ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 26/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την , ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθ. Πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λάζαρου Πιπιλίδη, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών. ΘΕΜΑ: «Συζήτηση επί του αιτήματος του Συλλόγου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Ν. Πρέβεζας <ΕΝΩΣΗ-ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ>, σχετικά με την επανεξέταση της μέγιστης αποζημίωσης των ΤΑΞΙ, για το έργο της μεταφοράς των μαθητών». Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Λάζαρος Πιπιλίδης 14. Αυδίκος Δημήτριος 2. Φραγκούλης Γεώργιος 15. Ρέντζος Ιωάννης-Χριστόφορος 3. Κατσιπανέλης Δημήτριος 16. Νίτσας Γεώργιος 4. Αναγνώστου Νικόλαος 17. Σπυράκος Ιωσήφ 5. Παπαχρήστος Λάζαρος 18. Τσοβίλης Ευάγγελος 6. Μπαρτζώκας Παντελής 19. Σαραμπασίνας Παύλος 7. Αντωνίου Μαρία 20. Τάγγας Απόστολος 8. Καζάκου Παρθενία 21. Ζέκιος Δημήτριος 9. Βαρτελάτου Στυλιανή 22. Τσούτσης Χρήστος 10. Λαζάρου Χριστίνα 23. Γιαννάκης Στέργιος 11. Κουτρούμπας Βασίλειος 24. Κατέρης Κωνσταντίνος 12.Τριβλής Δημήτριος 25. Τσαγκάρης Γεώργιος 13. Κακιούζης Χαράλαμπος 26. Κορωναίος Κοσμάς ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ροπόκης Ευάγγελος. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Άννα Μαρία Σαρδελή, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθ. Θέματος : 1ο Αριθ. Απόφασης : 453/2011 Σελίδα 1 από 7

2 Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. Το έγγραφο του Συλλόγου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Ν. Πρέβεζας <ΕΝΩΣΗ-ΝΙΚΟΠΟΛΗ>, που έχει ως εξής: << Όπως γνωρίζετε με την παρ. 18 του αρ. 94 του Ν.3852/ 2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Καλλικράτης» όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο ή παρ. 10 του αρ. 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α ) η αρμοδιότητα της μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης μεταφέρθηκε από τις Περιφέρειες στους Ο.Τ.Α. α βαθμού (Δήμους). Στο πλαίσιο της εναρμόνισης του θεσμικού πλαισίου μεταφοράς μαθητών με τη νέα δομή της αυτοδιοίκησης και της αντιμετώπισης προβλημάτων όπως : Ύπαρξη ασαφειών, ελλείψεων και πολυνομίας. Ανύπαρκτη έως κακή περιγραφή του έργου και της ποιότητας δεδομένων. Προβληματική εφαρμογή του τύπου υπολογισμού κόστους με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις την υπέρβαση του προϋπολογισμού. Προβληματικές διαδικασίες διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας (απευθείας αναθέσεις, ένας και μόνον ανάδοχος όλου του έργου κ.τ.λ.). Ανεπαρκέστατος ή αδύνατος έλεγχος. εκδόθηκε νέα Κ.Υ.Α. (υπ αριθ ΦΕΚ 1701 Β / ) η οποία καθορίζει τον τρόπο μεταφοράς μαθητών από τους Δήμους καθώς και οι εγκύκλιοι 38 (35253/ ) & 39 (35254/ ) του Υπουργείου Εσωτερικών όπου ρυθμίζουν τις άμεσες ενέργειες των Δήμων για την προετοιμασία της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών. Επίσης με το αρ. 70 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α / ) και με την υπ αριθ. 46 /2011 (αρ. πρωτ / ) εγκύκλιο δόθηκε η δυνατότητα παράτασης των υφιστάμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, από έως από τις Περιφέρειες, για τα δρομολόγια χωρικής αρμοδιότητας Δήμων στους οποίους οι διαγωνισμοί δεν έχουν ολοκληρωθεί. Είναι προφανές λοιπόν ότι για το έργο της μεταφοράς μαθητών, λόγω και της ιδιαιτερότητάς του, έγινε μια σημαντική προσπάθεια ορθολογικής αντιμετώπισης και οργάνωσης. Για τον κλάδο και για τους εκμεταλλευτές των Ε.Δ.Χ. (ταξί) το έργο της μεταφοράς μαθητών είναι μια υπηρεσία που εκτελείται πλέον του δέοντος με επαγγελματισμό, συνέπεια και αποτελεί βασικό στοιχείο εισοδήματος και επαγγελματικής δραστηριότητας σε επαρχιακές πόλεις και η μοναδική ίσως απασχόληση και πηγή εισοδήματος σε ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους. Όπως προαναφέραμε η νέα Κ.Υ.Α. (υπ αριθ ΦΕΚ 1701 Β / ) καθώς και η προτεινόμενη από το αρμόδιο Υπουργείο διακήρυξη των μειοδοτικών διαγωνισμών εάν και εφόσον εφαρμοστούν από τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού επιλύουν τουλάχιστον για τον κλάδο των Ε.Δ.Χ. (ταξί) μια σειρά προβλημάτων που στο παρελθόν αντιμετωπίζαμε. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι η εν λόγω Κ.Υ.Α. δεν επιδέχεται σημεία βελτίωσης,σημεία τα οποία είχαν επισημανθεί και συμπεριληφθεί στις προτάσεις που καταθέσαμε από την πλευρά μας κατά το στάδιο της διαβούλευσης στο αρμόδιο Υπουργείο και που θα αντιμετώπιζαν προβλήματα που έμπρακτα πλέον αναδείχτηκαν τόσο κατά την διαδικασία συγκρότησης (κατάρτισης) των δρομολογίων όσο και κατά την διαδικασία διενέργειας των μειοδοτικών διαγωνισμών που κυρίως λόγω της χαμηλής μέγιστης οικονομικής αποζημίωσης εκάστου δρομολογίου είχαν ως αποτέλεσμα το μειωμένο έως ανύπαρκτο, σε πολλές περιπτώσεις, ποσοστό εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής των εκμεταλλευτών Ε.Δ.Χ. (ταξί) στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Για τους λόγους αυτούς και επειδή στην Κ.Υ.Α. (υπ αριθ ΦΕΚ 1701 Β / ): Α) Ορίζεται ότι για την κατάρτιση των δρομολογίων θα λαμβάνεται υπόψη: 1. Η εξυπηρέτηση περισσοτέρων της μίας σχολικής μονάδας. Σελίδα 2 από 7

3 2. Η εξυπηρέτηση διαφορετικών βαθμίδων εκπ/σης (Α/θμιας & Β/μιας). 3. Ο υπολογισμός της μέγιστης αποζημίωσης θα γίνεται με βάση τον αριθμό των μονών δρομολογίων (μετάβασης ή επιστροφής). δημιουργείται ουσιαστικό πρόβλημα κατά την διαδικασία κατάρτισης των δρομολογίων επειδή η εξυπηρέτηση μαθητών τόσο της ιδίας βαθμίδας εκπαίδευσης όσο και διαφορετικής με το ίδιο δρομολόγιο έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικό ωράριο λήξης των μαθημάτων και μιας και δεν υπάρχουν ούτε οι υποδομές παραμονής των μαθητών στις σχολικές μονάδες αλλά ούτε και το ανάλογο προσωπικό όπου θα επιτηρεί τουλάχιστον τους μαθητές αυτούς ζητούμε να προβλεφθεί στον υπολογισμό αποζημίωσης και η περίπτωση ενδιάμεσης διαδρομής. Β) Ορίζεται ότι ο υπολογισμός της μέγιστης ημερήσιας αποζημίωσης θα προκύπτει σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο που αναλύεται σε ειδικό παράρτημα της Κ.Υ.Α.. Σαφώς και η δαπάνη του έργου της μεταφοράς των μαθητών έπρεπε να συμπεριληφθεί στα πλαίσια του Δημοσιονομικού εξορθολογισμού μιας και η γενικότερη οικονομική κατάσταση δεν επέτρεπε να συνεχιστούν και στον τομέα αυτό τα όποια λάθη και πρακτικές του παρελθόντος. Για τον λόγο αυτό και σε ειδικό παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Κ.Υ.Α., δημιουργήθηκε νέος πολύπλοκος μαθηματικός τύπος ο οποίος συνδυάζοντας διάφορες παραμέτρους σε συνάρτηση με το είδος του μεταφορικού μέσου καθορίζει το ύψος της μέγιστης ημερήσιας οικονομικής αποζημίωσης. Δυστυχώς όμως για τον κλάδο μας η ημερήσια οικονομική αποζημίωση δεν ανταποκρίνεται στα οικονομικά κυρίως δεδομένα των Ε.Δ.Χ. (ταξί), όπως π.χ. το ισχύον τιμολόγιο και τους συντελεστές του, με αποτέλεσμα η ημερήσια αποζημίωση του έργου της μεταφοράς μαθητών να μην ανταποκρίνεται όχι μόνον στην πραγματικότητα αλλά να μην καλύπτει ούτε τα λειτουργικά έξοδα των Ε.Δ.Χ. (ταξί). Για την διαπίστωση των όσων αναφέρουμε σας παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα: Έστω έμφορτη διαδρομή μεταφοράς μαθητών εκτός πόλεως είκοσι οκτώ (28) χλμ I.Με βάση το ισχύον τιμολόγιο των Ε.Δ.Χ. (ταξί) : 28 (χλμ) * 1,19 (τιμολόγιο 2) + 1,19 (πτώση σημαίας) = 34,51 (κόστος διαδρομής). II. Με βάση το αποτέλεσμα του μαθηματικού τύπου της Κ.Υ.Α. (εκτός πόλεως με μικρή κλίση) 20,79 (ημερήσια αποζημίωση). Αντιπαραβάλλοντας λοιπόν τα δεδομένα του τιμολογίου των Ε.Δ.Χ. (ταξί), το αποτέλεσμα του μαθηματικού τύπου αλλά και το σύνολο, στην προκειμένη περίπτωση πενήντα έξι (56), των διανυθέντων χλμ μιας και στην ημερήσια αποζημίωση υπολογίζονται μόνο τα χλμ που οι μαθητές βρίσκονται εντός του Ε.Δ.Χ. (ταξί), διαπιστώνουμε ότι : 1. Η αποζημίωση εκάστου χλμ στην έμφορτη διαδρομή μεταξύ του κόστους διαδρομής ( περ. Ι του παραδ/τος) και της ημερήσιας αποζημίωσης (περ. ΙΙ του παραδ/τος) ανέρχεται σε 0,74 όταν το ισχύον τιμολόγιο ανέρχεται στο 1,19 (τιμολόγιο 2) ποσοστό μείον σαράντα τοις εκατό (- 40%). 2. Εάν το σημείο εκκίνησης του Ε.Δ.Χ. (ταξί) δεν ταυτίζεται με το σημείο παραλαβής ή με το σημείο αποβίβασης των μαθητών η αποζημίωση εκάστου χλμ στο σύνολο των διανυθέντων χλμ (56 χλμ) ανέρχεται σε 0,37 όταν το ισχύον τιμολόγιο ανέρχεται στο 1,19 (τιμολόγιο 2) ποσοστό μείον εξήντα εννέα τοις εκατό (- 69 %). 3. Εάν το σημείο εκκίνησης του Ε.Δ.Χ. (ταξί) ταυτίζεται με το σημείο παραλαβής ή με το σημείο αποβίβασης των μαθητών η αποζημίωση εκάστου χλμ στο σύνολο των διανυθέντων χλμ (56 Σελίδα 3 από 7

4 χλμ) ανέρχεται σε 0,37 όταν το ισχύον τιμολόγιο ανέρχεται στο 0,68 (τιμολόγιο 1) ποσοστό μείον σαράντα πέντε τοις εκατό (- 45%). Βεβαίως εκτός των όσων αναφέρουμε παραπάνω στον μαθηματικό τύπο δεν λαμβάνονται υπόψιν στοιχεία του τιμολογίου των Ε.Δ.Χ. (ταξί) όπως : Ελάχιστη μίσθωση: Και αυτό γιατί, διαπιστώνονται σε δρομολόγια μεταφοράς μαθητών από και προς τα σχολικά συγκροτήματα ημερήσιες αποζημιώσεις μικρότερης η ίσης ( ) αξίας 2,87 όταν η ελάχιστη μίσθωση μιας και μόνης διαδρομής ενός Ε.Δ.Χ. (ταξί) ανέρχεται στο ποσό των 3,39. Αποζημίωση αναμονής ή προμίσθωσης: Και αυτό γιατί στην ημερήσια αποζημίωση δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψιν η αναμονή ενός Ε.Δ.Χ. (ταξί) κατά την διάρκεια της διαδρομής είτε αυτή λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια των στάσεων παραλαβής των μαθητών από την κατοικία τους είτε κατά την διάρκεια αποβίβασης και παραλαβής από το σχολικό συγκρότημα. Πέραν όλων των ανωτέρω είναι αξιοσημείωτο να επισημάνουμε την τεράστια οικονομική κυρίως ανισότητα που δημιουργείται και που δυστυχώς μόνον ο κλάδος των Ε.Δ.Χ. (ταξί) επωμίζεται σε αυτό τον βαθμό και μέγεθος, εάν αντιπαραθέσουμε ( π.χ. στο δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών που προαναφέρουμε ) τα ποσά της ημερήσιας αποζημίωσης (στοιχεία έτους 2009 λόγω υπαρχόντων συμβάσεων) που προέκυπταν από την εφαρμογή του παλαιού μαθηματικού τύπου με τον νέο όπου το ποσοστό μείωσης της δαπάνης για τα Ε.Δ.Χ. (ταξί) ανέρχεται σε ποσοστό μείον πενήντα επτά τοις εκατό (- 57 %) σε σχέση με τους άλλους φορείς που συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες όπου το ποσοστό της μείωσης ανέρχεται στο μείον είκοσι ένα τοις εκατό (-21%). Επισημαίνεται επίσης ότι η υφιστάμενη κατάσταση αποπληρωμής και η εξόφληση των δαπανών του έργου της μεταφοράς μαθητών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτ/σης γίνεται σε κάθε περίπτωση με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση μετά την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων και κατ επέκταση μετά την λήξη της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία και σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις των Εκμεταλλευτών Ε.Δ.Χ. (ταξί), που απορρέουν από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία αποτελούν εξίσου σημαντικά προβλήματα για τον κλάδο μας, μιας και από τα παραπάνω προκύπτουν και τα ακόλουθα: Κρατήσεις υπέρ τρίτων που εμπεριέχονται στην ημερήσια αποζημίωση. Φορολόγηση εισοδήματος που δεν έχει εισπραχθεί καν, από την υποχρεωτική έκδοση θεωρημένων στοιχείων (Τ.Π.Υ.) μέσα στην διαχειριστική χρήση που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Απόδοση ανείσπρακτου Φ.Π.Α. που προκύπτει από τα ανωτέρω εκδοθέντα θεωρημένα στοιχεία (Τ.Π.Υ.). Παρακράτηση φόρου για εισόδημα που προκύπτει από θεωρημένα στοιχεία (Τ.Π.Υ.), που εκδόθηκαν σε διαχειριστική περίοδο διάφορη από αυτή που εξοφλούνται και τα οποία έχουν φορολογηθεί ήδη στο εισόδημα προγενέστερης χρήσης από αυτής όπου η παρακράτηση λαμβάνει χώρα. Είναι προφανές λοιπόν ότι όλα τα ανωτέρω, ιδιαιτέρως η ημερήσια αποζημίωση του έργου της μεταφοράς των μαθητών, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και συμμετοχής ενός Εκμεταλλευτή Ε.Δ.Χ. (ταξί) στην διαγωνιστική διαδικασία των Δήμων για το έργο της μεταφοράς μαθητών. Για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε όπως το ανωτέρω θέμα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη επικείμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι ώστε σχετικό ψήφισμα να αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών (αρμόδιο Υπουργό & Υφυπουργό) και στις Σελίδα 4 από 7

5 αρμόδιες Δ/νσεις και τμήματα αυτού έτσι ώστε να επανεξεταστεί τόσο ο μαθηματικός τύπος της Κ.Υ.Α. όσο και οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά την πρώτη εφαρμογή της>>. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Ν. Πρέβεζας <ΕΝΩΣΗ-ΝΙΚΟΠΟΛΗ> κ. Αλέξανδρο Ντόντορο καθώς και στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, για να τοποθετηθούν επί του θέματος. Ντόντορος Αλέξανδρος- Πρόεδρος Συλλόγου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Ν. Πρέβεζας <ΕΝΩΣΗ-ΝΙΚΟΠΟΛΗ>.Το έγγραφο που σας έχουμε στείλει έχει αποσταλεί σ' όλα τα δημοτικά συμβούλια της Ελλάδας και αφορά την ημερήσια αποζημίωση των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, η οποία δεν συμφέρει καθόλου τον κλάδο μας, σύμφωνα και με την Υπουργική Απόφαση που ισχύει για τους Δήμους, από 1/1/2012. Οι συμβάσεις που είχαμε στην Περιφερειακή Ενότητα λήγουν στις 31/12/2011 και τα δρομολόγια ήταν (120) για το σύνολο του Δήμου Πρέβεζας, εκ των οποίων τα (76) τα είχαν οι Ταξιτζήδες και τα (27) τα είχαν τα λεωφορεία. Δεν γνωρίζουμε για πιο λόγο προτίμησαν και να ανεβάσουν το κόστος, αλλά και να δώσουν τα περισσότερα δρομολόγια στα λεωφορεία. Μείνανε (13) δρομολόγια εκ των οποίων δεν μας συμφέρει κανένα. Όσο και να θέλουμε να δείξουμε ευαισθησία, όσο και να θέλουμε να βοηθήσουμε, δεν είμαστε σε θέση μ' αυτές τις τιμές να αντεπεξέλθουμε στο λειτουργικό μας κόστος. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο κάθε συνάδελφος να δεσμεύσει το αυτοκίνητό του,καθημερινά,για ένα δρομολόγιο της τάξεως των 3 και 5. Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα δρομολόγια, εμείς ως Σωματείο οφείλουμε να κινηθούμε νομικώς και θα ζητήσουμε εγγράφως,από το Γραφείο Συγκοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας να μας γνωρίσει τον ακριβή αριθμό του στόλου των λεωφορείων και πόσα λεωφορεία σε καθημερινή βάση φεύγουν εκτός Νομού και διανυκτερεύουν εκτός, ώστε και ο Εισαγγελέας να γνωρίζει ακριβώς ποια είναι η κατάσταση. Από το Δημοτικό Συμβούλιο ζητάμε ένα ψήφισμα στήριξης, το οποίο να σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να γίνει η αλλαγή του μαθηματικού τύπου που ισχύει για την μέγιστη αποζημίωση των ΤΑΞΙ για τις μαθητικές μετακινήσεις. Γιαννάκης: Συμφωνούμε με την άποψη του Προέδρου των Ταξιτζήδων, γιατί ο κλάδος αυτός δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα και από την Τρόϊκα και από την Κυβέρνηση. Θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση για να στηρίξουμε τον αγώνα τους και να τους βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε. Τσοβίλης:Κατανοούμε το αντικειμενικό πρόβλημα των επαγγελματιών ιδιοκτητών ΤΑΞΙ και δεν έχουμε αντίρρηση για την έκδοση ενός ψηφίσματος. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να τονίσουμε, ότι σήμερα με ευθύνη των προηγούμενων Κυβερνήσεων, αλλά και της σημερινής συγκυβέρνησης και με κατευθύνσεις της Ε.Ε., οδηγούμαστε σε εταιρείες. Ένας τρόπος για να αφανιστούν οι μικρο επαγγελματίες αυτού του μεταφορικού μέσου, που τόσο χρήσιμα είναι στην κοινωνία είναι και αυτή η συγκεκριμένη απόφαση και η συγκεκριμένη πολιτική, που μειώνει συνολικά τις δαπάνες και στην μεταφορά των μαθητών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των τιμών που είναι πλέον ασύμφορες, δεν μπορούν να συμμετέχουν καν σ' ένα διαγωνισμό και έτσι τους πετούν από την διαδικασία της μεταφοράς των μαθητών. Οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην διαμόρφωση μεγάλων εταιρειών και γι' αυτό οι μικροί επαγγελματίες, μαζί μ' όλους τους εργαζόμενους, πρέπει να δημιουργήσουν μέτωπο ανατροπής αυτής της πολιτικής. Άλλη λύση, ατομική, δεν υπάρχει. Σελίδα 5 από 7

6 Σαραμπασίνας: Οι ταξιτζήδες πρέπει να πάρουν και περισσότερα δρομολόγια και η τιμή της αποζημίωσής τους πρέπει να αναπροσαρμοστεί. Νίτσας: Από εδώ και πέρα θα αντιμετωπίσουμε πολλά παρόμοια ζητήματα όπως το σημερινό, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην Ελληνική Κοινωνία. Το θέμα δεν είναι να έλθουμε σε αντιπαράθεση με το ΚΤΕΛ, αλλά εφόσον εμείς ελέγχουμε το θέμα, να ελέγξουμε αν πραγματικά το ΚΤΕΛ λειτουργεί βάσει των όρων της δημοπρασίας. Αυτό είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να το κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα και τους μαθητές, μιας και ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την μεταφορά τους. Είμαι υπέρ της έκδοσης ενός ψηφίσματος. Ρέντζος:Το συγκεκριμένο ζήτημα εντάσσεται σε μια παθογένεια των δημόσιων μεταφορών στην χώρα μας και που αυτή η παθολογία είναι διαφορετική από την ένταξή μας στην Ε.Ε. Όλα λοιπόν ανήκουν σ' αυτή την παθολογία και δεν είναι καθόλου σωστό να τα αντιμετωπίζουμε σαν μικρά <σπυριά>. Όσο αφορά τους συγκεκριμένους επαγγελματίες τασσόμαστε με το μέρος τους και ευχόμαστε να πετύχουν, ψηφίζοντας και εμείς το αίτημά τους. Φραγκούλης: Δυστυχώς η Κυβέρνηση βλέπει τα θέματα οικονομικίστικα. Για άλλη μια φορά το θέμα της Παιδείας, γιατί και εδώ μιλάμε για παιδεία, δεν είναι πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Όσον αφορά την τήρηση των όρων της δημοπρασίας,από το ΚΤΕΛ, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Πιστεύω ότι όχι μόνο θα πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια των ταξιτζήδων, αλλά με μια ομόφωνη απόφαση μας να στηρίξουμε το αίτημα αυτών των ανθρώπων ώστε να μπορούν και αύριο να έχουν δουλειά. Δήμαρχος: Προσωπικά έχω πειστεί για το δίκαιο αίτημα των Ταξιτζήδων, γιατί πλέον τίθεται θέμα επιβίωσης του κλάδου τους. Είμαστε δίπλα τους, στηρίζουμε τον αγώνα τους και ζητάμε και εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει η αναπροσαρμογή του κομίστρου και να πάμε σε μια δίκαιη λύση του προβλήματος, γιατί θα πρέπει να διασφαλιστεί και η μεταφορά των μαθητών, αλλά και οι Ταξιτζήδες να μην αδικούνται οικονομικά και να μπορέσουν να επιβιώσουν και ως επαγγελματίες αλλά και ως οικογενειάρχες. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.... Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του: Το έγγραφο του Συλλόγου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Ν. Πρέβεζας <ΕΝΩΣΗ- ΝΙΚΟΠΟΛΗ> και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτό Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 Τα όσα ελέχθησαν ανωτέρω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης προς το Σύλλογο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Ν. Πρέβεζας <ΕΝΩΣΗ-ΝΙΚΟΠΟΛΗ>, μετά από σχετικό αίτημά τους για την επανεξέταση της αποζημίωσης τους για την μεταφορά των μαθητών του Δήμου μας, που έχει ως εξής: ΨΗΦΙΣΜΑ Το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας: Εκφράζει την συμπαράστασή του προς τους Επαγγελματίες Ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ του Ν. Πρέβεζας, που πλήττονται οικονομικά λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού του κομίστρου μεταφοράς των μαθητών, γεγονός που ουσιαστικά τους αποκλείει από τις δημοπρασίες για την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου. Σελίδα 6 από 7

7 Θεωρεί δίκαιο το αίτημα τους, για την αναπροσαρμογή του μαθηματικού τύπου υπολογισμού του ημερήσιου κομίστρου μεταφοράς των μαθητών. Στηρίζει τον αγώνα τους για εξεύρεση άμεσης και δίκαιης λύσης, που θα διασφαλίζει τόσο την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, όσο και την επιβίωση του κλάδου τους και των οικογενειών τους. Ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών την αλλαγή της συγκεκριμένης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ως προς τον καθορισμό του συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ Σελίδα 7 από 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 9/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 15/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΞΧ-ΛΞΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:{καθαρισμός και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων}»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:{καθαρισμός και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων}» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 15/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 24/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΩΞΧ-8ΞΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Π1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Π1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2010 4 Έκθεση Μελέτης ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Μελέτη για τις αναγκαίες βελτιώσεις του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 4/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 4/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 4/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα