επικαιρότητα Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "επικαιρότητα Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή"

Transcript

1 ποχή ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο γραψαν EKΔOTΩN KEMΠAΘ Αριθμός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑ - ΕΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [ΦΥΛΛΟ 37] ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ργός Η περιγράφει τις νοσηλευτικές πράξεις χειρο Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, κατέθεσε επικαιροποιημένο σχέδιο νοσηλευτικών πράξεων στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να γίνει Υπουργική Απόφαση. Τονίζουμε ότι οι περιγραφόμενες πράξεις έχουν δυνητικό χαρακτήρα και συναρτώνται άμεσα κρίθη από την επαρκή στελέχωση των ιδρυμάτων με νοσηλευτές, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της που περιγράφει τα διεθνώς ισχύοντα περί δεικτών στελέχωσης... Συνέχεια στις σελ. 4-7 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μετά από πρόταση της που συμπεριλήφθηκε στο Ν. 3918/2011, το χρηματικό ποσό της εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς των μελών, τροποποιείται ως εξής: 1. Το ποσό της εγγραφής για όλους, από 20e, γίνεται 5e 2. Το ποσό της ετήσιας ανανέωσης για τους ανέργους νοσηλευτές και τα μέλη των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, μειώνεται στα 20e 3. Για τα λοιπά μέλη, το ποσόν της ετήσιας εισφοράς, από 45e διαμορφώνεται σε 40e. Αναγνώριση κρίθη επαγγελματικών προσόντων Πρόταση για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) στις 19/12/2011, πρόταση για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΟ 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Πρόκειται για την ΕΟ που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 38/2010 με πενταετή καθυστέρηση τη στιγμή που είχε ήδη δρομολογηθεί για το έτος ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚH ΚAΡΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Αυστηροποίηση των κανόνων Σελ. 8-9 ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ Αμεριμνησία... Σελ η επικείμενη αναθεώρησή της από την Ε.Ε.. Η πρόταση για την αναθεώρηση της ΕΟ είναι προϊόν μακροχρόνιας διαβούλευσης μεταξύ της ΕΕ, των επαγγελματικών φορέων και των εθνικών σημείων επαφής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση κατά την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου Μαρτίου του 2011,ακολούθησε η διαδικασία έκδοσης Πράσινης Βίβλου την περίοδο Ιουλίου Σεπτεμβρίου 2011, με αποκορύφωμα την κατάθεση της τελικής πρότασης της ΕΕ προς το Ευρωκοινοβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο. Με δεδομένο το ενδιαφέρον για τη νοσηλευτική κοινότητα και με την συνεχόμενη αύξηση της κινητικότητας των επαγγελματιών υγείας ανά την Ευρώπη, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (), συμμετείχε δυναμικά στην παραπάνω διαδικασία τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο... Σελ ΡΓΕΙΕΣ Επιστημονικά νέα Σελ Ανακοινώσεις - Συνέδρια Σελ. 14

2 2 περιεχόμενα Ιανουάριος 2012 Η περιγράφει τις νοσηλευτικές πράξεις Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, κατέθεσε επικαιροποιημένο σχέδιο νοσηλευτικών πράξεων στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να γίνει Υπουργική Απόφαση. Τονίζουμε ότι οι περιγραφόμενες πράξεις έχουν δυνητικό χαρακτήρα και συναρτώνται άμεσα από την επαρκή στελέχωση των ιδρυμάτων με νοσηλευτές, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της που περιγράφει τα διεθνώς ισχύοντα περί δεικτών στελέχωσης. Η εξέλιξη της νοσηλευτικής επιστήμης, της τεχνολογίας, το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, τα νέα νοσήματα, ο δημογραφικός υγειονομικός χάρτης, η μεταναστευτική πολιτική και η ψήφιση των νόμων 3204/2003, 3252/2004, 3329/2005, 3754/2009 και 3868/2010, αλλάζουν το πεδίο δράσης... Σελ. 4-5 Ε Ν Ε Χ Ε Ι Ρ Ο Αμεριμνησία... Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο - Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ Αυστηροποίηση των κανόνων ργός Προσφάτως και δη στις κατετέθη στη Βουλή των Ελλήνων σχέδιο Νόμου με τίτλο Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Διά του επίμαχου νομοσχεδίου επέρχεται μια συνολική αντικατάσταση των διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που συγκροτούν το λεγόμενο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Εκ της ανάγνωσης των εισηγούμενων διατάξεων καθίσταται προφανές, ότι η αντικατάσταση του ισχύοντος πλαισίου βαίνει προς μια σαφή αυστηροποίηση των σχετικών κανόνων, με την θέσπιση μέτρων εξαιρετικά δυσμενών για τους υπαλλήλους που διαπράττουν πειθαρχικά παραπτώματα. Βέβαια, δεν είναι λίγες οι εισηγούμενες διατάξεις, που ενδεχομένως να εγείρουν ζητήματα συνταγματικότητας, ήτοι αρμονίας με τους υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες χειρο του Συντάγματος, όπως για παράδειγμα... Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ο Δ Η Γ Ι Α Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων Σελ. 8-9 Κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) στις 19/12/2011, πρόταση για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΟ 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Πρόκειται για την ΕΟ που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 38/2010 με πενταετή καθυστέρηση τη στιγμή που είχε ήδη δρομολογηθεί για το έτος 2012 η επικείμενη αναθεώρησή της από την Ε.Ε.. Η πρόταση για την αναθεώρηση της ΕΟ είναι προϊόν μακροχρόνιας διαβούλευσης μεταξύ της ΕΕ, των επαγγελματικών φορέων και των εθνικών σημείων επαφής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης... Σελ Ο Φαίδωνας Θεοφίλου, γεννήθηκε το 1947 στη Μυτιλήνη. Σπούδασε κοινωνικές επιστήμες στη Γερμανία και εργάστηκε στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας ως στέλεχος ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας. Αρθρογραφεί μόνιμα στον επαρχιακό και περιστασιακά στον αθηναϊκό τύπο, ενώ δραστηριοποιείται στο Διαδίκτυο πάνω σε θέματα τέχνης και πολιτισμού, καθώς και ζητήματα που αφορούν στην πολιτική και την κοινωνία. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνοαυστριακού πολιτιστικού και επιμορφωτικού Ινστιτούτου και του Θουκυδίδειου Κέντρου Επιστημών. Συνεργάστηκε για την έκδοση του εντεκάτομου έργου «Πανόραμα ελληνικού διηγήματος» των εκδόσεων «Αλέξανδρος». Θήτευσε ως εκλεγμένο μέλος στο προεδρείο της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών κατά την περίοδο Από τις αρχές του 2004 και για 2 χρόνια διηύθυνε το περιοδικό «Αιολίδα» με θέματα της Λέσβου και άλλες πολιτιστικές και λογοτεχνικές αναζητήσεις. Το διήγημα που ακολουθεί απεικονίζει με ενάργεια μια υπαρξιακού τύπου εσωτερική διαμάχη του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος προσπαθεί να αντιμετωπίσει το επιτακτικό ερώτημα... Σελ. 15 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Βασιλίσσης Σοφίας , Αθήνα, Τηλ.: Fax.: ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δημήτριος Σκουτέλης Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε κρίθη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριστείδης Δάγλας Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. Αγίου Νικολάου 102, Γλυφάδα Τηλ: , Fax: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Νικόλαος Ορφανός Α Αντιπρόεδρος Δόντσιος Γεώργιος Β Αντιπρόεδρος Μπίζας Λάμπρος Ταμίας Αβραμίδης Γεώργιος Οργανωτικός Γραμματέας Μπελαλή Κωνσταντία Αναπληρωτής Γραμματέας Πιστόλας Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Αρβανίτης Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. Ποντισίδης Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. Κωτσής Απόστολος Μέλος Δ.Σ. Ριζόπουλος Ρίζος Μέλος Δ.Σ. Δημητρέλης Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Γιάκης Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. Σπυράτος Φώτιος Μέλος Δ.Σ. Γιάννης Μπατής Υπεύθυνος ιστοσελίδας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ Δημήτριος Σκουτέλης ΕΚΤΥΠΩΣΗ IRIS Α.Ε.B.E. CREDIT: visualphotos.com ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 8376 Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά την εφημερίδα. Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η ανατύπωση ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του κειμένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

3

4 4 Ιανουάριος 2012 Η περιγράφει τις ργός χειρο Η θέσπιση ομοιόμορφων κανόνων θα περιορίσει δραστικά την αυθαιρεσία που χαρακτηρίζει καθημερινά την ανάθεση αλλότριων, κατ ουσίαν, καθηκόντων στους νοσηλευτές. ΗΈνωση Νοσηλευτών Ελλάδος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, κατέθεσε επικαιροποιημένο σχέδιο νοσηλευτικών πράξεων στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να γίνει Υπουργική Απόφαση. Τονίζουμε ότι οι περιγραφόμενες πράξεις έχουν δυνητικό κρίθη χαρακτήρα και συναρτώνται άμεσα από την επαρκή στελέχωση των ιδρυμάτων με νοσηλευτές, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της που περιγράφει τα διεθνώς ισχύοντα περί δεικτών στελέχωσης. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η εξέλιξη της νοσηλευτικής επιστήμης, της τεχνολογίας, το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, τα νέα νοσήματα, ο δημογραφικός υγειονομικός χάρτης, η μεταναστευτική πολιτική και η ψήφιση των νόμων 3204/2003, 3252/2004, 3329/2005, 3754/2009 και 3868/2010, αλλάζουν το πεδίο δράσης των νοσηλευτών, και θέτουν αυτούς προ των επιστημονικών ευθυνών. Η καταγραφή των νοσηλευτικών πράξεων παρέμενε επί σειρά ετών, πάγιο αίτημα της νοσηλευτικής κοινότητας, που κατέστη ακόμη πιο επιτακτικό,μετά την νομοθετική κατοχύρωση του επαγγελματικού τίτλου του νοσηλευτή, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 του Νόμου 1579/1985. Η ανάγκη σαφούς προσδιορισμού των νοσηλευτικών πράξεων υπαγορεύεται πρωτίστως από την επιβεβλημένη καθιέρωση ενιαίων κανόνων άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος σε όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας, τόσο του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Η θέσπιση ομοιόμορφων κανόνων θα περιορίσει δραστικά την αυθαιρεσία που χαρακτηρίζει καθημερινά την ανάθεση αλλότριων, κατ ουσίαν, καθηκόντων στους νοσηλευτές, ενώ θα αποτρέψει την ανάμιξη των λοιπών υπηρεσιών, στο έργο της νοσηλευτικής υπηρεσίας των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Περαιτέρω, η καταγραφή των νοσηλευτικών πράξεων και ο εννοιολογικός προσδιορισμός τους, έχουν μεγάλη σημασία στην αποσαφήνιση του έργου των νοσηλευτών εκείνων,που έχουν αποκτήσει μια εκ των προβλεπομένων νοσηλευτικών ειδικοτήτων. Αναλογιζόμενη την πρακτική αξία και την χρησιμότητα του καθορισμού των νοσηλευτικών πράξεων, η διά του Νόμου 3252/2004 συσταθείσα Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (), αποφάσισε να εισηγηθεί την έκδοση σχετικής Υ.Α., που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας δικαίου στο σύνολο των νοσηλευτών, αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους με τους πάσης φύσεως φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου απασχολούνται νοσηλευτές. Πρέπει να τονιστεί, ότι το σχέδιο των νοσηλευτικών πράξεων που ακολουθεί, είναι προϊόν μακροχρόνιας ενασχόλησης αντιπροσωπευτικών ομάδων, όλων των νοσηλευτικών επιστημονικών τομέων υπό την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της και ως εκ τούτου αντανακλούν το σύνολο της νοσηλευτικής επιστημονικής και κλινικής κοινότητας. Επισημαίνεται, ότι η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, όπως περιγράφεται από το Ν. 3868/2010, κρίνεται πλέον πρόσφορη, προκειμένου η καθιέρωση και περιγραφή των νοσηλευτικών πράξεων να αποκτήσει αυξημένη τυπική ισχύ, ικανή να προσδώσει το απαιτούμενο κύρος στην οριστική θεσμική κατοχύρωση του νοσηλευτικού επαγγέλματος. ΚΑΤΑΓΡΑΦH ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ) Άρθρο 1ο Οι νοσηλευτικές πράξεις ή κλινικές νοσηλευτικές αρμοδιότητες που περιγράφονται ακολούθως, έχουν δυνητικό χαρακτήρα και σε κάθε περίπτωση, συναρτώνται με την επάρκεια στελέχωσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με νοσηλευτικό προσωπικό, σύμφωνα με τους διεθνείς δείκτες στελέχωσης, όπως αυτοί αποτυπώνονται στην πρόταση της. Η Νοσηλευτική επιστήμη στοχεύει: (α) στην 1.1 πρόληψη προαγωγή - αποκατάσταση της υγείας ατόμου /οικογένειας /κοινότητας σε υπαρκτά ή ενδεχόμενα προβλήματα υγείας, (β) στην παροχή ολιστικής φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους επαγγελματικούς κώδικες ηθικής και δεοντολογίας (Ελληνικούς - Διεθνείς), τους Κώδικες Έρευνας, την Νομοθεσία του Ε.Σ.Υ., τη Νομοθεσία Δημόσιας Διοίκησης - Διά βίου Εκπαίδευσης και την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. 1.2 Οι Νοσηλευτές ως ισότιμα μέλη της θεραπευτικής ομάδος, συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των θεραπευτικών διαδικασιών σε συνεργασία με το άτομο ή και το περιβάλλον του. 1.3 Οι Νοσηλευτές με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, απασχολούνται είτε ως αυτοδύναμα στελέχη Νοσηλευτικών μονάδων, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε

5 Ιανουάριος νοσηλευτικές πράξεις ως αυτοαπασχολούμενοι, σε όλο το φάσμα σχεδιασμού φροντίδας, εφαρμογής θεραπευτικών διαδικασιών και παροχής παρηγορητικής φροντίδας. Άρθρο 2ο Οι νοσηλευτικές ργός πράξεις και αρμοδιότητες, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Αυτόνομες και με άμεση ευθύνη του Νοσηλευτή νοσηλευτικές πράξεις 2.1 Αξιολόγηση βιοψυχοκοινωνικών αναγκών στους τομείς υγιεινής, ασφάλειας περιβάλλοντος, υποστήριξης χειρο οργανικών λειτουργιών διαδικασιών επεμβατικής και μη, παρακολούθησης πορείας θεραπευτικής αγωγής, διατήρηση ισοζυγίων και φυσική αποκατάσταση. Εφαρμογή νοσηλευτικής διεργασίας - Λήψη νοσηλευτικού ιστορικού, - Διενέργεια κλινικής εξέτασης (επισκόπηση, ακρόαση, ψηλάφηση), - Νοσηλευτική διάγνωση, - Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση της νοσηλευτικής φροντίδας. Λήψη ΗΚΓ. Παραγγελία απλών διαγνωστικών εξετάσεων. Παραπομπή σε ειδικούς επιστήμονες Υγείας. Χειρισμός διαγνωστικών οργάνων και αξιολόγηση εργαστηριακών ευρημάτων για το σχεδιασμό ή την τροποποίηση του πλάνου φροντίδας υγείας και τον προσδιορισμό της τελικής νοσηλευτικής διάγνωσης. Επίβλεψη, συντονισμός και εφαρμογή της νοσηλευτικής φροντίδας,σε όλα τα επίπεδα παροχής της. Εφαρμογή βασικών και εξειδικευμένων τεχνικών θεραπείας, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες υγείας. Πρόληψη επιπλοκών χρόνιου κλινοστατισμού (με μηχανικά μέσα, με εφαρμογή ασκήσεων). Διάγνωση, σταδιοποίηση και θεραπεία κατακλίσεων. Αξιολόγηση θρέψης και σχεδιασμός διαιτολογίου διατροφής. Περιποίηση στομίας (γαστροστομία, ειλεοστομία, νηστιδοστομία, κολοστομία) και εκπαίδευση του ασθενή. Αξιολόγηση καταγραφή τυχόν δυσκολιών ύπνου και κατάρτιση σχεδίου φροντίδας, για ήσυχο και ασφαλή ύπνο. Αξιολόγηση και αντιμετώπιση τυχόν παρενεργειών από θεραπευτικές ή διαγνωστικές παρεμβάσεις σε άτομα ή οικογένειες αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες υγείας. κρίθη Καθετηριασμός περιφερικών αγγείων Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης. Λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις και διασταύρωση ομάδας αίματος. Εξέταση αίματος και ούρων για σάκχαρο και οξόνη. Μέτρηση, καταγραφή και αξιολόγηση των Ζωτικών Σημείων. Μέτρηση κεντρικής φλεβικής πιέσεως και μέτρηση μέσης αρτηριακής πιέσεως. Μέτρηση και αξιολόγηση κορεσμού οξυγόνου. Εργομετρία. Οζονοθεραπεία εξωτερική. Σωματομέτρηση, δοκιμασία οπτικής και ακουστικής οξύτητας, ζωτική σπειρομέτρηση. Εφαρμογή εναλλακτικών θεραπειών πόνου. Λήψη βιολογικών υγρών και επιχρισμάτων για διαγνωστικούς σκοπούς. Βρογχική παροχέτευση. Πρόκληση υποθερμίας. Περιποίηση τραυμάτων και χειρουργικών τομών. Συρραφή μικρών τραυμάτων και κοπή ραμμάτων. Δερμοαντιδράσεις, εμβολιασμοί και χορήγηση ορών (αντιτετανικός, αντιοφικός κλπ). ΚΑΡΠΑ, φαρμακευτική, ηλεκτρική ανάταξη, αντιμετώπιση καταστάσεων shock και εφαρμογή πρωτοκόλλων επειγουσών ενεργειών σε υγειονομικούς και μη χώρους. Συνταγογράφηση υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού και φαρμάκων όπως: αναλγητικά, υπακτικά, αντιπυρετικά, βιταμίνες, αντιβιοτικά ευρέως φάσματος, ινσουλίνες, εμβόλια, ορούς αναπλήρωσης υγρών και αντιμετώπισης τετάνου και δηγμάτων ερπετών κ.λ.π. Λήψη Νοσηλευτικών αποφάσεων αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες υγείας, και εκχώρηση εκτέλεσης αυτών από τους βοηθούς νοσηλευτές ή βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό. Άσκηση κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με την εξέλιξη της νοσηλευτικής επιστήμης-τεχνολογίας, την εξειδίκευση του νοσηλευτή, την ισχύουσα νομοθεσία σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και σύμφωνα πάντα, με τη γνωμοδότηση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. Άσκηση της Νοσηλευτικής ως ελεύθεροι επαγγελματίες και λειτουργοί υγείας. 2.2 Αυτόνομες και με άμεση ευθύνη του Νοσηλευτή αρμοδιότητες διαχείρισης φροντίδας υγείας Διαχείριση φροντίδας υγείας ασθενών με χρόνια νοσήματα ή ειδικές ανάγκες υγείας, σύμφωνα με

6 6 Ιανουάριος 2012 ργός χειρο Οι Νοσηλευτές ως ισότιμα μέλη της θεραπευτικής ομάδος, συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των θεραπευτικών διαδικασιών σε συνεργασία με το άτομο Ή και το περιβάλλον του. την εξειδίκευση αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα μέλη της θεραπευτικής ομάδος. Διαλογή ασθενών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και παραπομπή στους ειδικούς επιστήμονες υγείας. Συμμετοχή σε θεραπευτική ή υποστηρικτική ομάδα εργασίας. Kατ οίκον νοσηλευτική φροντίδα (home-care, hospice). Πρόληψη και έλεγχος των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. κρίθη Παροχή ανακουφιστικής-παρηγορητικής φροντίδας. Εκπαίδευση ασθενούς για αυτοφροντίδα και εκπαίδευση οικογενειακών μελών για την συνέχιση φροντίδας του ασθενούς στο σπίτι. Απομόνωση και δήλωση κρουσμάτων λοιμωδών-μεταδοτικών νοσημάτων και οιουδήποτε επικίνδυνου παράγοντα για τη δημόσια υγεία. Αξιολόγηση-αντιμετώπιση αναγκών υγείας ατόμων και παραπομπή σε ειδικούς μέσω συστημάτων τηλε-υγείας. Διαχείριση ασθενών με υποκατάστατα εθιστικών ουσιών. Συμμετοχή στον προγραμματισμό αποκατάστασης του ψυχικώς πάσχοντος και στην διεπιστημονική ψυχοθεραπευτική ομάδα. Θέσπιση κριτηρίων ποιότητας-ασφάλειας της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας και επαναπροσδιορισμός της νοσηλευτικής φροντίδας, βάσει ερευνητικών δεδομένων (evidence-based). Διαχείριση νοσοκομειακών ρύπων και αποβλήτων. Άσκηση σχολικής αγωγής υγείας ως σχολικοί νοσηλευτές. Εκπαίδευση και οργάνωση ομάδων. Σχεδιασμός και λήψη μέτρων ασφαλείας για αποφυγή ατυχημάτων. Λήψη προληπτικών περιοριστικών μέτρων, κατά περίπτωση ασθενή. Συμβουλευτική στήριξη ασθενούς και περιβάλλοντος σε χρόνιο-ανίατο νόσημα, απώλεια μέλους, σε καταστάσεις πένθους, σε κακοποιημένα άτομα, σε θύματα μαζικών καταστροφών και τρομοκρατίας. Συμβουλευτική υποστήριξη ατόμων με ψυχογηριατρικά και ανοϊκά προβλήματα. Συμβουλευτική ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας. Συμβουλευτική νέων γονέων, αγάμων μητέρων. Διδασκαλία μητέρας για μητρικό θηλασμό και φροντίδα νεογνού. Συμβουλευτική αποκατάσταση θυμάτων τροχαίων και ατόμων με αναπηρίες. Πράξεις με ιατρική γνωμάτευση και παρουσία ιατρού Διασωλήνωση τραχείας. Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς. Χορήγηση θρομβολυτικών σκευασμάτων. Χορήγηση στελεχιαίας και τοπικής αναισθησίας Καθετηριασμός κεντρικών φλεβικών γραμμών. Χορήγηση οξυγόνου με όλους τους τρόπους. Ρινογαστρική διασωλήνωση. Τραχειοτομή με ιατρική γνωμάτευση και με νοσηλευτική εξειδίκευση. Χορήγηση παρεντερικής διατροφής. Χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στα Ογκολογικά Τμήματα. Συντονισμός μεταμοσχεύσεων. Μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Πρόληψη και αντιμετώπιση επιπλοκών μετά από μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης, αιμοκάθαρσης και εκπαίδευση της οικογένειας και του αρρώστου. Πλύσεις ουροδόχου κύστης, οφθαλμών, ώτων, παραρρινικών κοιλοτήτων,στομάχου και συριγγίων. Φροντίδα εγκαυματία ανάλογα με το βαθμό εγκαύματος. Εφαρμογή και αφαίρεση δερματικών και σκελετικών έλξεων. Ακινητοποίηση κατάγματος. Φροντίδα νεογνού σε θερμοκοιτίδα και φωτοθεραπεία. Καθετηριασμός ομφαλικών αγγείων νεογνού. Αφαιμαξομετάγγιση. Φροντίδα παιδιών με σπασμούς πυρετικούς ή άλλης αιτιολογίας. Απομόνωση και δήλωση αρρώστων με ενδείξεις λοιμώδους νοσήματος. Εκπαίδευση ασθενή για ινσουλινοθεραπεία, για τις επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη, την αντιμετώπιση και φροντίδα αυτών. Βιοψίες Παρακεντήσεις (οσφυονωτιαία, θώρακα, fistula,αρθρώσεων,κοιλιακής χώρας,ήπατος,κοιλιών εγκεφάλου,στερνική και λαγονίου για λήψη μυελού). 2.3 Αυτόνομες και με άμεση ευθύνη του Νοσηλευτή Ερευνητικές Δραστηριότητες Διεξαγωγή της Νοσηλευτικής έρευνας και συμμετοχή σε Διεπιστημονικά Ερευνητικά προγράμματα για την παραγωγή νέας γνώσης. Διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας στον εργασιακό χώρο και στατιστική αξιολόγηση των δεδομένων. Συμμετοχή σε προγράμματα μέτρησης θορύβου, υγρασίας, ρυπογόνων ουσιών. Συμμετοχή στις ομάδες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και καταστροφών πολέμου για την αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων εθελοντικής αιμοδοσίας, στο νοσοκομείο, κοινότητα, χώρους εργασίας και εκπαίδευσης. Συμμετοχή στα προγράμματα ενημέρωσης και κατάρτισης μητρώου δωρητών σώματος οργάνων και ιστών. Συμμετοχή στα ερευνητικά κοινοτικά προγράμματα ψυχικής υγείας, πρόληψης, ανίχνευσης ψυχικά πασχόντων και χρηστών εθιστικών ουσιών και απεξάρτησης εθισμένων. Σχεδιασμός-εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας και συμβουλευτικής υγείας για τρέχουσες ή

7 Ιανουάριος ενδεχόμενες ανάγκες υγείας, βάσει των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού και τις κατευθύνσεις των αρμοδίων υπουργείων με σκοπό την πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη. Συμμετοχή σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα αγωγής υγείας και συμβουλευτικής σε ομάδες υψηλού κινδύνου, ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, για: αυτοφροντίδα αυτοβοήθεια, ατομική υγιεινή, ορθή διατροφή, άσκηση, κοινωνικά νοσήματα, χρόνια νοσήματα, νέα και λησμονημένα νοσήματα (μαλάρια, ργός άνθρακας, πανώλη, λέπρα), γενετική καθοδήγηση, υγεία περιβάλλοντος, σχολική υγιεινή, ασφάλεια εργασίας, ψυχοκοινωνική υποστήριξη ΑΜΕΑ. 2.4 Αυτόνομες και με άμεση ευθύνη του Νοσηλευτή Διοικητικές Αρμοδιότητες Έκδοση βεβαιώσεων - πιστοποιητικών για νοσηλευτικές πράξεις, χειρο θεραπείες, πορεία ασθενούς, παραπομπές. Συμμετοχή στις επιτροπές ηθικής και δεοντολογίας, ειδικών λοιμώξεων, φαρμάκων, τροφίμων, εξοπλισμού και ανάπτυξης μονάδων υγείας. Συμμετοχή σε εξεταστικές επιτροπές Νοσηλευτικών ειδικοτήτων, σε Επιτροπές επιλογής ανάπτυξης εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συμμετοχή στον προγραμματισμό βελτίωσης ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας ως σύμβουλοι. Συμμετοχή σε Ερευνητικές και Επιστημονικές επιτροπές σε θέματα πολιτικής υγείας του εργασιακού χώρου ή και ευρύτερα στα Εθνικά Κέντρα Λήψης Αποφάσεων, ως μέλη μονίμων και προσωρινών επιτροπών των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας. Εκπροσώπηση της Πολιτείας σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή όργανα για θέματα υγείας-παιδείας που σχετίζονται με τη Νοσηλευτική και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Τήρηση Μητρώου, Ιστορικών, Εγγράφων και Αρχείων με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Πληροφόρηση των χρηστών υπηρεσιών υγείας για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του Νοσοκομείου κέντρου υγείας- ιατρείου υγείας. Πληροφόρηση του αρρώστου και των οικείων του, σχετικά με τη Νομοθεσία των υπηρεσιών υγείας, την εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή, τα δικαιώματα του ασθενούς και την πορεία της υγείας του. Άσκηση διοικητικών καθηκόντων σε διοικητικές και επιτελικές θέσεις Υπουργείων, σε επιτελικέςθεσμοθετημένες θέσεις Υπηρεσιών και Μονάδων του Υπουργείου Υγείας και λοιπών Υπουργείων. Άρθρο 3ο Οι ανωτέρω Νοσηλευτικές Πράξεις εφαρμόζονται από τους Νοσηλευτές του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα Υγείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3.1 Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ): Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (στη Σύνθεση του ΕΣΑΝ, της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και σε άλλες αντίστοιχες θέσεις νοσηλευτών αγωγής υγείας, ποιότητας, έρευνας). Κατέχουν θέσεις νοσηλευτών σε όλα τα Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Ιδρύματα παροχής Φροντίδας Υγείας Στις Υ.Πε. ως νοσηλευτές. Κατέχουν θέσεις συμβούλων στην Υ.Πε. σε Διοικητικά ή Υπηρεσιακά Συμβούλια. Κατέχουν θέσεις Διευθυντών Δημόσιας Υγείας, με ανάλογη εξειδίκευση. Καταλαμβάνουν θέσεις Διοικητών (manager) των Νοσοκομείων και άλλων Υπηρεσιών Υγείας. Κατέχουν τη θέση του Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Καλύπτουν τους Νοσηλευτικούς τομείς, Νοσηλευτικά τμήματα, Μονάδες, Εξωτερικά Ιατρεία, Διατμηματικούς Τομείς, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Τμήμα Εφημερίας, Διαλογής και Ημερήσιας Νοσηλείας, Εξωτερικά Ιατρεία. Καταλαμβάνουν θέσεις σε όλο το φάσμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Κέντρα Υγείας, Ιατρεία αστικούημιαστικού τύπου, ιατρεία ημερήσιας νοσηλείας, ιατρεία ΙΚΑ, Ιατρεία Δημοσίων Οργανισμών - ΔΕΚΟ, υγειονομικές υπηρεσίες ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, Μονάδες Σχολικής Υγείας, Κέντρα επαγγελματικής υγιεινής, κέντρα πρόληψης-απεξάρτησης, κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, Ιδρύματα κλειστής και ανοιχτής προστασίας, αυτοτελείς Νοσηλευτικές μονάδες πρόληψης και παροχής φροντίδας, κέντρα ψυχικής υγείας). Κατέχουν θέση Διευθυντού Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στα Κέντρα Υγείας, Κατέχουν θέση Διευθυντού Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο ΕΚΑΒ (Εθνικού Κέντρο Αμέσου Βοηθείας) και καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις νοσηλευτών. 3.2 κρίθη Τομέας Εκπαίδευσης Οι νοσηλευτές εργάζονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πανεπιστήμιο Α.Τ.Ε.Ι. Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Μέση Εκπαίδευση (Τεχνική-Επαγγελματική, Ειδική Αγωγή). Ι.Ε.Κ. Άρθρο 4ο Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, ρυθμίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας όλης της χώρας.

8 8 Ιανουάριος 2012 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Αυστηροποίηση Γράφει ο Αλέξης Παραράς, Νομικός Σύμβουλος ργός κρίθη Προσφάτως και δη στις κατετέθη στη Βουλή των Ελλήνων σχέδιο Νόμου με τίτλο Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Διά του επίμαχου νομοσχεδίου επέρχεται μια συνολική χειρο αντικατάσταση των διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που συγκροτούν το λεγόμενο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Εκ της ανάγνωσης των εισηγούμενων διατάξεων καθίσταται προφανές, ότι η αντικατάσταση του ισχύοντος πλαισίου βαίνει προς μια σαφή αυστηροποίηση των σχετικών κανόνων, με την θέσπιση μέτρων εξαιρετικά δυσμενών για τους υπαλλήλους που διαπράττουν πειθαρχικά παραπτώματα. Βέβαια, δεν είναι λίγες οι εισηγούμενες διατάξεις, που ενδεχομένως να εγείρουν ζητήματα συνταγματικότητας, ήτοι αρμονίας με τους υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες του Συντάγματος, όπως για παράδειγμα η αρχή της αναλογικότητας. Ακολουθεί η αποτύπωση των πλέον χαρακτηριστικών περιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα, δυνάμει του νέου άρθρου 104, ο υπάλληλος δύναται να τεθεί σε αργία αν έχει ασκηθεί εναντίον του πειθαρχική δίωξη για οποιοδήποτε παράπτωμα. Με βάση το ισχύον καθεστώς, ο υπάλληλος μπορούσε να τεθεί σε αργία σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης, μόνον αν αυτή αφορούσε σε παράπτωμα που δύναται να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Με το προτεινόμενο σύστημα ο υπάλληλος μπορεί να τεθεί σε αργία ακόμη και για πολύ ελαφρύτερες περιπτώσεις πειθαρχικού παραπτώματος. Επιπλέον, διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που δύνανται να επιβάλλουν το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων, ενώ παρατείνεται σε 30 ημέρες εις βάρος του υπαλλήλου και η προθεσμία του πειθαρχικού συμβουλίου για την λήψη απόφασης περί της θέσεως του υπαλλήλου σε αργία. Υπό το προγενέστερο καθεστώς η αναστολή της άσκησης καθηκόντων αιρόταν αυτοδικαίως αν μέσα σε 15 ημέρες δεν αποφάσιζε το υπηρεσιακό συμβούλιο. Τώρα η πάροδος της εν λόγω προθεσμίας δεν κωλύει το οικείο πειθαρχικό συμβούλιο. Επιπλέον, ο υπάλληλος που τελεί σε αργία λαμβάνει μόνον το 1/3 ή το 1/4 κατά περίπτωση του μισθού του, ενώ μέχρι σήμερα ελάμβανε το 1/2 του μισθού του. Στο άρθρο 106 απαλείφεται η διάταξη, σύμφωνα με την οποία το υπαλληλικό καθήκον, ως προσδιοριστικό στοιχείο του πειθαρχικού παραπτώματος, δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προδήλως στις διατάξεις του Συντάγματος και των Νόμων. Βέβαια, και πάλι θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο, ότι ο υπάλληλος δεν υποχρεούται να εκτελεί διαταγές προδήλως αντισυνταγματικές ή παράνομες, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Αυτό, άλλωστε, αναφέρεται πλέον ρητώς στο νέο άρθρο 107. Με το νέο άρθρο 107 προβλέπεται για

9 Ιανουάριος ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ των κανόνων πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση η κατ αποκλειστικό τρόπο απαρίθμηση των πειθαρχικών παραπτωμάτων. Υπενθυμίζεται, ργός ότι υπό το προγενέστερο καθεστώς η απαρίθμηση των πειθαρχικών παραπτωμάτων ήταν απλώς ενδεικτική, ενόψει του όρου «ιδίως» (άρθρο 107 1: πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν ιδίως:). Ο νέος κατάλογος των παραπτωμάτων παρουσιάζει ενδιαφέρον, ενώ χαρακτηριστικώς αναφέρεται χειρο ότι νοείται πλέον ως πειθαρχικό παράπτωμα η παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Με το νέο άρθρο 109 γίνεται περιγραφή των πειθαρχικών ποινών που μπορούν να επιβληθούν στους υπαλλήλους. Οι εν λόγω ποινές είναι σαφώς βαρύτερες από τις προηγούμενες, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες παραπτωμάτων τα πειθαρχικά όργανα δεν διαθέτουν πλέον διακριτική ευχέρεια για την επιλογή της πειθαρχικής ποινής ή για την επιμέτρησή της. Ειδικότερα, το πρόστιμο ανέρχεται έως τις αποδοχές 12 μηνών έναντι 3 που ίσχυε, καθιερώνεται ως ποινή η στέρηση της δυνατότητας συμμετοχής σε κρίσεις για κατάληψη θέσης ευθύνης και η αφαίρεση των σχετικών καθηκόντων, ήτοι μια οιωνεί παύση της θητείας του προϊσταμένου που υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα, ο υποβιβασμός έως 2 βαθμούς έναντι ενός που ίσχυε και η προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες αντί των 6 που ίσχυε. Περαιτέρω, για συγκεκριμένες μορφές πειθαρχικών παραπτωμάτων τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα δύνανται να επιβάλουν την διοικητική κύρωση επιπλέον ποσού ύψους από ευρώ έως ευρώ! Με το νέο άρθρο 112 παρατείνεται ο γενικός χρόνος παραγραφής των πειθαρχικών παραπτωμάτων από 2 έτη στα 5 έτη και από τα 5 έτη στα 7 έτη για συγκεκριμένες κατηγορίες παραπτωμάτων. Με το άρθρο 113, και ενώ προβλεπόταν ότι σε περίπτωση λύσεως της υπαλληλικής σχέσης η απόφαση επί αρξαμένης πειθαρχικής διαδικασίας παραμένει ανεκτέλεστη, τώρα το πειθαρχικό συμβούλιο επιβάλλει ακόμη και μετά την απώλεια της κρίθη δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας οποιαδήποτε εκ των προβλεπομένων ποινών, ακόμη και την προαναφερθείσα διοικητική κύρωση από έως ευρώ, χωρίς να αναφέρεται ότι αυτή παραμένει ανεκτέλεστη. Με το νέο άρθρο 115, το πειθαρχικώς κολάσιμο των πράξεων του υπαλλήλου παραμένει ακόμη και στην περίπτωση άρσης των συνεπειών της ποινικής Ο νέος κατάλογος των παραπτωμάτων παρουσιάζει ενδιαφέρον, ενώ χαρακτηριστικώς αναφέρεται ότι νοείται πλέον ως πειθαρχικό παράπτωμα η παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. καταδίκης με την απονομή χάριτος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 47 του Συντάγματος. Με τον τρόπο αυτό ανεξαρτητοποιείται επί της ουσίας πλήρως η πειθαρχική από την ποινική διαδικασία, παρακαμπτομένης, ωστόσο, της αρχής της επιείκειας. Με το άρθρο 119 τα διοικητικά συμβούλια των ΝΠΔΔ έχουν την δυνατότητα επιβολής προστίμου έως και τις αποδοχές 3 μηνών έναντι ενός που ίσχυε. Με το άρθρο 122 συντομεύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της πειθαρχικής διαδικασίας κατά δύο μήνες. Η διάταξη αυτή οπωσδήποτε περιορίζει την χρονική περίοδο αβεβαιότητας, αρκεί να μην οδηγήσει σε συνοπτικές διαδικασίας και εσφαλμένες αποφάσεις λόγω μη διεξοδικής έρευνας όλων των πτυχών κάθε πειθαρχικής υπόθεσης. Η παρατήρηση αυτή γίνεται, δοθέντος ότι οι προβλεπόμενες ποινές είναι πλέον βαρύτερες και η επιβολή τους θα πρέπει να αποτελεί προϊόν αντικειμενικής κρίσης και εκτενούς εξέτασης των πραγματικών περιστατικών. Με το άρθρο 124 καταργείται η κοινοποίηση του παραπεμπτηρίου εγγράφου στον διωκόμενο υπάλληλο. Πρόκειται αναμφίβολα για μια έκπτωση στα δικαιώματα του πειθαρχικώς διωκομένου υπαλλήλου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι πρότινος, η μη κοινοποίηση του εν λόγω εγγράφου συνεπαγόταν την ακυρότητα όλης της πειθαρχικής διαδικασίας. Με το άρθρο 125 τάσσεται πλέον προθεσμία ενός μηνός για την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης. Στην πράξη και προκειμένου περί δυσεπίλυτων πειθαρχικών υποθέσεων ίσως το χρονικό αυτό διάστημα να μην αποδειχθεί ικανό. Ομοίως με το άρθρο 126 καθιερώνεται ανώτατος χρονικός ορίζοντας 2 μηνών με δυνατότητα παράτασης ακόμη ενός μηνός, ήτοι σύνολο 3 μηνών, για την ολοκλήρωση διαταχθείσας ένορκης διοικητικής εξέτασης, ενώ με το άρθρο 127 τάσσεται προθεσμία ενός μηνός για την ολοκλήρωση της πειθαρχικής ανάκρισης. Ιδιαίτερη σημασία, τέλος, παρουσιάζουν οι διατάξεις περί των πειθαρχικών συμβουλίων, που διαφοροποιούνται πλέον των υπηρεσιακών συμβουλίων και στη σύνθεση των οποίων δεν μετέχουν αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων. Η συμμετοχή των τελευταίων και η κρίση τους επί των πειθαρχικών υποθέσεων εκρίθη, προφανώς, ως εκ προοιμίου μεροληπτική υπέρ των διωκομένων υπαλλήλων και γι αυτό απεκλείσθη. Σε κάθε περίπτωση, το ορθόν και αποτελεσματικόν των επίμαχων διατάξεων μέλλει να αποδειχθεί στην πράξη. Κατά γενικότερη, πάντως, ομολογία, το πλαίσιο του πειθαρχικού δικαίου αυστηροποιείται σε μεγάλο βαθμό και ενδεχομένως αυτό να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους υπαλλήλους που έχουν ροπή προς το πει-

10 10 Ιανουάριος 2012 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Αναγνώριση επαγγελ Επιμέλεια Λάμπρος Μπίζας ργός Κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) στις 19/12/2011, πρόταση για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΟ 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Πρόκειται για την ΕΟ που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 38/2010 χειρο με πενταετή καθυστέρηση τη στιγμή που είχε ήδη δρομολογηθεί για το έτος 2012 η επικείμενη αναθεώρησή της από την Ε.Ε.. Η πρόταση για την αναθεώρηση της ΕΟ είναι προϊόν μακροχρόνιας διαβούλευσης μεταξύ της ΕΕ, των επαγγελματικών φορέων και των εθνικών σημείων επαφής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση κατά την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου Μαρτίου του 2011, ακολούθησε η διαδικασία έκδοσης Πράσινης Βίβλου την περίοδο Ιουλίου Σεπτεμβρίου 2011, με αποκορύφωμα την κατάθεση της τελικής πρότασης της ΕΕ προς το Ευρωκοινοβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο. Με δεδομένο το ενδιαφέρον για τη νοσηλευτική κοινότητα και με την συνεχόμενη αύξηση της κινητικότητας των επαγγελματιών υγείας ανά την Ευρώπη, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (), συμμετείχε δυναμικά στην παραπάνω διαδικασία μέσω δύο κυρίως οδών. Σε εθνικό επίπεδο, υπήρξε πυκνή αλληλογραφία με τον εθνικό φορέα επαφής ήτοι, το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών θεμάτων Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ακολούθησε σθεναρή προβολή των θέσεων της για κάθε επιμέρους ζήτημα της ΕΟ. Σε διεθνές επίπεδο, οι θέσεις της προβλήθηκαν και προωθήθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Ρυθμιστών του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος (European Council of Nursing Regulators FEPI). Η είχε καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των τελικών θέσεων της FEPI κρίθη που υποβλήθηκαν στην ΕΕ κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων ενώ, επιπλέον, με πρωτοβουλία της FEPI πραγματοποιήθηκαν επιπλέον δώδεκα συναντήσεις με την ΕΕ με θέμα τόσο την αναθεώρηση της ΕΟ όσο και με άλλα θέματα που αφορούν τη νοσηλευτική. Οι προσπάθειες της για την προώθηση των θέσεών της ήταν καρποφόρες και αναφορικά με την πρόταση της ΕΕ για την αναθεώρηση της ΕΟ επισημαίνονται παρακάτω τα κυριότερα σημεία της που συνδέονται άμεσα με το επάγγελμα του νοσηλευτή. Προτείνεται η καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Κάρτας (ταυτότητα), η οποία θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στην αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και στη διευκόλυνση της προσωρινής ή μόνιμης κινητικότητας των νοσηλευτών εντός της ΕΕ. Προτείνεται η καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Κάρτας (ταυτότητα), η οποία θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στην αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και στη διευκόλυνση της προσωρινής ή μόνιμης κινητικότητας των νοσηλευτών εντός της ΕΕ. Πρόκειται για Κάρτα χωρίς τη χρήση τσιπ ή τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων αλλά θα είναι άμεση σύνδεσή της με το υπάρχον σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) και θα έχει τη μορφή ηλεκτρονικού πιστοποιητικού διευκολύνοντας την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και από τους Έλληνες νοσηλευτές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι οι αιτήσεις των συναδέλφων μας για χώρες του εξωτερικού, αναλογικά με τη διετία , έχουν αυξηθεί κατά 400% τα τελευταία δύο χρόνια ( ) όπου η οικονομική κρίση μαστίζει τη χώρα μας. Αναφορικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις εκπαίδευσης των νοσηλευτών προτείνεται η αύξηση τους από τα 10 στα 12 έτη βασικής εκπαίδευσης (πριν την εισαγωγή σε νοσηλευτική σχολή). Θεωρούμε ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου προς τη σωστή κατεύθυνση για την προάσπιση της δημόσιας υγείας μέσω της διασφάλισης του επιπέδου του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Πάραυτα, ερωτήματα εγείρονται αναφορικά με την πιστοποίηση της 12ετούς βασικής εκπαίδευσης και ειδικότερα για την αναφερόμενη έκδοση «πιστοποιητικού που βεβαιώνει την επιτυχία σε εξετάσεις ισοδύναμου επιπέδου για την εισαγωγή σε νοσηλευτική σχολή». Σε αυτό το σημείο πιστεύουμε ότι απαιτούνται και πρέπει να ζητηθούν από την Ε.Ε. διευκρινίσεις για αυτού του είδους τις εξετάσεις καθώς και για το αν αυτές μπορούν, μεταξύ άλλων, να διοργανώνονται και από τις νοσηλευτικές σχολές. Εκφράζουμε επίσης την ανησυχία μας σχετικά με τον όρο της «μερικής πρόσβασης» (Partial access) στην Οδηγία και για την ενδεχόμενη εφαρμογή της για τα επαγγέλματα υγείας. Με τον όρο «μερική πρόσβαση» εννοείται η μερική χρήση των προϋποθέσεων της οδηγίας στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Δηλαδή, ενδέχεται π.χ. επαγγελματίες να εφαρμόζουν μερικώς και προς όφελός τους όρους της οδηγίας χρησιμοποιώντας παράλληλα χαμηλότερου επιπέδου σπουδές από τις προβλεπόμενες μαζί με επαγγελματική εμπειρία και να διεκδικούν την πλήρη αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων με τους άλλους επαγγελματίες στη χώρα που τους υποδέχεται. Φυσικά υπάρχει η πρόβλεψη, κάθε χώρα να έχει τη δυνατότητα να μην εφαρμόζει την «μερι-

11 Ιανουάριος ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/36/ΕΚ ματικών προσόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚH ΚAΡΤΑ κή πρόσβαση» στα επαγγέλματα υγείας. Όμως, όπως ήδη έχει αναφέρει η στο υπ αριθ. ργός πρωτ. 214/ έγγραφό της προς το Υπουργείο Παιδείας, πιστεύουμε η έννοια της «μερικής πρόσβασης» θα πρέπει να είναι περιορισμένη σχετικά με την μεταπτυχιακή επιμόρφωση και εκπαίδευση και να μην επεκτείνεται στον επαγγελματικό τίτλο ή την αναγνώρισή του. Ως χειρο εκ τούτου, η δυνατότητα απλώς για την μη εφαρμογή της στα επαγγέλματα υγείας από τα κράτη μέλη (εάν και εφόσον το επιθυμούν), δεν είναι αρκετή διότι θα δημιουργηθεί ανομοιογενές περιβάλλον στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και απαγόρευσή της, για τα επαγγέλματα υγείας, είναι επιβεβλημένη προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία. Στη σωστή κατεύθυνση κινείται επίσης η αναφορά της Οδηγίας για τον έλεγχο γλωσσικής επάρκειας των επαγγελματιών υγείας από τις χώρες υποδοχής και ειδικότερα από τον Φορέα Ελέγχου του Επαγγέλματος. Κατά την ενσωμάτωση στη χώρα μας της κρίθη τροποποιημένης Οδηγίας και όπως έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν με το υπ αριθ. πρωτ. 171/ έγγραφό μας προς το Υπουργείο Παιδείας, η ρητή αναφορά για την κατοχή από τους αλλοδαπούς επαγγελματίες υγείας του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Β1 όπως ορίζεται και από το Π.Δ. 60/2010, θα έλυνε πολλά προβλήματα και θα διασφάλιζε τη δημόσια υγεία και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Επιπροσθέτως, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι, δεν γίνεται σαφής αναφορά στην Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη αν και υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά της ΕΕ κατά τη διαβούλευση. Μόνη εξαίρεση, η υποχρέωση των αρμόδιων αρχών να υποβάλουν κάθε πέντε έτη δημόσια διαθέσιμες εκθέσεις στην ΕΕ και στα άλλα κράτη μέλη που αφορούν τις διαδικασίες συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των νοσηλευτών και των άλλων επαγγελματιών υγείας. Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη για τους επαγγελματίες υγείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση, πρέπει να είναι υποχρεωτική και να προκύπτει μέσα από καλά σχεδιασμένα προγράμματα που θα ελέγχονται και θα μοριοδοτούνται από τον εκάστοτε Φορέα Ελέγχου του Επαγγέλματος. Με γνώμονα τα παραπάνω και ειδικότερα σχετικά με: την πιστοποίηση 12ετούς βασικής εκπαίδευσης, την έννοια της «μερικής πρόσβασης» και την συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη, έχει προγραμματιστεί και θα λάβει χώρα στις 2/2/2012 συνάντηση της FEPI με την ΕΕ για την παροχή εξηγήσεων διευκρινίσεων επί θεμάτων της πρότασης για την αναθεώρηση της ΕΟ 2005/36/ΕΚ. Μετά την κατάθεση της πρότασης της ΕΕ σειρά έχει η επιτροπή οικονομικών και κοινωνικών υποθέσεων και στη συνέχεια το Ευρωκοινοβούλιο όπου,θα κρίνει αν χρειάζονται τυχόν τροποποιήσεις και θα προβεί τελικώς στην ψήφισή της.

12 12 πιστήμη εξελίξεις κριθη Ιανουάριος 2012 Τυπορυχείο υθέτω ws ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα Παρασκευή, Δρακοπούλου Μαριάννα, Χριστοδούλου Ελένη «Πράσινο φως» για να δοκιμαστεί σε ανθρώπους το νέο εμβόλιο κατά του AIDS Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ Στη φάση των κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους μπαίνει ένα νέο, πειραματικό εμβόλιο, που λέγεται SAV001 και υπόσχεται να καταπολεμήσει το AIDS με τον ίδιο τρόπο που το αντιγριπικό εμβόλιο καταπολεμά τη γρίπη. Μετά από έρευνες 20 ετών, επιστήμονες από τον Καναδά από το πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο, έλαβαν έγκριση από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων να ξεκινήσουν τις δοκιμές του νέου εμβολίου σε 40 φορείς του ιού από τον Ιανουάριο. Το νέο εμβόλιο περιέχει ολόκληρο τον ιό του AIDS με στόχο να προκαλέσει την ενεργοποίηση του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος. Πρόωρα βρέφη: Η εκπαίδευση των γονέων βοηθά στην καλύτερη ανάπτυξη Πηγή: health.in.gr Σύμφωνα με νορβηγική μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο Pediatrics, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί πρόωρα τείνουν να έχουν υψηλότερα ποσοστά συμπεριφορικών προβλημάτων, όπως σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, συγκριτικά με τα παιδιά που γεννηθεί κανονικά. Η παροχή βοήθειας στους γονείς των πρόωρων νεογνών ως προς την καλύτερη κατανόηση και αλληλεπίδραση με αυτά, μπορεί να επιφέρει ουσιώδεις βελτιώσεις στην συμπεριφορά των παιδιών καθώς αυτά μεγαλώνουν και ετοιμάζονται να ενταχθούν στο σχολικό περιβάλλον. Ανησυχία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την γρίπη των πτηνών Πηγή: Πρώτο Θέμα ργώ κα ργός Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε τη «μεγάλη του ανησυχία» για τις εργαστηριακές έρευνες για ένα μεταλλαγμένο ιό της γρίπης των πτηνών. Ολλανδικό εργαστήριο ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι δημιούργησε, για πρώτη φορά, μια μετάλλαξη του ιού Η5Ν1 η οποία μπορεί να μεταδοθεί εύκολα ανάμεσα στα θηλαστικά και κατά συνέπεια στον άνθρωπο. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι οι ανακοινώσεις (των εργαστηρίων) προκαλούν ανησυχίες για πιθανούς κινδύνους και κακή χρήση. Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΟΥ θεωρεί ότι οι έρευνες υπό κατάλληλες συνθήκες πρέπει να συνεχιστούν ώστε να ενισχυθούν οι απαραίτητες γνώσεις για την μείωση των κινδύνων από τον ιό Η5Ν1. Βιταμίνες και ω-3 λιπαρά για πνευματική οξυδέρκεια διαρκείας! Πηγή: health.in.gr Οι ηλικιωμένοι που τρώνε τροφές χαμηλές σε λιπαρά και πλούσιες σε ορισμένες βιταμίνες και σε ω-3 λιπαρά οξέα, αποδίδουν καλύτερα στα νοητικά τεστ σε σχέση με όσους δεν προσέχουν τη διατροφή τους, σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Neurology. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, διαπίστωσαν ότι η προσεγμένη διατροφή κατά την τρίτη ηλικία επιβραδύνει τη συρρίκνωση του εγκεφάλου που σχετίζεται με την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ και γενικά με την άνοια. ποχή Λύθηκε το μυστήριο των «Πουλιών» του Χίτσκοκ Πηγή: health.in.gr Το καλοκαίρι του 1961 στην Νότια Καλιφόρνια χιλιάδες γλάροι άρχισαν να αυτοκτονούν γραψαν μαζικά, πέφτοντας με ταχύτητα, κυρίως, πάνω σε κατοικίες. Το συμβάν που αποτελούσε μέχρι σήμερα μυστήριο, αποτέλεσε μια από τις πηγές έμπνευσης του Άλφρεντ Χίτσκοκ στη θρυλική ταινία «Τα Πουλιά». Αμερικανοί ερευνητές αποφάσισαν να εξετάσουν εκ νέου τα πτηνά-καμικάζι και ορισμένα άλλα είδη (π.χ. θαλάσσιες χελώνες) που είχαν πεθάνει εκείνη την περίο- κρίθη Ακουστικές βλάβες προκαλούν οι συσκευές MP3 και ipod Πηγή: health.in.gr Οι χρήστες των φορητών συσκευών MP3 και ipod απολαμβάνουν μεν καλύτερης ποιότητας ήχο απ ότι συνέβαινε παλαιότερα με τα Walkmans, όμως σύμφωνα με χειρο έρευνα Iσραηλινών επιστημόνων, ιδιαίτερα οι έφηβοι κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρές ακουστικές βλάβες. Οι επιστήμονες μελέτησαν τις ακουστικές συνήθειες των νέων και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η νέα αυτή τάση της μόδας έχει σαφώς επιβλαβείς συνέπειες. «Σε δέκα ή είκοσι χρόνια θα είναι πολύ αργά πια, όταν θα συνειδητοποιήσουμε ότι μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων υποφέρει από προβλήματα ακοής πολύ νωρίτερα από ό,τι θα αναμενόταν λόγω της φυσιολογικής γήρανσης», δήλωσαν χαρακτηριστικά οι υπεύθυνοι.

13 Ιανουάριος 2012 πιστήμη εξελίξεις κριθη 13 δο στην επίμαχη περιοχή. Όπως αναφέρουν εντόπισαν στο στομάχι τους ίχνη δομοϊκού οξέος, μιας ισχυρής νευροτοξίνης που προκαλεί πολύ σοβαρές παρενέργειες στον οργανισμό και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι,η συμπεριφορά των γλάρων ήταν αποτέλεσμα τροφικής δηλητηρίασης. Οι ερευνητές εικάζουν ότι η νευροτοξίνη εισήλθε στον οργανισμό των γλάρων από την κατανάλωση αντσούγιων και καλαμαριών. Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα από την πρώτη κλινική δοκιμή ενός εμβολίου κατά της χρόνιας ηπατίτιδας C Πηγή: Πρώτο Θέμα Επιστήμονες του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, κατάφεραν να ξεπεράσουν τις μεγάλες ως τώρα δυσκολίες που δημιουργεί το γεγονός ότι ο ιός της ηπατίτιδας C αλλάζει συνεχώς εμφάνιση, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολος στόχος.η δυσκολία επιτείνεται από το ότι υπάρχουν έξι διαφορετικά στελέχη του ιού και είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί ένα εμβόλιο έναντι όλων. Οι Βρετανοί ερευνητές τροποποίησαν γενετικά ένα ιό του κοινού κρυολογήματος εισάγοντας σε αυτόν γενετικό υλικό από τον ιό της ηπατίτιδας C, έτσι ώστε να ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα προκειμένου αυτό να στρέφεται κατά του ιού της ηπατίτιδας. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία θεραπεύουν τον καρκίνο του ήπατος Πηγή: health.in.gr Ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα μηνύματα από τις κλινικές δοκιμές μιας νέας μορφής αντικαρ- υθέτω ργώ κα κινικής θεραπείας με τη χρήση χαμηλής έντασης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων,σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στο επιστημονικό έντυπο British Journal of Cancer. Η νέα τεχνική πέτυχε να συρρικνώσει τους όγκους σε ασθενείς με καρκίνο στο ήπαρ. Ερευνητές από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία,την Ελβετία και τη Βραζιλία, αισιοδοξούν ότι η νέα μέθοδος μελλοντικά μπορεί να αποτελέσει μια νέα θεραπευτική τεχνική. Διευκρινίζουν όμως ότι η μέθοδος βρίσκεται ακόμα σε νηπιακό στάδιο και θα χρειαστούν ακόμα αρκετά χρόνια κλινικών δοκιμών και βελτίωσης. Γιατί μερικοί άνθρωποι ξεπερνούν τα 110 Πηγή: ygeia.tanea ργός χειρο Οι άνθρωποι που ζουν έως την ηλικία των 110 ετών ή περισσότερο ακόμα, έχουν εξίσου πολλά νοσογόνα γονίδια με τον γενικό πληθυσμό, αλλά διαθέτουν και προστατευτικά γονίδια που συμβάλλουν στη μακροζωία τους, σύμφωνα με μία νέα μελέτη. Ερευνητές που ανέλυσαν ολόκληρο το γονιδίωμα ενός άνδρα και μιας γυναίκας Τα μωρά που θηλάζουν κλαίνε περισσότερο, αλλά είναι υγιέστερα Πηγή: που ξεπέρασαν τα 114α γενέθλιά τους, διαπίστωσαν πως έφεραν εξίσου πολλά νοσογόνα γονίδια με τον οποιονδήποτε από εμάς. Εκτός από τα νοσογόνα γονίδια φέρουν και άλλα, τα οποία εξουδετερώνουν την δράση των παθολογικών, σε σημείο ώστε να μην εκδηλώνεται μία νόσος, να εκδηλώνεται προς το τέλος της ζωής τους ή όταν εκδηλωθεί να είναι πολύ πιο ήπια σε αυτούς. Τεστ ακριβείας στον κίνδυνο εμφράγματος Πηγή: news.gr/ ws Οι μανούλες που θηλάζουν θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες ότι το μωρό τους θα κλαίει περισσότερο, θα είναι πιο ευέξαπτο και, γενικά, θα είναι πιο ιδιόρρυθμο από τα άλλα μωρά που δεν θηλάζουν... Οι ερευνητές της μονάδας ποχή επιδημιολογίας του Κέιμπριτζ μελέτησαν τη διατροφή και τον θηλασμό σε 316 μωρά ηλικίας 3 μηνών. Παρατήρησαν λοιπόν, ότι τα μωρά που θηλάζουν είναι πιο ευερέθιστα, αλλά πάντα σε φυσιολογικά πλαίσια, σε σχέση με τα άλλα μωράκια που πίνουν γάλα -όχι μητρικό- από το μπιμπερό. Τα μωράκια που πίνουν γάλα «φόρμουλα» από μπιμπερό και δεν θηλάζουν δείχνουν πιο ικανοποιημένα γραψαν και πιο ήσυχα. Μια νέα εξέταση που προέκυψε έπειτα από γερμανική έρευνα φαίνεται ότι μπορεί να μειώσει τον χρόνο που χρειάζονται οι γιατροί για τη διάγνωση. Η εξέταση εντοπίζει την τροπονίνη, μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στον μυϊκό ιστό και δείχνει κατά πόσο είναι πιθανό ο ασθενής να έχει υποστεί έμφραγμα ή να κινδυνεύει να υποστεί τις επόμενες ώρες. Ο έλεγχος της τροπονίνης γίνεται και σήμερα, όμως από την έρευνα, προέκυψε μια πολύ πιο ευαίσθητη εκδοχή αυτής της εξέτασης, η οποία έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει ή να αποκλείσει το ενδεχόμενο καρδιακής προσβολής σε πολύ λιγότερο χρόνο. Επέμβαση ΣΟΚ: Θα του βγάλουν όγκο 90 κιλών και πλάτους 1 μέτρου, από το πόδι! Πηγή: Μια απίστευτη ιατρική επέμβαση πρόκειται να γίνει στις ΗΠΑ. Βιετναμέζοι χειρουργοί θα αφαιρέσουν από το πόδι ενός συμπατριώτη τους έναν όγκο που ζυγίζει 90 κιλά και έχει πλάτος που ξεπερνάει το ένα μέτρο. Ο Χ. Ν. Σ. είναι 34 ετών και εδώ και 30 χρόνια περίπου αναπτύσσεται στο πόδι του ο όγκος αυτός. Πριν από 14 χρόνια οι γιατροί νοσοκομείου του Βιετνάμ, ακρωτηρίασαν το πόδι του από το γόνατο και κάτω προκειμένου να τον ανακουφίσουν και να του χαρίσουν λίγα χρόνια ζωής. Ο όγκος όμως συνέχισε να μεγαλώνει. H επέμβαση αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον ώρες και με ποσοστά επιτυχίας που δεν θα ξεπερνούν το 50%. κρίθη

14 14 ξελίξει εκδηλώσεις Ιανουάριος 2012 μπνεύσει Επιμέλεια: Μαρία Αθανασοπούλου Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, Phd ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέλου» τμήμα Αιμοδοσίας, Γιακουμάκη Ειρήνη Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 > 4η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 6-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, Τόπος: ΞΕΝΟΔΟ- ΧΕΙΟ XENIA VOLOU, ΒΟΛΟΣ Οργάνωση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, Tηλ.: , > 42ο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 7-8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, Πληροφ: Global Events, Τηλ.: Fax: , gr, > 31ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΤΕΜΑΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, Οργάνωση: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥ- ΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Πληροφ.: Global Events, Τηλ: , www. globalevents.gr > 12ο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, Τόπος: ΛΑΡΙΣΣΑ, Διοργανωτής:ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΣ,Τηλ , Εmail > «Ο ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΗ ΚΑΘ ΗΜΕΡΑ ΠΡΑΞΗ» ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, Τόπος: Hinitsa Bay, Πόρτο Χέλι, Τηλ , Fax: ,Website: ΑΓΓΕΛΙΕΣ πιστήμη υθέτω ργώ > 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Διαταραχές Λόγου και επικοινωνίας-διεπιστημονική κα Προσέγγιση» ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, Τόπος: ΓΕΡΜΑ- ΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, Πληροφ.: gr, Τηλ: , Fax: , > 18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΟΑΣ: «Σηματοδοτώντας τα Μονοπάτια της Προόδου» Έναρξη: 26 Απριλίου 2012, Λήξη: 28 Απριλίου 2012, Οργάνωση: Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, Τηλέφωνο: , otenet.gr, Τόπος:Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 > 2012 ANNUAL CONFERENCE OF THE AMERICAN SOCIETY FOR LASER MEDICINE AND SURGERY ργός April 2012, Kissimmee, FL, United ΠΕ νοσηλεύτρια που εργάζεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη για νοσοκομείο της Αθήνας. Τηλ. επικοινωνίας: χειρο Νοσηλεύτρια ΤΕ διορισμένη στο Γ.Ν. Χατζηκώστα Ιωαννίνων ζητά αμοιβαία μετάθεση για οποιοδήποτε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για οικογενειακούς και οικονομικούς λόγους. Τηλ. επικοινωνίας: States INFO: American Society for Laser Medicine and Surgery Tel.: Fax: κριθη aslms.org > ESH (EUROPEAN SOCIETY OF HYPERTENSION) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING April 2012, London, England, United Kingdom INFO: Prof. Krzysztof Narkiewicz/Meeting wsorganiser Tel.: Fax: γραψαν κρίθη > 1o ΠAΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ποχή Έναρξη: 27 Απριλίου 2012, Λήξη: 29 Απριλίου 2012, Τόπος: The Met Hotel, Οργάνωση:Eλληνική Εταιρεία Προνοσοκομειακής Φροντίδας, Τηλέφωνο: , 2310/ , diastasitravel.gr > THE AMERICAN ROENTGEN RAY SOCIETY 112th ANNUAL MEETING 29 April - 01 May 2012, Vancouver, BC, Canada, INFO: American Roentgen Ray Society, Tel.: / , Fax: , arrs.org

15 Ιανουάριος χειρο επιφυλλίδα Αμεριμνησία... Του Αριστείδη Δάγλα ΟΦαίδωνας Θεοφίλου, γεννήθηκε το 1947 στη Μυτιλήνη. Σπούδασε κοινωνικές επιστήμες στη Γερμανία και εργάστηκε στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας ως στέλεχος ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας. Αρθρογραφεί μόνιμα στον επαρχιακό και περιστασιακά στον αθηναϊκό τύπο, ενώ δραστηριοποιείται στο Διαδίκτυο πάνω σε θέματα τέχνης και πολιτισμού, καθώς και ζητήματα που αφορούν στην πολιτική και την κοινωνία. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνοαυστριακού πολιτιστικού και επιμορφωτικού Ινστιτούτου και του Θουκυδίδειου Κέντρου Επιστημών. Συνεργάστηκε για την έκδοση του εντεκάτομου έργου «Πανόραμα ελληνικού διηγήματος» των εκδόσεων «Αλέξανδρος». Θήτευσε ως εκλεγμένο μέλος στο προεδρείο της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών κατά την περίοδο Από τις αρχές του 2004 και για 2 χρόνια διηύθυνε το περιοδικό «Αιολίδα» με θέματα της Λέσβου και άλλες πολιτιστικές και λογοτεχνικές αναζητήσεις. Το διήγημα που ακολουθεί απεικονίζει με ενάργεια μια υπαρξιακού τύπου εσωτερική διαμάχη του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος προσπαθεί να αντιμετωπίσει το επιτακτικό ερώτημα, αν θα παραμείνει ένα γρανάζι του κοινωνικοοικονομικού συστήματος με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και παροχές, ή αν θα κόψει τον ομφάλιο λώρο της πολύπλευρης εξάρτησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υλική πλευρά της υπόστασής του. Τελικά, η μεταφυσική λύση στο παραπάνω δίλημμα, εκτός από αφορμή για προβληματισμό, αποτελεί ένα εξαιρετικό συναισθηματικό άλμα στην αντίπερα όχθη, αυτήν της πολυζήτητης αμεριμνησίας. Απολαύστε το. Φαίδωνας Θεοφίλου - Νοστάνθη Άφησε το γραφείο πίσω του να ξεμακραίνει ο κ. Φρίξος και παίρνοντας 15 αυγουστιάτικες μέρες άδεια, έφθασε στη Χλωρίδα για διακοπές. Ο κ. Φρίξος ήταν πεντηκοντούτης και χωρίς οικογένεια. Η Χλωρίδα ήταν μια καμπίσια τοποθεσία με πολλή βλάστηση κι οξύτατες αποχρώσεις πράσινου. Τον κάμπο πίσω του και γύρωγύρω πλαισίωναν βουνά φορτωμένα με μικρά και μεγάλα δέντρα και μπροστά στο κάμπο απλώνονταν σαν αυτονόητη υγρή προέκταση, η θάλασσα. Ο κ. Φρίξος είχε την αίσθηση πως είχε προϋπάρξει στο φυσικό τούτο περιβάλλον. Γνώριζε ως τα κατάβαθα της ψυχής του το μουρμουρητό του δάσους και των φυλλωμά των, που ανάδινε η εξέλιξη της φυτικής ζωής. Τα σιγοψιθυρίσματα και τα τραγούδια των πουλιών, τα ήξερε κι αυτά. Του φαίνονταν τα πουλιά σαν παλιοί γείτονες. Δίχως να κατάγεται από χωριό ο κ. Φρίξος κι έχοντας περάσει όλα τα χρόνια του σε μια πολύβουη πόλη, είχε τη βεβαιότητα πως ήταν μια συνέχεια σ' αυτό το περιβάλλον. Σα να 'χε κοιμηθεί κάτω απ' τα πυκνά φυλλώματα που ήλιος δεν τα πέρναγε. Σα να 'χε στήσει παγίδες για λαγούς κι άλλα ζώα, εξασφαλίζοντας το φαΐ της μέρας. Σα να 'χε κλέψει άγριο μέλι κυνηγημένος και τσιμπημένος απ' τις μέλισσες. Σα να 'χε με πρωτόγονο καμάκι ψαρέψει και ψήσει τα ψάρια του στη θράκα. Λες κι είχε ξοδέψει όλα τα χρόνια του εδώ. Όχι ξοδέψει. Τα είχε περάσει κρίκους στο ανάστημα των δέντρων και κάθε άνοιξη στα γενέθλιά του μεταλάμβανε χλωροφύλλη. Απολάμβανε τον περίγυρό του μ' όλη την ένταση των αισθήσεών του ο κ. Φρίξος κι ανήκε εκείνος σ' αυτόν, κι αυτός σ' εκείνον. Έπεφτε στη θάλασσα και την αγκάλιαζε μ' ένα ερωτικό αίσθημα ελευθερίας. Το κορμί του τσιμπούσαν ανείπωτες χαρές. Κι ο χρόνος ροκάνιζε αργά αλλά αδυσώπητα τις μέρες. Έτσι πέρασαν οι δεκαπέντε μέρες της άδειας. Πέρασαν δεκαοχτώ. Εικοσιδύο μέρες. Ο κ. Φρίξος βρισκόταν ακόμα στη Χλωρίδα. Είχε παραβιάσει την άδεια του κατά επτά μέρες. Ο φόβος για τις συνέπειες γλίστρησε και σφηνώθηκε ανάμεσα θώρακα και στομάχι. Αν τον έδιωχναν απ' την εταιρεία, που θα 'βρισκε εργασία σε τέτοια ηλικία; Η Χλωρίδα τον τραβούσε να μείνει. Διαπίστωνε όμως με λύπη, πως η ικανότητά του να επιβιώσει στη φύση μονάχος του και να παίρνει αυτά που του ανήκουν, είχε ξεφτίσει. Βλέπεις τόσα χρόνια είχε μια οργανωμένη ζωή. Πούλαγε τη δουλειά του, έπαιρνε χρήματα, κι αγόραζε αυτά που εδικαιούτο από τη φύση και τη ζωή δωρεάν. Τώρα θα έχουν έλθει ήδη οι λογαριασμοί του νερού, του ηλεκτρι κού και του τηλεφώνου, σκέφτηκε. Το νοίκι που πρέπει να πληρωθεί. Η τηλεόραση θα μεταδίδει ζωντανά τις ποδοσφαιρικές συναντήσεις για το κύπελλο εθνών. Ένιωθε να 'χει δυο ρίζες και να τον τραβολογούν αλύ πητα, η κάθε μια για λογαριασμό της. Ήθελε να μείνει για πάντα. Ο διευθυντής του θα χειρονομούσε τώρα έξαλλος πάνω απ' το γραφείο του. Πρέπει να γυρίσω πίσω σκέφτηκε. Πρέπει να γυρίσω οπωσδήποτε. Αλλά αν πρόκειται να με απολύσουν, να μείνω καλύτερα εδώ. Ένα αίσθημα ανασφάλειας διαχέονταν σαν ηλεκτρισμός μέσα του κι έφτανε μέχρι τις άκρες των νυχιών του. Κάτι σαν βαρίδι στο στομάχι του, έκανε μια τρεμουλιαστή γέφυρα μέχρι το λαιμό του. Κάθισε στα ριζά ενός πλάτα νου κι έπιασε απελπισμένος το κεφάλι του. Ξάφνου, μια φωνή ακούστηκε μέσα του. Φωνή, που θαρρείς και χτύπαγε στα τοιχώματα χαράδρας και γίνονταν ηχώ! Τον κόσμο που τώρα αποφεύγεις εσύ τον έφτιαξες. Δεν είναι λίγο αργά για να τον αρνηθείς; Ο κ. Φρίξος έσχισε ένα φρέσκο πλατανόφυλλο στα δύο, κι ύστερα στα τέσσερα. Σήκωσε το κεφάλι του, κοίταξε τον ουρανό που ήταν ολοκάθαρος, κι άφησε τον εαυτό του να χύνεται, να χύνεται μέχρι που απορροφήθηκε εντελώς από το χώμα που κάλυπτε τις ρίζες του πλάτανου.

16

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η εξέλιξη της νοσηλευτικής επιστήµης, της τεχνολογίας, το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο, τα νέα νοσήµατα, ο δηµογραφικός υγειονοµικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΙΑ Σ.Π.Μ.Π.& Ε ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Π.Ε.Δ.Υ. 3 Η ΥΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική Κωδικός Μαθήματος: MA0211 ΜΑ0212 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:47

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΕΛΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΥΚΟΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΤΣΕΛΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΥΚΟΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΤΣΕΛΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΥΚΟΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Η κατ οίκον νοσηλεία αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και τμήμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΗ:ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 8 / 6 / 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ.42873 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001 Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων "Νοσηλευτική Τραυματολογία",

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες)

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες) ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες) 1. «ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» 7ο Σεμινάριο Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων «Στρατηγικές στον Σ.Δ. 2008»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική.

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική. Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΘΡΑΚΗΣ 19, 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α) 2109329890

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: ΜΑΡΙΑ Επώνυμο: ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ Όνομα Πατρός: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: ΜΑΡΙΑ Επώνυμο: ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ Όνομα Πατρός: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα: ΜΑΡΙΑ Επώνυμο: ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ Όνομα Πατρός: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Επαγγελματική Εμπειρία: Διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης του Δημόσιου Τομέα, (χρόνια): 15+ Επαγγελματική πείρα: Από: 1983

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Καθιέρωση ποσοστού συμμετοχής ασφαλισμένων ύψους 10% επί της δαπάνης προϊόντων ειδικής διατροφής, ορισμό ανώτατου ορίου ωρών ημερησίως για υπηρεσίες φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση για την πρόληψη του καρκίνου της γεννητικής περιοχής της γυναίκας και προώθηση του HPV εµβολιασµού ως αντικείµενα δραστηριοτήτων της µαίας

Ενηµέρωση για την πρόληψη του καρκίνου της γεννητικής περιοχής της γυναίκας και προώθηση του HPV εµβολιασµού ως αντικείµενα δραστηριοτήτων της µαίας Ενηµέρωση για την πρόληψη του καρκίνου της γεννητικής περιοχής της γυναίκας και προώθηση του HPV εµβολιασµού ως αντικείµενα δραστηριοτήτων της µαίας ΜΟΣΧΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Μsc ΜΑΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΙΑΣ Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992.

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες»

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες» Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 302/9/18γ Προς : Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις Έδρες τους Κοιν.: Όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Νοσηλευτικής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Τομέας Υγείας Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Τριτοβάθμια Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

http://eyzin.minedu.gov.gr/pages/e-learning.aspx Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης (e-learning)

http://eyzin.minedu.gov.gr/pages/e-learning.aspx Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης (e-learning) http://eyzin.minedu.gov.gr/pages/e-learning.aspx Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης (e-learning), Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ παρεμβαίνει, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, στην καθημερινότητα τόσο του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 Αγαπητοί Γονείς, Oι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) έχουν σαν σκοπό να εξυπηρετούν τους εργαζομένους γονείς και να εξασφαλίζουν στο παιδί ασφαλή διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα και η εν δυνάμει συμβολή των φαρμακείων.

Προαγωγή του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα και η εν δυνάμει συμβολή των φαρμακείων. Προαγωγή του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα και η εν δυνάμει συμβολή των φαρμακείων. Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Πρακτικής (Ε.Ε.Φ.Π.) Δίκτυο Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή (IBFAN ΕΛΛΑΔΑΣ) ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθμ.Πρωτ. Α2α/Γ.Π.οικ. 46322 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ Προς ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Όπως πίνακας αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.14/ Γ.Π./οικ.26847 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 Ετών» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για την σύσταση και λειτουργία

Εισήγηση για την σύσταση και λειτουργία EEKX-KB Πρόεδρος: Δ. ΡΙΖΟΣ Αντιπρόεδρος: Χ. ΝΙΚΟΛΟΥ Ταμίας: Α. ΨΑΡΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Γενικός Γραμματέας: Ο. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Φ. ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ Μέλη:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 5170 ; (STEP 92) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η Αισθητική ασχολείται με την πρόληψη και την αποκατάσταση δερματικών προβλημάτων που οφείλονται σε ενδοκρινολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ

Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ παρεμβαίνει, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, στην καθημερινότητα του σχολείου και της ελληνικής οικογένειας, παρέχοντας διαρκή συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΗ:ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Site: www.pasyno.gr

ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Site: www.pasyno.gr ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Αμπελακίων 13,11522 Αμπελόκηποι. Τηλ.2106469802, fax:2106469286 Email: pasyno_9@otenet.gr Κιν: 6973697319 & 6979774520

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Λαμψάκου 5 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11528 Ημερομηνία :04/07/2012 Πληροφορίες : Γιαννοπούλου Κατερίνα Αρ. Πρωτ. 136 Τηλέφωνο : 210 7222 727 Fax : 210 7487 658 E-mail : info@ispm.gr ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning. ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 info@v-learning.gr www.v-learning.gr Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη ΗπόληSolna

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική»

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική» Προαγωγή της Υγείας - Βαθµίδες Πρόληψης Στις "αναπτυγµένες" κοινωνίες οι κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας είναι τα χρόνια νοσήµατα. Τα νοσήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης έκθεσης του οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ελπιζώ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ * Εσωτερικό έντυπο Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΣΤΙΣ 16/7/2014 (στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Χρήστος Κανδηλώρος λόγω κολλήματος του Μιχάλη Μουστάκα)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΣΤΙΣ 16/7/2014 (στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Χρήστος Κανδηλώρος λόγω κολλήματος του Μιχάλη Μουστάκα) Ενημέρωση των αιρετού Μιχάλη Μουστάκα, 6947947117 michmous@gmail.com, και αναπληρωτή αιρετού Κανδηλώρου Χρήστου,6977531018, hcatri@gmail.com, εκλεγμένων με το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ από: τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να αποσταλεί με fax και με e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ηπατίτιδα Α; Η ηπατίτιδα Α είναι μια νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, σε επανειληµµένες συνεδριάσεις, εξέτασε το ζήτηµα των αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδη ιαβήτη Πρόλαβε το διαβήτη σου και αν έχεις ήδη αντιµετώπισέ τον σωστά

Σακχαρώδη ιαβήτη Πρόλαβε το διαβήτη σου και αν έχεις ήδη αντιµετώπισέ τον σωστά Πανελλήνιο Πρόγραµµα Eνηµέρωσης για ιατρούς, επαγγελµατίες υγείας και κοινό στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης & Θεραπείας του Σακχαρώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 1. Ιατρό με σύμβαση έργου διάρκειας 11 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.2. συνίσταται σε 4 Α/Μ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 1. Ιατρό με σύμβαση έργου διάρκειας 11 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.2. συνίσταται σε 4 Α/Μ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πρόνοιας και Προληπτικής Ιατρικής, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα παρεμβάσεων πρόσληψης προαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.: 85 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες πώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 19, ΑΘΗΝΑ, 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ Τηλέφωνο (-α) 2109329890, 6948595973 Διεύθυνση E-mail mpsarrakou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα Ρευματοειδής αρθρίτιδα Μ.Ν. Μανουσάκης En. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μία χρόνια φλεγμονή των αρθρώσεων (Πιν. 1). Με τον όρο χρόνια φλεγμονή των αρθρώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΔΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Από Γεωργία Μανώλη Τηλ 2107231260 Φαξ 2107231262 Ε-mail g.manoli@ep-gnosi.gr Προς ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Υπόψη ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κ.λπ. ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Επιτομή χρήσιμων πληροφοριών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Επιτομή χρήσιμων πληροφοριών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Επιτομή χρήσιμων πληροφοριών Σύσταση της ΕΝΕ Η ΕΝΕ συστήθηκε δια του Νόμου 3252/2004 υπό την μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί ως επίσημος

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα

Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης 1. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 2. Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο. Πρόγραμμα Συνεδρίου. Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων. 10-11 Νοεμβρίου 2012 Αθήνα. του. Ξενοδοχείο Divani Caravel

Πανελλήνιο Συνέδριο. Πρόγραμμα Συνεδρίου. Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων. 10-11 Νοεμβρίου 2012 Αθήνα. του. Ξενοδοχείο Divani Caravel 60 Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων 10-11 Νοεμβρίου 2012 Αθήνα Ξενοδοχείο Divani Caravel Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Με τη συνεργασία της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας»

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» 1 Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» Συντονιστής: κ. Αιμίλιος Νεγκής, δημοσιογράφος, Pharma & Health Business,Virus.com.gr Ομιλητές: Δρ. Μιλτιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Παρεμβάσεις για την Αντιμετώπιση της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, στη Ζυρίχη

Σύγχρονες Παρεμβάσεις για την Αντιμετώπιση της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, στη Ζυρίχη Februar 2009 Σύγχρονες Παρεμβάσεις για την Αντιμετώπιση της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, στη Ζυρίχη ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κυριάκος Παπαγεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος Ζυρίχης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Ορισμός 1. Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ΠΦΥ, για την εφαρμογή του παρόντος νόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF ERGOTHERAPISTS

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF ERGOTHERAPISTS ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF ERGOTHERAPISTS Ακαδημίας 91 93, 10677 τηλ/fax 2103228979 91 93 Akadimias street Athens 10677 HELLAS url: http://www.ergotherapists.gr e mail: info@ergotherapists.gr

Διαβάστε περισσότερα