ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο. 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο. www.eumayors.eu 1"

Transcript

1 ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο 1

2 ΕΥΡΕ ΤΗΡΙΟ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 3. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 4. ΕΘΝΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η έκδοση διευθύνεται από Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων Γραφικά: Diane Morel / Φωτογραφίες εξώφυλλου και οπισθόφυλλου: Shutterstock Εκτυπώθηκε από Imprimerie Simon, Besançon (France) Το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη (ΙΕΕ) και εφαρμόζεται από μία κοινοπραξία δικτύων τοπικών και περιφερειακών αρχών, με επικεφαλής το δίκτυο πόλεων Energy Cities, που αποτελείται από τους οργανισμούς CEMR, Climate Alliance, EURO- CITIES και Fedarene. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους αυτής δεν ευθύνονται για τον ενδεχόμενο τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα έκδοση ή για οποιοδήποτε λάθος που ενδεχομένως συνεχίζει να υπάρχει στα κείμενα παρά την προσοχή που δόθηκε κατά τη σύνταξή τους. ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Κτίρια, Εξοπλισμός / Εγκαταστάσεις, Βιομηχανίες Μεταφορές Τοπική Παραγωγή Ηλεκτρισμού Τοπική Αστική Θέρμανση / Ψύξη, Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Σχεδιασμός Χρήσης Γαιών Δημόσιες Προμήθειες Προϊόντων και Υπηρεσιών Συνεργασία με Πολίτες και Ενδιαφερόμενους φορείς Λοιποί Τομείς Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρουσιάζονται στις ακόλουθες σελίδες μπορούν εύκολα να αναπαραχθούν και να εμπνεύσουν τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο που αναζητούν καινοτόμα μέσα ώστε να χρηματοδοτήσουν τα Σχέδια Δράσης τους για τη Βιώσιμη Ενέργεια. 2 3

3 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών CO 2 κατά 20% έως το 2020, αναζητούν ευκαιρίες χρηματοδότησης που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των Σχεδίων Δράσης τους για τη Βιώσιμη Ενέργεια και τη χρηματοδότηση των δράσεων που παρουσιάζονται στα σχέδια αυτά. Σε συνεργασία με τους τοπικούς εταίρους τους, τράπεζες, ιδιωτικές εταιρείες και την κοινωνία των πολιτών, εφευρίσκουν καινοτόμα προγράμματα χρηματοδότησης που δίνουν αποφασιστική ώθηση για τις προβλεπόμενες επενδύσεις. Αυτές οι πρωτοπόρες ιδέες και μέθοδοι αυξάνουν την αποδοτικότητα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και έχουν σημαντική καταλυτική επίδραση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πλευρά της, προσαρμόζει και αναπτύσσει συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα (π.χ.: Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής, ELENA, JESSICA, Smart Cities, κ.τ.λ.) τα οποία χρηματοδοτούνται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με σκοπό τη στήριξη των τοπικών αρχών για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους και την ένταξη της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της ΕΕ στο τοπικό επίπεδο. Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ αποφασίζουν ανεξάρτητα σχετικά με την προτεραιότητα που θα αποδώσουν και το εύρος των αρμοδιοτήτων που θα παραχωρήσουν στις τοπικές αρχές για την ενίσχυση τοπικών λύσεων για τη βιώσιμη ενέργεια. Η εθνική υποστήριξη διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ωστόσο, θέματα όπως η ενεργειακή απόδοση ή η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, σπάνια εμφανίζονται ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Η έλλειψη ενεργειακών προτεραιοτήτων αντανακλάται στην κατανομή των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής που διαχειρίζονται οι εθνικές και περιφερειακές αρχές. Διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για να προσδιοριστεί ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ για την προγραμματική περίοδο Ας σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός των περίπου 130 δις ευρώ ετησίως αντιπροσωπεύει μόλις το 1,13% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της ΕΕ των 27. Συνεπώς, η αποδοτική και καινοτόμα διαχείριση των δημόσιων οικονομικών σε τοπικό επίπεδο, παράλληλα με την κινητοποίηση της χρηματοδότησης από συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και από τον εθνικό ή περιφερειακό προϋπολογισμό θα αποδειχθούν ακόμα πιο κρίσιμες για την επίτευξη των στόχων του Συμφώνου. Οι εν λόγω τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί πόροι, συμπληρούμενοι από τη χρηματοδότηση της ΕΕ που προορίζεται συγκεκριμένα για τοπικές δράσεις σε σχέση με τη βιώσιμη ενέργεια, αποτελούν μία σταθερή οικονομική βάση, καθοριστική για την επιτάχυνση της μετάβασης προς πόλεις χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, δημιουργώντας τοπικές θέσεις εργασίας και εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα ζωής για όλους. Οι πράξεις είναι πιο ισχυρές από τα λόγια. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα έκδοση επιχειρεί να παράσχει στον αναγνώστη μία συλλογή από συγκεκριμένα προγράμματα χρηματοδότησης με δυνατότητα αναπαραγωγής, τα οποία υλοποιούνται από τους υπογράφοντες το Σύμφωνο αντί για μία αναλυτική περιγραφή του οικονομικού τοπίου της ΕΕ. Ας ελπίσουμε ότι θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τις τοπικές αρχές και τις περιφέρειες για να προωθήσουν επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται «σε αναμονή» αξιοποιώντας αυτά τα παραδείγματα και να αρχίσουν να υλοποιούν τα σχέδιά τους. Ομοίως, επιχειρεί να ενθαρρύνει τους δημόσιους οργανισμούς σε όλα τα επίπεδα να δημιουργήσουν ή να στηρίξουν προγράμματα που έχουν ήδη αποδειχθεί επιτυχημένα, να παράσχει περαιτέρω ώθηση για τεχνική βοήθεια και να καλλιεργήσει την ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοοικονομικών τεχνικών. 4 5

4 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ): Ο φόρος συμφόρησης Ολοένα περισσότερες τοπικές και περιφερειακές αρχές προορίζουν μόνιμα κονδύλια του προϋπολογισμού ή έσοδα από συγκεκριμένους τοπικούς φόρους για τη χρηματοδότηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Το Ταμείο άνθρακα στο Ανόβερο, το ανανεώσιμο κεφάλαιο στη Στουτγάρδη, ο φόρος συμφόρησης στο Λονδίνο και άλλα καινοτόμα μέτρα αποδεικνύουν την κινητοποίηση των ίδιων πόρων των πόλεων για αυτό το συγκεκριμένο σκοπό. Υπό την προϋπόθεση μίας σταθερής πολιτικής δέσμευσης, αυτοί είναι μερικοί από τους πιο προσβάσιμους και βιώσιμους οικονομικούς πόρους σε τοπικό επίπεδο. ΑΝΟΒΕΡΟ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ): Proklima - Enercity Fund Ίδρυση ενός ειδικού ταμείου χρηματοδότησης μέτρων για την προστασία του κλίματος, πέρα από τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις ή τη συνήθη πρακτική. Ετησίως διατίθεται ένα κεφάλαιο περίπου 5 εκ. ευρώ με σκοπό την υποστήριξη μέτρων για την προστασία του κλίματος σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Οι τοπικοί εταίροι συνεισφέρουν στο ταμείο ως εξής: Stadtwerke Hannover AG - δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας (περίπου το 77% του ενεργητικού): έσοδα από πωλήσεις φυσικού αερίου σε πελάτες-ιδιώτες και μέρος των κερδών της Stadtwerke. Πόλη του Ανοβέρου (περίπου το 20 % του ενεργητικού): το 3,25% των κερδών της Stadtwerke εμβάζονται στα δημόσια αποθέματα για τον ενεργειακό εφοδιασμό και τις μεταφορές (VV GmbH). Πόλεις Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg και Seelze (περίπου το 3 % του ενεργητικού): το 2,5% των τελών αδείας αποδίδονται για ηλεκτρικό ρεύμα και/ ή φυσικό αέριο. Εγκεκριμένη χρηματοδότηση την περίοδο : πάνω από 45 εκ. ευρώ. Η πολιτική χρηματοδότησης του ProKlima είναι στραμμένη στο μέλλον και δίνει ώθηση στην καινοτομία. Περισσότερες πληροφορίες (DE): Ο περιορισμός των επιπέδων κυκλοφορίας και συμφόρησης στο Λονδίνο με την επιβολή ενός τέλους για τη χρήση του οδικού δικτύου. Απαιτείται η καταβολή 10 στερλινών (12 στερλίνες σε περίπτωση καταβολής έως τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας χρέωσης) καθημερινά για όλα τα οχήματα που κινούνται εντός του δακτυλίου μεταξύ 7:00 π.μ. και 6:00 μ.μ. (μόνο Δευτέρα - Παρασκευή). Επιβάλλεται πρόστιμο 120 στερλινών (μειώνεται σε 60 στερλίνες εάν καταβληθεί εντός 14 ημερών) σε περίπτωση μη πληρωμής (αυξάνεται σε 180 στερλίνες εάν δεν καταβληθεί εντός 28 ημερών). Δια νόμου, όλα τα καθαρά έσοδα από το φόρο (158,1 εκ. στερλίνες κατά το οικονομικό έτος ) πρέπει να επενδύονται στη βελτίωση των μεταφορών στο Λονδίνο. Πρόσφατα εφαρμόστηκαν διάφορες βελτιώσεις στο πρόγραμμα: αυτοματοποιημένο σύστημα πληρωμών, νέα Έκπτωση για πιο Πράσινα Οχήματα σε σχέση με τα αυτοκίνητα Euro 5 που εκπέμπουν έως 100g/km CO 2 ή λιγότερο και έκπτωση 100% για ηλεκτροκίνητα οχήματα. Ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα του είδους του στον κόσμο. Έχει συμβάλει στη μείωση των επιπέδων κυκλοφορίας, σε καλύτερες υπηρεσίες μεταφορών και ασφαλέστερο οδικό δίκτυο. Τους τελευταίους μήνες του 2008 και κατά τη διάρκεια του 2009, η συμφόρηση στο κεντρικό Λονδίνο εμφανίστηκε ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με προηγούμενες έρευνες σε αντίστοιχους μήνες. Περισσότερες πληροφορίες (EN): Shutterstock 6 7

5 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ): Intracting δημοτικές εσωτερικές συμβάσεις Η δημιουργία ενός συσ τήματος χρηματοδότησης για τη βραχυπρόθεσμη εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας με αποδοτικότητα ως προς το κόστος. Το Τμήμα Προστασίας του Περιβάλλοντος της Στουτγάρδης σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών ανέπτυξαν τη μέθοδο των «εσωτερικών συμβάσεων» για τη χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας. Η μέθοδος βασίζεται στην ιδέα των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, αλλά λειτουργεί αποκλειστικά εντός των ορίων διοίκησης της πόλης. Το Τμήμα Περιβάλλοντος χορηγεί ένα ειδικό άτοκο δάνειο στο τμήμα υποδοχής (host department) ή σε δημοτικές επιχειρήσεις. Το ποσό του δανείου εξαρτάται, όπως και στις συμβατικές συμβάσεις, από τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους των εφαρμοζόμενων μέτρων. Το κόστος που εξοικονομείται από αυτά τα μέτρα διοχετεύεται πάλι σε ένα ειδικό κονδύλι του προϋπολογισμού, ένα ανανεώσιμο κεφάλαιο, έως ότου αποπληρωθούν οι επενδύσεις.. Αξία κεφαλαίου: 8,8 εκ. ευρώ Ανάθεση 273 συμβάσεων Μέση περίοδος αποπληρωμής: 7,2 έτη Το μοντέλο του intracting υιοθετήθηκε από πολλές τοπικές αρχές στη Γερμανία και την Αυστρία. Περισσότερες πληροφορίες (DE, EN, FR, HU, PL, SK): Επενδύσεις (εκ. ευρώ/ετησίως) δημοτικές εταιρείες δημοτικές υπηρεσίες συνολικές επενδύσεις (εκ. ευρώ/ ετησίως) 3,0 11 2,5 9 2,0 7 1,5 5 1,0 4 ΝΤΙΖΟΝ & ΒΡΕΣΤΗ (ΓΑΛΛΙΑ): Κοινές δημόσιες συμβάσεις προμηθειών Μείωση επενδυτικού κόστους μέσω κοινών δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια συρμών του τραμ. Η ομαδική παραγγελία 52 συρμών του τραμ αντί του ποσού των 106 εκ. ευρώ επέτρεψε τον εξορθολογισμό της επένδυσης και την κοινή αντιμετώπιση των αναγκών. Χρηματική εξοικονόμηση: 24 % Βρέστη: 14,3 χλμ. γραμμών τραμ, 20 συρμοί Ντιζόν: 18,9 χλμ. γραμμών τραμ, 32 συρμοί ΟΦΕΛΗ Αύξηση της διαπραγματευτικής ισχύος του δήμου, κυρίως μέσω οικονομιών κλίμακας. 0,5 2 Κοινές προκηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών και μείωση 0,0 0 αυτών Περισσότερες πληροφορίες (EN): 8 9 ΟΦΕΛΗ Κανένα επιπρόσθετο, επισφαλές κόστος. Δεν χρεώνεται τόκος επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Σημαντική μείωση του κόστους συναλλαγών και του διοικητικού κόστους που σχετίζεται με τη διαχείριση συμβάσεων. Ευκαιρία για χρηματοδότηση σχεδίων μικρής κλίμακας τα οποία δεν θα προσέλκυαν εξωτερικούς αναδόχους Δυνατότητα για μερική χρηματοδότηση των σχεδίων. Ελαχιστοποίηση της περιόδου προετοιμασίας: τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας μπορούν να εφαρμοστούν συντομότερα. Shutterstock

6 ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ (ΤΣΕΧΙΑ): Συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε 51 δημόσια κτίρια σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικά κέντρα και κέντρα υγείας. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ; Οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) είναι ένα είδος μακροπρόθεσμης συμβατικής συμφωνίας κατά την οποία ο πελάτης επωφελείται από τον καινούργιο ή αναβαθμισμένο ενεργειακό εξοπλισμό και η αμοιβή της Εταιρείας Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) συνδέεται άμεσα με την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Το κόστος της επένδυσης αποπληρώνεται από το ποσό που εξοικονομείται και εάν η ΕΕΥ δεν κατορθώσει να το επιτύχει αυτό, πρέπει να καλύψει τη διαφορά μεταξύ του πραγματικού και του εγγυημένου κόστους. Περισσότερες πληροφορίες για τις ΣΕΑ (EN): ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ): Παραγωγή ηλιακής ενέργειας μέσω χρηματοδότησης από τρίτους Κριτήρια επιλογής της Περιφέρειας Παρντουμπίτσε: Ανακατασκευή συστημάτων θέρμανσης Βελτίωση της θερμικής άνεσης στα δημόσια κτίρια Καμία επένδυση από τους ίδιους οικονομικούς πόρους της περιφέρειας Μακροπρόθεσμη διαχείριση ενέργειας Σύμβαση: 13 έτη: 1 έτος εγκατάσταση (το 2007 σε 3 φάσεις) & 12 έτη απόδοση επένδυσης Κόστος επένδυσης: 5,4 εκ. ευρώ Εγγυημένη ετήσια εξοικονόμηση (λειτουργικό κόστος): ευρώ Παρεχόμενες υπηρεσίες: προτάσεις για ιδέες και έργα, χρηματοδότηση, παράδοση και υλοποίηση, εκπαίδευση για τους χρήστες των κτιρίων, διαχείριση ενέργειας και εγγύηση Εξοικονόμηση ενέργειας: 24 % Μείωση CO 2 : 23 % Εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους: ευρώ Η «πλεονάζουσα» εξοικονόμηση μετά την αφαίρεση της αμοιβής της εταιρείας αποδίδεται στον πελάτη Photo: Wikimedia Commons Η ενοικίαση στεγών δημοτικών κτιρίων σε ιδιώτες επενδυτές και η αύξηση της τοπικής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσα στην πόλη. Το 2002, δρομολογήθηκε το Solardachbörse, το σχέδιο Ανταλλαγής Ηλιακών Στεγών, με στόχο την ενθάρρυνση της κατασκευής μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ηλιακή ενέργεια από ιδιώτες επενδυτές. Έως το 2009, στέγες (σχολείων, διοικητικών κτιρίων, αθλητικών συγκροτημάτων) ενοικιάσθηκαν από το δήμο σε 25 επενδυτές. πηγές. Με αυτό τον τρόπο, το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ηλιακή ενέργεια κατέστη οικονομικά βιωσιμότερο και αυξήθηκε το ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών. Το τέλος εκμίσθωσης ανέρχεται σε 3-7% των συνολικών εσόδων από τα τιμολόγια τροφοδότησης που προκύπτουν από την ηλεκτροπαραγωγή από ηλιακή ενέργεια. Μέχρι το 2009, είχαν αρχίσει να λειτουργούν 64 μονάδες συνολικής δυναμικότητας 4 MWp σε 10 συνοικίες. Αυτοχρηματοδοτούμενο έργο βασίζεται αποκλειστικά σε ιδιώτες επενδυτές (ανάμεσά τους και πολίτες) που επωφελούνται από τα τιμολόγια τροφοδότησης. Μέσω ενός προγράμματος χρηματοδότησης από τρίτους, ο Περισσότερες πληροφορίες (CS): δήμος κατόρθωσε να μετακυλήσει τη χρηματοδότηση των Καθαρό όφελος για το δήμο μετά την αφαίρεση του τέλους ηλιακών τεχνολογιών και των τεχνικών γνώσεων σε ιδιώτες εκμίσθωσης για τις στέγες. επενδυτές. Από τον Ιανουάριο του 2004, η Γερμανία αύξησε Περισσότερες πληροφορίες (DE): τα τιμολόγια τροφοδότησης για τις ενέργειες από ανανεώσιμες

7 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ; ΝΤΕΛΦΤ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ): Συνεργασία με την τοπική κοινωφελή επιχείρηση ενέργειας Το τιμολόγιο τροφοδότησης (feed-in tariff - FIT) είναι ένα μέσο πολιτικής που υποχρεώνει τις εταιρείες ενέργειας ή κοινής ωφέλειας που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία του εθνικού δικτύου να αγοράζουν ηλεκτρικό ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε προκαθορισμένη τιμή η οποία είναι αρκούντως ελκυστική για να προσελκύσει νέες επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών. Αυτό διασφαλίζει στη συνέχεια ότι όσοι παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα από αναγνωρισμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειες όπως η ηλιακή, η αιολική και άλλες, έχουν μία εγγυημένη αγορά και μία ελκυστική απόδοση επένδυσης για το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγουν. Το καθεστώς των FIT περιλαμβάνει πρόσβαση στο δίκτυο, μακροπρόθεσμες συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος και καθορισμένη τιμή ανά κιλοβατώρα (kwh). Η επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών στόχων μέσω της δημιουργίας ενός νέου τοπικού δικτύου αστικής θέρμανσης. Η District Heating Company - Eneco Delft Ltd είναι μία νέα εταιρεία ειδικού σκοπού η οποία κατασκεύασε, διαχειρίζεται και συντηρεί το νέο σύστημα αστικής θέρμανσης που δρομολογήθηκε από το δήμο της Ντελφτ. Αυτή η εταιρεία προμηθεύει σε κατοικίες, κατά προσέγγιση, θέρμανση και ζεστό νερό. Η θερμότητα παράγεται μέσω της συμπαραγωγής και της χρήσης βιομηχανικής πλεονάζουσας θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας. Η κοινωφελής επιχείρηση ενέργειας Eneco New Energy είναι η μητρική της District Heating Company, κατέχοντας το 97% των μετοχών. Η Eneco θα κατασκευάσει και θα διαχειρίζεται το σύστημα. Οι μέτοχοι που κατέχουν το 3% των προνομιούχων μετοχών περιλαμβάνουν: το Δήμο της Ντελφτ, το Δήμο του Μίντεν Ντέλφλαντ, την Eneco και τρεις στεγαστικούς συλλόγους. Κόστος επένδυσης: περίπου 120 εκ. ευρώ (παραγωγή και διανομή). Αναμενόμενη μείωση εκπομπών CO 2 σε σχέση με τα επίπεδα του 2008: τόνοι κατ ελάχιστον. Απόδοση επένδυσης για την District Heating Company: κατ ελάχιστον 7,4% περιλαμβανομένων των φορολογικών μέτρων και μίας εθνικής επιδότησης για το αντλιοστάσιο πλεονάζουσας θερμότητας. Το σχέδιο εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου SESAC και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα CONCERTO. Περισσότερες πληροφορίες (EN): Photo: Municipality of Delft 12 13

8 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων δεσμεύονται εκούσια για τη μείωση των εκπομπών CO 2 στις περιοχές τους, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η κινητοποίηση και η ενεργή συμμετοχή τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών είναι επομένως ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του Συμφώνου. Οι τοπικοί φορείς έχουν τα δικά τους οράματα και στρατηγικές. Καθημερινά λαμβάνουν αποφάσεις και προβαίνουν σε επενδύσεις. Τα νοικοκυριά επενδύουν σε μονώσεις κατοικιών ή αγοράζουν οχήματα. Οι ιδιωτικές εταιρείες επενδύουν σε κτίρια, εξοπλισμό ή διαδικασίες Η ευθυγράμμιση αυτών των πράξεων ώστε να συνεισφέρουν στους τοπικούς στόχους του Συμφώνου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι τοπικές αρχές και οι περιφέρειες έχουν μεγάλες και μοναδικές ικανότητες να αλλάξουν τις συμπεριφορές και να κινητοποιήσουν σε σημαντικό βαθμό τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους τους μέσω διαφόρων κινήτρων, όπως οι επιδοτήσεις. ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΟΥΝΚΕΡΚΗΣ (ΓΑΛΛΙΑ): Οι δημοτικές επιδοτήσεις προσελκύουν επενδύσεις πολιτών Μετασκευές πολυκατοικιών για υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και αυξημένη χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας. Ένα ειδικό ταμείο 1,1 εκ. ευρώ για την περίοδο συστάθηκε από το δήμο σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, την Electricité de France, η συνεισφορά της οποίας ανήλθε συνολικά σε ευρώ. Προϋπολογισμός που προβλέπεται για την περίοδο : 2,5 εκ. ευρώ. Ο δήμος χορηγεί άμεσες επιδοτήσεις σε νοικοκυριά: μόνωση στέγης (10-12 ευρώ / τ.μ.), μόνωση τοίχων (6-8 ευρώ / τ.μ.), συνδυασμένο ηλιακό σύστημα θέρμανσης (1400 ευρώ), μεμονωμένο ηλιακό σύστημα ζεστού νερού (400 ευρώ) και μεμονωμένος λέβητας συμπύκνωσης ( ευρώ) Ο δήμος προβαίνει σε θερμογραφική απεικόνιση όλων των κτιρίων στην περιοχή του: τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δήμου. Ο δήμος δημιουργεί μία «πράσινη» τηλεφωνική γραμμή χωρίς χρέωση για τα νοικοκυριά που επιθυμούν να μάθουν τα αποτελέσματα της θερμογραφικής απεικόνισης σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών χωρίς χρέωση σε όλα τα νοικοκυριά αναφορικά με: μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας κατάλληλα για το σπίτι τους πληροφορίες για το πώς να λάβουν τη δημοτική επιδότηση Ο δήμος δημοσιεύει έναν κατάλογο πιστοποιημένων εταιρειών που εκτελούν τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα νοικοκυριά άτομα συναντήθηκαν με συμβούλους ενέργειας αιτήματα έγιναν δεκτά (296 για εργασίες μόνωσης, 23 για ηλιακά πάνελ, 703 για μεμονωμένους λέβητες συμπύκνωσης) 372 χρηματικές επιδοτήσεις χορηγήθηκαν (77 για εργασίες μόνωσης, 8 για ηλιακούς συλλέκτες, 280 για μεμονωμένους λέβητες συμπύκνωσης) Δύο διευθυντές ενέργειας και ένας συντονιστής έργου απασχολήθηκαν Περισσότερες πληροφορίες (FR): energie/index.html Photo: Communauté Urbaine de Dunkerque Το ποσό που χορηγείται σε ένα νοικοκυριό εξαρτάται από το εισόδημά του

9 ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΠΟΥΡΓΚ (ΒΕΛΓΙΟ): Παροχή τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης στους δήμους ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΚΑΡΝΤΙ (ΓΑΛΛΙΑ): Οι περιφερειακές επιδοτήσεις σημαίνουν «τραπεζικά δάνεια με μηδενικό τόκο» Να συμμετάσχουν οι τοπικές αρχές στο Σύμφωνο των Δημάρχων και να επιτευχθεί έως το 2020 η μη επιβάρυνση του κλίματος. Συμμετοχή σημαντικών τοπικών εταίρων: Dubolimburg: Κέντρο υποστήριξης για βιώσιμα κτίρια: χρησιμοποίησε δύο εμπειρογνώμονες πλήρους απασχόλησης για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στη σύνταξη τοπικών σχεδίων δράσης. Αυτά χρηματοδοτούνται μέσω του Limburg Sterk Merk μίας συγκεκριμένης επιδότησης για πρωτοβουλίες στο Λίμπουργκ. Infrax: Φορέας εκμετάλλευσης δικτύου διανομής: παρέχει οικονομική υποστήριξη για συμβάσεις ΕΕΥ, δωρεάν ενεργειακούς ελέγχους για δημοτικά κτίρια, επιδοτήσεις για επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοίκους και δήμους (2-4 ευρώ / τ.μ. για θερμομόνωση), σύστημα παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια. Οι εμπειρογνώμονες συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη (ΙΕΕ) στο πλαίσιο του σχεδίου Come2CoM. BBL: Φλαμανδική οργάνωση ομπρέλα που εκπροσωπεί περίπου 140 τοπικά περιβαλλοντικά κινήματα στη Φλάνδρα: προωθεί το Σύμφωνο, διοργανώνει εκστρατείες ευαισθητοποίησης με ενδιαφερόμενους φορείς και παρέχει τεχνική υποστήριξη. Επαρχία: χορηγεί επιδοτήσεις για βιώσιμα σχέδια μικρής κλίμακας ( ευρώ ετησίως) και εξετάζει τη δυνατότητα σύστασης ενός «ταμείου για το κλίμα» για τη χρηματοδότηση μεγαλύτερων σχεδίων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το 2011, όλοι οι δήμοι θα προβούν σε πολιτική δέσμευση για την υιοθέτηση μίας πολιτικής για το κλίμα Περισσότερες πληροφορίες (NL,EN): Shutterstock Η παροχή ενός δανείου με μηδενικό τόκο σε νοικοκυριά κατά τη διάρκεια μίας πενταετίας (έτος έναρξης το 2006) και η εξοικονόμηση ενέργειας συνολικού ύψους 20 εκ. ευρώ. Ώθηση στην αγορά μόνωσης στο Πικαρντί με τη δημιουργία ενός όγκου εργασιών για τεχνίτες και κατασκευαστικές εταιρείες αξίας 100 εκ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 1500 θέσεις εργασίας σε μία πενταετία. Η συμμετοχή του τραπεζικού και χρηματοδοτικού κλάδου στη χρηματοδότηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης Εταίροι: Περιφέρεια Πικαρντί, GDF Suez, Solfea Bank, EDF, Domofinance και Crédit Agricole. Χορηγούνται έως ευρώ ανά νοικοκυριό για εργασίες μόνωσης με ένα δάνειο που δεν υπόκειται σε καμία εισοδηματική προϋπόθεση και με περίοδο αποπληρωμής έως και επτά έτη. Χορηγούνται έως ευρώ για θερμικές ανανεώσιμες τεχνολογίες (αντλίες θερμότητας, ξύλο, ηλιακή ενέργεια) με έως και δεκαετή περίοδο αποπληρωμής. Ο ιδιώτης αποστέλλει την αίτηση δανείου στην τράπεζα με τη σφραγίδα του επαγγελματία κατασκευαστή που θα φέρει εις πέρας την εργασία. Η τράπεζα απαντά εντός 48 ωρών. Η τράπεζα πληρώνει τον επαγγελματία κατασκευαστή άμεσα με την περάτωση των εργασιών και μετά τη λήψη του πιστοποιητικού εργασιών που υπογράφεται από τον πελάτη και την εταιρεία. Ο ιδιώτης δεν καταβάλει καθόλου τόκο στην τράπεζα. Ο τόκος καταβάλλεται από την Περιφέρεια Πικαρντί. Πάνω από αιτήσεις διεκπεραιώθηκαν σε μία τριετία. Το : χρηματοδοτήθηκαν εργασίες μόνωσης (περίπου ευρώ ανά περίπτωση). Το 2009: συγχρηματοδοτήθηκαν εργασίες μόνωσης και ανανεώσιμες τεχνολογίες (10 εκ. ευρώ περιφερειακής συγχρηματοδότησης). Ποσό του όγκου των κατασκευαστικών εργασιών: 100 εκ. ευρώ, με συντελεστή μόχλευσης 1:10. Περισσότερες πληροφορίες (FR):

10 ΛΩΖΑΝΗ (ΕΛΒΕΤΙΑ): Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ηλιακής Ενέργειας ΜΠΙΕΛΣΚΟ-ΜΠΙΑΛΑ (ΠΟΛΩΝΙΑ): Επιδοτήσεις για τους πολίτες Δυνατότητα αγοράς πράσινου ηλεκτρικού ρεύματος από τους πολίτες και συνεισφορά στη χρηματοδότηση εργοστασίων ενέργειας με φωτοβολταϊκά (Φ/Β). Το 1999 πραγματοποιήθηκε μία έρευνα μάρκετινγκ για τα οικολογικά τέλη από το Δήμο της Λωζάνης. Οι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος ήταν πρόθυμοι να καταβάλουν υψηλότερη τιμή ανά kwh για ρεύμα που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η τιμή καθορίστηκε στα 0,90 ελβετικά φράγκα (0,57 ευρώ) ανά kwh το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος μίας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, βάσει μίας προσόδου που υπολογίζεται σε διάστημα εικοσαετίας. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές χρηματοδοτούν, σχεδιάζουν και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκές μονάδες σε ιδιωτικά κτίρια πελάτες που αποτελούν περίπου το 4% των πελατών ηλεκτρικού ρεύματος της εταιρείας έχουν συναινέσει για την παραγωγή kwh συνολικά από Φ/Β σταθμούς μεταξύ Τον Ιανουάριο του 2011, το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ηλιακής Ενέργειας (Solar Exchange Programme) μετατράπηκε σε Nativa Plus ένα προϊόν πιστοποιημένο από το WWF. Η επιχείρηση ηλεκτρισμού παρέχει πλέον, εξ ορισμού, 100% ανανεώσιμη ενέργεια σε όλους τους πελάτες της και οι τιμές δεν έχουν αυξηθεί από το Περισσότερες πληροφορίες (FR): asp?docid=34459 Προτροπή πολιτών να αντικαταστήσουν τους λέβητες άνθρακα με πιο οικολογικούς. Παρέχονται οικονομικά κίνητρα με τη μορφή επιδοτήσεων για την αντικατάσταση εγκαταστάσεων θέρμανσης. Τα ποσοστά των επιδοτήσεων κυμαίνονταν τα επόμενα χρόνια του προγράμματος από 65 έως 72,5%. Αντικατάσταση περίπου 450 λεβήτων άνθρακα Μείωση εκπομπών CO 2 στο Μπιέλσκο-Μπιάλα κατά περισσότερο από τόνους ετησίως Μείωση ρύπανσης από σωματίδια αερίων και σκόνης κατά περισσότερο από 350 τόνους ετησίως Έτος ΣΥΝΟΛΟ Εκσυγχρονισμός έως τα τέλη του 2009 Αριθμός λεβήτων Οικολογικές επιπτώσεις CO 2 (τόνοι/έτος) 344,6 1546,9 667, ,6 Λοιπές εκπομπές όπως SO 2 (τόνοι/έτος) 65,9 202,2 89,8 357,9 Περισσότερες πληροφορίες (EN): bielsko_582_en.pdf Η Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Λωζάνης διαπραγματεύεται συμφωνίες με τους παραγωγούς για την αγορά ολόκληρης της παραγωγής τους σε ηλιακή ενέργεια σε διάστημα εικοσαετίας, επίσης στην τιμή των 0,90 ελβετικών φράγκων (0,57 ευρώ) ανά kwh. Shutterstock Photo: Municipality of Bielsko Biala 18 19

11 ΕΘΝΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ ΤΣΕΧΙΑ: Πράσινο Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Η προσέλκυση επενδύσεων από το δημόσιο τομέα και τους πολίτες σε τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης και ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1 δις ευρώ που συγκεντρώνεται από την εμπορία εκπομπών με την Ιαπωνία. Το Ταμείο κατανέμει τους πόρους του υπό τη μορφή άμεσων επιδοτήσεων σε επιλέξιμους δικαιούχους, όπως νοικοκυριά, ενώσεις ιδιοκτητών μονάδων κατοικίας, στεγαστικούς συνεταιρισμούς, δήμους (περιλαμβάνονται οι δημοτικές περιοχές), επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα. Οι πολίτες υποβάλλουν αίτηση για επιδότηση σε ένα από τα περιφερειακά γραφεία του Προγράμματος («Κέντρα Ενημέρωσης») και/ ή στα κατά τόπους καταστήματα 9 συνεργαζόμενων εμπορικών τραπεζών. Η έγκριση του σχεδίου εξαρτάται από την ενεργειακή απόδοση πριν/ μετά την ανακαίνιση. Υποστήριξη για την ανάπτυξη του σχεδίου: έως 800 ευρώ Στους αιτούντες παρέχεται ένας κατάλογος πιστοποιημένων σχεδιαστών/ κατασκευαστικών εταιρειών. Δυνατότητα τροποποίησης των όρων του προγράμματος εάν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για δικαιούχους Ποιοτική μόνωση σε οικογενειακές μονοκατοικίες και διαμερίσματα πολυκατοικιών χωρίς μονωτική επένδυση. Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης που δεν είναι φιλικά προς το περιβάλλον με λέβητες βιομάζας χαμηλών εκπομπών και αποδοτικές αντλίες θερμότητας σε καινούργια κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Κατασκευή νέων κατοικιών σύμφωνα με τα πρότυπα παθητικής ενέργειας. Εφαρμογή τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (π.χ. ηλιακοί συλλέκτες). Το 36% περίπου του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο προγραμματισμού κατανέμεται στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στο Ταμείο Συνοχής και τίθεται υπό τη διαχείριση εθνικών ή περιφερειακών Διαχειριστικών Αρχών που ορίζονται από τα Κράτη Μέλη. Περίπου το 22% του προϋπολογισμού της ΕΕ συνεισφέρει σε προγράμματα κεντρικά διαχειριζόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα παράδειγμα στον τομέα της ενέργειας είναι το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη. ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ & ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ JESSICA ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ JASPERS ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IV A & INTERREG IV B ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IV C & URBACT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΥΡΩΠΗ (IEE) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ELENA (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΕ) ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ (SMART CITIES) Περισσότερες πληροφορίες (CS, EN): Ταχεία διαδικασία: 10 εβδομάδες από την υποβολή της αίτησης sekce/582/about-the-green-savings-programme/ έως την υπογραφή της σύμβασης

12 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΡΑΝΣ-ΚΟΜΤΕ (ΓΑΛΛΙΑ): Κοινωνικές κατοικίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΟΥΝΑΣ (ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ): Εκσυγχρονισμός αστικής θέρμανσης Ο εκσυγχρονισμός των δικτύων παροχής αστικής θέρμανσης του Κάουνας μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ οικονομικών υποδομών Ανάπτυξη κοινωνικών και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ (ΤΣΕΧΙΑ): Επαγγελματική κατάρτιση για τεχνικούς εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης & τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις υπάρχουσες κατοικίες Σε κάθε Κράτος Μέλος, οι δαπάνες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις υπάρχουσες κατοικίες θα είναι επιλέξιμες έως ένα ποσοστό 4% του συνολικού κονδυλίου του ΕΤΠΑ.* TAMEIO Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ευρώ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ 70 % Περισσότερες πληροφορίες (LT, EN): sf_projects/map_of_projects/?prior=1&aps=1040 Photo: ISSTE Sokolov-Pavel Janus Τα Κράτη Μέλη πρέπει να τροποποιήσουν τις υφιστάμενες προτεραιότητες ώσ τε να επανακατανείμουν τα εισπραχθέντα κεφάλαια (ΕΤΠΑ) σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στις υπάρχουσες κατοικίες. Δεν χρειάζονται επίσημες εγκρίσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανακαίνιση 36 μονάδων κοινωνικών κατοικιών στο δήμο της Ντολ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Περιφέρεια Φρανς-Κομτέ TAMEIO Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ευρώ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ: 14 % Αυτοχρηματοδότηση: 82 % Πριμοδότηση για τη βελτίωση ενοικιαζόμενων ακινήτων: 4 % Solarter - επαγγελματική κατάρτιση για τεχνικούς εγκατάστασης τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξη Ανθρωπίνων πόρων TAMEIO Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ευρώ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΤ 80 % Περισσότερες πληροφορίες (CS, DE): Τα Κράτη Μέλη δεν χρειάζεται να περιμένουν έως τα τέλη του 2013 για να εφαρμόσουν τις απαραίτητες αλλαγές. *ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αρ. 397/2009 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση. Περισσότερες πληροφορίες (FR): content/mission%20 ope-%c3%a9nergie-150ppi_0.pdf Shutterstock 22 23

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής 2012 ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL Ειδική έκθεση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Εφαρμογή των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση σε κράτη-μέλη της ΕΕ Με την υποστήριξη του* Πληροφορίες έκδοσης Φυλλάδιο που παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΌΝΩΣΗ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΚΑΜΨΗ 4 ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ; 6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΡΆΣΙΝΩΝ ΘΈΣΕΩΝ 8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα