Το Υπόδειγμα της Οριακής Τιμολόγησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Υπόδειγμα της Οριακής Τιμολόγησης"

Transcript

1 Το Υπόδειγμα της Οριακής Τιμολόγησης (ilgrom, Paul and John Roberts 98, imit Pricing and Entry under Incomplete Information) - Μια επιχείρηση ακολουθεί πολιτική οριακής τιμολόγησης (limit pricing) όταν επιλέγει να πουλήσει το προϊόν της σε αρκετά χαμηλή τιμή (ή, ισοδύναμα, παράγει μια αρκετά μεγάλη ποσότητα προϊόντος) πριν την ενδεχόμενη είσοδο μιας άλλης επιχείρησης, με σκοπό να αποτρέψει την είσοδο της δυνητικής επιχείρησης στην αγορά. - Αυτή η (αρκετά χαμηλή) τιμή που επιλέγει μια υφιστάμενη επιχείρηση με σκοπό να αποτρέψει την είσοδο μιας νέας επιχείρησης στην αγορά ονομάζεται οριακή τιμή ή τιμή-όριο (limit price). - Εξήγηση. Ανηοριακήτιμήείναιχαμηλότερηαπότομέσοκόστος της δυνητικής επιχείρησης και η δυνητική επιχείρηση αναμένει ότι αυτήηχαμηλήτιμήθασυνεχίσειναεπικρατείμετάτηνείσοδότης στην αγορά, τότε η δυνητική επιχείρηση θα επιλέξει να μην εισέλθει στην αγορά.

2 - Αλλά: Η τιμή του προϊόντος μπορεί εύκολα να μεταβληθεί μετά την είσοδο της δυνητικής επιχείρησης στην αγορά. Η τιμή που επιλέγει η υφιστάμενη επιχείρηση πριν την ενδεχόμενη είσοδο δεν έχει δεσμευτική ικανότητα και, επομένως, δεν επηρεάζει την απόφαση της δυνητικής επιχείρησης αν θα εισέλθει ή όχι στην αγορά. - Αντίθετα, η δημιουργία μεγάλης παραγωγικής δυναμικότητας εκ μέρους της υφιστάμενης επιχείρησης έχει μεγαλύτερη δεσμευτική ικανότητα και μπορεί να αποτρέψει την είσοδο (ή να περιορίσει την κλίμακα εισόδου) της δυνητικής επιχείρησης στην αγορά, όπως δείχνει το υπόδειγμα αποτροπής εισόδου των Spence Dixit (βλ. ecture Notes, Weeks -). - Στην ενότητα αυτή, δείχνουμεότιηυφιστάμενηεπιχείρησημπορεί να χρησιμοποιήσει την πολιτική οριακής τιμολόγησης ως μηχανισμό που σηματοδοτεί την πληροφορία ότι έχει χαμηλό κόστος (costsignaling device) και, επομένως, μπορεί να αποτρέψει την είσοδο της δυνητικής επιχείρησης (η οποία δε γνωρίζει με βεβαιότητα τη συνάρτηση κόστους της υφιστάμενης επιχείρησης).

3 - Υποθέτουμε ένα υπόδειγμα δύο περιόδων, όπου η επιχείρηση είναι η υφιστάμενη επιχείρηση και η επιχείρηση είναι η δυνητική εισερχόμενη επιχείρηση στην αγορά ενός αγαθού. -Το δυναμικό παίγνιο μεταξύ των επιχειρήσεων, έχει την εξής χρονική διάρθρωση: Στάδιο (Περίοδος ): Η (υφιστάμενη) επιχείρηση αποτελεί μονοπώλιο και επιλέγει την παραγόμενη ποσότητα προϊόντος (q). Στάδιο (Περίοδος ): Η (δυνητική) επιχείρηση παρατηρεί την παραγόμενη ποσότητα ( q ) της επιχείρησης και αποφασίζει αν θα εισέλθει ή όχι στην αγορά. Αν η επιχείρηση δεν εισέλθει στην αγορά, τότε η επιχείρηση συνεχίζει να αποτελεί μονοπώλιο και επιλέγει εκ νέου την παραγόμενη ποσότητα προϊόντος (q ) στη δεύτερη περίοδο. 3

4 Ανηεπιχείρηση εισέλθει στην αγορά, τότε οι επιχειρήσεις, ανταγωνίζονται σύμφωνα με το υπόδειγμα Cournot (δηλαδή επιλέγουν τις παραγόμενες ποσότητες q, q ) στη δεύτερη περίοδο. - Η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης του αγαθού στην πρώτη περίοδο είναι: pq ( ) = 0 q - Η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης του αγαθού στη δεύτερη περίοδο είναι: pq ( + q) = 0 ( q+ q) = 0 q q -H συνάρτηση κόστους της επιχείρησης αποτελεί κοινή γνώση (common knowledge) και έχει την εξής μορφή: c ( q ) = c q + F = q + 9 (όπου F=9>0 είναι ένα σταθερό κόστος εισόδου που πληρώνει η επιχείρηση εφόσον εισέλθει στην αγορά) -H συνάρτηση κόστους της επιχείρησης στην πρώτη περίοδο είναι: c ( q) = c q 4

5 -H συνάρτηση κόστους της επιχείρησης στη δεύτερη περίοδο είναι: c ( q ) = c q -H επιχείρηση δε γνωρίζει με βεβαιότητα το οριακό κόστος (c ) της επιχείρησης αλλά γνωρίζει μόνο την εξής κατανομή πιθανότητας του οριακού κόστους: c = 0, με πιθανότητα / 4, με πιθανότητα / -H συνολική απόδοση της επιχείρησης είναι το άθροισμα των κερδών τηςστιςδύοπεριόδους. - Η συνολική απόδοση της επιχείρησης είναι τα κέρδη της στη δεύτερη περίοδο (εφόσον εισέλθει στην αγορά). - Αν η επιχείρηση εισέλθει στην αγορά, μαθαίνει την τιμή της παραμέτρου c αμέσως μετά την είσοδό της (οπότε η ισορροπία Cournot στη δεύτερη περίοδο δεν εξαρτάται από την ποσότητα (q) που επιλέγει η επιχείρηση στην πρώτη περίοδο). 5

6 Υπολογισμός Μονοπωλιακής Ισορροπίας - Αν η επιχείρηση συμπεριφερθεί ως απλό μονοπώλιο την πρώτη περίοδο, τότε επιλέγει την παραγόμενη ποσότητα q κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τα κέρδη της, θεωρώντας δεδομένη την αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης: max Π = pq c q = ( p c ) q { q} st.. p= p( q) = 0 q q 0 - ΗλύσητουPP είναι: max Π= (0 c q) q { q} st.. q 0 0 c q =. Άρα: (i) Για c = 0, η μονοπωλιακή ισορροπία είναι: q (0) = 5, p (0) = 5, π (0) = 5 (ii) Για c = 4, η μονοπωλιακή ισορροπία είναι: q (4) = 3, p (4) = 7, π (4) = 9 () () (PP Μ ) 6

7 Υπολογισμός Ισορροπίας Cournot - Αν η επιχείρηση εισέλθει στην αγορά, τότε οι επιχειρήσεις, ανταγωνίζονται ως προς τις ποσότητες σύμφωνα με το υπόδειγμα Cournot. - Υπολογίζουμε την ισορροπία κατά Nash στο υπόδειγμα Cournot, σύμφωνα με τη συνήθη μεθοδολογία. Βήμα. Λύνουμε το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών για κάθε επιχείρηση και βρίσκουμε τις συναρτήσεις άριστης αντίδρασης των επιχειρήσεων,. Επιχείρηση max Π = pq c q = ( p c ) q { q } st.. p= p( q+ q) = 0 ( q+ q) q 0 max Π ( q, q ) = (0 c q q ) q { q } st.. q 0 (PP ) 7

8 -H λύση του PP είναι: q( q ) = 0 c q, αν q 0 c 0, αν q 0 c (3) (Συνάρτηση άριστης αντίδρασης της επιχείρησης ) Επιχείρηση max Π = pq q F = ( p ) q F { q } { q } st.. p= p( q+ q) = 0 ( q+ q) q 0 max Π ( q, q ) = (9 q q ) q 9 st.. q 0 (PP ) 8

9 -H λύση του PP είναι: q( q ) = 9 q, αν q 9 0, αν q 9 (4) (Συνάρτηση άριστης αντίδρασης της επιχείρησης ) Βήμα. Ένας συνδυασμός ποσοτήτων είναι μια ισορροπία κατά Nash στο υπόδειγμα Cournot (Cournot Equilibrium) αν η C ποσότητα q αποτελεί την άριστη αντίδραση του παίκτη στη C στρατηγική q C του παίκτη και η στρατηγική q αποτελεί την άριστη C αντίδραση του παίκτη στη στρατηγική του παίκτη : q = q ( q ) C C q = q ( q ) C C C C ( q, q ) - Για να προσδιορίσουμε αλγεβρικά την ισορροπία Cournot, λύνουμε ως προς q,q το σύστημα εξισώσεων: q 9

10 q = q( q) q = q ( q ) όπου οι q (q ), q (q ) δίνονται από τις (3) και (4), αντίστοιχα. - Λύνουμε το παραπάνω σύστημα εξισώσεων ως προς q, q και βρίσκουμε την ισορροπία Cournot. (i) Για c = 0, η ισορροπία Cournot είναι: ( C C q ) q p C (0), (0) = (/ 3, 8/3) (0) = / 3 ( C C π ) π (0), (0) = (/ 9, 7 / 9) (ii) Για c = 4, η ισορροπία Cournot είναι: C C q (4), q (4) = (, 4) ( ) p C (4) = 5 ( C C π ) π (4), (4) = (,7) (5) (6) 0

11 - Παρατήρηση. Αν υπάρχει τέλεια πληροφόρηση, η επιχείρηση C εισέρχεται στην αγορά αν c =4 (διότι π (4) = 7 > 0) αλλά δεν C εισέρχεται στην αγορά αν c =0 (διότι π (0) = 7 / 9 < 0). - Παρατήρηση. Η επιχείρηση προτιμά να είναι μονοπώλιο είτε έχει C χαμηλό κόστος είτε έχει υψηλό κόστος (διότι π (0) = 5 > π (0) = / 9 C και π (4) = 9 > π (4) = ). Η επιχείρηση θα ήθελε να σηματοδοτήσει στην επιχείρηση την πληροφορία ότι έχει χαμηλό κόστος (ακόμα και αν το πραγματικό κόστος της είναι υψηλό) ώστε να αποτρέψει την είσοδο της επιχείρησης στην αγορά. Για να σηματοδοτήσει την πληροφορία ότι έχει χαμηλό κόστος, η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει μια αρκετά χαμηλή (οριακή) τιμή p < p (0) = 5 (ή, ισοδύναμα, μπορεί να επιλέξει μια αρκετά μεγάλη παραγόμενη ποσότητα q > q (0) = 5) στην πρώτη περίοδο του παιγνίου.

12 - Αλλά: Η επιχείρηση γνωρίζει το κίνητρο της επιχείρησης να σηματοδοτήσει την πληροφορία ότι έχει χαμηλό κόστος (ακόμα και αν το πραγματικό κόστος της είναι υψηλό). Η επιχείρηση δε συμπεραίνει αναγκαστικά ότι η επιχείρηση έχει χαμηλό κόστος αν παρατηρήσει τη χαμηλή/οριακή τιμή p (δηλαδή την υψηλή παραγόμενη ποσότητα q ). - Το υπόδειγμα οριακής τιμολόγησης αποτελεί ένα σηματοδοτικό παίγνιο, όπου: Οπαίκτης είναι η υφιστάμενη επιχείρηση και ο τύπος του παίκτη είναι το (χαμηλό ή υψηλό) οριακό κόστος (c ) της επιχείρησης. Οπαίκτης είναι η δυνητική επιχείρηση. Η ενέργεια/μήνυμα του παίκτη είναι η ποσότητα προϊόντος (q) που επιλέγει η επιχείρηση στην πρώτη περίοδο. Ηενέργειατουπαίκτη είναι η απόφαση της επιχείρησης αν θα εισέλθει ή όχι στην αγορά.

13 - Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τις τέλειες Μπεϊζιανές ισορροπίες (PBE) του σηματοδοτικού υποδείγματος οριακής τιμολόγησης. Υπολογισμός PBE του Υποδείγματος Οριακής Τιμολόγησης - Υπάρχουν δύο κατηγορίες πιθανών ισορροπιών στο υπόδειγμα οριακής τιμολόγησης: () Διαχωριστική Ισορροπία, όπου η ποσότητα (q) που επιλέγει η επιχείρηση στην πρώτη περίοδο όταν έχει χαμηλό κόστος είναι διαφορετική από την ποσότητα που επιλέγει όταν έχει υψηλό κόστος. () Συγκεντρωτική Ισορροπία, όπου η ποσότητα (q) που επιλέγει η επιχείρηση στην πρώτη περίοδο όταν έχει χαμηλό κόστος είναι ίδια με την ποσότητα που επιλέγει όταν έχει υψηλό κόστος. Αναζήτηση Διαχωριστικής Ισορροπίας - Διερευνούμε την πιθανή ύπαρξη διαχωριστικής ισορροπίας όπου η επιχείρηση επιλέγει ποσότητα q > q (0) = 5 όταν έχει χαμηλό κόστος (c =0), ενώ η επιχείρηση επιλέγει ποσότητα q (4) = 3 όταν έχει υψηλό κόστος (c =4). 3

14 - Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση ακολουθεί πολιτική οριακής τιμολόγησης (παράγει ποσότητα μεγαλύτερη από την ποσότητα της μονοπωλιακής ισορροπίας) όταν έχει χαμηλό κόστος, ενώ επιλέγει απλώς την ποσότητα της μονοπωλιακής ισορροπίας όταν έχει υψηλό κόστος. - Δηλαδή: Η υφιστάμενη επιχείρηση υψηλού κόστους δε μιμείται την επιχείρηση χαμηλού κόστους (δεν παράγει την οριακή ποσότητα q ) για να σηματοδοτήσει ψευδώς την πληροφορία ότι έχει χαμηλό κόστος και να αποτρέψει την είσοδο της επιχείρησης στην αγορά. - Βήμα. Η στρατηγική που αποδίδουμε στην επιχείρηση είναι: qc ( = 0) = q > q (0) = 5 qc ( = 4) = q (4) = 3 q, q (4) - Βήμα. Αφού οι ποσότητες επιλέγονται με θετική πιθανότητα στην ισορροπία, οι πεποιθήσεις μ( c = 0/ q), μ( c = 0/ q (4)) της επιχείρησης ανήκουν στο μονοπάτι ισορροπίας και προσδιορίζονται σύμφωνα με τον κανόνα του Bayes: 4

15 i μ Pq ( / c= 0) Pc ( = 0) (/) = = = = ( c 0/ q) Pq ( / c = 0) Pc ( = 0) + Pq ( / c = 4) Pc ( = 4) (/ ) + 0 (/ ) μ( c = 4/ q ) = μ( c = 0/ q ) = 0 Pq ( (4)/ c= 0) Pc ( = 0) i μ( c = 0/ q (4)) = = Pq ( (4)/ c= 0) Pc ( = 0) + Pq ( (4)/ c= 4) Pq ( (4) = 4) 0(/) = = 0 0 (/) + (/) μ( c = 4 / q (4)) = μ( c = 0 / q (4)) = - Αφού κάθε ποσότητα δεν επιλέγεται στην ισορροπία, αποδίδουμε προς στιγμή μια τυχαία πεποίθηση μ ( c = 0/ q { q, q (4)}) στην επιχείρηση μετά την παρατήρηση κάθε ενέργειας : i μ( c = 0/ q { q, q (4)}) = λ [0,] q { q, q (4)} μ( c = 4/ q { q, q (4)}) = μ( c = 0/ q { q, q (4)}) = λ q { q, q (4)} 5

16 - Άρα, το σύστημα πεποιθήσεων της επιχείρησης είναι: μ( c = 0 / q ) =, μ( c = 0 / q (4)) = 0, μ( c = 0 / q { q, q (4)}) = λ [0,] - Βήμα 3. Υπολογίζουμε την άριστη αντίδραση της επιχείρησης σε κάθε πιθανή ενέργεια της επιχείρησης (με δεδομένο το σύστημα πεποιθήσεων της επιχείρησης ). Άριστη Αντίδραση επιχείρησης στην ενέργεια qτης επιχείρησης - Η αναμενόμενη απόδοση της επιχείρησης αν επιλέξει να μην εισέλθει στην αγορά (Not Enter N) είναι: Eu q N = (, ) 0 - Η αναμενόμενη απόδοση της επιχείρησης αν επιλέξει να εισέλθει στην αγορά (Enter E) είναι: Eu ( q, E) = μ( c = 0/ q ) π (0) + μ( c = 4/ q ) π (4) = 7/9 C C - Άρα: Eu ( q, N) = 0 > Eu ( q, E) = 7/9 H άριστη αντίδραση της επιχείρησης στην ενέργεια q της επιχείρησης είναι να μην εισέλθει στην αγορά, δηλαδή: α ( q ) = N. 6

17 Άριστη αντίδραση επιχείρησης στην ενέργεια q (4) της επιχείρησης - Η αναμενόμενη απόδοση της επιχείρησης αν επιλέξει να μην εισέλθει στην αγορά (Not Enter N) είναι: ( Eu (4), ) 0 q N = - Η αναμενόμενη απόδοση της επιχείρησης αν επιλέξει να εισέλθει στην αγορά (Enter E) είναι: Eu ( q (4), E) = μ( c = 0 / q (4)) π (0) + μ( c = 4 / q (4)) π (4) = 7 C C - Άρα: Eu ( q (4), E) = 7 > Eu ( q (4), N) = 0 H άριστη αντίδραση της επιχείρησης στην ενέργεια q (4) της επιχείρησης είναι να εισέλθει στην αγορά, δηλαδή: α ( q (4)) = E. Άριστη αντίδραση επιχείρησης στην ενέργεια επιχείρησης - Η αναμενόμενη απόδοση της επιχείρησης αν επιλέξει να μην εισέλθει στην αγορά (Not Enter N) είναι: ( {, Eu (4)}, ) 0 q q q N = q { q, q (4)} της 7

18 - Η αναμενόμενη απόδοση της επιχείρησης αν επιλέξει να εισέλθει στην αγορά (Enter E) είναι: Eu ( q { q, q (4)}, E) = C C 80λ = μ( c = 0 / q { q, q (4)}) π (0) + μ( c = 4 / q { q, q (4)}) π (4) = λ 63 - Άρα: Eu( q { q, q (4)}, E) = 7 Eu( q { q, q (4)}, N) = 0 λ 9 80 H άριστη αντίδραση της επιχείρησης στην ενέργεια της επιχείρησης είναι: α( q { q, q (4)}) = E N, αν λ 63/ 80, αν λ 63/ 80 - Για να διευκολύνουμε την εύρεση της ισορροπίας, κάνουμε την παρακάτω υπόθεση για τις πεποιθήσεις της επιχείρησης εκτός ισορροπίας. q { q, q (4)} (7) 8

19 q { q, q (4)} - Υπόθεση. Αν, ηεπιχείρηση πιστεύει ότι η επιχείρηση έχει υψηλό κόστος. Δηλαδή: μ( c = 0/ q { q, q (4)}) = λ = 0 (8) - Άρα: (8) (7) α( q { q, q (4)}) = E - Συμπέρασμα. Η στρατηγική της επιχείρησης είναι: α ( q ) = N α ( q (4)) = E α( q { q, q (4)}) = E - Βήμα 4. Ελέγχουμε αν κάποιος τύπος της επιχείρησης έχει κίνητρο να αποκλίνει από τη στρατηγική που της αποδώσαμε στο πρώτο βήμα. 9

20 - Η απόδοση της επιχείρησης αν ακολουθήσει την αποδιδόμενη στρατηγική και επιλέξει q είναι: u ( c = 0, q, N) = π( q ) + π (0) = (0 q ) q + 5 Έλεγχος για τον τύπο c =0 - Αν η επιχείρηση αποκλίνει από την αποδιδόμενη στρατηγική και επιλέξει, τότε: Για q q q> q, η απόδοση της επιχείρησης είναι: u ( c = 0, q> q, E) = π( q> q ) + π (0) = (0 q) q+ / 9 C < u ( c = 0, q, N) = (0 q ) q + 5 Ηεπιχείρηση δεν έχει κίνητρο να αποκλίνει από την αποδιδόμενη στρατηγική q και να επιλέξει >. q< q q q Για, ηεπιχείρηση θα επιλέξει την ποσότητα της μονοπωλιακής ισορροπίας q (0) = 5 ώστε να μεγιστοποιήσει τα κέρδη τηςπρώτηςπεριόδου, οπότε η απόδοση της επιχείρησης είναι: u ( c = 0, q (0), E) = π (0) + π (0) = 5 + / 9 C 0

21 - Άρα: Ηεπιχείρηση (με c =0) δεν έχει κίνητρο να αποκλίνει από την αποδιδόμενη στρατηγική q και να επιλέξει q (0) αν και μόνο αν: u( c = 0, q, N) = (0 q) q + 5 u( c = 0, q (0), E) = < q 5+ (9) 3 - Δηλαδή: Αν ισχύει η συνθήκη (9), η υφιστάμενη επιχείρηση χαμηλού κόστους προτιμά να εφαρμόσει οριακή τιμολόγηση στην πρώτη περίοδο και να αποτρέψει την είσοδο (οπότε θα παραμείνει μονοπώλιο στη δεύτερη περίοδο) παρά να επιλέξει τη μονοπωλιακή ποσότητα (δηλαδή να εξασφαλίσει μονοπωλιακά κέρδη) στην πρώτη περίοδο και να επιτρέψει την είσοδο της δυνητικής επιχείρησης στη δεύτερη περίοδο.

22 Έλεγχος για τον τύπο c =4 - Η απόδοση της επιχείρησης αν ακολουθήσει την αποδιδόμενη στρατηγική και επιλέξει q (4) είναι: u ( c = 4, q (4), E) = π (4) + π (4) = 0 C - Αν η επιχείρηση αποκλίνει από την αποδιδόμενη στρατηγική και επιλέξει, τότε: Για q q (4) q q (4) και q q της επιχείρησης είναι: C, η επιχείρηση εισέρχεται και η απόδοση u ( c = 4, q { q, q (4)}, E) = π( q) + π (4) = (6 q) q+ < u ( c = 4, q (4), E) = 0 Ηεπιχείρηση δεν έχει κίνητρο να αποκλίνει από την αποδιδόμενη στρατηγική q (4) και να επιλέξει { (4), }. q= q q q q Για, ηεπιχείρηση δεν εισέρχεται και η απόδοση της επιχείρησης είναι: u ( c = 4, q, N) = (6 q ) q + π (4) = (6 q ) q + 9

23 - Άρα: Ηεπιχείρηση (με c =4) δεν έχει κίνητρο να αποκλίνει από την αποδιδόμενη στρατηγική q (4) και να επιλέξει q αν και μόνο αν: u ( c = 4, q (4), E) = 0 u ( c = 4, q, N) = (6 q ) q + 9 q 3+ (0) - Δηλαδή: Αν ισχύει η συνθήκη (0), η υφιστάμενη επιχείρηση υψηλού κόστους προτιμά να επιλέξει τη μονοπωλιακή ποσότητα (δηλαδή να εξασφαλίσει μονοπωλιακά κέρδη) στην πρώτη περίοδο και να επιτρέψει την είσοδο της δυνητικής επιχείρησης στη δεύτερη περίοδο παρά να εφαρμόσει οριακή τιμολόγηση (δηλαδή να μιμηθεί την επιχείρηση χαμηλού κόστους) στην πρώτη περίοδο και να αποτρέψει την είσοδο της δυνητικής επιχείρησης στη δεύτερη περίοδο. - Για να μην έχει κίνητρο να αποκλίνει από την αποδιδόμενη στρατηγική κανένας τύπος της υφιστάμενης επιχείρησης, οι συνθήκες (9) και (0) πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα. Δηλαδή: 6 (9),(0) 3+ q

24 - Συμπέρασμα. Υπάρχει ένα συνεχές διαχωριστικών ισορροπιών της παρακάτω μορφής: qc ( = 0) = q 3+,5+ qc ( = 4) = q (4) = (Στρατηγική επιχείρησης ) α ( q ) = N α ( q (4)) = E (Στρατηγική επιχείρησης ) α( q { q, q (4)}) = E μ( c = 0/ q ) = μ( c = 0/ q (4)) = 0 μ( c = 0/ q { q, q (4)}) = λ = 0 (Πεποιθήσεις που υποστηρίζουν τις στρατηγικές ισορροπίας) 4

25 - Παρατήρηση. Μολονότι υπάρχει ένα συνεχές διαχωριστικών ισορροπιών στο υπόδειγμα, η μόνη λογική διαχωριστική ισορροπία είναι εκείνη όπου η υφιστάμενη επιχείρηση χαμηλού κόστους επιλέγει: q = 3+ - Δηλαδή: Η υφιστάμενη επιχείρηση χαμηλού κόστους επιλέγει την ελάχιστη ποσότητα που απαιτείται ώστε η επιχείρηση υψηλού κόστους να μην έχει κίνητρο να μιμηθεί την επιχείρηση χαμηλού κόστους και να εφαρμόσει οριακή τιμολόγηση στην πρώτη περίοδο. - Οποιαδήποτε παραπέρα αύξηση της παραγόμενης ποσότητας (πάνω από την ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα q = 3+ ) μειώνει ακόμα περισσότερο τα κέρδη της επιχείρησης στην πρώτη περίοδο και, επομένως, δε θα επιλεγεί από την επιχείρηση. Συμπεράσματα για τη Διαχωριστική Ισορροπία (i) H υφιστάμενη επιχείρηση χαμηλού κόστους εφαρμόζει οριακή τιμολόγηση (δηλαδή επιλέγει ποσότητα q > q (0) ) και αποτρέπει την είσοδο της δυνητικής επιχείρησης στην αγορά. 5

26 H υφιστάμενη επιχείρηση υψηλού κόστους επιλέγει την ποσότητα q της μονοπωλιακής ισορροπίας και επιτρέπει την είσοδο της δυνητικής επιχείρησης στην αγορά. Άρα: Στη διαχωριστική ισορροπία, η πληροφόρησηγια το κόστος (c ) της επιχείρησης αποκαλύπτεται πλήρως. (ii) Η είσοδος λαμβάνει χώρα στην ίδια ακριβώς περίπτωση όπως και υπό συνθήκες πλήρους πληροφόρησης (δηλαδή, η επιχείρηση εισέρχεται στην αγορά αν η επιχείρηση έχει υψηλό κόστος και δεν εισέρχεται αν η επιχείρηση έχει χαμηλό κόστος). (iii) Η κοινωνική ευημερία αυξάνεται σε σχέση με την περίπτωση όπου υπάρχει πλήρης πληροφόρηση (δηλαδή η ύπαρξη ασυμμετρικής πληροφόρησης αυξάνει την ευημερία). - Εξήγηση. Στην πρώτη περίοδο, η ευημερία αυξάνεται διότι η υφιστάμενη επιχείρηση χαμηλού κόστους αυξάνει την παραγόμενη ποσότητα πάνω από το επίπεδο της μονοπωλιακής ισορροπίας. Στη δεύτερη περίοδο, η ευημερία δεν επηρεάζεται διότι η απόφαση εισόδου και η ισορροπία μετά την είσοδο είναι ακριβώς ίδιες με την περίπτωση της πλήρους πληροφόρησης. 6 (4)

27 Αναζήτηση Συγκεντρωτικής Ισορροπίας - Διερευνούμε την πιθανή ύπαρξη συγκεντρωτικής ισορροπίας όπου η επιχείρηση επιλέγει ποσότητα q (0) = 5 όταν έχει χαμηλό κόστος (c =0) και η επιχείρηση επιλέγει την ίδια ποσότητα q (0) = 5 > q (4) = 3 όταν έχει υψηλό κόστος (c =4). - Στην περίπτωση αυτή, η υφιστάμενη επιχείρηση υψηλού κόστους μιμείται την επιχείρηση χαμηλού κόστους (δηλαδή επιλέγει την ίδια στρατηγική με την επιχείρηση χαμηλού κόστους) προκειμένου να σηματοδοτήσει (ψευδώς) στη δυνητική επιχείρηση την πληροφορία ότι έχει χαμηλό κόστος και να αποτρέψει την είσοδό της στην αγορά. - Βήμα. Η στρατηγική που αποδίδουμε στην επιχείρηση είναι: qc ( = 0) = q (0) = 5 qc ( = 4) = q (0) = 5 7

28 q (0) - Βήμα. Αφού η ποσότητα επιλέγεται με θετική πιθανότητα στην ισορροπία, η πεποίθηση μ ( c = 0/ q (0)) της επιχείρησης ανήκει στο μονοπάτι ισορροπίας και προσδιορίζεται σύμφωνα με τον κανόνα του Bayes: Pq ( (0) / c = 0) Pc ( = 0) i μ( c = 0/ q (0)) = = Pq ( (0) / c= 0) Pc ( = 0) + Pq ( (0) / c= 4) Pc ( = 4) (/) = = / (/) + (/) μ( c = 4/ q (0)) = μ( c = 0/ q (0)) = / i μ( c = 0/ q q (0)) = λ [0,] - Αφού κάθε ποσότητα q q (0) δεν επιλέγεται στην ισορροπία, αποδίδουμε προς στιγμή μια τυχαία πεποίθηση μ ( c = 0/ q q (0)) στην επιχείρηση μετά την παρατήρηση κάθε ενέργειας q q (0) : μ( c = 4/ q q (0)) = μ( c = 0/ q q (0)) = λ 8

29 - Άρα, το σύστημα πεποιθήσεων της επιχείρησης είναι: μ( c = 0/ q (0)) = /, μ( c = 0/ q q (0)) = λ [0,] - Βήμα 3. Υπολογίζουμε την άριστη αντίδραση της επιχείρησης σε κάθε πιθανή ενέργεια της επιχείρησης (με δεδομένο το σύστημα πεποιθήσεων της επιχείρησης ). Άριστη Αντίδραση επιχείρησης στην ενέργεια της επιχείρησης - Η αναμενόμενη απόδοση της επιχείρησης αν επιλέξει να μην εισέλθει στην αγορά (Not Enter N) είναι: ( Eu (0), ) 0 q N = - Η αναμενόμενη απόδοση της επιχείρησης αν επιλέξει να εισέλθει στην αγορά (Enter E) είναι: Eu ( q (0), E) = μ( c = 0 / q (0)) π (0) + μ( c = 4 / q (0)) π (4) = 3/ 9 C C - Άρα: Eu ( q (0), E) = 3/ 9 > Eu ( q (0), N) = 0 H άριστη αντίδραση της επιχείρησης στην ενέργεια q (0) της επιχείρησης είναι να εισέλθει στην αγορά, δηλαδή: α ( q (0)) = E. q (0) 9

30 Άριστη αντίδραση επιχείρησης στην ενέργεια q q (0) της επιχείρησης - Η αναμενόμενη απόδοση της επιχείρησης αν επιλέξει να μην εισέλθει στην αγορά (Not Enter N) είναι: Eu ( (0), ) 0 q q N = - Η αναμενόμενη απόδοση της επιχείρησης αν επιλέξει να εισέλθει στην αγορά (Enter E) είναι: Eu ( q q (0), E) = C C 80λ = μ( c = 0 / q q (0)) π (0) + μ( c = 4 / q q (0)) π (4) = λ 63 - Άρα: Eu( q q (0), E) = 7 Eu( q q (0), N) = 0 λ 9 80 H άριστη αντίδραση της επιχείρησης στην ενέργεια της επιχείρησης είναι: α( q q (0)) = E, αν λ 63/ 80 q () q (0) N, αν λ 63/ 80 30

31 - Όπως και στην περίπτωση της διαχωριστικής ισορροπίας, κάνουμε την παρακάτω υπόθεση για τις πεποιθήσεις της επιχείρησης εκτός ισορροπίας. q q (0) - Υπόθεση. Αν, ηεπιχείρηση πιστεύει ότι η επιχείρηση έχει υψηλό κόστος. Δηλαδή: μ( c = 0/ q q (0)) = λ = 0 () - Άρα: () () α( q q (0)) = E - Συμπέρασμα. Η στρατηγική της επιχείρησης είναι: α ( q (0)) = E α( q q (0)) = E - Βήμα 4. Ελέγχουμε αν κάποιος τύπος της επιχείρησης έχει κίνητρο να αποκλίνει από τη στρατηγική που της αποδώσαμε στο πρώτο βήμα. 3

32 Έλεγχος για τον τύπο c =0 - Η απόδοση της επιχείρησης αν ακολουθήσει την αποδιδόμενη στρατηγική και επιλέξει είναι: q (0) C u( c = 0, q (0), E) = π (0) + π (0) = Η απόδοση της επιχείρησης αν αποκλίνει από την αποδιδόμενη στρατηγική και επιλέξει είναι: q q (0) u ( c = 0, q q (0), E) = (0 q) q+ π (0) C < u ( c = 0, q (0), E) = π (0) + π (0) C Ηεπιχείρηση δεν έχει κίνητρο να αποκλίνει από την αποδιδόμενη στρατηγική και να επιλέξει q q (0). Έλεγχος για τον τύπο c =4 - Η απόδοση της επιχείρησης αν ακολουθήσει την αποδιδόμενη στρατηγική και επιλέξει q (0) είναι: u ( c = 4, q (0), E) = (6 q (0)) q (0) + π (4) = (6 q (0)) q (0) + C

33 - Αν η επιχείρηση αποκλίνει από την αποδιδόμενη στρατηγική, θα επιλέξει την ποσότητα q (4) της μονοπωλιακής ισορροπίας (ώστε να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της πρώτης περιόδου), οπότε η απόδοση της επιχείρησης είναι: u ( c = 4, q (4), E) = π (4) + π (4) = π (4) + > ( = 4, (0), ) = (6 (0)) (0) + C u c q E q q Ηεπιχείρηση έχει κίνητρο να αποκλίνει από την αποδιδόμενη q (4) στρατηγική και να επιλέξει όταν έχει υψηλό κόστος (c =4). Αφού υπάρχει κάποιος τύπος της επιχείρησης που έχει κίνητρο να αποκλίνει από την αποδιδόμενη στρατηγική q (0), δεν υπάρχει συγκεντρωτική ισορροπία όπου και οι δύο τύποι της επιχείρησης να επιλέγουν q (0). - Παρατήρηση. Εφόσον η συγκεντρωτική στρατηγική δεν αποτρέπει την είσοδο της δυνητικής επιχείρησης (δηλαδή α ( q (0)) = E), ηυφιστάμενηεπιχείρησηυψηλούκόστουςδενέχεικίνητροναεπιλέξειτη στρατηγική q (0) αλλά θα προτιμήσει να επιλέξει τη μονοπωλιακή ποσότητα q (4) ώστε να εξασφαλίσει τα μέγιστα (μονοπωλιακά) κέρδη 33 στην πρώτη περίοδο. q (0)

34 - Άρα: Ηύπαρξησυγκεντρωτικήςισορροπίαςόπουκαιοιδύοτύποιτης επιχείρησης επιλέγουν q (0) προϋποθέτει ότι η αποδιδόμενη συγκεντρωτική στρατηγική q (0) αποτρέπει την είσοδο της επιχείρησης στην αγορά. - Αν οι τιμές των παραμέτρων είναι τέτοιες ώστε να υπάρχει συγκεντρωτική ισορροπία, τότε ισχύουν τα ακόλουθα συμπεράσματα. Συμπεράσματα για τη Συγκεντρωτική Ισορροπία (i) H υφιστάμενη επιχείρηση χαμηλού κόστους επιλέγει τη μονοπωλιακή ποσότητα q (0) και αποτρέπει την είσοδο της δυνητικής επιχείρησης στην αγορά. H υφιστάμενη επιχείρηση υψηλού κόστους εφαρμόζει οριακή τιμολόγηση (δηλαδή επιλέγει ποσότητα q (0) > q (4) ) και αποτρέπει την είσοδο της δυνητικής επιχείρησης στην αγορά. Άρα: Στη συγκεντρωτική ισορροπία, η πληροφόρηση για το κόστος (c ) της επιχείρησης δεν αποκαλύπτεται. 34

35 (ii) Η είσοδος αποτρέπεται σίγουρα και, επομένως, υπάρχει μικρότερη κλίμακα εισόδου σε σχέση με την περίπτωση της πλήρους πληροφόρησης (όπου η επιχείρηση εισέρχεται στην αγορά αν η επιχείρηση έχει υψηλό κόστος και δεν εισέρχεται αν η επιχείρηση έχει χαμηλό κόστος). (iii) Η κοινωνική ευημερία μπορεί είτε να αυξάνεται είτε να μειώνεται σε σχέση με την περίπτωση όπου υπάρχει πλήρης πληροφόρηση (δηλαδή οι επιπτώσεις της ασυμμετρικής πληροφόρησης στην ευημερία είναι αβέβαιες). - Εξήγηση. Στην πρώτη περίοδο, η ευημερία αυξάνεται διότι η υφιστάμενη επιχείρηση υψηλού κόστους αυξάνει την παραγόμενη ποσότητα πάνω από το επίπεδο της μονοπωλιακής ισορροπίας. Στη δεύτερη περίοδο, η ευημερία μειώνεται διότι η είσοδος της δυνητικής επιχείρησης αποτρέπεται σίγουρα (δηλαδή υπάρχει μικρότερη κλίμακα εισόδου σε σχέση με την περίπτωση της πλήρους πληροφόρησης). 35

Σηματοδοτικά Παίγνια και Τέλεια Μπεϊζιανή Ισορροπία

Σηματοδοτικά Παίγνια και Τέλεια Μπεϊζιανή Ισορροπία Σηματοδοτικά Παίγνια και Τέλεια Μπεϊζιανή Ισορροπία - Ορισμός. Ένα παίγνιο ονομάζεται παίγνιο πλήρους πληροφόρησης (game of complete information) όταν κάθε παίκτης διαθέτει πλήρη πληροφόρηση για τις συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτροπή Εισόδου: Το Υπόδειγμα των Spence-Dixit

Αποτροπή Εισόδου: Το Υπόδειγμα των Spence-Dixit Αποτροπή Εισόδου: Το Υπόδειγμα των pence-dixit pence, Michael 977, Entry, apacity, Investment and Oligopolisting Pricing Dixit, Avinash 979, A Model of Duopoly uggesting a Theory of Entry Barriers - Στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση - Στη βραχυχρόνια περίοδο, υποθέτουμε ότι το πλήθος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά ενός αγαθού παραμένει σταθερό. - Αντίθετα, στη μακροχρόνια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand

3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand 3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα ertrand - To υπόδειγμα Cournot υποθέτει ότι κάθε επιχείρηση επιλέγει την παραγόμενη ποσότητα προϊόντος, ενώ στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κριτικές στο Υπόδειγμα Cournot

Κριτικές στο Υπόδειγμα Cournot Κριτικές στο Υπόδειγμα Cournot -To υπόδειγμα Cournot έχει υποστεί τρία είδη κριτικής: () Το υπόδειγμα Cournot υποθέτει ότι κάθε επιχείρηση μεγιστοποιεί μόνο τα δικά της κέρδη και, επομένως, δε λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαφήμιση σε Αγορές όπου υπάρχουν πολλές Επιχειρήσεις

2. Διαφήμιση σε Αγορές όπου υπάρχουν πολλές Επιχειρήσεις . Διαφήμιση σε Αγορές όπου υπάρχουν πολλές Επιχειρήσεις Α. Ενημερωτική Διαφήμιση στη Μονοπωλιακά Ανταγωνιστική Αγορά (Butters, Gerard 977, Equilibrium Distribution of Prices and Advertising) -To υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιλογή Ποιότητας στην Ολιγοπωλιακή Αγορά: Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος

1. Επιλογή Ποιότητας στην Ολιγοπωλιακή Αγορά: Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος . Επιλογή Ποιότητας στην Ολιγοπωλιακή Αγορά: Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος - Ορισμός. Αν η αύξηση του επιπέδου ενός χαρακτηριστικού που διαφοροποιεί τα προϊόντα των επιχειρήσεων ωφελεί κάποιους καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπωλιακή Ισορροπία

Ολιγοπωλιακή Ισορροπία Ολιγοπωλιακή Ισορροπία - Χρησιμοποιούμε τις βασικές αρχές της θεωρίας παιγνίων για να εξετάσουμε τη στρατηγική αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων σε ατελώς ανταγωνιστικές αγορές, εστιάζοντας την προσοχή μας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων - Ορισμός. Αν οι επιλογές μιας επιχείρησης εξαρτώνται από την αναμενόμενη αντίδραση των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά, τότε υπάρχει στρατηγική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά

1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά 1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά 1Α. Δελεαστική Διαφήμιση στη Μονοπωλιακή Αγορά - Έστω ότι η αγορά ενός αγαθού είναι μονοπωλιακή και η διαφήμιση του προϊόντος είναι δελεαστική δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

(2) Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος

(2) Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος () Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος - Στα χωροθετικά υποδείγματα διαφοροποιημένου προϊόντος, οι καταναλωτές είναι ετερογενείς (δηλαδή έχουν διαφορετικές προτιμήσεις μεταξύ τους ή βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος

Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος - Τα προϊόντα που παράγουν οι επιχειρήσεις μπορούν να διαφοροποιούνται ως προς ένα πλήθος χαρακτηριστικών. Παράδειγμα: Τα αυτοκίνητα διαφοροποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή Διάκριση Τιμών ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις ζήτησης όλων των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης

Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης - Οι επιχειρήσεις δεν ανταγωνίζονται μόνο ως προς τις τιμές στις οποίες επιλέγουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. - Ο μη-τιμολογιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

(2β) Το Υπόδειγμα της Κυκλικής Πόλης ή Υπόδειγμα του Salop

(2β) Το Υπόδειγμα της Κυκλικής Πόλης ή Υπόδειγμα του Salop (2β) Το Υπόδειγμα της Κυκλικής Πόλης ή Υπόδειγμα του alop (alop, teve 979, Moopolstc Competto wth Outsde Goods) - Υποθέτουμε μια πόλη που παριστάνεται από την περιφέρεια ενός κύκλου με περίμετρο L=. p

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών 3 ου Βαθμού: Κατάτμηση της Αγοράς

Διάκριση Τιμών 3 ου Βαθμού: Κατάτμηση της Αγοράς Διάκριση Τιμών 3 ου Βαθμού: Κατάτμηση της Αγοράς (arket Segmentation ή ultimarket Price iscrimination) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι ένας κλάδος που αποτελείται από μία μόνο εταιρεία. Ένα δυοπώλιο είναι ένας κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

10/3/17. Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο. Μικροοικονομική. Ολιγοπώλιο. Ολιγοπώλιο. Ανταγωνισµός ποσότητας. Μια σύγχρονη προσέγγιση

10/3/17. Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο. Μικροοικονομική. Ολιγοπώλιο. Ολιγοπώλιο. Ανταγωνισµός ποσότητας. Μια σύγχρονη προσέγγιση 0/3/7 HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 8 Ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι ένας κλάδος που αποτελείται από μία μόνο εταιρεία. Ένα δυοπώλιο είναι ένας κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

- Παράδειγμα 2. Εκτέλεση Πέναλτι ή Κορώνα-Γράμματα (Heads or Tails) - Ένας ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα πέναλτι, το οποίο προσπαθεί να

- Παράδειγμα 2. Εκτέλεση Πέναλτι ή Κορώνα-Γράμματα (Heads or Tails) - Ένας ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα πέναλτι, το οποίο προσπαθεί να - Παράδειγμα. Εκτέλεση Πέναλτι ή Κορώνα-Γράμματα (Heads or Tails) - Ένας ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα πέναλτι, το οποίο προσπαθεί να αποκρούσει ένας τερματοφύλακας. - Αν οι δύο παίκτες επιλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπωλιακή Ισορροπία - Αν η αγορά του αγαθού Α είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένη την τιμή (p) και, επομένως,

Μονοπωλιακή Ισορροπία - Αν η αγορά του αγαθού Α είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένη την τιμή (p) και, επομένως, Μονοπωλιακή Ισορροπία - Αν η αγορά του αγαθού Α είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένη την τιμή (p) και, επομένως, αντιμετωπίζει μια πλήρως ελαστική (οριζόντια) καμπύλη ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψωνιακή Ισορροπία

Μονοψωνιακή Ισορροπία Μονοψωνιακή Ισορροπία - Αν η αγορά εργασίας είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένο το μισθό και, επομένως, αντιμετωπίζει μια πλήρως ελαστική (οριζόντια) καμπύλη προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Στατικά Παίγνια Ελλιπούς Πληροφόρησης

Στατικά Παίγνια Ελλιπούς Πληροφόρησης ΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 67 Στατικά Παίγνια Ελλιπούς Πληροφόρησης ΣΤΟ ΠΑΡOΝ ΚΕΦAΛΑΙΟ ξεκινά η ανάλυση των παιγνίων ελλιπούς πληροφόρησης, τα οποία ονομάζονται και μπεϋζιανά παίγνια (bayesa

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές

Άριστες κατά Pareto Κατανομές Άριστες κατά Pareto Κατανομές - Ορισμός. Μια κατανομή x = (x, x ) = (( 1, )( 1, )) ονομάζεται άριστη κατά Pareto αν δεν υπάρχει άλλη κατανομή x = ( x, x ) τέτοια ώστε: U j( x j) U j( xj) για κάθε καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Κεφάλαιο 7 Ε. Σαρτζετάκης Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Η μορφή αγοράς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού περιέχει στοιχεία πλήρους ανταγωνισμού (ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 8. Ολιγοπώλιο VA 27

Διάλεξη 8. Ολιγοπώλιο VA 27 Διάλεξη 8 Ολιγοπώλιο VA 27 Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι μια αγορά που αποτελείται από μια και μόνο επιχείρηση. Ένα δυοπώλιο είναι μια αγορά που αποτελείται από δυο επιχειρήσεις. Ένα ολιγοπώλιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

2. Έστω ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης για κάποιο αγαθό είναι:

2. Έστω ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης για κάποιο αγαθό είναι: ΟΙΚ 362 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 η Σειρά Ασκήσεων 1 Έστω ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης για κάποιο αγαθό είναι: q( p) = 1000 50 p Υποθέτουμε αρχικά ότι υπάρχει μία επιχείρηση στην αγορά και

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1

Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1 Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1 Βασική ιάκριση: Προϊόντα κάθετα διαφοροποιηµένα (κοινός δείκτης ποιότητας) Προϊόντα οριζόντια διαφοροποιηµένα (δεν υπάρχει κοινός δείκτης ποιότητας) Προϊόντα Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

3. Παίγνια Αλληλουχίας

3. Παίγνια Αλληλουχίας 3. Παίγνια Αλληλουχίας Τα παίγνια αλληλουχίας πραγµατεύονται περιπτώσεις όπου οι κινήσεις των παικτών διαδέχονται η µια την άλλη, σε αντίθεση µε τα παίγνια όπου οι αποφάσεις των παικτών γίνονται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού

Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού Οµοιογενή Προϊόντα Ισορροπία Courot-Nash Έστω δυοπώλιο µε συνάρτηση ζήτησης: ( ) a b a, b > 0 () Βέβαια ισχύει ότι: + () Ακόµα υποθέτουµε ότι η τεχνολογία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ. Ολιγοπώλιο Κλωνάρης Στάθης

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ. Ολιγοπώλιο Κλωνάρης Στάθης ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ Ονομάζεται η δομή της αγοράς που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σχετικά μικρού αριθμού επιχειρήσεων αλλά μεγάλες σε μέγεθος σχετικά με την αγορά που εξυπηρετούν. Οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας

Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας - Υποθέτουμε μια οικονομία που αποτελείται από: Δύο καταναλωτές 1,. Μία επιχείρηση. Δύο αγαθά: τον ελεύθερο χρόνο Χ και το καταναλωτικό αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 Διάλεξη 6 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 1 Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέχρι στιγμής το μονοπώλιο έχει θεωρηθεί σαν μια επιχείρηση η οποία πωλεί το προϊόν της σε κάθε πελάτη στην ίδια τιμή. Δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Τελικές Εξετάσεις 1 Φεβρουαρίου 26 ιάρκεια εξέτασης: 3 ώρες (15:-18:) ΘΕΜΑ 1 ο (2.5) Κάθε ένας

Διαβάστε περισσότερα

B 1 A 1 B 2 A 2. t 1. t 3 w. t 2 A 3 B 3. t 4. t 5

B 1 A 1 B 2 A 2. t 1. t 3 w. t 2 A 3 B 3. t 4. t 5 Κεφάλαιο 3 Δυναμικά παίγνια 3.1 Εισαγωγή Μέχρι στιγμής έχουμε αναλύσει παίγνια στα οποία όλοι οι παίκτες επιλέγουν τις στρατηγικές τους ταυτόχρονα. Αυτή η υπόθεση όμως δεν είναι πάντα κατάλληλη. Σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της προσφοράς προσδιορίζει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εδώ εξετάζουμε αγορές, που έχουν: Κάποια χαρακτηριστικά ανταγωνισμού και Κάποια χαρακτηριστικά μονοπωλίου. Αυτή η δομή αγοράς ονομάζεται μονοπωλιακός ανταγωνισμός, όπου

Διαβάστε περισσότερα

To 2 ο Θεμελιώδες Θεώρημα Ευημερίας

To 2 ο Θεμελιώδες Θεώρημα Ευημερίας o 2 ο Θεμελιώδες Θεώρημα Ευημερίας - Το 1 ο Θεώρημα Ευημερίας (FW) εξασφαλίζει ότι η ανταγωνιστική ισορροπία είναι άριστη κατά Pareto αλλά δεν εξασφαλίζει μια ίση διανομή των οικονομικών οφελών μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

(2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης

(2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης (2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης - Αν η αγορά του προϊόντος είναι µονοπωλιακή, η επιχείρηση επιλέγει την τιµή (p) του προϊόντος κατά τρόπο ώστε να µεγιστοποιεί τα κέρδη της θεωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚ 362 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7 η Σειρά Ασκήσεων. (Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος)

ΟΙΚ 362 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7 η Σειρά Ασκήσεων. (Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος) ΟΙΚ 6 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7 η Σειρά Ασκήσεων (Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος). Υποθέτουμε ότι η αγορά ενός προϊόντος είναι μονοπωλιακή και η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ. max. ( ) (16 ) Q Q = +. [1]

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ. max. ( ) (16 ) Q Q = +. [1] ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ Θέµα ο. (α) Η µονοπωλιακή επιχείρηση µεγιστοποιεί το κέρδος της οποίο δίνεται από τη συνάρτηση π µε τύπο π ( ) = (6 ), δηλαδή λύνει το πρόβληµα max. π ( ) = (6 ) π '( ) =

Διαβάστε περισσότερα

10/3/17. Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά. Μικροοικονομική. Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Πολιτικές διάκρισης τιµών

10/3/17. Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά. Μικροοικονομική. Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Πολιτικές διάκρισης τιµών /3/7 HL R. VRIN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Μέχρι τώρα, αντιμετωπίζουμε ένα μονοπώλιο ως μια εταιρεία η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Βfi 1 2 Αfl 1 1, 2 0, 1 2 2, 1 1, 0

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Βfi 1 2 Αfl 1 1, 2 0, 1 2 2, 1 1, 0 ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Παίγνιο: Συμμετέχουν τουλάχιστον δύο παίκτες με τουλάχιστον δύο στρατηγικές ο καθένας και αντίθετα συμφέροντα. Το αποτέλεσμα για κάθε παίκτη καθορίζεται από τις συνδυασμένες επιλογές όλων

Διαβάστε περισσότερα

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1 Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 1 Χωροθέτηση δραστηριοτήτων Περιεχόμενα διάλεξης Υπόδειγμα για τη χωροθέτηση της παραγωγής Weber και Moses Ανάλυση της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Notes. Notes. Notes. Notes

Notes. Notes. Notes. Notes Αγορές - Κώστας Ρουμανιάς Ο.Π.Α. Τμήμα Δ. Ε. Ο. Σ. 6 Δεκεμβρίου 2012 Κώστας Ρουμανιάς (Δ.Ε.Ο.Σ.) Αγορές - 6 Δεκεμβρίου 2012 1 / 26 Ως τώρα, υποθέσαμε ότι οι αγορές είναι ανταγωνιστικές. Μία συνέπεια των

Διαβάστε περισσότερα

Α2 Β2 Γ2 2 Α1 1,0 5,-1-1,-2 9,-2 Β1 2,1-2,0 0,2 0,-1 Γ1 0,3 14,2 2,1 8,1 1 1,2 0,1 3,0-1,0

Α2 Β2 Γ2 2 Α1 1,0 5,-1-1,-2 9,-2 Β1 2,1-2,0 0,2 0,-1 Γ1 0,3 14,2 2,1 8,1 1 1,2 0,1 3,0-1,0 ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ιδάσκων: Ε. Πετράκης. Επαναληπτική Εξέταση: 15/09/99 Απαντήστε στα τρία από τα τέσσερα θέµατα. Όλα τα υποερωτήµατα βαθµολογούνται το ίδιο. 1. Θεωρήσατε ένα ολιγοπωλιακό κλάδο όπου τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων Ολιγοπώλιο Υπάρχουν ελάχιστοι πωλητές ενός προϊόντος Ο ανταγωνισµός δεν στηρίζεται µόνο στην τιµή Υπάρχουν εµπόδια εισόδου (στον κλάδο) υοπώλιο:

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας

Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας - Υποθέτουμε μια οικονομία που αποτελείται από: Δύο καταναλωτές 1,. Μία επιχείρηση. Δύο αγαθά: τον ελεύθερο χρόνο Χ και το καταναλωτικό αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Ερώτηση Α1 Η ερώτηση Α.1 περιλαμβάνει 2 υπό-ερωτήσεις. α) Υποθέστε ότι η παραγωγική δραστηριότητα μιας επιχείρησης επηρεάζει αρνητικά την παραγωγική δραστηριότητα άλλων επιχειρήσεων. Εξηγήστε,

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Ο θεμελιωτής της θεωρίας χωροθέτησης της βιομηχανίας ήταν ο Alfred Weber, την οποία αρχικά παρουσίασε ο μαθηματικός Laundhart (1885). Ο A. Weber (1868-1958)

Διαβάστε περισσότερα

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Μέχρι τώρα, αντιμετωπίζουμε ένα μονοπώλιο ως μια εταιρεία η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα των Cournotκαι Bertrand

Μοντέλα των Cournotκαι Bertrand Μοντέλα των Cournotκαι Bertrand Παύλος Στ. Εφραιµίδης Τοµέας Λογισµικού και Ανάπτυξης Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τι θα πούμε Θα εξετάσουμε αναλυτικά το μοντέλο Cournot

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 Βρείτε την ισορροπία των ακόλουθων παιγνίων απαλείφοντας διαδοχικά τις κυριαρχούµενες στρατηγικές.

ΑΣΚΗΣΗ 1 Βρείτε την ισορροπία των ακόλουθων παιγνίων απαλείφοντας διαδοχικά τις κυριαρχούµενες στρατηγικές. ΑΣΚΗΣΗ 1 Βρείτε την ισορροπία των ακόλουθων παιγνίων απαλείφοντας διαδοχικά τις κυριαρχούµενες στρατηγικές. Α 1 Α 2 Α 3 Β 1 Β 2 Β 3 1, -1 0, 0-1, 0 0, 0 0, 6 10, -1 2, 0 10, -1-1, -1 Α 1 Α 2 Α 3 Β 1 Β

Διαβάστε περισσότερα

(Π1) Θετικό Κόστος Εισόδου (F>0)

(Π1) Θετικό Κόστος Εισόδου (F>0) (Π) Θετικό Κόστος Εισόδου (>0) - Το δυναμικό αίγνιο μεταξύ των ειχειρήσεων, έχει την εξής χρονική διάρθρωση: Στάδιο : Η (υφιστάμενη) ειχείρηση ειλέγει την αραγωγική δυναμικότητα k. Στάδιο : Η ειχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Ενότητα 1: Νικόλαος Χαριτάκης Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Περιεχόμενα Ορισμοί Ισορροπία Nash

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7ο. max(p 1 c)(α bp 1 +dp 2 )

Κεφάλαιο 7ο. max(p 1 c)(α bp 1 +dp 2 ) Κεφάλαιο 7ο Μιλήσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο για το τι θα συµβεί αν οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σε τιµές. Επιπλέον µιλήσαµε για το πως αποδεικνύεται το παράδοξο του Bertrand και καθώς επίσης και για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Ενότητα 7: Τέλεια ισορροπία Nash για υποπαίγνια. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Ενότητα 7: Τέλεια ισορροπία Nash για υποπαίγνια. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7: Τέλεια ισορροπία Nash για υποπαίγνια Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 R (2, 3) R (3, 0)

Κεφάλαιο 5 R (2, 3) R (3, 0) Κεφάλαιο 5 Θα ξεκινήσουµε το κεφάλαιο αυτό βλέποντας ένα ακόµη παράδειγµα αναφορικά µε την ισορροπία που προκύπτει από την οπισθογενή επαγωγή (backwards induction) και την ισορροπία κατά Nash στην στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών. p, MR, MC. p Μ Μ Ε. p *

Διάκριση Τιμών. p, MR, MC. p Μ Μ Ε. p * Διάκριση Τιμών - Μέχρι τώρα, υποθέσαμε ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση πουλάει όλες τις μονάδες του αγαθού σε μια ενιαία τιμή (uniform price) p. Μονοπωλιακή Ισορροπία: Σημείο Μ (q,p ). p, R, C Α p 0 Ζ C(

Διαβάστε περισσότερα

25. Μία τυπική επιχείρηση που λειτουργεί σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού, στη μακροχρόνια θέση ισορροπίας της: α. πραγματοποιεί θετικά οικονομικά κέρδη. β. πραγματοποιεί μηδενικά οικονομικά κέρδη. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Βασικές Υποθέσεις (i) Οι αγορές όλων των αγαθών είναι τέλεια ανταγωνιστικές. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ

Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ Κατ επιλογήν υποχρεωτικό, 3 ώρες εβδομαδιαίως, Θεωρία, Διδάσκον: Περιλαμβάνει: 1. Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης 2. Θεωρία Γενικής Ισορροπίας 1 Ορισμοί και βασικές έννοιες Βιομηχανικής Οργάνωσης Ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία - Υποθέτουμε μια οικονομία που αποτελείται από: Δύο καταναλωτές 1,. Μία επιχείρηση. Δύο αγαθά: τον ελεύθερο χρόνο Χ και το καταναλωτικό αγαθό Α. - Οι προτιμήσεις των καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Ολιγοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Ολιγοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Μορφές Αγορών μεταξύ Μονοπωλίου και Τέλειου Ανταγωνισμού Ο Ατελής Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Facebook: Didaskaleio Foititiko

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  Facebook: Didaskaleio Foititiko Άσκηση 1. Να λυθούν οι εξισώσεις i) -x -5 = -3 ii) 3x +1 = 5/ x 7 iii) x [ π. i)x= -1 ii) x=1/ iii) x=/3 ] Άσκηση. Να λυθούν τα συστήματα x 7y 11 x y i) ii) x y 4 4x 3y 1 [Απ. i) x=,y= -1, ii) x=1/,y=1

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης ανταγωνισμός. Καθηγήτρια: Β. ΠΕΚΚΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Υποψήφια Διδάκτωρ: Σ. ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ

Πλήρης ανταγωνισμός. Καθηγήτρια: Β. ΠΕΚΚΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Υποψήφια Διδάκτωρ: Σ. ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ Πλήρης ανταγωνισμός Καθηγήτρια: Β. ΠΕΚΚΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Υποψήφια Διδάκτωρ: Σ. ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ Θα Εξετάσουμε: Τέλειο ανταγωνισμό Υποθέσεις λειτουργίας τέλειου ανταγωνισμού Συνολικό, Μέσο και Οριακό έσοδο Βραχυχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Facebook: Didaskaleio Foititiko

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  Facebook: Didaskaleio Foititiko Άσκηση. «Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται στον κλάδο της γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το φαινομενικά παράδοξο να ευημερούν οι αγρότες περισσότερο όταν οι σοδειές τους δεν είναι καλές, και να πλήττονται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Μονοπώλιο Κλωνάρης Στάθης

Μονοπώλιο. Μονοπώλιο Κλωνάρης Στάθης Μονοπωλιακή επιχείρηση είναι μια επιχείρηση που είναι ο μοναδικός παραγωγός ενός προϊόντος, το οποίο δεν έχει στενά υποκατάστατα. Ένας κλάδος που ελέγχεται από μία μονοπωλιακή επιχείρηση είναι γνωστός

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Παιγνίων Δρ. Τασσόπουλος Ιωάννης

Θεωρία Παιγνίων Δρ. Τασσόπουλος Ιωάννης Θεωρία Παιγνίων Δρ. Τασσόπουλος Ιωάννης 3 η Διάλεξη-Περιεχόμενα (1/2) Σημείο ή ζεύγος ισορροπίας κατά Nash Λύση ακολουθιακής κυριαρχίας και σημεία ισορροπίας Nash Αλγοριθμική εύρεση σημείων ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης σε πολυπρακτορικό περιβάλλον. Θεωρία Παιγνίων

Λήψη απόφασης σε πολυπρακτορικό περιβάλλον. Θεωρία Παιγνίων Λήψη απόφασης σε πολυπρακτορικό περιβάλλον Θεωρία Παιγνίων Αβεβαιότητα παρουσία άλλου πράκτορα Μια άλλη πηγή αβεβαιότητας είναι η παρουσία άλλου πράκτορα στο περιβάλλον, ακόμα κι όταν ένας πράκτορας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονοµική Θεωρία. Μονοπώλιο. Μονοπώλιο. Μονοπώλιο. Notes. Notes. Notes. Notes. Κώστας Ρουµανιάς. 23 Σεπτεµβρίου 2014

Μικροοικονοµική Θεωρία. Μονοπώλιο. Μονοπώλιο. Μονοπώλιο. Notes. Notes. Notes. Notes. Κώστας Ρουµανιάς. 23 Σεπτεµβρίου 2014 Μικροοικονοµική Θεωρία Κώστας Ρουµανιάς Ο.Π.Α. Τµήµα. Ε. Ο. Σ. 23 Σεπτεµβρίου 2014 Κώστας Ρουµανιάς (.Ε.Ο.Σ.) Μικροοικονοµική Θεωρία 23 Σεπτεµβρίου 2014 1 / 26 Ως τώρα, υποθέσαµε ότι οι αγορές είναι ανταγωνιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1

Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1 Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1 Επισκόπηση Τύποι οικονομιών κλίμακας Τύποι ατελούς ανταγωνισμού Ολιγοπώλιο και μονοπώλιο Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2 5/9/2002 Απαντήστε σε μια από τις δυο ερωτήσεις. 3. Να υπολογιστεί η ανταγωνιστική ισορροπία και τα σημεία

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2 5/9/2002 Απαντήστε σε μια από τις δυο ερωτήσεις. 3. Να υπολογιστεί η ανταγωνιστική ισορροπία και τα σημεία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5/9/00 Απαντήστε σε μια από τις δυο ερωτήσεις. 1.Θεωρουμε οικονομία αποτελούμενη από ένα καταναλωτή, με προτιμήσεις U log+ logx,και περιουσία μόνο μια μονάδα του αγαθού

Διαβάστε περισσότερα

10/3/17. Μικροοικονομικ ή Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση. Κεφάλαιο 25 Μονοπώλιο. Τέλειο µονοπώλιο. Γιατί µονοπώλια;

10/3/17. Μικροοικονομικ ή Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση. Κεφάλαιο 25 Μονοπώλιο. Τέλειο µονοπώλιο. Γιατί µονοπώλια; HAL R. VARIAN Μικροοικονομικ ή Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 25 Μονοπώλιο Τέλειο µονοπώλιο Μια μονοπωλιακή αγορά έχει έναν μόνο πωλητή. Η καμπύλη ζήτησης του μονοπωλητή είναι η (με κλίση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Ενότητα 11: Σχεδίαση μηχανισμών. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Ενότητα 11: Σχεδίαση μηχανισμών. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 11: Σχεδίαση μηχανισμών Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας

Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας - Πρόβλημα Καταναλωτή: Επιλογή καταναλωτικού συνδυασμού x=(x, x ) υπό ένα σύνολο φυσικών, θεσμικών και οικονομικών περιορισμών κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τη χρησιμότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αρ. Απάντηση Αρ. Απάντηση Ερώτησης 1. A 6. C 2. C 7. A 3. A 8. E 4. B 9. A 5. E 10. C

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αρ. Απάντηση Αρ. Απάντηση Ερώτησης 1. A 6. C 2. C 7. A 3. A 8. E 4. B 9. A 5. E 10. C Διάρκεια Εξέτασης: 10 Παρακαλώ να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Απαντήστε με σαφήνεια και σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε διαγράμματα φροντίστε να είναι ευανάγνωστα και πλήρη. Κατανείμετε ανάλογα το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Αρ. Διάλεξης: 12 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Ο Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Τελικές Εξετάσεις 8 Σεπτεµβρίου 005 ιάρκεια εξέτασης: 3 ώρες (:00-4:00 ΘΕΜΑ ο (.5 Το παράδοξο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 10 Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση διαμορφώνει τις τιμές. Μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Πολιτικής Οικονομίας

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Πολιτικής Οικονομίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Πολιτικής Οικονομίας Άσκηση στο μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση» Νίκος Θεοχαράκης

Διαβάστε περισσότερα

Κυριαρχία και μεικτές στρατηγικές Μεικτές στρατηγικές και κυριαρχία Είδαμε ότι μια στρατηγική του παίκτη i είναι κυριαρχούμενη, αν υπάρχει κάποια άλλη

Κυριαρχία και μεικτές στρατηγικές Μεικτές στρατηγικές και κυριαρχία Είδαμε ότι μια στρατηγική του παίκτη i είναι κυριαρχούμενη, αν υπάρχει κάποια άλλη Θεωρία παιγνίων: Μεικτές στρατηγικές και Ισορροπία Nash Κώστας Ρουμανιάς Ο.Π.Α. Τμήμα Δ. Ε. Ο. Σ. 18 Μαρτίου 2012 Κώστας Ρουμανιάς (Δ.Ε.Ο.Σ.) Μεικτές στρατηγικές 18 Μαρτίου 2012 1 / 9 Κυριαρχία και μεικτές

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A)

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A) Προσφορά Εργασίας - Έστω ότι υπάρχουν δύο αγαθά Α και Χ στην οικονομία. Το αγαθό Α παριστάνει τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Το αγαθό Χ παριστάνει τον ελεύθερο χρόνο. Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Ενότητα 12: Δημοπρασίες ανερχόμενων και κατερχόμενων προσφορών. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Ενότητα 12: Δημοπρασίες ανερχόμενων και κατερχόμενων προσφορών. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12: Δημοπρασίες ανερχόμενων και κατερχόμενων προσφορών Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές Αρ. Διάλεξης: 09 Τι είναι ανταγωνιστική αγορά; Η ανταγωνιστική αγορά έχει πολλούς αγοραστές/καταναλωτές και πολλούς παραγωγούς/επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας. Οικονομικά της ευημερίας 3/9/2017. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας. Οικονομικά της ευημερίας 3/9/2017. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης Περίγραμμα Διάλεξη Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης Συνθήκες για αποτελεσματικότητα κατά areto Συνθήκες για ισορροπία σε ανταγωνιστικές αγορές Το πρώτο θεώρημα των οικονομικών της ευημερίας Το δεύτερο θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

Έστω ότι έχουµε 2 µάρκες υπολογιστών: A (Apricot), B (Banana) [ ιαρκή Αγαθά].

Έστω ότι έχουµε 2 µάρκες υπολογιστών: A (Apricot), B (Banana) [ ιαρκή Αγαθά]. 2.2. ΥΟΠΩΛΙΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Έστω ότι έχουµε 2 µάρκες υπολογιστών: (pricot), (anana) [ ιαρκή Αγαθά]. Υποθέτουµε µηδενικό κόστος παραγωγής και P, P, οι τιµές για το Α, αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 7. Θεωρία παιγνίων VA 28, 29

Διάλεξη 7. Θεωρία παιγνίων VA 28, 29 Διάλεξη 7 Θεωρία παιγνίων VA 28, 29 Θεωρία παιγνίων Στη θεωρία παιγνίων χρησιμοποιούμε υποδείγματα για τη στρατηγική συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων που καταλαβαίνουν ότι οι ενέργειές τους επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

A 2 B 2 Γ 2. u 1 (A 1, A 2 ) = 3 > 1 = u 1 (B 1, A 2 ) u 1 (A 1, Γ 2 ) = 1 > 0 = u 1 (B 1, Γ 2 ) A 2 B 2

A 2 B 2 Γ 2. u 1 (A 1, A 2 ) = 3 > 1 = u 1 (B 1, A 2 ) u 1 (A 1, Γ 2 ) = 1 > 0 = u 1 (B 1, Γ 2 ) A 2 B 2 Κεφάλαιο 2 Στατικά παίγνια με πλήρη πληροφόρηση 2.1 Εισαγωγή Η πιο απλή, αλλά και θεμελιώδης, κατηγορία παιγνίων είναι αυτή των στατικών παιγνίων με πλήρη πληροφόρηση. Στα παίγνια αυτά οι συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Bˆ min{ K, L } 2 L 2 K. 2.Stolper-Samuelson Να ευρεθει η επιδραςη μιασ μικρησ αυξηςησ τησ παραμετρου ςτον λογο. τιμη του αγαθου Κ τιμη του αγαθου L

Bˆ min{ K, L } 2 L 2 K. 2.Stolper-Samuelson Να ευρεθει η επιδραςη μιασ μικρησ αυξηςησ τησ παραμετρου ςτον λογο. τιμη του αγαθου Κ τιμη του αγαθου L [2x2] January 31, 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ενασ καταναλωτησ αγαθα Α,Β,, Δυο επιχειρηςεισ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 1 παραγει το αγαθο απο τα αγαθα, με ςυναρτηςη παραγωγησ ˆ min{,2 } (1 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 2 παραγει το αγαθο απο τα αγαθα,

Διαβάστε περισσότερα

Η προσδοκώµενη χρησιµότητα του κέρδους όταν η πιθανότητα η τιµή του προϊόντος Ρ1 είναι ψ, χ το επίπεδο παραγωγής και c(x) η συνάρτηση κόστους, είναι

Η προσδοκώµενη χρησιµότητα του κέρδους όταν η πιθανότητα η τιµή του προϊόντος Ρ1 είναι ψ, χ το επίπεδο παραγωγής και c(x) η συνάρτηση κόστους, είναι 3. Θεωρία της Επιχείρησης 3. Η Ανταγωνιστική Επιχείρηση. Το τµήµα αυτό έχει δύο στόχους. Πρώτα να δείξει ότι αν υπάρχει ουδετερότητα απέναντι στον κίνδυνο, τότε η µέση αξία ενός αβέβαιου γεγονότος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (Ο Ε 2418) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (Ο Ε 2418) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (Ο Ε 2418) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ 4 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

14 Το ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο και αλληλεξάρτηση Συνεργασία ή ανταγωνισμός; Σκοπός Εξηγούνται με λεπτομέρειες υποδείγματα ολιγοπωλίου.

14 Το ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο και αλληλεξάρτηση Συνεργασία ή ανταγωνισμός; Σκοπός Εξηγούνται με λεπτομέρειες υποδείγματα ολιγοπωλίου. 14 Το ολιγοπώλιο Σκοπός Εξηγούνται με λεπτομέρειες υποδείγματα ολιγοπωλίου. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε μελετήσει το κεφάλαιο αυτό, θα γνωρίζετε: Ποιες είναι οι διαφορές του ολιγοπωλίου από

Διαβάστε περισσότερα