ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΝΤΑΜΠΙΖΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ.: 176/2005 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΝΤΑΜΠΙΖΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ.: 176/2005 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3 Ευχαριστίες Η συγγραφή της παρούσας εργασίας θα ήταν αδύνατη χωρίς την βοήθεια ορισμένων ανθρώπων, τους οποίους και θέλω να ευχαριστήσω. Κατ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου Γεώργιο Παλάτο για το ενδιαφέρον που επέδειξε και τις συμβουλές που μου έδινε μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν από την ολοκλήρωση της εργασίας, καθώς και για την λύση διαφόρων προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συγγραφής της. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αδερφό μου Νταμπίζα Αναστάσιο για την πολύτιμη βοήθεια που μου παρείχε. Φυσικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου για την αμέριστη συμπαράσταση και κατανόηση που μου παρείχαν όλα αυτά τα χρόνια. 2

4 Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Α Περίληψη σελ. 4 Εισαγωγή σελ. 6 Τύποι υδροπονικών συστημάτων σελ. 7 Συστήματα χωρίς υπόστρωμα σελ. 7 Συστήματα με υπόστρωμα σελ. 9 Υποστρώματα σελ. 10 Ανοικτά Κλειστά συστήματα σελ. 13 Ανοικτά συστήματα σελ. 13 Κλειστά συστήματα σελ. 13 Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της υδροπονίας σελ. 14 Πλεονεκτήματα σελ. 14 Μειονεκτήματα σελ. 17 ΜΕΡΟΣ Β Εισαγωγή σελ. 20 Ανάλυση περιβάλλοντος σελ. 21 Στρατηγικός προγραμματισμός σελ. 28 Πρόγραμμα μάρκετινγκ σελ. 29 Χωροταξική διάταξη σελ. 34 Πρόγραμμα παραγωγής σελ. 35 Χρηματοοικονομικό πρόγραμμα σελ. 37 Οργάνωση σελ. 41 Διεύθυνση σελ. 43 Έλεγχος σελ. 44 Βιβλιογραφία Πηγές σελ. 45 3

5 Περίληψη Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της υδροπονικής καλλιέργειας. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται πιο συγκεκριμένα επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan) μιας επιχείρησης με υδροπονική καλλιέργεια ντομάτας. Εισαγωγικά, αναφέρονται οι κυριότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση, όπως το είδος της επιχείρησης, η τοποθεσία της, ο σκοπός ίδρυσης της, η πολιτική της, η αποστολή της και γενικότερα κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τον κλάδο που δραστηριοποιείται. Στην συνεχεία πραγματοποιείτε ανάλυση περιβάλλοντος της επιχείρησης με την ανάλυση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που την επηρεάζουν, καθώς επίσης και ανάλυση SWOT όπου παρουσιάζονται οι δυνάμεις, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές που παρουσιάζει η επιχείρηση. Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση ανταγωνισμού από την οποία μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Συμφώνα με τα παραπάνω γίνεται ανάλυση ενός προγράμματος μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει η εταιρία. Επιπλέον περιγράφεται η χωροταξική διάταξη της εταιρίας και γίνεται ανάλυση και πρόβλεψη του χρηματοοικονομικού προγράμματος. Τέλος περιγράφονται σημαντικές διαδικασίες της επιχείρησης, όπως είναι η οργάνωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος. 4

6 ABSTRACT This paper consists of two parts. The first part presents the main features of hydroponic cultivation. The second part analyzes more specifically the business plan of hydroponic tomato crop. It marks the main information about the business, such as type of business, location, purpose setting up, the policy, the mission and some useful general information on the industry where it operates. In the subsequent analysis make the business environment by analyzing internal and external factors that influence, as well as a SWOT analysis showing the strengths, weaknesses, opportunities and threats presented by the company. Then follows a competitive analysis from which we can draw many conclusions about the viability of the business. According to the above analysis is a marketing program that will follow the company. Moreover describes the layout of the company and is analyzing and forecasting the financial plan. Finally out important processes of the business, such as the organization, management and control. 5

7 Εισαγωγή Η υδροπονική καλλιέργεια είναι µία προηγμένη και εξελιγμένη τεχνική καλλιέργειας µε την οποία τα φυτά αναπτύσσονται χωρίς τη χρησιμοποίηση εδάφους ή εδαφικών µιγµάτων. Η σωστή θρέψη των φυτών εξασφαλίζεται µε κάποιο θρεπτικό διάλυμα. Το θρεπτικό διάλυµα αποτελείται από νερό μέσα στο οποίο βρίσκονται διαλυµένα, σε ισορροπία μεταξύ τους, όλα τα απαραίτητα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται τα φυτά για την ανάπτυξή τους. Η υδροπονία επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο της θρέψης των φυτών, και όταν εφαρμόζεται σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες, µε τον παράλληλο έλεγχο των συνθηκών του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου, καθιστά δυνατή την εντατικοποίηση και τον προγραμματισμό της καλλιέργειας. Η Ελλάδα διαθέτει άριστες κλιµατικές συνθήκες για την ανάπτυξη των θερµοκηπιακών υδροπονικών καλλιεργειών. Η μετάβαση στις υδροπονικές καλλιέργειες και η σωστή διαχείρισή τους έχει μεγάλη σηµασία, προκειμένου να µπορέσει η χώρα να συμβαδίσει µε τους συνεχώς αυξανόμενους ρυθµούς των απαιτήσεων της αγοράς, η οποία λειτουργεί σε ανταγωνιστική βάση. Η ετήσια ηλιοφάνεια και θερμοκρασία βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, που επιτρέπουν την εφαρμογή καλλιεργειών µε περιορισμένες απαιτήσεις σε θέρμανση. Τεχνητός φωτισµός δεν είναι απαραίτητος στις ελληνικές συνθήκες, µε εξαίρεση φυτά µε ιδιαίτερες απαιτήσεις. Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ σηµαντικά διότι µπορούν να καταστήσουν την Ελλάδα ανταγωνιστική σε ποιότητα, ποσότητα και σε τιµή προϊόντων µε άλλες χώρες, οι οποίες έχουν σήµερα το προβάδισµα λόγω σωστής διαχείρισης και εντατικοποίησης των υδροπονικών καλλιεργειών, ενώ υπολείπονται σε κλιµατικές συνθήκες. Οι βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες, µε χρήση υδροπονικών συστημάτων επιτυγχάνουν υπερδιπλάσια παραγωγή και καλό χρονισµό παραγωγής. 6

8 Τύποι υδροπονικών συστημάτων Τα ποικίλα υδροπονικά συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί ταξινομούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα συστήµατα στα οποία δε συμμετέχει κάποιο υπόστρωµα και η καλλιέργεια των φυτών λαµβάνει χώρα απευθείας επάνω στο θρεπτικό διάλυµα. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει υδροπονικά συστήµατα στα οποία χρησιμοποιείται υπόστρωµα, οργανικής ή ανόργανης φύσης. Συστήματα χωρίς υπόστρωμα Στα συστήματα της πρώτης κατηγορίας (χωρίς υπόστρωμα) δεν χρησιμοποιείται κάποιο στερεό υπόστρωμα για την καλλιέργεια και οι ρίζες των φυτών αναπτύσσονται μέσα σε ένα θρεπτικό διάλυμα. Οι τρεις κύριες κατηγορίες υδροπονικών συστημάτων χωρίς υπόστρωμα είναι αυτές που οι ρίζες των φυτών αναπτύσσονται σε κανάλια συνεχούς ροής θρεπτικού διαλύματος, σε μη συνεχούς ροής και στην αεροπονία. Στα συστήματα συνεχούς ροής το θρεπτικό διάλυμα περνά συνεχώς από τις ρίζες. Είναι πολύ πιο εύκολο να αυτοματοποιηθεί ένα τέτοιο σύστημα σε σχέση με το μη συνεχούς ροής του θρεπτικού διαλύματος γιατί η δειγματοληψία και οι διάφορες προσαρμογές π.χ. στην θερμοκρασία και τις αναλογίες του θρεπτικού διαλύματος γίνονται μέσα σε μια ειδική δεξαμενή που έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί μεγάλο αριθμό φυτών με ομογενές θρεπτικό διάλυμα. Ένα δημοφιλές τέτοιο σύστημα είναι το NFT, Nutrient film technique (καλλιέργεια σε μεμβράνη θρεπτικού διαλύματος). Σε αυτό το σύστημα μια πολύ λεπτή στρώση νερού η οποία περιέχει διαλυμένα όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για την ανάπτυξη των φυτών ρέει μέσα από κανάλια μεγάλου μήκους μέσα στα οποία αναπτύσσονται οι ρίζες των φυτών. Τα κανάλια NFT είναι συνήθως επενδυμένα με ειδικό πλαστικό το οποίο είναι λευκό από την εξωτερική πλευρά και μαύρο από την εσωτερική. 7

9 Το NFT είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα υδροπονικής καλλιέργειας στον κόσμο κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους εγκατάστασης που απαιτείται. Εικόνα 1: Επιπλέουσα υδροπονία μαρουλιού Στο σύστημα που δεν υπάρχει ροη του θρεπτικού διαλύματος τα φυτά (οι ρίζες τους) μεγαλώνουν σε αποθήκες-κουτιά μέσα στα οποία υπάρχει το θρεπτικό διάλυμα. Αυτές οι δεξαμενές που περιέχουν μέσα το θρεπτικό διάλυμα φτιάχνονται από διάφορα υλικά όπως γυαλί, πλαστικούς κάδους, σκάφες κτλ. Σε αυτό το σύστημα είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των φυτών ο εμπλουτισμός του διαλύματος με οξυγόνο ο οποίος γίνεται με μια ειδική αντλία η όποια διοχετεύει αέρα στο χώρο της δεξαμενής. Επίσης, είναι απαραίτητο το θρεπτικό διάλυμα να αλλάζει - ανανεώνεται προγραμματισμένα π.χ. μια φορά την εβδομάδα ή αναλόγως τη στάθμη του μέσα στη δεξαμενή. Η αεροπονία είναι ένα σύστημα με το οποίο οι ρίζες των φυτών ψεκάζονται συνεχόμενα η περιοδικά με μια ομίχλη από θρεπτικό διάλυμα. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν απαιτεί υπόστρωμα και έτσι οι ρίζες των φυτών βρίσκονται στον αέρα σε ένα θάλαμο ανάπτυξης όπου ψεκάζονται. Δυο μεγάλα πλεονεκτήματα της αεροπονίας είναι ο πολύ καλός αερισμός των ριζών και ότι χρειάζεται 65% λιγότερο νερό απ ότι στην κλασική υδροπονία. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί 8

10 ότι οι ρίζες των φυτών που ψεκάζονται θα πρέπει να είναι πλήρως προστατευμένες από το φως για την αποφυγή ανάπτυξης αλγών. Εικόνα 2: Καλλιέργεια μαρουλιού με αεροπονία Συστήματα με υπόστρωμα Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία υδροπονικών καλλιεργειών περιέχει συστήματα στα οποία η ανάπτυξη των φυτών γίνεται σε υποστρώματα. Έτσι, είναι προφανές ότι μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις ενός καλλιεργητή τέτοιου είδους είναι η επιλογή του κατάλληλου υποστρώματος. Διαφορετικά υποστρώματα είναι κατάλληλα για κάθε είδους καλλιεργητικές τεχνικές. Η μέθοδος υδροπονίας με υπόστρωμα παίρνει το όνομα της από τον τύπο υποστρώματος που χρησιμοποιείται όπως θα αναπτυχθεί και παρακάτω. 9

11 Υποστρώματα Στην Ελλάδα τα πιο διαδεδομένα υποστρώματα είναι ο πετροβάμβακας, ο περλίτης, η ελαφρόπετρα και ο κοκκοφοίνικας. Το κάθε ένα από αυτά τα υλικά έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο διαχείρισης των αρδεύσεων. Όλα ωστόσο είναι κατάλληλα για χρήση στην υδροπονία. Πετροβάμβακας Ο πετροβάμβακας είναι εισαγόμενο υλικό. Είναι το πιο διαδεδομένο υλικό παγκοσμίως καθώς διαθέτει εξαιρετικές υδραυλικές ιδιότητες. Το 96% του όγκου είναι κενό. Αυτό του δίνει μεγάλη υδατοχωρητικότητα. Έχει καλή στράγγιση και το μεγαλύτερο μέρος του νερού που συγκρατεί είναι εύκολα διαθέσιμο στην καλλιέργεια. Εικόνα 3: Υδροπονία τομάτας σε πετροβάμβακα 10

12 Εδώ να σημειωθεί ότι ο βιομηχανικός πετροβάμβακας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην υδροπονία. Στην υδροπονία χρησιμοποιείται ο υδροπονικός πετροβάμβακας ο οποίος έχει ειδική πλέξη και έχει εμβαπτιστεί σε ειδική ρητίνη, ώστε να αποκτήσει χαρακτηριστικά τέτοια που να τον κάνουν κατάλληλο για χρήση στην υδροπονία. Έχει διάρκεια ζωής 1-2 χρόνια, ανάλογα με τον τύπο. Σημαντικό μειονέκτημα του ότι δεν είναι ανακυκλώσιμος. Περλίτης Ο περλίτης είναι υλικό που παράγεται στην Ελλάδα. Να σημειωθεί και εδώ ότι ο περλίτης που χρησιμοποιείται σε κατασκευές και άλλες χρήσεις δεν είναι κατάλληλος για χρήση στην υδροπονία. Στην υδροπονία χρησιμοποιείται περλίτης συγκεκριμένης κοκκομετρίας, ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένες υδραυλικές ιδιότητες. Έχει διάρκεια ζωής 3 χρόνια, ενώ όπως και ο περλίτης δεν είναι ανακυκλώσιμος. Ελαφρόπετρα Η ελαφρόπετρα επίσης παράγεται στην Ελλάδα. Και εδώ θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην κοκκομετρία της ελαφρόπετρας που θα χρησιμοποιηθεί στην υδροπονία. 11

13 Εικόνα 4: Υδροπονία τομάτας σε ελαφρόπετρα Κοκκοφοίνικας Ο κοκκοφοίνικας είναι οργανικό υλικό. Παράγεται από τα υπολείμματα της καλλιέργειας καρύδας. Μετά την αφαίρεση της θρεπτικής ψίχας από το εσωτερικό της καρύδας, το σκληρό περίβλημα που μένει τεμαχίζεται και από αυτό παράγονται τα υποστρώματα κοκκοφοίνικα. Ο κοκκοφοίνικας δεν είναι διαδεδομένος στην Ελλάδα. Έχει διάρκεια ζωής 3 χρόνια και σημαντικό πλεονέκτημα του είναι ότι είναι ανακυκλώσιμος. 12

14 Ανοικτά Κλειστά συστήματα Ένας άλλος διαχωρισµός των υδροπονικών συστημάτων είναι αυτός που γίνεται µε βάση τον τρόπο διαχείρισης του θρεπτικού διαλύµατος. Με βάση αυτόν τον διαχωρισµό τα υδροπονικά συστήµατα διακρίνονται σε ανοικτά και κλειστά (ανακυκλούµενα). Ανοικτά συστήματα Τα ανοικτά συστήµατα είναι τα πιο απλά και χρονολογικά τα πρώτα που αναπτύχθηκαν. Έχουν διαδοθεί περισσότερο και έχουν λιγότερες απαιτήσεις. Στα συστήµατα αυτά, τα υγρά της αποστράγγισης δεν ανακυκλώνονται αλλά απορρίπτονται. Δηλαδή, Η περίσσεια θρεπτικού διαλύµατος που απορρέει από τον χώρο των ριζών διαφεύγει στο περιβάλλον. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα αυξηµένες απώλειες λιπασµάτων µε την απορροή και ρύπανση του εδάφους και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Οι δύο αυτοί λόγοι οδήγησαν στην ανάπτυξη των κλειστών συστηµάτων, που σε λίγα χρόνια θα διαδεχθούν τα ανοικτά. Κλειστά συστήματα Στα κλειστά συστήµατα Η περίσσεια θρεπτικού διαλύµατος που στραγγίζει και αποµακρύνεται από το περιβάλλον της ρίζας µετά από την παροχή του στην καλλιέργεια συλλέγεται, συµπληρώνεται µε νερό και θρεπτικά στοιχεία και ξαναχρησιµοποιείται. Με τον τρόπο αυτό έχουµε οικονοµία στην κατανάλωση λιπασµάτων και σηµαντική µείωση της ρύπανσης. Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα κλειστά συστήµατα είναι πιο ευαίσθητα σε επιµολύνσεις του ριζικού συστήµατος και ένα σηµαντικό µειονέκτηµά τους είναι η πιθανή εξάπλωση ασθενειών σε όλα τα φυτά της καλλιέργειας. 13

15 Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της υδροπονίας Πλεονεκτήματα Απουσία ζιζανίων Η αλήθεια είναι ότι τα ζιζάνια, όπως και κάθε άλλο φυτό, λατρεύουν την υδροπονία. Διάφοροι όμως παράγοντες δεν επιτρέπουν την εμφάνιση τους. Πρώτα από όλα τα υποστρώματα έρχονται απαλλαγμένα από ασθένειες και σπόρους ζιζανίων. Επίσης τα υποστρώματα είναι καλυμμένα, συνεπώς δεν μπορεί να μεταφερθεί σπόρος ζιζανίων σε αυτά. Το μόνο σημείο στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν ζιζάνια είναι σε σημεία όπου λιμνάζει νερό από τις απορροές των υποστρωμάτων. Αν στα κανάλια απορροής δοθεί σωστή κλίση σε όλο το μήκος τους, δεν πρόκειται να παρατηρηθούν ζιζάνια. Απουσία ασθενειών του ριζικού συστήματος. Όπως αναφέρθηκε τα υποστρώματα έρχονται απαλλαγμένα από ασθένειες. Αυτό αποτελεί μία πολύ καλή αρχή για τη νέα καλλιέργεια. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό συνθήκες, μπορεί να παρατηρηθούν ασθένειες του ριζικού συστήματος και του λαιμού, καθώς είναι δυνατή η μεταφορά μολύσματος μέσω του νερού άρδευσης. Για παράδειγμα ένα είδος φουζάριου (το Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici) ευνοείται από την απουσία μυκήτων ανταγωνιστών (που υπάρχουν στο έδαφος και σταδιακά αναπτύσσονται και στα υδροπονικά υποστρώματα) και συνθήκες θερμοκρασίας ρίζας o C. Έτσι σε ορισμένες περιπτώσεις πρώιμων ανοιξιάτικων ή όψιμων φθινοπωρινών φυτεύσεων μπορεί να έχουμε εμφάνιση 14

16 προσβολών σε ένα μικρό ποσοστό των φυτών, κάτι που εύκολα αντιμετωπίζεται, εφόσον δράσουμε προληπτικά εγκαθιστώντας μύκητες ανταγωνιστές. Απουσία νηματωδών Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχει καταγραφεί μία περίπτωση προσβολής καλλιέργειας σε υδροπονία από νηματώδεις, και όπως διαπιστώθηκε από σχέτικη έρευνα, η προσβολή είχε γίνει στο φυτώριο. Δυνατότητα ελέγχου των συνθηκών της ρίζας Στην υδροπονία ο αγρότης έχει τον πλήρη έλεγχο της θρέψης και της άρδευσης της καλλιέργειας. Μπορεί εύκολα να διατηρεί την υγρασία στα επιθυμητά επίπεδα. Παρέχει διαρκώς ένα πλούσιο θρεπτικό διάλυμα για την καλλιέργεια και συνθήκες ph που να διευκολύνουν την απορρόφηση τους από τα φυτά. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση επιδαπέδιας θέρμανσης είναι εφικτός και ο έλεγχος της θερμοκρασίας του υποστρώματος κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μόνο πρόβλημα είναι η αδυναμία ελέγχου της θερμοκρασίας του υποστρώματος όταν η καλλιέργεια δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί επαρκώς ώστε το φύλλωμα της να καλύπτει τα υποστρώματα. Στην περίπτωση αυτή, λόγω και του περιορισμένου όγκου του υποστρώματος, η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 30 o C, κυρίως αργά την άνοιξη και κατά το καλοκαίρι. Ωστόσο είναι κάτι το οποίο εύκολα αντιμετωπίζεται. 15

17 Επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων και καλύτερης ποιότητας Η υδροπονία εξασφαλίζει τη βέλτιστη θρέψη της καλλιέργειας, με αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων και καλύτερης ποιότητας. Τα αποτελέσματα είναι εντονότερα όταν οι συνθήκες εντός του θερμοκηπίου δεν θέτουν περιορισμούς στην ανάπτυξη της καλλιέργειας (πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, συνθήκες που να ευνοούν την ανάπτυξη ασθενειών κτλ). Μεγαλύτερη διάρκεια καλλιέργειας Λόγω των καλύτερων συνθηκών ανάπτυξης της ρίζας, της καλύτερης θρέψης του φυτού και της απουσίας ασθενειών του λαιμού και της ρίζας, τα φυτά μπορούν να παραμείνουν παραγωγικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ενδεικτικά, η καλλιέργεια της τομάτας μπορεί να φτάσει σε διάρκεια μέχρι και το ένα έτος. Η μεγαλύτερη διάρκεια της καλλιέργειας έχει πολλαπλά οφέλη για τον παραγωγό, με πρώτο το ότι έχει συνεχή παραγωγή, είναι σε παραγωγή για περισσότερο χρόνο και έχει μειωμένα έξοδα αγοράς πολλαπλασιαστικού υλικού. Συγκρίνοντας μία ετήσια καλλιέργεια τομάτας με δύο εξάμηνες, στην πρώτη περίπτωση το θερμοκήπιο θα είναι σε παραγωγή για 9,5-10 μήνες, ενώ στη δεύτερη για 7-8 μήνες. Επίσης στην πρώτη περίπτωση η αγορά φυτάριων θα γίνει μία φορά, ενώ στη δεύτερη δύο. Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι η καλύτερη θρεπτική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα φυτά στην υδροπονία βοηθάει στην αντιμετώπιση χαμηλών θερμοκρασιών. Έτσι σε περιοχές με κρύους χειμώνες και σε μη θερμαινόμενα θερμοκήπια, μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της καλλιέργειας (εφόσον δεν έχουμε παγετούς), αν και φυσικά η παραγωγικότητα θα είναι μειωμένη. 16

18 Μειονεκτήματα Μεγαλύτερη αρχική επένδυση Σε σχέση με την καλλιέργεια στο έδαφος η υδροπονία απαιτεί κάποια πρόσθετη επένδυση για την εγκατάσταση του υδροπονικού συστήματος και της κεφαλής υδρολίπανσης. Να σημειωθεί εδώ ότι οι κεφαλές υδρολίπανσης που χρησιμοποιούνται για τις καλλιέργειες στο έδαφος, εφόσον μπορούν να ρυθμίσουν αγωγιμότητα και ph, είναι κατάλληλες και για την υδροπονία. Επίσης, προκειμένου να εκμεταλλευτεί κανείς τις δυνατότητες της υδροπονίας στο σύνολο τους, συχνά οι παραγωγοί που επιλέγουν να εγκαταστήσουν υδροπονικά συστήματα προχωράνε και σε εκσυγχρονισμό των θερμοκηπίων τους, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να είναι πάντα απαραίτητο. Απαιτεί διαφορετική τεχνογνωσία σε σχέση με τη καλλιέργεια στο έδαφος και πιο εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση της θρέψης και των αρδεύσεων Η διαφορά δεν έχει να κάνει με τις καλλιεργητικές φροντίδες (κλάδεμα, ανάρτηση της καλλιέργειας, καθάρισμα κτλ.) αλλά με τον τρόπο που γίνονται τα ποτίσματα. Ο όγκος του υποστρώματος στην υδροπονία είναι περιορισμένος, συνεπώς για να υπάρχει πάντοτε διαθέσιμο νερό για την καλλιέργεια απαιτούνται πολλά ποτίσματα ημερησίως με μικρές ποσότητες νερού ανά πότισμα. Η διαχείριση των ποτισμάτων στην υδροπονία είναι σημαντική καθώς μπορεί να οδηγήσει το φυτό σε βλαστική ή αναπαραγωγική ανάπτυξη και συνεπώς να οδηγήσουμε την καλλιέργεια όπως επιθυμούμε (πρωίμιση ή οψίμιση, μέγεθος καρπού κτλ.). 17

19 Επίσης και πάλι λόγω του περιορισμένου όγκου του υποστρώματος, αλλά και της χημικής αδράνειας των υποστρωμάτων, τα όποια λάθη έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καλλιέργεια. Όμως το ίδιο γρήγορα μπορούν αν διορθωθούν. Απαιτεί καλύτερη ποιότητα νερού άρδευσης Στην υδροπονία απαιτείται η χρήση καλύτερης ποιότητας νερού. Νερό το οποίο μπορεί να θεωρείται αποδεκτό για καλλιέργεια στο έδαφος μπορεί να είναι ακατάλληλο για καλλιέργεια σε υδροπονία, ενώ νερό που θεωρείται καλής ποιότητας για καλλιέργεια στο έδαφος μπορεί να θεωρείται ως απλά αποδεκτό για καλλιέργεια σε υδροπονία. 18

20 Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) 19

21 1.Εισαγωγή Το επιχειρηματικό σχέδιο που ακολουθεί αφορά ατομική επιχείρηση της Νταμπίζα Καλλιόπης με διακριτικό τίτλο TomatoFun. Η επιχείρηση έχει έδρα την περιοχή με την ονομασία Ακρολιμνιά δίπλα από το δυτικό μέρος της λίμνης Βόλβης στο νομό Θεσσαλονίκης. Η χιλιομετρική της απόσταση από το κέντρο της Θεσσαλονίκης αποτιμάται στα 45 χιλιόμετρα. Η επιχείρηση είναι αγροτικού ενδιαφέροντος και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία ντομάτας. Πιο συγκεκριμένα, είναι μια επιχείρηση θερμοκηπιακής καλλιέργειας ντομάτας με τη σύγχρονη μέθοδο της υδροπονίας. Διεύθυνση: Περιοχή Ακρολιμνιάς, Δήμος Βόλβης Τηλέφωνο: Η αποστολή της επιχείρησης είναι η παραγωγή και διάθεση καταναλωτικών προϊόντων, όπως είναι οι ντομάτες. Η πολιτική της επιχείρησης είναι η παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων τα οποία θα είναι απαλλαγμένα από τη χρήση επικίνδυνων λιπασμάτων και χημικών τα όποια θα είναι υγιεινά για τους καταναλωτές. Επίσης, η επιχείρηση χρησιμοποιεί μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον. 20

22 2. Ανάλυση περιβάλλοντος Οι συνθήκες οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν το περιβάλλον της επιχείρησης «TomatoFun» χωρίζονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: Οικονομικό περιβάλλον Το οικονομικό περιβάλλον αναφέρεται στην οικονομική ζωή που επικρατεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μερικοί από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν το οικονομικό περιβάλλον είναι οι οικονομική ανάπτυξη, ο ρυθμός του πληθωρισμού, η ευκολία δανεισμού, το επιτόκιο δανεισμού κ.α. Λόγω της οικονομικής κρίσης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η ρευστότητα που υπάρχει στην αγορά και ο ρυθμός ανάπτυξης των επιχειρήσεων έχουν μειωθεί δραματικά. Αυτά τα δεδομένα είναι σίγουρα αποθαρρυντικά για τη δημιουργία νέων επενδύσεων, ωστόσο δεν είναι αποτρεπτικά εάν γίνουν με προσεκτικό σχεδιασμό. Τεχνολογικό περιβάλλον Ο τομέας της γεωργίας έχει αναπτυχτεί και συνεχίζει να αναπτύσσεται τεχνολογικά με ραγδαίους ρυθμούς. Οι ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει διαφοροποιήσει και διευκολύνει την γεωργία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πιο συγκεκριμένα στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, οι νέες τεχνολογίες έχουν αναβαθμίσει την παραγωγή των προϊόντων τόσο σε ποιότητα αλλά και ποσότητα. Οι υδροπονικές καλλιέργειες εάν και όχι τόσο διαδεδομένες χρησιμοποιούν και στηρίζονται όσο καμία άλλη καλλιέργεια στην τεχνολογία. Κοινωνικό περιβάλλον Η δομή της κοινωνίας, οι αντιλήψεις των κάτοικων της, τα δημογραφικά στοιχεία, οι αξίες, τα πρότυπα και γενικότερα η κουλτούρα της κοινωνίας είναι σαφές ότι επηρεάζουν την ύπαρξη μιας επιχείρησης. Αυτά τα κοινωνικά στοιχεία επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις καταναλωτικές ανάγκες και συνήθειες των ανθρώπων που ζουν σε αυτή. 21

23 Πολιτικό - Νομικό περιβάλλον Το πολιτικό περιβάλλον είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή, αν και η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα που έχει νόμους, υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την ύπαρξη μιας επιχείρησης. Μερικά από αυτά είναι οι μη εφαρμογή των νόμων, η δαιδαλώδης γραφειοκρατία, η θέσπιση καινούργιων φορολογικών μέτρων σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα και γενικότερα η καχυποψία απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Όλα τα παραπάνω έχουν άμεσο αντίκτυπο στην προσπάθεια δημιουργίας μιας καινούργιας επιχείρησης. Γενικά ο τομέας της υδροπονίας Η υδροπονική καλλιέργεια είναι μια προηγμένη και εξελιγμένη τεχνική καλλιέργειας με την οποία τα φυτά αναπτύσσονται χωρίς τη χρησιμοποίηση εδάφους η εδαφικών μιγμάτων. Η σωστή θρέψη των φυτών εξασφαλίζεται με κάποιο θρεπτικό διάλυμα. Το θρεπτικό διάλυμα αποτελείται από νερό μέσα στο όποιο βρίσκονται διαλυμένα σε ισορροπία μεταξύ τους όλα τα απαραίτητα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται τα φυτά για την ανάπτυξη τους. Με την υδροπονία πετυχαίνουμε τον απόλυτο έλεγχο της θρέψης των φυτών. Όταν εφαρμόζεται σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες μέσα στις οποίες ελέγχουμε τις συνθήκες του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου, μπορούμε να έχουμε εντατικοποίηση και προγραμματισμό της καλλιέργειας. Η ηλιοφάνεια αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την οικονομικότερη διαχείριση θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Η Ελλάδα, διαθέτει άριστες κλιματικές συνθήκες για την ανάπτυξη των θερμοκηπίων υδροπονικών καλλιεργειών. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί πως η ηγέτιδα χώρα σε αυτού του είδους τις καλλιέργειες είναι η Ολλανδία, χώρα με πολύ μικρότερο δείκτη ηλιοφάνειας από την Ελλάδα. Η ετήσια ηλιοφάνεια και θερμοκρασία βρίσκονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα και επιτρέπουν την εφαρμογή καλλιεργειών με πολύ λίγες απαιτήσεις σε θέρμανση. Σε συνδυασμό με τις αυξημένες ποσότητες παραγωγής αλλά και την καλύτερη ποιότητα προϊόντων που παράγονται με μεθόδους υδροπονίας, μια υδροπονική καλλιέργεια στην Ελλάδα μπορεί να έχει ισχυρό ανταγωνιστικό 22

24 πλεονέκτημα σε ποσότητα, ποιότητα και τιμή προϊόντων από άλλες χώρες οι οποίες έχουν τα ινία αυτή τη στιγμή λογά της σωστής διαχείρισης των καλλιεργειών. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες χωρίς να διαθέτουν τα φυσικά πλεονεκτήματα τα οποία αναφέραμε παραπάνω, μπορούν και επιτυγχάνουν με τη χρήση της υδροπονίας υπερδιπλάσια παραγωγή και πιο προγραμματισμένη. Η υδροπονία αναπτύσσεται ακόμη με αργούς ρυθμούς στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες. Οι κυριότεροι λόγοι φαίνεται να είναι ότι οι υδροπονίες καλλιέργειες απαιτούν ειδικευμένες γνώσεις και τεχνολογία και ότι έχουν υψηλό κόστος εγκατάστασης. Ενδεικτικά για το ρυθμό αύξησης τους η καλλιεργούμενη έκταση στην Ελλάδα με υδροπονική μέθοδο ήταν περίπου 350 στρέμματα το 1994 (Μαυρογιαννοπουλος Γ., 1994) και σήμερα έχει φτάσει τα στρέμματα. Σε ποσοστό, αυτό αντιστοιχεί μόλις στο 4% της συνολικής έκτασης των θερμοκηπιακών καλλιεργειών της Ελλάδας. Γενικά ο τομέας των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Αυτήν την στιγμή στην Ελλάδα περίπου το 20% του συνολικού πληθυσμού της χώρας ασχολείται με την γεωργία. Ο τομέας των θερμοκηπίων μετά το 1970 έως και σήμερα αυξάνεται συνεχώς. Το μεγάλο πλεονέκτημα των θερμοκηπίων είναι ότι παράγουν κηπευτικά εκτός εποχής. Ανήκουν στις εντατικές εκμεταλλεύσεις όσον αφορά στην ελληνική γεωργία με αποτέλεσμα μεγάλες στρεμματικές αποδόσεις, ενώ συμβάλουν σημαντικά στη διαμόρφωση του γεωργικού εισοδήματος. Πιο συγκεκριμένα τα κηπευτικά καταλαμβάνουν το 25% της συνολικής φυτικής παραγωγής. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου γεωργίας, το 2005 η συνολική έκταση των θερμοκηπίων που καλλιεργήθηκαν με κηπευτικά ανήλθε σε περίπου στρέμματα. Περισσότερα από τα μισά στρέμματα καλλιεργήθηκαν με ντομάτες ( στρ.), δεύτερη έρχεται η καλλιέργεια αγγουριού (9.375 στρ.) κτλ. 23

25 Είδος καλλιέργειας Έκταση σε στρέμματα Παράγωγη σε τόνους Μέση παράγωγη ανά στρέμμα Ντομάτα Αγγούρι Κολοκυθάκι Μελιτζάνα Πιπεριά Φασολάκι νωπό Μαρούλι Πεπόνι Καρπούζι Φράουλα Σύνολο Εάν κάποιος συγκρίνει τις στρεμματικές αποδόσεις των ελληνικών θερμοκηπιακών καλλιεργειών με αντίστοιχες ξένες, θα καταλάβει ότι υστερούν κατά πολύ. Αυτό, εάν το δει κανείς από την θετική του πλευρά σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο είναι η γεωγραφική κατανομή αυτών των καλλιεργειών. Η Κρήτη, η Μακεδονία και η Πελοπόννησος φαίνεται ότι έχουν τα σκήπτρα. Κρήτη 41,81% Κεντρική Μακεδονία 17,65% Πελοπόννησος 13,7% Δυτική Ελλάδα 8,54% Ήπειρος 4,72% Νότιο αιγαίο 3,58% Αττική 3,04% Θεσσαλία 2,36% Αν. Μακεδονία Θράκη 1,8% Βόρειο αιγαίο 0,99% 24

26 Στερεά Ελλάδα 0,64% Ιόνια νησιά 0,49% Δυτική Μακεδονία 0,075% Ανάλυση ανταγωνισμού Ως ανταγωνισμός μπορεί να θεωρηθούν όλα τα θερμοκήπια που παράγουν κηπευτικά. Πιο συγκεκριμένα όμως, θα δούμε ως ανταγωνιστές μόνο τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες ντομάτας. Αν και η παραγωγή των προϊόντων μας θα γίνεται με την μέθοδο της υδροπονίας, θα πρέπει να συναγωνιζόμαστε και τις συμβατικές καλλιέργειες ντομάτας θερμοκηπίου διότι και αυτές απευθύνονται στο ίδιο καταναλωτικό κοινό και έχουν τα ίδια κανάλια διανομής. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εικόνα όλων των επιχειρήσεων γιατί εκτός από μερικές μεγάλες μονάδες και εταιρίες παραγωγής θερμοκηπιακής ντομάτας οι υπόλοιπες είναι κατακερματισμένες καλλιέργειες των οποίων ιδιοκτήτες είναι χιλιάδες αγρότες. Έτσι, θα αναλύσουμε πόσα στρέμματα ντομάτας καλλιεργούνται σε κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Ήπειρος 7% Δυτική Ελλάδα 7% Παραγωγή Θερμοκηπιακής Ντοματας Θεσσαλία 4% Νότιο Αιγαίο 5% Πελοπόννησος 11% Αττική 3% Λοιπές Περιοχές 5% Κεντρική Μακεδονία 15% Κρήτη 44% 25

27 Συμπερασματικά, βλέπουμε ότι μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας το κατέχουν καλλιέργειες από την περιοχή της Κρήτης και έπειτα από την περιοχή στην οποία θα δραστηριοποιηθεί η TomatoFun, την Κεντρική Μακεδονία. Ανάλυση SWOT Σε αυτό το σημείο θα αναλύσουμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης καθώς και τις ευκαιρίες και τις ενδεχόμενες απειλές που μπορεί να υπάρξουν. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να κατανοήσουμε καλυτέρα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που μπορεί να έχει η επιχείρηση, κάποια στοιχεία της τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον αλλά και κάποιες απειλές οι οποίες μπορεί να πηγάζουν από το εσωτερικό η το εξωτερικό της περιβάλλον. Δυνατά σημεία Μεγάλη διάρκεια παραγωγής. Το υδροπονικο θερμοκήπιο μπορεί να παράγει ντομάτες σχεδόν καθ όλη την διάρκεια του χρόνου. Η παραγωγή είναι ποιοτικά και ποσοτικά καλύτερη. Αυτό είναι αποτέλεσμα της σωστής θρέψης των φυτών. Εξοικονόμηση νερού και θρεπτικών στοιχείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και ανακυκλωμένο νερό. Δεν απαιτείται καλλιέργεια του εδάφους, καταπολέμηση ζιζανίων και απολύμανση του εδάφους. Αυτό συνεπάγεται εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος αλλά και περιορισμό της χρήσης φυτοφαρμάκων. Υπάρχει δυνατότητα για πυκνή φύτευση και έτσι χρησιμοποιείται καλύτερα ο χώρος του θερμοκηπίου. Περιορισμός της σκληρής χειρονακτικής εργασίας με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται. Τοποθεσία εγκατάστασης της επιχείρησης. Η περιοχή της λίμνης Βόλβης βρίσκεται πολύ κοντά από την Θεσσαλονίκη (περίπου 45 Χελμ.). Έτσι, 26

28 υπάρχει δυνατότητα προώθησης των προϊόντων σε μια μεγάλη αγορά χωρίς πολλά μεταφορικά έξοδα και καθυστερήσεις. Επίσης, η Θεσσαλονίκη αποτελεί και ένα κόμβο για μελλοντικές σκέψεις εξαγωγής των προϊόντων τόσο στα βαλκάνια όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη Ιδιόκτητη έκταση 50 στρεμμάτων Συσκευαστήριο και ψυγείο Αδύνατα σημεία Απαιτείται μεγάλη εξειδίκευση για τη χρήση των νέων τεχνικών παραγωγής. Εάν για παράδειγμα αποκλίνει έστω και για λίγο η ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων τότε έχουμε καταστροφικές συνέπειες για όλη την παραγωγή. Ανάγκη ύπαρξης εργαστηρίου για την ανάλυση του θρεπτικού διαλύματος, του υποστρώματος και των ίδιων των φυτών Απαιτείται σημαντικό κεφάλαιο για την αρχική επένδυση. Ευκαιρίες Ανάδειξη της οικολογικής πλευράς της επιχειρήσεις και των απαλλαγμένων από επικίνδυνα αγροτοχημικά προϊόντων. Πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων με τα εθνικά συστήματα AGRO2.1 και AGRO2.2 Οι τοπικοί ανταγωνιστές έχουν προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας. Η μέθοδος της υδροπονίας σε ντομάτες έχει καλυτέρα αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων και δεν είναι καθόλου διαδεδομένη. Πιστοποίηση ποιότητας με GLOBALGAP και δυνατότητα μελλοντικής εξάπλωσης στο εξωτερικό. Το συγκεκριμένο σύστημα ποιότητας αναγνωρίζεται παγκοσμίως και έχει ως βάση την ιχνηλασιμότητα από το ράφι ως το χωράφι και την τήρηση κάποιος ορθών γεωργικών πρακτικών (Good Agricultural Practices, GAP) 27

29 Απειλές Πλεονέκτημα μεγάλων ανταγωνιστών. Μπορεί οι περισσότερες επιχειρήσεις του είδους να είναι μικρές αλλά υπάρχουν κάποιες μεγάλες εταιρίες οι οποίες έχουν κάποια πλεονεκτήματα όπως η γνώση της αγοράς και η εδραίωση τους σε αυτήν, η άριστη οργάνωση τους λόγω ύπαρξης μεγάλων κεφαλαίων, η παραγωγή μεγάλης ποσότητας προϊόντων και η δυνατότητα χαμηλότερης τιμής και μικρότερου κόστους παραγωγής κ.α. Αδυναμία στην αντίδραση των μεγαλυτέρων ανταγωνιστών 3. Στρατηγικός προγραμματισμός Στρατηγικός στόχος της επιχείρησης είναι να μπορέσει να κάνει απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου της επένδυσης σε λιγότερο από μια πενταετία. Φυσικά από εκεί και πέρα στόχος είναι η υπερκάλυψη όλων των εξόδων και η μεγιστοποίηση των κερδών της. Παρακάτω δίνεται με αριθμούς ο στόχος πενταετίας χωρισμένος σε έτη. Φυσικά τα ποσά που αναφέρονται είναι σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις προβλέψεις πωλήσεων που έχει γίνει και μπορεί να αναπροσαρμοστούν με την πάροδο του χρόνου. Στρατηγικός Προγραμματισμός 1 ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος Σύνολο

30 Κατά τον πρώτο χρόνο προβλέπουμε τις χαμηλότερες πωλήσεις διότι η επιχείρηση είναι άγνωστη και θα κάνει για πρώτη φορά είσοδο στην αγορά με τις δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται. Επίσης, εκτός από τις δυσκολίες της αγοράς μπορεί να αντιμετωπίσουμε τυχόν δυσκολίες στην παραγωγή των προϊόντων. Πιστεύουμε, ότι ο στρατηγικός προγραμματισμός είναι αρκετά ρεαλιστικός και εφικτός. Μέχρι το τέλος τις πενταετίας θα έχουμε κάνει απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου. 4. Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Τμηματοποίηση αγοράς Tο προϊόν το όποιο παράγει η έτεραι TomatoFun είναι ευρείας κατανάλωσης και απευθύνεται σε όλο το ευρύ κοινό. Παρόλα αυτά για να φτάσουν τα προϊόντα στον καταναλωτή, η εταιρία χρησιμοποιεί διάφορους ενδιάμεσους οι όποιοι παρουσιάζονται παρακάτω ανάλογα με το ποσοστό που κατέχουν. Τμηματοποίηση Υδροπονικής Καλλιέργειας Ντομάτας Λαική Αγορά Κεντρική 10% Λαχαναγορά 15% Τοπικά Καταστήματα/Μα νάβικα 22% Σούπερ Μάρκετ 53% 29

31 Τμηματοποίηση Συμβατικής Καλλιέργειας Τοματας Λαική Αγορά 20% Τοπικά Καταστήματα/Μα νάβικα 15% Σούπερ Μάρκετ 45% Κεντρική Λαχαναγορά 20% Συγκρίνοντας τις δυο παραπάνω πίτες, συμπεραίνουμε ότι τα σουπερμάρκετ κατέχουν με διαφορά το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, είτε πρόκειται για ντομάτες που παράγονται με συμβατικές μεθόδους είτε με τη μέθοδο της υδροπονίας. Εκεί που παρατηρείτε διαφοροποίηση είναι στο ποσοστό της κεντρικής λαχαναγοράς και της λαϊκής σε σχέση με τα τοπικά καταστήματα/μανάβικα. Στην περίπτωση της ντομάτας με υδροπονία η λαϊκή αγορά και η Λαχαναγορά κατέχει το 25% σε αντίθεση με τη συμβατική ντομάτα στην οποία αυτές οι δυο κατηγορίες κατέχουν το 40%. Στόχευση Η εταιρία TomatoFun θέλει να έχει πελάτες και από τις 4 κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Την πρώτη πενταετία η εταιρία στοχεύει στην αγορά του νομού Θεσσαλονίκης και των γύρω νομών. Προτεραιότητα θα δοθεί στα σουπερμάρκετ διότι κατέχουν το σημαντικότερο μερίδιο αγοράς και στα τοπικά καταστήματα/ντελικατεσεν στα οποία η εταιρία φιλοδοξεί να έχει δυνατή παρουσία. Με την παρουσία των προϊόντων σε επιλεγμένα τοπικά καταστήματα προσδοκάται να δοθεί η εικόνα ενός ποιοτικότερου προϊόντος 30

32 από τα υπόλοιπα. Φυσικά, θα υπάρχει παρουσία στην κεντρική λαχαναγορά εάν και μικρότερη, γιατί πολλά εστιατόρια και άλλου είδους μαγαζιά προμηθεύονται από εκεί. Την μικρότερη παρουσία της εταιρίας θα την έχει η λαϊκή αγορά. Η διάθεση των προϊόντων της εταιρίας σε τουλάχιστον δυο διαφορετικά κανάλια είναι απαραίτητο στοιχείο για τη επίτευξη μεγαλύτερης μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων. Προϊόν Τα προϊόντα που θα παράγει η έτεραι TomatoFun διακρίνονται στα εξής: Ντομάτες ποικιλίας Brilliant. Το συγκεκριμένο είδος παράγει τσαμπιά επιτραπέζιας ντομάτας όπου το κάθε τσαμπί αποτελείτε από 4 με 5 ντομάτες. Ντοματάκια ποικιλίας Amoroso. Το συγκεκριμένο είδος παράγει τσαμπιά μικρής ντομάτας όπου το κάθε τσαμπί αποτελείτε από 12 περίπου στοματάκια. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα προϊόντα της εταιρίας θα τυποποιούνται και θα συσκευάζονται στις ειδικές εγκαταστάσεις συσκευαστήριο της εταιρίας και έπειτα υπάρχει η δυνατότητα αποθηκεύσεις στο ειδικά διαμορφωμένο ψυγείο. Τα προϊόντα χωρίζονται σε ποιοτικές κατηγορίες, οι οποίες κατά σειρά από την ανώτερη προς την κατώτερη είναι οι εξής: Ποιοτική κατηγορία EXTRA Ποιοτική κατηγορία I Ποιοτική κατηγορία II 31

33 Πιο συγκεκριμένα, για τα δύο είδη ντομάτας έχουμε τα εξής χαρακτηριστικά: Είδος Brilliant, τομάτα σε τσαμπί Amoroso, στοματάκια σε τσαμπί Προδιαγραφές Μέγεθος καρπού > 65mm 4 5 καρποί ανά τσαμπί Μέγεθος καρπού 30 45mm Συσκευασία Χαρτοκιβώτιο των 5 κιλών Χαρτοκιβώτιο των 4 κιλών Κουπάκια 500gr Τιμή Η πολιτική τιμολόγησης της εταιρίας αντιστοιχεί στην ποιότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων της. Η τιμολόγηση αναφέρεται σε κάθε κιλό προϊόντος. Η τιμές δεν είναι σταθερές για όλη την διάρκεια του έτους και αυτό γίνεται γιατί η ζήτηση για το προϊόν είναι διαφορετική κάθε μήνα λογω της εποχικότητας της ντομάτας. Σε περιόδους όπου η ντομάτα είναι «εποχής» η τιμή πέφτει διότι υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά προϊόντων καθώς παράγονται και συμβατικές καλλιέργειες ντομάτας. Παρόλα αυτά οι τιμές κυμαίνονται ανάμεσα στα 0,80 και 1,20. Δηλαδή με μέσο ορό το 1 ευρώ. Οι τιμές γενικότερα των προϊόντων της εταιρίας θα είναι λίγο χαμηλότερες από αυτές του ανταγωνισμού (της υδροπονικής ντομάτας) για να μπορέσει η έτεραι να κερδίσει μερίδιο αγοράς. Διανομή Η διανομή των προϊόντων θα γίνεται με δυο τρόπους. Κατευθείαν από το συσκευαστήριο. Θα μπορούν οι πελάτες να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους από το χώρο μας. Αυτό θα μειώνει το φόρτο εργασίας και συγχρόνως οι πελάτες θα κερδίζουν χαμηλότερες τιμές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν μεταφορικά έξοδα Διανομές στο χώρο του πελάτη με το φορτηγάκι ψυγείο της εταιρίας. 32

34 Προώθηση Επειδή η εταιρία θα κάνει για πρώτη φορά την εμφάνιση της στην αγορά θα πρέπει η προώθηση των προϊόντων της και η διαφημιστική της καμπάνια να είναι δυναμική. Παρακάτω παρατίθενται μερικοί από τους τρόπους προώθησης και διαφήμισης. Internet. Μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας (www.tomatofun.com) θα μπορεί ο καθένας να ενημερώνεται για αυτήν και τα προϊόντα της. Θα μπορεί να βλέπει το ιστορικό και το σκοπό της επιχείρησης, αναλυτικά τα προϊόντα και τη διαδικασία παραγωγής, τις διάφορες πιστοποιήσεις που θα έχουμε και διάφορα νέα ανακοινώσεις της εταιρίας. Φυσικά, όλες οι ενότητες θα είναι εμπλουτισμένες από εικόνες. Πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων μας θα αναγράφεται η διεύθυνση της ιστοσελίδας. Εφημερίδες και Περιοδικά. Θα υπάρχουν κάποιες διαφημίσεις και κάποια ένθετα σε διάφορες εφημερίδες της βόρειας Ελλάδας στην αρχή και αναλόγως της πορείας της επιχείρησης επέκταση μετά την πενταετία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επίσης, θα υπάρχουν διαφημίσεις και άρθρα σε επιλεγμένα περιοδικά του χώρου της διατροφής, της μαγειρικής και της οικολογίας. Διαφήμιση μέσω του φορτηγού ψυγείου της εταιρίας. Το φορτηγάκι με το όποιο θα γίνονται οι διανομές των προϊόντων θα είναι καθημερινός στο δρόμο. Έτσι θα έχει επάνω του σχεδιασμένη διαφήμιση με το όνομα και το σήμα της εταιρίας, κάποια στοιχεία για αυτήν και φυσικά το σλόγκαν της. Ραδιοφωνικά σποτάκια μικρού μήκους τα οποία στο τέλος θα αναφέρουν το σλόγκαν της εταιρίας Tomato Fun.. οι χαρούμενες ντομάτες. Έντυπα και ενημερωτικά φυλλάδια, τα οποία θα ενημερώνουν για τα πλεονεκτήματα των προϊόντων της εταιρίας και για την οικολογική της συνείδηση. 33

35 5. Χωροταξική Διάταξη Η επιχείρηση TomatoFun έχει ως τοποθεσία την περιοχή της Βόλβης. Συγκεκριμένα απέχει 45 χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη. Η περιοχή έχει αρκετά υψηλό επίπεδο ηλιοφάνειας, απέχει πολύ λίγο από την Θεσσαλονίκη η οποία είναι και η αγορά που θέλουμε να επικεντρωθούμε και έχει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται για μια θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης εκτείνονται μέσα σε 50 στρέμματα. Τα θερμοκήπια της εταιρίας καταλαμβάνουν 8 στρέμματα και μαζί με τις λοιπές εγκαταστάσεις τους περίπου 12 στρέμματα. Επιπλέον, το συσκευαστήριο και το ψυγείο της εταιρίας καταλαμβάνουν άλλα 8 στρέμματα. Τέλος, τα γραφεία της εταιρίας έχουν 2 στρέμματα έκταση και ο προαύλιος χώρος άλλα 10 στρέμματα. Τα υπόλοιπα 18 στρέμματα μένουν ανεκμετάλλευτα στην αρχή της επιχείρησης και ίσως χρησιμοποιηθούν αργότερα για τυχόν επέκταση της. Παρακάτω παρουσιάζεται σχηματικά ο χωροταξικός σχεδιασμός. 34

36 Θερμοκήπια (8 στρ.) Εγκαταστάσεις Θερμοκηπίων (4 στρ.) Ψυγείο (2 στρ.) Προαύλιο Χώρος (10 στρ.) Συσκευαστήριο (6 στρ.) Ανεκμετάλλευτος Χώρος (18 στρ.) Είσοδος Γραφεία (2 στρ. ) Tomato Fun 6. Πρόγραμμα παραγωγής Χωρητικότητα διαθεσιμότητα 8 στρέμματα θερμοκηπίων Καλλιεργητική απόδοση = τόνους ανά στρέμμα το χρόνο Max = 8 x = kg Min = 8 x = kg (400 τόνοι) (240 τόνοι) Average = 8 x = kg (320 τόνοι) 35

37 Τιμή Κοστολόγηση Τα ετήσια κόστη που θα πρέπει να υπολογίσουμε για την παράγωγη ενός στρέμματος ντομάτας είναι τα εξής: Ο πετροβάμβακας, ο όποιος πρέπει να αλλάζεται κάθε δυο χρόνια κοστίζει περίπου ευρώ/στρέμμα Το εργατικό κόστος χωρίς να μπορεί να υπολογιστεί ακριβώς είναι ευρώ/στρέμμα Η φυτοπροστασία η οποία και αυτή παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση υπολογίζεται περίπου στα ευρώ/στρέμμα Τα έξοδα της λίπανσης κατά μέσο ορό είναι ευρώ/στρέμμα Το ενεργειακό κόστος, το όποιο είναι και το μεγαλύτερο μετά το εργατικό υπολογίζεται σε περίπου ευρώ/στρέμμα Ειδικότερα, το κόστος παραγωγής ενός κιλού ντομάτας περνώντας ως δεδομένο τη μέση στρεμματική απόδοση είναι το εξής: ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ευρώ Πετροβάμβακας 0,025 Φυτοπροστασία 0,025 Κόστος λίπανσης 0,025 Ενεργειακό κόστος 0,1 Σπόρος 0,025 Σύνολο 0,2 Σε αυτά τα έξοδα δεν συμπεριλαμβάνεται το εργατικό κόστος γιατί είναι ανεξάρτητο από την ποσότητα παραγωγής. 36

38 7. Χρηματοοικονομικό πρόγραμμα Πρόβλεψη πωλήσεων 1 ου έτους (σε Ευρώ) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σύνολο πωλήσεων

39 Αποτελέσματα χρήσης 5ετιας ( ) Πώλησεις Κόστος πωληθέντων Έξοδα στησίματος Μισθοί Πάγια έξοδα Μεταφορικά έξοδα Καθαρό κέρδος προ φόρων Φόροι -28% -28% -28% -28% -28% Καθαρό κέρδος μετά φόρων

40 Ισολογισμοί 5ετιας ( ) Ενεργητικό Εγκαταστάσεις Ταμείο Σύνολο Παθητικό Ιδία κεφάλαια Σύνολο * από τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της κάθε χρονιάς το 50% είναι η αμοιβή των ιδιοκτήτων και το υπόλοιπο 50% μένει στο ταμείο της επιτήρησης. 39

41 Ταμειακή ροη 1 ου έτους Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Πώλησης Μισθοί Πάγια έξοδα Μεταφορικά έξοδα Έξοδα στησίματος Κόστος πωληθέντων

42 8. Οργάνωση Οργανόγραμμα ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Κατάλογος εξοπλισμού και πρώτων υλών Θερμοκήπια παράθυρα οροφής εξαεριστήρες ανεμιστήρες σύστημα ψύξης θέρμανσης αρδευτικό σύστημα θερμοκουρτινες σύστημα υδρολίπανσης 41

43 σύστημα αφαλάτωσης υπόστρωμα νιτροβάμβακα πολλαπλασιαστικό υλικό σκελετός θερμοκηπίου και πλαστικό κώλυμα Εξωτερικός χώρος ψυγείο δεξαμενές νερού φορτηγό ψυγείο Συσκευαστήριο σύστημα διαλογής σύστημα συσκευασίας χαρτοκιβώτια πλαστικά κουπάκια Γραφεία έπιπλα υπολογιστής αναλώσιμα 42

44 9. Διεύθυνση Στελέχωση Η επιχείρηση για την ομαλή λειτουργιά της θα χρειαστεί να προσλάβει: υπεύθυνο παραγωγής (γεωπόνο) ο όποιος να έχει γνώσης πάνω στην υδροπονία υπάλληλο διανομής με δίπλωμα για φορτηγό για την διανομή των προϊόντων 3 υπάλληλους παραγωγής οι όποιοι θα έχουν ως καθήκοντα την συγκομιδή των προϊόντων, τη διαλογή τους και την συσκευασία τους Οι μέθοδοι στελέχωσης που θα ακολουθηθεί με σειρά προτεραιότητας είναι: 1) Συστάσεις από έμπιστα άτομα 2) Αγγελίες 3) Γραφεία ευρέσεως εργασίας 4) ΟΑΕΔ Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους και αφού εξεταστεί και κριθεί ικανοποιητικό από τον γενικό διευθυντή τότε θα κλιθούν σε συνέντευξη για την τελική απόφαση. Επικοινωνία Η γλώσσα επικοινωνίας η οποία θα χρησιμοποιείται θα είναι η προφορική. Θα υπάρχει όμως και κάποια κωδικοποίηση στη γλώσσα (γραπτά) για ορισμένες διαδικασίες με σκοπό να γίνονται αυτές πιο κατανοητές και να αποφεύγονται τα λάθη. Αμοιβή Η αμοιβή των υπάλληλων θα κυμαίνεται στον βασικό μισθό με κάποια πριμ παραγωγικότητας Εκπαίδευση Θα γίνει κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζομένων στην αρχή για να εξοικειωθούν με τη δουλεία και στη συνεχεία όπου κρίνεται αναγκαίο (π.χ. για την ασφάλεια) Υποκίνηση Η υποκίνηση των εργαζομένων θα γίνεται με πρόσθετες αμοιβές. Αυτές οι αμοιβές δεν θα είναι μόνο χρηματικές αλλά και με άλλες μορφές παροχών (π.χ. ταξίδια) ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εργαζομένου. 43

45 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των εργαζόμενο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της λειτουργιάς της εταιρίας. Θα υπάρχουν συστήματα μέτρησης της απόδοσης τα οποία θα μετρούν την απόδοση του κάθε υπαλλήλου ξεχωριστά. 10. Έλεγχος Για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης η εταιρία θα πρέπει να κάνει συνέχεια ελέγχους σε όλους τους τομείς. Ο έλεγχος μπορεί να βοηθήσει την εταιρία να κρατήσει σε υψηλό επίπεδο την ποιότητα των προϊόντων της αλλά και να αποφύγει διαφόρους κινδύνους. Θα υπάρχει προληπτικός έλεγχος, με σημεία ελέγχου κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας για την εξάλειψη των λαθών τα οποία θα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα των προϊόντων. Επίσης, θα υπάρχει συνεχής και προγραμματισμένη συντήρηση όλων των μηχανημάτων. Τέλος, η εταιρία θα ασφαλιστεί για περίπτωση φωτιάς και θα ασφαλίσει και τους εργαζόμενους σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. 44

46 Βιβλιογραφία Μαυρογιαννόπουλος, Γ. (2005) Θερμοκήπια, Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη ΚΟΜΝΑΚΟΣ, Ι. (2000) Η Καλλιέργεια της Τομάτας στο Θερμοκήπιο, Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη Μαυρογιαννόπουλος, Γ. (2007) Υδροπονικές εγκαταστάσεις, Εκδόσεις Σταμούλη Πηγές Internet Αχιλλεας Χεμικογλου (2010) Υδροπονία: Οικολογική, φθηνή και... άγνωστη: Η υδροπονική καλλιέργεια, αν και κερδίζει διεθνώς έδαφος, στην Ελλάδα παραμένει σπορ για λίγους, Αναρτημένο από: Ψαρά, M. (2009) ΦΥΤΕΨΤΕ ΣΤΟ... ΝΕΡΟ Αναρτημενο απο: 81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-i-2.html 20&the3id=&theid=20&open1=2&open2=20&open3=&thepid=189&theq 45

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1. Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κρήτη. Έργο HYDROFLIES

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1. Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κρήτη. Έργο HYDROFLIES ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1. Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κρήτη ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1 Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κύπρο. Έργο HYDROFLIES

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1 Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κύπρο. Έργο HYDROFLIES ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1 Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κύπρο ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκων: Δ. ΣΑΒΒΑΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Το ριζικό σύστημα αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή επώνυμων Ελληνικών αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας Β.Χάϊτας γεωπόνος, MSc Διευθύνων Σύμβουλος

Παραγωγή επώνυμων Ελληνικών αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας Β.Χάϊτας γεωπόνος, MSc Διευθύνων Σύμβουλος Παραγωγή επώνυμων Ελληνικών αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας Β.Χάϊτας γεωπόνος, MSc Διευθύνων Σύμβουλος B.Χάϊτας Black sea conference, 19.6.2013 1 AGRITEX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Με όραμα την παραγωγή Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΜΑ Α Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ(192/03) ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκη 2012 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Πρώτες Οδηγίες. Έκδοση για την GEOMATIONS AE.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Πρώτες Οδηγίες. Έκδοση για την GEOMATIONS AE. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Πρώτες Οδηγίες. Έκδοση για την GEOMATIONS AE. 1. Αφαιρούμε την βλάστηση και την απομακρύνουμε ώστε το έδαφος να είναι συμπαγές και να μη δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 4η: Καλλιέργεια λαχανικών εκτός εδάφους. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκοντες: Τμήμα: Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 4η: Καλλιέργεια λαχανικών εκτός εδάφους. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκοντες: Τμήμα: Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ. ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ενότητα 4η: Καλλιέργεια λαχανικών εκτός εδάφους Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκοντες: Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ. ΠΑΣΣΑΜ Καλλιέργεια εκτός εδάφους ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Το ριζικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.2.2 Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στον ΕΛΓΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.2.2 Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στον ΕΛΓΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.2.2 Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στον ΕΛΓΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES Χανιά 2014 1 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα Για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών απαιτείται νερό και χώμα πλούσιο σε θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πατάτες Ποιότητα 3 Να έχουν χαμηλό ποσοστό νιτρικών αλάτων (που ως γνωστό είναι βλαβερά για την υγεία των νεαρών ατόμων) και να μην έχουν υπολείμματα

Πατάτες Ποιότητα 3 Να έχουν χαμηλό ποσοστό νιτρικών αλάτων (που ως γνωστό είναι βλαβερά για την υγεία των νεαρών ατόμων) και να μην έχουν υπολείμματα Πατάτες Πατάτες Ποιότητα 3 Να έχουν χαμηλό ποσοστό νιτρικών αλάτων (που ως γνωστό είναι βλαβερά για την υγεία των νεαρών ατόμων) και να μην έχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων πέραν των επιτρεπτών ορίων, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.1.1 Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στην Κύπρο

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.1.1 Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στην Κύπρο ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 6.1.1 Σύγχρονο & λειτουργικό θερμοκήπιο στην Κύπρο ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Albert Humphrey καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. .Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων. Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται:

Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων. Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται: Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται: (α) από το είδος της κατασκευής τους ως τοξωτά ή αμφίρρικτα και τροποποιήσεις αυτών των δύο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ Η επιτυχία μιας ανθοκομικής καλλιέργειας στην ύπαιθρο εξασφαλίζεται όταν οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες για ένα συγκεκριμένο είδος.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγική Ανθοκομία. Γυψοφίλη. Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Παραγωγική Ανθοκομία. Γυψοφίλη. Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου TEI Πελοποννήσου Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία Θέμα Παραγωγική Ανθοκομία Ποικιλίες Καλλιέργεια Απαιτήσεις Γυψοφίλη Προβλήματα Ασθένειες Εχθροί Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2016-2017 Detailed Plan:

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας

Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας EPIXEIREIN.GR Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας Εδώ θα βρείτε με απλά λόγια τι είναι η μέθοδος της SWOT Analysis, και δείχνουμε πως μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στην πράξη Πως θα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ NΤΙΝΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, MSc, PhD ΔΙΔΑΚΤΟΡ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Α.Π.Θ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΤΑ, 9 ΜΑΙΟΥ 2014 Εισαγωγικά η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερμανία Παραθέτουμε συνημμένα ενημερωτικό δελτίο με ειδήσεις για την γερμανική αγορά αγροτικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του Tμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ Ιστιαία 25-10-2012 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Βασικό συστατικό μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΣΠΟΡΟ, ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΠΟΡΑΣ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΥΣΤΙΚΑ) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΥΦΑΛΜΥΡΟ Η ΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιούνιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Υποστρώματα λαχανικών Χρήση υποστρωμάτων:

Υποστρώματα λαχανικών Χρήση υποστρωμάτων: Υποστρώματα λαχανικών Χρήση υποστρωμάτων: Για παραγωγή σποροφύτων στα φυτώρια Για καλλιέργεια βρώσιμων λαχανικών Εδαφικά υποστρώματα Ως εδαφικό υπόστρωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε είδος διαθέσιμου

Διαβάστε περισσότερα

25-34» 13,0 18,2 25,3 33,9 36,6 36, » 8,2 11,1 15,6 22,2 24,2 22, » 6,7 9,2 13,2 19,6 21,0 18, » 4,7 6,1 8,2 13,9 16,0 16,0

25-34» 13,0 18,2 25,3 33,9 36,6 36, » 8,2 11,1 15,6 22,2 24,2 22, » 6,7 9,2 13,2 19,6 21,0 18, » 4,7 6,1 8,2 13,9 16,0 16,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία. Η µονάδα παραγωγής µας Αδειοδοτηµένη, πιστοποιηµένη & πλήρως αυτοµατοποιηµένη. Formula-patent Vitalia Mix. 2 3 www.vitalia.com.

Η εταιρεία. Η µονάδα παραγωγής µας Αδειοδοτηµένη, πιστοποιηµένη & πλήρως αυτοµατοποιηµένη. Formula-patent Vitalia Mix. 2 3 www.vitalia.com. Η εταιρεία Η µονάδα παραγωγής µας Αδειοδοτηµένη, πιστοποιηµένη & πλήρως αυτοµατοποιηµένη Formula-patent Vitalia Mix Στην Vitalia, μία σύγχρονη Ελληνική επιχείρηση, είμαστε υπερήφανοι που παράγουμε γόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές

Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ Επιμορφωτικό σεμινάριο:«καλλιεργώ στην πόλη μου, στο σχολείο μου» Σάββατο 31/10/2015 Περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κερασιά. Τζουραµάνη Ε., Λιοντάκης Αγ., Σιντόρη Αλ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ., Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Κερασιά. Τζουραµάνη Ε., Λιοντάκης Αγ., Σιντόρη Αλ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ., Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596 Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Οκτώβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Mάρτιος 2009

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Mάρτιος 2009 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Mάρτιος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΗΕ/ ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά άτοµα σε σχέση µε το Απρίλιο του 2014 (µείωση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά άτοµα σε σχέση µε το Απρίλιο του 2014 (µείωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Φεβρουάριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. Τίτλος δράσης. Υπεύθυνος Γεωπόνος Δήμου Σταύρος Ψυχογυιός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. Τίτλος δράσης. Υπεύθυνος Γεωπόνος Δήμου Σταύρος Ψυχογυιός ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Τίτλος δράσης Θερμοκηπιακή καλλιέργεια μαρουλιού

Διαβάστε περισσότερα

Σ Π Α Ρ Α Γ Γ Ι. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Αριάν Ντότσι

Σ Π Α Ρ Α Γ Γ Ι. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Αριάν Ντότσι Σ Π Α Ρ Α Γ Γ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Αριάν Ντότσι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ιστορία του Σπαραγγιού... 1. Συγκομιδή και Επεξεργασία... 1. Μυστικά Καλλιέργειας... 2. Παραγωγή Σπαραγγιού... 3. Τεχνικές Βιολογικής Καλλιέργειας Σπαραγγιού...

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Αρωματικά Φυτά Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Η προσθήκη του κατάλληλου βοτάνου μπορεί να κάνει πιο γευστικό και πιο ελκυστικό κάποιο φαγητό. Η γεύση, όμως, είναι ζήτημα προσωπικής προτίμησης και υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολλές φορές όμως δεν τίθεται θέμα επιλογής καθώς αναφυτεύουμε το γερασμένο ή προβληματικό μας αμπελώνα

Πολλές φορές όμως δεν τίθεται θέμα επιλογής καθώς αναφυτεύουμε το γερασμένο ή προβληματικό μας αμπελώνα Η σημασία του γνήσιου & υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και η εγκατάσταση ενός βιώσιμου αμπελώνα επιτραπέζιων ποικιλιών Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Μsc Εγκατάσταση Αμπελώνα Επιλογή Θέσης του Αμπελώνα Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ Κύμη 3-12-2012 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Βασικό συστατικό μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Η καλλιέργεια κριθαριού στην Ελλάδα Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής παραγωγής κριθαριού προοριζόταν για χρήση στην κτηνοτροφία,

Διαβάστε περισσότερα

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Αθανάσιος Κουκουνάρας Λέκτορας Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ thankou@agro.auth.gr 9 Μαρτίου 2015, Λάρισα Κύρια σημεία Η ανάγκη για λίπανση Οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1325 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Οκτωβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Στρατηγικός Προγραμματισμός ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Στρατηγικός Προγραμματισμός Πλαίσιο στρατηγικής Φάσεις στρατηγικού προγραμματισμού Η ανάλυση PEST Η ανάλυση SWOT 1 Πλαίσιο στρατηγικής Τρεις παράγοντες επιδρούν σημαντικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΟΥΦΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΟΥΦΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΟΥΦΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τρούφα είναι ένα µανιτάρι, που µεγαλώνει κάτω από το έδαφος (5-30 cm), συµβιώνοντας µε το ριζικό σύστηµα ορισµένων δένδρων Η καλλιέργειά

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. Στην αρχή της ομιλίας του ο Γεωπόνος κ. Παύλος Καπόγλου, συγγραφέας του βιβλίο «ΣΤΕΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 5 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση βέλτιστου τρόπου εξαπόλυσης και διάθεσης φυσικών εχθρών

Έκθεση βέλτιστου τρόπου εξαπόλυσης και διάθεσης φυσικών εχθρών Έκθεση βέλτιστου τρόπου εξαπόλυσης και διάθεσης φυσικών εχθρών «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES» ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Αγροοικονομία Φρέσκια, τοπική, οργανική, εποχιακή και πλήρης τροφή. Χρήστος Βασιλικιώτης

Κοινοτική Αγροοικονομία Φρέσκια, τοπική, οργανική, εποχιακή και πλήρης τροφή. Χρήστος Βασιλικιώτης Community Supported Agriculture (CSA) Κοινοτική Αγροοικονομία Φρέσκια, τοπική, οργανική, εποχιακή και πλήρης τροφή. Χρήστος Βασιλικιώτης Μετάφραση: Γιώργος Ράικος Ο σημερινός τυπικός τρόπος Αγροτικής Καλλιέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Εφαρμογές. Σταύρος Αγορίτσης Γεωπόνος

Τεχνολογικές Εφαρμογές. Σταύρος Αγορίτσης Γεωπόνος Τεχνολογικές Εφαρμογές Σταύρος Αγορίτσης Γεωπόνος Gardenia Growers Group Ομάδα παραγωγών Έτος ίδρυσης: 1992 / Έδρα: Μαγνησία Στόχος: Συνεχής τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς με νάνα γαρδένια Παραγωγή όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Χειρισμός και τοποθέτηση των πλακών

Χειρισμός και τοποθέτηση των πλακών Χειρισμός και τοποθέτηση των πλακών Προετοιμασία για τη νέα καλλιέργεια 3-3 Παράδοση 1 Η εξωτερική αποθήκευση δεν συνίσταται. Αποθηκεύστε σε χώρο καθαρό και στεγνό ξέχωρο από το χώρο παραγωγής. 3 Μην στοιβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής 2015-16 Α.Τσίπουρας Εισαγωγή Στόχος του μαθήματος Σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις, απελευθέρωση αγορών, ηλεκτρονικό εμπόριο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον, Taxύτατες αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις για τον πετροβάμβακα

Συχνές ερωτήσεις για τον πετροβάμβακα Συχνές ερωτήσεις για τον πετροβάμβακα - Τι είναι ο πετροβάμβακας; - Πώς κατασκευάζεται ο πετροβάμβακας; - Ποια είναι τα πλεονεκτήματα; - Τί είναι η Καλλιέργεια Ακριβείας; - Τί είναι η Διαχείριση του ριζικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Δρ Ιωάννα Γιαννούκου Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ερευνήτρια Πανεπιστήμιο Πατρών Βασικοί ορισμοί Βιολογική γεωργία:

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Η παρουσίαση που ακολουθεί περιέχει οδηγίες για την δημιουργία ενός καθιερωμένου business plan (BP). Η κάθε επιχείρηση μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία: 12 lt.: 200 τμχ./παλέτα 50 lt.: 54 τμχ./παλέτα

Συσκευασία: 12 lt.: 200 τμχ./παλέτα 50 lt.: 54 τμχ./παλέτα HUMO-TURF 12 lt. & 50 lt. Εμπλουτισμένη φυτοτύρφη για φυτά EΣΩTEPIKOY - EΞΩTEPIKOY χώρου. Πολύ ελαφρό εδαφικό μείγμα φυτοχώματος που περιέχει υψηλής ποιότητας φυσικά συστατικά. Είναι ιδανικό για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα