ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979). Μέ 11 παιδιά-4 Ἱερεῖς. Ἱερ. Δημήτριος Ἀθανασόπουλος ( ), σ. 24.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979). Μέ 11 παιδιά-4 Ἱερεῖς. Ἱερ. Δημήτριος Ἀθανασόπουλος ( 26.10.13), σ. 24."

Transcript

1 ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979). Τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ εἶναι ἡ Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια (βλ. κάτω καί σελ. 6, 16, 17, 21 καί 24)! Ὁ αὐτοθυσιασθείς Τηλέμαχος, 6ος ἀπό 10 ἀδ., σ. 17. «Παιδί θαῦμα», φοιτ. Ἰατρικῆς, 1ος ἀπό 7 ἀδ., σ. 16. Μέ 11 παιδιά-4 Ἱερεῖς & 1 Μοναχή. Ἱερ. Δημήτριος Ἀθανασόπουλος ( ), σ. 24. Τραπεζούντιοι Νεομάρτυρες ( ), σ. 7. Ἁγία Φιλοθέη, ἐλεήμων-πτωχοτρόφος, σ. 22. Ὑπ ε ρ - υ π ε ρ π ο λ ύ τ ε κ ν η Οἰκογένεια Γεωργίου καί Μαρίας ΕΥΘΥΜΙΟΥ, μέ 17 παιδιά καί σύνολο μελῶν 128, ἀπό τήν Κοινότητα Κυπάρισσος Αἰτωλοακαρνανίας. ΤΙΜΗΘΗΚΕ τήν 31η Ὀκτωβρίου 2013 ἀπό τήν «Ἀποστολή» Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τήν Α.Σ.Π.Ε. καί Τοπικούς Φορεῖς. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. τή γνώρισε τό 1976, βοηθώντας την ἐπί 30 χρόνια, ὥς τό 2005, βλ. σ. 24. ΤΕΥΧΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΟΣΗ Π.Ε.ΦΙ.Π.

2 Τριμηνιαῖο δημοσιογραφικό ὄργανο τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.). ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: Ἔτος 36ο, ἀρ. φύλλου 141. Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος Ἀκαδημίας 78Δ ΑΘΗΝΑ , , FAX: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. Α Ἀθηνῶν. Ἰδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἐκδότης: Ἀντώνιος Ε. Ἀντωνίου, τ. Διευθ. Ἐμπορικῆς Τραπέζης, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἡ Ε.Π.Ο. συντάσσεται ἀπό Ἐπιτροπή. Διευθυντής Συντάξ.: Ἁγιορείτης Μοναχός Νικόδημος (Μπιλάλης, πτ. Θεολ.-Φιλολ.), Ἀντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἐκτύπωση: «DIAMOND PRINT», Μάνδρα Ἀττικῆς Ἡ Ε.Π.Ο. ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σέ ὅσους τή ζητήσουν, ἀλλά καί διανέμεται δωρεαν διά μέσου τῶν Ἱ. Ναῶν, μέ εὐλογία-ἄδεια τῆς Ἐκκλησίας μας. Δεκτές οἱ προαιρετικές Εἰσφορές-Δωρεές. «Τὸ πελαργίζειν ἐ στὶ φιλο τεκνεῖν καὶ φιλογονεῖν». «Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμηση τῶν πελαργῶν, πού εἶναι πτηνά μονογαμικά, φιλότεκνα, πο λύτε κνα, φιλόστοργα, ἀλλά καί φιλογονικά, τιμῶντα ἰσόβια τούς γονεῖς! Γι αὐτό ἡ τιμή-εὐγνωμοσύνη πρός τούς γονεῖς λέγεται «ἀντιπελάργωσις», (Μέγας Βασίλειος, PG 29, 176C). Εἶναι τό σύμβολο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Μονογαμική εἶναι καί ἡ τρυγόνα, πού «χηρεύουσα» δέν ξαναζευγαρώνεται! Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθῆ μέ: ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση Ι. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καί Ι. Μη τροπόλ. Ἐκκλησίας Ἑλλάδος, Κύπρου ΕΠΑΙΝΟΥΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ καί πολλῶν Δημοσίων & Ἰδιωτικῶν Φορέων. Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ: Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μή κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λει τουργεῖ ὡς «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙ ΩΝ ἀ πό ρων Ὑπερπολυτέκνων-Πολυτέκνων Ἑλλάδος», ἀπό ὅλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καί ἄνω, ἀνήλικα ἤ σπου δάζοντα. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ μέ 4 καί 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα χηρῶν, ἀναπήρων, ἀσθενῶν, φυ λα κισμένων, ἀλλά καί ΑΓΑΜΩΝ μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ ὁποῖες πιέζον ται γιά Ε Κ Τ Ρ Ω Σ Η (βλ. σ. 8 καί 16), γίνονται κατ ἐξαίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙ- ΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ἔγκυρα: πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς καταστάσεως, ὑγείας-κρατικοῦ Νοσοκομείου κ.λπ., καθώς καί οἰκογενειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή). ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ- ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ: τρόφιμα, ἱματισμό καινουργῆ ἤ σέ καλή καί καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα καί ἔπιπλα, οἰκιακά σκεύη κ.λπ., βιβλία, σχολικά εἴδη, παιχνίδια, ἀλλά καί ΟΙΚΙ- ΕΣ ἤ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ὅπως καί παντός εἴδους ΔΩΡΕΑ χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώων Πολυτέκνων Ἀδελφῶν μας, πού ἀξίζουν τήν ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση ὅλων μας. ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ κυρίως (βλ. ἑπομ. Τραπεζ. Λογαρ/μούς καί ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ )

3 «Ἀπό Θεοῦ ἄρχεσθαι», ἔλεγαν οἱ Ἀρχαῖοι Πρόγονοί μας, πού πίστευαν στό Θεό. Γιατί «χωρίς Πίστεως ἀδύνατον ε ὐ α ρ ε σ τ ῆ σ α ι» (= ἀδύνατο νά εἴμαστε εὐάρεστοι-ἀγαπητοί) στό Θεό καί στούς ἀνθρώπους. (Ἑβρ. 11, 6). Θ ε ο μ ά χ ο ι καί Θεομπαῖχτες. Α....Στήν Πατρίδα μας καί κυρίως στήν (λεγόμενη) Ἑνωμένη Εὐρώπη διαπιστώνουμε πώς ὁ τρόπος σκέψεώς μας καί προπάντων ἡ καθημερινή συμπεριφορά μας ἀντιμάχεται τό Θεό ὡς Πρόσωπο, ἀλλά καί τό Θέλημά Του. Δημιουργεῖται τό «Λαϊκό Κράτος», στό ὁποῖο δέν ἔχει θέση ὁ Θεός. Κι αὐτό τείνει νά πάρει τό χαρακτήρα τοῦ αὐτονόητου. Στή θέση του μπαίνει ἕνας ἄκρατος ἀτομικισμός, πού ὁδηγεῖ στή μεγάλη καί βαθειά κοινωνική μοναξιά. Ἡ ἀτομικότητα ἔχει ἐξοβελίσει τήν κοινωνικότητα. Δεν συναντᾶμε τόν «ἀδελφό», ἀλλά τό «σύντροφο». Κι αὐτό μέχρι πρίν ἀπό λίγο, γιατί καί αὐτή ἡ ἔννοια τῆς συντροφικότητας ἔχει ἀνεπανόρθωτα φθαρῆ. Θεέ μου, πόσο ταλαιπωροῦνται σήμερα οἱ λέξεις! Χρησιμοποιοῦμε ἀκόμη τή λέξη «παγκοσμιοποίηση» κι ἀργά καταλάβαμε τήν πραγματική σημασία αὐτοῦ τοῦ ὅρου. Ἡ λέξη «οἰκουμενικότητα» ἠχεῖ ἄσχημα στ αὐτιά μερικῶν. Χειρότερος ὅμως εἶναι ὁ λεγόμενος «πρακτικός ὑλισμός», ὁ πρακτικός ἀθεϊσμός, ὅπου «πρακτικά» στήν καθημερινή ζωή μας δέν ἔχουμε καμμιά σχέση μέ τό Θεό, δέν νοιώθουμε τήν ἀνάγκη γιά τό Θεό. Γι αὐτό ἴσως εἶναι προτιμότερο κάποιος νά ναι «ἀντίθεος» παρά «ἄθεος». Τοῦ Δημ. Μποσινάκη, Κλινικοῦ Ψυχολόγου. Καί κάτι οὐσιαστικότερο: διώχνουμε τό Θεό ἀπ τήν πόρτα καί μᾶς ἔρχεται ἀπό τό «παράθυρο». Ὄχι ὁ ἴδιος, ἀλλά ὁ ἀντίμαχός μας μεταμορφωμένος. Δέν ἀνοίγουμε σ αὐτόν πού μᾶς χτυπάει τήν πόρτα καί δεχόμαστε αὐτόν πού ἔρχεται ἀπ τό «παράθυρο» καί τά διάφορα «παράθυρα», μέ τούς ἀστρολόγους, τίς καφετζοῦδες, τούς κρυστάλλους, τά ταρώ, τά μέντιουμ κτ.λ. Ἀποδεχόμεθα ἄνετα αὐτή τή νοητική ἔκπτωση πού παθαίνουμε, μᾶς ἐπιβάλλονται μέ τή δύναμή τους. Ἄρα ὁ ἀγώνας μας γίνεται ἐνάντια «στίς ἀρχές, στίς ἐξουσίες, στούς κοσμοκράτορες τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου...» (Ἐφεσ. 6, 12), ὅπως ἡ Μασωνία μέ τά παρακλάδια της, ἡ Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, ἡ Παγκοσμιοποίηση μέ τήν παγκόσμια διακυβέρνηση καί ἄλλες Μυστικές Ἑταιρεῖες. Β. Ἀλλ ἐνῶ προβληματιζόμεθα μέ τούς «Θεομάχους», περισσότερο πρέπει να μᾶς προβληματίζουν οἱ «Θεομπαῖχτες». Διότι δέν τούς συναντᾶμε μόνο στήν πολιτική καί κοινωνική ζωή, ἀλλά καί στή «ζωή τῆς Ἐκκλησίας». Ἀρκετοί πολιτικοί καί κοινωνικοί παράγοντες ἐπιδιώκουν σχέσεις μέ τήν Ἐκκλησία καί τό Θεό. Τήν ἐκδηλώνουν, γιατί θέλουν νά φαίνονται στόν κόσμο ὡς καλοί ἄνθρω- 3 ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ Π.Ε.ΦΙ.Π. Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ: καθημερινά, 7.30 π.μ μ.μ. καί Σάββατο 7.30 π.μ μ.μ. Γιά Πολυτέκνους Α ΤΤΙΚΗΣ: ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί Γιά Πολυτέκνους ΕΠΑΡΧΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί Παράκληση νά προηγεῖται τηλεφώνημα. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Λειτουργεῖ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί Ὑπεύθ. Στέφ. Σωτηρίου.

4 ποι καί θεοφοβούμενοι (πρός τό «θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις», Ματθ. 23, 5), διότι κάτι περιμένουν, χωρίς νά ἔχουν καμμιά οὐσιαστική σχέση μέ τό Θεό. Αὐτοί οἱ πολιτικοί, κοινωνικοί καί ἐκκλησιαστικοί παράγοντες ἐμπαίζουν τό Θεό, δουλεύουν «Θεῷ καί μαμωνᾷ». (Ματθ. 6, 24). Ἀλλ ὁ Θεός δέν ἐμπαίζεται, «οὐ μυκτηρίζεται» (Γαλ. 6, 7). Σχετικά μέ τήν Ἐκκλησία αὐτοί οἱ «ἐκκλησιαστικοί Θεομπαῖχτες» εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνοι, διότι ὁ ἐχθρός βρίσκεται ἐντός τῶν τειχῶν (intra muros). Ἔτσι γεννᾶται ἐδῶ ἕνα μεγάλο ψυχολογικό θέμα-πρόβλημα. Γιατί αὐτοί, οἱ Μαρτυρίες Πλουτάρχου, Πλάτωνα καί Ἀριστοτέλη. «Ταξιδεύοντας μπορεῖ νά συναν τήσεις πόλεις χωρίς τείχη, χωρίς γραφή-γράμματα, χωρίς βασιλιάδες, χωρίς σπίτια, χωρίς ἰδιοκτησίες, χωρίς νομίσματα, χωρίς θέατρα καί γυμναστήρια. Πόλι ὅ μως χωρίς θεούς καί ἱερά... οὔτε ὑπῆρξε κανείς πού νά εἶδε οὔτε θά ὑπάρξει ποτέ...»! (Πλουτάρχου, Ἠθικά, 1125, 29. Τό ὑπέροχο ἀρχαῖο ἑλλην. κείμενο «ἄλλοτε» περιεχόταν στά Θρησκευτικά καί Ἱστορικά Βιβλία Μ.Ε.). Ὁ Πλάτωνας λέγει ὅτι τό θέμα περί τοῦ Θεοῦ εἶναι «τό μέγιστον μάθημα» (Πολιτεία, 591Β), ἐνῶ ὁ Ἀριστοτέλης λέγει ὅτι ἡ ἀθεΐα εἶναι «μ α ν ί α» (=τρέλλα)! Ἀλλά τό «μέγιστον μάθημα» περί τοῦ «πρακτικοῦ ὑλισμοῦ» καί τῶν «ἐρωτικῶν ἰδιαιτεροτήτων», ἐνῶ μποροῦν νά ζοῦν κατά τήν προαίρεσή τους ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας καί «ἐλεύθεροι», ἐπιδιώκουν νά εἰσέλθουν στήν Ἐκκλησία, «δεσμευόμενοι;». Ἡ ὁποιαδήποτε ὅμως ἀπόκλιση γιά τόν ἐκτός Ἐκκλησίας ἔχει τό χαρακτήρα τῆς ἀρρώστιας, ἐνῶ γιά τά ἐντός τῆς Ἐκκλησίας παίρνει τό χαρακτήρα μολυσματικῆς νόσου, πού ἔχει ἀνάγκη ἀπό ψυχοσωματική θεραπεία, τόσο κοσμική, ἀλλά κυρίως «πνευματική», ὡς ἁμαρτία... (Ἀπό τό Περιοδ. «Σύνδεσμος»-Καλαμάτα, ἀρ. φ. 468, Ἀπρίλ. 2012, σελ ). Σχόλιο Συντάξεως στό περί Θεοῦ «μέγιστον μάθημα»! Πλούταρχος ( μ.χ.) Πλάτωνας ( π.χ.) 4 Ἀριστοτέλης ( π.χ.). Θεοῦ-Κόσμου-Ἀνθρώπου ἤ μᾶλλον περί Κόσμου-Ἀνθρώπου-Θεανθρώπου εἶναι καί παραμένει ἀνοικτό, ὄχι ἄλυτο, ὡς θέμα Πίστεως ἀπό μέρους τοῦ θεοπλάστου ἀνθρώπου, ὡς ἐλευθέρου-αὐτεξουσίου, ἀλλ ὄχι αὐτονόμου. Γι αὐτό καί ἡ Πίστη προηγεῖται τῆς Γνώσεως-Ἐπιστήμης. Ἡ Πίστη εἶναι αὐτονόητη καί δεδομένη, παραδεδομένη καί παραδιδόμενη. Εἶναι ἡ πρωταρχική καί αὐταπόδεικτη ἐμπειρία Ζωῆς, ὡς Παρελθόν, Παρόν καί Μέλλον, ὡς συνέχεια καί συνέπεια Ζωῆς, μέ πρῶτο καί ἀναντικατάστατο Σχολεῖο τήν ἀνδρόγυνη ΟΚΟΓΕΝΕΙΑ, ὡς «κατ οἶκον ἐκκλησίαν»! (Ρωμ. 16, 4). Εὐτυχῶς, οἱ πλεῖστοι μεταγενέστεροι καί σύγχρονοι Ἐπιστήμονες ὑπῆρξαν καί εἶναι πιστοί-πιστεύοντες στό Θεό-Δημιουργό καί Προνοητή τοῦ Σύμ παντος, ἐνῶ δυστυχῶς ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν καί οἱ τοῦ «πρακτικοῦ ὑλισμοῦ» ἄπιστοι-ἄθεοι καί μηδενιστές..., «πλανῶντες καί πλανώμενοι», ὡς «πονηροί καί γόητες» (=μάγοι-ἀπατεῶνες 2 Τιμοθ. 3, 13). «Νοῦς γάρ ἀποστάς (= ἀποστάτης) τοῦ Θεοῦ ἤ κτηνώδης ἤ δαιμονιώδης γίνεται...»! (Ἅγ. Γρηγόριος Παλαμᾶς, Ὁμιλ. ΝΑ, 10 ΕΠΕ, Ἔργα Γρ. Παλ. 11, Θεσ/κη 1986, σ. 226).

5 «Εὐαγγελίζου, Γῆ, χαράν μεγάλην...»! Ο ΔΙΠΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ: ἐκκλησιαστικός καί ἐθνικός. Στό μήνα Μάρτιο (ἀπό τό λατιν. Martius, Mars, -is = Ἄρης) δεσπόζει ἡ μεγάλη Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας. Εἶναι ἡ Ἑορτή τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Ἀνθρωπίνου Γένους ἀπό τή δουλεία τοῦ Σατανᾶ γενικά, ἐνῶ εἰδικά γιά ἐμᾶς τούς Ἑλληνορθοδόξους εἶναι καί ἡ Ἑορτή τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, τῆς ἀπελεθερώσεως ἀπό τόν τετρακοσιάχρονο τουρκικό ζυγό. Ἀπολυτίκιον. Ἦχος Δ. «Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον* καί τοῦ ἀπ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις * ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ υἱός τῆς Παρθένου γίνεται* καί Γαβριήλ τήν Χάριν εὐαγγελίζεται.* Διό καί ἡμεῖς σύν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν * Χαῖρε, Κεχαριτωμένῃ, ὁ Κύριος μετά Σοῦ». Ἐξάλλου μέ ἐπίκεντρο τήν Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τόσο πρίν, ὅσο καί μετά, κάθε Παρασκευή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ψάλλονται (σέ 4 Στάσεις) οἱ Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου, ἀκριβῶς πρός τιμή Της. Μάλιστα οἱ Μοναχοί, ἀλλά καί πολλοί λαϊκοί Ἑλληνορθόδοξοι ἀναγινώσκουν τούς θεολογικότατους καί διδακτικότατους Χαιρετισμούς καθημερινά (στό ἱ. Ἀπόδειπνο), πράγμα πού ταπεινά συνιστᾶμε στούς ἀγνοοῦντας καί ἀπό τή θέση αὐτή. Πολλές φορές σέ προηγούμενα τεύχη αὐτοῦ τοῦ Περιοδικοῦ ἔχουμε κάμει σχετικές ἑορταστικές ἀναφορές, γιά νά μήν ξεχνᾶμε τό μέγα καί διπλό Μήνυμα τῆς Ἑορτῆς. Ἔτσι κι ἐδῶ, ὡς ἀφορμή μνήμης, γιά τόν πρῶτο Εὐαγγελισμό, τόν ἐκκλησιαστικό, ἀναφέρουμε πρῶτα τόν Ὕμνο-Ἀπολυτίκιο τῆς Ἑορτῆς, μάλιστα πρός ὑμνωδία καί ἀπομνημόνευση: Κλείνοντας ἐδῶ τήν ὀφειλετική αὐτή ἀναφορά στόν πρῶτο Εὐαγγελισμό, ἀναφέρουμε ἐπίσης πώς ἡ ὑπέροχη Ὀρθόδοξη Ὑμνογραφία τιμᾶ καί δοξολογεῖ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο σέ ὅλες τίς ἱερές Ἀκολουθίες, τόσο τίς εἰδικές, ὅσο καί τίς γενικές, μέ τά λεγόμενα Θεοτοκία, Τροπάρια στά ὁποῖα συνοψίζεται καί ὑμνολογεῖται τό Μυστήριο τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως, μέ μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο Πρόσωπο τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ γιά τήν 8η Μαρτίου. «Ἡμέρα τῆς Γυναίκας». Γιά τή λεγομένη «Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Γυναίκας» (8η Μαρτίου) εἶναι γνωστό, δυστυχῶς, ὅτι ὁ ἑορτασμός ἔχει χαρακτήρα φεμινιστικό. Δηλαδή χειραφετήσεως καί αὐτονομίας τῆς γυναίκας, χωρίς ἀναφορά της στή μοναδικότητα καί μεγαλειότητα τῆς ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ, ἀλλά καί χωρίς ἀναφορά θρησκευτική, σέ σχέση μέ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, «τήν τιμωτέραν» τῶν Ἀγγέλων καί «Πλατυτέραν τῶν Οὐρανῶν»! Ἕνα 24σέλιδο βιβλιαράκι μέ τόν τίτλο: «Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα στό Σύμπαν» ἔχει κυκλοφορήσει ὁ Φυσικός, ἀλλά καί θεολόγος Κληρικός-Ἀρχιμ. π. Ἐπιφάνιος Χατζηγιάγκου (Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος Φλώρινας, Ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»). Εἶναι θαυμάσιο καί ὄντως ἐπιστημονικό, μέ πολλά στοιχεῖα. Ὁ συγγρ. τό διαθέτει ΔΩΡΕΑΝ καί σέ ποσότητες τηλ ). 5

6 Ὁ Ἐθνικός Εὐαγγελισμός. Ἄν ὀρθά τό χαρακτηρίζεται καί εἶναι Ἐθνικό Ἔπος καί Θαῦμα, ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία τοῦ 1821 (ὥς τό 1829) εἶναι μία ἁλυσίδα ἐθνικῶν ἀγώνων καί θυσιῶν θαυμαστῶν γιά τήν ἀτομική, ὁμαδική καί ἐθνική ἐλευθερία τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων... χωρίς προηγούμενο σέ παγκόσμια κλίμακα. Ἡ περίοδος εἶναι τό Ἀποκορύφωμα τοῦ ἀπεριγράπτου Δράματος τῆς τετρακοσιάχρονης βάρβαρης τουρκικῆς δουλείας. Ἔτσι ἐδῶ, ἀπό τίς ἀρχικές καί ἐνδιάμεσες πράξεις τοῦ Δράματος, θ ἀναφέρουμε μόνο μία, ἐκείνη τοῦ Ὅρκου τῶν Ἱερολοχιτῶν ἤδη ἀπό τήν 21η Φεβρουαρίου 1821, μέ ἀρχηγό τόν Ἥρωα Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη (γιό τοῦ Κωνσταντίνου Ὑψηλάντη, πού εἶχε 11 παιδιά-ἀδέλφια). Ὁρκίζονταν «ἐνώπιον τῆς Εἰκόνος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ» ν ἀγωνισθοῦν μέχρι θανάτου «ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος»! «Ὡς Χριστιανός Ὀρθόδοξος καί υἱός τῆς ἡμετέρας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὁρκίζομαι εἰς τό Ὄνομα τοῦ Παντοδυνάμου μας Θεοῦ, εἰς τό Ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἁγίας Τριάδος νά μείνω πιστός εἰς τήν Θρησκείαν μου καί εἰς τήν Πατρίδα μου. Ὁρκίζομαι νά ἑνωθῶ μέ ὅλους τούς ἀδελφούς μου Χριστιανούς διά τήν ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος μας. Ὁρκίζομαι νά χύσω καί αὐτήν τήν ὑστέραν ρανίδα τοῦ αἵματός μου ὑπέρ τῆς Θρησκείας καί τῆς Πατρίδος μου... Νά χύσω τό αἷμα μου, ἵνα νικήσω τούς ἐχθρούς τῆς θρησκείας μου ἤ ν ἀποθάνω ὡς μάρτυς διά τόν Ἰησοῦν Χριστόν...»! Αὐτός εἶναι ὁ Ὅρκος τῶν Ἱερολοχιτῶν, τῶν νέων σπουδαστῶν, πού εὑρίσκονταν στίς παραδουνάβιες πόλεις καί ἔτρεξαν πρῶτοι νά ταχθοῦν στόν Ἐπαναστατικό Ἀγώνα. Καί ὁ ἴδιος ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης ἔλεγε: «Μάχου ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος... Εἶναι καιρός νά ἀποτινάξωμεν τόν ἀφόρητον ζυγόν, νά ἐλευθερώσωμεν τήν Πατρίδα, νά κρημνίσωμεν ἀπό τά νέφη τήν ἡμισέληνον, διά νά ὑψώσωμεν τό σημεῖον, δι οὗ πάντοτε νικῶμεν, λέγω τόν Σταυρόν»! (Βλ. σ. 20 Κ. Κουκίδη). Διαθήκη τοῦ πατέρα Κων/νου: «...Ἔζησα, ὡς ὁ πατήρ μου, ἄνευ μομφῆς (= κατηγορίας). Ὡς αὐτός, ἔπαθον καί ἀποθνῄσκω ἄνευ γογγυσμοῦ διά τόν αὐτόν σκοπόν. Ἀφί(ή) νω τό παράδειγμα ἡμῶν ὡς κλῆρον εἰς τά πολυάριθμα τέκνα μου (11). Ἡ δέ τελευταία ὑπέρ αὐτῶν δέησίς μου πρός τόν Θεόν γίνεται, οὐχί ἵνα ὦσιν ἐπιτυχέστερα, ἀλλ' ἵνα βιώσωσι (=ζήσουν) καλά καί ἔτοιμα πρός πάσας θυσίας, ὡς οἱ πατέρες αὐτῶν...»! Καί στόν Ἀλέξανδρο ἔγραφε ὁ πατέρας του τό 1814: «Υἱέ μου, μή λησμονήσῃς ποτέ ὅτι οἱ Ἕλληνες μόνον εἰς ἑαυτούς πρέπει νά στηρίζωνται, ὅπως γίνωσιν ἐλεύθεροι»! 1. Κωνσταντίνος Ὑψηλάντης, πατέρας, Ἀξιωματ. Ρωσικοῦ Στρατοῦ καί ἡγεμόνας τῆς Βλαχίας (Ρουμανίας, 1816). 2. Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, Ἀρχηγός Φιλ. Ἑταιρείας καί Ἱερολοχιτῶν ( 1828). 3. Δημήτριος Ὑψηλάντης, ἀδελφός, Στρατηγός ( 1832)

7 Τραπεζούντιοι Νεομάρτυρες ( 1 Νοεμβρίου 1463). Ἀνακηρύχθηκαν Ἅγιοι τή 10η Ἰουλίου 2013 ἀπό τήν Ἱ. Σύνοδο τοῦ Οἰκουμεν. Πατριαρχείου, μέ ἐκκλησιαστική πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλου. Ἐμαρτύρησαν μέ ἀποκεφαλισμό τήν 1η Νοεμβρίου 1463, πρίν 550 χρόνια ἀπό σήμερα, στήν ἀρχή ἀκόμη τῆς μακραίωνης τουρκικῆς δουλείας ἐπί Μωάμεθ Β τοῦ Πορθητῆ. Πρόκειται περί τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Δαυίδ Κομνηνοῦ, αὐτοκράτορα Τραπεζούντας, τῶν τριῶν υἱῶν του Βασιλείου, Γεωργίου, Μανουήλ καί τοῦ ἀνεψιοῦ του Ἀλεξίου. Τό Μαρτυρολόγιο-Συναξάριό τους εἶναι ἰδιαίτερα συγκινητικό. Αὐτοκράτορας τοῦ ἐλευθέρου κρατιδίου τῆς Τραπεζούντας ἀπό τό 1458 μέχρι τό 1461 ἦταν ὁ Δαυίδ ὁ Μέγας Κομνηνός, ἀδελφός τοῦ θανόν τος ἀδελφοῦ του καί αὐτοκράτορα Ἰωάννου Δ Κομνηνοῦ, ὡς ἐπίτροπος τοῦ Ἀλεξίου Ε Κομνηνοῦ, ὄντος ἀνηλίκου-4χρόνου. Ὅταν ὁ Μωάμεθ Β κυρίευσε καί τήν Τραπεζούντα, τή 15η Αὐγούστου 1461, συνέλαβε ὡς αἰχμάλωτο τό Δαυίδ καί τόν ἔστειλε στήν Ἀνδριανούπολη, ἐνῶ τήν 26η Μαρτίου 1463 τόν ἐφυλάκισε σέ Πύργο, προτείνοντάς του ν ἀσπαθῆ τό Μωαμεθανισμό. Ἀλλ ὁ Δαυίδ ἀρνήθηκε σθεναρά ν ἀλλαξοπιστήσει λέγοντας: «Κανένα μαρτύριο δέν πρόκειται νά μέ κάμει ν ἀρνηθῶ τήν Πίστη τῶν Πατέρων μου οὔτε νά προδώσω τήν Πατρίδα μου»! Καί τήν ἴδια στιγμή ὁ Μωάμεθ Β ἔδωσε ἐντολή νά τόν ἀποκεφαλίσουν μαζί μέ τά 3 παιδιά του καί τόν ἀνεψιό του. Κι ὁ μεγαλόψυχος Δαυίδ παρεκάλεσε μόνο ν ἀποκεφαλίσουν πρῶτα τά παιδιά του καί τόν ἀνεψιό του καί τελευταῖο αὐτόν, φοβούμενος τυχόν λιποψυχία τῶν νέων, παράκληση πού ἔγινε δεκτή. (Κάτι ἀνάλογο εἶχε ζητήσει καί ὁ «μέγας δούξ» τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί Νεομάρτυρας ἀλλ ἀκόμη μή ἀνακηρυχθείς Ἅγιος ὁ Λουκᾶς Νοταρᾶς ( 1453). Εἶχε ἀρνηθῆ νά παραδώσει τόν πρωτότοκο γιό του στόν... ὁμοφυλόφιλο Μωάμεθ Β, ὁ ὁποῖος ἀποκεφάλισε ὁλόκληρη τήν πολύτεκνη οἰκογένεια τοῦ Λουκᾶ πρίν ἀπό τόν ἴδιο!...). Πόσοι ἄλλοι Νεομάρτυρες, ἀνώνυμοι καί ἄγνωστοι σ ἐμᾶς, ἀλλά γνωστοί στόν Παντογνώστη Θεό, δέν θά παρουσιασθοῦν στό μέλλον πιθανόν καί πάντως στή Β Παρουσία τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ! Ἔστω ἀνώνυμα, ἄς τούς μνημονεύουμε καί ἄς τούς ἐπικαλούμεθα: «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν. Αἰωνία ἡ Μνήμη Ὑμῶν»! 7

8 ΕΔΩ μόνο οἱ θλιβεροί Τ Ι ΤΛΟ Ι Ἐφημερίδων-Περιοδικῶν... (Ἀπό ἀποδελτίωση Ἀποκομμάτων τοῦ Ἀρχείου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.). «Ἄδειες κούνιες καί γεμάτα φέρετρα στήν Ἑλλάδα τῶν μνημονίων»! (Ἐφημ. «Τό Χωνί», Ἀθήνα, , σ ). Τό πρωτόγραψε ὁ πρ. Ὑπουργός, Βουλευτής καί Καθηγητής Πανεπιστημίου Μανόλης Δρεττάκης κι ἔχει γίνει σλόγκαν-σύνθημα. Ἐνῶ τό 1980 οἱ γεννήσεις ἦσαν , τό 2012 κατέπεσαν στίς , ἀπό τίς ὁποῖες τό 30% περίπου εἶναι τῶν ἀλλοδαπῶν-μεταναστῶν, ὁπότε ἀπομένουν Ἑλλήνων! Ἐξάλλου ὁ ἐτήσιος μέσος ὅρος γεννητικότητας ἀνά Ἑλληνίδες, ἀπό 15,36 παιδιά τό 1980, τό 2012 ἔχει καταπέσει στά 9,40 παιδιά-μικτά, ἤτοι 6,30 Ἑλληνόπουλα! «Καταλαβαίνουμε» τί σημαίνει σέ μιά κωμόπολη τουλάχιστο κατοίκων νά γεννιοῦνται ΜΟΝΟ 6 7 παιδιά τό ἔτος; Γι αὐτό οἱ δημοσιογράφοι, ἔστω μέ λόγια... προκλητικά, γράφουν: «Γεννᾶτε, γιατί χανόμαστε»! Καταλαβαίνουμε τί σημαίνει μιά Ἑλληνίδα σ ὁλόκληρη τή γόνιμη ἡλικία της (16 45 ἐτῶν) νά γεννᾶ μισό (1/2) παιδί, ἐνῶ μόνη μία Πολύτεκνη γεννᾶ 6 ἕως 8 καί 10; Νά γιατί ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. τιμᾶ καί βοηθεῖ τούς Πολυτέκνους, γιά τούς ὁποίους ἡ Ἑλληνική Πολιτεία εἶναι... ἡ ΜΗΤΡΥΙΑ τους... «ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ: ἡ Ἑλλάδα πρωταγωνίστρια!... Μιά ἀκόμη πρωτιά γιά τήν Ἑλλάδα... Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τῆς Eurostat, τό 22% τῶν Ἑλληνίδων δηλώνει πώς ἔχει κάμει τουλάχιστο μία ἔκτρωση, ἐνῶ τό 10%... γίνονται ἀπό ἔφηβες Ἐκτρώσεις τό ἔτος γίνονται σέ ἰδιωτικά θεραπευτήρια ἀπό κορίτσια κάτω τῶν 18 ἐτῶν...»! (Ἐφημ. «Τό Ποντίκι», Ἀθήνα, , Περίληψη, σ. 13). «Χάπια ἀπό σκόνη ἀποξηραμένων ἐμβρύων... σέ φούρνους»! (Ἱστοσελίδα Ἠ ξέραμε γιά καλλυντικά ἀπό ἀν θρώπινα ἔμβρυα... Τώρα γίνονται καί χάπια, ὡς ἐνισχυτικά ἀντοχῆς! ΞΕΡΕΤΕ τί εἶναι καί τί προσφέρει ὁ ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ»); ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ καί τῆς ἐφηβικῆς καί προεφηβικῆς ἡλικίας νέες, ἀλλά καί γενικά τούς ΝΕΟΥΣ, ὥστε νά μήν καταλήξουν ΠΟΤΕ στήν τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ, οὔτε τή χειρουργική οὔτε τή φαρμακευτική, ἔστω κάποιων ὡρῶν καί ἡμερῶν, μέ ὁποιαδήποτε μορφή ἀντισυλληπτικῶν: «χάπι ἑπομένης ἡμέρας» κ.λπ., ὅπως καί μέ «σπιράλ», πού εἶναι πρώιμη ΕΚΤΡΩΣΗ-ΦΟ- ΝΟΣ, ἀλλ οὔτε καί μέ ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας ΚΔ Ἀποστολ. κ.ἄ. «κανονίζουν» τήν ἔκτρωση μέ πολυετῆ στέρηση τῆς θ. Κοινωνίας καί τή στείρωση μέ 3ετῆ ἀφορισμό!). Συνυπεύθυνοι εἶναι καί οἱ ἄνδρες-σύζυγοι, ἀλλά καί «σύντροφοι», ὅπως καί οἱ ἰατροί, οἱ φαρμακοποιοί καί οἱ λοιποί συνεργοῦντες... Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», ἀλλά καί ΕΓΓΑΜΗ, πού ἀντιμετωπίζει πειρασμό ἤ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ἤ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, ἄς μή δυσκολευθῆ νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάζεται καί συνεργάζεται μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅσους γνωρίζουν ἐγκύους, πού κινδυνεύουν νά ὁδηγηθοῦν σέ ἔκτρωση. Γράψτε ἤ τηλεφωνῆστε ἤ ἐπισκεφθῆτε μας. Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ ἐπίσης καί ἀποφυγή ἀπό τά «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», πού συνιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά ἀπό τέτοια κέν τρα, πού δυστυχῶς προπαγανδίζονται καί διαφημίζον ται πιεστικά... Ζητῆστε μας σχετικά ἔντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, ὅπως καί κάθε παρεχομένη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθῆτε καί ἔμπειρο Πνευματικό. Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: , , FAX:

9 «Ὁ Ἡρώδης νομοθετεῖ γιά τίς οἰκογένειες! (Ἐπίτιτλος) Ἀπίστευτα σκληρά μέτρα γιά τή Χώρα μέ τό μεγαλύτερο Δημογραφικό Πρόβλημα στόν Κόσμο. (Ὑπότιτλος) Σόκ προκαλεῖ τό γεγονός ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι πρώτη σέ ἀμβλώσεις». (Ἐφημ. «Τό Παρασκήνιο», Ἀθήνα, , σ. 16). «Ἡρώδη τῶν Πολυτέκνων» ἀποκάλεσε τό Στουρνάρα ὁ Πρόεδρος τῆς ΑΣΠΕ Β. Θεοτοκάτος (Ἐφ. ESPRESSO, Ἀθήνα, , σ. 9). «Ἡρώδης 2013», ἡ ἄποψη τοῦ Γ. Χουδαλάκη. (Ἐφημ. REAL NEWS, Ἀθήνα, , σ. 46). Ἄσχετα ποιός πρωτοεῖπε «Ἡρώδη» τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Γιάννη Στουρνάρα (μήπως στουρνάρι, πού εἶναι ἡ σκληρή καί αἰχμηρή πέτρα;), ἐδῶ προτιμᾶμε τό Γ. Χουδαλάκη, πού ὑστερογραφεῖ: «Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2013 τό θαῦμα τῆς ζωῆς ἀντικαταστάθηκε ἀπό τό θαῦμα εἶναι νά ζεῖς», μέ προσθήκη δική μας: μάλιστα ἄν εἶσαι Πολύτεκνος ἤ Ὑπερπολύτεκνος... «Τέτοια ἐπίθεση κατά τῶν Πολυτέκνων δέν ἔχει ξαναγίνει ποτέ!». (Ἐπίτιτλος) Φωνή ἀγωνίας ἀπό τά Μέλη τοῦ Συλλόγου Πύργου καί Περιχώρων. (Ἐφημ. «Πατρίς Πύργου», , σ. 10). Καί μιά γελοιογραφία... ἔξυπνη (τοῦ Σεραφείμ, , ἀπό τό Περιοδικό τοῦ Δρόμου «Σχεδία», τ. 10, Δεκέμβρ. 2013, σ. 55). Οἱ ἀποδείξεις εἶναι πάμπολλες καί κραυγαλέες. «Μισή δουλειά μισή ζωή»! (Ἐπίτιτλος) Χιλιάδες ἀπασχολούμενοι μέ ἀμοιβές μικρότερες ἀπό 250 εὐρώ τό μήνα. (Ἐφημ. «Ἡ Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν», Ἀθήνα, , σ. 1). Μεταφέρουμε αὐτούσια περίληψη τοῦ κειμένου: «Ὀφειλόμενες ἀποδοχές 3 12 μηνῶν γιά ἐργαζόμενους, πού ζοῦν μέ τή λογική τοῦ ἔναντι» κλπ. « ἐργαζόμενοι μέ μισθό ἀπό 180 ἕως 210 εὐρώ»! «Τό 40% τῶν Ἑλλήνων τρῶνε λιγότερο, γιά νά ἀγοράσουν φάρμακα... Χωρίς δημόσια περίθαλψη οἱ μισοί Ἕλληνες...»! (Ἐφημ. «Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία», Ἀθήνα, , σ. 39). Ἀπό τήν Ἐφημ. «Ἔθνος», Ἀθήνα, , σ. 37: Τό 59% ἔχουν εἰσόδημα μέχρι 300 εὐρώ τό μήνα. Τό 42,7% τῶν ἀνδρῶν καί 60,6% τῶν γυναικῶν εἶναι ἄνεργοι. Τό 49,3% τῶν ἀνδρῶν καί 51,7% τῶν γυναικῶν εἶναι ἀνασφάλιστοι. Τό 16% φιλοξενοῦνται σέ συγγενεῖς... «Στά δίχτυα τῆς φτώχειας Ἑλληνόπουλα παιδιά εἶναι φτωχά παιδιά εἶναι φτωχά ἤ κοινωνικά ἀποκλεισμένα παιδιά ἀντιμετωπίζουν σοβαρή ὑλική ἀποστέρηση». (Ἐφημ. «Ἐλεύθερος Τύπος», Ἀθήνα, , σ. 44). «Ἁρπάζουν τά σπίτια ἀπό 3 ἑκατομμύρια Ἕλληνες. Στό στόχαστρο ὅσοι χρωστᾶνε σέ ΙΚΑ καί Ἐφορία. Ἔχουν ἤδη βγάλει στό σφυρί σπίτια καί τό κρύβουν...»! (Ἐφημ. «NEWSBOMB», Ἀθήνα, , σ. 1). ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (αὐξανόμενη ὡς εἰσαγόμενη καί ἀτιμώρητη σχεδόν. Τά στοιχεῖα τῆς ΕΛ.ΑΣ. παρουσίασε ἡ Ἐφημ. «Δημοκρατία», Ἀθήνα, , γιά τό

10 Σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια ἔγιναν 912 ἔνοπλες ληστεῖες καί «ἁπλές» ληστεῖες Ἐξάλλου ἔγιναν κλοπές καί διαρρήξεις, ἐνῶ οἱ φόνοιδολοφονίες εἶχαν συχνότητα: κάθε 2 ἡμέρες 1 φόνος (180+ τό ἔτος)! Καί οἱ Φυλακές; Δέν εἶναι πλέον «Σωφρονιστικά Καταστήματα», ἀλλά ἐκπαιδευτήρια ἐγκλήματος! Ὑπάρχει καί τό ἀδιαχώρητο, μέ πολλή ἀκαταστασία... Σύλληψη καί κράτηση Πολυτέκνου γιά χρέος στό Δημόσιο 2.000! Γράφει: «Εἶμαι πατέρας τεσσάρων ἀνηλίκων παιδιῶν... Εἶναι δυνατόν νά μᾶς ξευτιλίζουν τόσο; Νά πιάνουν ἐμένα καί νά ἀφήνουν ἔξω τούς καρχαρίες καί τά λαμόγια τῆς ὑψηλῆς κοινωνίας;... Ἐγώ θά πληρώσω τά εὐρώ, γιατί εἶμαι τίμιος ἄνθρωπος. Οἱ ἄλλοι;» (Ἐφημ. «NEWSBOMB», Ἀθήνα, , σ. 2). «6,6 ἑκατ. ( ) παιδιά κάτω τῶν 5 ἐτῶν πέθαναν τό 2012!... Τό 15% τῶν ἀνηλίκων παιδιῶν τοῦ κόσμου ἐργάζονται καί τό 11% τῶν κοριτσιῶν παντρεύονται προτοῦ νά γίνουν 15 ἐτῶν...». (Ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ» Ἀθήνα, , Ἔκθεση UNICEF). Ἐκτός ἀπό τήν πείνα, πεθαίνουν ἀπό ἔλλειψη ἐμβολιασμῶν, φαρμάκων γενικά καί ἀπό τό ἀκάθαρτο νερό! Τουλάχιστο νά τά σκεφτόμαστε καί νά προσευχόμαστε γι αὐτά. Ἀλλά καί νά βοηθᾶμε τό κατά δύναμη τά Κλιμάκια Ὀρθόδοξης Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, πού εἶναι «τά Ἅγια τῶν Ἁγίων» τῆς Ἑλληνορθοδοξίας μας. Διευθύνσεις διαθέτει ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., πού ἔχει ἐπικοινωνία. Γιατί οἱ πλεῖστοι νεοφώτιστοι-ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας εἶναι Ὑπερπολύτεκνοι- Πολύτεκνοι (βλ. σελ. 15). «Ἁι-Βασίλη, φέρε μιά δουλειά στόν μπαμπά μου»! (Ἐφημ. «Δημοκρατία Κυριακῆς», Ἀθήνα, , σ. 50). Στά ΕΛ.ΤΑ. (Ταχυδρομεῖο) βρέθηκαν πολλά παρόμοια γράμματα μικρῶν παιδιῶν, ὅπως τῆς μικρῆς Παναγιώτας: «Ἁι-Βασίλη, ἡ μαμά μου δέν μπορεῖ νά μοῦ πάρει Δῶρο. Ἐσύ ὅμως μπορεῖς...». Ἄλλοτε λόγια παχιά τοῦ κ. Ἀ. Σαμαρᾶ καί κ. Ἰ. Βρούτση καί ΤΩΡΑ ξεχασμένα ἤ μᾶλλον καταπατημένα «Ὕψιστη προτεραιότητά μας μαρᾶς... (Ἐφημ. «Ἀπογευματινή», εἶναι νά ἀποφύγουμε ἐξελίξεις πού Ἀθήνα, , σ. 9). γονατίζουν τήν οἰκονομία καί τήν 2. Δήλωση τοῦ ὑπευθύνου τοῦ κοινωνία. Ὕψιστη προτεραιότητα εἶναι ἡ οἰκογένεια, γιατί αὐτός Ἀσφάλισης τῆς Ν.Δ., βουλευτῆ Κυ- Τομέα Ἐργασίας καί Κοινωνικῆς εἶναι ὁ πυρήνας τῆς κοινωνίας καί κλάδων Γιάννη Βρούτση: τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καί γιατί «Οἱ δαπάνες γιά τή στήριξη τῆς ἡ οἰκογένεια σήμερα δοκιμάζεται πολύτεκνης καί τρίτεκνης οἰκογένειας δέν εἶναι σπατάλη, ἀλλά ἐπέν- περισσότερο... Ὅταν ἔχουμε αἴσθηση τῆς συνολικῆς ἐπιβάρυνσης ἑνός δυση ὑψηλῆς προστιθέμενης ἀξίας νοικοκυριοῦ, μποροῦμε νά ἀντιληφθοῦμε ποιές φοροαπαλλαγές ἔχουν νομική ζωή τῆς Χώρας μας. Γιά γιά τήν κοινωνική, ἀλλά καί οἰκο- νόημα». τή Ν.Δ., πού ἡ κοινωνική συνοχή Ὁ κ. Σαμαρᾶς ἐπίσης χαρακτήρισε «ἰδιαίτερα εὔστοχη τήν ἀπόφαγική προτεραιότητα, ἡ προστασία καί ἀλληλεγγύη ἀποτελοῦν στρατηση συγ κρότησης Παρατηρητηρίου τῆς πολύτεκνης οἰκογένειας ἀντιμεωπίζεται Οἰκογενειακοῦ Προϋπολογισμοῦ ὡς μεῖζον ζήτημα κοινω- ἀπό τή Ν.Δ. καί ἐπανῆλθε στήν πρότασή νικῆς πολιτικῆς. Εἴμαστε ἀντίθετοι του γιά δημιουργία Ὑπουρ- σέ ρυθμίσεις πού μειώνουν τήν προνικῆς γείου Οἰκογένειας»! Ναί, ὁ κ. Σαστασία τῶν πολυτέκνων καί ἀκυρώ- 10

11 νουν τή συνολική πολιτική στήριξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας. Διαφωνοῦμε μέ τήν ἀντιμετώπιση τῶν κοινωνικῶν ἐπιδομάτων ὡς σπατάλη. Πιστεύουμε ὅτι τά ζητήματα κοινωνικῆς συνοχῆς θά πρέπει νά ἐξαιρεθοῦν ἀπό τίς προκρούστειες λογικές τοῦ Μνημονίου... Ἡ οἰκογένεια καί ἰδιαίτερα ἡ πολύτεκνη οἰκογένεια βρίσκονται στό κέντρο τῆς κοινωνικῆς μας πολιτικῆς, γιά νά διασφαλίσουμε τήν κοινωνική συνοχή καί τό μέλλον τῆς Χώρας μας» Ἕνα ἐ λ π ι δ ο φ ό ρ ο ἄρθρο γιά τό... «ἀπονενοημένον διάβημα», τήν ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ, πού δυστυχῶς ἡ πολλαπλή «Κρίση» προωθεῖ καί μᾶλλον ἀποσιωπᾶ... (Ἐφημ. «Νέοι Ἄνθρωποι», Ἀθήνα, , σ. 3 Τό ὀρθό εἶναι προτερότητα καί ὄχι προτεραιότητα). ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Τό ἀναμενόμενο τυχόν Σχόλιό μας τό ἀφήνουμε στούς Ἀ να γνῶστες καί μάλιστα στούς Πο λυτεκνικούς Συλλόγους (Συνδικαλιστικούς καί τά Μέλη τους). Γιατί κάποτε, ἐπί τέλους, οἱ πολιτικοί πρέπει νά φοβοῦνται τούς Ἥρωες Πολυτέκνους καί ὄχι νά τούς τρομοκρατοῦν... Γιά τό θλιβερότατο τοῦτο θέμα, πού ἁπλά θίγουμε δέν ἀναπτύσσουμε στηριζόμαστε σ ἕνα ἀξιόλογο ἄρθρο τοῦ Περιοδικοῦ «Ρίζα Ἀγρινιωτῶν» (τ. 83, Ἰαν.-Μάρτ. 2012, σ. 34). Ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου εἶναι «Ταξιδιῶτες στό καράβι τῆς ζωῆς», πού τό ὑπογράφει ἡ ἄγνωστή μας κα Ἀλεξία Νάκου, τήν ὁποία ἐξαρχῆς συγχαίρουμε γιά τό ἐλπιδοφόρο ἄρθρο καί μήνυμά της. Μετά τόν τίτλο παραθέτει εὔστοχα τό δίστιχο τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ποιητῆ Διονυσίου Σολωμοῦ: «Δέν τό λπιζα νά ν ἡ ζωή πρῶτο καλό καί μέγα»!... «Καί μέ τά χίλια βάσανα πάλι γλυκειά ἡ ζωή εἶναι»! (Λαϊκό Δίστιχο). Ἡ ἀρχή τοῦ ἄρθρου εἶναι: «Πραγματικά, μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο ἡ ζωή, δῶρο στόν καθένα μας ἀναφαίρετο»! Ἀντί σχολιασμοῦ ὑπογραμίζουμε τίς κύριες λέξεις, γιά νά τονίσουμε στή συνέχεια τή φράση «Ζητεῖται ἐλπίδα», πού καί ἡ σ. ὑπογραμμίζει. Ἀλλ ἐδῶ ἄς μᾶς ἐπιτραπῆ ἡ διόρθωση: «Ὑπάρχει Ἐλπίδα» Ζῶσα καί Ζωοποιός! Εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, ὡς «πάντων χρημάτων (= πραγμάτων) μέτρον» (Ἅγ. Ἰουστίνος Πόποβιτς) καί ὄχι «...μέτρον ὁ ἄνθρωπος» (Σοφιστές). Καί συνεχίζει, πρός τό τέλος, ἡ ἀρθρογράφος: «Πῶς μᾶς διέφυγε ὅτι μετά ἀπό κάθε Δύση προβάλλει μιά Ἀνατολή ; Πῶς δέν ἀναλογισθήκαμε ὅτι πάνω ἀπό τούς ἀδύναμους ἀνθρώπους, πού δυσκολεύονται νά βροῦν λύσεις, ἔστω καί ἄν εἶναι οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς, ὑπάρχει ὁ Παντοδύναμος Θεός, πού δέν παύει νά μᾶς ἀγαπᾶ καί νά μᾶς προστατεύει;... Μή φοβηθῆς αὐτόν πού στήριξε στήν Πίστη ἐπάνω τήν Ἐλπίδα. Τόν εἶδα στή ζωή νά μάχεται, μά πάντα ἀνίκητον τόν εἶδα! (Ἰωάννης Πολέμης). Θ ἀνθίσουν καί πάλι οἱ κρίνοι ἐκεῖ πού περίσσευσαν οἱ θρῆνοι! Εἴμαστε ἀπόγονοι Ἡρώων καί Ἁγίων, πού εἶναι πάντα κοντά μας καί δίπλα μας! Καί νά μή λησμονοῦμε ποτέ νά διακηρύττουμε παντοῦ καί πάντοτε ὅτι Τό μεγαλεῖο τῆς Ἑλλάδας βασίλεμα δέν ἔχει! Καί ἄς λένε οἱ ξένοι καί οἱ ἄσχετοι ὅ,τι θέλουν...»! 11

12 Καί τό «Θεέ μου, πάρε με» εἶναι σοβαρή ἁμαρτία! Διηγήθηκε τό ἑπόμενο περιστατικό εὐσεβής Κληρικός: Ἦταν ἐνάρετος ἄνθρωπος κι ἔκανε Τί ἁμαρτία, Δέσποινά μου; Στή ζωή μου πέρασα πολλούς πειρασμούς καί μάλιστα συκοφαντίες ἄδι- Αὐτό εἶναι ἀλήθεια, ἀπάντησε πολλά καλά. κες... Τόσο πόνεσα καί κουράσθηκα, ἡ Θεοτόκος. Ἀλλά δέν ἔκανε ὑπομονή στόν ἀγώνα του κι ἔλεγε στόν πού λύγισα καί ἀρκετές φορές εἶπα: «Θεέ μου, πάρε με»! Καί τελικά ὁ Θεός Υἱό μου: «Πάρε με, πάρε με»! Γι μέ πῆρε... Ἀρρώστησα βαριά. Μέ πῆγαν αὐτό πήγαινέ τον πίσω, νά τελειώσει μέ ὑπομονή τόν ἀγώνα του καί σέ Νοσοκομεῖο, ὅπου ἔπαθα ἀνακοπή καρδιᾶς. Οἱ Γιατροί προσπάθησαν νά μετά θά εἰσέλθει στή Βασιλεία τοῦ μέ ἐπαναφέρουν στή ζωή, ἀλλά μάταια. Υἱοῦ μου. «Πάρτε τον στό Νεκροτομεῖο», εἶπαν. Καί συνεχίζει ὁ παππούλης: Ἐπί ἕξι ὧρες καί τί δέν ἔζησα ὡς νεκρός, ὅπως ὅτι εἶναι ἀληθινά ὅσα λέ- μέ ἀποστροφή μπῆκα στό νεκρό πα- Ὅ ταν φθάσαμε στό Νοσοκομεῖο, γουν πολλοί Ἅγιοι γιά τόν Παράδεισο γωμένο σῶμα. Συνῆλθα μετά ἀπό καί τήν Κόλαση. Ἔνοιωθα τόν Ἄγγελό μου νά μέ συνοδεύει, ἐνῶ οἱ Δαί- οἱ Νοσοκόμες καί οἱ Γιατροί. Τελικά ὀκτώ ὧρες, ὁπότε ἀναστατώθηκαν μονες μέ κατηγοροῦσαν ψευδῶς. Ὁ ἐξῆλθα καί ἀπό τότε προσέχω καί Ἄγγελός μου τούς ἀπέκρουε: «Αὐτά κάνω ὑπομονή ἀδιαμαρτύρητα σέ δέν εἶναι ἀλήθεια». Τελικά φθάσαμε σ ὅ,τι ἐπιτρέπει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. ἕνα μέρος, πού φαινόταν νά εἶναι σύνορο δύο περιοχῶν. Ἐκεῖ ἄκουσα τόν ράδεισο, ἀδελφοί μου, μέ τήν ὑπο- Πρέπει νά κερδίσουμε τόν Πα- ἑξῆς διάλογο τοῦ Ἀγγέλου μου μέ τήν μονή μας, ὅπως μᾶς λέγει ὁ Κύριος: Ὑπεραγία Θεοτόκο. «Ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται»! (Ματθ. 10, 22. Σέ περί- Νά ὁδηγήσω τόν παππούλη στή Βασιλεία τοῦ Υἱοῦ Σου; ληψη ἀπό τό Περιοδικό «Χριστιαν. Ὄχι, γιατί ἔχει κάμει μιά σοβαρή ἁμαρτία. Πάρος, σ. 1 καί ΣΠΙΘΑ», ἀρ. φ. 726, Μάρτ. 2014, 3). ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΦΙΛΟΘΕΟ ΖΕΡΒΑΚΟ. Ὁ Σύλλογος Πολυτέκνων Θεσσαλονίκης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ» καί οἱ Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» συνδιοργανώνουν Ἐκδήλωση Μνήμης Ἀρχιμ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ Ζερβάκου ( ), Ἡγουμένου Ἱ. Μ. Λογγοβάρδας Πάρου, γιά τή συμπλήρωση 130 ἐτῶν ἀπό τή γέννησή του. Ἡ ἐκδήλωση θά γίνει στήν Αἴθουσα Τελετῶν Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τήν Κυριακή 11 Μαΐου 2014 καί ὥρα 5 μ.μ. Πληροφορίες στό τηλ καί στήν ἱστοσελίδα ὅπου τό Πρόγραμμα. Χαιρετισμούς θά κάμουν οἱ πατέρες Χρυσόστ. Πῆχος, Γερβάσ. Ραπτόπουλος καί ὁ κ. Ἐρωτ. Θεοτοκάτος, Πρόεδρος Πολυτέκνων. Ὁμιλητές θά εἶναι οἱ Καθηγ. Πανεπ. Πρωτοπρ. π. Θεόδωρος ΖΗΣΗΣ, π. Γεώργιος ΜΕΤΑΛ- ΛΗΝΟΣ καί ὁ κ. Στυλ. ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΖΙΔΗΣ, μέ Συντονιστή τό Μον. Ἀρσένιο ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗ, Δρ. Θ., ἐνῶ θά ψάλει Βυζ. Χορωδία μέ Πρωτοψ. τόν κ. Ἰ. Χασανίδη. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Θά διανεμηθοῦν ΔΩΡΕΑΝ τά βιβλία: 1) Γνώρισε τό μεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας καί 2) Γνωριμία μέ τόν μακαριστό ΦΙΛΟΘΕΟ ΖΕΡΒΑΚΟ. 12

13 Βραβεύθηκε ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἡ ἀκριτική Κέλλη Φλωρίνης, τό χωριό μέ τίς περισσότερες Πολύτεκνες Οἰκογένειες! Ἡ Κέλλη εἶναι ἕνα ὀρεινό χωριό τῆς Φλώρινας, σέ ὑψόμετρο 934 μέτρων, καί βρίσκεται μιά «ἀνάσα» ἀπό τά ἑλληνοσκοπιανά σύνορα. Σέ αὐτή ζοῦν 820 κάτοικοι καί τρεῖς στίς πέντε οἰκογένειες εἶναι Πολύτεκνες! Μάλιστα ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τίμησε μέ ἔπαινο τό δημοτικό διαμέρισμα Κέλλης «γιά τήν κάτω ἀπό ἀντίξοες συνθῆκες συμβολή του στήν ἀντιμετώπιση τοῦ Δημογραφικοῦ Προβλήματος τῆς Χώρας»! Τόν ἔπαινο παρέλαβε ὁ Πρόεδρος τοῦ διαμερίσματος κ. Ἀθανάσιος Τάσκας, πού εἶπε: «Ἡ Κέλλη ἦταν πάντα ἕνα χωριό... Πολυτέκνων. Νομίζω ὅτι εἶναι θέμα Θρησκείας. Τεκνοποιοῦμε κατά παράδοση. Καί τό κάνουμε χωρίς νά περιμένουμε ἀνταλλάγματα ἀπό τήν Πολιτεία. Πρέπει νά δοῦμε τό Δημογραφικό Πρόβλημα τῆς Χώρας συνολικά, καθώς τείνουμε νά γίνουμε μειοψηφία στόν τόπο μας. Ἀκόμη καί τώρα, πού ἡ Πολιτεία θεωρεῖ... τεκμήριο τά παιδιά!, ἐμεῖς δέν πρόκειται νά σταματήσουμε τίς γέννες. Δέν μᾶς στενοχωρεῖ οὔτε μᾶς πτοεῖ ἡ κατάργηση τῶν προνομίων πού εἶχαν δοθῆ στίς Πολύτεκενες Οἰκογένειες. Δέν κάναμε παιδιά, γιά νά πάρουμε τό βοήθημα τῶν 300 εὐρώ τό μήνα. Αὐτά τά χρήματα ἦσαν μιά παρηγοριά γιά τίς μάννες πού δέν ἐργάζονταν καί ἔμεναν σπίτι, γιά νά μεγαλώσουν Τά παιδιά Πολυτέκνων τῆς Κέλλης Φλώρινας!... τά παιδιά τους. Καί τώρα ἐμεῖς θά συνεχίσουμε νά περηφανευόμαστε πού εἴμαστε Πολύτεκνοι...»Καί τήν ὥρα πού στά γειτονικά χωριά γίνονται συγχωνεύσεις Σχολείων, καθώς δέν ὑπάρχουν ἀρκετά παιδιά, στήν Κέλλη ὑπάρχει τό ἀκριβῶς ἀντίθετο πρόβλημα...»στό χωριό τῶν 820 κατοίκων τό Δημοτικό Σχολεῖο ἀριθμεῖ 63 παιδιά, ὁ Παιδικός Σταθμός καί τό Νηπιαγωγεῖο 30 παιδιά, τό Γυμνάσιο 27 παιδιά, τό Λύκειο 19 παιδιά, ἐνῶ 20 παιδιά σπουδάζουν σέ ΑΕΙ καί ΤΕΙ»! Αὐτά τόνισε ὁ Πρόεδρος τῆς κοινότητας, πού καί ὁ ἴδιος ἔχει πέντε (5) παιδιά! Καί ποιά εἶναι ἡ κύρια ἀσχολία τοῦ ἀκριτικοῦ καί ὀρεινοῦ χωριοῦ τῆς Κέλλης; Εἶναι ἡ γεωργοκτηνοτροφία, πού ἦταν καί εἶναι κατά παράδοση. Ὅλες σχεδόν οἱ οἰκογένειες ἔχουν αἰγοπρόβατα, ἀπό τά ὁποῖα συν τηροῦνται, ὅπως γινόταν μέ τίς πλεῖστες κοινότητες μέχρι τή 10ετία τοῦ 1960 καί ὅπως πρέπει νά ξαναγίνει, μέ ἐγκατάλειψη τῆς μεταπολεμικῆς ἀστυφιλίας καί ἐπαναπατρισμό στήν ἀγροτοποιμενική ζωή τῆς ἑλληνικῆς ἐπαρχίας. (Ἡ κύρια ἀνταπόκριση-ρεπορτάζ εἶναι τοῦ δημοσιογράφου Ἀγγέλου Ἀγγελίδη, Ἐφημ. «Ἐλεύθερος Τύπος», Ἀθήνα, 21/12/13, σ. 13). 13

14 ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Οἰκογένεια ΧΗΡΑΣ Σύλβιας Παντελῆ ( 2013) Πέρου, μέ 5 παιδιά, γεννημ , Ν. Πιερίας. Μεταφέρουμε τά κύρια σημεῖα τοῦ γράμματός της, πού διαπιστώσαμε ὅτι εἶναι ἀληθινά. «...Εἶμαι χήρα μέ 5 παιδιά ἀνήλικα, 17, 15, 13 καί 8 ἐτῶν (δίδυμα). Ὁ σύζυγός μου ἀπεβίωσε τόν Αὔγουστο τοῦ 2013 σέ ἡλικία 46 ἐτῶν. Δυστυχῶς, δέν μᾶς ἄφησε ἀπολύτως τίποτε, γιατί ὁ μισθός του στό Δῆμο δέν ἔφθανε κἄν γιά 7μελῆ οἰκογένεια, μέ ἐνοίκιο κτλ., ἐνῶ ἐγώ δέν ἐργαζόμουν φρον τίζοντας τά παιδιά μας, ἀλλά καί γιατί δέν εὕρισκα δουλειά, ὅπως δέν βρίσκω καί τώρα, οὔτε σύνταξη παίρνω ἀπ τό σύζυγό μου. Ἡ κατάστασή μας εἶναι πάρα πολύ δύσκολη, μάλιστα μέ χρεωστούμενα ἐνοίκια, γιατί δέν ἔχουμε κανένα πόρο... Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων». ( Ὑποβάλλει δικαιολογητικά: Βαπτίσεώς της ὡς Ὀρθόδοξης γιατί εἶναι Γερμανίδα, γέν. 1970, πρώην Προτεστάντισσα Πιστοποιητικό Ὀρθοδόξου Γάμου, Ληξιαρχ. Πράξη θανάτου συζύγου, Βεβαίωση Ἐφημερίου, οἰκογεν. κατάσταση καί φωτογραφία). ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Τήν οἰκογένεια γνωρίσαμε στό τέλος τοῦ παρελθόντος Φεβρουαρίου καί φυσικά ἀπαντήσαμε μέ μιά Ἐπιταγή καί Δέμα, γιά τά ὁποῖα καί μᾶς εὐχαρίστησε. Εἴπαμε τά δέοντα τηλεφωνικά, ἐνῶ θά διατηροῦμε ἐπικοινωνία καί θά κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε καί γιά τήν ὄντως ἀναγκεμένη αὐτή οἰκογένεια. Συστήσαμε τό ἐρχόμενο σχολικό ἔτος νά ἐγγράψει τά δύο πρῶτα ἀγόρια σέ Νυκτερινό Λύκειο, γιά ν ἀγωνισθοῦν νά βροῦν κάποια δουλειά, ἀκόμη καί ἀγροτική, πού εἶναι καί πρέπει νά γίνει τό κύριο μέλλον τῶν ἀνέργων παιδιῶν τῶν Πολυτέκνων. Βέβαια, πιστεύουμε καί τονίζουμε ὅτι ὁ Πανάγαθος εἶναι «Πατήρ τῶν ὀρφανῶν καί κριτής τῶν χηρῶν» 14 ΕΠΙΚΟΙ (Ψαλμ. 67, 6) καί ἀσφαλῶς θά προστατεύσει, μέ πολλούς καί θαυμαστούς τρόπους, καί αὐτή τήν οἰκογένεια, ἐφόσον καί αὐτή εἶναι καί παραμένει πιστή, μέ συνειδητή σχέση μέ τήν Ἁγία Μητέρα μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Παρουσιάζοντάς την τήν ἐμπιστευόμαστε καί στούς ἀγαπητούς Φίλους τῶν Πολυτέκνων καί θά περιμένουμε τήν κατά δύναμη βοήθειά τους διά μέσου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., ἡ ὁποία καί θά τή διαβιβάσει σ αὐτή. Καί καταλήγουμε μέ τί ἄλλο; μέ τό «Ἔχει ὁ Θεός!», ἀδελφοί. Καί πόσα «ἔχει ὁ Θεός;» Ἄπειρα! Καί ὡς Πανάγαθος Δωρεοδότης τά χαρίζει σέ κάθε πιστό Του τέκνο λέγοντας: «Πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι»! (Μάρκ. 9, 23).

15 ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Οἰκογένεια Ὀρθοδόξου Ἱερέως ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καί Πρεσβυτέρας Θεοδώρας Μανάλου, μέ 5 παιδιά (ἀπό Β Λυκείου ἕως Νηπιαγωγείου), χωριό Siparbue Σουμάτρας Ἰνδονησίας. Ὁ μακαριστός π. Ἀθανάσιος, ἀδελφός κατά σάρκα τοῦ δραστηρίου Ἱεραποστόλου καί Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Ἰνδονησίας, τῆς Ὀρθόδοξης Ἱ. Μητροπόλεως Σιγκαμπούρης, τοῦ Πρωτοπρ. π. Χρυσοστόμου Μανάλου (στό Medan), βαπτίσθηκε Ὀρθόδο ξος καί ἔγινε Ἱερεύς πρίν 20 χρόνια. ( Ἦταν πρίν Προτεστάντης καί βοηθός πάστορα-«ποιμένα»). Ἦταν Ἐφημέριος στόν Ὀρθόδοξο Ἱ. Ναό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ Σουμάτρας καί τελευταῖα εἶχε ἀσθενήσει. Ἀλλά δυστυχῶς, ἀπό ἔλλειψη χρημάτων ὑπάρχει καί ἐκεῖ πολλή φτώχεια, διέκοψε τά φάρμακά του, ἐνῶ γιά τήν ἀπαιτούμενη ἐγχείρηση καρδιᾶς χρειάζονταν 4.000, τά ὁποῖα δέν εἶχε. Ἔτσι, «κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος», τά ξημερώματα τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 25 Δεκεμβρίου 2013 «ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ». Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. γνωρίζει τόν ἀδελφό του π. Χρυσόστομο καί ἐπικοινωνεῖ μαζί του, ἀλλ ὅμως δέν μᾶς εἶχε ἀναφέρει γι αὐτόν, οὔτε κάποιος ἄλλος, ὅπως ὁ Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Ἀθανασίου τῆς «Ὁμάδας Φίλων Ὀρθόδοξης Ἱεραποστολῆς». Ὡς ἄνθρωποι λυπούμεθα γιά τήν ἐκδημία του καί συλλυπούμεθα θερμά τήν Πρεσβυτέρα του Θεοδώρα, τά πέντε παιδιά τους, ἀλλά καί τόν ἀδελφό του π. Χρυσόστομο, εὐχόμενοι ὁ Κύριος νά τόν ἀναπαύει «ἐν σκηναῖς Ἁγίων» καί νά παρηγορεῖ καί νά προστατεύει τήν πτωχή οἰκογένειά του. Ὅπως γράφουμε καί γιά τήν προηγούμενη ὀρφανή οἰκογένεια, ὡς Π.Ε.ΦΙ.Π. θά κάνουμε καί γι αὐτήν τήν οἰκογένεια ὅ,τι μποροῦμε, ἐνῶ καί αὐτή τήν ἐμπιστευόμεθα καί στούς ἀγαπητούς Φίλους τῶν Πολυτέκνων, γιά νά συνεργασθοῦν μαζί μας οἱ δυνάμενοι πρός βοήθειά της. Καί ἐδῶ ἐπαναλαμβάνουμε τό «Ἔχει ὁ Θεός!», πού εἶναι καί θά εἶναι Βοηθός, ὅπως Ἐκεῖνος γνωρίζει καί θέλει. Αἰωνία Σου ἡ Μνήμη, Σεβαστέ π. Ἀθανάσιε! 15

16 ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ «Κι ὅμως, ὑπάρχουν παιδιά θαύματα... Π ο λ υ τ έ κ ν ω ν! Ἐδῶ ἀναφερόμαστε στό «παιδί θαῦμα»-μάρκο Δεσποτίδη, 1ο ἀπό 7 ἀδέλφια, πού «πῆρε τό πρῶτο βραβεῖο» στόν «Πανελλήνιο Μαθητικό Ἀγώνα Ἐπιχειρηματολογίας», ὁ ὁποῖος ἔγινε τήν 7η Ἀπριλίου 2013 στήν Παλαιά Βουλή τῆς Ἀθήνας. Παριστάμενοι ἦσαν ὁ Ὑφυπουργός Παιδείας κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, ἡ Ἑλληνογαλλίδα Ἀρχιπρύτανις Παρισίων κα Ἑλένη Ἀρβελέρ (6η κόρη Πολυτέκνων Καισαριανῆς Ἀττικῆς) καί ἄλλοι ἐπίσημοι. Ἀλλά τό «παιδί θαῦμα»-μάρκος Δεσποτίδης, καί ἤδη φοιτητής Ἰατρικῆς, εἶναι καί πρωτογιός ἐκλεκτῆς Ὑπερπολύτεκνης Ἱερατικῆς Οἰκογένειας ἀπό τήν Ἀμοργό Κυκλάδων. Μάλιστα τήν Οἰκογένεια εἴχαμε παρουσιάσει, ὄχι ὡς βοηθουμένη, ἀλλ ὡς Φίλη καί Δωρήτρια τῶν Πολυτέκνων διά μέσου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., στό τεῦχος 131/2011, σ. 15. Θερμά συγχαρητήρια, ἀγαπητέ Μάρκο, «καί σ ἄλλα (βραβεῖα)» μέ 16 (Ἀπό τήν Ἐφημ. «Λοιπόν», Ἀθήνα, , σ. 8). χαρά καί ὑγεία! (Ἐπί τοῦ πιεστηρίου, εἴδαμε καί ὡραῖο ἐθνικό σου ἀρθράκι γιά τούς «Ἥρωες τῶν Ἰ- μίων Χριστόδουλο, Παναγιώτη καί Ἕκτορα. Εὖγε σου! Βλ. στό Διαδίκτυο ΕΠΙΚΟΙ Καί οἱ δύο γονεῖς εἶναι θεολόγοι καί ὑπηρετοῦν ὡς Ἐφημέριος ὁ π. Παρασκευᾶς καί ὡς καθηγήτρια Μ.Ε. ἡ Πρεσβυτέρα Ἀθανασία. «Εἶμαι Κερκυρόπουλο-ἑφταμηνίτικο κι ἤθελα νά μπορῶ νά μιλήσω καί νά βροντοφωνάξω... Τί καί γιατί; Τή «Σιωπηλή Κραυγή» τοῦ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ τῆς σελίδας 8: «Ἀφῆστε με νά ζήσω. Ζητῶ τήν προστασία σας»! Γιατί ἐμένα οἱ Γονεῖς μου Νικόλαος καί Μαρία Τσεπέρη, ἀπό τίς Καρουσάδες, πού χιλιοευχαριστῶ, ὅταν ὁ Πανάγαθος μοῦ ἔδωσε ζωή, μετά ἀπό 25 χρόνια ἀπ τόν 1ο ἀδελφό μου καί 15 ἀπό τόν 3ο, ἄν καί ἄνεργοι, μέ δέχθηκαν μέ χαρά κι εὐγνωμοσύνη! Ἀντίθετα, ὅπως ἀκούω, πολλές κοπέλλες καί μητέρες, μάλιστα μεταξύ ἐτῶν, ἄκουσον-ἄκουσον! σκοτώνουν τά ἐμβρυάκια τους! Καλά, δέν γνωρίζουν ὅτι ἡ ΕΚ- ΤΡΩΣΗ εἶναι ΦΟΝΟΣ καί ἡ δυστυχέστερη δυστυχία σ ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή καί φυσικά στή Μέλλουσα καί Αἰώνια; Ὅταν, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μεγαλώσω, θά ἤθελα νά βροντοφωνῶ τά ἴδια λόγια, Μάριος πού λέγει καί ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας: «Ἄφετε τά παιδία (ἀπό Ἔμβρυα) ἔρχεσθαι πρός Με (στή Ζωή) καί μή κωλύτε αὐτά» (μήν τά ἐμποδίζετε μέ Ἀντισύλληψη καί Ἐκτρώσεις Μάρκ. 10, 14).

17 ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Συγκλονιστικό γεγονός πυρκαγιᾶς στήν Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Τ Σ Ι Μ Η Ρ Ι Κ Α. ΚΑΗΚΑΝ 3 ἀγόρια: Τηλέμαχος, Γεράσιμος καί Ἀνδρέας. Τόν Τηλέμαχο ἐβράβευσε ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν! Στίς 7 πρός 8 Δεκεμβρίου τοῦ 2012 ξέσπασε πυρκαγιά στήν οἰκία τοῦ ὑπερπολυτέκνου ζεύγους Ἀθανασίου Τσιμηρίκα καί Εἰρήνης Αὐγερινοῦ-Τσιμηρίκα, στό χωριό Μεσορόπη Παγγαίου Καβάλας. Ἡ πυρκαγιά κατέστρεψε ὁλόκληρη τήν 3ώροφη οἰκία καί ἔκαψε-ἀπανθράκωσε 3 παιδιά ἀπό τά 10 τοῦ ζεύγους! Ἡ φωτιά ἔκαιγε σέ ξυλόσομπα στό σαλόνι τοῦ μεσαίου ὀρόφου, ὅπου κοιμόνταν οἱ παπποῦδες μέ τά δύο μικρότερα παιδιά, τόν 7χρονο Γεράσιμο καί τόν 5χρονο Ἀνδρέα, πού μόνα δέν ξύπνησαν καί δέν πετάχθηκαν ἔξω. Ἡ φωτιά προκάλεσε βραχυκύκλωμα, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπάρχει ἀπόλυτο σκοτάδι. Οἱ γονεῖς ἀστραπιαῖα μπῆκαν στούς τρεῖς ὀρόφους νά ξυπνήσουν τά παιδιά, ἀλλά στό μεσαῖο ὄροφο, πού εἶχαν ἐγκλωβισθῆ τά δύο μικρά, ἦταν ἡ ἑστία τῆς πυρκαγιᾶς καί τό μέρος ἦταν ἀπροσπέλαστο. Οἱ γονεῖς καί ὁ μεγάλος ἀδερφός προσπάθησαν νά βγάλουν τά ἄλλα παιδιά, ἐνῶ ὁ 6ος, ὁ 15χρονος Τηλέμαχος, ἀποπειράθηκε δύο φορές νά μπῆ στό δωμάτιο τῶν δύο μικρῶν. Οἱ γονεῖς καί ὁ μεγάλος ἀδερφός, ὁ Θανάσης, προσπαθοῦσαν ὥς καί τήν τελευταία στιγμή νά σώσουν τά παιδιά μέσα στό σκοτάδι καί διεπίστωσαν ὅτι ἔλειπε ὁ Τηλέμαχος, πού προσπαθώντας νά σώσει τά δύο μικρά ἀδέλφια του, κάηκε μαζί τους, αὐτοθυσιαζόμενος! Τό συγκλονιστικό γεγονός συγκλόνισε κυριολεκτικά τό Πανελλήνιο καί τήν Οἰκουμένη, διά μέσου τοῦ Internet, ἐνῶ ὁ Τύπος καί τά Περιοδικά γενικά συνέχιζαν νά γράφουν ἐπί ἑβδομάδες. Τό ἔντυπο, ἀλλά καί τό χειρόγραφο ὑλικό (ἐπιστολές συμ μαθητῶν τοῦ ἥ ρωα Τηλεμάχου καί ἄλλων γνωστῶν καί φίλων, ἀλλά καί ἀγνώστων), εἶναι πολύ μεγάλο, ὥστε ν ἀποτελέσει πολυσέλιδο τόμο, πράγμα πού θά πρέπει νά γίνει. Ἔγινε ὅμως, εὐτυχῶς, κάτι τό σπάνιο ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. ΕΒΡΑΒΕΥΣΕ μέ ἀνώτατο Βραβεῖο τήν αὐτοθυσία τοῦ Τηλεμάχου «μετά θάνατον», πράγμα πού ἔγινε γιά 3η φορά μετά τό 1940! Ἰδού τό σπάνιο ΒΡΑΒΕΙΟ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. 17

18 18 Τηλέμαχος Γεράσιμος Ἀνδρέας Εἰδικά γιά τόν ἥρωα Τηλέμαχο ὁ λόγος γιά τό ἦθος του καί τήν ἄριστη ἐπίδοσή του ὡς μαθητῆ ἦταν ἀριστοῦχος μέ ἀκέραιο 20, Σημαιοφόρος καί βαθιά θρησκευόμενος ἔφηβος, μέ ἐπιθυμία νά γίνει κληρικός! Μάλιστα πάντοτε ἔφερε στό λαιμό του τόν Τίμιο Σταυρό! Ἀλλά καί ὁλόκληρη ἡ Ὑπερπολύτεκνη καί θρησκευόμενη Οἰκογένεια εἶναι ἀξιέπαινη καί ἀξιότιμη. Ἐλπίζουμε νά ἀναφερθοῦμε σ αὐτήν στό μέλλον. Τώρα θά περιορισθοῦμε στή λεζάντα (ἐπεξήγηση φωτογραφίας). Αἰωνία ἡ μνήμη τῶν τριῶν ἀδελφῶν καί ἰδιαίτερα τοῦ ΤΗΛΕ- ΜΑΧΟΥ, πού εἶναι βέβαιο ὅτι ἀναπαύονται στήν Οὐράνια καί Αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ! Ἀγαπητοί Φίλοι Γονεῖς, «μή λυπεῖσθε, ὥσπερ οἱ λοιποί, οἱ μή ἔχοντες Ἐλπίδα» (Β Θεσσαλον. 4, 13), ἀλλά νά χαίρεσθε, γιατί ἔχετε ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ στόν Οὐρανό! Ὁ Πατέρας-Γεώργιος εἶναι Μαθηματικός καί ὑπάλληλος τῆς ΔΕΗ, ἐνῶ ἡ Μητέρα-Εἰρήνη εἶναι καθηγήτρια Γαλλικῶν στή Μ.Ε. Τά πρῶτα 5 μεγάλα παιδιά-ἀδέλφια (κατά σειρά γεννήσεως εἶναι: 1η ἡ Παρασκευή, Νηπιαγωγός, 2η ἡ Καλλιόπη, τελειόφοιτη Ἰατρικῆς, 3η ἡ Κωνσταντίνα, φοιτήτρια Παιδαγωγικοῦ, 4ος ὁ Θανάσης, φοιτητής Παιδαγωγικοῦ, 5η ἡ Χριστίνα, φοιτήτρια 1ου ἔτους Στρατ. Ἰατρικῆς. Ἡ 7η, ἡ Θέκλα, εἶναι μαθήτρια Β Γυμνασίου, καί 8η ἡ Μαρίνα εἶναι μαθήτρια Ϛ Δημοτικοῦ. Ὁ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, 6ος, ὁ Γεράσιμος, 9ος, μέ 10ο τόν Ἀνδρέα, ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ Α Γ Γ Ε ΛΟΙ στόν Οὐρανό! 3η 5η 4ος 2η 1η 7η 8η

19 ΒΙΒ ΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Ὅπως ἀνα φέραμε στό προηγούμενο τεῦχος (ἀρ. 140/2013, σ. 24), γιά τό τίμιο Πρόσωπο καί τό Ἔργο τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου Πορφυρίου ἔχουμε γράψει ἀρκετές φορές, ἐνῶ γι Αὐτόν ἔχουν γράψει ἐπίσης πολλά πνευματικά του τέκνα, μάλιστα μετά τό Καί ἀκριβῶς, μιά «Ἐπιλογή Βιβλιογραφίας» παραθέτει καί ὁ συγγραφεύς τοῦ εἰκονιζομένου βιβλίου (σ. 97), Γέρων Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης. Τό βιβλίο συνιστᾶ θερμά ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., ὡς εὐκολοδιάβαστο (συνοπτικό, σελ. 112, μικρόσχημο, 12,5Χ17 ἑκ., καί προσιτῆς τιμῆς 5 γιά τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. καί μέ ὑμνογραφικό Παράρτημα, σ ). Γιά τό στενό διαθέσιμο χῶρο ἐδῶ ἀρκούμαστε σ αὐτά καί, σύν Θεῷ καί τῷ Ἁγίῳ, θά ἐπανέλθουμε, ἀφοῦ ὑπενθυμίσουμε ὅτι ὁ Ἅγιος ἦταν γιός εὐσεβῶν Πολυτέκνων καί θερμός Φίλος τῶν Πολυτέκνων καί τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Παραθέτουμε τό Ἀπολυτίκιό Του. (Ἦχος Πλ. Α. Τόν Συνάναρχον Λόγον). Ἰχνηλάτης τῶν πάλαι Πατέρων γέγονας* Ἁγιωνύμου Ὄρους ἀσκήσας Σκήτῃ σεπτῇ* Τριάδος τῆς Ζωαρχικῆς τῶν Καυσοκαλυβίων* ἄβυσσος θείων δωρεῶν ἐδείχθης, ὦ θεοφόρε* Πορφύριε Οἰκουμένης* πάσης ποιμήν ἡμῶν καί στήριγμα. (Διεύθ. Συγγραφέως: Τ. Θ. 9, ΔΑΦΝΗ, Ἅγιον Ὄρος, τηλ. καί FAX: , κιν ). Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ: Ὁ Γάμος (ὄχι ἀπό τήν Πέργαμο...), Σταμάτα 2013, σσ Θέματα, ὅπως ἡ ἱερότητα τοῦ Μυστηρίου, ἡ τεκνογονία, ἡ πορνεία, ἡ μοιχεία, ὁ πολιτικός «γάμος», τό διαζύγιο, ὁ φεμινισμός, οἱ προγαμιαῖες σχέσεις κτλ. εἶναι μερικά ἀπό τά κεφάλαια τοῦ βιβλίου. Τό βιβλίο διαβάζεται ἀπνευστί. Εἶναι ἐξαιρετικοῦ ἐνδιαφέροντος καί ἀπαντᾶ κριτικά, ἀναλυτικά καί διεξοδικά στά νεωτεριστικά ρεύματα, πού προέρχονται ἀπό ἀνθρώπους ἐπηρεασμένους ἀπό τή νεορθόδοξη κακόδοξη προσέγγιση τοῦ γάμου καί τίς πλάνες γιά τίς σχέσεις τῶν δύο φύλων. Τό βιβλίο δίνει ἀπάντηση σέ ὅλο τό φάσμα τῶν ἐρωτημάτων τῶν πιστῶν γιά τίς οἰκογενειακές τους σχέσεις. Τοῦ ἰδίου: Ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Ὄχι στήν κακοποίησί τους, Σταμάτα 2013, σσ Στό βιβλίο του ὁ π. Ἰωάννης καταπιάνεται μέ τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Ἐξετάζει τό θέμα ἀπό πολλές σκοπιές. Ἀρχίζει μέ τήν παράθεση ἀριστουργηματικῶν διηγήσεων τοῦ ἁγίου καί σοφοῦ Γέροντα Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου καί συνεχίζει μέ τήν παράθεση ἑκατοντάδων ἱστορικῶν καί σοφῶν συμβουλῶν ἀνθρώπων πού μιλοῦν γιά τήν ἀνατροφή καί προπαντός τή χριστιανική ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Συνιστῶνται θερμότατα, γιατί ἀποτελοῦν ἐγκυκλοπαίδεια ἑλληνορθόδοξη γιά γονεῖς καί παιδιά. Τιμῶνται 7 καί 6. Τηλ. Συγγρ

20 Στό προηγούμενο τεῦχος μας (ἀρ. 140/2013, σ. 23) εἴχαμε πρωτοπαρουσιάσει τό παρόν βιβλίο, τοῦ ὁποίου Συγγραφέας εἶναι ὁ Πρόεδρος τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί Εὐβοεύς κ. Ἀντώνιος Εὐαγ. Ἀντωνίου-Ἀρβανίτης. Εἶναι ἀκριβῶς ἀπόγονος καί συν επώνυμος τοῦ ἱστορουμένου Ὁπλαρχηγοῦ καί Ἥρωα Κώτσου Ἀρβανίτη ἀπό τούς Στρόπωνες Εὐβοίας. Ἰδιαίτερα γιά τούς Εὐβοεῖς ὁλόκληρο τό ἱστορικό τοῦτο βιβλίο (σελίδες 484) εἶναι πολύ ἐνδιαφέρον, ἐνῶ τό 7ο μέρος του (σελ. 167 καί ἑξῆς) ἀναφέρεται κυρίως στούς Πρωτοκαπεταναίους καί Ἥρωες Ἀγγελῆ Γωβιό καί Κῶτσο Ἀρβανίτη (ὁ ὁποῖος μαχόμενος ἔπεσε σέ τουρκική ἐνέδρα καί ἐφονεύθηκε τήν 28η Μαρτίου 1822, Μεγάλη Τρίτη). Καί πάλι ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. συνιστᾶ τό «ἀξιολογότατο», ὅπως ἐγράφαμε, βιβλίο, τοῦ ὁποίου ἡ κεν τρική διάθεση γίνεται στά Γραφεῖα της (Ἀκαδημίας 78Δ), μάλιστα ὡς ΔΩΡΕΑ ὑπέρ τῶν Πολυτέκνων ἀπό τόν εὐγενῆ Συγγραφέα του. Ἡ τιμή του εἶναι 20. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Νεοεθνομάρτυρα Κ. ΚΟΥΚΙΔΗ. Τό ὀφειλετικό ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, λειτουργικό καί ἐθνικό, τοῦ μακαριστοῦ Νεοεθνομάρτυρα Κωνσταντίνου ΚΟΥΚΙΔΗ ἐφέτος θά γίνει στίς 3 Μαΐ ου, ΣΑΒΒΑΤΟ τοῦ Θωμᾶ, στόν ἱ. τόπο αὐτοθυσίας του, ΒΑ τῆς Ἀκροπόλεως. Τό πρωί, ὥρα , θά γίνει Λειτουργικό Μνημόσυνο στόν παρακείμενο Ἱ. Ναό ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ραγκαβᾶ (ὁδ. Πρυτανείου) καί στή συνέχεια θά γίνει τό ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ὥρα (Χαιρετισμοί-Καταθέσεις Στεφάνων), μέ τή Συνεργασία τῶν Ἐθνικῶν Σωματείων, τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τῶν Ποντιακῶν Συλλόγων Ἀττικῆς κ.ἄ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οἱ τιμῶντες τήν ἱ. Μνήμη τοῦ Νεοεθνομάρτυρα ( 27 Ἀπριλίου 1941, ἡμέρα καταλήψεως ὑπό τῶν Γερμανῶν τῆς ἱ. Ἀκροπόλεως) νά προσέλθουν πρός ἀπότιση τοῦ ἱεροῦ ΧΡΕΟΥΣ πρός τόν ΗΡΩΑ καί τό ἱ. Σύμβολο τῆς Σταυροφόρου Ἑλληνικῆς ΣΗΜΑΙΑΣ, χάρη τῆς ὁποίας ΕΚΕΙΝΟΣ αὐτοθυσιάσθηκε τυλιγμένος μ Αὐτή, γιά νά μήν πέσει στά βάρβαρα χέρια τῶν κατακτητῶν Γερμανῶν... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. (Στήν ἐκδήλωση θά γίνει ἀναφορά καί στό θρυλικό Ρ ΟΥ Π Ε Λ -Ὀχυρά Μεταξᾶ, γενναιότατη ἀντίσταση τῶν Ἡρώων Στρατιωτῶν μας στούς Γερμανούς, ἀντίσταση πού καθυστέρησε τήν προέλασή τους, μάλιστα κατά τῆς Ρωσίας, καί ἔκρινε τήν ἥττα τους)! 20

21 ΑΓΑΛΜΑ-«Μνημεῖο Πολύτεκνης Μάννας Κύπρου», τῆς Μ Α Ρ Ι Α Σ Παναγιώτη ΚΟΤΑ, πού γέννησε 21 παιδιά! Τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ Ἀγάλματος ἔ γιναν τή 17η Νοεμβρίου 2013 στό Λιοπέτρι ἀπό τόν Πανιερ. Μητροπολ. Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειο, τούς Τοπικούς Συλλόγους Πολυτέκνων Λιοπετρίου καί Ἀμμοχώστου καί τήν Παγκύπρια Ὀργάνωση Πολυτέκνων, ἀλλά καί μέ τήν παρουσία τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν, Φορέων, Ὀργανώσεων καί πλήθους κόσμου. Στήν Ὁμιλία του ὁ κ. Βασίλειος χαρακτήρισε τήν Ὑπερπολυτεκνότερη Μάννα τῆς Κύπρου ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΑ «πανανθρώπινο σύμβολο ζωῆς, ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης καί στυλοβάτη τῆς σημερινῆς κυπριακῆς κοινωνίας...»! Ἄλλοι ὁμιλητές τόνισαν ὅτι ἡ Ἡρωίδα Μάννα Μαρία «ἀποτελεῖ παράδειγμα γιά τίς σύγχρονες μάννες, πού συχνά γογγύζουν μέ τό παραμικρό καί περιορίζονται ἐγωκεντρικά στό ἕνα ἤ στά δύο παιδιά. Οἱ Πολύτεκνες Μάννες ὑπερβαίνουν τό δικό τους βόλεμα, ὄχι μόνο μέ τήν πολυτεκνία, ἀλλά καί τήν καλλιτεκνία...»! Μιά ἐγγονή τῆς Γιαγιᾶς Μαρίας Κότα, ἡ Μαρία Κότα-Λοΐζου, σέ κατατοπιστικό της γράμμα μᾶς ἀναφέρει ὅτι ἀπό τά 21 παιδιά ἐπέζησαν 18 καί τά 10 ἀπ αὐτά ἔγιναν Πολύτεκνοι Γονεῖς! (1 μέ 11 παιδιά, 2 μέ 7, 1 μέ 6, 2 μέ 5 καί 4 μέ 4 παιδιά). Ἐξάλλου 8 ἀδέλφια μετανάστευσαν στό Ἐξωτερικό. Τό 2002 ἐκοιμήθηκε ὁ σύζυγος καί Πατέρας Παναγιώτης καί τό 2003 ἡ τιμωμένη Μάννα Μαρία σέ ἡλικία 82 ἐτῶν. Αἰωνία Σας ἡ Μνήμη! «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.). Λειτουργεῖ ὡς αὐτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζης 8 Κάτω Πολεμίδια, Ἅγ. Ἰωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ Πρόεδρος: Ἀνδρέας Μαυρουδῆς, θεολόγ.-καθηγ. Ὧρες ἐπικοινωνίας 6 11 μ.μ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Ἅγ. Ἰωάννης-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ λαϊκη τραπεζα, Ὑποκ/μα Πάφου 2, Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ.: ἡ Ε.Π.Ο. ἔχει τήν εὐλογία-σύσταση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κύπρου. 21

22 ΧΡΕΟΣ βοηθείας τῶν Ἡρωικῶν ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (μέ παράδειγμα τήν Ἁγία Μάρτυρα ΦΙΛΟΘΕΗ). Ὑπενθυμίζουμε πρῶτα ὅτι ἡ ἱ. Μνήμη τῆς ἐλεήμονος-πτωχοτρόφου Ἁγίας τιμᾶται τή 19η Φεβρουαρίου, μέ τιμώμενο τό ἱ. Λείψανό Της, σῶο-ἀκέραιο, ἄφθαρτο καί μυροβλύζον, εὑρισκόμενο στό ἀριστερό κλίτος τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν. Ὅσοι τυχόν ἀγνοοῦν ἤ ἐλάχιστα γνωρίζουν τόν ὁσιακό καί μαρτυρικό Βίο Της, ἄς φιλοτιμηθοῦν νά προσκυνήσουν τό ἱερό καί χαριτόβρυτο Λείψανό Της καί ἄς γνωρίσουν τό σπάνιο ἑλληνορθόδοξο Βίο Της ( ).* Τό γεγονός ὅτι τό μοναστικό καί μέγα φιλανθρωπικό Ἔργο Της, στό κέντρο τῆς Ἀθήνας (Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀνδρέα-ὁδ. Ἁγίας Φιλοθέης καί 3 4 Προάστια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Καλογρέζα, ἀλλά καί ἡ Ἱ. Μονή Της στά Πατήσια, Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀνδρέα) φέρουν τό τίμιο ὄνομά Της, λέγει πολλά! Βέβαια, ἐμεῖς οἱ ἀνάξιοι δέν ἠμποροῦμε νά μιμηθοῦμε πλήρως τό μέγα καί πρωτότυπο Ἔργο Της στήν τότε τουρκοκρατούμενη Ἀθήνα. Ἀλλ ἔστω, ἄς μᾶς ἐμπνέει ἡ φιλανθρωπία Της γιά μερική καί τό κατά δύναμη ἐκπλήρωση τοῦ ὀφειλομένου ΧΡΕΟΥΣ μας πρός τούς ἰδιαίτερα σήμερα ὑποφέρον τας ἀδελφούς Πολυτέκνους μέ πολλά μικρά παιδιά!... Δυστυχῶς, ἡ σύγχρονη κρατική Πολιτεία φέρεται στούς συγχρόνους ἥρωες Πολυτέκνους, καί * Συνιστᾶμε ἰδιαίτερα τό πολύ καλό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ ἤδη θεολόγο Ἀθανασίου Σκαρμόγιαννη, υἱοῦ Ὑπερπολυτέκνων μέ 16 παιδιά! (Εἶναι τῶν Ἐκδόσ. «Σωτῆρος», Σόλωνος Ἀθήνα, τηλ ). Ἐνῶ εἶναι σελίδων 170 καί δεμένο, τιμᾶται μόνο 7 (καί μέ ἔκπτωση στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. 5 )! 22 μάλιστα τούς Ὑπερπολυτέκνους, ὡς Μητρυιά τους, ὅπως φέρονταν οἱ βάρβαροι Τοῦρκοι στήν ἐποχή τῆς Ἁγίας Φιλοθέης. Καί σήμερα οἱ πλεῖστοι Πολύτεκνοι στεροῦνται καί τά στοιχειώδη, καί αὐτό τό ψωμάκι, ὡς ἄνεργοι καί... χρεωμένοι! Κ α τ ά πρόθεση καί προσπάθεια, ἄν ὄχι νά μοιραζόμαστε ὅ,τι ἔχουμε, τουλάχιστο ἄς προσφέρουμε, ὅπως λέγει ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., «κάτιτι ἀπό τό ΤΙΠΟΤΑ», ὅπως ἡ φιλοξενοῦσα τόν Ἅγιο Προφήτη Ἠλία Χήρα καί ἡ ἄλλη πτωχή Χήρα μέ τό «δίλεπτό» της (Μάρκ. 12, 42). Αὐτό τό νόημα ἔχει ἡ ἐσώκλειστη ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ, πού εἶναι μέν προαιρετική, ἀλλά καί... ΑΝΑ- ΓΚΑΙΟΤΑΤΗ! Γι αὐτό ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. τήν περιμένει καί ἀπό Σᾶς, ὡς πρόσωπα, ἀλλά καί ὡς ὁμάδα γνωστῶν καί φίλων Σας, ὅπως τό κάνουν πολλοί Φίλοι μας. Ἕνας τέτοιος «μικροέρανος» δέν εἶναι ἐπαιτεία-ζητιανιά, ἀλλ εὐ-λογία εὐλογημένη ἀπό τόν Πανάγαθο, πού τήν ὑπολογίζει ὡς «δωρεά» πρός τόν Ἴδιο! «Ἐφ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀ δ ε λ φ ῶ ν μου τῶν ἐλαχίστων, Ἐ μ ο ί ἐ π ο ιή σ α τ ε»! (Ματθ. 25, 40). ΕΥΧΑΡΙ- ΣΤΟΥΜΕ.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα Ενότητα: Εργασία Επαγγέλματα (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: A1, A2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες Διάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου Ηθική και Λογοτεχνία* Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων Σεπτέμβριος 2013 *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου 1 Λογοτεχνία σημαίνοναισθητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ 1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση, τιμώντας κατ αυτόν τον τρόπο τόσο την μνήμη δύο επιφανών τέκνων της

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 2 Μαρτίου ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και είπε Κύριος ο Θεός, Δεν είναι καλόν να ήναι ο άνθρωπος µόνος, θέλω κάµει εις αυτόν βοηθόν όµοιον µε αυτόν.» Γένεσις 2/β

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!!!

ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!!! ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!!! Όταν το μυαλό αλλάζει τον καθρέφτη ζήτα βοήθεια! Η δράση μας σήμερα ο κόσμος μας ΑΥΡΙΟ! ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 2014-2015 Η δράση μας για την ανορεξία ΤΩΡΑ! της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 Μαρτίου Δείπνο Συνδέσμου Γονέων με το Προσωπικό του Σχολείου Με δέος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα