ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο. 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο. www.eumayors.eu 1"

Transcript

1 ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο 1

2 ΕΥΡΕ ΤΗΡΙΟ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 3. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 4. ΕΘΝΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η έκδοση διευθύνεται από Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων Γραφικά: Diane Morel / Φωτογραφίες εξώφυλλου και οπισθόφυλλου: Shutterstock Εκτυπώθηκε από Imprimerie Simon, Besançon (France) Το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη (ΙΕΕ) και εφαρμόζεται από μία κοινοπραξία δικτύων τοπικών και περιφερειακών αρχών, με επικεφαλής το δίκτυο πόλεων Energy Cities, που αποτελείται από τους οργανισμούς CEMR, Climate Alliance, EURO- CITIES και Fedarene. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους αυτής δεν ευθύνονται για τον ενδεχόμενο τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα έκδοση ή για οποιοδήποτε λάθος που ενδεχομένως συνεχίζει να υπάρχει στα κείμενα παρά την προσοχή που δόθηκε κατά τη σύνταξή τους. ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Κτίρια, Εξοπλισμός / Εγκαταστάσεις, Βιομηχανίες Μεταφορές Τοπική Παραγωγή Ηλεκτρισμού Τοπική Αστική Θέρμανση / Ψύξη, Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Σχεδιασμός Χρήσης Γαιών Δημόσιες Προμήθειες Προϊόντων και Υπηρεσιών Συνεργασία με Πολίτες και Ενδιαφερόμενους φορείς Λοιποί Τομείς Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρουσιάζονται στις ακόλουθες σελίδες μπορούν εύκολα να αναπαραχθούν και να εμπνεύσουν τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο που αναζητούν καινοτόμα μέσα ώστε να χρηματοδοτήσουν τα Σχέδια Δράσης τους για τη Βιώσιμη Ενέργεια. 2 3

3 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών CO 2 κατά 20% έως το 2020, αναζητούν ευκαιρίες χρηματοδότησης που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των Σχεδίων Δράσης τους για τη Βιώσιμη Ενέργεια και τη χρηματοδότηση των δράσεων που παρουσιάζονται στα σχέδια αυτά. Σε συνεργασία με τους τοπικούς εταίρους τους, τράπεζες, ιδιωτικές εταιρείες και την κοινωνία των πολιτών, εφευρίσκουν καινοτόμα προγράμματα χρηματοδότησης που δίνουν αποφασιστική ώθηση για τις προβλεπόμενες επενδύσεις. Αυτές οι πρωτοπόρες ιδέες και μέθοδοι αυξάνουν την αποδοτικότητα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και έχουν σημαντική καταλυτική επίδραση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πλευρά της, προσαρμόζει και αναπτύσσει συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα (π.χ.: Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής, ELENA, JESSICA, Smart Cities, κ.τ.λ.) τα οποία χρηματοδοτούνται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με σκοπό τη στήριξη των τοπικών αρχών για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους και την ένταξη της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της ΕΕ στο τοπικό επίπεδο. Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ αποφασίζουν ανεξάρτητα σχετικά με την προτεραιότητα που θα αποδώσουν και το εύρος των αρμοδιοτήτων που θα παραχωρήσουν στις τοπικές αρχές για την ενίσχυση τοπικών λύσεων για τη βιώσιμη ενέργεια. Η εθνική υποστήριξη διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ωστόσο, θέματα όπως η ενεργειακή απόδοση ή η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, σπάνια εμφανίζονται ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Η έλλειψη ενεργειακών προτεραιοτήτων αντανακλάται στην κατανομή των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής που διαχειρίζονται οι εθνικές και περιφερειακές αρχές. Διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για να προσδιοριστεί ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ για την προγραμματική περίοδο Ας σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός των περίπου 130 δις ευρώ ετησίως αντιπροσωπεύει μόλις το 1,13% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της ΕΕ των 27. Συνεπώς, η αποδοτική και καινοτόμα διαχείριση των δημόσιων οικονομικών σε τοπικό επίπεδο, παράλληλα με την κινητοποίηση της χρηματοδότησης από συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και από τον εθνικό ή περιφερειακό προϋπολογισμό θα αποδειχθούν ακόμα πιο κρίσιμες για την επίτευξη των στόχων του Συμφώνου. Οι εν λόγω τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί πόροι, συμπληρούμενοι από τη χρηματοδότηση της ΕΕ που προορίζεται συγκεκριμένα για τοπικές δράσεις σε σχέση με τη βιώσιμη ενέργεια, αποτελούν μία σταθερή οικονομική βάση, καθοριστική για την επιτάχυνση της μετάβασης προς πόλεις χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, δημιουργώντας τοπικές θέσεις εργασίας και εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα ζωής για όλους. Οι πράξεις είναι πιο ισχυρές από τα λόγια. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα έκδοση επιχειρεί να παράσχει στον αναγνώστη μία συλλογή από συγκεκριμένα προγράμματα χρηματοδότησης με δυνατότητα αναπαραγωγής, τα οποία υλοποιούνται από τους υπογράφοντες το Σύμφωνο αντί για μία αναλυτική περιγραφή του οικονομικού τοπίου της ΕΕ. Ας ελπίσουμε ότι θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τις τοπικές αρχές και τις περιφέρειες για να προωθήσουν επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται «σε αναμονή» αξιοποιώντας αυτά τα παραδείγματα και να αρχίσουν να υλοποιούν τα σχέδιά τους. Ομοίως, επιχειρεί να ενθαρρύνει τους δημόσιους οργανισμούς σε όλα τα επίπεδα να δημιουργήσουν ή να στηρίξουν προγράμματα που έχουν ήδη αποδειχθεί επιτυχημένα, να παράσχει περαιτέρω ώθηση για τεχνική βοήθεια και να καλλιεργήσει την ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοοικονομικών τεχνικών. 4 5

4 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ): Ο φόρος συμφόρησης Ολοένα περισσότερες τοπικές και περιφερειακές αρχές προορίζουν μόνιμα κονδύλια του προϋπολογισμού ή έσοδα από συγκεκριμένους τοπικούς φόρους για τη χρηματοδότηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Το Ταμείο άνθρακα στο Ανόβερο, το ανανεώσιμο κεφάλαιο στη Στουτγάρδη, ο φόρος συμφόρησης στο Λονδίνο και άλλα καινοτόμα μέτρα αποδεικνύουν την κινητοποίηση των ίδιων πόρων των πόλεων για αυτό το συγκεκριμένο σκοπό. Υπό την προϋπόθεση μίας σταθερής πολιτικής δέσμευσης, αυτοί είναι μερικοί από τους πιο προσβάσιμους και βιώσιμους οικονομικούς πόρους σε τοπικό επίπεδο. ΑΝΟΒΕΡΟ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ): Proklima - Enercity Fund Ίδρυση ενός ειδικού ταμείου χρηματοδότησης μέτρων για την προστασία του κλίματος, πέρα από τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις ή τη συνήθη πρακτική. Ετησίως διατίθεται ένα κεφάλαιο περίπου 5 εκ. ευρώ με σκοπό την υποστήριξη μέτρων για την προστασία του κλίματος σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Οι τοπικοί εταίροι συνεισφέρουν στο ταμείο ως εξής: Stadtwerke Hannover AG - δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας (περίπου το 77% του ενεργητικού): έσοδα από πωλήσεις φυσικού αερίου σε πελάτες-ιδιώτες και μέρος των κερδών της Stadtwerke. Πόλη του Ανοβέρου (περίπου το 20 % του ενεργητικού): το 3,25% των κερδών της Stadtwerke εμβάζονται στα δημόσια αποθέματα για τον ενεργειακό εφοδιασμό και τις μεταφορές (VV GmbH). Πόλεις Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg και Seelze (περίπου το 3 % του ενεργητικού): το 2,5% των τελών αδείας αποδίδονται για ηλεκτρικό ρεύμα και/ ή φυσικό αέριο. Εγκεκριμένη χρηματοδότηση την περίοδο : πάνω από 45 εκ. ευρώ. Η πολιτική χρηματοδότησης του ProKlima είναι στραμμένη στο μέλλον και δίνει ώθηση στην καινοτομία. Περισσότερες πληροφορίες (DE): Ο περιορισμός των επιπέδων κυκλοφορίας και συμφόρησης στο Λονδίνο με την επιβολή ενός τέλους για τη χρήση του οδικού δικτύου. Απαιτείται η καταβολή 10 στερλινών (12 στερλίνες σε περίπτωση καταβολής έως τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας χρέωσης) καθημερινά για όλα τα οχήματα που κινούνται εντός του δακτυλίου μεταξύ 7:00 π.μ. και 6:00 μ.μ. (μόνο Δευτέρα - Παρασκευή). Επιβάλλεται πρόστιμο 120 στερλινών (μειώνεται σε 60 στερλίνες εάν καταβληθεί εντός 14 ημερών) σε περίπτωση μη πληρωμής (αυξάνεται σε 180 στερλίνες εάν δεν καταβληθεί εντός 28 ημερών). Δια νόμου, όλα τα καθαρά έσοδα από το φόρο (158,1 εκ. στερλίνες κατά το οικονομικό έτος ) πρέπει να επενδύονται στη βελτίωση των μεταφορών στο Λονδίνο. Πρόσφατα εφαρμόστηκαν διάφορες βελτιώσεις στο πρόγραμμα: αυτοματοποιημένο σύστημα πληρωμών, νέα Έκπτωση για πιο Πράσινα Οχήματα σε σχέση με τα αυτοκίνητα Euro 5 που εκπέμπουν έως 100g/km CO 2 ή λιγότερο και έκπτωση 100% για ηλεκτροκίνητα οχήματα. Ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα του είδους του στον κόσμο. Έχει συμβάλει στη μείωση των επιπέδων κυκλοφορίας, σε καλύτερες υπηρεσίες μεταφορών και ασφαλέστερο οδικό δίκτυο. Τους τελευταίους μήνες του 2008 και κατά τη διάρκεια του 2009, η συμφόρηση στο κεντρικό Λονδίνο εμφανίστηκε ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με προηγούμενες έρευνες σε αντίστοιχους μήνες. Περισσότερες πληροφορίες (EN): Shutterstock 6 7

5 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ): Intracting δημοτικές εσωτερικές συμβάσεις Η δημιουργία ενός συσ τήματος χρηματοδότησης για τη βραχυπρόθεσμη εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας με αποδοτικότητα ως προς το κόστος. Το Τμήμα Προστασίας του Περιβάλλοντος της Στουτγάρδης σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών ανέπτυξαν τη μέθοδο των «εσωτερικών συμβάσεων» για τη χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας. Η μέθοδος βασίζεται στην ιδέα των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, αλλά λειτουργεί αποκλειστικά εντός των ορίων διοίκησης της πόλης. Το Τμήμα Περιβάλλοντος χορηγεί ένα ειδικό άτοκο δάνειο στο τμήμα υποδοχής (host department) ή σε δημοτικές επιχειρήσεις. Το ποσό του δανείου εξαρτάται, όπως και στις συμβατικές συμβάσεις, από τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους των εφαρμοζόμενων μέτρων. Το κόστος που εξοικονομείται από αυτά τα μέτρα διοχετεύεται πάλι σε ένα ειδικό κονδύλι του προϋπολογισμού, ένα ανανεώσιμο κεφάλαιο, έως ότου αποπληρωθούν οι επενδύσεις.. Αξία κεφαλαίου: 8,8 εκ. ευρώ Ανάθεση 273 συμβάσεων Μέση περίοδος αποπληρωμής: 7,2 έτη Το μοντέλο του intracting υιοθετήθηκε από πολλές τοπικές αρχές στη Γερμανία και την Αυστρία. Περισσότερες πληροφορίες (DE, EN, FR, HU, PL, SK): Επενδύσεις (εκ. ευρώ/ετησίως) δημοτικές εταιρείες δημοτικές υπηρεσίες συνολικές επενδύσεις (εκ. ευρώ/ ετησίως) 3,0 11 2,5 9 2,0 7 1,5 5 1,0 4 ΝΤΙΖΟΝ & ΒΡΕΣΤΗ (ΓΑΛΛΙΑ): Κοινές δημόσιες συμβάσεις προμηθειών Μείωση επενδυτικού κόστους μέσω κοινών δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια συρμών του τραμ. Η ομαδική παραγγελία 52 συρμών του τραμ αντί του ποσού των 106 εκ. ευρώ επέτρεψε τον εξορθολογισμό της επένδυσης και την κοινή αντιμετώπιση των αναγκών. Χρηματική εξοικονόμηση: 24 % Βρέστη: 14,3 χλμ. γραμμών τραμ, 20 συρμοί Ντιζόν: 18,9 χλμ. γραμμών τραμ, 32 συρμοί ΟΦΕΛΗ Αύξηση της διαπραγματευτικής ισχύος του δήμου, κυρίως μέσω οικονομιών κλίμακας. 0,5 2 Κοινές προκηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών και μείωση 0,0 0 αυτών Περισσότερες πληροφορίες (EN): 8 9 ΟΦΕΛΗ Κανένα επιπρόσθετο, επισφαλές κόστος. Δεν χρεώνεται τόκος επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Σημαντική μείωση του κόστους συναλλαγών και του διοικητικού κόστους που σχετίζεται με τη διαχείριση συμβάσεων. Ευκαιρία για χρηματοδότηση σχεδίων μικρής κλίμακας τα οποία δεν θα προσέλκυαν εξωτερικούς αναδόχους Δυνατότητα για μερική χρηματοδότηση των σχεδίων. Ελαχιστοποίηση της περιόδου προετοιμασίας: τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας μπορούν να εφαρμοστούν συντομότερα. Shutterstock

6 ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ (ΤΣΕΧΙΑ): Συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε 51 δημόσια κτίρια σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικά κέντρα και κέντρα υγείας. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ; Οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) είναι ένα είδος μακροπρόθεσμης συμβατικής συμφωνίας κατά την οποία ο πελάτης επωφελείται από τον καινούργιο ή αναβαθμισμένο ενεργειακό εξοπλισμό και η αμοιβή της Εταιρείας Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) συνδέεται άμεσα με την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Το κόστος της επένδυσης αποπληρώνεται από το ποσό που εξοικονομείται και εάν η ΕΕΥ δεν κατορθώσει να το επιτύχει αυτό, πρέπει να καλύψει τη διαφορά μεταξύ του πραγματικού και του εγγυημένου κόστους. Περισσότερες πληροφορίες για τις ΣΕΑ (EN): ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ): Παραγωγή ηλιακής ενέργειας μέσω χρηματοδότησης από τρίτους Κριτήρια επιλογής της Περιφέρειας Παρντουμπίτσε: Ανακατασκευή συστημάτων θέρμανσης Βελτίωση της θερμικής άνεσης στα δημόσια κτίρια Καμία επένδυση από τους ίδιους οικονομικούς πόρους της περιφέρειας Μακροπρόθεσμη διαχείριση ενέργειας Σύμβαση: 13 έτη: 1 έτος εγκατάσταση (το 2007 σε 3 φάσεις) & 12 έτη απόδοση επένδυσης Κόστος επένδυσης: 5,4 εκ. ευρώ Εγγυημένη ετήσια εξοικονόμηση (λειτουργικό κόστος): ευρώ Παρεχόμενες υπηρεσίες: προτάσεις για ιδέες και έργα, χρηματοδότηση, παράδοση και υλοποίηση, εκπαίδευση για τους χρήστες των κτιρίων, διαχείριση ενέργειας και εγγύηση Εξοικονόμηση ενέργειας: 24 % Μείωση CO 2 : 23 % Εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους: ευρώ Η «πλεονάζουσα» εξοικονόμηση μετά την αφαίρεση της αμοιβής της εταιρείας αποδίδεται στον πελάτη Photo: Wikimedia Commons Η ενοικίαση στεγών δημοτικών κτιρίων σε ιδιώτες επενδυτές και η αύξηση της τοπικής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσα στην πόλη. Το 2002, δρομολογήθηκε το Solardachbörse, το σχέδιο Ανταλλαγής Ηλιακών Στεγών, με στόχο την ενθάρρυνση της κατασκευής μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ηλιακή ενέργεια από ιδιώτες επενδυτές. Έως το 2009, στέγες (σχολείων, διοικητικών κτιρίων, αθλητικών συγκροτημάτων) ενοικιάσθηκαν από το δήμο σε 25 επενδυτές. πηγές. Με αυτό τον τρόπο, το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ηλιακή ενέργεια κατέστη οικονομικά βιωσιμότερο και αυξήθηκε το ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών. Το τέλος εκμίσθωσης ανέρχεται σε 3-7% των συνολικών εσόδων από τα τιμολόγια τροφοδότησης που προκύπτουν από την ηλεκτροπαραγωγή από ηλιακή ενέργεια. Μέχρι το 2009, είχαν αρχίσει να λειτουργούν 64 μονάδες συνολικής δυναμικότητας 4 MWp σε 10 συνοικίες. Αυτοχρηματοδοτούμενο έργο βασίζεται αποκλειστικά σε ιδιώτες επενδυτές (ανάμεσά τους και πολίτες) που επωφελούνται από τα τιμολόγια τροφοδότησης. Μέσω ενός προγράμματος χρηματοδότησης από τρίτους, ο Περισσότερες πληροφορίες (CS): δήμος κατόρθωσε να μετακυλήσει τη χρηματοδότηση των Καθαρό όφελος για το δήμο μετά την αφαίρεση του τέλους ηλιακών τεχνολογιών και των τεχνικών γνώσεων σε ιδιώτες εκμίσθωσης για τις στέγες. επενδυτές. Από τον Ιανουάριο του 2004, η Γερμανία αύξησε Περισσότερες πληροφορίες (DE): τα τιμολόγια τροφοδότησης για τις ενέργειες από ανανεώσιμες

7 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ; ΝΤΕΛΦΤ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ): Συνεργασία με την τοπική κοινωφελή επιχείρηση ενέργειας Το τιμολόγιο τροφοδότησης (feed-in tariff - FIT) είναι ένα μέσο πολιτικής που υποχρεώνει τις εταιρείες ενέργειας ή κοινής ωφέλειας που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία του εθνικού δικτύου να αγοράζουν ηλεκτρικό ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε προκαθορισμένη τιμή η οποία είναι αρκούντως ελκυστική για να προσελκύσει νέες επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών. Αυτό διασφαλίζει στη συνέχεια ότι όσοι παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα από αναγνωρισμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειες όπως η ηλιακή, η αιολική και άλλες, έχουν μία εγγυημένη αγορά και μία ελκυστική απόδοση επένδυσης για το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγουν. Το καθεστώς των FIT περιλαμβάνει πρόσβαση στο δίκτυο, μακροπρόθεσμες συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος και καθορισμένη τιμή ανά κιλοβατώρα (kwh). Η επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών στόχων μέσω της δημιουργίας ενός νέου τοπικού δικτύου αστικής θέρμανσης. Η District Heating Company - Eneco Delft Ltd είναι μία νέα εταιρεία ειδικού σκοπού η οποία κατασκεύασε, διαχειρίζεται και συντηρεί το νέο σύστημα αστικής θέρμανσης που δρομολογήθηκε από το δήμο της Ντελφτ. Αυτή η εταιρεία προμηθεύει σε κατοικίες, κατά προσέγγιση, θέρμανση και ζεστό νερό. Η θερμότητα παράγεται μέσω της συμπαραγωγής και της χρήσης βιομηχανικής πλεονάζουσας θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας. Η κοινωφελής επιχείρηση ενέργειας Eneco New Energy είναι η μητρική της District Heating Company, κατέχοντας το 97% των μετοχών. Η Eneco θα κατασκευάσει και θα διαχειρίζεται το σύστημα. Οι μέτοχοι που κατέχουν το 3% των προνομιούχων μετοχών περιλαμβάνουν: το Δήμο της Ντελφτ, το Δήμο του Μίντεν Ντέλφλαντ, την Eneco και τρεις στεγαστικούς συλλόγους. Κόστος επένδυσης: περίπου 120 εκ. ευρώ (παραγωγή και διανομή). Αναμενόμενη μείωση εκπομπών CO 2 σε σχέση με τα επίπεδα του 2008: τόνοι κατ ελάχιστον. Απόδοση επένδυσης για την District Heating Company: κατ ελάχιστον 7,4% περιλαμβανομένων των φορολογικών μέτρων και μίας εθνικής επιδότησης για το αντλιοστάσιο πλεονάζουσας θερμότητας. Το σχέδιο εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου SESAC και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα CONCERTO. Περισσότερες πληροφορίες (EN): Photo: Municipality of Delft 12 13

8 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων δεσμεύονται εκούσια για τη μείωση των εκπομπών CO 2 στις περιοχές τους, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η κινητοποίηση και η ενεργή συμμετοχή τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών είναι επομένως ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του Συμφώνου. Οι τοπικοί φορείς έχουν τα δικά τους οράματα και στρατηγικές. Καθημερινά λαμβάνουν αποφάσεις και προβαίνουν σε επενδύσεις. Τα νοικοκυριά επενδύουν σε μονώσεις κατοικιών ή αγοράζουν οχήματα. Οι ιδιωτικές εταιρείες επενδύουν σε κτίρια, εξοπλισμό ή διαδικασίες Η ευθυγράμμιση αυτών των πράξεων ώστε να συνεισφέρουν στους τοπικούς στόχους του Συμφώνου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι τοπικές αρχές και οι περιφέρειες έχουν μεγάλες και μοναδικές ικανότητες να αλλάξουν τις συμπεριφορές και να κινητοποιήσουν σε σημαντικό βαθμό τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους τους μέσω διαφόρων κινήτρων, όπως οι επιδοτήσεις. ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΟΥΝΚΕΡΚΗΣ (ΓΑΛΛΙΑ): Οι δημοτικές επιδοτήσεις προσελκύουν επενδύσεις πολιτών Μετασκευές πολυκατοικιών για υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και αυξημένη χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας. Ένα ειδικό ταμείο 1,1 εκ. ευρώ για την περίοδο συστάθηκε από το δήμο σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, την Electricité de France, η συνεισφορά της οποίας ανήλθε συνολικά σε ευρώ. Προϋπολογισμός που προβλέπεται για την περίοδο : 2,5 εκ. ευρώ. Ο δήμος χορηγεί άμεσες επιδοτήσεις σε νοικοκυριά: μόνωση στέγης (10-12 ευρώ / τ.μ.), μόνωση τοίχων (6-8 ευρώ / τ.μ.), συνδυασμένο ηλιακό σύστημα θέρμανσης (1400 ευρώ), μεμονωμένο ηλιακό σύστημα ζεστού νερού (400 ευρώ) και μεμονωμένος λέβητας συμπύκνωσης ( ευρώ) Ο δήμος προβαίνει σε θερμογραφική απεικόνιση όλων των κτιρίων στην περιοχή του: τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δήμου. Ο δήμος δημιουργεί μία «πράσινη» τηλεφωνική γραμμή χωρίς χρέωση για τα νοικοκυριά που επιθυμούν να μάθουν τα αποτελέσματα της θερμογραφικής απεικόνισης σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών χωρίς χρέωση σε όλα τα νοικοκυριά αναφορικά με: μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας κατάλληλα για το σπίτι τους πληροφορίες για το πώς να λάβουν τη δημοτική επιδότηση Ο δήμος δημοσιεύει έναν κατάλογο πιστοποιημένων εταιρειών που εκτελούν τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα νοικοκυριά άτομα συναντήθηκαν με συμβούλους ενέργειας αιτήματα έγιναν δεκτά (296 για εργασίες μόνωσης, 23 για ηλιακά πάνελ, 703 για μεμονωμένους λέβητες συμπύκνωσης) 372 χρηματικές επιδοτήσεις χορηγήθηκαν (77 για εργασίες μόνωσης, 8 για ηλιακούς συλλέκτες, 280 για μεμονωμένους λέβητες συμπύκνωσης) Δύο διευθυντές ενέργειας και ένας συντονιστής έργου απασχολήθηκαν Περισσότερες πληροφορίες (FR): energie/index.html Photo: Communauté Urbaine de Dunkerque Το ποσό που χορηγείται σε ένα νοικοκυριό εξαρτάται από το εισόδημά του

9 ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΠΟΥΡΓΚ (ΒΕΛΓΙΟ): Παροχή τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης στους δήμους ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΚΑΡΝΤΙ (ΓΑΛΛΙΑ): Οι περιφερειακές επιδοτήσεις σημαίνουν «τραπεζικά δάνεια με μηδενικό τόκο» Να συμμετάσχουν οι τοπικές αρχές στο Σύμφωνο των Δημάρχων και να επιτευχθεί έως το 2020 η μη επιβάρυνση του κλίματος. Συμμετοχή σημαντικών τοπικών εταίρων: Dubolimburg: Κέντρο υποστήριξης για βιώσιμα κτίρια: χρησιμοποίησε δύο εμπειρογνώμονες πλήρους απασχόλησης για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στη σύνταξη τοπικών σχεδίων δράσης. Αυτά χρηματοδοτούνται μέσω του Limburg Sterk Merk μίας συγκεκριμένης επιδότησης για πρωτοβουλίες στο Λίμπουργκ. Infrax: Φορέας εκμετάλλευσης δικτύου διανομής: παρέχει οικονομική υποστήριξη για συμβάσεις ΕΕΥ, δωρεάν ενεργειακούς ελέγχους για δημοτικά κτίρια, επιδοτήσεις για επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοίκους και δήμους (2-4 ευρώ / τ.μ. για θερμομόνωση), σύστημα παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια. Οι εμπειρογνώμονες συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη (ΙΕΕ) στο πλαίσιο του σχεδίου Come2CoM. BBL: Φλαμανδική οργάνωση ομπρέλα που εκπροσωπεί περίπου 140 τοπικά περιβαλλοντικά κινήματα στη Φλάνδρα: προωθεί το Σύμφωνο, διοργανώνει εκστρατείες ευαισθητοποίησης με ενδιαφερόμενους φορείς και παρέχει τεχνική υποστήριξη. Επαρχία: χορηγεί επιδοτήσεις για βιώσιμα σχέδια μικρής κλίμακας ( ευρώ ετησίως) και εξετάζει τη δυνατότητα σύστασης ενός «ταμείου για το κλίμα» για τη χρηματοδότηση μεγαλύτερων σχεδίων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το 2011, όλοι οι δήμοι θα προβούν σε πολιτική δέσμευση για την υιοθέτηση μίας πολιτικής για το κλίμα Περισσότερες πληροφορίες (NL,EN): Shutterstock Η παροχή ενός δανείου με μηδενικό τόκο σε νοικοκυριά κατά τη διάρκεια μίας πενταετίας (έτος έναρξης το 2006) και η εξοικονόμηση ενέργειας συνολικού ύψους 20 εκ. ευρώ. Ώθηση στην αγορά μόνωσης στο Πικαρντί με τη δημιουργία ενός όγκου εργασιών για τεχνίτες και κατασκευαστικές εταιρείες αξίας 100 εκ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 1500 θέσεις εργασίας σε μία πενταετία. Η συμμετοχή του τραπεζικού και χρηματοδοτικού κλάδου στη χρηματοδότηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης Εταίροι: Περιφέρεια Πικαρντί, GDF Suez, Solfea Bank, EDF, Domofinance και Crédit Agricole. Χορηγούνται έως ευρώ ανά νοικοκυριό για εργασίες μόνωσης με ένα δάνειο που δεν υπόκειται σε καμία εισοδηματική προϋπόθεση και με περίοδο αποπληρωμής έως και επτά έτη. Χορηγούνται έως ευρώ για θερμικές ανανεώσιμες τεχνολογίες (αντλίες θερμότητας, ξύλο, ηλιακή ενέργεια) με έως και δεκαετή περίοδο αποπληρωμής. Ο ιδιώτης αποστέλλει την αίτηση δανείου στην τράπεζα με τη σφραγίδα του επαγγελματία κατασκευαστή που θα φέρει εις πέρας την εργασία. Η τράπεζα απαντά εντός 48 ωρών. Η τράπεζα πληρώνει τον επαγγελματία κατασκευαστή άμεσα με την περάτωση των εργασιών και μετά τη λήψη του πιστοποιητικού εργασιών που υπογράφεται από τον πελάτη και την εταιρεία. Ο ιδιώτης δεν καταβάλει καθόλου τόκο στην τράπεζα. Ο τόκος καταβάλλεται από την Περιφέρεια Πικαρντί. Πάνω από αιτήσεις διεκπεραιώθηκαν σε μία τριετία. Το : χρηματοδοτήθηκαν εργασίες μόνωσης (περίπου ευρώ ανά περίπτωση). Το 2009: συγχρηματοδοτήθηκαν εργασίες μόνωσης και ανανεώσιμες τεχνολογίες (10 εκ. ευρώ περιφερειακής συγχρηματοδότησης). Ποσό του όγκου των κατασκευαστικών εργασιών: 100 εκ. ευρώ, με συντελεστή μόχλευσης 1:10. Περισσότερες πληροφορίες (FR):

10 ΛΩΖΑΝΗ (ΕΛΒΕΤΙΑ): Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ηλιακής Ενέργειας ΜΠΙΕΛΣΚΟ-ΜΠΙΑΛΑ (ΠΟΛΩΝΙΑ): Επιδοτήσεις για τους πολίτες Δυνατότητα αγοράς πράσινου ηλεκτρικού ρεύματος από τους πολίτες και συνεισφορά στη χρηματοδότηση εργοστασίων ενέργειας με φωτοβολταϊκά (Φ/Β). Το 1999 πραγματοποιήθηκε μία έρευνα μάρκετινγκ για τα οικολογικά τέλη από το Δήμο της Λωζάνης. Οι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος ήταν πρόθυμοι να καταβάλουν υψηλότερη τιμή ανά kwh για ρεύμα που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η τιμή καθορίστηκε στα 0,90 ελβετικά φράγκα (0,57 ευρώ) ανά kwh το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος μίας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, βάσει μίας προσόδου που υπολογίζεται σε διάστημα εικοσαετίας. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές χρηματοδοτούν, σχεδιάζουν και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκές μονάδες σε ιδιωτικά κτίρια πελάτες που αποτελούν περίπου το 4% των πελατών ηλεκτρικού ρεύματος της εταιρείας έχουν συναινέσει για την παραγωγή kwh συνολικά από Φ/Β σταθμούς μεταξύ Τον Ιανουάριο του 2011, το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ηλιακής Ενέργειας (Solar Exchange Programme) μετατράπηκε σε Nativa Plus ένα προϊόν πιστοποιημένο από το WWF. Η επιχείρηση ηλεκτρισμού παρέχει πλέον, εξ ορισμού, 100% ανανεώσιμη ενέργεια σε όλους τους πελάτες της και οι τιμές δεν έχουν αυξηθεί από το Περισσότερες πληροφορίες (FR): asp?docid=34459 Προτροπή πολιτών να αντικαταστήσουν τους λέβητες άνθρακα με πιο οικολογικούς. Παρέχονται οικονομικά κίνητρα με τη μορφή επιδοτήσεων για την αντικατάσταση εγκαταστάσεων θέρμανσης. Τα ποσοστά των επιδοτήσεων κυμαίνονταν τα επόμενα χρόνια του προγράμματος από 65 έως 72,5%. Αντικατάσταση περίπου 450 λεβήτων άνθρακα Μείωση εκπομπών CO 2 στο Μπιέλσκο-Μπιάλα κατά περισσότερο από τόνους ετησίως Μείωση ρύπανσης από σωματίδια αερίων και σκόνης κατά περισσότερο από 350 τόνους ετησίως Έτος ΣΥΝΟΛΟ Εκσυγχρονισμός έως τα τέλη του 2009 Αριθμός λεβήτων Οικολογικές επιπτώσεις CO 2 (τόνοι/έτος) 344,6 1546,9 667, ,6 Λοιπές εκπομπές όπως SO 2 (τόνοι/έτος) 65,9 202,2 89,8 357,9 Περισσότερες πληροφορίες (EN): bielsko_582_en.pdf Η Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Λωζάνης διαπραγματεύεται συμφωνίες με τους παραγωγούς για την αγορά ολόκληρης της παραγωγής τους σε ηλιακή ενέργεια σε διάστημα εικοσαετίας, επίσης στην τιμή των 0,90 ελβετικών φράγκων (0,57 ευρώ) ανά kwh. Shutterstock Photo: Municipality of Bielsko Biala 18 19

11 ΕΘΝΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ ΤΣΕΧΙΑ: Πράσινο Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Η προσέλκυση επενδύσεων από το δημόσιο τομέα και τους πολίτες σε τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης και ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1 δις ευρώ που συγκεντρώνεται από την εμπορία εκπομπών με την Ιαπωνία. Το Ταμείο κατανέμει τους πόρους του υπό τη μορφή άμεσων επιδοτήσεων σε επιλέξιμους δικαιούχους, όπως νοικοκυριά, ενώσεις ιδιοκτητών μονάδων κατοικίας, στεγαστικούς συνεταιρισμούς, δήμους (περιλαμβάνονται οι δημοτικές περιοχές), επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα. Οι πολίτες υποβάλλουν αίτηση για επιδότηση σε ένα από τα περιφερειακά γραφεία του Προγράμματος («Κέντρα Ενημέρωσης») και/ ή στα κατά τόπους καταστήματα 9 συνεργαζόμενων εμπορικών τραπεζών. Η έγκριση του σχεδίου εξαρτάται από την ενεργειακή απόδοση πριν/ μετά την ανακαίνιση. Υποστήριξη για την ανάπτυξη του σχεδίου: έως 800 ευρώ Στους αιτούντες παρέχεται ένας κατάλογος πιστοποιημένων σχεδιαστών/ κατασκευαστικών εταιρειών. Δυνατότητα τροποποίησης των όρων του προγράμματος εάν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για δικαιούχους Ποιοτική μόνωση σε οικογενειακές μονοκατοικίες και διαμερίσματα πολυκατοικιών χωρίς μονωτική επένδυση. Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης που δεν είναι φιλικά προς το περιβάλλον με λέβητες βιομάζας χαμηλών εκπομπών και αποδοτικές αντλίες θερμότητας σε καινούργια κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Κατασκευή νέων κατοικιών σύμφωνα με τα πρότυπα παθητικής ενέργειας. Εφαρμογή τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (π.χ. ηλιακοί συλλέκτες). Το 36% περίπου του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο προγραμματισμού κατανέμεται στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στο Ταμείο Συνοχής και τίθεται υπό τη διαχείριση εθνικών ή περιφερειακών Διαχειριστικών Αρχών που ορίζονται από τα Κράτη Μέλη. Περίπου το 22% του προϋπολογισμού της ΕΕ συνεισφέρει σε προγράμματα κεντρικά διαχειριζόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα παράδειγμα στον τομέα της ενέργειας είναι το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη. ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ & ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ JESSICA ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ JASPERS ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IV A & INTERREG IV B ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IV C & URBACT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΥΡΩΠΗ (IEE) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ELENA (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΕ) ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ (SMART CITIES) Περισσότερες πληροφορίες (CS, EN): Ταχεία διαδικασία: 10 εβδομάδες από την υποβολή της αίτησης sekce/582/about-the-green-savings-programme/ έως την υπογραφή της σύμβασης

12 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΡΑΝΣ-ΚΟΜΤΕ (ΓΑΛΛΙΑ): Κοινωνικές κατοικίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΟΥΝΑΣ (ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ): Εκσυγχρονισμός αστικής θέρμανσης Ο εκσυγχρονισμός των δικτύων παροχής αστικής θέρμανσης του Κάουνας μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ οικονομικών υποδομών Ανάπτυξη κοινωνικών και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ (ΤΣΕΧΙΑ): Επαγγελματική κατάρτιση για τεχνικούς εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης & τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις υπάρχουσες κατοικίες Σε κάθε Κράτος Μέλος, οι δαπάνες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις υπάρχουσες κατοικίες θα είναι επιλέξιμες έως ένα ποσοστό 4% του συνολικού κονδυλίου του ΕΤΠΑ.* TAMEIO Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ευρώ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ 70 % Περισσότερες πληροφορίες (LT, EN): sf_projects/map_of_projects/?prior=1&aps=1040 Photo: ISSTE Sokolov-Pavel Janus Τα Κράτη Μέλη πρέπει να τροποποιήσουν τις υφιστάμενες προτεραιότητες ώσ τε να επανακατανείμουν τα εισπραχθέντα κεφάλαια (ΕΤΠΑ) σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στις υπάρχουσες κατοικίες. Δεν χρειάζονται επίσημες εγκρίσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανακαίνιση 36 μονάδων κοινωνικών κατοικιών στο δήμο της Ντολ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Περιφέρεια Φρανς-Κομτέ TAMEIO Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ευρώ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ: 14 % Αυτοχρηματοδότηση: 82 % Πριμοδότηση για τη βελτίωση ενοικιαζόμενων ακινήτων: 4 % Solarter - επαγγελματική κατάρτιση για τεχνικούς εγκατάστασης τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξη Ανθρωπίνων πόρων TAMEIO Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ευρώ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΤ 80 % Περισσότερες πληροφορίες (CS, DE): Τα Κράτη Μέλη δεν χρειάζεται να περιμένουν έως τα τέλη του 2013 για να εφαρμόσουν τις απαραίτητες αλλαγές. *ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αρ. 397/2009 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση. Περισσότερες πληροφορίες (FR): content/mission%20 ope-%c3%a9nergie-150ppi_0.pdf Shutterstock 22 23

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υπηρεσίας/ Προϊσταμένη Μονάδας Επιτόπιων Επαληθεύσεων Σημείο Επαφής Συμφώνου των Δημάρχων για την Περιφέρεια Αττικής ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμα και την Ενέργεια

Κλίμα και την Ενέργεια Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια EL Ένα μοναδικό κίνημα «εκ των κάτω προς τα άνω» Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια ενώνει τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεσμεύονται

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστά σπίτια για όλους Αντιμετωπίζοντας μία πρόκληση της γενιάς μας

Ζεστά σπίτια για όλους Αντιμετωπίζοντας μία πρόκληση της γενιάς μας Ζεστά σπίτια για όλους Αντιμετωπίζοντας μία πρόκληση της γενιάς μας Ας συστηθούμε Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημόσιας, Συνεταιριστικής και Κοινωνικής Στέγης. Ένα δίκτυο εθνικών και περιφερειακών παρόχων στέγης

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ταμείο Συνοχής Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ταμείο Συνοχής Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ταμείο Συνοχής 2 Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής αποτελούν ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014

Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014 Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014 Υφιστάμενη κατάσταση Τα κτήρια στην Κύπρο ευθύνονται για το 30% της

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ενεργειακή ένταση της οικονομίας Τελική Κατανάλωση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Υλοποίηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας

Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Υλοποίηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Υλοποίηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2015 Χιωτάκης Νικόλαος Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Η Πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Τοπική Αυτοδιοίηση Προκλήσεις και προοπτικές

Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Τοπική Αυτοδιοίηση Προκλήσεις και προοπτικές Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Τοπική Αυτοδιοίηση Προκλήσεις και προοπτικές Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΤΙΡΙΑΚΟΣΤΟΜΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής 1. Ερώτηση ανάπτυξης: θεωρείτε ότι η συγκυρία της οικονομικής κρίσης καθιστά τη συζήτηση για

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Δρ. Βενιζέλος Ευθυμίου Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους

Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Τετάρτη 22 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνου των Δημάρχων

Συμφώνου των Δημάρχων «Καινοτόμες τεχνολογίες για τα κτίρια της Ευρώπης. Ο ρόλος των Δήμων» Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012 Αμφιθέατρο Ρ/Σ «Αθήνα 9,84», Τεχνόπολις, Γκάζι Ευκαιρίες για τους Δήμους μέσω του Συμφώνου των Δημάρχων Εύη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2015 Ανδρέας Τσάλας, Οικονομολόγος, ΜΑ, ΜΒΑ, PhD Cand. Τμήμα Χορήγησης Δανείων Ο.Τ.Α. Τ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός ΟΤΑ και δυνατότητες χρηματοδότησης σχετικών δράσεων Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος ΜέλοςΜΕΤΑΠΑ ΜΕΤΑΠΑ τουτεε Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Καλές Πρακτικές για την Υλοποίηση και Παρακολούθηση ράσεων Εξοικονόµησης Ενέργειας Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Δημήτρης Αθανασίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc, ΕΣΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την υλοποίηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους

Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την υλοποίηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την υλοποίηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Καλές Πρακτικές για την υλοποίηση και παρακολούθηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας Τεχνόπολη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 6. Χρηματοδότηση Ενεργειακών Επενδύσεων (TPF, BOT) Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια,

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο Μυρτώ Θεοφιλίδη ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 10 Μαρτίου 2010 Χώρα των Βάσκων, Ισπανία Μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας της για την Προστασία του Περιβάλλοντος (IHOBE), η

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μάρτιος 2014 O δήμος της Πεντέλης είναι σήμερα μια αλσούπολη 17 km Β.Α της Αθήνας Πληθυσμός: Εκταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων και Ευκαιρίες χρηματοδότησης. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Το Σύμφωνο των Δημάρχων και Ευκαιρίες χρηματοδότησης. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Το Σύμφωνο των Δημάρχων και Ευκαιρίες χρηματοδότησης Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Το Σύμφωνο των Δημάρχων Covenant of Mayors (www.eumayors.eu

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες προμήθειες για εξοικονόμηση ενέργειας

Δημόσιες προμήθειες για εξοικονόμηση ενέργειας Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Δημόσιες προμήθειες για εξοικονόμηση ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Ημερίδα έργου ProEE, 5 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα

Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα Γρηγόριος Θ. Τσιούμαρης Δήμαρχος Πτολεμαΐδας Κοζάνη, 04/09/2009 Το Γενικό Όραμα του Δήμου Πτολεμαΐδας Ο Δήμος Πτολεμαΐδας, δυναμικό ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα III.

Εκπαιδευτική Ενότητα III. Εκπαιδευτική Ενότητα III. Διαδικασία για τις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) από τη Σύμβαση μέχρι την Εγγυημένη Εξοικονόμηση Έργο Transparense Intelligent Energy Europe ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΚΕΔΕ Ιωάννινα - Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Χιωτάκης Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ένας βιώσιμος τρόπος για την επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της ΕΕ

Ένας βιώσιμος τρόπος για την επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της ΕΕ Ένας βιώσιμος τρόπος για την επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της ΕΕ Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω Ταυτότητα Σχεδίων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ 1: «Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με αυτή την διπλωματική εργασία γίνεται μια ανασκόπηση σε βάθος που αφορά όλες τις Ανανεώσιμες Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.2886 Ηράκλειο,18/07/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο «Παροχή Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης των Δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας Πρόγραμμα Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Δρ. Αποστολίδου Ελένη Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Καβάλας Υπεύθυνη Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος Διευθύντρια των εργαστηρίων Ήπιων Μορφών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικοί Μηχανισµοί και Βέλτιστες Πρακτικές

Χρηµατοδοτικοί Μηχανισµοί και Βέλτιστες Πρακτικές Χρηµατοδοτικοί Μηχανισµοί και Βέλτιστες Πρακτικές Καθ. Ιωάννης Ψαρράς Συνέδριο: ίκτυο Ενεργειακών ήµων Ελλάδος - Μετάβαση: Η ώρα µετά την εξάντληση του λιγνίτη 09 Ιουλίου 2012, Πτολεμαΐδα Περιεχόµενα Α.

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 1 Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 13.000 στρ. Έκταση Δήμου (6.000 στρ. εντός σχεδίου ) Υπόλοιπη έκταση είναι χαρακτηρισμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΣΕΑ)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΣΕΑ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΣΕΑ) Ιατρίδης Μηνάς Προϊστάμενος Τμήματος Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, ΚΑΠΕ ΗΜΕΡΙΔΑ: Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΑΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΑ ΙΠΠΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΑΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΑ ΙΠΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΑΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΑ ΙΠΠΟΥ Ελένη Κίρλαππου Λειτουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων ήμος Αραδίππου ΤΕΠΑΚ, 7 Οκτωβρίου 2014 1. Εισαγωγή 2. Ενεργειακή Πολιτική Δήμου Αραδίππου 3. Έργο IMAST 1. Εισαγωγή (1) Η μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα