ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ"

Transcript

1 Αλέξιος Πέτρου 3 ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ηθική της χειραφέτησης με την παιδεία, την εκπαίδευση και τη δημοκρατική πολιτειότητα. Όταν αναφερόμαστε στην παιδεία, στο παρόν κείμενο υπαινισσόμαστε μια έκφραση της αυτονομίας, ενώ με τον όρο ηθική της χειραφέτησης υπονοούμε εκείνη την ηθική που αποσκοπεί στη μετάβαση των ανθρώπων από την ισχύουσα κατάσταση της ημιμόρφωσης και της απαιδευσίας στην παιδεία. Όλα τα πιο πάνω έχουν άμεση σχέση με την κατανόηση αυτού που εννοούμε όταν αναφερόμαστε στα αυτόνομα άτομα και στην κοινότητα. Η δημοκρατική πολιτειότητα (citizenship 1 ) είναι εκείνο το θεωρητικό πλαίσιο που 1. Παλαιότερα ο όρος citizenship μεταφραζόταν ως ιθαγένεια και υπηκοότητα. Ωστόσο, με τη μετάφραση του όρου ως πολιτειότη-

2 120 / ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ μας επιτρέπει να σκεφτούμε με πολιτικούς και ηθικούς όρους το ενδεχόμενο μιας διευρυμένης αυτονομίας, τόσο σε ατομικό όσο και κοινοτικό επίπεδο (Bridges, 2007). Στην απόπειρά μας αυτή ορθώνονται αντίπαλες δυνάμεις, που επιδιώκουν τη συγκέντρωση της πολιτικής, της οικονομικής και της κοινωνικής δύναμης. Είναι εκείνες οι απολυταρχικές, ιεραρχικές, αντιδημοκρατικές, ετερόνομες και ημιμορφωτικές 2 δυνάμεις, που τίθενται σε ισχύ από την οικονομία της αγοράς τα υποδηλώνεται η οικουμενική και κοσμοπολίτική του διάσταση, αλλά και η πολλαπλή ιδιότητα του πολίτη. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις θεμελιώδεις μορφές πολιτειότητας: α) εκείνη που ορίζει τον πολίτη του κράτους και απαντάται στα διαμεσολαβητικά πολιτικά συστήματα (έμμεση αντιπροσώπευση και κοινωνικοπολιτική ετερονομία), β) εκείνη που προσιδιάζει στον πολίτη της πολιτείας και αντανακλά το αντιπροσωπευτικό πολιτικό σύστημα και γ) εκείνη που ορίζει τον πολίτη της δημοκρατίας που απολαμβάνει σωρευτικά την ατομική, κοινωνική και πολιτική ελευθερία ή αυτονομία. Πέραν των εκδοχών της ιδιότητας του πολίτη που απαντώνται στο πλαίσιο του κράτους, η πολιτειότητα ως έννοια, περιγράφει και την ιδιότητα του κοσμοπολίτη. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτειότητα καθορίζεται από τη σχέση του ατόμου με την πόλη, ενώ σημαντική είναι η διάκριση που γίνεται μεταξύ των δικαιωμάτων και της ελευθερίας. Τα δικαιώματα περιορίζουν το εύρος της ετερονομίας, ενώ η ελευθερία εξομοιώνεται με την αυτονομία του πολίτη. Για τα ζητήματα αυτά, βλέπε Γ.Δ. Κοντογιώργης, Πολίτης και πόλις: Έννοια και τυπολογία της «πολιτειότητας», εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα, Όταν τώρα μιλούμε για τη δημοκρατική πολιτειότητα (democratic citizenship), αναφερόμαστε σε εκείνη τη θεωρία που υποστηρίζει πως η ιδιότητα του πολίτη είναι αφενός μια ιδιότητα που μοιράζονται όλοι οι πολίτες και αφετέρου μια ένδικη ιδιότητα που παραχωρείται από το κράτος. Βλέπε και D. Bridges, Education, Autonomy and Democratic Citizenship, Taylor & Francis, Η θεωρία της ημιμόρφωσης, που είναι διάχυτη σε όλο το έργο

3 ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ / 121 και την ισχύουσα πολιτική κατάσταση, που εκπροσωπείται από την άρχουσα ελίτ. Η δημοκρατική πολιτειότητα και η ηθική της χειραφέτησης δεν αποσκοπούν απλώς στην επίτευξη κάποιων αλλαγών ή μεταρρυθμίσεων μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας κατάστασης, αλλά στην υποκατάσταση όλων των ισχυουσών δομών της δύναμης και στη μεταξίωση όλων των αξιών. Έτσι, οι αξίες του ανταγωνισμού, του κεφαλαιοκρατικού ατομικισμού, της ιεραρχίας και του καταναλωτισμού, θα πρέπει να αντικατασταθούν από εκείνες της δημοκρατικής πολιτειότητας, που υποστηρίζουν τόσο την ατομική όσο και την κοινοτική αυτονομία, οι οποίες θα πρέπει να παραχω- του Adorno και βρίσκεται συμπυκνωμένη στο ομόλογο δοκίμιό του (Θεωρία της ημιμόρφωσης, μτφρ. Λ. Αναγνώστου, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2000), αποτελεί τη σκέψη του για την κρίση της παιδείας και στρέφεται, πέρα από τη συζήτηση περί παιδαγωγικών μεθόδων ή θεσμικών ρυθμίσεων και μεταρρυθμίσεων, στην απώλεια των πνευματικών προϋποθέσεων και σκοπών της μόρφωσης: της ικανότητας για αυθόρμητη εμπειρία και εννοιολογική εργασία, της ιστορικής μνήμης, της κριτικής συνείδησης και της αυτονομίας του πνεύματος, μέσα από τις οποίες διαμορφώνεται το υποκείμενο, σύμφωνα με την επαγγελία του αστικού Διαφωτισμού. Ως ιστορική μετεξέλιξη αυτού του κινήματος, η ημιμόρφωση δεν είναι μισή μόρφωση, ούτε απλή αμορφωσιά, αλλά έχθρα απέναντι στην κουλτούρα, έκπτωση και εμπλοκή της σε επιμέρους σκοπιμότητες και ίδια οφέλη, σε πείσμα και με τη βοήθεια της μαζικής διάδοσης πνεύματος και τέχνης. Η κάλυψη των ημιμορφωτικών αναγκών ολοένα ευρύτερων στρωμάτων μικροαστικού τύπου, με φετιχοποιημένα πολιτιστικά αγαθά, συντηρεί από τη μια την ιδεαλιστική απολυτοποίηση του πνεύματος ως προνομίου των ολίγων, και από την άλλη την αλλοτρίωση και υποστασιοποίησή του σε απλή οδηγία και εξάρτημα της πρακτικής, όργανο συμμόρφωσης και προσαρμογής των πολλών στην ανταγωνιστική ολοκληρωτική κοινωνία.

4 122 / ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ρούνται σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως, ως να ήταν η ενσάρκωση του δημοκρατικού ιδανικού της πολιτικής ισότητας. Πρώτες σκέψεις Τους τελευταίους δύο αιώνες, από τότε που κυριάρχησαν οι ιδεολογίες της άρχουσας τάξης και της ελίτ, ύστερα από την καθιέρωση της οικονομίας της αγοράς και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας που πρωτοεμφανίστηκαν ως η ενσάρκωση της εξέλιξης, της ανάπτυξης, της οικονομικής ευμάρειας και της καλής ζωής προέκυψε η επιτακτική ανάγκη για μια δημοκρατική ηθική της χειραφέτησης. Η δημοκρατική ηθική της χειραφέτησης συνδέεται άμεσα με τη διάλυση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής δύναμης που συγκεντρώθηκε από την άρχουσα ελίτ και αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ίσης κατανομής της δύναμης μεταξύ των ανθρώπων σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο (Annette, 2003). Διότι, μονάχα έτσι μπορεί να επιτευχθεί η υπέρβαση της πολυδιάστατης συστημικής κρίσης της εποχής, που αποσυντονίζει τις κοινοτικές σχέσεις των ανθρώπων και τους υποδουλώνει στο χρήμα, προάγοντας απλώς τον καταναλωτισμό και την καινοτομία. Οι θεσμοί και οι αρχές της οικονομίας της αγοράς έχουν πλέον καταστεί δεδομένες και αδιαφιλονίκητες αξίες του κυρίαρχου κοινωνικού μοντέλου. Για τους πιο πάνω λόγους επιβάλλεται να σκεφτούμε ένα νέο κοινωνικό μοντέλο, που να εξασφαλίζει την αυτονομία του πολίτη και της κοινότητας, μια νέα στρατηγική που να επανακαθορίζει τη δημοκρατία, ως μια νέα μορφή αυτοδιοίκησης, που να ανατρέπει και να αντικαθιστά τις πα-

5 ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ / 123 ρούσες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές που προέκυψαν με την άνοδο της οικονομίας της αγοράς και τη νεοφιλελεύθερη πολιτική. Τόσο οι δομές αυτές όσο και οι συνακόλουθες έννοιες της ανεξέλεγκτης προόδου και ανάπτυξης θα πρέπει να εκλείψουν. Αυτό λοιπόν που αρχικά θα πρέπει να σκεφτούμε είναι μια μεταβατική στρατηγική, που να αποσκοπεί στην πολιτική δραστηριοποίηση όλο και περισσότερων ανθρώπων στη δημοκρατική αυτοδιοίκηση, στην απομάκρυνση από την οικονομία της αγοράς και στη χρησιμοποίηση των οικονομικών πόρων με τέτοιον τρόπο, που να επανασυνδέεται η κοινωνία με την πολιτική, την οικονομία και τη φύση. Έτσι, η χειραφετική επίδραση της ηθικής και η αγωγή της δημοκρατικής πολιτειότητας καθίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την παιδεία, την οποία και κρίνουμε ως αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της δημοκρατικής συνείδησης των πολιτών. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που σήμερα θα διαφωνούσαν με την άποψη πως το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα και την Κύπρο χρειάζεται αναμόρφωση. Οι αποτυχίες του αποδίδονται ποικιλοτρόπως στις ανεπάρκειες των εκπαιδευτικών, των μαθητών (και των γονέων τους) ή της διοίκησης. Ακόμη, μπορούμε να υποστηρίξουμε πως το εκπαιδευτικό σύστημα έχει ραγίσει. ότι ο σκοπός του δεν είναι πλέον αυτός που πρέπει, δηλαδή να εκπαιδεύει και να διαφωτίζει και, άρα, να φτιάχνει ενεργούς πολίτες που να ενεργούν χάριν του ατομικού αλλά και του κοινού συμφέροντος, αλλά και που να φέρουν τις λεγόμενες πολιτικές αρετές. Στην πραγματικότητα, αν εξετάσουμε το ζήτημα ιστορικά και εννοιολογικά, σήμερα ο σκοπός του είναι να φτιάξει μια μαζικοποιημένη εργατική δύναμη, μια δύναμη που να μη σκέφτεται από

6 124 / ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ μόνη της, αλλά που να δέχεται ασυζητητί τη ρητορική των νεοφιλελεύθερων αρχών της αγοράς. Αυτό λοιπόν που αρχικά χρειάζεται είναι να ξανασκεφτούμε έναν όρο που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, τον όρο παιδεία. αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε το σκοπό της εκπαίδευσης και να τον επανακαθορίσουμε, κατά τέτοιον τρόπο που να στοχεύει στην εκδημοκρατικοποίηση και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ωστόσο, η δικαιοσύνη για την οποία μιλούμε εδώ έχει ελάχιστη σχέση με τη φιλελεύθερη ή τη νεοφιλελεύθερη, δηλαδή με εκείνη τη δικαιοσύνη και την παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων που υπάρχουν ή παραχωρούνται μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, εδώ, με τον όρο υπαινισσόμαστε την οικονομική, κοινωνική και πολιτική αυτονομία και ελευθερία. 1. Η ουσιώδης σχέση μεταξύ παιδείας, χειραφετικής εκπαίδευσης και δημοκρατίας Η παιδεία, η δημοκρατία και η χειραφετική εκπαίδευση δηλαδή η εκπαίδευση που αποσκοπεί στη διασφάλιση της μετάβασης από την ημιμόρφωση στην παιδεία (που προϋποθέτει τις αρχές της δημοκρατικής πολιτειότητας) διαμορφώνουν ένα αδιάσπαστο σύνολο. Αυτό το σύνολο σφυρηλατείται πάνω σε μια ουσιαστική σχέση μια εσωτερική δυναμική όπου η παιδεία, η δημοκρατία και η χειραφετική εκπαίδευση εξαρτώνται η μια από την άλλη και από αυτή την εξάρτηση προκύπτει η πλήρης τους ανάπτυξη και είναι ακριβώς μέσω αυτής της ουσιαστικής σχέσης που χειραφετείται μια κοινω-

7 ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ / 125 νία και γίνεται δημοκρατική και αυτόνομη. Η κατανόηση της ουσιαστικής σχέσης αυτών των στοιχείων είναι μια πράξη χειραφέτησης και ένα άνοιγμα στην ανάπτυξη της δημοκρατικής συνείδησης. Εντούτοις, όπως έχουν πει οι Marx και Engels (1999), οι εκπαιδευτικοί, οι επαγγελματίες πολιτικοί, οι ιερείς, οι γονείς, οι δικαστές, η αστυνομία, οι πολιτισμικοί ήρωες, τα ΜΜΕ, οι μαθητές, οι προϊστάμενοι, οι εργαζόμενοι και όλοι εκείνοι που έχουν υιοθετήσει τη ρητορική των αρχών της αγοράς προάγουν και επιβάλλουν τις κυρίαρχες ιδέες σε μια κοινωνία. «Η τάξη που διαθέτει τα μέσα της υλικής παραγωγής έχει ταυτοχρόνως και τον έλεγχο των μέσων της πνευματικής παραγωγής, που αυτό θα πει πως οι ιδέες εκείνων που στερούνται τα μέσα της πνευματικής παραγωγής γίνονται υποχείρια αυτής [της τάξης]» (Marx & Engels, 1999: 64). Ωστόσο, αντίθετα από τα εμπορεύματα που αντικαθιστούν σειριακά το ένα το άλλο (όταν ένα καταναλώνεται, κάποιο άλλο παίρνει τη θέση του), όπως έχουμε ήδη πει, η χειραφετική εκπαίδευση, η παιδεία και η δημοκρατία είναι στοιχεία αλληλένδετα. Έτσι, η νεοφιλελεύθερη άποψη πως η αυτονομία κερδίζεται μέσω της κατανάλωσης είναι το αποτέλεσμα ενός εσφαλμένου σκεπτικού, και προάγεται από εκείνους που προκαλούν τον ταξικό ανταγωνισμό και επιδιώκουν να συγκεντρώσουν τη δύναμη. Μάλιστα, εξαιτίας αυτού του σκεπτικού, η εκμετάλλευση γίνεται τελικά ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης, και με αυτό τον τρόπο εκείνοι που επωφελούνται από την άνιση συγκέντρωση της οικονομικής, πολιτικής και εκπαιδευτικής δύναμης που διατίθεται από την οικονομία της αγοράς χειραγωγούν με σοφιστείες τις ιδέες, τους πελάτες, τους νόμους και την ιστορία, αποσκοπώντας στο ατομικό ή το κοινωνικό τους συμφέρον. Εκείνοι, πάλι, που προσαρμόζονται

8 126 / ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ σε τέτοιες καταστρεπτικές μηδενιστικές τάσεις και ευεργετούνται από τη θεσμοποιημένη συγκέντρωση της δύναμης, διαφωνούν με την ιδέα της δημοκρατικής πολιτειότητας και την απόκτηση της αναγκαίας γνώσης και των πολιτικών αρετών που υποβοηθούν στην επίτευξη της δημοκρατίας. 1.1 Η συγκέντρωση της δύναμης Η παιδεία είναι μια πολιτική και ηθική πράξη. Είναι ο τρόπος που μια κοινότητα καθορίζει και καθιερώνει (σε υποκειμενικό επίπεδο) την ατομική και την κοινωνική αυτονομία, αλλά και τις αρμοδιότητες του κάθε πολίτη, που ενεργεί τόσο αυτόνομα όσο και σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες. Αυτή, λοιπόν, η πολιτική και ηθική πράξη στηρίζεται στην ίση κατανομή της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής δύναμης. Η δημοκρατία, από την άλλη, είναι εκείνος ο τρόπος του βίου που διασφαλίζει το κοινό πλαίσιο για τη δίκαιη και ίση ανάπτυξη του ατομικού και του κοινωνικού συμφέροντος (Axtmann, 2003). Έτσι, το εγχείρημα της δημιουργίας των δημοκρατικών θεσμών και της παιδείας είναι η προϋπόθεση για τις δημοκρατικές μορφές αυτοδιοίκησης. Και, μάλιστα, αυτές οι δημοκρατικές αξίες είναι που τελικά διαμορφώνουν το κοινωνικό μοντέλο. διότι, οι μεταβατικές ιδιότητες της χειραφετικής εκπαίδευσης και της δημοκρατικής πολιτειότητας, η παιδεία και η δημοκρατία, επιτρέπουν τη χρήση των πλέον διευρυμένων διυποκειμενικών εμπειριών κατά τη λήψη των αποφάσεων.

9 ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ / Αναλυτικά προγράμματα και άρχουσα τάξη Η άρχουσα τάξη και η κυρίαρχη ελίτ, στην προσπάθειά τους να καθορίσουν την οικονομική, πολιτική και κοινωνική διαχείριση της κοινωνίας, προωθούν τις νεοφιλελεύθερες θέσεις τους, υποστηρίζοντας ότι αυτός είναι ο καλύτερος αλλά και ο μοναδικός τρόπος για να ευημερήσουν οι άνθρωποι και η κοινωνία. Στην πραγματικότητα, όμως, ο σκοπός τους, όπως μας λέει ο Adorno (2000), είναι η ημιμόρφωση ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού, στο βαθμό που ο απολυταρχικός πολιτισμός τους απαιτεί την υπακοή, τη συμμόρφωση και τη συναίνεση της μάζας. Για να το επιτύχουν λοιπόν αυτό ενεργοποιούν μέσω της εκπαιδευτικής τους πολιτικής ένα ταξικά διαμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών, που όχι απλώς προσαρμόζει και ρυθμίζει τους μαθητές για να γίνουν «καλά παιδιά», αλλά και που καθορίζει ποιοι θα είναι οι μελλοντικοί επιτηρητές της άνισης κατανομής των οικονομικών πόρων, με απώτερο στόχο την αναπαραγωγή της ναρκισσιστικής ικανοποίησης και τη μονόπλευρη συγκέντρωση της δύναμης, και σκοπό τη διατήρηση της πλανητικής οικονομίας της αγοράς. Με τον τρόπο αυτό, οι αξίες της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας των προηγούμενων τριάντα ετών δεν αποτελούν απλώς εκείνες τις αξίες που συντείνουν στην ευκολότερη μετάβαση από την οικονομία της αγοράς στη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, αλλά επιδιώκουν τόσο το δομικό επαναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης όσο και τη θέσπιση ενός πιο σύγχρονου μηχανισμού επιτήρησης, όπως θα έλεγε ο Foucault (2005). Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η δημόσια εκπαίδευση διατηρεί τον ταξικό της προσανατολισμό, ο όποιος καθιερώθηκε με την εδραίωση της οικονομίας

10 128 / ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ της αγοράς, και με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει την ανακύκλωση της γνώσης. 1.3 Χειραφετική εκπαίδευση και ημιμόρφωση Σήμερα, η δημόσια εκπαίδευση συνιστά διοικητικό πρόβλημα, στο βαθμό που τα σχολεία εξομοιώνονται με χώρους παραγωγής. Για το λόγο αυτόν, οι διευθυντές των δημόσιων σχολείων θεωρούν πως η ανθρώπινη φύση είναι κάτι που θα πρέπει να ελεγχθεί, να πειθαρχήσει και να καθοδηγηθεί, προκειμένου να διατηρηθεί το οικοδόμημα ασφαλές και «καθαρό», άξιος χώρος για την αναπαραγωγή και την προαγωγή της εκπαιδευτικής ανισότητας. Έτσι, παρά το γεγονός πως η ρητορική της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής μιλά αλλιώς, στο όνομα της παιδείας και της δημοκρατίας, αυτός ο τύπος της αντικειμενοποίησης, που είναι κρυφός, επιδιώκει τον αποκλεισμό και την απουσία του Άλλου, καθώς δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο λόγος, ως κριτική ανάλυση, δεν υπάρχει πια και αντικαθίσταται από την αλόγιστη παραχώρηση στη δύναμη της εξουσίας (Foucault, 2005). Στο βαθμό, μάλιστα, που η παιδεία είναι μια πολιτική και ηθική πράξη, αυτή η αλόγιστη παραχώρηση δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ως μια δημοκρατική και ηθική διαδικασία. Οι πολίτες δέχονται πρόθυμα τις πολιτισμικές αξίες που προωθεί αυτό το πρόγραμμα της ημιμόρφωσης, χωρίς να εξετάζουν με κριτικό βλέμμα την έννοια και τις αξίες της οικονομίας της αγοράς, όπου έχουν a priori επισυναφθεί και επιβεβαιωθεί από εκείνο που διαδίδεται ότι είναι «ορθολογιστικό», λογικό και πρέπον. Με τον τρόπο αυτό η κοινωνία της

11 ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ / 129 αγοράς επιχειρεί την ομογενοποίηση και την τυποποίηση του γούστου των νεαρών ατόμων, τα οποία θρέφει με τεχνητά και ομοιόμορφα μέσα, προετοιμάζοντάς τα να δεχθούν οποιαδήποτε τροφή ή εσφαλμένη ανάγκη που θα κριθούν από εκείνη ως άξιο εμπόρευμα. Θα ήταν όμως λάθος να υποστηρίξουμε ότι η γνώση, από μόνη της, μπορεί να αλλάξει την υπάρχουσα κατάσταση. Αν θέλουμε να υπάρξει πραγματική αλλαγή, οικονομική, κοινωνική και πολιτική αυτονομία, αυτό που απαιτείται είναι η ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης. Καθίσταται λοιπόν σαφές πως οι απολυταρχικές αρχές στην εκπαίδευση δεν θα εξαλειφθούν, όσο οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να διδάσκουν αυτά που, σύμφωνα με τον Dewey, αποτελούν καθορισμένες συλλογές ενός σταθερού και αμετάβλητου γνωστικού υλικού, που οι ίδιοι διδάχθηκαν και που με τη σειρά τους μεταβιβάζουν στους μαθητές τους. Έτσι, η αγωγή αποτελείται από κάποιες αρχές, που οι εκπαιδευτικοί έχουν αποδεχθεί και στη συνέχεια καλούνται να μεταδώσουν στους μαθητές τους, οι οποίοι με τη σειρά τους θα πρέπει να τις αποδεχθούν. Αυτό όμως δεν είναι αγωγή, αλλά πολιτική κατήχηση, προπαγάνδα. Είναι ένας τύπος «εκπαίδευσης», που αρμόζει στα θεμέλια μιας ολοκληρωτικής κοινωνίας και που, για τους ίδιους λόγους, αρμόζει σε όσους επιδιώκουν να υπονομεύσουν, να διαστρεβλώσουν και να καταστρέψουν τα θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας. (Dewey, 1954) Διαπιστώνουμε, έτσι, πως η χειραφέτηση δεν είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί όσο η εκπαίδευση εξακολουθεί να

12 130 / ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ασκεί την πολιτική αγωγή με τον τρόπο που διδάσκονται οι χειρωνακτικές ή οι τεχνικές δεξιότητες. Όπου δεν υπάρχει διερώτηση δεν υπάρχει εκπαίδευση. υπάρχουν μονάχα πεποιθήσεις, που συντηρούνται από το φόβο της άγνοιας. Αυτή όμως η κατάσταση, όχι μόνο δεν προάγει τη δημοκρατική πολιτειότητα, αλλά και συνιστά μια λανθασμένη δέσμευση για τη δημοκρατία. Απαιτείται λοιπόν η εύρεση ενός εναλλακτικού τρόπου εκπαίδευσης, που να επικροτεί τον απορητικό λόγο, τη διερώτηση και την εκ νέου αποκάλυψη των γενετικών αιτίων και των προοπτικών, που έχουν κρυφτεί πίσω από την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική. Η διερώτηση συγκεντρώνει ξανά ή ανακαλύπτει τη γνήσια σκέψη του υποκειμένου, ανασύροντας τον απορητικό λόγο μέσα από τα σύννεφα της δοξασίας και επαναξιολογώντας όλες τις στερεότυπες πεποιθήσεις. Υπό τέτοιες συνθήκες, η κάθε πιθανή εγωπάθεια που στηρίζεται στη ναρκισσιστική βεβαιότητα και στη συσσωρευμένη εμπειρία τίθεται υπό αμφισβήτηση. 1.4 Η παθολογία του εαυτού και η εκπαίδευση Σήμερα, οι νέοι εκπαιδεύονται μεθοδικά και εμβολιάζονται με τα ενδιαφέροντα και τους σκοπούς της πολιτισμικής βιομηχανίας, που είναι εξολοκλήρου καθορισμένοι από την οικονομία της αγοράς και τη νεοφιλελεύθερη πολιτική και που παρουσιάζονται με τον «δημοκρατικό» μανδύα της ελεύθερης επιλογής του καταναλωτή και της συμμετοχικότητας. Αρχίζοντας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι νεαροί μαθητές άγονται σταδιακά στην καταναλωτική κοινωνία, μαθαίνοντας αρχικά τη σχέση της οικονομίας της αγοράς με τη «δημοκρατία». Ταυτόχρονα, η εγωπάθεια χτίζεται πάνω στη συσσώ-

13 ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ / 131 ρευση των αέναα ανικανοποίητων επιθυμιών, με απώτερο σκοπό την όλο και μεγαλύτερη ικανοποίηση από όλο και περισσότερα καταναλωτικά αγαθά. Έτσι, ο μαθητής-καταναλωτής μετατρέπεται σταδιακά σε άπληστο αγοραστή, παρατηρητή και όργανο, που αναζητεί όλο και περισσότερη χειραγώγηση. Αφού, λοιπόν, οι νεαροί μαθητές αρχικά μυηθούν στην κοινωνία της μαζικής κατανάλωσης, σταδιακά εθίζονται σε εκείνη τη μαζική κουλτούρα που διογκώνει την παθολογία του εαυτού τους και τελικά, όταν πλέον ενηλικιωθούν, έχουν ήδη μεταμορφωθεί σε ένα ακροατήριο, που είναι δέσμιο των αρχών της αγοράς και της οικονομικής εκμετάλλευσης. Έτσι, η ημιμόρφωση οδηγεί τους μαθητές μακριά από τη δημοκρατία και την ισότητα, και το γνωστικό τους κεφάλαιο μετατρέπεται σε καταναλωτικό, στο βαθμό που οι ίδιοι οι μαθητές γίνονται «πειθήνια σώματα» της αγοράς (Foucault, 2005: ). Και, τέλος, αυτοί οι «ιδιωτικοποιημένοι» εαυτοί αντιλαμβάνονται εσφαλμένα τη συμπεριφορά τους ως την πραγμάτωση του ονείρου της επιτυχίας, την ίδια στιγμή που η ιδεολογία της οικονομίας της αγοράς τούς καθιστά φτωχότερους και μόνους (Μπάουμαν, 2006). 2. Περιγραφή της εφαρμογής των ορισμών Οι αγώνες για την ελευθερία μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας μας δείχνουν πως αυτοί που γνωρίζουν τη βιομηχανία της κουλτούρας ξέρουν τον τρόπο που η ανθρώπινη φύση μπορεί «να στραφεί εναντίον του εαυτού της» και να χρησιμοποιηθεί ως έμβολο για την αύξηση της ανθρώπινης εκμετάλλευσης, αλλά και πώς η συμβατική ηθική μπορεί να

14 132 / ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ βοηθήσει στη χειραγώγηση των μαζών (Χορκχάιμερ και Αντόρνο, 1984). Έτσι, οι ταγοί της αγοράς, χρησιμοποιώντας ακριβώς αυτές τις τεχνικές της ψυχολογίας της μάζας και της προπαγάνδας, ποτέ δεν αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη για την πολυδιάστατη κρίση που αντιμετωπίζουμε. Από την άλλη, οι μάζες παραδίδονται με τρόπο αγελαίο στους φύλακές τους. Μας παρέχονται τα πρότυπα της ελευθερίας της έκφρασης και της συνάθροισης. ακόμη η ελευθερία, όπως υπάρχει μέσα στο τρέχον θεσμικό πλαίσιο, είναι προκαθορισμένη και πλασματική. 2.1 Άρχουσα τάξη και ομογενοποίηση Σήμερα, η κοινωνία επιτηρείται από μια ιεραρχία δύναμης και παραπλανάται από εσφαλμένα σκεπτικά που εγείρουν ψευδοπροβλήματα, τα οποία εσκεμμένα συγχύζουν τις συνέπειες με τα γενετικά αίτια της πολυδιάστατης κρίσης της εποχής μας. Για το λόγο λοιπόν αυτόν, οι κοινότητες θα πρέπει να αυτονομηθούν και να μην εξαρτούν την οργάνωσή τους από εξωγενείς παράγοντες. Η ανάγκη για αυτονομία είναι, όπως υποστήριξε ο Emerson 70 περίπου χρόνια πριν, «η ανάγκη για ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να υπάρχουν κυβερνήσεις που να την προστατεύουν» (Emerson, 1940: 168). Όταν το άτομο χάνει την αυτονομία του ομογενοποιείται και συμμορφώνεται, καθιστάμενο έτσι υποχείριο ενός συστήματος που αναπαραγάγει τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές ανισότητες. Η ομογενοποίηση μας παρέχει μια ψεύτικη αίσθηση της κοινότητας, σε ένα όλο και περισσότερο κυρίαρχο σύστημα επιτήρησης. Με τον τρόπο αυτό, οι άνθρωποι παύουν να λειτουργούν ως υποκείμε-

15 ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ / 133 να με δικές τους εμπειρίες και αρνούνται την κριτική δημοκρατική συνείδηση, αποδεχόμενοι «κατάλληλες» εικόνες, αξίες, αντιλήψεις και σύμβολα που προέρχονται άνωθεν. Αυτή η ομογενοποιημένη και η αναμενόμενη εναρμόνιση, όπως τονίζει ο Emerson, είναι «ο μπαμπούλας των στενόμυαλων ανθρώπων» (Emerson, 1940: 152). Ωστόσο, τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης και οι ετερόνομες αξίες της αγοράς μπορούν να υπερνικηθούν, αν αντικατασταθεί η άνιση κατανομή της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής δύναμης και η παρούσα μορφή της δημοκρατίας γίνει πιο συμπεριληπτική, επιτρέποντας έτσι στη φωνή του καθενός, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού να συμμετάσχει στις αποφάσεις που επηρεάζουν την κοινότητα. Μια τέτοια μορφή δημοκρατίας προτείνει και το σχετικά νέο μοντέλο της διαβουλευτικής δημοκρατίας (deliberative democracy), που αποσκοπεί στην κατανόηση της δημοκρατικής πολιτειότητας, στη δυνατότητα για συμπερίληψη, καθώς επίσης και στη δημιουργία νέων ταυτοτήτων πολιτών (Παιονίδης, Gutmann και Thompson, 2004 Gastil και Levine, 2005 Παρούσης, 2005 Mutz, 2006 Rostboll, 2008). Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο όλοι οι πολίτες θεωρούνται πολιτικά ανεξάρτητοι, ικανοί και ίσοι παρά τις ανόμοιες συνειδησιακές αφετηρίες τους, είναι ειλικρινείς, συνεργάσιμοι, καλοπροαίρετοι, επιθυμούν την εξεύρεση κοινωφελών λύσεων, εμφορούμενοι από ένα πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης και, τέλος, οι πολιτικές αποφάσεις στις οποίες καταλήγουν συνιστούν το αποτέλεσμα μιας δεσμευτικής συμφωνίας για όλους. Η διαβουλευτική δημοκρατία είναι βασισμένη στην προϋπόθεση ότι, αν τα άτομα πρόκειται να λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις, τότε οφείλουν να τις δικαι-

16 134 / ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ολογούν κατά τέτοιον τρόπο που όλοι εύλογα να τις αποδέχονται (Thompson, 1999). Αν ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο, τότε ο σκοπός της κοινωνίας αλλάζει και καλούμαστε να υποκαταστήσουμε εκείνη την ηθική που συνίσταται στις αξίες που τίθενται από άλλους παράγοντες πέραν των ατόμων ή της κοινότητας και, επομένως, που στερούνται κάθε αίσθηση παιδείας, χειραφετικής ηθικής και δημοκρατικής πολιτειότητας. 3. Η σχέση της δημοκρατίας με την οικονομία της αγοράς Στο βαθμό που τα συμφέροντα του κράτους συνδέονται άμεσα με τα συμφέροντα της οικονομίας της αγοράς, το κράτος γίνεται ολιγαρχικό και τα ενδιαφέροντά του παύουν να συμπίπτουν με τα ενδιαφέροντα της δημοκρατίας, της χειραφετικής ηθικής και της παιδείας. Η νεοφιλελεύθερη πολιτική, ουσιαστικά αναφέρεται σε μια μορφή ελευθερίας, που υποστηρίζει πως ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, φτάνει να μη ζημιώνει τους άλλους. Ωστόσο, η πίστη σε αυτή τη μορφή ελευθερίας, που παγιδεύεται από την οικονομία της αγοράς (Berlin, 2001), είναι διαστρεβλωμένη, στο βαθμό που αντιμετωπίζουμε μια πολυδιάστατη κρίση. Πώς, άραγε, ο καθένας μπορεί να είναι εξίσου ελεύθερος μέσα σε μια ιεραρχία ή μέσα σε μια νεοφιλελεύθερη ολιγαρχία; Απλούστατα, είναι ελεύθερος και μπορεί ελεύθερα να εξουσιάζει και να εκμεταλλεύεται όποιους θεωρεί ανταγωνιστές, με αντίθετα εγωκεντρικά συμφέροντα. Ο Marx, σχολιάζοντας την ιδιωτική αξία και την περιορισμένη ελευθερία του ατόμου, λέει χαρα-

17 ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ / 135 κτηριστικά: «η μοναδική σχέση μεταξύ των ατόμων είναι η φυσική αναγκαιότητα, η ανάγκη και το ιδιωτικό συμφέρον, η προστασία της ιδιοκτησίας τους και του εγωισμού τους» (Marx, 1978: 43). Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι ψευδαίσθηση της πολιτικής ελευθερίας που παρέχεται από το νεοφιλελεύθερο κράτος δεν είναι ούτε απαραίτητη ούτε ικανοποιητική σε ό,τι αφορά την καθιέρωση των δημοκρατικών θεσμών, ενώ την ίδια στιγμή οι κυρίαρχες ιδέες αποκτούν μια πιο πνευματική διάσταση, που επιβεβαιώνει όλο και περισσότερο το σύστημα κυριαρχίας. Έτσι, μέσα σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, η πολιτική ελευθερία προϋποθέτει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και την οικονομία της αγοράς, ενώ η άρχουσα τάξη διατηρεί τη θέση της και τον έλεγχο μέσα στα πλαίσια της συνύπαρξης μιας ψευδεπίγραφης δημοκρατίας και της οικονομίας της αγοράς, αποκρύπτοντας την αδικία, την ημιμόρφωση και τον ολοκληρωτισμό. Στα σχολεία, λοιπόν, όπου και όταν οι μαθητές υποχρεώνονται να ακολουθούν κανόνες και κανονισμούς, η μάθηση χάνει το νόημά της, στο βαθμό που μια χειραγωγημένη και ενισχυμένη από εξωτερικούς παράγοντες μάθηση δεν είναι τίποτα περισσότερο από πολιτική κατήχηση. και, εκεί, οι μαθητές μυούνται στην ιεραρχία των αξιών και των ανισοτήτων που αντιπροσωπεύονται από την οικονομία της αγοράς και την υποτιθέμενη δημοκρατία.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο.

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο. Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο. Εισαγωγή Josef Huber, Επικεφαλής του προγράμματος Pestalozzi Το περιεχόμενο και η καθημερινή πραγματικότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ (Η καταχώρηση των περιλήψεων έγινε με αλφαβητική σειρά:

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Ψυχοπαίδης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ( Πανεπιστημιακές Παραδόσεις) ΑΘΗΝΑ 1989

Κοσμάς Ψυχοπαίδης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ( Πανεπιστημιακές Παραδόσεις) ΑΘΗΝΑ 1989 Κοσμάς Ψυχοπαίδης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ( Πανεπιστημιακές Παραδόσεις) ΑΘΗΝΑ 1989 Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι παραδόσεις αυτές απευθύνονται σε φοιτητές των κοινωνικών επιστημών που βρίσκονται στην αρχή των

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

MASSIMO DE ANGELIS ΚΟΙΝΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

MASSIMO DE ANGELIS ΚΟΙΝΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ Το πρώτο κείμενο, Διαχωρίζοντας το πράττειν από την τετελεσμένη πράξη: Το κεφάλαιο και ο μόνιμος χαρακτήρας των περιφράξεων, λαμβάνει ως αφετηρία του την αναγνώριση των «νέων περιφράξεων» ως βασικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ»

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ναυτιλία, Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις του φοιτητικού πληθυσμού για τα στερεότυπα και τους ρόλους των δύο φύλων

Απόψεις του φοιτητικού πληθυσμού για τα στερεότυπα και τους ρόλους των δύο φύλων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Πτυχιακή Εργασία» Απόψεις του φοιτητικού πληθυσμού για τα στερεότυπα και τους ρόλους των δύο φύλων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

66Προλογικό σημείωμα για την ελληνική έκδοση 78Μπορντίγκα εναντίον Πάνεκουκ:

66Προλογικό σημείωμα για την ελληνική έκδοση 78Μπορντίγκα εναντίον Πάνεκουκ: BlauMachen #2# 3Editorial 9Από την εργατική διεύθυνση της παραγωγής στην υπεράσπιση της δημοκρατίας: Βασικές γραμμές για μια κριτική στο έργο του Κορνήλιου Καστοριάδη 41Η κρυφή γοητεία του εισαγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Παιδεία-τριτοβάθμια εκπαίδευση 2. Ανθρώπινα δικαιώματα 3. Βία-εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους Σπουδάστρια Ζάρα Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«Οι αξιολογητές ξανάρχονται!»

«Οι αξιολογητές ξανάρχονται!» Φεβρουάριος 2014 «Οι αξιολογητές ξανάρχονται!» Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Π.Ε. www.paremvasis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Επιμέλεια: Κοντογιαννίδου Γαβριέλλα (Διδάκτωρ Διδακτικής) 2. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Μαρία Γ ιώτα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Μαρία Γ ιώτα Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Μαρία Γ ιώτα

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση και οι κατευθύνσεις δράσης των ριζοσπαστών παιδαγωγών στην Ελλάδα

Η οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση και οι κατευθύνσεις δράσης των ριζοσπαστών παιδαγωγών στην Ελλάδα Η οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση και οι κατευθύνσεις δράσης των ριζοσπαστών παιδαγωγών στην Ελλάδα Δρ. Γεώργιος Γρόλλιος Αναπληρωτής Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης Το ξέσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Ι ΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ & ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Ι ΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ & ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 1 ΘΕΜΑ: Είναι γενικά αποδεκτό πως µέσα στα πλαίσια της ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης εµφανίζεται έντονο, τα τελευταία χρόνια, το φαινόµενο της κρίσης της γλώσσας. Ιδιαίτερα επικεντρώνεται το πρόβληµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ) Πτυχιακή εργασία της Αναστασίας Σαμψών ΑΜΦ: 777 Υπό την εποπτεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ Προτάσεις Για Κοινό Πρόταγμα, Πολιτικό Πρόγραμμα, Για Την Επαναστατική Προοπτική ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ Επειδή όποιος επιθυμεί και δεν πράττει τρέφει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΗ 3 Μελέτη ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Μαρία Καντούρου Μαρία Λιάπη ΑΘΗΝΑ 2007 Το έργο εντάσσεται στο Υποπρόγραμμα 1 "Απασχολησιμότητα",

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΣΕΞΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΕΞΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Επιβλέπουσα καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές 49 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές Μπάκας Θ., Λέκτορας, Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων 1. Εισαγωγή Με το θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Επιδράσεις από την εφαρμογή προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της νεανικής επιγειρηματικότητας στην Ελλάδα στο πλαίσιο των επενδυτικών ποονοαμμάτων ΕΣΠΑ ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Οι προοπτικές της νεανικής επιγειρηματικότητας στην Ελλάδα στο πλαίσιο των επενδυτικών ποονοαμμάτων ΕΣΠΑ ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Στους γονείς μας [2] Οι προοπτικές της νεανικής επιγειρηματικότητας στ^^ Ελλάδα στο πλαίσιο των επενδυτικών ποονοαμμάτ^^ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 ΣΕΛ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κειμένου που προτείνουμε να κατατεθεί σε όλα τα σχολεία στις συνεδριάσεις των συλλόγων

Σχέδιο κειμένου που προτείνουμε να κατατεθεί σε όλα τα σχολεία στις συνεδριάσεις των συλλόγων Σχέδιο κειμένου που προτείνουμε να κατατεθεί σε όλα τα σχολεία στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων για τη "γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου. Πρόταση των Κανδηλώρου Χρήστου, Πριμηκύρη Δημήτρη,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιμέλεια Εργασίας: Καρτσέλα Ευαγγελία 213/04/039

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιμέλεια Εργασίας: Καρτσέλα Ευαγγελία 213/04/039 Η ΚΑΤΤΑΣΣΚΕΕΥΗ ΤΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΜΙΑ ΠΡΡΟΒΛΗΜΑΤΤΙ ΙΚΗ ΓΓΙ ΙΑ ΤΤΗΝ ΓΓΥΝΑΙ ΙΚΕΕΙ ΙΑ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΚΗ ΚΑΤΤΟΧΥΡΡΩΣΣΗ ΚΑΙΙ ΕΕΞΕΕΛΙ ΙΞΗ.. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Επιστημών Διοίκησης- MBA Κατεύθυνση: Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα