Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α"

Transcript

1

2

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... Σελ. 2-3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε... Σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΩΣ Σελ. 5-7 ΜΕΛΗ - ΜΕΡΙΔΕΣ... Σελ. 5 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ... Σελ. 5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ... Σελ. 5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ... Σελ. 5 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ... Σελ. 5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ... Σελ. 6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... Σελ. 7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ... Σελ. 7 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... Σελ. 8-9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε... Σελ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... Σελ. 18 ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ Δ.Σ. Πρόεδρος... Αλεξανδρίδης Χαράλαμπος Α Αντιπρόεδρος... Ζαχαριάδης Παύλος Β Αντιπρόεδρος... Ελματζόγλου Ιωάννης Γενικός Γραμματέας... Χατζησαρόγλου Γεώργιος Ταμίας... Σαββίδης Ανέστης Αναπληρωτής Γραμματέας... Καρανίκος Αθανάσιος Αναπληρωτής Ταμίας... Περσίδης Δημήτριος Μέλος... Γεωργιάδης Αντώνιος Μέλος... Τοπαλίδης Ηρακλής ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

4 ... ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Tο 2012 ήταν η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά κρίσης για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Η ύφεση των τελευταίων ετών ήταν πράγματι βαθύτερη από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν στον τρόπο που εφαρμόστηκε το πρόγραμμα προσαρμογής, στη διστακτικότητα, τα λάθη και τις παραλείψεις και κυρίως στην υστέρηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». Τα τελευταία χρόνια το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού τομέα έχει επηρεαστεί καθοριστικά από τη συνδυαστική επίδραση : της αδυναμίας πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και της εκροής καταθέσεων των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που προκάλεσαν επιδείνωση της ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ( PSI ). Οι παράγοντες αυτοί άσκησαν ισχυρές πιέσεις στη ρευστότητα και την κεφαλαιακή βάση των ελληνικών τραπεζών, απειλώντας τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και τη βιωσιμότητα αρκετών τραπεζών. Η πρωτοφανής σε διάρκεια και ένταση κρίση έχει πολλαπλές επιπτώσεις: Μειώνει το κατά κεφαλήν εισόδημα και το βιοτικό επίπεδο Απαξιώνει το ανθρώπινο κεφάλαιο και το πάγιο παραγωγικό δυναμικό Συρρικνώνει την αποταμίευση, άρα και την καταθετική βάση των τραπεζών, περιορίζοντας τη ρευστότητα Συντηρεί την αβεβαιότητα και αποθαρρύνει επενδυτικές πρωτοβουλίες Δυσχεραίνει τη δημοσιονομική προσαρμογή, καθώς η πτώση των εισοδημάτων μειώνει τα δημόσια έσοδα Αυξάνει συνεχώς τα ποσοστά ανεργίας και ειδικότερα των νέων Το εκρηκτικό μείγμα της έλλειψης ρευστότητας, της τρομακτικής αύξησης της ανεργίας αλλά και των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, συντηρεί την τάση αύξησης των κόκκινων δανείων. Την ίδια ώρα, το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού έχει χάσει πλέον τις αντοχές του και κάνει περικοπές στην εξυπηρέτηση των χρεών του για να ικανοποιήσει άλλες πιο σημαντικές και άμεσες ανάγκες της καθημερινότητας. Τα αποτελέσματα της περασμένης χρήσης χαρακτηρίζονται από την προσπάθεια που καταβλήθηκε για την αντιμετώπιση της κρίσης με τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων για διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας κάτω από τις αντιξοότητες της εγχώριας αγοράς και των αυξημένων συνθηκών του ανταγωνισμού. Η τράπεζα, ακολούθησε συντηρητική πρακτική συρρίκνωσης και επαναπροσδιορισμού των μεγεθών της. Ακολουθεί τις εξελίξεις του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και τις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς για ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

5 Στο παραπάνω δυσχερές οικονομικό περιβάλλον η τράπεζα παρουσιάζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μείωση των βασικών οικονομικών μεγεθών της, ως αποτέλεσμα της συνεχόμενης οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης. Τα αποτελέσματα της τράπεζας παρουσιάζουν για πρώτη φορά ζημίες χρήσης, οι οποίες οφείλονται: Στη σταδιακή και συνεχή αύξηση του κόστους χρήματος από το 2009 και μετά, με συνολική αύξηση στην τετραετία κατά 59,23%. Στη σταδιακή και συνεχή μείωση των εσόδων από τόκους λόγω της μεγέθυνσης των δανείων σε καθυστέρηση (και συνεπώς την παύση εκτοκισμού). Η τράπεζα, επενδύει στην ποιοτική αναβάθμιση των λειτουργιών της διατηρώντας ως άξονες της ανάπτυξης της σχέσης της τράπεζας με κάθε πελάτη της, την εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας στις συναλλαγές, την εχεμύθεια, την άμεση εξυπηρέτηση και τη διαφάνεια στην τιμολογιακή πρακτική. Η άρρηκτη σχέση της τράπεζας με τα μέλη πελάτες συνεργάτες της αλλά και η αυτόνομη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης θέτουν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της κερδοφορίας της για τα προσεχή χρόνια. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, καλεί τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την , ημέρα Τετάρτη και ώρα μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Δράμας, 3 ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 έως 31/12/2012 και ειδικότερα του ισολογισμού μετά της κατάστασης του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012 και του οικονομικού προσαρτήματος μετά της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από πάσης φύσεως ευθύνη αποζημίωσης, αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/ Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους 4. Έγκριση της εγγραφής νέων και της διαγραφής παλαιών μελών 5. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ελέγχου 6. Τροποποίηση καταστατικού 7. Ανακοινώσεις - Προτάσεις Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την 19 η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. Εάν πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την 26 η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχουν όλα τα μέλη, η εγγραφή των οποίων εγκρίθηκε σε προηγούμενες γενικές συνελεύσεις. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

7 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΩΣ Αγαπητά Μέλη, Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας, έχω την τιμή να σας παρουσιάσω τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του έτους ΜΕΛΗ - ΜΕΡΙΔΕΣ Ο αριθμός των μελών της τράπεζας την ανήλθε σε με την εγγραφή 72 νέων μελών και την διαγραφή 90. Την ίδια ημερομηνία ο αριθμός των συνεταιριστικών μερίδων διαμορφώθηκε σε ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε χιλ.. Η διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων αναλύεται παρακάτω: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ χιλ χιλ χιλ χιλ χιλ. Το σύνολο του ενεργητικού της τράπεζας διαμορφώθηκε σε χιλ. Ευρώ.... ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Οι χρηματοδοτήσεις εμφάνισαν μείωση της τάξης του 8,20% και διαμορφώθηκαν την στις χιλ.. Διαρκής επιδίωξη της τράπεζας είναι η εξασφάλιση των χρηματοδοτήσεων με όσο το δυνατόν ισχυρότερες εγγυήσεις. Για λόγους διασποράς του κινδύνου διοχετεύονται σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας του νομού μας και σε μεγάλο αριθμό πιστούχων. Στην τρέχουσα οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας είναι εμφανής η αδυναμία μεγάλου τμήματος επιχειρήσεων και νοικοκυριών να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Η Τράπεζα προχώρησε σε προβλέψεις 400 χιλ. ευρώ για το ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Το ποσό των εκδοθεισών εγγυητικών επιστολών κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε ανήλθε σε χιλ. ευρώ και θεωρείται ικανοποιητικό.... ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια του 2012 συνεχίστηκε η απόσυρση καταθέσεων από το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η Τράπεζά μας πέτυχε να περιορίσει τη μείωση των καταθέσεων σε μόλις 4,36% σε σχέση με το τέλος του 2011 με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα των καταθέσεων να διαμορφωθούν στις σε χιλ.. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

8 ... ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΣΟΔΑ Ο κύκλος εργασιών της τράπεζας παρουσίασε μείωση της τάξης του 19,19% και οφείλεται κυρίως στη μείωση των χρηματοδοτήσεων και την αύξηση του ποσού των μη καταλογισμένων τόκων. Ακολουθεί η ανάλυση των εσόδων και η σύγκριση με το 2011 : ΜΕΤΑΒΟΛΗ Έσοδα από τόκους χορηγήσεων Έσοδα από λοιπούς τόκους ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Έσοδα από προμήθειες Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ Τα έξοδα εμφανίζονται μειωμένα κατά 3,73% σε σχέση με το 2011 και οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις αφορούν τα αυξημένα ποσά που καταβλήθηκαν για τόκους καταθέσεων (λόγω αύξησης των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων) και τη σημαντική μείωση των διαφόρων εξόδων και των αποσβέσεων. Ακολουθεί η ανάλυση των εξόδων και η σύγκριση με το ΜΕΤΑΒΟΛΗ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα τρίτων Εισφορές Τράπεζας Φόροι-Παροχές Τρίτων-Διάφορα Έξοδα Τόκοι Καταθέσεων Αποσβέσεις Προβλέψεις ΣΥΝΟΛΟ Το αποτέλεσμα από τη λειτουργία της τράπεζας περιορίζεται σε ζημίες 61 χιλ. το οποίο με την προσθήκη των προβλέψεων και των αποσβέσεων διαμορφώνεται σε 534 χιλ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

9 ... ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπενθυμίζουμε ότι πέρα από τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες η τράπεζά μας προσέφερε για ακόμη μία χρονιά και μια σειρά άλλων υπηρεσιών όπως: Πληρωμή μισθών και συντάξεων μέσω του DIAS PAY Διενέργεια όλων των διατραπεζικών υπηρεσιών μεταφοράς κεφαλαίων μέσω του DIAS CREDIT TRANSFER Πληρωμή λογαριασμών Ο.Τ.Ε., Φ.Μ.Υ., Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Φ.Π.Α. φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π - Φ.Ε.Ν.Π) μέσω του DIAS CREDIT TRANSFER Πληρωμή λογαριασμών Δ.Ε.Η., Δ.Ε.Υ.Α.Δ. με μετρητά ή πάγια εντολή Διάθεση προς ενοικίαση θυρίδων ασφαλείας διαφόρων μεγεθών στο κεντρικό μας Κατάστημα.... ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελεί ένα από τα βασικότερα κεφάλαιά της καθώς διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην πορεία της. Η διοίκηση της τράπεζας εκτιμώντας ότι η άρτια κατάρτιση του προσωπικού της είναι παράγοντας που καθορίζει την ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών, συνέχισε και το 2012 την επιμόρφωσή του με σεμινάρια από ειδικούς επί των τραπεζικών θεμάτων. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.» της χρήσεως 2012, η οποία αποτελείται από τρείς (3) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 3 Μαΐου Αθήνα, 3 Μαΐου 2013 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. ΒΑΡΛΑΜΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ. Πατησίων 81 & Χέυδεν, Τ.Κ , Αθήνα Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 111 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

10 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

11 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

12 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε (Αναφέρονται μόνο οι περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες συντρέχει περίπτωση εφαρμογής) (κονδύλια σε ευρώ) Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Π.Δ. 384/ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.1 Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους (ιστορικό κόστος πλέον αναπροσαρμογές βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992), η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων που έγιναν στην κλειόμενη χρήση και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις (Π.Δ 299/2003). Τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους (ιστορικό κόστος), η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων που έγιναν στην κλειόμενη χρήση και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις (Π.Δ 299/2003). 1.2 Δε συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεως υποτίμησής τους. 1.3 Οι μετοχές (εισηγμένες στο Χρηματιστήριο) αποτιμήθηκαν κατά την στην κατά είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας τιμής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων και του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των τραπεζών. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης Οι Συμμετοχές σε συνδεμένες και μη συνδεμένες επιχειρήσεις οι οποίες στο σύνολό τους ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή αποτιμήθηκαν σωστά στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσης και τρέχουσας αξίας. Ως τρέχουσα αξία λήφθηκε αυτή που προκύπτει με βάση τις τελευταίες δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων αυτών. Αναφορικά με τις συμμετοχές στις Συνεταιριστικές Τράπεζες Λέσβου-Λήμνου και Λαμίας βλέπε παρακάτω στην παράγραφο ''2.2. Συμμετοχές''. 1.5 Οι χορηγήσεις αποτιμήθηκαν στην ονομαστική τους αξία. Για τις χορηγήσεις αυτές στην κλειόμενη χρήση, όπως και κατά την προηγούμενη χρήση, λογίσθηκε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ποσού ,00 ευρώ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των χορηγήσεων καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό «Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα» του Ενεργητικού. 1.6 Οι δεδουλευμένοι τόκοι των χορηγήσεων καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό «Προεισπραγμένα έξοδα και πληρωμένα έξοδα» του Παθητικού. 1.7 Τα αποτελέσματα χρήσης διαμορφώνονται από τα δεδουλευμένα έξοδα που αφορούν τη χρήση και από τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε αυτή. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2076/92 ο λογισμός τόκων από δάνεια που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση γίνεται μόνο όταν αυτά εισπραχθούν. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

13 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης Μεταβολές Παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) με ποσά χωρίς δεκαδικά. Κατηγορία Παγίου Γήπεδα Οικόπεδα Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Ασώματες ακινητοποιήσεις Υπόλοιπο έως 31/12/11 Αγορές/ (Πωλήσεις- Διαγραφές- Μεταφορές) 2012 Υπόλοιπο έως 31/12/12 Αποσβέσεις έως 31/12/11 Αποσβέσεις/ (Μειώσεις αποσβ.) 2012 Αναπ/στο Υπόλοιπο έως 31/12/ ,92 0, ,92 0,00 0, , ,88 0, , ,62 0, , ,57 856, , ,18 0, , , , , , , , Συμμετοχές Η Τράπεζα μετέχει στο κεφάλαιο των κάτωθι σε ποσοστό μικρότερο του 10% : α/α Περιγραφή Συμμετοχής Ποσά σε Ευρώ 1. Πανελλήνια Τράπεζα ,00 2. Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου ,00 3. Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας ,00 4. Ταμείο Εγγυήσεων Καταθέσεων ,06 ΣΥΝΟΛΟ ,06 Το ποσό ευρώ ,00 και ,00 αφορούν στα ποσά που διατέθηκαν από την Συνεταιριστική Τράπεζα για την αγορά-εξώνηση μερίδων των Συνεταιριστικών Τραπεζών Λέσβου-Λήμνου και Λαμίας αντίστοιχα για τις οποίες υφίστανται στην Τράπεζά μας ισόποσες τραπεζικές καταθέσεις οι οποίες εμφανίζονται επ' ονόματι τους και έχουν ενεχυριασθείεκχωρηθεί νομίμως υπέρ της Τράπεζάς μας, με βάση σχετικές συμβάσεις, ως εξασφάλιση για την είσπραξη του ισόποσου τιμήματος επαναπώλησης των μερίδων. Με βάση το γεγονός αυτό η Τράπεζά μας διασφαλίζει επαρκώς την είσπραξη του τιμήματος των ,00 ευρώ από την επαναπώληση των μερίδων των ανωτέρω Συνεταιριστικών Τραπεζών και δεν θα υποστεί εκ του λόγου τούτου ζημία καθότι οι εν λόγω Συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν τεθεί εντός της τρέχουσας χρήσεως σε ειδική εκκαθάριση Συνεταιριστικό Κεφάλαιο Σύνολο συνεταιριστικών μεριδίων την : ονομαστικής αξίας 48,90 ευρώ η κάθε μία. Ειδικά κατά τη χρήση 2012 πουλήθηκαν εταιρικά μερίδια και εξαγοράστηκαν εταιρικά μερίδια. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο κατά την ανέρχεται σε ,50 ευρώ διαιρούμενο σε μερίδες ονομαστικής αξίας 48,90 ευρώ η κάθε μία. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

14 Αποθεματικά Τα αποθεματικά της τράπεζας αναλύονται ως εξής : α/α Περιγραφή Συμμετοχής Ποσά σε Ευρώ 1. Τακτικό αποθεματικό ,18 Ζημίες από αποτίμηση μετοχών ,74 2. Αποθεματικά καταστατικού ,26 3. Λοιπά αποθεματικά ,62 ΣΥΝΟΛΟ , Προβλέψεις και Υποχρεώσεις Στη χρήση του 2012 σχηματίσθηκε επιπλέον πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω συνταξιοδότησης. Η πρόβλεψη αυτή υπολογίστηκε με βάση το Ν.2112 και ανέρχεται κατά την στο σωρευτικό ποσό των ,76 ευρώ. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2012 επιβαρύνθηκαν με ,14 ευρώ. Στην κλειόμενη χρήση σχηματίσθηκε επιπλέον πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους ,00 ευρώ. Έτσι το σωρευμένο ποσό της πρόβλεψης ανέρχεται την σε ,27 ευρώ. Δεν υπάρχουν ειδικές οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Τράπεζας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Τράπεζα δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες Αμοιβές Προκαταβολές και Πιστώσεις σε Όργανα Διοίκησης Οι ακαθάριστες αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου ανήλθαν σε 5.400,00 ευρώ. Στα μέλη των οργάνων της Τράπεζας, που ασκούν διοίκηση, διεύθυνση ή εποπτεία, δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές ή πιστώσεις, ούτε έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις, με εξαίρεση τα δάνεια και τις εγγυήσεις, τα οποία αυτοί δικαιούνται να λάβουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

15 Αποτελέσματα Χρήσεως Προσωπικό Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την χρήση προσωπικού : Υπάλληλοι 20 Ανάλυση μισθοδοσίας: 1. Αμοιβές υπαλληλικού προσωπικού ,37 2. Εργοδοτικές εισφορές υπαλληλικού προσωπικού ,46 3. Παρεπόμενες παροχές 1.935,54 ΣΥΝΟΛΟ ,37 Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 40 ΠΑΡ.2-7 ΚΑΙ 41 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 86/635/ΕΕ... ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Θέση 1 Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 1. Ταμείο κεντρικού, υποκαταστημάτων και ΑΤΜ ,70 2. Διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος ,08 ΣΥΝΟΛΟ , Θέση 3 Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων 1. Απαιτήσεις από λογαριασμούς όψεως σε Ευρώ ,33 2. Απαιτήσεις από λογαριασμούς προθεσμίας και λοιπούς σε Ευρώ ,84 ΣΥΝΟΛΟ , Θέση 4 Απαιτήσεις κατά πελατών 1. Χορηγήσεις κεφαλαίου κίνησης προς εμπόρους-επαγγελματίες ,52 2. Χορηγήσεις καταναλωτικών (προσωπικά, έναντι δικαιολ.κλπ) ,14 3. Χορηγήσεις στεγαστικών (από 2 έτη έως 15 έτη) ,57 4. Ληξιπρόθεσμες οφειλές χορηγήσεων ,01 5. Χορηγήσεις σε εμπλοκή ,05 6. Απαιτήσεις από πελάτες(προμήθειες Ε/Ε) ,69 ΣΥΝΟΛΟ ,98 Σε όσες χορηγήσεις δεν είναι ενήμερες έχει διακοπεί ο λογαριασμός των τόκων σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2076/1992. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

16 Οι χορηγήσεις καλύπτονται με: Ενεχυρίαση συναλλαγματικών ευρώ ,37 Ενεχυρίαση επιταγών ευρώ ,81 (υπέγγυες: ,25, υπέγγυες απλήρωτες: ,23, υπέγγυες επίδικες: ,33) Ενεχυρίαση καταθέσεων ευρώ ,12 Εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου ευρώ ,77 Εμπράγματες εξασφαλίσεις (Υποθήκες - Προσημειώσεις) ύψους ευρώ , Θέση 6 Μετοχές και άλλοι Τίτλοι Μεταβλητής Απόδοσης 1. Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ,64 Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης ( ,02) ΣΥΝΟΛΟ , Θέση 7 Συμμετοχές σε μη Συνδεμένες Επιχειρήσεις 1. Πανελλήνια Τράπεζα ,00 2. Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου ,00 3. Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας ,00 4. Ταμείο Εγγυήσεων Καταθέσεων ,06 ΣΥΝΟΛΟ , Θέση 9 Άυλα Πάγια Στοιχεία Αξία Κτήσης Αποσβεσθέντα Αναπόσβ. Αξία Έξοδα Λογισμικού ,40 ( ,57) ,83 Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου ,88 (9.664,00) ,88 Έξοδα Ακινητοποιήσεων ,22 ( ,76) 3.635,46 ΣΥΝΟΛΑ ,50 ( ,33) , Θέση 10 Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Αξία Κτήσης Αποσβεσθέντα Αναποσβ. Αξία Γήπεδα - Οικόπεδα ,92 0, ,92 Κτίρια-εγκατ.κτιρίων ,88 ( ,62) ,26 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός ,07 ( ,18) ,89 Προκαταβ. κτήσεως Παγίων ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΑ ,87 ( ,80) ,07 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

17 Θέση 13 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 1. Ελληνικό Δημόσιο (Λ ) ,51 2. Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς (Λ 29) ,84 3. Διάφορα (Χρεωστικά Λ Λ.18.11) ,22 ΣΥΝΟΛΟ , Θέση 14 Προπληρωμένα Έξοδα - Έσοδα Εισπρακτέα 1. Προϋπολογισμένοι τόκοι (έσοδο) χορηγήσεων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου ,91 2. Προϋπολογισμένοι τόκοι (έσοδο) χορηγήσεων (λογ.58) ,66 3. Δεδουλευμένοι τόκοι (έσοδο) προθεσμ. κατάθεσης έως 31/12/ ,65 4. Ασφάλιστρα επομένων χρήσεων 2.647,37 5. Λοιπά έξοδα επόμενων χρήσεων 4.165,00 6. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 5.512,04 ΣΥΝΟΛΟ ,63... ΠΑΘΗΤΙΚΟ Θέση 2 Υποχρεώσεις προς Πελάτες 1. Λογαριασμοί καταθέσεων όψεως ,24 2. Λογαριασμοί καταθέσεων ταμιευτηρίου ,63 3. Λογαριασμοί προθεσμιακών καταθέσεων διάρκειας μέχρι 3 μήνες ,83 4. Λογαριασμοί προθεσμιακών καταθέσεων διάρκειας από 3 μήνες έως 1 έτος ,46 5. Επιταγές πληρωτέες (Λ. 57) ,71 ΣΥΝΟΛΟ , Θέση 4 Λοιπά Στοιχεία Παθητικού 1. Επιταγές καλύμματα προς ρευστοποίηση ,36 2. Ελληνικό Δημόσιο-Φόροι ,02 3. Ετήσια εισφορά ΤΕΚ ,00 4. Μερίσματα πληρωτέα 2.589,61 5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί ,93 6. Προμηθευτές ,77 7. Διάφορα ,54 ΣΥΝΟΛΟ ,23 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

18 Θέση 5 Προεισπραχθέντα Έσοδα Πληρωμένα Έξοδα 1. Τόκοι πληρωτέοι καταθέσεων πελατών ,37 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα ,97 ΣΥΝΟΛΟ , Θέση 6 Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω σύνταξης , Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως 1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από εγγυήσεις υπέρ τρίτων ,35 2. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων ,22 3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις ,24 4. Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών ,97 ΣΥΝΟΛΟ , Θέσεις ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Θέση Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ 1. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα ,63 - Τόκοι χορηγήσεων σε πελάτες ,45 - Τόκοι από καταθέσεις σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα ,18 2. Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα ( ,20) 3. Έσοδα χρεογράφων ,28 4. Έσοδα προμηθειών ,93 - Προμήθειες εγγυητικών επιστολών ,97 - Προμήθειες από εισπράξεις αξιογράφων πελατών μας ,79 - Έσοδα ελέγχου φακέλου δανειοληπτών ,75 - Λοιπές προμήθειες ,42 5. Έξοδα προμηθειών (309,02) 6. Ζημιά από πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ 0, Εισπράξεις τελών κυκλοφορίας 4.512, Μισθώματα θυρίδων 4.700, Λοιπά έσοδα 3.997,63 ΣΥΝΟΛΟ , Θέση 10 Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης 1. Λοιπά έξοδα 831,45 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

19 Θέση 11 Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων από χορηγηθέντα δάνεια 1. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις , Θέση 13 Λοιπές προβλέψεις 1. Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού , Θέση 15 Έκτακτα Έσοδα Έσοδα προηγ. χρήσεων 1. Διάφορα έσοδα 348, Θέση 16 Έκτακτα Έξοδα και Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 1. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 2,28 2. Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 22,43 3. Διάφορα έξοδα 115,92 ΣΥΝΟΛΟ 140,63 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Δράμα, 26 Απριλίου 2013 Ο Ταμίας του Δ.Σ Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Α.Δ.Τ ΑΕ Ο Λογιστής Ι.ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ Α.Δ.Τ ΑΖ ΑΡ.ΑΔ.3330 Α ΤΑΞΗΣ Α.ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Δ.Τ ΑΕ Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτημα της Τράπεζας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» της χρήσεως 2012 που αποτελείται από 8 (οκτώ) σελίδες, είναι εκείνο που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 03/05/2013. Αθήνα, 3 Μαΐου 2013 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. ΒΑΡΛΑΜΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ. Πατησίων 81 & Χέυδεν, Τ.Κ , Αθήνα Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 111 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

20 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Διεύθυνση M.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 7, , ΔΡΑΜΑ Τηλέφωνο Τηλεφωνικό κέντρο : Fax , Website ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Διεύθυνση ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, Τηλέφωνο Fax ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Διεύθυνση ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, , ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ Τηλέφωνο Fax ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 2012 4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 48 2012 απολογισμός εικοστής χρήσης έκθεση πεπραγμένων 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 130 /23-05-2011

Διαβάστε περισσότερα

απολογισμός εικοστής πρώτης χρήσης

απολογισμός εικοστής πρώτης χρήσης απολογισμός εικοστής πρώτης χρήσης Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EIKOΣΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3 πρόσκληση σύγκλησης τακτικής γενικής συνέλευσης Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3 ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα