ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979). Μέ 11 παιδιά-4 Ἱερεῖς. Ἱερ. Δημήτριος Ἀθανασόπουλος ( ), σ. 24.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979). Μέ 11 παιδιά-4 Ἱερεῖς. Ἱερ. Δημήτριος Ἀθανασόπουλος ( 26.10.13), σ. 24."

Transcript

1 ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979). Τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ εἶναι ἡ Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια (βλ. κάτω καί σελ. 6, 16, 17, 21 καί 24)! Ὁ αὐτοθυσιασθείς Τηλέμαχος, 6ος ἀπό 10 ἀδ., σ. 17. «Παιδί θαῦμα», φοιτ. Ἰατρικῆς, 1ος ἀπό 7 ἀδ., σ. 16. Μέ 11 παιδιά-4 Ἱερεῖς & 1 Μοναχή. Ἱερ. Δημήτριος Ἀθανασόπουλος ( ), σ. 24. Τραπεζούντιοι Νεομάρτυρες ( ), σ. 7. Ἁγία Φιλοθέη, ἐλεήμων-πτωχοτρόφος, σ. 22. Ὑπ ε ρ - υ π ε ρ π ο λ ύ τ ε κ ν η Οἰκογένεια Γεωργίου καί Μαρίας ΕΥΘΥΜΙΟΥ, μέ 17 παιδιά καί σύνολο μελῶν 128, ἀπό τήν Κοινότητα Κυπάρισσος Αἰτωλοακαρνανίας. ΤΙΜΗΘΗΚΕ τήν 31η Ὀκτωβρίου 2013 ἀπό τήν «Ἀποστολή» Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τήν Α.Σ.Π.Ε. καί Τοπικούς Φορεῖς. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. τή γνώρισε τό 1976, βοηθώντας την ἐπί 30 χρόνια, ὥς τό 2005, βλ. σ. 24. ΤΕΥΧΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΟΣΗ Π.Ε.ΦΙ.Π.

2 Τριμηνιαῖο δημοσιογραφικό ὄργανο τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.). ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: Ἔτος 36ο, ἀρ. φύλλου 141. Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος Ἀκαδημίας 78Δ ΑΘΗΝΑ , , FAX: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. Α Ἀθηνῶν. Ἰδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἐκδότης: Ἀντώνιος Ε. Ἀντωνίου, τ. Διευθ. Ἐμπορικῆς Τραπέζης, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἡ Ε.Π.Ο. συντάσσεται ἀπό Ἐπιτροπή. Διευθυντής Συντάξ.: Ἁγιορείτης Μοναχός Νικόδημος (Μπιλάλης, πτ. Θεολ.-Φιλολ.), Ἀντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἐκτύπωση: «DIAMOND PRINT», Μάνδρα Ἀττικῆς Ἡ Ε.Π.Ο. ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σέ ὅσους τή ζητήσουν, ἀλλά καί διανέμεται δωρεαν διά μέσου τῶν Ἱ. Ναῶν, μέ εὐλογία-ἄδεια τῆς Ἐκκλησίας μας. Δεκτές οἱ προαιρετικές Εἰσφορές-Δωρεές. «Τὸ πελαργίζειν ἐ στὶ φιλο τεκνεῖν καὶ φιλογονεῖν». «Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμηση τῶν πελαργῶν, πού εἶναι πτηνά μονογαμικά, φιλότεκνα, πο λύτε κνα, φιλόστοργα, ἀλλά καί φιλογονικά, τιμῶντα ἰσόβια τούς γονεῖς! Γι αὐτό ἡ τιμή-εὐγνωμοσύνη πρός τούς γονεῖς λέγεται «ἀντιπελάργωσις», (Μέγας Βασίλειος, PG 29, 176C). Εἶναι τό σύμβολο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Μονογαμική εἶναι καί ἡ τρυγόνα, πού «χηρεύουσα» δέν ξαναζευγαρώνεται! Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθῆ μέ: ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση Ι. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καί Ι. Μη τροπόλ. Ἐκκλησίας Ἑλλάδος, Κύπρου ΕΠΑΙΝΟΥΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ καί πολλῶν Δημοσίων & Ἰδιωτικῶν Φορέων. Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ: Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μή κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λει τουργεῖ ὡς «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙ ΩΝ ἀ πό ρων Ὑπερπολυτέκνων-Πολυτέκνων Ἑλλάδος», ἀπό ὅλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καί ἄνω, ἀνήλικα ἤ σπου δάζοντα. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ μέ 4 καί 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα χηρῶν, ἀναπήρων, ἀσθενῶν, φυ λα κισμένων, ἀλλά καί ΑΓΑΜΩΝ μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ ὁποῖες πιέζον ται γιά Ε Κ Τ Ρ Ω Σ Η (βλ. σ. 8 καί 16), γίνονται κατ ἐξαίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙ- ΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ἔγκυρα: πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς καταστάσεως, ὑγείας-κρατικοῦ Νοσοκομείου κ.λπ., καθώς καί οἰκογενειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή). ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ- ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ: τρόφιμα, ἱματισμό καινουργῆ ἤ σέ καλή καί καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα καί ἔπιπλα, οἰκιακά σκεύη κ.λπ., βιβλία, σχολικά εἴδη, παιχνίδια, ἀλλά καί ΟΙΚΙ- ΕΣ ἤ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ὅπως καί παντός εἴδους ΔΩΡΕΑ χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώων Πολυτέκνων Ἀδελφῶν μας, πού ἀξίζουν τήν ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση ὅλων μας. ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ κυρίως (βλ. ἑπομ. Τραπεζ. Λογαρ/μούς καί ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ )

3 «Ἀπό Θεοῦ ἄρχεσθαι», ἔλεγαν οἱ Ἀρχαῖοι Πρόγονοί μας, πού πίστευαν στό Θεό. Γιατί «χωρίς Πίστεως ἀδύνατον ε ὐ α ρ ε σ τ ῆ σ α ι» (= ἀδύνατο νά εἴμαστε εὐάρεστοι-ἀγαπητοί) στό Θεό καί στούς ἀνθρώπους. (Ἑβρ. 11, 6). Θ ε ο μ ά χ ο ι καί Θεομπαῖχτες. Α....Στήν Πατρίδα μας καί κυρίως στήν (λεγόμενη) Ἑνωμένη Εὐρώπη διαπιστώνουμε πώς ὁ τρόπος σκέψεώς μας καί προπάντων ἡ καθημερινή συμπεριφορά μας ἀντιμάχεται τό Θεό ὡς Πρόσωπο, ἀλλά καί τό Θέλημά Του. Δημιουργεῖται τό «Λαϊκό Κράτος», στό ὁποῖο δέν ἔχει θέση ὁ Θεός. Κι αὐτό τείνει νά πάρει τό χαρακτήρα τοῦ αὐτονόητου. Στή θέση του μπαίνει ἕνας ἄκρατος ἀτομικισμός, πού ὁδηγεῖ στή μεγάλη καί βαθειά κοινωνική μοναξιά. Ἡ ἀτομικότητα ἔχει ἐξοβελίσει τήν κοινωνικότητα. Δεν συναντᾶμε τόν «ἀδελφό», ἀλλά τό «σύντροφο». Κι αὐτό μέχρι πρίν ἀπό λίγο, γιατί καί αὐτή ἡ ἔννοια τῆς συντροφικότητας ἔχει ἀνεπανόρθωτα φθαρῆ. Θεέ μου, πόσο ταλαιπωροῦνται σήμερα οἱ λέξεις! Χρησιμοποιοῦμε ἀκόμη τή λέξη «παγκοσμιοποίηση» κι ἀργά καταλάβαμε τήν πραγματική σημασία αὐτοῦ τοῦ ὅρου. Ἡ λέξη «οἰκουμενικότητα» ἠχεῖ ἄσχημα στ αὐτιά μερικῶν. Χειρότερος ὅμως εἶναι ὁ λεγόμενος «πρακτικός ὑλισμός», ὁ πρακτικός ἀθεϊσμός, ὅπου «πρακτικά» στήν καθημερινή ζωή μας δέν ἔχουμε καμμιά σχέση μέ τό Θεό, δέν νοιώθουμε τήν ἀνάγκη γιά τό Θεό. Γι αὐτό ἴσως εἶναι προτιμότερο κάποιος νά ναι «ἀντίθεος» παρά «ἄθεος». Τοῦ Δημ. Μποσινάκη, Κλινικοῦ Ψυχολόγου. Καί κάτι οὐσιαστικότερο: διώχνουμε τό Θεό ἀπ τήν πόρτα καί μᾶς ἔρχεται ἀπό τό «παράθυρο». Ὄχι ὁ ἴδιος, ἀλλά ὁ ἀντίμαχός μας μεταμορφωμένος. Δέν ἀνοίγουμε σ αὐτόν πού μᾶς χτυπάει τήν πόρτα καί δεχόμαστε αὐτόν πού ἔρχεται ἀπ τό «παράθυρο» καί τά διάφορα «παράθυρα», μέ τούς ἀστρολόγους, τίς καφετζοῦδες, τούς κρυστάλλους, τά ταρώ, τά μέντιουμ κτ.λ. Ἀποδεχόμεθα ἄνετα αὐτή τή νοητική ἔκπτωση πού παθαίνουμε, μᾶς ἐπιβάλλονται μέ τή δύναμή τους. Ἄρα ὁ ἀγώνας μας γίνεται ἐνάντια «στίς ἀρχές, στίς ἐξουσίες, στούς κοσμοκράτορες τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου...» (Ἐφεσ. 6, 12), ὅπως ἡ Μασωνία μέ τά παρακλάδια της, ἡ Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, ἡ Παγκοσμιοποίηση μέ τήν παγκόσμια διακυβέρνηση καί ἄλλες Μυστικές Ἑταιρεῖες. Β. Ἀλλ ἐνῶ προβληματιζόμεθα μέ τούς «Θεομάχους», περισσότερο πρέπει να μᾶς προβληματίζουν οἱ «Θεομπαῖχτες». Διότι δέν τούς συναντᾶμε μόνο στήν πολιτική καί κοινωνική ζωή, ἀλλά καί στή «ζωή τῆς Ἐκκλησίας». Ἀρκετοί πολιτικοί καί κοινωνικοί παράγοντες ἐπιδιώκουν σχέσεις μέ τήν Ἐκκλησία καί τό Θεό. Τήν ἐκδηλώνουν, γιατί θέλουν νά φαίνονται στόν κόσμο ὡς καλοί ἄνθρω- 3 ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ Π.Ε.ΦΙ.Π. Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ: καθημερινά, 7.30 π.μ μ.μ. καί Σάββατο 7.30 π.μ μ.μ. Γιά Πολυτέκνους Α ΤΤΙΚΗΣ: ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί Γιά Πολυτέκνους ΕΠΑΡΧΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί Παράκληση νά προηγεῖται τηλεφώνημα. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Λειτουργεῖ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί Ὑπεύθ. Στέφ. Σωτηρίου.

4 ποι καί θεοφοβούμενοι (πρός τό «θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις», Ματθ. 23, 5), διότι κάτι περιμένουν, χωρίς νά ἔχουν καμμιά οὐσιαστική σχέση μέ τό Θεό. Αὐτοί οἱ πολιτικοί, κοινωνικοί καί ἐκκλησιαστικοί παράγοντες ἐμπαίζουν τό Θεό, δουλεύουν «Θεῷ καί μαμωνᾷ». (Ματθ. 6, 24). Ἀλλ ὁ Θεός δέν ἐμπαίζεται, «οὐ μυκτηρίζεται» (Γαλ. 6, 7). Σχετικά μέ τήν Ἐκκλησία αὐτοί οἱ «ἐκκλησιαστικοί Θεομπαῖχτες» εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνοι, διότι ὁ ἐχθρός βρίσκεται ἐντός τῶν τειχῶν (intra muros). Ἔτσι γεννᾶται ἐδῶ ἕνα μεγάλο ψυχολογικό θέμα-πρόβλημα. Γιατί αὐτοί, οἱ Μαρτυρίες Πλουτάρχου, Πλάτωνα καί Ἀριστοτέλη. «Ταξιδεύοντας μπορεῖ νά συναν τήσεις πόλεις χωρίς τείχη, χωρίς γραφή-γράμματα, χωρίς βασιλιάδες, χωρίς σπίτια, χωρίς ἰδιοκτησίες, χωρίς νομίσματα, χωρίς θέατρα καί γυμναστήρια. Πόλι ὅ μως χωρίς θεούς καί ἱερά... οὔτε ὑπῆρξε κανείς πού νά εἶδε οὔτε θά ὑπάρξει ποτέ...»! (Πλουτάρχου, Ἠθικά, 1125, 29. Τό ὑπέροχο ἀρχαῖο ἑλλην. κείμενο «ἄλλοτε» περιεχόταν στά Θρησκευτικά καί Ἱστορικά Βιβλία Μ.Ε.). Ὁ Πλάτωνας λέγει ὅτι τό θέμα περί τοῦ Θεοῦ εἶναι «τό μέγιστον μάθημα» (Πολιτεία, 591Β), ἐνῶ ὁ Ἀριστοτέλης λέγει ὅτι ἡ ἀθεΐα εἶναι «μ α ν ί α» (=τρέλλα)! Ἀλλά τό «μέγιστον μάθημα» περί τοῦ «πρακτικοῦ ὑλισμοῦ» καί τῶν «ἐρωτικῶν ἰδιαιτεροτήτων», ἐνῶ μποροῦν νά ζοῦν κατά τήν προαίρεσή τους ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας καί «ἐλεύθεροι», ἐπιδιώκουν νά εἰσέλθουν στήν Ἐκκλησία, «δεσμευόμενοι;». Ἡ ὁποιαδήποτε ὅμως ἀπόκλιση γιά τόν ἐκτός Ἐκκλησίας ἔχει τό χαρακτήρα τῆς ἀρρώστιας, ἐνῶ γιά τά ἐντός τῆς Ἐκκλησίας παίρνει τό χαρακτήρα μολυσματικῆς νόσου, πού ἔχει ἀνάγκη ἀπό ψυχοσωματική θεραπεία, τόσο κοσμική, ἀλλά κυρίως «πνευματική», ὡς ἁμαρτία... (Ἀπό τό Περιοδ. «Σύνδεσμος»-Καλαμάτα, ἀρ. φ. 468, Ἀπρίλ. 2012, σελ ). Σχόλιο Συντάξεως στό περί Θεοῦ «μέγιστον μάθημα»! Πλούταρχος ( μ.χ.) Πλάτωνας ( π.χ.) 4 Ἀριστοτέλης ( π.χ.). Θεοῦ-Κόσμου-Ἀνθρώπου ἤ μᾶλλον περί Κόσμου-Ἀνθρώπου-Θεανθρώπου εἶναι καί παραμένει ἀνοικτό, ὄχι ἄλυτο, ὡς θέμα Πίστεως ἀπό μέρους τοῦ θεοπλάστου ἀνθρώπου, ὡς ἐλευθέρου-αὐτεξουσίου, ἀλλ ὄχι αὐτονόμου. Γι αὐτό καί ἡ Πίστη προηγεῖται τῆς Γνώσεως-Ἐπιστήμης. Ἡ Πίστη εἶναι αὐτονόητη καί δεδομένη, παραδεδομένη καί παραδιδόμενη. Εἶναι ἡ πρωταρχική καί αὐταπόδεικτη ἐμπειρία Ζωῆς, ὡς Παρελθόν, Παρόν καί Μέλλον, ὡς συνέχεια καί συνέπεια Ζωῆς, μέ πρῶτο καί ἀναντικατάστατο Σχολεῖο τήν ἀνδρόγυνη ΟΚΟΓΕΝΕΙΑ, ὡς «κατ οἶκον ἐκκλησίαν»! (Ρωμ. 16, 4). Εὐτυχῶς, οἱ πλεῖστοι μεταγενέστεροι καί σύγχρονοι Ἐπιστήμονες ὑπῆρξαν καί εἶναι πιστοί-πιστεύοντες στό Θεό-Δημιουργό καί Προνοητή τοῦ Σύμ παντος, ἐνῶ δυστυχῶς ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν καί οἱ τοῦ «πρακτικοῦ ὑλισμοῦ» ἄπιστοι-ἄθεοι καί μηδενιστές..., «πλανῶντες καί πλανώμενοι», ὡς «πονηροί καί γόητες» (=μάγοι-ἀπατεῶνες 2 Τιμοθ. 3, 13). «Νοῦς γάρ ἀποστάς (= ἀποστάτης) τοῦ Θεοῦ ἤ κτηνώδης ἤ δαιμονιώδης γίνεται...»! (Ἅγ. Γρηγόριος Παλαμᾶς, Ὁμιλ. ΝΑ, 10 ΕΠΕ, Ἔργα Γρ. Παλ. 11, Θεσ/κη 1986, σ. 226).

5 «Εὐαγγελίζου, Γῆ, χαράν μεγάλην...»! Ο ΔΙΠΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ: ἐκκλησιαστικός καί ἐθνικός. Στό μήνα Μάρτιο (ἀπό τό λατιν. Martius, Mars, -is = Ἄρης) δεσπόζει ἡ μεγάλη Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας. Εἶναι ἡ Ἑορτή τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Ἀνθρωπίνου Γένους ἀπό τή δουλεία τοῦ Σατανᾶ γενικά, ἐνῶ εἰδικά γιά ἐμᾶς τούς Ἑλληνορθοδόξους εἶναι καί ἡ Ἑορτή τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, τῆς ἀπελεθερώσεως ἀπό τόν τετρακοσιάχρονο τουρκικό ζυγό. Ἀπολυτίκιον. Ἦχος Δ. «Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον* καί τοῦ ἀπ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις * ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ υἱός τῆς Παρθένου γίνεται* καί Γαβριήλ τήν Χάριν εὐαγγελίζεται.* Διό καί ἡμεῖς σύν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν * Χαῖρε, Κεχαριτωμένῃ, ὁ Κύριος μετά Σοῦ». Ἐξάλλου μέ ἐπίκεντρο τήν Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τόσο πρίν, ὅσο καί μετά, κάθε Παρασκευή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ψάλλονται (σέ 4 Στάσεις) οἱ Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου, ἀκριβῶς πρός τιμή Της. Μάλιστα οἱ Μοναχοί, ἀλλά καί πολλοί λαϊκοί Ἑλληνορθόδοξοι ἀναγινώσκουν τούς θεολογικότατους καί διδακτικότατους Χαιρετισμούς καθημερινά (στό ἱ. Ἀπόδειπνο), πράγμα πού ταπεινά συνιστᾶμε στούς ἀγνοοῦντας καί ἀπό τή θέση αὐτή. Πολλές φορές σέ προηγούμενα τεύχη αὐτοῦ τοῦ Περιοδικοῦ ἔχουμε κάμει σχετικές ἑορταστικές ἀναφορές, γιά νά μήν ξεχνᾶμε τό μέγα καί διπλό Μήνυμα τῆς Ἑορτῆς. Ἔτσι κι ἐδῶ, ὡς ἀφορμή μνήμης, γιά τόν πρῶτο Εὐαγγελισμό, τόν ἐκκλησιαστικό, ἀναφέρουμε πρῶτα τόν Ὕμνο-Ἀπολυτίκιο τῆς Ἑορτῆς, μάλιστα πρός ὑμνωδία καί ἀπομνημόνευση: Κλείνοντας ἐδῶ τήν ὀφειλετική αὐτή ἀναφορά στόν πρῶτο Εὐαγγελισμό, ἀναφέρουμε ἐπίσης πώς ἡ ὑπέροχη Ὀρθόδοξη Ὑμνογραφία τιμᾶ καί δοξολογεῖ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο σέ ὅλες τίς ἱερές Ἀκολουθίες, τόσο τίς εἰδικές, ὅσο καί τίς γενικές, μέ τά λεγόμενα Θεοτοκία, Τροπάρια στά ὁποῖα συνοψίζεται καί ὑμνολογεῖται τό Μυστήριο τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως, μέ μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο Πρόσωπο τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ γιά τήν 8η Μαρτίου. «Ἡμέρα τῆς Γυναίκας». Γιά τή λεγομένη «Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Γυναίκας» (8η Μαρτίου) εἶναι γνωστό, δυστυχῶς, ὅτι ὁ ἑορτασμός ἔχει χαρακτήρα φεμινιστικό. Δηλαδή χειραφετήσεως καί αὐτονομίας τῆς γυναίκας, χωρίς ἀναφορά της στή μοναδικότητα καί μεγαλειότητα τῆς ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ, ἀλλά καί χωρίς ἀναφορά θρησκευτική, σέ σχέση μέ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, «τήν τιμωτέραν» τῶν Ἀγγέλων καί «Πλατυτέραν τῶν Οὐρανῶν»! Ἕνα 24σέλιδο βιβλιαράκι μέ τόν τίτλο: «Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα στό Σύμπαν» ἔχει κυκλοφορήσει ὁ Φυσικός, ἀλλά καί θεολόγος Κληρικός-Ἀρχιμ. π. Ἐπιφάνιος Χατζηγιάγκου (Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος Φλώρινας, Ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»). Εἶναι θαυμάσιο καί ὄντως ἐπιστημονικό, μέ πολλά στοιχεῖα. Ὁ συγγρ. τό διαθέτει ΔΩΡΕΑΝ καί σέ ποσότητες τηλ ). 5

6 Ὁ Ἐθνικός Εὐαγγελισμός. Ἄν ὀρθά τό χαρακτηρίζεται καί εἶναι Ἐθνικό Ἔπος καί Θαῦμα, ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία τοῦ 1821 (ὥς τό 1829) εἶναι μία ἁλυσίδα ἐθνικῶν ἀγώνων καί θυσιῶν θαυμαστῶν γιά τήν ἀτομική, ὁμαδική καί ἐθνική ἐλευθερία τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων... χωρίς προηγούμενο σέ παγκόσμια κλίμακα. Ἡ περίοδος εἶναι τό Ἀποκορύφωμα τοῦ ἀπεριγράπτου Δράματος τῆς τετρακοσιάχρονης βάρβαρης τουρκικῆς δουλείας. Ἔτσι ἐδῶ, ἀπό τίς ἀρχικές καί ἐνδιάμεσες πράξεις τοῦ Δράματος, θ ἀναφέρουμε μόνο μία, ἐκείνη τοῦ Ὅρκου τῶν Ἱερολοχιτῶν ἤδη ἀπό τήν 21η Φεβρουαρίου 1821, μέ ἀρχηγό τόν Ἥρωα Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη (γιό τοῦ Κωνσταντίνου Ὑψηλάντη, πού εἶχε 11 παιδιά-ἀδέλφια). Ὁρκίζονταν «ἐνώπιον τῆς Εἰκόνος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ» ν ἀγωνισθοῦν μέχρι θανάτου «ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος»! «Ὡς Χριστιανός Ὀρθόδοξος καί υἱός τῆς ἡμετέρας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὁρκίζομαι εἰς τό Ὄνομα τοῦ Παντοδυνάμου μας Θεοῦ, εἰς τό Ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἁγίας Τριάδος νά μείνω πιστός εἰς τήν Θρησκείαν μου καί εἰς τήν Πατρίδα μου. Ὁρκίζομαι νά ἑνωθῶ μέ ὅλους τούς ἀδελφούς μου Χριστιανούς διά τήν ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος μας. Ὁρκίζομαι νά χύσω καί αὐτήν τήν ὑστέραν ρανίδα τοῦ αἵματός μου ὑπέρ τῆς Θρησκείας καί τῆς Πατρίδος μου... Νά χύσω τό αἷμα μου, ἵνα νικήσω τούς ἐχθρούς τῆς θρησκείας μου ἤ ν ἀποθάνω ὡς μάρτυς διά τόν Ἰησοῦν Χριστόν...»! Αὐτός εἶναι ὁ Ὅρκος τῶν Ἱερολοχιτῶν, τῶν νέων σπουδαστῶν, πού εὑρίσκονταν στίς παραδουνάβιες πόλεις καί ἔτρεξαν πρῶτοι νά ταχθοῦν στόν Ἐπαναστατικό Ἀγώνα. Καί ὁ ἴδιος ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης ἔλεγε: «Μάχου ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος... Εἶναι καιρός νά ἀποτινάξωμεν τόν ἀφόρητον ζυγόν, νά ἐλευθερώσωμεν τήν Πατρίδα, νά κρημνίσωμεν ἀπό τά νέφη τήν ἡμισέληνον, διά νά ὑψώσωμεν τό σημεῖον, δι οὗ πάντοτε νικῶμεν, λέγω τόν Σταυρόν»! (Βλ. σ. 20 Κ. Κουκίδη). Διαθήκη τοῦ πατέρα Κων/νου: «...Ἔζησα, ὡς ὁ πατήρ μου, ἄνευ μομφῆς (= κατηγορίας). Ὡς αὐτός, ἔπαθον καί ἀποθνῄσκω ἄνευ γογγυσμοῦ διά τόν αὐτόν σκοπόν. Ἀφί(ή) νω τό παράδειγμα ἡμῶν ὡς κλῆρον εἰς τά πολυάριθμα τέκνα μου (11). Ἡ δέ τελευταία ὑπέρ αὐτῶν δέησίς μου πρός τόν Θεόν γίνεται, οὐχί ἵνα ὦσιν ἐπιτυχέστερα, ἀλλ' ἵνα βιώσωσι (=ζήσουν) καλά καί ἔτοιμα πρός πάσας θυσίας, ὡς οἱ πατέρες αὐτῶν...»! Καί στόν Ἀλέξανδρο ἔγραφε ὁ πατέρας του τό 1814: «Υἱέ μου, μή λησμονήσῃς ποτέ ὅτι οἱ Ἕλληνες μόνον εἰς ἑαυτούς πρέπει νά στηρίζωνται, ὅπως γίνωσιν ἐλεύθεροι»! 1. Κωνσταντίνος Ὑψηλάντης, πατέρας, Ἀξιωματ. Ρωσικοῦ Στρατοῦ καί ἡγεμόνας τῆς Βλαχίας (Ρουμανίας, 1816). 2. Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, Ἀρχηγός Φιλ. Ἑταιρείας καί Ἱερολοχιτῶν ( 1828). 3. Δημήτριος Ὑψηλάντης, ἀδελφός, Στρατηγός ( 1832)

7 Τραπεζούντιοι Νεομάρτυρες ( 1 Νοεμβρίου 1463). Ἀνακηρύχθηκαν Ἅγιοι τή 10η Ἰουλίου 2013 ἀπό τήν Ἱ. Σύνοδο τοῦ Οἰκουμεν. Πατριαρχείου, μέ ἐκκλησιαστική πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλου. Ἐμαρτύρησαν μέ ἀποκεφαλισμό τήν 1η Νοεμβρίου 1463, πρίν 550 χρόνια ἀπό σήμερα, στήν ἀρχή ἀκόμη τῆς μακραίωνης τουρκικῆς δουλείας ἐπί Μωάμεθ Β τοῦ Πορθητῆ. Πρόκειται περί τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Δαυίδ Κομνηνοῦ, αὐτοκράτορα Τραπεζούντας, τῶν τριῶν υἱῶν του Βασιλείου, Γεωργίου, Μανουήλ καί τοῦ ἀνεψιοῦ του Ἀλεξίου. Τό Μαρτυρολόγιο-Συναξάριό τους εἶναι ἰδιαίτερα συγκινητικό. Αὐτοκράτορας τοῦ ἐλευθέρου κρατιδίου τῆς Τραπεζούντας ἀπό τό 1458 μέχρι τό 1461 ἦταν ὁ Δαυίδ ὁ Μέγας Κομνηνός, ἀδελφός τοῦ θανόν τος ἀδελφοῦ του καί αὐτοκράτορα Ἰωάννου Δ Κομνηνοῦ, ὡς ἐπίτροπος τοῦ Ἀλεξίου Ε Κομνηνοῦ, ὄντος ἀνηλίκου-4χρόνου. Ὅταν ὁ Μωάμεθ Β κυρίευσε καί τήν Τραπεζούντα, τή 15η Αὐγούστου 1461, συνέλαβε ὡς αἰχμάλωτο τό Δαυίδ καί τόν ἔστειλε στήν Ἀνδριανούπολη, ἐνῶ τήν 26η Μαρτίου 1463 τόν ἐφυλάκισε σέ Πύργο, προτείνοντάς του ν ἀσπαθῆ τό Μωαμεθανισμό. Ἀλλ ὁ Δαυίδ ἀρνήθηκε σθεναρά ν ἀλλαξοπιστήσει λέγοντας: «Κανένα μαρτύριο δέν πρόκειται νά μέ κάμει ν ἀρνηθῶ τήν Πίστη τῶν Πατέρων μου οὔτε νά προδώσω τήν Πατρίδα μου»! Καί τήν ἴδια στιγμή ὁ Μωάμεθ Β ἔδωσε ἐντολή νά τόν ἀποκεφαλίσουν μαζί μέ τά 3 παιδιά του καί τόν ἀνεψιό του. Κι ὁ μεγαλόψυχος Δαυίδ παρεκάλεσε μόνο ν ἀποκεφαλίσουν πρῶτα τά παιδιά του καί τόν ἀνεψιό του καί τελευταῖο αὐτόν, φοβούμενος τυχόν λιποψυχία τῶν νέων, παράκληση πού ἔγινε δεκτή. (Κάτι ἀνάλογο εἶχε ζητήσει καί ὁ «μέγας δούξ» τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί Νεομάρτυρας ἀλλ ἀκόμη μή ἀνακηρυχθείς Ἅγιος ὁ Λουκᾶς Νοταρᾶς ( 1453). Εἶχε ἀρνηθῆ νά παραδώσει τόν πρωτότοκο γιό του στόν... ὁμοφυλόφιλο Μωάμεθ Β, ὁ ὁποῖος ἀποκεφάλισε ὁλόκληρη τήν πολύτεκνη οἰκογένεια τοῦ Λουκᾶ πρίν ἀπό τόν ἴδιο!...). Πόσοι ἄλλοι Νεομάρτυρες, ἀνώνυμοι καί ἄγνωστοι σ ἐμᾶς, ἀλλά γνωστοί στόν Παντογνώστη Θεό, δέν θά παρουσιασθοῦν στό μέλλον πιθανόν καί πάντως στή Β Παρουσία τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ! Ἔστω ἀνώνυμα, ἄς τούς μνημονεύουμε καί ἄς τούς ἐπικαλούμεθα: «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν. Αἰωνία ἡ Μνήμη Ὑμῶν»! 7

8 ΕΔΩ μόνο οἱ θλιβεροί Τ Ι ΤΛΟ Ι Ἐφημερίδων-Περιοδικῶν... (Ἀπό ἀποδελτίωση Ἀποκομμάτων τοῦ Ἀρχείου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.). «Ἄδειες κούνιες καί γεμάτα φέρετρα στήν Ἑλλάδα τῶν μνημονίων»! (Ἐφημ. «Τό Χωνί», Ἀθήνα, , σ ). Τό πρωτόγραψε ὁ πρ. Ὑπουργός, Βουλευτής καί Καθηγητής Πανεπιστημίου Μανόλης Δρεττάκης κι ἔχει γίνει σλόγκαν-σύνθημα. Ἐνῶ τό 1980 οἱ γεννήσεις ἦσαν , τό 2012 κατέπεσαν στίς , ἀπό τίς ὁποῖες τό 30% περίπου εἶναι τῶν ἀλλοδαπῶν-μεταναστῶν, ὁπότε ἀπομένουν Ἑλλήνων! Ἐξάλλου ὁ ἐτήσιος μέσος ὅρος γεννητικότητας ἀνά Ἑλληνίδες, ἀπό 15,36 παιδιά τό 1980, τό 2012 ἔχει καταπέσει στά 9,40 παιδιά-μικτά, ἤτοι 6,30 Ἑλληνόπουλα! «Καταλαβαίνουμε» τί σημαίνει σέ μιά κωμόπολη τουλάχιστο κατοίκων νά γεννιοῦνται ΜΟΝΟ 6 7 παιδιά τό ἔτος; Γι αὐτό οἱ δημοσιογράφοι, ἔστω μέ λόγια... προκλητικά, γράφουν: «Γεννᾶτε, γιατί χανόμαστε»! Καταλαβαίνουμε τί σημαίνει μιά Ἑλληνίδα σ ὁλόκληρη τή γόνιμη ἡλικία της (16 45 ἐτῶν) νά γεννᾶ μισό (1/2) παιδί, ἐνῶ μόνη μία Πολύτεκνη γεννᾶ 6 ἕως 8 καί 10; Νά γιατί ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. τιμᾶ καί βοηθεῖ τούς Πολυτέκνους, γιά τούς ὁποίους ἡ Ἑλληνική Πολιτεία εἶναι... ἡ ΜΗΤΡΥΙΑ τους... «ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ: ἡ Ἑλλάδα πρωταγωνίστρια!... Μιά ἀκόμη πρωτιά γιά τήν Ἑλλάδα... Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τῆς Eurostat, τό 22% τῶν Ἑλληνίδων δηλώνει πώς ἔχει κάμει τουλάχιστο μία ἔκτρωση, ἐνῶ τό 10%... γίνονται ἀπό ἔφηβες Ἐκτρώσεις τό ἔτος γίνονται σέ ἰδιωτικά θεραπευτήρια ἀπό κορίτσια κάτω τῶν 18 ἐτῶν...»! (Ἐφημ. «Τό Ποντίκι», Ἀθήνα, , Περίληψη, σ. 13). «Χάπια ἀπό σκόνη ἀποξηραμένων ἐμβρύων... σέ φούρνους»! (Ἱστοσελίδα Ἠ ξέραμε γιά καλλυντικά ἀπό ἀν θρώπινα ἔμβρυα... Τώρα γίνονται καί χάπια, ὡς ἐνισχυτικά ἀντοχῆς! ΞΕΡΕΤΕ τί εἶναι καί τί προσφέρει ὁ ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ»); ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ καί τῆς ἐφηβικῆς καί προεφηβικῆς ἡλικίας νέες, ἀλλά καί γενικά τούς ΝΕΟΥΣ, ὥστε νά μήν καταλήξουν ΠΟΤΕ στήν τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ, οὔτε τή χειρουργική οὔτε τή φαρμακευτική, ἔστω κάποιων ὡρῶν καί ἡμερῶν, μέ ὁποιαδήποτε μορφή ἀντισυλληπτικῶν: «χάπι ἑπομένης ἡμέρας» κ.λπ., ὅπως καί μέ «σπιράλ», πού εἶναι πρώιμη ΕΚΤΡΩΣΗ-ΦΟ- ΝΟΣ, ἀλλ οὔτε καί μέ ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας ΚΔ Ἀποστολ. κ.ἄ. «κανονίζουν» τήν ἔκτρωση μέ πολυετῆ στέρηση τῆς θ. Κοινωνίας καί τή στείρωση μέ 3ετῆ ἀφορισμό!). Συνυπεύθυνοι εἶναι καί οἱ ἄνδρες-σύζυγοι, ἀλλά καί «σύντροφοι», ὅπως καί οἱ ἰατροί, οἱ φαρμακοποιοί καί οἱ λοιποί συνεργοῦντες... Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», ἀλλά καί ΕΓΓΑΜΗ, πού ἀντιμετωπίζει πειρασμό ἤ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ἤ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, ἄς μή δυσκολευθῆ νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάζεται καί συνεργάζεται μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅσους γνωρίζουν ἐγκύους, πού κινδυνεύουν νά ὁδηγηθοῦν σέ ἔκτρωση. Γράψτε ἤ τηλεφωνῆστε ἤ ἐπισκεφθῆτε μας. Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ ἐπίσης καί ἀποφυγή ἀπό τά «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», πού συνιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά ἀπό τέτοια κέν τρα, πού δυστυχῶς προπαγανδίζονται καί διαφημίζον ται πιεστικά... Ζητῆστε μας σχετικά ἔντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, ὅπως καί κάθε παρεχομένη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθῆτε καί ἔμπειρο Πνευματικό. Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: , , FAX:

9 «Ὁ Ἡρώδης νομοθετεῖ γιά τίς οἰκογένειες! (Ἐπίτιτλος) Ἀπίστευτα σκληρά μέτρα γιά τή Χώρα μέ τό μεγαλύτερο Δημογραφικό Πρόβλημα στόν Κόσμο. (Ὑπότιτλος) Σόκ προκαλεῖ τό γεγονός ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι πρώτη σέ ἀμβλώσεις». (Ἐφημ. «Τό Παρασκήνιο», Ἀθήνα, , σ. 16). «Ἡρώδη τῶν Πολυτέκνων» ἀποκάλεσε τό Στουρνάρα ὁ Πρόεδρος τῆς ΑΣΠΕ Β. Θεοτοκάτος (Ἐφ. ESPRESSO, Ἀθήνα, , σ. 9). «Ἡρώδης 2013», ἡ ἄποψη τοῦ Γ. Χουδαλάκη. (Ἐφημ. REAL NEWS, Ἀθήνα, , σ. 46). Ἄσχετα ποιός πρωτοεῖπε «Ἡρώδη» τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Γιάννη Στουρνάρα (μήπως στουρνάρι, πού εἶναι ἡ σκληρή καί αἰχμηρή πέτρα;), ἐδῶ προτιμᾶμε τό Γ. Χουδαλάκη, πού ὑστερογραφεῖ: «Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2013 τό θαῦμα τῆς ζωῆς ἀντικαταστάθηκε ἀπό τό θαῦμα εἶναι νά ζεῖς», μέ προσθήκη δική μας: μάλιστα ἄν εἶσαι Πολύτεκνος ἤ Ὑπερπολύτεκνος... «Τέτοια ἐπίθεση κατά τῶν Πολυτέκνων δέν ἔχει ξαναγίνει ποτέ!». (Ἐπίτιτλος) Φωνή ἀγωνίας ἀπό τά Μέλη τοῦ Συλλόγου Πύργου καί Περιχώρων. (Ἐφημ. «Πατρίς Πύργου», , σ. 10). Καί μιά γελοιογραφία... ἔξυπνη (τοῦ Σεραφείμ, , ἀπό τό Περιοδικό τοῦ Δρόμου «Σχεδία», τ. 10, Δεκέμβρ. 2013, σ. 55). Οἱ ἀποδείξεις εἶναι πάμπολλες καί κραυγαλέες. «Μισή δουλειά μισή ζωή»! (Ἐπίτιτλος) Χιλιάδες ἀπασχολούμενοι μέ ἀμοιβές μικρότερες ἀπό 250 εὐρώ τό μήνα. (Ἐφημ. «Ἡ Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν», Ἀθήνα, , σ. 1). Μεταφέρουμε αὐτούσια περίληψη τοῦ κειμένου: «Ὀφειλόμενες ἀποδοχές 3 12 μηνῶν γιά ἐργαζόμενους, πού ζοῦν μέ τή λογική τοῦ ἔναντι» κλπ. « ἐργαζόμενοι μέ μισθό ἀπό 180 ἕως 210 εὐρώ»! «Τό 40% τῶν Ἑλλήνων τρῶνε λιγότερο, γιά νά ἀγοράσουν φάρμακα... Χωρίς δημόσια περίθαλψη οἱ μισοί Ἕλληνες...»! (Ἐφημ. «Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία», Ἀθήνα, , σ. 39). Ἀπό τήν Ἐφημ. «Ἔθνος», Ἀθήνα, , σ. 37: Τό 59% ἔχουν εἰσόδημα μέχρι 300 εὐρώ τό μήνα. Τό 42,7% τῶν ἀνδρῶν καί 60,6% τῶν γυναικῶν εἶναι ἄνεργοι. Τό 49,3% τῶν ἀνδρῶν καί 51,7% τῶν γυναικῶν εἶναι ἀνασφάλιστοι. Τό 16% φιλοξενοῦνται σέ συγγενεῖς... «Στά δίχτυα τῆς φτώχειας Ἑλληνόπουλα παιδιά εἶναι φτωχά παιδιά εἶναι φτωχά ἤ κοινωνικά ἀποκλεισμένα παιδιά ἀντιμετωπίζουν σοβαρή ὑλική ἀποστέρηση». (Ἐφημ. «Ἐλεύθερος Τύπος», Ἀθήνα, , σ. 44). «Ἁρπάζουν τά σπίτια ἀπό 3 ἑκατομμύρια Ἕλληνες. Στό στόχαστρο ὅσοι χρωστᾶνε σέ ΙΚΑ καί Ἐφορία. Ἔχουν ἤδη βγάλει στό σφυρί σπίτια καί τό κρύβουν...»! (Ἐφημ. «NEWSBOMB», Ἀθήνα, , σ. 1). ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (αὐξανόμενη ὡς εἰσαγόμενη καί ἀτιμώρητη σχεδόν. Τά στοιχεῖα τῆς ΕΛ.ΑΣ. παρουσίασε ἡ Ἐφημ. «Δημοκρατία», Ἀθήνα, , γιά τό

10 Σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια ἔγιναν 912 ἔνοπλες ληστεῖες καί «ἁπλές» ληστεῖες Ἐξάλλου ἔγιναν κλοπές καί διαρρήξεις, ἐνῶ οἱ φόνοιδολοφονίες εἶχαν συχνότητα: κάθε 2 ἡμέρες 1 φόνος (180+ τό ἔτος)! Καί οἱ Φυλακές; Δέν εἶναι πλέον «Σωφρονιστικά Καταστήματα», ἀλλά ἐκπαιδευτήρια ἐγκλήματος! Ὑπάρχει καί τό ἀδιαχώρητο, μέ πολλή ἀκαταστασία... Σύλληψη καί κράτηση Πολυτέκνου γιά χρέος στό Δημόσιο 2.000! Γράφει: «Εἶμαι πατέρας τεσσάρων ἀνηλίκων παιδιῶν... Εἶναι δυνατόν νά μᾶς ξευτιλίζουν τόσο; Νά πιάνουν ἐμένα καί νά ἀφήνουν ἔξω τούς καρχαρίες καί τά λαμόγια τῆς ὑψηλῆς κοινωνίας;... Ἐγώ θά πληρώσω τά εὐρώ, γιατί εἶμαι τίμιος ἄνθρωπος. Οἱ ἄλλοι;» (Ἐφημ. «NEWSBOMB», Ἀθήνα, , σ. 2). «6,6 ἑκατ. ( ) παιδιά κάτω τῶν 5 ἐτῶν πέθαναν τό 2012!... Τό 15% τῶν ἀνηλίκων παιδιῶν τοῦ κόσμου ἐργάζονται καί τό 11% τῶν κοριτσιῶν παντρεύονται προτοῦ νά γίνουν 15 ἐτῶν...». (Ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ» Ἀθήνα, , Ἔκθεση UNICEF). Ἐκτός ἀπό τήν πείνα, πεθαίνουν ἀπό ἔλλειψη ἐμβολιασμῶν, φαρμάκων γενικά καί ἀπό τό ἀκάθαρτο νερό! Τουλάχιστο νά τά σκεφτόμαστε καί νά προσευχόμαστε γι αὐτά. Ἀλλά καί νά βοηθᾶμε τό κατά δύναμη τά Κλιμάκια Ὀρθόδοξης Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, πού εἶναι «τά Ἅγια τῶν Ἁγίων» τῆς Ἑλληνορθοδοξίας μας. Διευθύνσεις διαθέτει ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., πού ἔχει ἐπικοινωνία. Γιατί οἱ πλεῖστοι νεοφώτιστοι-ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας εἶναι Ὑπερπολύτεκνοι- Πολύτεκνοι (βλ. σελ. 15). «Ἁι-Βασίλη, φέρε μιά δουλειά στόν μπαμπά μου»! (Ἐφημ. «Δημοκρατία Κυριακῆς», Ἀθήνα, , σ. 50). Στά ΕΛ.ΤΑ. (Ταχυδρομεῖο) βρέθηκαν πολλά παρόμοια γράμματα μικρῶν παιδιῶν, ὅπως τῆς μικρῆς Παναγιώτας: «Ἁι-Βασίλη, ἡ μαμά μου δέν μπορεῖ νά μοῦ πάρει Δῶρο. Ἐσύ ὅμως μπορεῖς...». Ἄλλοτε λόγια παχιά τοῦ κ. Ἀ. Σαμαρᾶ καί κ. Ἰ. Βρούτση καί ΤΩΡΑ ξεχασμένα ἤ μᾶλλον καταπατημένα «Ὕψιστη προτεραιότητά μας μαρᾶς... (Ἐφημ. «Ἀπογευματινή», εἶναι νά ἀποφύγουμε ἐξελίξεις πού Ἀθήνα, , σ. 9). γονατίζουν τήν οἰκονομία καί τήν 2. Δήλωση τοῦ ὑπευθύνου τοῦ κοινωνία. Ὕψιστη προτεραιότητα εἶναι ἡ οἰκογένεια, γιατί αὐτός Ἀσφάλισης τῆς Ν.Δ., βουλευτῆ Κυ- Τομέα Ἐργασίας καί Κοινωνικῆς εἶναι ὁ πυρήνας τῆς κοινωνίας καί κλάδων Γιάννη Βρούτση: τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καί γιατί «Οἱ δαπάνες γιά τή στήριξη τῆς ἡ οἰκογένεια σήμερα δοκιμάζεται πολύτεκνης καί τρίτεκνης οἰκογένειας δέν εἶναι σπατάλη, ἀλλά ἐπέν- περισσότερο... Ὅταν ἔχουμε αἴσθηση τῆς συνολικῆς ἐπιβάρυνσης ἑνός δυση ὑψηλῆς προστιθέμενης ἀξίας νοικοκυριοῦ, μποροῦμε νά ἀντιληφθοῦμε ποιές φοροαπαλλαγές ἔχουν νομική ζωή τῆς Χώρας μας. Γιά γιά τήν κοινωνική, ἀλλά καί οἰκο- νόημα». τή Ν.Δ., πού ἡ κοινωνική συνοχή Ὁ κ. Σαμαρᾶς ἐπίσης χαρακτήρισε «ἰδιαίτερα εὔστοχη τήν ἀπόφαγική προτεραιότητα, ἡ προστασία καί ἀλληλεγγύη ἀποτελοῦν στρατηση συγ κρότησης Παρατηρητηρίου τῆς πολύτεκνης οἰκογένειας ἀντιμεωπίζεται Οἰκογενειακοῦ Προϋπολογισμοῦ ὡς μεῖζον ζήτημα κοινω- ἀπό τή Ν.Δ. καί ἐπανῆλθε στήν πρότασή νικῆς πολιτικῆς. Εἴμαστε ἀντίθετοι του γιά δημιουργία Ὑπουρ- σέ ρυθμίσεις πού μειώνουν τήν προνικῆς γείου Οἰκογένειας»! Ναί, ὁ κ. Σαστασία τῶν πολυτέκνων καί ἀκυρώ- 10

11 νουν τή συνολική πολιτική στήριξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας. Διαφωνοῦμε μέ τήν ἀντιμετώπιση τῶν κοινωνικῶν ἐπιδομάτων ὡς σπατάλη. Πιστεύουμε ὅτι τά ζητήματα κοινωνικῆς συνοχῆς θά πρέπει νά ἐξαιρεθοῦν ἀπό τίς προκρούστειες λογικές τοῦ Μνημονίου... Ἡ οἰκογένεια καί ἰδιαίτερα ἡ πολύτεκνη οἰκογένεια βρίσκονται στό κέντρο τῆς κοινωνικῆς μας πολιτικῆς, γιά νά διασφαλίσουμε τήν κοινωνική συνοχή καί τό μέλλον τῆς Χώρας μας» Ἕνα ἐ λ π ι δ ο φ ό ρ ο ἄρθρο γιά τό... «ἀπονενοημένον διάβημα», τήν ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ, πού δυστυχῶς ἡ πολλαπλή «Κρίση» προωθεῖ καί μᾶλλον ἀποσιωπᾶ... (Ἐφημ. «Νέοι Ἄνθρωποι», Ἀθήνα, , σ. 3 Τό ὀρθό εἶναι προτερότητα καί ὄχι προτεραιότητα). ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Τό ἀναμενόμενο τυχόν Σχόλιό μας τό ἀφήνουμε στούς Ἀ να γνῶστες καί μάλιστα στούς Πο λυτεκνικούς Συλλόγους (Συνδικαλιστικούς καί τά Μέλη τους). Γιατί κάποτε, ἐπί τέλους, οἱ πολιτικοί πρέπει νά φοβοῦνται τούς Ἥρωες Πολυτέκνους καί ὄχι νά τούς τρομοκρατοῦν... Γιά τό θλιβερότατο τοῦτο θέμα, πού ἁπλά θίγουμε δέν ἀναπτύσσουμε στηριζόμαστε σ ἕνα ἀξιόλογο ἄρθρο τοῦ Περιοδικοῦ «Ρίζα Ἀγρινιωτῶν» (τ. 83, Ἰαν.-Μάρτ. 2012, σ. 34). Ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου εἶναι «Ταξιδιῶτες στό καράβι τῆς ζωῆς», πού τό ὑπογράφει ἡ ἄγνωστή μας κα Ἀλεξία Νάκου, τήν ὁποία ἐξαρχῆς συγχαίρουμε γιά τό ἐλπιδοφόρο ἄρθρο καί μήνυμά της. Μετά τόν τίτλο παραθέτει εὔστοχα τό δίστιχο τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ποιητῆ Διονυσίου Σολωμοῦ: «Δέν τό λπιζα νά ν ἡ ζωή πρῶτο καλό καί μέγα»!... «Καί μέ τά χίλια βάσανα πάλι γλυκειά ἡ ζωή εἶναι»! (Λαϊκό Δίστιχο). Ἡ ἀρχή τοῦ ἄρθρου εἶναι: «Πραγματικά, μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο ἡ ζωή, δῶρο στόν καθένα μας ἀναφαίρετο»! Ἀντί σχολιασμοῦ ὑπογραμίζουμε τίς κύριες λέξεις, γιά νά τονίσουμε στή συνέχεια τή φράση «Ζητεῖται ἐλπίδα», πού καί ἡ σ. ὑπογραμμίζει. Ἀλλ ἐδῶ ἄς μᾶς ἐπιτραπῆ ἡ διόρθωση: «Ὑπάρχει Ἐλπίδα» Ζῶσα καί Ζωοποιός! Εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, ὡς «πάντων χρημάτων (= πραγμάτων) μέτρον» (Ἅγ. Ἰουστίνος Πόποβιτς) καί ὄχι «...μέτρον ὁ ἄνθρωπος» (Σοφιστές). Καί συνεχίζει, πρός τό τέλος, ἡ ἀρθρογράφος: «Πῶς μᾶς διέφυγε ὅτι μετά ἀπό κάθε Δύση προβάλλει μιά Ἀνατολή ; Πῶς δέν ἀναλογισθήκαμε ὅτι πάνω ἀπό τούς ἀδύναμους ἀνθρώπους, πού δυσκολεύονται νά βροῦν λύσεις, ἔστω καί ἄν εἶναι οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς, ὑπάρχει ὁ Παντοδύναμος Θεός, πού δέν παύει νά μᾶς ἀγαπᾶ καί νά μᾶς προστατεύει;... Μή φοβηθῆς αὐτόν πού στήριξε στήν Πίστη ἐπάνω τήν Ἐλπίδα. Τόν εἶδα στή ζωή νά μάχεται, μά πάντα ἀνίκητον τόν εἶδα! (Ἰωάννης Πολέμης). Θ ἀνθίσουν καί πάλι οἱ κρίνοι ἐκεῖ πού περίσσευσαν οἱ θρῆνοι! Εἴμαστε ἀπόγονοι Ἡρώων καί Ἁγίων, πού εἶναι πάντα κοντά μας καί δίπλα μας! Καί νά μή λησμονοῦμε ποτέ νά διακηρύττουμε παντοῦ καί πάντοτε ὅτι Τό μεγαλεῖο τῆς Ἑλλάδας βασίλεμα δέν ἔχει! Καί ἄς λένε οἱ ξένοι καί οἱ ἄσχετοι ὅ,τι θέλουν...»! 11

12 Καί τό «Θεέ μου, πάρε με» εἶναι σοβαρή ἁμαρτία! Διηγήθηκε τό ἑπόμενο περιστατικό εὐσεβής Κληρικός: Ἦταν ἐνάρετος ἄνθρωπος κι ἔκανε Τί ἁμαρτία, Δέσποινά μου; Στή ζωή μου πέρασα πολλούς πειρασμούς καί μάλιστα συκοφαντίες ἄδι- Αὐτό εἶναι ἀλήθεια, ἀπάντησε πολλά καλά. κες... Τόσο πόνεσα καί κουράσθηκα, ἡ Θεοτόκος. Ἀλλά δέν ἔκανε ὑπομονή στόν ἀγώνα του κι ἔλεγε στόν πού λύγισα καί ἀρκετές φορές εἶπα: «Θεέ μου, πάρε με»! Καί τελικά ὁ Θεός Υἱό μου: «Πάρε με, πάρε με»! Γι μέ πῆρε... Ἀρρώστησα βαριά. Μέ πῆγαν αὐτό πήγαινέ τον πίσω, νά τελειώσει μέ ὑπομονή τόν ἀγώνα του καί σέ Νοσοκομεῖο, ὅπου ἔπαθα ἀνακοπή καρδιᾶς. Οἱ Γιατροί προσπάθησαν νά μετά θά εἰσέλθει στή Βασιλεία τοῦ μέ ἐπαναφέρουν στή ζωή, ἀλλά μάταια. Υἱοῦ μου. «Πάρτε τον στό Νεκροτομεῖο», εἶπαν. Καί συνεχίζει ὁ παππούλης: Ἐπί ἕξι ὧρες καί τί δέν ἔζησα ὡς νεκρός, ὅπως ὅτι εἶναι ἀληθινά ὅσα λέ- μέ ἀποστροφή μπῆκα στό νεκρό πα- Ὅ ταν φθάσαμε στό Νοσοκομεῖο, γουν πολλοί Ἅγιοι γιά τόν Παράδεισο γωμένο σῶμα. Συνῆλθα μετά ἀπό καί τήν Κόλαση. Ἔνοιωθα τόν Ἄγγελό μου νά μέ συνοδεύει, ἐνῶ οἱ Δαί- οἱ Νοσοκόμες καί οἱ Γιατροί. Τελικά ὀκτώ ὧρες, ὁπότε ἀναστατώθηκαν μονες μέ κατηγοροῦσαν ψευδῶς. Ὁ ἐξῆλθα καί ἀπό τότε προσέχω καί Ἄγγελός μου τούς ἀπέκρουε: «Αὐτά κάνω ὑπομονή ἀδιαμαρτύρητα σέ δέν εἶναι ἀλήθεια». Τελικά φθάσαμε σ ὅ,τι ἐπιτρέπει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. ἕνα μέρος, πού φαινόταν νά εἶναι σύνορο δύο περιοχῶν. Ἐκεῖ ἄκουσα τόν ράδεισο, ἀδελφοί μου, μέ τήν ὑπο- Πρέπει νά κερδίσουμε τόν Πα- ἑξῆς διάλογο τοῦ Ἀγγέλου μου μέ τήν μονή μας, ὅπως μᾶς λέγει ὁ Κύριος: Ὑπεραγία Θεοτόκο. «Ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται»! (Ματθ. 10, 22. Σέ περί- Νά ὁδηγήσω τόν παππούλη στή Βασιλεία τοῦ Υἱοῦ Σου; ληψη ἀπό τό Περιοδικό «Χριστιαν. Ὄχι, γιατί ἔχει κάμει μιά σοβαρή ἁμαρτία. Πάρος, σ. 1 καί ΣΠΙΘΑ», ἀρ. φ. 726, Μάρτ. 2014, 3). ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΦΙΛΟΘΕΟ ΖΕΡΒΑΚΟ. Ὁ Σύλλογος Πολυτέκνων Θεσσαλονίκης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ» καί οἱ Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» συνδιοργανώνουν Ἐκδήλωση Μνήμης Ἀρχιμ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ Ζερβάκου ( ), Ἡγουμένου Ἱ. Μ. Λογγοβάρδας Πάρου, γιά τή συμπλήρωση 130 ἐτῶν ἀπό τή γέννησή του. Ἡ ἐκδήλωση θά γίνει στήν Αἴθουσα Τελετῶν Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τήν Κυριακή 11 Μαΐου 2014 καί ὥρα 5 μ.μ. Πληροφορίες στό τηλ καί στήν ἱστοσελίδα ὅπου τό Πρόγραμμα. Χαιρετισμούς θά κάμουν οἱ πατέρες Χρυσόστ. Πῆχος, Γερβάσ. Ραπτόπουλος καί ὁ κ. Ἐρωτ. Θεοτοκάτος, Πρόεδρος Πολυτέκνων. Ὁμιλητές θά εἶναι οἱ Καθηγ. Πανεπ. Πρωτοπρ. π. Θεόδωρος ΖΗΣΗΣ, π. Γεώργιος ΜΕΤΑΛ- ΛΗΝΟΣ καί ὁ κ. Στυλ. ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΖΙΔΗΣ, μέ Συντονιστή τό Μον. Ἀρσένιο ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗ, Δρ. Θ., ἐνῶ θά ψάλει Βυζ. Χορωδία μέ Πρωτοψ. τόν κ. Ἰ. Χασανίδη. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Θά διανεμηθοῦν ΔΩΡΕΑΝ τά βιβλία: 1) Γνώρισε τό μεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας καί 2) Γνωριμία μέ τόν μακαριστό ΦΙΛΟΘΕΟ ΖΕΡΒΑΚΟ. 12

13 Βραβεύθηκε ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἡ ἀκριτική Κέλλη Φλωρίνης, τό χωριό μέ τίς περισσότερες Πολύτεκνες Οἰκογένειες! Ἡ Κέλλη εἶναι ἕνα ὀρεινό χωριό τῆς Φλώρινας, σέ ὑψόμετρο 934 μέτρων, καί βρίσκεται μιά «ἀνάσα» ἀπό τά ἑλληνοσκοπιανά σύνορα. Σέ αὐτή ζοῦν 820 κάτοικοι καί τρεῖς στίς πέντε οἰκογένειες εἶναι Πολύτεκνες! Μάλιστα ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τίμησε μέ ἔπαινο τό δημοτικό διαμέρισμα Κέλλης «γιά τήν κάτω ἀπό ἀντίξοες συνθῆκες συμβολή του στήν ἀντιμετώπιση τοῦ Δημογραφικοῦ Προβλήματος τῆς Χώρας»! Τόν ἔπαινο παρέλαβε ὁ Πρόεδρος τοῦ διαμερίσματος κ. Ἀθανάσιος Τάσκας, πού εἶπε: «Ἡ Κέλλη ἦταν πάντα ἕνα χωριό... Πολυτέκνων. Νομίζω ὅτι εἶναι θέμα Θρησκείας. Τεκνοποιοῦμε κατά παράδοση. Καί τό κάνουμε χωρίς νά περιμένουμε ἀνταλλάγματα ἀπό τήν Πολιτεία. Πρέπει νά δοῦμε τό Δημογραφικό Πρόβλημα τῆς Χώρας συνολικά, καθώς τείνουμε νά γίνουμε μειοψηφία στόν τόπο μας. Ἀκόμη καί τώρα, πού ἡ Πολιτεία θεωρεῖ... τεκμήριο τά παιδιά!, ἐμεῖς δέν πρόκειται νά σταματήσουμε τίς γέννες. Δέν μᾶς στενοχωρεῖ οὔτε μᾶς πτοεῖ ἡ κατάργηση τῶν προνομίων πού εἶχαν δοθῆ στίς Πολύτεκενες Οἰκογένειες. Δέν κάναμε παιδιά, γιά νά πάρουμε τό βοήθημα τῶν 300 εὐρώ τό μήνα. Αὐτά τά χρήματα ἦσαν μιά παρηγοριά γιά τίς μάννες πού δέν ἐργάζονταν καί ἔμεναν σπίτι, γιά νά μεγαλώσουν Τά παιδιά Πολυτέκνων τῆς Κέλλης Φλώρινας!... τά παιδιά τους. Καί τώρα ἐμεῖς θά συνεχίσουμε νά περηφανευόμαστε πού εἴμαστε Πολύτεκνοι...»Καί τήν ὥρα πού στά γειτονικά χωριά γίνονται συγχωνεύσεις Σχολείων, καθώς δέν ὑπάρχουν ἀρκετά παιδιά, στήν Κέλλη ὑπάρχει τό ἀκριβῶς ἀντίθετο πρόβλημα...»στό χωριό τῶν 820 κατοίκων τό Δημοτικό Σχολεῖο ἀριθμεῖ 63 παιδιά, ὁ Παιδικός Σταθμός καί τό Νηπιαγωγεῖο 30 παιδιά, τό Γυμνάσιο 27 παιδιά, τό Λύκειο 19 παιδιά, ἐνῶ 20 παιδιά σπουδάζουν σέ ΑΕΙ καί ΤΕΙ»! Αὐτά τόνισε ὁ Πρόεδρος τῆς κοινότητας, πού καί ὁ ἴδιος ἔχει πέντε (5) παιδιά! Καί ποιά εἶναι ἡ κύρια ἀσχολία τοῦ ἀκριτικοῦ καί ὀρεινοῦ χωριοῦ τῆς Κέλλης; Εἶναι ἡ γεωργοκτηνοτροφία, πού ἦταν καί εἶναι κατά παράδοση. Ὅλες σχεδόν οἱ οἰκογένειες ἔχουν αἰγοπρόβατα, ἀπό τά ὁποῖα συν τηροῦνται, ὅπως γινόταν μέ τίς πλεῖστες κοινότητες μέχρι τή 10ετία τοῦ 1960 καί ὅπως πρέπει νά ξαναγίνει, μέ ἐγκατάλειψη τῆς μεταπολεμικῆς ἀστυφιλίας καί ἐπαναπατρισμό στήν ἀγροτοποιμενική ζωή τῆς ἑλληνικῆς ἐπαρχίας. (Ἡ κύρια ἀνταπόκριση-ρεπορτάζ εἶναι τοῦ δημοσιογράφου Ἀγγέλου Ἀγγελίδη, Ἐφημ. «Ἐλεύθερος Τύπος», Ἀθήνα, 21/12/13, σ. 13). 13

14 ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Οἰκογένεια ΧΗΡΑΣ Σύλβιας Παντελῆ ( 2013) Πέρου, μέ 5 παιδιά, γεννημ , Ν. Πιερίας. Μεταφέρουμε τά κύρια σημεῖα τοῦ γράμματός της, πού διαπιστώσαμε ὅτι εἶναι ἀληθινά. «...Εἶμαι χήρα μέ 5 παιδιά ἀνήλικα, 17, 15, 13 καί 8 ἐτῶν (δίδυμα). Ὁ σύζυγός μου ἀπεβίωσε τόν Αὔγουστο τοῦ 2013 σέ ἡλικία 46 ἐτῶν. Δυστυχῶς, δέν μᾶς ἄφησε ἀπολύτως τίποτε, γιατί ὁ μισθός του στό Δῆμο δέν ἔφθανε κἄν γιά 7μελῆ οἰκογένεια, μέ ἐνοίκιο κτλ., ἐνῶ ἐγώ δέν ἐργαζόμουν φρον τίζοντας τά παιδιά μας, ἀλλά καί γιατί δέν εὕρισκα δουλειά, ὅπως δέν βρίσκω καί τώρα, οὔτε σύνταξη παίρνω ἀπ τό σύζυγό μου. Ἡ κατάστασή μας εἶναι πάρα πολύ δύσκολη, μάλιστα μέ χρεωστούμενα ἐνοίκια, γιατί δέν ἔχουμε κανένα πόρο... Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων». ( Ὑποβάλλει δικαιολογητικά: Βαπτίσεώς της ὡς Ὀρθόδοξης γιατί εἶναι Γερμανίδα, γέν. 1970, πρώην Προτεστάντισσα Πιστοποιητικό Ὀρθοδόξου Γάμου, Ληξιαρχ. Πράξη θανάτου συζύγου, Βεβαίωση Ἐφημερίου, οἰκογεν. κατάσταση καί φωτογραφία). ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Τήν οἰκογένεια γνωρίσαμε στό τέλος τοῦ παρελθόντος Φεβρουαρίου καί φυσικά ἀπαντήσαμε μέ μιά Ἐπιταγή καί Δέμα, γιά τά ὁποῖα καί μᾶς εὐχαρίστησε. Εἴπαμε τά δέοντα τηλεφωνικά, ἐνῶ θά διατηροῦμε ἐπικοινωνία καί θά κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε καί γιά τήν ὄντως ἀναγκεμένη αὐτή οἰκογένεια. Συστήσαμε τό ἐρχόμενο σχολικό ἔτος νά ἐγγράψει τά δύο πρῶτα ἀγόρια σέ Νυκτερινό Λύκειο, γιά ν ἀγωνισθοῦν νά βροῦν κάποια δουλειά, ἀκόμη καί ἀγροτική, πού εἶναι καί πρέπει νά γίνει τό κύριο μέλλον τῶν ἀνέργων παιδιῶν τῶν Πολυτέκνων. Βέβαια, πιστεύουμε καί τονίζουμε ὅτι ὁ Πανάγαθος εἶναι «Πατήρ τῶν ὀρφανῶν καί κριτής τῶν χηρῶν» 14 ΕΠΙΚΟΙ (Ψαλμ. 67, 6) καί ἀσφαλῶς θά προστατεύσει, μέ πολλούς καί θαυμαστούς τρόπους, καί αὐτή τήν οἰκογένεια, ἐφόσον καί αὐτή εἶναι καί παραμένει πιστή, μέ συνειδητή σχέση μέ τήν Ἁγία Μητέρα μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Παρουσιάζοντάς την τήν ἐμπιστευόμαστε καί στούς ἀγαπητούς Φίλους τῶν Πολυτέκνων καί θά περιμένουμε τήν κατά δύναμη βοήθειά τους διά μέσου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., ἡ ὁποία καί θά τή διαβιβάσει σ αὐτή. Καί καταλήγουμε μέ τί ἄλλο; μέ τό «Ἔχει ὁ Θεός!», ἀδελφοί. Καί πόσα «ἔχει ὁ Θεός;» Ἄπειρα! Καί ὡς Πανάγαθος Δωρεοδότης τά χαρίζει σέ κάθε πιστό Του τέκνο λέγοντας: «Πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι»! (Μάρκ. 9, 23).

15 ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Οἰκογένεια Ὀρθοδόξου Ἱερέως ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καί Πρεσβυτέρας Θεοδώρας Μανάλου, μέ 5 παιδιά (ἀπό Β Λυκείου ἕως Νηπιαγωγείου), χωριό Siparbue Σουμάτρας Ἰνδονησίας. Ὁ μακαριστός π. Ἀθανάσιος, ἀδελφός κατά σάρκα τοῦ δραστηρίου Ἱεραποστόλου καί Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Ἰνδονησίας, τῆς Ὀρθόδοξης Ἱ. Μητροπόλεως Σιγκαμπούρης, τοῦ Πρωτοπρ. π. Χρυσοστόμου Μανάλου (στό Medan), βαπτίσθηκε Ὀρθόδο ξος καί ἔγινε Ἱερεύς πρίν 20 χρόνια. ( Ἦταν πρίν Προτεστάντης καί βοηθός πάστορα-«ποιμένα»). Ἦταν Ἐφημέριος στόν Ὀρθόδοξο Ἱ. Ναό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ Σουμάτρας καί τελευταῖα εἶχε ἀσθενήσει. Ἀλλά δυστυχῶς, ἀπό ἔλλειψη χρημάτων ὑπάρχει καί ἐκεῖ πολλή φτώχεια, διέκοψε τά φάρμακά του, ἐνῶ γιά τήν ἀπαιτούμενη ἐγχείρηση καρδιᾶς χρειάζονταν 4.000, τά ὁποῖα δέν εἶχε. Ἔτσι, «κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος», τά ξημερώματα τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 25 Δεκεμβρίου 2013 «ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ». Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. γνωρίζει τόν ἀδελφό του π. Χρυσόστομο καί ἐπικοινωνεῖ μαζί του, ἀλλ ὅμως δέν μᾶς εἶχε ἀναφέρει γι αὐτόν, οὔτε κάποιος ἄλλος, ὅπως ὁ Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Ἀθανασίου τῆς «Ὁμάδας Φίλων Ὀρθόδοξης Ἱεραποστολῆς». Ὡς ἄνθρωποι λυπούμεθα γιά τήν ἐκδημία του καί συλλυπούμεθα θερμά τήν Πρεσβυτέρα του Θεοδώρα, τά πέντε παιδιά τους, ἀλλά καί τόν ἀδελφό του π. Χρυσόστομο, εὐχόμενοι ὁ Κύριος νά τόν ἀναπαύει «ἐν σκηναῖς Ἁγίων» καί νά παρηγορεῖ καί νά προστατεύει τήν πτωχή οἰκογένειά του. Ὅπως γράφουμε καί γιά τήν προηγούμενη ὀρφανή οἰκογένεια, ὡς Π.Ε.ΦΙ.Π. θά κάνουμε καί γι αὐτήν τήν οἰκογένεια ὅ,τι μποροῦμε, ἐνῶ καί αὐτή τήν ἐμπιστευόμεθα καί στούς ἀγαπητούς Φίλους τῶν Πολυτέκνων, γιά νά συνεργασθοῦν μαζί μας οἱ δυνάμενοι πρός βοήθειά της. Καί ἐδῶ ἐπαναλαμβάνουμε τό «Ἔχει ὁ Θεός!», πού εἶναι καί θά εἶναι Βοηθός, ὅπως Ἐκεῖνος γνωρίζει καί θέλει. Αἰωνία Σου ἡ Μνήμη, Σεβαστέ π. Ἀθανάσιε! 15

16 ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ «Κι ὅμως, ὑπάρχουν παιδιά θαύματα... Π ο λ υ τ έ κ ν ω ν! Ἐδῶ ἀναφερόμαστε στό «παιδί θαῦμα»-μάρκο Δεσποτίδη, 1ο ἀπό 7 ἀδέλφια, πού «πῆρε τό πρῶτο βραβεῖο» στόν «Πανελλήνιο Μαθητικό Ἀγώνα Ἐπιχειρηματολογίας», ὁ ὁποῖος ἔγινε τήν 7η Ἀπριλίου 2013 στήν Παλαιά Βουλή τῆς Ἀθήνας. Παριστάμενοι ἦσαν ὁ Ὑφυπουργός Παιδείας κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, ἡ Ἑλληνογαλλίδα Ἀρχιπρύτανις Παρισίων κα Ἑλένη Ἀρβελέρ (6η κόρη Πολυτέκνων Καισαριανῆς Ἀττικῆς) καί ἄλλοι ἐπίσημοι. Ἀλλά τό «παιδί θαῦμα»-μάρκος Δεσποτίδης, καί ἤδη φοιτητής Ἰατρικῆς, εἶναι καί πρωτογιός ἐκλεκτῆς Ὑπερπολύτεκνης Ἱερατικῆς Οἰκογένειας ἀπό τήν Ἀμοργό Κυκλάδων. Μάλιστα τήν Οἰκογένεια εἴχαμε παρουσιάσει, ὄχι ὡς βοηθουμένη, ἀλλ ὡς Φίλη καί Δωρήτρια τῶν Πολυτέκνων διά μέσου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., στό τεῦχος 131/2011, σ. 15. Θερμά συγχαρητήρια, ἀγαπητέ Μάρκο, «καί σ ἄλλα (βραβεῖα)» μέ 16 (Ἀπό τήν Ἐφημ. «Λοιπόν», Ἀθήνα, , σ. 8). χαρά καί ὑγεία! (Ἐπί τοῦ πιεστηρίου, εἴδαμε καί ὡραῖο ἐθνικό σου ἀρθράκι γιά τούς «Ἥρωες τῶν Ἰ- μίων Χριστόδουλο, Παναγιώτη καί Ἕκτορα. Εὖγε σου! Βλ. στό Διαδίκτυο ΕΠΙΚΟΙ Καί οἱ δύο γονεῖς εἶναι θεολόγοι καί ὑπηρετοῦν ὡς Ἐφημέριος ὁ π. Παρασκευᾶς καί ὡς καθηγήτρια Μ.Ε. ἡ Πρεσβυτέρα Ἀθανασία. «Εἶμαι Κερκυρόπουλο-ἑφταμηνίτικο κι ἤθελα νά μπορῶ νά μιλήσω καί νά βροντοφωνάξω... Τί καί γιατί; Τή «Σιωπηλή Κραυγή» τοῦ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ τῆς σελίδας 8: «Ἀφῆστε με νά ζήσω. Ζητῶ τήν προστασία σας»! Γιατί ἐμένα οἱ Γονεῖς μου Νικόλαος καί Μαρία Τσεπέρη, ἀπό τίς Καρουσάδες, πού χιλιοευχαριστῶ, ὅταν ὁ Πανάγαθος μοῦ ἔδωσε ζωή, μετά ἀπό 25 χρόνια ἀπ τόν 1ο ἀδελφό μου καί 15 ἀπό τόν 3ο, ἄν καί ἄνεργοι, μέ δέχθηκαν μέ χαρά κι εὐγνωμοσύνη! Ἀντίθετα, ὅπως ἀκούω, πολλές κοπέλλες καί μητέρες, μάλιστα μεταξύ ἐτῶν, ἄκουσον-ἄκουσον! σκοτώνουν τά ἐμβρυάκια τους! Καλά, δέν γνωρίζουν ὅτι ἡ ΕΚ- ΤΡΩΣΗ εἶναι ΦΟΝΟΣ καί ἡ δυστυχέστερη δυστυχία σ ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή καί φυσικά στή Μέλλουσα καί Αἰώνια; Ὅταν, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μεγαλώσω, θά ἤθελα νά βροντοφωνῶ τά ἴδια λόγια, Μάριος πού λέγει καί ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας: «Ἄφετε τά παιδία (ἀπό Ἔμβρυα) ἔρχεσθαι πρός Με (στή Ζωή) καί μή κωλύτε αὐτά» (μήν τά ἐμποδίζετε μέ Ἀντισύλληψη καί Ἐκτρώσεις Μάρκ. 10, 14).

17 ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Συγκλονιστικό γεγονός πυρκαγιᾶς στήν Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Τ Σ Ι Μ Η Ρ Ι Κ Α. ΚΑΗΚΑΝ 3 ἀγόρια: Τηλέμαχος, Γεράσιμος καί Ἀνδρέας. Τόν Τηλέμαχο ἐβράβευσε ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν! Στίς 7 πρός 8 Δεκεμβρίου τοῦ 2012 ξέσπασε πυρκαγιά στήν οἰκία τοῦ ὑπερπολυτέκνου ζεύγους Ἀθανασίου Τσιμηρίκα καί Εἰρήνης Αὐγερινοῦ-Τσιμηρίκα, στό χωριό Μεσορόπη Παγγαίου Καβάλας. Ἡ πυρκαγιά κατέστρεψε ὁλόκληρη τήν 3ώροφη οἰκία καί ἔκαψε-ἀπανθράκωσε 3 παιδιά ἀπό τά 10 τοῦ ζεύγους! Ἡ φωτιά ἔκαιγε σέ ξυλόσομπα στό σαλόνι τοῦ μεσαίου ὀρόφου, ὅπου κοιμόνταν οἱ παπποῦδες μέ τά δύο μικρότερα παιδιά, τόν 7χρονο Γεράσιμο καί τόν 5χρονο Ἀνδρέα, πού μόνα δέν ξύπνησαν καί δέν πετάχθηκαν ἔξω. Ἡ φωτιά προκάλεσε βραχυκύκλωμα, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπάρχει ἀπόλυτο σκοτάδι. Οἱ γονεῖς ἀστραπιαῖα μπῆκαν στούς τρεῖς ὀρόφους νά ξυπνήσουν τά παιδιά, ἀλλά στό μεσαῖο ὄροφο, πού εἶχαν ἐγκλωβισθῆ τά δύο μικρά, ἦταν ἡ ἑστία τῆς πυρκαγιᾶς καί τό μέρος ἦταν ἀπροσπέλαστο. Οἱ γονεῖς καί ὁ μεγάλος ἀδερφός προσπάθησαν νά βγάλουν τά ἄλλα παιδιά, ἐνῶ ὁ 6ος, ὁ 15χρονος Τηλέμαχος, ἀποπειράθηκε δύο φορές νά μπῆ στό δωμάτιο τῶν δύο μικρῶν. Οἱ γονεῖς καί ὁ μεγάλος ἀδερφός, ὁ Θανάσης, προσπαθοῦσαν ὥς καί τήν τελευταία στιγμή νά σώσουν τά παιδιά μέσα στό σκοτάδι καί διεπίστωσαν ὅτι ἔλειπε ὁ Τηλέμαχος, πού προσπαθώντας νά σώσει τά δύο μικρά ἀδέλφια του, κάηκε μαζί τους, αὐτοθυσιαζόμενος! Τό συγκλονιστικό γεγονός συγκλόνισε κυριολεκτικά τό Πανελλήνιο καί τήν Οἰκουμένη, διά μέσου τοῦ Internet, ἐνῶ ὁ Τύπος καί τά Περιοδικά γενικά συνέχιζαν νά γράφουν ἐπί ἑβδομάδες. Τό ἔντυπο, ἀλλά καί τό χειρόγραφο ὑλικό (ἐπιστολές συμ μαθητῶν τοῦ ἥ ρωα Τηλεμάχου καί ἄλλων γνωστῶν καί φίλων, ἀλλά καί ἀγνώστων), εἶναι πολύ μεγάλο, ὥστε ν ἀποτελέσει πολυσέλιδο τόμο, πράγμα πού θά πρέπει νά γίνει. Ἔγινε ὅμως, εὐτυχῶς, κάτι τό σπάνιο ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. ΕΒΡΑΒΕΥΣΕ μέ ἀνώτατο Βραβεῖο τήν αὐτοθυσία τοῦ Τηλεμάχου «μετά θάνατον», πράγμα πού ἔγινε γιά 3η φορά μετά τό 1940! Ἰδού τό σπάνιο ΒΡΑΒΕΙΟ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. 17

18 18 Τηλέμαχος Γεράσιμος Ἀνδρέας Εἰδικά γιά τόν ἥρωα Τηλέμαχο ὁ λόγος γιά τό ἦθος του καί τήν ἄριστη ἐπίδοσή του ὡς μαθητῆ ἦταν ἀριστοῦχος μέ ἀκέραιο 20, Σημαιοφόρος καί βαθιά θρησκευόμενος ἔφηβος, μέ ἐπιθυμία νά γίνει κληρικός! Μάλιστα πάντοτε ἔφερε στό λαιμό του τόν Τίμιο Σταυρό! Ἀλλά καί ὁλόκληρη ἡ Ὑπερπολύτεκνη καί θρησκευόμενη Οἰκογένεια εἶναι ἀξιέπαινη καί ἀξιότιμη. Ἐλπίζουμε νά ἀναφερθοῦμε σ αὐτήν στό μέλλον. Τώρα θά περιορισθοῦμε στή λεζάντα (ἐπεξήγηση φωτογραφίας). Αἰωνία ἡ μνήμη τῶν τριῶν ἀδελφῶν καί ἰδιαίτερα τοῦ ΤΗΛΕ- ΜΑΧΟΥ, πού εἶναι βέβαιο ὅτι ἀναπαύονται στήν Οὐράνια καί Αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ! Ἀγαπητοί Φίλοι Γονεῖς, «μή λυπεῖσθε, ὥσπερ οἱ λοιποί, οἱ μή ἔχοντες Ἐλπίδα» (Β Θεσσαλον. 4, 13), ἀλλά νά χαίρεσθε, γιατί ἔχετε ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ στόν Οὐρανό! Ὁ Πατέρας-Γεώργιος εἶναι Μαθηματικός καί ὑπάλληλος τῆς ΔΕΗ, ἐνῶ ἡ Μητέρα-Εἰρήνη εἶναι καθηγήτρια Γαλλικῶν στή Μ.Ε. Τά πρῶτα 5 μεγάλα παιδιά-ἀδέλφια (κατά σειρά γεννήσεως εἶναι: 1η ἡ Παρασκευή, Νηπιαγωγός, 2η ἡ Καλλιόπη, τελειόφοιτη Ἰατρικῆς, 3η ἡ Κωνσταντίνα, φοιτήτρια Παιδαγωγικοῦ, 4ος ὁ Θανάσης, φοιτητής Παιδαγωγικοῦ, 5η ἡ Χριστίνα, φοιτήτρια 1ου ἔτους Στρατ. Ἰατρικῆς. Ἡ 7η, ἡ Θέκλα, εἶναι μαθήτρια Β Γυμνασίου, καί 8η ἡ Μαρίνα εἶναι μαθήτρια Ϛ Δημοτικοῦ. Ὁ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, 6ος, ὁ Γεράσιμος, 9ος, μέ 10ο τόν Ἀνδρέα, ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ Α Γ Γ Ε ΛΟΙ στόν Οὐρανό! 3η 5η 4ος 2η 1η 7η 8η

19 ΒΙΒ ΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Ὅπως ἀνα φέραμε στό προηγούμενο τεῦχος (ἀρ. 140/2013, σ. 24), γιά τό τίμιο Πρόσωπο καί τό Ἔργο τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου Πορφυρίου ἔχουμε γράψει ἀρκετές φορές, ἐνῶ γι Αὐτόν ἔχουν γράψει ἐπίσης πολλά πνευματικά του τέκνα, μάλιστα μετά τό Καί ἀκριβῶς, μιά «Ἐπιλογή Βιβλιογραφίας» παραθέτει καί ὁ συγγραφεύς τοῦ εἰκονιζομένου βιβλίου (σ. 97), Γέρων Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης. Τό βιβλίο συνιστᾶ θερμά ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., ὡς εὐκολοδιάβαστο (συνοπτικό, σελ. 112, μικρόσχημο, 12,5Χ17 ἑκ., καί προσιτῆς τιμῆς 5 γιά τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. καί μέ ὑμνογραφικό Παράρτημα, σ ). Γιά τό στενό διαθέσιμο χῶρο ἐδῶ ἀρκούμαστε σ αὐτά καί, σύν Θεῷ καί τῷ Ἁγίῳ, θά ἐπανέλθουμε, ἀφοῦ ὑπενθυμίσουμε ὅτι ὁ Ἅγιος ἦταν γιός εὐσεβῶν Πολυτέκνων καί θερμός Φίλος τῶν Πολυτέκνων καί τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Παραθέτουμε τό Ἀπολυτίκιό Του. (Ἦχος Πλ. Α. Τόν Συνάναρχον Λόγον). Ἰχνηλάτης τῶν πάλαι Πατέρων γέγονας* Ἁγιωνύμου Ὄρους ἀσκήσας Σκήτῃ σεπτῇ* Τριάδος τῆς Ζωαρχικῆς τῶν Καυσοκαλυβίων* ἄβυσσος θείων δωρεῶν ἐδείχθης, ὦ θεοφόρε* Πορφύριε Οἰκουμένης* πάσης ποιμήν ἡμῶν καί στήριγμα. (Διεύθ. Συγγραφέως: Τ. Θ. 9, ΔΑΦΝΗ, Ἅγιον Ὄρος, τηλ. καί FAX: , κιν ). Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ: Ὁ Γάμος (ὄχι ἀπό τήν Πέργαμο...), Σταμάτα 2013, σσ Θέματα, ὅπως ἡ ἱερότητα τοῦ Μυστηρίου, ἡ τεκνογονία, ἡ πορνεία, ἡ μοιχεία, ὁ πολιτικός «γάμος», τό διαζύγιο, ὁ φεμινισμός, οἱ προγαμιαῖες σχέσεις κτλ. εἶναι μερικά ἀπό τά κεφάλαια τοῦ βιβλίου. Τό βιβλίο διαβάζεται ἀπνευστί. Εἶναι ἐξαιρετικοῦ ἐνδιαφέροντος καί ἀπαντᾶ κριτικά, ἀναλυτικά καί διεξοδικά στά νεωτεριστικά ρεύματα, πού προέρχονται ἀπό ἀνθρώπους ἐπηρεασμένους ἀπό τή νεορθόδοξη κακόδοξη προσέγγιση τοῦ γάμου καί τίς πλάνες γιά τίς σχέσεις τῶν δύο φύλων. Τό βιβλίο δίνει ἀπάντηση σέ ὅλο τό φάσμα τῶν ἐρωτημάτων τῶν πιστῶν γιά τίς οἰκογενειακές τους σχέσεις. Τοῦ ἰδίου: Ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Ὄχι στήν κακοποίησί τους, Σταμάτα 2013, σσ Στό βιβλίο του ὁ π. Ἰωάννης καταπιάνεται μέ τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Ἐξετάζει τό θέμα ἀπό πολλές σκοπιές. Ἀρχίζει μέ τήν παράθεση ἀριστουργηματικῶν διηγήσεων τοῦ ἁγίου καί σοφοῦ Γέροντα Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου καί συνεχίζει μέ τήν παράθεση ἑκατοντάδων ἱστορικῶν καί σοφῶν συμβουλῶν ἀνθρώπων πού μιλοῦν γιά τήν ἀνατροφή καί προπαντός τή χριστιανική ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Συνιστῶνται θερμότατα, γιατί ἀποτελοῦν ἐγκυκλοπαίδεια ἑλληνορθόδοξη γιά γονεῖς καί παιδιά. Τιμῶνται 7 καί 6. Τηλ. Συγγρ

20 Στό προηγούμενο τεῦχος μας (ἀρ. 140/2013, σ. 23) εἴχαμε πρωτοπαρουσιάσει τό παρόν βιβλίο, τοῦ ὁποίου Συγγραφέας εἶναι ὁ Πρόεδρος τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί Εὐβοεύς κ. Ἀντώνιος Εὐαγ. Ἀντωνίου-Ἀρβανίτης. Εἶναι ἀκριβῶς ἀπόγονος καί συν επώνυμος τοῦ ἱστορουμένου Ὁπλαρχηγοῦ καί Ἥρωα Κώτσου Ἀρβανίτη ἀπό τούς Στρόπωνες Εὐβοίας. Ἰδιαίτερα γιά τούς Εὐβοεῖς ὁλόκληρο τό ἱστορικό τοῦτο βιβλίο (σελίδες 484) εἶναι πολύ ἐνδιαφέρον, ἐνῶ τό 7ο μέρος του (σελ. 167 καί ἑξῆς) ἀναφέρεται κυρίως στούς Πρωτοκαπεταναίους καί Ἥρωες Ἀγγελῆ Γωβιό καί Κῶτσο Ἀρβανίτη (ὁ ὁποῖος μαχόμενος ἔπεσε σέ τουρκική ἐνέδρα καί ἐφονεύθηκε τήν 28η Μαρτίου 1822, Μεγάλη Τρίτη). Καί πάλι ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. συνιστᾶ τό «ἀξιολογότατο», ὅπως ἐγράφαμε, βιβλίο, τοῦ ὁποίου ἡ κεν τρική διάθεση γίνεται στά Γραφεῖα της (Ἀκαδημίας 78Δ), μάλιστα ὡς ΔΩΡΕΑ ὑπέρ τῶν Πολυτέκνων ἀπό τόν εὐγενῆ Συγγραφέα του. Ἡ τιμή του εἶναι 20. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Νεοεθνομάρτυρα Κ. ΚΟΥΚΙΔΗ. Τό ὀφειλετικό ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, λειτουργικό καί ἐθνικό, τοῦ μακαριστοῦ Νεοεθνομάρτυρα Κωνσταντίνου ΚΟΥΚΙΔΗ ἐφέτος θά γίνει στίς 3 Μαΐ ου, ΣΑΒΒΑΤΟ τοῦ Θωμᾶ, στόν ἱ. τόπο αὐτοθυσίας του, ΒΑ τῆς Ἀκροπόλεως. Τό πρωί, ὥρα , θά γίνει Λειτουργικό Μνημόσυνο στόν παρακείμενο Ἱ. Ναό ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ραγκαβᾶ (ὁδ. Πρυτανείου) καί στή συνέχεια θά γίνει τό ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ὥρα (Χαιρετισμοί-Καταθέσεις Στεφάνων), μέ τή Συνεργασία τῶν Ἐθνικῶν Σωματείων, τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τῶν Ποντιακῶν Συλλόγων Ἀττικῆς κ.ἄ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οἱ τιμῶντες τήν ἱ. Μνήμη τοῦ Νεοεθνομάρτυρα ( 27 Ἀπριλίου 1941, ἡμέρα καταλήψεως ὑπό τῶν Γερμανῶν τῆς ἱ. Ἀκροπόλεως) νά προσέλθουν πρός ἀπότιση τοῦ ἱεροῦ ΧΡΕΟΥΣ πρός τόν ΗΡΩΑ καί τό ἱ. Σύμβολο τῆς Σταυροφόρου Ἑλληνικῆς ΣΗΜΑΙΑΣ, χάρη τῆς ὁποίας ΕΚΕΙΝΟΣ αὐτοθυσιάσθηκε τυλιγμένος μ Αὐτή, γιά νά μήν πέσει στά βάρβαρα χέρια τῶν κατακτητῶν Γερμανῶν... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. (Στήν ἐκδήλωση θά γίνει ἀναφορά καί στό θρυλικό Ρ ΟΥ Π Ε Λ -Ὀχυρά Μεταξᾶ, γενναιότατη ἀντίσταση τῶν Ἡρώων Στρατιωτῶν μας στούς Γερμανούς, ἀντίσταση πού καθυστέρησε τήν προέλασή τους, μάλιστα κατά τῆς Ρωσίας, καί ἔκρινε τήν ἥττα τους)! 20

21 ΑΓΑΛΜΑ-«Μνημεῖο Πολύτεκνης Μάννας Κύπρου», τῆς Μ Α Ρ Ι Α Σ Παναγιώτη ΚΟΤΑ, πού γέννησε 21 παιδιά! Τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ Ἀγάλματος ἔ γιναν τή 17η Νοεμβρίου 2013 στό Λιοπέτρι ἀπό τόν Πανιερ. Μητροπολ. Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειο, τούς Τοπικούς Συλλόγους Πολυτέκνων Λιοπετρίου καί Ἀμμοχώστου καί τήν Παγκύπρια Ὀργάνωση Πολυτέκνων, ἀλλά καί μέ τήν παρουσία τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν, Φορέων, Ὀργανώσεων καί πλήθους κόσμου. Στήν Ὁμιλία του ὁ κ. Βασίλειος χαρακτήρισε τήν Ὑπερπολυτεκνότερη Μάννα τῆς Κύπρου ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΑ «πανανθρώπινο σύμβολο ζωῆς, ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης καί στυλοβάτη τῆς σημερινῆς κυπριακῆς κοινωνίας...»! Ἄλλοι ὁμιλητές τόνισαν ὅτι ἡ Ἡρωίδα Μάννα Μαρία «ἀποτελεῖ παράδειγμα γιά τίς σύγχρονες μάννες, πού συχνά γογγύζουν μέ τό παραμικρό καί περιορίζονται ἐγωκεντρικά στό ἕνα ἤ στά δύο παιδιά. Οἱ Πολύτεκνες Μάννες ὑπερβαίνουν τό δικό τους βόλεμα, ὄχι μόνο μέ τήν πολυτεκνία, ἀλλά καί τήν καλλιτεκνία...»! Μιά ἐγγονή τῆς Γιαγιᾶς Μαρίας Κότα, ἡ Μαρία Κότα-Λοΐζου, σέ κατατοπιστικό της γράμμα μᾶς ἀναφέρει ὅτι ἀπό τά 21 παιδιά ἐπέζησαν 18 καί τά 10 ἀπ αὐτά ἔγιναν Πολύτεκνοι Γονεῖς! (1 μέ 11 παιδιά, 2 μέ 7, 1 μέ 6, 2 μέ 5 καί 4 μέ 4 παιδιά). Ἐξάλλου 8 ἀδέλφια μετανάστευσαν στό Ἐξωτερικό. Τό 2002 ἐκοιμήθηκε ὁ σύζυγος καί Πατέρας Παναγιώτης καί τό 2003 ἡ τιμωμένη Μάννα Μαρία σέ ἡλικία 82 ἐτῶν. Αἰωνία Σας ἡ Μνήμη! «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.). Λειτουργεῖ ὡς αὐτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζης 8 Κάτω Πολεμίδια, Ἅγ. Ἰωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ Πρόεδρος: Ἀνδρέας Μαυρουδῆς, θεολόγ.-καθηγ. Ὧρες ἐπικοινωνίας 6 11 μ.μ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Ἅγ. Ἰωάννης-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ λαϊκη τραπεζα, Ὑποκ/μα Πάφου 2, Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ.: ἡ Ε.Π.Ο. ἔχει τήν εὐλογία-σύσταση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κύπρου. 21

22 ΧΡΕΟΣ βοηθείας τῶν Ἡρωικῶν ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (μέ παράδειγμα τήν Ἁγία Μάρτυρα ΦΙΛΟΘΕΗ). Ὑπενθυμίζουμε πρῶτα ὅτι ἡ ἱ. Μνήμη τῆς ἐλεήμονος-πτωχοτρόφου Ἁγίας τιμᾶται τή 19η Φεβρουαρίου, μέ τιμώμενο τό ἱ. Λείψανό Της, σῶο-ἀκέραιο, ἄφθαρτο καί μυροβλύζον, εὑρισκόμενο στό ἀριστερό κλίτος τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν. Ὅσοι τυχόν ἀγνοοῦν ἤ ἐλάχιστα γνωρίζουν τόν ὁσιακό καί μαρτυρικό Βίο Της, ἄς φιλοτιμηθοῦν νά προσκυνήσουν τό ἱερό καί χαριτόβρυτο Λείψανό Της καί ἄς γνωρίσουν τό σπάνιο ἑλληνορθόδοξο Βίο Της ( ).* Τό γεγονός ὅτι τό μοναστικό καί μέγα φιλανθρωπικό Ἔργο Της, στό κέντρο τῆς Ἀθήνας (Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀνδρέα-ὁδ. Ἁγίας Φιλοθέης καί 3 4 Προάστια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Καλογρέζα, ἀλλά καί ἡ Ἱ. Μονή Της στά Πατήσια, Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀνδρέα) φέρουν τό τίμιο ὄνομά Της, λέγει πολλά! Βέβαια, ἐμεῖς οἱ ἀνάξιοι δέν ἠμποροῦμε νά μιμηθοῦμε πλήρως τό μέγα καί πρωτότυπο Ἔργο Της στήν τότε τουρκοκρατούμενη Ἀθήνα. Ἀλλ ἔστω, ἄς μᾶς ἐμπνέει ἡ φιλανθρωπία Της γιά μερική καί τό κατά δύναμη ἐκπλήρωση τοῦ ὀφειλομένου ΧΡΕΟΥΣ μας πρός τούς ἰδιαίτερα σήμερα ὑποφέρον τας ἀδελφούς Πολυτέκνους μέ πολλά μικρά παιδιά!... Δυστυχῶς, ἡ σύγχρονη κρατική Πολιτεία φέρεται στούς συγχρόνους ἥρωες Πολυτέκνους, καί * Συνιστᾶμε ἰδιαίτερα τό πολύ καλό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ ἤδη θεολόγο Ἀθανασίου Σκαρμόγιαννη, υἱοῦ Ὑπερπολυτέκνων μέ 16 παιδιά! (Εἶναι τῶν Ἐκδόσ. «Σωτῆρος», Σόλωνος Ἀθήνα, τηλ ). Ἐνῶ εἶναι σελίδων 170 καί δεμένο, τιμᾶται μόνο 7 (καί μέ ἔκπτωση στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. 5 )! 22 μάλιστα τούς Ὑπερπολυτέκνους, ὡς Μητρυιά τους, ὅπως φέρονταν οἱ βάρβαροι Τοῦρκοι στήν ἐποχή τῆς Ἁγίας Φιλοθέης. Καί σήμερα οἱ πλεῖστοι Πολύτεκνοι στεροῦνται καί τά στοιχειώδη, καί αὐτό τό ψωμάκι, ὡς ἄνεργοι καί... χρεωμένοι! Κ α τ ά πρόθεση καί προσπάθεια, ἄν ὄχι νά μοιραζόμαστε ὅ,τι ἔχουμε, τουλάχιστο ἄς προσφέρουμε, ὅπως λέγει ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., «κάτιτι ἀπό τό ΤΙΠΟΤΑ», ὅπως ἡ φιλοξενοῦσα τόν Ἅγιο Προφήτη Ἠλία Χήρα καί ἡ ἄλλη πτωχή Χήρα μέ τό «δίλεπτό» της (Μάρκ. 12, 42). Αὐτό τό νόημα ἔχει ἡ ἐσώκλειστη ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ, πού εἶναι μέν προαιρετική, ἀλλά καί... ΑΝΑ- ΓΚΑΙΟΤΑΤΗ! Γι αὐτό ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. τήν περιμένει καί ἀπό Σᾶς, ὡς πρόσωπα, ἀλλά καί ὡς ὁμάδα γνωστῶν καί φίλων Σας, ὅπως τό κάνουν πολλοί Φίλοι μας. Ἕνας τέτοιος «μικροέρανος» δέν εἶναι ἐπαιτεία-ζητιανιά, ἀλλ εὐ-λογία εὐλογημένη ἀπό τόν Πανάγαθο, πού τήν ὑπολογίζει ὡς «δωρεά» πρός τόν Ἴδιο! «Ἐφ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀ δ ε λ φ ῶ ν μου τῶν ἐλαχίστων, Ἐ μ ο ί ἐ π ο ιή σ α τ ε»! (Ματθ. 25, 40). ΕΥΧΑΡΙ- ΣΤΟΥΜΕ.

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ισότητα των δύο φύλων στην Παλαιά Διαθήκη. 2. Η ισότητα των δύο φύλων στην Καινή Διαθήκη. 3. Η ισότητα των δύο φύλων στην Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Στόχοι Οι μαθητές να: αναφέρουν και επεξηγούν ανάγκες που ικανοποιούνται μέσα από το γάμο. δικαιολογούν τη σημασία που έχει ο γάμος ως κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Μαχόμενη Θεολογία Περιεχόμενα Πρόλογος 1996 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά 1997 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ 1998 3. Προβλήματα ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ( οδηγίες για τους μαθητές) Φεβρουάριος 2012 1. Τι είναι η «Σύνοδος των Εφήβων»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ α-παιδειασ κ. ΦΙΛΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αγαπητέ μοι κ. Υπουργέ, Θερμότατα Σας ευχαριστώ, διότι χθές το βράδυ 28 Σεπτεμβρίου ε.έ., κατά την ομιλίαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, αντιπροσωπεία

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Μκ 5,21 Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη. 22 Έρχεται τότε ένας

Μκ 5,21 Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη. 22 Έρχεται τότε ένας Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ: Ο χριστός χαρίζει ξανά το δώρο της ζωής Μκ 5,21 Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Το Σάββατο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι αφιερωμένο από την Εκκλησία μας, στην Ανάσταση του Λαζάρου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε;

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε; ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Πώς σε λένε; A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πώς σε λένε; Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος γνωρίζουν καινούργιους φίλους.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα Ενότητα: Εργασία Επαγγέλματα (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: A1, A2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες Διάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

πίνακας του Χρίστου Πετρίδη Ενότητα 15

πίνακας του Χρίστου Πετρίδη Ενότητα 15 πίνακας του Χρίστου Πετρίδη Ενότητα 15 Εκφράζουμε τη γνώμη μας και την υποστηρίζουμε με επιχειρήματα Βρίσκουμε και περιγράφουμε τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά Ξεχωρίζουμε τα ρήματα με κλίση όπως

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά κείμενα 2. Βαθμοί επιθέτων και επιρρημάτων Η σύγκριση 3. Το β συνθετικό Λεξιλόγιο 4. Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης 5. Δραστηριότητες παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα. Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός ΦΑΣΗ Β: 2 ο δίωρο Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός (θεμελιωτισμός) εκφράζονται οι τάσεις εμμονής

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/Ο6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα