7529/15 ΑΝ/νικ 1 DG B 2B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7529/15 ΑΝ/νικ 1 DG B 2B"

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2015 (OR. en) 7529/15 FORETS 8 ENV 187 RELEX 258 PROBA 10 DEVGEN 38 CONUN 57 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Ενδέκατη σύνοδος του Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση (UNFF-11) - Έγκριση συμπερασμάτων του Συμβουλίου 1. Το Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση θα πραγματοποιήσει την ενδέκατη σύνοδό του από 4 έως 15 Μαΐου 2015 στην έδρα των ΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η σύνοδος θα περιλάβει επίσης διήμερη υπουργικές εργασίες υψηλού επιπέδου που θα ολοκληρωθούν με την έγκριση υπουργικής δήλωσης. 2. Ενόψει της συμμετοχής της ΕΕ στο UNFF-11, η Προεδρία ετοίμασε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου το οποίο συζητήθηκε σε αρκετές συνεδριάσεις της Ομάδας «Δασοκομία». Κατά τη συνεδρίασή της στις 7 και 8 Απριλίου 2015, η Ομάδα έδωσε οριστική μορφή στο σχέδιο συμπερασμάτων. 3. Βάσει των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να προσυπογράψει την επιτευχθείσα συναίνεση στα πλαίσια της Ομάδας και να εισηγηθεί στο Συμβούλιο να εγκρίνει, στην προσεχή του σύνοδο της 20ής Απριλίου, τα συμπεράσματα που παρατίθενται στο Παράρτημα του ανά χείρας σημειώματος. 7529/15 ΑΝ/νικ 1 DG B 2B EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μια αποτελεσματική διεθνής ρύθμιση για τα δάση για περίοδο την μετά το 2015 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα λάβουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της κατά την 11η σύνοδο του Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ: - Τη θέσπιση της διεθνούς ρύθμισης για τα δάση (IAF) με το ψήφισμα ECOSOC 2000/35 και την έγκριση της νομικώς μη δεσμευτικής πράξης για τα δάση παντός τύπου (Forest Instrument) με το ψήφισμα 62/98 της ΓΣΗΕ, καθώς και το ψήφισμα ECOSOC E/2009/118-E/CN.18/SS/2009/2 σχετικά με τη διαδικασία διευκόλυνσης και τα ψηφίσματα του UNFF σε συμφωνία με το πολυετές του πρόγραμμα εργασιών ( ) - Το ψήφισμα 10/2 του UNFF, το οποίο εκθέτει δια βραχέων τη διαδικασία για την επανεξέταση της αποτελεσματικότητας της ΙΑF, καθώς και την εντολή προς το UNFF να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις για τη μελλοντική ρύθμιση κατά την 11η σύνοδό του τον Μάιο του 2015 (UNFF 11), και ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ ΟΨΗ τα αποτελέσματα των εργασιών μεταξύ συνόδων με αντικείμενο την επανεξέταση της αποτελεσματικότητας της IAF - Ότι η IAF είναι αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας διακυβέρνησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, έχει δε στενές διασυνδέσεις με το αναπτυξιακό θεματολόγιο για τη μετά το 2015 περίοδο, με τις συμβάσεις του Ρίο και με άλλες νομοθετικές πράξεις και οργανώσεις που αφορούν τα δάση ότι συνεπώς τα παρόντα αλλά και παλαιότερα συμπεράσματα του Συμβουλίου συμπληρώνουν όσα συμπεράσματα αποτυπώνουν ένα γενικότερο πλαίσιο, και δη όσον αφορά: την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας 1 μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ 2 ένα μεταρρυθμιστικό θεματολόγιο για τη μετά το 2015 περίοδο Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας. 2912η σύνοδος του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου Συμπεράσματα του Συμβουλίου (9944/14) «Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα» Βρυξέλλες, 19 Μαΐου Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με ένα μεταρρυθμιστικό θεματολόγιο για τη μετά το 2015 περίοδο. Σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου /15 ΑΝ/νικ 2

3 ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ: - Εξακολουθεί να επικρατεί ανησυχία για τον ολοένα μεγαλύτερο βαθμό κατακερματισμού των σχετικών με τα δάση θεμάτων και πολιτικών σε διάφορα φόρα, και το 2015 παρέχει στη διεθνή κοινότητα άριστες ευκαιρίες για να προωθήσει συνέργειες και μεγαλύτερη συνοχή της παγκόσμιας δασικής πολιτικής, να συνδέσει δε τα δάση και την αειφόρο διαχείριση των δασών (ΑΔΔ) με το εν γένει θεματολόγιο της βιώσιμης ανάπτυξης ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ την ισχυρή του δέσμευση υπέρ των δασών και της ΑΔΔ δασών παντός τύπου, τονίζει τη σημασία της πολυλειτουργικότητας των δασών και της βιώσιμης διαχείρισής τους με στόχο να διευκολυνθεί η μετασχηματιστική αλλαγή και να αντιμετωπιστούν μεγάλες προκλήσεις όπως η αλλαγή του κλίματος, η διατήρηση, η αποκατάσταση και η βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους, η απερήμωση, η αποψίλωση και η υποβάθμιση των δασών, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η ποιότητα και η έλλειψη του νερού, η διάβρωση και υποβάθμιση του εδάφους, ο περιορισμός του κινδύνου καταστροφών, η επισιτιστική ασφάλεια, ο εφοδιασμός με δασικά προϊόντα, τα καύσιμα και η στέγαση, η κατοχύρωση των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας, η ισότητα των φύλων, ζητήματα σχετικά με τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις τοπικές κοινότητες που εξαρτώνται από τα δάση, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η αξιοπρεπής εργασία και ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημαντική συμβολή που τα δάση και η αειφόρος διαχείρισή τους μπορούν να έχουν σε μια πράσινη οικονομία στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας 2. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για τη σημασία που αποδίδει στα δάση το έγγραφο αποτελεσμάτων της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη (UNCSD) «Ρίο+20» με τον τίτλο «Το μέλλον που θέλουμε» καθώς και για την ένταξη των δασών στην πρόταση της ανοικτής ομάδας εργασίας για τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης (ΣΑΑ) 7529/15 ΑΝ/νικ 3

4 3. ΕΠΑΝΑΤΟΝΙΖΕΙ τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η 10η διάσκεψη των μερών (COP 10) της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ) ως προς το στρατηγικό σχέδιο για τη βιολογική ποικιλομορφία , συμπεριλαμβανομένων των στόχων του Aichi και των σχετικών με τα δάση αποφάσεων των COP 11 και COP 12 4 ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ την ανανέωση του μνημονίου συνεννόησης μεταξύ των γραμματειών του UNFF και της ΣΒΠ, καθώς και τις σχετικές με τα δάση αποφάσεις που εγκρίθηκαν από την 19η διάσκεψη των μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και τονίζει την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ του UNFF και της UNFCCC, μεταξύ άλλων για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μηχανισμών και την εφαρμογή διασφαλίσεων για προσεγγίσεις πολιτικής όσον αφορά το REDD + 4. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ μετά μεγίστης ανησυχίας ότι, παρά τα κάποια επιτεύγματα, η αποψίλωση και η υποβάθμιση των δασών παγκοσμίως συνεχίζεται με ρυθμό ανησυχητικό και ότι τα δάση υφίστανται πιέσεις οφειλόμενες σε ένα πλέγμα λόγων, όπως η επέκταση της γεωργίας, οι μη βιώσιμες πρακτικές δασοκομικής διαχείρισης, η παράνομη υλοτομία και το συναφές εμπόριο δασικών προϊόντων καθώς και το εμπόριο πρώτων υλών που συνδυάζεται με την αποψίλωση 5. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν στηρίξει τους ευρύτερους στόχους της IAF κατά τα τελευταία 15 έτη, που είναι να προωθηθεί η διαχείριση, η διατήρηση και η βιώσιμη ανάπτυξη των δασών παντός τύπου και να ενισχυθεί χάριν τούτου μια μακροπρόθεσμη πολιτική δέσμευση, επισημαίνει όμως ότι η ισχύουσα IAF δεν μπόρεσε να εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για όλους αυτούς τους στόχους 6. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι η μετά το 2015 IAF πρέπει απαραιτήτως να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα βαθύτερα αίτια της αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών, μεταξύ άλλων μέσω μέτρων όπως η ενίσχυση της δασικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, καθώς και η ασφάλεια των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας, η προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής και η επιδίωξη διατομεακών προσεγγίσεων πολιτικής, δεδομένου ότι σημαντικοί παράγοντες της αποψίλωσης απαντούν εκτός δασικού τομέα 7. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τις πρόσφατες εξελίξεις και μελλοντικές προκλήσεις σε θέματα που άπτονται των δασών, καθώς και τις παγκόσμιες προσπάθειες για τον εξορθολογισμό της διεθνούς διακυβέρνησης 4 Απόφαση XI/6, απόφαση XI/19, απόφαση XII/6, απόφαση ΧΙΙ/ /15 ΑΝ/νικ 4

5 Κύριοι στόχοι και καθήκοντα της μετά το 2015 IAF 8. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η μετά το 2015 IAF οφείλει να είναι περισσότερο αποτελεσματική, προσαρμοσμένη στον σκοπό της, εστιασμένη σε αποτελέσματα, οικονομικά αποδοτική και συμμέτοχος στη διατομεακή συνεργασία. ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι χρειάζεται σημαντική αποσαφήνιση της εντολής και βελτίωση των λειτουργιών της μετά το 2015 IAF, προκειμένου ιδίως για να προστεθεί αξία και συνοχή σε υφιστάμενες διεργασίες που αφορούν τα δάση και προκειμένου να συντελέσει στην επίτευξη των εξής στόχων: Την οικοδόμηση μακροπρόθεσμης πολιτικής δέσμευσης υψηλού επιπέδου για τα δάση. Την ενίσχυση κοινής διεθνούς αντίληψης ως προς την έννοια της αειφόρου διαχείρισης των δασών (ΑΔΔ) και την προάσπιση μιας ολοκληρωμένης, συγκροτημένης και ολιστικής προσέγγισης για την ενισχυμένη εφαρμογή της Την ενίσχυση της συνοχής των πολιτικών για τα δάση και την προώθηση συνεργειών σε διεργασίες παγκόσμιας κλίμακας που αφορούν τα δάση προκειμένου να θεραπευθούν οι αλληλεπικαλύψεις και ο κατακερματισμός της διεθνούς δασικής πολιτικής Τη διασφάλιση διαφανών και αποτελεσματικών μεθόδων εργασίας Την προώθηση συσχετισμών μεταξύ του παγκόσμιου θεματολογίου για τα δάση και του αναπτυξιακού θεματολογίου για τη μετά το 2015 περίοδο Την αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος και της στήριξης του βασιζόμενου στα δάση ιδιωτικού τομέα και όλου του φάσματος λοιπών φορέων (μειζόνων ομάδων) στο πλαίσιο του παγκόσμιου θεματολογίου για τα δάση. 9. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι κάθε IAF για τη μετά το 2015 περίοδο πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο που θα διευκολύνει την επίτευξη αυτών των στόχων και την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθορισμένων λειτουργιών, ενώ παράλληλα θα θεραπεύει τα κενά και τις αλληλεπικαλύψεις μεταξύ υφιστάμενων διεργασιών σε σχέση με τα δάση, οργανώσεων και συμφωνιών ΦΡΟΝΕΙ ότι χρειάζεται σημαντική ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της IAF με την ανάληψη δράσης στα ακόλουθα συστατικά στοιχεία: Νομοθετική πράξη για τα δάση (Forest Instrument) 10. ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι η νομοθετική πράξη για τα δάση θα πρέπει να εξακολουθήσει να χρησιμεύει ως σημαντικό στοιχείο της μετά το 2015 IAF 11. ΤΑΣΣΕΤΑΙ ΥΠΕΡ αναζήτησης τρόπων για την επικαιροποίησή της και για την ενσωμάτωση της εφαρμογής της στις ανακύπτουσες πολιτικές προτεραιότητες και τις πρόσφατες εξελίξεις σε άλλα φόρα (ΣΑΑ, REDD +, στόχοι του Aichi, κ.λπ.), χωρίς την επανέναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με το περιεχόμενό της 7529/15 ΑΝ/νικ 5

6 12. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η χρηστή διακυβέρνηση αποτελεί το κλειδί της βιώσιμης ανάπτυξης και ΣΥΜΦΩΝΕΙ να παραμείνει η ΕΕ με τα κράτη μέλη της πρόθυμη να συζητήσει όλο το φάσμα επιλογών, νομικά δεσμευτικών και μη, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συγκροτημένη παγκόσμια προσέγγιση για την αειφόρο διαχείριση των δασών (ΑΔΔ) Το UNFF της μετά το 2015 περιόδου 13. ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία ενός διαρκούς και οικονομικά αποδοτικού παγκόσμιου διαλόγου πολιτικής για δασικά ζητήματα, βασιζόμενου στα ΗΕ και σφαιρικού χαρακτήρα, κατά προτίμηση επίσης μαζί με άλλους σχετικούς με τα δάση τομείς, στο πλαίσιο της μετά το 2015 IAF 14. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι το μετά το 2015 UNFF θα πρέπει να είναι όργανο καθολικής συμμετοχής με στόχευση και σαφήνεια εντολής, στόχων και καθηκόντων, και αποτελεσματικότερο τρόπο αλληλεπίδρασης με άλλους, προάγοντας μια κοινή αντίληψη ως προς τα δασικά ζητήματα, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και συμβάλλοντας στον συντονισμό των πολιτικών που αφορούν τα δάση έτσι ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις και να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ διεθνών συμφωνιών, οργανώσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν τα δάση, να τονώνονται δε ταυτόχρονα η υλοποίηση της αειφόρου διαχείρισης των δασών (ΑΔΔ) και ο μετασχηματισμός του τομέα σύμφωνα με το θεματολόγιο της βιώσιμης ανάπτυξης για τη μετά το 2015 περίοδο 15. ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ την πρόταση για θέσπιση αποτελεσματικότερων μεθόδων εργασίας μεταξύ συνόδων ούτως ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες για το μετά το 2015 UNFF Σύμπραξη Συνεργασίας για τα Δάση (CPF) για τη μετά το 2015 περίοδο 16. ΕΞΑΙΡΕΙ τη σημασία των βασικών λειτουργιών στήριξης του έργου του UNFF και ενίσχυσης του συντονισμού πολιτικών και προγραμμάτων, της συνεργασίας και των συνεργειών μεταξύ των διαφόρων οργανισμών, συμφωνιών και φορέων που ασχολούνται με ποικίλες θεματικές ή τομεακές πτυχές της διεθνούς δασικής πολιτικής 7529/15 ΑΝ/νικ 6

7 17. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι μια αναθεωρημένη εταιρική σχέση των σχετικών οργανώσεων που σχετίζονται με τα δάση πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε IAF για τη μετά το 2015 περίοδο, και ότι για να επιτευχθεί συνοχή θα πρέπει να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της, να προωθηθούν δε τρόποι επισημοποίησης της εταιρικής σχέσης, για παράδειγμα με χρήση διμερών ή πολυμερών μνημονίων συμφωνίας μεταξύ των μελών της. Θα πρέπει να ενισχυθεί η καθοδήγηση και η αλληλεπίδραση με το μετά το 2015 UNFF, θα πρέπει δε να παρακινηθούν τα διευθυντικά όργανα των μελών της CFP να ασχοληθούν στα πλαίσια των εργασιών τους με θέματα που αφορούν τη μετά το 2015 IAF και το μετά το 2015 UNFF Μείζονες ομάδες 18. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η ενεργός, ανοικτή και διαφανής συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων, ιδιαίτερα της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να είναι ενισχυμένη στην μετά το 2015 IAF και ότι θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για προσέλκυση του ενδιαφέροντος διαφόρων ομάδων φορέων, ούτως ώστε να επιδοθούν όχι μόνο στις εργασίες πολιτικής του μελλοντικού φόρουμ αλλά και σε όλες τις μελλοντικές εργασίες της μετά το 2015 IAF 19. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ εν προκειμένω τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών Γραμματεία και μέτρα στήριξης της μετά το 2015 IAF 20. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι οι γραμματειακές ρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να βασίζονται στα ΗΕ και να αναθεωρηθούν, ούτως ώστε μορφή και λειτουργία τους να ταιριάζουν, στηριζόμενες σε επαρκείς πόρους που θα προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό των ΗΕ και κεφαλαιοποιώντας συνέργειες με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς 21. ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι η μετά το 2015 IAF καθώς και κάθε συστατικό της στοιχείο θα πρέπει να στηρίζονται σε επαρκείς, προβλέψιμους και βιώσιμους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους, με αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των υφιστάμενων συνεισφορών από τον τακτικό προϋπολογισμό των ΗΕ, οι οποίες θα αναλογούν προς τη συγκεκριμένη εντολή και τα καθήκοντα που προβλέπονται για τη μετά το 2015 IAF 7529/15 ΑΝ/νικ 7

8 22. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΕΠΑΙΝΟ για τις εθελοντικές συνεισφορές προς τη μετά το 2015 IAF και ΤΑΣΣΕΤΑΙ ΥΠΕΡ χρησιμοποίησης του ταμείου εθελοντικών συνεισφορών του UNFF ως στρατηγικού εργαλείου για την υποστήριξη της διαδικασίας διευκόλυνσης ή της διαδόχου της και άλλων στρατηγικών εργασιών της μετά το 2015 IAF, παράλληλα με τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας Χρηματοδότηση των μέσων υλοποίησης της αειφόρου διαχείρισης των δασών (ΑΔΔ) 23. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη σαφούς διάκρισης μεταξύ του ζητήματος της χρηματοδότησης της μετά το 2015 IAF και του πολύ ευρύτερου ζητήματος της χρηματοδότησης για τα δάση και την ΑΔΔ 24. ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την αύξηση της διεθνούς αναπτυξιακής χρηματοδότησης σε σχέση με τα δάση τα τελευταία χρόνια και ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι θα πρέπει να παραμείνει προαιρετική 25. ΕΠΑΝΑΤΟΝΙΖΕΙ ότι η χρηματοδότηση της ΑΔΔ θα πρέπει να συνεχίσει να προέρχεται από μια σειρά αλληλοσυμπληρούμενων πηγών δημόσιων και ιδιωτικών, εγχώριων και αλλοδαπών, διμερών και πολυμερών, αναγνωρίζοντας ειδικότερα τον σημαντικό ρόλο της χρηστής διαχείρισης και της ουσιαστικής εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας ως προϋπόθεσης για την κινητοποίηση των πόρων, συν τοις άλλοις μέσω επενδύσεων στην ΑΔΔ και στο εμπόριο δασικών προϊόντων, όπως επίσης και της καταπολέμησης των παράνομων χρηματοδοτικών ροών 26. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι το χρηματοδοτικό τοπίο για τα δάση έχει εξελιχθεί σημαντικά μετά τη δημιουργία του UNFF με την εμφάνιση νέων προγραμμάτων και χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε όλα τα επίπεδα και ως εκ τούτου ΘΕΩΡΕΙ το χαρτοφυλάκιο των υφιστάμενων πηγών χρηματοδότησης κατάλληλη βάση για μελλοντική χρηματοδότηση 27. ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη να ενισχυθεί η συνοχή και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών μέσω ολοκληρωμένης προσέγγισης των διαφόρων πτυχών που αφορούν τα μέσα υλοποίησης της διάσκεψης Ρίο + 20, το αναπτυξιακό θεματολόγιο για τη μετά το 2015 περίοδο και άλλες συναφείς διαδικασίες, συνεκτιμωμένων των συζητήσεων για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης εν όψει της τρίτης διεθνούς διάσκεψης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και των εργασιών της διακυβερνητικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης που συμφωνήθηκε κατά τη διάσκεψη Ρίο /15 ΑΝ/νικ 8

9 28. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την πρόοδο που σημειώθηκε στην υλοποίηση της διαδικασίας διευκόλυνσης (FP), ενώ αναγνωρίζει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας ικανότητας στρατηγικού σχεδιασμού της χρηματοδότησης των δασών και για την αποτελεσματική κινητοποίηση πόρων σε εθνικό επίπεδο και ΦΡΟΝΕΙ ότι κάθε μελλοντική χρηματοδοτική ρύθμιση θα πρέπει να συνεχίσει να διευκολύνει και να βελτιώνει την πρόσβαση σε διάφορα υφιστάμενα και καινοφανή χρηματοδοτικά μέσα και την χρησιμοποίησή τους, με βάση την εμπειρία και την πρακτική της διαδικασίας διευκόλυνσης και τις συλλογικές εργασίες της Σύμπραξης Συνεργασίας για τα Δάση (CPF) Περιφερειακή διάσταση 29. ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ την ενισχυμένη συμμετοχή των υφιστάμενων αρμόδιων περιφερειακών οργάνων και διαδικασιών στην μετά το 2015 IAF προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το περιφερειακό επίπεδο μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο ως διεπαφή μεταξύ παγκόσμιου και εθνικού επιπέδου Στρατηγικός σχεδιασμός 30. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την πρόταση για βελτίωση του προγραμματισμού και της υλοποίησης της μετά το 2015 IAF μέσω στρατηγικού σχεδίου ή ανάλογης προσέγγισης, ΤΟΝΙΖΕΙ ότι θα πρέπει να έχει μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και παράλληλα να μεριμνά για συνεχείς τροποποιήσεις και ευέλικτες προσαρμογές, να ενσωματώνει βασικά στοιχεία της μετά το 2015 IAF, να ιεραρχεί τις δράσεις, να προσδιορίζει τους ρόλους των διαφόρων φορέων και των σχετικών πόρων, να εξασφαλίζει ένα πλαίσιο λογοδοσίας με παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση, και να περιλαμβάνει ενδεχομένως μετρήσιμους και χρονικά προσδιορισμένους στόχους, ευθυγραμμιζόμενους με σκοπούς/στόχους/επιδιώξεις όσον αφορά τα δάση Χάρτης πορείας 31. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι το UNFF 11 θα πρέπει να συμφωνήσει επί σαφούς χάρτη πορείας για την ενεργοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των λεπτομερών προδιαγραφών μιας αποτελεσματικότερης IAF το συντομότερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπ όψη μεταξύ άλλων τις νέες αποφάσεις σχετικά με το αναπτυξιακό θεματολόγιο της μετά το 2015 περιόδου και τη μελλοντική παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή Εργασίες υψηλού επιπέδου 32. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ τη δυνατότητα των εργασιών υψηλού επιπέδου να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μετά το 2015 IAF 7529/15 ΑΝ/νικ 9

10 33. ΚΡΙΝΕΙ ότι οι υπουργοί και εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου θα πρέπει να συμφωνήσουν στο UNFF 11 για μια υπουργική δήλωση με στόχο έναν νέο οραματισμό της παγκόσμιας δασικής διακυβέρνησης, και την προβολή: Των δασών και της ΑΔΔ με σκοπό τη μεταρρυθμιστική δράση Μιας κοινής δέσμευσης για πιο αποδοτική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα IAF της μετά το 2015 περιόδου Της συμβολής των δασών και της ΑΔΔ για την εφαρμογή του αναπτυξιακού θεματολογίου για τη μετά το 2015 περίοδο και της μελλοντικής παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή. Επόμενα βήματα Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στη χάραξη της παγκόσμιας δασικής πολιτικής και να συνεργάζονται με όλους τους εταίρους και αρμόδιους φορείς στο ζήτημα αυτό. Δεσμευόμαστε να διαδραματίσουμε στο ακέραιο τον ρόλο μας σε όλες τις πτυχές της μετά το 2015 IAF, και θα αναμείνουμε επίσης από άλλους εταίρους να συμβάλουν εξίσου. 7529/15 ΑΝ/νικ 10

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

5122/11 ΑΙ/σα 1 DG B II

5122/11 ΑΙ/σα 1 DG B II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2011 (17.01) (OR. en) 5122/11 FORETS 3 ENV 9 DEVGEN 7 RELEX 10 PROBA 3 CONUN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12255/17 AGRI 481 DEVGEN 199 ENV 752 ONU 115 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Η Ειδική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2017 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

12473/17 ΣΙΚ/νικ 1 DG B 2B

12473/17 ΣΙΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12473/17 AGRI 495 FAO 36 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14167/16 ECOFIN 1015 ENV 696 CLIMA 148 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

17150/10 ΔΑ/δχ 1 DG I 1A

17150/10 ΔΑ/δχ 1 DG I 1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2010 (15.12) (OR. en) 17150/10 ENV 819 AGRI 509 DEVGEN 369 PI 142 FORETS 150 ONU 205 PECHE 321 RECH 399 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη σύνοδό του στις 26 Μαΐου 2015, το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Κατά τη σύνοδό του στις 26 Μαΐου 2015, το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2015 (OR. en) 9145/15 DEVGEN 79 ACP 83 RELEX 416 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Συμπεράσματα του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14368/17 COMPET 765 IND 311 MI 830 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09 ACP 122 DEVGEN 146 RELEX 465 COEST 177 COLAT 17 COASI 86 COAFR 171 COMAG 11 COHOM 110 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10667/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2011 (14.10) (OR. en) 15388/11 ENV 767 DEVGEN 279 RELEX 1027 ONU 133 ECOFIN 675

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2011 (14.10) (OR. en) 15388/11 ENV 767 DEVGEN 279 RELEX 1027 ONU 133 ECOFIN 675 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2011 (14.10) (OR. en) 15388/11 ENV 767 DEVGEN 279 RELEX 1027 ONU 133 ECOFIN 675 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς : τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2015 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2015 (OR. en) 8635/15 LIMITE PUBLIC DEVGEN 60 ACP 66 RELEX 341 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2017 (OR. en) 8964/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

10721/16 TT/γομ 1 DGB 2B

10721/16 TT/γομ 1 DGB 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10721/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 28 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15571/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2017 (OR. en) 7875/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 15792/2016 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX COM(2016) 62 2016/0036 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

10679/17 ΚΒ/νκ/ΤΤ 1 DG C 1

10679/17 ΚΒ/νκ/ΤΤ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10679/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 26 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

8833/16 ΚΚ/σα 1 DG C 1

8833/16 ΚΚ/σα 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8833/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 11559/1/16 REV 1 LIMITE PUBLIC ENV 514 CLIMA 96 AGRI 439 IND 171 PROCIV 55 RELEX 675 MED 30 DEVGEN 179 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12447/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου LIMITE Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων CLIMA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10,72017 2017/2705(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

13342/16 ΜΑΠ/γπ 1 DG E 1A

13342/16 ΜΑΠ/γπ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13342/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 17 Οκτωβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7805/14 DEVGEN 64 RELEX 241 OCDE 2 ACP 53 FIN 217

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7805/14 DEVGEN 64 RELEX 241 OCDE 2 ACP 53 FIN 217 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7805/14 DEVGEN 64 REX 241 OCDE 2 ACP 53 FIN 217 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14261/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 13701/15

Διαβάστε περισσότερα

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2014 (OR. en) 9688/14 UD 136 ENFOCUSTOM 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

12807/16 ΧΦ/μκρ 1 DG E 1B

12807/16 ΧΦ/μκρ 1 DG E 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12807/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12681/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου LIMITE ENV 614 CLIMA 121 AGRI 508 IND 202 PROCIV

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9645/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 23 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ENV

Διαβάστε περισσότερα

14263/17 ΘΛ/νκ 1 DGG 2B

14263/17 ΘΛ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14263/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2007 (14.06) (OR. en) 10513/07 DEVGEN 107 RELEX 435 SOC 243

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2007 (14.06) (OR. en) 10513/07 DEVGEN 107 RELEX 435 SOC 243 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2007 (14.06) (OR. en) 10513/07 DEVGEN 107 RELEX 435 SOC 243 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Ομάδας «Συνεργασία για την ανάπτυξη» με ημερομηνία: 6 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

10512/16 ΓΒ/νικ 1 DG E 1A

10512/16 ΓΒ/νικ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10512/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

10387/17 ΜΜ/γομ 1 DG C 2A

10387/17 ΜΜ/γομ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2017 (OR. en) 7896/17 FSTR 24 FC 24 REGIO 35 SOC 236 AGRISTR 32 PECHE 132 CADREFIN 38 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου 2017 Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Περιεχόμενα Συμφωνία Παρισιού (state of play) Στόχοι για την Ευρώπη Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιτροπής πολιτικής και ασφαλείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη Βιρμανία/Μιανμάρ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιτροπής πολιτικής και ασφαλείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη Βιρμανία/Μιανμάρ Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2012 (19.04) (OR. en) 8726/12 LIMITE COASI 47 ASIE 29 PESC 465 COHOM 79 COPS 117 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Επιτροπής πολιτικής και

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) EUCO 19/17 CO EUR 24 CONCL 7 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

8975/15 ΘΛ/γπ 1 DG G 3 C

8975/15 ΘΛ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8975/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: RECH 142 COMPET 229 MI 320 TELECOM 120 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6993/17 ECOFIN 177 ENV 227 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Ειδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

14166/16 ΧΜΑ/νικ 1 DG G 2B

14166/16 ΧΜΑ/νικ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

15520/08 ΣΜ/νμ 1 DGH4

15520/08 ΣΜ/νμ 1 DGH4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2008 (19.11) (OR. en) 15520/08 PROCIV 169 COCON 33 COSDP 1016 DEVGEN 217 ENV 799 FORETS 64 ONU 97 RECH 346 RELEX 887 SAN 256 TELECOM 188 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 8.7.2016 2016/0184(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9916/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 7923/2/17 REV 2 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CYBER

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9381/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

10184/15 ΑΒ/γπ 1 DGC 2C

10184/15 ΑΒ/γπ 1 DGC 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10184/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Συμβούλιο με ημερομηνία: 22 Ιουνίου 2015 Θέμα: COHAFA 63 DEVGEN 110 ALIM 12 ONU 89 FAO

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ: σχετικά με τη θέση της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής για θέματα που σχετίζονται με το κλίμα και την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2017 (OR. en) 7935/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13432/17 SPORT 78 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12355/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες LIMITE αριθ. προηγ. εγγρ.: 11816/16

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

14164/16 ΜΑΠ/γπ 1 DGG 1A

14164/16 ΜΑΠ/γπ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14164/16 ECOFIN 1013 STATIS 91 UEM 358 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15326/11 ΠΜ/νικ 1 DG K 1

15326/11 ΠΜ/νικ 1 DG K 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2011 (13.10) (OR. en) 15326/11 CNUCED 7 DEVGEN 273 WTO 353 ACP 194 PROBA 116 ONU 128 RELEX 1024 COMPET 437 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας με

Διαβάστε περισσότερα

14684/16 ΔΙ/νικ 1 DGC 1

14684/16 ΔΙ/νικ 1 DGC 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14684/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες DEVGEN 254 ACP 165 RELEX 970

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

15926/14 ΠΜ/γπ 1 DG C 2B

15926/14 ΠΜ/γπ 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15926/14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Συμβούλιο με ημερομηνία: 21 Νοεμβρίου 2014 COMER 237 PESC 1213 CONOP 115 ECO 169 UD

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

8832/16 ΜΑΚ/νικ 1 DG C 1

8832/16 ΜΑΚ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8832/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

16827/14 ΧΓ/γπ 1 DG C 1

16827/14 ΧΓ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16827/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 16716/14 Θέμα: DEVGEN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επείγων χαρακτήρας και ανάγκη για παγκόσμια δράση

Επείγων χαρακτήρας και ανάγκη για παγκόσμια δράση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Προετοιμασία της 21ης συνόδου της Διάσκεψης των Μερών (COP 21) της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) και της 11ης συνόδου της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0184 (NLE) 12256/16 LIMITE ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PUBLIC CLIMA 111 ENV 588 ONU

Διαβάστε περισσότερα

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8485/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 7524/2/15 REV 2 Θέμα: AGRI 242 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en) 8407/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: JEUN 34 EDUC 114 SOC 269 EMPL 158 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα