ΑΠΟΦΑΣΗ 188/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 188/15.09.2011"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 188/ Η ιυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, αποτελούµενη από τους Υπουργούς Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά τη συνεδρίασή της την µε θέµα υλοποίηση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης. Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του ηµοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 212), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 3965/2011 «Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, Οργανισµού ιαχείρισης ηµοσίου Χρέους, ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 113) και συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής » (ΦΕΚ Α 152) και την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α 180). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του N. 3871/2010 «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α 141). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 112). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α 38) και κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 90 του Π 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98) και το γεγονός ότι η δαπάνη που απορρέει από την παρούσα απόφαση βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασµό Αποκρατικοποιήσεων και το γεγονός ότι η δαπάνη που προκύπτει από την παρούσα απόφαση βαρύνει τον ειδικό λογαριασµό αποκρατικοποιήσεων. 5. Τις διατάξεις του νόµου 3985/2011 «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής » (ΦΕΚ Α 151), στον οποίο περιλαµβάνεται και το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης (Πρόγραµµα Αποκρατικοποιήσεων). 6. Τις 130/ και 132/ αποφάσεις της ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων ( ΕΑ) σχετικά µε την εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. ΛΑΡΚΟ (ΛΑΡΚΟ), την 157/ απόφαση της ιυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων & Αποκρατικοποιήσεων ( ΕΑΑ) σχετικά µε τα τέσσερα αεροσκάφη Airbus A340 µε αριθµούς κατασκευαστή (MSN) 235, 239, 280 και 292 (Αεροσκάφη), τα οποία το ηµόσιο είχε υπεκµισθώσει στην εταιρία ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε, την 171./ απόφαση της ΕΑΑ σχετικά µε την εταιρία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟ ΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Ο ΙΕ), την 174/ απόφαση της ΕΑΑ σχετικά µε την υπό σύσταση εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΙ Α.Ε. (Αυτοκινητόδροµοι), την 175/ απόφαση της ΕΑΑ σχετικά µε το τα περιουσιακά δικαιώµατα του ηµοσίου επί του κοιτάσµατος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» (Νότια Καβάλα) και την 177/ απόφαση της ΕΑΑ σχετικά µε την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΟ). 7. Την από εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης, η οποία συστάθηκε µε την 545/ (Α Α:4Α8ΨΗ-ΙΕΕ) απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων,

2 αποκρατικοποίηση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΕΛΠΕ). 8. Την από εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης, η οποία συστάθηκε µε την 549/ (Α Α:4Α8ΨΗ-Κ5Θ) απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Αναδιαρθρώσεων και την αποκρατικοποίηση της εταιρίας ΛΑΡΚΟ. 9. Την από εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης, η οποία συστάθηκε µε την 538/ (Α Α:4Α8ΨΗ-ΘΛ1) απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, σχετικά µε την επιλογή νοµικών συµβούλων επί θεµάτων ελληνικού και αλλοδαπού δικαίου για την αποκρατικοποίηση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ. 10. Την από εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης, η οποία συστάθηκε µε την 537/ (Α Α:4Α8ΨΗ-ΜΝΗ) απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, σχετικά µε την επιλογή ανεξάρτητου αποτιµητή για την αποτίµηση της αξίας των Αεροσκαφών. 11. Την από εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης, η οποία συστάθηκε µε την 544/ (Α Α:4Α8ΨΗ-4ΟΣ) απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, αποκρατικοποίηση των εταιριών ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. (ΕΥ ΑΠ) και ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ). 12. Την από εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης, η οποία συστάθηκε µε την 547/ (Α Α: 4Α8ΨΗ-ΛΟ5) απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Αναδιαρθρώσεων και την περαιτέρω αποκρατικοποίηση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. (Καζίνο Πάρνηθας). 13. Την από εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης, η οποία συστάθηκε µε την 546/ (Α Α:4Α8ΨΗ-ΕΞΚ) απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Αναδιαρθρώσεων και την περαιτέρω αποκρατικοποίηση των εταιριών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΟΛΠ) και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΟΛΘ), καθώς και για την αποκρατικοποίηση των εταιριών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. (Περιφερειακοί Λιµένες). 14. Την από εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης, η οποία συστάθηκε µε την 548/ (Α Α:4Α8ΨΗ-Ι6 ) απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, αποκρατικοποίηση της εταιρίας ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ( ΕΗ). 15. Την από εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης, η οποία συστάθηκε µε την 550/ (Α Α:4Α8ΨΗ-Χ5Υ) απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Αναδιαρθρώσεων και την αποκρατικοποίηση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ). 16. Την από εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης, η οποία συστάθηκε µε την 546/ (Α Α:4Α8ΨΗ-ΕΞΚ) απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Αναδιαρθρώσεων και την αξιοποίηση των δικαιωµάτων του σε όλους τους περιφερειακούς λιµένες και µαρίνες ανά την Επικράτεια (πλην των αναφερόµενων ανωτέρω υπό στοιχείο 13, δώδεκα µεγάλων λιµένων που λειτουργούν υπό τη µορφή Ανώνυµης Εταιρίας ήτοι ΟΛΠ, ΟΛΘ και Περιφερειακοί Λιµένες) (Μικροί Λιµένες & Μαρίνες). 17. Την από εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης, η οποία συστάθηκε µε την 551/ (Α Α:4Α8ΨΗ-Π28) απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, σχετικά µε την επιλογή χρηµατοοικονοµικού συµβούλου του ηµοσίου για την αποκρατικοποίηση 2

3 των ανωνύµων εταιριών διαχείρισης αεροδροµίων που θα συσταθούν µε αποφάσεις της ΕΑΑ κατά τις διατάξεις του ν. 3913/2011 «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 18) (Περιφερειακά Αεροδρόµια). 18. Την από εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης, η οποία συστάθηκε µε την 489/ (Α Α:4ΑΜΙΗ-7ΜΨ) απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, σχετικά µε την επιλογή νοµικού συµβούλου του ηµοσίου για την αποκρατικοποίηση του Ο ΙΕ. Μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονοµικών, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Σχετικά µε τις κατωτέρω εταιρίες και περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Αποκρατικοποιήσεων, την ανάθεση σε συµβούλους αποκρατικοποιήσεων των στη συνέχεια αναφερόµενων έργων, υπό την αίρεση της επιτυχούς κατάληξης των διαπραγµατεύσεων µε τους εν λόγω συµβούλους για τις σχετικές συµβάσεις που θα υπογράψουν µε το ηµόσιο: 1. ΕΛΠΕ: Την προς τον σκοπό της πώλησης έως και του συνόλου των µετοχών της ΕΛΠΕ, κυριότητας του ηµοσίου, ανάθεση στις εταιρίες UBS LIMITED και NOMURA INTERNATIONAL PLC του έργου του χρηµατοοικονοµικού συµβούλου. 2. ΛΑΡΚΟ: 2.1. Την ακύρωση της διαδικασίας για τη διερεύνηση της δυνατότητας πώλησης σε στρατηγικό επενδυτή µετοχών της ΛΑΡΚΟ, κυριότητας του ηµοσίου, που είχε ξεκινήσει µε τις 130/ και 132/ αποφάσεις της ΕΑ Την προς τον σκοπό της πώλησης έως και του συνόλου των µετοχών της ΛΑΡΚΟ, κυριότητας του ηµοσίου, ανάθεση στις εταιρίες HSBC BANK PLC και PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε. του έργου του χρηµατοοικονοµικού συµβούλου. 3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Την, προς το σκοπό της πώλησης έως και του συνόλου των µετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ, κυριότητας του ηµοσίου, ανάθεση: 3.1. Του έργου του νοµικού συµβούλου επί θεµάτων ελληνικού δικαίου στη κοινοπραξία των δικηγορικών εταιριών και δικηγορικών γραφείων ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ - ΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Π. ΕΓΛΕΡΗΣ και ΑΠ. ΓΈΡΟΝΤΑΣ και 3.2. Του έργου του νοµικού συµβούλου επί θεµάτων δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαπού δικαίου στη νοµική εταιρία DEWEY & LEBOEUF LLP Οι αµοιβές και δαπάνες των ως άνω νοµικών συµβούλων να εξετάζονται και εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Έγκρισης Πληρωµών που συστάθηκε µε την 177/ απόφαση της ΕΑΑ. 4. ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ: 4.1. Την προς το σκοπό της αξιοποίησης των δικαιωµάτων του ηµοσίου επί των Αεροσκαφών, ανάθεση στην εταιρία GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του έργου του ανεξάρτητου αποτιµητή για την αποτίµηση της αξίας τους Οι αµοιβές και δαπάνες του ως άνω αποτιµητή να εξετάζονται και εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Έγκρισης Πληρωµών που συστάθηκε µε την 91/ απόφαση της ΕΑ. 3

4 5. ΕΥ ΑΠ & ΕΥΑΘ: Την προς τον σκοπό της πώλησης έως και του συνόλου των µετοχών της ΕΥ ΑΠ και της ΕΥΑΘ, κυριότητας του ηµοσίου, ανάθεση στις εταιρίες HSBC BANK PLC και EUROBANK EFG EQUITIES A.E.Π.Ε.Υ. του έργου του χρηµατοοικονοµικού συµβούλου για την ΕΥΑΘ και στις εταιρίες ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. και CREDIT AGRICOLE CIB και EUROBANK EFG EQUITIES A.E.Π.Ε.Υ. του έργου του χρηµατοοικονοµικού συµβούλου για την ΕΥ ΑΠ. 6. ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ: Την προς τον σκοπό της πώλησης έως και του συνόλου των µετοχών της ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ, κυριότητας του ηµοσίου, ανάθεση στις εταιρίες ALPHA BANK Α.Ε. και INVESTMENT BANK OF GREECE A.E. του έργου του χρηµατοοικονοµικού συµβούλου. 7. ΟΛΠ, ΟΛΘ και Περιφερειακοί Λιµένες: Την προς τον σκοπό της πώλησης έως και του συνόλου των µετοχών των ΟΛΠ και ΟΛΘ καθώς και των Περιφερειακών Λιµένων, κυριότητας του ηµοσίου, ανάθεση στην εταιρίες MORGAN STANLEY & CO LIMITED και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. του έργου του χρηµατοοικονοµικού συµβούλου. 8. ΕΗ: Την προς τον σκοπό της πώλησης µετοχών της ΕΗ, κυριότητας του ηµοσίου ή/και µονάδων παραγωγής ενέργειας της επιχείρησης, ανάθεση στις εταιρίες ALPHA BANK Α.Ε., BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. του έργου του χρηµατοοικονοµικού συµβούλου. 9. ΕΛΤΑ: Την προς τον σκοπό της πώλησης µετοχών της ΕΛΤΑ, κυριότητας του ηµοσίου, ανάθεση στις εταιρίες LAZARD FRERES SAS και PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε. του έργου του χρηµατοοικονοµικού συµβούλου. 10. ΜΙΚΡΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ & ΜΑΡΙΝΕΣ: Την προς τον σκοπό της αξιοποίησης των δικαιωµάτων του ηµοσίου στους Μικρούς Λιµένες και στις Μαρίνες, ανάθεση στην εταιρία INVESTMENT BANK OF GREECE Α.Ε. και στην κοινοπραξία των εταιριών MARITIME & TRANSPORT BUSINESS SOLUTIONS, KLC ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. του έργου του χρηµατοοικονοµικού συµβούλου. 11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΑ: Την προς τον σκοπό της αποκρατικοποίησης των Περιφερειακών Αεροδροµίων, ανάθεση στις εταιρίες EUROBANK EFG EQUITIES A.E.Π.Ε.Υ. και CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED του έργου του χρηµατοοικονοµικού συµβούλου. 12. Ο ΙΕ: Την, προς το σκοπό της πώλησης έως και του συνόλου των µετοχών του Ο ΙΕ, κυριότητας του ηµοσίου, ανάθεση του έργου του νοµικού συµβούλου στη δικηγορική εταιρία ΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Οι αµοιβές και δαπάνες του ως άνω νοµικού συµβούλου να εξετάζονται και εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Έγκρισης Πληρωµών που συστάθηκε µε την 171./ απόφαση της ΕΑΑ. 13. Την εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονοµικών να διαπραγµατευτεί και να καθορίσει τους όρους των συµβάσεων µε τους ανωτέρω συµβούλους καθώς και να τις υπογράψει για λογαριασµό του ηµοσίου. 14. ΝΟΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ: Τη µερική ανάκληση της 175/ απόφασης της ΕΑΑ, ήτοι σχετικά µε την ανάθεση στην εταιρία EUROBANK EFG EQUITIES A.E.Π.Ε.Υ. του έργου του χρηµατοοικονοµικού συµβούλου 4

5 για την διερεύνηση της δυνατότητας και των εναλλακτικών τρόπων για την αξιοποίηση των δικαιωµάτων του ηµοσίου επί του κοιτάσµατος φυσικού αερίου Νότια Καβάλα. 15. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΙ: Την έγκριση του συνηµµένου στην παρούσα σχεδίου τροποποίησης της σύµβασης µεταξύ του ηµοσίου και της εταιρίας ERNST & YOUNG σχετικά µε τους Αυτοκινητοδρόµους, η οποία είχε εγκριθεί µε την 174/ απόφαση της ΕΑΑ Την εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονοµικών να υπογράψει την εν λόγω τροποποίηση σύµβασης για λογαριασµό του ηµοσίου. 16. Τη σύσταση αντίστοιχων Επιτροπών Παρακολούθησης και Έγκρισης Πληρωµών για τις ανωτέρω παρεχόµενες υπηρεσίες σχετικά µε τα ΕΛΠΕ, τη ΛΑΡΚΟ, τις ΕΥ ΑΠ & ΕΥΑΘ, το ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ, τους ΟΛΠ, ΟΛΘ και Περιφερειακούς Λιµένες, τη ΕΗ, τα ΕΛΤΑ, τους Μικρούς Λιµένες & Μαρίνες, καθώς και τα Περιφερειακά Αεροδρόµια, αποτελούµενης εκάστης από έναν εκπρόσωπο της Ειδικής Γραµµατείας Αναδιαρθρώσεων & Αποκρατικοποιήσεων, έναν εκπρόσωπο της 25ης ιεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και, για τις οκτώ πρώτες, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ενώ στην ένατη Επιτροπή (Περιφερειακά Αεροδρόµια) θα µετέχει ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδοµών & ικτύων. Η Ειδική Γραµµατεία Αναδιαρθρώσεων & Αποκρατικοποιήσεων να ορίσει ένα γραµµατέα - µη µέλος εκάστης Επιτροπής και να επιµεληθεί τη σύστασή τους. Αθήνα, 15 Σεπτεµβρίου 2011 Τα µέλη της ιυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ ΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 5

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Καρ. Σερβίας 8 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα. Γραφεία κ.κ. Προέδρων. Fax: 210-3375944. Συµβούλων 2. Εποπτεύοντα Υπουργεία

Ταχ. /νση: Καρ. Σερβίας 8 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα. Γραφεία κ.κ. Προέδρων. Fax: 210-3375944. Συµβούλων 2. Εποπτεύοντα Υπουργεία ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 / ΕΚΟ 1350 /ΝΣΗ ΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. /νση: Καρ. Σερβίας 8 1..Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.. Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας Θράκης Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1363 26 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Προϋπολογισµός: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ]

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ] ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΚΗΜΔΗΣ Τμήμα Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα