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/320/26.2.2014 ΑΔΑ: ΒΙΕΕ46Ψ842-6ΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ ΤΙ Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 30/14-11-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ 14ης ΚΑΙ 15ης ΕΝΤΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015 ΘΕΜΑ: 17 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Πύλος 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 17158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 320-15/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015, συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204993/1970 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 279-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 6/2016. Συνολικός Προϋπολογισμός: 4.200,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.Μ.: 6/2016. Συνολικός Προϋπολογισμός: 4.200,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας Διεύθυνση: Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου 15234, Χαλάνδρι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 435/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 435/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:5708/11.1.015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 435/015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς

Σελίδα 1 από 5 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΧΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ Τ.Κ ΧΙΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΧΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ Τ.Κ ΧΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Α.Π.: 3602/112992 Τμήμα: Β Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 5 Τ.Κ.: 101 76

Διαβάστε περισσότερα

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΛΟΝΗΣ) ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης

Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία, τα οποία υλοποιούνται στα Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Παπάγου, 09/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΥ-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΥ-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 73 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τετάρτη 27 Απριλίου 2011 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλ. Φάληρο ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλ. Φάληρο ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλ. Φάληρο 02.02.2015 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1840/22.01.2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Της 3ΗΣ ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα